- LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL"

Transkript

1 - LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Välkommen 3 2. Företagsinformation 3 3. Affärsidé och beskrivning av verksamheten 3 4. Jämställdhetsplan 5 5. Miljöarbete 5 6. Alkohollagen 5 7. Information om introduktion, schema, löner, sjukdom, förmåner, skyldigheter mm 6 8. Arbetsplatsregler Konceptkontroll Säkerhet 11 Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Introduktionsmanual Utdrag ur alkohollagen Brandinstruktion Arbetsbeskrivning servis Att tappa upp fatöl Manual drinklista "MIN RESTAURANG" Information om olika aktiviteter vi kan erbjuda våra gäster Produktkunskap sprit Produktkunskap öl Produktkunskap vin Våra vinlistor Manual bordsbeställning Telefonlista personal på "MIN RESTAURANG" Serviceteorier & servicemanual. OBS! Bifogas vid genomgång och ingår sedan i personalhandboken!

3 1. VÄLKOMMEN TILL "MIN RESTAURANG"! Vi strävar efter att bli ett framgångsrikt företag och vår övertygelse är att vi når framgång främst genom två saker: 1. genom att skapa en trivsam arbetsplats med mycket utrymme för glädje, kamratskap och humor. 2. genom förståelse, ansvarstagande och delaktighet i verksamheten av alla anställda. 2. FÖRETAGSINFORMATION "MIN RESTAURANG", Gatan 123, Staden Telefon: Tlf kök: Fax: Ordinarie öppettider(höst, vinter & vår) mån- tis Köket stänger ons- tors Köket stänger fredag Köket stänger Nattklubb Entré XX:- från lördag Köket stänger Nattklubb Entré XX:- från söndag Stängt Köket har öppet ovanstående tider, men kom ihåg att köket har aldrig stängt! I alkohollagen står att man måste kunna servera mat så länge vi serverar alkohol. Om en gäst önskar mat efter kökets stängningstid finns det fryst mat i stora frysen att värmas (hör med köksmästaren). 3. AFFÄRSIDÉ OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN "MIN RESTAURANG" beräknas omsätta XX miljoner kr/år och sysselsätta XX personer på heltid. "MIN RESTAURANG" drivs av "MIN RESTAURANG" AB, som ägs av Kalle Ägare till 100%. VD: Kalle Ägare Köksmästare: Arne Kock Anläggningschef: Olle Chef Hovmästare: Per Servitör Servisansvarig: Ulla Serverare, huvudsak schemaläggning "MIN RESTAURANG" AB "MIN RESTAURANG" är Sveriges enda krog med färsk krokodil och sötsur svamp med utskänkningstillstånd. "MIN RESTAURANG"...bla... bla... bla... osv. Presentation...

4 Affärsidé "MIN RESTAURANG" ska ha fyra huvudverksamheter: pub- verksamhet restaurang nöjesbar/nattklubb De främsta konkurrensmedlen är: brett utbud kvalitet på service kvalitet på miljö Genom ett brett utbud, en tilltalande miljö och framförallt en exceptionell service ska "MIN RESTAURANG" bli ledande såväl som pub, bar, restaurang och nöjeskrog. Målgrupp Åldersgräns 23 år! Vi inriktar oss på en publik i åldern år men främst på dem mellan år. Vi inriktar oss såväl på privatkonsumtion som på företagsrepresentation. "MIN RESTAURANG"- konceptets kombination av pub, restaurang och nattklubb gör att vi får en stor bredd på utbudet och möjlighet att tillgodose många behov. På "MIN RESTAURANG" kan du lika väl äta en trerätters middag, bara slinka in och ta en öl eller kaffe eller dansa och roa dig en lördag kväll. Tanken med "MIN RESTAURANG" är att alla typer av människor skall kunna träffas och umgås på samma ställe. Marknadsföring "MIN RESTAURANG" kommer att marknadsföras genom annonser i bl.a tidningen X, radioreklam och genom bearbetning av våra största kunder och gästregister. Den främsta marknadsföringen är dock att erbjuda en kvalitativ produkt i en serviceinriktad och trivsam miljö. Nöjda gäster skall vara vår bästa reklam. Övergripande mål Förverkliga vår affärsidé : Genom ett brett utbud, en tilltalande miljö och framförallt en exceptionell service ska "MIN RESTAURANG" bli ledande såväl som pub, bar, restaurang och nöjeskrog. "MIN RESTAURANG" skall vara ett vinstgivande, självgående företag med en fungerande nyrekrytering och internutbildning för att säkerställa kvalitet och nytänkande. "MIN RESTAURANG" AB skall expandera och därigenom skapa möjlighet till utveckling. Ekonomiskt mål Hålla budgeterade nyckeltal: fastakostnader 30%, lönekostnad 30 % och råvarokostnad 30 %. Omsätta XX miljoner/år

5 Kvalitetsmål Hålla vår externa och interna miljö lika hel och ren som dag ett. Regelbundna bar-, disk-, köks- och servismöten. Vi skall bli ett sammansvetsat gäng med god kommunikation och arbetsglädje. Varje anställd har ansvar för att i första hand åtgärda eller att snarast rapportera om fel och brister på arbetsplatsen. Kunskapsmål All bar- och servispersonal skall praktisera i kök och disk för att bättre förstå de olika arbetsområdena. All personal som arbetar i bar skall ha gått "MIN RESTAURANG" barskola och arbeta efter de metoder man lär sig där. All personal skall ha läst genom och förstått alla delar som står i personalhandboken. Servicemål Varje enskild gäst som besöker "MIN RESTAURANG" skall vara 100 % nöjd med bemötande och hela personalens agerande. All personal skall arbeta i enlighet med vår servicemanual.. 4. JÄMSTÄLLDHETSPLAN "MIN RESTAURANG" arbetar aktivt för en jämn könsfördelning. Företaget har en jämställdhetsplan som finns att tillgå i pärm på kontoret. Ansvarig: VD 5. MILJÖARBETE Det är viktigt att det finns en nedskriven miljöpolicy för "MIN RESTAURANG". Arbeta fram en tillsammans. 6. ALKOHOLLAGEN Den 1 januari 1995 fick vi en ny alkohollag i Sverige som skall begränsa alkoholens skadeverkningar. I första hand är den en skyddslagstiftning. Ett viktigt mål är att verka för en måttlig alkoholkonsumtion och minska berusningsdrickandet för att begränsa skador och olyckor. Alkohollagstiftningens viktigaste punkter för vår restaurang: o Serveringstillstånd. Detta godkänns av brandskydds-, arbetarskydds- och hälsoskyddsmyndigheter. Kopia av tillståndet finns under kassalådan i varje kassaapparat. o Serveringsansvar. Alla på serveringsstället ska veta vem eller vilka som är serveringsansvariga på deras arbetsplats. o Bara de drycker som serveras på restaurangen får drickas på serveringsstället- gäller även när restaurangen är stängd. Spritdrycker, vin och starköl får inte tas med därifrån, vare sig av gäster eller av personalen. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon gäst tar med sig drycker från serveringslokalen. o Senast 30 minuter efter serveringstidens slut ska restaurangen vara utrymd. o Köket är aldrig stängt! Vid servering av alkohol ska lagad mat kunna serveras under hela serveringstiden. o Animeringsförbud. Personalen får inte uppmana gästerna att köpa alkoholdrycker. o Gåvoförbud. Det är förbjudet att bjuda på alkohol.

6 o Ordning. För servering av alkohol på restaurang finns det mycket tydliga krav på ordning och nykterhet och återhållsamhet i alkohollagen. I ordningsbegreppet ingår även att motverka olagligheter t ex narkotikabrott. o Personligt ansvar! Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen. Om en servitör/servitris serverar en gäst som är kraftigt berusad ytterligare alkohol så kan han/hon personligen ställas till svars för detta. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse i upp till sex månader för servitören/servitrisen! Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan gästen blir så berusad så att den måste avvisas! o Åldersgräns. Underåriga, det vill säga gäster under 18 år, får inte bli serverade alkohol på restaurang. Servitören/bartendern som säljer alkoholen är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder. Om alkoholdrycker lämnas ut till någon som inte uppnått myndig ålder kan den som lämnat ut dryckerna straffas med böter eller fängelse högst sex månader. Krögaren kan även få sitt tillstånd indraget. o Man får inte heller servera om man kan anta att dryckerna kan komma att överlåtas till någon som är underårig. 7. INFORMATION OM INTRODUKTION, SCHEMA, LÖNER, SJUKDOM OCH FÖRMÅNER mm Introduktion Alla anställda får en genomgång av personalhandboken och har sedan ett ansvar för att hålla sig uppdaterad om förändringar. Heltidsanställda skall under de första tre arbetsveckorna gå igenom de punkter som finns i introduktionsmanualen och handledare skall godkänna genomgången med sin signatur. Introduktionsmanualen lämnas signerad efter tre veckor till hovmästaren. Schema Servisansvarig ansvarar för schemaläggning av bar, servis, disk & barback. Scheman för två veckor framåt finns alltid uppsatt på anslagstavlan. Ledighet kan endast ges om förfrågan görs minst två veckor innan. Köksmästaren ansvarar för schemaläggning av kökspersonal. Nöjesansvarig ansvarar för schemaläggning av Discjockeys. Löner Alla anställda på "MIN RESTAURANG" skall ha ett anställningsavtal. Vid lönesättning följs kollektivavtalet mellan SHR (Sveriges Hotel & Restaurangföretagare) och HRF (Hotell & Restaurangfacket). Stämpla in och ut genom att anmäla din närvaro till ditt arbetspass till ansvarig Hovmästare när du är klar att gå på ditt pass (dvs. när du är ombytt och har ätit personalmat). Lönen utbetalas den 25: e varje månad. Löneansvarig: Tore Löneansvarig Kassahantering o Som servitör/servitris är man ansvarig för sin egen kassa. Man lämnar inte över sin kassa till någon annan utan redovisar den som vanligt. o Alla varor skall slås in i kassan innan de serveras. o Kvitto skall alltid ges ut till gästen.

7 o Kontrolljournal skall finnas sparad på alla kassatransaktioner (finns i kassaapparaten). o Dricks ska vid alla tillfällen hållas separerad från kassan. o Eventuella återköp skall alltid redovisas i servitörskassan. Skriv en förklaring på återköpet och signera. o Kassan skall vara organiserad så att en kontroll kan göras vid alla tidpunkter. o Var restriktiv med fakturor och endast till företag. Råder tveksamheter, hör med hovmästaren. o Fakturan skall vara signerad av gäst, personnummer från legitimation, ha korrekt faktureringsadress och bifogat kvitto. Häfta gärna visitkortet på fakturan. o Vi tar emot andra länders valutor, enbart sedlar. Kursen vi ger gästen är aningen under den verkliga kursen. Kursen på euro, norska och dollar finns fasttejpad på bongmaskinen. För andra valutakurser, fråga kvällsansvarig. Telefonpolicy Det finns alltid någon på plats från kl som tar telefonen. Tänk på att alltid svara seriöst och trevligt i telefonen. All information som du kan få från gästen är bra, vid stora sällskap om en betalar eller om det betalas var för sig osv. Skriv det i boken. Är du osäker om någonting skriver du upp personens namn, telefonnummer och vad det gäller så ringer vi upp. Bordsbeställning Bordsbeställning kan göras i restaurangdelen och i puben. Vilka platser som bokas beror på gästens önskemål. Vid beställning, notera alltid gästens namn (och eventuellt företag), antal, tid och telefonnummer. Skriv också bordsnummer gästen skall sitta vid. Glöm inte att skriva din signatur så vi vet vem som tagit beställningen.

8 Dresscode Vår regel om gästernas klädsel är hel och ren! Vi tillåter inte supporttröjor på nattklubbskvällar, heller inte skinnvästar med tryck eller allt för utklädda vågade svensexor/möhippor. Hantering av missnöjda gäster och smitnota Om gästen är missnöjd, försök att åtgärda det så fort som möjligt. Det är viktigt att du tar en matkoll efter 2 minuter. Prata med hovmästaren om situationen inte går att vända. Varje servitör/servitris är ansvarig för sin station och sin kassa. Det innebär att man skall ha 100 % kontroll på sina bord. Vid speciella tillfällen kan en smitnota tas upp till diskussion med ledningen, annars är man personligt ansvarig för denna. Korthantering Det är viktigt att alla kvitton redovisas i kassan tillsammans med en servitörsrapport. Baren, nattklubben och uteserveringen har separata kortmaskiner. OBS! Alla köp skall servitör/servitris ha kontrollerats med legitimation och ha påskrift med personnummer och signatur av gäst. Drickshantering Dricks skall separeras från övriga pengar i plånbokendu skall själv uppge i din deklaration hur mycket dricks du tjänat in under året. Arbetsuniform på "MIN RESTAURANG" Du skall alltid ha svarta byxor, svarta strumpor och svarta skor när du arbetar. Förkläde finns att låna för dem som önskar. Arbetströjor/skjortor lånas av "MIN RESTAURANG". Personalen tvättar själv sin arbetsuniform. OBS! Ta med smutsig tvätt hem, låt den inte ligga i omklädningsrummet. Om du har synliga tatueringar skall de under arbetstid skymmas av långärmad tröja/skjorta. Piercing i ansiktet får ej vara synliga under arbetstid. Sjukdom Sjukanmälan sker enbart genom telefonsamtal till kontoret- absolut inte via sms! Vid sjukskrivning gäller en karensdag och sedan följer lön för schemalagda arbetspass i två veckor framåt (80 %). Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg. Vid längre sjukskrivning kontaktar du Försäkringskassan.

9 Ledighet Semester tas ut efter överenskommelse med hovmästaren. Om du önskar ledighet utöver semester bör du själv se till att någon annan kan ta ditt pass. Vid byten är det mycket viktigt att den personen som tar ditt pass har en lika hög erfarenhetsnivå som du (är du osäker pratar du med servicansvarig). Byten av pass kan endast godkännas av servisansvarig. Försäkring Alla anställda på "MIN RESTAURANG" är försäkrade mot olycksfall hos vårt försäkringsbolag. Försäkringen gäller på jobbet och till och från jobbet. Personalmat Du har rätt till ett mål lagad mat per arbetspass. Arbetar du heldag har du rätt till två måltider. Läsk, juice (ej från flaskor utan från vår syrupanläggning) och kaffe kan du dricka utan restriktioner. För detta drar vi ett kostavdrag och lägger på en kostförmån på din lön. Personalmat skall (i möjligaste mån) intas före arbetsskiftets början eller efter och inte under öppningstid. Personalförmåner Som anställd vid "MIN RESTAURANG" (dvs. om du har arbetat minst 40 timmar per månad!) har du förmånen att ha 50% personlig (ej hela ditt sällskap!!!) rabatt till i stort sett hela sortimentet förutom alkoholiga drycker, dessa har personal 25% på. Kassakvittot skall läggas med i servitörens kassa underskriven med namn och signatur av den anställde som mottagit rabatten. Personalpris är en förmån och inte en rättighet! Respektera dina kollegor! (Beställ inte tre- rätters kvart i tio, kräv inte specialsaker när det är fullt ös, var schysst.) Det är ok att bjuda vänner och familj på kaffe. Annat skall betalas. OBS! Vi bjuder inte på alkohol, tänk på alkohollagen! Anställdas skyldigheter o Att utföra arbetsuppgifterna så väl som möjligt och att anstränga dig så att gästerna alltid lämnar oss nöjda. o Sträva efter att alla ska trivas på arbetsplatsen (även din chef). o Alltid vara ärlig såväl mot gästen, arbetskamrater och företaget. o Göra ditt bästa för en bra kommunikation på arbetsplatsen. o Att ha god kunskap om vår meny, drinklista, vinlista, öl- och spritsortimentet. o Att ha läst genom och förstått alla delar av personalhandboken. Jack Vegas Vi är skyldiga att kontrollera hur gamla spelarna är då det är en åldersgräns på 18 år. Ring journumret om fel uppstår under en kväll. Nummer och kundnummer finns vid avläsningen av Jack Vegas. Du skall veta hur man registrerar en vinst och hur man byter papper i maskinen och kontrollenheten. Be någon arbetskamrat gå igenom hur detta fungerar. Instruktioner finns i broschyren vid kontrollenheten.

10 8. Arbetsplatsregler Under arbetstid Allt bruk av illegala drogpreparat är absolut förbjudet, samt att jobba under alkoholpåverkan. All servering av alkohol skall ske i enlighet med alkohollagen. Vi bjuder aldrig på alkohol(se punkt om alkohollagen ovan) Alla köp skall registreras i kassasystemet innan de hämtas ut ur bar eller kök. Du skall alltid lämna ut kvitto till gästerna vid varje köp! Alla anställda skall arbeta i föreskriven arbetsklädsel. Uppsatt hår, hel och ren! Vid schemalagd början av arbetspass skall man vara redo att börja arbeta. Rökning är alltid förbjudet i kök, restaurangen och personalutrymmen. Skall det rökas går man ner till garaget utanför öl och tankrummet. Kom ihåg att aldrig synas med arbetskläder rökandes en cigg för någon gäst eller person utanför våra lokaler. Rökning sker ej under service. Besök tas emot i restauranglokalen, ej i köket. Privata samtal på telefon endast vid giltiga skäl. När du lämnar din arbetsplats skall allt vara städat och snyggt. Mobiltelefonen skall vara avslagen och osynlig på arbetstid. Det finns ingenting som heter städ- öl eller efter jobbet- öl! Utanför arbetstid Du är alltid välkommen som gäst på "MIN RESTAURANG"! Kom dock ihåg att du alltid är en representant för företaget! Regionerna bakom restaurang och bar är till för arbetande personal, inte för dig som gäst. När du är som gäst på "MIN RESTAURANG" får du ej sitta vid bardisken. Restaurangen eller garaget är inte någon personalgarderob- ta med dina saker hem. När du är ledig betalar du för allt du konsumerar, men du har rätt till en viss rabatt- se ovan under förmåner. Går du av ett arbetspass och väljer att stanna kvar i lokalen som gäst skall du byta om så att ingen gäst kan ta dig för arbetande personal. "MIN RESTAURANG" stänger även för personal som är här som gäster. I övrigt gäller sunt förnuft, när du arbetar eller är här som gäst. 9. KONCEPTKONTROLL Dessa sker regelbundet minst tre gånger/år av seriösa och utomstående företag. De kontrollerar att vi följer alkohollagen, servicenivå, kvitto/kassahantering, hygienfaktorer (hur bar, bord, golv, toaletter osv. ser ut). Vi måste med dagens alkohollag vara extra noggranna gällande köp av alkohol och ordning i restaurang/nattklubbsmiljö.

11 10. SÄKERHET Brandsäkerhet Om det börjar brinna skall lokalerna utrymmas så fort som möjligt. Knapp till utrymningslarm finns vid XXX samt i Dj bås i nattklubben. Alla anställda är ansvariga för att veta vart larmknappar, brandvägar och släckningsutrustning finns! Om det finns indikation på brand skall: 1. utrymningslarmet utlösas 2. brandkåren larmas (om inte vakt finns på plats, ring 112) 3. lokalerna utrymmas (stäng av all musik och se till att alla gäster kommer ut via nödutgångarna. Kontrollera att alla kommit ut- tänk på toaletterna!) 4. släckning ske (se till så att du vet var alla brandsläckare finns) 5. invänta Räddningstjänsten och informera om läget 6. ÅTERSAMLINGSPLATS FÖR ALL PERSONAL ÄR VID XXX Personalen och vakterna är gemensamt ansvariga för att alla gästerna kommer ut. Nödutgångar i nattklubben är ut genom trapphuset Kungsgatan, alt ner för trappan ut genom restaurangen Kungsgatan Nödutgångar på bottenplan vid korridor till handikappstoalett ut genom garaget Herrgårdsgatan och vid bord #1 - Kungsgatan. Brandinstruktion sitter i blädderblocket över serviskassan. Första förband Första förband finns i korridoren mitt emot handikapptoaletten, samt på väggen i diskrummet. Om du tar det sista i första förbandet är det viktigt att du fyller på- finns i torrförrådet. Köksmästaren har ansvaret för att komplettera detta. Ge snarast besked till köksmästaren om någonting skulle börja ta slut. Larm Vi har XXX som säkerhetsbolag. Du hittar telefonnumret till dem i beställningsboken. Om du tar kontakt med dem måste du ha vår kod till inbrottslarmet. Det finns ett larm som går till vakterna installerat i DJ- båset och det är viktigt att du vet vart detta finns. Under nattklubbskvällar arbetar minst 2 ordningsvakter. De använder sig av komradio för att snabbt kunna larma varandra om det händer någonting. Använd ditt eget omdöme när vi inte har vakter. Det är vår skyldighet att avvisa märkbart berusade och narkotikapåverkade personer. Om du är osäker, ring polisen. Många gånger avviker personen självmant när vi säger att polisen är på väg. Glöm inte då att ringa in och avboka polispatrullen! Rån Det är mycket viktigt att vi samarbetar för att minska risken för rån. Räkna aldrig en kassa när gäster ser på, var noga med att stänga kassalådan under service (kassalådan går alltid upp när vi trycker kontant )! Undvik att prata med utomstående, familj, vänner eller bekanta om omsättning osv. Om du eller någon annan blir utsatt för rån:

12 det viktigaste är att du eller någon annan inte kommer till skada. Arbeta hela tiden efter rånarens order Larma enbart om du kan göra det utan att rånaren ser det. Om rånaren lämnar över ett meddelande- behåll detta om inte rånaren kräver det tillbaka. Hantera meddelandet varsamt med tanke på fingeravtryck. Försök att få ett bra signalement på rånaren. Kön, ålder, längd, hårfärg, brytning osv. Larma omedelbart polisen när rånaren har lämnat lokalen. Försök att se på vilket sätt rånaren tar sig iväg och åt vilket håll. OBS! En person som blivit rånad får absolut inte lämnas ensam, ens för en kort stund! Ordna med läkarkontakt direkt, även om personen verkar lugn och normal är det viktigt att veta att chocken kan komma långt efter händelsen. Övriga hot mot personalens och gästernas säkerhet Det är inte vanligt att restauranger utsätts för bombhot, utpressning eller terrorism. Om det händer- TA ALLA HOT PÅ STÖRSTA ALLVAR! Det viktigaste är att behålla lugnet. Bedöm läget efter den information du har fått, lokalerna kan behöva utrymmas. Ring polis!

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL 1(8) EGENTILLSYNSPROGRAM - FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN utse försäljningsansvarig informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns repetera

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Innehållsförteckning Vad kontrollerar tillståndsenheten när de besöker ditt serveringsställe?...2 Vilka är ansvariga personer för serveringstillståndet

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN RAPPORT 2006 : 28 Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Förord Antalet restauranger med serveringstillstånd har ökat de senaste åren och alkoholkonsumtionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Tillstånd

Läs mer

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006 Onyktert på krogen En berusningsstudie i centrala Göteborg Pernilla Gilvad Juni 26 Rapport 6 1 2 Sammanfattning Under tre helger i mars och april 26 gjordes en berusningsstudie på 3 restauranger belägna

Läs mer

Under den här fliken fi nns lite av varje.

Under den här fliken fi nns lite av varje. KORT OCH GOTT Under den här fliken fi nns lite av varje. Här hittar du bland annat korta informationsblad som du kan sätta upp till din personal. Bladen kan även hämtas från webben, www.nacka.se/restaurangboxen

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14 Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Fotograf omslag: mostphotos.se Rapport nr 2016:14 Dnr 705-1560-16 ISSN 1403-624X Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen Ansökan om Nytt tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen Ansökan avser företag Serveringslokal Namn Gatuadress Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Antal sittplatser i

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad 1 Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset 651 85 Karlstad RECEPTION: 48 350 RESTAURANG: 48 308 Telefonnumret

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHa alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Gatuadress Postnummer Postort. Året runt öppet Öppet årligen under period:

Gatuadress Postnummer Postort. Året runt öppet Öppet årligen under period: I blankettomgången ingår: Ansökningsblankett Serveringsansvariga Uppskattad försäljning Kunskaper i alkohollagen Beskrivning av brandskydd Blankett 1 Serveringens omfattning Serveringstid, gästantal och

Läs mer

Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9

Serveringstillstånd. Frågebank Sida 1 av 9 FRÅGEBANK 2005-06-22 Nedanstående frågor kan användas vid examination eller kontroll av kunskaper avseende alkohollagens kunskapskrav för (blivande) innehavare av serveringstillstånd och serveringspersonal.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

Ung och serverad?  En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Foto: Annika Borg, Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 2006:42 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Stockholm Beer and Whisky festival 2015

Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Stockholm Beer and Whisky festival 2015 2015-05-20 Anna-Karin Ryberg, Anna Sessler Pettersson Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Vad roligt att ert företag kommer till Nacka för Stockholm Beer and

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg Pernilla Gilvad Utredare RUS september 9 Rapport 11 Sammanfattning Under våren 9 genomfördes en berusningsstudie på Hisingen i Göteborg. Syftet var att undersöka

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Tillstånd till slutna sällskap

Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger Policy för alkohol och droger 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger, ställningstaganden samt visioner med arbetet. 1.2 Syfte

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger, ställningstaganden samt visioner med arbetet. 1.2. Syfte Syftet med denna policy

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2012-05-29 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Bakgrund 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Hej! I den här broschyren hittar du viktig information som är bra att läsa innan du börjar din praktik, som hur blanketter ska fyllas i, arbetstider m.m. Besök gärna emmaboda.se/feriepraktik

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

AND-policy för studenter vid LNU

AND-policy för studenter vid LNU AND-policy för studenter vid LNU Fastslagen vid Medlemsmöte Växjö/Kalmar 121011 Vid Linnéuniversitet finns och har alltid funnits en god social miljö. För att bibehålla denna så ska frihet förknippad med

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

egler för serveringstillstånd

egler för serveringstillstånd R egler för serveringstillstånd Tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna sällskap Reviderade 2008-08-04 Regler för tillfällig servering till slutna sällskap Innehållsförteckning Tillämpningsområde

Läs mer