- LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL"

Transkript

1 - LOGO - PERSONALHANDBOK "MIN RESTAURANG" MED FÖRETAGSPOLICY OCH ARBETSPLATSMANUAL

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Välkommen 3 2. Företagsinformation 3 3. Affärsidé och beskrivning av verksamheten 3 4. Jämställdhetsplan 5 5. Miljöarbete 5 6. Alkohollagen 5 7. Information om introduktion, schema, löner, sjukdom, förmåner, skyldigheter mm 6 8. Arbetsplatsregler Konceptkontroll Säkerhet 11 Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Introduktionsmanual Utdrag ur alkohollagen Brandinstruktion Arbetsbeskrivning servis Att tappa upp fatöl Manual drinklista "MIN RESTAURANG" Information om olika aktiviteter vi kan erbjuda våra gäster Produktkunskap sprit Produktkunskap öl Produktkunskap vin Våra vinlistor Manual bordsbeställning Telefonlista personal på "MIN RESTAURANG" Serviceteorier & servicemanual. OBS! Bifogas vid genomgång och ingår sedan i personalhandboken!

3 1. VÄLKOMMEN TILL "MIN RESTAURANG"! Vi strävar efter att bli ett framgångsrikt företag och vår övertygelse är att vi når framgång främst genom två saker: 1. genom att skapa en trivsam arbetsplats med mycket utrymme för glädje, kamratskap och humor. 2. genom förståelse, ansvarstagande och delaktighet i verksamheten av alla anställda. 2. FÖRETAGSINFORMATION "MIN RESTAURANG", Gatan 123, Staden Telefon: Tlf kök: Fax: Ordinarie öppettider(höst, vinter & vår) mån- tis Köket stänger ons- tors Köket stänger fredag Köket stänger Nattklubb Entré XX:- från lördag Köket stänger Nattklubb Entré XX:- från söndag Stängt Köket har öppet ovanstående tider, men kom ihåg att köket har aldrig stängt! I alkohollagen står att man måste kunna servera mat så länge vi serverar alkohol. Om en gäst önskar mat efter kökets stängningstid finns det fryst mat i stora frysen att värmas (hör med köksmästaren). 3. AFFÄRSIDÉ OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN "MIN RESTAURANG" beräknas omsätta XX miljoner kr/år och sysselsätta XX personer på heltid. "MIN RESTAURANG" drivs av "MIN RESTAURANG" AB, som ägs av Kalle Ägare till 100%. VD: Kalle Ägare Köksmästare: Arne Kock Anläggningschef: Olle Chef Hovmästare: Per Servitör Servisansvarig: Ulla Serverare, huvudsak schemaläggning "MIN RESTAURANG" AB "MIN RESTAURANG" är Sveriges enda krog med färsk krokodil och sötsur svamp med utskänkningstillstånd. "MIN RESTAURANG"...bla... bla... bla... osv. Presentation...

4 Affärsidé "MIN RESTAURANG" ska ha fyra huvudverksamheter: pub- verksamhet restaurang nöjesbar/nattklubb De främsta konkurrensmedlen är: brett utbud kvalitet på service kvalitet på miljö Genom ett brett utbud, en tilltalande miljö och framförallt en exceptionell service ska "MIN RESTAURANG" bli ledande såväl som pub, bar, restaurang och nöjeskrog. Målgrupp Åldersgräns 23 år! Vi inriktar oss på en publik i åldern år men främst på dem mellan år. Vi inriktar oss såväl på privatkonsumtion som på företagsrepresentation. "MIN RESTAURANG"- konceptets kombination av pub, restaurang och nattklubb gör att vi får en stor bredd på utbudet och möjlighet att tillgodose många behov. På "MIN RESTAURANG" kan du lika väl äta en trerätters middag, bara slinka in och ta en öl eller kaffe eller dansa och roa dig en lördag kväll. Tanken med "MIN RESTAURANG" är att alla typer av människor skall kunna träffas och umgås på samma ställe. Marknadsföring "MIN RESTAURANG" kommer att marknadsföras genom annonser i bl.a tidningen X, radioreklam och genom bearbetning av våra största kunder och gästregister. Den främsta marknadsföringen är dock att erbjuda en kvalitativ produkt i en serviceinriktad och trivsam miljö. Nöjda gäster skall vara vår bästa reklam. Övergripande mål Förverkliga vår affärsidé : Genom ett brett utbud, en tilltalande miljö och framförallt en exceptionell service ska "MIN RESTAURANG" bli ledande såväl som pub, bar, restaurang och nöjeskrog. "MIN RESTAURANG" skall vara ett vinstgivande, självgående företag med en fungerande nyrekrytering och internutbildning för att säkerställa kvalitet och nytänkande. "MIN RESTAURANG" AB skall expandera och därigenom skapa möjlighet till utveckling. Ekonomiskt mål Hålla budgeterade nyckeltal: fastakostnader 30%, lönekostnad 30 % och råvarokostnad 30 %. Omsätta XX miljoner/år

5 Kvalitetsmål Hålla vår externa och interna miljö lika hel och ren som dag ett. Regelbundna bar-, disk-, köks- och servismöten. Vi skall bli ett sammansvetsat gäng med god kommunikation och arbetsglädje. Varje anställd har ansvar för att i första hand åtgärda eller att snarast rapportera om fel och brister på arbetsplatsen. Kunskapsmål All bar- och servispersonal skall praktisera i kök och disk för att bättre förstå de olika arbetsområdena. All personal som arbetar i bar skall ha gått "MIN RESTAURANG" barskola och arbeta efter de metoder man lär sig där. All personal skall ha läst genom och förstått alla delar som står i personalhandboken. Servicemål Varje enskild gäst som besöker "MIN RESTAURANG" skall vara 100 % nöjd med bemötande och hela personalens agerande. All personal skall arbeta i enlighet med vår servicemanual.. 4. JÄMSTÄLLDHETSPLAN "MIN RESTAURANG" arbetar aktivt för en jämn könsfördelning. Företaget har en jämställdhetsplan som finns att tillgå i pärm på kontoret. Ansvarig: VD 5. MILJÖARBETE Det är viktigt att det finns en nedskriven miljöpolicy för "MIN RESTAURANG". Arbeta fram en tillsammans. 6. ALKOHOLLAGEN Den 1 januari 1995 fick vi en ny alkohollag i Sverige som skall begränsa alkoholens skadeverkningar. I första hand är den en skyddslagstiftning. Ett viktigt mål är att verka för en måttlig alkoholkonsumtion och minska berusningsdrickandet för att begränsa skador och olyckor. Alkohollagstiftningens viktigaste punkter för vår restaurang: o Serveringstillstånd. Detta godkänns av brandskydds-, arbetarskydds- och hälsoskyddsmyndigheter. Kopia av tillståndet finns under kassalådan i varje kassaapparat. o Serveringsansvar. Alla på serveringsstället ska veta vem eller vilka som är serveringsansvariga på deras arbetsplats. o Bara de drycker som serveras på restaurangen får drickas på serveringsstället- gäller även när restaurangen är stängd. Spritdrycker, vin och starköl får inte tas med därifrån, vare sig av gäster eller av personalen. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon gäst tar med sig drycker från serveringslokalen. o Senast 30 minuter efter serveringstidens slut ska restaurangen vara utrymd. o Köket är aldrig stängt! Vid servering av alkohol ska lagad mat kunna serveras under hela serveringstiden. o Animeringsförbud. Personalen får inte uppmana gästerna att köpa alkoholdrycker. o Gåvoförbud. Det är förbjudet att bjuda på alkohol.

6 o Ordning. För servering av alkohol på restaurang finns det mycket tydliga krav på ordning och nykterhet och återhållsamhet i alkohollagen. I ordningsbegreppet ingår även att motverka olagligheter t ex narkotikabrott. o Personligt ansvar! Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen. Om en servitör/servitris serverar en gäst som är kraftigt berusad ytterligare alkohol så kan han/hon personligen ställas till svars för detta. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse i upp till sex månader för servitören/servitrisen! Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan gästen blir så berusad så att den måste avvisas! o Åldersgräns. Underåriga, det vill säga gäster under 18 år, får inte bli serverade alkohol på restaurang. Servitören/bartendern som säljer alkoholen är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder. Om alkoholdrycker lämnas ut till någon som inte uppnått myndig ålder kan den som lämnat ut dryckerna straffas med böter eller fängelse högst sex månader. Krögaren kan även få sitt tillstånd indraget. o Man får inte heller servera om man kan anta att dryckerna kan komma att överlåtas till någon som är underårig. 7. INFORMATION OM INTRODUKTION, SCHEMA, LÖNER, SJUKDOM OCH FÖRMÅNER mm Introduktion Alla anställda får en genomgång av personalhandboken och har sedan ett ansvar för att hålla sig uppdaterad om förändringar. Heltidsanställda skall under de första tre arbetsveckorna gå igenom de punkter som finns i introduktionsmanualen och handledare skall godkänna genomgången med sin signatur. Introduktionsmanualen lämnas signerad efter tre veckor till hovmästaren. Schema Servisansvarig ansvarar för schemaläggning av bar, servis, disk & barback. Scheman för två veckor framåt finns alltid uppsatt på anslagstavlan. Ledighet kan endast ges om förfrågan görs minst två veckor innan. Köksmästaren ansvarar för schemaläggning av kökspersonal. Nöjesansvarig ansvarar för schemaläggning av Discjockeys. Löner Alla anställda på "MIN RESTAURANG" skall ha ett anställningsavtal. Vid lönesättning följs kollektivavtalet mellan SHR (Sveriges Hotel & Restaurangföretagare) och HRF (Hotell & Restaurangfacket). Stämpla in och ut genom att anmäla din närvaro till ditt arbetspass till ansvarig Hovmästare när du är klar att gå på ditt pass (dvs. när du är ombytt och har ätit personalmat). Lönen utbetalas den 25: e varje månad. Löneansvarig: Tore Löneansvarig Kassahantering o Som servitör/servitris är man ansvarig för sin egen kassa. Man lämnar inte över sin kassa till någon annan utan redovisar den som vanligt. o Alla varor skall slås in i kassan innan de serveras. o Kvitto skall alltid ges ut till gästen.

7 o Kontrolljournal skall finnas sparad på alla kassatransaktioner (finns i kassaapparaten). o Dricks ska vid alla tillfällen hållas separerad från kassan. o Eventuella återköp skall alltid redovisas i servitörskassan. Skriv en förklaring på återköpet och signera. o Kassan skall vara organiserad så att en kontroll kan göras vid alla tidpunkter. o Var restriktiv med fakturor och endast till företag. Råder tveksamheter, hör med hovmästaren. o Fakturan skall vara signerad av gäst, personnummer från legitimation, ha korrekt faktureringsadress och bifogat kvitto. Häfta gärna visitkortet på fakturan. o Vi tar emot andra länders valutor, enbart sedlar. Kursen vi ger gästen är aningen under den verkliga kursen. Kursen på euro, norska och dollar finns fasttejpad på bongmaskinen. För andra valutakurser, fråga kvällsansvarig. Telefonpolicy Det finns alltid någon på plats från kl som tar telefonen. Tänk på att alltid svara seriöst och trevligt i telefonen. All information som du kan få från gästen är bra, vid stora sällskap om en betalar eller om det betalas var för sig osv. Skriv det i boken. Är du osäker om någonting skriver du upp personens namn, telefonnummer och vad det gäller så ringer vi upp. Bordsbeställning Bordsbeställning kan göras i restaurangdelen och i puben. Vilka platser som bokas beror på gästens önskemål. Vid beställning, notera alltid gästens namn (och eventuellt företag), antal, tid och telefonnummer. Skriv också bordsnummer gästen skall sitta vid. Glöm inte att skriva din signatur så vi vet vem som tagit beställningen.

8 Dresscode Vår regel om gästernas klädsel är hel och ren! Vi tillåter inte supporttröjor på nattklubbskvällar, heller inte skinnvästar med tryck eller allt för utklädda vågade svensexor/möhippor. Hantering av missnöjda gäster och smitnota Om gästen är missnöjd, försök att åtgärda det så fort som möjligt. Det är viktigt att du tar en matkoll efter 2 minuter. Prata med hovmästaren om situationen inte går att vända. Varje servitör/servitris är ansvarig för sin station och sin kassa. Det innebär att man skall ha 100 % kontroll på sina bord. Vid speciella tillfällen kan en smitnota tas upp till diskussion med ledningen, annars är man personligt ansvarig för denna. Korthantering Det är viktigt att alla kvitton redovisas i kassan tillsammans med en servitörsrapport. Baren, nattklubben och uteserveringen har separata kortmaskiner. OBS! Alla köp skall servitör/servitris ha kontrollerats med legitimation och ha påskrift med personnummer och signatur av gäst. Drickshantering Dricks skall separeras från övriga pengar i plånbokendu skall själv uppge i din deklaration hur mycket dricks du tjänat in under året. Arbetsuniform på "MIN RESTAURANG" Du skall alltid ha svarta byxor, svarta strumpor och svarta skor när du arbetar. Förkläde finns att låna för dem som önskar. Arbetströjor/skjortor lånas av "MIN RESTAURANG". Personalen tvättar själv sin arbetsuniform. OBS! Ta med smutsig tvätt hem, låt den inte ligga i omklädningsrummet. Om du har synliga tatueringar skall de under arbetstid skymmas av långärmad tröja/skjorta. Piercing i ansiktet får ej vara synliga under arbetstid. Sjukdom Sjukanmälan sker enbart genom telefonsamtal till kontoret- absolut inte via sms! Vid sjukskrivning gäller en karensdag och sedan följer lön för schemalagda arbetspass i två veckor framåt (80 %). Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg. Vid längre sjukskrivning kontaktar du Försäkringskassan.

9 Ledighet Semester tas ut efter överenskommelse med hovmästaren. Om du önskar ledighet utöver semester bör du själv se till att någon annan kan ta ditt pass. Vid byten är det mycket viktigt att den personen som tar ditt pass har en lika hög erfarenhetsnivå som du (är du osäker pratar du med servicansvarig). Byten av pass kan endast godkännas av servisansvarig. Försäkring Alla anställda på "MIN RESTAURANG" är försäkrade mot olycksfall hos vårt försäkringsbolag. Försäkringen gäller på jobbet och till och från jobbet. Personalmat Du har rätt till ett mål lagad mat per arbetspass. Arbetar du heldag har du rätt till två måltider. Läsk, juice (ej från flaskor utan från vår syrupanläggning) och kaffe kan du dricka utan restriktioner. För detta drar vi ett kostavdrag och lägger på en kostförmån på din lön. Personalmat skall (i möjligaste mån) intas före arbetsskiftets början eller efter och inte under öppningstid. Personalförmåner Som anställd vid "MIN RESTAURANG" (dvs. om du har arbetat minst 40 timmar per månad!) har du förmånen att ha 50% personlig (ej hela ditt sällskap!!!) rabatt till i stort sett hela sortimentet förutom alkoholiga drycker, dessa har personal 25% på. Kassakvittot skall läggas med i servitörens kassa underskriven med namn och signatur av den anställde som mottagit rabatten. Personalpris är en förmån och inte en rättighet! Respektera dina kollegor! (Beställ inte tre- rätters kvart i tio, kräv inte specialsaker när det är fullt ös, var schysst.) Det är ok att bjuda vänner och familj på kaffe. Annat skall betalas. OBS! Vi bjuder inte på alkohol, tänk på alkohollagen! Anställdas skyldigheter o Att utföra arbetsuppgifterna så väl som möjligt och att anstränga dig så att gästerna alltid lämnar oss nöjda. o Sträva efter att alla ska trivas på arbetsplatsen (även din chef). o Alltid vara ärlig såväl mot gästen, arbetskamrater och företaget. o Göra ditt bästa för en bra kommunikation på arbetsplatsen. o Att ha god kunskap om vår meny, drinklista, vinlista, öl- och spritsortimentet. o Att ha läst genom och förstått alla delar av personalhandboken. Jack Vegas Vi är skyldiga att kontrollera hur gamla spelarna är då det är en åldersgräns på 18 år. Ring journumret om fel uppstår under en kväll. Nummer och kundnummer finns vid avläsningen av Jack Vegas. Du skall veta hur man registrerar en vinst och hur man byter papper i maskinen och kontrollenheten. Be någon arbetskamrat gå igenom hur detta fungerar. Instruktioner finns i broschyren vid kontrollenheten.

10 8. Arbetsplatsregler Under arbetstid Allt bruk av illegala drogpreparat är absolut förbjudet, samt att jobba under alkoholpåverkan. All servering av alkohol skall ske i enlighet med alkohollagen. Vi bjuder aldrig på alkohol(se punkt om alkohollagen ovan) Alla köp skall registreras i kassasystemet innan de hämtas ut ur bar eller kök. Du skall alltid lämna ut kvitto till gästerna vid varje köp! Alla anställda skall arbeta i föreskriven arbetsklädsel. Uppsatt hår, hel och ren! Vid schemalagd början av arbetspass skall man vara redo att börja arbeta. Rökning är alltid förbjudet i kök, restaurangen och personalutrymmen. Skall det rökas går man ner till garaget utanför öl och tankrummet. Kom ihåg att aldrig synas med arbetskläder rökandes en cigg för någon gäst eller person utanför våra lokaler. Rökning sker ej under service. Besök tas emot i restauranglokalen, ej i köket. Privata samtal på telefon endast vid giltiga skäl. När du lämnar din arbetsplats skall allt vara städat och snyggt. Mobiltelefonen skall vara avslagen och osynlig på arbetstid. Det finns ingenting som heter städ- öl eller efter jobbet- öl! Utanför arbetstid Du är alltid välkommen som gäst på "MIN RESTAURANG"! Kom dock ihåg att du alltid är en representant för företaget! Regionerna bakom restaurang och bar är till för arbetande personal, inte för dig som gäst. När du är som gäst på "MIN RESTAURANG" får du ej sitta vid bardisken. Restaurangen eller garaget är inte någon personalgarderob- ta med dina saker hem. När du är ledig betalar du för allt du konsumerar, men du har rätt till en viss rabatt- se ovan under förmåner. Går du av ett arbetspass och väljer att stanna kvar i lokalen som gäst skall du byta om så att ingen gäst kan ta dig för arbetande personal. "MIN RESTAURANG" stänger även för personal som är här som gäster. I övrigt gäller sunt förnuft, när du arbetar eller är här som gäst. 9. KONCEPTKONTROLL Dessa sker regelbundet minst tre gånger/år av seriösa och utomstående företag. De kontrollerar att vi följer alkohollagen, servicenivå, kvitto/kassahantering, hygienfaktorer (hur bar, bord, golv, toaletter osv. ser ut). Vi måste med dagens alkohollag vara extra noggranna gällande köp av alkohol och ordning i restaurang/nattklubbsmiljö.

11 10. SÄKERHET Brandsäkerhet Om det börjar brinna skall lokalerna utrymmas så fort som möjligt. Knapp till utrymningslarm finns vid XXX samt i Dj bås i nattklubben. Alla anställda är ansvariga för att veta vart larmknappar, brandvägar och släckningsutrustning finns! Om det finns indikation på brand skall: 1. utrymningslarmet utlösas 2. brandkåren larmas (om inte vakt finns på plats, ring 112) 3. lokalerna utrymmas (stäng av all musik och se till att alla gäster kommer ut via nödutgångarna. Kontrollera att alla kommit ut- tänk på toaletterna!) 4. släckning ske (se till så att du vet var alla brandsläckare finns) 5. invänta Räddningstjänsten och informera om läget 6. ÅTERSAMLINGSPLATS FÖR ALL PERSONAL ÄR VID XXX Personalen och vakterna är gemensamt ansvariga för att alla gästerna kommer ut. Nödutgångar i nattklubben är ut genom trapphuset Kungsgatan, alt ner för trappan ut genom restaurangen Kungsgatan Nödutgångar på bottenplan vid korridor till handikappstoalett ut genom garaget Herrgårdsgatan och vid bord #1 - Kungsgatan. Brandinstruktion sitter i blädderblocket över serviskassan. Första förband Första förband finns i korridoren mitt emot handikapptoaletten, samt på väggen i diskrummet. Om du tar det sista i första förbandet är det viktigt att du fyller på- finns i torrförrådet. Köksmästaren har ansvaret för att komplettera detta. Ge snarast besked till köksmästaren om någonting skulle börja ta slut. Larm Vi har XXX som säkerhetsbolag. Du hittar telefonnumret till dem i beställningsboken. Om du tar kontakt med dem måste du ha vår kod till inbrottslarmet. Det finns ett larm som går till vakterna installerat i DJ- båset och det är viktigt att du vet vart detta finns. Under nattklubbskvällar arbetar minst 2 ordningsvakter. De använder sig av komradio för att snabbt kunna larma varandra om det händer någonting. Använd ditt eget omdöme när vi inte har vakter. Det är vår skyldighet att avvisa märkbart berusade och narkotikapåverkade personer. Om du är osäker, ring polisen. Många gånger avviker personen självmant när vi säger att polisen är på väg. Glöm inte då att ringa in och avboka polispatrullen! Rån Det är mycket viktigt att vi samarbetar för att minska risken för rån. Räkna aldrig en kassa när gäster ser på, var noga med att stänga kassalådan under service (kassalådan går alltid upp när vi trycker kontant )! Undvik att prata med utomstående, familj, vänner eller bekanta om omsättning osv. Om du eller någon annan blir utsatt för rån:

12 det viktigaste är att du eller någon annan inte kommer till skada. Arbeta hela tiden efter rånarens order Larma enbart om du kan göra det utan att rånaren ser det. Om rånaren lämnar över ett meddelande- behåll detta om inte rånaren kräver det tillbaka. Hantera meddelandet varsamt med tanke på fingeravtryck. Försök att få ett bra signalement på rånaren. Kön, ålder, längd, hårfärg, brytning osv. Larma omedelbart polisen när rånaren har lämnat lokalen. Försök att se på vilket sätt rånaren tar sig iväg och åt vilket håll. OBS! En person som blivit rånad får absolut inte lämnas ensam, ens för en kort stund! Ordna med läkarkontakt direkt, även om personen verkar lugn och normal är det viktigt att veta att chocken kan komma långt efter händelsen. Övriga hot mot personalens och gästernas säkerhet Det är inte vanligt att restauranger utsätts för bombhot, utpressning eller terrorism. Om det händer- TA ALLA HOT PÅ STÖRSTA ALLVAR! Det viktigaste är att behålla lugnet. Bedöm läget efter den information du har fått, lokalerna kan behöva utrymmas. Ring polis!

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI.

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI. Känn dig riktigt välkommen till MAXI ICA Stormarknad. Vi hoppas att du kommer att trivas med arbetet, miljön och kamraterna. Vår målsättning är att sälja varor till upplevt lägsta priser och på ett trivsamt

Läs mer

välkommen till Barista

välkommen till Barista välkommen till Barista En solig septembermorgon i Uppsala... Nu har det gått åtta år sedan Barista öppnade upp dörren till vår första coffee shop på gågatan i Uppsala. Året var 2006 och där stod vi, Björn,

Läs mer

SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH

SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH Hej! Du läser det här för att du kanske vill jobba eller praktisera hos oss. Här står långt ifrån allt du behöver veta men det ger dig kanske svar på några frågor och en del fakta

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Innehållsförteckning PERSONALHANDBOK. Våra ledord. & Roller. Rekrytering. Mat, människa och miljö. Blueberry. Lifestyle.

Innehållsförteckning PERSONALHANDBOK. Våra ledord. & Roller. Rekrytering. Mat, människa och miljö. Blueberry. Lifestyle. Innehållsförteckning Våra ledord Om Blueberry Lifestyle Mat, människa och miljö & Roller Rekrytering Upplärning Blueberry Arbetstid och Lön och förmåner Academy schemaläggning Kollektivavtal, tjänstepension

Läs mer

Innehållsförteckning. Blueberrys lilla lila. Våra ledord/ By Experience/ Bluberry Lingo/ Roller. Rekrytering Blueberry. Mat, människa och miljö

Innehållsförteckning. Blueberrys lilla lila. Våra ledord/ By Experience/ Bluberry Lingo/ Roller. Rekrytering Blueberry. Mat, människa och miljö Innehållsförteckning Om Blueberry Lifestyle Mat, människa och miljö Våra ledord/ By Experience/ Bluberry Lingo/ Roller Rekrytering Upplärning Blueberry Arbetstid och Lön och förmåner Academy schemaläggning

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Sommarlovskoloni 2013 Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Styrelsen för Västeråsgården världens bästa kollo Är Västeråsgårdens sommarkoloni i Söderbärke världens bästa kollo? Självklart är det så.

Läs mer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer Att vara chaufför Manual för Äldrekontakts volontärer Ä l d r e k o n t a k t N o r r l a n d s g a t a n 7 1 1 1 4 3 S t o c k h o l m 0 7 3-2 0 6 2 4 2 4 Detta är en manual som riktar sig till dig som

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

Arrangörsfolder. För evenemang i Hallarna

Arrangörsfolder. För evenemang i Hallarna Arrangörsfolder För evenemang i Hallarna Introduktion I Hallarna finns tre teaterscener, en konsertlokal och en bistro. Här försiggår många hundra arrangemang årligen. Vid ett arrangemang är vi tre parter

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Välkommen till Böda Sand

Välkommen till Böda Sand KronoCamping Öland Välkommen till Böda Sand PERSONALFOLDER FÖR KRONOCAMPING BÖDA SAND 2008 Ett tufft men roligt jobb! För att kunna göra ett bra jobb och trivas i din roll på Böda Sand är det en hel del

Läs mer