AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 EIO Västra Sverige träffades i Borås: NÖJD STYRELSE PÅ REPMÖTE Från vänster, övre raden: Jan Florén, Elektro-Emanuel Veddinge, Per Rönn, Callenbergs Uddevalla, PG Fransén, BEA Installation Borås, Thorild Bengtsson, Bravida Trollhättan, Kenneth Johansson, Johanssons El Skara. Nedre raden: Thomas Lansing, företagsrådgivare EIO, Stig Gustafsson, NEA Sydsvenska AB Halmstad, Bo Persson, Fyrstads El AB Munkedal, Johan Johansson, El-tjänst Falkenberg, Tomas Nilsson, Bravida Skövde, Jan Fritzon, Bogesunds El AB Ulricehamn, Tomas Nilsson, företagsrådgivare EIO. Läs mer på sid 4 5 Minne från avtalsrörelsen 2007 HTF varslade om total strejk med upptrappning i tre steg HRF strejkvarslade för avtalsrörelsens högsta löneökningar SEKO-strejk skulle stoppa alla beläggningsarbeten Sif varslade vitala samhällsfunktioner om strejk för vetorätt Fastighets varslade om konflikt under sittande förhandling Grafiker varslade arbetsgivarnas förtroendevalda om strejk Veterinärstrejk skulle hota djurskyddet Skogs- och Träfacket strejkvarslade för ökning över märket HRF varslade om strejk för att överträffa eget avtal Byggnads sympativarsel större än primärkonflikten Transport strejkvarslade för löneökningar på 16 procent Fyra SACO-förbund varslade om strejk för centrala löner HRF varslade om strejk för 20-procentiga löneökningar Piloterna varslade om tre konflikter för kortare arbetstid Byggnads i strejk för makt när gransknings- Få konflikter 2007? arvode uteblev Knappast, menar Hans HTF-strejk Enström, VD i EIO. för makt orsakade skyhöga kostnader för SAS Elektrikerförbundet strejkade för ny avgift till facket. Läs mer på sidan 6 EIO på Energitinget En av debatterna under Energitinget på Stockholmsmässan i år: Effektivisering som produkt - osynlig men märkbar och extremt lönsam. Här diskuterar representanter från de olika fackbranscherna, och de frågas ut och förklarar hur de kan skapa Negawattimmar istället för Megawattimmar. Naturligtvis har en EIO en representant på plats! Läs mer om Energitinget som arrangeras av Energimyndigheten den mars på KOM IHÅG! EIO:s årsmöte EIO-AKTUELLT nr Läs mer på sidan 7

2 INLEDAREN #4269 ID06 redovisar närvaro inte antal partners! Peter Olofsson, informationschef, tel Sju arbetsgivarorganisationer och fem fackliga förbund däribland EIO och Svenska Elektrikerförbundet driver tillsammans det opinionsbildande projektet Krafttag mot svartarbete inom Byggbranschen i samverkan. Tillsammans har vi tagit fram ID06 (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) för att motverka det utbredda svartarbetet. ID06 ska användas för att ge Skatteverket möjlighet att granska närvaroregistrering med syfte att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Något annat syfte finns inte. EIO-företaget som arbetsgivare har heller överhuvudtaget ingen tillgång till registrerade uppgifter. Läs mer om detta på www. id06.se. Datainspektionen har yttrat sig i ärendet, och DI har inget att erinra om hanteringen av personuppgifter. All hantering är i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), menar DI. Trots detta och trots de positiva kollegerna i fackförbunden Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO verkar Elektrikerförbundet anse att ID06-systemet kommit till för att EIO vill ha en fullständig kontroll över våra medlemmars liv. Elektrikerförbundet ger exempel på vad arbetsgivaren kan använda systemet till: Det kan vara att arbetsgivaren registrerar in utbildning och annan information om den anställde som hårfärg, graviditet, sjukdomar, politisk uppfattning, fackliga uppdrag m m Han kan också registrera in hur många tjejer/killar medlemmen har. Trots denna häpnadsväckande inställning så är det glädjande att notera att nu äntligen Elektrikerförbundet talat ur skägget om användandet av ID06-korten. Vi ska inte neka att använda oss av ID06-systemet idag utan kvittera ut behörighetskortet. Bra att veta! Slutligen kan vi också konstatera att Elektrikerförbundet vill träffa ett avtal om ID06. EIO:s inställning är dock att ett kollektivavtal inte behövs, och det löser heller inte eventuella integritetsproblem. Dock ska tilläggas att vi på EIO naturligtvis inte ställer oss bakom integritetskränkande åtgärder. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Besök hemsidorna: och id06.se ID06 på Nordbygg-mässan den 1 4 april Nordbygg har blivit den stora mötesplatsen för bygg- och vvsbranschens beställare, ingenjörer och tekniker och många andra. Nordbygg, som arrangeras vartannat år, har de senaste evenemangen haft 800 utställare och besökarantalet har tangerat personer. Merparten av besökarna är hantverkare. I år går Nordbygg av stapeln den 1-4 april på Stockholmsmässan i Älvsjö. De som ställer ut är mestadels materieltillverkare men även organisationer och företag som jobbar för att underlätta byggföretagens vardag. EIO är med tillsammans med Byggbranschen i samverkan. Vi är sju arbetsgivarorganisationer och fem fackliga förbund som tillsammans driver det opinionsbildande projektet Krafttag mot svartarbete, berättar Peter Olofsson, informationschef i EIO. På Nordbygg har vi ID06 (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) som tema. Vi står i en 20 meter lång monter i korridoren utanför A-hallen. Målet är att informera besökarna om ID06 och hjälpa dem som ännu inte skaffat besökskort. Mab kommer även att hålla en presskonferens den 1 april där man berättar om vilka företag som kommit igång med ID06. Ny behörighetsföreskrift ELSÄK-FS 2007:2 ELSÄK-FS 2007:2 trädde i kraft den 20 oktober Anledningen till att den nya föreskriften trädde i kraft vid den tidpunkten är ett direktiv, 2005/36/EG, om erkännande av yrkeskvalifikationer som man skaffat sig i ett annat EES-land än Sverige. Detta direktiv skulle införlivas senast den 26 oktober I samband med denna förändring gjorde Elsäkerhetsverket en del andra ändringar som berör både den som redan har behörighet och den som avser att skaffa en behörighet. Några av förändringarna är: En ansökan om behörighet måste nu ske på en blankett som tillhandahålls av Elsäkerhetsverket. Man kan endast ansöka om en typ av behörighet på blanketten. Det innebär att man själv måste ange vilken sorts behörighet man ansöker om. Behörigheterna är de samma som tidigare). Skälet till detta är att verkets handläggningstid ska bli kortare. De allmänna råden har tagits bort. Praktikintyg skall vara utfärdat av den elinstallatör som haft överinseende över sökandes praktik. Intyget skall ske på en blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. En sådan blankett finns att hämta på Elsäkerhetsverkets hemsida. En behörighet gäller i fortsättningen tills det år innehavaren fyller 67 år. En del av paragraferna som berör installation och besiktning har tagits bort. Skälet till detta anges vara att Elsäkerhetsverket inte i behörighetsföreskrifterna ska ställa de kraven. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behörigheter som meddelats före den 20 oktober EIO:s föreskriftsbok, artikelnummer , kommer att kompletteras med behörighetsföreskriften i kommande revidering. Kontakta Tord Martinsen, EIO-AKTUELLT nr

3 FEM MEDLEMSFÖRETAG ISO-CERTIFIERADE med hjälp av EIO-Q EIO-Aktuellt har under året följt fem EIO-företag som ingått i projektgruppen för EIO-Q. I slutet av 2007 nådde de fem företagen målet i och med att de certifierades enligt ISO 9001 och ISO De fem företagen är El-Teknik i Gävle AB, Kempes El AB, Kramfors, Elgruppen AB, Örebro, Stockholms El-Team AB samt Uffe Karlssons El AB, Västerhaninge. I slutet av januari firades ISO-certifieringen. Pär Lanner och Hans Enström, VD i EIO, delade ut certifikaten till respektive företagen. Införandet och certifieringen av vårt ledningssystem har lett till att vi blivit konkurrenskraftigare, ökat lönsamheten och skapat väl fungerande rutiner, säger Benny Klang på Stockholms El-Team AB. En annan fördel är att vi har ökat medvetenheten hos alla medarbetare om värdet av att arbeta systematiskt mot ett gemensamt mål, säger han vidare. Uffe Karlsson, som driver firman Uffe Karslssons El AB, har trots att han är enmansföretagare lyckats genomföra certifieringen. Arbetet har tagit mycket av hans tid, men det tycker han att det har varit värt. Det är bra att ha ett certifierat ledningssystem ur konkurrenssynpunkt, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting. Vid alla upphandlingar får man poäng för olika kriterier, och certifieringen är ett kriterium. En annan fördel är att jag nu jobbar med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, till exempel så gör jag numera kundenkäter två gånger per år och jag jobbar mer med uppföljning av projekten, säger Uffe Karlsson. Nu finns inga ursäkter längre att inte satsa på en ISO-certifiering, säger Pär Lanner, projektledare för EIO-Q samt kvalitetschef på EIO. EN ANNAN FÖRDEL ÄR ATT VI HAR ÖKAT MEDVETENHETEN HOS ALLA MED ARBETARE OM VÄRDET AV ATT ARBETA SYSTEMATISKT MOT ETT GEMENSAMT MÅL Han har under åren ofta fått höra av medlemsföretag att det här inte är någonting för mindre företag, men nu har till och med ett enmansföretag klarat av arbetet. Kontakta Pär Lanner, På sid 8 kan du läsa en krönika av Uffe Karlsson. Välkommen till Samhällsbyggardagen 2008 Samhällsbyggardagen är samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma årliga arrangemang med seminarier och en stor branschfest. Samhällsbyggardagen 2008 äger rum den 28 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Årets tema är Energismart byggande och förvaltning. Vid Samhällsbyggardagen delas Stora Samhällsbyggarpriset ut. Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnadsprojektet Östra Gårdsten i Göteborg var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. Samhällsbyggardagens huvudarrangörer är Byggherrarna, Pär Lanner och Hans Enström överräcker certitikatet till Benny Klang, Stockholms El-Team AB. Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Byggmaterialindustrierna, EIO och Betongvaruindustrin. Organisationer inom byggoch fastighetsnäringarna erbjuds att bli medarrangörer till Samhällsbyggardagen. Företag och andra intressenter inom byggoch fastighetsnäringarna erbjuds att bli samarbetspartners. Besök hemsidan: EIO-AKTUELLT nr

4 Uppskattat repmöte i B EIO Västra Sveriges styrelse har länge efterfrågat ett repmöte för EIO:s medlemsföretag. Hela styrelsen med medarbetare fanns därför på plats när det första repmötet ägde rum i Borås den 7 februari. Det är många i EIO:s medlemsföretag som kan ha nytta av ett repmöte, inte minst de som har hamnat på ledande positioner men kanske inte varit med från början, säger EIO Västra Sveriges ordförande Johan Johansson från El-tjänst i Falkenberg. Text och foto: Sofia Pettersson Det är elva år sedan jag själv gick introduktionsutbildningen och då fanns ju till exempel inte alla de hjälpmedel som EIO har idag, fortsätter han. Vi är många som behöver en uppdatering och det är en bra dag för att visa mervärdet av att vara med i EIO, säger Johan Johansson. Innehållet på repmötet är till viss del upplagt efter Företagshandboken som EIO gav ut i november Alla deltagare får också med sig en CD-skiva fulladdad med hjälpmedel, till exempel kalkyler och nya mallar som ska underlägga arbetet för EIOföretagen. Repmötet behövs, det är viktigt att fräscha upp sina kunskaper, säger Stig Gustavsson från NEA Sydsvenska AB i Halmstad. I dag har vi fått tillfälle att diskutera viktiga frågor som till exempel våra kostnader. Vi måste bli bättre på att ta betalt, timpenningen måste upp. Det är intressant att titta på lönsamhetssiffror och se jämförande statistik med andra branscher, säger Stig Johansson, även han från NEA. Kontakta Lars G Andersson, Program EIO:s repmöte: Har du helkoll på kostnader och intäkter? Ekonomi med lönsamhet är ett måste. Företagshandboken ett bra hjälpmedel som hjälper dig till god lönsamhet i företaget. Ett antal nya mallar finns med på den CD-skiva som alla deltagare får. Den gör det lättare för dig att sätta timpris till kund. Indexering av kundpris per timma kan göras i exempelvis årsavtal. Vi går igenom det digitala Installationsavtalet Digital-IS som ger dig uppdaterade kommentarer om kollektivavtalet. Information om försäkringar för såväl företag som ägare/anställda. EIO-Q presenteras i uppdaterad version. Leverantörsavtal som innebär lägre kostnader för företaget. Information om ID06. Två glada kursdeltagare; PG Fransén, BEA Installation, Borås, Jan Florén, Elektro-Emanuel, Veddinge. - Det är viktigt att fräscha upp saker, till vardags ligger inte dessa ämnen längst fram på agendan så det är bra att ett sådant här tillfälle ges, säger Stig Gustavsson, till vänster på bild tillsammans med kollegan Stig Johansson från NEA i Halmstad. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 orås Per Rönn från Callenbergs Callenbergs Electro i Uddevalla i samtal med kursledare Lars G Andersson, EIO, under lunchen. Bo Persson och Dennis Carlsson från Fyrstads El AB i Munkedal respektive Uddevalla var på plats på EIO:s första repmöt, som hölls i Borås. Kommande repmöten: EIO Örebro Värmland Karlstad 26 mars, Scandic Klar älven, Sandbäcksgatan 6, dagskurs Örebro 15 april, EIO:s lokalkontor, dagskurs Mer information: EIO Östgöta Sörmland Linköping 3 april, EIO:s lokalkontor, dagskurs Mer information: EIO Skåne Kristianstad 8 april, dagskurs, Landskrona 9 10 april, lunch till lunch Mer information: På repmötet i Borås deltog hela EIO Västras styrelse. På bilden tillsammans med sina medarbetare. AKTUELLA FRÅGAN Varför besöker du EIO:s repmöte i Borås? Thomas Johansson, Bogesunds El AB, Ulricehamn Det är hela idén om ekonomin som är intressant, jag är här för att få repetition. För cirka sju år sedan gick jag EIO:s introduktionsutbildning, men sedan dess har det ju hänt mycket. Jag har gått några endagsutbildningar också men då har det varit mer ytligt där man gått in på flera ämnen. Per Rönn, Callenbergs Electro, Uddevalla Det är alltid bra att få input, man lär sig alltid något nytt, det gäller att hitta nya russin i kakan. En intressant sak som vi pratat om på repmötet är att vi måste bli bättre på att ta betalt, det är något som vi i branschen måste lära oss. Anders Karlsson, El-tjänst i Falkenberg Jag är här för att jag vill hänga med i vad som är aktuellt, man snappar alltid upp nya saker. Det finns mycket småsaker som man inte tänker på till vardags, det är bra att vara med på repmötet, om inte annat föra att vakna upp. Bo Persson, Fyrstads El AB, Munkedal Det är vi i EIO Västras styrelse som har önskat ett repmöte och nu blev det av. Jag har tagit med min medarbetare Dennis Carlsson som är platschef i Uddevalla. Man behöver alltid uppdaterad information, det finns till exempel en del nya siffror att diskutera. Det är viktiga saker som tyvärr kanske prioriteras bort annars. Det är också viktigt att få träffa kolleger från branschen. EIO-AKTUELLT nr

6 Hur fritt från konflikter är 19 varsel och stridsåtgärder? Från olika håll hävdas ofta att den svenska arbetsmarknaden har mycket få konflikter. Hur det egentligen är med den saken utvecklas i en färsk rapport från Svenskt Näringsliv. Under avtalsrörelsen 2007 utbröt tre uppmärksammade strejker på avtalsområden där Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer tecknar kollektivavtal. Strejkerna utlöstes av Byggnads, Elektrikerförbundet och HTF. Därutöver förekom en mängd varsel om stridsåtgärder. Redan varslen orsakade i många fall stora svårigheter för de varslade företagen. Arbetsgivarsidan skrev på avtal under överhängande hot om konflikt. Detta har fått tydliga konsekvenser för avtalens innehåll. VARSEL BÖR BETRAKTAS SOM STRIDSÅTGÄRD I rapporten En konfliktfri avtalsrörelse? gör Svenskt Näringsliv en genomgång av 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under avtalsrörelsen Där belyses hur varslen utformades och lades för att minimera arbetsgivarnas förhandlingsutrymme. En slutsats i rapporten är att varsel om stridsåtgärder bör betraktas som stridsåtgärder i sig. Företagens sårbarhet för störningar genom stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, har ökat dramatiskt. Lockouter är i praktiken sedan länge omöjliga att använda. Redan varsel om stridsåtgärder leder i många fall till bestående skador för de företag som berörs, till exempel genom avbokningar och att företaget inte längre betraktas som en pålitlig leverantör. Denna starkt ökade sårbarhet gör att det är nödvändigt att ta hänsyn till omfattningen av varsel om stridsåtgärder, och utformningen av dem, i bedömningen av om en avtalsrörelse har varit fredlig eller inte. De många varslen har inte varit förenade med några större kostnader för de angripande fackliga organisationerna, i de flesta fall inga alls, säger Hans Enström, vd i EIO. Medan arbetsgivarparten är tvingad att i sina bedömningar kalkylera med utomordentligt långtgående skador till följd av varslade stridsåtgärder är den risk som en facklig organisation tar med att varsla i det närmaste obefintlig. Denna obalans i förhandlingssituationen leder till obalanserade förhandlingsresultat. År 2005 gav Svenskt Näringsliv ut den uppmärksammade rapporten Den svenska modellen har kantrat. I den föreslogs ett antal förändringar i konfliktreglerna: 1. Inför en proportionalitetsregel, det vill säga en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proportion till dess konsekvenser och vilka effekter den får för företagen och tredje man 2. Förbjud sympatiåtgärder, det vill säga säkerställ att utomstående arbetsgivare inte tvingas in i andras konflikter Hela rapporten En konfliktfri avtalsrörelse? finns att läsa på 3. Inför möjlighet till tvångsskiljedom via lag för att tvinga parterna till ansvarsfulla avtal 4. Ge medlare ökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder 5. Förbjud samhällsfarliga konflikter 6. Förbjud organisation som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder inom områden där det finns gällande kollektivavtal 7. inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar medlemmar Den risk som en facklig organisation tar med att varsla är i det närmaste obefintlig, säger Hans Enström VD i EIO. Den genomgång av hur konfliktvapnet hanterats av de fackliga organisationerna i 2007 års avtalsrörelse understryker starkt behovet av en reformering av konfliktreglerna, poängterar Hans Enström. Krav på proportionalitet och på att stridsåtgärder inte får vidtas förrän alla möjligheter till en fredlig lösning är uttömda måste gälla även varsel om stridsåtgärder. Så skulle till exempel ett förbud mot varsel under pågående medling underlätta medlarnas arbete och medverka till en bättre och mellan parternas intressen mer balanserad lösning av tvistefrågorna. EIO-folk besöker Kolmårdens vilda djur Lördagen den 17 Maj 2008 klockan inbjuder EIO Östgöta-Sörmland till en familjedag i Kolmården utanför Norrköping. Min förhoppning är att vi kan locka alla våra 200 företag som är medlemmar i distriktsföreningen, och att de ska komma med anställda, familj, barn och barnbarn, säger Hans Tedesjö, företagsrådgivare i EIO Östgöta Sörmland. Det är viktigt att vi kan träffas och vandra runt i parken under andra former än det dagliga arbetet på företagen. EIO-besökarna kommer att få en egen entré. Väl inne i parken möter besökarna tigrar på nära håll i Tiger World. De kommer också att träffa den berömda gorillaungen Enso och över 750 andra vilda djur. Klockan blir det egen delfinföreställning. Och Bamses värld lockar säkert många barn. Information om evenemanget sprids genom Hans Tedesjö. Kontakta gärna företagsrådgivaren på eller Vill du få mer information om Kolmården? Besök hemsidan: 6 EIO-AKTUELLT nr

7 NYA CIRKULÄR FRÅN EIO FÖRÄLDRALEDIGHET OCH FÖRÄLDRALÖN I detta cirkulär informerar vi om rätten till ledighet och ersättning enligt föräldraledighetslagen och om rätten till ytterligare föraldralön på grund av kollektivavtal för montörer (nyhet) och övriga anställda CHECKLISTA INFÖR DEN LOKALA LÖNEREVISIONEN FÖR LEDARNA Cirkuläret innehåller information och checklista om Ledarnas lokala lönerevision KONTROLLAVGIFT FÖR MONTÖRER EIO:s rekommendation för våren 2007 att kontrollavgift inte ska dras på lön för montörer som inte är medlemmar i SEF och inte jobbar på ackord gäller fortfarande SOCIALA KOSTNADER ENLIGT LAG OCH AVTAL 2008 Nu är 2008 års avgifter klara för både kollektivanställda (IS-avtalet) och tjänstemän. I cirkulär redovisades de preliminära siffrorna. Här är dessa kompletterade med semesterkostnader och övriga kostnader NYA AVTALSPENSIONEN SN-LO OCH EXTRA AVTALSPENSION Svenskt Näringsliv och LO enades 2007 om ett nytt pensionsavtal för cirka 1,5 miljoner privatanställda arbetare Alla EIO:s medlemsföretag ska tilllämpa de nya bestämmelserna från och med Alla cirkulär finns att läsa i sin helhet på medlemssidorna på INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Örebro Värmland. Årsmöte 13 mars, Loka Brunn, Grythyttan EIO Stockholm. Årsmöte 10 april, Scandic Hotel Hasselbacken, start 16.00, avslutas med middag, underhållning och dans. EIO Västra Sverige. Årsmöte 11 april Välkommen till årsmöte 30 maj Program Örebro maj 2008: AKTIVITET TID PLATS Fredag 30 maj 2008 Gemensam lunch Conventum Föredrag Gunnar Åsberg Kaffe Årsmötet börjar Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro Bankett, underhållning, dans Slottet Örebro Sluttid Lördag 31 maj 2008 Utflykt med buss Mot Kvarntorp och Konst till Askersund på hög inkl eftermiddagsfika Båtresa på Vättern Med förtäring ombord Aspa Herrgård, supé, underhållning, dans Från Aspa till Örebro OBS! Detta är cirkatider. Logi är bokat på Scandic Grand Hotel Örebro HELA ARRANGEMANGET BOKAS PÅ Kontakta Lars G Andersson, Foto: Björn Fransson, Örebrokompaniet Ryggsäcken full av erfarenheter från EIO Johan Gillberg slutar sin tjänst som förhandlare på EIO för att börja på NCC Construction Sverige AB. Johan Gillberg har jobbat på EIO i cirka fyra år med främst lönefrågor, bland annat med fokus på individuell lönesättning för montörerna. I övrigt har han arbetat i ett flertal projekt, ett av de mest framträdande är det digitala Installationsavtalet Digital-IS som är ett hjälpmedel för företagaren i sitt dagliga arbete med personalfrågor. VAD SKA DU GÖRA NU? Jag ska börja jobba vid NCC Construction Sverige AB där jag ska ansvara för medarbetarfrågor. I den nya tjänsten ingår bland annat att samordna och stötta löneingenjörer i förhandlingar, bistå i ackordsförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt fungera som NCC:s kontaktyta mot fackliga organisationer och representera NCC externt. Jag kommer också att vara med och utveckla medarbetarnas delaktighet i byggprocessen från ax till limpa skulle man kunna säga. VILKA ERFARENHETER FRÅN EIO TAR DU MED DIG TILL DITT NYA JOBB? Jag har under mina år hos EIO fyllt ryggsäcken med ett antal nya erfarenheter och kunskaper. Bland annat har jag fått den insikten att de företag som mår bra och tjänar pengar är de som har delaktiga medarbetare, en tydlig företagsledning och arbetsrutiner som är väl förankrade bland medarbetarna. Jag har bland annat varit involverad i arbetet med att ta fram olika hjälpmedel för att företagen ska skapa rutiner för sitt lönearbete. I övrigt har jag fått en väldigt bra inblick i månadslönesystemet för montörerna, fördjupat mig i arbetsrättsliga frågor samt att, som central förhandlare, lärt mig att se olika frågor och tvister med helikopterperspektiv, i lokala förhandlingar kan det vara väldigt lätt att det låser sig och att man inte kan lösa tvisten. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM EIO-seminarium om entreprenadjuridik på Nordbygg På Nordbygg torsdagen den 3 april kl arrangerar EIO tillsammans med VVS-Tekniska Föreningen ett seminarium med titeln Vad händer efter AB04 och ABT06?. Moderator är Åsa Kjellberg Kahn, chefsjurist på EIO, och Lars Engell, EIO:s entreprenadjurist, är en av talarna. Övriga medverkande är Johan Holmqvist, verksamhetsutvecklare NVS, Jens Lundgren, bolagsjurist NCC, Lennart Kjellin, chefsjurist Fortifikationsverket och ordförande i BKK. Seminariet avslutas med en paneldebatt. Anmälan till seminariet kan du göra på hemsidan Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i januari 2007 EIO Uppsala Västerås Carlssons Eltjänst Eftr AB, Lars-Erik, Västerås EIO Östgöta Sörmland Graniou Sweden AB, Linköping EIO Stockholm Carlfors Nätteknik AB, Solna Titania El-Service AB, Stockholm Spånga Midroc Electro AB, filial, Stockholm EIO Västra Sverige Björndalens Elektriska AB, Trollhättan DATELI Installation AB, filial, Skövde Mariestad Halmstad Uddevalla YIT Sverige AB, filial, Vänersborg EIO Göteborg Tommy & Björn El AB, Partille EIO Mellersta Norrland SRL Produkter och Elinstallationer i Krokom, Krokom Lars Engell, EIO:s entreprenadjurist, är en av talarna vid EIO-seminariet på Nordbygg. Marklunds Service AB, Brunflo Marklunds Invest i Östersund AB, Brunflo EIO Skåne Malmö Helsingborg YIT Sverige AB, filial, Eslöv Midroc Electro AB, filial, Malmö EIO Sydöstra Sverige Jönköping Växjö Bromölla YIT Sverige AB, filial, Oskarshamn EIO Gävle Dala Securitas Systems Sverige AB, filial, Falun YIT Sverige AB, filial, Sandviken EIO Övre Norrland YIT Sverige AB, filial, Kiruna Midroc Electro AB, filial, Luleå KRÖNIKAN Certifierat ledningssystem en konkurrensfördel Jag har alltid siktat väldigt högt, jag vill vara i topp vad jag än tar mig för. Blir man inte bäst så blir man i alla fall väldigt bra om man har den målsättningen, vare sig det gäller att till exempel prestera bra i en sport eller i att driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. Sedan 1981 har jag drivit mitt eget företag, Uffe Karlssons El. Jag förstod tidigt att allt går ut på att ha nöjda kunder. Det senaste året har jag fått förmånen att delta i pilotprojekt EIO-Q ledningssystem i EIO:s regi som syftade till att få igång ett fungerande systematiskt ledningssystem i företaget. Pilotprojektet resulterade i att jag och de andra fyra företagen som var med i projektet blev ISO-certifierade i slutet av förra året. Trots att jag alltid har vetat att mitt företags överlevnad är beroende av att mina kunder är nöjda, så är det viktigt att systematisera förbättringsarbetet. I och med certifieringen, som inneburit större krav på mitt miljö- och kvalitetstänkande, har jag blivit ännu bättre på att tillmötesgå mina kunder och på så sätt blir även jag som företagare nöjdare och når ännu bättre resultat. Ytterligare en fördel är att jag nu jobbar med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, till exempel så gör jag numera kundenkäter två gånger per år och jag jobbar mer med uppföljning av projekten. Jag har alltid strävat efter att jobba med kvalitet och arbetar alltid på ett schysst sätt gentemot mina kunder. Att ha en bra dialog med kunden är otroligt viktigt. Jag ser alltid till att ta reda på vad Uffe Karlsson En annan stor fördel som jag har upplevt sedan jag införde certifieringen är de konkurrensfördelar som systemet skapat, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting har jag märkt en stor skillnad. kunden vill ha, och om jag inte håller med om att det är den bästa lösningen för kunden så tar jag egna initiativ och visar alternativ. Det är viktigt att lägga ner mycket tid på förarbetet och ta reda på vad som är det allra bästa för kunden när projektet drar igång ska det vara glasklart vad som förväntas. Då är det också lättare att leverera god kvalitet. En annan stor fördel som jag har upplevt sedan jag införde certifieringen är de konkurrensfördelar som systemet skapat, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting har jag märkt en stor skillnad. Vid alla upphandlingar får man ju poäng för olika kriterier. Tidigare fick jag nollor på upphandlingarna när det gällde kriterierna för miljö- och kvalitetssystem, men tack vare att mitt företag har certifierats får jag numera poäng på även de kriterierna och får flera uppdrag. Uffe Karlsson, Uffe Karlssons El AB 8 EIO-AKTUELLT nr

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 Illustration: Nina von Rüdiger Carl-Magnus och Patrik kämpade i Japan Den 21 november avgjordes Yrkes-VM i

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39) 2(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer