AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 EIO Västra Sverige träffades i Borås: NÖJD STYRELSE PÅ REPMÖTE Från vänster, övre raden: Jan Florén, Elektro-Emanuel Veddinge, Per Rönn, Callenbergs Uddevalla, PG Fransén, BEA Installation Borås, Thorild Bengtsson, Bravida Trollhättan, Kenneth Johansson, Johanssons El Skara. Nedre raden: Thomas Lansing, företagsrådgivare EIO, Stig Gustafsson, NEA Sydsvenska AB Halmstad, Bo Persson, Fyrstads El AB Munkedal, Johan Johansson, El-tjänst Falkenberg, Tomas Nilsson, Bravida Skövde, Jan Fritzon, Bogesunds El AB Ulricehamn, Tomas Nilsson, företagsrådgivare EIO. Läs mer på sid 4 5 Minne från avtalsrörelsen 2007 HTF varslade om total strejk med upptrappning i tre steg HRF strejkvarslade för avtalsrörelsens högsta löneökningar SEKO-strejk skulle stoppa alla beläggningsarbeten Sif varslade vitala samhällsfunktioner om strejk för vetorätt Fastighets varslade om konflikt under sittande förhandling Grafiker varslade arbetsgivarnas förtroendevalda om strejk Veterinärstrejk skulle hota djurskyddet Skogs- och Träfacket strejkvarslade för ökning över märket HRF varslade om strejk för att överträffa eget avtal Byggnads sympativarsel större än primärkonflikten Transport strejkvarslade för löneökningar på 16 procent Fyra SACO-förbund varslade om strejk för centrala löner HRF varslade om strejk för 20-procentiga löneökningar Piloterna varslade om tre konflikter för kortare arbetstid Byggnads i strejk för makt när gransknings- Få konflikter 2007? arvode uteblev Knappast, menar Hans HTF-strejk Enström, VD i EIO. för makt orsakade skyhöga kostnader för SAS Elektrikerförbundet strejkade för ny avgift till facket. Läs mer på sidan 6 EIO på Energitinget En av debatterna under Energitinget på Stockholmsmässan i år: Effektivisering som produkt - osynlig men märkbar och extremt lönsam. Här diskuterar representanter från de olika fackbranscherna, och de frågas ut och förklarar hur de kan skapa Negawattimmar istället för Megawattimmar. Naturligtvis har en EIO en representant på plats! Läs mer om Energitinget som arrangeras av Energimyndigheten den mars på KOM IHÅG! EIO:s årsmöte EIO-AKTUELLT nr Läs mer på sidan 7

2 INLEDAREN #4269 ID06 redovisar närvaro inte antal partners! Peter Olofsson, informationschef, tel Sju arbetsgivarorganisationer och fem fackliga förbund däribland EIO och Svenska Elektrikerförbundet driver tillsammans det opinionsbildande projektet Krafttag mot svartarbete inom Byggbranschen i samverkan. Tillsammans har vi tagit fram ID06 (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) för att motverka det utbredda svartarbetet. ID06 ska användas för att ge Skatteverket möjlighet att granska närvaroregistrering med syfte att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Något annat syfte finns inte. EIO-företaget som arbetsgivare har heller överhuvudtaget ingen tillgång till registrerade uppgifter. Läs mer om detta på www. id06.se. Datainspektionen har yttrat sig i ärendet, och DI har inget att erinra om hanteringen av personuppgifter. All hantering är i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), menar DI. Trots detta och trots de positiva kollegerna i fackförbunden Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO verkar Elektrikerförbundet anse att ID06-systemet kommit till för att EIO vill ha en fullständig kontroll över våra medlemmars liv. Elektrikerförbundet ger exempel på vad arbetsgivaren kan använda systemet till: Det kan vara att arbetsgivaren registrerar in utbildning och annan information om den anställde som hårfärg, graviditet, sjukdomar, politisk uppfattning, fackliga uppdrag m m Han kan också registrera in hur många tjejer/killar medlemmen har. Trots denna häpnadsväckande inställning så är det glädjande att notera att nu äntligen Elektrikerförbundet talat ur skägget om användandet av ID06-korten. Vi ska inte neka att använda oss av ID06-systemet idag utan kvittera ut behörighetskortet. Bra att veta! Slutligen kan vi också konstatera att Elektrikerförbundet vill träffa ett avtal om ID06. EIO:s inställning är dock att ett kollektivavtal inte behövs, och det löser heller inte eventuella integritetsproblem. Dock ska tilläggas att vi på EIO naturligtvis inte ställer oss bakom integritetskränkande åtgärder. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Besök hemsidorna: och id06.se ID06 på Nordbygg-mässan den 1 4 april Nordbygg har blivit den stora mötesplatsen för bygg- och vvsbranschens beställare, ingenjörer och tekniker och många andra. Nordbygg, som arrangeras vartannat år, har de senaste evenemangen haft 800 utställare och besökarantalet har tangerat personer. Merparten av besökarna är hantverkare. I år går Nordbygg av stapeln den 1-4 april på Stockholmsmässan i Älvsjö. De som ställer ut är mestadels materieltillverkare men även organisationer och företag som jobbar för att underlätta byggföretagens vardag. EIO är med tillsammans med Byggbranschen i samverkan. Vi är sju arbetsgivarorganisationer och fem fackliga förbund som tillsammans driver det opinionsbildande projektet Krafttag mot svartarbete, berättar Peter Olofsson, informationschef i EIO. På Nordbygg har vi ID06 (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) som tema. Vi står i en 20 meter lång monter i korridoren utanför A-hallen. Målet är att informera besökarna om ID06 och hjälpa dem som ännu inte skaffat besökskort. Mab kommer även att hålla en presskonferens den 1 april där man berättar om vilka företag som kommit igång med ID06. Ny behörighetsföreskrift ELSÄK-FS 2007:2 ELSÄK-FS 2007:2 trädde i kraft den 20 oktober Anledningen till att den nya föreskriften trädde i kraft vid den tidpunkten är ett direktiv, 2005/36/EG, om erkännande av yrkeskvalifikationer som man skaffat sig i ett annat EES-land än Sverige. Detta direktiv skulle införlivas senast den 26 oktober I samband med denna förändring gjorde Elsäkerhetsverket en del andra ändringar som berör både den som redan har behörighet och den som avser att skaffa en behörighet. Några av förändringarna är: En ansökan om behörighet måste nu ske på en blankett som tillhandahålls av Elsäkerhetsverket. Man kan endast ansöka om en typ av behörighet på blanketten. Det innebär att man själv måste ange vilken sorts behörighet man ansöker om. Behörigheterna är de samma som tidigare). Skälet till detta är att verkets handläggningstid ska bli kortare. De allmänna råden har tagits bort. Praktikintyg skall vara utfärdat av den elinstallatör som haft överinseende över sökandes praktik. Intyget skall ske på en blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. En sådan blankett finns att hämta på Elsäkerhetsverkets hemsida. En behörighet gäller i fortsättningen tills det år innehavaren fyller 67 år. En del av paragraferna som berör installation och besiktning har tagits bort. Skälet till detta anges vara att Elsäkerhetsverket inte i behörighetsföreskrifterna ska ställa de kraven. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behörigheter som meddelats före den 20 oktober EIO:s föreskriftsbok, artikelnummer , kommer att kompletteras med behörighetsföreskriften i kommande revidering. Kontakta Tord Martinsen, EIO-AKTUELLT nr

3 FEM MEDLEMSFÖRETAG ISO-CERTIFIERADE med hjälp av EIO-Q EIO-Aktuellt har under året följt fem EIO-företag som ingått i projektgruppen för EIO-Q. I slutet av 2007 nådde de fem företagen målet i och med att de certifierades enligt ISO 9001 och ISO De fem företagen är El-Teknik i Gävle AB, Kempes El AB, Kramfors, Elgruppen AB, Örebro, Stockholms El-Team AB samt Uffe Karlssons El AB, Västerhaninge. I slutet av januari firades ISO-certifieringen. Pär Lanner och Hans Enström, VD i EIO, delade ut certifikaten till respektive företagen. Införandet och certifieringen av vårt ledningssystem har lett till att vi blivit konkurrenskraftigare, ökat lönsamheten och skapat väl fungerande rutiner, säger Benny Klang på Stockholms El-Team AB. En annan fördel är att vi har ökat medvetenheten hos alla medarbetare om värdet av att arbeta systematiskt mot ett gemensamt mål, säger han vidare. Uffe Karlsson, som driver firman Uffe Karslssons El AB, har trots att han är enmansföretagare lyckats genomföra certifieringen. Arbetet har tagit mycket av hans tid, men det tycker han att det har varit värt. Det är bra att ha ett certifierat ledningssystem ur konkurrenssynpunkt, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting. Vid alla upphandlingar får man poäng för olika kriterier, och certifieringen är ett kriterium. En annan fördel är att jag nu jobbar med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, till exempel så gör jag numera kundenkäter två gånger per år och jag jobbar mer med uppföljning av projekten, säger Uffe Karlsson. Nu finns inga ursäkter längre att inte satsa på en ISO-certifiering, säger Pär Lanner, projektledare för EIO-Q samt kvalitetschef på EIO. EN ANNAN FÖRDEL ÄR ATT VI HAR ÖKAT MEDVETENHETEN HOS ALLA MED ARBETARE OM VÄRDET AV ATT ARBETA SYSTEMATISKT MOT ETT GEMENSAMT MÅL Han har under åren ofta fått höra av medlemsföretag att det här inte är någonting för mindre företag, men nu har till och med ett enmansföretag klarat av arbetet. Kontakta Pär Lanner, På sid 8 kan du läsa en krönika av Uffe Karlsson. Välkommen till Samhällsbyggardagen 2008 Samhällsbyggardagen är samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma årliga arrangemang med seminarier och en stor branschfest. Samhällsbyggardagen 2008 äger rum den 28 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Årets tema är Energismart byggande och förvaltning. Vid Samhällsbyggardagen delas Stora Samhällsbyggarpriset ut. Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnadsprojektet Östra Gårdsten i Göteborg var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. Samhällsbyggardagens huvudarrangörer är Byggherrarna, Pär Lanner och Hans Enström överräcker certitikatet till Benny Klang, Stockholms El-Team AB. Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Byggmaterialindustrierna, EIO och Betongvaruindustrin. Organisationer inom byggoch fastighetsnäringarna erbjuds att bli medarrangörer till Samhällsbyggardagen. Företag och andra intressenter inom byggoch fastighetsnäringarna erbjuds att bli samarbetspartners. Besök hemsidan: EIO-AKTUELLT nr

4 Uppskattat repmöte i B EIO Västra Sveriges styrelse har länge efterfrågat ett repmöte för EIO:s medlemsföretag. Hela styrelsen med medarbetare fanns därför på plats när det första repmötet ägde rum i Borås den 7 februari. Det är många i EIO:s medlemsföretag som kan ha nytta av ett repmöte, inte minst de som har hamnat på ledande positioner men kanske inte varit med från början, säger EIO Västra Sveriges ordförande Johan Johansson från El-tjänst i Falkenberg. Text och foto: Sofia Pettersson Det är elva år sedan jag själv gick introduktionsutbildningen och då fanns ju till exempel inte alla de hjälpmedel som EIO har idag, fortsätter han. Vi är många som behöver en uppdatering och det är en bra dag för att visa mervärdet av att vara med i EIO, säger Johan Johansson. Innehållet på repmötet är till viss del upplagt efter Företagshandboken som EIO gav ut i november Alla deltagare får också med sig en CD-skiva fulladdad med hjälpmedel, till exempel kalkyler och nya mallar som ska underlägga arbetet för EIOföretagen. Repmötet behövs, det är viktigt att fräscha upp sina kunskaper, säger Stig Gustavsson från NEA Sydsvenska AB i Halmstad. I dag har vi fått tillfälle att diskutera viktiga frågor som till exempel våra kostnader. Vi måste bli bättre på att ta betalt, timpenningen måste upp. Det är intressant att titta på lönsamhetssiffror och se jämförande statistik med andra branscher, säger Stig Johansson, även han från NEA. Kontakta Lars G Andersson, Program EIO:s repmöte: Har du helkoll på kostnader och intäkter? Ekonomi med lönsamhet är ett måste. Företagshandboken ett bra hjälpmedel som hjälper dig till god lönsamhet i företaget. Ett antal nya mallar finns med på den CD-skiva som alla deltagare får. Den gör det lättare för dig att sätta timpris till kund. Indexering av kundpris per timma kan göras i exempelvis årsavtal. Vi går igenom det digitala Installationsavtalet Digital-IS som ger dig uppdaterade kommentarer om kollektivavtalet. Information om försäkringar för såväl företag som ägare/anställda. EIO-Q presenteras i uppdaterad version. Leverantörsavtal som innebär lägre kostnader för företaget. Information om ID06. Två glada kursdeltagare; PG Fransén, BEA Installation, Borås, Jan Florén, Elektro-Emanuel, Veddinge. - Det är viktigt att fräscha upp saker, till vardags ligger inte dessa ämnen längst fram på agendan så det är bra att ett sådant här tillfälle ges, säger Stig Gustavsson, till vänster på bild tillsammans med kollegan Stig Johansson från NEA i Halmstad. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 orås Per Rönn från Callenbergs Callenbergs Electro i Uddevalla i samtal med kursledare Lars G Andersson, EIO, under lunchen. Bo Persson och Dennis Carlsson från Fyrstads El AB i Munkedal respektive Uddevalla var på plats på EIO:s första repmöt, som hölls i Borås. Kommande repmöten: EIO Örebro Värmland Karlstad 26 mars, Scandic Klar älven, Sandbäcksgatan 6, dagskurs Örebro 15 april, EIO:s lokalkontor, dagskurs Mer information: EIO Östgöta Sörmland Linköping 3 april, EIO:s lokalkontor, dagskurs Mer information: EIO Skåne Kristianstad 8 april, dagskurs, Landskrona 9 10 april, lunch till lunch Mer information: På repmötet i Borås deltog hela EIO Västras styrelse. På bilden tillsammans med sina medarbetare. AKTUELLA FRÅGAN Varför besöker du EIO:s repmöte i Borås? Thomas Johansson, Bogesunds El AB, Ulricehamn Det är hela idén om ekonomin som är intressant, jag är här för att få repetition. För cirka sju år sedan gick jag EIO:s introduktionsutbildning, men sedan dess har det ju hänt mycket. Jag har gått några endagsutbildningar också men då har det varit mer ytligt där man gått in på flera ämnen. Per Rönn, Callenbergs Electro, Uddevalla Det är alltid bra att få input, man lär sig alltid något nytt, det gäller att hitta nya russin i kakan. En intressant sak som vi pratat om på repmötet är att vi måste bli bättre på att ta betalt, det är något som vi i branschen måste lära oss. Anders Karlsson, El-tjänst i Falkenberg Jag är här för att jag vill hänga med i vad som är aktuellt, man snappar alltid upp nya saker. Det finns mycket småsaker som man inte tänker på till vardags, det är bra att vara med på repmötet, om inte annat föra att vakna upp. Bo Persson, Fyrstads El AB, Munkedal Det är vi i EIO Västras styrelse som har önskat ett repmöte och nu blev det av. Jag har tagit med min medarbetare Dennis Carlsson som är platschef i Uddevalla. Man behöver alltid uppdaterad information, det finns till exempel en del nya siffror att diskutera. Det är viktiga saker som tyvärr kanske prioriteras bort annars. Det är också viktigt att få träffa kolleger från branschen. EIO-AKTUELLT nr

6 Hur fritt från konflikter är 19 varsel och stridsåtgärder? Från olika håll hävdas ofta att den svenska arbetsmarknaden har mycket få konflikter. Hur det egentligen är med den saken utvecklas i en färsk rapport från Svenskt Näringsliv. Under avtalsrörelsen 2007 utbröt tre uppmärksammade strejker på avtalsområden där Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer tecknar kollektivavtal. Strejkerna utlöstes av Byggnads, Elektrikerförbundet och HTF. Därutöver förekom en mängd varsel om stridsåtgärder. Redan varslen orsakade i många fall stora svårigheter för de varslade företagen. Arbetsgivarsidan skrev på avtal under överhängande hot om konflikt. Detta har fått tydliga konsekvenser för avtalens innehåll. VARSEL BÖR BETRAKTAS SOM STRIDSÅTGÄRD I rapporten En konfliktfri avtalsrörelse? gör Svenskt Näringsliv en genomgång av 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under avtalsrörelsen Där belyses hur varslen utformades och lades för att minimera arbetsgivarnas förhandlingsutrymme. En slutsats i rapporten är att varsel om stridsåtgärder bör betraktas som stridsåtgärder i sig. Företagens sårbarhet för störningar genom stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, har ökat dramatiskt. Lockouter är i praktiken sedan länge omöjliga att använda. Redan varsel om stridsåtgärder leder i många fall till bestående skador för de företag som berörs, till exempel genom avbokningar och att företaget inte längre betraktas som en pålitlig leverantör. Denna starkt ökade sårbarhet gör att det är nödvändigt att ta hänsyn till omfattningen av varsel om stridsåtgärder, och utformningen av dem, i bedömningen av om en avtalsrörelse har varit fredlig eller inte. De många varslen har inte varit förenade med några större kostnader för de angripande fackliga organisationerna, i de flesta fall inga alls, säger Hans Enström, vd i EIO. Medan arbetsgivarparten är tvingad att i sina bedömningar kalkylera med utomordentligt långtgående skador till följd av varslade stridsåtgärder är den risk som en facklig organisation tar med att varsla i det närmaste obefintlig. Denna obalans i förhandlingssituationen leder till obalanserade förhandlingsresultat. År 2005 gav Svenskt Näringsliv ut den uppmärksammade rapporten Den svenska modellen har kantrat. I den föreslogs ett antal förändringar i konfliktreglerna: 1. Inför en proportionalitetsregel, det vill säga en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proportion till dess konsekvenser och vilka effekter den får för företagen och tredje man 2. Förbjud sympatiåtgärder, det vill säga säkerställ att utomstående arbetsgivare inte tvingas in i andras konflikter Hela rapporten En konfliktfri avtalsrörelse? finns att läsa på 3. Inför möjlighet till tvångsskiljedom via lag för att tvinga parterna till ansvarsfulla avtal 4. Ge medlare ökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder 5. Förbjud samhällsfarliga konflikter 6. Förbjud organisation som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder inom områden där det finns gällande kollektivavtal 7. inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar medlemmar Den risk som en facklig organisation tar med att varsla är i det närmaste obefintlig, säger Hans Enström VD i EIO. Den genomgång av hur konfliktvapnet hanterats av de fackliga organisationerna i 2007 års avtalsrörelse understryker starkt behovet av en reformering av konfliktreglerna, poängterar Hans Enström. Krav på proportionalitet och på att stridsåtgärder inte får vidtas förrän alla möjligheter till en fredlig lösning är uttömda måste gälla även varsel om stridsåtgärder. Så skulle till exempel ett förbud mot varsel under pågående medling underlätta medlarnas arbete och medverka till en bättre och mellan parternas intressen mer balanserad lösning av tvistefrågorna. EIO-folk besöker Kolmårdens vilda djur Lördagen den 17 Maj 2008 klockan inbjuder EIO Östgöta-Sörmland till en familjedag i Kolmården utanför Norrköping. Min förhoppning är att vi kan locka alla våra 200 företag som är medlemmar i distriktsföreningen, och att de ska komma med anställda, familj, barn och barnbarn, säger Hans Tedesjö, företagsrådgivare i EIO Östgöta Sörmland. Det är viktigt att vi kan träffas och vandra runt i parken under andra former än det dagliga arbetet på företagen. EIO-besökarna kommer att få en egen entré. Väl inne i parken möter besökarna tigrar på nära håll i Tiger World. De kommer också att träffa den berömda gorillaungen Enso och över 750 andra vilda djur. Klockan blir det egen delfinföreställning. Och Bamses värld lockar säkert många barn. Information om evenemanget sprids genom Hans Tedesjö. Kontakta gärna företagsrådgivaren på eller Vill du få mer information om Kolmården? Besök hemsidan: 6 EIO-AKTUELLT nr

7 NYA CIRKULÄR FRÅN EIO FÖRÄLDRALEDIGHET OCH FÖRÄLDRALÖN I detta cirkulär informerar vi om rätten till ledighet och ersättning enligt föräldraledighetslagen och om rätten till ytterligare föraldralön på grund av kollektivavtal för montörer (nyhet) och övriga anställda CHECKLISTA INFÖR DEN LOKALA LÖNEREVISIONEN FÖR LEDARNA Cirkuläret innehåller information och checklista om Ledarnas lokala lönerevision KONTROLLAVGIFT FÖR MONTÖRER EIO:s rekommendation för våren 2007 att kontrollavgift inte ska dras på lön för montörer som inte är medlemmar i SEF och inte jobbar på ackord gäller fortfarande SOCIALA KOSTNADER ENLIGT LAG OCH AVTAL 2008 Nu är 2008 års avgifter klara för både kollektivanställda (IS-avtalet) och tjänstemän. I cirkulär redovisades de preliminära siffrorna. Här är dessa kompletterade med semesterkostnader och övriga kostnader NYA AVTALSPENSIONEN SN-LO OCH EXTRA AVTALSPENSION Svenskt Näringsliv och LO enades 2007 om ett nytt pensionsavtal för cirka 1,5 miljoner privatanställda arbetare Alla EIO:s medlemsföretag ska tilllämpa de nya bestämmelserna från och med Alla cirkulär finns att läsa i sin helhet på medlemssidorna på INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Örebro Värmland. Årsmöte 13 mars, Loka Brunn, Grythyttan EIO Stockholm. Årsmöte 10 april, Scandic Hotel Hasselbacken, start 16.00, avslutas med middag, underhållning och dans. EIO Västra Sverige. Årsmöte 11 april Välkommen till årsmöte 30 maj Program Örebro maj 2008: AKTIVITET TID PLATS Fredag 30 maj 2008 Gemensam lunch Conventum Föredrag Gunnar Åsberg Kaffe Årsmötet börjar Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro Bankett, underhållning, dans Slottet Örebro Sluttid Lördag 31 maj 2008 Utflykt med buss Mot Kvarntorp och Konst till Askersund på hög inkl eftermiddagsfika Båtresa på Vättern Med förtäring ombord Aspa Herrgård, supé, underhållning, dans Från Aspa till Örebro OBS! Detta är cirkatider. Logi är bokat på Scandic Grand Hotel Örebro HELA ARRANGEMANGET BOKAS PÅ Kontakta Lars G Andersson, Foto: Björn Fransson, Örebrokompaniet Ryggsäcken full av erfarenheter från EIO Johan Gillberg slutar sin tjänst som förhandlare på EIO för att börja på NCC Construction Sverige AB. Johan Gillberg har jobbat på EIO i cirka fyra år med främst lönefrågor, bland annat med fokus på individuell lönesättning för montörerna. I övrigt har han arbetat i ett flertal projekt, ett av de mest framträdande är det digitala Installationsavtalet Digital-IS som är ett hjälpmedel för företagaren i sitt dagliga arbete med personalfrågor. VAD SKA DU GÖRA NU? Jag ska börja jobba vid NCC Construction Sverige AB där jag ska ansvara för medarbetarfrågor. I den nya tjänsten ingår bland annat att samordna och stötta löneingenjörer i förhandlingar, bistå i ackordsförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt fungera som NCC:s kontaktyta mot fackliga organisationer och representera NCC externt. Jag kommer också att vara med och utveckla medarbetarnas delaktighet i byggprocessen från ax till limpa skulle man kunna säga. VILKA ERFARENHETER FRÅN EIO TAR DU MED DIG TILL DITT NYA JOBB? Jag har under mina år hos EIO fyllt ryggsäcken med ett antal nya erfarenheter och kunskaper. Bland annat har jag fått den insikten att de företag som mår bra och tjänar pengar är de som har delaktiga medarbetare, en tydlig företagsledning och arbetsrutiner som är väl förankrade bland medarbetarna. Jag har bland annat varit involverad i arbetet med att ta fram olika hjälpmedel för att företagen ska skapa rutiner för sitt lönearbete. I övrigt har jag fått en väldigt bra inblick i månadslönesystemet för montörerna, fördjupat mig i arbetsrättsliga frågor samt att, som central förhandlare, lärt mig att se olika frågor och tvister med helikopterperspektiv, i lokala förhandlingar kan det vara väldigt lätt att det låser sig och att man inte kan lösa tvisten. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM EIO-seminarium om entreprenadjuridik på Nordbygg På Nordbygg torsdagen den 3 april kl arrangerar EIO tillsammans med VVS-Tekniska Föreningen ett seminarium med titeln Vad händer efter AB04 och ABT06?. Moderator är Åsa Kjellberg Kahn, chefsjurist på EIO, och Lars Engell, EIO:s entreprenadjurist, är en av talarna. Övriga medverkande är Johan Holmqvist, verksamhetsutvecklare NVS, Jens Lundgren, bolagsjurist NCC, Lennart Kjellin, chefsjurist Fortifikationsverket och ordförande i BKK. Seminariet avslutas med en paneldebatt. Anmälan till seminariet kan du göra på hemsidan Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i januari 2007 EIO Uppsala Västerås Carlssons Eltjänst Eftr AB, Lars-Erik, Västerås EIO Östgöta Sörmland Graniou Sweden AB, Linköping EIO Stockholm Carlfors Nätteknik AB, Solna Titania El-Service AB, Stockholm Spånga Midroc Electro AB, filial, Stockholm EIO Västra Sverige Björndalens Elektriska AB, Trollhättan DATELI Installation AB, filial, Skövde Mariestad Halmstad Uddevalla YIT Sverige AB, filial, Vänersborg EIO Göteborg Tommy & Björn El AB, Partille EIO Mellersta Norrland SRL Produkter och Elinstallationer i Krokom, Krokom Lars Engell, EIO:s entreprenadjurist, är en av talarna vid EIO-seminariet på Nordbygg. Marklunds Service AB, Brunflo Marklunds Invest i Östersund AB, Brunflo EIO Skåne Malmö Helsingborg YIT Sverige AB, filial, Eslöv Midroc Electro AB, filial, Malmö EIO Sydöstra Sverige Jönköping Växjö Bromölla YIT Sverige AB, filial, Oskarshamn EIO Gävle Dala Securitas Systems Sverige AB, filial, Falun YIT Sverige AB, filial, Sandviken EIO Övre Norrland YIT Sverige AB, filial, Kiruna Midroc Electro AB, filial, Luleå KRÖNIKAN Certifierat ledningssystem en konkurrensfördel Jag har alltid siktat väldigt högt, jag vill vara i topp vad jag än tar mig för. Blir man inte bäst så blir man i alla fall väldigt bra om man har den målsättningen, vare sig det gäller att till exempel prestera bra i en sport eller i att driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. Sedan 1981 har jag drivit mitt eget företag, Uffe Karlssons El. Jag förstod tidigt att allt går ut på att ha nöjda kunder. Det senaste året har jag fått förmånen att delta i pilotprojekt EIO-Q ledningssystem i EIO:s regi som syftade till att få igång ett fungerande systematiskt ledningssystem i företaget. Pilotprojektet resulterade i att jag och de andra fyra företagen som var med i projektet blev ISO-certifierade i slutet av förra året. Trots att jag alltid har vetat att mitt företags överlevnad är beroende av att mina kunder är nöjda, så är det viktigt att systematisera förbättringsarbetet. I och med certifieringen, som inneburit större krav på mitt miljö- och kvalitetstänkande, har jag blivit ännu bättre på att tillmötesgå mina kunder och på så sätt blir även jag som företagare nöjdare och når ännu bättre resultat. Ytterligare en fördel är att jag nu jobbar med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, till exempel så gör jag numera kundenkäter två gånger per år och jag jobbar mer med uppföljning av projekten. Jag har alltid strävat efter att jobba med kvalitet och arbetar alltid på ett schysst sätt gentemot mina kunder. Att ha en bra dialog med kunden är otroligt viktigt. Jag ser alltid till att ta reda på vad Uffe Karlsson En annan stor fördel som jag har upplevt sedan jag införde certifieringen är de konkurrensfördelar som systemet skapat, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting har jag märkt en stor skillnad. kunden vill ha, och om jag inte håller med om att det är den bästa lösningen för kunden så tar jag egna initiativ och visar alternativ. Det är viktigt att lägga ner mycket tid på förarbetet och ta reda på vad som är det allra bästa för kunden när projektet drar igång ska det vara glasklart vad som förväntas. Då är det också lättare att leverera god kvalitet. En annan stor fördel som jag har upplevt sedan jag införde certifieringen är de konkurrensfördelar som systemet skapat, speciellt vid upphandlingar med kommuner och landsting har jag märkt en stor skillnad. Vid alla upphandlingar får man ju poäng för olika kriterier. Tidigare fick jag nollor på upphandlingarna när det gällde kriterierna för miljö- och kvalitetssystem, men tack vare att mitt företag har certifierats får jag numera poäng på även de kriterierna och får flera uppdrag. Uffe Karlsson, Uffe Karlssons El AB 8 EIO-AKTUELLT nr

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Personalliggare i byggbranschen LAG FRÅN 1 JANUARI 2016 FÖR EN SUND OCH SÄKER BYGGBRANSCH ID06 OBLIGATORISK ID- OCH NÄRVAROREDOVISNING 2 ID06-systemet Att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 06 11 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Niclas Ericsson NER SKANSKA

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Varsel om utökade stridsåtgärder

Varsel om utökade stridsåtgärder Elektriska Installatörsorganisationen EIO Postadress: Box 17537, 118 91 Stockholm För kännedom: Medlingsinstitutet Varsel om utökade stridsåtgärder Arbetsgivarna vägrar diskutera förbundets krav Förbundet

Läs mer

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Datum 2012-04-13 Dnr Handläggare TJ/ML Ert datum Er beteckning VVS Företagen Box 47160 100 74 STOCKHOLM Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) å ena

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Elektrikerförbundets konflikthistoria Strejken som standardverktyg 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Säg Elektrikerna och många tänker strejk Ingen bransch i Sverige drabbas så ofta av arbetskonflikt

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Varslade sympatiåtgärder träder ikraft den 23 april 2012 kl. 00.00 och gäller till dess annat meddelas.

Varslade sympatiåtgärder träder ikraft den 23 april 2012 kl. 00.00 och gäller till dess annat meddelas. Stockholm den 11 april 2012 Box 1105 111 81 Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 6 Telefon: 08-791 41 00 Fax: 08-21 89 53 E-post: seko@seko.se Webb: www.seko.se Nr Sgr Sign 2012:346 710 MEE Konfliktmeddelande

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer