Företagens röst K O M M U N XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens röst K O M M U N XX"

Transkript

1 Företagens röst K O M M U N XX

2 Förutsättningar 200 företagare inbjudna delta 82 har genomfört enkäten. Antalet svar på varje enskild fråga framgår i diagrammet längst upp till höger.

3 Könsfördelning 80 Alla kommuner 67,1 69,9 30,5 29,2 Man Kvinna

4 Åldersgrupper 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 31,3 29,3 29, ,1 17,1 18,3 10,3 4,9 5, år år år år 61-

5 Startår När grundades företaget Svar Företag

6 Hur länge har man varit företagare? 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 52,4 42,7 35,3 31,7 21,1 15,9 Mindre än 5 år 6-10 år Mer än 10 år

7 Aktivt styrelsearbete 82 Företagarna vindeln 58,5 41,5 Ja Nej

8 Kommentarer aktivt styrelsearbete Kommentarer Familjeföretag, enskild firma. Enskild firma Har enskild firma, förnärvarnade Enskild firma jag är ensam så jag måste se till att jag styr min verksamhet framot En kvinnasföretag Driver bara själv företaget som enskild firma har jag ingen styrelse litet företag Viktigt för legitimitet, bollplank och utveckling. Enskild firma, ingen styrelse Jag är ensamföretagare. enskild firma, frågan känns inte riktigt relevant. Klart jag är aktiv, jag lever ju på mitt företag. I mitt andra företag som jag äger med andra är jag ordförande och där är jag aktiv värre.

9 Högsta utbildning 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 52,4 50,1 12,2 13,2 9,8 13,2 12,2 15,3 13,4 7 Grundskola Gymnasium Högskola, kortare än 3 år Högskola längre än 3 år Annat, ange under kommentarer

10 Kommentarer högsta utbildning gått högre gymnasial utbildning år Skogsförmansutbildning 36 veckor 1965 Grundutbildning bank. Jordbrukskassan, korrespondens kurs Med 2 år eftergymnasial utbildning för att läsa upp NO ämnen o Matte C Realskola Kompletterat med universitetsstudier - 10 p retorik (enligt ny räkning 15 poäng) 10 p företagsekonomi (enligt ny räkning 15 poäng) 10 p juridisk översiktskurs (enligt ny räkning 15 poäng) 7,5 p makt och kön (enligt ny räkning 7,5 poäng. ) folkhögskola Har läst motsvarande 3-årig gymnasieutbildning kvällstid i marknadsföring och företagsekonomi jag gjorde min utbildning i tyskland högare en gymnasium realskola, 2 årig Privata utbildningar i ekonomi och inom min branch B.l.a två terminer universitetsstudier, skogl. ämnen. Högskola 3 år också några fristående högskolekurser. yrkesutbildning 7-årig folkskola.

11 Ensam ägare av företaget? 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 63,4 52,3 47,2 36,6 Ja Nej

12 Kommentarer (ensam ägare) Är ej ägare. Vi är två delägare Medlemsägt Min man är ju också inbegripen eftersom vi är gifta Två delägare Tillsammans med min man Delägare med min man Ja det enda, men inte det andra. Tre delägare.

13 Antal anställda Antal anställda Företagsnummer

14 Strategi vid arbetstoppar 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 40,1 40,2 38,7 31,7 25,6 18,3 18,5 17,3 14,2 7,3 7,3 4,1 Vi tar in timanställda Vi köper tjänster direkt från andra företagare? Vi säsonganställer Vi köper tjänster genom bemanningsföretag Annat, ange under kommenterar Inget svar

15 Kommentarer strategi vid arbetstoppar Hyr in F-skattare i enstaka fall Otydlig fråga som jag inte riktigt förstår hur jag ska besvara. Det framgår tex inte av svarsalternativen "i vilken utsträckning" vi använder oss av de olika tjänsterna. Jag förstår inte riktigt heller vilka tjänster ni frågar efter. IT-konsulttjänster som vi köper direkt från andra företagare? Vi har heltidsanställda Endast fast anstälda Kartmateriel, datorer, bärbar övr. utrustning. vi har 6 st helårs anställda. ca 4 säsongs anställda Anlitar ibland " F-skattare "

16 Strategi vid rekrytering 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 75,6 80,3 39,9 17, ,4 14,6 2,4 2,6 9,8 2,4 4,9 8,2 6,5 Arbetsförmedlingen AMS arbetsplatsbank Egna kontakter Bemanningsföretag Egen annonsering Annat, ange under kommentarer Inget svar

17 Kommentarer strategi vid rekrytering AF-hemsida Umeå Har inte behov av personal.

18 Kompetensbehov framgent (1) Att anpassa sig till pensionärslivet Barnskötare eller förskollärare Biltekniker Byggnadssmeder, montörer, svetsare djurskötare Ekonomer, civilekonom med skatteutbildning El/Tele tekniker administratör som behärskar allt inom adm: allt mellan personal, pris- sättning, ekonomi, bokslut, offertskrifning med mycket höga krav, order, fakturering mm mm Elektriker med goda kundskaper i svagström Hydraulikmontör Svetsare med behörighet ärdigutbildad maskinförare på både skotare och skördare Företagsekonomi, beskattning Försäljare försäljning hoppas att jag inte behöver söka någon ny. Hotell, Restaurang, Naturguider

19 Kompetensbehov framgent (2) högskolekompetens Ingen ingen ingen aning ingen tror JAG IT ag är pensionär sedan sexton år; har ingen aning om hur länge jag orkar fortsätta. Kan ej svara på detta just nu Kockar onstruktörer, säljare, produktionstekniker, maskinoperatörer. Lastbilschaufförer maskinförare Maskinförare skogsbruk Montörer ja, kanske ingen direkt yrkesutbildning,mer personlig fallenhet.

20 Kompetensbehov framgent (3) Operatör Prodtekniker CNC-Operatörer Projektledare och assistent skogsmaskinförare Skogsmaskinstekniker. vetsare, CNC operatörer, konstruktörer, produktuionstekniker, marknadsförande, chefer vårt att veta.i ett företag med mångfacetterade arbetsuppgifter krävs det en person med fler kompetenser än en renodlad. Systemutvecklare, programmerare säljare teambuiilding ledare tekniker tekniker, konstruktörer, marknadsfolk Trafiklärare änker mig inte att företaget skall finnas kvar när jag slutat vet inte i dagsläget Yrkes målare

21 Finns den kompetensen på orten 74 Företagarna vindeln Alla kommuner 51,2 29,1 30,5 33, ,1 Ja Nej Vet ej

22 Kommentarer finns kompetensen på orten Både ja och nej Tveksamt Svårt att veta; den långvariga kunskap och rutin jag har finns nog inte, tar tidatt skaffa, och speciella personliga egenskaper krävs. Till vis del finns det till vis del inte. Men till övervägande del är det svårt att hitta kompetens i turistbranschen.

23 Samarbete med universitetet 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 81,7 78,6 17,1 18,3 Ja, ange i vilken form under kommentarer Nej, ange varför inte under kommentarer.

24 Kommentarer samarbete universitet Har inte sett det som en möjlighet. Inte behövt har inga behov av det Inte varit aktuellt Finns ingen anledning. Samarbete med SLU Finns inget behov av det. Verkar inom ekonomiredovisning mm Har inte haft behov, ännu Ej aktuellt Inget behov utvecklingsprojekt inte nödvändigt Vi samverkar väldigt ofta med universitet och högskola. Inget behov

25 Kommentarer samarbete universitet Har inte blivit aktuellt, har haft samarbete med högskolan lite längre tillbaks. Exjobb, forskningsprojekt Ej aktuellt ännu Har inte fått några svar på mina "projekt" Inte haft behov har inte behövt de. har inte funnits behov. Utbildningen finns inte på universitetet föreläser för högskolor och universitet Inom den branschen jag är sysselsatt finns inte kompetens inom högskolan. Forskning, examensarbeten mm ja i projekt Nystartat företag. Inget behov Driver butiken ensam

26 Kommentarer samarbete universitet Har inte fått något erbjudande Har ej haft anledning Har inte behövt Har arbetat inom den högskolan 10 år, men är inte anledning till kontakt. Vi har bjudigt in dem på utbildningar ej aktuellt Vi har inte haft tid. Har ej något behov har inte funnits anledning tekniksamarbete Arbetar med Umeå universitets Naturguideprogramet och Mittuniversitet turismprogram. Utbildning saknas för den här typen av kompetens. Har kontakt med kiropraktorhögskolan för att tillhandahålla brochyrer om skolan ifall någon kund är intresserad av att utbilda sig till kriopraktor. Vi har exv några fall av mycket dålig erfarenhet från personer med högre studier. De saknar verklighetsförankring, erfarenhet, sunt förnuft, kvalitetstänkande osv. Vi hade elever som skulle göra sina examensarbeten hos oss, men det gav oss inget i utbyte och vi har haft nyutbildade ekonomer som inte ens kan summera med en räknemaskin. F n har vi dock en person anställt inom dokumentation.

27 Samarbete med gymnasiet 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 74,4 63,9 34,6 24,4 Ja, ange på vilket sätt under kommentarer. Nej.

28 Kommentarer samarbete med gymnasiet Teknik collige Dragonskolan i enstaka fall har elev arbetat inom företagets redovisning informerat elever, lärare o personal om min verksamhet praoplatser Inte i dagsläget. men kommer nog att göra det framgent. Inget behov Industriprogrammet på gymnasieskolan. Tannbergsskolan Lycksele Inte haft behov tillhandahållit lite praktik föreläser för gymnasieskolor Praktikanter från skolan i vårt företag Praktik Erbjuder praktikplats samt deltar som billplank i bland har praktikanter ibland

29 Kommentarer samarbete med gymnasiet Nystartat företag. Praktikanter Praktik Prao platser jobb extra på gymnasiskola prao Men med Vindelns Folkhögskola mycket givande och trevlig samarbete Tidigare, men inte på senare år, Ingen efterfrågan.

30 Viktigaste kunder i privat sektor 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 63 57,3 29,3 22,6 12,2 13,7 Ja Nej både och

31 Andel av omsättningen från viktigaste kunden 77 Företagarna vindeln Alla kommuner 46,3 42,8 17,1 19,7 20,7 19,7 9,8 10,6 Mindre än 20 % % % 61 % eller mer

32 Nöjd med lönsamheten i bolaget 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 39 41,3 29,3 30,6 15,9 9,8 12,2 11,7 6,1 2,8 Mycket god God Acceptabel Dålig Mycket dålig

33 Vilja att växa 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 75, ,2 13,3 12,2 10,2 Ja Nej Vet ej

34 Arbete med produktionsutveckling 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 68,3 58,7 39,8 31,7 Ja Nej

35 Kommentarer arbetar med produktionsutv Konstnärlig verksamhet leanprojekt, produktionslyftet Byggande och utprovande av prototyper och lösningar i egen regi Om frågan avser själva produktionen så är svaret nej. Vi arbetar dock med systemutveckling och innovationer. Lean production och med inhyrd konsult som hjälper oss ca. 2ggr månad. Lean med allt vad det innebär. Underentreprenör åt företag som sysslar med automationslösningar inom industrin. arbetar ibland med prototyper Odling resp tillverkning av alster försöker hitta nya produkter att sälja och göra lönsamhet på. Arbetar ständigt med produktionsutveckling

36 Kommentarer arbetar med produktionsutv UTVECKLAR PRODUKTEN SOM JAG SÄLJER Genom uppföljning av varje trakt försöker hitta olika nya produkter att sälja (tjänster) utveckling av befintligt tjänstepaket Vi arbetar aktivt med produktivitetsutveckling I mitt andra företag, livsmedel Vi skapar årligen nya paket som vi försöka lansera på utländskmarknad. Till det finns en anställd som arbetar bara med de. Vi har under några år bara haft stycketillverkning och det är då svårt att utveckla produktionen. Är det produktutveckling Ni menar såhar vi alltid något på gång, allt mellan detaljer till stora maskiner Energisatsning samt teknikutveckling

37 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Expandera finns flera Fler internationella kontakter. flera distansmarknader Få fram några produkter som går att tillverka i större volymer - mat Genom att bygga ut och då kunna visa upp sortimentten på ett bättre sätt och samtidigt ta hem mer och nya varer Genom att öka vår exportandel, samt hitta nya kunder inom andra områden än vad vi har idag. Inget Inget svar Jag skulle vilja att fler människor får tillgång till komplementär medicin. De flesta vet inte att vi finns. Det förutsätter på något sätt att den etablerade medicinen gav oss en möjlighet, men de bevakar bara sitt monopol. Tyvärr kostar det samhället mycket pengar. Eftersom mina behandlingsmetoder är mycket billigare och i många fall mer effektiva är det bara att beklaga. Jobbar idag med tydliggöra våran affäride just denna är avslutad. Kan inte säga något konkret i dagsläget

38 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Att bli större,erbjuda fler platser el fler kringtjänster Att få helhetslösningar Bli lite större, och utveckla några ben till att stå på blir mer mångsidig Den utvecklas hela tiden. Det är avgörande för oss att utveckla affärsidén. Det finns många försök bl.a. på universitet och andra branschanknutna verksamheter, där man kan ana vissa möjligheter till utveckling, men den skogliga erfarenheten jag har efter en livslång verksamhet visar, att "skogsmannablicken" är den bästa metoden. Det finns möjligheter att flera odlar pil och produktutvecklar nya alster Efterfrågan emot eurpoamarnaden Ev försäljning av kundstocken

39 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Konceptet skall förses med fler delprodukter som kompletterar basprodukten Skala upp den så att jag kan anställa fler, tjäna mer pengar, göra den oberoende av mig Söker olika kundkontakter och känner efter om det finns utrymme för yttrligare verksamhet Ta emot fler barn i gruppen, anställa mer personal och sedan utöka verksamheten genom att ta emot fritidsbarn. Ta fler it-konsultuppdrag om det går att anställa kompetent personal tillgängliggöra tjänstensterna bättre till kunderna. utöka sortimentet Utökning av andra tjänster i befintlig affärside. Vet ej riktigt vad ni menar med frågan men vi är mycket intresserade av att utveckla företaget volymmässigt. Vi behöver först större lokaler om vi ska kunna expandera. Det finns många ideer, Vill inte utveckla Öka lönsamhet och sysselsättning

40 Produktutvecklingsarbete (som inte går att lösa) 79 Företagarna vindeln Alla kommuner 85,4 78,1 18,6 11 Ja, lämna gärna kommentarer Nej

41 Kommentarer produktutv. arb Konstnärlig verksamhet leanprojekt, produktionslyftet Byggande och utprovande av prototyper och lösningar i egen regi Om frågan avser själva produktionen så är svaret nej. Vi arbetar dock med systemutveckling och innovationer. Lean production och med inhyrd konsult som hjälper oss ca. 2ggr månad. Lean med allt vad det innebär. Underentreprenör åt företag som sysslar med automationslösningar inom industrin. arbetar ibland med prototyper Odling resp tillverkning av alster försöker hitta nya produkter att sälja och göra lönsamhet på. Arbetar ständigt med produktionsutveckling UTVECKLAR PRODUKTEN SOM JAG SÄLJER Genom uppföljning av varje trakt

42 Kommentarer produktutv. arb försöker hitta olika nya produkter att sälja (tjänster) utveckling av befintligt tjänstepaket Vi arbetar aktivt med produktivitetsutveckling I mitt andra företag, livsmedel Vi skapar årligen nya paket som vi försöka lansera på utländskmarknad. Till det finns en anställd som arbetar bara med de. Vi har under några år bara haft stycketillverkning och det är då svårt att utveckla produktionen. Är det produktutveckling Ni menar såhar vi alltid något på gång, allt mellan detaljer till stora maskiner Energisatsning samt teknikutveckling

43 Planerar att bredda marknaden 78 Företagarna vindeln Alla kommuner 60,2 48,8 46,3 36,5 Ja, ange under kommentarer Nej

44 Kommentarer bredda marknaden Ökad kundbas via internet Europa som målgrupp Turism utan för regionen vill vi locka hit Eventuellt beroende lokaltillgång. Uthyrning av personal vid arbetsbrist Söka nya exportmarknader Eventuellt Finland. självklart! tillägg med asiatiska marknader Från att vara en aktör i norra Sverige till att bli nationell. Vi är intresserade av alla marknader/kunder där potential finns. Jobba mer nationellt Utöka kursverksamheten Sälja produkter och inte bara tjänster Ja om det är möjligt. Men jag tror att Vindeln är en alltför liten plats.

45 Kommentarer bredda marknaden ny geografi ja om det ligger i min intresse svfär fler inriktningar Målsättning är kunder över hela landet. Eventuellt mer inom Europa Vi håller nu på med att utbilda oss inom inrednings design/ rådgiivare och färgsättning Turister från fler håll än de vi har nu Fler affärer som säljer våra produkter. utanför norden Till kommande år hoppas vi på England, Frankrike och Spanien. Vissa produkter kommer att lanseras bland nya kunder. Elförsäljning

46 Avknoppade företag 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 86, ,9 ja, vilka Nej

47 Kommentarer avknoppade företag Men vi är en avknoppning från ett EU-projekt som har drivits av kommunen. hotell,m.m 2 st ett par företag som har startat upp som vi...som då konkurrerar med oss. xxab 5 små företag som mera eller mindre kommer från oss ursprungligen

48 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling???? Affärsfolk alla kontakter i mitt nätvärk. Entreprenörcentrum Umeå. alla kontakter är super viktig dom man har redan och dom man just har fort Att man har bra leverantör i ryggen som ger den produktutbildning man behöver,en bra bank som tror på en. Bank Bank Almi IUC Botnia Kunder leverantörer Bankkontakter Bra support från konstruktör/ritare Riskkapital De nätverk som jag har skaffat mig under åren Den enskilda personen. Europeiska leverantörskontakter. Företagarna I Vindeln Konsulter för företagsutveckling gällande små företag Människor intresserade av kvinnliga företagare Företagslots i kommunen Handelskammaren Mässor

49 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling? Kommunen och länsstyrelsen konstintresserade, kontakt via utställningar Kontakten med kund är viktigast och i många fall skapas nya kontakter genom rekommendationer från befintliga kunder. Kontakter med alla befintliga och nystarttade företagare i närliggande område. Kontakter med avverkningsledare och uppköpare från andra kunder. Har ringt upp dessa själv. kontakter är ju näst finansiella medel det viktigaste man har Kunder, universitet/högskolor. Kundkontakter Kundkontakter Lokalt i Vindeln är det politiker och tjänstemän och då inom näringslivskontoret, lika så i alla övriga kommuner där vårt företag har ägare/medlemmar Regionalt är det Region Västerbotten och Länsstyrelsen Nationellt är det regering, riksdagsledamöter, institut Riskkapitallister som vill satsa på systemutveckling av skogsteknik Andra kluster som arbetar med systemutveckling SLU; UmU och LTU Mitt nätverk inom it-konsultbranschen, som i huvudsak består av personer och företag i Stockholm. Mångårigt arbete ger stort kontaktnät och därmed arbete Nu är lokalfrågor avgörande om vi kan starta upp fler ``ben att stå på. Nätverkande Personlig kontakter med ledande personer inom vårt område. Företaget ska ha så bra produkter att man blir efterfrågad

50 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling? Privata kontakter Ryktet... Samarbete med andra. Projekt. Skogasmaskintillverkare Skogstekniska klustret universiteten Tillväxtverket Vinnova Studieförbunden styrelsen kunderna och deras behov. Svårt att säga, eftersom samhället är stängt för alternativ vård. Jag har försökt med kommunen, och har tidvis också haft privata arbetsgivare och deras anställda som mina kunder. Kommunen är inte intresserad. Personalchefen hänvisade till brist på pengar när jag fick komma dit under en fikapaus och berätta om vad jag håller på med. tenikkonsulter Vindeln utveckling, Region Västerbotten, Visit Sweden, Turistbyrån alla andra hotell och aktivitets företag

51 Kommentarer vilka kontakter är utveckling via kurser När vi vill bygga ut vår verksammhet Personliga besök Via Internet, e-post. Kunderna kom av sig själva En "losts" som kan hjälpa småföretagare i kommunen. Som egenföretagare kan man inte "göra allt". Därför borde även kommunen vara intresserad av att kunna vara behjälplig med en sådan tjänst. Men den personen bör ha "rätt kompetens", för att man måste få och ha förtroende för en lots. Annars går det inte! Vi måste hela tiden arbeta med att få/ha en lokal/regional/nationell förståelse av vårt företag och dess syfte. Vi samverkar och arbetar med olika privata aktörer och riskkapitallister för att uppfylla vårt syfte och affärsidé. Samarbete med forskare och högskolor av av största vikt för vårt företag. intresse att utvecklas. via kunder, kolleger bemötande och personlig presentation direktkontakt via besök eller telefon Jag ringer dem som jag vill samarbeta med. Kurser Genom EC fick jag mentor och hjälp att komma igång med att starta företag.

52 Kommentarer vilka kontakter är.. genom att delta i olika sammankomster och intresseorganisationer eget nätverkande. Handelskammaren genom rekomendation från kommunen Eget initiativ Administrativa metoder via datorer finns, som fungerar väl. Vi tog över företaget av ett par som har haft ett gått samarbete med många företag i Västerbotten och har då tagit över dem plus fått in lite nya kontakter genom bekanta. Skogsbolag,Enskilda skogsentreprenörer.

53 Hur jobbar ni med marknadsföring? affärsmöten och nätverkande. annonser Annonser bla Annonser, Internet, hemsida. Annonsera i dagstidningar och på nätet annonsering Annonsering Annonsering i lokalbladet,vk o VF o telefonkataloger Annonsering kundkontakter Annonsering lokalt,hemsida Annonsering, marknadsföring på produkterna, bra hemsida som aktivt uppdateras mot innehåll och sökmotorer. Besök det är via norrmejerier som vi marknads för oss. för oss är det viktigt att alla driker mjölk och köper svenskt kött digitalt och fysiska affärsnätverk egen personal

54 Hur jobbar ni med marknadsföring? Egentligen bara genom telefonkataloger ( eniro lokaldelen ), egna anslag och VR-bladet. endast via gott rykte Folk vet att jag finns och "mun-mot-mun" metoden. Har för närvarande ej behov av det Har inte någon speciell marknadsföring mer än att kunderna pratar hemsida Hemsida, affischer, öppet hus, annonsering i egen organisation Ingen aktiv Ingen, pga att vi inte hinner med de order vi har Ingenting inget Inte alls. Uppdragsgivarna kontaktar oss direkt. Internet Internet och annonser

55 Hur jobbar ni med marknadsföring? Ja nätet,radio och direkt relam lite lite lite annonsering lokalt Lite på webben, annars via telefon och besök. lite reklam Lokalblad,annonsering via leverantörena i både tidning och internet. lokalt Lokalt och centralt Med att besöka presumtiva kunder. Med min hemsida och bloggandet, Facebook Mun mot mun metoden. Mycket dåligt Mycket sparsamt på grund av det träsk av oseriösa marknadsförare som erbjuder sina tjänster Nej nätet, radion, hemsida, finns i några utländska kataloger

56 Hur jobbar ni med marknadsföring? Personlig försäljning, mässor, annonsering, trycksaker. personlig kontakt Personliga kontakter På nätet och i månadsmagsin Små annonseringar vid event Sociala medier, google m.m Stort fokus på hemsidan och reportage i tidiningar sprid över hela europa Säljer på över 30 olika marknader i 5 världsdelar, via ÅF och OEM säljer sig självt Tar egna kontakter tidning, webb, tv trycksaker, internet Webb, nyhetsartiklar och lobbying. Vi a återförsäljare och hemsida via hemsida och kund besök Via hemsida, Facebook, mail, mouth to mouth Via John Deere Forestry ab Väldigt lite

57 Hur jobbar ni framöver??? antagligen på samma sätt efter 1 året får man se hur utveckligen har varit och efter de se man vad man måste jobba med mera Fortsätter utvecklingen av den befintliga basprodukten samt utvecklingen av de kompletterande produkterna. Ev att säljorganistionen kommer att besättas med nnågon eller några återförsäljare Förhoppningsvis som idag men med fler kunder Försöka ligga kvar på dagens nivå Försöker få en samlad bild av framtiden inget aktivt, företaget säljs eller avvecklas Internet lika Lika som nu Likadant. liknande idag. lokalt

58 Hur jobbar ni framöver? Mera riktad marknadsföring Nya brocyrer nätet,radio och direkt relam personlig kontakt På samma sätt men möjligen mer intensivt. på samma sätt som nu ungefär. På samma sätt. Eventuellt annonsering. på samma vis på samma vis På samma vis samma samma samma Samma se 32 Se föregående fråga.

59 Hur jobbar ni framöver? som förr som tidigare som vanligt Som vanligt! som vi gör idag. större fokus på internet Så länge min och min mans hälsa fungerar bra, kan jag inte tänka mig något roligare än det jag håller på med. Korsorden får vänta ett tag till. säljbolag, kontakter i andra länder tidning och webb Ungefär på samma sätt, men förhoppningsvis några fler och lite större Ungefär som nu vet ej Vet ej vet ej Vet inte, tror vi jag fortsätter på samma sätt som idag. Vi fortsätter som idag med uppdragsgivare framförallt i Stockholm, Antal uppdrag på den lokala marknaden (Västebotten) kommer att ha utökats. Vi kommer att fortsätta investera för att vara konkurrenskraftig. Öva att göra nya produkter och ha flera kurser

60 Allmän syn på de tjänster/service som xx erbjuder Vindelns kommun Din företagarorganisation Alla kommuner Din företagarorganisation (alla kommuner) Mycket bra Bra OK Dåligt Mycket dåligt

61 Kommentarer allmän syn Har egentligen ingen uppfattning eftersom ingen kontakt finns Företagarna aktivt lokalt och centralt Kommunen har bättrat sig Kommunens personal för näringslivsfrågor saknar rätt kompetens. Kommunens tjänstemän saknar rätt kompetens för företagsfrågor. De har inte rätt bakgrund/utbildning. Företagarna jobbar inte för min bransch och det känns inte som att dom riktar sej till enmans eller tvåmans företag. Har tyvärr bara dåliga erfarenheter av företagarna. Behov har kanske inte funnits. Tillhör inte någon företagsorganisation. har ingen kontakt med f.organisation. Hur kommunen skött sitt samarbete mot oss är under all kritik och har varit det sedan starten.intresset,engagemanget och kunskapen för våra verksamhetsfrågor från kommunens sida har gjort att samarbetet varit mycket dåligt.

62 Kanaler in i kommunen när jag som företagare vill kontakta kommunen 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 28 27,6 29,1 25,6 20,7 15,9 13,4 14,6 9,9 8,4 1,2 0,5 1,2 1,4 Kommunens växel Den förvaltning som närmast berörs av mitt ärende Kommunens näringslivsenhet Kommunens särskillda företagslots En personlig kontakt jag har bland politiker eller tjänstemän Jag har inte funderat på att ta kontakt Jag är inte intresserad av att ta kontakt

63 Kommentarer kanaler in.. Få och inga kontakter i dagsläget. Är väl förtrogen med kommunens organisation Jag delar lika mellan näringslivsenheten och personlig kontakt med politiker Kontakterna rör ofta specifika frågor vilket ofta innefattar andra medarbetare än undertecknad. En företagslots önskas. Och räcker. Oklart idag vem som hanterar näringsfrågor i kommunen. Det verkar vara alla och ingen. Mycvket otydlig kommunal organisation för näringslivsfrågor. Man får bygga sina egna relationer utifrån frågeställning/problem. Det leder inte till någon hjälp-

64 Kännedom om näringslivsansvarig 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 67,1 67,5 56,1 45,2 23,6 18,3 Politiker Tjänsteman Känner varken till politiker eller tjänsteman

65 Kommentarer kännedom om xxingen politikerkontakt Är politiskt aktiv och därmed bekant med ett flertal i kommunhuset Jag känner till de flesta såväl inom politiken som inom tjänstemannasidan. Det ligger väl i företagets eget intresse att känna till dessa saker. Om inte så finns inte behovet. nej x x x tyvärr får man ingen hjälp pga inkompetens.

66 Kännedom om var näringslivskontoret ligger. 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 78 65,4 32,5 22 Ja Nej

67 Starta företag i dag, i så fall var? 79 Företagarna vindeln Alla kommuner 78 72,1 18, ,4 I samma kommun som nu I en annan kommun I ett annat land

68 Deltagit i lokal aktivitet? 81 Ja Nej 54,9 54,1 43,9 39,4 Företagarna vindeln Alla kommuner

69 Vem arrangerade aktiviteten x kommunen, x Minns inte. LRF Företagarna x x x kommunen Företagarna x x Näringslivskontoret x Företagarna

70 x x Vem arrangerade aktiviteten

71 Vem arrangerade aktiviteten Kommunikation och tillväxt x minns inte x En fristående organisation LRF

72 Företagsklimatet i kommunen 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 35, ,3 32, ,5 7,3 8,2 4,9 5 2,4 2,9 Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Ingen uppfattning

73 Kommentarer företagsklimat ingen Bra kan bli bättre Företagen kunde vara bättre på att bidra till företagsklimatet. Det gnälls lite för mycket bland en del företag men de gör inte heller något för att förbättra klimatet. tycker att man ska samm arbeta Dålig kommunikation mellan företagarna och kommunen. Allt är så"intimt"alla är så hemlighetsfulla och vågar inte anförtro någon annan om sitt företag. Egentligen tror jag att det är förhållandevis bra eftersom det är nära från kommunalhuset till kommuninnevånarna. Däremot har det ju satt sina spår att det är en minskning av invånarantalet, och att allt fler flyr till Umeå. Jag har t.ex. haft besök av Eva-May, Kenneth Sundberg och Maria Hedblom för några år sedan, vilket imponerade på mig. Bra företagsnätverk som vi utvecklar själva. Kommunen har liten del i detta, eller ingen alls. Jag har bara haft goda erfarenheter i kontakt med kommun och myndigheter. Tyvärr så är inte företagen i sej lika lätta att skapa samarbete och kontakt med. Saknar en gemensam plattform och företagsträffar som även är för små företag. Ofta glöms dom mindre företagen men dom är minst lika viktiga. Inom organisationen företagarna är dom definitivt bortglömda eller inte intressanta. Har ingen närmare kontakt med kommunen -

74 Kommentarer företagsklimat.. Det kanske är bra företagsklimat i tätorten. Men här har vi ingen fungerande kollektivtrafik och jag tycker inte politikerna jobbar tillräckligt för att lösa problemet. Stort antal avgångar t/r xper dag, få avgångar norrut från xdet sägs att det inte köps tillräckligt med biljetter, det är för dyrt att ha någorlunda vettiga turer norrut men jag kan inte tro att all avgångar xhar biljettförsäljning så att kostnaderna täcks heller. Kollektivtrafik och att bevara skola, butik och omsorg på orten är viktigt för vår by. Ett fungerande liv utanför företaget är nödvändigt för att stanna i kommunen. Bra att kommunalråd + chef kom på besök. Även om jag inte alltid tycker de gör tillräckligt så är det bra att få personlig kontakt! Det är vår individuella bedömning utifrån vårt individuella sammarbete med kommunen. Men som "raket" inom rankningen så antar jag att man lyckats.vore ju kul om någon företrädare för ett företag stod för dom orden och inte kommunlarådet själv alltjämt,

75 Med vem diskuterar man näringslivsklimat 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 53,7 54,8 39,2 29,3 20,7 15,1 34,1 22,1 9,8 16,8 18, ,7 11 9,8 3,6

76 Kommentarer med vem diskuterar.. Vid behov Sambo med min sambo han ge mig tips och syn på vissa sake som utbud och mycket mer Andra företagsledare mina vänner som också är småföretagare jag pratar med en kvinna som har ett liknande företag i Örnsköldsvik, har också varit hennes mentor sedan hon startade sitt företag. Min man. och med familjen. Grossister affärsbekanta Mina vänner eller andra intresserade i frågan om företagsklimat eller Vindelns utveckling över huvudtaget. De är ju inte bara företagsklimatet och den utvecklingen man kan känna att det brister i. Helaxutveckling är ju en brinnande het fråga som människorna i samhället diskuterar i frustration när de möts

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar Inledning Detta är ett dokument som beskriver hur arbetsgruppen med ansvar för att identifiera befintliga potential i förbundet unga forskare har arbetat, samt sammanfattar dess resultat. Process Arbetsgruppen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer