Företagens röst K O M M U N XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens röst K O M M U N XX"

Transkript

1 Företagens röst K O M M U N XX

2 Förutsättningar 200 företagare inbjudna delta 82 har genomfört enkäten. Antalet svar på varje enskild fråga framgår i diagrammet längst upp till höger.

3 Könsfördelning 80 Alla kommuner 67,1 69,9 30,5 29,2 Man Kvinna

4 Åldersgrupper 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 31,3 29,3 29, ,1 17,1 18,3 10,3 4,9 5, år år år år 61-

5 Startår När grundades företaget Svar Företag

6 Hur länge har man varit företagare? 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 52,4 42,7 35,3 31,7 21,1 15,9 Mindre än 5 år 6-10 år Mer än 10 år

7 Aktivt styrelsearbete 82 Företagarna vindeln 58,5 41,5 Ja Nej

8 Kommentarer aktivt styrelsearbete Kommentarer Familjeföretag, enskild firma. Enskild firma Har enskild firma, förnärvarnade Enskild firma jag är ensam så jag måste se till att jag styr min verksamhet framot En kvinnasföretag Driver bara själv företaget som enskild firma har jag ingen styrelse litet företag Viktigt för legitimitet, bollplank och utveckling. Enskild firma, ingen styrelse Jag är ensamföretagare. enskild firma, frågan känns inte riktigt relevant. Klart jag är aktiv, jag lever ju på mitt företag. I mitt andra företag som jag äger med andra är jag ordförande och där är jag aktiv värre.

9 Högsta utbildning 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 52,4 50,1 12,2 13,2 9,8 13,2 12,2 15,3 13,4 7 Grundskola Gymnasium Högskola, kortare än 3 år Högskola längre än 3 år Annat, ange under kommentarer

10 Kommentarer högsta utbildning gått högre gymnasial utbildning år Skogsförmansutbildning 36 veckor 1965 Grundutbildning bank. Jordbrukskassan, korrespondens kurs Med 2 år eftergymnasial utbildning för att läsa upp NO ämnen o Matte C Realskola Kompletterat med universitetsstudier - 10 p retorik (enligt ny räkning 15 poäng) 10 p företagsekonomi (enligt ny räkning 15 poäng) 10 p juridisk översiktskurs (enligt ny räkning 15 poäng) 7,5 p makt och kön (enligt ny räkning 7,5 poäng. ) folkhögskola Har läst motsvarande 3-årig gymnasieutbildning kvällstid i marknadsföring och företagsekonomi jag gjorde min utbildning i tyskland högare en gymnasium realskola, 2 årig Privata utbildningar i ekonomi och inom min branch B.l.a två terminer universitetsstudier, skogl. ämnen. Högskola 3 år också några fristående högskolekurser. yrkesutbildning 7-årig folkskola.

11 Ensam ägare av företaget? 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 63,4 52,3 47,2 36,6 Ja Nej

12 Kommentarer (ensam ägare) Är ej ägare. Vi är två delägare Medlemsägt Min man är ju också inbegripen eftersom vi är gifta Två delägare Tillsammans med min man Delägare med min man Ja det enda, men inte det andra. Tre delägare.

13 Antal anställda Antal anställda Företagsnummer

14 Strategi vid arbetstoppar 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 40,1 40,2 38,7 31,7 25,6 18,3 18,5 17,3 14,2 7,3 7,3 4,1 Vi tar in timanställda Vi köper tjänster direkt från andra företagare? Vi säsonganställer Vi köper tjänster genom bemanningsföretag Annat, ange under kommenterar Inget svar

15 Kommentarer strategi vid arbetstoppar Hyr in F-skattare i enstaka fall Otydlig fråga som jag inte riktigt förstår hur jag ska besvara. Det framgår tex inte av svarsalternativen "i vilken utsträckning" vi använder oss av de olika tjänsterna. Jag förstår inte riktigt heller vilka tjänster ni frågar efter. IT-konsulttjänster som vi köper direkt från andra företagare? Vi har heltidsanställda Endast fast anstälda Kartmateriel, datorer, bärbar övr. utrustning. vi har 6 st helårs anställda. ca 4 säsongs anställda Anlitar ibland " F-skattare "

16 Strategi vid rekrytering 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 75,6 80,3 39,9 17, ,4 14,6 2,4 2,6 9,8 2,4 4,9 8,2 6,5 Arbetsförmedlingen AMS arbetsplatsbank Egna kontakter Bemanningsföretag Egen annonsering Annat, ange under kommentarer Inget svar

17 Kommentarer strategi vid rekrytering AF-hemsida Umeå Har inte behov av personal.

18 Kompetensbehov framgent (1) Att anpassa sig till pensionärslivet Barnskötare eller förskollärare Biltekniker Byggnadssmeder, montörer, svetsare djurskötare Ekonomer, civilekonom med skatteutbildning El/Tele tekniker administratör som behärskar allt inom adm: allt mellan personal, pris- sättning, ekonomi, bokslut, offertskrifning med mycket höga krav, order, fakturering mm mm Elektriker med goda kundskaper i svagström Hydraulikmontör Svetsare med behörighet ärdigutbildad maskinförare på både skotare och skördare Företagsekonomi, beskattning Försäljare försäljning hoppas att jag inte behöver söka någon ny. Hotell, Restaurang, Naturguider

19 Kompetensbehov framgent (2) högskolekompetens Ingen ingen ingen aning ingen tror JAG IT ag är pensionär sedan sexton år; har ingen aning om hur länge jag orkar fortsätta. Kan ej svara på detta just nu Kockar onstruktörer, säljare, produktionstekniker, maskinoperatörer. Lastbilschaufförer maskinförare Maskinförare skogsbruk Montörer ja, kanske ingen direkt yrkesutbildning,mer personlig fallenhet.

20 Kompetensbehov framgent (3) Operatör Prodtekniker CNC-Operatörer Projektledare och assistent skogsmaskinförare Skogsmaskinstekniker. vetsare, CNC operatörer, konstruktörer, produktuionstekniker, marknadsförande, chefer vårt att veta.i ett företag med mångfacetterade arbetsuppgifter krävs det en person med fler kompetenser än en renodlad. Systemutvecklare, programmerare säljare teambuiilding ledare tekniker tekniker, konstruktörer, marknadsfolk Trafiklärare änker mig inte att företaget skall finnas kvar när jag slutat vet inte i dagsläget Yrkes målare

21 Finns den kompetensen på orten 74 Företagarna vindeln Alla kommuner 51,2 29,1 30,5 33, ,1 Ja Nej Vet ej

22 Kommentarer finns kompetensen på orten Både ja och nej Tveksamt Svårt att veta; den långvariga kunskap och rutin jag har finns nog inte, tar tidatt skaffa, och speciella personliga egenskaper krävs. Till vis del finns det till vis del inte. Men till övervägande del är det svårt att hitta kompetens i turistbranschen.

23 Samarbete med universitetet 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 81,7 78,6 17,1 18,3 Ja, ange i vilken form under kommentarer Nej, ange varför inte under kommentarer.

24 Kommentarer samarbete universitet Har inte sett det som en möjlighet. Inte behövt har inga behov av det Inte varit aktuellt Finns ingen anledning. Samarbete med SLU Finns inget behov av det. Verkar inom ekonomiredovisning mm Har inte haft behov, ännu Ej aktuellt Inget behov utvecklingsprojekt inte nödvändigt Vi samverkar väldigt ofta med universitet och högskola. Inget behov

25 Kommentarer samarbete universitet Har inte blivit aktuellt, har haft samarbete med högskolan lite längre tillbaks. Exjobb, forskningsprojekt Ej aktuellt ännu Har inte fått några svar på mina "projekt" Inte haft behov har inte behövt de. har inte funnits behov. Utbildningen finns inte på universitetet föreläser för högskolor och universitet Inom den branschen jag är sysselsatt finns inte kompetens inom högskolan. Forskning, examensarbeten mm ja i projekt Nystartat företag. Inget behov Driver butiken ensam

26 Kommentarer samarbete universitet Har inte fått något erbjudande Har ej haft anledning Har inte behövt Har arbetat inom den högskolan 10 år, men är inte anledning till kontakt. Vi har bjudigt in dem på utbildningar ej aktuellt Vi har inte haft tid. Har ej något behov har inte funnits anledning tekniksamarbete Arbetar med Umeå universitets Naturguideprogramet och Mittuniversitet turismprogram. Utbildning saknas för den här typen av kompetens. Har kontakt med kiropraktorhögskolan för att tillhandahålla brochyrer om skolan ifall någon kund är intresserad av att utbilda sig till kriopraktor. Vi har exv några fall av mycket dålig erfarenhet från personer med högre studier. De saknar verklighetsförankring, erfarenhet, sunt förnuft, kvalitetstänkande osv. Vi hade elever som skulle göra sina examensarbeten hos oss, men det gav oss inget i utbyte och vi har haft nyutbildade ekonomer som inte ens kan summera med en räknemaskin. F n har vi dock en person anställt inom dokumentation.

27 Samarbete med gymnasiet 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 74,4 63,9 34,6 24,4 Ja, ange på vilket sätt under kommentarer. Nej.

28 Kommentarer samarbete med gymnasiet Teknik collige Dragonskolan i enstaka fall har elev arbetat inom företagets redovisning informerat elever, lärare o personal om min verksamhet praoplatser Inte i dagsläget. men kommer nog att göra det framgent. Inget behov Industriprogrammet på gymnasieskolan. Tannbergsskolan Lycksele Inte haft behov tillhandahållit lite praktik föreläser för gymnasieskolor Praktikanter från skolan i vårt företag Praktik Erbjuder praktikplats samt deltar som billplank i bland har praktikanter ibland

29 Kommentarer samarbete med gymnasiet Nystartat företag. Praktikanter Praktik Prao platser jobb extra på gymnasiskola prao Men med Vindelns Folkhögskola mycket givande och trevlig samarbete Tidigare, men inte på senare år, Ingen efterfrågan.

30 Viktigaste kunder i privat sektor 81 Företagarna vindeln Alla kommuner 63 57,3 29,3 22,6 12,2 13,7 Ja Nej både och

31 Andel av omsättningen från viktigaste kunden 77 Företagarna vindeln Alla kommuner 46,3 42,8 17,1 19,7 20,7 19,7 9,8 10,6 Mindre än 20 % % % 61 % eller mer

32 Nöjd med lönsamheten i bolaget 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 39 41,3 29,3 30,6 15,9 9,8 12,2 11,7 6,1 2,8 Mycket god God Acceptabel Dålig Mycket dålig

33 Vilja att växa 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 75, ,2 13,3 12,2 10,2 Ja Nej Vet ej

34 Arbete med produktionsutveckling 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 68,3 58,7 39,8 31,7 Ja Nej

35 Kommentarer arbetar med produktionsutv Konstnärlig verksamhet leanprojekt, produktionslyftet Byggande och utprovande av prototyper och lösningar i egen regi Om frågan avser själva produktionen så är svaret nej. Vi arbetar dock med systemutveckling och innovationer. Lean production och med inhyrd konsult som hjälper oss ca. 2ggr månad. Lean med allt vad det innebär. Underentreprenör åt företag som sysslar med automationslösningar inom industrin. arbetar ibland med prototyper Odling resp tillverkning av alster försöker hitta nya produkter att sälja och göra lönsamhet på. Arbetar ständigt med produktionsutveckling

36 Kommentarer arbetar med produktionsutv UTVECKLAR PRODUKTEN SOM JAG SÄLJER Genom uppföljning av varje trakt försöker hitta olika nya produkter att sälja (tjänster) utveckling av befintligt tjänstepaket Vi arbetar aktivt med produktivitetsutveckling I mitt andra företag, livsmedel Vi skapar årligen nya paket som vi försöka lansera på utländskmarknad. Till det finns en anställd som arbetar bara med de. Vi har under några år bara haft stycketillverkning och det är då svårt att utveckla produktionen. Är det produktutveckling Ni menar såhar vi alltid något på gång, allt mellan detaljer till stora maskiner Energisatsning samt teknikutveckling

37 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Expandera finns flera Fler internationella kontakter. flera distansmarknader Få fram några produkter som går att tillverka i större volymer - mat Genom att bygga ut och då kunna visa upp sortimentten på ett bättre sätt och samtidigt ta hem mer och nya varer Genom att öka vår exportandel, samt hitta nya kunder inom andra områden än vad vi har idag. Inget Inget svar Jag skulle vilja att fler människor får tillgång till komplementär medicin. De flesta vet inte att vi finns. Det förutsätter på något sätt att den etablerade medicinen gav oss en möjlighet, men de bevakar bara sitt monopol. Tyvärr kostar det samhället mycket pengar. Eftersom mina behandlingsmetoder är mycket billigare och i många fall mer effektiva är det bara att beklaga. Jobbar idag med tydliggöra våran affäride just denna är avslutad. Kan inte säga något konkret i dagsläget

38 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Att bli större,erbjuda fler platser el fler kringtjänster Att få helhetslösningar Bli lite större, och utveckla några ben till att stå på blir mer mångsidig Den utvecklas hela tiden. Det är avgörande för oss att utveckla affärsidén. Det finns många försök bl.a. på universitet och andra branschanknutna verksamheter, där man kan ana vissa möjligheter till utveckling, men den skogliga erfarenheten jag har efter en livslång verksamhet visar, att "skogsmannablicken" är den bästa metoden. Det finns möjligheter att flera odlar pil och produktutvecklar nya alster Efterfrågan emot eurpoamarnaden Ev försäljning av kundstocken

39 På vilket sätt intresserade av att utveckla sin affärsidé. Konceptet skall förses med fler delprodukter som kompletterar basprodukten Skala upp den så att jag kan anställa fler, tjäna mer pengar, göra den oberoende av mig Söker olika kundkontakter och känner efter om det finns utrymme för yttrligare verksamhet Ta emot fler barn i gruppen, anställa mer personal och sedan utöka verksamheten genom att ta emot fritidsbarn. Ta fler it-konsultuppdrag om det går att anställa kompetent personal tillgängliggöra tjänstensterna bättre till kunderna. utöka sortimentet Utökning av andra tjänster i befintlig affärside. Vet ej riktigt vad ni menar med frågan men vi är mycket intresserade av att utveckla företaget volymmässigt. Vi behöver först större lokaler om vi ska kunna expandera. Det finns många ideer, Vill inte utveckla Öka lönsamhet och sysselsättning

40 Produktutvecklingsarbete (som inte går att lösa) 79 Företagarna vindeln Alla kommuner 85,4 78,1 18,6 11 Ja, lämna gärna kommentarer Nej

41 Kommentarer produktutv. arb Konstnärlig verksamhet leanprojekt, produktionslyftet Byggande och utprovande av prototyper och lösningar i egen regi Om frågan avser själva produktionen så är svaret nej. Vi arbetar dock med systemutveckling och innovationer. Lean production och med inhyrd konsult som hjälper oss ca. 2ggr månad. Lean med allt vad det innebär. Underentreprenör åt företag som sysslar med automationslösningar inom industrin. arbetar ibland med prototyper Odling resp tillverkning av alster försöker hitta nya produkter att sälja och göra lönsamhet på. Arbetar ständigt med produktionsutveckling UTVECKLAR PRODUKTEN SOM JAG SÄLJER Genom uppföljning av varje trakt

42 Kommentarer produktutv. arb försöker hitta olika nya produkter att sälja (tjänster) utveckling av befintligt tjänstepaket Vi arbetar aktivt med produktivitetsutveckling I mitt andra företag, livsmedel Vi skapar årligen nya paket som vi försöka lansera på utländskmarknad. Till det finns en anställd som arbetar bara med de. Vi har under några år bara haft stycketillverkning och det är då svårt att utveckla produktionen. Är det produktutveckling Ni menar såhar vi alltid något på gång, allt mellan detaljer till stora maskiner Energisatsning samt teknikutveckling

43 Planerar att bredda marknaden 78 Företagarna vindeln Alla kommuner 60,2 48,8 46,3 36,5 Ja, ange under kommentarer Nej

44 Kommentarer bredda marknaden Ökad kundbas via internet Europa som målgrupp Turism utan för regionen vill vi locka hit Eventuellt beroende lokaltillgång. Uthyrning av personal vid arbetsbrist Söka nya exportmarknader Eventuellt Finland. självklart! tillägg med asiatiska marknader Från att vara en aktör i norra Sverige till att bli nationell. Vi är intresserade av alla marknader/kunder där potential finns. Jobba mer nationellt Utöka kursverksamheten Sälja produkter och inte bara tjänster Ja om det är möjligt. Men jag tror att Vindeln är en alltför liten plats.

45 Kommentarer bredda marknaden ny geografi ja om det ligger i min intresse svfär fler inriktningar Målsättning är kunder över hela landet. Eventuellt mer inom Europa Vi håller nu på med att utbilda oss inom inrednings design/ rådgiivare och färgsättning Turister från fler håll än de vi har nu Fler affärer som säljer våra produkter. utanför norden Till kommande år hoppas vi på England, Frankrike och Spanien. Vissa produkter kommer att lanseras bland nya kunder. Elförsäljning

46 Avknoppade företag 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 86, ,9 ja, vilka Nej

47 Kommentarer avknoppade företag Men vi är en avknoppning från ett EU-projekt som har drivits av kommunen. hotell,m.m 2 st ett par företag som har startat upp som vi...som då konkurrerar med oss. xxab 5 små företag som mera eller mindre kommer från oss ursprungligen

48 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling???? Affärsfolk alla kontakter i mitt nätvärk. Entreprenörcentrum Umeå. alla kontakter är super viktig dom man har redan och dom man just har fort Att man har bra leverantör i ryggen som ger den produktutbildning man behöver,en bra bank som tror på en. Bank Bank Almi IUC Botnia Kunder leverantörer Bankkontakter Bra support från konstruktör/ritare Riskkapital De nätverk som jag har skaffat mig under åren Den enskilda personen. Europeiska leverantörskontakter. Företagarna I Vindeln Konsulter för företagsutveckling gällande små företag Människor intresserade av kvinnliga företagare Företagslots i kommunen Handelskammaren Mässor

49 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling? Kommunen och länsstyrelsen konstintresserade, kontakt via utställningar Kontakten med kund är viktigast och i många fall skapas nya kontakter genom rekommendationer från befintliga kunder. Kontakter med alla befintliga och nystarttade företagare i närliggande område. Kontakter med avverkningsledare och uppköpare från andra kunder. Har ringt upp dessa själv. kontakter är ju näst finansiella medel det viktigaste man har Kunder, universitet/högskolor. Kundkontakter Kundkontakter Lokalt i Vindeln är det politiker och tjänstemän och då inom näringslivskontoret, lika så i alla övriga kommuner där vårt företag har ägare/medlemmar Regionalt är det Region Västerbotten och Länsstyrelsen Nationellt är det regering, riksdagsledamöter, institut Riskkapitallister som vill satsa på systemutveckling av skogsteknik Andra kluster som arbetar med systemutveckling SLU; UmU och LTU Mitt nätverk inom it-konsultbranschen, som i huvudsak består av personer och företag i Stockholm. Mångårigt arbete ger stort kontaktnät och därmed arbete Nu är lokalfrågor avgörande om vi kan starta upp fler ``ben att stå på. Nätverkande Personlig kontakter med ledande personer inom vårt område. Företaget ska ha så bra produkter att man blir efterfrågad

50 Vilka kontakter är betydande för ditt företags utveckling? Privata kontakter Ryktet... Samarbete med andra. Projekt. Skogasmaskintillverkare Skogstekniska klustret universiteten Tillväxtverket Vinnova Studieförbunden styrelsen kunderna och deras behov. Svårt att säga, eftersom samhället är stängt för alternativ vård. Jag har försökt med kommunen, och har tidvis också haft privata arbetsgivare och deras anställda som mina kunder. Kommunen är inte intresserad. Personalchefen hänvisade till brist på pengar när jag fick komma dit under en fikapaus och berätta om vad jag håller på med. tenikkonsulter Vindeln utveckling, Region Västerbotten, Visit Sweden, Turistbyrån alla andra hotell och aktivitets företag

51 Kommentarer vilka kontakter är utveckling via kurser När vi vill bygga ut vår verksammhet Personliga besök Via Internet, e-post. Kunderna kom av sig själva En "losts" som kan hjälpa småföretagare i kommunen. Som egenföretagare kan man inte "göra allt". Därför borde även kommunen vara intresserad av att kunna vara behjälplig med en sådan tjänst. Men den personen bör ha "rätt kompetens", för att man måste få och ha förtroende för en lots. Annars går det inte! Vi måste hela tiden arbeta med att få/ha en lokal/regional/nationell förståelse av vårt företag och dess syfte. Vi samverkar och arbetar med olika privata aktörer och riskkapitallister för att uppfylla vårt syfte och affärsidé. Samarbete med forskare och högskolor av av största vikt för vårt företag. intresse att utvecklas. via kunder, kolleger bemötande och personlig presentation direktkontakt via besök eller telefon Jag ringer dem som jag vill samarbeta med. Kurser Genom EC fick jag mentor och hjälp att komma igång med att starta företag.

52 Kommentarer vilka kontakter är.. genom att delta i olika sammankomster och intresseorganisationer eget nätverkande. Handelskammaren genom rekomendation från kommunen Eget initiativ Administrativa metoder via datorer finns, som fungerar väl. Vi tog över företaget av ett par som har haft ett gått samarbete med många företag i Västerbotten och har då tagit över dem plus fått in lite nya kontakter genom bekanta. Skogsbolag,Enskilda skogsentreprenörer.

53 Hur jobbar ni med marknadsföring? affärsmöten och nätverkande. annonser Annonser bla Annonser, Internet, hemsida. Annonsera i dagstidningar och på nätet annonsering Annonsering Annonsering i lokalbladet,vk o VF o telefonkataloger Annonsering kundkontakter Annonsering lokalt,hemsida Annonsering, marknadsföring på produkterna, bra hemsida som aktivt uppdateras mot innehåll och sökmotorer. Besök det är via norrmejerier som vi marknads för oss. för oss är det viktigt att alla driker mjölk och köper svenskt kött digitalt och fysiska affärsnätverk egen personal

54 Hur jobbar ni med marknadsföring? Egentligen bara genom telefonkataloger ( eniro lokaldelen ), egna anslag och VR-bladet. endast via gott rykte Folk vet att jag finns och "mun-mot-mun" metoden. Har för närvarande ej behov av det Har inte någon speciell marknadsföring mer än att kunderna pratar hemsida Hemsida, affischer, öppet hus, annonsering i egen organisation Ingen aktiv Ingen, pga att vi inte hinner med de order vi har Ingenting inget Inte alls. Uppdragsgivarna kontaktar oss direkt. Internet Internet och annonser

55 Hur jobbar ni med marknadsföring? Ja nätet,radio och direkt relam lite lite lite annonsering lokalt Lite på webben, annars via telefon och besök. lite reklam Lokalblad,annonsering via leverantörena i både tidning och internet. lokalt Lokalt och centralt Med att besöka presumtiva kunder. Med min hemsida och bloggandet, Facebook Mun mot mun metoden. Mycket dåligt Mycket sparsamt på grund av det träsk av oseriösa marknadsförare som erbjuder sina tjänster Nej nätet, radion, hemsida, finns i några utländska kataloger

56 Hur jobbar ni med marknadsföring? Personlig försäljning, mässor, annonsering, trycksaker. personlig kontakt Personliga kontakter På nätet och i månadsmagsin Små annonseringar vid event Sociala medier, google m.m Stort fokus på hemsidan och reportage i tidiningar sprid över hela europa Säljer på över 30 olika marknader i 5 världsdelar, via ÅF och OEM säljer sig självt Tar egna kontakter tidning, webb, tv trycksaker, internet Webb, nyhetsartiklar och lobbying. Vi a återförsäljare och hemsida via hemsida och kund besök Via hemsida, Facebook, mail, mouth to mouth Via John Deere Forestry ab Väldigt lite

57 Hur jobbar ni framöver??? antagligen på samma sätt efter 1 året får man se hur utveckligen har varit och efter de se man vad man måste jobba med mera Fortsätter utvecklingen av den befintliga basprodukten samt utvecklingen av de kompletterande produkterna. Ev att säljorganistionen kommer att besättas med nnågon eller några återförsäljare Förhoppningsvis som idag men med fler kunder Försöka ligga kvar på dagens nivå Försöker få en samlad bild av framtiden inget aktivt, företaget säljs eller avvecklas Internet lika Lika som nu Likadant. liknande idag. lokalt

58 Hur jobbar ni framöver? Mera riktad marknadsföring Nya brocyrer nätet,radio och direkt relam personlig kontakt På samma sätt men möjligen mer intensivt. på samma sätt som nu ungefär. På samma sätt. Eventuellt annonsering. på samma vis på samma vis På samma vis samma samma samma Samma se 32 Se föregående fråga.

59 Hur jobbar ni framöver? som förr som tidigare som vanligt Som vanligt! som vi gör idag. större fokus på internet Så länge min och min mans hälsa fungerar bra, kan jag inte tänka mig något roligare än det jag håller på med. Korsorden får vänta ett tag till. säljbolag, kontakter i andra länder tidning och webb Ungefär på samma sätt, men förhoppningsvis några fler och lite större Ungefär som nu vet ej Vet ej vet ej Vet inte, tror vi jag fortsätter på samma sätt som idag. Vi fortsätter som idag med uppdragsgivare framförallt i Stockholm, Antal uppdrag på den lokala marknaden (Västebotten) kommer att ha utökats. Vi kommer att fortsätta investera för att vara konkurrenskraftig. Öva att göra nya produkter och ha flera kurser

60 Allmän syn på de tjänster/service som xx erbjuder Vindelns kommun Din företagarorganisation Alla kommuner Din företagarorganisation (alla kommuner) Mycket bra Bra OK Dåligt Mycket dåligt

61 Kommentarer allmän syn Har egentligen ingen uppfattning eftersom ingen kontakt finns Företagarna aktivt lokalt och centralt Kommunen har bättrat sig Kommunens personal för näringslivsfrågor saknar rätt kompetens. Kommunens tjänstemän saknar rätt kompetens för företagsfrågor. De har inte rätt bakgrund/utbildning. Företagarna jobbar inte för min bransch och det känns inte som att dom riktar sej till enmans eller tvåmans företag. Har tyvärr bara dåliga erfarenheter av företagarna. Behov har kanske inte funnits. Tillhör inte någon företagsorganisation. har ingen kontakt med f.organisation. Hur kommunen skött sitt samarbete mot oss är under all kritik och har varit det sedan starten.intresset,engagemanget och kunskapen för våra verksamhetsfrågor från kommunens sida har gjort att samarbetet varit mycket dåligt.

62 Kanaler in i kommunen när jag som företagare vill kontakta kommunen 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 28 27,6 29,1 25,6 20,7 15,9 13,4 14,6 9,9 8,4 1,2 0,5 1,2 1,4 Kommunens växel Den förvaltning som närmast berörs av mitt ärende Kommunens näringslivsenhet Kommunens särskillda företagslots En personlig kontakt jag har bland politiker eller tjänstemän Jag har inte funderat på att ta kontakt Jag är inte intresserad av att ta kontakt

63 Kommentarer kanaler in.. Få och inga kontakter i dagsläget. Är väl förtrogen med kommunens organisation Jag delar lika mellan näringslivsenheten och personlig kontakt med politiker Kontakterna rör ofta specifika frågor vilket ofta innefattar andra medarbetare än undertecknad. En företagslots önskas. Och räcker. Oklart idag vem som hanterar näringsfrågor i kommunen. Det verkar vara alla och ingen. Mycvket otydlig kommunal organisation för näringslivsfrågor. Man får bygga sina egna relationer utifrån frågeställning/problem. Det leder inte till någon hjälp-

64 Kännedom om näringslivsansvarig 80 Företagarna vindeln Alla kommuner 67,1 67,5 56,1 45,2 23,6 18,3 Politiker Tjänsteman Känner varken till politiker eller tjänsteman

65 Kommentarer kännedom om xxingen politikerkontakt Är politiskt aktiv och därmed bekant med ett flertal i kommunhuset Jag känner till de flesta såväl inom politiken som inom tjänstemannasidan. Det ligger väl i företagets eget intresse att känna till dessa saker. Om inte så finns inte behovet. nej x x x tyvärr får man ingen hjälp pga inkompetens.

66 Kännedom om var näringslivskontoret ligger. 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 78 65,4 32,5 22 Ja Nej

67 Starta företag i dag, i så fall var? 79 Företagarna vindeln Alla kommuner 78 72,1 18, ,4 I samma kommun som nu I en annan kommun I ett annat land

68 Deltagit i lokal aktivitet? 81 Ja Nej 54,9 54,1 43,9 39,4 Företagarna vindeln Alla kommuner

69 Vem arrangerade aktiviteten x kommunen, x Minns inte. LRF Företagarna x x x kommunen Företagarna x x Näringslivskontoret x Företagarna

70 x x Vem arrangerade aktiviteten

71 Vem arrangerade aktiviteten Kommunikation och tillväxt x minns inte x En fristående organisation LRF

72 Företagsklimatet i kommunen 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 35, ,3 32, ,5 7,3 8,2 4,9 5 2,4 2,9 Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Ingen uppfattning

73 Kommentarer företagsklimat ingen Bra kan bli bättre Företagen kunde vara bättre på att bidra till företagsklimatet. Det gnälls lite för mycket bland en del företag men de gör inte heller något för att förbättra klimatet. tycker att man ska samm arbeta Dålig kommunikation mellan företagarna och kommunen. Allt är så"intimt"alla är så hemlighetsfulla och vågar inte anförtro någon annan om sitt företag. Egentligen tror jag att det är förhållandevis bra eftersom det är nära från kommunalhuset till kommuninnevånarna. Däremot har det ju satt sina spår att det är en minskning av invånarantalet, och att allt fler flyr till Umeå. Jag har t.ex. haft besök av Eva-May, Kenneth Sundberg och Maria Hedblom för några år sedan, vilket imponerade på mig. Bra företagsnätverk som vi utvecklar själva. Kommunen har liten del i detta, eller ingen alls. Jag har bara haft goda erfarenheter i kontakt med kommun och myndigheter. Tyvärr så är inte företagen i sej lika lätta att skapa samarbete och kontakt med. Saknar en gemensam plattform och företagsträffar som även är för små företag. Ofta glöms dom mindre företagen men dom är minst lika viktiga. Inom organisationen företagarna är dom definitivt bortglömda eller inte intressanta. Har ingen närmare kontakt med kommunen -

74 Kommentarer företagsklimat.. Det kanske är bra företagsklimat i tätorten. Men här har vi ingen fungerande kollektivtrafik och jag tycker inte politikerna jobbar tillräckligt för att lösa problemet. Stort antal avgångar t/r xper dag, få avgångar norrut från xdet sägs att det inte köps tillräckligt med biljetter, det är för dyrt att ha någorlunda vettiga turer norrut men jag kan inte tro att all avgångar xhar biljettförsäljning så att kostnaderna täcks heller. Kollektivtrafik och att bevara skola, butik och omsorg på orten är viktigt för vår by. Ett fungerande liv utanför företaget är nödvändigt för att stanna i kommunen. Bra att kommunalråd + chef kom på besök. Även om jag inte alltid tycker de gör tillräckligt så är det bra att få personlig kontakt! Det är vår individuella bedömning utifrån vårt individuella sammarbete med kommunen. Men som "raket" inom rankningen så antar jag att man lyckats.vore ju kul om någon företrädare för ett företag stod för dom orden och inte kommunlarådet själv alltjämt,

75 Med vem diskuterar man näringslivsklimat 82 Företagarna vindeln Alla kommuner 53,7 54,8 39,2 29,3 20,7 15,1 34,1 22,1 9,8 16,8 18, ,7 11 9,8 3,6

76 Kommentarer med vem diskuterar.. Vid behov Sambo med min sambo han ge mig tips och syn på vissa sake som utbud och mycket mer Andra företagsledare mina vänner som också är småföretagare jag pratar med en kvinna som har ett liknande företag i Örnsköldsvik, har också varit hennes mentor sedan hon startade sitt företag. Min man. och med familjen. Grossister affärsbekanta Mina vänner eller andra intresserade i frågan om företagsklimat eller Vindelns utveckling över huvudtaget. De är ju inte bara företagsklimatet och den utvecklingen man kan känna att det brister i. Helaxutveckling är ju en brinnande het fråga som människorna i samhället diskuterar i frustration när de möts

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum 11 2011-05-30 N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 931 26 KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx 2 (6) 3

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer