Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology"

Transkript

1 Kursplan Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kurskod: 1OP153 Gäller från: Vårterminen 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet i militärteknik vid Försvarshögskolan Institution: Militärvetenskapliga institutionen Ämne: Militärteknik Nivå: Grundnivå Omfattning: 9hp Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Genomfört 1OP115 Verkan och skydd med godkänt resultat Huvudområde Militärteknik Successiv fördjupning G1F Fördjupningsnivå Fortsättningsnivå Kursens innehåll och upplägg Kursen är en fördjupning av innehåll i kursen1op115, Verkan och skydd, 4hp. Kursen delas upp i tre moment och inom varje del skall även engelska begrepp inom området ingå. Kursen genomförs med teoretiska föreläsningar kombinerat med praktiska övningar/laborationer 1. Verkan och skydd syfte och funktion Vapen- och skyddssystem diskuteras inom ramen för en militär kontext. Möjligheter och begränsningar diskuteras för att påvisa grad av militär nytta. 2 Mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik för mekaniska system. Begrepp och storheter Hållfasthetslära

2 Materiallära Skadetålighet 3. Verkan Tankesättet i moment 1 fördjupas och appliceras på nedanstående teknikområden med den taktiska nyttan i fokus: - Robotteknik, Torpeder - Eldrör - Laservapen - Bomber - Minor (sjö och mark) Kursens lärandemål Mål för kunskap och förståelse Den studerande skall: - inom områden som berörs av kursens moment kunna påvisa hur miljön påverkar prestanda. - inom områden som berörs av kursens moment kortfattat på engelska beskriva funktion och syfte. - kunna värdera tekniska faktorer och dess inverkan på egna och eventuell moståndares taktik och stridsteknik i syfte att kunna anpassa eget förbands uppträdande till rådande förutsättningar. - Identifiera möjligheter och begränsningar med mekaniska konstruktioner. - Utifrån genomförd materielundersökning lämna förslag på teknisk åtgärd. - I diskussion förhålla sig till den taktiska nyttan samt konstruktionsprinciper avseende verkan, stridsdelar och skydd. - I praktiska situationer kunna jämföra skyddsegenskaper hos olika material. - kunna utföra och leda förebyggande underhåll för i kursen ingående handeldvapen. Kunskapskontroll och examination Examinationen genomförs genom en skriftlig salstentamen där teoretiska kunskaper prövas, en praktisk del där den enskildes förmåga prövas samt en enskild skriftlig rapport För godkänt på kursen krävs betyget G i alla delmoment samt deltagande vid obligatoriska momenten. Obligatorisk närvaro vid praktiska moment som bygger på grupplärande, momenten preciseras i kursbeskrivningen. Examinator kan bestämma om komplettering för att betyget godkänd skall uppnås.

3 Betyg Betygsättning sker enligt en tvågradig betygsskala G= Godkänd U= Underkänd Betygskriterier, se bilaga. Kurslitteratur och övriga läromedel Enligt Bilaga 1 Övergångsbestämmelser Kursen ersätter 1OP130 Övrigt Kursen ingår i OP med militärteknisk profil under termin 4/5. Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

4 Betygskriterier Verkan och skydd, interaktionen teknik taktik 1OP153, Godkänd Den studerande kan på ett korrekt sätt förklara hur miljön inverkar på prestanda genom flertalet exempel. Studenten redogör på engelska, på ett sätt som i huvudsak stämmer överens med hur funktion och syfte med berörda områden. Vissa språkliga brister kan förekomma. Genomför analys som visar på tillräcklig förståelse för tekniska faktorer och dess inverkan på egna och eventuell motståndares taktik och stridsteknik. Mestadels korrekta förslag till anpassning av eget förbands uppträdande till rådande förutsättningar Visar på möjligheter och begränsningar med mekaniska konstruktioner med tillräcklig förståelse och eventuellt mindre missförstånd. Studenten genomför i huvudsak en korrekt materielundersökning och lämnar relevanta förslag på tekniska åtgärder. Studenten diskuterar problemställningar, för den taktiska nyttan, där kunskaper från/om verkan, stridsdelar och skydd används. Studenten kan identifiera skyddsegenskaper hos olika material för skydd Studenten kan genomföra förebyggande underhåll på handeldvapen(ingående i kursen) enligt gällande Teknisk order Underkänd Studenten har ett eller flera tillkortakommande: Studenten förklarar inte på ett enkelt sätt, eller inte alls hur miljön inverkar på prestanda samt uppvisar begränsade kunskaper om verkan & skydd och dess påverkan av extrema miljöer. Kan begränsat diskutera kursens innehåll på engelska med betydande missförstånd. Kan identifiera endast ett begränsat antal(mindre än 3) tekniska faktorer som inverkar på taktiken. Värderar, på ett delvis felaktigt sätt, inverkan av tekniska faktorers betydelse för en eventuell motståndares taktik och stridsteknik. Förslagen till anpassning av eget förbands uppträdande är begränsande och har betydande missförstånd. Identifierar på ett delvis felaktigt sätt möjligheter och/eller begränsningar med mekaniska konstruktioner. Använder fysikaliska definitioner, storheter, begrepp och modeller för mekaniska konstruktioner med betydande missförstånd. Värderar genomförd materielundersökning med betydande fel. Förslagen på tekniska åtgärder efter materielundersökning är begränsande och har betydande missförstånd/fel. Kunskaperna om konstruktionsprinciper för verkan, stridsdelar och skydd är bristfälliga.

5 Har begränsad förmåga att omsätta teoretiska kunskaper vid problemställningar till taktisk nytta. Resonemang kring skyddsegenskaper hos olika material är begränsade och/ eller alltför rudimentära. Kunskaperna om hur förebyggande underhåll för i kursen ingående handeldvapen är bristfälliga och räcker inte till för att genomföra underhållet enligt gällande Teknisk order Kunskapskontroll och examination Examinationen genomförs genom en skriftlig salstentamen där teoretiska kunskaper prövas, en praktisk del där den enskildes förmåga prövas samt en enskild skriftlig rapport

6

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Anvisningar för kursplaner

Anvisningar för kursplaner STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3402 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer