Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad"

Transkript

1 Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad

2 Introduktion till Imtech Elteknik - Elverkstad Imtech Elteknik har två moderna elverkstäder för tung elutrustning och utför även fältservice från tre platser i Sverige. Den sammantagna golvytan i våra elverkstäder är cirka kvm. Vi kan lyfta 40 ton och klarar 11 meters lyfthöjd Våra elverkstäder är rikstäckande och vi tar oss an alla på marknaden förekommande fabrikat av elmotorer, generatorer, transformatorer, traktionsmotorer och kuggväxlar. Nyförsäljning av elmotorer Vi har alltid ett brett urval av standardmotorer och reservdelar i lager för omgående leverans. Vi erbjuder: Felsökning Omlindning Motoranalystest Renoveringar Vibrationsmätning Termografi Service FU Laseruppriktning Balansering Spänningsändring Härvtillverkning Vi hjälper till med förebyggande och avhjälp ande underhåll. Vi har även jour för våra avtalskunder. Våra verkstäder har totalt cirka 50 elektromekaniker och tekniker, högt kvalificerade och med lång yrkeserfarenhet. 2

3 VPI Vakuum tryckimpregnering VPI-metoden ger en homogen struk tur med en mycket god mekanisk hållfasthet. Metoden använder både vakuum och tryck för att impregnera kopparlindningarna. Processen är sådan att lindningen placeras i en vakuumpanna där 1 bar undertryck uppnås. När vakuumnivån har nåtts, spolas epoxyhartsen in tills den täcker objektet. Efter en tid i vakuum har epoxyhartsen krupit in i alla håligheter på lindningen. Därefter släpps vakuumet och pannan trycksätts. Därmed säkerställer man att alla håligheter penetreras. På senare år har VPI-metoden blivit allmänt efterfrågad inom industrin. Inom kärnkraften är denna metod ett krav, inom skogsindustrin och hos tågoperatörerna, har metoden blivit allt mer efterfrågad. Elverkstäderna investerar för bättre miljö och högre kvalitet Traktionsmotor behandlas enligt VPI-metoden Med den investering vi gjorde 2011, har vi nu den modernaste VPI-anläggningen i Sverige och den största för servicemarknaden. Motorer och generatorer upp till 2,5 meter i diameter kan vi hantera i VPIanläggningen. Den äldre impregneringsmedoden; dopplackning, är sämre ur miljöoch kvalitetssynpunkt. Där används oftast lack med lösningsmedel. Under uthärdning kan lacken förlora upp till 70% av volymen och det kan bli brister i form av håligheter och luftfickor i lindningarna. Därför är risken stor att man får en svagare elektrisk konstruktion. 3

4 Traktionsmotorer på Imtech Elteknik - Elverkstad Ankomst Vid ankomst kontrolleras motorns status. Kontrollen är ett underlag för vidare beredning och åtgärdsprogram. Alla inkomna motorer registeras och får ett unikt löpnummer för full spårbarhet i vårt ordersystem. Demontering Motorer demonteras i speciellt anpassade utrymmen. Lyfthjälp och specialverktyg används för att underlätta arbetet. Elmekanikern utför en mängd egenkontroller under arbetets gång. Under hela demonteringen sker även statuskontroller. Rengörning, torkning och VPI Ankommande motorer är ofta hårt nedsmutsade. Alla delar rengöres mycket noggrant. Elektriska komponenter tvättas med hetvatten och torkas under vakuum. Mekaniska komponenter rengörs i tvättmaskin. VPI-impregnering förstärker isolation och mekanisk stabilitet. Elektromekaniskt arbete Elektrisk och mekanisk uppmätning enligt gällande normer. Automatiserad spårning av kommutator med spårningsmaskin. Injustering av borsthållare och borstbrygga. 4

5 Montering Nymontering av rullningslager utförs alltid vid renovering av traktionsmotorer. Rotorn återmonteras sedan. För att underlätta arbetet används lyfthjälp och specialverktyg. Målning Motorerna målas ut- och invändigt. Provning Alla motorer passerar en slutkontroll och provkörs innan leverans. Vi utför bl.a. isolationsresistansmätning, slutkorrigering av borstläge, rotationsprov, vibrationstest och lagerstatuskontroll. Alla provinstrument är regelbundet kalibrerade. Färdiga objekt Traktionsmotorer redo för utleverans. 5

6 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad Det har gått nu två år sedan vi senast besökte Svensk Tågkraft. Nu är Anders Löfgren huvudägare då Björn Gunnarsson valt att dra sig tillbaka. I den turbulenta tågbranschen står Svensk Tågkraft stadigt på sina två ben. Det ena är att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva totallösningar gällande uthyrning av lokfordon. Uthyrningen består av lok för linje- och/eller terminaltjänst. Totalt är det cirka 20 fordon varav ungefär hälften kan användas för linjetjänst. Vid förra besöket uttryckte Anders en ambition att erbjuda sina kunder ett bredare lokprogram. De har kompletterat sitt lokprogram med det lite större TMZ, ännu ett f.d. DSB diesellok. Vid vårt besök var två färdigrenoverade och något till fanns i reserv för framtida renovering. TMZ lämpar sig utmärkt för tyngre linjetjänst. Det kompletterar på ett ypperligt sätt de mindre TMX och TMY som fortfarande är basen i uthyrningsverksamheten. Anders Löfgren Svensk Tågkrafts VD (t.v.) och Mats Lagnesjö (t.h.), kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro, framför det nya Rapid-loket (RA 988). Nedan, underhållsarbete på boggie till dieselelektriskt lok. Foto. Inge Grundberg Under en kort intervju berättar Anders hur han ser på lokuthyrningsbranschen för linjetjänst. Det är svårt att få ekonomi på tågvikter under 1300 ton. Därför behövs tyngre linjelok. På dieselsidan erbjuder vi TMZ och multipelkopplade TMX/TMY. Men det marknaden formligen skriker efter är tyngre ellok. Ett enkelt RC-lok kan inte dra tillräckligt tunga tåg, att multipelkoppla två RC är ett väldigt stort steg. Detta fick oss att se en nisch, var kunde vi finna ett tungt ellok? EL5001 som nu står i lokstallet är svaret. Vi hoppas kunna erbjuda loket på uthyrningsmarknaden efter sommaren. Det är i gott skick och totalrenoverades för tio år sedan men hade sedan dess det stått oanvänt i Tyskland p.g.a. operatören KEG:s konkurs. Loket har en enorm kraft och riktigt bra acceleration. Jag har fått känna på detta under en provtur. På backiga banor och där man behöver dra tunga lass, är det ett perfekt lok. Det går att köra ekonomiskt då man inte behöver pressa det tack vare den stora kraftreserven. Loket är inte så udda, även om det är byggt i Ru män ien. Det har stor släktskap med det ASEAbyggda El15/161 som gått i Norge och nu finns i ett antal exemplar hos Hector Rail. 6

7 Svensk Tågkraft Svensk Tågkraft anser det viktigt att loken är snygga både på in- och utsidan. TMZ Foto Inge Grundberg. 7

8 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad Svensk tågkrafts andra ben i verksamheten, är verkstaden som är belägen i Nässjö. Företaget erbjudet underhållstjänster för lok- och arbetsfordon. Verkstaden har många kunder, vid besöket stod ett lok från Infranord på ett av verkstadsspåren. Bland andra kunder kan vi nämna BLS, Railcare och Structor Rail. Anders säger att, vi utför rätt mycket arbete på arbetsfordon nu också. Men en av de mer intressanta nya kunderna vi fått är CargoNet. Och det handlar om löpande underhåll på moderna Traxx-lok. Vi får in ett lok på fredagar och ska leverera det genomgånget på måndagen. Hyr en boggie Tidigare när vi utförde boggierenoveringar, ställdes kundens lok på ett par verkstadsboggies och loket tjänade inga pengar åt kunden under de en till två månader arbetet pågick. Nu kan kunden få använda sitt lok med ett par hyrboggies från oss, när de ordinarie är på verkstad. Detta kan bli verkligen lönsamt för kunden och vi har idag möjlighet att erbjuda denna service för TMX/TMY och TMZ. Svensk Tågkraft och Imtech Eltekniks elverkstäder För cirka sex år sedan sökte Svensk Tågkraft en alternativ underleverantör för reparation och underhåll av traktionsmotorer. Genom ett tips från en tågoperatör kom Svensk Tågkraft i kontakt med dåvarande NEA:s verkstad i Örebro. Tillsammans skräddarsyddes ett upplägg som passade just Svensk Tågkraft. Upplägget innehåller tre utförandenivåer, från rengöring till lindningsreparationer. Numer är Imtech den huvudsakliga leverantören av dessa tjänster till Svensk Tågkraft och det har under de tre senaste åren inneburit ett flöde av cirka 40 traktionsmotorer, både egna och från Svensk Tågkrafts verkstadskunder. Mats Lagnesjö, kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro säger, uppdragen omfattar allt från totalrenovering av motorer som varit ur bruk länge till de som kommer in i samband med de kilometerstyrda underhållet. Någon enstaka motor är också rent felavhjälpande vid driftstörningar. Och så var det Rapiden Vi passar på och fråga Anders, vad tänker ni använda Rapidloket till? Det är i första hand för internt bruk. Vi har tänkt att använda det för att dra hem eller leverera lok till uthyrningstjänst. Men vill kunder hyra det för t.ex. att dra mätvagnar, flytta arbetsfordon mellan arbetsplatser, är vi villiga att hyra ut det. Det är snart klart och borde kunna vara i drift tidigt i höst. Men vad ligger närmast ditt hjärta Anders, en Rapid eller Gammeldanskarna? Det kommer nog alltid att vara Gammeldanskarna. Trots sin mogna ålder är de ännu mycket upp skattade. Stabilt byggda och pålitliga lite av lokens Volvo Amazon. Svensk Tågkrafts verkstad, foto Ole Madsen. 8

9 Kundfördelar Referensblad för Imtech Elteknik - Elverkstad IMTECH REFERENSPROJEKT Borealis INDUSTRI IMTECH REFERENSPROJEKT ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION Borås Energi och Miljö PROJEKTFAKTA Motorhaveri med stora konsekvenser Utmaningen När den 19 MW stora Siemensmotorn på Borealis Crackerfabrik i Stenungsund stannade p.g.a. jordfel, föranledde detta att hela fabriken stoppades. En fabrik som även förser andra petrokemiska fabriker med råvara till olika processer. Lösningen Elmotorn kom att snabbt transporteras till Imtech:s elserviceverkstad med specialtransport. Sen följde ett mycket intensivt arbete från Imtech och våra samarbetspartners. Efter demontering och en omfattande felsökning, konstaterade vi att det förelåg jordfel i en toppdel på en av de sjuttiotvå härvorna, i den 35 ton tunga motorn. Eftersom felet låg i en toppdel var en reparation fullt möjlig att genomföra. Om felet hade varit i en bottendel hade enda lösningen varit att linda om hela motorn, vilket skulle ha tagit minst åtta veckor att utföra. Två nya toppdelar tillverkades av Imtech:s samarbetspartner Dowding & Mills i Birmingham och levererades med flygfrakt efter endast fyra dagar. Omlindningsreparationen var rätt unik för Imtech:s verkstadspersonal p.g.a. omfattningen och tidspressen. Totalt femton av Imtech:s tekniker och elektromekaniker arbetade med motorn i olika skeden, så att tidplanen skulle hålla. Imtech:s elektromekaniker utförde demontage, felsökning, lindning, montage och slutprovning. Motorn krävde stora insatser från Imtech och våra samarbetspartners Dowding & Mills samt Siemens. Personalen jobbade i skift, dygnet runt under nio dagar. Totalt var cirka 30 personer engagerade i reparationsarbetet. ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION I med och motgång Utmaningen En brand i torkanläggningen som medförde omfattande skador. Lösningen Kundfördelar Kunden Borealis, är mycket nöjd med Imtech-verkstadens insats. Projektansvarige för roterande maskiner på Borealis, hävdar att Imtech utförde ett arbete av världsklass. Imtech:s första optimistiska tidplan om när motorn skulle vara klar, lyckades vi i stort följa. Femton dagar efter motorhaveriet så var Crackeranläggningen i full drift igen. Imtech hade utfört arbetet på kort tid, och begränsade därmed för Borealis, de mångmiljonkostnader som följde av varje extra dags produktionsstopp i Crackern. Projekttyp Industriservice petrokemisk industri. Stad Stenungsund. Omfattning 19 MW 10 kv Siemensmotor från Borealis med en vikt om 35 ton. Utfört arbete Demontage, felsökning, lindning, montage och slutprovning. Driftstart KUNDFÖRDELAR Femton dagar efter motorhaveriet var Crackeranläggningen i full drift igen. Imtech hade utfört arbetet på kort tid och begränsade där med för Borealis, de mångmiljonkostnader som följde av varje extra dags produktionsstopp i Crackern. Imtech Elteknik i Borås arbetade i tvåskift för att reparera skadorna. Arbetsmiljön var svår, skitigt och halkigt efter branden. Dessutom var det mycket kallt, värmare måste användas. En försvårande faktor var att det fanns is kvar efter brandbekämpningen. Det var trångt och ställningar fick byggas. Vårt arbete skedde dessutom parallellt med saneringsfirmans. Täta byggmöten var en förutsättning för att arbetet skulle flyta på bra. Imtech demonterade sönderbränt kablage och skadade kabelstegar. Vi köpte in ny kabel och nya elskåp samt monterade. Den nya kabeln var på totalt meter. Installationen omfattade hela 700 kopplingspunkter. Anslutningsarbete skedde till både ställverk och motorer. Testning av elanläggningen skedde i samarbete med Borås Utmaningen ENERGI IMTECH REFERENSPROJEKT Perstorp PROJEKTFAKTA Projekttyp Elservice. Plats Hos kund och på Imtechs elverkstad. Omfattning Kunden har cirka 500 motordrifter. På Ryaverket finns det två biobränslepannor på 70 MW. Bränslet som används är till största delen grot. Sedan finns det två avfallsbränslepannor på 20 MW. Ryaverket kompletteras av två hetvattencentraler som reserv vid kraftig kyla. ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION Underhållsstopp med Ex-motorer INDUSTRI Energis tekniska personal och var omfattande och tog ett par veckor. Våren 2012 fick Imtech Elteknik förtroendet att utföra översyn på alla Ex-motorer som var Ett större elverkstadsarbete för Imtech var omlindningen av en fuktskadad 1 MW elmotor ansluten till en torkfläkt för biobränsle. Service, reparationer och underhåll. Utfört arbete Kundfördelar Start för samverkan En kundrelation i mer än 25 år.. Imtech Elteknik har utfört installationsuppdrag i samarbete med Dalkia hos Borås Energi och Miljö sedan Imtech sköter drift och underhåll på deras produktionsanläggningar enligt ett löpandeavtal mot Dalkia. Imtech Elteknik har eljour dygnet runt. Vi arbetar med t.ex. felsökning, byte av givare, nyinstallationer, underhåll av brandlarm och kameraövervakning. aktuella för översyn på fabrikerna i Stenungsund och Nol. Målningen av motorerna skulle utföras enligt särskilt program för den tuffa utomhusmiljön som återfinns på Västkusten. Normalt sker underhållstopp endast vart tredje år på fabrikerna och omfattar knappt tre veckor. PROJEKTFAKTA Projekttyp Industriservice. Lösningen Stad korta tiden flöt på bra. Tack vare ett föredömligt förbyggande underhåll av kund och en mycket god identifikation av vilka elmotorer som var i behov av renovering upplever Imtechs Elverkstad att arbetet trots den KUNDFÖRDELAR Översynen omfattade 21 större lågspända och högspända Ex-motorer. Arbetet utfördes under underhållsstoppet på i huvudsak Imtechs elverkstäder. På den största motorn på 3 MW, där Imtech Eltekniks breda eltekniska kompe- Nol och Stenungsund. Omfattning 21 större lågspända och högspända Exmotorer. tens tilltalar många kunder. Borås Energi och utförde vi förutom verkstadsarbetet, demontage och återmontage samt laseruppriktning och Imtech Eltekniks elverkstäder har haft Borås Energi som kund i cirka 25 år. Kunden har cirka 500 motordrifter, allt från 1 kw till 1 MW. Imtech reparerar och lindar om växelströmsmotorer på vår verkstad. På plats utför Imtech förebyggande underhåll idriftagning på plats hos kund. Miljö använder både Imtechs elverkstäder och installationsrörelse. Utfört arbete Översynen av Ex-motorer. Erfarenheter från stoppet enligt Perstorps underhållsingenjör Leif-Erik Nilsson. Allt fungerade mycket bra i samarbetet med Imtech. Såväl utförande av motoröversyn som planering av arbetet och transporter samt kranbilar. Driftstart av likströmsmotorer. Borås Energi och Miljö har också vattenkraftverk med totalt sex generatorer. Imtech Elteknik utför underhållsarbete och reparationer på dessa, senast under 2012 totalrenoverade Imtech en av generatorerna. Under underhållsstoppet som omfattade knappt tre veckor. Imtechs elverkstäder har den stora erfarenhet och kunnande som behövs för att på ett framgångsrikt sätt renovera Ex-motorer. Dessutom har vi inför många industristopp genomfört den omfattande samordning och planering som krävs vid dessa arbeten. Vi är den största aktören på Ex-motorer i Sverige om kunden söker en fabrikatsoberoende elverkstad. Motorer för explosionsfarlig miljö Inom både process- och tillverkningsindustrin finns det många användningsområden där det ställs särskilda krav på de elmotorer som används. Dessa motorer är konstruerade för att uppfylla de mycket höga krav på prestanda och tillgänglighet som finns inom den kemiska och petrokemiska industrin. Imtech har från de fem viktigaste tillverkarna, de erforderliga Ex-certifikat som krävs för reparation av deras Ex-motorer. KUNDFÖRDELAR Imtech har den stora erfarenhet och kunnande som behövs för att på ett framgångsrikt sätt renovera Ex-motorer. Dessutom har vi inför många industristopp genomfört den omfattande samordning och planering som krävs vid dessa arbeten. Flera referensobjekt finns tillgängliga för marknadsbearbetning. Intresserade v.g. kontakta Tommy Åkerberg, se vidare sista sidan. 9

10 10 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad

11 Bombardier Även moderna motorer behöver service Tyngdpunkten i Imtechs traktionsmotorunderhåll ligger på de likströmsdrivna motorerna som vi hittar i el- och dieselelektriska lok för godstrafik tillverkade under 60- och 70-talet. Vår elverkstads styrka har alltid varit den stora bredd på arbeten som utförs, så därför tvekade vi inte att tacka ja, när vi 2009 fick chansen att som underleverantör åt Bombardier Transportation (BT) sköta det tunga motorunderhållet på Västtrafiks Reginatåg. Detta underhåll utökades under 2010 till att även omfatta Transitios motorpool för Regina och totalt servar vi nu ca 100 motorer per år för dessa tåg. T.v. Tåg i Bergslagen. Ovan, Värmlandstrafiken. Foton Inge Grundberg. Då Reginamotorerna är moderna frekvensstyrda växelströmsmotorer som saknar elborstar (motorkol) så kräver de inte lika mycket underhåll som traditionella traktionsmotorer. Men även dessa motorer utsätts för traktionsmotorernas bistra vardag med stora temperaturförändringar, damm, väta och vibrationer vilket kräver regelbunden tillsyn. Underhållet på vår verkstad består av total genom gång och rengöring av motorerna, montering av nya lager och övriga slitagedetaljer samt provkörning innan leverans sker. Då det är tuffa krav på ledtider för dessa motorer har vi i samarbete med BT byggt upp rutiner och ett väl avvägt lager med reservdelar för att möta dessa krav. Transitio som ägs av 20 landsting och kollektiv tra fikmyn digheter över hela landet förvaltar i dagsläg et ett sextiotal Reginatåg av både två- och tre vagnsmodellen (två traktionsmotorer per vagn) som sedan hyrs ut till olika tågoperatörer som t.ex. Tåg i Bergs lagen, Botniabanan, Tåg i Mälardalen, UL-trafik m.fl. Transitio har även två reservfordon för att täcka upp eventuella oplanerade driftstörningar. Verkstadsarbete med Reginamotor. Foto Mats Lagnesjö Nedan: Västtrafik. Inge Grundberg. Västtrafik äger och använder ett tjugotal Reginor så det finns sammantaget en hel del motorer som är ute och arbetar i trafiken men med den renover ings takt vi har idag har snart alla dessa motorer varit på vår verkstad minst en gång för genomgång så nästa gång du åker med dessa tåg kan du lugnt luta dig tillbaka trygg om att motorerna fått den om vårdnad de förtjänar. 11

12 Tema: Kärnkraft Sedan 1990 har Ringhals varit en trogen kund till dåvarande NEA:s verkstad i Göteborg. På Ringhals finns cirka 200 högspända motorer i drift och tusentals 500 voltmotorer. NEA-gruppens uppdrag har varit övervägande högspända motorer (6,6 kv). Calle Klopstock, kundansvarig på Eltekniks Elvkerkstad berättar. Normalt har vi ut fört arbete på en handfull högspända motorer per år. Allt från översyn till omlindning har utförts. På plats utför vi förebyggande underhåll och statuskontroller inför revisionsstopp på Ringhals. Detta arbete utförs 12 sedan våren 2013 av fältservicegruppen i Göte borg. Från årsskiftet utför Imtech verk stads arbetena för Ringhals på vår verk stad i Örebro. Tommy Åkerberg, verkstadschef i Örebro förklarar. Kärnkraftsindustrin och då speciellt Ringhals, ställde som krav på oss, att vi skulle investera i en VPI-anläggningen i Örebro. Den har nu körts mer än två år och många kunder har upplevt det som posi tivt att vi har den kapaciteten. Inom petrokemin och pappersindustrin har man upptäckt fördelarna med VPI-lackning. Allt fler av de motorer vi arbetar med för dessa kundgrupper behandlas på med den na teknik. Den största fördelen för kund är en förlängd livstid på motorns lindning. Ringhals som kund Calle förklarar, det råder speciella krav i samband med transporter. Tidigare när Ringhals använde Göteborgsverkstaden, skickade man motorerna med egna transportmedel. Men denna lösning var inte aktuell för transporter till Örebro. Vi ställdes inför utmaningen att finna en transportör som av Ringhals kunde godkänna för att köra in på deras område. Chauffören skall bl.a. ha speciell utbildning och vara insatt i rutiner för erfoderlig bombavsökning av fordon. Detta sker innan fordonet kan tas in på Ringhals område. Avståndet till verkstaden i Örebro är en broms för Ringhals. Detta beror på att kärnkraftsindustrin har mycket höga krav på kontroll av utfört verkstadsarbete, mer än någon annan bransch vi jobbar med. Inspektion av elmotorer på verkstäder är grundar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) regelverk. Det innebär att Ringhals representant finns på vår verkstad i följande moment. Första inspektionen är vid isärplockad maskin. Då ska vi vara överens om vad som skall göras, mekaniska toleranser, elektriska egenskaper och hantering av eventuella tillkommande arbeten som vi identifierar via våra provningstekniker. Innan ihopsättning av motor utförs mellanprov och då är Ringhals på plats för att godkänna utfört arbete enligt upprättad kontrollplan. Vid omlindning tillkommer ett speciellt prov före det lindningen lackas. Sista besöket sker vid provkörning av monterad motor. Nackdelen för Ringhals med flytten av verk stadsarbetet från vår tidigare verkstad i Göte borg till Örebro, är de längre resorna. Normalt innebär det en övernattning för Ringhals representant. Det var inte nöd vänd igt när arbetet utfördes i Göteborg. Vad tycker Ringhals om vårt arbete? Anders Ohlsson, underhållsingenjör på Ring hals är ansvarig för alla externa arbeten av elmotorer på Ringhals fyra block. Anders Ohlsson (t.v.), underhållsingenjör på Ringhals. (T.h.) Lennart Arnesson Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro utför provning av en 500 V elmotorer. Foto. Calle Klopstock Enligt Calle vill Anders att verkstads arbe tena skall göras i Sverige för att ha god kontroll av transport och utfört arbete. Ringhals väljer att i första hand renovera och uppgrader befintliga motor till dagens teknik jämfört med att införskaffa nya. Det beror på att många av de befintliga motorerna är starkt individuella och nära knutna till sin funktion. Anders har stort förtroende för våra projektledare och provningsingenjör samt uppskattar de erfarna elektromekaniker vi har anställda. Vårt utförda arbete är nära ett Ringhals tänk där kvalitet står i första rummet. Förbättringspotential Tommy sammanfattar, jämfört många andra kunder där vi har kontakt med en drift- och underhållschef som har en stor kunskapsbredd, är Ringhals som kund speciell. Här har man en mycket hög kompetens inom roterande maskiner. Därför gäller det för oss att hitta rätt nivå och omfattning av information mellan oss och kunden samt även mellan oss internt på elverkstäderna som har kundkontakt. Den mångåriga erfarenheten av Ring hals kundkrav, som byggts upp på Göteborgsverkstaden, håller vi nu på att överföra till Örebro.

13 Tema: Vattenkraft Mer effekt ur kraftverket Hur uppgraderar man ett vattenkraftverk? Vi talar med Conny Ragnarsson, kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad tog Edsbyns Elverk ett övergripande beslut att renovera sina vattenkraftverk och dess sex generatorer. Elcertifikatsbidraget var en förutsättning för att finansiera detta. Imtech offererade på renoveringsuppdragen och vi är stolta över att vi lyckades få order på så många som fem av de sex generatorerna. Driftchefen på Edsbyns Elverk säger, att vårt samarbete med Imtech har varit väldigt bra och mycket utvecklande. Österforsen G2, en av Edsbyns Elverks anläggningar där Imtech renoverade generatorn. Foto via Conny Ragnarsson. Imtech:s arbete har minskat förlusterna i generatorn med 3-5% samt säkrat dess drift i ytterligare 40 år. En investering i en vattenkraftsanläggning är oftast knuten till att man vill säkra befintlig drift och få ut mer effekt ur anläggningen. Imtech Eltekniks elverkstäder har en lång erfarenhet att arbeta med vattenkraftverk och dess generatorer. Eftersom många generatorer är från sextiotalet eller tidigare har det sedan dess skett stora utvecklingar i materielteknik som vi kan utnyttja. Ett vattenkraftverk är ett integrerat system med bl.a. vattenvägar, turbin, generator samt el och styrutrustning, då är det viktigt att man ser till helheten vid en investering. Conny Ragnarsson Arbetet omfattade; Bornforsen G2, Vallhaga G1 & G2, Österforsen G1 & G2. Totalt fem generatorer från 0,7 MW till 1,6 MW. Driftstarter För att åstadkomma ett högre effektuttag på en anläggning med god vattenföring, bra vattenvägar i stationen före och efter turbin, finns det två vägar att gå. - Om turbinen efter revision presterar en högre effekt, är det generatorn som bör uppgraderas. - Om inte turbineffekten kan ökas, jobbar vi med att minimera förlusterna i generatorn. I vissa fall kan dessa två alternativ kombineras. Vi hjälper kunden med att finna den bästa lösningen. För att öka effekten på äldre generatorer rekommenderar vi ett byte av elektroplåt och lindning i statorn. Dessa designas och optimeras för att hitta den rätta balansen mellan energiförluster och ökat effektuttaget. Enligt våra kunder betalar sig normalt dessa uppgraderingar på mellan 5 och 10 år. För att säkra driften bör även generatorns övriga delar rengöras, kontrolleras och eller renoveras. Såsom lager, kylsystem, magnetiserings- och bromsutrustning. Imtech åter sig hela generatorarbetet. Från demontage på kraftanläggningen via transport och verkstadsarbete till återmontage och idrifttagning. Elektromekanikern Stefan Andersson utför arbete på en generatorer från Edsbyns Elverk. Foto redaktören. 13

14 Den siste raggaren i Gävle Ulf Sterner inledde sin bana som elektromekaniker direkt efter folkskolan 1970 som 16-åring på Korsells Lindareverkstad i Gävle. Elektromekaniker är ett yrke som man i stor utsträckning lär sig på plats på en verkstad. En förutsättning är nog ett allmäntekniskt intresse och händighet. För Ulf var moppar tidigt ett intresse, en erfarenhet han hade nytta av i början av sin yrkesbana. De första uppdragen i sin inskolning till elektromekaniker var demontering och rengöring av växelströmsmotorer. Genom åren har Ulf utfört uppdrag på Korsells som nu andra mindre verkstäder utför, som reparation av handmaskiner och pumpar. När jag frågor om han lindat växelströmsmotorer, säger han att det endast blivit fyra stycken. Det var ingen som klarade av att visa mig som vänsterhänt, hur jag skulle kunna jobba rationellt. Jag har fått nöja mig att linda enfas och likströmsmotorer flyttade verkstaden in i nuvarande lokaler och då hade NEA förvärvat Korsells. Sedan 1988 är Ulf projektledare. I huvudsak är arbetsuppgifterna produktionsplanering på verkstaden och inköp av materiel. Det är vanligt att han köper in motorer och reservdelar åt kund, vi fixar det kunden behöver, säger Ulf. Ulf är med i Nostalgiklubben i Gävle, deras gemensamma intresse är gamla bilar. Sin fru träffade Ulf på Raggarstugan. Den är knuten till Woodpeckers, en förening med rötter från Just 1958 verkar vara det årtal som Ulf tycker de bästa bilarna kommer från. Favoriter är Buick och Chevrolet Impala. När jag påbörjar denna artikel har Ulf en Cadillac Deville 64. Ett nostalgiåterfall, kallar Ulf den bilen. Bilen är i bra skick, det är bara smårenoveringar som behöver utföras enligt Ulf. Och lite förebyggande underhåll för att förhindra rost. Bilen har körts cirka 300 mil per år. Vi använder den till Cruising. Runt Gävle finns det lokala träffpunkter under sommaren som vi besöker. Efter en tid får jag ett telefonssamtal från Ulf, det blir nog problem med artiklen Inge, för jag ska sälja bilen. Det tar lite tid för mig att smälta denna information, men efter en lång konstpaus, säger Ulf, jag har köpt en annan istället, min drömbil. / Inge Grundberg. Nu har jag hittat den bil jag drömt om sedan raggartiden på sjuttiotalet, en Buick Limited Jag har sålt min Cadillac Cab 64 men det var en underbar bil det också. Min nya Buick Jag var lite tveksam först, det var ingen tvådörrars eller Cab som jag tänkt mest på. Denna var med fyra dörrar. Bilen såg så fin ut på de få bilderna jag sett så jag började svänga över lite mot fyra dörrar, en HT förstås med en fin ventilationsruta bak. Det vi inte hade sett på någon bild, var registreringsskylten! Vi var några som åkte upp till Rättvik på Big Lake Run. Jag kom överens med han som ägde bilen om att vi kommer och tittar på söndag. Jag och min fru Agnetha åkte i Cadillacen och ett till par med egen bil följde med och tittade på Buicken. Vi kommer fram och ägaren öppnar garageportarna. Det var som en dröm, där stod den efter så många år. Wow, vilken bil! Som ni alla vet så brukar bilder försköna verkligheten något. Det vi märkte var att det stämde inte denna gång. Bilen var finare än vad bilderna visade. Nu kommer vi åter till nummerskylten. O vad otäckt, sa våra medföljande vänner och vi två höll 14

15 med. Precis som i en film. Det stod UFE 224 på skylten. Ja just ja, sa ägaren, som hållit på med att renovera bilen sedan 2003, du heter ju Ulf. Buicken kördes ut och vi fyra ditresta, blev alldeles stumma. Den var fantastiskt fin. Helt ny inredning från golv till tak och allt krom inne och ute nytt. Nylackad, även i motorrummet, man kan säga att den platsade på en utställning utan att skämmas. Titta på mitt födelsenummer säger jag. Otroligt säger hon, det har varit din bil hela tiden, det är bara så att under de senaste tio åren har min man gjort iordning den åt dig. Nu åker jag i min drömbil även i vaket tillstånd. Det är UNDERBART tro mig. / Ulf Sterner, (Ufe 22/4). Vi kom överens med ägaren om att åka hem och fundera på saken, det var ingen tvådörrars eller Cab men En av de andra polarna som inte kunnat följa med och titta på bilen ringde dagen efter och frågade hur den såg ut. Jag berättade hela historien igen och sa vad det stod på nummerplåten (UFE 224). Oh, men va fan jag är ju född den 22/4 säger vi nästan i mun på varandra. Det här är inte sant, säger jag till Agnetha när numret kom på tal, jag har ju inget val. DETTA ÄR JU MIN BIL. Vi kom överens med ägaren om att köpa bilen och när vi träffas så visar jag mitt körkort för honom och hans fru. 15

16 Referenslista traktionskunder hos Imtech Elteknik - Elverkstad BLS Rail Bombardier Bottniatåg Euromaint Rail Green Cargo Ringlinien/Göteborgs spårvägar Inlandsbanan Inlandsgods Netrail Three T Traction Motor Service (USA) Tunnelbaneteknik (TBT) Tåg i Bergslagen Tågab Vida Nordic Re Finance Rail Care Ressell Invest Roslagsbanan SSAB Svensk Tågkraft Svensk Tågteknik (STT) TGOJ Imtech Elteknik - Elverkstad Din servicepartner Örebro Befattning E-post Direkt Mobil Tommy Åkerberg Verkstadschef Perola Inemyr Säljare Mats Lagnesjö Projektledare Conny Ragnarsson Projektledare Lars Söderström Projektledare Per Söderberg Projektledare Lennart Arnesson Provrumstekniker Gävle Peter Sterner Verkstadschef Ulf Sterner Projektledare Göran Pettersson Projektledare ÖREBRO Box Örebro Besöksadress: Klerkgatan 18 GÄVLE Box Gävle Besöksadress: Elektrikergatan 3 GÖTEBORG Box Västra Frölunda Besöksadress: J A Wettergrens gata 10 Växel: Göteborg Calle Klopstock Serviceingenjör Tommy Johansson Arbetsledare

Underhåll av traktionsmotorer från Imtech Elteknik - Elverkstad

Underhåll av traktionsmotorer från Imtech Elteknik - Elverkstad Underhåll av traktionsmotorer från Imtech Elteknik - Elverkstad Introduktion till Imtech Elteknik - Elverkstad Imtech Elteknik har två moderna elverkstäder för tung elutrustning och utför även fältservice

Läs mer

Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå.

Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå. Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå. Vi har ett stort leverantörsnät och en snabb service. Vi har teamet med mångårig erfarenhet av reparation och underhåll På elmaskiner inom industrin.

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Sommaren är lågsäsong för att leverera fjärrvärme. Då passar Uddevalla Energi på att se över sina anläggningar. Genomgången av Lillesjöverket

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Specialtransporter Uthyrning Personal Lokverkstad Vagnsverkstad Utbildningsföretag

Specialtransporter Uthyrning Personal Lokverkstad Vagnsverkstad Utbildningsföretag Specialtransporter Uthyrning Personal Lokverkstad Vagnsverkstad Utbildningsföretag Vassare tillsammans Systerföretagen Railcare Logistik och Three T går samman och verkar från och med 2016 under namnet

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell Sträckfilmsmaskiner Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning PL500-LT L2500 Auto 2 L2500 manuell Polynova Nissen ledande eperter på plastemballage Polynova Nissen

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Uppsala Kommun Uppsala Vatten

Uppsala Kommun Uppsala Vatten Datum: 2008-03-13 Ordernr: 3480 Uppsala Kommun Uppsala Vatten Sammanställning av uppgradering av råvattenpump samt åtgärder på motor och kardanknutar Utrustning före uppgradering Beställare: Jan Hedbom,

Läs mer

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården Bad Boy MTV Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården 5 starka skäl för Bad Boy Marknadens starkaste stål i svetsad konstruktion 4-punkts fjädring och stelbakaxel Rå motorstyrka el eller bensin Körkomfort

Läs mer

Vi har drivkraften. Högspänningsmotorer Lågspänningsmotorer Likströmsmotorer Transformatorer Frekvensomriktare. Kompetens sedan 1927

Vi har drivkraften. Högspänningsmotorer Lågspänningsmotorer Likströmsmotorer Transformatorer Frekvensomriktare. Kompetens sedan 1927 Vi har drivkraften Kompetens sedan 1927 Högspänningsmotorer Lågspänningsmotorer Likströmsmotorer Transformatorer Frekvensomriktare E-post: info@menzel-skandinavien.se Företaget Grundat 1927 Försäljning

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Rysskranen Åkers sjö, Trollhättan Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015 Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Kulturhistorisk värdering/karaktärisering Bakgrund Kranar har genom

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Serviceteam. all about handling

Serviceteam. all about handling Serviceteam all about handling Munck Cranes AB Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder. Utrustningen användes till många olika applikationer inom industri, fiskeri samt varv, process och

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR Förnybar energi Mål för förnybar energi EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK 02. OM OSS 03. VÅRT HELHETSERBJUDANDE Anpassade erbjudanden. Personlig kontaktperson. Inköpsavdelning hos oss. Rätt produkter utifrån dina behov. Servicepaket

Läs mer

Framgång med. robotautomation

Framgång med. robotautomation Framgång med robotautomation Snabb, noggrann och beröringsfri mätning med laser. - Fogsökning - Kvalitetskontroll - Mätning LMI Technologies AB Tel: 031 3 36 25 10 www.lmint.com Så många skäl att automatisera

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Välkommen till Dematek AB!

Välkommen till Dematek AB! 2 Välkommen till Dematek AB! Din samarbetspartner inom materialhantering Vi på Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera såväl stora som små laster. Våra

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer?

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer? PROCESS / OEM Nyfiken på hur våra funktionslösningar förbättrar dina processer? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom processindustrin. Av naturliga skäl är det därför människorna

Läs mer

Ge din VTX en ny bakdel!

Ge din VTX en ny bakdel! Ge din VTX en ny bakdel! Av: Håkan Kvarnström, VTX Riders Sweden Som bekant har inte VTX 1800 den vackraste av bakar i originalutförande. Denna sida visar hur man kan modifiera baken så att den ser mindre

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Välkommen till Heat Uppsala Anläggningarna i Uppsala Kraftvärmeverket

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda.

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda. Kompressorer till Bil & Verkstad Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Vårt fokus på fordonsindustrin I decennier har Chicago Pneumatics hjärta vurmat lite extra för fordonsverkstadsindustrin.

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

Vi ser till att din verksamhet rullar

Vi ser till att din verksamhet rullar Vi ser till att din verksamhet rullar Team Verkstadscenter vet att det är viktigt för dig att ditt fordon mår bra och lever länge, för när bussen eller lastbilen rullar så gör även din verksamhet det.

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL

VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL I STÄNDIG UTVECKLING 2006 bestod ÖPE av fyra anställda. 2007 hade antalet anställda ökat till 14 personer. 2008 var personalstyrkan 20 personer och på Vinkelgatan i Norrköping.

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Våra installationer tryggar din reservkraft i alla väder Sedan starten 1950 har elektriciteten varit i fokus på Olssons Elektromekaniska. I början reparerade

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning

Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning Rickard Jakobsson Helsingborg 2014-02-05 Agenda Reservdelar och reparationer vid revision av en ooemanläggning (ooem = icke originalleverantör)

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner ERA PROCESSER VÅR LÖSNING Sen år 2000 utvecklar och producerar PERFORMTEC GMBH högeffektiva hjultvättsystem för professionellt

Läs mer

Service. Teknik och kunskap till din fördel

Service. Teknik och kunskap till din fördel Service Teknik och kunskap till din fördel TI L L QUI S T / S E R V I C E 1 2 T I L L Q UI ST / S ER VIC E Tillquist säljer och marknadsför vågar av branschledande varumärken till laboratorium, industri

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Mercedes Benz 220 se C/b Historien om ett vrak

Mercedes Benz 220 se C/b Historien om ett vrak Mercedes Benz 220 se C/b Historien om ett vrak När jag fick nys om den så var den importerad från Tyskland som skrot, svenska papper fanns, tullad och klar men ej besiktad. Hade varit med på en filminspelning

Läs mer

Service. Teknik och kunskap till din fördel TILLQUIST / SERVICE 1

Service. Teknik och kunskap till din fördel TILLQUIST / SERVICE 1 Service Teknik och kunskap till din fördel TILLQUIST / SERVICE 1 Tillquist säljer och marknadsför vågar av branschledande varumärken till laboratorium, industri och handel. Vi är en kompetent leverantör

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Engineering. Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group.

Engineering. Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group. Engineering Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group. Telatek grundades 1977, då man började producera service- och underhållstjänster

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR 2 HEDIN BIL TRANSPORT- OCH LASTBILCENTER HELSINGBORG JÖRGEN BENGTSSON FAKTA Hedin Bil

Läs mer

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring.

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. WIPAB & ALLKAL Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. Kvalitet, kunskap och erfarenhet i ett starkt samarbete. WIPAB är ett plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning.

Läs mer

STRÄCKFILMSMASKINER PN25-serien En ny generation sträckfilmsmaskiner

STRÄCKFILMSMASKINER PN25-serien En ny generation sträckfilmsmaskiner STRÄCKFILMSMASKINER PN25-serien 2016 En ny generation sträckfilmsmaskiner VI ÄR EXPERTER PÅ PALLEMBALLAGE Polynova Nissen erbjuder ett brett utbud av sträckfilmsmaskiner för att kunna täcka alla behov

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Förslag Tågplan 2010 2009-12-13 2010-12-11. Planering. Leveransdivisionen Rapport 090629

Förslag Tågplan 2010 2009-12-13 2010-12-11. Planering. Leveransdivisionen Rapport 090629 Förslag Tågplan 2010 2009-12-13 2010-12-11 Planering Innehåll 1 Inledning 3 1.1 ALLMÄNT... 3 1.1.1 TIDSPERIOD SOM BESLUTAT OMFATTAR... 3 1.1.2 LÄSANVISNINGAR... 3 1.1.3 INNEHÅLL I TÅGPLAN... 3 1.2 INKOMNA

Läs mer