Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad"

Transkript

1 Service- och underhållstjänster från Imtech Elteknik - Elverkstad

2 Introduktion till Imtech Elteknik - Elverkstad Imtech Elteknik har två moderna elverkstäder för tung elutrustning och utför även fältservice från tre platser i Sverige. Den sammantagna golvytan i våra elverkstäder är cirka kvm. Vi kan lyfta 40 ton och klarar 11 meters lyfthöjd Våra elverkstäder är rikstäckande och vi tar oss an alla på marknaden förekommande fabrikat av elmotorer, generatorer, transformatorer, traktionsmotorer och kuggväxlar. Nyförsäljning av elmotorer Vi har alltid ett brett urval av standardmotorer och reservdelar i lager för omgående leverans. Vi erbjuder: Felsökning Omlindning Motoranalystest Renoveringar Vibrationsmätning Termografi Service FU Laseruppriktning Balansering Spänningsändring Härvtillverkning Vi hjälper till med förebyggande och avhjälp ande underhåll. Vi har även jour för våra avtalskunder. Våra verkstäder har totalt cirka 50 elektromekaniker och tekniker, högt kvalificerade och med lång yrkeserfarenhet. 2

3 VPI Vakuum tryckimpregnering VPI-metoden ger en homogen struk tur med en mycket god mekanisk hållfasthet. Metoden använder både vakuum och tryck för att impregnera kopparlindningarna. Processen är sådan att lindningen placeras i en vakuumpanna där 1 bar undertryck uppnås. När vakuumnivån har nåtts, spolas epoxyhartsen in tills den täcker objektet. Efter en tid i vakuum har epoxyhartsen krupit in i alla håligheter på lindningen. Därefter släpps vakuumet och pannan trycksätts. Därmed säkerställer man att alla håligheter penetreras. På senare år har VPI-metoden blivit allmänt efterfrågad inom industrin. Inom kärnkraften är denna metod ett krav, inom skogsindustrin och hos tågoperatörerna, har metoden blivit allt mer efterfrågad. Elverkstäderna investerar för bättre miljö och högre kvalitet Traktionsmotor behandlas enligt VPI-metoden Med den investering vi gjorde 2011, har vi nu den modernaste VPI-anläggningen i Sverige och den största för servicemarknaden. Motorer och generatorer upp till 2,5 meter i diameter kan vi hantera i VPIanläggningen. Den äldre impregneringsmedoden; dopplackning, är sämre ur miljöoch kvalitetssynpunkt. Där används oftast lack med lösningsmedel. Under uthärdning kan lacken förlora upp till 70% av volymen och det kan bli brister i form av håligheter och luftfickor i lindningarna. Därför är risken stor att man får en svagare elektrisk konstruktion. 3

4 Traktionsmotorer på Imtech Elteknik - Elverkstad Ankomst Vid ankomst kontrolleras motorns status. Kontrollen är ett underlag för vidare beredning och åtgärdsprogram. Alla inkomna motorer registeras och får ett unikt löpnummer för full spårbarhet i vårt ordersystem. Demontering Motorer demonteras i speciellt anpassade utrymmen. Lyfthjälp och specialverktyg används för att underlätta arbetet. Elmekanikern utför en mängd egenkontroller under arbetets gång. Under hela demonteringen sker även statuskontroller. Rengörning, torkning och VPI Ankommande motorer är ofta hårt nedsmutsade. Alla delar rengöres mycket noggrant. Elektriska komponenter tvättas med hetvatten och torkas under vakuum. Mekaniska komponenter rengörs i tvättmaskin. VPI-impregnering förstärker isolation och mekanisk stabilitet. Elektromekaniskt arbete Elektrisk och mekanisk uppmätning enligt gällande normer. Automatiserad spårning av kommutator med spårningsmaskin. Injustering av borsthållare och borstbrygga. 4

5 Montering Nymontering av rullningslager utförs alltid vid renovering av traktionsmotorer. Rotorn återmonteras sedan. För att underlätta arbetet används lyfthjälp och specialverktyg. Målning Motorerna målas ut- och invändigt. Provning Alla motorer passerar en slutkontroll och provkörs innan leverans. Vi utför bl.a. isolationsresistansmätning, slutkorrigering av borstläge, rotationsprov, vibrationstest och lagerstatuskontroll. Alla provinstrument är regelbundet kalibrerade. Färdiga objekt Traktionsmotorer redo för utleverans. 5

6 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad Det har gått nu två år sedan vi senast besökte Svensk Tågkraft. Nu är Anders Löfgren huvudägare då Björn Gunnarsson valt att dra sig tillbaka. I den turbulenta tågbranschen står Svensk Tågkraft stadigt på sina två ben. Det ena är att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva totallösningar gällande uthyrning av lokfordon. Uthyrningen består av lok för linje- och/eller terminaltjänst. Totalt är det cirka 20 fordon varav ungefär hälften kan användas för linjetjänst. Vid förra besöket uttryckte Anders en ambition att erbjuda sina kunder ett bredare lokprogram. De har kompletterat sitt lokprogram med det lite större TMZ, ännu ett f.d. DSB diesellok. Vid vårt besök var två färdigrenoverade och något till fanns i reserv för framtida renovering. TMZ lämpar sig utmärkt för tyngre linjetjänst. Det kompletterar på ett ypperligt sätt de mindre TMX och TMY som fortfarande är basen i uthyrningsverksamheten. Anders Löfgren Svensk Tågkrafts VD (t.v.) och Mats Lagnesjö (t.h.), kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro, framför det nya Rapid-loket (RA 988). Nedan, underhållsarbete på boggie till dieselelektriskt lok. Foto. Inge Grundberg Under en kort intervju berättar Anders hur han ser på lokuthyrningsbranschen för linjetjänst. Det är svårt att få ekonomi på tågvikter under 1300 ton. Därför behövs tyngre linjelok. På dieselsidan erbjuder vi TMZ och multipelkopplade TMX/TMY. Men det marknaden formligen skriker efter är tyngre ellok. Ett enkelt RC-lok kan inte dra tillräckligt tunga tåg, att multipelkoppla två RC är ett väldigt stort steg. Detta fick oss att se en nisch, var kunde vi finna ett tungt ellok? EL5001 som nu står i lokstallet är svaret. Vi hoppas kunna erbjuda loket på uthyrningsmarknaden efter sommaren. Det är i gott skick och totalrenoverades för tio år sedan men hade sedan dess det stått oanvänt i Tyskland p.g.a. operatören KEG:s konkurs. Loket har en enorm kraft och riktigt bra acceleration. Jag har fått känna på detta under en provtur. På backiga banor och där man behöver dra tunga lass, är det ett perfekt lok. Det går att köra ekonomiskt då man inte behöver pressa det tack vare den stora kraftreserven. Loket är inte så udda, även om det är byggt i Ru män ien. Det har stor släktskap med det ASEAbyggda El15/161 som gått i Norge och nu finns i ett antal exemplar hos Hector Rail. 6

7 Svensk Tågkraft Svensk Tågkraft anser det viktigt att loken är snygga både på in- och utsidan. TMZ Foto Inge Grundberg. 7

8 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad Svensk tågkrafts andra ben i verksamheten, är verkstaden som är belägen i Nässjö. Företaget erbjudet underhållstjänster för lok- och arbetsfordon. Verkstaden har många kunder, vid besöket stod ett lok från Infranord på ett av verkstadsspåren. Bland andra kunder kan vi nämna BLS, Railcare och Structor Rail. Anders säger att, vi utför rätt mycket arbete på arbetsfordon nu också. Men en av de mer intressanta nya kunderna vi fått är CargoNet. Och det handlar om löpande underhåll på moderna Traxx-lok. Vi får in ett lok på fredagar och ska leverera det genomgånget på måndagen. Hyr en boggie Tidigare när vi utförde boggierenoveringar, ställdes kundens lok på ett par verkstadsboggies och loket tjänade inga pengar åt kunden under de en till två månader arbetet pågick. Nu kan kunden få använda sitt lok med ett par hyrboggies från oss, när de ordinarie är på verkstad. Detta kan bli verkligen lönsamt för kunden och vi har idag möjlighet att erbjuda denna service för TMX/TMY och TMZ. Svensk Tågkraft och Imtech Eltekniks elverkstäder För cirka sex år sedan sökte Svensk Tågkraft en alternativ underleverantör för reparation och underhåll av traktionsmotorer. Genom ett tips från en tågoperatör kom Svensk Tågkraft i kontakt med dåvarande NEA:s verkstad i Örebro. Tillsammans skräddarsyddes ett upplägg som passade just Svensk Tågkraft. Upplägget innehåller tre utförandenivåer, från rengöring till lindningsreparationer. Numer är Imtech den huvudsakliga leverantören av dessa tjänster till Svensk Tågkraft och det har under de tre senaste åren inneburit ett flöde av cirka 40 traktionsmotorer, både egna och från Svensk Tågkrafts verkstadskunder. Mats Lagnesjö, kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro säger, uppdragen omfattar allt från totalrenovering av motorer som varit ur bruk länge till de som kommer in i samband med de kilometerstyrda underhållet. Någon enstaka motor är också rent felavhjälpande vid driftstörningar. Och så var det Rapiden Vi passar på och fråga Anders, vad tänker ni använda Rapidloket till? Det är i första hand för internt bruk. Vi har tänkt att använda det för att dra hem eller leverera lok till uthyrningstjänst. Men vill kunder hyra det för t.ex. att dra mätvagnar, flytta arbetsfordon mellan arbetsplatser, är vi villiga att hyra ut det. Det är snart klart och borde kunna vara i drift tidigt i höst. Men vad ligger närmast ditt hjärta Anders, en Rapid eller Gammeldanskarna? Det kommer nog alltid att vara Gammeldanskarna. Trots sin mogna ålder är de ännu mycket upp skattade. Stabilt byggda och pålitliga lite av lokens Volvo Amazon. Svensk Tågkrafts verkstad, foto Ole Madsen. 8

9 Kundfördelar Referensblad för Imtech Elteknik - Elverkstad IMTECH REFERENSPROJEKT Borealis INDUSTRI IMTECH REFERENSPROJEKT ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION Borås Energi och Miljö PROJEKTFAKTA Motorhaveri med stora konsekvenser Utmaningen När den 19 MW stora Siemensmotorn på Borealis Crackerfabrik i Stenungsund stannade p.g.a. jordfel, föranledde detta att hela fabriken stoppades. En fabrik som även förser andra petrokemiska fabriker med råvara till olika processer. Lösningen Elmotorn kom att snabbt transporteras till Imtech:s elserviceverkstad med specialtransport. Sen följde ett mycket intensivt arbete från Imtech och våra samarbetspartners. Efter demontering och en omfattande felsökning, konstaterade vi att det förelåg jordfel i en toppdel på en av de sjuttiotvå härvorna, i den 35 ton tunga motorn. Eftersom felet låg i en toppdel var en reparation fullt möjlig att genomföra. Om felet hade varit i en bottendel hade enda lösningen varit att linda om hela motorn, vilket skulle ha tagit minst åtta veckor att utföra. Två nya toppdelar tillverkades av Imtech:s samarbetspartner Dowding & Mills i Birmingham och levererades med flygfrakt efter endast fyra dagar. Omlindningsreparationen var rätt unik för Imtech:s verkstadspersonal p.g.a. omfattningen och tidspressen. Totalt femton av Imtech:s tekniker och elektromekaniker arbetade med motorn i olika skeden, så att tidplanen skulle hålla. Imtech:s elektromekaniker utförde demontage, felsökning, lindning, montage och slutprovning. Motorn krävde stora insatser från Imtech och våra samarbetspartners Dowding & Mills samt Siemens. Personalen jobbade i skift, dygnet runt under nio dagar. Totalt var cirka 30 personer engagerade i reparationsarbetet. ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION I med och motgång Utmaningen En brand i torkanläggningen som medförde omfattande skador. Lösningen Kundfördelar Kunden Borealis, är mycket nöjd med Imtech-verkstadens insats. Projektansvarige för roterande maskiner på Borealis, hävdar att Imtech utförde ett arbete av världsklass. Imtech:s första optimistiska tidplan om när motorn skulle vara klar, lyckades vi i stort följa. Femton dagar efter motorhaveriet så var Crackeranläggningen i full drift igen. Imtech hade utfört arbetet på kort tid, och begränsade därmed för Borealis, de mångmiljonkostnader som följde av varje extra dags produktionsstopp i Crackern. Projekttyp Industriservice petrokemisk industri. Stad Stenungsund. Omfattning 19 MW 10 kv Siemensmotor från Borealis med en vikt om 35 ton. Utfört arbete Demontage, felsökning, lindning, montage och slutprovning. Driftstart KUNDFÖRDELAR Femton dagar efter motorhaveriet var Crackeranläggningen i full drift igen. Imtech hade utfört arbetet på kort tid och begränsade där med för Borealis, de mångmiljonkostnader som följde av varje extra dags produktionsstopp i Crackern. Imtech Elteknik i Borås arbetade i tvåskift för att reparera skadorna. Arbetsmiljön var svår, skitigt och halkigt efter branden. Dessutom var det mycket kallt, värmare måste användas. En försvårande faktor var att det fanns is kvar efter brandbekämpningen. Det var trångt och ställningar fick byggas. Vårt arbete skedde dessutom parallellt med saneringsfirmans. Täta byggmöten var en förutsättning för att arbetet skulle flyta på bra. Imtech demonterade sönderbränt kablage och skadade kabelstegar. Vi köpte in ny kabel och nya elskåp samt monterade. Den nya kabeln var på totalt meter. Installationen omfattade hela 700 kopplingspunkter. Anslutningsarbete skedde till både ställverk och motorer. Testning av elanläggningen skedde i samarbete med Borås Utmaningen ENERGI IMTECH REFERENSPROJEKT Perstorp PROJEKTFAKTA Projekttyp Elservice. Plats Hos kund och på Imtechs elverkstad. Omfattning Kunden har cirka 500 motordrifter. På Ryaverket finns det två biobränslepannor på 70 MW. Bränslet som används är till största delen grot. Sedan finns det två avfallsbränslepannor på 20 MW. Ryaverket kompletteras av två hetvattencentraler som reserv vid kraftig kyla. ELSERVICE - ENTREPRENADER - SÄKERHET - ELVERKSTÄDER - AUTOMATION Underhållsstopp med Ex-motorer INDUSTRI Energis tekniska personal och var omfattande och tog ett par veckor. Våren 2012 fick Imtech Elteknik förtroendet att utföra översyn på alla Ex-motorer som var Ett större elverkstadsarbete för Imtech var omlindningen av en fuktskadad 1 MW elmotor ansluten till en torkfläkt för biobränsle. Service, reparationer och underhåll. Utfört arbete Kundfördelar Start för samverkan En kundrelation i mer än 25 år.. Imtech Elteknik har utfört installationsuppdrag i samarbete med Dalkia hos Borås Energi och Miljö sedan Imtech sköter drift och underhåll på deras produktionsanläggningar enligt ett löpandeavtal mot Dalkia. Imtech Elteknik har eljour dygnet runt. Vi arbetar med t.ex. felsökning, byte av givare, nyinstallationer, underhåll av brandlarm och kameraövervakning. aktuella för översyn på fabrikerna i Stenungsund och Nol. Målningen av motorerna skulle utföras enligt särskilt program för den tuffa utomhusmiljön som återfinns på Västkusten. Normalt sker underhållstopp endast vart tredje år på fabrikerna och omfattar knappt tre veckor. PROJEKTFAKTA Projekttyp Industriservice. Lösningen Stad korta tiden flöt på bra. Tack vare ett föredömligt förbyggande underhåll av kund och en mycket god identifikation av vilka elmotorer som var i behov av renovering upplever Imtechs Elverkstad att arbetet trots den KUNDFÖRDELAR Översynen omfattade 21 större lågspända och högspända Ex-motorer. Arbetet utfördes under underhållsstoppet på i huvudsak Imtechs elverkstäder. På den största motorn på 3 MW, där Imtech Eltekniks breda eltekniska kompe- Nol och Stenungsund. Omfattning 21 större lågspända och högspända Exmotorer. tens tilltalar många kunder. Borås Energi och utförde vi förutom verkstadsarbetet, demontage och återmontage samt laseruppriktning och Imtech Eltekniks elverkstäder har haft Borås Energi som kund i cirka 25 år. Kunden har cirka 500 motordrifter, allt från 1 kw till 1 MW. Imtech reparerar och lindar om växelströmsmotorer på vår verkstad. På plats utför Imtech förebyggande underhåll idriftagning på plats hos kund. Miljö använder både Imtechs elverkstäder och installationsrörelse. Utfört arbete Översynen av Ex-motorer. Erfarenheter från stoppet enligt Perstorps underhållsingenjör Leif-Erik Nilsson. Allt fungerade mycket bra i samarbetet med Imtech. Såväl utförande av motoröversyn som planering av arbetet och transporter samt kranbilar. Driftstart av likströmsmotorer. Borås Energi och Miljö har också vattenkraftverk med totalt sex generatorer. Imtech Elteknik utför underhållsarbete och reparationer på dessa, senast under 2012 totalrenoverade Imtech en av generatorerna. Under underhållsstoppet som omfattade knappt tre veckor. Imtechs elverkstäder har den stora erfarenhet och kunnande som behövs för att på ett framgångsrikt sätt renovera Ex-motorer. Dessutom har vi inför många industristopp genomfört den omfattande samordning och planering som krävs vid dessa arbeten. Vi är den största aktören på Ex-motorer i Sverige om kunden söker en fabrikatsoberoende elverkstad. Motorer för explosionsfarlig miljö Inom både process- och tillverkningsindustrin finns det många användningsområden där det ställs särskilda krav på de elmotorer som används. Dessa motorer är konstruerade för att uppfylla de mycket höga krav på prestanda och tillgänglighet som finns inom den kemiska och petrokemiska industrin. Imtech har från de fem viktigaste tillverkarna, de erforderliga Ex-certifikat som krävs för reparation av deras Ex-motorer. KUNDFÖRDELAR Imtech har den stora erfarenhet och kunnande som behövs för att på ett framgångsrikt sätt renovera Ex-motorer. Dessutom har vi inför många industristopp genomfört den omfattande samordning och planering som krävs vid dessa arbeten. Flera referensobjekt finns tillgängliga för marknadsbearbetning. Intresserade v.g. kontakta Tommy Åkerberg, se vidare sista sidan. 9

10 10 Traktionskund hos Imtech Elteknik - Elverkstad

11 Bombardier Även moderna motorer behöver service Tyngdpunkten i Imtechs traktionsmotorunderhåll ligger på de likströmsdrivna motorerna som vi hittar i el- och dieselelektriska lok för godstrafik tillverkade under 60- och 70-talet. Vår elverkstads styrka har alltid varit den stora bredd på arbeten som utförs, så därför tvekade vi inte att tacka ja, när vi 2009 fick chansen att som underleverantör åt Bombardier Transportation (BT) sköta det tunga motorunderhållet på Västtrafiks Reginatåg. Detta underhåll utökades under 2010 till att även omfatta Transitios motorpool för Regina och totalt servar vi nu ca 100 motorer per år för dessa tåg. T.v. Tåg i Bergslagen. Ovan, Värmlandstrafiken. Foton Inge Grundberg. Då Reginamotorerna är moderna frekvensstyrda växelströmsmotorer som saknar elborstar (motorkol) så kräver de inte lika mycket underhåll som traditionella traktionsmotorer. Men även dessa motorer utsätts för traktionsmotorernas bistra vardag med stora temperaturförändringar, damm, väta och vibrationer vilket kräver regelbunden tillsyn. Underhållet på vår verkstad består av total genom gång och rengöring av motorerna, montering av nya lager och övriga slitagedetaljer samt provkörning innan leverans sker. Då det är tuffa krav på ledtider för dessa motorer har vi i samarbete med BT byggt upp rutiner och ett väl avvägt lager med reservdelar för att möta dessa krav. Transitio som ägs av 20 landsting och kollektiv tra fikmyn digheter över hela landet förvaltar i dagsläg et ett sextiotal Reginatåg av både två- och tre vagnsmodellen (två traktionsmotorer per vagn) som sedan hyrs ut till olika tågoperatörer som t.ex. Tåg i Bergs lagen, Botniabanan, Tåg i Mälardalen, UL-trafik m.fl. Transitio har även två reservfordon för att täcka upp eventuella oplanerade driftstörningar. Verkstadsarbete med Reginamotor. Foto Mats Lagnesjö Nedan: Västtrafik. Inge Grundberg. Västtrafik äger och använder ett tjugotal Reginor så det finns sammantaget en hel del motorer som är ute och arbetar i trafiken men med den renover ings takt vi har idag har snart alla dessa motorer varit på vår verkstad minst en gång för genomgång så nästa gång du åker med dessa tåg kan du lugnt luta dig tillbaka trygg om att motorerna fått den om vårdnad de förtjänar. 11

12 Tema: Kärnkraft Sedan 1990 har Ringhals varit en trogen kund till dåvarande NEA:s verkstad i Göteborg. På Ringhals finns cirka 200 högspända motorer i drift och tusentals 500 voltmotorer. NEA-gruppens uppdrag har varit övervägande högspända motorer (6,6 kv). Calle Klopstock, kundansvarig på Eltekniks Elvkerkstad berättar. Normalt har vi ut fört arbete på en handfull högspända motorer per år. Allt från översyn till omlindning har utförts. På plats utför vi förebyggande underhåll och statuskontroller inför revisionsstopp på Ringhals. Detta arbete utförs 12 sedan våren 2013 av fältservicegruppen i Göte borg. Från årsskiftet utför Imtech verk stads arbetena för Ringhals på vår verk stad i Örebro. Tommy Åkerberg, verkstadschef i Örebro förklarar. Kärnkraftsindustrin och då speciellt Ringhals, ställde som krav på oss, att vi skulle investera i en VPI-anläggningen i Örebro. Den har nu körts mer än två år och många kunder har upplevt det som posi tivt att vi har den kapaciteten. Inom petrokemin och pappersindustrin har man upptäckt fördelarna med VPI-lackning. Allt fler av de motorer vi arbetar med för dessa kundgrupper behandlas på med den na teknik. Den största fördelen för kund är en förlängd livstid på motorns lindning. Ringhals som kund Calle förklarar, det råder speciella krav i samband med transporter. Tidigare när Ringhals använde Göteborgsverkstaden, skickade man motorerna med egna transportmedel. Men denna lösning var inte aktuell för transporter till Örebro. Vi ställdes inför utmaningen att finna en transportör som av Ringhals kunde godkänna för att köra in på deras område. Chauffören skall bl.a. ha speciell utbildning och vara insatt i rutiner för erfoderlig bombavsökning av fordon. Detta sker innan fordonet kan tas in på Ringhals område. Avståndet till verkstaden i Örebro är en broms för Ringhals. Detta beror på att kärnkraftsindustrin har mycket höga krav på kontroll av utfört verkstadsarbete, mer än någon annan bransch vi jobbar med. Inspektion av elmotorer på verkstäder är grundar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) regelverk. Det innebär att Ringhals representant finns på vår verkstad i följande moment. Första inspektionen är vid isärplockad maskin. Då ska vi vara överens om vad som skall göras, mekaniska toleranser, elektriska egenskaper och hantering av eventuella tillkommande arbeten som vi identifierar via våra provningstekniker. Innan ihopsättning av motor utförs mellanprov och då är Ringhals på plats för att godkänna utfört arbete enligt upprättad kontrollplan. Vid omlindning tillkommer ett speciellt prov före det lindningen lackas. Sista besöket sker vid provkörning av monterad motor. Nackdelen för Ringhals med flytten av verk stadsarbetet från vår tidigare verkstad i Göte borg till Örebro, är de längre resorna. Normalt innebär det en övernattning för Ringhals representant. Det var inte nöd vänd igt när arbetet utfördes i Göteborg. Vad tycker Ringhals om vårt arbete? Anders Ohlsson, underhållsingenjör på Ring hals är ansvarig för alla externa arbeten av elmotorer på Ringhals fyra block. Anders Ohlsson (t.v.), underhållsingenjör på Ringhals. (T.h.) Lennart Arnesson Imtech Eltekniks elverkstad i Örebro utför provning av en 500 V elmotorer. Foto. Calle Klopstock Enligt Calle vill Anders att verkstads arbe tena skall göras i Sverige för att ha god kontroll av transport och utfört arbete. Ringhals väljer att i första hand renovera och uppgrader befintliga motor till dagens teknik jämfört med att införskaffa nya. Det beror på att många av de befintliga motorerna är starkt individuella och nära knutna till sin funktion. Anders har stort förtroende för våra projektledare och provningsingenjör samt uppskattar de erfarna elektromekaniker vi har anställda. Vårt utförda arbete är nära ett Ringhals tänk där kvalitet står i första rummet. Förbättringspotential Tommy sammanfattar, jämfört många andra kunder där vi har kontakt med en drift- och underhållschef som har en stor kunskapsbredd, är Ringhals som kund speciell. Här har man en mycket hög kompetens inom roterande maskiner. Därför gäller det för oss att hitta rätt nivå och omfattning av information mellan oss och kunden samt även mellan oss internt på elverkstäderna som har kundkontakt. Den mångåriga erfarenheten av Ring hals kundkrav, som byggts upp på Göteborgsverkstaden, håller vi nu på att överföra till Örebro.

13 Tema: Vattenkraft Mer effekt ur kraftverket Hur uppgraderar man ett vattenkraftverk? Vi talar med Conny Ragnarsson, kundansvarig på Imtech Eltekniks elverkstad tog Edsbyns Elverk ett övergripande beslut att renovera sina vattenkraftverk och dess sex generatorer. Elcertifikatsbidraget var en förutsättning för att finansiera detta. Imtech offererade på renoveringsuppdragen och vi är stolta över att vi lyckades få order på så många som fem av de sex generatorerna. Driftchefen på Edsbyns Elverk säger, att vårt samarbete med Imtech har varit väldigt bra och mycket utvecklande. Österforsen G2, en av Edsbyns Elverks anläggningar där Imtech renoverade generatorn. Foto via Conny Ragnarsson. Imtech:s arbete har minskat förlusterna i generatorn med 3-5% samt säkrat dess drift i ytterligare 40 år. En investering i en vattenkraftsanläggning är oftast knuten till att man vill säkra befintlig drift och få ut mer effekt ur anläggningen. Imtech Eltekniks elverkstäder har en lång erfarenhet att arbeta med vattenkraftverk och dess generatorer. Eftersom många generatorer är från sextiotalet eller tidigare har det sedan dess skett stora utvecklingar i materielteknik som vi kan utnyttja. Ett vattenkraftverk är ett integrerat system med bl.a. vattenvägar, turbin, generator samt el och styrutrustning, då är det viktigt att man ser till helheten vid en investering. Conny Ragnarsson Arbetet omfattade; Bornforsen G2, Vallhaga G1 & G2, Österforsen G1 & G2. Totalt fem generatorer från 0,7 MW till 1,6 MW. Driftstarter För att åstadkomma ett högre effektuttag på en anläggning med god vattenföring, bra vattenvägar i stationen före och efter turbin, finns det två vägar att gå. - Om turbinen efter revision presterar en högre effekt, är det generatorn som bör uppgraderas. - Om inte turbineffekten kan ökas, jobbar vi med att minimera förlusterna i generatorn. I vissa fall kan dessa två alternativ kombineras. Vi hjälper kunden med att finna den bästa lösningen. För att öka effekten på äldre generatorer rekommenderar vi ett byte av elektroplåt och lindning i statorn. Dessa designas och optimeras för att hitta den rätta balansen mellan energiförluster och ökat effektuttaget. Enligt våra kunder betalar sig normalt dessa uppgraderingar på mellan 5 och 10 år. För att säkra driften bör även generatorns övriga delar rengöras, kontrolleras och eller renoveras. Såsom lager, kylsystem, magnetiserings- och bromsutrustning. Imtech åter sig hela generatorarbetet. Från demontage på kraftanläggningen via transport och verkstadsarbete till återmontage och idrifttagning. Elektromekanikern Stefan Andersson utför arbete på en generatorer från Edsbyns Elverk. Foto redaktören. 13

14 Den siste raggaren i Gävle Ulf Sterner inledde sin bana som elektromekaniker direkt efter folkskolan 1970 som 16-åring på Korsells Lindareverkstad i Gävle. Elektromekaniker är ett yrke som man i stor utsträckning lär sig på plats på en verkstad. En förutsättning är nog ett allmäntekniskt intresse och händighet. För Ulf var moppar tidigt ett intresse, en erfarenhet han hade nytta av i början av sin yrkesbana. De första uppdragen i sin inskolning till elektromekaniker var demontering och rengöring av växelströmsmotorer. Genom åren har Ulf utfört uppdrag på Korsells som nu andra mindre verkstäder utför, som reparation av handmaskiner och pumpar. När jag frågor om han lindat växelströmsmotorer, säger han att det endast blivit fyra stycken. Det var ingen som klarade av att visa mig som vänsterhänt, hur jag skulle kunna jobba rationellt. Jag har fått nöja mig att linda enfas och likströmsmotorer flyttade verkstaden in i nuvarande lokaler och då hade NEA förvärvat Korsells. Sedan 1988 är Ulf projektledare. I huvudsak är arbetsuppgifterna produktionsplanering på verkstaden och inköp av materiel. Det är vanligt att han köper in motorer och reservdelar åt kund, vi fixar det kunden behöver, säger Ulf. Ulf är med i Nostalgiklubben i Gävle, deras gemensamma intresse är gamla bilar. Sin fru träffade Ulf på Raggarstugan. Den är knuten till Woodpeckers, en förening med rötter från Just 1958 verkar vara det årtal som Ulf tycker de bästa bilarna kommer från. Favoriter är Buick och Chevrolet Impala. När jag påbörjar denna artikel har Ulf en Cadillac Deville 64. Ett nostalgiåterfall, kallar Ulf den bilen. Bilen är i bra skick, det är bara smårenoveringar som behöver utföras enligt Ulf. Och lite förebyggande underhåll för att förhindra rost. Bilen har körts cirka 300 mil per år. Vi använder den till Cruising. Runt Gävle finns det lokala träffpunkter under sommaren som vi besöker. Efter en tid får jag ett telefonssamtal från Ulf, det blir nog problem med artiklen Inge, för jag ska sälja bilen. Det tar lite tid för mig att smälta denna information, men efter en lång konstpaus, säger Ulf, jag har köpt en annan istället, min drömbil. / Inge Grundberg. Nu har jag hittat den bil jag drömt om sedan raggartiden på sjuttiotalet, en Buick Limited Jag har sålt min Cadillac Cab 64 men det var en underbar bil det också. Min nya Buick Jag var lite tveksam först, det var ingen tvådörrars eller Cab som jag tänkt mest på. Denna var med fyra dörrar. Bilen såg så fin ut på de få bilderna jag sett så jag började svänga över lite mot fyra dörrar, en HT förstås med en fin ventilationsruta bak. Det vi inte hade sett på någon bild, var registreringsskylten! Vi var några som åkte upp till Rättvik på Big Lake Run. Jag kom överens med han som ägde bilen om att vi kommer och tittar på söndag. Jag och min fru Agnetha åkte i Cadillacen och ett till par med egen bil följde med och tittade på Buicken. Vi kommer fram och ägaren öppnar garageportarna. Det var som en dröm, där stod den efter så många år. Wow, vilken bil! Som ni alla vet så brukar bilder försköna verkligheten något. Det vi märkte var att det stämde inte denna gång. Bilen var finare än vad bilderna visade. Nu kommer vi åter till nummerskylten. O vad otäckt, sa våra medföljande vänner och vi två höll 14

15 med. Precis som i en film. Det stod UFE 224 på skylten. Ja just ja, sa ägaren, som hållit på med att renovera bilen sedan 2003, du heter ju Ulf. Buicken kördes ut och vi fyra ditresta, blev alldeles stumma. Den var fantastiskt fin. Helt ny inredning från golv till tak och allt krom inne och ute nytt. Nylackad, även i motorrummet, man kan säga att den platsade på en utställning utan att skämmas. Titta på mitt födelsenummer säger jag. Otroligt säger hon, det har varit din bil hela tiden, det är bara så att under de senaste tio åren har min man gjort iordning den åt dig. Nu åker jag i min drömbil även i vaket tillstånd. Det är UNDERBART tro mig. / Ulf Sterner, (Ufe 22/4). Vi kom överens med ägaren om att åka hem och fundera på saken, det var ingen tvådörrars eller Cab men En av de andra polarna som inte kunnat följa med och titta på bilen ringde dagen efter och frågade hur den såg ut. Jag berättade hela historien igen och sa vad det stod på nummerplåten (UFE 224). Oh, men va fan jag är ju född den 22/4 säger vi nästan i mun på varandra. Det här är inte sant, säger jag till Agnetha när numret kom på tal, jag har ju inget val. DETTA ÄR JU MIN BIL. Vi kom överens med ägaren om att köpa bilen och när vi träffas så visar jag mitt körkort för honom och hans fru. 15

16 Referenslista traktionskunder hos Imtech Elteknik - Elverkstad BLS Rail Bombardier Bottniatåg Euromaint Rail Green Cargo Ringlinien/Göteborgs spårvägar Inlandsbanan Inlandsgods Netrail Three T Traction Motor Service (USA) Tunnelbaneteknik (TBT) Tåg i Bergslagen Tågab Vida Nordic Re Finance Rail Care Ressell Invest Roslagsbanan SSAB Svensk Tågkraft Svensk Tågteknik (STT) TGOJ Imtech Elteknik - Elverkstad Din servicepartner Örebro Befattning E-post Direkt Mobil Tommy Åkerberg Verkstadschef Perola Inemyr Säljare Mats Lagnesjö Projektledare Conny Ragnarsson Projektledare Lars Söderström Projektledare Per Söderberg Projektledare Lennart Arnesson Provrumstekniker Gävle Peter Sterner Verkstadschef Ulf Sterner Projektledare Göran Pettersson Projektledare ÖREBRO Box Örebro Besöksadress: Klerkgatan 18 GÄVLE Box Gävle Besöksadress: Elektrikergatan 3 GÖTEBORG Box Västra Frölunda Besöksadress: J A Wettergrens gata 10 Växel: Göteborg Calle Klopstock Serviceingenjör Tommy Johansson Arbetsledare

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Brandfarliga fluider Kräver rätt tryckavsäkring SIDAN 9

Brandfarliga fluider Kräver rätt tryckavsäkring SIDAN 9 För dig inom industrin maj/juni 2013 PROBLEM & LÖSNING Brandfarliga fluider Kräver rätt tryckavsäkring SIDAN 9 armatec fyller 10 År SIDAN 7 verksamhetskritisk PuMPservice SIDAN 8 serviceverkstaden går

Läs mer

VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR

VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR Det här är EuroMaint Rail VD HAR ORDET Tiden går fort. De senaste åren har det gått väldigt fort inom tågbranschen. Förr i tiden hette allt SJ, oavsett om det gällde ostmackor

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak!

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! skepp o hoj magazine 2015 En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! Decennier av erfarenhet 2 Rodins Marin räddar semestern 6 Trygg vinterförvaring med full service 8 En dröm i alla väder

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005 automations nytt Produkter och applikationer inom automationssystem, drivteknik, installationsteknik & lågspänning sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia snabb

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

NSB vill inte ha ett priskrig

NSB vill inte ha ett priskrig 8/2009 PERSONALTIDNING FÖR OSS I SJ AB SVERIGES BÄSTA PERSONAL TIDNING RIM 2007 En av SJs tuffaste konkurrenter i stor intervju: Vi vill bli en nordisk tågoperatör NSB vill inte ha ett priskrig KONKURRENS.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SUPREME. verktygen håller längre med nya stålet. Torbjörn Borgert, Mora Tool: från glass till verktygsstål

SUPREME. verktygen håller längre med nya stålet. Torbjörn Borgert, Mora Tool: från glass till verktygsstål SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 2 2013 Torbjörn Borgert, Mora Tool: från glass till verktygsstål Gunnebo Industrier: verktygen håller längre med nya stålet Jernkontoret om stålindustrin: framtiden för unga

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer