Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon?"

Transkript

1 dec Ärkebiskopen: Hela kyrkan bör ta större ansvar för begravningsverksamheten mötet Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon? tyngdpunkten

2 innehåll 6 Ledaren... 3 Mötet... 4 Tyngdpunkten... 6 Idé&praktik Kultur&utblick Reportage&nytt Debatt...36 Utbildning...37 Medlem&info Tidskrift för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Lägga ner krematoriet? Varför får många i krematoriepersonalen inte åka på kongress för att utbildas, göra studiebesök och utbyta erfarenheter när det är kompetens som branschen behöver? Har man inte råd att utbilda personalen kan man lika gärna lägga ner, säger en kyrkogårdschef. Ansvarig utgivare Ulf Lagerström Redaktör Bo Silfverberg, Text & bild där inget annat anges: Bo Silfverberg Prenumerationer Monica Fredriksson, Annonser Display, Produktion Svenska Kyrkans Press AB» kultur&utblick Uppkäftiga begravningar av för tidigt avlidna 40-talister visade vägen för livsstilsbegravningar Sidorna Säsongsarbete rest från en svunnen tid» tyngdpunkten på sid 6 19 TRYCK DBgrafiska, Örebro Nästa nummer 21 februari Manusstopp 21 januari Omslagsbild Revinge kyrkogård i Södra Sandby församling Foto: Elolite Ljusdesign» ide&praktik Ljus i mörkret gör kyrkogården snyggare och mer gästvänlig sid KYRKOGÅRDEN

3 ledare Dags för nästa generation! SÖKES: EN KVINNA ELLER MAN med kompetens och erfarenhet av ledarskap och styrning av verksamhet, förmåga att kommunicera med huvudmän, kunder och medarbetare, att arbeta med förtroendevalda och begravningsombud, med kunskap från den gröna sektorn, ekonomi, IT och administration, juridiska frågor inom begravningsverksamheten, kulturminnesfrågor och miljö. Denna bild av framtidens ledare i kyrkogårds- och krematorieverksamheten kom fram i SKKFs framtidsutredning från Att få tag i henne eller honom brådskar. Omkring hälften av landets kyrkogårdschefer kommer att avgå med pension inom en tioårsperiod. Man kunde ha lagt till att den sökande skulle vara ung. Föryngring är en nödvändighet på kyrkogården och ledargestalter bör kunna växa fram i verksamheten. OCKSÅ ANDRA ÄN CHEFER kommer att avgå inom den närmaste tiden. En hög medelålder är inte unik för vår bransch. Kyrkogårdsförvaltningarna behöver konkurrera med Sveriges övriga arbetsmarknad om att få tag på rätt personal. Att landets - och Västeuropas - många 40-talister nu når eller närmar sig pensionsåldern borde inte innebära en överraskning för någon. Rent matematiskt är det lätt att inse. Problemet är att alltför få bland de ansvariga har funderat på hur framtiden ser ut, och vad den kan innebära för utmaningar. I det korta perspektivet kan exempelvis ändrade a-kasseregler ställa till stora problem för rekryteringen av säsongsanställda. Såvitt vi vet finns det inte inom något stift en strategi för hur huvudmännen ska få tag i folk med rätt kompetens. Man ägnar sig dock åt att rekrytera präster och har inarbetade rutiner för personalförsörjningsarbete på det området. Inget hade hindrat att stiften också tagit ett samlat grepp om förvaltningarnas rekryteringsbehov för begravningsverksamheten. Den är en samhällsuppgift som kyrkan tagit på sitt ansvar att fullgöra. DET BÅDAR GOTT att Svenska kyrkans högsta ledning genom ärkebiskopen i denna tidning signalerar, att kyrkogårdsverksamheten bör bli hela kyrkans ansvar, såväl regionalt som nationellt. Den utveckling inom branschen som pågår med samverkan och sammanslagning i större enheter ger ökad efterfrågan på uppväxlad kompetens. Specialiseringen blir ofta mer långtgående. VI MÅSTE SYSTEMATISKT BREDDA rekryteringsbasen genom att locka det underrepresenterade könet, kvinnor i vårt fall. Det finns också en ofta hög, men alltför outnyttjad kompetens hos svenskar med bakgrund i andra länder. Vi behöver inrätta traineetjänster för att locka studenter vid olika högskoleutbildningar. Det skulle vi kunna göra inom förvaltningar inom ett stift och/eller inom någon av de mycket stora kyrkogårdsförvaltningarna. FRAMFÖR ALLT MÅSTE VI HJÄLPAS ÅT för att nå resultat. SKKF har tagit initiativ till samtal med Svenska kyrkans församlingsförbund om saken Den kommer att tas upp i Rådet för begravningsfrågor och i referensgruppen för kyrkogårdsfrågor inom Movium. Rekryteringsfrågan är en viktig uppgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten som snarast måste få en lösning. KYRKOGÅRDEN

4 mötet ANDERS WEJRYD På kyrkogården måste Kyrkan måste lyfta sig över sin egen konfessionella övertygelse för att långsiktigt hantera huvudmannaskapet för begravningsväsendet, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Samtidigt vill han öka Svenska kyrkans engagemang i kyrkogårds- och krematoriefrågor, både i stiften och på den nationella nivån. Ärkebiskop Anders Wejryd var nyligen på visitation i ett av de sydligare pastoraten i ärkestiftet (Uppsala). Han mötte bland annat kyrkogårdspersonal. Jag känner stor respekt för dem som arbetar på kyrkogården, säger han. Jag är imponerad av hur många kan se sin roll i ett modernt perspektiv och samtidigt slå vakt om det väldigt personliga. När människor som utbildar sig och ska ut på arbetsmarknaden hör om vad det innebär att arbeta i en kyrkogårdsförvaltning, tror jag att det kan motsvara vad många är intresserade av. En av fördelarna med arbetet är att det kräver olika förmågor och att man får tillfälle att samtidigt spela på flera strängar på sin lyra. Kyrkogården ger den anställde tillfälle att spela på många strängar samtidigt, säger ärkebiskop Anders Wejryd. FOTO: JIM ELFSTRÖM/IKON 4 KYRKOGÅRDEN

5 mötet alla få plats Anders Wejryd är väl medveten om att det snart kommer att bli kris i bemanningen av ledningstjänster inom kyrkogårds- och krematorieverksamheten. Jag tycker att man ska se på behovet att rekrytera till kyrkogården på samma sätt som på behovet att rekrytera annan personal inom kyrkan. Det handlar om att samspela med branschorganisationer och de berörda fackförbunden. Skillnaden i det här fallet är att vi har ovanligt starka organisationer att samspela med. Han syftar på både SKKF och Svenska kyrkans församlingsförbund. STIFTEN BÖR ENGAGERA SIG MERA Att stiften engagerar sig i rekryteringen av präster och diakoner beror på att dessa är underställda biskopen, men det handlar inte om att diakon- och prästrekrytering i sig är viktigare än rekrytering av personal i kyrkogårdsoch krematorieverksamheten. Det vore inte alls orimligt, menar Anders Wejryd, om stiften också hade på sitt ansvar att arbeta med strategier för personalförsörjning även på begravningsområdet. Han har i sin tidigare roll som biskop i Växjö stift upplevt att han varit alltför okunnig om kyrkogårdsverksamheten vid visitationer i församlingarna. Om stiften ska ha tillsyn över församlingarnas hela verksamhet, måste de också ha kunskap om den begravningsverksamhet, som församlingarna är ansvariga för. Rekryteringsfrågor kunde vara en sak att börja med. Anders Wejryd hyser förhoppningar om den utredning som pågår om arbetsoch ansvarsfördelning mellan Svenska kyrkans kyrkostyrelse och Svenska kyrkans församlingsförbund. Nu är det en oklar rollfördelning angående begravningsfrågorna. Stiften har hänvisat till församlingsförbundet. Församlingsförbundet är numera en arbetgivarorganisation samtidigt som Svenska kyrkan har fått ett verksamhetsansvar som är vidare än arbetsgivaransvaret. Därför är det inte otänkbart att låta begravningsfrågorna höra till hela Svenska kyrkan, både på regional och nationell nivå. Dessa frågor utreds och Anders Wejryd förklarar att det inte kunde vara en mer lämpad utredare än ordföranden i SKKF, Sören Ekström, som tidigare var generalsekreterare i Svenska kyrkan. UTREDNING KOMMER ATT SKAPA ENIGHET Hur ser du på frågan om begravningsbyrå i kyrkans eller församlingens regi? Är det en rimlig fortsättning på diakonin eller en affärsverksamhet som kyrkan ska hålla sig ifrån? Jag är väldigt glad åt att kyrkomötet beslöt att frågan ska bli föremål för utredning. Som det nu är säger kyrko ordningen inte tillräckligt för att man ska kunna vara tillfreds. Nu ska det sägas att affärsverksamhet inte är en helt främmande fågel i kyrkans värld. På kyrkogården erbjuder man ju bland annat gravskötsel mot betalning. Diakoni är heller inte främmande utan del av församlingens grundläggande uppgift. Samtidigt ställer uppgiften som huvudman för begravningsväsendet särskilda krav på distans och neutralitet. Hur ser du på den stundtals animerade debatt som förts om frågan? Jag gillar diskussioner! Debatten visar att vi fortfarande behöver vänja oss vid att vi inte längre är en statskyrka som lyder under civila förvaltningsmyndigheter. Vi måste helt enkelt lära oss att möta varandra och komma fram till vad vi ska vara överens om. Det verkar inte vara självklart för alla att följa de regler som kyrkan har. Hur ser du på deras agerande som medvetet och aktivt trotsar kyrkans regler och rättsordning? Jag tycker nog ändå, att med de svaga sanktionsmöjligheter som vi har, följer de flesta reglerverket rätt bra. Om man ser till hur det ser ut i andra system, i kommunsektorn till exempel, kan det vara mycket värre. Anders Wejryd tror även om det kommer att ta ett tag att meningsmotståndarna i frågan om kyrkans begravningsbyrå kommer att hitta varandra. Jag hade önskat att den utredning som kyrkomötet beslöt om redan hade varit igång. Jag är övertygad om att den kommer att lägga fram klara argument för eller emot att kyrkan ska driva begravningsbyrå. Det ställningstagande som följer efter en grundlig utredning kommer att ha en stor legitimitet. LYFTA SIG ÖVER KONFESSIONEN Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen och företräder därmed en av tre parter som i höstas bildade ett samverkansråd kring begravningsfrågor. När det gäller kyrkans roll i begravningsväsendet betonar han, att kyrkan måste hantera rollen som huvudman på ett långsiktigt hållbart sätt. Det betyder bland annat att man inte ska blanda ihop rollerna. Man ska vara medmänsklig och erbjuda en hög servicenivå, säger han. Människor med olika trosuppfattningar måste behandlas på samma sätt. Det gäller för kyrkan att lyfta sig över sin egen konfessionella övertygelse. Det innebär inte att kristendomen ska bort från kyrkogården. Det innebär att kyrkan i sin kyrkogårds- och krematorieverksamhet måste visa en öppenhet för olika trosinriktningar inklusive den kristna. På kyrkogården ska alla få plats. KYRKOGÅRDEN

6 tyngdpunkten INGRID WERSÉN Kyrkogården blev ett stort lyft Kyrkogårds- och krematoriebranschen kommer att drabbas av personalproblem. Det behövs föryngring och fler tjejer. Med nya a-kasseregler blir det svårt att vara säsongsanställd. Möt Ingrid Wersén, en del av lösningen på problemet inom kyrkogårdsförvaltningen i Örebro. I maj blev Ingrid Wersén, 34, anställd som vikarie på krematoriet i Örebro. Då hade hon fyra år bakom sig som säsongsanställd kyrkogårdsarbetare. Att sadla om till kyrkogårdsarbete blev ett stort lyft för Ingrid, som tidigare utbildat sig till undersköterska och sedan under flera år arbetat inom äldreomsorgen. Jag hade blivit så trött på mitt jobb, säger hon, och kände att jag ville göra något annorlunda. När hon för fyra år sedan äntligen bestämde sig gick Ingrid en ettårig trädgårdsutbildning. Därefter skickade hon in sin ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det blev napp på en gång. Det var bara en chansning att jag sökte mig just hit, säger hon. I första hand ville jag ha ett jobb. Jag visste inget om kyrkogårdar men när jag kom hit blev jag mycket glatt överraskad. FRIDFULL ARBETSMILJÖ Jag tycker att allt som vi arbetar med är jätteroligt. Jag gillar ju att hålla på med växter, det visste jag innan, men jag Sedan jag började på kyrkogården har det hänt mycket positivt med mig, säger Ingrid Wersén. 6 KYRKOGÅRDEN

7 Hustler är en 0-vändradies åkgräsklippare som gör klippningen till en fröjd. Följsamma reglage och en robust konstruktion. Transporthastighet på upp till 24km/h. Finns i olika klippbredder upp till 60 (152cm). Nu även med en mindre diesel med 54 (137cm) klippaggregat. Vi erbjuder ett stort urval av traktorer/redskapsbärare från HOLDER och VALPADANA. Finns från 26 till 88 hk anpassade för era ändamål året runt. Vi presenterar nu ännu en reskapsbärar modell HOLDER C1.30 med bland annat intregrerat system för sopuppsamling. En unik kombimaskin för grönytor året om. Utför gräsklippning, vertikalskärning, mulchning och möjligör effektiv uppsamling/städning med sitt Compact system. Detta system utökar uppsamlingskapaciteten och är även effektivt vid våta förhållanden. Robust, mångsidig och effektiv. Sönderdelar effektivt trämaterial, står emot jord, småsten, spik m.m. och underhållskostnaderna är låga. Finns i flera utföranden t ex. el-, pto- eller dieseldrift. Matarmatta underlättar vid arbete med ris. Montering i 3-punktslyft, på släp eller stationärt. Lövlastaren monteras på vagn och blåser löv, häckklipp, papper och skräp direkt upp i er vagn. Lövsugen drivs från traktorns kraftuttag (eller oljeuttag) så ingen extra motor behövs. Mycket effektiv och tidsbesparande.

8 tyngdpunkten >> var nervös för maskinerna. Jag är inte så bra på sånt och var inte säker på att jag skulle klara av att sköta dem men det gör jag! Ingrid arbetar på Norra kyrkogården i Örebro. Där ingår hon i ett av sex smålag som vart och ett består av tre personer. Jag tycker om att träffa besökare på kyrkogården. Det känns positivt. Många säger att det är så vackert och fridfullt att gå här och det är också en härlig miljö att arbeta i. Innan jag kom hit kände jag mig verkligen trött på människor, men det är jag inte längre. Sedan jag började på kyrkogården har det hänt mycket positivt med mig. MÖJLIGHET TILL HELÅRSJOBB Redan för ett år sedan blev Ingrid tillfrågad om att börja inne på krematoriet, men tackade då nej. När hon fick frågan i år igen sa hon ja. Jag kände att jag måste pröva om jag klarar av det. Och det är klart att de ändrade a-kassereglerna spelade in. Om jag kunde arbeta på krematoriet skulle chansen att få jobb året om öka. Jag tänkte att man skulle få kunna hoppa in då och då. Ingrid arbetar sedan i maj som vikarie. Hon har inte börjat kremera själv ännu men har lärt sig kontorsarbetet. Förhoppningsvis får hon bli kvar, eventuellt i en kombitjänst som rymmer både kremering och kyrkogårdsarbete. Som arbetsgivare gör vi vad vi kan för att hitta eller anpassa lösningar som kan fungera, säger chefen för kyrkogårdsförvaltningen, Anders Kjellberg, i en kommentar. PÅFRESTANDE REAKTIONER Jag trivs med att arbeta på krematoriet, säger Ingrid. Det passar mig bra. Jag trivs också väldigt mycket med att göra i ordning inför begravningarna. Då träffar vi inte de anhöriga så mycket, men urnsättning tycker jag är fint. Det känns speciellt att lämna över urnan till de anhöriga. Det som kan vara påfrestande med jobbet är konstiga reaktioner från folk, när man säger att man arbetar på krematoriet. En del tycker att det är något mystiskt, lite läskigt med det. Bland annat därför tyckte Ingrid att det var bra att vara med på krematoriepersonalens årliga kongress i september. Dels var det lärorikt, dels var det så bra att prata med kolleger som man kan vara avspänd med, som man vet är i samma situation. LÄRANDE INBYGGT I stort sett är könsfördelningen jämn på krematoriet i Örebro och Ingrid tror inte att det är något särskilt med att vara tjej i det här arbetet. Nej, men det är möjligt om man är oteknisk som jag, så kan det vara svårt med tekniken. Å andra sidan har vi en annan tjej här som är mycket teknisk. Än så länge har Ingrid mest varit med när andra kremerat. Hon säger att det verkar svårt att hålla reda på alla tryck och sådant, men hon lär sig. Snart ska hon åka på krematorieutbildning, första steget. Alla på krematoriet ska genomgå SKKFs olika utbildningssteg i krematorieteknik. Och skriv att jag har jättebra arbetskamrater. Jag lär mig mycket genom dem! 8 KYRKOGÅRDEN

9

10 tyngdpunkten Säsongs På Ystads kyrkogårdar är snart säsongsarbetet ett minne blott. Från och med årsskiftet är denna personal heltidsanställd, året om. Hade det inte blivit så här hade vi sökt annat jobb, säger Ulrika Valdix och Alf- Johan Johansson. Ulrika Valdix gör sin fjärde säsong som kyrkogårdsarbetare i Ystad, Alf- Johan Johansson sin andra. De arbetar en dag i mitten av november på Västra kyrkogården, ett stenkast från Östersjön där Polenfärjan tuffar förbi in mot hamnen. Den andra kyrkogården som förvaltningen svarar för är Gamla kyrkogården mitt i byn. Båda har sökt sig till kyrkogården för att arbetet har stämt med deras intressen. Alf-Johan arbetade tidigare som djurskötare och maskinförare inom lantbruket och Ulrika hade genomgått både en trädgårdsutbildning och en trädvårdsutbildning. Det är ju bra att arbeta med att vårda miljön som vi gör här, säger Alf- Johan, men det som inte är så bra är att det är säsongsanställning. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Säsongen börjar ett par veckor före påsk så man ska hinna få fint till helgen - och pågår så långt in i november som det går att arbeta. I regel är den åtta månader. De resterande fyra månaderna har både Alf-Johan och Ulrika fått lov att stämpla för att få a-kasseersättning. Förutsättningarna ändrades drastiskt när regeringen beslöt att ändra beräkningsgrunden för a-kasseersättningen. Det är ju ingen som klarar sig på att 10 KYRKOGÅRDEN

11 tyngdpunkten arbete avskaffat i Ystad stämpla och få fem och ett halvt tusen i månaden, konstaterar Ulrika. GIFTA SIG RIKT? Som tur är kommer de inte att behöva göra det mer än under december månad. På nyåret blir de heltidsanställda på kyrkogården och säsongsarbete kommer att vara ett minne blott. Det har nyligen beslutats i kyrkorådet. Både Alf-Johan och Ulrika hade sökt sig till andra arbeten eller utbildningar om inte möjligheten till helårsanställning uppstått. Eller försökt att gifta sig rikt De har själva tillsammans med sina arbetskamrater arbetat fram den lösning som möjliggjort säsongsarbetets avskaffande. Det är alltid bra att vara delaktig i sådana här frågor. Det är ju faktiskt vi som arbetar ute, som bäst vet vilka uppgifter vi kan göra på vintern i stället för på sommaren. Det är bättre att vara med och ta ansvar för sådant som man själv hittat på än att det kommer från någon annan. BRA ATT SAMARBETA MERA Det är bra att vi får jobb hela året, men jag hoppas verkligen att det blir så att man kan satsa fullt ut under växtlighetsperioden, säger Alf-Johan. Man känner så många här i byn och man vill ju att det ska vara snyggt på gravarna. Vi kommer att vara färre, och om någon blir sjuk kan ju allt arbete bli lidande. Man blir mer beroende av varandra. Å andra sidan ska vi arbeta som en grupp, i stället för två och två som tidigare. Då lär man känna sina arbetskamrater bättre och då kommer vi säkert också att kunna hjälpas åt mer att omfördela arbete om det behövs. Det är positivt! säger Alf-Johan. KYRKOGÅRDEN

12 tyngdpunkten Säsongsarbete rest av en svunnen tid Det är otidsenligt att ha säsongsanställd personal, säger Anders Andersson, kyrkogårds- och fastighetschef i Ystad. Det blir alldeles för låg utnyttjandegrad av den stora kompetens som personalen har. Säsongsarbete är en kvarleva från det agrara samhället som inte ger mer trygghet än vad statarna hade. Anders Andersson Anders Andersson konstaterar att säsongsarbete kunde vara relevant i en tid när olika arbetsuppgifter naturligt avlöste varandra under årstiderna. Det var oftast kvinnor som var anställda på säsongsbasis. Lite generaliserande kan man säga att arbetet var slut på hösten började en annan säsong. Det var dags att sylta och safta och så småningom förbereda för Mårten Gås. Sedan var det julen med alla förberedelser. Därefter började en ny säsong på kyrkogården när vårsolen åter lockade fram växtligheten. Innan han började som kyrkogårdschef gjorde han en utredning som genomlyste verksamhetens förutsättningar. Han fann bland annat ett eftersatt utbildningsbehov och att personalen på kyrkogården upplevde att de över huvudtaget var placerade på församlingens bakgård. - Den känslan förstärktes av anställningsformen. Den kom att utgöra en psykosocial belastning. ETT STORT HUMANKAPITAL Redan då hade kyrkorådet bestämt sig för att inte leta efter en entreprenadlösning utan man ville behålla personalen, något som Anders Andersson ser som det enda raka. Personalen på kyrkogården representerar ett så stort humankapital. De träffar fler besökare än vad de gör som arbetar inne i kyrkan. Det finns en trygghet för besökarna i att de ser samma personer från gång till gång. De som arbetar här bidrar på så vis till besökarens upplevelse av kvalitet. Redan innan förslaget om att ändra reglerna för a-kassan gick igenom räknade Anders Andersson på vad det skulle kosta att heltidsanställa de sex säsongsarbetarna över vinterhalvåret. Svaret blev ca kronor. Då fanns det inte politiskt stöd för att göra en sådan förändring men sedan a- kassereglerna ändrats insåg kyrkorådet att situationen skulle bli ohållbar. Ystads kyrkogårdsförvaltning skulle komma att stå utan kyrkogårdsarbetare till nästa säsong. I budgetarbetet inför 2008 ingick ett uppdrag till Anders Andersson att 12 KYRKOGÅRDEN >>

13 tyngdpunkten arbeta fram en lösning som innebar helårsanställning på heltid. HITTADE LÖSNINGEN SJÄLVA En matematisk övning visade att man utan att öka kostnaden skulle kunna behålla fyra säsongsarbetare året runt. Totalt fanns det en ram på 48 månader att fördela. Om säsongsarbetarna var fyra till antalet skulle det kunna bli heltid för alla. I budgetarbetet fanns redan en tjänst finansierad genom att en säsongsanställd delvis ska skolas in på krematoriet. Återstod fem personer. En var provanställd men sjukskriven och fick inte förlängt. Alltså var det fyra kvar och problemet var matematiskt sett löst. Återstod att utforma arbetet så att kvaliteten inte skulle försämras. Med utgångspunkten att folk är beredda att ta eget ansvar om de får tydliga mål och erforderliga resurser satte han all personal i arbete. Inte bara säsongsarbetarna omfattades av förändringen. Den skulle komma att påverka alla anställda inom kyrkogårdsförvaltningen. Det skedde genom en lösningsfokuserad process där man först frågade sig vad det värsta tänkbara scenariot skulle vara. Svaret blev bland annat arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa och konflikter på arbetsplatsen. Det var ju lätt för alla att inse att det där ville vi undvika. Sedan fick de beskriva det bästa, det optimala, som skulle kunna hända inom ett år. Bland svaren fanns helårsarbete och olika förslag på hur detta skulle ske, men också en bra samarbetsanda. Därmed hade hela personalen fått ett gemensamt mål, konstaterar Anders Andersson. HÅRET RESER SIG Nästa steg blev att bryta ner målet till delmål. Hur ser det ut här ute? Vad behöver vi åtgärda? Vad behöver vi för att kunna göra detta? Vad kan vi skjuta till de fyra vintermånaderna från sommaren och vad måste göras på sommaren? Svaret blev en lång lista på allt från barkpåläggning, plattläggning och att åtgärda hålor och ojämnheter i gräsmattor till trädbeskärning och gravvårdsrenovering. I listan på vad som behöver åtgärdas fanns också att arbetsledaren måste lära sig att delegera och att man inledningsvis ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Hade jag gjort den här listan själv, säger Anders Andersson, hade det tagit mycket längre tid och jag hade inte fått med allt. På det här viset kan man gemensamt komma fram till resultat i en omfattning som man aldrig skulle kunna åstadkomma själv. När man tänker tillbaks på den kreativitet som personalen utvecklade får man ståpäls, säger han. Jag tog till mig allt som personalen hade skrivit och tog på mig att skriva en mall. När den blir ifylld har vi ett dokument mot vilket vi kan utvärdera hur det har gått när nästa år är slut. På det här viset har inte förändringen blivit något som chefen ska övertyga personalen att genomföra utan en tydlig angelägenhet för alla som deltagit i processen och därigenom känner eget ansvar för att resultatet ska bli bra. Innan planen är helt klar återstår att omfångsberäkna det arbete som ska ske. Genom den digitaliseringsprocess som har påbörjats kommer överblicken över ytor och objekt att bli total. Sedan gäller det att definiera hur arbetet ska utföras. Måste man klippa alla gräsytor med vissa intervall eller räcker det att fastslå en längd på gräset på vissa ytor och en annan längd på andra ytor och sedan klippa först när den längden uppnåtts? Är det Fin-Lisas ambitionsnivå när det gäller gravskötsel som ska gälla, eller Slarv-Pelles. Det gäller att hitta en acceptabel nivå på det som skall skötas. Sannolikt ligger den någonstans säremellan. Det här är en del av planeringen som vi har kvar, säger Anders Andersson, liksom att se till att var och en får ett eget ansvarsområde. Det är redan klart att en av de tidigare säsongsanställda ska fungera som kyrkogårdsvärdinna, något som hon både har intresse och goda förutsättningar för. KYRKOGÅRDEN

14 tyngdpunkten Var finns cheferna? Inom en tioårsperiod avgår hälften av landets kyrkogårdschefer med pension. Hur ska de ersättas? Det är en av våra viktigaste framtidsfrågor och vi måste samarbeta på flera fronter för att hitta kloka strategier säger Jan Olov Andersson, SKKF. Jan Olov Andersson, SKKFs organisationschef, konstaterar att läget beträffande chefsförsörjning inom kyrkogårds- och krematorieverksamhet är ytterst kritiskt. Närmare hälften kommer att avgå med pension inom en tioårsperiod. Dessutom är endast 13 av 140 ledande befattningshavare kvinnor. Det motsvarar 9 procent. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna som vi står inför, säger han. Det är inte lätt att veta precis vad som måste göras, men vi måste handla omgående. Därför har vi tagit initiativ till samtal med Svenska kyrkans församlingsförbund om saken. Frågan kommer upp i Rådet för begravningsfrågor liksom i referensgruppen för kyrkogårdsfrågor vid Movium. Vi ska naturligtvis fortsätta med våra ledarskapsutbildningar, men det kommer att krävas okonventionella åtgärder, konstaterar Jan Olov Andersson. Till exempel kan man inrätta traineetjänster i större kyrkogårdsförvaltningar. RELEVANTA UTBILDNINGAR Redan nu tycker vi oss se tecken på att det är svårt att rekrytera kyrkogårdsföreståndare och kyrkogårdschefer, säger Per Westberg, utvecklingschef vid Svenska kyrkans församlingsförbund. Nu ska vi inleda ett projekt tillsammans med SKKF för att skaffa oss en bättre bild av hur problematiken ser ut. En av våra viktigaste strategier måste vara att se till att det finns relevanta utbildningar för dem som väljer att bli kyrkogårdschefer. En annan stor utmaning, säger Per Westberg, kan vara att tillsammans med universitet, högskolor, naturbruksgymnasier och folkhögskolor skapa uppdragsutbildningar. Där kan vi erbjuda deltidsutbildningar som ger god kompetens för den som kommer att leda arbetet inom begravningsverksamheten. För dem som har teknisk grundkompetens kan det handla om att komplettera med grönytekunskaper. Givetvis måste begravningsverksamhetens administration och regelverk finnas med i utbildningarna. Åldersfördelning på ledarnde befattningar inom kyrkogårds- och krematorieverksamheten 2007 (diagrammet visar medlemmar i Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer) GÖR KYRKOGÅRDEN KÄND En av våra viktigaste uppgifter är kanske ändå att göra kyrkogårdsyrkena mer kända. Detta är ett arbete med många bottnar och handlar inte bara om reklamkampanjer. Tillsammans med fackliga organisationer och yrkesorganisationer borde vi kunna skapa en katalog av åtgärder för att underlätta rekryteringen. Det gäller ett spännande framtidsyrke där stor yrkeskompetens paras med nära kontakter med människor. 14 KYRKOGÅRDEN

15 FÖRSAMLINGAR! - Ett erbjudande ni bara inte kan missa! -Vår bästsäljare N36C - ring för ett bra pris! Flera maskiner till uthyrning Prod. i Japan Hanix -Nagano N36C, 3,7 ton snabbfäste tre skopor Marknadens största hytt 2000h/ 2års garanti Begränsat antal, först till kvarn! - Vi är redo för vintern, är ni? Hyr din vintermaskin här! Lastare med all tänkbar utrustning Ring för offert! - Paketerbjudande - endast :- Inkl. padda Prod. i Japan Självlastande minidumper Hanix Nagano Prisgaranti! Höstrabatt! - 20% på alla larver! Ring Affe på Nagano N17, ca 1,7 ton snabbfäste, tre skopor 2000 h/ 2 års garanti Ammann kvalitetspadda 2,6 tons släp Kontakta oss på så skickar vi vår tidning BM-Posten på 44 sidor. Beck Maskin AS Sverige Becks rep. Uffe Mecra Consult AB Olskims Handel AB Aröds Maskin AB Börjesson Bil & Traktor AB Stockholm/ Haninge Värmland Norra Norrland Södra Norrland Västsverige Sydsverige Tel Tel Tel Tel Tel Tel

16 tyngdpunkten Hon blir proffs på en bit I Sköns krematorium, en mil norr om Sundsvall, klagar ibland Veronica Bergman över att hon lär sig för långsamt. Ta det lugnt, du ska bli proffs på ett moment i taget, säger Leif Westin. Han håller på att lära upp Veronica till krematorietekniker. 16 KYRKOGÅRDEN

17 Leif Westin och Veronica Bergman kompar bra ihop. i taget När man är ny och entusiastisk vill man gärna lära sig allt på en gång. Veronica Bergman är ny och utgör inget undantag. Hon började i Sköns krematorium i augusti medan Leif Westin ännu var på semester. Då hade hon tillfället att lära sig lokalerna. Efter semestern var det dags för krematoriet. Först kom truckhanteringen. Det gäller att flytta kistan och föra över den till katafalken utan att slita ut ryggen. Veronica började med att försöka flytta kistan för hand, säger Leif, men det satte jag stopp för. Hon ska ju hålla i 30 år till! Nästa steg var att lära sig registreringen. Det tredje var att raka ur. Därefter kopplades askberedningen på som ytterligare ett moment. Nu, efter tre och en halv månad, har de kommit till insättningen. Det är där vi är nu, konstaterar Leif. Utöver internutbildningen ska Veronica så snart det går påbörja de olika stegen i SKKFs utbildning i krematorieteknik. Ibland har jag känt att jag velat lära mig snabbare men då har Leif hållit igen, säger Veronica. Jo, säger Leif, man ska bli proffs på ett steg i taget. Jag tror att det är bra att vi på det här viset går igenom det praktiska och teoretiska samtidigt. Han erkänner att det inte är alldeles lätt att lära upp en ny. Jag har en nackdel och det är att jag vill göra allt själv, säger han, så jag får >> KYRKOGÅRDEN

18 tyngdpunkten hålla mig själv tillbaka en del. Och när det gäller det tekniska så ser jag hela bilden framför mig hela tiden och säger: Tryck här och tryck där! Men det lär ju inte Veronica sig av. Man får lov att stanna upp lite. Men, säger han, man lär så långe man lever. Jag upplever det som att ugnen har utbildat mig. De flesta av de frågor som dyker upp för Veronica har jag själv ställt mig och fått hitta ett svar på. MYCKET MER ATT HINNA MED Veronica är anställd för att ställa i ordning inför begravningar och för att ta hand om begravningsgästerna. Hon sköter även städningen i krematoriet och utbildar sig till krematör. Under åtskilliga år har Leif arbetet nere, det vill säga skött kremeringen, medan Dorothy Högstedt jobbat uppe. Hon har tagit hand om pappersarbetet och mött begravningsgästerna. Båda kan kremera och Dorothy har hoppat in när Leif exempelvis varit på semester. Ugnen i Sköns krematorium är bara drygt ett år gammal. Från upptagningsområdet, Medelpad, Ångermanland och en bit ner i Hälsingland, har det kommit omkring stoft per år. Några hundra ytterligare tillkom sedan krematoriet inne i Sundsvall stängdes häromåret. Behovet att nyrekrytera kommer sig av att arbetsuppgifterna har förändrats. Det har blivit mycket mer som man ska hinna med i krematoriet idag, säger Leif Westin. Jag planerar in alla servicetillfällen. Man ska få hit olika serviceteam för olika delar. Ett för kompressorn, ett annat för ugnen och ett tredje för reningsanläggningen. Själv går jag fortlöpande igenom anläggningen bit för bit och det tar sin tid. Det är en stor fördel att ha en till som kremerar, säger han, för annars kommer vi inte att hinna med. Han pekar också på ökade kontakter med anhöriga. Tidigare var det vanligt att en begravningsentreprenör hämtade alla urnor som skulle till en och samma kyrkogård. Nu kommer anhöriga och hämtar sin egen urna. Självklart tar man sig tid att lyssna till deras livshistoria. Tidigare i denna vecka var det anhöriga, som hade lovat sina föräldrar att vara med vid kremeringen. De var här från insättningen tills askan var i urnan. Jag klagar inte på det här, tvärt om, det är ju sådan service som vi ska kunna ge, men det tar tid. Leif tar också hand om studiebesöken i krematoriet. 18 KYRKOGÅRDEN

19 tyngdpunkten bakgrund Ett stort problem för våra medlemmar Ändringarna i a-kassereglerna ställer till försörjningsproblem för säsongsarbetarna. Därmed är risken stor att de söker andra jobb och kyrkogårdar kan komma att stå utan arbetskraft till säsongen. Learning by doing i Sköns krematorium. Veronica har en bred erfarenhet av att arbeta i vårdkedjan efter döden. Hon har arbetat på begravningsbyrå. Hon har varit säsongsarbetare på kyrkogården och hon har även arbetat som innevaktmästare i kyrkan på Alnön. Det låg nära till hands för henne att söka när Sköns kyrkogårdsförvaltning behövde folk. TRIVS MED ATT KREMERA Jag trivs med att ta hand om människor i sorg. Det är så olika från gång till gång. De sörjande befinner sig i en mycket utsatt situation. Att arbeta med begrravningarna och möta begravningsgästerna var inte ett så stort steg för mig. Däremot hade jag ingen erfarenhet av kremering. Det kändes som en utmaning. Det är kremeringen som Veronica trivs bäst med även om hennes omgivning kan tycka att det låter makabert men samtidigt är det den del av arbetet som hon tycker är svårast. Hon ser det som en utmaning. Jobbet är inte fysiskt tungt, säger hon, särskilt inte sedan Leif visade hur man ska dra katafalkvagnen på rätt sätt. Psykiskt är det förstås tungt att till exempel kremera barn. Men eftersom jag har arbetat på begravningsbyrå är det inget nytt att jobbet kan vara påfrestande. Jag har lärt mig att undvika att ta med allt jobbet hem. Vi pratar med varandra direkt om det som är svårt, säger Leif. Han har i Veronica funnit en arbetskamrat som han kompar bra ihop med. För ett år sedan beslöt riksdagen om ändrade regler för a-kassan. De innebär bland annat att ersättningen ska grundas på den lön man tjänat under hela det föregående året. Alla månader räknas, oavsett om man haft inkomst eller ej. Enligt de tidigare reglerna kunde ersättningen beräknas på inkomsten av sex månaders arbete. För en säsongsarbetare som inte får arbete under den del av året då det inte är säsong innebär de ändrade reglerna drastiskt försämrade försörjningsmöjligheter. Det blir kort sagt svårt att klara sig på säsongsarbete. Detta är ett stort problem för våra medlemmar, säger Lenita Granlund, ombudsman på Kommunal. Det enklaste vore att alla anställdes på helår. Då vore problemet ur världen, men ekonomiskt är det inte möjligt, säger hon. Gärna kreativa lösningar Man diskuterar runt om i landet hur man skulle kunna lösa delar av problemet genom att träffa överenskommelser om årsarbetstidsavtal. Andra lösningar kan vara kombinationstjänster. Vi är positiva till att tillsammans med de lokala arbetsgivarna hitta kreativa lösningar som gynnar både medlemmar och arbetsgivare, men någon patentlösning finns tyvärr inte, säger Lenita Granlund. Ystad först? Kanske är kyrkogårdsförvaltningen i Ystad först i landet med att finna en lösning. I Örebro diskuteras en konstruktion som skulle lösa problemet men i skrivande stund är inget beslut fattat. Meddela tidningen Kyrkogården, hur ni i er förvaltning hanterar problemet så sprider vi informationen till alla andra i kommande nummer! KYRKOGÅRDEN

20 idé&praktik Bra ljus gör kyrkogården attraktiv Kvalificerad ljussättning på kyrkogårdar skapar relationer till allmänheten och gör kyrkogården mer attraktiv som arbetsplats. Kyrkogårdarna ligger efter parkförvaltningarna när det gäller att utnyttja ljuset som resurs och behöver skärpa sig. Det framgår av ett projektarbete vid SLU i Alnarp som refereras här. Det är Anne Heino och Matilda Svensson som slår ett slag för att kyrkogårdarna i ökad utsträckning ska använda sig av ljussättning för att marknadsföra sig. En framgångsrik ljussättning kräver kunskaper som i regel endast fackmän besitter. Men marknaden för ljusprodukter och -installationer har ökat. Idag kan man jämföra olika leverantörer för att få både bästa resultat och pris. Följande är ett referat av deras projektrapport. MOT LJUSARE TIDER Svensk ljushistoria börjar mörkt. Som boende i staden före 1800-talets mitt fick man ta med sig egna privata ljus när man gav sig ut på kvällsvandring. I övrigt fick man anpassa sig till månljuset och det sken som kom ur fönster som råkade vara upplysta. De belysningar som fanns, bestod av ett fåtal armaturer belägna på centrala platser. Dessa lyktor var oljelampor och tändes endast de dagar då det inte var månljus. Gas som belysningsmedel kom först Göteborg var först i Sverige med att använda gaslyktor. Denna ljuskälla blev dominerande under första delen av 1900 talet tills elektriciteten tog över som kraftkälla. Glödlampans genombrott innebar att man kunde rikta ljus uppåt, åt sidan och neråt. De ersattes så småningom av ljusstarka båglampor. Stadsrummen växte snabbt. Stadens tidigare mörka skyltfönster lyste upp. Parallellt med ljuset utvecklades även marknadsföringen. Belysning blev ett avgörande inslag i marknadsföring av produkter och platser. Kyrkogårdskultur kan beskrivas som en utvecklingsprocess med inslag av både nya och gamla vanor. Den moderna kyrkogården är ung. Planteringar på kyrkogården är ett relativt nytt påfund. Idag talar vi om parker när vi nämner kyrkogårdar. UTAN LJUS INGEN TEATER Ljus är mycket viktigt för oss som bor i Norden. Vi dyrkar den första vårsolen lika mycket som de första ljusstakarna i fönstret under advent. Det är ingen tillfällighet att ljusindustrin har växt och att det hela tiden kommer nya produkter. Ljus och mörker är två motpoler som alltid har fascinerat människor. Ljus kommunicerar och sänder ut signaler som tolkas av mottagaren. Signalerna kan skapa relationer och trygghetskänslor. Marknadsföring handlar också om att skapa relationer och skicka ut budskap som är möjliga för mottagaren att fånga. Ljussättning borde vara lika självklart inslag på kyrkogården. Ljus som smakfullt och elegant används i marknadsföring förstärker och förbättrar en redan viktig plats. Ljusets egenskaper kan vara rumsbildande, öka möjligheten till orientering, skapa stämning, identitet och trygghet. Ljus kan skapa atmosfär genom att det fungerar som bakgrund eller förstärkare av något objekt. Ljussättning på kyrkogårdar har samma funktion som på en teater. Ljuset har till uppgift att öppna ögonen och sinnet för 20 KYRKOGÅRDEN

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Landscape

Läs mer

Kyrkfack Ledare sid 3

Kyrkfack Ledare sid 3 1 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Ledare sid 3 Intervju med Sven Thidevall sid 4 Nytt utlandsavtal Chef med koll på chefer INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer