Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon?"

Transkript

1 dec Ärkebiskopen: Hela kyrkan bör ta större ansvar för begravningsverksamheten mötet Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon? tyngdpunkten

2 innehåll 6 Ledaren... 3 Mötet... 4 Tyngdpunkten... 6 Idé&praktik Kultur&utblick Reportage&nytt Debatt...36 Utbildning...37 Medlem&info Tidskrift för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Lägga ner krematoriet? Varför får många i krematoriepersonalen inte åka på kongress för att utbildas, göra studiebesök och utbyta erfarenheter när det är kompetens som branschen behöver? Har man inte råd att utbilda personalen kan man lika gärna lägga ner, säger en kyrkogårdschef. Ansvarig utgivare Ulf Lagerström Redaktör Bo Silfverberg, Text & bild där inget annat anges: Bo Silfverberg Prenumerationer Monica Fredriksson, Annonser Display, Produktion Svenska Kyrkans Press AB» kultur&utblick Uppkäftiga begravningar av för tidigt avlidna 40-talister visade vägen för livsstilsbegravningar Sidorna Säsongsarbete rest från en svunnen tid» tyngdpunkten på sid 6 19 TRYCK DBgrafiska, Örebro Nästa nummer 21 februari Manusstopp 21 januari Omslagsbild Revinge kyrkogård i Södra Sandby församling Foto: Elolite Ljusdesign» ide&praktik Ljus i mörkret gör kyrkogården snyggare och mer gästvänlig sid KYRKOGÅRDEN

3 ledare Dags för nästa generation! SÖKES: EN KVINNA ELLER MAN med kompetens och erfarenhet av ledarskap och styrning av verksamhet, förmåga att kommunicera med huvudmän, kunder och medarbetare, att arbeta med förtroendevalda och begravningsombud, med kunskap från den gröna sektorn, ekonomi, IT och administration, juridiska frågor inom begravningsverksamheten, kulturminnesfrågor och miljö. Denna bild av framtidens ledare i kyrkogårds- och krematorieverksamheten kom fram i SKKFs framtidsutredning från Att få tag i henne eller honom brådskar. Omkring hälften av landets kyrkogårdschefer kommer att avgå med pension inom en tioårsperiod. Man kunde ha lagt till att den sökande skulle vara ung. Föryngring är en nödvändighet på kyrkogården och ledargestalter bör kunna växa fram i verksamheten. OCKSÅ ANDRA ÄN CHEFER kommer att avgå inom den närmaste tiden. En hög medelålder är inte unik för vår bransch. Kyrkogårdsförvaltningarna behöver konkurrera med Sveriges övriga arbetsmarknad om att få tag på rätt personal. Att landets - och Västeuropas - många 40-talister nu når eller närmar sig pensionsåldern borde inte innebära en överraskning för någon. Rent matematiskt är det lätt att inse. Problemet är att alltför få bland de ansvariga har funderat på hur framtiden ser ut, och vad den kan innebära för utmaningar. I det korta perspektivet kan exempelvis ändrade a-kasseregler ställa till stora problem för rekryteringen av säsongsanställda. Såvitt vi vet finns det inte inom något stift en strategi för hur huvudmännen ska få tag i folk med rätt kompetens. Man ägnar sig dock åt att rekrytera präster och har inarbetade rutiner för personalförsörjningsarbete på det området. Inget hade hindrat att stiften också tagit ett samlat grepp om förvaltningarnas rekryteringsbehov för begravningsverksamheten. Den är en samhällsuppgift som kyrkan tagit på sitt ansvar att fullgöra. DET BÅDAR GOTT att Svenska kyrkans högsta ledning genom ärkebiskopen i denna tidning signalerar, att kyrkogårdsverksamheten bör bli hela kyrkans ansvar, såväl regionalt som nationellt. Den utveckling inom branschen som pågår med samverkan och sammanslagning i större enheter ger ökad efterfrågan på uppväxlad kompetens. Specialiseringen blir ofta mer långtgående. VI MÅSTE SYSTEMATISKT BREDDA rekryteringsbasen genom att locka det underrepresenterade könet, kvinnor i vårt fall. Det finns också en ofta hög, men alltför outnyttjad kompetens hos svenskar med bakgrund i andra länder. Vi behöver inrätta traineetjänster för att locka studenter vid olika högskoleutbildningar. Det skulle vi kunna göra inom förvaltningar inom ett stift och/eller inom någon av de mycket stora kyrkogårdsförvaltningarna. FRAMFÖR ALLT MÅSTE VI HJÄLPAS ÅT för att nå resultat. SKKF har tagit initiativ till samtal med Svenska kyrkans församlingsförbund om saken Den kommer att tas upp i Rådet för begravningsfrågor och i referensgruppen för kyrkogårdsfrågor inom Movium. Rekryteringsfrågan är en viktig uppgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten som snarast måste få en lösning. KYRKOGÅRDEN

4 mötet ANDERS WEJRYD På kyrkogården måste Kyrkan måste lyfta sig över sin egen konfessionella övertygelse för att långsiktigt hantera huvudmannaskapet för begravningsväsendet, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Samtidigt vill han öka Svenska kyrkans engagemang i kyrkogårds- och krematoriefrågor, både i stiften och på den nationella nivån. Ärkebiskop Anders Wejryd var nyligen på visitation i ett av de sydligare pastoraten i ärkestiftet (Uppsala). Han mötte bland annat kyrkogårdspersonal. Jag känner stor respekt för dem som arbetar på kyrkogården, säger han. Jag är imponerad av hur många kan se sin roll i ett modernt perspektiv och samtidigt slå vakt om det väldigt personliga. När människor som utbildar sig och ska ut på arbetsmarknaden hör om vad det innebär att arbeta i en kyrkogårdsförvaltning, tror jag att det kan motsvara vad många är intresserade av. En av fördelarna med arbetet är att det kräver olika förmågor och att man får tillfälle att samtidigt spela på flera strängar på sin lyra. Kyrkogården ger den anställde tillfälle att spela på många strängar samtidigt, säger ärkebiskop Anders Wejryd. FOTO: JIM ELFSTRÖM/IKON 4 KYRKOGÅRDEN

5 mötet alla få plats Anders Wejryd är väl medveten om att det snart kommer att bli kris i bemanningen av ledningstjänster inom kyrkogårds- och krematorieverksamheten. Jag tycker att man ska se på behovet att rekrytera till kyrkogården på samma sätt som på behovet att rekrytera annan personal inom kyrkan. Det handlar om att samspela med branschorganisationer och de berörda fackförbunden. Skillnaden i det här fallet är att vi har ovanligt starka organisationer att samspela med. Han syftar på både SKKF och Svenska kyrkans församlingsförbund. STIFTEN BÖR ENGAGERA SIG MERA Att stiften engagerar sig i rekryteringen av präster och diakoner beror på att dessa är underställda biskopen, men det handlar inte om att diakon- och prästrekrytering i sig är viktigare än rekrytering av personal i kyrkogårdsoch krematorieverksamheten. Det vore inte alls orimligt, menar Anders Wejryd, om stiften också hade på sitt ansvar att arbeta med strategier för personalförsörjning även på begravningsområdet. Han har i sin tidigare roll som biskop i Växjö stift upplevt att han varit alltför okunnig om kyrkogårdsverksamheten vid visitationer i församlingarna. Om stiften ska ha tillsyn över församlingarnas hela verksamhet, måste de också ha kunskap om den begravningsverksamhet, som församlingarna är ansvariga för. Rekryteringsfrågor kunde vara en sak att börja med. Anders Wejryd hyser förhoppningar om den utredning som pågår om arbetsoch ansvarsfördelning mellan Svenska kyrkans kyrkostyrelse och Svenska kyrkans församlingsförbund. Nu är det en oklar rollfördelning angående begravningsfrågorna. Stiften har hänvisat till församlingsförbundet. Församlingsförbundet är numera en arbetgivarorganisation samtidigt som Svenska kyrkan har fått ett verksamhetsansvar som är vidare än arbetsgivaransvaret. Därför är det inte otänkbart att låta begravningsfrågorna höra till hela Svenska kyrkan, både på regional och nationell nivå. Dessa frågor utreds och Anders Wejryd förklarar att det inte kunde vara en mer lämpad utredare än ordföranden i SKKF, Sören Ekström, som tidigare var generalsekreterare i Svenska kyrkan. UTREDNING KOMMER ATT SKAPA ENIGHET Hur ser du på frågan om begravningsbyrå i kyrkans eller församlingens regi? Är det en rimlig fortsättning på diakonin eller en affärsverksamhet som kyrkan ska hålla sig ifrån? Jag är väldigt glad åt att kyrkomötet beslöt att frågan ska bli föremål för utredning. Som det nu är säger kyrko ordningen inte tillräckligt för att man ska kunna vara tillfreds. Nu ska det sägas att affärsverksamhet inte är en helt främmande fågel i kyrkans värld. På kyrkogården erbjuder man ju bland annat gravskötsel mot betalning. Diakoni är heller inte främmande utan del av församlingens grundläggande uppgift. Samtidigt ställer uppgiften som huvudman för begravningsväsendet särskilda krav på distans och neutralitet. Hur ser du på den stundtals animerade debatt som förts om frågan? Jag gillar diskussioner! Debatten visar att vi fortfarande behöver vänja oss vid att vi inte längre är en statskyrka som lyder under civila förvaltningsmyndigheter. Vi måste helt enkelt lära oss att möta varandra och komma fram till vad vi ska vara överens om. Det verkar inte vara självklart för alla att följa de regler som kyrkan har. Hur ser du på deras agerande som medvetet och aktivt trotsar kyrkans regler och rättsordning? Jag tycker nog ändå, att med de svaga sanktionsmöjligheter som vi har, följer de flesta reglerverket rätt bra. Om man ser till hur det ser ut i andra system, i kommunsektorn till exempel, kan det vara mycket värre. Anders Wejryd tror även om det kommer att ta ett tag att meningsmotståndarna i frågan om kyrkans begravningsbyrå kommer att hitta varandra. Jag hade önskat att den utredning som kyrkomötet beslöt om redan hade varit igång. Jag är övertygad om att den kommer att lägga fram klara argument för eller emot att kyrkan ska driva begravningsbyrå. Det ställningstagande som följer efter en grundlig utredning kommer att ha en stor legitimitet. LYFTA SIG ÖVER KONFESSIONEN Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen och företräder därmed en av tre parter som i höstas bildade ett samverkansråd kring begravningsfrågor. När det gäller kyrkans roll i begravningsväsendet betonar han, att kyrkan måste hantera rollen som huvudman på ett långsiktigt hållbart sätt. Det betyder bland annat att man inte ska blanda ihop rollerna. Man ska vara medmänsklig och erbjuda en hög servicenivå, säger han. Människor med olika trosuppfattningar måste behandlas på samma sätt. Det gäller för kyrkan att lyfta sig över sin egen konfessionella övertygelse. Det innebär inte att kristendomen ska bort från kyrkogården. Det innebär att kyrkan i sin kyrkogårds- och krematorieverksamhet måste visa en öppenhet för olika trosinriktningar inklusive den kristna. På kyrkogården ska alla få plats. KYRKOGÅRDEN

6 tyngdpunkten INGRID WERSÉN Kyrkogården blev ett stort lyft Kyrkogårds- och krematoriebranschen kommer att drabbas av personalproblem. Det behövs föryngring och fler tjejer. Med nya a-kasseregler blir det svårt att vara säsongsanställd. Möt Ingrid Wersén, en del av lösningen på problemet inom kyrkogårdsförvaltningen i Örebro. I maj blev Ingrid Wersén, 34, anställd som vikarie på krematoriet i Örebro. Då hade hon fyra år bakom sig som säsongsanställd kyrkogårdsarbetare. Att sadla om till kyrkogårdsarbete blev ett stort lyft för Ingrid, som tidigare utbildat sig till undersköterska och sedan under flera år arbetat inom äldreomsorgen. Jag hade blivit så trött på mitt jobb, säger hon, och kände att jag ville göra något annorlunda. När hon för fyra år sedan äntligen bestämde sig gick Ingrid en ettårig trädgårdsutbildning. Därefter skickade hon in sin ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det blev napp på en gång. Det var bara en chansning att jag sökte mig just hit, säger hon. I första hand ville jag ha ett jobb. Jag visste inget om kyrkogårdar men när jag kom hit blev jag mycket glatt överraskad. FRIDFULL ARBETSMILJÖ Jag tycker att allt som vi arbetar med är jätteroligt. Jag gillar ju att hålla på med växter, det visste jag innan, men jag Sedan jag började på kyrkogården har det hänt mycket positivt med mig, säger Ingrid Wersén. 6 KYRKOGÅRDEN

7 Hustler är en 0-vändradies åkgräsklippare som gör klippningen till en fröjd. Följsamma reglage och en robust konstruktion. Transporthastighet på upp till 24km/h. Finns i olika klippbredder upp till 60 (152cm). Nu även med en mindre diesel med 54 (137cm) klippaggregat. Vi erbjuder ett stort urval av traktorer/redskapsbärare från HOLDER och VALPADANA. Finns från 26 till 88 hk anpassade för era ändamål året runt. Vi presenterar nu ännu en reskapsbärar modell HOLDER C1.30 med bland annat intregrerat system för sopuppsamling. En unik kombimaskin för grönytor året om. Utför gräsklippning, vertikalskärning, mulchning och möjligör effektiv uppsamling/städning med sitt Compact system. Detta system utökar uppsamlingskapaciteten och är även effektivt vid våta förhållanden. Robust, mångsidig och effektiv. Sönderdelar effektivt trämaterial, står emot jord, småsten, spik m.m. och underhållskostnaderna är låga. Finns i flera utföranden t ex. el-, pto- eller dieseldrift. Matarmatta underlättar vid arbete med ris. Montering i 3-punktslyft, på släp eller stationärt. Lövlastaren monteras på vagn och blåser löv, häckklipp, papper och skräp direkt upp i er vagn. Lövsugen drivs från traktorns kraftuttag (eller oljeuttag) så ingen extra motor behövs. Mycket effektiv och tidsbesparande.

8 tyngdpunkten >> var nervös för maskinerna. Jag är inte så bra på sånt och var inte säker på att jag skulle klara av att sköta dem men det gör jag! Ingrid arbetar på Norra kyrkogården i Örebro. Där ingår hon i ett av sex smålag som vart och ett består av tre personer. Jag tycker om att träffa besökare på kyrkogården. Det känns positivt. Många säger att det är så vackert och fridfullt att gå här och det är också en härlig miljö att arbeta i. Innan jag kom hit kände jag mig verkligen trött på människor, men det är jag inte längre. Sedan jag började på kyrkogården har det hänt mycket positivt med mig. MÖJLIGHET TILL HELÅRSJOBB Redan för ett år sedan blev Ingrid tillfrågad om att börja inne på krematoriet, men tackade då nej. När hon fick frågan i år igen sa hon ja. Jag kände att jag måste pröva om jag klarar av det. Och det är klart att de ändrade a-kassereglerna spelade in. Om jag kunde arbeta på krematoriet skulle chansen att få jobb året om öka. Jag tänkte att man skulle få kunna hoppa in då och då. Ingrid arbetar sedan i maj som vikarie. Hon har inte börjat kremera själv ännu men har lärt sig kontorsarbetet. Förhoppningsvis får hon bli kvar, eventuellt i en kombitjänst som rymmer både kremering och kyrkogårdsarbete. Som arbetsgivare gör vi vad vi kan för att hitta eller anpassa lösningar som kan fungera, säger chefen för kyrkogårdsförvaltningen, Anders Kjellberg, i en kommentar. PÅFRESTANDE REAKTIONER Jag trivs med att arbeta på krematoriet, säger Ingrid. Det passar mig bra. Jag trivs också väldigt mycket med att göra i ordning inför begravningarna. Då träffar vi inte de anhöriga så mycket, men urnsättning tycker jag är fint. Det känns speciellt att lämna över urnan till de anhöriga. Det som kan vara påfrestande med jobbet är konstiga reaktioner från folk, när man säger att man arbetar på krematoriet. En del tycker att det är något mystiskt, lite läskigt med det. Bland annat därför tyckte Ingrid att det var bra att vara med på krematoriepersonalens årliga kongress i september. Dels var det lärorikt, dels var det så bra att prata med kolleger som man kan vara avspänd med, som man vet är i samma situation. LÄRANDE INBYGGT I stort sett är könsfördelningen jämn på krematoriet i Örebro och Ingrid tror inte att det är något särskilt med att vara tjej i det här arbetet. Nej, men det är möjligt om man är oteknisk som jag, så kan det vara svårt med tekniken. Å andra sidan har vi en annan tjej här som är mycket teknisk. Än så länge har Ingrid mest varit med när andra kremerat. Hon säger att det verkar svårt att hålla reda på alla tryck och sådant, men hon lär sig. Snart ska hon åka på krematorieutbildning, första steget. Alla på krematoriet ska genomgå SKKFs olika utbildningssteg i krematorieteknik. Och skriv att jag har jättebra arbetskamrater. Jag lär mig mycket genom dem! 8 KYRKOGÅRDEN

9

10 tyngdpunkten Säsongs På Ystads kyrkogårdar är snart säsongsarbetet ett minne blott. Från och med årsskiftet är denna personal heltidsanställd, året om. Hade det inte blivit så här hade vi sökt annat jobb, säger Ulrika Valdix och Alf- Johan Johansson. Ulrika Valdix gör sin fjärde säsong som kyrkogårdsarbetare i Ystad, Alf- Johan Johansson sin andra. De arbetar en dag i mitten av november på Västra kyrkogården, ett stenkast från Östersjön där Polenfärjan tuffar förbi in mot hamnen. Den andra kyrkogården som förvaltningen svarar för är Gamla kyrkogården mitt i byn. Båda har sökt sig till kyrkogården för att arbetet har stämt med deras intressen. Alf-Johan arbetade tidigare som djurskötare och maskinförare inom lantbruket och Ulrika hade genomgått både en trädgårdsutbildning och en trädvårdsutbildning. Det är ju bra att arbeta med att vårda miljön som vi gör här, säger Alf- Johan, men det som inte är så bra är att det är säsongsanställning. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Säsongen börjar ett par veckor före påsk så man ska hinna få fint till helgen - och pågår så långt in i november som det går att arbeta. I regel är den åtta månader. De resterande fyra månaderna har både Alf-Johan och Ulrika fått lov att stämpla för att få a-kasseersättning. Förutsättningarna ändrades drastiskt när regeringen beslöt att ändra beräkningsgrunden för a-kasseersättningen. Det är ju ingen som klarar sig på att 10 KYRKOGÅRDEN

11 tyngdpunkten arbete avskaffat i Ystad stämpla och få fem och ett halvt tusen i månaden, konstaterar Ulrika. GIFTA SIG RIKT? Som tur är kommer de inte att behöva göra det mer än under december månad. På nyåret blir de heltidsanställda på kyrkogården och säsongsarbete kommer att vara ett minne blott. Det har nyligen beslutats i kyrkorådet. Både Alf-Johan och Ulrika hade sökt sig till andra arbeten eller utbildningar om inte möjligheten till helårsanställning uppstått. Eller försökt att gifta sig rikt De har själva tillsammans med sina arbetskamrater arbetat fram den lösning som möjliggjort säsongsarbetets avskaffande. Det är alltid bra att vara delaktig i sådana här frågor. Det är ju faktiskt vi som arbetar ute, som bäst vet vilka uppgifter vi kan göra på vintern i stället för på sommaren. Det är bättre att vara med och ta ansvar för sådant som man själv hittat på än att det kommer från någon annan. BRA ATT SAMARBETA MERA Det är bra att vi får jobb hela året, men jag hoppas verkligen att det blir så att man kan satsa fullt ut under växtlighetsperioden, säger Alf-Johan. Man känner så många här i byn och man vill ju att det ska vara snyggt på gravarna. Vi kommer att vara färre, och om någon blir sjuk kan ju allt arbete bli lidande. Man blir mer beroende av varandra. Å andra sidan ska vi arbeta som en grupp, i stället för två och två som tidigare. Då lär man känna sina arbetskamrater bättre och då kommer vi säkert också att kunna hjälpas åt mer att omfördela arbete om det behövs. Det är positivt! säger Alf-Johan. KYRKOGÅRDEN

12 tyngdpunkten Säsongsarbete rest av en svunnen tid Det är otidsenligt att ha säsongsanställd personal, säger Anders Andersson, kyrkogårds- och fastighetschef i Ystad. Det blir alldeles för låg utnyttjandegrad av den stora kompetens som personalen har. Säsongsarbete är en kvarleva från det agrara samhället som inte ger mer trygghet än vad statarna hade. Anders Andersson Anders Andersson konstaterar att säsongsarbete kunde vara relevant i en tid när olika arbetsuppgifter naturligt avlöste varandra under årstiderna. Det var oftast kvinnor som var anställda på säsongsbasis. Lite generaliserande kan man säga att arbetet var slut på hösten började en annan säsong. Det var dags att sylta och safta och så småningom förbereda för Mårten Gås. Sedan var det julen med alla förberedelser. Därefter började en ny säsong på kyrkogården när vårsolen åter lockade fram växtligheten. Innan han började som kyrkogårdschef gjorde han en utredning som genomlyste verksamhetens förutsättningar. Han fann bland annat ett eftersatt utbildningsbehov och att personalen på kyrkogården upplevde att de över huvudtaget var placerade på församlingens bakgård. - Den känslan förstärktes av anställningsformen. Den kom att utgöra en psykosocial belastning. ETT STORT HUMANKAPITAL Redan då hade kyrkorådet bestämt sig för att inte leta efter en entreprenadlösning utan man ville behålla personalen, något som Anders Andersson ser som det enda raka. Personalen på kyrkogården representerar ett så stort humankapital. De träffar fler besökare än vad de gör som arbetar inne i kyrkan. Det finns en trygghet för besökarna i att de ser samma personer från gång till gång. De som arbetar här bidrar på så vis till besökarens upplevelse av kvalitet. Redan innan förslaget om att ändra reglerna för a-kassan gick igenom räknade Anders Andersson på vad det skulle kosta att heltidsanställa de sex säsongsarbetarna över vinterhalvåret. Svaret blev ca kronor. Då fanns det inte politiskt stöd för att göra en sådan förändring men sedan a- kassereglerna ändrats insåg kyrkorådet att situationen skulle bli ohållbar. Ystads kyrkogårdsförvaltning skulle komma att stå utan kyrkogårdsarbetare till nästa säsong. I budgetarbetet inför 2008 ingick ett uppdrag till Anders Andersson att 12 KYRKOGÅRDEN >>

13 tyngdpunkten arbeta fram en lösning som innebar helårsanställning på heltid. HITTADE LÖSNINGEN SJÄLVA En matematisk övning visade att man utan att öka kostnaden skulle kunna behålla fyra säsongsarbetare året runt. Totalt fanns det en ram på 48 månader att fördela. Om säsongsarbetarna var fyra till antalet skulle det kunna bli heltid för alla. I budgetarbetet fanns redan en tjänst finansierad genom att en säsongsanställd delvis ska skolas in på krematoriet. Återstod fem personer. En var provanställd men sjukskriven och fick inte förlängt. Alltså var det fyra kvar och problemet var matematiskt sett löst. Återstod att utforma arbetet så att kvaliteten inte skulle försämras. Med utgångspunkten att folk är beredda att ta eget ansvar om de får tydliga mål och erforderliga resurser satte han all personal i arbete. Inte bara säsongsarbetarna omfattades av förändringen. Den skulle komma att påverka alla anställda inom kyrkogårdsförvaltningen. Det skedde genom en lösningsfokuserad process där man först frågade sig vad det värsta tänkbara scenariot skulle vara. Svaret blev bland annat arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa och konflikter på arbetsplatsen. Det var ju lätt för alla att inse att det där ville vi undvika. Sedan fick de beskriva det bästa, det optimala, som skulle kunna hända inom ett år. Bland svaren fanns helårsarbete och olika förslag på hur detta skulle ske, men också en bra samarbetsanda. Därmed hade hela personalen fått ett gemensamt mål, konstaterar Anders Andersson. HÅRET RESER SIG Nästa steg blev att bryta ner målet till delmål. Hur ser det ut här ute? Vad behöver vi åtgärda? Vad behöver vi för att kunna göra detta? Vad kan vi skjuta till de fyra vintermånaderna från sommaren och vad måste göras på sommaren? Svaret blev en lång lista på allt från barkpåläggning, plattläggning och att åtgärda hålor och ojämnheter i gräsmattor till trädbeskärning och gravvårdsrenovering. I listan på vad som behöver åtgärdas fanns också att arbetsledaren måste lära sig att delegera och att man inledningsvis ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Hade jag gjort den här listan själv, säger Anders Andersson, hade det tagit mycket längre tid och jag hade inte fått med allt. På det här viset kan man gemensamt komma fram till resultat i en omfattning som man aldrig skulle kunna åstadkomma själv. När man tänker tillbaks på den kreativitet som personalen utvecklade får man ståpäls, säger han. Jag tog till mig allt som personalen hade skrivit och tog på mig att skriva en mall. När den blir ifylld har vi ett dokument mot vilket vi kan utvärdera hur det har gått när nästa år är slut. På det här viset har inte förändringen blivit något som chefen ska övertyga personalen att genomföra utan en tydlig angelägenhet för alla som deltagit i processen och därigenom känner eget ansvar för att resultatet ska bli bra. Innan planen är helt klar återstår att omfångsberäkna det arbete som ska ske. Genom den digitaliseringsprocess som har påbörjats kommer överblicken över ytor och objekt att bli total. Sedan gäller det att definiera hur arbetet ska utföras. Måste man klippa alla gräsytor med vissa intervall eller räcker det att fastslå en längd på gräset på vissa ytor och en annan längd på andra ytor och sedan klippa först när den längden uppnåtts? Är det Fin-Lisas ambitionsnivå när det gäller gravskötsel som ska gälla, eller Slarv-Pelles. Det gäller att hitta en acceptabel nivå på det som skall skötas. Sannolikt ligger den någonstans säremellan. Det här är en del av planeringen som vi har kvar, säger Anders Andersson, liksom att se till att var och en får ett eget ansvarsområde. Det är redan klart att en av de tidigare säsongsanställda ska fungera som kyrkogårdsvärdinna, något som hon både har intresse och goda förutsättningar för. KYRKOGÅRDEN

14 tyngdpunkten Var finns cheferna? Inom en tioårsperiod avgår hälften av landets kyrkogårdschefer med pension. Hur ska de ersättas? Det är en av våra viktigaste framtidsfrågor och vi måste samarbeta på flera fronter för att hitta kloka strategier säger Jan Olov Andersson, SKKF. Jan Olov Andersson, SKKFs organisationschef, konstaterar att läget beträffande chefsförsörjning inom kyrkogårds- och krematorieverksamhet är ytterst kritiskt. Närmare hälften kommer att avgå med pension inom en tioårsperiod. Dessutom är endast 13 av 140 ledande befattningshavare kvinnor. Det motsvarar 9 procent. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna som vi står inför, säger han. Det är inte lätt att veta precis vad som måste göras, men vi måste handla omgående. Därför har vi tagit initiativ till samtal med Svenska kyrkans församlingsförbund om saken. Frågan kommer upp i Rådet för begravningsfrågor liksom i referensgruppen för kyrkogårdsfrågor vid Movium. Vi ska naturligtvis fortsätta med våra ledarskapsutbildningar, men det kommer att krävas okonventionella åtgärder, konstaterar Jan Olov Andersson. Till exempel kan man inrätta traineetjänster i större kyrkogårdsförvaltningar. RELEVANTA UTBILDNINGAR Redan nu tycker vi oss se tecken på att det är svårt att rekrytera kyrkogårdsföreståndare och kyrkogårdschefer, säger Per Westberg, utvecklingschef vid Svenska kyrkans församlingsförbund. Nu ska vi inleda ett projekt tillsammans med SKKF för att skaffa oss en bättre bild av hur problematiken ser ut. En av våra viktigaste strategier måste vara att se till att det finns relevanta utbildningar för dem som väljer att bli kyrkogårdschefer. En annan stor utmaning, säger Per Westberg, kan vara att tillsammans med universitet, högskolor, naturbruksgymnasier och folkhögskolor skapa uppdragsutbildningar. Där kan vi erbjuda deltidsutbildningar som ger god kompetens för den som kommer att leda arbetet inom begravningsverksamheten. För dem som har teknisk grundkompetens kan det handla om att komplettera med grönytekunskaper. Givetvis måste begravningsverksamhetens administration och regelverk finnas med i utbildningarna. Åldersfördelning på ledarnde befattningar inom kyrkogårds- och krematorieverksamheten 2007 (diagrammet visar medlemmar i Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer) GÖR KYRKOGÅRDEN KÄND En av våra viktigaste uppgifter är kanske ändå att göra kyrkogårdsyrkena mer kända. Detta är ett arbete med många bottnar och handlar inte bara om reklamkampanjer. Tillsammans med fackliga organisationer och yrkesorganisationer borde vi kunna skapa en katalog av åtgärder för att underlätta rekryteringen. Det gäller ett spännande framtidsyrke där stor yrkeskompetens paras med nära kontakter med människor. 14 KYRKOGÅRDEN

15 FÖRSAMLINGAR! - Ett erbjudande ni bara inte kan missa! -Vår bästsäljare N36C - ring för ett bra pris! Flera maskiner till uthyrning Prod. i Japan Hanix -Nagano N36C, 3,7 ton snabbfäste tre skopor Marknadens största hytt 2000h/ 2års garanti Begränsat antal, först till kvarn! - Vi är redo för vintern, är ni? Hyr din vintermaskin här! Lastare med all tänkbar utrustning Ring för offert! - Paketerbjudande - endast :- Inkl. padda Prod. i Japan Självlastande minidumper Hanix Nagano Prisgaranti! Höstrabatt! - 20% på alla larver! Ring Affe på Nagano N17, ca 1,7 ton snabbfäste, tre skopor 2000 h/ 2 års garanti Ammann kvalitetspadda 2,6 tons släp Kontakta oss på så skickar vi vår tidning BM-Posten på 44 sidor. Beck Maskin AS Sverige Becks rep. Uffe Mecra Consult AB Olskims Handel AB Aröds Maskin AB Börjesson Bil & Traktor AB Stockholm/ Haninge Värmland Norra Norrland Södra Norrland Västsverige Sydsverige Tel Tel Tel Tel Tel Tel

16 tyngdpunkten Hon blir proffs på en bit I Sköns krematorium, en mil norr om Sundsvall, klagar ibland Veronica Bergman över att hon lär sig för långsamt. Ta det lugnt, du ska bli proffs på ett moment i taget, säger Leif Westin. Han håller på att lära upp Veronica till krematorietekniker. 16 KYRKOGÅRDEN

17 Leif Westin och Veronica Bergman kompar bra ihop. i taget När man är ny och entusiastisk vill man gärna lära sig allt på en gång. Veronica Bergman är ny och utgör inget undantag. Hon började i Sköns krematorium i augusti medan Leif Westin ännu var på semester. Då hade hon tillfället att lära sig lokalerna. Efter semestern var det dags för krematoriet. Först kom truckhanteringen. Det gäller att flytta kistan och föra över den till katafalken utan att slita ut ryggen. Veronica började med att försöka flytta kistan för hand, säger Leif, men det satte jag stopp för. Hon ska ju hålla i 30 år till! Nästa steg var att lära sig registreringen. Det tredje var att raka ur. Därefter kopplades askberedningen på som ytterligare ett moment. Nu, efter tre och en halv månad, har de kommit till insättningen. Det är där vi är nu, konstaterar Leif. Utöver internutbildningen ska Veronica så snart det går påbörja de olika stegen i SKKFs utbildning i krematorieteknik. Ibland har jag känt att jag velat lära mig snabbare men då har Leif hållit igen, säger Veronica. Jo, säger Leif, man ska bli proffs på ett steg i taget. Jag tror att det är bra att vi på det här viset går igenom det praktiska och teoretiska samtidigt. Han erkänner att det inte är alldeles lätt att lära upp en ny. Jag har en nackdel och det är att jag vill göra allt själv, säger han, så jag får >> KYRKOGÅRDEN

18 tyngdpunkten hålla mig själv tillbaka en del. Och när det gäller det tekniska så ser jag hela bilden framför mig hela tiden och säger: Tryck här och tryck där! Men det lär ju inte Veronica sig av. Man får lov att stanna upp lite. Men, säger han, man lär så långe man lever. Jag upplever det som att ugnen har utbildat mig. De flesta av de frågor som dyker upp för Veronica har jag själv ställt mig och fått hitta ett svar på. MYCKET MER ATT HINNA MED Veronica är anställd för att ställa i ordning inför begravningar och för att ta hand om begravningsgästerna. Hon sköter även städningen i krematoriet och utbildar sig till krematör. Under åtskilliga år har Leif arbetet nere, det vill säga skött kremeringen, medan Dorothy Högstedt jobbat uppe. Hon har tagit hand om pappersarbetet och mött begravningsgästerna. Båda kan kremera och Dorothy har hoppat in när Leif exempelvis varit på semester. Ugnen i Sköns krematorium är bara drygt ett år gammal. Från upptagningsområdet, Medelpad, Ångermanland och en bit ner i Hälsingland, har det kommit omkring stoft per år. Några hundra ytterligare tillkom sedan krematoriet inne i Sundsvall stängdes häromåret. Behovet att nyrekrytera kommer sig av att arbetsuppgifterna har förändrats. Det har blivit mycket mer som man ska hinna med i krematoriet idag, säger Leif Westin. Jag planerar in alla servicetillfällen. Man ska få hit olika serviceteam för olika delar. Ett för kompressorn, ett annat för ugnen och ett tredje för reningsanläggningen. Själv går jag fortlöpande igenom anläggningen bit för bit och det tar sin tid. Det är en stor fördel att ha en till som kremerar, säger han, för annars kommer vi inte att hinna med. Han pekar också på ökade kontakter med anhöriga. Tidigare var det vanligt att en begravningsentreprenör hämtade alla urnor som skulle till en och samma kyrkogård. Nu kommer anhöriga och hämtar sin egen urna. Självklart tar man sig tid att lyssna till deras livshistoria. Tidigare i denna vecka var det anhöriga, som hade lovat sina föräldrar att vara med vid kremeringen. De var här från insättningen tills askan var i urnan. Jag klagar inte på det här, tvärt om, det är ju sådan service som vi ska kunna ge, men det tar tid. Leif tar också hand om studiebesöken i krematoriet. 18 KYRKOGÅRDEN

19 tyngdpunkten bakgrund Ett stort problem för våra medlemmar Ändringarna i a-kassereglerna ställer till försörjningsproblem för säsongsarbetarna. Därmed är risken stor att de söker andra jobb och kyrkogårdar kan komma att stå utan arbetskraft till säsongen. Learning by doing i Sköns krematorium. Veronica har en bred erfarenhet av att arbeta i vårdkedjan efter döden. Hon har arbetat på begravningsbyrå. Hon har varit säsongsarbetare på kyrkogården och hon har även arbetat som innevaktmästare i kyrkan på Alnön. Det låg nära till hands för henne att söka när Sköns kyrkogårdsförvaltning behövde folk. TRIVS MED ATT KREMERA Jag trivs med att ta hand om människor i sorg. Det är så olika från gång till gång. De sörjande befinner sig i en mycket utsatt situation. Att arbeta med begrravningarna och möta begravningsgästerna var inte ett så stort steg för mig. Däremot hade jag ingen erfarenhet av kremering. Det kändes som en utmaning. Det är kremeringen som Veronica trivs bäst med även om hennes omgivning kan tycka att det låter makabert men samtidigt är det den del av arbetet som hon tycker är svårast. Hon ser det som en utmaning. Jobbet är inte fysiskt tungt, säger hon, särskilt inte sedan Leif visade hur man ska dra katafalkvagnen på rätt sätt. Psykiskt är det förstås tungt att till exempel kremera barn. Men eftersom jag har arbetat på begravningsbyrå är det inget nytt att jobbet kan vara påfrestande. Jag har lärt mig att undvika att ta med allt jobbet hem. Vi pratar med varandra direkt om det som är svårt, säger Leif. Han har i Veronica funnit en arbetskamrat som han kompar bra ihop med. För ett år sedan beslöt riksdagen om ändrade regler för a-kassan. De innebär bland annat att ersättningen ska grundas på den lön man tjänat under hela det föregående året. Alla månader räknas, oavsett om man haft inkomst eller ej. Enligt de tidigare reglerna kunde ersättningen beräknas på inkomsten av sex månaders arbete. För en säsongsarbetare som inte får arbete under den del av året då det inte är säsong innebär de ändrade reglerna drastiskt försämrade försörjningsmöjligheter. Det blir kort sagt svårt att klara sig på säsongsarbete. Detta är ett stort problem för våra medlemmar, säger Lenita Granlund, ombudsman på Kommunal. Det enklaste vore att alla anställdes på helår. Då vore problemet ur världen, men ekonomiskt är det inte möjligt, säger hon. Gärna kreativa lösningar Man diskuterar runt om i landet hur man skulle kunna lösa delar av problemet genom att träffa överenskommelser om årsarbetstidsavtal. Andra lösningar kan vara kombinationstjänster. Vi är positiva till att tillsammans med de lokala arbetsgivarna hitta kreativa lösningar som gynnar både medlemmar och arbetsgivare, men någon patentlösning finns tyvärr inte, säger Lenita Granlund. Ystad först? Kanske är kyrkogårdsförvaltningen i Ystad först i landet med att finna en lösning. I Örebro diskuteras en konstruktion som skulle lösa problemet men i skrivande stund är inget beslut fattat. Meddela tidningen Kyrkogården, hur ni i er förvaltning hanterar problemet så sprider vi informationen till alla andra i kommande nummer! KYRKOGÅRDEN

20 idé&praktik Bra ljus gör kyrkogården attraktiv Kvalificerad ljussättning på kyrkogårdar skapar relationer till allmänheten och gör kyrkogården mer attraktiv som arbetsplats. Kyrkogårdarna ligger efter parkförvaltningarna när det gäller att utnyttja ljuset som resurs och behöver skärpa sig. Det framgår av ett projektarbete vid SLU i Alnarp som refereras här. Det är Anne Heino och Matilda Svensson som slår ett slag för att kyrkogårdarna i ökad utsträckning ska använda sig av ljussättning för att marknadsföra sig. En framgångsrik ljussättning kräver kunskaper som i regel endast fackmän besitter. Men marknaden för ljusprodukter och -installationer har ökat. Idag kan man jämföra olika leverantörer för att få både bästa resultat och pris. Följande är ett referat av deras projektrapport. MOT LJUSARE TIDER Svensk ljushistoria börjar mörkt. Som boende i staden före 1800-talets mitt fick man ta med sig egna privata ljus när man gav sig ut på kvällsvandring. I övrigt fick man anpassa sig till månljuset och det sken som kom ur fönster som råkade vara upplysta. De belysningar som fanns, bestod av ett fåtal armaturer belägna på centrala platser. Dessa lyktor var oljelampor och tändes endast de dagar då det inte var månljus. Gas som belysningsmedel kom först Göteborg var först i Sverige med att använda gaslyktor. Denna ljuskälla blev dominerande under första delen av 1900 talet tills elektriciteten tog över som kraftkälla. Glödlampans genombrott innebar att man kunde rikta ljus uppåt, åt sidan och neråt. De ersattes så småningom av ljusstarka båglampor. Stadsrummen växte snabbt. Stadens tidigare mörka skyltfönster lyste upp. Parallellt med ljuset utvecklades även marknadsföringen. Belysning blev ett avgörande inslag i marknadsföring av produkter och platser. Kyrkogårdskultur kan beskrivas som en utvecklingsprocess med inslag av både nya och gamla vanor. Den moderna kyrkogården är ung. Planteringar på kyrkogården är ett relativt nytt påfund. Idag talar vi om parker när vi nämner kyrkogårdar. UTAN LJUS INGEN TEATER Ljus är mycket viktigt för oss som bor i Norden. Vi dyrkar den första vårsolen lika mycket som de första ljusstakarna i fönstret under advent. Det är ingen tillfällighet att ljusindustrin har växt och att det hela tiden kommer nya produkter. Ljus och mörker är två motpoler som alltid har fascinerat människor. Ljus kommunicerar och sänder ut signaler som tolkas av mottagaren. Signalerna kan skapa relationer och trygghetskänslor. Marknadsföring handlar också om att skapa relationer och skicka ut budskap som är möjliga för mottagaren att fånga. Ljussättning borde vara lika självklart inslag på kyrkogården. Ljus som smakfullt och elegant används i marknadsföring förstärker och förbättrar en redan viktig plats. Ljusets egenskaper kan vara rumsbildande, öka möjligheten till orientering, skapa stämning, identitet och trygghet. Ljus kan skapa atmosfär genom att det fungerar som bakgrund eller förstärkare av något objekt. Ljussättning på kyrkogårdar har samma funktion som på en teater. Ljuset har till uppgift att öppna ögonen och sinnet för 20 KYRKOGÅRDEN

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Vad lämnar vi efter oss? Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. Monolog i Norrköping Livgivande samarbete med De Geergymnasiet.

Vad lämnar vi efter oss? Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. Monolog i Norrköping Livgivande samarbete med De Geergymnasiet. 4 September 2011 organ för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Vad lämnar vi efter oss mötet Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. idé&praktik Farligt jobb Snabbt kritiskt läge

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Svenska döda köar allt längre

Svenska döda köar allt längre Svenska döda köar allt längre Sverige intar en klart ledande position i en föga smickrande konkurrens. Jämfört med grannar i Norden, Europa och möjligen resten av världen får döda ligga och vänta längst

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

FOKUS: KREMATIONSSATSNINGAR FRÅN NORD TILL SYD. Trots få kremationer: Sprillans nytt när Gällivare får bestämma

FOKUS: KREMATIONSSATSNINGAR FRÅN NORD TILL SYD. Trots få kremationer: Sprillans nytt när Gällivare får bestämma FOKUS: KREMATIONSSATSNINGAR FRÅN NORD TILL SYD Trots få kremationer: Sprillans nytt när Gällivare får bestämma 4 KYRKOGÅRDEN #2 2015 Installationsarbetena pågår för fullt vid Sveriges minsta krematorium.

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Inledning Ordet rom kommer från ordet dom som betyder människa eller person. Tänk om det vore lika enkelt i arbetslivet. Hej jag är en människa

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer