Att leda 90-talister: en allvarsam lek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda 90-talister: en allvarsam lek"

Transkript

1 Att leda 90-talister Mats Frick Att leda 90-talister: en allvarsam lek Min son kunde ordet Google när han var två och min dotter bygger drömslott i Minecraft vid fem års ålder. När jag växte upp var det mamma, pappa, barn som gällde men för den generation som mina barn tillhör kan hushåll och familjer se ut hur som helst. Gränserna är öppnare nu och det är inte ovanligt att tio olika kulturer finns representerade i en och samma klass i skolan. De nya generationer som nu kliver ut på arbetsmarknaden med 90-talisterna i spetsen har en annorlunda syn på värdeskapande, arbete och självförverkligande än tidigare. Två trender håller på att stråla samman. Den ena handlar om framtidens arbetsplats och den andra om karaktären hos digitala medier. Resultatet är speltänkande som en plattform för värdeskapande och är en faktor att räkna med inom en nära framtid. Oavsett om vi är på väg in i eller bort från en ekonomisk svacka kommer framtidens arbetsplats att handla om att engagera medarbetarna snarare än att styra dem. Engagemang är viktigt oavsett åldersgrupp, men är avgörande för 90-talisterna på arbetsmarknaden. Tränade för den nya arbetsplatsen sen barnsben När medarbetare motiveras av belöningar som är inneboende i uppgiften, snarare än av stimuli-respons kontrollerat av chefen, skapar man ett djupt och hållbart engagemang för verksamheten. Arbetet blir mer lustfyllt då medarbetarna känner att de bidrar till något värdefullt i samspel med andra på samma meriter. Detta är dock inget nytt för de nya generationerna, de är uppvuxna med det genom spel och sociala medier och kommer att förvänta sig det från sina ledare och chefer. En arbetsmiljö med ett ledarskap inspirerat av spelvärldens dynamik har lösare hierarkier med stor grad av självorganisering. För lätt eller för svårt? Justera spelet. En del arbete är för lätt. Produktiviteten kan inte upprätthållas om medarbetarna blir uttråkade eller trötta av repetition och detaljstyrning i uppgifter som inte utmanar. Personalomsättning tenderar till att vara hög i dessa arbeten. Genom att bädda in lätta eller tråkiga rutinuppgifter i en pågående berättelse som uppdrag att lösa, med nivåer att ta och symboler att vinna, kan man skapa lekfullhet och distans till uppgifterna. Annat arbete är för hårt och produktiviteten lider av att mål befinner sig i konflikt med varandra eller är svåra att definiera. Ibland är det svårt för att inlärningskurvan är för brant eller för att framgång ligger långt in i framtiden. Det speltänkande kan bidra med när arbetet är svårt är olika former för direkt och indirekt feedback som ger sammanhang och riktning. Det handlar inte om att göra ett svårt jobb kul genom speldesign, utan att tillämpa ledarskapsprinciper från onlinevärlden. Källa: Byron Reeves & J. Leighton Read. Total Engagement. HBR Press Insightlab

2 Etablera ledarskapet hos 90-talisterna tidigt och släpp inte taget I och med generationsväxlingen som nu är mer eller mindre fullbordad har spelreglerna på talangmarknaden förskjutits och nya förväntningar skapats mellan arbetsgivare och yngre medarbetare. Nya generationer vill ha mer av sitt arbetsliv än lön och trygghet samtidigt som det finns en del fördomar från chefer om 90-talisterna med avseende på attityd och produktivitet. Utmaningen är att skapa en ny balans av erfarenhet och nytänkande. Långsiktig framgång i ledarskapet börjar med de första erfarenheterna som 90-talisterna får av sin nya arbetsplats och det sätt som förväntningar kommuniceras till dem. Så kalllad onboarding tillsammans med orientering är den första möjligheten för organisationen att göra intryck och är en gyllene möjlighet som inte kommer tillbaka. Gör klart för dem att de har kommit till den rätta platsen för utveckling och att finna sin potential. Viktigt är också insikten att rekryteringen inte är över när anställningskontraktet är påskrivet. Att åter-rekrytera, genom kunskapsutveckling och förnyelse är nyckelaspekter i relationen till de yngre generationerna på arbetsplatsen. Tidiga investeringar lönar sig Investeringar i program för onboarding är extra lönsamt med avseende på 90-talister på grund av deras stora vana vid sociala medier och generella benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter i breda nätverk. Positiva aspekter av ledarskap har störst chans att spridas om det syns tidigt i den nyrekryterades vardag. I dagens uppkopplade värld är rekommendationer viktigare än kampanjer och tidiga investeringar i ledarskap för nyanlända 90-talister är ett effektivt sätt att bygga ditt employer brand. Skapa klarhet i förväntningarna av varandra En aspekt av att leda 90-talister är att olika förväntningar kan ge upphov till kulturkrockar. Yngre generationer föredrar feedback i realtid snarare än periodiska utvärderingar, 90-talister välkomnar alla typer av lärande och utveckling så länge som dialogen är kontinuerlig. En mer traditionell syn på ledarskap går ut på att göra planen glasklar, delegera och sedan utvärdera. När de unga förmågorna sedan efterfrågar dialog i realtid kan detta uppfattas som att de brister i självständighet, är lata eller inte förstår. Det handlar istället om andra sätt att lära sig och vinna legitimitet. När en baby-boomare eller gen-x:are vill veta hur man gör söker man sig till någon form av central auktoritet, typ chefen, medan en 90-talist vänder sig till nätverket omkring där chefen är en deltagare i en större dialog. Utveckling och lärande är ledarskap för 90-talister En studie av konsultbyrån PwC visade att träning och utveckling värderas högst av den senaste generationen på våra arbetsplatser. Framgångsrika program för lärande och ledarskap fokuserar på saker som mentorskap, erfarenhetslärande och teambaserade projekt. Nyckeln till ledarskap i detta sammanhang handlar om att stärka 90-talisternas kommunikation och förmåga att fatta beslut. På samma sätt som 40-talisterna strävade efter att stärka sin kompetens i hierarkier, vill 90-talisterna stärka sin kompetens att fungera i olika typer av nätverk. Källa: Joan Snyder Kuhl. Investing in Millennials for the Future of Your Organisation. Leader to Leader, talister går i spetsen för breda trender För 90-talister är balans mellan arbete och privatliv en förutsättning för att kunna utveckla den egna talangen. Samtidigt börjar människor i alla delar av arbetsmarknaden att kräva samma flexibilitet som 90-talisterna. Enligt en undersökning från PwC NextGen skulle 64% av 90-talisterna och 66% från andra generationer föredra att ibland arbeta hemifrån om de hade möjligheten. 66% av 90-talister och 64% av icke-nittiotalister vill ha möjligheten att tillfälligt flytta sina arbetstimmar samtidigt som 15% av alla manliga anställda och 21% av alla kvinnliga anställda säger att de skulle ge upp en del av sin lön och bromsa takten i karriären i utbyte mot att få arbeta färre timmar. Samtidigt som livsbalans är viktigast för 90-talister, är det också högt värderat av andra generationer. 71% av 90-talisterna och 63% från andra generationer säger att krav från arbetet innebär stora ingrepp på deras personliga liv och söker lösningar som möter dessa utmaningar. Ledare och organisationer måste förstå att flexibilitet och balans mellan arbete och liv inte bara handlar om krav från nya generationer eller större möjligheter för kvinnor. När de möter utmaningarna med strategier och policys som riktar sig mot hela talangpoolen kan vi se en förskjutning mot mer mångsidiga och inkluderande arbetskulturer för alla generationer. Källa: Evolving talent strategy to match the new workforce reality. PwC NextGen, Insightlab 19

3 Att leda 90-talister Efterträdarna till Gen-Y: Pluralisterna Det kan vara vanskligt att dela in människor efter ålder. Det man tar pulsen på med generationstänkandet är den rådande kultur eller zeitgeist som bärs upp av de människor som omfattas av den valda tidsperioden. Detta gäller även 90-talisterna som egentligen kan delas upp i två delar: de som är födda fram till 1995 tillhör generation-y och de som kommer efter generation-z eller Pluralisterna. Dessa kan beskrivas utifrån sju bärande faktorer. 1. Ny demografi Pluralisterna växer upp i snabbt föränderliga tider. I världen ökar befolkningen medan födelsetalen står stilla i Sverige och många andra västländer. Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt och invandring är den faktor som håller befolkningstalen från att gå bakåt. Pluralisterna som är på väg in i arbetsmarknaden kommer att leva längre, jobba längre och ha en större pensionsbörda att finansiera. 2. Överflöd i förändring Pluralisterna har begåvats med teknologi, globala kopplingar och utbildning på en hittills oöverträffad nivå. Deras perspektiv formas av en värld där vetenskapliga och teknologiska framsteg varvas med oförutsägbara ekonomiska och humanitära kriser. Begrepp som överflöd, välfärd, trygghet och tillväxt kommer att betyda något annat för denna generation när de kommer ut på arbetsmarknaden. 3. Digitalt formade Den ålder då vi börjar använda en viss typ av teknologi bestämmer hur integrerad den blir i vår vardag. Baby-boomers och gen-x använder teknologi för att lösa praktiska, funktionella problem och kom i kontakt med teknologin genom utbildning och arbetsliv. Pluralisterna lever dock i den digitala eran sedan tidig ålder och Google, Facebook och YouTube är begrepp som är lika tidiga som mjölk, lego eller Bolibompa. 4. Globalt fokus Pluralisterna är den första generationen som har globalt omfång i ordets rätta bemärkelse. Musik, filmer och kändisar har haft global spridning även för tidigare generationer, men idag är utbudet rikare än någonsin tidigare. Det finns även en kvalitativ skillnad i den globala närvaron då individer kan få djupare kontakt med varandra i ett globalt sammanhang genom sociala medier, open source-projekt eller onlinespel. 5. Visuell orientering Den nya generationen föredrar visuell information framför text. Man ser hellre ett klipp på YouTube som sammanfattar ett kunskapsområde än läser en artikel. Detta är inte uttryck för lättja utan en anpassning till en vardag med informationsöverflöd. I en vardag som är allt mer mättad av budskap kan visuell information lättare sammanfatta och integrera kunskap. Varumärken, bilder och kulturella ikoner överbryggar även språkliga barriärer på ett sätt som inte text förmår. 6. Nya former för lärande För varje generation har andelen högutbildade ökat och för pluralisterna är utbildning inte längre begränsat till en viss period utan en livslång verklighet. Redan bland gen-x har andelen individer som byter spår i livet ökat markant och för framtida generationer på arbetsmarknaden kommer detta att vara än mer utpräglat. 7. Social sammanhållning Dagens unga är betydligt mer beroende av sina jämlikar än sina föregångare. Studier har visat att de nya generationerna har ungefär lika många nära vänner som andra, men nätverken är betydligt större vilket betyder att man har större möjlighet att få bekräftelse för den man är och hitta sociala sammanhang där man kan känna sig trygg. Källa: Mark McCrindle. The ABC of XYZ Understanding the Global Generations, 3rd ed Insightlab

4 Att leda 90-talister TEma Jeanette Fagerhall intervjuar Wendela Almgren, 29 år, HR-chef på Bisfront och initiativtagare till EU-projektet YouLearn. 90-talisterna är en självsäker generation med höga ambitioner som det lönar sig att ta vara på men vi måste tänka lite nytt. Wendela Almgren, HR-chef på Bisfront och initiativtagare till projekt YouLearn, som helfinansierades av EUs socialfond. 90-talisterna uppfattas allmänt som en enormt underhållskrävande generation. Hur får vi dem att prestera fantastiska resultat? Som projektledare för YouLearn har Bisfronts HR-chef Wendela Almgren fått flera viktiga insikter kring hur vi ska ta vara på den unga generationens högt ställda ambitioner. Att hjälpa dem att sätta realistiska förväntningar är en viktig sak. Att sätta etiketter på feedback och erbjuda karriärer enligt dataspelsmodellen är andra. Rätt förväntningar är viktigt för att må bra och kunna prestera väl Sedan barnsben har 90-talisterna fått höra att de är unika, att de är duktiga och att de kan bli vad de vill. Därför är det nu en självsäker generation med höga ambitioner, som kommer ut i arbetslivet. Och det är bra. Det är deras främsta styrkor. För det skapar ett driv som får saker och ting att hända i våra organisationer. Men många 90-talister har orealistiskt höga förväntningar på hur snabbt de ska göra karriär. Och de riskerar att bli en stressad, besviken och rent av olycklig generation, när de märker att de inte kan leva upp till sina egna förväntningar. Vad ingen riktigt verkar ha talat om för 90-talisterna är att det för vissa arbetsuppgifter och roller i arbetslivet även krävs erfarenhet. Och att det är någonting som man måste jobba hårt för och det tar längre tid än tre månader. För att hjälpa dem att må bra och prestera väl behöver vi vara mycket Om Wendela Almgren, gasellföretaget Bisfront och EU-projektet YouLearn Wendela Almgren är 29 år, nygift och på Handikappförbundets konferens där hon nyligen höll tal kring Lönsam rekrytering och socialt ansvar beskrev hon sig själv som modig, visionär, omtänksam och dyslektiker. Trots sin unga ålder har Wendela redan hunnit vara HR-chef på företaget Bisfront i fem år. Något år efter sin kandidatexamen med fristående kurser i bland annat psykologi och personalvetenskap började Wendela på Bisfront. Hon arbetade då deltid som säljare och tog hand om HR-frågor på deltid. När företaget växte och hade behov av en HR-chef på heltid fick Wendela jobbet. Bisfront, som grundades 2006 av lumparkompisarna Karl-Erik von Bahr och Felix Kvick, är idag ett av Nordens ledande bolag inom nykundsbearbetning och besöksbokning. På Bisfronts kontor i Stockholm arbetar drygt 60 personer och man har även representation i Göteborg och Malmö. Medarbetarna är lika många kvinnor som män och åldern varierar mellan 20 och 62 år, även om de allra flesta är mycket unga. Snittåldern ligger på 31 år och medianåldern är ännu yngre, runt 25. Bisfront är ett av Sveriges snabbast växande företag. Tre år i rad; 2011, 2012 och 2013 har man både blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och till Superföretag av Veckans Affärer. YouLearn har varit ett kompetensutvecklingsprojekt, finansierat av Europeiska Socialfonden, som Wendela Almgren tog initiativ till och sedan har varit projektledare för under två och ett halvt år, till det avslutades hösten Projektet var ett samarbete mellan de sex företagen Bisfront, Klarna, Educations.com, Releasy Customer Management, Gradén och Mattson samt Makalös kommunikation. Dessa sex företag har flera gemensamma nämnare; de har stora externa eller interna contact-centers för kundkommunikation på distans, de är tillväxtbolag och de rekryterar unga medarbetare, många utan tidigare erfarenhet från arbetslivet. Huvudmålet med projekt YouLearn var att ge unga medarbetare möjlighet till utbildning som främjar deras framtida karriärer och ger dem en ökad kunskap kring arbetslivets många olika krav. Projektet riktade sig till alla anställda på företagen, även chefer och ledare, för att de på bästa sätt ska kunna utveckla och leda personalen och ta tillvara på deras kompetens. I projektet jobbade man bland annat med arbetsrätt, konflikthantering, kommunikation, värdegrundsarbete och självledarskap. Som resultat ser man tryggare medarbetare som trivs bättre och tar större ansvar i vardagen. På YouLearns hemsida finns massor att läsa om projektet, utbildningsfilmer, studentuppsatser samt tips och info Insightlab 21

5 Att leda 90-talister Länktips! Why Generation Y Yuppies Are Unhappy com/2013/09/whygeneration-y-yuppies-areunhappy.html YOUTUBE TIPS! På YouTube hittar du den inspirerande föreläsningen om Lönsam rekrytering och socialt ansvar som Bisfronts HR-chef Wendela Almgren höll på Handikappförbundets konferens Rätt stöd till arbete, i Stockholm den 14 maj QR-kod till https:// watch?v=xv1 Kubes5LM tydliga med vad som krävs för olika arbetsuppgifter och roller, konstaterar Wendela. På Bisfront kan man anmäla karriär På Bisfront kan vem som helst när som helst anmäla karriär. Detta gör man till HR-avdelningen och då har man rätt till karriärsamtal. Inför ett karriärsamtal får cheferna skriva ner sin feedback till medarbetaren på de kriterier som man har satt upp som krav för den karriär som medarbetaren vill göra. Ibland blir karriärsamtalet ett uppvaknande för medarbetaren. Oj, är man tvungen att kunna allt det här för att bli chef det hade jag ingen aning om! Men vi säger aldrig till någon att det är omöjligt att bli det de drömmer om, bara att det kanske tar lite längre tid än vad de först trodde. Och sedan hjälper vi dem att staka ut vägen, säger Wendela. Karriärutveckling enligt dataspelsmodellen Karriär behöver inte innebära att bli chef. Att göra karriär handlar om att utvecklas och få nya utmaningar och på Bisfront kan man göra karriär även som säljare, kundansvarig, projektledare och utbildare. Utifrån det första karriärsamtalet gör man en plan för medarbetarens karriär och man sätter ihop ett utbildningsprogram. På Bisfront har man försökt att lägga upp utbildningarna så att de liknar TV- och dataspel ett karriärspel. Det finns olika levels, man tar små tydliga steg framåt och belönas för varje steg man klarar. Man kanske får en stjärna för varje delmoment och för att komma till nästa level krävs tre stjärnor och när man har nått dit så får man ett certifikat. Det handlar om att tydliggöra och visa på möjligheter och hjälpa dem att bygga sitt CV. När medarbetarna känner att de utvecklas så trivs de bättre och stannar längre, säger Wendela. Hellre små nu när-belöningar än stora ifall att-morötter I de digitala spel och nättjänster som är en stor del av 90-talisternas liv får man hela tiden snabba återkopplingar och belöningar på det man gör. På Bisfront har man inte bara försökt efterlikna detta i karriärutvecklingen, utan även i belöningssystemet. Istället för att bara motivera personalen med traditionella bonusar som ofta följer modellen om du lyckas med x så får du y när året är slut, använder man sig av det som Wendela kallar nu när-belöningar. En nu när-belöning ska delas ut som en överraskning så fort som möjligt när någon har gjort något bra. Det kan vara att hjälpa en kollega eller att lyckas i ett säljsamtal eller något annat som man kanske har kämpat med ett tag. Och belöningen behöver inte vara så påkostad. Det är viktigare att den är omedelbar och personlig. Det kan till exempel vara ett passande mobilskal, en keps, ett nagellack som matchar medarbetarens nya tröja eller bara beröm kanske kopplat till att nu när du klarade x så bra vill vi gärna att du är med i projekt y. Och så är det viktigt att man belönar så att alla ser, för då lär sig de nyanställda snabbt vad det är som uppskattas i organisationen, säger Wendela. Feedback med etikett Det som man ofta hör om den yngre generationen är att de vill ha väldigt mycket feedback. För att kunna ha personlig kontakt med alla medarbetare har cheferna på Bisfront max 14 medarbetare, man sitter ofta bredvid och coachar vid säljsamtal och alla har medarbetarsamtal varje månad. Ändå ville medarbetarna ha mer feedback! Vi hade verkligen svårt att förstå vad mer vi kunde göra. Vi tyckte att vi gav dem feedback hela tiden och ändå ville de ha mer. Så vi tänkte att nu ska vi minsann tala om för dem hur mycket feedback de får. Så varje gång cheferna skulle ge en medarbetare feedback började de att inleda med orden Nu ger jag dig feedback. Och då dämpades med en gång de högljudda ropen efter mer feedback! Det var precis som att medarbetarna inte riktigt hade vetat vad feedback var för något. I alla fall hade de inte märkt att de fick det. Sedan vi satte etiketter på feedbacken är många fler nöjda med den feedback de får, konstaterar Wendela. Chefen som hjälte och rockstjärna När man i början av projekt YouLearn frågade medarbetarna vad cheferna behövde bli bättre på svarade de Min chef behöver bli bättre på att motivera mig. 90-talisterna vill att deras chef ska vara deras hjälte och förebild. Men det räcker inte med en chefstitel för att förtjäna hjältestatus. De vill att chefen ska vara god, framgångsrik, spännande, häftig och kunna skapa ett wow! i organisationen. De vill ha en rockstjärna till chef! Cheferna behöver vara medvetna om hur viktiga de är som förebilder och hur iakttagna de är. Och de måste jobba på att skapa sig ett tydligt Insightlab

6 varumärke - som Ingvar Kamprad. Han är IKEAs hjälte och rockstjärna! säger Wendela. Varumärket allt viktigare Varumärken blir allt viktigare. När ett företag ska ta ställning till om de ska samarbeta med ett annat företag så är det andra företagets varumärke naturligtvis viktigt. Det måste ju stå för något som det är positivt för det egna företagets varumärke att förknippas med. Precis på samma sätt tänker 90-talisterna när det gäller jobbet och deras personliga varumärke. De utvärderar vad det innebär för deras personliga varumärke om de arbetar för en viss organisation. Därför är det viktigt att vara tydlig med vad företaget står för, varför man finns och vad man vill berika världen med, säger Wendela. Utbildning i självledarskap I samma undersökning som medarbetarna tyckte att cheferna behövde bli bättre på att motivera dem så frågade man cheferna vad de tyckte att medarbetarna behövde bli bättre på. Och allra mest tyckte cheferna att medarbetarna behövde bli bättre på mental träning och på att leda och motivera sig själva. I samarbete med företaget Selfleaders tog man därför i projekt YouLearn fram utbildningar i detta. Chefsutbildning i stress och psykisk ohälsa Samtidigt som antalet valmöjligheter i samhället har ökat, bland annat när det gäller skola och utbildning, så har också stress och psykisk ohälsa bland unga ökat under de senaste åren. Därför är det viktigt att cheferna får utbildning i hur de ska hantera detta både i akuta situationer och med förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet handlar mycket om att situationsanpassa ledarskapet och lyssna in sina medarbetare så att man kan leda varje individ där han eller hon befinner sig i varje situation. Boktips! Att leda nästa generation - Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? av Emma Pihl. EXEMPEL som kan hjälpa till att identifiera ansvarstagande och offerroll: 1. Tro på att de kan. Ta vara på 90-talisternas höga ambitioner och självsäkerhet genom att ge dem utmaningar. Om de inte utmanas får de tråkigt och om de får tråkigt och inte känner att du tror på dem så kommer de att söka sig någon annanstans. 2. Hjälp dem att sätta realistiska förväntningar. 90-talister har ibland orealistiskt höga förväntningar på hur snabbt de ska göra karriär och de riskerar därför att bli stressade, besvikna och rent av en olyckliga. Hjälp dem genom att vara tydlig med vad som krävs för olika arbetsuppgifter. 3. Ge möjlighet till karriärutveckling enligt dataspelsmodellen. 4. När ni ger feedback tala då om att det är det ni gör. Anledningen till att många unga efterfrågar mer feedback kan vara att de inte alltid märker när de får feedback. Prova med att inleda all feedback med orden Nu ge jag dig feedback. 5. Erbjud utbildning i mental träning och självledarskap. Många 90-talister har vuxit upp med curlande föräldrar. Nu är det dags att de lär sig leda sig själva för att infria sina högt ställda ambitioner. I den undersökning som låg till grund för de utbildningar som togs fram i projekt YouLearn, ansåg cheferna att självledarskap var det viktigaste 90-talister behövde lära sig. 6. Utbilda cheferna i stress och psykisk ohälsa. Samtidigt som antalet valmöjligheter i samhället har ökat, bland annat när det gäller skola och utbildning, så har också stress och psykisk ohälsa bland unga ökat under de senaste åren. Därför är det viktigt att cheferna får utbildning i hur de ska hantera detta både i akuta situationer och med förebyggande arbete. 7. Motivera med små nu när belöningar i stället för stora om så morötter. Digitala spel och nättjänster som Facebook, Instagram och YouTube är en stor del av 90-talisternas liv. Och där får man snabba återkopplingar och belöningar på det man gör. Försök att vara lika snabb och tydlig med belöningarna på jobbet. Det behöver inte vara stora belöningar, men gärna personliga. Kanske ett passande mobilskal, en keps, ett doftljus eller bara beröm kanske kopplat till att nu när du gjorde x så får du vara med i projekt y. Och belöna så att alla ser. Dels är det mer motiverande, dels lär sig alla då snabbt vad det är som uppskattas i organisationen. Det här är tidens anda och mycket mer motiverande än stora hemliga om du gör x så får du i slutet av året y bonusar. 8. Ge dem hjältar att följa. 90-talisterna vill ha hjältar och blir chefen deras hjälte kommer de troget att slåss vid hans eller hennes sida. Men man måste förtjäna att bli hjälte och 90-talisterna ställer höga krav. Chefen behöver till exempel både vara god, framgångsrik, tillgänglig och personlig. 9. Var tydlig med organisationens varumärke. När ett företag ska ta ställning till om de ska samarbeta med ett annat företag så är det andra företagets varumärke naturligtvis viktigt. Det måste ju stå för något som det är positivt för det egna företagets varumärke att förknippas med. Precis på samma sätt tänker 90-talisterna när det gäller jobbet och deras personliga varumärke. De utvärderar vad det innebär för deras personliga varumärke om de arbetar för en viss organisation Insightlab 23

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Catrin Fjellström Handledare: Niklas Hansen VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15HP, VT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger!

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger! KISTAMÄSSAN 2015 e-commerce VI VAR DÄR! SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU KUL(TUR) PÅ JOBBET Hanna Mikaelsson, HR-chef, om hur Bravura gör KARRIÄRISTEN, IDEALISTEN OCH KOMPISEN Lär känna dagens talanger! Engagemang

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Varför lämnar kvinnor chefsrollen?

Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Christine Hägglund December 2010 C-uppsats Psykologi Psykologi C Handledare: Mårten Eriksson Sammanfattning Uppsatsen syftade

Läs mer

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. The war of talents Arbetsgivarna mobiliserar Personlig utveckling viktigast för dagens unga Kina satsar på kompetenshöjning profil

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Vision, värderingar och kultur: debet eller kredit?

Vision, värderingar och kultur: debet eller kredit? Vision och värderingar i vardagen Mats Frick Vision, värderingar och kultur: debet eller kredit? Tre begrepp cirkulerar ständigt i dialogen om organisationer: vision, värderingar och kultur. De mest beundrade

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer