Att leda 90-talister: en allvarsam lek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda 90-talister: en allvarsam lek"

Transkript

1 Att leda 90-talister Mats Frick Att leda 90-talister: en allvarsam lek Min son kunde ordet Google när han var två och min dotter bygger drömslott i Minecraft vid fem års ålder. När jag växte upp var det mamma, pappa, barn som gällde men för den generation som mina barn tillhör kan hushåll och familjer se ut hur som helst. Gränserna är öppnare nu och det är inte ovanligt att tio olika kulturer finns representerade i en och samma klass i skolan. De nya generationer som nu kliver ut på arbetsmarknaden med 90-talisterna i spetsen har en annorlunda syn på värdeskapande, arbete och självförverkligande än tidigare. Två trender håller på att stråla samman. Den ena handlar om framtidens arbetsplats och den andra om karaktären hos digitala medier. Resultatet är speltänkande som en plattform för värdeskapande och är en faktor att räkna med inom en nära framtid. Oavsett om vi är på väg in i eller bort från en ekonomisk svacka kommer framtidens arbetsplats att handla om att engagera medarbetarna snarare än att styra dem. Engagemang är viktigt oavsett åldersgrupp, men är avgörande för 90-talisterna på arbetsmarknaden. Tränade för den nya arbetsplatsen sen barnsben När medarbetare motiveras av belöningar som är inneboende i uppgiften, snarare än av stimuli-respons kontrollerat av chefen, skapar man ett djupt och hållbart engagemang för verksamheten. Arbetet blir mer lustfyllt då medarbetarna känner att de bidrar till något värdefullt i samspel med andra på samma meriter. Detta är dock inget nytt för de nya generationerna, de är uppvuxna med det genom spel och sociala medier och kommer att förvänta sig det från sina ledare och chefer. En arbetsmiljö med ett ledarskap inspirerat av spelvärldens dynamik har lösare hierarkier med stor grad av självorganisering. För lätt eller för svårt? Justera spelet. En del arbete är för lätt. Produktiviteten kan inte upprätthållas om medarbetarna blir uttråkade eller trötta av repetition och detaljstyrning i uppgifter som inte utmanar. Personalomsättning tenderar till att vara hög i dessa arbeten. Genom att bädda in lätta eller tråkiga rutinuppgifter i en pågående berättelse som uppdrag att lösa, med nivåer att ta och symboler att vinna, kan man skapa lekfullhet och distans till uppgifterna. Annat arbete är för hårt och produktiviteten lider av att mål befinner sig i konflikt med varandra eller är svåra att definiera. Ibland är det svårt för att inlärningskurvan är för brant eller för att framgång ligger långt in i framtiden. Det speltänkande kan bidra med när arbetet är svårt är olika former för direkt och indirekt feedback som ger sammanhang och riktning. Det handlar inte om att göra ett svårt jobb kul genom speldesign, utan att tillämpa ledarskapsprinciper från onlinevärlden. Källa: Byron Reeves & J. Leighton Read. Total Engagement. HBR Press Insightlab

2 Etablera ledarskapet hos 90-talisterna tidigt och släpp inte taget I och med generationsväxlingen som nu är mer eller mindre fullbordad har spelreglerna på talangmarknaden förskjutits och nya förväntningar skapats mellan arbetsgivare och yngre medarbetare. Nya generationer vill ha mer av sitt arbetsliv än lön och trygghet samtidigt som det finns en del fördomar från chefer om 90-talisterna med avseende på attityd och produktivitet. Utmaningen är att skapa en ny balans av erfarenhet och nytänkande. Långsiktig framgång i ledarskapet börjar med de första erfarenheterna som 90-talisterna får av sin nya arbetsplats och det sätt som förväntningar kommuniceras till dem. Så kalllad onboarding tillsammans med orientering är den första möjligheten för organisationen att göra intryck och är en gyllene möjlighet som inte kommer tillbaka. Gör klart för dem att de har kommit till den rätta platsen för utveckling och att finna sin potential. Viktigt är också insikten att rekryteringen inte är över när anställningskontraktet är påskrivet. Att åter-rekrytera, genom kunskapsutveckling och förnyelse är nyckelaspekter i relationen till de yngre generationerna på arbetsplatsen. Tidiga investeringar lönar sig Investeringar i program för onboarding är extra lönsamt med avseende på 90-talister på grund av deras stora vana vid sociala medier och generella benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter i breda nätverk. Positiva aspekter av ledarskap har störst chans att spridas om det syns tidigt i den nyrekryterades vardag. I dagens uppkopplade värld är rekommendationer viktigare än kampanjer och tidiga investeringar i ledarskap för nyanlända 90-talister är ett effektivt sätt att bygga ditt employer brand. Skapa klarhet i förväntningarna av varandra En aspekt av att leda 90-talister är att olika förväntningar kan ge upphov till kulturkrockar. Yngre generationer föredrar feedback i realtid snarare än periodiska utvärderingar, 90-talister välkomnar alla typer av lärande och utveckling så länge som dialogen är kontinuerlig. En mer traditionell syn på ledarskap går ut på att göra planen glasklar, delegera och sedan utvärdera. När de unga förmågorna sedan efterfrågar dialog i realtid kan detta uppfattas som att de brister i självständighet, är lata eller inte förstår. Det handlar istället om andra sätt att lära sig och vinna legitimitet. När en baby-boomare eller gen-x:are vill veta hur man gör söker man sig till någon form av central auktoritet, typ chefen, medan en 90-talist vänder sig till nätverket omkring där chefen är en deltagare i en större dialog. Utveckling och lärande är ledarskap för 90-talister En studie av konsultbyrån PwC visade att träning och utveckling värderas högst av den senaste generationen på våra arbetsplatser. Framgångsrika program för lärande och ledarskap fokuserar på saker som mentorskap, erfarenhetslärande och teambaserade projekt. Nyckeln till ledarskap i detta sammanhang handlar om att stärka 90-talisternas kommunikation och förmåga att fatta beslut. På samma sätt som 40-talisterna strävade efter att stärka sin kompetens i hierarkier, vill 90-talisterna stärka sin kompetens att fungera i olika typer av nätverk. Källa: Joan Snyder Kuhl. Investing in Millennials for the Future of Your Organisation. Leader to Leader, talister går i spetsen för breda trender För 90-talister är balans mellan arbete och privatliv en förutsättning för att kunna utveckla den egna talangen. Samtidigt börjar människor i alla delar av arbetsmarknaden att kräva samma flexibilitet som 90-talisterna. Enligt en undersökning från PwC NextGen skulle 64% av 90-talisterna och 66% från andra generationer föredra att ibland arbeta hemifrån om de hade möjligheten. 66% av 90-talister och 64% av icke-nittiotalister vill ha möjligheten att tillfälligt flytta sina arbetstimmar samtidigt som 15% av alla manliga anställda och 21% av alla kvinnliga anställda säger att de skulle ge upp en del av sin lön och bromsa takten i karriären i utbyte mot att få arbeta färre timmar. Samtidigt som livsbalans är viktigast för 90-talister, är det också högt värderat av andra generationer. 71% av 90-talisterna och 63% från andra generationer säger att krav från arbetet innebär stora ingrepp på deras personliga liv och söker lösningar som möter dessa utmaningar. Ledare och organisationer måste förstå att flexibilitet och balans mellan arbete och liv inte bara handlar om krav från nya generationer eller större möjligheter för kvinnor. När de möter utmaningarna med strategier och policys som riktar sig mot hela talangpoolen kan vi se en förskjutning mot mer mångsidiga och inkluderande arbetskulturer för alla generationer. Källa: Evolving talent strategy to match the new workforce reality. PwC NextGen, Insightlab 19

3 Att leda 90-talister Efterträdarna till Gen-Y: Pluralisterna Det kan vara vanskligt att dela in människor efter ålder. Det man tar pulsen på med generationstänkandet är den rådande kultur eller zeitgeist som bärs upp av de människor som omfattas av den valda tidsperioden. Detta gäller även 90-talisterna som egentligen kan delas upp i två delar: de som är födda fram till 1995 tillhör generation-y och de som kommer efter generation-z eller Pluralisterna. Dessa kan beskrivas utifrån sju bärande faktorer. 1. Ny demografi Pluralisterna växer upp i snabbt föränderliga tider. I världen ökar befolkningen medan födelsetalen står stilla i Sverige och många andra västländer. Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt och invandring är den faktor som håller befolkningstalen från att gå bakåt. Pluralisterna som är på väg in i arbetsmarknaden kommer att leva längre, jobba längre och ha en större pensionsbörda att finansiera. 2. Överflöd i förändring Pluralisterna har begåvats med teknologi, globala kopplingar och utbildning på en hittills oöverträffad nivå. Deras perspektiv formas av en värld där vetenskapliga och teknologiska framsteg varvas med oförutsägbara ekonomiska och humanitära kriser. Begrepp som överflöd, välfärd, trygghet och tillväxt kommer att betyda något annat för denna generation när de kommer ut på arbetsmarknaden. 3. Digitalt formade Den ålder då vi börjar använda en viss typ av teknologi bestämmer hur integrerad den blir i vår vardag. Baby-boomers och gen-x använder teknologi för att lösa praktiska, funktionella problem och kom i kontakt med teknologin genom utbildning och arbetsliv. Pluralisterna lever dock i den digitala eran sedan tidig ålder och Google, Facebook och YouTube är begrepp som är lika tidiga som mjölk, lego eller Bolibompa. 4. Globalt fokus Pluralisterna är den första generationen som har globalt omfång i ordets rätta bemärkelse. Musik, filmer och kändisar har haft global spridning även för tidigare generationer, men idag är utbudet rikare än någonsin tidigare. Det finns även en kvalitativ skillnad i den globala närvaron då individer kan få djupare kontakt med varandra i ett globalt sammanhang genom sociala medier, open source-projekt eller onlinespel. 5. Visuell orientering Den nya generationen föredrar visuell information framför text. Man ser hellre ett klipp på YouTube som sammanfattar ett kunskapsområde än läser en artikel. Detta är inte uttryck för lättja utan en anpassning till en vardag med informationsöverflöd. I en vardag som är allt mer mättad av budskap kan visuell information lättare sammanfatta och integrera kunskap. Varumärken, bilder och kulturella ikoner överbryggar även språkliga barriärer på ett sätt som inte text förmår. 6. Nya former för lärande För varje generation har andelen högutbildade ökat och för pluralisterna är utbildning inte längre begränsat till en viss period utan en livslång verklighet. Redan bland gen-x har andelen individer som byter spår i livet ökat markant och för framtida generationer på arbetsmarknaden kommer detta att vara än mer utpräglat. 7. Social sammanhållning Dagens unga är betydligt mer beroende av sina jämlikar än sina föregångare. Studier har visat att de nya generationerna har ungefär lika många nära vänner som andra, men nätverken är betydligt större vilket betyder att man har större möjlighet att få bekräftelse för den man är och hitta sociala sammanhang där man kan känna sig trygg. Källa: Mark McCrindle. The ABC of XYZ Understanding the Global Generations, 3rd ed Insightlab

4 Att leda 90-talister TEma Jeanette Fagerhall intervjuar Wendela Almgren, 29 år, HR-chef på Bisfront och initiativtagare till EU-projektet YouLearn. 90-talisterna är en självsäker generation med höga ambitioner som det lönar sig att ta vara på men vi måste tänka lite nytt. Wendela Almgren, HR-chef på Bisfront och initiativtagare till projekt YouLearn, som helfinansierades av EUs socialfond. 90-talisterna uppfattas allmänt som en enormt underhållskrävande generation. Hur får vi dem att prestera fantastiska resultat? Som projektledare för YouLearn har Bisfronts HR-chef Wendela Almgren fått flera viktiga insikter kring hur vi ska ta vara på den unga generationens högt ställda ambitioner. Att hjälpa dem att sätta realistiska förväntningar är en viktig sak. Att sätta etiketter på feedback och erbjuda karriärer enligt dataspelsmodellen är andra. Rätt förväntningar är viktigt för att må bra och kunna prestera väl Sedan barnsben har 90-talisterna fått höra att de är unika, att de är duktiga och att de kan bli vad de vill. Därför är det nu en självsäker generation med höga ambitioner, som kommer ut i arbetslivet. Och det är bra. Det är deras främsta styrkor. För det skapar ett driv som får saker och ting att hända i våra organisationer. Men många 90-talister har orealistiskt höga förväntningar på hur snabbt de ska göra karriär. Och de riskerar att bli en stressad, besviken och rent av olycklig generation, när de märker att de inte kan leva upp till sina egna förväntningar. Vad ingen riktigt verkar ha talat om för 90-talisterna är att det för vissa arbetsuppgifter och roller i arbetslivet även krävs erfarenhet. Och att det är någonting som man måste jobba hårt för och det tar längre tid än tre månader. För att hjälpa dem att må bra och prestera väl behöver vi vara mycket Om Wendela Almgren, gasellföretaget Bisfront och EU-projektet YouLearn Wendela Almgren är 29 år, nygift och på Handikappförbundets konferens där hon nyligen höll tal kring Lönsam rekrytering och socialt ansvar beskrev hon sig själv som modig, visionär, omtänksam och dyslektiker. Trots sin unga ålder har Wendela redan hunnit vara HR-chef på företaget Bisfront i fem år. Något år efter sin kandidatexamen med fristående kurser i bland annat psykologi och personalvetenskap började Wendela på Bisfront. Hon arbetade då deltid som säljare och tog hand om HR-frågor på deltid. När företaget växte och hade behov av en HR-chef på heltid fick Wendela jobbet. Bisfront, som grundades 2006 av lumparkompisarna Karl-Erik von Bahr och Felix Kvick, är idag ett av Nordens ledande bolag inom nykundsbearbetning och besöksbokning. På Bisfronts kontor i Stockholm arbetar drygt 60 personer och man har även representation i Göteborg och Malmö. Medarbetarna är lika många kvinnor som män och åldern varierar mellan 20 och 62 år, även om de allra flesta är mycket unga. Snittåldern ligger på 31 år och medianåldern är ännu yngre, runt 25. Bisfront är ett av Sveriges snabbast växande företag. Tre år i rad; 2011, 2012 och 2013 har man både blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och till Superföretag av Veckans Affärer. YouLearn har varit ett kompetensutvecklingsprojekt, finansierat av Europeiska Socialfonden, som Wendela Almgren tog initiativ till och sedan har varit projektledare för under två och ett halvt år, till det avslutades hösten Projektet var ett samarbete mellan de sex företagen Bisfront, Klarna, Educations.com, Releasy Customer Management, Gradén och Mattson samt Makalös kommunikation. Dessa sex företag har flera gemensamma nämnare; de har stora externa eller interna contact-centers för kundkommunikation på distans, de är tillväxtbolag och de rekryterar unga medarbetare, många utan tidigare erfarenhet från arbetslivet. Huvudmålet med projekt YouLearn var att ge unga medarbetare möjlighet till utbildning som främjar deras framtida karriärer och ger dem en ökad kunskap kring arbetslivets många olika krav. Projektet riktade sig till alla anställda på företagen, även chefer och ledare, för att de på bästa sätt ska kunna utveckla och leda personalen och ta tillvara på deras kompetens. I projektet jobbade man bland annat med arbetsrätt, konflikthantering, kommunikation, värdegrundsarbete och självledarskap. Som resultat ser man tryggare medarbetare som trivs bättre och tar större ansvar i vardagen. På YouLearns hemsida finns massor att läsa om projektet, utbildningsfilmer, studentuppsatser samt tips och info Insightlab 21

5 Att leda 90-talister Länktips! Why Generation Y Yuppies Are Unhappy com/2013/09/whygeneration-y-yuppies-areunhappy.html YOUTUBE TIPS! På YouTube hittar du den inspirerande föreläsningen om Lönsam rekrytering och socialt ansvar som Bisfronts HR-chef Wendela Almgren höll på Handikappförbundets konferens Rätt stöd till arbete, i Stockholm den 14 maj QR-kod till https:// watch?v=xv1 Kubes5LM tydliga med vad som krävs för olika arbetsuppgifter och roller, konstaterar Wendela. På Bisfront kan man anmäla karriär På Bisfront kan vem som helst när som helst anmäla karriär. Detta gör man till HR-avdelningen och då har man rätt till karriärsamtal. Inför ett karriärsamtal får cheferna skriva ner sin feedback till medarbetaren på de kriterier som man har satt upp som krav för den karriär som medarbetaren vill göra. Ibland blir karriärsamtalet ett uppvaknande för medarbetaren. Oj, är man tvungen att kunna allt det här för att bli chef det hade jag ingen aning om! Men vi säger aldrig till någon att det är omöjligt att bli det de drömmer om, bara att det kanske tar lite längre tid än vad de först trodde. Och sedan hjälper vi dem att staka ut vägen, säger Wendela. Karriärutveckling enligt dataspelsmodellen Karriär behöver inte innebära att bli chef. Att göra karriär handlar om att utvecklas och få nya utmaningar och på Bisfront kan man göra karriär även som säljare, kundansvarig, projektledare och utbildare. Utifrån det första karriärsamtalet gör man en plan för medarbetarens karriär och man sätter ihop ett utbildningsprogram. På Bisfront har man försökt att lägga upp utbildningarna så att de liknar TV- och dataspel ett karriärspel. Det finns olika levels, man tar små tydliga steg framåt och belönas för varje steg man klarar. Man kanske får en stjärna för varje delmoment och för att komma till nästa level krävs tre stjärnor och när man har nått dit så får man ett certifikat. Det handlar om att tydliggöra och visa på möjligheter och hjälpa dem att bygga sitt CV. När medarbetarna känner att de utvecklas så trivs de bättre och stannar längre, säger Wendela. Hellre små nu när-belöningar än stora ifall att-morötter I de digitala spel och nättjänster som är en stor del av 90-talisternas liv får man hela tiden snabba återkopplingar och belöningar på det man gör. På Bisfront har man inte bara försökt efterlikna detta i karriärutvecklingen, utan även i belöningssystemet. Istället för att bara motivera personalen med traditionella bonusar som ofta följer modellen om du lyckas med x så får du y när året är slut, använder man sig av det som Wendela kallar nu när-belöningar. En nu när-belöning ska delas ut som en överraskning så fort som möjligt när någon har gjort något bra. Det kan vara att hjälpa en kollega eller att lyckas i ett säljsamtal eller något annat som man kanske har kämpat med ett tag. Och belöningen behöver inte vara så påkostad. Det är viktigare att den är omedelbar och personlig. Det kan till exempel vara ett passande mobilskal, en keps, ett nagellack som matchar medarbetarens nya tröja eller bara beröm kanske kopplat till att nu när du klarade x så bra vill vi gärna att du är med i projekt y. Och så är det viktigt att man belönar så att alla ser, för då lär sig de nyanställda snabbt vad det är som uppskattas i organisationen, säger Wendela. Feedback med etikett Det som man ofta hör om den yngre generationen är att de vill ha väldigt mycket feedback. För att kunna ha personlig kontakt med alla medarbetare har cheferna på Bisfront max 14 medarbetare, man sitter ofta bredvid och coachar vid säljsamtal och alla har medarbetarsamtal varje månad. Ändå ville medarbetarna ha mer feedback! Vi hade verkligen svårt att förstå vad mer vi kunde göra. Vi tyckte att vi gav dem feedback hela tiden och ändå ville de ha mer. Så vi tänkte att nu ska vi minsann tala om för dem hur mycket feedback de får. Så varje gång cheferna skulle ge en medarbetare feedback började de att inleda med orden Nu ger jag dig feedback. Och då dämpades med en gång de högljudda ropen efter mer feedback! Det var precis som att medarbetarna inte riktigt hade vetat vad feedback var för något. I alla fall hade de inte märkt att de fick det. Sedan vi satte etiketter på feedbacken är många fler nöjda med den feedback de får, konstaterar Wendela. Chefen som hjälte och rockstjärna När man i början av projekt YouLearn frågade medarbetarna vad cheferna behövde bli bättre på svarade de Min chef behöver bli bättre på att motivera mig. 90-talisterna vill att deras chef ska vara deras hjälte och förebild. Men det räcker inte med en chefstitel för att förtjäna hjältestatus. De vill att chefen ska vara god, framgångsrik, spännande, häftig och kunna skapa ett wow! i organisationen. De vill ha en rockstjärna till chef! Cheferna behöver vara medvetna om hur viktiga de är som förebilder och hur iakttagna de är. Och de måste jobba på att skapa sig ett tydligt Insightlab

6 varumärke - som Ingvar Kamprad. Han är IKEAs hjälte och rockstjärna! säger Wendela. Varumärket allt viktigare Varumärken blir allt viktigare. När ett företag ska ta ställning till om de ska samarbeta med ett annat företag så är det andra företagets varumärke naturligtvis viktigt. Det måste ju stå för något som det är positivt för det egna företagets varumärke att förknippas med. Precis på samma sätt tänker 90-talisterna när det gäller jobbet och deras personliga varumärke. De utvärderar vad det innebär för deras personliga varumärke om de arbetar för en viss organisation. Därför är det viktigt att vara tydlig med vad företaget står för, varför man finns och vad man vill berika världen med, säger Wendela. Utbildning i självledarskap I samma undersökning som medarbetarna tyckte att cheferna behövde bli bättre på att motivera dem så frågade man cheferna vad de tyckte att medarbetarna behövde bli bättre på. Och allra mest tyckte cheferna att medarbetarna behövde bli bättre på mental träning och på att leda och motivera sig själva. I samarbete med företaget Selfleaders tog man därför i projekt YouLearn fram utbildningar i detta. Chefsutbildning i stress och psykisk ohälsa Samtidigt som antalet valmöjligheter i samhället har ökat, bland annat när det gäller skola och utbildning, så har också stress och psykisk ohälsa bland unga ökat under de senaste åren. Därför är det viktigt att cheferna får utbildning i hur de ska hantera detta både i akuta situationer och med förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet handlar mycket om att situationsanpassa ledarskapet och lyssna in sina medarbetare så att man kan leda varje individ där han eller hon befinner sig i varje situation. Boktips! Att leda nästa generation - Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? av Emma Pihl. EXEMPEL som kan hjälpa till att identifiera ansvarstagande och offerroll: 1. Tro på att de kan. Ta vara på 90-talisternas höga ambitioner och självsäkerhet genom att ge dem utmaningar. Om de inte utmanas får de tråkigt och om de får tråkigt och inte känner att du tror på dem så kommer de att söka sig någon annanstans. 2. Hjälp dem att sätta realistiska förväntningar. 90-talister har ibland orealistiskt höga förväntningar på hur snabbt de ska göra karriär och de riskerar därför att bli stressade, besvikna och rent av en olyckliga. Hjälp dem genom att vara tydlig med vad som krävs för olika arbetsuppgifter. 3. Ge möjlighet till karriärutveckling enligt dataspelsmodellen. 4. När ni ger feedback tala då om att det är det ni gör. Anledningen till att många unga efterfrågar mer feedback kan vara att de inte alltid märker när de får feedback. Prova med att inleda all feedback med orden Nu ge jag dig feedback. 5. Erbjud utbildning i mental träning och självledarskap. Många 90-talister har vuxit upp med curlande föräldrar. Nu är det dags att de lär sig leda sig själva för att infria sina högt ställda ambitioner. I den undersökning som låg till grund för de utbildningar som togs fram i projekt YouLearn, ansåg cheferna att självledarskap var det viktigaste 90-talister behövde lära sig. 6. Utbilda cheferna i stress och psykisk ohälsa. Samtidigt som antalet valmöjligheter i samhället har ökat, bland annat när det gäller skola och utbildning, så har också stress och psykisk ohälsa bland unga ökat under de senaste åren. Därför är det viktigt att cheferna får utbildning i hur de ska hantera detta både i akuta situationer och med förebyggande arbete. 7. Motivera med små nu när belöningar i stället för stora om så morötter. Digitala spel och nättjänster som Facebook, Instagram och YouTube är en stor del av 90-talisternas liv. Och där får man snabba återkopplingar och belöningar på det man gör. Försök att vara lika snabb och tydlig med belöningarna på jobbet. Det behöver inte vara stora belöningar, men gärna personliga. Kanske ett passande mobilskal, en keps, ett doftljus eller bara beröm kanske kopplat till att nu när du gjorde x så får du vara med i projekt y. Och belöna så att alla ser. Dels är det mer motiverande, dels lär sig alla då snabbt vad det är som uppskattas i organisationen. Det här är tidens anda och mycket mer motiverande än stora hemliga om du gör x så får du i slutet av året y bonusar. 8. Ge dem hjältar att följa. 90-talisterna vill ha hjältar och blir chefen deras hjälte kommer de troget att slåss vid hans eller hennes sida. Men man måste förtjäna att bli hjälte och 90-talisterna ställer höga krav. Chefen behöver till exempel både vara god, framgångsrik, tillgänglig och personlig. 9. Var tydlig med organisationens varumärke. När ett företag ska ta ställning till om de ska samarbeta med ett annat företag så är det andra företagets varumärke naturligtvis viktigt. Det måste ju stå för något som det är positivt för det egna företagets varumärke att förknippas med. Precis på samma sätt tänker 90-talisterna när det gäller jobbet och deras personliga varumärke. De utvärderar vad det innebär för deras personliga varumärke om de arbetar för en viss organisation Insightlab 23

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Konsten att leda och behålla unga medarbetare

Konsten att leda och behålla unga medarbetare Konsten att leda och behålla unga medarbetare Sofia Rasmussen, Seniorkonsult Kairos Future Näringslivsdagen i Kristianstad, den 8 november 2012 FUTURE& Research-based& foresight& STRATEGY& Future-& based&&

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Intro Hermods Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Olin och Ravnskov har blivit Carlberg och Olin (bokstavsordning gäller!) Nils Carlberg, Learnways Maria ao Olin, Medieinstitutet e tutet 45

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only Wise Happiness 2013 En undersökning om vad som driver lycka Sandra Szepesi, Sales Only Vad gör oss lyckliga? Alla strävar efter att vara lyckliga. Men lycka kan ibland kännas som ett abstrakt begrepp som

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G SEMINARIER På de kommande sidorna kan du ta del av vårt utbud av seminarium. De flesta ämnen finns i utföranden med olika ambitionsnivå. Kunskapen kan även förstärkas genom att ämnet utförs som en halvdag

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer