Fastställande av kongressutskott samt Fördelning av motioner och propositioner på utskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av kongressutskott samt Fördelning av motioner och propositioner på utskott"

Transkript

1 SULF:s Kongress 2010 BILAGA 3 Fastställande av kongressutskott samt Fördelning av motioner och propositioner på utskott Styrelsen föreslår att kongressen fastställer kongressutskott, fördelar propositioner och motioner, väljer utskottsordföranden och fördelar ledamöter i utskotten enligt följande: Utskott A Utskott B Utskott C Utskott D Utskott E Dechargefrågor, budget, stadgefrågor m.m. Förbundets inre arbete Utbildnings- och forskningspolitik Universitetslärarkarriären Arbetsmiljö, arbetsrätt, facklig utbildning m.m. Varje utskott omfattar ca 20 personer. Revisorerna deltar i dechargeutskottet. Ombud och styrelsens ledamöter väljer själva utskott. De som tillhört utredning/arbetsgrupp deltar i det utskott som behandlar resp rapport. Föredragning i utskott görs av ordförande/sekreterare i aktuell utredning/arbetsgrupp. Föredragning för kongressen görs av utskottsordförande. Det är viktigt att kongressens arbete under dag 2 läggs upp på ett sådant sätt att skilda ståndpunkter redovisas och debatt därmed underlättas. Proceduren vid plenarmöte kan ändras genom a) att motionären lägger fram sin mening b) att styrelsen därefter föredrar sin ståndpunkt c) att utskottsordföranden därpå redovisar utskottets synpunkter och ställningstagande - även ev. utskottsminoritet Styrelsen bör alltid ta till orda om vad man anser om utskottsutlåtanden. Utskottens utlåtanden kommer att skriftligen föreligga i kongressalen den 24 november kl

2 Utskott A Förslag till Dechargefrågor, budget, stadgefrågor m.m. Utskottsordförande: Helén Persson Utskottssekreterare: Ingvar Gräns, Johanna Kemi Styrelsens företrädare: Iréne Bernhard, Anneli Carlsson, Anna Götlind, Örjan Lönnevik Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008, inkl konfliktfonden Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2009, inkl konfliktfonden Verksamhetsrapport för 2010 Verksamhetsplan för Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för Styrelsens proposition om stadgeändring ang. kongressperiod 1. Motion angående hur ledamöter till Saco-S representantskap utses. Förslag till stadgeändring SULF/Umeå 2. Tre perioder i styrelsen SULF/Uppsala 3. Tidsbegränsning för förbundsstyrelsearbetet KTH/SDF 4. Motion om stadgeändring angående kongressperiod SULF/Umeå 5. Instruktion till valberedningen SULF/Lund Kerstin Abbing Alfredo de Toro Christer Gardelli Magnus Gustavsson Teresa Hankala-Janiec Ulf Jäglid Owe Kågesten Tommy Magnusson Sven Nygård Fredrik Söderquist Bo Westlund Sveriges Lantbruksuniversitet Luleå tekniska universitet Chalmers Luleå tekniska universitet Södertörns högskola

3 Utskott B Förbundets inre arbete Förslag till Utskottsordförande: Bo Ekengren Utskottssekreterare: Berit Bergström, Lars Karlsson Styrelsens företrädare: Barbro Biström, Henrietta Huzell, Johan Modée Styrelsens proposition om formerna för förbundets arbete med lärarutbildningsfrågor Rapport från förbundsstyrelsen om förbundets identitetsarbetet Rapport från förbundsstyrelsen om nya riktlinjer med kommentarer för SULF:s etiska kommitté 6. Policy om ekologisk och etisk konsumtion SDF/KTH 7. Den goda handledaren SULF/Uppsala 8. Rekryteringsarbetet SULF/Uppsala 9. Mötespaket för arbetsplatsmöten SULF/Lund 10. Motion om inrättande av ett kontaktforum för förtroendevalda SULF/LiU 11. Motion om sektionernas representation i SULF:s förbundsstyrelse SPF 12. Bevakning av de yngre forskarnas fackliga intressen inom förbundet och gruppens organisatoriska tillhörighet ULF 13. SULF ska vara ett förbund för alla akademiker inom universitetsoch högskolevärlden KTH/SDF 14. Alternativ behandling av motioner SULF/Lund Laura Enflo Timo Hellström Christina Hjorth-Aronsson Ivar Jung Gustav Landgren Elisabeth Larsen-Cederström Karin Larsson Bengt-Åke Lindblom David Minugh Claes Moberg Christina Romlid Anders Rydlöv Fredrik Thuvander Ulf Zander Kungl. Tekniska högskolan Örebro universitet Linnéuniversitetet Högskolan i Gävle Högskolan Dalarna Karlstads universitet

4 Utskott C Förslag till Utbildnings- och forskningspolitik Utskottsordförande: David Ludvigsson Utskottssekreterare: Ann Fritzell, Anna Gatti Styrelsens företrädare: Mattias Collin, Anna Mårtensson, Per Sundman Styrelsens proposition: SULF:s forskningspolitiska program 15. Motion ang. adjunkters rösträtt Jerry Albihn 16. Ett rättvisare kollegialitetsbegrepp SDF/KTH 17. Motion rörande kvalitet i högre utbildning och vikten av ett nära samband mellan forskning och undervisning SPF 18. Motion om samtliga lärares rätt och skyldighet till forskning SULF/Göteborg 19. Motion om effektivare ekonomistyrning SULF/LiU 20. Motion om arbete för ökat inflytande över universitetens kvalitetsarbete SULF/Stockholms universitet 21. Granskning av förändrade ledningsstrukturer vid universiteten SULF/Umeå 22. Scholarship of Teaching and Learning SULF/Uppsala 23. Lektorernas arbetssituation en kvalitetsfråga för den högre utbildningen ULF 24. Framtida utbud och efterfrågan på universitetslärare ULF 25. Arbetstid och forskning SULF/Uppsala Sven-Arne Andréasson Donald Blomqvist Carolina Camén Rune Fredriksson Anders Fröjmark Stefan Gustafsson Kristina Gutfelt Kirsi Höglund Göran Larsson Lars Lundqvist Johann Mulder Kristina Nilsson Rahim Rahmani Lotti Ryberg-Welander Veronica Stoehrel Carina Théen Sanna Tielman-Lindberg Thomas Wennstam Mikael Åsman Chalmers Karlstads universitet Linnéuniversitetet Malmö högskola Högskolan i Borås Sveriges Lantbruksuniversitet Högskolan Kristianstad Mittuniversitetet Högskolan i Halmstad Högskolan i Borås Karlstads universitet Blekinge Tekniska Högskola

5 Utskott D Förslag till Universitetslärarkarriären Utskottsordförande: Ingmarie Mellenius Utskottssekreterare: Robert Andersson, Lina Carls-Lindberg Styrelsens företrädare: Håkan Lindkvist, Rikard Lingström, Anders Ullholm Rapport från förbundsstyrelsen om begreppet skuggdoktorand Rapport från förbundsstyrelsen om kompetensutveckling 26. Visstidsanställda SUAF 27. Motion om genomförande av internationell jämförelsestudie om högskolelärares arbetsvillkor SULF/LiU 28. Anställning för alla postdoktorer SULF/Uppsala 29. Befattningsstruktur SULF/Uppsala 30. Tydliga karriärvägar SULF/Uppsala 31. Prolongation biträdande lektor SDF/KTH 32. Motion om forskares möjlighet att erhålla lektorat SULF/Göteborg 33. Tidsbegränsning av anställning för lärare inom konstnärlig verksamhet SULF/Lund 34. Begränsning av visstidsanställningar SULF/Uppsala 35. Handledarutbildning SULF/Uppsala 36. Rätten till prövning för befordran ska vara kvar ULF 37. Emeritilärare SULF/Uppsala 38. Universitetsadjunkters framtida roll inom högskolan SUAF 39. Motion om bibehållande av lärarkategorin universitets/högskoleadjunkt SULF/Göteborg 40. Bättre villkor för utländska doktorander SULF/Lund 41. Anställning för nyantagna doktorander SULF/Lund 42. Angående stipendiefinansiering av doktorander och postdoktorer SULF/Umeå 43. Anställning som doktorand SULF/Uppsala 44. Universitetsadjunkternas arbetsmiljöförhållanden SULF/Uppsala 45. Motion om införandet av ett försäkringspaket för alla stipendiefinansierade SULF:s medlemmar SULF/LiU lärare SULF/Uppsala 47. Ökande arbetslöshet bland forskarutbildade i Sverige SULF/Lund Lars Abrahamsson Mats Cedervall Christin de Flon Nils Elander Bengt Kjellgren Pernilla Liedgren Dobronravoff Anqi Lindblom-Ahlm Gunnel Lindö Inger Lorentzson Andreas Lundin Kungl. Tekniska högskolan Högskolan i Halmstad Ersta Sköndal Högskola Mittuniversitetet

6 Eva Magnusson Krzysztof Marciniak Ellen Matlok-Ziemann Andreas Nordin Åsa Rybo Landelius Jenny Sullivan Hellgren Michael Svedemar Eva Velander-Sundin Ulla Åhnby Högskolan i Skövde Malmö högskola Högskolan Väst Högskolan i Jönköping

7 Utskott E Förslag till Arbetsmiljö, arbetsrätt, facklig utbildning, övriga frågor Utskottsordförande: Annika Blekemo Utskottssekreterare: Carl Falck, Mari Willart Styrelsens företrädare: Janet Harling, Martin Selander, Barbro Sigfridsson, Inger Wieslander Rapport från förbundsstyrelsen om psykosocialt arbetsmiljöarbete 48. Karriärrådgivning för yngre forskare SULF/Uppsala 49. Chefsutbildning med fokus på psykosocial arbetsmiljö SULF/Malmö högskola 50. Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda med fokus på psykosocial arbetsmiljö SUAF 51. Grundutbildning för ombud SULF/Lund 52. Fördjupad lokal facklig kunskap om arbetsrätten vid arbetsbristoch turordningskretsförhandlingar SULF/Lund 53. Fördjupning av kunskaper om arbetsmiljöarbete SULF/Lund 54. Kränkande särbehandling SUAF 55. Kompetensutveckling SUAF 56. Stöd till personal med dyslexi inom högskolan SULF/Malmö högskola 57. Motion om förtydligande av universitetslärares rättigheter SULF/Umeå 58. Utbildning för studierektorer SULF/Uppsala 59. Studierektorer SULF/Uppsala 60. Distansutbildning SULF/Uppsala 61. Tjänstgöringsplaner SULF/Uppsala UllaBritt Aminoff Lili André Martin Björkman Karl Bodell Peter Emsheimer Catrine Forsnabba Johan Gustavsson Mona Hverven Folke Lundberg Barbro Lundin Anneli Lundkvist Lars-Åke Lööv Hannele Moisio Charlott Nyman Bodil Sjögreen Eva Spens Mitsuru Suzuki Lena Svensson Jonathan White Högskolan i Gävle Karolinska institutet Malmö högskola Högskolan Väst Högskolan i Jönköping Sveriges Lantbruksuniversitet Karolinska institutet Linnéuniversitetet Högskolan Dalarna

8 Anne-Marie Åkerlund

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Välkommen. till filmpremiär och

Välkommen. till filmpremiär och 1 2 Välkommen till filmpremiär och 3 4 Kongressombud Förbundsstyrelsen Revisorerna Valberedningen Välkommen till Naturvetarnas kongress 2012 Vi har nöjet att översända handlingarna till Naturvetarnas kongress

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se Beslutsprotokoll På din sida www.sjf.se Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte KALLELSE Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014 kl 16.00 Plats: CE04 på Pedagogen, Hus C, Läroverksgatan 5 Kallelsen är utsänd till

Läs mer

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den 26 27 maj 2005. 1. Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster

Läs mer

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning Rapport 2007:23 R Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor Del 1: Den nationella bilden Kvalitetsgranskning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2009 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl 10.00 Göteborgs

Läs mer

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa

Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa ALMEDALEN 2013 Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa någon... - Om tidsbegränsade anställningar och kvalitet i akademin SULF:s rapport Almedalen

Läs mer