Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

2 2 Utbildningskatalog 2014

3 2014 är det hästens år. Hos kineserna symboliserar hästens år det ädla och eleganta men också snabbhet och uthållighet. Hästens år associeras också med glädje, flexibilitet, humor och fest. Våra utbildningsinsatser kan associeras med flera av dessa egenskaper, bland annat flexibilitet, glädje men även djup erfarenhet och kompetens. Hur ser behovet av kompetensutveckling ut i din organisation? Vi hoppas att vårt utbud av utbildningar ska motsvara era förväntningar. Om inte så hjälper vi mer än gärna till med att skräddarsy en kurs utifrån era behov med komponenter från våra olika utbildningar som vi erbjuder i katalogen eller utifrån ämnen som inte finns med alls. Vi hoppas att vi ses på någon utbildnings aktivitet under hästens år. Varmt välkomna till Deloittes utbildningar! Roland Svensson Ansvarig för utbildningsverksamheten inom den offentliga sektorn Utbildningskatalog

4 sförteckning Utbildningar 2014 Sid 8-35 Utbildning Datum Ort Sida Utbildning Datum Ort Sida Mervärdesskatt inom fastighets- och byggområdet Mervärdesskatt inom fastighets- och byggområdet 6 februari Stockholm 9 11 februari Malmö 9 Framtidens assistentroll 11 mars Göteborg 10 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 12 mars Stockholm 11 Introduktion till Excel 25 mars Stockholm 12 Hur skapas en arbetsplats alla vill gå till? 8 april Malmö 13 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 8 april Stockholm 14 Mervärdesskatt - Grundkurs 9 april Malmö 15 Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? 9 april Stockholm 16 Mervärdesskatt - Grundkurs 10 april Stockholm 15 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 10 april Malmö 14 Intern kontroll i framkant 6 maj Malmö 17 Framtidens roll som ekonom/controller 7 maj Stockholm 18 Den nya kommunala redovisningsrevisionen 7 maj Stockholm 19 Intern kontroll i framkant 8 maj Stockholm 17 Mervärdesskatt - Grundkurs 8 maj Göteborg 15 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor 13 maj Stockholm 20 K2/K3 21 maj Malmö 21 Assistentutbildningen del maj Stockholm 22 Lekmannarevision i praktiken 4 juni Göteborg 24 Assistentutbildningen del september Stockholm 23 Hantera krångliga fakturor 18 september Stockholm 25 Svenska kyrkans skattesituation 2 oktober Malmö 26 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 7 oktober Stockholm 14 Att sätta mål som effektiviserar och leder verksamheten i rätt riktning 7 oktober Malmö 27 Ledarskap för noviser 8 oktober Malmö 28 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 9 oktober Malmö 14 Årsredovisningen - en viktig del av förtroendevaldas verktygslåda 21 oktober Stockholm 29 Medarbetarskap 22 oktober Stockholm 30 Avancerad Excel 22 oktober Stockholm 31 Arbetsrätt, sociala medier och whistleblowing 6 november Stockholm 32 Belöningssystem i offentlig sektor 11 november Göteborg 33 Ekonomi för noviser 12 november Göteborg 34 Politikerutbildning 2 december Stockholm 35 Hemma-hos-utbildningar Sid Utbildning Sida Utbildning Sida Deloitte Management Academy (DMA) 37 Avancerad redovisning 41 Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM) 38 Koncernredovisning 42 Att hantera vårdtagares privata medel 39 Utvecklingsprogram för mellanchefer 43 Redovisning för noviser 40 Kommunikation 44 4 Utbildningskatalog 2014

5 Anmälan och kontaktinformation Anmälan Anmäl dig till våra utbildningar via vår webbplats utbildningar, där hittar du samtliga kommande utbildningar. Ange din faktureringsadress i fältet för kommentarer då du registrerar din anmälan. Fyra veckor före kursdatum är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega. Två veckor före kursdatum tas beslut om kursen kommer att genomföras. Beslutet baseras på antal anmälda. Kontakt Vi kan även genomföra alla utbildningar som Hemma-hos-utbildning på ert kontor och strävar då efter att anpassa innehållet efter era behov. Om du har några särskilda synpunkter eller önskemål gällande utbildningarnas innehåll är du välkommen att kontakta oss. Utbildningsansvarig Kursadministration Roland Svensson E-post: Tel: Maritha Ollikainen E-post: Tel: Utbildningskatalog

6 Utbildningsledare Roland Svensson Roland är Director på Deloitte med nästan 20 års erfarenhet av att driva utbildning för den offentliga sektorn. Roland är Deloittes utbildningsansvarige som har genomfört föreläsningar i mer än 110 av Sveriges kommuner och i hälften av landets landsting/regioner. Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland. Torbjörn Bengtsson Torbjörn är Director på Deloitte med över 20 års erfarenhet av rådgivning och utbildning. Torbjörn har genomfört föreläsningar i ett 50-tal kommuner under de senaste tio åren. Torbjörn brinner för möjligheten att öka effektiviteten inom kommunal sektor, både avseende förbättrat resursutnyttjande och i form av ökad kvalité. Jeanette Roosberg Jeanette är auktoriserad revisor och Senior manager på Deloitte med 6 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Jeanette medverkar som kursansvarig i Deloittes interna utbildningsprogram. Hon har en gedigen erfarenhet från utbildningar inom redovisning och revision i detta arbete. Engagemang, delaktighet och glädje är ledord i hennes arbete som revisor såväl som utbildningsansvarig. Bo-Arne Olsson Bo-Arne är Director på Deloitte med 15 års erfarenhet av arbete med indirekta skattefrågor gällande mervärdesskatt, punktskatt och tull. Bo-Arne medverkar som utbildningsledare inom Deloittes utbildningsprogram. Han har stor erfarenhet av konsultationer och utbildningar inom den offentliga sektorn och arbetar dagligen med att handleda såväl medarbetare som kunder. Humor och glädje är viktiga ingredienser när Bo-Arne utbildar. Johan Mikaelsson Johan är Manager och ansvarig för Deloittes arbetsrättsteam och tidigare advokat. Han har en gedigen arbetsrättslig och associationsrättslig erfarenhet av det arbetsrättsliga området och är van föreläsare i ämnet, såväl för jurister som för personer med mindre juridisk erfarenhet. Veronica Blank Veronica är revisor på Deloitte och arbetar som sakkunnigt biträde i kommuner. Veronica arbetar med verksamhetsrevision inom offentlig sektor vilket bland annat innefattar styrning av verksamheter, intern kontroll och redovisning. Hon har en bred erfarenhet av verksamhetsfrågor och redovisning i offentlig sektor såväl som i privata- och kommunala aktiebolag. Hon har också undervisat i grundläggande redovisning vid Lunds Universitet. 6 Utbildningskatalog 2014

7 Johan Osbeck Johan är revisor och Manager på Deloitte med 25 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Johan arbetar som kundansvarig revisor och sakkunnigt stöd för kommuner och kommunalförbund. Han har en mycket god insikt om organisationers inneboende dynamik samt ledarskapets och medarbetarnas betydelse för att uppnå de gemensamma målen. Detta levandegör Johan i både teoretiska såväl som i praktiska termer. Johan Rasmusson Johan är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Johan är ansvarig för revision av landsting och regioner. Han är även ordförande för Skyrevs God Sed-kommitté och är aktivt involverad i arbetet med utarbetandet av en vägledning för ISA i den kommunala revisionen i Sverige. Erik Edeen Erik är Manager och utbildningsansvarig inom affärsområdet Business Process Solutions på Deloitte. Erik har gedigen kunskap i Excel och mångårig erfarenhet inom ekonomi där han antagit roller som ekonomichef och controller. Pernilla Lihnell Pernilla är Director på Deloitte och arbetar som granskningsledare för flertalet kommuner och har därmed en bred praktisk erfarenhet av lekmannarevision. Hon har på senare år specialiserat sig på offentlig sektor och därmed byggt upp en djup kompentens vad gäller revision av kommunal och regional förvaltning samt kommunala och statliga bolag. Harald Jagner Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat avseende specifika fråge ställningar inom redovisning och revision i offentlig sektor och har specialistkompetens inom intern kontroll och upphandlingar. Ingemar Ritseson Ingemar är Director på Deloitte med 20 års yrkeserfarenhet. Han är specialiserad inom området företagsbeskattning och assisterar såväl små som stora bolag, flertalet börsnoterade, i komplexa företagsskattefrågor, transaktionsrelaterade frågor, korrespondens med Skatteverket etc. Ingemar anlitas som ombud i skatteprocesser. Han är även en uppskattad föredragshållare. Ingemar är ledamot i FAR:s policygrupp för skattefrågor. Utbildningskatalog

8 Utbildningar Utbildningskatalog 2014

9 Mervärdesskatt inom fastighetsoch byggområdet Datum 6 feb i Stockholm och 11 feb i Malmö Utbildningsledare Bo-Arne Olsson Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Moms inom fastighets- och byggsektorn kan vara snårigt. Med hänsyn till de betydande värden som sektorn representerar är det mycket viktigt att den som ansvarar för projektering, entreprenader, upplåtelser och omstruktureringar har god kännedom om de regler som påverkar momsredovisning. Vi erbjuder en kurs som ger fördjupad kunskap om momsregler inom bygg- och fastighetsområdet sett ur ett kommunalt perspektiv. Uttagsbeskattning för fastighetstjänster Omvänd skattskyldig för byggtjänster Nyheter Praktiska övningsuppgifter Utbildningen riktar sig i första hand till förvaltningschefer, ekonomer, controllers och ekonomiassistenter samt andra personer som kommer i kontakt med frågor om mervärdesskatt inom bygg- och fastighetsområdet. Skattskyldighet enligt momslagen Undantag och frivillig skattskyldighet Kommunkontosystemet Avdragsrätt/rätt till kompensation Moms vid omstrukturering Återföring av moms/jämkning Utbildningskatalog

10 Framtidens assistentroll Datum Tisdag 11 mars i Göteborg Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Södra Hamngatan 53 i Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Att vara assistent innebär att besitta en roll som utvecklas allmer till en möjliggörare i organisationen och som underlättar för bland andra chefer och ekonomer. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning. Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter som den framtida assistenten kan behöva. Med inspiration och passion ger vi dig de nycklar som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov inom din organisation. Vi vänder oss till dig som är ekonomi- eller verksamhetsassistent i kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunalt bolag Vad förväntas av mig som assistent och hur utvecklas rollen? Synen på rollen Möjliggöraren! Konsultativt förhållningssätt Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys? Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor? Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? 10 Utbildningskatalog 2014

11 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Datum Onsdag 12 mars i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys blir allt viktigare komponenter i kommunernas strategiska och operativa arbete. Vilka händelser påverkar oss just nu och på vilket sätt påverkar de oss? Hur ska vi förhålla oss till det som händer runtomkring oss? Dessa och andra relevanta frågeställningar kommer vi att diskutera under denna kursdag. Utbildningen vänder sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare samt andra personer som på olika sätt arbetar med omvärldsbevakning. Hur påverkas din kommun av omvärlden? Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys Vad är en trend och vilka trender ser vi just nu? På vilket sätt påverkas vi av trenderna? Modell för att systematisera omvärldsbevakningen Utbildningskatalog

12 Introduktion till Excel Datum Tisdag 25 mars i Stockholm Utbildningsledare Erik Edeen Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Välkommen till en praktisk kurs där vi introducerar dig till Excel och programmets grundläggande funktioner. Målet med kursen är att ge dig förståelse för logiken bakom Excel och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete för att spara tid och höja kvaliteten på det jobb du utför. Vi visar praktiska exempel på hur programmet kan användas och ger tips och tricks som gör ditt arbete lättare. Efter kursens slut behåller du kursmaterial och exempelövningar som senare kan användas som referens under ditt fortsatta arbete i Excel. Vi uppmanar även dig som deltagare att dela med dig av erfarenheter under utbildningen så att vi kan täcka de områden som är till störst nytta för dig. Kursen innehåller följande moment: Introduktion Introduktion till kursen och presentation av användbara funktioner. Gränssnitt och funktioner Genomgång av flera funktioner samt praktiska tips. Ange område (Naming ranges) Inkluderar formler som underlättar det vardagliga arbetet och förenklar uppfattningen, förståelsen och användandet av modeller. Formatering & verifiering (Formatting validation) Underlättar presentationen av data genom att göra den mer överskådlig och professionell, till exempel genom att byta typsnitt, bakgrundsfärg etc. Denna förståelse minskar också risken för fel i arbetet. Autofilter Autofilter är ett enkelt sätt att sortera och hantera data i Excel. Denna funktion kan bland annat användas för att genomföra olika typer av finansiella analyser. Letarad/vtsök & letakolumn (Lookups) Den här typen av funktioner är mycket användbar i hanterandet av data från finansiella system. Vi ger exempel på hur funktionerna kan användas för att bland annat underlätta avstämningar, valutaomräkningar, konsolideringar samt kartläggning av konton. Om-funktioner (IF-functions) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och varför de är värdefulla i arbetet på ekonomifunktionen. Sammanfogningar (Concatenations) Visar hur olika typer av funktioner kan sammanfogas för att göra arbetet i Excel mer effektivt. Summa om (SUMIF) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och hur de kan användas i det dagliga arbetet på ekonomavdelningen. Pivottabeller (Pivot tables) Visar hur pivottabellar kan användas för att göra komplexa samlingar av data mer överskådliga och hur de gör det möjligt för dig att skapa dig en överblick av ditt arbete. 12 Utbildningskatalog 2014

13 Hur skapas en arbetsplats alla vill gå till? Datum Tisdag 8 april i Malmö Utbildningsledare Karin Bååthe Plats Deloitte, Hjälmaregatan 3 i Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. En bra stämning och sund kultur på kontoret är något alla vill åstadkomma. Faktum är dock att långtifrån alla lämnar hemmet på morgonen med en bra magkänsla, utan associerar istället arbetet med ångest och tristess. Frågan är, hur skapar man en arbetsplats som alla vill gå till? Utbildningen vänder sig framförallt till mellanchefer och verksamhetschefer av olika slag, men även arbetstagare (ekonomer, assistenter, sjuksköterskor med flera) kan ha stor behållning av dagen. Med fördel kan ni gå flera tilsammans från samma avdelning för att på så sätt bättre kunna använda redskapen ni får med er. Utbildningsledare Karin Bååthe är civilingenjör som gjort internationell karriär som musikalartist. Hon har bland annat medverkat i uppsättningar som Mamma Mia och Skönheten och Odjuret. Karin har mångårig erfarenhet som föreläsare, utbildare och motivator och är känd för sitt sätt att skapa en positiv stämning omkring sig. I denna kurs har hon samlat de bästa knepen och verktygen för att skapa en bra arbetsplats, baserade på erfarenhet från både olika branscher och länder. Hur man bygger en team-känsla Dreambuildning Lära sig att fokusera på det positiva Hur kan man lära sig att delegera? Hur man får bort arga lappar Positivt tänkande och programmering Diverse exempel och övningar Utbildningskatalog

14 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? Datum 8/4 & 7/10 (Sto) och 10/4 & 9/10 (Mlm) Utbildningsledare Torbjörn Bengtsson Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka utfallet? Det är några av de relevanta frågeställningar som kommer att diskuteras under denna intressanta och lärorika kursdag. Kursen vänder sig i första hand till kommunchefer, social/vård- och omsorgschefer, chefer inom handikappomsorg samt ekonomichefer/ ekonomer med ansvar för räkenskapssammandrag. Hur påverkar statistiken respektive räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen? Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet? Hur kan den enskilda kommunen påverka sitt utfall? Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS nya bestämmelser från den 1 maj 2011 Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av de nya bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun 14 Utbildningskatalog 2014

15 Mervärdesskatt - Grundkurs Datum 9 april (Mlm), 10 april (Sto) & 8 maj (Gbg) Utbildningsledare Bo-Arne Olsson Plats Deloitte i Malmö, Stockholm och Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Momsen är ständigt utsatt för förändringar som är viktiga att uppmärksamma. Inom den offentliga sektorn finns dessutom två olika system att hantera. En grundläggande kunskap om moms är viktig för den som arbetar inom den offentliga sektorn för att säkerställa att rätt momsavdrag erhålls samtidigt som kostsamma felaktigheter undviks. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om momsreglerna inom de flesta områden som omfattas av den kommunala verksamheten, och tar även upp aktuella rättsfall inom området. Skattskyldighet enligt momslagen Undantag från moms Myndighetsutövning Kommunkontosystemet Avdragsrätt/rätt till kompensation Fakturan Internationell handel Rapportering och redovisning Nyheter Praktiska övningsuppgifter Utbildningskatalog

16 Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? Datum Onsdag 9 april i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont, som stjäl dyrbar tid från verksamheten. I själva verket är den interna kontrollen en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att vidareutveckla sin riskanalys är det viktigt att arbeta systematiskt och använda rätt metoder. Under den här utbildningen ger vi dig verktygen du behöver på vägen. Vi vänder oss i första hand till anställda och förtroendevalda, som har en viktig funktion i arbetet med intern kontroll och riskanalys inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Riskanalys och olika modeller för att arbeta med det FMEA och VOR-matris Vad leder till framgång? Goda exempel från andra kommuner Praktiska övningsuppgifter Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys Hur skapar vi en genomtänkt och klok riskorganisation? 16 Utbildningskatalog 2014

17 Intern kontroll i framkant Datum 6 maj i Malmö och 8 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte i Malmö och Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont som stjäl dyrbar tid från verksamheten. Men tänk om den interna kontrollen istället kunde ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att kunna nå dit är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. I syfte att möjliggöra ett sådant arbete erbjuder vi en inspirerande dag i ämnet. Utbildningen riktar sig i första hand till anställda och förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Varför är intern kontroll viktigt? Riskanalys COSO, ERM hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen Hur kan kontrollmiljön förbättras? Goda exempel från några kommuner Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen Vad leder till framgång? Utbildningskatalog

18 Framtidens roll som ekonom/ controller Datum Onsdag 7 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Att vara ekonom/controller innebär att besitta en roll som utvecklas alltmer till en möjliggörare i organisationen och som underlättar för bland andra förvaltningschefer och verksamhetsansvariga. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och god insikt i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning. Välkommen till denna inspirerande utbildningsdag där vi diskuterar flera av de komponenter som den framtida ekonomen/controllern kan behöva. Med inspiration och passion ger vi dig de nycklar som är nödvändiga för att möta framtida behov inom din organisation. Vad förväntas av mig som ekonom/controller och hur utvecklas rollen? Synen på rollen Möjliggöraren! Konsultativt förhållningssätt Omvärldsbevakning/omvärldsanalys Arbete med omvärldsfrågor Dagens trender och deras betydelse för kommuner Vi vänder oss till dig som är ekonom eller controller i kommun, landsting, region, kommunalförbund och kommunala bolag. 18 Utbildningskatalog 2014

19 Den nya kommunala redovisningsrevisionen Datum Onsdag 7 maj i Stockholm Utbildningsledare Johan Rasmusson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Som ett led i att ytterligare stärka kvaliteten inom den kommunala yrkesrevisionen har SKYREV arbetat fram ett utkast till vägledning för redovisningsrevision. Vägledningen är baserad på internationell standard för revision (ISA) med ett antal anpassningar för den kommunala sektorn i Sverige. Hur är det tänkt att en revision ska ske enligt vägledningen för redovisningsrevision och vilka förändringar innebär detta för yrkesrevisorerna, de förtroendevalda revisorerna och för kommunernas ekonomichefer? Syfte med redovisningsrevision Vad vägledningen för redovisningsrevision innebär Vi går tillsammans igenom redovisningsrevisionen av en kommun som ett praktiskt exempel Vi reder ut en del nya begrepp och vad de betyder för det praktiska arbetet. För att ni ska få ökade möjligheter att konkret förstå hur detta kan och bör gå till erbjuder vi nu denna kurs i den nya kommunala redovisningsrevisionen. Utbildningen riktar sig i första hand till yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer men även till anställda som har en viktig funktion i arbetet med redovisningen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Utbildningskatalog

20 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor Datum Tisdag 13 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Styrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat samtidigt som nya styrmodeller ständigt tas fram. Forskning visar att många av de modeller som hämtas från näringslivet inte fungerar i offentlig sektor. Det är därför viktigt att ta reda på vilka faktorer som gör att styrningen fungerar och vilka parametrar som leder till framgång. Välkommen till en intressant och inspirerande utbildningsdag där vi varvar teori med praktik och fördjupar oss i olika aspekter av ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Utbildningen riktar sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare, förtroendevalda (nämnder och styrelser) samt andra personer med intresse för styrning. Definition av begreppet ekonomistyrning Vad utmärker ett framgångsrikt styrsystem? Vad bör du undvika för en lyckad ekonomistyrning? Styrkultur och styrmodeller Att gå från styrmodell till verklighet Behovet av tydliga mål Blue Ocean Strategy 20 Utbildningskatalog 2014

21 K2/K3 Datum Onsdag 21 maj i Malmö Utbildningsledare Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Hjälmaregatan 3 i Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Den 1 januari 2014 blir K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Detsamma gäller stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även mindre företag måste under 2014 göra ett aktivt val mellan K2 och K3 och säkerställa att årsredovisningen upprättas efter rätt regelverk. Därför är det mycket viktigt att de kommunala bolagen sätter sig väl in i de nya reglerna och vilka effekter de får på den finansiella rapporteringen. Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de nya redovisningsprinciperna. Målet är att du som deltagare ska kunna identifiera vilka områden som påverkas av regeländringen, samt anpassa den ekonomiska funktionen efter det. Bakgrund till nya redovisningsprinciper Övergripande genomgång Skillnader mellan K2 och K3 Påverkan på övergångsbalansen Påverkan på årsredovisningen för 2014 Förslag till implementeringsprojekt Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi och bokslut inom alla statliga, kommunala/ landstingskommunala verksamheter och bolag. Utbildningskatalog

22 Assistentutbildningen 2014 Dag 1-2 Datum maj i Stockholm Tid Avgång 26 maj Åter 28 maj Utbildningsledare Roland Svensson och Veronica Blank Plats Finlandsfärjan i Stockholm Pris kr exkl moms per deltagare (4 dagar). Kvällsaktiviteter och finlandsfärjan tillkommer till självkostnadspris. Assistentrollen har alltmer utvecklats mot att denne ska vara en person med många kompetensområden, vilket också ställer helt nya krav. För att kunna tillgodose en del av de kunskaper som assistenten kan behöva i kommuner och landsting som utvecklas, erbjuder Deloitte ett unikt och helt nytt utbildningsprogram. Detta program är mer avancerat än traditionella assistentutbildningar, varför de som väljer att gå detta program bör ha några års yrkeserfarenhet även om det inte är en nödvändighet. Varmt välkommen till fyra inspirationsrika och tänkvärda dagar! Dag 1-2 Att läsa och förstå en resultat- och balansräkning Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor Vad är god redovisningssed? Grundläggande redovisningsbegrepp Vad innehåller en resultat- och balansräkning? Hur kan vi pedagogiskt förstå innehållet i dessa? Hur hänger de samman med mina uppgifter i vardagen? Familjen Svenssons resultat- och balansräkning God ekonomisk hushållning och balanskravet Synnerliga eller besynnerliga skäl Kodplaner och basplanen Praktisk övningsuppgift Bokföring, periodisering och pensionsskulden T-konton Krav på en verifikation Redovisningens syfte Principer för redovisningen Avskrivning och inventarier Interimskonton vad innebär det? Pensionsskulden Praktiska övningsuppgifter Budgeten Vad är en budget och hur används den? Hur ser budgetprocessen ut? Är budgeten viktigare än redovisningen? Att sätta mål och gå i mål med dem Vad är ett mål? Måste mål vara tydliga? Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande? Varför måste målen mätas? Vad är kvalitet, effektivitet och produktivitet? Praktisk övningsuppgift 22 Utbildningskatalog 2014

23 Assistentutbildningen 2014 Dag 3-4 Datum 4-5 september i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson och Veronica Blank Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exkl moms per deltagare (4 dagar). Kvällsaktiviteter och finlandsfärjan tillkommer till självkostnadspris. Dag 3-4 Intern kontroll Vad är intern kontroll? Varför ska vi arbeta med det? Definition av kontroll och risk Kontroll som en del av utvecklingen Hur hänger kontrollen ihop med allt det andra som vi gör? Moms och fakturor Viktiga nyheter inom momsområdet Gåvor, representation och begränsningsregler Kommunmoms och bidragsregler Fakturor och kontering Framtidens assistentroll Vad förväntas av mig och hur utvecklas assistentrollen? Synen på assistentrollen Hur kommer rollen att utvecklas framöver? Konsultativt förhållningssätt Omvärldsbevakning Vad är omvärldsbevakning Vad är omvärldsanalys? Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? Utbildningskatalog

24 Lekmannarevision i praktiken Hur genomför man en riskbaserad lekmannarevision? Datum Onsdag 4 juni i Göteborg Utbildningsledare Harald Jagner & Pernilla Lihnell Plats Deloitte, Södra Hamngatan 53 i Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Lekmannarevisionen utvecklas alltmer till att bli en viktig del av de politiskt valda revisorernas uppdrag, vid sidan om granskningen av styrelse, nämnder, beredningar och utskott. För att säkerställa att granskningen av de kommunala bolagen blir ändamålsenlig krävs en väl genomförd riskanalys av hur den interna kontrollen fungerar samt i vilken utsträckning granskningen uppfyller sitt syfte. Under denna heldagsutbildning går vi igenom hur du utför en riskbaserad lekmannarevision. Vi belyser olika delar inom ämnet och delar med oss av praktisk erfarenhet. Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda revisorer inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund samt till lekmannarevisorer i kommunala bolag. Gränsdragning auktoriserad revisor och lekmannarevisor Erfarenhetsutbyte Fördjupande granskningar Exempel på metoder för avrapportering Praktiska erfarenheter från andra kommuner 24 Utbildningskatalog 2014

25 Hantera krångliga fakturor Datum Torsdag 18 september i Stockholm Utbildningsledare Bo-Arne Olsson och Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Momsregistreringsnummer, rätt adress, representation, vad är det nu igen som är avdragsgillt? Ja det uppstår lätt många frågetecken i hanteringen av fakturor som kan upplevas som krångliga. Vi erbjuder nu en heldagsutbildning med praktisk inriktning på smarta sätt att hantera krångliga fakturor. Vi kommer att ta upp de regler som gäller för hur fakturor ska se ut och hur fakturahanteringen skall gå till och vi kommer även att gå in på hur elektroniska fakturor ska hanteras. Gåvor vad gäller? Kommunala redovisningslagen Attest och godkännande F-skatt Elektronisk fakturahantering Praktiska övningsuppgifter Utbildningen riktar sig i första hand till anställda som har en viktig funktion i arbetet med fakturahanteringen för leverantörer och kunder och för redovisningen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Faktureringsdirektivet Mervärdesskattelagen Representation och avdragsförbud Utbildningskatalog

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Inbjudan till kurser Stockholm 2012 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ledare men inte

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer