Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

2 2 Utbildningskatalog 2014

3 2014 är det hästens år. Hos kineserna symboliserar hästens år det ädla och eleganta men också snabbhet och uthållighet. Hästens år associeras också med glädje, flexibilitet, humor och fest. Våra utbildningsinsatser kan associeras med flera av dessa egenskaper, bland annat flexibilitet, glädje men även djup erfarenhet och kompetens. Hur ser behovet av kompetensutveckling ut i din organisation? Vi hoppas att vårt utbud av utbildningar ska motsvara era förväntningar. Om inte så hjälper vi mer än gärna till med att skräddarsy en kurs utifrån era behov med komponenter från våra olika utbildningar som vi erbjuder i katalogen eller utifrån ämnen som inte finns med alls. Vi hoppas att vi ses på någon utbildnings aktivitet under hästens år. Varmt välkomna till Deloittes utbildningar! Roland Svensson Ansvarig för utbildningsverksamheten inom den offentliga sektorn Utbildningskatalog

4 sförteckning Utbildningar 2014 Sid 8-35 Utbildning Datum Ort Sida Utbildning Datum Ort Sida Mervärdesskatt inom fastighets- och byggområdet Mervärdesskatt inom fastighets- och byggområdet 6 februari Stockholm 9 11 februari Malmö 9 Framtidens assistentroll 11 mars Göteborg 10 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 12 mars Stockholm 11 Introduktion till Excel 25 mars Stockholm 12 Hur skapas en arbetsplats alla vill gå till? 8 april Malmö 13 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 8 april Stockholm 14 Mervärdesskatt - Grundkurs 9 april Malmö 15 Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? 9 april Stockholm 16 Mervärdesskatt - Grundkurs 10 april Stockholm 15 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 10 april Malmö 14 Intern kontroll i framkant 6 maj Malmö 17 Framtidens roll som ekonom/controller 7 maj Stockholm 18 Den nya kommunala redovisningsrevisionen 7 maj Stockholm 19 Intern kontroll i framkant 8 maj Stockholm 17 Mervärdesskatt - Grundkurs 8 maj Göteborg 15 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor 13 maj Stockholm 20 K2/K3 21 maj Malmö 21 Assistentutbildningen del maj Stockholm 22 Lekmannarevision i praktiken 4 juni Göteborg 24 Assistentutbildningen del september Stockholm 23 Hantera krångliga fakturor 18 september Stockholm 25 Svenska kyrkans skattesituation 2 oktober Malmö 26 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 7 oktober Stockholm 14 Att sätta mål som effektiviserar och leder verksamheten i rätt riktning 7 oktober Malmö 27 Ledarskap för noviser 8 oktober Malmö 28 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 9 oktober Malmö 14 Årsredovisningen - en viktig del av förtroendevaldas verktygslåda 21 oktober Stockholm 29 Medarbetarskap 22 oktober Stockholm 30 Avancerad Excel 22 oktober Stockholm 31 Arbetsrätt, sociala medier och whistleblowing 6 november Stockholm 32 Belöningssystem i offentlig sektor 11 november Göteborg 33 Ekonomi för noviser 12 november Göteborg 34 Politikerutbildning 2 december Stockholm 35 Hemma-hos-utbildningar Sid Utbildning Sida Utbildning Sida Deloitte Management Academy (DMA) 37 Avancerad redovisning 41 Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM) 38 Koncernredovisning 42 Att hantera vårdtagares privata medel 39 Utvecklingsprogram för mellanchefer 43 Redovisning för noviser 40 Kommunikation 44 4 Utbildningskatalog 2014

5 Anmälan och kontaktinformation Anmälan Anmäl dig till våra utbildningar via vår webbplats utbildningar, där hittar du samtliga kommande utbildningar. Ange din faktureringsadress i fältet för kommentarer då du registrerar din anmälan. Fyra veckor före kursdatum är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega. Två veckor före kursdatum tas beslut om kursen kommer att genomföras. Beslutet baseras på antal anmälda. Kontakt Vi kan även genomföra alla utbildningar som Hemma-hos-utbildning på ert kontor och strävar då efter att anpassa innehållet efter era behov. Om du har några särskilda synpunkter eller önskemål gällande utbildningarnas innehåll är du välkommen att kontakta oss. Utbildningsansvarig Kursadministration Roland Svensson E-post: Tel: Maritha Ollikainen E-post: Tel: Utbildningskatalog

6 Utbildningsledare Roland Svensson Roland är Director på Deloitte med nästan 20 års erfarenhet av att driva utbildning för den offentliga sektorn. Roland är Deloittes utbildningsansvarige som har genomfört föreläsningar i mer än 110 av Sveriges kommuner och i hälften av landets landsting/regioner. Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland. Torbjörn Bengtsson Torbjörn är Director på Deloitte med över 20 års erfarenhet av rådgivning och utbildning. Torbjörn har genomfört föreläsningar i ett 50-tal kommuner under de senaste tio åren. Torbjörn brinner för möjligheten att öka effektiviteten inom kommunal sektor, både avseende förbättrat resursutnyttjande och i form av ökad kvalité. Jeanette Roosberg Jeanette är auktoriserad revisor och Senior manager på Deloitte med 6 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Jeanette medverkar som kursansvarig i Deloittes interna utbildningsprogram. Hon har en gedigen erfarenhet från utbildningar inom redovisning och revision i detta arbete. Engagemang, delaktighet och glädje är ledord i hennes arbete som revisor såväl som utbildningsansvarig. Bo-Arne Olsson Bo-Arne är Director på Deloitte med 15 års erfarenhet av arbete med indirekta skattefrågor gällande mervärdesskatt, punktskatt och tull. Bo-Arne medverkar som utbildningsledare inom Deloittes utbildningsprogram. Han har stor erfarenhet av konsultationer och utbildningar inom den offentliga sektorn och arbetar dagligen med att handleda såväl medarbetare som kunder. Humor och glädje är viktiga ingredienser när Bo-Arne utbildar. Johan Mikaelsson Johan är Manager och ansvarig för Deloittes arbetsrättsteam och tidigare advokat. Han har en gedigen arbetsrättslig och associationsrättslig erfarenhet av det arbetsrättsliga området och är van föreläsare i ämnet, såväl för jurister som för personer med mindre juridisk erfarenhet. Veronica Blank Veronica är revisor på Deloitte och arbetar som sakkunnigt biträde i kommuner. Veronica arbetar med verksamhetsrevision inom offentlig sektor vilket bland annat innefattar styrning av verksamheter, intern kontroll och redovisning. Hon har en bred erfarenhet av verksamhetsfrågor och redovisning i offentlig sektor såväl som i privata- och kommunala aktiebolag. Hon har också undervisat i grundläggande redovisning vid Lunds Universitet. 6 Utbildningskatalog 2014

7 Johan Osbeck Johan är revisor och Manager på Deloitte med 25 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Johan arbetar som kundansvarig revisor och sakkunnigt stöd för kommuner och kommunalförbund. Han har en mycket god insikt om organisationers inneboende dynamik samt ledarskapets och medarbetarnas betydelse för att uppnå de gemensamma målen. Detta levandegör Johan i både teoretiska såväl som i praktiska termer. Johan Rasmusson Johan är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Johan är ansvarig för revision av landsting och regioner. Han är även ordförande för Skyrevs God Sed-kommitté och är aktivt involverad i arbetet med utarbetandet av en vägledning för ISA i den kommunala revisionen i Sverige. Erik Edeen Erik är Manager och utbildningsansvarig inom affärsområdet Business Process Solutions på Deloitte. Erik har gedigen kunskap i Excel och mångårig erfarenhet inom ekonomi där han antagit roller som ekonomichef och controller. Pernilla Lihnell Pernilla är Director på Deloitte och arbetar som granskningsledare för flertalet kommuner och har därmed en bred praktisk erfarenhet av lekmannarevision. Hon har på senare år specialiserat sig på offentlig sektor och därmed byggt upp en djup kompentens vad gäller revision av kommunal och regional förvaltning samt kommunala och statliga bolag. Harald Jagner Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat avseende specifika fråge ställningar inom redovisning och revision i offentlig sektor och har specialistkompetens inom intern kontroll och upphandlingar. Ingemar Ritseson Ingemar är Director på Deloitte med 20 års yrkeserfarenhet. Han är specialiserad inom området företagsbeskattning och assisterar såväl små som stora bolag, flertalet börsnoterade, i komplexa företagsskattefrågor, transaktionsrelaterade frågor, korrespondens med Skatteverket etc. Ingemar anlitas som ombud i skatteprocesser. Han är även en uppskattad föredragshållare. Ingemar är ledamot i FAR:s policygrupp för skattefrågor. Utbildningskatalog

8 Utbildningar Utbildningskatalog 2014

9 Mervärdesskatt inom fastighetsoch byggområdet Datum 6 feb i Stockholm och 11 feb i Malmö Utbildningsledare Bo-Arne Olsson Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Moms inom fastighets- och byggsektorn kan vara snårigt. Med hänsyn till de betydande värden som sektorn representerar är det mycket viktigt att den som ansvarar för projektering, entreprenader, upplåtelser och omstruktureringar har god kännedom om de regler som påverkar momsredovisning. Vi erbjuder en kurs som ger fördjupad kunskap om momsregler inom bygg- och fastighetsområdet sett ur ett kommunalt perspektiv. Uttagsbeskattning för fastighetstjänster Omvänd skattskyldig för byggtjänster Nyheter Praktiska övningsuppgifter Utbildningen riktar sig i första hand till förvaltningschefer, ekonomer, controllers och ekonomiassistenter samt andra personer som kommer i kontakt med frågor om mervärdesskatt inom bygg- och fastighetsområdet. Skattskyldighet enligt momslagen Undantag och frivillig skattskyldighet Kommunkontosystemet Avdragsrätt/rätt till kompensation Moms vid omstrukturering Återföring av moms/jämkning Utbildningskatalog

10 Framtidens assistentroll Datum Tisdag 11 mars i Göteborg Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Södra Hamngatan 53 i Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Att vara assistent innebär att besitta en roll som utvecklas allmer till en möjliggörare i organisationen och som underlättar för bland andra chefer och ekonomer. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning. Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter som den framtida assistenten kan behöva. Med inspiration och passion ger vi dig de nycklar som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov inom din organisation. Vi vänder oss till dig som är ekonomi- eller verksamhetsassistent i kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunalt bolag Vad förväntas av mig som assistent och hur utvecklas rollen? Synen på rollen Möjliggöraren! Konsultativt förhållningssätt Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys? Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor? Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? 10 Utbildningskatalog 2014

11 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Datum Onsdag 12 mars i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys blir allt viktigare komponenter i kommunernas strategiska och operativa arbete. Vilka händelser påverkar oss just nu och på vilket sätt påverkar de oss? Hur ska vi förhålla oss till det som händer runtomkring oss? Dessa och andra relevanta frågeställningar kommer vi att diskutera under denna kursdag. Utbildningen vänder sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare samt andra personer som på olika sätt arbetar med omvärldsbevakning. Hur påverkas din kommun av omvärlden? Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys Vad är en trend och vilka trender ser vi just nu? På vilket sätt påverkas vi av trenderna? Modell för att systematisera omvärldsbevakningen Utbildningskatalog

12 Introduktion till Excel Datum Tisdag 25 mars i Stockholm Utbildningsledare Erik Edeen Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Välkommen till en praktisk kurs där vi introducerar dig till Excel och programmets grundläggande funktioner. Målet med kursen är att ge dig förståelse för logiken bakom Excel och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete för att spara tid och höja kvaliteten på det jobb du utför. Vi visar praktiska exempel på hur programmet kan användas och ger tips och tricks som gör ditt arbete lättare. Efter kursens slut behåller du kursmaterial och exempelövningar som senare kan användas som referens under ditt fortsatta arbete i Excel. Vi uppmanar även dig som deltagare att dela med dig av erfarenheter under utbildningen så att vi kan täcka de områden som är till störst nytta för dig. Kursen innehåller följande moment: Introduktion Introduktion till kursen och presentation av användbara funktioner. Gränssnitt och funktioner Genomgång av flera funktioner samt praktiska tips. Ange område (Naming ranges) Inkluderar formler som underlättar det vardagliga arbetet och förenklar uppfattningen, förståelsen och användandet av modeller. Formatering & verifiering (Formatting validation) Underlättar presentationen av data genom att göra den mer överskådlig och professionell, till exempel genom att byta typsnitt, bakgrundsfärg etc. Denna förståelse minskar också risken för fel i arbetet. Autofilter Autofilter är ett enkelt sätt att sortera och hantera data i Excel. Denna funktion kan bland annat användas för att genomföra olika typer av finansiella analyser. Letarad/vtsök & letakolumn (Lookups) Den här typen av funktioner är mycket användbar i hanterandet av data från finansiella system. Vi ger exempel på hur funktionerna kan användas för att bland annat underlätta avstämningar, valutaomräkningar, konsolideringar samt kartläggning av konton. Om-funktioner (IF-functions) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och varför de är värdefulla i arbetet på ekonomifunktionen. Sammanfogningar (Concatenations) Visar hur olika typer av funktioner kan sammanfogas för att göra arbetet i Excel mer effektivt. Summa om (SUMIF) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och hur de kan användas i det dagliga arbetet på ekonomavdelningen. Pivottabeller (Pivot tables) Visar hur pivottabellar kan användas för att göra komplexa samlingar av data mer överskådliga och hur de gör det möjligt för dig att skapa dig en överblick av ditt arbete. 12 Utbildningskatalog 2014

13 Hur skapas en arbetsplats alla vill gå till? Datum Tisdag 8 april i Malmö Utbildningsledare Karin Bååthe Plats Deloitte, Hjälmaregatan 3 i Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. En bra stämning och sund kultur på kontoret är något alla vill åstadkomma. Faktum är dock att långtifrån alla lämnar hemmet på morgonen med en bra magkänsla, utan associerar istället arbetet med ångest och tristess. Frågan är, hur skapar man en arbetsplats som alla vill gå till? Utbildningen vänder sig framförallt till mellanchefer och verksamhetschefer av olika slag, men även arbetstagare (ekonomer, assistenter, sjuksköterskor med flera) kan ha stor behållning av dagen. Med fördel kan ni gå flera tilsammans från samma avdelning för att på så sätt bättre kunna använda redskapen ni får med er. Utbildningsledare Karin Bååthe är civilingenjör som gjort internationell karriär som musikalartist. Hon har bland annat medverkat i uppsättningar som Mamma Mia och Skönheten och Odjuret. Karin har mångårig erfarenhet som föreläsare, utbildare och motivator och är känd för sitt sätt att skapa en positiv stämning omkring sig. I denna kurs har hon samlat de bästa knepen och verktygen för att skapa en bra arbetsplats, baserade på erfarenhet från både olika branscher och länder. Hur man bygger en team-känsla Dreambuildning Lära sig att fokusera på det positiva Hur kan man lära sig att delegera? Hur man får bort arga lappar Positivt tänkande och programmering Diverse exempel och övningar Utbildningskatalog

14 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? Datum 8/4 & 7/10 (Sto) och 10/4 & 9/10 (Mlm) Utbildningsledare Torbjörn Bengtsson Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka utfallet? Det är några av de relevanta frågeställningar som kommer att diskuteras under denna intressanta och lärorika kursdag. Kursen vänder sig i första hand till kommunchefer, social/vård- och omsorgschefer, chefer inom handikappomsorg samt ekonomichefer/ ekonomer med ansvar för räkenskapssammandrag. Hur påverkar statistiken respektive räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen? Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet? Hur kan den enskilda kommunen påverka sitt utfall? Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS nya bestämmelser från den 1 maj 2011 Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av de nya bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun 14 Utbildningskatalog 2014

15 Mervärdesskatt - Grundkurs Datum 9 april (Mlm), 10 april (Sto) & 8 maj (Gbg) Utbildningsledare Bo-Arne Olsson Plats Deloitte i Malmö, Stockholm och Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Momsen är ständigt utsatt för förändringar som är viktiga att uppmärksamma. Inom den offentliga sektorn finns dessutom två olika system att hantera. En grundläggande kunskap om moms är viktig för den som arbetar inom den offentliga sektorn för att säkerställa att rätt momsavdrag erhålls samtidigt som kostsamma felaktigheter undviks. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om momsreglerna inom de flesta områden som omfattas av den kommunala verksamheten, och tar även upp aktuella rättsfall inom området. Skattskyldighet enligt momslagen Undantag från moms Myndighetsutövning Kommunkontosystemet Avdragsrätt/rätt till kompensation Fakturan Internationell handel Rapportering och redovisning Nyheter Praktiska övningsuppgifter Utbildningskatalog

16 Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? Datum Onsdag 9 april i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont, som stjäl dyrbar tid från verksamheten. I själva verket är den interna kontrollen en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att vidareutveckla sin riskanalys är det viktigt att arbeta systematiskt och använda rätt metoder. Under den här utbildningen ger vi dig verktygen du behöver på vägen. Vi vänder oss i första hand till anställda och förtroendevalda, som har en viktig funktion i arbetet med intern kontroll och riskanalys inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Riskanalys och olika modeller för att arbeta med det FMEA och VOR-matris Vad leder till framgång? Goda exempel från andra kommuner Praktiska övningsuppgifter Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys Hur skapar vi en genomtänkt och klok riskorganisation? 16 Utbildningskatalog 2014

17 Intern kontroll i framkant Datum 6 maj i Malmö och 8 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte i Malmö och Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont som stjäl dyrbar tid från verksamheten. Men tänk om den interna kontrollen istället kunde ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att kunna nå dit är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. I syfte att möjliggöra ett sådant arbete erbjuder vi en inspirerande dag i ämnet. Utbildningen riktar sig i första hand till anställda och förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Varför är intern kontroll viktigt? Riskanalys COSO, ERM hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen Hur kan kontrollmiljön förbättras? Goda exempel från några kommuner Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen Vad leder till framgång? Utbildningskatalog

18 Framtidens roll som ekonom/ controller Datum Onsdag 7 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Att vara ekonom/controller innebär att besitta en roll som utvecklas alltmer till en möjliggörare i organisationen och som underlättar för bland andra förvaltningschefer och verksamhetsansvariga. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och god insikt i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning. Välkommen till denna inspirerande utbildningsdag där vi diskuterar flera av de komponenter som den framtida ekonomen/controllern kan behöva. Med inspiration och passion ger vi dig de nycklar som är nödvändiga för att möta framtida behov inom din organisation. Vad förväntas av mig som ekonom/controller och hur utvecklas rollen? Synen på rollen Möjliggöraren! Konsultativt förhållningssätt Omvärldsbevakning/omvärldsanalys Arbete med omvärldsfrågor Dagens trender och deras betydelse för kommuner Vi vänder oss till dig som är ekonom eller controller i kommun, landsting, region, kommunalförbund och kommunala bolag. 18 Utbildningskatalog 2014

19 Den nya kommunala redovisningsrevisionen Datum Onsdag 7 maj i Stockholm Utbildningsledare Johan Rasmusson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Som ett led i att ytterligare stärka kvaliteten inom den kommunala yrkesrevisionen har SKYREV arbetat fram ett utkast till vägledning för redovisningsrevision. Vägledningen är baserad på internationell standard för revision (ISA) med ett antal anpassningar för den kommunala sektorn i Sverige. Hur är det tänkt att en revision ska ske enligt vägledningen för redovisningsrevision och vilka förändringar innebär detta för yrkesrevisorerna, de förtroendevalda revisorerna och för kommunernas ekonomichefer? Syfte med redovisningsrevision Vad vägledningen för redovisningsrevision innebär Vi går tillsammans igenom redovisningsrevisionen av en kommun som ett praktiskt exempel Vi reder ut en del nya begrepp och vad de betyder för det praktiska arbetet. För att ni ska få ökade möjligheter att konkret förstå hur detta kan och bör gå till erbjuder vi nu denna kurs i den nya kommunala redovisningsrevisionen. Utbildningen riktar sig i första hand till yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer men även till anställda som har en viktig funktion i arbetet med redovisningen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Utbildningskatalog

20 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor Datum Tisdag 13 maj i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Styrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat samtidigt som nya styrmodeller ständigt tas fram. Forskning visar att många av de modeller som hämtas från näringslivet inte fungerar i offentlig sektor. Det är därför viktigt att ta reda på vilka faktorer som gör att styrningen fungerar och vilka parametrar som leder till framgång. Välkommen till en intressant och inspirerande utbildningsdag där vi varvar teori med praktik och fördjupar oss i olika aspekter av ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Utbildningen riktar sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare, förtroendevalda (nämnder och styrelser) samt andra personer med intresse för styrning. Definition av begreppet ekonomistyrning Vad utmärker ett framgångsrikt styrsystem? Vad bör du undvika för en lyckad ekonomistyrning? Styrkultur och styrmodeller Att gå från styrmodell till verklighet Behovet av tydliga mål Blue Ocean Strategy 20 Utbildningskatalog 2014

21 K2/K3 Datum Onsdag 21 maj i Malmö Utbildningsledare Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Hjälmaregatan 3 i Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Den 1 januari 2014 blir K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Detsamma gäller stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även mindre företag måste under 2014 göra ett aktivt val mellan K2 och K3 och säkerställa att årsredovisningen upprättas efter rätt regelverk. Därför är det mycket viktigt att de kommunala bolagen sätter sig väl in i de nya reglerna och vilka effekter de får på den finansiella rapporteringen. Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de nya redovisningsprinciperna. Målet är att du som deltagare ska kunna identifiera vilka områden som påverkas av regeländringen, samt anpassa den ekonomiska funktionen efter det. Bakgrund till nya redovisningsprinciper Övergripande genomgång Skillnader mellan K2 och K3 Påverkan på övergångsbalansen Påverkan på årsredovisningen för 2014 Förslag till implementeringsprojekt Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi och bokslut inom alla statliga, kommunala/ landstingskommunala verksamheter och bolag. Utbildningskatalog

22 Assistentutbildningen 2014 Dag 1-2 Datum maj i Stockholm Tid Avgång 26 maj Åter 28 maj Utbildningsledare Roland Svensson och Veronica Blank Plats Finlandsfärjan i Stockholm Pris kr exkl moms per deltagare (4 dagar). Kvällsaktiviteter och finlandsfärjan tillkommer till självkostnadspris. Assistentrollen har alltmer utvecklats mot att denne ska vara en person med många kompetensområden, vilket också ställer helt nya krav. För att kunna tillgodose en del av de kunskaper som assistenten kan behöva i kommuner och landsting som utvecklas, erbjuder Deloitte ett unikt och helt nytt utbildningsprogram. Detta program är mer avancerat än traditionella assistentutbildningar, varför de som väljer att gå detta program bör ha några års yrkeserfarenhet även om det inte är en nödvändighet. Varmt välkommen till fyra inspirationsrika och tänkvärda dagar! Dag 1-2 Att läsa och förstå en resultat- och balansräkning Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor Vad är god redovisningssed? Grundläggande redovisningsbegrepp Vad innehåller en resultat- och balansräkning? Hur kan vi pedagogiskt förstå innehållet i dessa? Hur hänger de samman med mina uppgifter i vardagen? Familjen Svenssons resultat- och balansräkning God ekonomisk hushållning och balanskravet Synnerliga eller besynnerliga skäl Kodplaner och basplanen Praktisk övningsuppgift Bokföring, periodisering och pensionsskulden T-konton Krav på en verifikation Redovisningens syfte Principer för redovisningen Avskrivning och inventarier Interimskonton vad innebär det? Pensionsskulden Praktiska övningsuppgifter Budgeten Vad är en budget och hur används den? Hur ser budgetprocessen ut? Är budgeten viktigare än redovisningen? Att sätta mål och gå i mål med dem Vad är ett mål? Måste mål vara tydliga? Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande? Varför måste målen mätas? Vad är kvalitet, effektivitet och produktivitet? Praktisk övningsuppgift 22 Utbildningskatalog 2014

23 Assistentutbildningen 2014 Dag 3-4 Datum 4-5 september i Stockholm Utbildningsledare Roland Svensson och Veronica Blank Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exkl moms per deltagare (4 dagar). Kvällsaktiviteter och finlandsfärjan tillkommer till självkostnadspris. Dag 3-4 Intern kontroll Vad är intern kontroll? Varför ska vi arbeta med det? Definition av kontroll och risk Kontroll som en del av utvecklingen Hur hänger kontrollen ihop med allt det andra som vi gör? Moms och fakturor Viktiga nyheter inom momsområdet Gåvor, representation och begränsningsregler Kommunmoms och bidragsregler Fakturor och kontering Framtidens assistentroll Vad förväntas av mig och hur utvecklas assistentrollen? Synen på assistentrollen Hur kommer rollen att utvecklas framöver? Konsultativt förhållningssätt Omvärldsbevakning Vad är omvärldsbevakning Vad är omvärldsanalys? Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? Utbildningskatalog

24 Lekmannarevision i praktiken Hur genomför man en riskbaserad lekmannarevision? Datum Onsdag 4 juni i Göteborg Utbildningsledare Harald Jagner & Pernilla Lihnell Plats Deloitte, Södra Hamngatan 53 i Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Lekmannarevisionen utvecklas alltmer till att bli en viktig del av de politiskt valda revisorernas uppdrag, vid sidan om granskningen av styrelse, nämnder, beredningar och utskott. För att säkerställa att granskningen av de kommunala bolagen blir ändamålsenlig krävs en väl genomförd riskanalys av hur den interna kontrollen fungerar samt i vilken utsträckning granskningen uppfyller sitt syfte. Under denna heldagsutbildning går vi igenom hur du utför en riskbaserad lekmannarevision. Vi belyser olika delar inom ämnet och delar med oss av praktisk erfarenhet. Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda revisorer inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund samt till lekmannarevisorer i kommunala bolag. Gränsdragning auktoriserad revisor och lekmannarevisor Erfarenhetsutbyte Fördjupande granskningar Exempel på metoder för avrapportering Praktiska erfarenheter från andra kommuner 24 Utbildningskatalog 2014

25 Hantera krångliga fakturor Datum Torsdag 18 september i Stockholm Utbildningsledare Bo-Arne Olsson och Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Momsregistreringsnummer, rätt adress, representation, vad är det nu igen som är avdragsgillt? Ja det uppstår lätt många frågetecken i hanteringen av fakturor som kan upplevas som krångliga. Vi erbjuder nu en heldagsutbildning med praktisk inriktning på smarta sätt att hantera krångliga fakturor. Vi kommer att ta upp de regler som gäller för hur fakturor ska se ut och hur fakturahanteringen skall gå till och vi kommer även att gå in på hur elektroniska fakturor ska hanteras. Gåvor vad gäller? Kommunala redovisningslagen Attest och godkännande F-skatt Elektronisk fakturahantering Praktiska övningsuppgifter Utbildningen riktar sig i första hand till anställda som har en viktig funktion i arbetet med fakturahanteringen för leverantörer och kunder och för redovisningen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Faktureringsdirektivet Mervärdesskattelagen Representation och avdragsförbud Utbildningskatalog

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar. www.ucbs.se UC Business School 2015-2016

Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar. www.ucbs.se UC Business School 2015-2016 www.ucbs.se UC Business School 2015-2016 Arbetsgivarens investering ger mångfalt tillbaka Det absolut bästa jag gjort i mitt yrkesliv Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer