Projektredovisning DESIGN FÖR ALLA. Utveckling av utbildningsmodell och metod för mer tillgängliga butiker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning DESIGN FÖR ALLA. Utveckling av utbildningsmodell och metod för mer tillgängliga butiker."

Transkript

1 Projektredovisning DESIGN FÖR ALLA Utveckling av utbildningsmodell och metod för mer tillgängliga butiker. 1

2 2

3 1. Inledning Västra Götalandsregionen (regionutvecklingsnämnden och handikappkommittén) har tillsammans med den samlade handikapprörelsen i Västra Götaland (HSO, DHR, VGDL och SRF), FLF, Föreningen Landsbygdshandelns Främjande samt Länsstyrelsen Halland genomfört projektet Design för Alla utveckling av utbildningsmodell och metod för mer tillgängliga butiker. Syftet med projektet var att ta fram en utbildningsmodell och metod för design för alla i butik samt bemötande av kunder med olika funktionsnedsättningar för att integreras i Utvecklingsprogrammet för Kommersiell service på landsbygden i Västra Götaland, beslutat av regionstyrelsen Programmet pågår under perioden Modellen och metoden skulle vara generellt applicerbar på andra ställen i Sverige. Landsbygdsbutiken, den sista butiken på orten, fyller en stor och viktig funktion, socialt, kulturellt samt ekonomiskt. Runt om på Sveriges landsbygd finns eldsjälar som håller butiker vid liv. Situationen för landsbygdsbutiker är inte enkel. Det är svårt att få ihop ekonomin. Kundunderlaget krymper och oftast är det svårt eller omöjligt att svara upp mot konkurrensen från större samhällens lågprisbutiker. Även om tillgången på service är relativt god 3

4 i Västra Götaland, finns det olika grupper som drabbas av brister i tillgång till service. Framför allt är det hushåll som inte har tillgång till bil. Ofta är det också hushåll med äldre och personer med funktionsnedsättning som kan ha svårt att på egen hand ta sig till butiken. Det kan också finnas svårigheter när det gäller tillgängligheten i butiken för personer med olika funktionsnedsättningar både avseende utformningen av den fysiska butiksmiljön och verksamheten liksom bemötandet. Västra Götalandsregionen bedömde att det fanns c:a 100 butiker i regionen inom målgruppen för programmet om kommersiell service, som behövde information och hjälp med hur man bäst anpassar/designar sina butiker så att de blir tillgängliga för kunder med olika funktionsnedsättningar. De butiker som ingår är definierade som: Ensam livsmedelsbutik med fullständigt dagligvarusortiment på en ort med högst 1000 innevånare och med en omsättning på högst 10 milj. kronor 4

5 2. Genomförande 2.1 Medverkande parter Västra Götalandsregionen, Regional utveckling handlägger frågor om tillgång till dagligvaruservice på landsbygden. Enheten disponerar bl a projektmedel samt ett statligt stöd (stöd till kommersiell service) för att utveckla och upprätthålla servicen i regionen. Detta verktyg kan bl a användas för investeringar som är föranledda av projektet. Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen har regionstyrelsens upp drag att företräda människor med varaktiga funktionsnedsättningar. Kommitténs uppgift är att verka för att intentionerna i regionens handikappolicy och regionfullmäktiges mål omsätts i konkret handling. Utifrån detta uppdrag utgör handikappkommittén ett kunskapsstöd till regional utveckling i genomförandet av de delar av programmet som direkt berör personer med funktionsnedsättningar. Detta sker i kontinuerlig dialog och samverkan med de 16 brukarrepresentanterna i Rådet för funktionshinderfrågor. Brukarrepresentanter deltar också i olika arbetsgrupper. I rådet för funktionshinderfrågor finns 16 brukarrepresentanter som representerar olika typer av funktionsnedsättningar såsom svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. Representanterna är utsedda av HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) Västra Götaland, HSO Skaraborg, DHR (De handikappades riksförbund) Västra Götaland, SRF (Synskadades Riksförbund) Västra Götaland, och VGDL (Västra Götalands Dövas Länsförening). Föreningen Landsbygdshandelns Främjande verkar för att utveckla landsbygdens dagligvaruservice. Medlemmar i föreningen är ICA Sverige AB, Coop/ KF, Axfood Närlivs AB, Sveriges Livsmedelshandlareförbund SSLF samt 5

6 Konsumentverket. FLF för fram landsbygdshandelns frågor utan kommersiella partsintressen. FLF har 20 mentorer som arbetar i projekt med landsbygdsbutiker i samarbete med länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelsen Halland som har samma ansvarsområde som Regional utveckling i Västra Götaland. 2.2 Projektgrupp Projektgruppen har bestått av två personer från Västra Götalandsregionens näringslivsenhet, en från regionkansliet (avdelningen för funktionshinder och delaktighet), en från Länsstyrelsen Halland, vd och fyra mentorer från FLF samt tre brukarrepresentanter från rådet för funktionshinderfrågor. Gruppen har sammanträtt 8 gånger, varav ett telefonsammanträde. Till enstaka möten har bl a småbutiksansvarige hos ICA adjungerats. Konsumentverket har medverkat i det avslutande projektmötet Praktiskt genomförande av projektet Den 24 januari 2007 genomfördes tillsammans med 5 FLF- mentorer för Västra Götaland, Halland samt en mentor från Blekinge/Småland, vd för FLF, tre brukarrepresentanter från Västra Götalandsregionens råd för funktionshinderfrågor, två representanter från regionens näringslivsenhet och avdelningen funktionshinder och delaktighet en gemensam dag för att utveckla utbildningsplanen för handlarna. Efter att avdelningen funktionshinder och delaktighet tillsammans med brukarna förmedlat faktakunskap samt praktiska övningar i en testmiljö i form av en butik utarbetades ett utbildningsförslag genom ett gemensamt grupparbete. Mentorerna och brukarna tillsammans med regionens näringslivsenhet bjöd in till utbildningsträffar på 5 olika orter i Västra Götaland. Endast ett utbildningstillfälle kunde genomföras. Övriga fick ställas in p. g. a. för få anmälningar. De butiker som valt andra utbildningsträffar som blev inställda kom 6

7 till utbildningstillfälle som genomfördes. Emellertid kunde den utarbetade utbildningsplanen testas och utvärderas. Projektet ändrade strategi efter avstämning med Allmänna Arvsfonden. Istället för att bjuda in till gemensamma träffar åkte mentorerna ut till butikerna, vid flera besök tillsammans med en av brukarrepresentanterna. Detta föranledde att Västra Götalandsregionen gick in med ytterligare kr i projektet. Hos respektive handlare genomfördes praktiska övningar och inventeringar av tillgängligheten i butiken med hjälp av Tillgänglighetsdatabasen. Sedan arbetades en handlingsplan för åtgärder fram. Handlingsplanerna för butikerna förankrades och diskuterades i projektgruppen. Därefter tog mentorerna en uppföljande kontakt, besökte handlarna för att utifrån den enskilda butikens förutsättningar gå igenom framtagna handlingsplaner samt gå igenom utbildningen och lämna en CD med Konsumentverkets webbutbildning Butik för alla. När mentorerna kom på återbesök visade det sig att flera handlare redan hade åtgärdat mindre hinder såsom kontrastmålning, borttagande av lösa hinder i gångstråk, rensning av en sida i butiksvarvet så att personer med teknikkäpp erbjuds ett naturligt ledstråk mm. 7

8 2.4 Några reflektioner från mentorerna och butikerna. Uttalandena är hämtade från de sammanställningar som mentorerna gjort dels vid den inledande analysen och inventeringen och dels vid utbildningen och slutgenomgången hos handlarna. Kommentarer från butikerna vid analysen. Min butik är handikappanpassad! Vi har ju självöppnande dörrar? Bra att få hjälp med en genomgång av vad som behöver göras. Varför har inte leverantörerna sagt något om detta? Kommer det att kosta mycket? Skall ta det med styrelsen. Säg bara till vad som skall göras så tar vi tag i det direkt. Vad skall du hit och göra nu? Nej jag tycker inte att det behövs vi har inga kunder som behöver sånt. Jag kan inte göra något vid entrén då kör de ju in med bilen igen. Vi äger inte fastigheten så jag skiter i dig och dina påstående och frågor. Vi har inga ytor utan för butiken så vi kan nog inte göra något. Äntligen någon som är framsynt. Varför har ni inte kommit förut till mej? Jag har använt handikappanpassning i min marknadsföring. Måste vi göra detta då stänger vi istället! Lokalen är ju för liten och vi har inte råd att göra någon ombyggnad. Bra att ni kommer och hjälper oss, för vi kan inte detta. Era krav är mycket bra men jag klarar inte detta butiken är för gammal. Vi har inga handikappade kunder. Vi har inte råd att investera. Jag är för gammal, finns nog inte kvar Lite allergi kan inte vara så farligt. Det har alltid fungerat förut. Ledstråk? Ser man så illa måste man ha med sig någon. Vi behöver inte ha kontrastmarkerade dörrar? Dom öppnar sig automatiskt. Kundkorgar på hjul är väl inte handikappanpassade när man kommer till kassan och ska plocka ur varorna. 8

9 Det har alltid gått bra förut att ta sig över tröskeln (kunderna som jag träffade ville att de ska åtgärda tröskeln eftersom den är så hög och de har sina träffar i caféhörnan). Det bästa stället att ha skyltar på är glasdörren in. Vi hjälper dem om de tutar så behöver vi inte någon dörröppnare. Hur syns en målad H-parkeringsplats under snön (därför är det bra med skylt fick han som svar). Vi har inte råd att en p-plats för endast handikapparkering. De som har svårt att gå brukar ställa bilen framför ingången. Ungar brukar trycka på dörröppnaren det blir säkert bara spring. Åkte runt med rullstolen och plockade rent i kundvarvet tänkte på dem som kom med rullatorer. Höjden på kassadisplayen har leverantören satt in, de borde ha vetat bättre. Det manuella manöverdonet till dörröppnaren hade samma gråa färg som dörrkarmen det har jag aldrig tänkt på. Kommentarer vid återbesök. Tänk att jag hade fel om att inte vi hade handikappade i butiken, nu kommer ju rullatorer in de hade jag inte sett förut. Har tänkt på hur jag skall exponera varorna nu. Skaffat kundvagnar som är trappsteg på. Vad får vi för bidrag? Har plockat bort alla varor i gångarna. Mycket bra att få dokumenterat vad som behöver göras. Kontaktat dataleverantör angående större hyllkantsetiketter. Har inte tänkt att man kan ha aktivitetsvaror bara på en sida. Nu har jag fått ytor för att göra som ni vill, tänk bara och få hyllor på 150 cm höjd. Vi har börjat så smått att sätta upp större etiketter. Nu skall vi göra som ni tycker och jag skall söka pengar men får vi inga så gör vi ändå som ni vill. Tvättmedel borde göras så att det inte luktar. Jag skall ta med mig detta till ICA för jag tycker här skulle vi ligga i framkant. 9

10 Tänk nymålat och alla ser att det är en dörr. Jag har tänkt om och behöver en automatisk dörröppnare. Tänkte inte på de kunder som har rullatorer och barnvagnar. Flyttade blomavdelningen till vägg där man inte behöver gå förbi. Har inte tänkt på att man kan snubbla på varor som står på golvet. Vad kontrastfärgen gör mycket på ledstången. Slagyta? Har alltid undrat varför det är målat på golvet och marken. Man ser vad man är hemmablind och inte alltid tänker utan man bara ställer varor i gångarna På CD skivan det finns fler än ett handikapp jag som bara tänkte på rullstolsburna. Har tänkt på att när rullstolsburna besöker toaletten behövs det långt handtag på dörren så de kan dra igen den lättare. När jag hade varit på kursen gick jag och plockade bort lösa varor och godisställ så det blev tomt i gångarna och butiken såg renare ut tyckte kunderna. Jag tänker alltid på vad jag ställer skylten utanför så det finns gott om plats vid entrén. På de ställen vi bytt etiketter frågar de inte lika ofta vad varan kostar. Det blev lättare även för mig att plocka upp varor när det inte finns så mycket på golvet i gångarna. Jag ställde in en stol efter du var här förra gången den har används mer än jag trodde. Jag har fyllt igen hålen och jämnat till parkeringen samt utanför entrén. Det har blivit att jag tittar till på det automatiskt. Ska man behöva höja upp på sidan av rampen (avåkningsskydd) kan de inte gå med rullator mitt på rampen. Kundkorgar som går på hjul och med handtag är omtyckta. Var det inte mer jag skulle göra! 10

11 3. Måluppfyllelse Mål 1 En utbildningsmodell och metod för design för alla i butik och bemötande av kunder med olika funktionsnedsättningar. En modell har arbetats fram i enlighet med projektets mål, där verktyg som förenar lagar och föreskrifter med brukarnas behov och en verksamhets förutsättningar kan omsättas i ett praktiskt handlande. Flödesschema av modellen 1. Kundperspektivet Kundperspektivet utgår från de behov som alla kunder har. Oavsett om man har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen ska man kunna få information om butikens tillgänglighet, kunna komma in, ta del av butiksinformation, orientera sig i butiken, handla och betala. 11

12 Underlag för kundperspektivet är Människor med funktionshinder i Västra Götaland (Målgruppsrapport 2005) Riktlinjer och standard för butiker, tillgänglighet för personer med olika funktionshinder, Riktlinjerna är framtagna av kommunerna Tidaholm, Lerum och Munkedal och Vänersborg tillsammans med Västra Götalandsregionen och Konsumentverket i samverkan med handikapporganisationerna. Bemötandeguiden Ett sätt att mötas och förstå vad som kan vara bra att tänka på när du möter människor med olika funktionshinder Konsumentverkets webbaserade utbildning Butik för alla (www.konsumentverket.se). Utbildningen togs fram i ett gemensamt arbete av Konsumentverket, Hjälpmedelsinstitutet, FLF, en lanthandlare och Västra Götalandsregionen. 2a. Information om tillgänglighet till kunder med olika svårigheter Kunder kan ha olika svårigheter att besöka en butik. Det kan t ex handla om svårt att se priser eller inslaget kassabelopp, svårt att gå i en trappa utan ledstång på båda sidor eller ens komma in genom en entré där det står blommor utanför. Det är därför ett uttalat behov från handikapprörelsen att kunna få en god och tillförlitlig information om hur tillgängligheten ser ut. I projektets utveckling av metoden har en webbaserad databas, Tillgänglighetsdatabasen använts. Denna är utvecklat med stöd av Allmänna Arvsfonden i ett tidigare projekt Tillgänglighetsdatabasen, TD är ett system för att beskriva tillgänglighet till företag/verksamheter som vänder sig till allmänheten. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska vara så väl beskriven att människor med funktionsnedsättningar själva ska ha möjlighet att avgöra om de kan besöka platsen eller inte. Tillgänglighetsdatabasen är upplagd så att företagen/verksamheterna själva kan göra sin inventering eller anlita någon annan. Denna inventering registrerar företagen/ verksamheterna sedan i tillgänglighetsdatabasen. Därefter 12

13 länkas inventeringen till den egna hemsidan och kommunens hemsida. Är det t ex en branschorganisation länkas informationen även till branschorganisationens sidor. Därigenom tillhandahålls en integrerad kvalitet i varje hemsida istället för hänvisning till särskilda tillgänglighetshemsidor. Hur informationen presenteras på den egna hemsidan avgör varje verksamhet själv. På så sätt kan besökaren lätt ta del av beskrivningen och bilda sig en uppfattning om tillgängligheten. Genom inventeringen får butiken en insikt om hur tillgängligheten är. Det känns också bra att kunna ge korrekt svar på frågor om tillgängligheten. En parallell effekt är att inventeringen ofta leder till åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Inventeringsmallarna är uppbyggda med hjälptexter som förklarar hur man mäter och varför det är viktigt att ge information om just detta kriterium. När det aktuella kriteriet kan vara ett enkelt avhjälpt hinder finns hänvisning och utdrag ur Boverkets föreskrift BFS 2003:19, HIN1. I detta projekt har syftet även varit att ta fram handlingsplan för åtgärder för att förbättra tillgängligheten. 2b. Behov av att förbättra tillgängligheten Butiksägaren och/eller fastighetsägaren har enligt Boverkets föreskrift BFS 2003:19, HIN1 en skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Genom att använda Tillgänglighetsdatabasen och dess inventeringsformulär kan enkelt avhjälpta hinder identifieras samt även hinder för tillgängligheten. Del 2 i flödesmodellen kan starta genom att först inventera tillgängligheten för att informera kunden och samtidigt få kunskap om butikens tillgänglighet och därmed behov av åtgärder. Den kan också börja med behovet av att utifrån fastighetsägaransvaret vilja åtgärda enkelt avhjälpta hinder, inventera tillgängligheten och parallellt kunna informera om hur tillgängligheten är. I båda fallen sker en parallellprocess och dubbel nytta av Tillgänglighetsdatabasen. 13

14 3. Kontakt FLF har i sin organisation kompetens att ge stöd i inventering och upprättande av handlingsplaner för åtgärder. Kontakt bör tas med handikapporganisationerna på läns- och lokalplan. Kommunen med dess olika nämnder/ förvaltningar kan ge kunskapsstöd avseende hur enkelt avhjälpta hinder kan åtgärdas. Länsstyrelser och regioner avgör om det finns möjlighet att söka investeringsstöd, samt om åtgärderna följer planen. 4. Inventering Inventering genomförs med Tillgänglighetsdatabasens inventerings-formulär för butik. En åtgärdsplan med kostnadsberäkning tas fram genom att identifiera enkelt avhjälpta hinder samt övriga hinder från inventeringen. 5. Utbildning FLF eller annan organisation genomför utbildningar med butikerna och dess personal i samverkan med brukarrepresentanter. Under utbildningstillfället diskuteras butikens egna förutsättningar att förbättra sin tillgänglighet samt de förändringar som butiken behöver göra. Utbildningen, som arbetats fram och testats inom projektet, rekommenderas att användas. Denna utgår från Konsumentverkets webbaserade utbildning Butik för alla (www.konsumentverket.se). 6. Handlingsplan Handlingsplanen för åtgärder upprättas i dialog mellan mentorn och handlaren utifrån inventeringsresultaten och kunskaper från utbildningen. 7. Stöd till kommersiell service Länsstyrelser och regioner avgör om det finns möjlighet att söka inventeringsstöd, samt om åtgärderna följer planen. 8. Åtgärda och informera i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Åtgärder genomförs och informationen läggs ut på aktuella hemsidor. Vid förändringar i tillgängligheten kan justeringar göras och direkt visas för kunderna på hemsidorna. 14

15 9. Uppföljning Uppföljning bör göras dels av att det är aktuell information om tillgängligheten som är inlagd i Tillgänglighetsdatabasen och dels av genomförandet av handlingsplanen. Mål 2 Modellen och metoden är prövad och utvärderad genom att minst 60 % av de 100 aktuella butikerna inom Västra Götalands utvecklingsprogram för kommersiell service på landsbygden har genomgått ett utbildningsprogram om design för alla i butik och bemötande av kunder med olika funktionsnedsättningar. Målet 60 % uppnåddes mer än väl. Av totalt 88 butiker (82 butiker i Västra Götaland, 6 butiker i Halland) har 79 butiker d v s 90 % genomgått det inom projektet framtagna utbildningsprogrammet samt fått en CD med Konsumentverkets webbaserade utbildning Butik för alla (www.konsumentverket.se). Under projekttiden har en butik lagt ner och två kommer att läggas ner. Mål 3 Varje butik har en handlingsplan för åtgärder för tillgänglighet och bemötande. Av totalt 88 butiker (82 butiker i Västra Götaland, 6 butiker i Halland) har alla inventerats. Handlingsplaner togs fram för 79 butiker, eftersom en butik lades ner under projekttiden och två kommer att läggas ner. När det gällde tre Konsumbutiker var de tvungna att avvakta besked från sin styrelse om handlingsplanerna kunde godkännas. Mål 4 Modellen och metoden är applicerbar på olika typer av dagligvarubutiker och kan användas generellt i övriga delar av landet. 15

16 Under projekttidens senare del har FLF prövat modellen och metoden i Västmanland på 15 butiker och i Uppsala på 5 butiker. Dessutom har FLF fört diskussioner med kedjorna ICA, Axfood och KF/Coop. Samtliga kedjor sitter i FLFs styrelse och de har fått löpande information om arbetet med tillgänglighet i Västra Götaland. FLF har under projekttiden fått förfrågningar från andra typer av butiker t.ex. kläd- och skobutiker. FLF har tagit ett styrelsebeslut att ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen och arbeta vidare med att sprida den utvecklade modellen och metoden till olika delar av landet. Detta kommer att göra det lättare för alla landets landsbygdsbutiker att ansluta sig till modellen. På Konsumentverkets konferens för länsstyrelser och regioner den 29-30/ presenterades modellen och metoden av en av FLF:s mentorer under ett av seminarierna. Projektet har också blivit uppmärksammat av European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP- CMAF ). Där finns en särskilt utsedd grupp som arbetar med att handikappperspektivet ska integreras i social ekonomi och i andra organisationer. En guide med goda exempel från olika delar av Europa.har tagits fram i samarbete med EDF (European Disability Forum). Följande beskrivning av projektet finns att läsa på sidorna under rubriken Goods and services. The project Design for everyone development of a teaching model and methods for more accessible shops, which is being currently developed in the Swedish region of Västra Götaland, is run by a partnership consisting of the publicly elected bodies in the region, the Regional Development Committee, the Disabilities Committee, the Swedish Inheritance Fund, the County Administrative Board of Halland, the Association for the Promotion of Village Stores in Sweden,representatives of disability organisations, and grocers of village shops. This project takes place within the programme run by the Swedish Consumer Agency aimed at hindering the deterioration of services in the countryside. For many people living in the countryside access to grocers shops as well as the services they provide is of great importance. These shops act often as agents for different services such as postal and 16

17 chemist s. increasing even more their importance to the consumer. A set of guidelines and standards of accessibility for people with disabilities to shops and information was developed based on the needs of people with varying disabilities to get into a shop, find their way, do the shopping, and pay. A group of mentors was also trained; they then developed a special teaching model for shopkeepers. These mentors also performed accessibility inventories of 90 shops, in cooperation with disability organisations. According to the information collected, the mentors and shopkeepers developed an accessibility action plan for each shop that was then put into practice. 17

18 4. Nyskapande och utvecklande Projektet har utvecklat en ny modell där befintlig/-a kunskap och verktyg utvecklats och integrerats med en verksamhets eller butiks faktiska förutsättningar. Detta har gjorts dels genom den metod genom vilken utbildningsplanen arbetas fram och dels på det sätt den genomförts. Modellen har också skapat en metod där verktyg som förenar lagar och föreskrifter med brukarnas behov och en verksamhets förutsättningar har eller kommer att omsättas i ett praktiskt handlande. Det som bedöms varit avgörande för projektets förutsättningar att lyckas är: utgångspunkten i de behov som kunderna med funktionsnedsättningar har handikapprörelsens förtrogenhetskunskap om vad tillgänglighet och bemötande betyder mentorernas förtrogenhetskunskap om verksamheten - att själva drivit en livsmedelsbutik handlarnas ökade kunskap om funktionshinder, bemötande och de behov som kunder med funktionsnedsättningar har samt hur den egna butiken ser ut ur tillgänglighetssynpunkt Projektet har visat vägen till möjligheterna att verkligen kunna påverka människors attityder till funktionshinder och människors vilja att åtgärda de hinder som utestänger i detta fall kunder med olika svårigheter/funktionsnedsättningar. Lagar och föreskrifter om tillgänglighet behövs för att vi ska veta vad som krävs för att möjliggöra delaktighet, men dessa blir ofta inte genomförda i verkligheten förrän människor förstår och själva vill delta i en förändring. 18

19 5. Uppföljning och utvärdering Målet med projektet var att minst 60 % av regionens landsbygdsbutiker ska ha genomgått den inom projektet framtagna utbildningsmodellen och tagit fram en handlingsplan för åtgärder för tillgänglighet och bemötande av kunder med funktionsnedsättningar. 79 handlingsplaner av 88 butiker är gjorda med kostnadsberäkningar d v s 90 %. Resultatet är dokumenterat. Varje butik har en inventering gjord i Tillgänglighetsdatabasen som ger information till kunderna om tillgängligheten (FLF:s hemsida; en del butikers hemsidor och en gemensam portal för tillgänglighetsinformation; Varje butik har gett ett skriftligt godkännande att vara med i Tillgänglighetsdatabasen. Inventeringens resultat finns dokumenterad och är sammanställd i handlingsplaner för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder och av övriga hinder (exempel bil 3). Dessutom finns en dokumentation över de hinder som handlarna omgående åtgärdade utifrån sin ökade kunskap utan att avvakta handlingsplan och eventuellt ekonomiskt stöd. Utbildningsmodellen är prövad, förutom i Västra Götaland och norra Halland, i Västmanland och Uppsala. Konsumentverket har delgetts erfarenheter och resultat för vidare spridning till övriga länsstyrelser. Återrapportering av insatser i programmet för kommersiell service kommer att lämnas till Näringsdepartementet. Effekter som förväntas uppstå för både kunderna i form av förbättrad tillgänglighet och bemötande och för butikerna i form av ökat antal kunder och därmed större inkomst för butiken har inte kunnat utvärderas helt. Alla handlare har inte hunnit åtgärda enligt handlingsplanen under projekttiden. Det som emellertid visat sig är att de åtgärder som gjorts har i många fall upplevts som lätta och meningsfulla samt att ett ökat antal kunder med främst rollatorer noterats. 19

20 Från kommentarer från handlare: På de ställen vi bytt etiketter frågar de inte lika ofta vad varan kostar. Det blev lättare även för mig att plocka upp varor när det inte finns så mycket på golvet i gångarna. Jag ställde in en stol efter du var här förra gången den har används mer än jag trodde. Tänk att jag hade fel om att inte vi hade handikappade i butiken, nu kommer ju rollatorer in, de hade jag inte sett förut. 5.1 Vad har tillgängligheten kostat per butik? Projektet har tagit fram en modell och metod, gått igenom egen utbildning, skapat en egen utbildningsmodell och utbildningsmaterial, genomfört utbildningar i respektive butik, inventerat och tagit fram en mall för handlingsplaner för åtgärder samt upprättat handlingsplaner för 79 butiker. Uppföljande kontakter har tagits med butikerna. Dessutom har projektet medverkat i att sprida kunskap om arbetet både inom och utanför Sverige. Om kostnaden slås ut per butik har varje butik som ingått kostat projektet kr. Projektet har också gjort en översikt på snittkostnaden per butik för de åtgärder som sammanställts i handlingsplanerna och kommit fram till ca kr per butik. 20

21 6. Fortsatta arbetet Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas så här: FLF, Föreningen Landsbygdshandelns främjande fortsätter att sprida modellen och metoden inom sitt ansvarsområde. Konsumentverket kommer att bistå med att sprida information till andra länsstyrelser/självstyrelseorgan i landet. Västra Götalandsregionen (Västsvenska Turistrådet och handikappkommittén) kommer att fortsatt stödja arbetet med Tillgänglighetsdatabasen och dess utveckling. Regionutvecklingsnämnden stöttar genomförandet av åtgärderna i handlingsplanerna samt följer upp resultatet. Medverkande parter tar ansvar för att i olika sammanhang sprida kunskap om projektet som ett gott exempel. 21

22 Egna anteckningar 22

23 23

24 Grafisk form: 42 sthlm ab. Illustrationer: Camilla Ederyd. För mer information kontakta: Västra Götalandsregionen FLF Rapporten kan vid förfrågan tas fram på punktskrift och i digital form. 24

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare Inbjudan Varför? För vem? Lösningar Program Föreläsare Anmälan FOTOGRAF: KLAS ERIKSSON Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare En konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad och lära dig mer om fysisk

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 20140610 Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 Utställningar Riktlinje: Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra vara verksam i arbetet med

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Av Miralema Klokic och Christian Elmebratt Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg Finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antagen av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

All personal har en grundläggande kunskap om tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning.

All personal har en grundläggande kunskap om tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning. Utställningar Riktlinje: Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra vara verksam i arbetet med utställningar. Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Ett sätt att mötas och förstå

Ett sätt att mötas och förstå Ett sätt att mötas och förstå Vad som kan vara bra att veta och tänka på när du möter besökare med olika funktionshinder. Denna handbok är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 Nu hjälps vi åt! Att få vara självständig,

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2011-05-31 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 Tisdagen den 31 maj 2011, klockan 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Bakgrund Kulturnämnden har i sin strategi som ett av de långsiktiga målen att kulturens resurser skall vara tillgängliga för alla. Alla

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder

Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder Vår handläggare RAPPORT Datum Vår beteckning Robert Davidsson 20-07-22 VIAN/20:2-269 Kommunikationsstrateg 20:5 Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder Förslag till beslut

Läs mer

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 DESIGN FOR ALL 2 Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 Inledning 8 Fysisk tillgänglighet 10 Informativ tillgänglighet 11 Kommunikativ tillgänglighet 12 Attitydmässig tillgänglighet 13 Det

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1

Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1 Supported by the Commission of the European Communities Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1, Europe for All - KUNDINFORMATION A Typ av anläggning: (Endast ett svarsalternativ)) Hotel

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder Bilaga 1 Prioriterade åtgärder Innehåll 1 Inledning... 3 2 Fokusområden... 4 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering... 4 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation... 5 2.3 Allas rätt att

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Xenter Tumba, konferensrummet, kl 17:00-19:20 ande Pelle Kölhed (DHR), ordförande Urban Eriksson (SRF) Adnan Issa (S) Eva-Britt Olsson (Astma och Allergi) Maria

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer