Rickard tänder på julen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rickard tänder på julen"

Transkript

1 7 Dec 2009 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Rickard tänder på julen Sid Ansökte att få skjuta b i l j e t t k o n t r o l l a n t e r Sid 3 Regionens miss kostade Sid 5

2 OPINION Sverige är på väg åt fel håll! S verige har under många år varit ett av världens mest jämlika länder. Från mitten av 90-talet till 2005 var den ekonomiska tillväxten högre i Sverige än i övriga EU-länder. Enligt flera forskningsrapporter är detta till stor del ett resultat av den svenska välfärdsmodellen. I dag är situationen den motsatta. Sverige halkar efter. Tillväxten i Sverige är lägre än EU-snittet. Arbetslösheten ökar snabbare än i övriga länder. Vi har den näst högsta ungdomsarbetslösheten, var fjärde ung är utan jobb. En halv miljon löntagare har trängts ut från a-kassan. Sjuka människor kastas ut ur sjukförsäkringen. Ba r n- fattigdomen ökar lavinartat. Jag skulle kunna räkna upp fler exempel, siffror och statistik. Alla pekar åt ett håll. Tryggheten rämnar. Klyftorna växer. Välfärden minskar. Sverige är på väg åt fel håll! LEDARE december 2009 Därför, som jag ser det, finns det bara en väg att gå. Vi måste slå vakt om och utveckla det som varit nyckeln till Sveriges framgångar den generella välfärden. Det är vårt verktyg för att utjämna klyftor och bekämpa fattigdomen. Och det bygger på vår grundmurade tro på alla människors lika värde. Det är nu bara några veckor kvar innan vi går in i valåret Det år som vi har en god möjlighet att bryta den negativa utvecklingen. Men vi har ju en global ekonomisk kris, den kan väl inte alliansregeringen S k ä m s 1 Samtliga kommuner i Göteborgsregionen har tecknat avtal om att ta emot ensamma flyktingbarn nästa år utom Lilla Edet. Det är kommunstyrelsens centerpartistiske ordförande Bjarne Färjhage som likt sin moderata kollega i Vellinge bestämt sig för att svika de utsatta barnen. -Jag skäms över Lilla Edet, säger oppositionsrådet Madeleine Dahlgren (S). Nu återstår bara att se om Maud Olofsson kommer att visa samma kurage som Fredrik Re i n f e l d t och ta sin partikollega i örat. Fast Maud ligger ju förstås en bra bit till höger om statsministern S k ä m s 2 Mölndals kommun får i år ett överskott i kommunkassan på 64 miljoner kronor. Trots det har man valt att försämra äldreomsorgen och kasta ut många av sina anställda i arbetslöshet. I september nästa år kan du byta ut de styrande politikerna i Mölndal. Redaktion och annonser: Vegagatan 27, Göteborg. Telefon: Fax: e-post: Ansvarig utgivare: Anders Hagberg. Tryck: JMS, Vellinge Manusstopp nr 1: 28 januari Utkommer: 9 februari A u ke n s t e s t a m e n t e Mitt testamente är ett politiskt testamente. Det tillägnas dem som kommer efter min generation och då särskilt de unga som växer upp nu. Mitt testamente tillägnas dem som har modet att vara med. Som inte vill stå utanför som åskådare, utan vill vara med där saker och ting händer. Som inte är förlamade av globaliseringens oöverskådlighet eller den tröstlösa parollen att bara tänka på sig själv och sina egna chanser. Skrivet av danske S-politikern Svend Auken kort före sin död i augusti i år. Auken var en av de mest kända profilerna inom dansk socialdemokrati och bland annat miljö-och energiminister K n a p p t r y c k för jobben Hela den moderata jobbpolitiken har handlat om att trycka på ekonomiska knappar: om det blir mer lönande att arbeta (sänkt skatt), billigare att anställa (sänkt arbetsgivareavgift) och dyrare att vara sjuk eller arbetslös (sämre ersättning och hård a re kontroll). Då kommer folk inte att vilja vara sjuka och arbetslösa längre, och a r b e t s g i varna kommer att anställda dem. Att det finns en mängd andra faktorer som påve rkar både arbetslösheten i stort och den enskildes möjligheter att få jobb är en tanke som överhuvudtaget inte verkar finnas i de moderata hjärnorna Den moderata politiken har inte hjälpt till att slussa tillbaka långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller ungdomar med ofullständig gymnasieskola, bara gjort det hårdare och mer utsatt att vara sjuk eller arbetslös. Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja i Aktuellt i Politiken. rå för, kanske du tänker? Nej, det kan den inte. Men, den kan i högsta grad lastas för hur den hanterar krisen. Och det är där som det har gått helt fel. Bortsett från stor handlingskraft när det gällt att sänka skatterna för dem som tjänar mest och att fatta beslut som slår hjärtlöst mot dem som har det sämst, så har regeringen agerat oerhört passivt. Det utanförskap man i förra valet lovade att minska har ökat lavinartat. Och valrörelsens uppblåsta arbetslinje har i stort sett inte blivit mycket mer än en jättelik satsning på jobbcoacher. Ett magnifikt fiasko där arbetsförmedlingen på regeringens order snabbupphandlat 1000-tals coacher från drygt 150 privatföretag som arbetslösa tvingats ta hjälp av för att få ut sin a-kassa. I en uppmärksammad artikelserie i Aftonbladet avslöjades hur en stor del av denna hjälp erbjuds av rena skojare. De arbetslösa har tvingats vända sig till nyreligiösa sektl e d a re, hypnotisöre r, helbrägdagörare och beröringster a p e u t e r. Flera av företagen drivs av kriminella och skattebrottslingar. Några jobb har det naturligtvis inte blivit. Inte bara av det skälet att det inte skapas jobb genom hypnos eller trolldom, utan framför allt för att det inte finns några jobb att söka. De enda vinnarna är coachföretagen som kammat hem miljonvinster. Om ett knappt år har vi förhoppningsvis en annan regering. Jag tror inte att den genom ett trollslag kan bryta den negativa trenden. Det kommer att ta tid att vända skutan Sverige på rätt köl. Och det kommer säker att kosta både blod, svett och tårar. Men jag är öve r- tygad om att en röd-grön regering har betydligt större förutsättningar -och framför allt vilja- att återskapa och utveckla den gemensamma välfärden. Att renovera och bygga vidare på den framgångsrika och jämlika svenska modellen. Men det förutsätter också att vi löntagare, och då inte minst alla vi välfärdsarbetare inom Kommunal, sätter press på de rödgröna och ser till och bevakar så att de verkligen lever upp till sina löften om att slå vakt om och utveckla den gemensamma välfärden. Slutligen vill jag passa på att önska alla medlemmar, era familjer, anställda och alla som vi haft förmånen att samarbeta med under året en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Liksom tidigare år avstår Kommunal Väst från att skicka några julkort, istället avsätter vi de pengar detta skulle ha kostat till Barncancerfonden. Hoppas också att ni ägnar alla de kommunalare som arbetar för att Sverige ska fungera när vi andra firar jul och nyår en tanke. Hoppas förresten att även arbetsgivaren gör detta när vi efter nyår går in i nya löneförhandlingar! Anders Hagberg, ordförande Kommunal Väst God jul och Gott nytt år önskar redaktionen! S p r i d t i d n i n g e n! Varje nummer av Kommunal V ä s t t rycks i över exemplar och den är därmed en av de större tidningarna i Västsverige. Eftersom Kommunal Väst främst går ut till medlemmarna blir dock inte innehållet allmänt spritt. För att råda bot på detta uppmanar vi dig att inte slänga tidningen när du läst färdigt utan istället ta med den till din arbetsplats, ge den till kompisar, goda grannar etc. På så sätt kan vi sprida goda exempel på facklig aktivitet och matnyttig information om vad facket står för. Det innebär i sin tur bättre facklig opinionsbildning vilket är angeläget inte minst nu när vi står inför en hård avtalsrörelse! Carina Hult Stig Andersson Per Hellstrand Eddie Backman 2 Kommunal Väst medlemstidning december 2009

3 Tr a k a s s e r i e r, våld och hot - men det här tar priset Ansökte om skyddsjakt på biljettkontrollanter Trakasserier, hot och även våld hör till vanligheterna för biljettkontrollanterna på bussar och spårvagnar. Men det mest extrema hittills inkom den 12 november till Länsstyrelsens rättsenhet i Vänersborg. En göteborgare i 30- årsåldern kommer då in med en formell ansökan om att få utöva skyddsjakt av biljettkontrollörer. Mannen, boende på Gibraltargatan i Göteborg, ansöker om att få skjuta alla biljettk o n t ro l l ö rer inom ett område på 2000 hektar i centrala Göteborg. En karta med noggrant utmärkt område bifogas ansökan. -Det verkar fruktansvärt sjukt, men samtidigt kan man inte ta en sådan här handling med en klackspark, säger Kjell-Åke Rönnberg. huvudskyddsombud för biljettk o n t rollanterna vid Tr a f i k a n t s e rvice, som är ett dotterbolag till Göteborgs Spårvägar. -Många av kontrollanterna kände ett stort obehag över att gå ut och jobba efter att ansökan blivit känd. L ä n s s t y relsen tog omedelbart kontakt med Varje dag begås oförrätter i Ankeborg, men få så grova som de Västtrafiks kontrollanter uträttar. Dessa skadedjur utarmar och äter upp mängder resurser när de får chans, resurser som håller på att ta slut. För ett hållbart samhälle måste skyddsjakt och skottpeng införas omedelbart. Säkerhetspolisen när ansökan dök upp. Tr a- fikantservice har också gjort en polisanmälan. - Vi har gjort en polisanmälan men inte fått något besked om vad som hänt med den, säger Björn Norbäck, som i övrigt inte vill uttala sig om händelsen. Under rubriken beskrivning av skaderisken eller inträffade skador/olägenheter skriver mannen: Varje dag begås oförrätter i Ankeborg, men få så grova som de Västtrafiks kontrollanter uträttar. Dessa skadedjur utarmar och äter upp mängder resurser när de får chans, resurser som håller på att ta slut. För ett hållbart samhälle måste skyddsjakt och skottpeng införas omedelbart. Ansökan avslutas med uppmaningen: Ge mig tillstånd så löser jag problemet! Noteras ska att mannen ertappades i oktober utan giltigt färdbevis och då fick en tilläggsavgift på 1200 kronor. Enligt en mätning i våras åker 8,6 pro c e n t av resenärerna i den göteborgska kollektivtrafiken utan giltigt färdbevis. Totalt ertappas cirka av dessa varje år. Efter mätningen, som visade betydligt högre andel f u s k å k a re än vad man dittills antagit, har V ä s t- rafik gett Tr a f i k a n t s e rvice i uppdrag att utöka antalet kontroller och kontrollanter. Stig A n d e r s s o n Den 12 november registrerades ansökan om skyddsjakt på biljettkontrollanter hos länsstyrelsen. Även om det är svårt att ta ansökan på allvar så skapade den stor oro hos kontrollanterna. Man vet ju aldrig vad en sjuk människa kan hitta på, säger Kjell-Åke Rönnberg, arbetsplatsombud för biljettkontrollanterna. Kommunal Väst medlemstidning december

4 Så skall (S) utvecklas I STO R S T Ä D E R NA Hallå där Anders Nilsson, stadssekreterare (S) vid Kommunstyrelsen i Göteborg och med djupa rötter i Kommunal. Du har skrivit ett uppmärksammat idépolitiskt dokument om hur socialdemokraternas politik ska utvecklas i storstäderna. Rapporten presenterades på partikongressen av de tre storstadskommunalråden Anneli Hulthén, Carin Jämtin och Ilmar Reepalu. Vad är bakgrunden till din skrift? - Vi måste bli starkare i storstäderna om (S) ska vinna valet nästa år. Uppgiften för mig har varit att skapa en idépolitisk plattform för hur det ska gå till. Innehållet har vuxit fram ur diskussioner med folk från de tre partidistrikten. I viss mån har jag också bidragit med egna erfarenheter. Tanken är att innehållet ska bilda grund för fortsatta diskussioner om vi ska möta människorna i storstäderna. Opinionsundersökningar visar att (S) inte samlar mer än drygt 25 procent i storstäderna. Du skriver i rapporten att bilden är likartad i storstadsområdena när man bortser från kommunindelningarna. Sp e- ciellt har barnfamiljerna i villaområdena flytt från partiet, men (S) samlar även färre röster bland väljarna i de socialt mest utsatta områdena. Vad ligger bakom och hur kan utvecklingen vändas? - Det är två saker som gör att vi tappar. För det första: A r b e t a rklassen som traditionellt stöder (s) minskar. Sa m- tidigt växer mellanskikten som har mindre benägenhet att rösta på oss. Den utvecklingen är mest markerad i storstäderna. - Vi ser även att klassröstningen minskar och att rörligheten ibland väljarna ökar. Detta ska dock inte enbart tolkas negativt eftersom det även ger oss möjligheter att ta tillbaka väljarnas stöd! Men för att det ska lyc k- as krävs större inbrytningar i medelklassen. - För det andra: Den generella välfärdspolitik som präglat Sverige innebär att samhället kännetecknas av bred värdegemenskap. Men denna gemenskap har utsatts för tryck vilket förstärkts under den borgerliga regeringen. Medelklassens fört roende för gemensamma välfärdslösningar minsk a r, man kompletterar trygghetssystemen via privata försäkringsskydd och marknadsförda tjänster. - Även i storstädernas förorter ser vi ett tryck mot gemenskapen fast då i andra änden av välfärdsskalan. Det är de allt fler fattiga som inte fullt ut kvalificerar sig för generella välfärdslösningar, som känner sig marginaliserade och inte röstar i lika stor utsträckning som socialdemokraternas kärnväljare. Du skriver också att den största befolkningstillväxten framöver sker i storstadsområdena där ju (S) går tillbaka. Trenden av sviktande väljarstöd måste därför brytas för att partiet ska kunna utmana borgerligheten och den politiska eliten om makten i landet. Du ägnar stor plats i din rapport om att partiet måste korrigera två felaktiga bilder för att lyckas. Vad innebär det? - Den första bilden är att är att vårt parti företräder det gamla industrisamhällets arbetarkollektiv och därför inte har några svar på utmaningarna som storstadsborna upplever. Den bilden är fel eftersom partiet mer uppstod som svar på marknadsekonomins genombrott. Anders Nilsson mitt bland storstadsväljarna i centrala Göteborg. Det är bland annat här nästa val avgörs och Anders understryker att det nu gäller att få ut den rätta bilden av partiets politik. Vidare behövs en ny anda av gemensamhet och samhörighet i storstäderna! Marknadsekonomin innebar ökad frihet och individualitet för människan på ett sätt som är unikt i historien. Men samtidigt blev hon utsatt för marknadskrafternas negativa sida i form av ökad utsatthet genom opersonliga, samhälleliga krafter långt bortom den enskilde individens kontro l l. - Människans belägenhet i marknadsekonomin är alltså kärnan i socialdemokratin som ideologi och rörelse. Svaret på att möta denna otrygghet blev samhällets generella välfärdssystem för alla vilket är den stora socialdemokratiska innovationen! Så du menar att medelklassen i storstäderna inte har klart för sig att de i själva verket tjänar på en socialdemokratisk politik? - Inte tillräckligt många ser att de generella välfärdssystemen ger individen en starkare ställning både på arb e t s m a rknaden och privat. Dessutom slipper man hamna i underordnad beroendeställning. Motsatsen är den borgerliga världsåskådningen att om samhällets insatser begränsas ökar individens frihet. - Min poäng är alla förlorar om man agerar kortsiktigt efter egenintresset enligt den borgerliga modellen. Det beror på att privata försäkringslösningar både blir mindre robusta och dyrare än samhällets generella skattefinansierade lösningar eftersom riskspridningen minskar. Du får alltså både mer ojämlika villkor och ett ineffektivare sätt att hantera risker. USA:s sjukvård är ett exempel. - Den andra delaktiga bilden innebär att partiet bara företräder de människor som har störst behov av samhällets stöd. Detta är också fel. Man kan säga att de borgerliga skickligt lurat oss i en fälla som innebär att vi framstår som ett bidragsparti för utsatta grupper. Vi reagerar ju på orättvisor och har ett stort socialt samvete. - Men i själva verket företräder vi en bred intressegemenskap där det gäller att fördela riskerna i livet för den stora majoritet som råkar ut för omställningar. Det kan handla om sjukdom och arbetslöshet för att ta ett par exempel. På så sätt svarar vi mycket väl mot storstadsmänniskans behov. Vilka förslag har du för att socialdemokraterna ska få med sig storstadsväljarna, vilket ju är helt nödvändigt för att vinna valen? - Vi måste bli bättre på att få ut den rätta bilden av vår politik, att socialdemokraterna skapar de bästa föru t s ä t t- ningarna för individens personliga frihet och självförverkligande. - Jag trycker också på att det måste till en ny anda av gemensamhet och samhörighet i våra storstäder. - Som jag skrev i min förra krönika i Kommunal Väst b o rde de gemensamma intressena och värderingarna vara starkare mellan lägenheternas och de egna hemmens familjer än mellan de senare och den stenrika överklassen! Per Hellstrand Fotnot: Ra p p o rten hittar du på s o c i a l d e m o k rat e rn a. s e / u p l o a d / we b b f o ra l l a / p d / g o t e b o r g / d o k u m e n t / P D F 4 Kommunal Väst medlemstidning december 2009

5 Mikaels påskrift förfalskades REGIONEN BETA L A R I SKADESTÅND När arbetsplats- och skyddsombudet Mikael Jacobsson på Östra Sjukhuset var borta på semester genomförde arbetsgivaren en risk- och konsekvensanalys av planerade personalminskningar. Och när Mikael kom tillbaka kunde han konstatera att någon annan skrivit på dokumentet i hans ställe! Nyligen höll Kommunal och Västra Götalandsre g i o n e n tvisteförhandling om det skedda eftersom skyddsombudet enligt lag alltid ska vara med i sådana sammanhang. Resultatet blev att facket får skadestånd på kronor som delas mellan förbundet och Mikael Jacobsson. Arbetsgivaren skyller på tidsbrist i samband med semestrarna men medger genom skadeståndet att man gjort fel. Den unika händelsen inträffade i samband med att ledningen skulle upprätta en checklista på en slutenvårdsavdelning inom akutpsykiatrin. Checklistan togs fram i samband med arbetsmiljö- och riskbedömning av ve rksamhets- och organisationsförändringar, så kallad riskoch konsekvensanalys. Detta gjordes utifrån bemanningsöversynen på SU. I klartext gällde det att undersöka om lägre bemanning skulle innebära risker för patienter och personal. Skyddsombudet ska alltid vara med när detta görs för att de anställdas synpunkter och krav ska komma fram. Denna rättighet är fastställd i såväl arbetsmiljö- som förtroendemannalagarna. Jag blev både upprörd och kränkt - Men när jag återvänt hem efter semestern undrade flera kollegor va rför jag godkänt konsekve n s b e s k r i v n i n g- arna, berättar Mikael Jacobsson. - Jag blev helt ställd, kollade handlingarna och såg direkt att mitt namn fanns med. Någon hade skrivit en signatur som kunde tydas som Mikael Jacobsson och d ä runder stod mitt namn skrivet på maskin. Då blev jag arg och stormade direkt upp till vårdenhetschefen som dock inte kunde ge någon förklaring. - Sedan rullade det hela igång i och med att jag kopplade in sektionen och nu känns det bra att arbetsgivaren erkänt att fel begåtts. Mikael understryker dock att händelsen ingår i den mentalitet som råder på avdelningen eftersom cheferna helst vill styra och ställa utan att höra vad personalen anser. Lars-Göran Baatz som är ordförande i sektion 54, SU Psykiatri berättar att han först kontaktade personalavdelningen och påpekade det orimliga i tillvägagångssättet. - Jag fick dock heller inte någon bra förklaring och därför landade det hela i en tvisteförhandling där Kommunal begärde skadestånd för brott mot arbetsmiljö- och Mikael Jacobsson blev både upprörd och kränkt av arbetsgivarens agerande. Därför tycker han det är bra att Västra Götalandsregionen nu gått med på att betala skadestånd. f ö rt roendemannalagarna. Arbetsgiva ren gick också med på detta, även om han hänvisade till bristande tid i samband med semester. - Men i praktiken handlar det naturligtvis om att vårdenhetschefen tutade och körde över oss, vilket bottnar i dålig planering. Lars-Göran Baatz framhåller att facket nu kanske fått prejudikat på vad det kan kosta att inte ha med skyddsombudet vid konsekvens- och riskbedömningar som ju görs fortlöpande. - Det är värdefullt att vi har en vägledning eftersom våra skyddsombud deltar i olika aktiviteter i många sammanhang. Dålig planering och semestrar kan alltså inte vara skäl till att arbetsgivaren kör över oss. - En annan lärdom är hur oerhört viktigt det är att sektioner och avdelning står upp för våra arbetsplatsombud och inte lämnar dem ensamma. Det blåser snålt på många arbetsplatser särskilt nu när ekonomin är dålig och våra förtroendevalda kan utsättas för påtryckningar. Då måste vi stå upp som en man och inte tveka att ta strid om så behövs! Per Hellstrand Medlemserbjudande Kommunal Väst medlemstidning december

6 Kommunal vill lyfta fram privatanställda Karin Andersson, Sektion 56 Mölndals sjukhus och Kristina Hermansson, sektion 50 NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus studerar förutsättningarna inför avtalsrörelsen. 6 Kommunal Väst medlemstidning december 2009 Kommunals avtalsansvarige Håkan Pettersson lyfte fram de privatanställda medlemmarna när han talade på Kommunal Västs avtalskonferens. Kommunal är ett förbund för alla medlemmar. Därför måste vi lyfta fram de privatanställda medlemmarna mer i avtalsrörelsen! Förbundets andre vice ordförande och avtalsansvarige Håkan Pettersson var självkritisk när han nyligen träffade ett 90-tal fackligt förtroendevalda i avdelning Väst. Han slog fast att förbundet varit alltför fokuserat på motparten SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Inom SKL:s avtalsområde, som är ett av 50 avtalsområden, har Kommunal cirka medlemmar och trenden är nedåtgående. På den privata sidan finns sålunda hela 49 avtal som medlemmar jobbar efter och de blir dessutom allt fler. - Ska vi lyckas uppnå en gemensam identitet i förbundet och bli ett förbund för alla medlemmar, ja då måste vi behandla alla avtalsområden lika! Håkan Pettersson underströk att det handlar om trov ä r- dighet. Och förbundet är inte trovärdigt när det fortfarande upptäcks privata företag där det inte skett någon lönerevision på fem år. Ä ven avdelningens ordförande Anders Hagberg tog upp medlemmarna vid privata företag när han öppnade upptaktskonferensen inför avtalsrörelsen. Han erinrade om att den gäller alla avtal. - Lokalt i avdelningen gäller det därför att vi samordnar oss och kopplar ihop oss så att de privatanställda medlemmarna får samma trygghet och lika god lön som alla andra. Konferensen hölls nyligen i natursköna Vanns konferensanläggning, tidigare mest känt som Lingatan i Bohuslän. Anders erinrade om att avtalet som slöts 2007 blev ett rekordavtal och ett verkligt lyft för många, inte minst tack va re kvinnopotterna. Samtidigt visade satsningen hur viktigt det är med centrala avtalslösningar, lokalt är det svårt att få samma genomslag. Denna gång är det dock kärvare toner från arbetsgivarna, och Anders ironiserade över beskyllningar om att löntagarna äventyrar landets ekonomi. Rimliga lönepåslag, jämställdhetspott heltidsjobb och rätt till trygga anställningar är inga krav som hotar ekonomin. Efter inledningen äntrade Håkan Pettersson talarstolen och gav en 2 timmar lång initierad föreläsning på temat förväntningar, strategier och målsättningar inför avtalsrörelsen Till sin hjälp hade han två storbildsskärmar som spottade fram siffror och diagram som dock hade en benägenhet att falla bort allt emellanåt. Vilket fick Håkan att dra paralleller till ormtjusaren på Kiviks marknad som glömde ta med sig ormarna och istället fick berätta om dem Han framhöll inledningsvis att de lokala och centrala nivåerna hänger ihop när det gäller avtalen. Via de centralt träffade avtalen leve reras löneutrymme som man tar hand om och fördelar lokalt. - Men vi som jobbar centralt måste också få input från er ute i landet för att lyckas. Och avtalsrörelsen är klar först när ni är färdiga lokalt. Vilka är då förutsättningarna inför avtalsrörelsen? Håkan Pettersson noterade arbetsgivarnas krav på 0 kr i lönepåslag och lyfte istället fram förnuftiga ekonomer som ger en annan bild. De säger att det behövs rimliga, balanserade påslag som ger reallönehöjning för att få fart på efterfrågan och därmed ekonomin! Just reallönehöjning, det vill säga ökad köpkraft är också ett av de viktigaste lönepolitiska målen för Kommunal. Löneutjämningen mellan mans- och kvinnodominerade yrken är ett av Kommunals tunga avtalskrav. LOförbunden enades i höst om en ny mer låglöneinriktad modell som dock ska ge samma effekt som de tidigare kvinnopotterna. Håkan Pettersson lät dock förstå att förbundet på längre sikt vill ha en mer renodlad lösning som ger ännu bättre resultat för kvinnorna. Detta med löner är emellertid komplicerat eftersom statistiken även visar att män i mansdominerade yrken i Kommunal har lägre löner än sina kollegor i privata n ä r i n g s l i vet. Något som löneförhandlarna också har med sig i ryggsäcken. Höjning av de lägsta lönerna är en annan viktig bit som inte bara gynnar de lägst avlönade utan höjer lönerna i hela lönekedjan. Det är därför arbetsgivaren hatar våra låglönesatsningar, underströk Håkan Pettersson. Individuell lönesättning är också en viktig pusselbit inför avtalsrörelsen och Kommunals avtalsansvarige var inte helt nöjd med tingens tillstånd. - Vi måste bli bättre här. De individuella lönerna fungerar ojämnt i landet, problem och avarter finns. Det gäller att finslipa kriterierna så de blir bra för våra medlemmar. Samtidigt måste vi få öppna löner och slut på det hemlighetsmakeri kring lönesättningen som råder på en del håll. Hur ska du veta vad som är rättvist om du inte vet vad kompisen tjänar? Även här behövs bättre lokalt inflytande. Vad är då framgångsfaktorn i den kommande lönerörelsen som en deltagare uttryckte det? Jo, att LO-förbunden är enade och gemensamt ställer upp för varandra! - Avtalsrörelsen 2010 kommer vi att ha samordnade förbundsförhandlingar. Det innebär att man enas om gemensamma avtalskrav. Sedan går varje förbund hem till sig och förhandlar. Den skarpa punkten är att om ett förbund tvingas ta till stridsåtgärder ställer de andra upp solidariskt med stöd. Det är detta som ger trycket, konstaterade Håkan Pettersson. Per Hellstrand

7 Bättre b e v a k n i n g av villkoren Skickligare f ö r h a n d l i n g av lönerna Mycket har hänt för Sari sen sist Vi ska bevaka medlemmarnas villkor bättre i en rad branscher inom de privata områdena. Samtidigt gäller det att allmänt sett bli skickligare på att förhandla lön samt samarbeta mera mellan sektionerna. Så sammanfattar ombudsman Henrik Jo h a n s- son konferensdagarna inför den kommande avt a l s r ö relsen där lokal samordning och lönepolitiska strategier var huvudämnena. Deltagarna fick bland annat grupparbeta för att den vägen ge förslag på framkomliga vägar för att spetsa det lönepolitiska arbetet i avdelningen. - Exempelvis ser vi att den borgerliga regeringens nya lagstiftning (Lagen om valfrihet, LOV) innebär ökad privatisering av offentlig verksamhet, bland annat genom fler hushållsnära tjänster och städentre p re n a d e r. Detta måste vi engagera oss mycket mer i eftersom fler medlemmar kommer att arbeta i privata företag, framhåller Henrik Johansson. Han understryker att den fackliga organisationsgraden ofta är låg inom detta område - därmed brister även den fackliga aktiviteten. Följden blir sämre löner och arbetsvillkor. Här gäller det därför att re k rytera fler medlemmar, engagera dem fackligt och få fart på de lokala löneförhandlingarna. - Men allmänt sett gäller det för oss att bli bättre över hela avtalsfältet när det gäller att samordna oss och förhandla lön. - Det är viktigt för oss att tydliggöra förbundets lönepolitiska mål som ger god vägledning: Bra reallöneutveckling. Högre lägsta löner Höjda relativlöner som innebär att man ser på kommunalarbetarnas löner i förhållande till industriarbetarnas. Löneutjämning mellan kvinnor och män. Ingen lönemässig särbehandling på grund av etnicitet, dvs att man är invandrare. Lönesättning som stimulerar till och ger stöd för medlemmarnas yrkesutveckling. För att Kommunal ska lyckas nå dessa mål som spikades på kongressen 2004 behövs krafttag på alla nivåer inom förbundet, i hög grad alltså även regionalt och lokalt. Några exempel är lönekartläggningar på alla arbetsplatser, utbildning av förtroendevalda och lokala avtal om befattningslöner. Avdelning och sektioner måste även bli bättre på att på att utnyttja draghjälpen för lönehöjningar i samband med brist på arbetskraft. En annan angelägen bit är att stimulera yrkesutbildning och kvalitet samt få bort bilden av Kommunals medlemmar som utbytbara. Ett viktigt hjälpmedel för att få fart på löneutvecklingen är också uthållig lokal opinionsbildning så att allmänheten /skattebetalarna inser att välfärdsarbetarna ska ha rimliga löner. Sari Kitunen anser att Kommunals avtalskrav på 745 kronor är i lägsta laget men att det kanske ändå är realistiskt med tanke på förutsättningarna. Vi fortsätter vår serie om avtalsrörelsen genom att följa barnskötaren Sari Kitunen på Sverigefinska skolan i Göteborg. Sedan förra gången har det hänt mycket. Kommunal har lagt fram avtalskraven och Sari har varit på avtalskonferens. 745 kronor mer i genomsnitt per månad är Kommunals avtalskrav inför den kommande avtalsrörelsen. Och det är ett belopp som barnskötaren Sari Kitunen på Sverigefinska skolan i Göteborg inte slår klackarna i taket över. - Nja, rent spontant känns det för lite. Fast det har ju varit mycket prat om att vi ska hålla igen eftersom tiderna är dåliga, så vi kanske inte kan kräva så mycket mer denna gång. - Nivån på kraven är dock i lägsta laget och eftersom det är ett förhandlingsbud så lär vi få ut ännu mindre Det var LO:styrelsen som i november spikade de gemensamma lönekraven för LO-förbunden. Ut ö ver 620 kronor eller lägst 2,6 procent vill LO ha en pott på minst 125 kronor per heltidsanställd inom avtalsområden där genomsnittslönen ligger under kro n o r. Detta kommer att gynna Kommunals lågavlönade kvinnor, och Sari Kitunen tycker den satsningen är bra. - Jo, det får vi glädje av direkt på min arbetsplats. Så just den biten känns OK. - Sedan återstår ju orättvisan med procentpåslag, de som tjänar mer får högre löneökningar. Men det kanske inte är läge att tackla detta denna gång. A r b e t s g i varna fortsätter att kräva så kallade sifferlösa avtal utan några centrala påslag. Nu tycker ordföranden i Sveriges Kommuner och landsting Anders Knape (M) till och med att LO-kraven hotar välfärden. - Lätt för honom att säga, undrar vad han själv har i lön?! Det funkar naturligtvis inte att bara förhandla lokalt, då blir det mindre pengar som fördelas orättvist. Den som är talför och håller sig framme får mer än den blyga och tillbakadragna. Nej, vi måste kämpa för våra krav på rimliga centrala påslag, säger Sari Kitunen. Själv har hon varit på avtalskonferens med Kommunal KFO eftersom hennes arbetsplats är en kooperativ friskola. Hur var stämningarna där? - Vi hade en bra och givande diskussion och kom fram till en hel del utöver själva lönekraven. Bland annat gäller det anställningsformerna samt rätten till heltid. Det är också angeläget att hindra arbetsgivarna gå runt LAS via bemanningsföretag. Alltså först säga upp folk med motiveringen arbetsbrist och sen ta in dem man vill ha genom bemanningsföretag. Sari nämner också kravet på fria arbetskläder, men om det kommer med i Kommunals slutliga avtalskrav vet man inte än. - Däremot är vi nog rätt säkra på att det bör bli ett kort avtal på 1 år. Det är dumt att binda sig längre med tanke på hur osäkert allt är med ekonomin. Per Hellstrand Kommunal Väst medlemstidning december

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare Nr 5 September 2006 Ett ri k t i g t h u n d g ö ra Sid 14 R Ö S TA PÅ SÖNDAG! Vi väljer mellan två helt skilda samhällen... Jan Sundberg ordförande Kommunal Väst L e d a re sid 2 Offentliga sektorn skall

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig?

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig? Ulrika jobbar på Reggio Emilia-inspirerad förskola Dokumentation kräver mycket tid sidan Samma jobb på kortare tid när Sodexo tog över sidan 4 Företaget NoViis förföljer uppsagda anställda sidan 6 sidan

Läs mer

Jag gillar att jobba strategiskt

Jag gillar att jobba strategiskt Anneli är styrkeledare på Ekerö brandförsvar Jag gillar att jobba strategiskt sidan 4 På förskolan Kokalite har alla rätt till heltid sidan6 Debatten om RUT-avdragen går högt.på Hemfrid är de anställda

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2003

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9.

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 TAS - för en bättre arbetsmiljö sidan 11 Mats tar över sidan 9 Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden sidan 14-15 NUMMER 4/2011 Innehåll:

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar!

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar! Vänsterpartiets medlemstidning Nr.6-7 Vänsterpress Trevlig sommar! Foto: Kalle Larsson Dags för Almedalsvecka igen. Foto: Losita Garcia Vi röstade ja! Natasja Mrdjanov gläds åt ett alldeles speciellt beslut

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer