- om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem"

Transkript

1 Tillgång istället för ägande - om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem en guide i fickformat från Media Evolution

2 LEDARE av Media Evolution Följ beteenden noga å Media Evolution brukar vi säga Patt det finns tre huvudfaktorer som påverkar mediebolags möjligheter: Kundernas beteende, tekniken som finns tillgänglig och hur affären ser ut. på område efter område håller vi på att ersätta direkt ägande med att äga tillgång Det är inte alltid människors beteendeförändring börjar i mediebranschernas kärna. Men inte sällan når de oss, då är det bara att följa och tidigt utnyttja de nya möjligheterna. Collaborative consumption är en sådan, på område efter område håller vi på att ersätta direkt ägande med att äga tillgång. Media Evolution Den här publikationen ges ut av medieklustret Media Evolution. Vi jobbar för att stärka tillväxten i mediebranscherna i södra Sverige. Genom omvärldsbevakning, som är ett av våra insatsområden, bevakar vi vad som händer i mediebranscherna ur ett globalt perspektiv. Därefter lyfter vi fram möjligheter och affärsmodeller som våra medlemmar och mediebranscherna i stort drar nytta av i sin utveckling. I den här publikationen skriver bland annat Lauren Anderson om nischernas betydelse, Lisa Gansky om hur affärsmodellerna kan se ut och Kalle Magnusson ger ett perspektiv från musikbranschen. 4 Att äga tillgång - collaborative consumption 6 Tjänsterna som ger oss tillgång från bilar till musik 8 Create a community to secure supply 10 The interest graph what s it to you? 12 Att köpa och sälja livslängd 14 Seriously better things, easily shared 16 Mythbusting: Spotify ger inga pengar till artisterna 18 Är vi redo för Collaborative Consumption? 20 Makten åt folket 22 Ordlista Tillgång istället för ägande Juni 2012 Utgivare: Media Evolution Redaktörer: Caroline Lantau, Sara Ponnert och Martin Thörnkvist Form: You Us and Them

3 VAD av Martin Thörnkvist Att äga tillgång collaborative consumption e senaste århundradena har vi i allt högre utsträck- samlat på oss egna verktyg, husgeråd och me- Dning dia i våra hem. De flesta av oss äger en borrmaskin och fram till alldeles nyligen köpte vi musik och film pressad på plastskivor. Något håller på att förändras. Vi människor håller på att förändra vårt beteende. Inte för att vi tycker att det är fult att äga utan för att tillgång kan ge oss så mycket mer än ägande. Istället för äga 300 skivor kan vi köpa tillgång till 15 miljoner låtar. På område efter område överger vi ägandet för att istället betala för tillgång. Vid en första tanke så känns det som en ny trend. Men funderar man en vända till upptäcker man att det är ett mänskligt beteende som är gammalt. Innan pengar fanns bytte vi saker med varandra. Det handlar om att på olika sätt utnyttja saker och tings vilande kapacitet Tre faktorer har gjort att det här gamla beteendet får förnyad betydelse för hur vi gör affärer; teknisk innovation, ekonomisk nedgång och miljömedvetenhet. De senaste årens ekonomiska kris har samtidigt bidragit till att människor har mindre pengar och gör det än mer rationellt att ha tillgång istället för att äga. I mediebranscherna Med internet har vi utvecklat en vilja att dela med oss, som kickar in för många En svunnen tid. av oss när vi surfar över något intressant. Vi delar länkar, och tjänsterna som samlar dem kring intressen blir allt fler. Sharing is caring är en devis långt utanför piratvärlden. flickr.com/passetti CC BY-NC-ND Collaborative consumption Det engelska samlingsnamnet för plattformarna som utgör den här trenden är collaborative consumption. Det handlar om att på olika sätt utnyttja saker och tings vilande kapacitet, att istället för att något ligger oanvänt på en hylla så kan grannen använda det. Det klassiska exemplet är att den genomsnittliga borrmaskinen används 13 minuter under sin livstid. Man kan dela upp collaborative consumption i två grovhuggna delar. Plattformar som hjälper privatpersoner göra sina saker tillgängliga och att knyta ihop dem med människor som har behov av dem, peer to peer-plattformar. Den andra är när ett företag köper ett lager med saker eller rättigheter som de sen säljer tillgång till, business to consumer. Det nygamla beteendet att vilja ha tillgång istället för att äga må ha startat med lägenheter och bilar men kommer ingalunda stanna där. Streamningstjänsters succé har resulterat i att musikbranschens omställning är i full sving och i USA växer liknande tjänster fram för TV-program. På bibliotek har vi lånat böcker sedan urminnes tider. Beteendet är inte nytt, men modellerna för hur mediebranscherna kommer göra affärer kring det kommer behöva vara det. Martin Thörnkvist är omvärldsbevakare på Media Evolution och driver musikbolaget Songs I Wish I Had Written.

4 VAD av Martin Thörnkvist Tjänsterna som ger oss tillgång från bilar till musik n av viktigaste orsakerna till att collaborative Econsumption-trenden sker nu är möjligheten och enkelheten att koppla ihop någons tillgångar med någon annans behov på internetbaserade plattformar. Istället för att vara begränsad till ens egna lilla nätverk av vänner så blir plattformar välfyllda marknadsplatser. Tjänsterna växte först fram med de saker vi vill ha som är svårast och dyrast för oss att skaffa. En övernattningslägenhet i New York (Airbnb.com) eller en bil till helgutflykten (Zipcar.com och Sunfleet.se). Men snabbt har raden av tjänster som samlar även samlat billigare saker, men sådant som vi kanske inte använder så ofta, vuxit fram. En cirkelsåg till garderobsbygget (Uniiverse.com) eller en cykel i staden man inte bor (Spinlister.com). Tid är en annan tillgång som vi ibland har massor av men vid andra tillfällen har väldigt ont om, så varför inte be andra om hjälp att utföra saker till en på tjänster som Taskrabbit.com och Hinnerdu.se. Att skapa förtroende mellan människor som inte känner varandra En av tjänsternas största utmaning och förtjänst är att skapa tillit mellan människor som inte tidigare träffats men ändå, exempelvis, lånar ut sin lägenhet till. Man gör det genom att på klassiskt internetvis ranka både de som äger tillgångar och de som vill ha tillgång till det genom att mäta historik och genom röstning. Flera tjänster använder den sociala grafen som Facebook tillhandahåller och visar om man är vän eller vän till vän med personen som äger något. Flexidrive.se och Whipcar.com är tjänster som låter människor låna ut sina bilar till varandra. De har en traditionell försäkring som lägger sig ovanpå ägarens vanliga bilförsäkring så att man inte behöver oroa sig för sina skadefria år och så vidare. 15 miljoner tillgångsargument Det är inte svårt att förstå varför människor gillar tjänster som Spotify, Wimp och Rdio. Att någon annan samlar all världens musik och gör den tillgänglig för några tior i månaden är ett ganska så svårslaget erbjudande. Att äga media på plast och papper blir snabbt irrationellt. Musikbranschen var först ut med den här typen av tjänster. Men det är bara början för mediebranscherna. I USA samlar Hulu.com TV-program från en rad bolag i en prenumerationstjänst, Netflix.com gör detsamma för film och det ryktas om att Amazon.com har planer på att göra detsamma för böcker. För vår konsumtion av böcker är det inte vårt beteende som hindrar att det finns prenumerationstjänster. I århundraden har personer gått till bibliotek eftersom det är en plats som erbjuder tillgång till texter och kunskap. I tjänstefieringens tidevarv sluter plattformen Skillshare. com cirkeln väl. Där kan vem som helst beskriva vilken kunskap man besitter och erbjuda det som utbildning till sin omgivning. en av tjänsternas största förtjänst är att de skapar förtroende mellan människor som inte känner varandra

5 hur av Lauren Anderson Create a community to secure supply ompanies like Airbnb, TaskRabbit, Whipcar and CSkillshare are changing the way we think about the things we own, whether physical stuff or intangible skills, and how we get access to the things we need. Two-sided marketplace Despite the growing popularity and success of Collaborative Consumption business models, these marketplaces are not without their challenges, especially early on where decisions around how to launch and scale can make or break the business. While the idea of a two-sided marketplace is not unique to Collaborative Consumption, it is one of the biggest hurdles to gaining traction in the early days of a business. How can you ensure there is enough (or the right kind of) supply to meet demand? There is nothing worse for a member who visits your Sporting Supplies Rental site looking for a baseball bat, when all you have to offer is tennis racquets. After an unsatisfactory first-time experience, chances are they won t come back a second time. Focus on a niche to get the benefits of a community To tackle the problem from the outset, it is important to hone in on a niche area to focus your inventory on. Not only will this enable you to market your offering effectively and manage expectations, it will also enable you to attract the right kind of user from the outset. By focusing on a type of product, a specific geographic location or a particular interest category, you can build a strong community base and ensure a higher guarantee of positive experiences. By focusing on a type of product you can build a strong community base GaBoom, a UK-based video game swap site launched by 21-year-old Jess Ratcliffe, initially launched offering three different ways to swap games: Secure Swap, GaBoom Escrow and Forum Exchange. While a strong community built around the initial site, Ratcliffe realised that the best way to scale was to simplify the offering even further, so in late last year they stripped back to a single direct memberto-member swap method. Through reducing the complexity in how members use the site, Ratcliffe and the GaBoom team have been able to hone in on the user experience in one single area, giving them a luxury of focus they didn t previously have. Once a strong following has been developed in this particular niche area, it s time to consider scaling up to new territories or adding new product offerings but don t do everything at once! Use the relationship you have developed with your community to get feedback on what new services they would like to see, or which new location would have the greatest chance of success, given the number of expressions of interest you have received. By tapping into the people who love your business and seeking their input, you will be able to make well-informed decisions on where to grow next and build an even stronger community in the process. Lauren Anderson is the Community Director for Collabortive Consumption and will speak at The Conference Lauren Anderson

6 HUR av Tine Thygesen The interest graph what s it to you? o get people engaged on peer to peer market places Tit s important, as Lauren Anderson wrote, to harness their interests by focusing on niche products. As people are bombarded with more and more information they become more and more fatigued, harder to engage and picky about what they ll listen to. That represents a challenge if you re a marketer, a product builder or you have anything to sell. The interest graph might be your answer. It is the next step in our human mission to filter, curate and make sense of the information overload. Last decade marketers learned to use the social graph to establish a closer connection between a person and their message. It s based in the assumption that if someone you like likes this then you ll like it too. Tine Thygesen Sounds silly? It is. Because the fact is that just because you re connected with random old school friends who you probably haven t seen for a decade, its very unlikely their taste and preference say anything meaningful about what you ll like. Reach your most likely fans The interest graph begins with who you are, your existing taste and preferences and tries to connect you with only if you fall within the scope of the product. The theory is that you reach less people, but you reach them on a deeper level. It s simply too hard and too expensive to try to change people s tastes, so instead you focus on reaching the kind Tobias Björkgren of people who are already interested in your kind of product and create a proper, deep engagement with them. Personally I am a product builder, and my company Everplaces is built around the interest graph. The keyword for us is relevance. Let me explain; Everplaces industry is travel info and recommendations. We want to fix the problem of 90 % of the info in guidebook being irrelevant to you as an individual, because when services like Tripadvisor tries to serve info that s a little bit useful for everyone that means it s perfect for no one. We believe we can offer more relevance by using the interest graph to personalize, in our case on top of the social graph. Interest is a trend We re not the only company to have seen this change as an opportunity. The interest graph creates business opportunities in niches that weren t financially viable before. This is because services now can become so narrow that they hit a target group perfectly. And that can become big in these days when distribution is digital. So you can hit a narrow segment in a huge geographical area. Most people think crowd funding like Kickstarter is too risky, but because there s 1 % who loves it, it s a great business. The Foodspotting app is the same. The strength is the narrowness. Tine Thygesen is the founder and CEO of Everplaces the theory is that you reach less people but you reach them on a deeper level

7 VARFÖR av Martin Thörnkvist Att köpa och sälja livslängd å senare tid har jag insett att jag i allt högre grad Pköper livslängd. Att jag tycker det är väldigt inspirerande med företag som sätter prestige i att vad de producerar håller länge. För mig är trenden tydlig, företag som vet att de skapar produkter med hög kvalitet lägger till reparationsservice och liknande som en del av sin affär. Det fungerar som ett bevis på att deras saker har lång livslängd. Beprövad affär Bilindustrin har fattat det här för länge sen. Auktoriserad och original har en stark koppling till garantin, hållbarhet och andrahandsvärde. Det är en självklarhet att det finns en servicebok i handskfacket och att bilen med jämna mellanrum ska servas. Staten kontrollerar till och med så att alla bilar som rullar på våra vägar tas väl om hand. Den finska möbeltillverkaren Artek hade ett intressant projekt härom året där de köpte tillbaka använda möbler, gav dem lite kärlek och sålde dem igen. det finns inte ett köptillfälle, utan väldigt många användningstillfällen hitkultur. Där man med uppbackning från en stark marknadsföringsapparat satsade allt på att få uppmärksamhet kring ett releasedatum med vetskapen att man har några månader på sig att tjäna in produktionen och att göra vinst på den. Med plattformar som säljer tillgång till media tjänar medieproducenter istället pengar när kunderna använder produkten. Det finns inte ett köptillfälle, utan väldigt många användningstillfällen. Betalningen per användning är av naturliga skäl betydlig lägre än den man fick per köp. Så, för att komma upp i rimliga ersättningsnivåer behöver man volym. Stor volym. Så stor volym att man behöver tid på sig och en ständigt växande katalog med media. Helt plötsligt är det viktigt för medieproducenter att skapa innehåll som är relevant under en lång tidsperiod. Uppfräschade Alvar Aalto-pallar från Artek. Marco Melander Svenska Norrgavel har en avdelning på sin sajt som är en andrahandsmarknad för deras möbler. Visst vill de sälja nya möbler, men genom att skapa en marknad där de kan visa att möblerna man köper för en dyr peng har ett värde även när man tröttnat blir ett stort värde för en kund när den ska göra en investering. Jag är övertygad om att det skapar en bra grund att arbeta med spännande och nischade produktioner. Att det leder oss bort från en hitkultur och in i en era där långa kreatörskarriärer kommer i fokus igen. I mediebranscherna Det långsiktiga synsättet håller på att bli relevant även för mediebranscherna. Vi är på väg ur en era med stark

8 VARFÖR av Lisa Gansky Seriously better things, easily shared ost companies have stubbornly stuck to various Mtwists on a single tried-and- true formula: Create a product or service, sell it, and collect money. Just sell the guy a dishwasher, and watch him walk out the door. Few businesspeople, including most entrepreneurs and investors, have imagined creating wealth or customers any other way. Though they may use social media to market their products, their minds are still stuck in a 2-D buyer/ seller/own-it world. Yet around this entrenched way of thinking, a new model is thriving, one that I call the Mesh. Enter the Mesh. That s what I call the rapidly growing network of sharing-based goods and services. The Mesh is based on having convenient access to what you need and want, without the expense and hassles of owning more stuff. Network-enable sharing Fundamentally, the Mesh is based on network-enabled sharing on access rather than ownership. Mesh businesses understand and cleverly exploit the perfect storm of mobile, location-based capabilities and social network growth to give us convenient access to what we want and need, just when we want or need it. In my view, a major theme of the Share Economy is unused value = waste. In a nutshell, we, as a global community have a lot of excess capacity: cars and bicycles sitting around, offices, factories and tools idle and, of course, talent. As access continues to triumph over ownership, we will continue to identify and make available unused value as a major fuel for our local and global economies. This shift to the Mesh is rapidly changing the way business is done, and it s picking up speed. In a nutshell, we, as a global community have a lot of excess capacity. Why is the Mesh growing so fast? There are a few significant reasons: population growth, the recession and that we are living in a time when anyone, almost anywhere, can reach a person, company or market faster, with far less capital required. We now have an enhanced ability not only to leverage existing platforms, but also to refine and test our offering more quickly and inexpensively than ever before through social media networks, popup shops and galleries and apps. Some of these Mesh businesses are international enterprises (Like ZipCar.com and LoveFilm.com). These services own the inventory of products or facility which they then make available to their customers via a share or membership model. Many other Mesh companies are two sided marketplaces which are peer-to-peer or community based. In other words, marketplaces which allow us to borrow, swap and rent things from one another. These businesses take advantage of local peer-to-peer (P2P) platforms like Facebook and Foursquare, which make it easy to be connected while mobile. There are now over 6,500 share-based companies in the Mesh community directory at Meshing.it. The competitive advantages for Mesh companies are so enormous that the new model has become the major driver for businesses old and new. Lisa Gansky is the author of The Mesh - Why the Future of Business is Sharing There are now over 6,500 share-based companies

9 CASE av Kalle Magnusson Mythbusting: Spotify ger inga pengar till artisterna Spotify ger inga pengar till artisterna! Jag vet inte hur många gånger jag hört det. Och visst, att driva skivbolag eller musikbolag på 2000-talet är inte helt oproblematiskt. Men om de bara visste vad Spotifys senaste halvår betytt för svenska musiker och musikbolag. Hybris startade Fildelningen av musik hade slagit igenom totalt. CD-skivans grav grävdes. Vi hade inga pengar och inga kontakter. Vi hade däremot bra musik och bra idéer för hur man sprider saker på internet. Vår idé är att jobba så hårt vi kan för att få så många som möjligt att gilla vår musik. Vi blev snabbt en etablerad pop-etikett, men det skulle dröja fram till hösten 2011 innan det fanns en intäktsmodell som rimmade med hur vi jobbar med musik. Musik ut 2005, pengar in 2012 Vapnets debutsingel Kalla mig från 2005 är ett talande exempel på en fantastisk utveckling i musikbranschen de senaste åren. När vi släppte singeln tryckte vi 1000 CD-skivor och uppmuntrade fansen att sprida musiken. Några månader senare blev Kalla mig något av en sommarhit. När 2005 summeras finns Kalla mig bland de tio mest spelade låtarna på P3 det året - och bandet har tiotusentals fans. Men försäljningen uteblev, inte helt oväntat. Nu, våren 2012, har Vapnet inte släppt ett album på 4 år. Kalla mig har inte fått något stort uppsving, inte varit med i någon reklam, inte använts i någon häftig tv-serie. Men det är fortfarande en bra låt, och folk har nära 80 % av våra intäkter kommer från Spotify Vapnet fortsatt att lyssna på den samtidigt som nya lyssnare har tillkommit. Om det inte vore för att Spotify börjat blomstra skulle vi inte ha märkt något. Numera betalar 4 av 5 som använder Spotify i Sverige för att använda tjänsten, vilket betyder att ersättningen till artister och bolag är högre än om de bara lyssnat med reklam. Intäkten per lyssning har för oss nästan tredubblats de senaste 12 månaderna. För Kalla mig innebär det att det idag tickar in mer pengar från Spotify per kvartal än vad den sålde för under hela första succéåret. Många trogna fans spelar roll Idag betyder en stor fanskara och stor uppmärksamhet många Spotify-spelningar. Och många Spotify-spelningar betyder i sin tur bra intäkter. För Hybris och våra artisters del är det spännande tider. Vi har snart 500 låtar i vår katalog, och Spotify har blivit den överlägset mest inkomstbringande strömmen för oss - nära 80 % av våra intäkter kommer från Spotify. Och ersättningarna ökar hela tiden. Visst, vi är inte direkt tillbaka på 90-talet ännu, men om du hör någon som klagar på att streamingtjänster inte fungerar, att de inte ersätter artisterna eller bolagen, att tillgänglighet inte är modellen - be dem gärna kontakta oss. Vi kan visa att utvecklingen går åt helt rätt håll, och att vi till stor del har Spotify att tacka för det. Kalle Magnusson driver musiketiketten Hybris som släppt debutalbum med bland andra Jonathan Johansson, Familjen, El Perro del Mar, Vapnet och Korallreven. Vi kan visa att utvecklingen går åt helt rätt håll, och att vi till stor del har Spotify att tacka för det.

10 CASE av Sara Ohlsson Är vi redo för Collaborative Consumption? jänsten, HinnerDu.se, fungerar bättre i storstäderna Tän på landet. Kanske är det för att på landet behövs inte internet för att knyta ihop personer. För trots att grannen geografiskt sätt är längre bort är avståndet till att be om hjälp mindre än i storstan. I denna anonymitet ligger också vår största utmaning. Hur skapar man samma förtroende mellan folk som endast träffats på nätet som mellan personerna på landet? Hur får vi dessa att känna att det fungerar lika bra, kanske till och med bättre, att ta hjälp av en privatperson än en etablerad firma? För skapa förtroende för privatpersoner måste man lyfta fram tvåbarnspappan Jonas som är en händig typ och som har monterat en massa IKEA-möbler, och 25-åriga Cecilia som läser till landskapsarkitekt och gärna hjälper till att rensa ogräs eller hugga ved. Att be om hjälp av en privatperson För någon vecka sedan gick det upp för mig hur mycket mer man rent spontant känner förtroende när man anlitar en stor firma. Jag behövde hitta någon som kunde åka till Ikea i Köpenhamn och inhandla, leverera och montera ett Billy-skåp som var slutsålt i Sverige och passade på att prova en av de större offerttjänsterna på nätet. Jag lade upp min annons och trodde att jag skulle bli nerringd av olika firmor som ville hjälpa mig. Efter tre dagar passerat och jag ännu inte hört något gjorde jag samma förfrågan på HinnerDu.se. Det tog inte mer än någon timme så hade jag fått svar från Fredrik som gärna ville hjälpa mig. På hans profilsida kunde jag se att han utfört många uppdrag tidigare och hade fått bra betyg. Vi gjorde upp om pris och tid och allt fungerade väldigt smidigt. En vecka senare blev jag uppringd från en helt okänd firma utan referenser eller kundbetyg som hade sett min annons på offerttjänsten och som kunde erbjuda mig hämta skåpet för kr! Några av våra lärdomar De vanligaste förfrågningarna är av traditionell karaktär. Det har visat sig på HinnerDu.se att många behöver hjälp med att rasta hunden och kategorin hundvakt är plattformens största kategori. I Danmark, på vår systersajt DenLilleTjeneste.dk, är däremot hantverkare det som efterfrågas mest vilket eventuellt kan bero på att man i Danmark inte har ROT-avdrag och det blir därför väldigt dyrt att anlita en hantverkare på traditionellt sätt. Det vi ser är att man först och främst tar hjälp med saker man inte kan utföra själv. Man hinner kanske helt enkelt inte vara hundvakt åt sin egen hund utan måste ta hjälp. Det är inte lika vanligt att man ber om hjälp för att man inte orkar själv eller vill köpa sig fri. Kanske är det så att det i Sverige fortfarande anses vara fult att inte själv göra allt. Att be om hjälp är tyvärr något vi är dåliga på, vilket är synd eftersom vi ser att de som utför uppdrag gör det för att känna sig behövda, få hjälpa till och knyta nya kontakter. Att ge en annan person möjlighet att hjälpa till och dessutom få en inkomst är något som istället borde uppmuntras. Sara Ohlsson är vd och grundare till plattformen HinnerDu.se att ge en annan person möjlighet att hjälpa en annan borde uppmanas

11 CASE av Markus Wiklander Makten åt folket i har byggt plattformen Emues.com där musikfans Vkan vara med och påverka och utveckla utbudet av livemusik, konserter, shower och klubbar. Genom att fans föreslår konserter med artister på datum där spelställen inte har något arrangemang kan artisters vilja att ha fler spelningar matchas med spelställens vilande kapacitet, det vill säga kvällar de inte skulle haft något arrangemang. Tjänsten är byggd som en crowdfundingmodell, om en föreslagen konsert sålt minimum antal biljetter inom utsatt tid blir konserten av. Det ger fans möjlighet att påverka vilka artister som får möjlighet att spela, ger artister fler spelningar och samtidigt minska de ekonomiska riskerna som konserter idag innebär för spelställen. Skulle konserten inte bli av får alla direkt sina pengar tillbaka. Fansen har makten Utmaningen att förändra beteenden Vi arbetar i nära relation med musikställen, artister, agenter och slutanvändarna för att utforma och vidareutveckla tjänsten. I dagsläget finns vi i Sverige och Danmark. Vår utmaning ligger i att förändra beteenden inom musikbranschen, men också hos oss som vill uppleva musiken. En reaktion som jag ofta möter är Kan verkligen jag och mina vänner vara med och boka en konsert? Men runt om i världen ser vi att fans inte nöjer sig med att konsumera. Vi vill vara mer engagerade än så. På plattformar som Kickstarter lägger kreatörer ut projekt som flickr.com/jesuspresley CC BY blir verklighet på grund av att det finns människor som är intresserade av att bidra med pengar och engagemang i tidiga skeden. Precis så funkar Emues, fast för konserter och turnéer. Vi tror att, precis som Lauren Anderson skriver, att nischen musik höjer engagemanget ännu mer. Samtidigt ser vi ett stort behov från branschen att få till fler livespelningar. I takt med att musikförsäljningen sjunkit har artisters behov av intäkter från livespelningar ökat. För de flesta artister har gagerna inte blivit högre, istället behöver man helt enkelt göra fler konserter. Att blåsa liv i musikbranschen Med det tryck vi ser nationellt och internationellt från artister och publik att få vara med och påverka till fler konserter, ser jag ingen anledning till varför musikställen och arenor skall behöva stå folktomma en enda dag i veckan. För att få konserter att hända i fler alternativa miljöer, och även i snabbare mer flashmob-liknande uppsättningar, arbetar vi med musikställen som exempelvis offentliga miljöer, industribyggnader och lägenheter. Vi vill med Emues skapa nya öppna attityder och spännande lösningar inom musikbranschen och amplifiera kreativiteten. Där publiken finns, där bokas konserterna! Vår ambition är att globalt kunna ge de väletablerade artisterna möjligheten att säkra upp längre perioder av fler spelningar. Att upcoming artister tidigare skall nå ut och spela för sin rätta publik. Och att vi som vill se och uppleva musik skall kunna vara med och påverka vem som spelar. Markus Wiklander är grundare och vd för Emues.com Där publiken finns, där bokas konserterna!

12 Samtida modeord av Media Evolution Ordlista Collaborative consumption Samlingsnamn för den snabba explosionen av plattformar för utlåning, byteshandel, tjänsteutbyte och tillgängliggörande av media sker. Kan vara både peer-to-peermarknadsplatser och business to consumer-tjänster. Vilande kapacitet Efter engelskan idling capacity. Benämning på våra tillgångar vi äger när de inte används. Exempelvis en bil som står utanför jobbet i åtta timmar eller cd-skivor i bokhyllan. Om publikationen Den här omvärldspublikationen består av texter som tidigare publicerats på www. mediaevolution.se. Idén är att paketera om vår regelbundna omvärldsbevakning i fokuserade djupdykningar inom ämnen vi ser behov av att förstå i mediebranscherna. Tillgång istället för ägande är utgiven med Creative Commons-licensen by-nc-sa. Läs mer på creativecommons.se Kontakta Media Evolution (Pernilla Lavesson) Media Evolution Anckargripsgatan Malmö mediaevolution.se twitter.com/mediaev facebook.com/mediaevolution

13

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds CHANGE OMVÄRLDEN STÅR ALDRIG STILL TIME INGET BESTÄMS AV FRAMTIDEN ALLT BESTÄMS AV NUET ÄVEN DIN FRAMTID. VAD ÄR DITT NU? NOWABILITY FÖRMÅGAN ATT OMSÄTTA NUETS

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer