- om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem"

Transkript

1 Tillgång istället för ägande - om vårt nygamla beteende att vilja ha tillgång till saker istället för att äga dem en guide i fickformat från Media Evolution

2 LEDARE av Media Evolution Följ beteenden noga å Media Evolution brukar vi säga Patt det finns tre huvudfaktorer som påverkar mediebolags möjligheter: Kundernas beteende, tekniken som finns tillgänglig och hur affären ser ut. på område efter område håller vi på att ersätta direkt ägande med att äga tillgång Det är inte alltid människors beteendeförändring börjar i mediebranschernas kärna. Men inte sällan når de oss, då är det bara att följa och tidigt utnyttja de nya möjligheterna. Collaborative consumption är en sådan, på område efter område håller vi på att ersätta direkt ägande med att äga tillgång. Media Evolution Den här publikationen ges ut av medieklustret Media Evolution. Vi jobbar för att stärka tillväxten i mediebranscherna i södra Sverige. Genom omvärldsbevakning, som är ett av våra insatsområden, bevakar vi vad som händer i mediebranscherna ur ett globalt perspektiv. Därefter lyfter vi fram möjligheter och affärsmodeller som våra medlemmar och mediebranscherna i stort drar nytta av i sin utveckling. I den här publikationen skriver bland annat Lauren Anderson om nischernas betydelse, Lisa Gansky om hur affärsmodellerna kan se ut och Kalle Magnusson ger ett perspektiv från musikbranschen. 4 Att äga tillgång - collaborative consumption 6 Tjänsterna som ger oss tillgång från bilar till musik 8 Create a community to secure supply 10 The interest graph what s it to you? 12 Att köpa och sälja livslängd 14 Seriously better things, easily shared 16 Mythbusting: Spotify ger inga pengar till artisterna 18 Är vi redo för Collaborative Consumption? 20 Makten åt folket 22 Ordlista Tillgång istället för ägande Juni 2012 Utgivare: Media Evolution Redaktörer: Caroline Lantau, Sara Ponnert och Martin Thörnkvist Form: You Us and Them

3 VAD av Martin Thörnkvist Att äga tillgång collaborative consumption e senaste århundradena har vi i allt högre utsträck- samlat på oss egna verktyg, husgeråd och me- Dning dia i våra hem. De flesta av oss äger en borrmaskin och fram till alldeles nyligen köpte vi musik och film pressad på plastskivor. Något håller på att förändras. Vi människor håller på att förändra vårt beteende. Inte för att vi tycker att det är fult att äga utan för att tillgång kan ge oss så mycket mer än ägande. Istället för äga 300 skivor kan vi köpa tillgång till 15 miljoner låtar. På område efter område överger vi ägandet för att istället betala för tillgång. Vid en första tanke så känns det som en ny trend. Men funderar man en vända till upptäcker man att det är ett mänskligt beteende som är gammalt. Innan pengar fanns bytte vi saker med varandra. Det handlar om att på olika sätt utnyttja saker och tings vilande kapacitet Tre faktorer har gjort att det här gamla beteendet får förnyad betydelse för hur vi gör affärer; teknisk innovation, ekonomisk nedgång och miljömedvetenhet. De senaste årens ekonomiska kris har samtidigt bidragit till att människor har mindre pengar och gör det än mer rationellt att ha tillgång istället för att äga. I mediebranscherna Med internet har vi utvecklat en vilja att dela med oss, som kickar in för många En svunnen tid. av oss när vi surfar över något intressant. Vi delar länkar, och tjänsterna som samlar dem kring intressen blir allt fler. Sharing is caring är en devis långt utanför piratvärlden. flickr.com/passetti CC BY-NC-ND Collaborative consumption Det engelska samlingsnamnet för plattformarna som utgör den här trenden är collaborative consumption. Det handlar om att på olika sätt utnyttja saker och tings vilande kapacitet, att istället för att något ligger oanvänt på en hylla så kan grannen använda det. Det klassiska exemplet är att den genomsnittliga borrmaskinen används 13 minuter under sin livstid. Man kan dela upp collaborative consumption i två grovhuggna delar. Plattformar som hjälper privatpersoner göra sina saker tillgängliga och att knyta ihop dem med människor som har behov av dem, peer to peer-plattformar. Den andra är när ett företag köper ett lager med saker eller rättigheter som de sen säljer tillgång till, business to consumer. Det nygamla beteendet att vilja ha tillgång istället för att äga må ha startat med lägenheter och bilar men kommer ingalunda stanna där. Streamningstjänsters succé har resulterat i att musikbranschens omställning är i full sving och i USA växer liknande tjänster fram för TV-program. På bibliotek har vi lånat böcker sedan urminnes tider. Beteendet är inte nytt, men modellerna för hur mediebranscherna kommer göra affärer kring det kommer behöva vara det. Martin Thörnkvist är omvärldsbevakare på Media Evolution och driver musikbolaget Songs I Wish I Had Written.

4 VAD av Martin Thörnkvist Tjänsterna som ger oss tillgång från bilar till musik n av viktigaste orsakerna till att collaborative Econsumption-trenden sker nu är möjligheten och enkelheten att koppla ihop någons tillgångar med någon annans behov på internetbaserade plattformar. Istället för att vara begränsad till ens egna lilla nätverk av vänner så blir plattformar välfyllda marknadsplatser. Tjänsterna växte först fram med de saker vi vill ha som är svårast och dyrast för oss att skaffa. En övernattningslägenhet i New York (Airbnb.com) eller en bil till helgutflykten (Zipcar.com och Sunfleet.se). Men snabbt har raden av tjänster som samlar även samlat billigare saker, men sådant som vi kanske inte använder så ofta, vuxit fram. En cirkelsåg till garderobsbygget (Uniiverse.com) eller en cykel i staden man inte bor (Spinlister.com). Tid är en annan tillgång som vi ibland har massor av men vid andra tillfällen har väldigt ont om, så varför inte be andra om hjälp att utföra saker till en på tjänster som Taskrabbit.com och Hinnerdu.se. Att skapa förtroende mellan människor som inte känner varandra En av tjänsternas största utmaning och förtjänst är att skapa tillit mellan människor som inte tidigare träffats men ändå, exempelvis, lånar ut sin lägenhet till. Man gör det genom att på klassiskt internetvis ranka både de som äger tillgångar och de som vill ha tillgång till det genom att mäta historik och genom röstning. Flera tjänster använder den sociala grafen som Facebook tillhandahåller och visar om man är vän eller vän till vän med personen som äger något. Flexidrive.se och Whipcar.com är tjänster som låter människor låna ut sina bilar till varandra. De har en traditionell försäkring som lägger sig ovanpå ägarens vanliga bilförsäkring så att man inte behöver oroa sig för sina skadefria år och så vidare. 15 miljoner tillgångsargument Det är inte svårt att förstå varför människor gillar tjänster som Spotify, Wimp och Rdio. Att någon annan samlar all världens musik och gör den tillgänglig för några tior i månaden är ett ganska så svårslaget erbjudande. Att äga media på plast och papper blir snabbt irrationellt. Musikbranschen var först ut med den här typen av tjänster. Men det är bara början för mediebranscherna. I USA samlar Hulu.com TV-program från en rad bolag i en prenumerationstjänst, Netflix.com gör detsamma för film och det ryktas om att Amazon.com har planer på att göra detsamma för böcker. För vår konsumtion av böcker är det inte vårt beteende som hindrar att det finns prenumerationstjänster. I århundraden har personer gått till bibliotek eftersom det är en plats som erbjuder tillgång till texter och kunskap. I tjänstefieringens tidevarv sluter plattformen Skillshare. com cirkeln väl. Där kan vem som helst beskriva vilken kunskap man besitter och erbjuda det som utbildning till sin omgivning. en av tjänsternas största förtjänst är att de skapar förtroende mellan människor som inte känner varandra

5 hur av Lauren Anderson Create a community to secure supply ompanies like Airbnb, TaskRabbit, Whipcar and CSkillshare are changing the way we think about the things we own, whether physical stuff or intangible skills, and how we get access to the things we need. Two-sided marketplace Despite the growing popularity and success of Collaborative Consumption business models, these marketplaces are not without their challenges, especially early on where decisions around how to launch and scale can make or break the business. While the idea of a two-sided marketplace is not unique to Collaborative Consumption, it is one of the biggest hurdles to gaining traction in the early days of a business. How can you ensure there is enough (or the right kind of) supply to meet demand? There is nothing worse for a member who visits your Sporting Supplies Rental site looking for a baseball bat, when all you have to offer is tennis racquets. After an unsatisfactory first-time experience, chances are they won t come back a second time. Focus on a niche to get the benefits of a community To tackle the problem from the outset, it is important to hone in on a niche area to focus your inventory on. Not only will this enable you to market your offering effectively and manage expectations, it will also enable you to attract the right kind of user from the outset. By focusing on a type of product, a specific geographic location or a particular interest category, you can build a strong community base and ensure a higher guarantee of positive experiences. By focusing on a type of product you can build a strong community base GaBoom, a UK-based video game swap site launched by 21-year-old Jess Ratcliffe, initially launched offering three different ways to swap games: Secure Swap, GaBoom Escrow and Forum Exchange. While a strong community built around the initial site, Ratcliffe realised that the best way to scale was to simplify the offering even further, so in late last year they stripped back to a single direct memberto-member swap method. Through reducing the complexity in how members use the site, Ratcliffe and the GaBoom team have been able to hone in on the user experience in one single area, giving them a luxury of focus they didn t previously have. Once a strong following has been developed in this particular niche area, it s time to consider scaling up to new territories or adding new product offerings but don t do everything at once! Use the relationship you have developed with your community to get feedback on what new services they would like to see, or which new location would have the greatest chance of success, given the number of expressions of interest you have received. By tapping into the people who love your business and seeking their input, you will be able to make well-informed decisions on where to grow next and build an even stronger community in the process. Lauren Anderson is the Community Director for Collabortive Consumption and will speak at The Conference Lauren Anderson

6 HUR av Tine Thygesen The interest graph what s it to you? o get people engaged on peer to peer market places Tit s important, as Lauren Anderson wrote, to harness their interests by focusing on niche products. As people are bombarded with more and more information they become more and more fatigued, harder to engage and picky about what they ll listen to. That represents a challenge if you re a marketer, a product builder or you have anything to sell. The interest graph might be your answer. It is the next step in our human mission to filter, curate and make sense of the information overload. Last decade marketers learned to use the social graph to establish a closer connection between a person and their message. It s based in the assumption that if someone you like likes this then you ll like it too. Tine Thygesen Sounds silly? It is. Because the fact is that just because you re connected with random old school friends who you probably haven t seen for a decade, its very unlikely their taste and preference say anything meaningful about what you ll like. Reach your most likely fans The interest graph begins with who you are, your existing taste and preferences and tries to connect you with only if you fall within the scope of the product. The theory is that you reach less people, but you reach them on a deeper level. It s simply too hard and too expensive to try to change people s tastes, so instead you focus on reaching the kind Tobias Björkgren of people who are already interested in your kind of product and create a proper, deep engagement with them. Personally I am a product builder, and my company Everplaces is built around the interest graph. The keyword for us is relevance. Let me explain; Everplaces industry is travel info and recommendations. We want to fix the problem of 90 % of the info in guidebook being irrelevant to you as an individual, because when services like Tripadvisor tries to serve info that s a little bit useful for everyone that means it s perfect for no one. We believe we can offer more relevance by using the interest graph to personalize, in our case on top of the social graph. Interest is a trend We re not the only company to have seen this change as an opportunity. The interest graph creates business opportunities in niches that weren t financially viable before. This is because services now can become so narrow that they hit a target group perfectly. And that can become big in these days when distribution is digital. So you can hit a narrow segment in a huge geographical area. Most people think crowd funding like Kickstarter is too risky, but because there s 1 % who loves it, it s a great business. The Foodspotting app is the same. The strength is the narrowness. Tine Thygesen is the founder and CEO of Everplaces the theory is that you reach less people but you reach them on a deeper level

7 VARFÖR av Martin Thörnkvist Att köpa och sälja livslängd å senare tid har jag insett att jag i allt högre grad Pköper livslängd. Att jag tycker det är väldigt inspirerande med företag som sätter prestige i att vad de producerar håller länge. För mig är trenden tydlig, företag som vet att de skapar produkter med hög kvalitet lägger till reparationsservice och liknande som en del av sin affär. Det fungerar som ett bevis på att deras saker har lång livslängd. Beprövad affär Bilindustrin har fattat det här för länge sen. Auktoriserad och original har en stark koppling till garantin, hållbarhet och andrahandsvärde. Det är en självklarhet att det finns en servicebok i handskfacket och att bilen med jämna mellanrum ska servas. Staten kontrollerar till och med så att alla bilar som rullar på våra vägar tas väl om hand. Den finska möbeltillverkaren Artek hade ett intressant projekt härom året där de köpte tillbaka använda möbler, gav dem lite kärlek och sålde dem igen. det finns inte ett köptillfälle, utan väldigt många användningstillfällen hitkultur. Där man med uppbackning från en stark marknadsföringsapparat satsade allt på att få uppmärksamhet kring ett releasedatum med vetskapen att man har några månader på sig att tjäna in produktionen och att göra vinst på den. Med plattformar som säljer tillgång till media tjänar medieproducenter istället pengar när kunderna använder produkten. Det finns inte ett köptillfälle, utan väldigt många användningstillfällen. Betalningen per användning är av naturliga skäl betydlig lägre än den man fick per köp. Så, för att komma upp i rimliga ersättningsnivåer behöver man volym. Stor volym. Så stor volym att man behöver tid på sig och en ständigt växande katalog med media. Helt plötsligt är det viktigt för medieproducenter att skapa innehåll som är relevant under en lång tidsperiod. Uppfräschade Alvar Aalto-pallar från Artek. Marco Melander Svenska Norrgavel har en avdelning på sin sajt som är en andrahandsmarknad för deras möbler. Visst vill de sälja nya möbler, men genom att skapa en marknad där de kan visa att möblerna man köper för en dyr peng har ett värde även när man tröttnat blir ett stort värde för en kund när den ska göra en investering. Jag är övertygad om att det skapar en bra grund att arbeta med spännande och nischade produktioner. Att det leder oss bort från en hitkultur och in i en era där långa kreatörskarriärer kommer i fokus igen. I mediebranscherna Det långsiktiga synsättet håller på att bli relevant även för mediebranscherna. Vi är på väg ur en era med stark

8 VARFÖR av Lisa Gansky Seriously better things, easily shared ost companies have stubbornly stuck to various Mtwists on a single tried-and- true formula: Create a product or service, sell it, and collect money. Just sell the guy a dishwasher, and watch him walk out the door. Few businesspeople, including most entrepreneurs and investors, have imagined creating wealth or customers any other way. Though they may use social media to market their products, their minds are still stuck in a 2-D buyer/ seller/own-it world. Yet around this entrenched way of thinking, a new model is thriving, one that I call the Mesh. Enter the Mesh. That s what I call the rapidly growing network of sharing-based goods and services. The Mesh is based on having convenient access to what you need and want, without the expense and hassles of owning more stuff. Network-enable sharing Fundamentally, the Mesh is based on network-enabled sharing on access rather than ownership. Mesh businesses understand and cleverly exploit the perfect storm of mobile, location-based capabilities and social network growth to give us convenient access to what we want and need, just when we want or need it. In my view, a major theme of the Share Economy is unused value = waste. In a nutshell, we, as a global community have a lot of excess capacity: cars and bicycles sitting around, offices, factories and tools idle and, of course, talent. As access continues to triumph over ownership, we will continue to identify and make available unused value as a major fuel for our local and global economies. This shift to the Mesh is rapidly changing the way business is done, and it s picking up speed. In a nutshell, we, as a global community have a lot of excess capacity. Why is the Mesh growing so fast? There are a few significant reasons: population growth, the recession and that we are living in a time when anyone, almost anywhere, can reach a person, company or market faster, with far less capital required. We now have an enhanced ability not only to leverage existing platforms, but also to refine and test our offering more quickly and inexpensively than ever before through social media networks, popup shops and galleries and apps. Some of these Mesh businesses are international enterprises (Like ZipCar.com and LoveFilm.com). These services own the inventory of products or facility which they then make available to their customers via a share or membership model. Many other Mesh companies are two sided marketplaces which are peer-to-peer or community based. In other words, marketplaces which allow us to borrow, swap and rent things from one another. These businesses take advantage of local peer-to-peer (P2P) platforms like Facebook and Foursquare, which make it easy to be connected while mobile. There are now over 6,500 share-based companies in the Mesh community directory at Meshing.it. The competitive advantages for Mesh companies are so enormous that the new model has become the major driver for businesses old and new. Lisa Gansky is the author of The Mesh - Why the Future of Business is Sharing There are now over 6,500 share-based companies

9 CASE av Kalle Magnusson Mythbusting: Spotify ger inga pengar till artisterna Spotify ger inga pengar till artisterna! Jag vet inte hur många gånger jag hört det. Och visst, att driva skivbolag eller musikbolag på 2000-talet är inte helt oproblematiskt. Men om de bara visste vad Spotifys senaste halvår betytt för svenska musiker och musikbolag. Hybris startade Fildelningen av musik hade slagit igenom totalt. CD-skivans grav grävdes. Vi hade inga pengar och inga kontakter. Vi hade däremot bra musik och bra idéer för hur man sprider saker på internet. Vår idé är att jobba så hårt vi kan för att få så många som möjligt att gilla vår musik. Vi blev snabbt en etablerad pop-etikett, men det skulle dröja fram till hösten 2011 innan det fanns en intäktsmodell som rimmade med hur vi jobbar med musik. Musik ut 2005, pengar in 2012 Vapnets debutsingel Kalla mig från 2005 är ett talande exempel på en fantastisk utveckling i musikbranschen de senaste åren. När vi släppte singeln tryckte vi 1000 CD-skivor och uppmuntrade fansen att sprida musiken. Några månader senare blev Kalla mig något av en sommarhit. När 2005 summeras finns Kalla mig bland de tio mest spelade låtarna på P3 det året - och bandet har tiotusentals fans. Men försäljningen uteblev, inte helt oväntat. Nu, våren 2012, har Vapnet inte släppt ett album på 4 år. Kalla mig har inte fått något stort uppsving, inte varit med i någon reklam, inte använts i någon häftig tv-serie. Men det är fortfarande en bra låt, och folk har nära 80 % av våra intäkter kommer från Spotify Vapnet fortsatt att lyssna på den samtidigt som nya lyssnare har tillkommit. Om det inte vore för att Spotify börjat blomstra skulle vi inte ha märkt något. Numera betalar 4 av 5 som använder Spotify i Sverige för att använda tjänsten, vilket betyder att ersättningen till artister och bolag är högre än om de bara lyssnat med reklam. Intäkten per lyssning har för oss nästan tredubblats de senaste 12 månaderna. För Kalla mig innebär det att det idag tickar in mer pengar från Spotify per kvartal än vad den sålde för under hela första succéåret. Många trogna fans spelar roll Idag betyder en stor fanskara och stor uppmärksamhet många Spotify-spelningar. Och många Spotify-spelningar betyder i sin tur bra intäkter. För Hybris och våra artisters del är det spännande tider. Vi har snart 500 låtar i vår katalog, och Spotify har blivit den överlägset mest inkomstbringande strömmen för oss - nära 80 % av våra intäkter kommer från Spotify. Och ersättningarna ökar hela tiden. Visst, vi är inte direkt tillbaka på 90-talet ännu, men om du hör någon som klagar på att streamingtjänster inte fungerar, att de inte ersätter artisterna eller bolagen, att tillgänglighet inte är modellen - be dem gärna kontakta oss. Vi kan visa att utvecklingen går åt helt rätt håll, och att vi till stor del har Spotify att tacka för det. Kalle Magnusson driver musiketiketten Hybris som släppt debutalbum med bland andra Jonathan Johansson, Familjen, El Perro del Mar, Vapnet och Korallreven. Vi kan visa att utvecklingen går åt helt rätt håll, och att vi till stor del har Spotify att tacka för det.

10 CASE av Sara Ohlsson Är vi redo för Collaborative Consumption? jänsten, HinnerDu.se, fungerar bättre i storstäderna Tän på landet. Kanske är det för att på landet behövs inte internet för att knyta ihop personer. För trots att grannen geografiskt sätt är längre bort är avståndet till att be om hjälp mindre än i storstan. I denna anonymitet ligger också vår största utmaning. Hur skapar man samma förtroende mellan folk som endast träffats på nätet som mellan personerna på landet? Hur får vi dessa att känna att det fungerar lika bra, kanske till och med bättre, att ta hjälp av en privatperson än en etablerad firma? För skapa förtroende för privatpersoner måste man lyfta fram tvåbarnspappan Jonas som är en händig typ och som har monterat en massa IKEA-möbler, och 25-åriga Cecilia som läser till landskapsarkitekt och gärna hjälper till att rensa ogräs eller hugga ved. Att be om hjälp av en privatperson För någon vecka sedan gick det upp för mig hur mycket mer man rent spontant känner förtroende när man anlitar en stor firma. Jag behövde hitta någon som kunde åka till Ikea i Köpenhamn och inhandla, leverera och montera ett Billy-skåp som var slutsålt i Sverige och passade på att prova en av de större offerttjänsterna på nätet. Jag lade upp min annons och trodde att jag skulle bli nerringd av olika firmor som ville hjälpa mig. Efter tre dagar passerat och jag ännu inte hört något gjorde jag samma förfrågan på HinnerDu.se. Det tog inte mer än någon timme så hade jag fått svar från Fredrik som gärna ville hjälpa mig. På hans profilsida kunde jag se att han utfört många uppdrag tidigare och hade fått bra betyg. Vi gjorde upp om pris och tid och allt fungerade väldigt smidigt. En vecka senare blev jag uppringd från en helt okänd firma utan referenser eller kundbetyg som hade sett min annons på offerttjänsten och som kunde erbjuda mig hämta skåpet för kr! Några av våra lärdomar De vanligaste förfrågningarna är av traditionell karaktär. Det har visat sig på HinnerDu.se att många behöver hjälp med att rasta hunden och kategorin hundvakt är plattformens största kategori. I Danmark, på vår systersajt DenLilleTjeneste.dk, är däremot hantverkare det som efterfrågas mest vilket eventuellt kan bero på att man i Danmark inte har ROT-avdrag och det blir därför väldigt dyrt att anlita en hantverkare på traditionellt sätt. Det vi ser är att man först och främst tar hjälp med saker man inte kan utföra själv. Man hinner kanske helt enkelt inte vara hundvakt åt sin egen hund utan måste ta hjälp. Det är inte lika vanligt att man ber om hjälp för att man inte orkar själv eller vill köpa sig fri. Kanske är det så att det i Sverige fortfarande anses vara fult att inte själv göra allt. Att be om hjälp är tyvärr något vi är dåliga på, vilket är synd eftersom vi ser att de som utför uppdrag gör det för att känna sig behövda, få hjälpa till och knyta nya kontakter. Att ge en annan person möjlighet att hjälpa till och dessutom få en inkomst är något som istället borde uppmuntras. Sara Ohlsson är vd och grundare till plattformen HinnerDu.se att ge en annan person möjlighet att hjälpa en annan borde uppmanas

11 CASE av Markus Wiklander Makten åt folket i har byggt plattformen Emues.com där musikfans Vkan vara med och påverka och utveckla utbudet av livemusik, konserter, shower och klubbar. Genom att fans föreslår konserter med artister på datum där spelställen inte har något arrangemang kan artisters vilja att ha fler spelningar matchas med spelställens vilande kapacitet, det vill säga kvällar de inte skulle haft något arrangemang. Tjänsten är byggd som en crowdfundingmodell, om en föreslagen konsert sålt minimum antal biljetter inom utsatt tid blir konserten av. Det ger fans möjlighet att påverka vilka artister som får möjlighet att spela, ger artister fler spelningar och samtidigt minska de ekonomiska riskerna som konserter idag innebär för spelställen. Skulle konserten inte bli av får alla direkt sina pengar tillbaka. Fansen har makten Utmaningen att förändra beteenden Vi arbetar i nära relation med musikställen, artister, agenter och slutanvändarna för att utforma och vidareutveckla tjänsten. I dagsläget finns vi i Sverige och Danmark. Vår utmaning ligger i att förändra beteenden inom musikbranschen, men också hos oss som vill uppleva musiken. En reaktion som jag ofta möter är Kan verkligen jag och mina vänner vara med och boka en konsert? Men runt om i världen ser vi att fans inte nöjer sig med att konsumera. Vi vill vara mer engagerade än så. På plattformar som Kickstarter lägger kreatörer ut projekt som flickr.com/jesuspresley CC BY blir verklighet på grund av att det finns människor som är intresserade av att bidra med pengar och engagemang i tidiga skeden. Precis så funkar Emues, fast för konserter och turnéer. Vi tror att, precis som Lauren Anderson skriver, att nischen musik höjer engagemanget ännu mer. Samtidigt ser vi ett stort behov från branschen att få till fler livespelningar. I takt med att musikförsäljningen sjunkit har artisters behov av intäkter från livespelningar ökat. För de flesta artister har gagerna inte blivit högre, istället behöver man helt enkelt göra fler konserter. Att blåsa liv i musikbranschen Med det tryck vi ser nationellt och internationellt från artister och publik att få vara med och påverka till fler konserter, ser jag ingen anledning till varför musikställen och arenor skall behöva stå folktomma en enda dag i veckan. För att få konserter att hända i fler alternativa miljöer, och även i snabbare mer flashmob-liknande uppsättningar, arbetar vi med musikställen som exempelvis offentliga miljöer, industribyggnader och lägenheter. Vi vill med Emues skapa nya öppna attityder och spännande lösningar inom musikbranschen och amplifiera kreativiteten. Där publiken finns, där bokas konserterna! Vår ambition är att globalt kunna ge de väletablerade artisterna möjligheten att säkra upp längre perioder av fler spelningar. Att upcoming artister tidigare skall nå ut och spela för sin rätta publik. Och att vi som vill se och uppleva musik skall kunna vara med och påverka vem som spelar. Markus Wiklander är grundare och vd för Emues.com Där publiken finns, där bokas konserterna!

12 Samtida modeord av Media Evolution Ordlista Collaborative consumption Samlingsnamn för den snabba explosionen av plattformar för utlåning, byteshandel, tjänsteutbyte och tillgängliggörande av media sker. Kan vara både peer-to-peermarknadsplatser och business to consumer-tjänster. Vilande kapacitet Efter engelskan idling capacity. Benämning på våra tillgångar vi äger när de inte används. Exempelvis en bil som står utanför jobbet i åtta timmar eller cd-skivor i bokhyllan. Om publikationen Den här omvärldspublikationen består av texter som tidigare publicerats på www. mediaevolution.se. Idén är att paketera om vår regelbundna omvärldsbevakning i fokuserade djupdykningar inom ämnen vi ser behov av att förstå i mediebranscherna. Tillgång istället för ägande är utgiven med Creative Commons-licensen by-nc-sa. Läs mer på creativecommons.se Kontakta Media Evolution (Pernilla Lavesson) Media Evolution Anckargripsgatan Malmö mediaevolution.se twitter.com/mediaev facebook.com/mediaevolution

13

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker INTER- NET OF THINGS - om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution En möjlighet för mediebranscherna är

Läs mer

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution Svar på app-frågorna ppar är den nya webbsidan.

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution DELAD KUNSKAP ÄR DUBBEL KUNSKAP - om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Att skapa kunskap tillsammans i har all världens

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman 1. Vad avser författaren med titeln The world is flat? Författaren ger många exempel på hur platt jorden har blivit men jag har satt upp en annan bild

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

- om att publicera och sälja medieprodukter utan omvägar. en guide i fickformat från Media Evolution

- om att publicera och sälja medieprodukter utan omvägar. en guide i fickformat från Media Evolution DIREKT TILL INTER- NET - om att publicera och sälja medieprodukter utan omvägar en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från negativ till positiv innebörd traight to video,

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

Unga röster i skärgården

Unga röster i skärgården Unga röster i skärgården Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården. Våren 2009. rapport 10:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#6 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 lärande

Läs mer