Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se"

Transkript

1 Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se

2 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas 6000 personer med hiv och världen över lever 35 miljoner människor med viruset. En stor del av dem är under 15 år. Majoriteten av alla hiv-positiva bor i länderna söder om Sahara. Det finns inget botemedel mot hiv och utan behandling utvecklas viruset till aids. Under 2013 dog 4000 personer i aids varje dag. Fattigdom, brist på kunskap och begränsad tillgång till preventivmedel är vanliga orsaker till att viruset sprids. En stor del av de som drabbas är unga vuxna som inte har någon kunskap om hiv, möjlighet att testa sig eller fått någon sexualupplysning. I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som inte vet hur hiv överförs och en femtedel som svarar att de skulle undvika kontakt med en arbetskamrat eller skolkamrat om de fick reda på att hen hade hiv. Det visar en undersökning från Smittskyddsinstitutet Genom kunskap och öppenhet kan vi tillsammans motverka diskriminering av hiv-positiva och uppmuntra alla att sköta om sin egen sexuella hälsa utan rädsla, moraliserande eller fördomar. Att stoppa spridningen av hiv är FN:s sjätte milleniemål och glädjande nog har antalet som får hiv minskat med nästan hälften de senaste åren och allt fler har fått tillgång till hiv-tester och bromsmediciner. Men trots det är aids fortfarande den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen. Det vill vi försöka ändra på. Hjälp oss i kampen att stoppa spridningen av hiv. RADIOHJÄLPEN I SAMARBETE MED SVERIGES RADIO OCH SVT Musikhjälpen är en nationell insamling och informationssatsning som pågår den 8 14 december 2014 och genomförs av Radiohjälpen, Sveriges Radio och SVT. Med engagemang som ledord samlar Musikhjälpen varje år in pengar till en undanskymd humanitär katastrof. UTBILDNINGSMATERIALET Detta utbildningsmaterial är framtaget för att sprida kunskap om hiv och aids. Förutom bakgrundsfakta och filmer innehåller materialet diskussionsövningar och en utmaning att konkret göra skillnad: starta ett initiativ! Utbildningsmaterialet är framtaget av UR och Sveriges Radio. Vår förhoppning är att du som använder det ska finna det intressant och lättanvänt. Stort lycka till med ditt viktiga uppdrag att utbilda och engagera unga människor! DIN KLASS KAN FÖRÄNDRA STARTA ETT INITIATIV Varje bidrag räknas och varje initiativ runt om i Sverige är viktigt. Vill din klass engagera sig för Musikhjälpen så går det fint. Läs mer på musikhjälpen.se. 2

3 INNEHÅLL ETT UTBILDNINGSMATERIAL OM HIV VARFÖR DÅ? 4 SÅ HÄR ANVÄNDER DU MATERIALET 5 TILL DIG SOM LEDER ARBETET 6 FAKTA OM HIV 7 TEMA 1: VAD ÄR HIV EGENTLIGEN? 8 TEMA 2: HUR SPRIDS HIV? 12 TEMA 3: ATT LEVA MED HIV 17 TEMA 4: HUR BÖRJADE DET? 25 HIV I LÄROPLANERNA 27 VAD KAN DU GÖRA? 29 3

4 ETT UTBILDNINGSMATERIAL OM HIV VARFÖR DÅ? Hur är det att leva med hiv idag på olika ställen i världen? Hur sprids hiv egentligen? Exakt vad är hiv, och vad är skillnaden mellan hiv och aids? Vilka mediciner finns och vad händer inom forskningen? Kunskapsnivån om hiv är ganska låg, speciellt bland unga. Det finns mycket falsk information på internet. Många har en överdriven och felaktig bild av hur hiv sprids. I sex- och samlevnadsundervisningen slarvas ofta hiv-frågorna bort. Kanske beror det på att vi inte tycker att det känns så aktuellt för oss här i Sverige eftersom få är hiv-positiva här och ännu färre har, eller utvecklar, aids? Men hiv angår oss alla. Idag lever ungefär 6500 människor med hiv i Sverige. De vågar sällan vara öppna med att de är hiv-positiva. Vi måste tillsammans motverka mytbildning, fördomar och rädsla. Det här utbildningsmaterialet vill sprida kunskap om hiv för att få fler unga att engagera sig och att arbeta på olika sätt för att minska spridningen av hiv allt från att starta en insamling till att sköta sin egen sexuella hälsa. Att ha kunskap om hur smittan sprids är ett första steg mot att minska spridningen. Skolan har identifierats som den enskilt viktigaste nyckelarenan för arbetet med att sprida information om hiv. Det menar bland annat UNESCO, WHO och UNAIDS. Du kan läsa mer om vad det står i läroplanerna om att arbeta med hiv och liknande frågor på sidan 27. 4

5 SÅ HÄR ANVÄNDER DU MATERIALET Det här materialet vill öppna ögon, ge aha-upplevelser och skapa engagemang. Genom klipp från olika UR-program möter deltagarna människor som lever med hiv och får dessutom bakgrundsfakta kring sjukdomen. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att identifiera sig med andras livsvillkor och på så sätt engagera sig mer i hiv-frågan. Materialet är tänkt att användas på en temadag, i en studiecirkel eller på ett läger, till exempel. Om ni använder materialet i skolan passar det bäst för elever från åk 9 och gymnasiet. Även vuxna studenter på t.ex. SFI, Komvux och folkhögskolor kan ha nytta av att arbeta med de här frågorna. Att arbeta med hiv passar bra som ett ämnesövergripande tema mellan förslagsvis samhällskunskap, naturkunskap, biologi, religion och psykologi. Övningarna och uppgifterna är tänkta för en grupp på ca personer, men självklart fungerar det också bra att arbeta med materialet om ni är färre. Oavsett var och hur materialet används så är det skrivet för att det ska vara lätt att sätta igång och förstå upplägget för varje tema. Övningarna är olika långa en del är bara tänkta för att sätta igång en diskussion eller en lektion. Andra tar en hel timme i anspråk och några kräver kanske en hel veckas arbete. Övningarna går att göra antingen på egen hand eller i ledd grupp. Du kan använda arbetsmaterialet i sin helhet som en hel kurs, men det går förstås utmärkt att bara plocka ut de övningar som passar dig och din grupp bäst. Du som arbetar med det här materialet behöver inte ha specialkunskaper, all fakta du behöver finns i klippen, i texten och på musikhjälpen.se. Materialet utgår ifrån ett problematiserande arbetssätt och innehåller många diskussionsfrågor, men uppmanar även till att fördjupa sina kunskaper och ta reda på mer inom aktuell forskning eller olika faktorer bakom spridningen av hiv till exempel. MATERIALET ÄR INDELAT I 4 TEMAN: 1. Vad är hiv? Hur fungerar viruset, vad gör bromsmedicinerna, vilken ny forskning finns? 2. Hur sprids hiv? Vad är sant och inte kring hur hiv sprids? Vilka faktorer kan öka kontra minska spridningen? 3. Hur är det att leva med hiv? Vi möter personer i olika delar av världen och tar del av deras liv. 4. Hur började det? Hur var det när hiv upptäcktes på 80-talet? 5

6 TILL DIG SOM LEDER ARBETET TÄNK PÅ ATT... I gruppen kan det finnas någon med hiv. Därför är det viktigt att använda ett inkluderande tilltal och undvika ett vi dom perspektiv. Försök ha ett normkritiskt förhållningssätt. Synliggör och ifrågasätt normer. Utgå till exempel inte ifrån en heterosexuell norm. Utgå inte heller från ett sekulärt eller kristet perspektiv. Människor utanför normen ska inte ses som avvikande eller som problem. Ha ett sexualpositivt perspektiv och moralisera inte över olika sexvanor. Uppmana gärna alla i gruppen att vara personliga men att vara försiktiga med privata upplevelser. Undvik ord och begrepp som kan ange negativa värderingar. Säg inte Hiv smittad Smittar Erkänna att man har hiv Säg istället Hiv-positiv Sprids, överförs Berätta att man har hiv 6

7 FAKTA OM HIV Varje dag smittas 6000 personer med hiv och världen över lever 35 miljoner människor med viruset. En stor del av dem är under 15 år. Majoriteten av världens hiv-positiva bor i länderna söder om Sahara. Fattigdom, brist på kunskap och begränsad tillgång till preventivmedel är vanliga orsaker till att hiv sprids, framför allt i låginkomstländer. Många unga personer saknar kunskap om hur viruset överförs på grund av att de inte fått någon sexualupplysning och har inte heller möjlighet att testa sig. Kvinnor och flickor är mer utsatta än män på grund av sin låga ställning och tvingas ibland byta sexuella tjänster mot mat eller pengar. Det händer också att kvinnor och flickor smittas vid sexuella övergrepp. Hiv kan överföras via oskyddat sex, sprutor som använts av en person med hiv-infektion, blodtransfusioner eller från en mamma till sitt barn under graviditet, förlossning eller amning. Utan behandling bryts immun försvaret sakta ner tills personen lättare drabbas av livshotande infektioner och sjukdomar som går under samlingsnamnet aids. Sen epidemin utbröt på 1980-talet har 36 miljoner människor dött i aids. Förra året dog 4000 människor i aids varje dag. Det finns inget botemedel mot hiv men med behandling kan sjukdomsutvecklingen bromsas. Tre av fem vuxna som lever med hiv har inte tillgång till bromsmediciner, bland annat på grund av ekonomiska skäl och långa avstånd till sjukhus. Av de 6500 som lever med hiv i Sverige får 90 procent behandling. I Nigeria är motsvarande siffra 20 procent. Över tre miljoner barn lever med hiv och majoriteten smittas genom sin mamma under graviditeten, förlossningen eller via bröstmjölken. Om de inte får rätt behandling dör hälften av barnen innan de fyllt två år. Bland de barn som inte bär på viruset själva tvingas många se sina föräldrar dö i aids vilket har en stor emotionell och ekonomisk påverkan på barnets liv. Föräldralösa barn tvingas ofta sluta skolan för att försörja sina syskon och sköta hemmet. Fördomarna kring hiv och aids är fortfarande många och det är vanligt att hiv-positiva väljer att inte berätta om sin sjukdom på grund av risken att bli utstött och utfryst. KORTFAKTA Varje dag smittas omkring 6000 personer med hiv. 35 miljoner människor lever med hiv världen över. Majoriteten bor i länderna söder om Sahara, bland annat Sydafrika, Nigeria, Mozambique och Tanzania. Även i Indien, Kina, Ryssland, Brasilien och på Haiti är det många som lever med hiv. Förra året dog 4000 personer i aids varje dag. Majoriteten av de vuxna som lever med hiv har inte tillgång till bromsmediciner. Mer än varannan hiv-positiv vet inte om att de bär på viruset. I Sverige upptäcks cirka 450 nya fall av hiv varje år. Omkring 90 procent av de hivpositiva här får behandling. Hiv kan överföras via oskyddat sex, sprutor som använts av en person med hiv-infektion, blodtransfusioner eller från en mamma till sitt barn under graviditet, förlossning eller amning. Att fler får tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, hiv-tester och bromsmediciner är ett steg i riktningen att stoppa spridningen av hiv. Källor: UNAIDS, UNICEF, WHO, Milleniemålen, Röda korset Att minska spridningen av hiv och aids är ett av FN:s milleniemål och utvecklingen har gått framåt. Fler har fått tillgång till information, hivtester och behandling, och antalet som får hiv har minskat med nästan hälften sen början av 2000-talet. Men trots framgångar är aids fortfarande den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen. 7

8 TEMA 1: Vad är hiv egentligen? Hur fungerar viruset, vad gör broms medicinerna, vilken ny forskning finns? FAKTARUTA OM HIV: Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus. Hiv är en infektionssjukdom som angriper immunförsvaret. Att vara hiv-positiv innebär att man har en ständig virusinfektion i kroppen. Hiv-viruset är ett långsamt virus. Det tar i genomsnitt sju år från det att man får hiv till dess att man har blivit så sjuk att man behöver mediciner. Hiv diagnosticeras genom ett blodprov där man ser hur många antikroppar, CD4-celler, som man har. Aids är samlingsnamnet för alla de sjukdomar som man kan få om immunförsvaret blivit väldigt skadat av hiv. Mer fakta hittar du i temabladet om hiv som finns på sid 7. Titta på de här klippen om vad som händer i kroppen när man får hiv och försök svara på frågorna nedan. 8

9 FRÅGOR: 1. Återberätta med egna ord vad som händer rent biologiskt i kroppen när man får hiv. 2. Hur lång tid tar det tills man har viruset i kroppen? 3. Hur kan hiv lura immunförsvaret? 4. Hur går det rent biologiskt till när immunförsvaret bryts ner och hiv-bäraren blir sjuk i andra sjukdomar? 5. Vilka olika stadier har hiv när det överförts till en person? 6. Vad är det för skillnad mellan hiv och aids? 7. Vad händer i kroppen när hiv har lett till aids? 8. Vad är CD4 och ARV? 9. Varför sprids hiv bara i snitt 1 på 200 tillfällen? Titta/lyssna på de här klippen om bromsmediciner och svara på frågorna nedan. 9

10 FRÅGOR: 1. Hur mycket har dödligheten minskat tack vare mediciner? 2. Varför går det inte att bota hiv med medicinering? 3. Vilket knep fokuserar forskningen idag bland annat på för att hitta en botemedel mot hiv? 4. Tar alla som har hiv medicin? 5. Hur fungerar bromsmediciner egentligen? 6. Vilka symptom får man när man blir sjukare av hiv? 7. Varför är det viktigt att man tar medicinen regelbundet varje dag? 8. Varför föds det inte hiv-smittade barn i Sverige idag? Hur kan man minska risken för att sjukdomen överförs från mor till barn? 9. Varför ökar ändå antalet hiv-positiva barn i Sverige idag? 10

11 Titta på det här klippet om forskningen kring ett hiv-vaccin och svara på frågorna. FRÅGOR: 1. Återberätta med egna ord hur forskningen idag arbetar för att hitta ett vaccin. Hur har resultatet sett ut av de kliniska pröv n in gar som gjorts? 2. Vilken grupp av människor studerar man nu för att få reda på mer? Arbeta vidare Det kommer ibland upp olika nya rön om hiv och dess botemedel på internet, till exempel att barn har blivit helt friska. Hur är det med det egentligen? Googla på botemedel av hiv och välj ut en artikel som skriver att hiv kan botas. Det behöver inte vara en svensk artikel. Gör en källgranskning: Vem är avsändaren? Är avsändaren trovärdig? K änner du till av sändaren? Vad handlar texten om? Kan du verifera innehållet genom en annan, oberoende källa? Varför tror du att texten är publicerad? I vilket syfte? När är texten skriven? Är den aktuell? Fundera på varför det finns så många rykten och så mycket olika information kring hiv. Du arbetar på en tidning som riktar sig till tonåringar, yngre än vad du är. Nu ska du göra ett uppslag där du förklarar vad hiv är och hur det fungerar, om mediciner och om forskning. Använd gärna bilder och tabeller men tänk på att du inte får använda upphovsrättsskyddat material hur som helst! 2008 fick Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av hiv många år tidigare. Ta reda på mer om deras arbete. Du hittar bland annat information på Nobelmuseets hemsida. 11

12 TEMA 2: Hur sprids hiv? Det finns en massa föreställningar om hur hiv smittar. Nu är det dags att ta reda på sanningen och spräcka alla fördomar! FAKTARUTA: HIV ÄR EN BLODÖVERFÖRD SJUKDOM Det betyder att hiv kan spridas så här om du är omedicinerad: Via oskyddat analt, vaginalt eller oralt sex. Genom blodtransfusion. Genom att dela sprutor. Från mor till barn under graviditeten, förlossningen eller amningen. Om mamman har låga virusnivåer, tack vare bromsmediciner till exempel, kan smittorisken nästan försvinna. Så här kan hiv INTE spridas: Inte via mat och dryck. Inte genom insekter. Inte via pooler eller toaletter. Inte via föremål, typ dricksglas eller kastruller. Inte via kramar, kyssar eller smekningar. Så här kan du skydda dig mot hiv: Det allra bästa skyddet mot hiv-spridning är en välfungerande behandling hos hiv-bäraren. Smittsamheten vid välfungerande behandling är minimal. Den enklaste preventionen är att använda kondom eller slicklapp och att testa sig. Testning gör folk medvetna, då går spridningen ner. Människor som inte vet om sin hiv-status löper större risk att överföra hiv till någon annan. Hiv sprids mest under de första sex månaderna, eftersom virusnivåerna då är höga för att sedan gå ner. 12

13 Titta på klippen om utbredningen och spridningen av hiv och svara på frågorna. 13

14 Foto: Erik Amkoff/UR FRÅGOR: 1. Var i världen finns det flest hiv-positiva? 2. Hans Rosling visar i Gapminder hur hiv spreds snabbt i t.ex. både Uganda och Zimbabwe i början, men att Uganda sedan vände trenden medan Zimbabwe stannade kvar på en hög nivå. Varför blev det så? 3. Varför är det så olika antal hiv-positiva i olika afrikanska länder och dessutom olika nivåer inom länderna? Vilka förklaringsfaktorer lyfter Rosling fram, och vad säger han att det INTE beror på? 4. Varför har Sverige så mycket klamydia men så lite hiv, enligt Rosling? 5. På vilka olika sätt kan statistik vara missvisande? Vilka felfaktorer finns det? 6. Om hiv sjunker kraftigt i ett land verkar det ju bra, eller? Men vad kan det bero på? Och att hiv-spridningen ligger kvar på en hög nivå i ett land, vad kan det vara tecken på? 7. Vad är mest smittsamt hiv eller hepatit B? 8. Berätta med egna ord om olika faktorer som påverkar spridningsrisken av hiv. 9. Fundera på hur spridningen skulle påverkas ifall det inte var så känsligt att prata om sex. 10. Att använda kondom är ett effektivt sätt att skydda sig mot de flesta STD, alltså sexuellt överförbara sjukdomar. Varför tror ni att det ändå inte är fler som använder kondom? Vad kan det bero på? Diskutera! 11. Att testa sig är ett väldigt bra sätt för att förebygga hiv. Den som känner till sin hiv-status löper mindre risk att överföra hiv till någon annan. Men varför testar sig inte alla som kan ha löpt risk för att bli utsatt för hiv? Vilka orsaker kan det finnas till det? Politiska, psykologiska, sociala etc. 14

15 Övning Läs upp följande påståenden och be deltagarna att ställa sig i ett av hörnen i rummet. Ett hörn symboliserar att man håller med helt, ett att man inte håller med alls, ett att man står lite mittemellan och ett att man har en egen lösning. Efteråt får de som vill förklara varför de ställt sig just där. (Tänk på att någon i rummet kan vara hiv-positiv; det är viktigt med en respektfull diskussion.) Gratis kondomer till alla! Alla borde hiv-testa sig! Det är lätt att få hiv. Arbeta vidare Klippet med Hans Rosling är från 2010, det är alltså fyra år gammalt. Nu ska du ta reda på om det är någon skillnad idag. Gör egna sökningar kring hiv på Gapminder. I vilka länder sprids hiv snabbast idag? Vad kan det bero på? Arbeta två och två och skriv frågor till varandra utifrån Gapminders hiv-statistik. Välj ut tre olika länder och berätta hur utvecklingen av hiv har sett ut i respektive land. Försök förklara vad detta kan bero på genom att titta på landets rikedom, utbildningsnivå, politik, religion, kultur, infrastruktur, synen på homosexualitet etc. Välj land och gör en framtidsprognos om landets hiv-spridning. Hur kommer det att se ut om tio år? Motivera din teori. Finns det något i klippet med Rosling som inte stämmer längre? Vadå? I vissa religioner är synen på homosexualitet och på preventivmedel, t.ex. kondom, väldigt strikt. Hur tror du att religion och folktro kan påverka spridningen av hiv? Diskutera! Vad händer i ett land där en stor del av den vuxna befolkningen har dött i aids? Ta reda på mer om hur det är i t.ex. Mocambique eller Zambia. Ni arbetar i en kommun eller ett område där många är hiv-positiva. Nu ska ni försöka bromsa spridningen av hiv här. Arbeta i par eller i en mindre grupp och skriv ett åtgärdsprogram. Motivera era förslag. Presentera ert förslag i ett muntligt anförande på 1 3 minuter där idéer och argument tydligt kommer fram. Jämför de olika åtgärdsprogrammen i hela gruppen och värdera dem utifrån hur möjliga de är att genomföra och vilka effekter de kan tänkas få. Skriv ut kopieringsunderlaget med påståenden nedan. Klipp isär alla rutor. Dela upp dem i högar rätt och fel. Ta högen med de påståenden som stämmer och fundera på hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av dessa fakta. Ta sedan högen med de påståenden som är felaktiga och förklara varför de inte kan stämma. 15

16 KOPIERINGSUNDERLAG PÅSTÅENDEN RÄTT/FEL Hiv är en virussjukdom. Hiv sprids via blod. Hiv sprids bara genom analt samlag. Kondom skyddar mot hiv. Bromsmediciner finns bara i rika länder. Hiv kan inte spridas genom oralsex. Alla hiv-positiva mammor överför hiv till sitt barn. Hiv ökar överallt i världen. Hiv upptäcktes på 1980-talet. Du behöver inte berätta för någon ifall du är hiv-positiv. Hiv kan spridas genom amning. Det är ingen som fått hiv i Sverige på över 20 år. Hiv sprids genom att skaka hand med någon. De flesta hiv-positiva är män. Idag finns det ett bra vaccin mot hiv. De flesta hiv-positiva i världen är homosexuella. Hiv sprids genom dålig hygien när man lagar mat. Hiv utvecklas till aids i ungefär 50 % av fallen. Hiv är vanligare bland äldre. Hiv sprids snabbt i kroppen. Hiv-positiva är ofta mycket magra. 16

17 TEMA 3: Att leva med hiv FAKTARUTA OM HIV I SYDAFRIKA Uppskattningsvis har 21,5 % av alla vuxna i Sydafrika hiv. Det innebär att det finns ungefär 6,4 miljoner hiv-positiva i Sydafrika. Varje år dör en kvarts miljon sydafrikaner i aids, men antalet minskar kraftigt hela tiden. Över en miljon barn i Sydafrika är föräldralösa eftersom föräldrarna har dött i aids. FAKTARUTA OM HIV I SVERIGE I Sverige finns det ungefär 6500 personer med hiv idag. Cirka 150 barn i Sverige är hiv-positiva. Runt 500 personer får varje år diagnosen hiv. De flesta av dem har immigrerat till Sverige och fick viruset i sitt hemland. Foto: UR Thembi från Sydafrika var hiv-positiv och hon blev väldigt känd när hon valde att åka runt och berätta om hiv, hur man kan leva ett bra liv som hivbärare och hur man kan minska spridningsrisken. Trots sitt arbete dog hon sedan i aids på grund av att hon slutade med sina hiv-mediciner. 17

18 ATT LEVA MED HIV Titta på de här klippen. FRÅGOR: 1. Vad innebär det för Thembi från Sydafrika och Daniel från Sverige att de är hiv-positiva? Vilka likheter och skillnader finns det i deras berättelser? 2. Daniel vill till varje pris hålla sin sjukdom hemlig. Vad skulle hända om människor fick veta, tror du? 3. Thembi väljer istället att vara öppen med att hon är hiv-positiv. Hur reagerar hennes omgivning på det? 4. Vad ger Daniel upp i sitt liv på grund av att han är hiv-positiv? 18

19 ATT BERÄTTA FÖR OMGIVNINGEN ATT MAN ÄR HIV-POSITIV Titta på de här klippen. FRÅGOR: 1. Vilka skillnader och likheter finns det i hur andra reagerade när Daniel och Thembi berättade att de var hiv-positiva? Vad kan skillnaderna bero på? 2. Varför tror du att Daniels flickvän reagerade som hon gjorde? 3. Hur tror du att Daniels mamma reagerade när hon fick reda på att flickvännen gjort slut? 4. Vilka fördomar möter Daniel och Thembi? 5. I vilket land tror du att det är svårast att vara hiv-positiv Sverige eller Sydafrika? Motivera! 19

20 OM THEMBI OCH HENNES ARBETE FÖR ATT BERÄTTA OM HIV Titta på de här klippen och fundera på: FRÅGOR: 1. Hur kommer det sig att Thembi säger ja till att filma sig själv? 2. Vad får det för konsekvenser för henne och hennes familj, tror du? 3. Vad skulle du ha svarat om någon bad dig att filma dig själv under ett år och du var hiv-positiv? 20

21 OM ATT TA BROMSMEDICIN Titta på klippet om Thembi. FRÅGOR: 1. Varför slutar Thembi att ta sin medicin, tror du? 2. Ta reda på mer om hur det går till att medicinera. Vad måste man tänka på? Vilka krav ställer det på dig som person och på det samhälle du lever i, till exempel vad det gäller vägar, välfärd, sjukvård, utbildning osv? 3. Bromsmedicin hjälper ändå inte. Hur kan ett sådant påstående hänga ihop med Thembis agerande? ATT FÅ BARN NÄR MAN ÄR HIV-POSITIV FRÅGOR: 1. Hur kommer det sig att Thembis dotter är hiv-negativ? 2. Fundera på hur det kommer att gå för dottern i framtiden. Hur kommer hennes liv att se ut? 21

22 Foto: Sten Jansson, Lions 22

23 HUR ÄR DET ATT LEVA MED HIV I SVERIGE? Här berättar Christina Ralsgård från Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset hur det är att leva med hiv i Sverige. Återberätta med egna ord. Hur är livet för hiv-positiva barn i Sverige? Vilka bieffekter har sjukdomen, vilka utmaningar möter barnen? Det här klippet är inte helt nytt och siffrorna Christina anger stämmer inte helt med dagens siffror. Ta reda på hur det förhåller sig idag. Arbeta vidare I vilka länder har man sämst möjlighet att få tillgång till bromsmedicin och hur hög är dödligheten i dessa länder? I vilka länder verkar stigmatiseringen och diskrimineringen av hiv-positiva vara värst? Vad kan det bero på? Titta på det här klippet. Daniel syftar här på Smittskyddslagstiftningen i Sverige. Fler sjuk domar i Sverige faller under den lagen. Förut var den strängare för hiv-positiva än vad den är idag. Då fick man inte ge blod eller donera organ, var tvungen att informera varje sex-partner om sin hiv-infektion, använda kondom, inte dela sprutor etc. Hade du spridit hiv kunde du dömas för brott. Men idag får hivbärare individuella förhållnings regler av sin behandlande läkare. Vid omätbara virusnivåer och inga andra pågående könsjukdomar innebär det ofta att hiv bäraren inte har någon informationsplikt alls. Och oavsett virusnivåer så beror det på vilket slags sex man planerar att ha om du måste informera eller inte. 23

24 UTDRAG UR SMITTSKYDDSLAGEN: 2 kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning 1 Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. 2 Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. Du kan läsa hela lagen på Riksdagens hemsida, under fliken Lagar/Svensk författningssamling. - Ta reda på mer om hur man vill ändra lagen och vilka argument man har för det. Vilka är det som vill förändra lagen? - Skriv en insändare till en tidning där du antingen propagerar för att ta bort informationsplikten helt eller behålla den. Motivera din ståndpunkt. (Du behöver inte tycka så på riktigt.) - Ta reda på mer om den här lagen. Vad innebär den, exakt? - Jämför lagen med andra länders. Skriv en novell inspirerad av Thembis eller Daniels liv. Hiv-medicin är gratis i många länder i världen. Vilka andra hinder kan det finnas för människor att få tag på medicin än ekonomiska? Ta reda på mer. 24

25 TEMA 4: Hur började det? Hur var det egentligen när hiv först upptäcktes, och hur har synen på hiv förändrats sedan dess? FAKTARUTA: I slutet på 70-talet blev många unga män i bland annat New York och Kalifornien sjuka i ovanliga sjukdomar, framför allt en tumör som heter Kaposis sarkom och en allvarlig form av lunginflammation. Man såg att sjukdomarna berodde på en obalans mellan olika celler i immunförsvaret. De första som insjuknade var framför allt homo- och bisexuella män, narkomaner och blödarsjuka. Det ledde till en ökad homofobi i många delar av världen. Till slut fick sjukdomen namnet AIDS, Acquired Immuno Deficiency Syndrome upptäckte man att immunförsvaret störts på grund av ett virus ett så kallat Human Immunodeficiency Virus hiv kom den första medicinen mot hiv men den fungerade inte så jättebra. Först 1996 kom de första medicinerna som verkligen lyckades göra vad de skulle att bromsa hiv. Titta på det här klippet ur Jonas Gardells föreläsning om hur det var när hiv först upptäcktes i Sverige. FRÅGOR: 1. Det har i alla tider funnits olika förklaringar till varför sjukdomar uppkommer. Nämn några som Gardell berättar om. 2. Vilka drastiska åtgärder föreslogs i tidningar och av läkare och myndigheter för att hindra smittan? 3. Vilka psykologiska faktorer kunde ligga bakom dessa kraftiga reaktioner? 25

26 FORTS. FRÅGOR 4. Här kan du läsa om FN:s mänskliga rättigheter. Räkna upp några av åtgärderna som föreslogs mot hiv-positiva på 80-talet och ta reda på vilka artiklar dessa strider emot. vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmanaforklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/ 5. Diskutera hur det kom sig att det kunde vara ok att åsidosätta de hiv-positivas mänskliga rättigheter. Vilka argument hade man för det? 6. Diskutera var Sverige står idag jämfört med på 1980-talet vad gäller både synen på homosexualitet och på hiv? Vad kan skillnaden bero på? OM AIDS-HISTORIA I SYDAFRIKA Titta på klippet. FRÅGOR: 1. Det här klippet handlar om Sydafrikas tidigare politik och syn på aids. Ta reda på mer om personerna i klippet och om deras politik. Hur kommer det sig att de förde just den politiken, tror du? 2. Finns det någon likhet med hur det var i Sverige under 1980-talet? 3. Klippet skildrar dragkampen mellan vetenskap och folktro. Hur ser det ut idag i världen? Ta reda på mer om det. HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU VILL TESTA DIG FÖR HIV: Du kan alltid vända dig till närmaste vårdcentral eller ungdomsmottagning för att göra ett hiv-test. Tips på ställen i just din kommun hittar du här: hivtest/har-kan-du-testa-dig/ Arbeta vidare Intervjua någon som var vuxen på 1980-talet om deras minnen från de första åren av aids-utbrottet. Vad minns de? Några av dåtidens kändisar som fick aids och dog var bland andra Freddie Mercury, Sighsten Herrgård och Ebbe Carlsson. Ta reda på mer om dem och deras liv. Eller välj någon annan person med samma öde. Debatt. Om det hade varit en annan grupp i samhället än just homosexuella som var de första som fick hiv/aids hade det påverkat attityden gentemot sjukdomen? Vilka grupper hade varit mer accepterade, tror du? VILL DU SE OCH LÄSA MER? TIPS! Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell. Bok och tv-serie. De sjuka av Anna-Maria Sörberg. Bok. Innanför av Steve Sjöquist. Bok. Philadelphia. Film. And the band played on. Film. The normal heart. Film. Mitt positiva liv. Andreas Lundstedt. Bok. 26

27 BRA SIDOR OM DU VILL VETA MER: SRHR UNAIDS WHO Nationellt Kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion FN SIDA Läkare utan gränser Röda Korset Hiv.se Folkhälsoinstitutet RFSU RFSL Noaks Ark ALLA KLIPPEN I DET HÄR UTBILDNINGS- MATERIALET KOMMER FRÅN UR Programmen heter: Thembi - att leva med hiv. Tv. UR Samtiden Jonas Gardell om aidsutbrottet. Sveket mot homosexuella på 80-talet. Tv. Barnaministeriet HIV-barnen. Radio. UR Samtiden Forskning om hiv och aids. Tv. UR Samtiden Global Casino. FN:s millenniemål med Hans Rosling. Tv. Hemligheten. Tv. Du kan titta på alla programmen direkt på ur.se HIV I LÄROPLANERNA I Lgr11 och Lgy11 finns det många kopplingar till att arbeta med hiv. I kapitlet om skolans värdegrund står det att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar. Skolans mål är att varje elev ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från förtryck och kränkande behandling och medverkar till att hjälpa andra människor. Att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa inför ögonen. (Lgr11 och Lgy11, kap 2, Normer och värden.) Hiv är ett ämne som direkt berör många av skolans ämnen. I ämnena kemi, biologi och naturkunskap tar ämnesplanerna upp sexuellt överförbara sjukdomar och hur man kan förebygga dem på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. Det står om virus, smittspridning, om människans sexualitet och reproduktion samt frågor som rör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar och etik i medicinska frågor. Eleverna ska övas i att se samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Dessutom ska undervisningen ta upp hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas. Fördelningsfrågor, juridiska aspekter och mänskliga rättigheter är viktiga områden inom framför allt samhällskunskap. I ämnesplanen för samhällskunskap för gymnasiet står det bland annat att man ska läsa om identitet, relationer och sociala livsvillkor och om gemenskap och utanförskap. Det finns många möjligheter till ämnesövergripande arbeten mellan till exempel samhällskunskap och naturkunskap. Genom att koppla sexuell hälsa och kunskap om virus och spridning av sjukdomar till kunskap om identitet, folkhälsa och mänskliga rättigheter kan man ta ett större grepp om hiv. All undervisning ska genomsyras av fyra perspektiv; ett historiskt, ett etiskt, ett internationellt och ett miljöperspektiv. Att arbeta med hiv uppfyller två av dessa perspektiv; det globala och det etiska. Skolan ska också lära ut ett källkritiskt perspektiv något som är viktigt särskilt kring ett ämne som hiv som delvis är så omgivet av fördomar och desinformation. Förmågor som eleverna ska träna utifrån läroplanerna är analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga och förmågan att kunna hantera information och förstå begrepp. Att arbeta med hiv tränar dessa förmågor och det här utbildningsmaterialet tar sin avstamp i dessa. 27

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer