Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet Sundin, Olof; Rivano Eckerdal, Johanna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet Sundin, Olof; Rivano Eckerdal, Johanna"

Transkript

1 Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet Sundin, Olof; Rivano Eckerdal, Johanna Published in: Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Publicerad: Link to publication Citation for published version (APA): Sundin, O., & Rivano Eckerdal, J. (2014). Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet. i J. Rivano Eckerdal, & O. Sundin (redaktörer), Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. (s. 9-25). Svensk biblioteksförening. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 25. May L UNDUNI VERS I TY PO Box L und

2 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.)

3 Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) 1

4 2 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

5 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning: Från informationskompetens till medieoch informationskunnighet Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Bibliotek som arena för barns litteraciteter Användning och värdering av sociala medier i skola och högre utbildning Vuxenstuderande och informationskompetens Biblioteken och den nya oljan : data och visualiseringar MIK och medborgarskap Författarpresentation 3

6 4 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

7 Förord media and information literacy 5

8 6 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

9 7

10 8 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

11 Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet Inledning Google medie- och informationskunnighet 9

12 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET informationskompetens digital kompetens informationslitteracitet, digital läsfärdighet fjärde basfärdigheten information literacy Den digitala samtiden 10 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

13 Medie- och informationskunnighet - MIK 11

14 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Media and information literacy curriculum for teachers media literacy information literacy Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin literacy 12 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

15 Literacy / läs- och skrivkunnighet literacy läs- och skrivkunnighet litteracitet literacy Programme for International Student Assessment Reading Literacy Mathematical Literacy 13

16 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Digital Reading digital läsning Literacy digital literacy media literacy information literacy 14 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

17 literacy -kompetens -litteracitet -kunnighet om Informationskompetens (information literacy) 15

18 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Information literacy Mediekunnighet (media literacy) informationskunnighet mediekunskap media literacy information literacy Digital kompetens (digital literacy) Digital literacy digital literacy 16 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

19 competencies Det svenska biblioteksfältet 17

20 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET 18 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

21 Internationella aktörer och forskning några exempel Creating Knowledge The European Conference on Information Literacy 19

22 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Seeking Meaning Att söka information för att lära Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker The International Information Literacies Research 20 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

23 Network Google Scholar Avslutning 21

24 INLEDNING: FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET 22 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

25 Referenser Presidential Committee on Information Literacy: Final Report Information Literacy Competency Standards for Higher Education Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande High Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning. Digital Literacy IFLA Media and Information Literacy Recommendations 23

26 FRÅN INFORMATIONSKOMPETENS TILL MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Convergence Culture: Where Old and New Media Collide Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och lärande Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices Från media literacy till mediekunnighet: lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning. Eleverna och nätet: PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

27 Digital och traditionell läsning: analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009 Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker Media and Information Literacy Curriculum for Teachers Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen 25

28 26 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

29 Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. 27

30 INFORMATIONSAKTIVITETER OCH LÄRANDE I SKOLA OCH BIBLIOTEK redskap föremål 3 Forskningsprojektens inriktning och omfattning Att söka information för att lära Lärande via skolbibliotek Informationssökning, didaktik och lärande Bibliotek, IKT och lärande Elevers forskning under de första skolåren Expertis, auktoritet och kontroll på Internet 28 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

31 Forskningsresultat: fakta eller mening Elevers forskning omvandlas till traditionella skoluppgifter 29

32 INFORMATIONSAKTIVITETER OCH LÄRANDE I SKOLA OCH BIBLIOTEK 30 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

33 Informationssökning som faktasökning o Meningsfullt lärande 31

34 INFORMATIONSAKTIVITETER OCH LÄRANDE I SKOLA OCH BIBLIOTEK Nyckelfaktorer för att skapa mening ur information i skolan 32 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

35 Forskningsbara frågor aspekter på informationskompetens 33

36 INFORMATIONSAKTIVITETER OCH LÄRANDE I SKOLA OCH BIBLIOTEK Konsekvent och regelbunden återkoppling från pedagoger 34 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

37 Bibliotekarier och lärare i samverkan för informationskompetens Avslutande kommentarer på 35

38 INFORMATIONSAKTIVITETER OCH LÄRANDE I SKOLA OCH BIBLIOTEK Referenser via skolbibliotek Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi Library & Information Science Research, 36 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

39 Verktyg för lärande: informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning. Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin. Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och lärande Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) Libri, 58 Doing Research in Primary School. Information Activities in Project-Based Learning. Journal of Documentation, Dansk Biblioteksforskning, 37

40 38 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

41 Bibliotek som arena för barns litteraciteter 39

42 BIBLIOTEK SOM ARENA FÖR BARNS LITTERACITETER Folkbibliotekens litteracitetsfrämjande roller 40 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

43 41

44 BIBLIOTEK SOM ARENA FÖR BARNS LITTERACITETER skolelever elever barn 42 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

45 Skolbibliotekens litteracitetsfrämjande roller 43

46 BIBLIOTEK SOM ARENA FÖR BARNS LITTERACITETER Litteraciteter här och nu och i framtiden 44 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

47 barnperspektiv barns perspektiv barnperspektiv blivande barns perspektiv varande 45

48 BIBLIOTEK SOM ARENA FÖR BARNS LITTERACITETER barnperspektiv barns perspektiv 46 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

49 Referenser Projekt Sagostunden: en förstudie.. Dagens Nyheter Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek. Libraries, and Information Science. Läskonster: nya former av lässtimulans. MVG. Driftiga bibliotekarier och läsglada barn: en studie av metodutvecklingsprojektet MVG. Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Läsa för livet. Skolbibliotek 2012 grundskolor, ungdomsgymnasier 47

50 BIBLIOTEK SOM ARENA FÖR BARNS LITTERACITETER Skolbibliotekets roller i förändrade landskap n forskningsantologi Doing research in primary school information activities in project-based learning Studier av barn- och ungdomsbibliotek. Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Bibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Skolbibliotek Skollag Bibliotekslag Fakta om bibliotek. 48 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

51 49

52 50 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

53 Användning och värdering av sociala medier i skola och högre utbildning Sociala medier som informationsresurser 51

54 ANVÄNDNING OCH VÄRDERING AV SOCIALA MEDIER I SKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING Ingen one-stop-shop 52 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

55 Exempel 1: Att utnyttja sociala medier som informationsresurs i gymnasieskolan 53

56 ANVÄNDNING OCH VÄRDERING AV SOCIALA MEDIER I SKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING 54 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

57 55

58 ANVÄNDNING OCH VÄRDERING AV SOCIALA MEDIER I SKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING tekniska plattformar Exempel 2: Facebook som redskap för problemlösning och relationsbyggande i högskoleutbildning 56 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

59 ett redskap för problemlösning ett redskap för relationsbyggande 57

60 ANVÄNDNING OCH VÄRDERING AV SOCIALA MEDIER I SKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING 58 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

61 Avslutning 59

62 ANVÄNDNING OCH VÄRDERING AV SOCIALA MEDIER I SKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING Referenser Journal of Documentation South African Journal for Communication Theory and Research The Oxford Handbook of Internet Studies The Decentring of the Traditional University: the Future of (Self) Education in Virtually Figured Worlds Library & Information Science Research Journal of Documentation International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, Digital media, youth and credibility 60 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

63 Journal of Documentation Learning, Media and Technology Communication Education Theory into Practice, Learning, Media and Technology, Wikipedia - älskat eller avskytt? Information Research Mind as Action Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen Second-hand Knowledge: an Inquiry into Cognitive Authority 61

64 62 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

65 Vuxenstuderande och informationskompetens Inledning informationskompetens. medie- och informationskunnighet Vuxenstuderande och utbildningens krav studenter vuxenstuderande Distansstudenter och distansstuderande 63

66 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS 64 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

67 Undersökande arbete och informationskompetens 65

68 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS fakta inte fakta 66 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

69 Biblioteket som stöd för informationskompetens 67

70 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS Att använda folkbiblioteket för studier 68 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

71 Digidel2013 Bibliotekariens pedagogiska roll 69

72 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS användning 70 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

73 Framåtblickar 71

74 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS Referenser Currents and Convergence: Navigating the Rivers of Change: Proceedings of the Twelfth National Conference of the Association of College and Research Libraries April 7-10, 2005, Minneapolis, Minnesota Bibliotekslag Library & Information Science Research Ökad digital delaktighet. Förslag från Digidel2013 Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi 72 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

75 Informationssökning: en del i vuxenutbildningen: en studie av vuxenstuderandes informationssökning i olika studieformer. Högskolestudenters biblioteksanvändande: en intervjuundersökning av några storanvändare. Verktyg för lärande: informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek och vuxnas lärande: förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt Komvuxstuderande söker information i en skoluppgift I framtidens skugga: fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle 73

76 VUXENSTUDERANDE OCH INFORMATIONSKOMPETENS Bibliotek Encyclopedia of Library and Information Sciences Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) Doing Research in Primary School: Information Activities in Project-based Learning Journal of Library & Information Services In Distance Learning Var är biblioteket? En användarstudie om distansstudenters biblioteksbehov. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. - Aslib Proceedings 74 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

77 Skollag Svenska 1 Information Research 14 Scandinavian Public Library Quarterly, 75

78 76 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

79 Biblioteken och den nya oljan : data och visualiseringar Inledning data 77

80 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Figur 1. Procentuell andel invånare över 65 år i Sveriges kommuner år 1968 (SCB 2013). Figur 2. Procentuell andel invånare över 65 år i Sveriges kommuner år 2012 (SCB 2013). 78 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

81 Olika användningsområden bekräftande utforskande 79

82 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Many Eyes Mapping for change mellan Min stad Blockholm koll 80 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

83 Behov av kritiska förhållningssätt? FitDay FatSecret SugarStats Facebook- likställa bilder med verkligheten ju högre grad av automatisering och teknik desto högre grad av neutralitet och objektivitet sammanblanda eller likställa data med fakta 81

84 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Many Eyes Mapping for Change 82 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

85 Figur 3. Out of Sight, Out of Mind. En animerad visualisering av drönarattacker i Pakistan mellan 2004 och 2013 med antal döda fördelat på kategorierna civila, barn, högprioriterade och övriga (Pitch Interactive 2013). Biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektiv 83

86 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Wikipedia Wikipedia Nationalencyklopedin 84 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

87 Datan Verktygen Användningen 85

88 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Bibliotekens och bibliotekariernas roll Data 86 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

89 Verktyg Användning 87

90 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR 88 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

91 Referenser Datainspektionen kan inte ingripa mot sajt som hänger ut dömda Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies Australian Journal of Language and Literacy Digital Media, Youth and Credibility Information Research 89

92 BIBLIOTEKEN OCH DEN NYA OLJAN : DATA OCH VISUALISERINGAR Human IT Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 35 Drone Strikes in Pakistan since Forbes Åldrande befolkning Journal of Documentation Information Research First Monday, Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 90 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

93 91

94 92 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

95 MIK och medborgarskap Inledning Nätverket linje 17, Google Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel. 93

96 MIK OCH MEDBORGARSKAP information literacy 94 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

97 Vad säger forskningen? empowerment 95

98 MIK OCH MEDBORGARSKAP Variationer av demokrati och medborgarskap min översättning liberal 96 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

99 radikal 97

100 MIK OCH MEDBORGARSKAP Unga kvinnors val av preventivmedel Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel 98 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

101 99

102 MIK OCH MEDBORGARSKAP Avslutning: dialog som metod för informationskompetens 100 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

103 Youtube 101

104 MIK OCH MEDBORGARSKAP Referenser Practising information Information Literacy: Bringing Theories of Practice, Learning and Information Literacy Together Journal of Documentation Journal of the American Society for Information Science and Technology Communication, and Democracy. The Journal of Academic Librarianship Journal of Documentation Approaching the Future: A Study of Swedish School Leavers Information Related Activities. 102 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

105 Den fjärde basfärdigheten: sju röster om värderingar, lärande och internet.. out Educational Theory Practising Information Literacy: Bringing Theories of Practice, Learning and Information Literacy Together Journal of Documentation Australian Academic & Research Libraries Information Research Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Library Quarterly Portal: Libraries and the Academy 103

106 Författarpresentation Helena Francke Cecilia Gärdén Fredrik Hanell Åse Hedemark Veronica Johansson Louise Limberg 104 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

107 Anna Hampson Lundh Johanna Rivano Eckerdal Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel, Olof Sundin 105

108 106 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

109 107

110 108 Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi

111

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Gränser mot det vilda Willim, Robert

Gränser mot det vilda Willim, Robert Gränser mot det vilda Willim, Robert Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Publicerad: 01/01/2014 Link to publication Citation for published version (APA): Willim, R.

Läs mer

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing]. Ström- och Effektmätning Björnstedt, Johan Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Läs mer

Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek

Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Louise Limberg Svensk Biblioteksförenings forskardag 7 november 2013 Inledning Informationskompetens som forskningobjekt Förändrade pedagogiska

Läs mer

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1),

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1), Med Newton bland gungor och karuseller Pendrill, Ann-Marie Published in: LMNT-nytt Published: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland

Läs mer

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC Noll, Gregor Published: 2014-01-27 Link to publication Citation for published version (APA): Noll, G. Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ekelund, Ulf Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Ekelund, U. Den effektiva föreläsningen form och innehåll General

Läs mer

Konsten att säga nej Brandtler, Johan

Konsten att säga nej Brandtler, Johan Konsten att säga nej Brandtler, Johan Published in: Språktidningen Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Brandtler, J. (2013). Konsten att säga nej. Språktidningen

Läs mer

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published:

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published: Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark Published in: Nya Lantmätaren Published: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lilje,

Läs mer

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication Sänkt moms lyfter inte litteraturen Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-06-17 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). Sänkt moms lyfter inte

Läs mer

Informationskompetenser i föränderliga medielandskap

Informationskompetenser i föränderliga medielandskap Informationskompetenser i föränderliga medielandskap Helena Francke Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås helena.francke@hb.se Svensk Biblioteksförenings

Läs mer

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2009. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2010-01-01 Link

Läs mer

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Published in: Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation,

Läs mer

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Boethius, Adam Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

Språk och matematik Svensson, Gudrun

Språk och matematik Svensson, Gudrun Språk och matematik Svensson, Gudrun Published in: Grammatik i fokus : festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus : festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol.

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1 Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1 Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin Inledning Vi förväntas att i ett ökande antal sammanhang, som exempelvis kund,

Läs mer

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders Published in: Folkets Historia Published: 1999-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. (1999).

Läs mer

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion!!Unpublished: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lamberth, M. (2010). Fem i tolv - kan konstmusiken räddas?. Artikeln

Läs mer

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 2004-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2004). Remissvar:

Läs mer

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication En död som kan besvärjas Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-01-16 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). En död som kan besvärjas. Sydsvenskan

Läs mer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer Facket och A-kassan Kjellberg, Anders Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program 9760. Produktionsnummer 5234-09-1115 Published: 2009-03-13 Link to publication Citation for published

Läs mer

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication Bostadspriser - idag och imorgon Bengtsson, Ingemar Published in: Fastighetsnytt Published: 2011-08-11 Link to publication Citation for published version (APA): Bengtsson, I. (2011). Bostadspriser - idag

Läs mer

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Schmitt, Irina Published in: Lambda Nordica Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena. Published: Link to publication

Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena. Published: Link to publication Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena Published: 2009-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björk Blixt, L. Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) General rights Copyright

Läs mer

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Beslutsstöd som fungerade? fallet trängselavgifter I Stockholm Gudmundsson, Henrik; Ericsson, Eva; Hugosson, Muriel Besser; Rosqvist, Lena Smidfelt Publication

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011. Medlingsinstitutets årsrapport Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Published in: Europarättslig Tidskrift 2010 Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Published in: Rapporter från ett skolgolv Publicerad: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, A. (2006). Rapporter från

Läs mer

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Publicerad: 1993-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson,

Läs mer

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Bolognaprojekt leder till nya frågor Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Published in: Infotrend: nordisk tidskrift för informtionsspecialister Published: 2007-01-01 Link to publication

Läs mer

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ).

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ). Imperiet slås tillbaka? Wennerhag, Magnus Published in: Praktik och teori Published: 2001-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?.

Läs mer

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 1998-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (1998). Snus och Europaförbud. Abstrakt av Juridiska Fakultetens

Läs mer

Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan

Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan Olof Sundin och Helena Francke, Högskolan i Borås. EXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT (EXAKT): en studie av formandet

Läs mer

SKOLBIBLIOTEK OCH LÄRANDE

SKOLBIBLIOTEK OCH LÄRANDE SKOLBIBLIOTEK OCH LÄRANDE Föreläsning vid Skolbibliotekarielyftets upptakt 8 oktober 2012 Louise Limberg FRÅGOR och TEMAN Vad utforskas om (skol)bibliotek och lärande? Vad vet vi om (skol)bibliotekens

Läs mer

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 Lundh, Christer Published: 2003-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lundh, C. (2003).

Läs mer

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published:

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published: Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik Published in: Vår Fågelvärld Published: 2007-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Strandberg,

Läs mer

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication Gravar under golvet i Uppåkra kyrka Wilhelmson, Helene Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wilhelmson, H. (2013). Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. (Reports

Läs mer

PÅ INTERNET 2011-11-23 2011-11-23. unparalleledopportunityand unprecedentedresponsibility. In M.J.

PÅ INTERNET 2011-11-23 2011-11-23. unparalleledopportunityand unprecedentedresponsibility. In M.J. GYMNASIEELEVER & KÄLLKRITIK helena.francke@hb.se Högskolan i Borås & The LinnaeusCentre for Research on Learning, Interaction and Communication in Contemporary Society (LinCS) Sanning, lögn och källkritik,

Läs mer

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Andersson, Martin Published: 2016-03-01 Document Version Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Läs mer

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Carlsson, Thomas Published: 1990-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Carlsson, T. (1990). Kalkutfällningar

Läs mer

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År 2012. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Published: Link to publication

Published: Link to publication Hälsa i centrum för etableringen Bedömning av arbets- och prestationsförmåga inom etableringen av nyanlända Cuadra, Carin; Andreas Vilhelmsson; Östergren, Per-Olof Published: 2015-09-01 Link to publication

Läs mer

Studentinflytande i massuniversitetet (abstract)

Studentinflytande i massuniversitetet (abstract) Studentinflytande i massuniversitetet (abstract) Persson, Anders Published: 1998-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, A. (1998). Studentinflytande i massuniversitetet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik Steingrimsdottir, Ranka Unpublished: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication Ett förändrat arbetsliv Rönnmar, Mia Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Rönnmar, M. (2008). Ett förändrat

Läs mer

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Publicerad: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Falk, C., & Delsing, L-O. (redaktörer) (2005). Studier

Läs mer

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published:

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published: Musikevenemang i naturen Sandgren, Patrik Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Published: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Sandgren,

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Wikipedia och Wikipedianer i folkbildningens tjänst. Olof Sundin Högskolan i Borås & Lunds universitet

Wikipedia och Wikipedianer i folkbildningens tjänst. Olof Sundin Högskolan i Borås & Lunds universitet Wikipedia och Wikipedianer i folkbildningens tjänst Olof Sundin Högskolan i Borås & Lunds universitet Encyklopedier som upplysningsprojekt Tron på vetenskapen Kunskapens tillgänglighet Förnuft och rationalitet

Läs mer

Google och kunskapens nya ordning. Olof Sundin

Google och kunskapens nya ordning. Olof Sundin Google och kunskapens nya ordning Olof Sundin Vad händer när en och samma läsenhet ger

Läs mer

Education Ba(A), Leisure Education Work I

Education Ba(A), Leisure Education Work I 1 (6) Course Syllabus: Education Ba(A), Leisure Education Work I General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change

Läs mer

Education (A), Educational Science II for Teachers in Leisure Education, 15, Credits

Education (A), Educational Science II for Teachers in Leisure Education, 15, Credits 1 (6) Course Syllabus: Education (A), Educational Science II for Teachers in Leisure Education, 15, Credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden Sundin, Olof

Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden Sundin, Olof Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden Sundin, Olof Published in: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk

Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk Maria Andrée Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik www.mnd.su.se/maria Scientific literacy has become an internationally

Läs mer

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Kander, Astrid Published: 2002-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kander, A. (2002). Rapport

Läs mer

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet?

Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet? Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet? Olof Sundin Högskolan i Borås & Lunds universitet The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication

Läs mer

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Aalborg Universitet Alla MÅSTE få spela! Brooks, Anthony Lewis Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Publication date: 2000 Document

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria

Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria Published in: Medicinsk genusforskning - teori och begreppsutveckling Publicerad: 2004-01-01

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Motivering, lärande & utvärdering

Motivering, lärande & utvärdering Motivering, lärande & utvärdering Case IKT körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK projektet Nordisk sommarskola för IK, 30.6.2005 Gustavelund, Tusby Anne

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders!!Unpublished: 2016-04-11 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. Facklig anslutning i Sverige och i andra

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Undervisning i informationskompetens för ett livslångt lärande? Med ett undervisningsmoment i källkritik som exempel.

Undervisning i informationskompetens för ett livslångt lärande? Med ett undervisningsmoment i källkritik som exempel. Undervisning i informationskompetens för ett livslångt lärande? Med ett undervisningsmoment i källkritik som exempel. Leveau, Linda Publicerad: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i kortformat. Ekonomisk Debatt, 42(4),

Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i kortformat. Ekonomisk Debatt, 42(4), Ekonomisk historia i kortformat Karlsson, Tobias Published in: Ekonomisk Debatt Published: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i

Läs mer

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare. Kjellberg, Anders; Frödin, Olle. Published: Link to publication

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare. Kjellberg, Anders; Frödin, Olle. Published: Link to publication Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare Kjellberg, Anders; Frödin, Olle Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A., & Frödin, O. Arbetskraftsmigration,

Läs mer

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Fagerlund, Göran Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fagerlund,

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer