IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 3. September 2014 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Bemötande av artikel i förra numret av Medlemsbladet 7 Replik på bemötandet av artikel 10 Tra ik 12 Volontärverksamheten 12 Studieresan till Irland 15 Ut lykt till Skånelaholms slott 21 Höstens program 22 Anslagstavlan 26 Träffpunkt Kulturhuset 26 Träffpunkt Berwaldhallen 27 Trygghetsdagen 29 Seniordagen 29 Café Opera 29 Friskvårdsaktiviteter 30 Styrelse 30 Funktionsansvariga 32 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Välkommen till årets höstnummer! Den juni hade SPF kongress i Jönköping. Flera viktiga frågor avhandlades, bland annat antogs nya stadgar. Därvid beslöts följande: Namnet ska ändras till SPF-Seniorerna. Det har inte framgått om det inns kostnadsberäkningar för namnbytet. Vi i SPF Idun och övriga norrortsföreningar efterlyste sådana i remissvaren i våras. Det är frivilligt att ha central uppbörd av medlemsavgifterna. Den enskilda föreningen fastställer sin medlemsavgift. Medlem kan den bli som har rätt att uppbära pension av något slag. Den som är gift eller sambo med medlem i SPF-Seniorerna kan också bli medlem. Normalfallet är fortfarande medlemskap i en förening. Direktmedlemskap kan som hittills medges under särskilda förutsättningar. Rätten till röstberättigade stämmoombud ändrades så att de större distrikten kommer att missgynnas. Stockholms- och Skånedistrikten reserverade sig mot beslutet. Man antog en rambudget som förutsätter en medlemsökning med 5% för varje år. Det senaste året har dock inneburit en negativ medlemsutveckling så man kan frukta kommande budgetproblem. Vad gäller vårdfrågor ska förbundet bland annat verka för att kommunerna bör ha rätt att anställa läkare och att äldre med sammansatta vårdbehov ska ha en fast vårdkontakt. Vid kongressen valdes till ny förbundsordförande Christina Rogestam. Närmare om henne och den nya förbundsstyrelsen inns att läsa i Veteranen. Sammanfattningsvis kommer remissinstansernas kritik av det ursprungliga stadgeförslaget att få ganska stort gehör så att mindre väl genomtänkta förslag inte gick till beslut. Så ska vi nu åter gå till valurnorna. Var aktiv och rösta! Det gäller att ta tillvara vars och ens demokratiska rättighet. 4

5 Som ni kan se i medlemsbladet inns under hösten ett rikt programutbud anordnat av vår förening, Kulturhuset och Berwaldhallen för att nämna några. De sista dagarna har det regnat så lycka till i svampskogen! BREVDUVOR SÖKES! Vill du hjälpa till med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi behöver en ny brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Ca 28 brevinkast. August Wahlströms väg och Axel Johnsons väg. Gärna någon som bor i området och som har kännedom om portkodsystemet. Vi efterlyser också en ny brevduva till distrikt 17 i Danderyd. Ca 18 brevinkast. Mörbyleden Välkommen att kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post: 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträdet i juni började med diskussion om Förtroenderåden. Det har skett en förbättring men fortfarande saknas ofta protokoll från de olika boendena. Något boende har inte haft möte på ett år. Varför det inte fungerar har naturligtvis många förklaringar: tidsbrist, man glömmer överföra information till nya chefer och vi i pensionärsföreningarna glömmer att påminna när det gått lång tid sen sist. Både Idun och PRO är medvetna om bristerna och kommer för sin del att starta utbildning bland de egna för att öka intresset för att arbeta inom råden. Arbetet med införandet av nya digitala larm pågår och beräknas innas under senare delen av De lokala värdighetsgarantierna är nu fästa på papper och till ny utvecklingsledare för dessa har Cecilia Werge utsetts. Det inns mer medel att söka från socialstyrelsen för fortsatt arbete med utveckling av garantierna. Ett nationellt projekt har startat Bättre liv för sjuka äldre Lokalt görs en hel del utvecklingsarbete tillsammans med landstinget och FOU. Exempel på detta är ett samverkansprogram beträffande demensriktlinjer samt förbättring av rutiner för den viktiga vårdplaneringen vid utskrivning från sjukhus. Att de efterlängtade korttidsboendena som planeras i kommunen skyndas på är en viktig del i detta arbete. Resultatet av den brukarenkät som socialstyrelsen skickat ut presenteras först i höst. Förhoppningsvis blir det nu lite lugnt på enkäter en tid framöver. Enkäter behövs, men ibland kan de bli för många och resultaten blir inte alltid rättvisande. Ni kanske redan har sett den vår nya grannsamverkansbil? Bilen skall åka runt i kommunen mellan kl 9 och 15 och rapportera till polisen om något ser misstänkt ut. Bilen kommer vara bemannad med två 6

7 personer. Det inns också en hemsida på internet som heter Safe Site där anslutna medlemmar kan få information om begångna brott. Budgetinformation kommer att ges på nästa sammanträde den 8 sept. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Gruppen träffades den 9 maj. Därvid framgick bland annat följande. Fickstölderna ökar i Roslagen medan brotten mot äldre ligger kvar på samma nivå. Förfaringssätten är kortbedrägerier, stölder av kort och koder med snabba uttag. Vidare tar sig personer in i bostäder under uppgivande att de är hantverkare, tillhör hemtjänsten, ska besiktiga brandvarnare, är Röda Korsmedarbetare m m. Det gäller därför att kolla legitimationer innan någon släpps in i egna bostaden. Statistik 1 januari 30 april: Stölder i bostad år 2013 = 15 st varav 12 mot äldre. Under 2014 = 14 st varav 8 mot äldre. Polisen och Trygg i Danderyd har haft möte med kommunens hemtjänstpersonal och diskuterat frågor om hur brott ska kunna förebyggas. Det är meningen att sådana möten också ska hållas med kommunens övriga hemtjänstutförare. Den 25 september är det Trygghetsdag i Mörby centrum. Initiativet kommer från polisen och brottsförebyggande verksamheter i Roslagen. BEMÖTANDE AV ARTIKEL ANGÅENDE ÄLD RE SOM FAR ILLA PÅ SJUKHUSAKUTERNA Torsten Sjögren, Fullmäktige och landstingskandidat (M) Som ny medlem i den borgerliga pensionärsföreningen Idun blev jag 7

8 mycket förvånad över Jan Halldins inlägg i nummer två av Iduns medlemsblad. Jag förstår att han som socialist är bekymrad över hur väl Alliansen i landstinget har skött sjukvårdpolitiken de gångna två mandatperioderna. Att gnälla på akutmottagningen på Danderyds sjukhus känns dock helt fel då det är en av de bäst skötta akuterna i länet. Sedan ett år tillbaka har vi på Danderyds sjukhus även en så kallad lättakut. Jag har mött så många människor som är utomordentligt nöjda med denna inrättning för att inte tala om personalen på den stora akuten som blivit avlastade. Ett träget arbete har pågått båda de senaste mandatperioderna med att styra bort patienter som inte behöver akutmottagningens resurser till våra husläkarmottagningar. Idag inns 206 mottagningar i länet och en ny telefontjänst 1177 Vårdguiden inns hela tiden tillgänglig för den som vill ha råd vart hon eller han ska ge sig för att snabbast få rätt vård. Om några år kommer en superakut att öppnas på Nya Karolinska sjukhuset. Där kommer de allra svårast sjuka att kunna få den mest kvali icerade vård man kan få i hela världen. På den jäderupphängda plattan på taket kommer två stora helikoptrar att kunna landa samtidigt utan att skapa några vibrationer ner i sjukhuset. På Nya Karolinska kommer samtliga vårdrum att vara enkelrum bland annat för att minska smittspridning. Sjukvården utvecklas mycket snabbt och idag klaras många ingrepp av i så kallad dagkirurgi. Det innebär att patienten kan åka hem samma dag som ingreppet gjorts. Det innebär även att det inte behövs lika många vårdplatser. Många ingrepp som tidigare krävde veckovis inläggning på sjukhus klaras idag på en dag eller två. Produktiviteten har med andra ord ökat högst markant. Stockholms län är emellertid en populär plats att bo i varför länets invånarantal ökar stort varje år. Detta blir i sig en ökad belastning på sjukvården och kommer att kräva ler vårdplatser. För att möta dessa 8

9 behov byggs ny akuterna ut både på S:t Göran, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Byggnadsnämnden i Danderyd hanterar just nu byggnationen av en ny stor huskropp som ska innehålla den nya akuten. Om alla goda krafter hjälps åt kan den stå klar om två eller tre år. Valfrihet har ju varit en ledstjärna för hela Alliansens år vid makten. På sjukvårdsområdet har detta bland annat inneburit att privata husläkarmottagningar kunnat startas och att den enskilde inte längre varit tvungen att gå till den husläkarmottagning som ligger närmast hemmet. Man har kunnat lista sig t ex nära sin arbetsplats eller där man känt extra stort förtroende för personalen. I mitt fall har jag valt att stanna kvar hos min husläkare i Enebyberg trots att jag lyttat till Mörby centrum. Det har känts mycket tillfredsställande. Ett tidigare problem har varit att patienter inte kunnat skrivas ut från sjukhusen trots att de varit färdigbehandlade därför att de varit för dåliga för att åka hem och kommunerna har haft för få särskilda boenden. Även här har ler alternativ skapats och i Danderyd planerar vi nu för att bygga tre nya särskilda boenden på fastigheten Ginungagap, där gamla Solgården låg samt i backen ovanför Svanholmsparken. Nu gäller det bara att grannarna är generösa och inte sätter några käppar i hjulen. Stockholms läns landsting har under de senaste mandatperioderna styrts av Alliansen som inte bara lyckats att prestera en allt bättre sjukvård lyckats göra detta med till buds stående medel dvs en ekonomi i balans och detta efter det att miljarder skickats iväg till andra landsändar i så kallad utjämningsskatt. I alla jämförelser som görs hamnar den vård vi ger i topp i landet näst efter Hallands län där de borgerliga haft ler mandatperioder på sig att skapa den bästa vården för sina invånare. Våra köer är för de lesta ingrepp bland de lägsta i landet. All historik visar att där patienten får välja och privat initiativkraft 9

10 släpps loss skapas den bästa vården. Låt oss se till att Alliansen får fortsätta att ha ansvar för landstinget även efter valet den 14 september. REPLIK PÅ BEMÖTANDE AV ARTIKEL Jan Halldin, leg läk, med dr, medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor SPF Idun Danderyd SPF är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Undertecknad sitter med i styrelsen SPF Danderyd som medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat som offentligt anställd läkare bland annat i omgångar på Danderyds sjukhus. Jag har tidigare och även nu som pensionär följt och debatterat sjukvårdsfrågor utifrån mina medicinska kunskaper och erfarenheter vilket också är utgångspunkten för mitt svar. Sedan förra medlemsnumret trycktes har nya siffror på antalet vårdplatser per tusen invånare i Sverige publicerats och dessa är nu nere på en ny bottennotering 2, mot 2, (i Stockholm 2, mot 2, ). Beträffande akutmottagningen Danderyds sjukhus (DS) kan nämnas att min sambo, som är levertransplanterad, en tidig morgon i början av augusti i år med ambulans kördes in till akutmottagningen DS för en allvarlig mag-/tarminfektion. Hon vistades på akutmottagningen i cirka nio timmar innan hon ick komma upp på en strokeavdelning (en helt annan avdelning än den hon p.g.a. sitt sjukdomstillstånd egentligen borde ha vårdats på). Hennes vistelse på akutmottagningen uppvisar ett lertal mycket allvarliga brister både i bemötande och omhändertagande brister som delvis kan ses som en konsekvens av den prekära vårdplatssituationen. 10

11 Hela händelseförloppet på akuten inns beskrivet i en promemoria som lämnats in till ledningen på akutmottagningen DS. Sjögren talar om lättakuten vid DS en mottagning som fungerar bra för personer som har lättare besvär och kan gå dit själva. Under min sambos veckolånga vistelse på strokeavdelningen gick jag förbi lättakutens mottagning ett lertal gånger. Jag kunde konstatera att det var enstaka personer (från 0-5) som satt i väntrummet på lättakuten vid de tillfällen jag passerade. I en artikel i DN Stockholm den 7 augusti i år kan man läsa att det är kaos på sjukhusakuterna i Stockholms län medan det på närakutmottagningarna stundtals är helt tomt. Beträffande Sjögrens använda benämning superakuten vid Karolinska sjukhuset är denna akut ingen öppen akut utan kommer endast att ta emot speciella fall via remiss/ambulans. Visst kan det ibland behövas en mycket kvali icerad vård men det som stör mig i Sjögrens beskrivning av Nya Karolinska är de superlativa meningar om den mest högteknologiska och kvalitativa sjukvård som man kan få i hela världen. Sjukvård handlar främst om väl utbildad personal som sätter själva patientverksamheten och behandlingen i centrum där tillit, gott bemötande och god omvårdnad är centrala begrepp. För att detta skall uppnås fordras en god arbetsmiljö. Sjögren anger att många sjukvårdsingrepp i dag klaras av i dagkirurgi och att det därför inte behövs så många vårdplatser. Dagkirurgi inns även i andra OECD-länder varför detta knappast förklarar varför Sverige ligger i bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare. I den senare delen av sitt bemötande tar Sjögren upp att Alliansen, som styrt Stockholms läns landsting under de senaste mandatperioderna, har lyckats prestera en allt bättre sjukvård. Jag har en motsatt uppfattning. 11

12 Efter ingående studier av bland annat olika utgivna rapporter om sjukvården i länet har jag funnit att det förutom bristerna inom akutsjukvården också inns andra allvarliga vårdbrister som lett till en alltmer fragmentiserad vård. Oavsett hur det går i valet i september anser jag att det är nödvändigt att det framledes kommer att innas ett nära samarbete mellan våra framtida sjukvårdspolitiker och olika vårdprofessioner med erfarenhet av kliniskt patientarbete. Avslutningsvis håller jag med Sjögren om att det är glädjande om vi kan få två-tre nya särskilda boenden för äldre i kommunen helt nödvändiga tillskott. Tyvärr är dessa boenden fortfarande endast på planeringsstadiet. TRAFIK Gertrud Lönegren Kommunens entreprenör Svevia har informerat om vad som gäller: I höst sker lövborttagning enbart på vissa prioriterade platser. Löven på andra ställen får ligga kvar och plogas bort tillsammans med snön - om och när den kommer. Värre än is läckar är våta löv på trottoarer och cykelbanor. Än värre när kylan och frosten kommer. Om det uppstår problem där du bor, ring ansvarig på kommunen. Vi ska inte riskera att råka ut för fallskador. VOLONTÄRVERKSAMHETEN Danderyds kommun har antagit följande: Syfte och mål Syftet med volontärverksamheten i Danderyds kommun är att i 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 samverkan med ideella föreningar skapa ett komplement till den ordinarie verksamhet som kommunen bedriver. Grunden är att både givaren och mottagaren erhåller ett mervärde. Genom en frivillig insats kan enskildas önskemål förverkligas och därmed ge en ökad livskvalitet. Målet är att frivilliga insatser ska öka det sociala innehållet för kommunens invånare för att minska ensamhet och isolering. Volontärens insatser förväntas ge ett ökat välbe innande en guldkant vilket värdesätts av både den enskilde och deras anhöriga. Volontär/uppdrag Volontär är benämningen på den person som frivilligt utför ett uppdrag. Som volontär kan man göra en insats hos en enskild person, eller i en kommunal respektive privat verksamhet. En frivillig insats är oavlönad och betraktas som fritidssysselsättning. Uppdraget kan vara högläsning, promenadsällskap, social samvaro, underhållning eller annan social aktivitet. Handledning/uppföljning Introduktion, utbildning, handledning och uppföljning sker löpande efter behov. Gällande sitt uppdrag kan volontären vända sig till kommunens samordnare eller kontaktperson ute i verksamheterna. Försäkring En volontär omfattas av kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Tystnadslöfte Volontären avger ett tystnadslöfte, som kvarstår även efter avslutat uppdrag. Rekrytering De som anmäler sitt intresse för att utföra frivilliga insatser kallas till intervju av ansvarig samordnare. Under intervjun går man igenom villkor och förutsättningar, försäkring, tystnadslöfte och den sökande personens önskemål om typ av uppdrag. Innan uppdraget inleds skrivs en överenskommelse. De som önskar kontakt med en volontär anmäler 14

15 till kommunens samordnare, som bokar ett möte för närmare upplysningar om mottagarens önskemål. Volontärombud Målet är att det ska innas ombud eller kontaktpersoner på samtliga äldreboenden i kommunen. Volontärsamordnare Samordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens volontärarbete och tar emot intresseanmälningar och uppdrag från både verksamheter och enskilda. Samordnaren ansvarar också för att informera ombuden samt planera för introduktion, utbildningar och handledning av volontärer. I ansvarsområdet ingår även uppföljning av de frivilliga insatserna. Under juli månad har volontärsamordnaren Sol-Britt Österlund fått in fem nya uppdrag, förmedlat sex stycken och träffat två nya volontärer. Snart inns 28 registrerade volontärer och ett tjugotal uppdrag är förmedlade. I höst planeras en utbildning för volontärer i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. IDUNITER RESER VÄSTERUT Jan Gundberg Söndagen den 25 maj reste ett gäng Idunmedlemmar med Air Lingus från Arlanda till Dublin. Anledningen till resan var att en studiecirkel med Iduniter under hela vintern 2013/14 studerat Irland, dess historia, kultur, geogra i och litteratur genom föredrag som medlemmarna själva stått till tjänst med. Föredragen har följts av livliga diskussioner. Studiecirkeln, som funnits ett antal år, har tidigare på samma sätt pratat om och besökt såväl Polen som Island och andra länder. Nu var vi emellertid på väg till Dublin enligt ett veckolångt program som resebyrån Travel Room i Täby lagt upp åt oss. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Vi avreste från Sverige i ett strålande försommarväder och möttes på ett kylslaget Irland av regn och blåst, men det gjorde inte så mycket eftersom vi redan på lygplatsen möttes av Michael som skulle vara vår chaufför och guide under hela veckan. Michael, en mycket trevlig man, såg ut som om han skulle kunna ha varit en medlem av Dublins motsvarighet till Idun. Under hans överinseende dröjde det inte många minuter förrän vi var på väg mot vårt första besöksmål, Stenåldersmonumentet New Grange som ligger strax norr om Dublin. New Grange, en jättestor gravhög med en central gravkammare, är väl mest känd för att en solstråle kan leta sig i i gravkammarens djup bara några få dagar kring midvintersolståndet. Besökare är välkomna att ta del av skådespelet. Deltagarplatserna lottas ut och några av oss anmälde sig som intressenter. Om man skulle vinna en plats är det bara att hoppas på att det irländska vintervädret släpper fram solstrålen i rätt ögonblick. Efter besöket på New Grange fortsatte vi färden norrut mot Belfast. Det enda man märkte av att man passerat gränsen till Nordirland var att vägskyltarna bytte färg. Inga kontroller överhuvudtaget. Belfast är en stad som uppenbarligen är på nedgång. Massor med skyltar om lokaler att köpa eller hyra, och det mitt i centrum. Efter att ha sovit över fortsatte vi nästa dag vidare norrut längs östkusten. Vårt första stopp denna dag var trädgården vid Glenarm Castle, ett gammalt slott som liknar Downton Castle från tv-serien. Trädgården var mycket vacker. Det hade klarnat upp och solen glittrade vackert i daggen på de många blommorna och träden. Nästa stopp var Giant s Causeway. För några årmiljoner sedan skapades detta naturfenomen av ett vulkanutbrott. Skapelsen är ett område med sexkantiga pelare som ser ut som om de skapats av någon forntida jätte för att bygga en väg rakt ut i havet. Märkligt. I den omedelbara närheten ligger staden Bushmill med Irlands äldsta whiskydestilleri som vi naturligtvis besökte. Tittade på, provsmakade 18

19 whiskyn och åt en sen lunch. En del av oss åt en mycket välsmakande irländsk köttpaj! Åter till Belfast för övernattning innan vi dagen därpå besökte ett nytt slott, berömt för sin park, Mount Steward House, där vi möttes av en fantastisk rododendronblomning. På väg söderut från Mount Steward åkte vi färja över ett smalt sund där tidvattnet var på väg ut. Det forsade som en älv i sundet och det var intressant att se hur skickligt färjan navigerades för att man skulle träffa färjeläget på andra sidan trots den starka strömmen. Vi ick på köpet en ingående studie av den nordirländska landsbygden eftersom den gode Michael körde vilse. Vi kom dock slutligen tillbaka till Dublin. Den enda organiserade punkten på programmet i Dublin var en kväll på hotell Arlingtons källarpub med modern irländsk folkmusik. Trevligt. Vi besökte också Malahide Castle, en medeltidsborg utanför staden. Annars ick vi själva avgöra vad vi ville göra i Eires huvudstad. Några av oss tittade på universitetet Trinity College och dess samling av medeltida irländska handskrifter. Efter två nätter i Dublin for vi västerut till Galway, en stad på Eires västra kust. På vägen dit tittade vi på ruinerna av Clonmacnoise, Irlands äldsta kloster, som ligger på en kulle med en vacker utsikt över den legendariska loden Shannon. Ruinerna är omgivna av en stor medeltida kyrkogård. Märkligt nog för oss, begraver man fortfarande människor bland de medeltida gravarna. En sedvänja som vi sedan såg vid andra kloster- och kyrkoruiner som vi besökte. Galway, en stad på ca innevånare, är enligt min personliga uppfattning Irlands trevligaste stad med ett centrum av gamla ina hus där all biltra ik är förbjuden. I alla fall under de dagar vi var där var det ett myllrande folkliv på gatorna med många gatumusikanter som alla tycktes spela bara irländsk folkmusik. Från hamnen ser man ut mot Atlanten över en havsvik omgiven av gröna kullar och järran berg. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7 20

21 Vi gjorde en dagsut lykt upp till countyt Connemara. Tittade på ett nunnekloster, Kylemore Abbey, eller rättare sagt klostrets park, belägen i en mycket vacker dalgång mellan små djupblå sjöar och höga kullar klädda av blommande lila rododendron. Buskarna som ursprungligen varit trädgårdsväxter har spritt sig över hela landskapet och betraktas idag som ett plågoris, omöjligt att utrota. På den här ut lykten besökte vi också en fårfarm, där vi ick se hur man tränar fårhundar svarta och vita bordercollies. Showen stals dock helt av fårfarmarens fyraåriga dotter. En liten blåögd irländska med rött lockigt hår och en medfödd talang att charma sin omgivning. Den sista dagen innan vi återvände till Dublin, såg vi de imponerande klipporna Cliffs of Moher som från 200 meters höjd stupar rakt ner i Atlanten. Trots varningstavlor om riskerna spankulerade folk omkring längst ut på kanten, helt likgiltiga för risken för ras! Före återfärden till Dublin åt vi lunch på en bypub. Det gjorde vi förresten lera gånger under våra irrfärder. Alltid på Michaels inrådan. Maten var alltid god. Eire skiljer sig markant från Nordirland och för övrigt England när det gäller god mat. Efter en natt på ett hotell intill Shannon Airport lög vi tidigt på morgonen tillbaka till Arlanda och verkligheten. UTFLYKTEN TILL SKÅNELAHOLMS SLOTT Tord Céwe I strålande vårsol var vi ett 30-tal Idunmedlemmar som åkte med buss runt sjön Fysingen, sjön ligger halvvägs till Arlanda. Först besökte vi Nordians hög, ett av Upplands märkligaste fornminnen skapat kring 500 och 600-talen e. Kr. En så stor gravhög, drygt 50 m i diameter, kallar arkeologerna för kungshög. Den omges av omkring 190 mindre 21

22 gravar. Ingen vet vem Nordian var. Platsen ligger i korsningen av två båtfarleder och kanske syftar namnet på nor = sund. I Torsåkers trädgård på The Nut House ick vi sedan avnjuta lunch. Torsåkers kyrka blev nästa stopp, en av fyra kyrkor i Uppland med tornet i öster och byggd ca år Dagens sista besök var så Skånelaholms slott. Marken ägdes av Magnus Ladulås men det nuvarande slottet uppfördes av Ander Gyldenklou åren Familjen Jennings ägde slottet från 1742 till 1918 och gav slottet dess nuvarande exteriör på 1890-talet. Det rymmer möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål, samlade av siste ägaren familjen Rettig. De donerade slottet 1962 till Vitterhetsakademin som stod för den mycket intressanta guidning vi ick i både kyrka och slott. HÖSTENS PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna 22

23 namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Bli vän med din hörsel Varför är det för många svårare att skaffa sig en knappt synlig hörapparat jämfört med glasögon? Anita Strihagen f. d. hörselombud hos Idun, vill nå dem som tvekar får att ge dem en knuff för att komma över sitt motstånd. Till sin hjälp har Anita med sig audionomen Agneta Borryd för Hör AB, som informerar om alternativa hjälpmedel. Tid: torsdag 18 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1A. Anmälan senast måndag 15 september till Anita Strihagen, e- post: eller Tord Céwe på tfn Alice Tegnér i ord och toner Alice Tegnér föddes i Karlshamn Alla har väl sjungit Mors lilla Olle, Bä bä vita lamm, Ekorrn satt i granen och många andra visor som har komponerats av Alice Tegnér. Hon anses som den främsta skaparen av barnvisor under det tidiga 1900-talet. Hon kom till Djursholm 1891 och arbetade som lärare vid Djursholms samskola. Från 1898 var hon kantor i Djursholms kapell, där Natanael Beskow var predikant. Alice Tegnér hade en stor och bred produktion. Viktor Rydberg, även han lärare i Samskolan, har skrivit dikten Gläns över sjö och strand, som tonsattes av Alice Tegnér. Därtill har hon ägnat sig åt instrumentalmusik och körverk. På plats i Djursholms kapell kommer Ingrid och Ingemar von Heine att i ord och toner teckna en god bild av Alice Tegnér. Tid: torsdag 25 september kl Plats: Djursholms kapell, Danavägen 9 nära Djursholms torg (åk buss 601 H eller 606 till Djursholms torg). Anmälan senast onsdag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Det är många trappsteg till kapellet. Behöver du hjälp? Berätta det vid anmälan. 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida: 24

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Körkryssning till Ösel i 3 dagar

Körkryssning till Ösel i 3 dagar RESOR och UTFLYKTER VÅREN 2014 forts Körkryssning till Ösel i 3 dagar Kryssa till Ösel med Birka Cruise och sjung med Gabriel Forss, 9 11 juni 2014. Resan vänder sig både till dig som älskar att sjunga

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Välkommen till vårens program!

Välkommen till vårens program! SPF Örgryte Välkommen till vårens program! Föreningsmöten under våren 2014 Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2 15 januari kl 11 Varför heter gatan så? Göteborgs gatunamn - varför eller efter vem har

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan På tapeten i Svalöv 20-29 oktober Kulturveckan 2012 HELA KULTURVECKAN PÅ BIBLIOTEKET Utställning Inlämnade konstverk till Kulturpriset 2012 Susanne Jardeback Ximena Narea Gunilla Lervik Cutileiro Mirra

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer