IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 3. September 2014 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Bemötande av artikel i förra numret av Medlemsbladet 7 Replik på bemötandet av artikel 10 Tra ik 12 Volontärverksamheten 12 Studieresan till Irland 15 Ut lykt till Skånelaholms slott 21 Höstens program 22 Anslagstavlan 26 Träffpunkt Kulturhuset 26 Träffpunkt Berwaldhallen 27 Trygghetsdagen 29 Seniordagen 29 Café Opera 29 Friskvårdsaktiviteter 30 Styrelse 30 Funktionsansvariga 32 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Välkommen till årets höstnummer! Den juni hade SPF kongress i Jönköping. Flera viktiga frågor avhandlades, bland annat antogs nya stadgar. Därvid beslöts följande: Namnet ska ändras till SPF-Seniorerna. Det har inte framgått om det inns kostnadsberäkningar för namnbytet. Vi i SPF Idun och övriga norrortsföreningar efterlyste sådana i remissvaren i våras. Det är frivilligt att ha central uppbörd av medlemsavgifterna. Den enskilda föreningen fastställer sin medlemsavgift. Medlem kan den bli som har rätt att uppbära pension av något slag. Den som är gift eller sambo med medlem i SPF-Seniorerna kan också bli medlem. Normalfallet är fortfarande medlemskap i en förening. Direktmedlemskap kan som hittills medges under särskilda förutsättningar. Rätten till röstberättigade stämmoombud ändrades så att de större distrikten kommer att missgynnas. Stockholms- och Skånedistrikten reserverade sig mot beslutet. Man antog en rambudget som förutsätter en medlemsökning med 5% för varje år. Det senaste året har dock inneburit en negativ medlemsutveckling så man kan frukta kommande budgetproblem. Vad gäller vårdfrågor ska förbundet bland annat verka för att kommunerna bör ha rätt att anställa läkare och att äldre med sammansatta vårdbehov ska ha en fast vårdkontakt. Vid kongressen valdes till ny förbundsordförande Christina Rogestam. Närmare om henne och den nya förbundsstyrelsen inns att läsa i Veteranen. Sammanfattningsvis kommer remissinstansernas kritik av det ursprungliga stadgeförslaget att få ganska stort gehör så att mindre väl genomtänkta förslag inte gick till beslut. Så ska vi nu åter gå till valurnorna. Var aktiv och rösta! Det gäller att ta tillvara vars och ens demokratiska rättighet. 4

5 Som ni kan se i medlemsbladet inns under hösten ett rikt programutbud anordnat av vår förening, Kulturhuset och Berwaldhallen för att nämna några. De sista dagarna har det regnat så lycka till i svampskogen! BREVDUVOR SÖKES! Vill du hjälpa till med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi behöver en ny brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Ca 28 brevinkast. August Wahlströms väg och Axel Johnsons väg. Gärna någon som bor i området och som har kännedom om portkodsystemet. Vi efterlyser också en ny brevduva till distrikt 17 i Danderyd. Ca 18 brevinkast. Mörbyleden Välkommen att kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post: 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträdet i juni började med diskussion om Förtroenderåden. Det har skett en förbättring men fortfarande saknas ofta protokoll från de olika boendena. Något boende har inte haft möte på ett år. Varför det inte fungerar har naturligtvis många förklaringar: tidsbrist, man glömmer överföra information till nya chefer och vi i pensionärsföreningarna glömmer att påminna när det gått lång tid sen sist. Både Idun och PRO är medvetna om bristerna och kommer för sin del att starta utbildning bland de egna för att öka intresset för att arbeta inom råden. Arbetet med införandet av nya digitala larm pågår och beräknas innas under senare delen av De lokala värdighetsgarantierna är nu fästa på papper och till ny utvecklingsledare för dessa har Cecilia Werge utsetts. Det inns mer medel att söka från socialstyrelsen för fortsatt arbete med utveckling av garantierna. Ett nationellt projekt har startat Bättre liv för sjuka äldre Lokalt görs en hel del utvecklingsarbete tillsammans med landstinget och FOU. Exempel på detta är ett samverkansprogram beträffande demensriktlinjer samt förbättring av rutiner för den viktiga vårdplaneringen vid utskrivning från sjukhus. Att de efterlängtade korttidsboendena som planeras i kommunen skyndas på är en viktig del i detta arbete. Resultatet av den brukarenkät som socialstyrelsen skickat ut presenteras först i höst. Förhoppningsvis blir det nu lite lugnt på enkäter en tid framöver. Enkäter behövs, men ibland kan de bli för många och resultaten blir inte alltid rättvisande. Ni kanske redan har sett den vår nya grannsamverkansbil? Bilen skall åka runt i kommunen mellan kl 9 och 15 och rapportera till polisen om något ser misstänkt ut. Bilen kommer vara bemannad med två 6

7 personer. Det inns också en hemsida på internet som heter Safe Site där anslutna medlemmar kan få information om begångna brott. Budgetinformation kommer att ges på nästa sammanträde den 8 sept. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Gruppen träffades den 9 maj. Därvid framgick bland annat följande. Fickstölderna ökar i Roslagen medan brotten mot äldre ligger kvar på samma nivå. Förfaringssätten är kortbedrägerier, stölder av kort och koder med snabba uttag. Vidare tar sig personer in i bostäder under uppgivande att de är hantverkare, tillhör hemtjänsten, ska besiktiga brandvarnare, är Röda Korsmedarbetare m m. Det gäller därför att kolla legitimationer innan någon släpps in i egna bostaden. Statistik 1 januari 30 april: Stölder i bostad år 2013 = 15 st varav 12 mot äldre. Under 2014 = 14 st varav 8 mot äldre. Polisen och Trygg i Danderyd har haft möte med kommunens hemtjänstpersonal och diskuterat frågor om hur brott ska kunna förebyggas. Det är meningen att sådana möten också ska hållas med kommunens övriga hemtjänstutförare. Den 25 september är det Trygghetsdag i Mörby centrum. Initiativet kommer från polisen och brottsförebyggande verksamheter i Roslagen. BEMÖTANDE AV ARTIKEL ANGÅENDE ÄLD RE SOM FAR ILLA PÅ SJUKHUSAKUTERNA Torsten Sjögren, Fullmäktige och landstingskandidat (M) Som ny medlem i den borgerliga pensionärsföreningen Idun blev jag 7

8 mycket förvånad över Jan Halldins inlägg i nummer två av Iduns medlemsblad. Jag förstår att han som socialist är bekymrad över hur väl Alliansen i landstinget har skött sjukvårdpolitiken de gångna två mandatperioderna. Att gnälla på akutmottagningen på Danderyds sjukhus känns dock helt fel då det är en av de bäst skötta akuterna i länet. Sedan ett år tillbaka har vi på Danderyds sjukhus även en så kallad lättakut. Jag har mött så många människor som är utomordentligt nöjda med denna inrättning för att inte tala om personalen på den stora akuten som blivit avlastade. Ett träget arbete har pågått båda de senaste mandatperioderna med att styra bort patienter som inte behöver akutmottagningens resurser till våra husläkarmottagningar. Idag inns 206 mottagningar i länet och en ny telefontjänst 1177 Vårdguiden inns hela tiden tillgänglig för den som vill ha råd vart hon eller han ska ge sig för att snabbast få rätt vård. Om några år kommer en superakut att öppnas på Nya Karolinska sjukhuset. Där kommer de allra svårast sjuka att kunna få den mest kvali icerade vård man kan få i hela världen. På den jäderupphängda plattan på taket kommer två stora helikoptrar att kunna landa samtidigt utan att skapa några vibrationer ner i sjukhuset. På Nya Karolinska kommer samtliga vårdrum att vara enkelrum bland annat för att minska smittspridning. Sjukvården utvecklas mycket snabbt och idag klaras många ingrepp av i så kallad dagkirurgi. Det innebär att patienten kan åka hem samma dag som ingreppet gjorts. Det innebär även att det inte behövs lika många vårdplatser. Många ingrepp som tidigare krävde veckovis inläggning på sjukhus klaras idag på en dag eller två. Produktiviteten har med andra ord ökat högst markant. Stockholms län är emellertid en populär plats att bo i varför länets invånarantal ökar stort varje år. Detta blir i sig en ökad belastning på sjukvården och kommer att kräva ler vårdplatser. För att möta dessa 8

9 behov byggs ny akuterna ut både på S:t Göran, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Byggnadsnämnden i Danderyd hanterar just nu byggnationen av en ny stor huskropp som ska innehålla den nya akuten. Om alla goda krafter hjälps åt kan den stå klar om två eller tre år. Valfrihet har ju varit en ledstjärna för hela Alliansens år vid makten. På sjukvårdsområdet har detta bland annat inneburit att privata husläkarmottagningar kunnat startas och att den enskilde inte längre varit tvungen att gå till den husläkarmottagning som ligger närmast hemmet. Man har kunnat lista sig t ex nära sin arbetsplats eller där man känt extra stort förtroende för personalen. I mitt fall har jag valt att stanna kvar hos min husläkare i Enebyberg trots att jag lyttat till Mörby centrum. Det har känts mycket tillfredsställande. Ett tidigare problem har varit att patienter inte kunnat skrivas ut från sjukhusen trots att de varit färdigbehandlade därför att de varit för dåliga för att åka hem och kommunerna har haft för få särskilda boenden. Även här har ler alternativ skapats och i Danderyd planerar vi nu för att bygga tre nya särskilda boenden på fastigheten Ginungagap, där gamla Solgården låg samt i backen ovanför Svanholmsparken. Nu gäller det bara att grannarna är generösa och inte sätter några käppar i hjulen. Stockholms läns landsting har under de senaste mandatperioderna styrts av Alliansen som inte bara lyckats att prestera en allt bättre sjukvård lyckats göra detta med till buds stående medel dvs en ekonomi i balans och detta efter det att miljarder skickats iväg till andra landsändar i så kallad utjämningsskatt. I alla jämförelser som görs hamnar den vård vi ger i topp i landet näst efter Hallands län där de borgerliga haft ler mandatperioder på sig att skapa den bästa vården för sina invånare. Våra köer är för de lesta ingrepp bland de lägsta i landet. All historik visar att där patienten får välja och privat initiativkraft 9

10 släpps loss skapas den bästa vården. Låt oss se till att Alliansen får fortsätta att ha ansvar för landstinget även efter valet den 14 september. REPLIK PÅ BEMÖTANDE AV ARTIKEL Jan Halldin, leg läk, med dr, medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor SPF Idun Danderyd SPF är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Undertecknad sitter med i styrelsen SPF Danderyd som medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat som offentligt anställd läkare bland annat i omgångar på Danderyds sjukhus. Jag har tidigare och även nu som pensionär följt och debatterat sjukvårdsfrågor utifrån mina medicinska kunskaper och erfarenheter vilket också är utgångspunkten för mitt svar. Sedan förra medlemsnumret trycktes har nya siffror på antalet vårdplatser per tusen invånare i Sverige publicerats och dessa är nu nere på en ny bottennotering 2, mot 2, (i Stockholm 2, mot 2, ). Beträffande akutmottagningen Danderyds sjukhus (DS) kan nämnas att min sambo, som är levertransplanterad, en tidig morgon i början av augusti i år med ambulans kördes in till akutmottagningen DS för en allvarlig mag-/tarminfektion. Hon vistades på akutmottagningen i cirka nio timmar innan hon ick komma upp på en strokeavdelning (en helt annan avdelning än den hon p.g.a. sitt sjukdomstillstånd egentligen borde ha vårdats på). Hennes vistelse på akutmottagningen uppvisar ett lertal mycket allvarliga brister både i bemötande och omhändertagande brister som delvis kan ses som en konsekvens av den prekära vårdplatssituationen. 10

11 Hela händelseförloppet på akuten inns beskrivet i en promemoria som lämnats in till ledningen på akutmottagningen DS. Sjögren talar om lättakuten vid DS en mottagning som fungerar bra för personer som har lättare besvär och kan gå dit själva. Under min sambos veckolånga vistelse på strokeavdelningen gick jag förbi lättakutens mottagning ett lertal gånger. Jag kunde konstatera att det var enstaka personer (från 0-5) som satt i väntrummet på lättakuten vid de tillfällen jag passerade. I en artikel i DN Stockholm den 7 augusti i år kan man läsa att det är kaos på sjukhusakuterna i Stockholms län medan det på närakutmottagningarna stundtals är helt tomt. Beträffande Sjögrens använda benämning superakuten vid Karolinska sjukhuset är denna akut ingen öppen akut utan kommer endast att ta emot speciella fall via remiss/ambulans. Visst kan det ibland behövas en mycket kvali icerad vård men det som stör mig i Sjögrens beskrivning av Nya Karolinska är de superlativa meningar om den mest högteknologiska och kvalitativa sjukvård som man kan få i hela världen. Sjukvård handlar främst om väl utbildad personal som sätter själva patientverksamheten och behandlingen i centrum där tillit, gott bemötande och god omvårdnad är centrala begrepp. För att detta skall uppnås fordras en god arbetsmiljö. Sjögren anger att många sjukvårdsingrepp i dag klaras av i dagkirurgi och att det därför inte behövs så många vårdplatser. Dagkirurgi inns även i andra OECD-länder varför detta knappast förklarar varför Sverige ligger i bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare. I den senare delen av sitt bemötande tar Sjögren upp att Alliansen, som styrt Stockholms läns landsting under de senaste mandatperioderna, har lyckats prestera en allt bättre sjukvård. Jag har en motsatt uppfattning. 11

12 Efter ingående studier av bland annat olika utgivna rapporter om sjukvården i länet har jag funnit att det förutom bristerna inom akutsjukvården också inns andra allvarliga vårdbrister som lett till en alltmer fragmentiserad vård. Oavsett hur det går i valet i september anser jag att det är nödvändigt att det framledes kommer att innas ett nära samarbete mellan våra framtida sjukvårdspolitiker och olika vårdprofessioner med erfarenhet av kliniskt patientarbete. Avslutningsvis håller jag med Sjögren om att det är glädjande om vi kan få två-tre nya särskilda boenden för äldre i kommunen helt nödvändiga tillskott. Tyvärr är dessa boenden fortfarande endast på planeringsstadiet. TRAFIK Gertrud Lönegren Kommunens entreprenör Svevia har informerat om vad som gäller: I höst sker lövborttagning enbart på vissa prioriterade platser. Löven på andra ställen får ligga kvar och plogas bort tillsammans med snön - om och när den kommer. Värre än is läckar är våta löv på trottoarer och cykelbanor. Än värre när kylan och frosten kommer. Om det uppstår problem där du bor, ring ansvarig på kommunen. Vi ska inte riskera att råka ut för fallskador. VOLONTÄRVERKSAMHETEN Danderyds kommun har antagit följande: Syfte och mål Syftet med volontärverksamheten i Danderyds kommun är att i 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 samverkan med ideella föreningar skapa ett komplement till den ordinarie verksamhet som kommunen bedriver. Grunden är att både givaren och mottagaren erhåller ett mervärde. Genom en frivillig insats kan enskildas önskemål förverkligas och därmed ge en ökad livskvalitet. Målet är att frivilliga insatser ska öka det sociala innehållet för kommunens invånare för att minska ensamhet och isolering. Volontärens insatser förväntas ge ett ökat välbe innande en guldkant vilket värdesätts av både den enskilde och deras anhöriga. Volontär/uppdrag Volontär är benämningen på den person som frivilligt utför ett uppdrag. Som volontär kan man göra en insats hos en enskild person, eller i en kommunal respektive privat verksamhet. En frivillig insats är oavlönad och betraktas som fritidssysselsättning. Uppdraget kan vara högläsning, promenadsällskap, social samvaro, underhållning eller annan social aktivitet. Handledning/uppföljning Introduktion, utbildning, handledning och uppföljning sker löpande efter behov. Gällande sitt uppdrag kan volontären vända sig till kommunens samordnare eller kontaktperson ute i verksamheterna. Försäkring En volontär omfattas av kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Tystnadslöfte Volontären avger ett tystnadslöfte, som kvarstår även efter avslutat uppdrag. Rekrytering De som anmäler sitt intresse för att utföra frivilliga insatser kallas till intervju av ansvarig samordnare. Under intervjun går man igenom villkor och förutsättningar, försäkring, tystnadslöfte och den sökande personens önskemål om typ av uppdrag. Innan uppdraget inleds skrivs en överenskommelse. De som önskar kontakt med en volontär anmäler 14

15 till kommunens samordnare, som bokar ett möte för närmare upplysningar om mottagarens önskemål. Volontärombud Målet är att det ska innas ombud eller kontaktpersoner på samtliga äldreboenden i kommunen. Volontärsamordnare Samordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens volontärarbete och tar emot intresseanmälningar och uppdrag från både verksamheter och enskilda. Samordnaren ansvarar också för att informera ombuden samt planera för introduktion, utbildningar och handledning av volontärer. I ansvarsområdet ingår även uppföljning av de frivilliga insatserna. Under juli månad har volontärsamordnaren Sol-Britt Österlund fått in fem nya uppdrag, förmedlat sex stycken och träffat två nya volontärer. Snart inns 28 registrerade volontärer och ett tjugotal uppdrag är förmedlade. I höst planeras en utbildning för volontärer i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. IDUNITER RESER VÄSTERUT Jan Gundberg Söndagen den 25 maj reste ett gäng Idunmedlemmar med Air Lingus från Arlanda till Dublin. Anledningen till resan var att en studiecirkel med Iduniter under hela vintern 2013/14 studerat Irland, dess historia, kultur, geogra i och litteratur genom föredrag som medlemmarna själva stått till tjänst med. Föredragen har följts av livliga diskussioner. Studiecirkeln, som funnits ett antal år, har tidigare på samma sätt pratat om och besökt såväl Polen som Island och andra länder. Nu var vi emellertid på väg till Dublin enligt ett veckolångt program som resebyrån Travel Room i Täby lagt upp åt oss. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Vi avreste från Sverige i ett strålande försommarväder och möttes på ett kylslaget Irland av regn och blåst, men det gjorde inte så mycket eftersom vi redan på lygplatsen möttes av Michael som skulle vara vår chaufför och guide under hela veckan. Michael, en mycket trevlig man, såg ut som om han skulle kunna ha varit en medlem av Dublins motsvarighet till Idun. Under hans överinseende dröjde det inte många minuter förrän vi var på väg mot vårt första besöksmål, Stenåldersmonumentet New Grange som ligger strax norr om Dublin. New Grange, en jättestor gravhög med en central gravkammare, är väl mest känd för att en solstråle kan leta sig i i gravkammarens djup bara några få dagar kring midvintersolståndet. Besökare är välkomna att ta del av skådespelet. Deltagarplatserna lottas ut och några av oss anmälde sig som intressenter. Om man skulle vinna en plats är det bara att hoppas på att det irländska vintervädret släpper fram solstrålen i rätt ögonblick. Efter besöket på New Grange fortsatte vi färden norrut mot Belfast. Det enda man märkte av att man passerat gränsen till Nordirland var att vägskyltarna bytte färg. Inga kontroller överhuvudtaget. Belfast är en stad som uppenbarligen är på nedgång. Massor med skyltar om lokaler att köpa eller hyra, och det mitt i centrum. Efter att ha sovit över fortsatte vi nästa dag vidare norrut längs östkusten. Vårt första stopp denna dag var trädgården vid Glenarm Castle, ett gammalt slott som liknar Downton Castle från tv-serien. Trädgården var mycket vacker. Det hade klarnat upp och solen glittrade vackert i daggen på de många blommorna och träden. Nästa stopp var Giant s Causeway. För några årmiljoner sedan skapades detta naturfenomen av ett vulkanutbrott. Skapelsen är ett område med sexkantiga pelare som ser ut som om de skapats av någon forntida jätte för att bygga en väg rakt ut i havet. Märkligt. I den omedelbara närheten ligger staden Bushmill med Irlands äldsta whiskydestilleri som vi naturligtvis besökte. Tittade på, provsmakade 18

19 whiskyn och åt en sen lunch. En del av oss åt en mycket välsmakande irländsk köttpaj! Åter till Belfast för övernattning innan vi dagen därpå besökte ett nytt slott, berömt för sin park, Mount Steward House, där vi möttes av en fantastisk rododendronblomning. På väg söderut från Mount Steward åkte vi färja över ett smalt sund där tidvattnet var på väg ut. Det forsade som en älv i sundet och det var intressant att se hur skickligt färjan navigerades för att man skulle träffa färjeläget på andra sidan trots den starka strömmen. Vi ick på köpet en ingående studie av den nordirländska landsbygden eftersom den gode Michael körde vilse. Vi kom dock slutligen tillbaka till Dublin. Den enda organiserade punkten på programmet i Dublin var en kväll på hotell Arlingtons källarpub med modern irländsk folkmusik. Trevligt. Vi besökte också Malahide Castle, en medeltidsborg utanför staden. Annars ick vi själva avgöra vad vi ville göra i Eires huvudstad. Några av oss tittade på universitetet Trinity College och dess samling av medeltida irländska handskrifter. Efter två nätter i Dublin for vi västerut till Galway, en stad på Eires västra kust. På vägen dit tittade vi på ruinerna av Clonmacnoise, Irlands äldsta kloster, som ligger på en kulle med en vacker utsikt över den legendariska loden Shannon. Ruinerna är omgivna av en stor medeltida kyrkogård. Märkligt nog för oss, begraver man fortfarande människor bland de medeltida gravarna. En sedvänja som vi sedan såg vid andra kloster- och kyrkoruiner som vi besökte. Galway, en stad på ca innevånare, är enligt min personliga uppfattning Irlands trevligaste stad med ett centrum av gamla ina hus där all biltra ik är förbjuden. I alla fall under de dagar vi var där var det ett myllrande folkliv på gatorna med många gatumusikanter som alla tycktes spela bara irländsk folkmusik. Från hamnen ser man ut mot Atlanten över en havsvik omgiven av gröna kullar och järran berg. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7 20

21 Vi gjorde en dagsut lykt upp till countyt Connemara. Tittade på ett nunnekloster, Kylemore Abbey, eller rättare sagt klostrets park, belägen i en mycket vacker dalgång mellan små djupblå sjöar och höga kullar klädda av blommande lila rododendron. Buskarna som ursprungligen varit trädgårdsväxter har spritt sig över hela landskapet och betraktas idag som ett plågoris, omöjligt att utrota. På den här ut lykten besökte vi också en fårfarm, där vi ick se hur man tränar fårhundar svarta och vita bordercollies. Showen stals dock helt av fårfarmarens fyraåriga dotter. En liten blåögd irländska med rött lockigt hår och en medfödd talang att charma sin omgivning. Den sista dagen innan vi återvände till Dublin, såg vi de imponerande klipporna Cliffs of Moher som från 200 meters höjd stupar rakt ner i Atlanten. Trots varningstavlor om riskerna spankulerade folk omkring längst ut på kanten, helt likgiltiga för risken för ras! Före återfärden till Dublin åt vi lunch på en bypub. Det gjorde vi förresten lera gånger under våra irrfärder. Alltid på Michaels inrådan. Maten var alltid god. Eire skiljer sig markant från Nordirland och för övrigt England när det gäller god mat. Efter en natt på ett hotell intill Shannon Airport lög vi tidigt på morgonen tillbaka till Arlanda och verkligheten. UTFLYKTEN TILL SKÅNELAHOLMS SLOTT Tord Céwe I strålande vårsol var vi ett 30-tal Idunmedlemmar som åkte med buss runt sjön Fysingen, sjön ligger halvvägs till Arlanda. Först besökte vi Nordians hög, ett av Upplands märkligaste fornminnen skapat kring 500 och 600-talen e. Kr. En så stor gravhög, drygt 50 m i diameter, kallar arkeologerna för kungshög. Den omges av omkring 190 mindre 21

22 gravar. Ingen vet vem Nordian var. Platsen ligger i korsningen av två båtfarleder och kanske syftar namnet på nor = sund. I Torsåkers trädgård på The Nut House ick vi sedan avnjuta lunch. Torsåkers kyrka blev nästa stopp, en av fyra kyrkor i Uppland med tornet i öster och byggd ca år Dagens sista besök var så Skånelaholms slott. Marken ägdes av Magnus Ladulås men det nuvarande slottet uppfördes av Ander Gyldenklou åren Familjen Jennings ägde slottet från 1742 till 1918 och gav slottet dess nuvarande exteriör på 1890-talet. Det rymmer möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål, samlade av siste ägaren familjen Rettig. De donerade slottet 1962 till Vitterhetsakademin som stod för den mycket intressanta guidning vi ick i både kyrka och slott. HÖSTENS PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna 22

23 namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Bli vän med din hörsel Varför är det för många svårare att skaffa sig en knappt synlig hörapparat jämfört med glasögon? Anita Strihagen f. d. hörselombud hos Idun, vill nå dem som tvekar får att ge dem en knuff för att komma över sitt motstånd. Till sin hjälp har Anita med sig audionomen Agneta Borryd för Hör AB, som informerar om alternativa hjälpmedel. Tid: torsdag 18 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1A. Anmälan senast måndag 15 september till Anita Strihagen, e- post: eller Tord Céwe på tfn Alice Tegnér i ord och toner Alice Tegnér föddes i Karlshamn Alla har väl sjungit Mors lilla Olle, Bä bä vita lamm, Ekorrn satt i granen och många andra visor som har komponerats av Alice Tegnér. Hon anses som den främsta skaparen av barnvisor under det tidiga 1900-talet. Hon kom till Djursholm 1891 och arbetade som lärare vid Djursholms samskola. Från 1898 var hon kantor i Djursholms kapell, där Natanael Beskow var predikant. Alice Tegnér hade en stor och bred produktion. Viktor Rydberg, även han lärare i Samskolan, har skrivit dikten Gläns över sjö och strand, som tonsattes av Alice Tegnér. Därtill har hon ägnat sig åt instrumentalmusik och körverk. På plats i Djursholms kapell kommer Ingrid och Ingemar von Heine att i ord och toner teckna en god bild av Alice Tegnér. Tid: torsdag 25 september kl Plats: Djursholms kapell, Danavägen 9 nära Djursholms torg (åk buss 601 H eller 606 till Djursholms torg). Anmälan senast onsdag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Det är många trappsteg till kapellet. Behöver du hjälp? Berätta det vid anmälan. 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida: 24

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

istrikts SPF Stockholm

istrikts SPF Stockholm Dbladet istrikts SPF Stockholm Nr 2 2014 sapotek enkät Kansliet informerar Träffpunkt Kulturhuset Träffpunkt Berwaldhallen 1 DISTRIKTSBLADET SPF Stockholm Adress: SPF Stockholmsdistriktet Torsgatan 37

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - I r l a n d Guidad Rundresa Irland Upptäck Irlands unik kulturarv genom naturliga underverk och längs dramatiska

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI Christina Rogestam är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger hon sin syn på SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon företräder medlemmarna. Fotograf:

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl.

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016 Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100:- per

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015 september, oktober, november, december Utflykt till Pumphuset och Citadellet i Landskrona 2/9 Färden går med buss till Landskrona och Pumphuset. Där ser vi skulpturkonst

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Här kommer höstens program. Vi hoppas att du ska finna våra aktiviteter intressanta! Välkommen till en ny termin! Augusti: September:

Läs mer

Oktober månadsprogram för mötesplats Sommarro. oktober 2015

Oktober månadsprogram för mötesplats Sommarro. oktober 2015 Pris: 10 kr Oktober månadsprogram för mötesplats Sommarro oktober 2015 Bilder från en tisdagspromenad till hälsoträdgården i Tivoliparken Foto: Carina Bengtsson Alla hälsas hjärtligt Välkomna För kontakt:

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension.

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension. ..SPF FORUM Program hösten 2013 Program våren 2013 Säsongens innehållsrika program. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. Medlemsmöten under höstterminen Den andra tisdagen

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

FRA:S VETERANFÖRENING

FRA:S VETERANFÖRENING 1 FRA VET informerar 2015 NR 3 FRA VETERANFÖRENING Anmälan senast måndagen den XX augusti till Olle Sandelid: sndelid@compaqnet.se eller till mobiltelefon: 076-800 50 25 Ange färdsätt och om du vill äta

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Postmästerskapen i GOLF 2007

Postmästerskapen i GOLF 2007 På uppdrag av Postens Idrottsförbund Inbjuder Postens IF, Halmstad till Postmästerskapen i GOLF 2007 Tävlingsdatum: Fredag lördag 5 6 oktober 2007 Bana: Halmstad GK Norra och Södra banor Tävlingsform:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer