IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 3. September 2014 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Bemötande av artikel i förra numret av Medlemsbladet 7 Replik på bemötandet av artikel 10 Tra ik 12 Volontärverksamheten 12 Studieresan till Irland 15 Ut lykt till Skånelaholms slott 21 Höstens program 22 Anslagstavlan 26 Träffpunkt Kulturhuset 26 Träffpunkt Berwaldhallen 27 Trygghetsdagen 29 Seniordagen 29 Café Opera 29 Friskvårdsaktiviteter 30 Styrelse 30 Funktionsansvariga 32 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Välkommen till årets höstnummer! Den juni hade SPF kongress i Jönköping. Flera viktiga frågor avhandlades, bland annat antogs nya stadgar. Därvid beslöts följande: Namnet ska ändras till SPF-Seniorerna. Det har inte framgått om det inns kostnadsberäkningar för namnbytet. Vi i SPF Idun och övriga norrortsföreningar efterlyste sådana i remissvaren i våras. Det är frivilligt att ha central uppbörd av medlemsavgifterna. Den enskilda föreningen fastställer sin medlemsavgift. Medlem kan den bli som har rätt att uppbära pension av något slag. Den som är gift eller sambo med medlem i SPF-Seniorerna kan också bli medlem. Normalfallet är fortfarande medlemskap i en förening. Direktmedlemskap kan som hittills medges under särskilda förutsättningar. Rätten till röstberättigade stämmoombud ändrades så att de större distrikten kommer att missgynnas. Stockholms- och Skånedistrikten reserverade sig mot beslutet. Man antog en rambudget som förutsätter en medlemsökning med 5% för varje år. Det senaste året har dock inneburit en negativ medlemsutveckling så man kan frukta kommande budgetproblem. Vad gäller vårdfrågor ska förbundet bland annat verka för att kommunerna bör ha rätt att anställa läkare och att äldre med sammansatta vårdbehov ska ha en fast vårdkontakt. Vid kongressen valdes till ny förbundsordförande Christina Rogestam. Närmare om henne och den nya förbundsstyrelsen inns att läsa i Veteranen. Sammanfattningsvis kommer remissinstansernas kritik av det ursprungliga stadgeförslaget att få ganska stort gehör så att mindre väl genomtänkta förslag inte gick till beslut. Så ska vi nu åter gå till valurnorna. Var aktiv och rösta! Det gäller att ta tillvara vars och ens demokratiska rättighet. 4

5 Som ni kan se i medlemsbladet inns under hösten ett rikt programutbud anordnat av vår förening, Kulturhuset och Berwaldhallen för att nämna några. De sista dagarna har det regnat så lycka till i svampskogen! BREVDUVOR SÖKES! Vill du hjälpa till med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi behöver en ny brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Ca 28 brevinkast. August Wahlströms väg och Axel Johnsons väg. Gärna någon som bor i området och som har kännedom om portkodsystemet. Vi efterlyser också en ny brevduva till distrikt 17 i Danderyd. Ca 18 brevinkast. Mörbyleden Välkommen att kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post: 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträdet i juni började med diskussion om Förtroenderåden. Det har skett en förbättring men fortfarande saknas ofta protokoll från de olika boendena. Något boende har inte haft möte på ett år. Varför det inte fungerar har naturligtvis många förklaringar: tidsbrist, man glömmer överföra information till nya chefer och vi i pensionärsföreningarna glömmer att påminna när det gått lång tid sen sist. Både Idun och PRO är medvetna om bristerna och kommer för sin del att starta utbildning bland de egna för att öka intresset för att arbeta inom råden. Arbetet med införandet av nya digitala larm pågår och beräknas innas under senare delen av De lokala värdighetsgarantierna är nu fästa på papper och till ny utvecklingsledare för dessa har Cecilia Werge utsetts. Det inns mer medel att söka från socialstyrelsen för fortsatt arbete med utveckling av garantierna. Ett nationellt projekt har startat Bättre liv för sjuka äldre Lokalt görs en hel del utvecklingsarbete tillsammans med landstinget och FOU. Exempel på detta är ett samverkansprogram beträffande demensriktlinjer samt förbättring av rutiner för den viktiga vårdplaneringen vid utskrivning från sjukhus. Att de efterlängtade korttidsboendena som planeras i kommunen skyndas på är en viktig del i detta arbete. Resultatet av den brukarenkät som socialstyrelsen skickat ut presenteras först i höst. Förhoppningsvis blir det nu lite lugnt på enkäter en tid framöver. Enkäter behövs, men ibland kan de bli för många och resultaten blir inte alltid rättvisande. Ni kanske redan har sett den vår nya grannsamverkansbil? Bilen skall åka runt i kommunen mellan kl 9 och 15 och rapportera till polisen om något ser misstänkt ut. Bilen kommer vara bemannad med två 6

7 personer. Det inns också en hemsida på internet som heter Safe Site där anslutna medlemmar kan få information om begångna brott. Budgetinformation kommer att ges på nästa sammanträde den 8 sept. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Gruppen träffades den 9 maj. Därvid framgick bland annat följande. Fickstölderna ökar i Roslagen medan brotten mot äldre ligger kvar på samma nivå. Förfaringssätten är kortbedrägerier, stölder av kort och koder med snabba uttag. Vidare tar sig personer in i bostäder under uppgivande att de är hantverkare, tillhör hemtjänsten, ska besiktiga brandvarnare, är Röda Korsmedarbetare m m. Det gäller därför att kolla legitimationer innan någon släpps in i egna bostaden. Statistik 1 januari 30 april: Stölder i bostad år 2013 = 15 st varav 12 mot äldre. Under 2014 = 14 st varav 8 mot äldre. Polisen och Trygg i Danderyd har haft möte med kommunens hemtjänstpersonal och diskuterat frågor om hur brott ska kunna förebyggas. Det är meningen att sådana möten också ska hållas med kommunens övriga hemtjänstutförare. Den 25 september är det Trygghetsdag i Mörby centrum. Initiativet kommer från polisen och brottsförebyggande verksamheter i Roslagen. BEMÖTANDE AV ARTIKEL ANGÅENDE ÄLD RE SOM FAR ILLA PÅ SJUKHUSAKUTERNA Torsten Sjögren, Fullmäktige och landstingskandidat (M) Som ny medlem i den borgerliga pensionärsföreningen Idun blev jag 7

8 mycket förvånad över Jan Halldins inlägg i nummer två av Iduns medlemsblad. Jag förstår att han som socialist är bekymrad över hur väl Alliansen i landstinget har skött sjukvårdpolitiken de gångna två mandatperioderna. Att gnälla på akutmottagningen på Danderyds sjukhus känns dock helt fel då det är en av de bäst skötta akuterna i länet. Sedan ett år tillbaka har vi på Danderyds sjukhus även en så kallad lättakut. Jag har mött så många människor som är utomordentligt nöjda med denna inrättning för att inte tala om personalen på den stora akuten som blivit avlastade. Ett träget arbete har pågått båda de senaste mandatperioderna med att styra bort patienter som inte behöver akutmottagningens resurser till våra husläkarmottagningar. Idag inns 206 mottagningar i länet och en ny telefontjänst 1177 Vårdguiden inns hela tiden tillgänglig för den som vill ha råd vart hon eller han ska ge sig för att snabbast få rätt vård. Om några år kommer en superakut att öppnas på Nya Karolinska sjukhuset. Där kommer de allra svårast sjuka att kunna få den mest kvali icerade vård man kan få i hela världen. På den jäderupphängda plattan på taket kommer två stora helikoptrar att kunna landa samtidigt utan att skapa några vibrationer ner i sjukhuset. På Nya Karolinska kommer samtliga vårdrum att vara enkelrum bland annat för att minska smittspridning. Sjukvården utvecklas mycket snabbt och idag klaras många ingrepp av i så kallad dagkirurgi. Det innebär att patienten kan åka hem samma dag som ingreppet gjorts. Det innebär även att det inte behövs lika många vårdplatser. Många ingrepp som tidigare krävde veckovis inläggning på sjukhus klaras idag på en dag eller två. Produktiviteten har med andra ord ökat högst markant. Stockholms län är emellertid en populär plats att bo i varför länets invånarantal ökar stort varje år. Detta blir i sig en ökad belastning på sjukvården och kommer att kräva ler vårdplatser. För att möta dessa 8

9 behov byggs ny akuterna ut både på S:t Göran, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Byggnadsnämnden i Danderyd hanterar just nu byggnationen av en ny stor huskropp som ska innehålla den nya akuten. Om alla goda krafter hjälps åt kan den stå klar om två eller tre år. Valfrihet har ju varit en ledstjärna för hela Alliansens år vid makten. På sjukvårdsområdet har detta bland annat inneburit att privata husläkarmottagningar kunnat startas och att den enskilde inte längre varit tvungen att gå till den husläkarmottagning som ligger närmast hemmet. Man har kunnat lista sig t ex nära sin arbetsplats eller där man känt extra stort förtroende för personalen. I mitt fall har jag valt att stanna kvar hos min husläkare i Enebyberg trots att jag lyttat till Mörby centrum. Det har känts mycket tillfredsställande. Ett tidigare problem har varit att patienter inte kunnat skrivas ut från sjukhusen trots att de varit färdigbehandlade därför att de varit för dåliga för att åka hem och kommunerna har haft för få särskilda boenden. Även här har ler alternativ skapats och i Danderyd planerar vi nu för att bygga tre nya särskilda boenden på fastigheten Ginungagap, där gamla Solgården låg samt i backen ovanför Svanholmsparken. Nu gäller det bara att grannarna är generösa och inte sätter några käppar i hjulen. Stockholms läns landsting har under de senaste mandatperioderna styrts av Alliansen som inte bara lyckats att prestera en allt bättre sjukvård lyckats göra detta med till buds stående medel dvs en ekonomi i balans och detta efter det att miljarder skickats iväg till andra landsändar i så kallad utjämningsskatt. I alla jämförelser som görs hamnar den vård vi ger i topp i landet näst efter Hallands län där de borgerliga haft ler mandatperioder på sig att skapa den bästa vården för sina invånare. Våra köer är för de lesta ingrepp bland de lägsta i landet. All historik visar att där patienten får välja och privat initiativkraft 9

10 släpps loss skapas den bästa vården. Låt oss se till att Alliansen får fortsätta att ha ansvar för landstinget även efter valet den 14 september. REPLIK PÅ BEMÖTANDE AV ARTIKEL Jan Halldin, leg läk, med dr, medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor SPF Idun Danderyd SPF är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Undertecknad sitter med i styrelsen SPF Danderyd som medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat som offentligt anställd läkare bland annat i omgångar på Danderyds sjukhus. Jag har tidigare och även nu som pensionär följt och debatterat sjukvårdsfrågor utifrån mina medicinska kunskaper och erfarenheter vilket också är utgångspunkten för mitt svar. Sedan förra medlemsnumret trycktes har nya siffror på antalet vårdplatser per tusen invånare i Sverige publicerats och dessa är nu nere på en ny bottennotering 2, mot 2, (i Stockholm 2, mot 2, ). Beträffande akutmottagningen Danderyds sjukhus (DS) kan nämnas att min sambo, som är levertransplanterad, en tidig morgon i början av augusti i år med ambulans kördes in till akutmottagningen DS för en allvarlig mag-/tarminfektion. Hon vistades på akutmottagningen i cirka nio timmar innan hon ick komma upp på en strokeavdelning (en helt annan avdelning än den hon p.g.a. sitt sjukdomstillstånd egentligen borde ha vårdats på). Hennes vistelse på akutmottagningen uppvisar ett lertal mycket allvarliga brister både i bemötande och omhändertagande brister som delvis kan ses som en konsekvens av den prekära vårdplatssituationen. 10

11 Hela händelseförloppet på akuten inns beskrivet i en promemoria som lämnats in till ledningen på akutmottagningen DS. Sjögren talar om lättakuten vid DS en mottagning som fungerar bra för personer som har lättare besvär och kan gå dit själva. Under min sambos veckolånga vistelse på strokeavdelningen gick jag förbi lättakutens mottagning ett lertal gånger. Jag kunde konstatera att det var enstaka personer (från 0-5) som satt i väntrummet på lättakuten vid de tillfällen jag passerade. I en artikel i DN Stockholm den 7 augusti i år kan man läsa att det är kaos på sjukhusakuterna i Stockholms län medan det på närakutmottagningarna stundtals är helt tomt. Beträffande Sjögrens använda benämning superakuten vid Karolinska sjukhuset är denna akut ingen öppen akut utan kommer endast att ta emot speciella fall via remiss/ambulans. Visst kan det ibland behövas en mycket kvali icerad vård men det som stör mig i Sjögrens beskrivning av Nya Karolinska är de superlativa meningar om den mest högteknologiska och kvalitativa sjukvård som man kan få i hela världen. Sjukvård handlar främst om väl utbildad personal som sätter själva patientverksamheten och behandlingen i centrum där tillit, gott bemötande och god omvårdnad är centrala begrepp. För att detta skall uppnås fordras en god arbetsmiljö. Sjögren anger att många sjukvårdsingrepp i dag klaras av i dagkirurgi och att det därför inte behövs så många vårdplatser. Dagkirurgi inns även i andra OECD-länder varför detta knappast förklarar varför Sverige ligger i bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller antalet vårdplatser per tusen invånare. I den senare delen av sitt bemötande tar Sjögren upp att Alliansen, som styrt Stockholms läns landsting under de senaste mandatperioderna, har lyckats prestera en allt bättre sjukvård. Jag har en motsatt uppfattning. 11

12 Efter ingående studier av bland annat olika utgivna rapporter om sjukvården i länet har jag funnit att det förutom bristerna inom akutsjukvården också inns andra allvarliga vårdbrister som lett till en alltmer fragmentiserad vård. Oavsett hur det går i valet i september anser jag att det är nödvändigt att det framledes kommer att innas ett nära samarbete mellan våra framtida sjukvårdspolitiker och olika vårdprofessioner med erfarenhet av kliniskt patientarbete. Avslutningsvis håller jag med Sjögren om att det är glädjande om vi kan få två-tre nya särskilda boenden för äldre i kommunen helt nödvändiga tillskott. Tyvärr är dessa boenden fortfarande endast på planeringsstadiet. TRAFIK Gertrud Lönegren Kommunens entreprenör Svevia har informerat om vad som gäller: I höst sker lövborttagning enbart på vissa prioriterade platser. Löven på andra ställen får ligga kvar och plogas bort tillsammans med snön - om och när den kommer. Värre än is läckar är våta löv på trottoarer och cykelbanor. Än värre när kylan och frosten kommer. Om det uppstår problem där du bor, ring ansvarig på kommunen. Vi ska inte riskera att råka ut för fallskador. VOLONTÄRVERKSAMHETEN Danderyds kommun har antagit följande: Syfte och mål Syftet med volontärverksamheten i Danderyds kommun är att i 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 samverkan med ideella föreningar skapa ett komplement till den ordinarie verksamhet som kommunen bedriver. Grunden är att både givaren och mottagaren erhåller ett mervärde. Genom en frivillig insats kan enskildas önskemål förverkligas och därmed ge en ökad livskvalitet. Målet är att frivilliga insatser ska öka det sociala innehållet för kommunens invånare för att minska ensamhet och isolering. Volontärens insatser förväntas ge ett ökat välbe innande en guldkant vilket värdesätts av både den enskilde och deras anhöriga. Volontär/uppdrag Volontär är benämningen på den person som frivilligt utför ett uppdrag. Som volontär kan man göra en insats hos en enskild person, eller i en kommunal respektive privat verksamhet. En frivillig insats är oavlönad och betraktas som fritidssysselsättning. Uppdraget kan vara högläsning, promenadsällskap, social samvaro, underhållning eller annan social aktivitet. Handledning/uppföljning Introduktion, utbildning, handledning och uppföljning sker löpande efter behov. Gällande sitt uppdrag kan volontären vända sig till kommunens samordnare eller kontaktperson ute i verksamheterna. Försäkring En volontär omfattas av kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Tystnadslöfte Volontären avger ett tystnadslöfte, som kvarstår även efter avslutat uppdrag. Rekrytering De som anmäler sitt intresse för att utföra frivilliga insatser kallas till intervju av ansvarig samordnare. Under intervjun går man igenom villkor och förutsättningar, försäkring, tystnadslöfte och den sökande personens önskemål om typ av uppdrag. Innan uppdraget inleds skrivs en överenskommelse. De som önskar kontakt med en volontär anmäler 14

15 till kommunens samordnare, som bokar ett möte för närmare upplysningar om mottagarens önskemål. Volontärombud Målet är att det ska innas ombud eller kontaktpersoner på samtliga äldreboenden i kommunen. Volontärsamordnare Samordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens volontärarbete och tar emot intresseanmälningar och uppdrag från både verksamheter och enskilda. Samordnaren ansvarar också för att informera ombuden samt planera för introduktion, utbildningar och handledning av volontärer. I ansvarsområdet ingår även uppföljning av de frivilliga insatserna. Under juli månad har volontärsamordnaren Sol-Britt Österlund fått in fem nya uppdrag, förmedlat sex stycken och träffat två nya volontärer. Snart inns 28 registrerade volontärer och ett tjugotal uppdrag är förmedlade. I höst planeras en utbildning för volontärer i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. IDUNITER RESER VÄSTERUT Jan Gundberg Söndagen den 25 maj reste ett gäng Idunmedlemmar med Air Lingus från Arlanda till Dublin. Anledningen till resan var att en studiecirkel med Iduniter under hela vintern 2013/14 studerat Irland, dess historia, kultur, geogra i och litteratur genom föredrag som medlemmarna själva stått till tjänst med. Föredragen har följts av livliga diskussioner. Studiecirkeln, som funnits ett antal år, har tidigare på samma sätt pratat om och besökt såväl Polen som Island och andra länder. Nu var vi emellertid på väg till Dublin enligt ett veckolångt program som resebyrån Travel Room i Täby lagt upp åt oss. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Vi avreste från Sverige i ett strålande försommarväder och möttes på ett kylslaget Irland av regn och blåst, men det gjorde inte så mycket eftersom vi redan på lygplatsen möttes av Michael som skulle vara vår chaufför och guide under hela veckan. Michael, en mycket trevlig man, såg ut som om han skulle kunna ha varit en medlem av Dublins motsvarighet till Idun. Under hans överinseende dröjde det inte många minuter förrän vi var på väg mot vårt första besöksmål, Stenåldersmonumentet New Grange som ligger strax norr om Dublin. New Grange, en jättestor gravhög med en central gravkammare, är väl mest känd för att en solstråle kan leta sig i i gravkammarens djup bara några få dagar kring midvintersolståndet. Besökare är välkomna att ta del av skådespelet. Deltagarplatserna lottas ut och några av oss anmälde sig som intressenter. Om man skulle vinna en plats är det bara att hoppas på att det irländska vintervädret släpper fram solstrålen i rätt ögonblick. Efter besöket på New Grange fortsatte vi färden norrut mot Belfast. Det enda man märkte av att man passerat gränsen till Nordirland var att vägskyltarna bytte färg. Inga kontroller överhuvudtaget. Belfast är en stad som uppenbarligen är på nedgång. Massor med skyltar om lokaler att köpa eller hyra, och det mitt i centrum. Efter att ha sovit över fortsatte vi nästa dag vidare norrut längs östkusten. Vårt första stopp denna dag var trädgården vid Glenarm Castle, ett gammalt slott som liknar Downton Castle från tv-serien. Trädgården var mycket vacker. Det hade klarnat upp och solen glittrade vackert i daggen på de många blommorna och träden. Nästa stopp var Giant s Causeway. För några årmiljoner sedan skapades detta naturfenomen av ett vulkanutbrott. Skapelsen är ett område med sexkantiga pelare som ser ut som om de skapats av någon forntida jätte för att bygga en väg rakt ut i havet. Märkligt. I den omedelbara närheten ligger staden Bushmill med Irlands äldsta whiskydestilleri som vi naturligtvis besökte. Tittade på, provsmakade 18

19 whiskyn och åt en sen lunch. En del av oss åt en mycket välsmakande irländsk köttpaj! Åter till Belfast för övernattning innan vi dagen därpå besökte ett nytt slott, berömt för sin park, Mount Steward House, där vi möttes av en fantastisk rododendronblomning. På väg söderut från Mount Steward åkte vi färja över ett smalt sund där tidvattnet var på väg ut. Det forsade som en älv i sundet och det var intressant att se hur skickligt färjan navigerades för att man skulle träffa färjeläget på andra sidan trots den starka strömmen. Vi ick på köpet en ingående studie av den nordirländska landsbygden eftersom den gode Michael körde vilse. Vi kom dock slutligen tillbaka till Dublin. Den enda organiserade punkten på programmet i Dublin var en kväll på hotell Arlingtons källarpub med modern irländsk folkmusik. Trevligt. Vi besökte också Malahide Castle, en medeltidsborg utanför staden. Annars ick vi själva avgöra vad vi ville göra i Eires huvudstad. Några av oss tittade på universitetet Trinity College och dess samling av medeltida irländska handskrifter. Efter två nätter i Dublin for vi västerut till Galway, en stad på Eires västra kust. På vägen dit tittade vi på ruinerna av Clonmacnoise, Irlands äldsta kloster, som ligger på en kulle med en vacker utsikt över den legendariska loden Shannon. Ruinerna är omgivna av en stor medeltida kyrkogård. Märkligt nog för oss, begraver man fortfarande människor bland de medeltida gravarna. En sedvänja som vi sedan såg vid andra kloster- och kyrkoruiner som vi besökte. Galway, en stad på ca innevånare, är enligt min personliga uppfattning Irlands trevligaste stad med ett centrum av gamla ina hus där all biltra ik är förbjuden. I alla fall under de dagar vi var där var det ett myllrande folkliv på gatorna med många gatumusikanter som alla tycktes spela bara irländsk folkmusik. Från hamnen ser man ut mot Atlanten över en havsvik omgiven av gröna kullar och järran berg. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7 20

21 Vi gjorde en dagsut lykt upp till countyt Connemara. Tittade på ett nunnekloster, Kylemore Abbey, eller rättare sagt klostrets park, belägen i en mycket vacker dalgång mellan små djupblå sjöar och höga kullar klädda av blommande lila rododendron. Buskarna som ursprungligen varit trädgårdsväxter har spritt sig över hela landskapet och betraktas idag som ett plågoris, omöjligt att utrota. På den här ut lykten besökte vi också en fårfarm, där vi ick se hur man tränar fårhundar svarta och vita bordercollies. Showen stals dock helt av fårfarmarens fyraåriga dotter. En liten blåögd irländska med rött lockigt hår och en medfödd talang att charma sin omgivning. Den sista dagen innan vi återvände till Dublin, såg vi de imponerande klipporna Cliffs of Moher som från 200 meters höjd stupar rakt ner i Atlanten. Trots varningstavlor om riskerna spankulerade folk omkring längst ut på kanten, helt likgiltiga för risken för ras! Före återfärden till Dublin åt vi lunch på en bypub. Det gjorde vi förresten lera gånger under våra irrfärder. Alltid på Michaels inrådan. Maten var alltid god. Eire skiljer sig markant från Nordirland och för övrigt England när det gäller god mat. Efter en natt på ett hotell intill Shannon Airport lög vi tidigt på morgonen tillbaka till Arlanda och verkligheten. UTFLYKTEN TILL SKÅNELAHOLMS SLOTT Tord Céwe I strålande vårsol var vi ett 30-tal Idunmedlemmar som åkte med buss runt sjön Fysingen, sjön ligger halvvägs till Arlanda. Först besökte vi Nordians hög, ett av Upplands märkligaste fornminnen skapat kring 500 och 600-talen e. Kr. En så stor gravhög, drygt 50 m i diameter, kallar arkeologerna för kungshög. Den omges av omkring 190 mindre 21

22 gravar. Ingen vet vem Nordian var. Platsen ligger i korsningen av två båtfarleder och kanske syftar namnet på nor = sund. I Torsåkers trädgård på The Nut House ick vi sedan avnjuta lunch. Torsåkers kyrka blev nästa stopp, en av fyra kyrkor i Uppland med tornet i öster och byggd ca år Dagens sista besök var så Skånelaholms slott. Marken ägdes av Magnus Ladulås men det nuvarande slottet uppfördes av Ander Gyldenklou åren Familjen Jennings ägde slottet från 1742 till 1918 och gav slottet dess nuvarande exteriör på 1890-talet. Det rymmer möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål, samlade av siste ägaren familjen Rettig. De donerade slottet 1962 till Vitterhetsakademin som stod för den mycket intressanta guidning vi ick i både kyrka och slott. HÖSTENS PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna 22

23 namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Bli vän med din hörsel Varför är det för många svårare att skaffa sig en knappt synlig hörapparat jämfört med glasögon? Anita Strihagen f. d. hörselombud hos Idun, vill nå dem som tvekar får att ge dem en knuff för att komma över sitt motstånd. Till sin hjälp har Anita med sig audionomen Agneta Borryd för Hör AB, som informerar om alternativa hjälpmedel. Tid: torsdag 18 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1A. Anmälan senast måndag 15 september till Anita Strihagen, e- post: eller Tord Céwe på tfn Alice Tegnér i ord och toner Alice Tegnér föddes i Karlshamn Alla har väl sjungit Mors lilla Olle, Bä bä vita lamm, Ekorrn satt i granen och många andra visor som har komponerats av Alice Tegnér. Hon anses som den främsta skaparen av barnvisor under det tidiga 1900-talet. Hon kom till Djursholm 1891 och arbetade som lärare vid Djursholms samskola. Från 1898 var hon kantor i Djursholms kapell, där Natanael Beskow var predikant. Alice Tegnér hade en stor och bred produktion. Viktor Rydberg, även han lärare i Samskolan, har skrivit dikten Gläns över sjö och strand, som tonsattes av Alice Tegnér. Därtill har hon ägnat sig åt instrumentalmusik och körverk. På plats i Djursholms kapell kommer Ingrid och Ingemar von Heine att i ord och toner teckna en god bild av Alice Tegnér. Tid: torsdag 25 september kl Plats: Djursholms kapell, Danavägen 9 nära Djursholms torg (åk buss 601 H eller 606 till Djursholms torg). Anmälan senast onsdag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Det är många trappsteg till kapellet. Behöver du hjälp? Berätta det vid anmälan. 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida: 24

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara!

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008 SVIKTIGT S Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! Sida 11-14 Färöarna Resereportage från Nordatlantens paradis

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 I DETTA NUMMER: Huvudstupa in i dialys Kent berättar 6 Njurkonferens Följ med till Göteborg i april 7 Individanpassad

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2015 Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm.

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. Sidan 12 Nummer 17 Förra numrets vinnare! Här är lösningen på korsordet i Blomstergårdar nr 16. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickat matkuponger till. Grattis! 1:a pris Monica Käcke, Stockholm. 2:a

Läs mer