Tulegatan 2A Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tulegatan 2A 113 58 Stockholm www.axxonenproperties.com"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

2 AXXONEN PROPERTIES AB 2. Tulegatan 2A Stockholm

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR AXXONEN PROPERTIES ORD FRÅN VD, MARKUS KLASSON HISTORIA & TRADITION HUR VI ARBETAR VÅR FÖRÄDLINGSPROCESS SÅ TÄNKER VI PROJEKT I URVAL VÅRA MEDARBETARE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE FASTSTÄLLELSEINTYG

4 DET HÄR ÄR AXXONEN PROPERTIES Axxonen Properties AB är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB och grundades i sin nuvarande form 2014 när Axxonen beslutade att samla alla fastighetsrelaterade investeringar i en underkoncern. Det som idag är Axxonen koncernen startade som ett fastighetsbolag 2004 och har sedan dess förvärvat och utvecklat över 500 lägenheter. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 250 MSEK. Därtill äger bolaget en förvaltningsportfölj med ca 150 lägenheter i ett 10-tal fastigheter. Bolaget är idag verksamt i Stockholm, Karlstad, Jönköping och på ett antal mindre orter i Småland och Östergötland. Företaget har kontor i Stockholm och Jönköping. Bolaget och dess personal har omfattande erfarenhet av förvaltning och förädling av bostadsfastigheter. En växande pipeline av i första hand bostadsutvecklings- och konverteringsprojekt gör att Axxonen Properties AB står inför en kraftig expansion. Fokus för 2015 är att verkställa och realisera pågående projekt samt att på ett ansvarsfullt sätt tillvarata de projektmöjligheter som bolaget har i en växande pipeline. 4.

5 NÅGRA AV VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB

6 AXXONEN PROPERTIES AB I KORTHET VÅR AFFÄRSIDÉ Axxonen Properties AB investerar i bostadsfastigheter med en tydlig utvecklingspotential och skall utifrån varje fastighets unika förutsättningar skapa förädlingsvärde genom att tillföra kapital, engagemang och kompetens. VÅRA MÅL Axxonen Properties AB skall bli en ledande aktör på den svenska bostadsmarknaden och skapa morgondagens bostäder som förverkligar våra kunders visioner om sitt framtida hem. VÅR VERKSAMHET Axxonen Properties AB är en privatägd bostadsutvecklare med fokus på bostadsrätter inom nedanstånde affärsområden: > > Nyproduktion > > Vindsproduktion > > Ombyggnation och konvertering > > Ombildning > > Fastighetsförvaltning VÅRA KUNDER Våra kunder är huvudsakligen privatpersoner men vi producerar även bostäder riktade till företag och investerare. VÅR AFFÄRSMODELL I vår verksamhet börjar förädlingen redan i identifieringsskedet; första frågan är alltid hur vi kan skapa mervärde i den aktuella fastigheten. Efter noggrann teknisk, kommersiell, finansiell och juridisk analys genomförs förvärv där vi skräddarsyr en för det specifika projektet lämplig finansieringslösning. I projekteringen lägger vi mycket tid och omsorg på att produktifiera och konceptualisera produkten för att skapa högsta möjliga förädlingsvärde. Axxonen Properties AB har interna resurser för affärsutveckling och kommersialisering, finansiering, arkitektur och design samt projektledning av byggprocessen. Vi upphandlar produktionen av externa byggbolag. Samarbetet är nära och långsiktigt för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet. Därtill bedriver bolaget förvaltning av egna bostadsfastigheter. Våra medarbetare är placerade i Jönköping och Stockholm. 6.

7 VÅR ORGANISATION Vår 11 personer starka organisation är resultatfokuserad och effektiv. Våra kärnkompetenser är konceptutveckling och kommersialisering, design, produktionsledning och samt finansiering. Genom ett nätverk av extern expertis säkerställer vi övriga kompetensområden som våra utmanande projekt kräver. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Axxonen Properties AB är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB. Axxonen AB är ett privatägt investmentbolag med huvudsaklig inriktning på bygg- och fastighetsrelaterade investeringar. Axxonengruppen grundades 2004 och omsätter idag inklusive delägda bolag över 200 mkr och sysselsätter drygt 130 medarbetare. Fastighetsrelaterade investeringar finns samlade i Axxonen Properties AB. 10% 33% 100% 51% GÖTEBORG HOLDING Ställningsproffsen AB Vi hjälper er att nå toppen 100% 51% 100% SweDwell A home away from home 7.

8 VARJE LÄGE ÄR UNIKT... ORD FRÅN VD, MARKUS KLASSON 2014, HÄNDELSERIKT OCH INTENSIVT 2014 har varit var ett händelserikt år. Vi lanserade under året en storsatsning på bostadsutveckling i Stockholm. Vi har under året byggt organisation och rekryterat nya fantastiska medarbetare till vårt stockholmskontor. Bolaget har aldrig haft så många duktiga och engagerade medarbetare som idag och stämningen är trots intensiva dagar på topp i verksamheten. Vi har byggt rutiner och processer samt etablerat flera för verksamheten viktiga affärsrelationer. Vi investerade i fyra nya utvecklingsprojekt under året som samtliga ser ut att falla mycket väl ut. Under vintern/våren 2014 genomfördes ett ombildningsprojekt av en hyresfastighet med 13 lägenheter i centrala Jönköping samt förvärv av en tomt i Sollentuna där vi nu nyproducerar fyra townhouses i bostadsrättsform, samtliga med utsikt över härliga Edsviken. Strax före sommaren tillträdde vi en fastighet på Östermalm som är vårt största projekt hittills. Projektet omfattar total ombyggnation av en bostadsfastighet med 22 lägenheter om ca 1000 kvm på en av Stockholms bästa adresser. Totalt försäljningsvärde förväntas överstiga 100 MSEK. Strax därefter förvärvade vi en råvind om ca 400 kvm i A-läge på Södermalm. Vi har under året förstärkt såväl bolagets operativa förmåga och resurser samt den kapitalbas som är nödvändig för att skala upp verksamheten framöver. Vi ser fram emot 2015 där de projekt vi förvärvat DEN TRADITION VI VILL BYGGA VIDARE PÅ ÄR ATT TA VARA PÅ VARJE PROJEKTS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR under 2014 skall realiseras och levereras till kund samtidigt som vi fortsätter expansionen och bygger på vår projektportfölj med nya spännande förvärv! RUSTAT FÖR EXPANSION Stockholm är en av världens starkaste och mest likvida bostadsmarknader. En kraftig befolkningstillväxt har lagt grunden för ett stort behov av bostäder under många år framöver. Bolaget har under året etablerat sig som en konkurrenskraftig uppstickare och har idag bättre förutsättningar än någonsin för fortsatt tillväxt och god lönsamhet. 8.

9 MARKUS KLASSON, F VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE VD och grundare av Axxonen. Entreprenör och företagare sedan 1996 inom fastigheter och IT. Utbildad gymnasieingenjör med byggteknisk inriktning samt ekonom från Linnéuniversitet. Även största privata ägare och styrelseordförande i börsnoterade hörlursföretaget Jays AB (Publ.) ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014 Markus Klasson VD, Axxonen Properties AB 9.

10 HISTORIA & TRADITION FRÅN 2000-TALETS FÖRSTA DECENNIUM IDAG OCH DÅ Det som idag är Axxonen Properties började med förvaltnings- och ombildningsprojekt i Jönköping, Sörmland, Östergötland och Karlstad under 2000-talets första decennium. En del av den verksamhet som lade grunden till dagens Axxonen Properties finns fortfarande kvar i form av förvaltningsprojekt eller mindre fastighetsbestånd. En del är avyttrat under resans gång. Den tradition vi vill bygga vidare på är att ta vara på varje projekts unika förutsättningar. Varje läge är unikt. Vi på Axxonen Properties försöker hitta fastigheter där varje projekt får sin alldeles egna karaktär. Vi är ett företag som förädlar fastigheter och som brinner för design och detaljer samt strävar efter att leverera en produkt av högsta kvalitet som skall bli någons hem att trivas i många år framöver. TORPASLOTTET I JÖNKÖPING Vårt första större utvecklingsprojekt startade för snart 10 år när vi förvärvade Munksjöverkens f.d disponentvilla med en inbjudande utsikt över Munksjön i centrala Jönköping. En sekelskiftesbyggnad på nästan 1000 kvm med en spektakulär och slottsliknande arkitektur. Fastigheten var vid förvärvet nedgången och hade under 70-talet vårdslöst byggts om till 10 hyreslägenheter. Efter vårt förvärv genomförde vi en total ombyggnad med målsättningen att i modern tappning återskapa den sekelskiftescharm som en gång kännetecknat fastigheten. Fastighetens unika karaktär gjorde att ingen lägenhet blev den andra lik. Några lägenheter fick sju meters takhöjd med loftpartier i husets torn. Braskaminer eller kakelugnar installerades i samtliga lägenheter och trapphuset specialdesignades med kristallkronor i taket. Bostadsrättsföreningen Torpaslottet bildades och lägenheterna såldes till för den tiden rekordpriser i Jönköping. Projekt Torpaslottet var vårt första projekt med property brandning trots att vi på den tiden inte använde begreppet eller ens kände till dess betydelse. 10.

11 11. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

12 HUR VI ARBETAR PÅ AXXONEN PROPERTIES VI FÖRÄDLAR FASTIGHETER, VÅRT FOKUS ÄR BOSTÄDER BOSTADSUTVECKLING ÄR EN KUNSKAPSINTENSIV VERKSAMHET SOM KRÄVER KONTAKTER, KOMPETENS, ERFARENHET OCH OMFATTANDE INVESTERINGSANALYS. Centralt i alla delar av Axxonen Properties verksamhet är att nödvändig kompentens för affärsutveckling, förvärv, finansiering, projektledning, konceptutveckling och arkitektur finns in-house. Det krävs för att kunna driva ett bostadsutvecklingsprojekt från start till mål. Samarbeten är nödvändiga och viktiga och Axxonen Properties arbetar kontinuerligt för att säkerställa långsiktiga och varaktiga relationer med centrala partners. 12.

13 VÅR FÖRÄDLINGSPROCESS AFFÄRSUTVECKLING Axxonen satsar mycket på och resurser på att identifiera, analysera och kommersialisera möjliga projekt och bygga långsiktiga relationer för att säkerställa löpande flöde av attraktiva projekt. Affärsutvecklingen är en central del av verksamheten där alternativa förädlingskoncept arbetas fram och utvärderas för varje aktuell investering. Processen kvalitetssäkras genom noggrann investeringsanalys och riskbedömning. Idéer Kontakter Initiering Screening Investeringsanalys Projektutveckling Konceptualisering Kommersialisering Paketering, anpassning till marknad FÖRVÄRV Axxonen genomför due diligence, förhandlar om köpeskilling och avtal, upphandlar finansiering och presenterar affärsprojekt för medinvesterare Förhandling Avtal Due diligence Finansiering Bygglov / Formalia Juridik Skatt UTVECKLING Projektering BRF-bildning Kommersialisering Upphandling Struktur Ekonomi / Kapitalförsörjning PRODUKTION FÖRSÄLJNING Produktion Byggledning Organisation / Kontroll Förvaltning Försäljning sker via etablerade, och för projektet särskilt utvalda fastighetsmäklare. 13.

14 HUMANKAPITAL Axxonen Properties har under lång tid byggt upp kompetens och erfarenhet inhouse inom samtliga discipliner som krävs för att driva ett bostadsutvecklingsprojekt från start till mål. Bolaget har även ett etablerat samarbete med externa specialister inom t.ex. skatt och juridik. STRUKTURKAPITAL Bostadsutveckling kräver noggrannhet, är tidskrävande och förutsätter en väl fungerande organisation. Axxonen Properties har genom åren byggt upp kunskaper, struktur och rutiner samt dokumentation för effektivt genomförande av komplexa fastighets- och bostadsutvecklingsprojekt. FINANSIERING / KAPITAL MEDFINANSIÄRER / JV-PARTNERS BANK > > Aktiekapital > > Lån / Ägarlån > > Garantier, borgen och säkerhet för banklån > > Aktiekapital > > Lån / Ägarlån > > Långfristiga lån > > Byggkreditiv > > Bankgarantier > > Bryggfinansiering Bostadsutveckling är kapitalintensiv verksamhet. Axxonen Properties sätter ihop finansieringslösningar som ger attraktiv avkastning för både Axxonen Properties och våra medinvesterare. 14.

15 15. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

16 SÅ TÄNKER VI PROPERTY BRANDING KONCEPT & MATERIALVAL Strategin är att förädla varje fastighet som ett unikt projekt baserat på de specifika förutsättningar som finns för objektet. Vi gillar design och material. Vi tycker om unika projekt. Ibland konceptutvecklar vi. I fallet med fastigheten på Brahegatan 44 föll valet på att utveckla ett koncept med känsla av boutiquehotell för den som har en urban livsstil med höga krav på ett sofistikerat och karismatiskt hem. I samma ögonblick som en ny fastighet förvärvas av Axxonen Properties påbörjas också utvecklingen av projektets övergripande koncept och vilken känsla vi vill förmedla till våra kunder. I den innefattas både utomhusmiljön, exteriören och interiören. Men en bra fysisk produkt är inte tillräckligt konkurrenskraftig av sig självt och ett koncept för oss betyder mer än bara arkitektur. Därför jobbar vi aktivt med att differentiera våra projekt utöver de fysiska attributen genom att skapa en livsstilskänsla och utveckla ett starkt varumärke för hela fastigheten. BRAHE SUITES Brahe Suites är ett sådant exempel. Fastigheten med adressen Brahegatan 44 på Östermalm bestod till större delen av små lägenheter. Den tanken behöll vi, namnet Brahe Suites föddes och hotellvärlden blev en central inspirationskälla för det fortsatta arbetet. Vi har skapat funktionella och kompakta lägenheter, vars planlösningar påminner om hotellsviter. 1,5 ROK 2 ROK 3 ROK G BRAHEGATAN G G G G TV LGH G G G G G G TM K/F TM G TM K/F DM TM LGH G G TM G G G G K/F DM G W.i.c G DM K/F G G G LGH m 1m Skala 1:75 2m GÅRD TV LGH m 1m 2m 0m 1m Skala 1:75 2m Skala 1:75 16.

17 17. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

18 18. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

19 I Brahe Suites erbjuds exempelvis en housemaid som tar hand om vardagssysslorna ett antal gånger i månaden för de boende. En service där städning och hämtning av kemtvätt tas omhand för att göra vardagen mer bekväm och ge mer fritid kvar till kunden. SIGNERAT SVENSKT TENN I projektet inreds även Suite nr. 16 i samarbete med Svenskt Tenn, en helt färdiginredd och inflyttningsklar bostad med särskilt utvalda möbler och textilier i hög kvalitet. Även gemensamhetsytor omfattas av en väl genomtänkt design, inte minst trapphuset. Här har vi skapat en speciell miljö som tilltalar så gott som alla sinnen; läderdetaljer, nischer med upplyst konst, en unik loungemusik och en speciellt framtagen atmosfärdoft. Allt för att upplevelsen av att komma hem ska framhäva en unik känsla. Utöver projektets uppenbara kvalitet, bostaden i detta fallet, framhävs alltså istället projektets varumärke vilket både ger konkurrensfördelar, högre snittpriser men framförallt att köparna känner sig stolta över att bo i en Axxonen Properties-byggnad. 19.

20 PROJEKT I URVAL EDSVIKEN TOWNHOUSE 20.

21 NYPRODUKTION Vi uppför nyproducerade bostadsrättsradhus i townhouse-stil med gedigna konstruktioner och materialval av högsta kvalitet. Målgrupp är familjer och par som söker nyckelfärdigt och modernt boende med stilren, spännande arkitektur och centralt läge mellan nya prisade Sollentuna centrum och Edsvikens vatten. Total yta blir ca 540 m². Projektet startades i augusti 2014 och produktionen förväntas vara avslutad i augusti

22 SoHo 22.

23 PROJEKT I URVAL BRF DRAKEN 4 UNIKA VINDSVÅNINGAR PÅ SÖDERMALM Alldeles intill Mariatorget på trivsamma Södermalm uppför vi unika vindsvåningar som tar tillvara på rymd och ljus. Alla lägenheter får terrass och ligger i en vacker välhållen sekelskiftesfastighet med en grönskande innergård. Total yta blir ca 400 m². Projektet startades i augusti 2014 och produktionen förväntas vara avslutad under hösten

24 PROJEKT I URVAL BRAHE SUITES 24.

25 FASHIONABELT PÅ ÖSTERMALM Fastigheten totalrenoveras interiört och exteriört och säljs i bostadsrättsform. Vi uppför yteffektiva, funktionella och smakfulla 1:or, 2:or och 3:or. Målgrupp är singelhushåll eller yngre, moderna par som värdesätter exklusivt boende i centralt läge. Brahe Suites marknadsförs som ett eget varumärke och ett unikt livsstilskoncept med inspiration från hotellvärlden. Total yta blir drygt m². Projektet startades i maj 2014 och produktionen förväntas bli klar i slutet av

26 VÅRA MEDARBETARE MÖT VÅRA 11 ENGAGERADE MEDARBETARE MARKUS KLASSON VD och Styrelseordförande TORBJÖRN RAMBERG Finanschef LARS NIKLASSON Affärsutveckling/produktionschef CLAES-HENRIC ARENBLOM Ekonomichef PAULA ERIKSSON Inredningsarkitekt LENA KOERTH Property Branding SIMON NITZSCHE KRISTOFFER ÅBERG TOMMY PERSSON Grafiker AD Projektledare produktion Projektledare produktion VI SITTER I TREVLIGA LOKALER I ANRIKA SPÅRVAGNSHALLARNA MITT I STOCKHOLM. VÄLKOMMEN TILL OSS 26. SOFIA BERGALM Controller ELISABETH LINDBERG Ekonomiassistent

27 VÄLKOMMEN IN PÅ VÅRT KONTOR I CENTRALA STOCKHOLM! 27.

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 28. Styrelsen och verkställande direktören för Axxonen Properties AB, organisationsnummer ) avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret Axxonen Properties AB benämns även bolaget eller moderbolaget. Axxonen Properties AB tillsammans med dess hel- och delägda dotterföretag benämns även Axxonen Properties eller koncernen. Axxonen Properties AB tillsammans med dotterföretag samt intresseföretag/ joint ventures benämns även gruppen. Axxonen Properties är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB som är ett privatägt investmentbolag med huvudsaklig inriktning på bygg- och fastighetsrelaterade investeringar, även nedan benämnd Axxonen-gruppen. Axxonen Properties-koncernen är en underkoncern till Axxonen AB. Under 2014 organiserades ägandet om i Axxonen-bolagen och samtliga fastighetsrelaterade verksamheter och tillgångar lades in under Axxonen Properties AB. VERKSAMHETEN Axxonen Properties affärsidé är att i första hand förädla, och i andra hand förvalta, svenska bostadsfastigheter med hög utvecklingspotential. Axxonen Properties fokuserar på fem huvudområden; ombyggnation av bostadsfastigheter, vindsproduktion, nyproduktion, bostadsrättsomvandling och förvaltning. Koncernen och dess grundare har varit verksam inom fastighetssektorn sedan 2004 och har sedan dess förvärvat och utvecklat ca 500 lägenheter. Bolaget har idag åtta pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 250 mkr. Därtill äger bolaget en förvaltningsportfölj med ca 150 lägenheter fördelat på ett tiotal fastigheter i Karlstad och ett antal mindre orter i Småland och Östergötland. ORGANISATION Gruppen har idag 11 engagerade medarbetare vars kärnkompentensområden spänner över byggledning, ekonomi, finansiering, juridik, design, konceptutveckling, arkitektur, projektering och bostadsförsäljning. Organisationen är platt och effektiv. Under verksamhetsåret har bolaget arbetat med att etablera och vässa rutiner för fortsatt expansion. Bolaget har ett brett externt nätverk inom bygg och byggkontroll, juridik, skatt och redovisning. VÄSENTLIGA PROJEKTHÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET Under 2014 tillträdde gruppen fyra fastigheter i förädlingssyfte. I mars förvärvades en tomtfastighet med ca 600 kvm byggrätt i Sollentuna där gruppen uppför fyra townhouses ( Edsviken Townhouse ) i bostadsrättsform med moderna och högkvalitativa materialval. I maj 2014 tillträddes en ca 1000 kvm tomställd fastighet på Brahegatan ( Brahe Suites ) på Östermalm i Stockholm. Här föll valet på att utveckla en konceptfastighet med boutiquehotellkänsla och 22 bostadsrättslägenheter. I juni förvärvades en 400 kvm stor råvind på Södermalm i Stockholm ( Draken ) där fyra bostadsrättslägenheter nu produceras. Under sommaren och hösten 2014 arbetade vi också med ett ombildningsprojekt i Jönköping ( Fänriken ) där gruppen konverterade 775 kvm och 13 hyresrätter till lika många bostadsrätter. Under verksamhetsåret fokuserade koncernen även på att bygga en portfölj av intressanta nya projekt. Resultatet avseende Edsviken Townhouse ingår i 2014 års resultat, liksom resultatet av ombildningsprojektet Fänriken. Tillsammans bidrar Fänriken och Edsviken Townhouse till koncernens resultat för 2104 med 11,4 mkr. VÄSENTLIGA PROJEKTHÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET Förutom fortsatt fokus på pågående projekt har bolaget efter verksamhetsårets utgång fram till maj 2015 förvärvat ytterligare fyra projekt. Under vintern 2015 har samtliga fyra bostadsrättslägenheter i projekt Draken avyttrats till ett försäljningsvärde på ca 42 mkr till priser klart över ursprunglig budget. Officiell säljstart i Brahe Suites är planerad till augusti/september. VIP-lansering riktad till speciellt inbjudna intressenter påbörjades under maj 2015 och fem lägenheter kommer att vara sålda

29 under juni. Brahe Suites totala försäljningsvärde bedöms överstiga 100 mkr. Vi har också fortsatt växa organisationen med ytterligare kvalificerade medarbetare och en spännande pipeline med ett flertal intressanta nya projekt. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 2014 var första verksamhetsåret som gruppens fastighetsportfölj och fastighetsbolag samlades under en gemensam juridisk person; Axxonen Properties AB som nyregistrerades den 23 januari RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER 2014 Koncernens totala rörelseintäkter uppgick till 16,1 mkr. Av detta utgör 7,4 mkr vinster avseende avyttring av anläggningstillgångar, varav merparten (6,9 mkr) är hänförligt till sålda projekt fram till den 31 december Försäljningsvärde för sålda projekt var 22,9 mkr. Inkluderat försäljningen för sålda projekt är koncernens omsättning 32,1 mkr under 2014 (se proforma-jämförelsen nedan). Koncernens rörelseresultat uppgick till 10,1 mkr. Resultat från andelar i koncernföretag minus resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar uppgick till 2,8 mkr. Årets resultat var 12,0 mkr. Resultatet av bostadsutvecklingsverksamheten var 11,4 mkr. Övrigt bidrag till resultatet var hänförligt till förvaltningsverksamheten och verksamheter under avveckling. Projekten på Södermalm (Draken) och Östermalm (Brahe Suites) har av försiktighetsskäl inte bidragit till 2014 års resultat. Ingen vinstavräkning har således gjorts för dessa projekt. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER 2014 Koncernens balansomslutning uppgick till 111,4 mkr. Av anläggningstillgångar om totalt 60,6 mkr vid periodens slut utgjordes huvuddelen fastighetstillgångar. Koncernens egna kapital uppgick till 17,9 mkr. Skulder till koncernföretag (ägarlån) och skulder till JV-partners uppgick till 29,5 mkr. Det egna kapitalets förändring för koncernen framgår av not 14, förändring av eget kapital. Koncernens soliditet är 16%. Inkluderat ägarlån och efterställda projektlån är den justerade soliditeten 42%. Koncernens kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut uppgår per den 31 december 2015 till 33,4 mkr. Projektfinansiering sker främst genom fastighetsförvärvskrediter, byggkreditiv och aktieägartillskott i olika former (lån och eget kapital). All löptid på projektkrediter matchar projektens tidsplaner. Till säkerhet för krediter från kreditinstitut har fastigheter och bostadsrätter pantsatts. Bolaget har inga räntederivat eller andra derivatåtaganden. Koncernen har pantsatt fastigheter (fastighetsinteckningar) motsvarande 25,2 mkr. 29.

30 PRO-FORMA RESULTATRÄKNING INKLUDERAT PÅBÖRJADE PROJEKT 2014 FORTFARANDE UNDER PRODUKTION För att illustrera hur projekt som påbörjats 2014 och slutsålts under våren 2015 eller som är långt gångna och nära slutförande/slutförsäljning (Draken och Brahe Suites) påverkar resultaträkningen har nedanstående oreviderade och uppskattade proformauppställning av resultaträkningen gjorts. Omsättningen uppgår då till drygt 130 mkr och rörelseresultatet uppgår till drygt 35 mkr. Illustrationen inkluderar inga projekt som förvärvats eller påbörjats under 2015 eller andra kostnader och intäkter som Axxonen Properties beräknas ha under Pro-forma (medräknat Draken och Brahe Suites) beräknas koncernens omsättning överstiga 130 mkr och ha ett resultat på 35 mkr. RESULTATRÄKNING (MKR) Pro-forma (i)* INKL LÅNGT GÅNGNA EL. SLUTSÅLDA PROJEKT 2015 Pro-forma (ii)** Reviderat Ej reviderat Ej reviderat Omsättning: 16,1 32,1 132,1 Rörelsekostnader: -6,0-22,0-104,0 Rörelseresultat: 10,1 10,1 28,1 Övriga finansiella poster, netto 2,8 2,8 8,2 Räntenetto: -0,8-0,8-0,8 Minoritetsintresse -0,2-0,2-0,2 Årets resultat: 12,0 12,0 35,4 * inkluderat bostadsutvecklingsprojekt som slutsålts under 2014 och vars resultat bidragit till 2014 års resultat om lägenhetsförsäljning upptagits som rörelseintäkter och att projektkostnader och anskaffningskostnader upptagits som rörelsekostnader. Här ingår den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014). ** inkluderar bostadsutvecklingsprojekt som påbörjats under 2014 och där försäljning påbörjats eller slutförts 2014 och 2015 samt projekt som beräknas slutföras under 2015, Axxonen Properties andel. Här ingår förutom den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014) även försäljning av Draken (slutsålt 2015) samt Brahe Suites (försäljningen påbörjad i maj 2015, fem lägenheter kommer vara sålda i juni 2015) 30.

31 PRO-FORMA FINANSIELL STÄLLNING INKLUDERAT PÅBÖRJADE PROJEKT 2014 FORTFARANDE UNDER PRODUKTION För att illustrera hur projekt som påbörjats 2014 och slutsålts under våren 2015 eller som är långt gångna och nära slutförande (Draken och Brahe Suites) påverkar balansräkningen ( proforma ) har nedanstående oreviderade och uppskattade proformauppställning av balansräkningen gjorts. I proforma-balansräkningen har antagits att ägarlån och andra efterställda projektlån återbetalas när de aktuella projekten realiserats. Balansomslutningen uppgår då till ca 73 mkr och det egna kapitalet till ca 41 mkr vilket motsvarar en soliditet på 56%. Illustrationen inkluderar inga projekt som förvärvats eller påbörjats under 2015 eller andra balansposter som kommer att påverka Axxonen Properties balansräkning under Pro-forma (medräknat Draken och Brahe Suites) beräknas koncernens balansomslutning uppgå till ca 73 mkr och, antaget återbetalning av ägarlån och efterställda projektlån tagna för genomförande av pågående projekt, soliditeten uppgå till 56% BALANSRÄKNING (MKR) 2014* PROJEKT 2015 Pro-forma (ii)** Tillgångar Reviderat Ej reviderat Anläggningstillgångar 60,6 54% 36,4 50% Kortfristinga fordringar 47,1 42% 11,3 15% Kassa och bank 3,7 3% 28,1 39% Summa tillgångar 111,4 100% 75,8 104% Eget kapital 17,9 16% 41,3 57% Minoritetsintresse -0,7-1% -0,7-1% Ägarlån 15,0 14% 0,0 0% Skulder till JV-partners 14,4 13% 0,0 0% Summa riskkapital 46,6 42% 40,6 56% Skulder till kreditinstitut 33,4 30% 22,1 30% Övriga långfristiga skulder 11,7 10% 6,4 9% Upplupna projektkostnader 18,2 16% 2,2 3% Övriga kortfristiga skulder 1,5 1% 1,5 2% Summa eget kapital och skulder 111,4 100% 72,8 100% * inkluderat bostadsutvecklingsprojekt som slutsålts under 2014 och vars resultat bidragit till 2014 års resultat. Här ingår den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014). ** inkluderar bostadsutvecklingsprojekt som påbörjats under 2014 och där försäljning påbörjats eller slutförts 2014 och 2015 samt som beräknas slutföras under 2015, Axxonen Properties andel. Här ingår förutom den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014) även försäljning av Draken (slutsålt 2015) samt Brahe Suites (försäljningen påbörjad i maj 2015, fem lägenheter kommer att vara sålda i juni 2015) 31.

32 MODERBOLAGET Moderbolaget Axxonen Properties AB:s huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag. Ingen betydande verksamhet avseende försäljning av varor eller tjänster har förekommit under verksamhetsåret. Resultat för verksamhetsåret uppgick till 4,7 mkr, varav 4,5 mkr avsåg avyttring av dotterbolagsaktier. Moderbolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det egna kapitalet uppgick till 10,8 mkr och ägarlån uppgick till 15,0 mkr. Moderbolaget har vissa borgensåtaganden för dotterbolags åtaganden och i några projekt pantsatt dotterbolagsaktier. Moderbolaget ägde på bokslutsdagen inga fastigheter och har inte ställt ut några fastighetspanter. Soliditeten var på balansdagen den, 31 december 2014, 41 % och justerad soliditet (eget kapital plus ägarlån och andra efterställda projektlån dividerat med total balansomslutning) var 99 %. externt kapital. En stramare kredit- och kapitalmarknad kan leda till svårighet att låna till förvärv och produktion och orsaka fördyring. Ovanstående risksammanfattning utgör inte en fullständig riskanalys. Bolaget arbetar aktivt med att hantera ovanstående och andra risker. Axxonen Properties redogör för mer fullständiga riskanalyser i samband med att bolaget ger ut projektpresentationer och information memorandums till medinvesterare och finansiärer. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET BELOPP I KR Förslag till vinstdisposition RISKFAKTORER Även om resultatet av Axxonen-gruppens fastighetsinvesteringar alltid har varit positiva är fastighetsutveckling förenat med risker. Verksamheten inom Axxonen Properties är projektrelaterad. Varje projekt är unikt och har sina unika förutsättningar. Projektanalyser, beräkningar och konceptutveckling för enskilda projekt bygger på antaganden. Risk finns att antagandena är felaktiga och projekten inte når det förväntade utfallet. Axxonen Properties har en liten organisation där bolagets kärnkompetensområden inom t ex byggledning, konceptutveckling och finansiering finns in-house. Bolaget handlar upp externa tjänster för genomförandet av projekt, inklusive byggproduktion ofta genom totalentreprenad. Bristfällig produktion, produktionsplanering, upphandling och motpartsrisker är exempel på operationella risker som till exempel kan leda till fördyringar och förseningar. Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat 0 erhållna aktieägartillskott årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt Moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Bostadsproduktion och fastighetsförvaltning är kapitalintensiv verksamhet. Bolaget är beroende av en fungerande kapitalmarknad och tillgång på 32.

33 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET ( var Koncernens och Moderbolagets första verksamhetsperiod varför tidigare period inte redovisas) BELOPP I KR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetsintresse Årets resultat

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer