Tulegatan 2A Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tulegatan 2A 113 58 Stockholm www.axxonenproperties.com"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

2 AXXONEN PROPERTIES AB 2. Tulegatan 2A Stockholm

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR AXXONEN PROPERTIES ORD FRÅN VD, MARKUS KLASSON HISTORIA & TRADITION HUR VI ARBETAR VÅR FÖRÄDLINGSPROCESS SÅ TÄNKER VI PROJEKT I URVAL VÅRA MEDARBETARE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE FASTSTÄLLELSEINTYG

4 DET HÄR ÄR AXXONEN PROPERTIES Axxonen Properties AB är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB och grundades i sin nuvarande form 2014 när Axxonen beslutade att samla alla fastighetsrelaterade investeringar i en underkoncern. Det som idag är Axxonen koncernen startade som ett fastighetsbolag 2004 och har sedan dess förvärvat och utvecklat över 500 lägenheter. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 250 MSEK. Därtill äger bolaget en förvaltningsportfölj med ca 150 lägenheter i ett 10-tal fastigheter. Bolaget är idag verksamt i Stockholm, Karlstad, Jönköping och på ett antal mindre orter i Småland och Östergötland. Företaget har kontor i Stockholm och Jönköping. Bolaget och dess personal har omfattande erfarenhet av förvaltning och förädling av bostadsfastigheter. En växande pipeline av i första hand bostadsutvecklings- och konverteringsprojekt gör att Axxonen Properties AB står inför en kraftig expansion. Fokus för 2015 är att verkställa och realisera pågående projekt samt att på ett ansvarsfullt sätt tillvarata de projektmöjligheter som bolaget har i en växande pipeline. 4.

5 NÅGRA AV VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB

6 AXXONEN PROPERTIES AB I KORTHET VÅR AFFÄRSIDÉ Axxonen Properties AB investerar i bostadsfastigheter med en tydlig utvecklingspotential och skall utifrån varje fastighets unika förutsättningar skapa förädlingsvärde genom att tillföra kapital, engagemang och kompetens. VÅRA MÅL Axxonen Properties AB skall bli en ledande aktör på den svenska bostadsmarknaden och skapa morgondagens bostäder som förverkligar våra kunders visioner om sitt framtida hem. VÅR VERKSAMHET Axxonen Properties AB är en privatägd bostadsutvecklare med fokus på bostadsrätter inom nedanstånde affärsområden: > > Nyproduktion > > Vindsproduktion > > Ombyggnation och konvertering > > Ombildning > > Fastighetsförvaltning VÅRA KUNDER Våra kunder är huvudsakligen privatpersoner men vi producerar även bostäder riktade till företag och investerare. VÅR AFFÄRSMODELL I vår verksamhet börjar förädlingen redan i identifieringsskedet; första frågan är alltid hur vi kan skapa mervärde i den aktuella fastigheten. Efter noggrann teknisk, kommersiell, finansiell och juridisk analys genomförs förvärv där vi skräddarsyr en för det specifika projektet lämplig finansieringslösning. I projekteringen lägger vi mycket tid och omsorg på att produktifiera och konceptualisera produkten för att skapa högsta möjliga förädlingsvärde. Axxonen Properties AB har interna resurser för affärsutveckling och kommersialisering, finansiering, arkitektur och design samt projektledning av byggprocessen. Vi upphandlar produktionen av externa byggbolag. Samarbetet är nära och långsiktigt för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet. Därtill bedriver bolaget förvaltning av egna bostadsfastigheter. Våra medarbetare är placerade i Jönköping och Stockholm. 6.

7 VÅR ORGANISATION Vår 11 personer starka organisation är resultatfokuserad och effektiv. Våra kärnkompetenser är konceptutveckling och kommersialisering, design, produktionsledning och samt finansiering. Genom ett nätverk av extern expertis säkerställer vi övriga kompetensområden som våra utmanande projekt kräver. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Axxonen Properties AB är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB. Axxonen AB är ett privatägt investmentbolag med huvudsaklig inriktning på bygg- och fastighetsrelaterade investeringar. Axxonengruppen grundades 2004 och omsätter idag inklusive delägda bolag över 200 mkr och sysselsätter drygt 130 medarbetare. Fastighetsrelaterade investeringar finns samlade i Axxonen Properties AB. 10% 33% 100% 51% GÖTEBORG HOLDING Ställningsproffsen AB Vi hjälper er att nå toppen 100% 51% 100% SweDwell A home away from home 7.

8 VARJE LÄGE ÄR UNIKT... ORD FRÅN VD, MARKUS KLASSON 2014, HÄNDELSERIKT OCH INTENSIVT 2014 har varit var ett händelserikt år. Vi lanserade under året en storsatsning på bostadsutveckling i Stockholm. Vi har under året byggt organisation och rekryterat nya fantastiska medarbetare till vårt stockholmskontor. Bolaget har aldrig haft så många duktiga och engagerade medarbetare som idag och stämningen är trots intensiva dagar på topp i verksamheten. Vi har byggt rutiner och processer samt etablerat flera för verksamheten viktiga affärsrelationer. Vi investerade i fyra nya utvecklingsprojekt under året som samtliga ser ut att falla mycket väl ut. Under vintern/våren 2014 genomfördes ett ombildningsprojekt av en hyresfastighet med 13 lägenheter i centrala Jönköping samt förvärv av en tomt i Sollentuna där vi nu nyproducerar fyra townhouses i bostadsrättsform, samtliga med utsikt över härliga Edsviken. Strax före sommaren tillträdde vi en fastighet på Östermalm som är vårt största projekt hittills. Projektet omfattar total ombyggnation av en bostadsfastighet med 22 lägenheter om ca 1000 kvm på en av Stockholms bästa adresser. Totalt försäljningsvärde förväntas överstiga 100 MSEK. Strax därefter förvärvade vi en råvind om ca 400 kvm i A-läge på Södermalm. Vi har under året förstärkt såväl bolagets operativa förmåga och resurser samt den kapitalbas som är nödvändig för att skala upp verksamheten framöver. Vi ser fram emot 2015 där de projekt vi förvärvat DEN TRADITION VI VILL BYGGA VIDARE PÅ ÄR ATT TA VARA PÅ VARJE PROJEKTS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR under 2014 skall realiseras och levereras till kund samtidigt som vi fortsätter expansionen och bygger på vår projektportfölj med nya spännande förvärv! RUSTAT FÖR EXPANSION Stockholm är en av världens starkaste och mest likvida bostadsmarknader. En kraftig befolkningstillväxt har lagt grunden för ett stort behov av bostäder under många år framöver. Bolaget har under året etablerat sig som en konkurrenskraftig uppstickare och har idag bättre förutsättningar än någonsin för fortsatt tillväxt och god lönsamhet. 8.

9 MARKUS KLASSON, F VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE VD och grundare av Axxonen. Entreprenör och företagare sedan 1996 inom fastigheter och IT. Utbildad gymnasieingenjör med byggteknisk inriktning samt ekonom från Linnéuniversitet. Även största privata ägare och styrelseordförande i börsnoterade hörlursföretaget Jays AB (Publ.) ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014 Markus Klasson VD, Axxonen Properties AB 9.

10 HISTORIA & TRADITION FRÅN 2000-TALETS FÖRSTA DECENNIUM IDAG OCH DÅ Det som idag är Axxonen Properties började med förvaltnings- och ombildningsprojekt i Jönköping, Sörmland, Östergötland och Karlstad under 2000-talets första decennium. En del av den verksamhet som lade grunden till dagens Axxonen Properties finns fortfarande kvar i form av förvaltningsprojekt eller mindre fastighetsbestånd. En del är avyttrat under resans gång. Den tradition vi vill bygga vidare på är att ta vara på varje projekts unika förutsättningar. Varje läge är unikt. Vi på Axxonen Properties försöker hitta fastigheter där varje projekt får sin alldeles egna karaktär. Vi är ett företag som förädlar fastigheter och som brinner för design och detaljer samt strävar efter att leverera en produkt av högsta kvalitet som skall bli någons hem att trivas i många år framöver. TORPASLOTTET I JÖNKÖPING Vårt första större utvecklingsprojekt startade för snart 10 år när vi förvärvade Munksjöverkens f.d disponentvilla med en inbjudande utsikt över Munksjön i centrala Jönköping. En sekelskiftesbyggnad på nästan 1000 kvm med en spektakulär och slottsliknande arkitektur. Fastigheten var vid förvärvet nedgången och hade under 70-talet vårdslöst byggts om till 10 hyreslägenheter. Efter vårt förvärv genomförde vi en total ombyggnad med målsättningen att i modern tappning återskapa den sekelskiftescharm som en gång kännetecknat fastigheten. Fastighetens unika karaktär gjorde att ingen lägenhet blev den andra lik. Några lägenheter fick sju meters takhöjd med loftpartier i husets torn. Braskaminer eller kakelugnar installerades i samtliga lägenheter och trapphuset specialdesignades med kristallkronor i taket. Bostadsrättsföreningen Torpaslottet bildades och lägenheterna såldes till för den tiden rekordpriser i Jönköping. Projekt Torpaslottet var vårt första projekt med property brandning trots att vi på den tiden inte använde begreppet eller ens kände till dess betydelse. 10.

11 11. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

12 HUR VI ARBETAR PÅ AXXONEN PROPERTIES VI FÖRÄDLAR FASTIGHETER, VÅRT FOKUS ÄR BOSTÄDER BOSTADSUTVECKLING ÄR EN KUNSKAPSINTENSIV VERKSAMHET SOM KRÄVER KONTAKTER, KOMPETENS, ERFARENHET OCH OMFATTANDE INVESTERINGSANALYS. Centralt i alla delar av Axxonen Properties verksamhet är att nödvändig kompentens för affärsutveckling, förvärv, finansiering, projektledning, konceptutveckling och arkitektur finns in-house. Det krävs för att kunna driva ett bostadsutvecklingsprojekt från start till mål. Samarbeten är nödvändiga och viktiga och Axxonen Properties arbetar kontinuerligt för att säkerställa långsiktiga och varaktiga relationer med centrala partners. 12.

13 VÅR FÖRÄDLINGSPROCESS AFFÄRSUTVECKLING Axxonen satsar mycket på och resurser på att identifiera, analysera och kommersialisera möjliga projekt och bygga långsiktiga relationer för att säkerställa löpande flöde av attraktiva projekt. Affärsutvecklingen är en central del av verksamheten där alternativa förädlingskoncept arbetas fram och utvärderas för varje aktuell investering. Processen kvalitetssäkras genom noggrann investeringsanalys och riskbedömning. Idéer Kontakter Initiering Screening Investeringsanalys Projektutveckling Konceptualisering Kommersialisering Paketering, anpassning till marknad FÖRVÄRV Axxonen genomför due diligence, förhandlar om köpeskilling och avtal, upphandlar finansiering och presenterar affärsprojekt för medinvesterare Förhandling Avtal Due diligence Finansiering Bygglov / Formalia Juridik Skatt UTVECKLING Projektering BRF-bildning Kommersialisering Upphandling Struktur Ekonomi / Kapitalförsörjning PRODUKTION FÖRSÄLJNING Produktion Byggledning Organisation / Kontroll Förvaltning Försäljning sker via etablerade, och för projektet särskilt utvalda fastighetsmäklare. 13.

14 HUMANKAPITAL Axxonen Properties har under lång tid byggt upp kompetens och erfarenhet inhouse inom samtliga discipliner som krävs för att driva ett bostadsutvecklingsprojekt från start till mål. Bolaget har även ett etablerat samarbete med externa specialister inom t.ex. skatt och juridik. STRUKTURKAPITAL Bostadsutveckling kräver noggrannhet, är tidskrävande och förutsätter en väl fungerande organisation. Axxonen Properties har genom åren byggt upp kunskaper, struktur och rutiner samt dokumentation för effektivt genomförande av komplexa fastighets- och bostadsutvecklingsprojekt. FINANSIERING / KAPITAL MEDFINANSIÄRER / JV-PARTNERS BANK > > Aktiekapital > > Lån / Ägarlån > > Garantier, borgen och säkerhet för banklån > > Aktiekapital > > Lån / Ägarlån > > Långfristiga lån > > Byggkreditiv > > Bankgarantier > > Bryggfinansiering Bostadsutveckling är kapitalintensiv verksamhet. Axxonen Properties sätter ihop finansieringslösningar som ger attraktiv avkastning för både Axxonen Properties och våra medinvesterare. 14.

15 15. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

16 SÅ TÄNKER VI PROPERTY BRANDING KONCEPT & MATERIALVAL Strategin är att förädla varje fastighet som ett unikt projekt baserat på de specifika förutsättningar som finns för objektet. Vi gillar design och material. Vi tycker om unika projekt. Ibland konceptutvecklar vi. I fallet med fastigheten på Brahegatan 44 föll valet på att utveckla ett koncept med känsla av boutiquehotell för den som har en urban livsstil med höga krav på ett sofistikerat och karismatiskt hem. I samma ögonblick som en ny fastighet förvärvas av Axxonen Properties påbörjas också utvecklingen av projektets övergripande koncept och vilken känsla vi vill förmedla till våra kunder. I den innefattas både utomhusmiljön, exteriören och interiören. Men en bra fysisk produkt är inte tillräckligt konkurrenskraftig av sig självt och ett koncept för oss betyder mer än bara arkitektur. Därför jobbar vi aktivt med att differentiera våra projekt utöver de fysiska attributen genom att skapa en livsstilskänsla och utveckla ett starkt varumärke för hela fastigheten. BRAHE SUITES Brahe Suites är ett sådant exempel. Fastigheten med adressen Brahegatan 44 på Östermalm bestod till större delen av små lägenheter. Den tanken behöll vi, namnet Brahe Suites föddes och hotellvärlden blev en central inspirationskälla för det fortsatta arbetet. Vi har skapat funktionella och kompakta lägenheter, vars planlösningar påminner om hotellsviter. 1,5 ROK 2 ROK 3 ROK G BRAHEGATAN G G G G TV LGH G G G G G G TM K/F TM G TM K/F DM TM LGH G G TM G G G G K/F DM G W.i.c G DM K/F G G G LGH m 1m Skala 1:75 2m GÅRD TV LGH m 1m 2m 0m 1m Skala 1:75 2m Skala 1:75 16.

17 17. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

18 18. ÅRSREDOVISNING AXXONEN PROPERTIES AB 2014

19 I Brahe Suites erbjuds exempelvis en housemaid som tar hand om vardagssysslorna ett antal gånger i månaden för de boende. En service där städning och hämtning av kemtvätt tas omhand för att göra vardagen mer bekväm och ge mer fritid kvar till kunden. SIGNERAT SVENSKT TENN I projektet inreds även Suite nr. 16 i samarbete med Svenskt Tenn, en helt färdiginredd och inflyttningsklar bostad med särskilt utvalda möbler och textilier i hög kvalitet. Även gemensamhetsytor omfattas av en väl genomtänkt design, inte minst trapphuset. Här har vi skapat en speciell miljö som tilltalar så gott som alla sinnen; läderdetaljer, nischer med upplyst konst, en unik loungemusik och en speciellt framtagen atmosfärdoft. Allt för att upplevelsen av att komma hem ska framhäva en unik känsla. Utöver projektets uppenbara kvalitet, bostaden i detta fallet, framhävs alltså istället projektets varumärke vilket både ger konkurrensfördelar, högre snittpriser men framförallt att köparna känner sig stolta över att bo i en Axxonen Properties-byggnad. 19.

20 PROJEKT I URVAL EDSVIKEN TOWNHOUSE 20.

21 NYPRODUKTION Vi uppför nyproducerade bostadsrättsradhus i townhouse-stil med gedigna konstruktioner och materialval av högsta kvalitet. Målgrupp är familjer och par som söker nyckelfärdigt och modernt boende med stilren, spännande arkitektur och centralt läge mellan nya prisade Sollentuna centrum och Edsvikens vatten. Total yta blir ca 540 m². Projektet startades i augusti 2014 och produktionen förväntas vara avslutad i augusti

22 SoHo 22.

23 PROJEKT I URVAL BRF DRAKEN 4 UNIKA VINDSVÅNINGAR PÅ SÖDERMALM Alldeles intill Mariatorget på trivsamma Södermalm uppför vi unika vindsvåningar som tar tillvara på rymd och ljus. Alla lägenheter får terrass och ligger i en vacker välhållen sekelskiftesfastighet med en grönskande innergård. Total yta blir ca 400 m². Projektet startades i augusti 2014 och produktionen förväntas vara avslutad under hösten

24 PROJEKT I URVAL BRAHE SUITES 24.

25 FASHIONABELT PÅ ÖSTERMALM Fastigheten totalrenoveras interiört och exteriört och säljs i bostadsrättsform. Vi uppför yteffektiva, funktionella och smakfulla 1:or, 2:or och 3:or. Målgrupp är singelhushåll eller yngre, moderna par som värdesätter exklusivt boende i centralt läge. Brahe Suites marknadsförs som ett eget varumärke och ett unikt livsstilskoncept med inspiration från hotellvärlden. Total yta blir drygt m². Projektet startades i maj 2014 och produktionen förväntas bli klar i slutet av

26 VÅRA MEDARBETARE MÖT VÅRA 11 ENGAGERADE MEDARBETARE MARKUS KLASSON VD och Styrelseordförande TORBJÖRN RAMBERG Finanschef LARS NIKLASSON Affärsutveckling/produktionschef CLAES-HENRIC ARENBLOM Ekonomichef PAULA ERIKSSON Inredningsarkitekt LENA KOERTH Property Branding SIMON NITZSCHE KRISTOFFER ÅBERG TOMMY PERSSON Grafiker AD Projektledare produktion Projektledare produktion VI SITTER I TREVLIGA LOKALER I ANRIKA SPÅRVAGNSHALLARNA MITT I STOCKHOLM. VÄLKOMMEN TILL OSS 26. SOFIA BERGALM Controller ELISABETH LINDBERG Ekonomiassistent

27 VÄLKOMMEN IN PÅ VÅRT KONTOR I CENTRALA STOCKHOLM! 27.

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 28. Styrelsen och verkställande direktören för Axxonen Properties AB, organisationsnummer ) avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret Axxonen Properties AB benämns även bolaget eller moderbolaget. Axxonen Properties AB tillsammans med dess hel- och delägda dotterföretag benämns även Axxonen Properties eller koncernen. Axxonen Properties AB tillsammans med dotterföretag samt intresseföretag/ joint ventures benämns även gruppen. Axxonen Properties är ett helägt dotterbolag till Axxonen AB som är ett privatägt investmentbolag med huvudsaklig inriktning på bygg- och fastighetsrelaterade investeringar, även nedan benämnd Axxonen-gruppen. Axxonen Properties-koncernen är en underkoncern till Axxonen AB. Under 2014 organiserades ägandet om i Axxonen-bolagen och samtliga fastighetsrelaterade verksamheter och tillgångar lades in under Axxonen Properties AB. VERKSAMHETEN Axxonen Properties affärsidé är att i första hand förädla, och i andra hand förvalta, svenska bostadsfastigheter med hög utvecklingspotential. Axxonen Properties fokuserar på fem huvudområden; ombyggnation av bostadsfastigheter, vindsproduktion, nyproduktion, bostadsrättsomvandling och förvaltning. Koncernen och dess grundare har varit verksam inom fastighetssektorn sedan 2004 och har sedan dess förvärvat och utvecklat ca 500 lägenheter. Bolaget har idag åtta pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 250 mkr. Därtill äger bolaget en förvaltningsportfölj med ca 150 lägenheter fördelat på ett tiotal fastigheter i Karlstad och ett antal mindre orter i Småland och Östergötland. ORGANISATION Gruppen har idag 11 engagerade medarbetare vars kärnkompentensområden spänner över byggledning, ekonomi, finansiering, juridik, design, konceptutveckling, arkitektur, projektering och bostadsförsäljning. Organisationen är platt och effektiv. Under verksamhetsåret har bolaget arbetat med att etablera och vässa rutiner för fortsatt expansion. Bolaget har ett brett externt nätverk inom bygg och byggkontroll, juridik, skatt och redovisning. VÄSENTLIGA PROJEKTHÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET Under 2014 tillträdde gruppen fyra fastigheter i förädlingssyfte. I mars förvärvades en tomtfastighet med ca 600 kvm byggrätt i Sollentuna där gruppen uppför fyra townhouses ( Edsviken Townhouse ) i bostadsrättsform med moderna och högkvalitativa materialval. I maj 2014 tillträddes en ca 1000 kvm tomställd fastighet på Brahegatan ( Brahe Suites ) på Östermalm i Stockholm. Här föll valet på att utveckla en konceptfastighet med boutiquehotellkänsla och 22 bostadsrättslägenheter. I juni förvärvades en 400 kvm stor råvind på Södermalm i Stockholm ( Draken ) där fyra bostadsrättslägenheter nu produceras. Under sommaren och hösten 2014 arbetade vi också med ett ombildningsprojekt i Jönköping ( Fänriken ) där gruppen konverterade 775 kvm och 13 hyresrätter till lika många bostadsrätter. Under verksamhetsåret fokuserade koncernen även på att bygga en portfölj av intressanta nya projekt. Resultatet avseende Edsviken Townhouse ingår i 2014 års resultat, liksom resultatet av ombildningsprojektet Fänriken. Tillsammans bidrar Fänriken och Edsviken Townhouse till koncernens resultat för 2104 med 11,4 mkr. VÄSENTLIGA PROJEKTHÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET Förutom fortsatt fokus på pågående projekt har bolaget efter verksamhetsårets utgång fram till maj 2015 förvärvat ytterligare fyra projekt. Under vintern 2015 har samtliga fyra bostadsrättslägenheter i projekt Draken avyttrats till ett försäljningsvärde på ca 42 mkr till priser klart över ursprunglig budget. Officiell säljstart i Brahe Suites är planerad till augusti/september. VIP-lansering riktad till speciellt inbjudna intressenter påbörjades under maj 2015 och fem lägenheter kommer att vara sålda

29 under juni. Brahe Suites totala försäljningsvärde bedöms överstiga 100 mkr. Vi har också fortsatt växa organisationen med ytterligare kvalificerade medarbetare och en spännande pipeline med ett flertal intressanta nya projekt. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 2014 var första verksamhetsåret som gruppens fastighetsportfölj och fastighetsbolag samlades under en gemensam juridisk person; Axxonen Properties AB som nyregistrerades den 23 januari RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER 2014 Koncernens totala rörelseintäkter uppgick till 16,1 mkr. Av detta utgör 7,4 mkr vinster avseende avyttring av anläggningstillgångar, varav merparten (6,9 mkr) är hänförligt till sålda projekt fram till den 31 december Försäljningsvärde för sålda projekt var 22,9 mkr. Inkluderat försäljningen för sålda projekt är koncernens omsättning 32,1 mkr under 2014 (se proforma-jämförelsen nedan). Koncernens rörelseresultat uppgick till 10,1 mkr. Resultat från andelar i koncernföretag minus resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar uppgick till 2,8 mkr. Årets resultat var 12,0 mkr. Resultatet av bostadsutvecklingsverksamheten var 11,4 mkr. Övrigt bidrag till resultatet var hänförligt till förvaltningsverksamheten och verksamheter under avveckling. Projekten på Södermalm (Draken) och Östermalm (Brahe Suites) har av försiktighetsskäl inte bidragit till 2014 års resultat. Ingen vinstavräkning har således gjorts för dessa projekt. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER 2014 Koncernens balansomslutning uppgick till 111,4 mkr. Av anläggningstillgångar om totalt 60,6 mkr vid periodens slut utgjordes huvuddelen fastighetstillgångar. Koncernens egna kapital uppgick till 17,9 mkr. Skulder till koncernföretag (ägarlån) och skulder till JV-partners uppgick till 29,5 mkr. Det egna kapitalets förändring för koncernen framgår av not 14, förändring av eget kapital. Koncernens soliditet är 16%. Inkluderat ägarlån och efterställda projektlån är den justerade soliditeten 42%. Koncernens kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut uppgår per den 31 december 2015 till 33,4 mkr. Projektfinansiering sker främst genom fastighetsförvärvskrediter, byggkreditiv och aktieägartillskott i olika former (lån och eget kapital). All löptid på projektkrediter matchar projektens tidsplaner. Till säkerhet för krediter från kreditinstitut har fastigheter och bostadsrätter pantsatts. Bolaget har inga räntederivat eller andra derivatåtaganden. Koncernen har pantsatt fastigheter (fastighetsinteckningar) motsvarande 25,2 mkr. 29.

30 PRO-FORMA RESULTATRÄKNING INKLUDERAT PÅBÖRJADE PROJEKT 2014 FORTFARANDE UNDER PRODUKTION För att illustrera hur projekt som påbörjats 2014 och slutsålts under våren 2015 eller som är långt gångna och nära slutförande/slutförsäljning (Draken och Brahe Suites) påverkar resultaträkningen har nedanstående oreviderade och uppskattade proformauppställning av resultaträkningen gjorts. Omsättningen uppgår då till drygt 130 mkr och rörelseresultatet uppgår till drygt 35 mkr. Illustrationen inkluderar inga projekt som förvärvats eller påbörjats under 2015 eller andra kostnader och intäkter som Axxonen Properties beräknas ha under Pro-forma (medräknat Draken och Brahe Suites) beräknas koncernens omsättning överstiga 130 mkr och ha ett resultat på 35 mkr. RESULTATRÄKNING (MKR) Pro-forma (i)* INKL LÅNGT GÅNGNA EL. SLUTSÅLDA PROJEKT 2015 Pro-forma (ii)** Reviderat Ej reviderat Ej reviderat Omsättning: 16,1 32,1 132,1 Rörelsekostnader: -6,0-22,0-104,0 Rörelseresultat: 10,1 10,1 28,1 Övriga finansiella poster, netto 2,8 2,8 8,2 Räntenetto: -0,8-0,8-0,8 Minoritetsintresse -0,2-0,2-0,2 Årets resultat: 12,0 12,0 35,4 * inkluderat bostadsutvecklingsprojekt som slutsålts under 2014 och vars resultat bidragit till 2014 års resultat om lägenhetsförsäljning upptagits som rörelseintäkter och att projektkostnader och anskaffningskostnader upptagits som rörelsekostnader. Här ingår den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014). ** inkluderar bostadsutvecklingsprojekt som påbörjats under 2014 och där försäljning påbörjats eller slutförts 2014 och 2015 samt projekt som beräknas slutföras under 2015, Axxonen Properties andel. Här ingår förutom den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014) även försäljning av Draken (slutsålt 2015) samt Brahe Suites (försäljningen påbörjad i maj 2015, fem lägenheter kommer vara sålda i juni 2015) 30.

31 PRO-FORMA FINANSIELL STÄLLNING INKLUDERAT PÅBÖRJADE PROJEKT 2014 FORTFARANDE UNDER PRODUKTION För att illustrera hur projekt som påbörjats 2014 och slutsålts under våren 2015 eller som är långt gångna och nära slutförande (Draken och Brahe Suites) påverkar balansräkningen ( proforma ) har nedanstående oreviderade och uppskattade proformauppställning av balansräkningen gjorts. I proforma-balansräkningen har antagits att ägarlån och andra efterställda projektlån återbetalas när de aktuella projekten realiserats. Balansomslutningen uppgår då till ca 73 mkr och det egna kapitalet till ca 41 mkr vilket motsvarar en soliditet på 56%. Illustrationen inkluderar inga projekt som förvärvats eller påbörjats under 2015 eller andra balansposter som kommer att påverka Axxonen Properties balansräkning under Pro-forma (medräknat Draken och Brahe Suites) beräknas koncernens balansomslutning uppgå till ca 73 mkr och, antaget återbetalning av ägarlån och efterställda projektlån tagna för genomförande av pågående projekt, soliditeten uppgå till 56% BALANSRÄKNING (MKR) 2014* PROJEKT 2015 Pro-forma (ii)** Tillgångar Reviderat Ej reviderat Anläggningstillgångar 60,6 54% 36,4 50% Kortfristinga fordringar 47,1 42% 11,3 15% Kassa och bank 3,7 3% 28,1 39% Summa tillgångar 111,4 100% 75,8 104% Eget kapital 17,9 16% 41,3 57% Minoritetsintresse -0,7-1% -0,7-1% Ägarlån 15,0 14% 0,0 0% Skulder till JV-partners 14,4 13% 0,0 0% Summa riskkapital 46,6 42% 40,6 56% Skulder till kreditinstitut 33,4 30% 22,1 30% Övriga långfristiga skulder 11,7 10% 6,4 9% Upplupna projektkostnader 18,2 16% 2,2 3% Övriga kortfristiga skulder 1,5 1% 1,5 2% Summa eget kapital och skulder 111,4 100% 72,8 100% * inkluderat bostadsutvecklingsprojekt som slutsålts under 2014 och vars resultat bidragit till 2014 års resultat. Här ingår den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014). ** inkluderar bostadsutvecklingsprojekt som påbörjats under 2014 och där försäljning påbörjats eller slutförts 2014 och 2015 samt som beräknas slutföras under 2015, Axxonen Properties andel. Här ingår förutom den fulla försäljningen av Edsviken Townhouse (slutsålt 2014) även försäljning av Draken (slutsålt 2015) samt Brahe Suites (försäljningen påbörjad i maj 2015, fem lägenheter kommer att vara sålda i juni 2015) 31.

32 MODERBOLAGET Moderbolaget Axxonen Properties AB:s huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag. Ingen betydande verksamhet avseende försäljning av varor eller tjänster har förekommit under verksamhetsåret. Resultat för verksamhetsåret uppgick till 4,7 mkr, varav 4,5 mkr avsåg avyttring av dotterbolagsaktier. Moderbolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det egna kapitalet uppgick till 10,8 mkr och ägarlån uppgick till 15,0 mkr. Moderbolaget har vissa borgensåtaganden för dotterbolags åtaganden och i några projekt pantsatt dotterbolagsaktier. Moderbolaget ägde på bokslutsdagen inga fastigheter och har inte ställt ut några fastighetspanter. Soliditeten var på balansdagen den, 31 december 2014, 41 % och justerad soliditet (eget kapital plus ägarlån och andra efterställda projektlån dividerat med total balansomslutning) var 99 %. externt kapital. En stramare kredit- och kapitalmarknad kan leda till svårighet att låna till förvärv och produktion och orsaka fördyring. Ovanstående risksammanfattning utgör inte en fullständig riskanalys. Bolaget arbetar aktivt med att hantera ovanstående och andra risker. Axxonen Properties redogör för mer fullständiga riskanalyser i samband med att bolaget ger ut projektpresentationer och information memorandums till medinvesterare och finansiärer. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET BELOPP I KR Förslag till vinstdisposition RISKFAKTORER Även om resultatet av Axxonen-gruppens fastighetsinvesteringar alltid har varit positiva är fastighetsutveckling förenat med risker. Verksamheten inom Axxonen Properties är projektrelaterad. Varje projekt är unikt och har sina unika förutsättningar. Projektanalyser, beräkningar och konceptutveckling för enskilda projekt bygger på antaganden. Risk finns att antagandena är felaktiga och projekten inte når det förväntade utfallet. Axxonen Properties har en liten organisation där bolagets kärnkompetensområden inom t ex byggledning, konceptutveckling och finansiering finns in-house. Bolaget handlar upp externa tjänster för genomförandet av projekt, inklusive byggproduktion ofta genom totalentreprenad. Bristfällig produktion, produktionsplanering, upphandling och motpartsrisker är exempel på operationella risker som till exempel kan leda till fördyringar och förseningar. Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat 0 erhållna aktieägartillskott årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt Moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Bostadsproduktion och fastighetsförvaltning är kapitalintensiv verksamhet. Bolaget är beroende av en fungerande kapitalmarknad och tillgång på 32.

33 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET ( var Koncernens och Moderbolagets första verksamhetsperiod varför tidigare period inte redovisas) BELOPP I KR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetsintresse Årets resultat

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer