Brf Jakob i Järfälla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Jakob i Järfälla"

Transkript

1 Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom Brf Jakob, samt de regler och bestämmelser som gäller inom föreningen. Längst bak finner du också Om att underhålla bostadsrätten som ger viktig information om ansvarsfördelningen vid arbeten i lägenheten. Vi ber dig läsa igenom foldern i sin helhet, så att du vet vad som gäller. Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå din fastighetsskötare på nedanstående telefonnummer, eller göra ett besök på områdets fastighetskontor. Alla telefonnummer finner du längst bak i häftet. Teknisk fastighetsförvaltning EL & FASTIGHETSSERVICE AB El & Fastighetsservice AB (EFS AB) Saldovägen Järfälla Kundtjänst för felanmälan: (vard 08-17) Fastighetsskötare: / Hemsida:

2 Välkommen till Brf Jakob i Järfälla! Brf Jakob har beviljat dig medlemskap i föreningen. Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Kortfattat kan man säga att du har större möjligheter att påverka ditt boende. Du betalar inte månadshyra, utan en avgift till föreningen. Det som ingår i avgiften är kostnader för bland annat underhåll, vatten och värme i allmänna utrymmen samt räntor och amorteringar på de lån som föreningen tog när den byggdes. Genom den insats du betalade äger du rätt att bo i en lägenhet. Du äger alltså inte lägenheten. Det är föreningen som äger fastigheterna. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och väljer ordförande och styrelse som ansvarar för att förvalta föreningens egendom. Varje medlem har rätt att närvara vid årsstämman och på så sätt vara med och ta beslut om sitt boende. Föreningen byggdes Under åren har de som bott här kommit överens om vissa grundläggande regler som främjar trivseln och ökar tryggheten för alla som bor i Jakob. Vi vill att Du tar del av dessa regler som finns i välkomstfoldern och i foldern Om att underhålla bostadsrätten. Vi vill uppmana dig att delta i de informationsmöten som föreningen anordnar och i årsstämman. Du är naturligtvis mycket välkommen att driva egna initiativ genom att skriva motioner till årsstämman, att delta i aktiviteter eller att kandidera till olika förtroendeuppdrag inom föreningen. Än en gång, välkommen! Håkan Skogsberg ordförande Sid 1

3 Var finns vad? Brf Jakob Ynglingavägen HSB HSB-huset hyresdel och kontor Brf Ynglingen Norra gården Grovtvätt ÅVrum områdes- 3EFS AB:s 1 3kontor Grovsoputrymme Vasaplatsen Vasaplatsen (se not nedan) Här hittar du Brf Jakob s serviceutrymmen! Grovtvättstuga, norra gården Källsorteringsrum, norra gården Styrelserum med brevlåda Bastu (norra), Allmogev. 3 Infartsgrindar Grovsoprum med container / elektronikskrot Källsorteringsrum, södra gården Föreningslokaler för upp till 130 personer Bastu (södra), Allmogev 16/18 Grovtvättstuga, södra gården EFS Områdeskontor, Allmogevägen 20 Här behöver du en Dallas-nyckel: För att komma in i källsorteringsrummen, grovsoprummet, grovtvättstugan på norra gården, samt till infartsgrindarna fodras en s k Dallas-nyckel till det elektroniska låset. Allmogevägen 4 14 ÅV rum 4 P-hus Föreningslokaler Södra gården Ynglingavägen Grovtvätt EFS AB Allmogevägen Föreningslokalerna kan hyras av dig som boende till ett subventionerat pris för fester eller andra sammankomster. Kontakta EFS kontor på Vasavägen 104, telefon Översiktens färgkodning Ingår i Brf Jakob och sköts av EFS AB. Ingår i Brf Ynglingen (sköts av HSB) Obs! HSB har ingen del i fastighetsskötseln inom Brf Jakob, utan alla fel och åtgärder anmäls alltid till EFS. Däremot skall du kontakta HSB vid eventuella fel eller driftsproblem som berör P-huset! Kontakta fastighetsskötaren Det är vi på EFS AB som sköter om fastighetens drift och system. Du kan kontakta oss på något av följande sätt: Områdesansvarig för Brf Jakob från EFS är Michael Micha Lund. Du når honom direkt på mobil Du hittar alla telefonnummer på sista sidan! EFS boendeservice på Vasavägen 104 Här kan du boka Brf Jakobs samlingslokaler, skriva P-platsavtal, hämta garagenycklar. Öppet vardagar kl (lunch 13-14) Områdeskontoret på Allmogevägen 20 Normalt bemannat måndag / torsdag mellan kl (Fastighetsskötaren finns inom området till kl 11.00). Fastighetsskötaren direkt Månd - torsdag kl samt fredagar kl kan du ringa fastighetsskötaren direkt på / Kundtjänst Du kan även ringa EFS kundtjänst för felanmälan måndag - fredag mellan kl på Via internet Felanmälan kan göras på eller på föreningens hemsida som är Jour-telefon all övrig tid (kvällar/nätter/helger) Jourbilen kan nås på ( Endast vid akuta fel! ) Sid 2

4 Dallas-nycklar - Vad är det? Föreningens samlingslokaler på södra gården Bra att veta runt ditt boende Dallas-nyckeln, även kallad Dallas-knapp, används inom Brf Jakobför tillträde till källsorteringsrummen, grovsoprummet, samt ena grovtvättstugan. Knappen öppnar även de elektriska körgrindarna till respektive gård. Detta elektroniska låssystem medger styrning av öppettider och liknande. Du kommer exempelvis inte in i grovsoprum m m nattetid. Systemet loggar alla passager som görs med datum, tidpunkt och lägenhetsnummer i en dator. Detta gör det möjligt att hitta syndare som missbrukardessa serviceutrymmen, och i och med detta åsamkar föreningen onödig kostnader. Till bastun fodras en speciell Dallas-knapp som köpes via föreningens bastuansvarige. Dessa lokaler kan du som boende hyra för sammankomster och festligheter. Hyreskostnaden för boende är subventionerad. Bokning och prisinformation får du hos EFS (Bosse) på telefon (Se även eller Administrativ och ekonomisk förvaltning genom SBC Att bo i bostadsrätt Brf Jakob är medlem i SBC. Från SBC sköter man den ekonomiska förvaltningen sedan den 1 januari (Föreningen är ej medlem i HSB längre.) Det är alltid till SBC du vänder dig med frågor runt hyresaviseringar, betalningar m.m. Du blir därmed inte automatiskt längre medlem i HSB, men kan om du så önskar, själv teckna ett eget privat HSB-medlemskap. Genom ditt medlemskap i föreningen är du också delägare i de hus med tillhörande mark som Brf Jakob äger. Att bo i bostadsrätt innebär både ansvar och skyldighet att tillsammans med övriga bostadsrättshavare ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen som disponeras gemensamt. De rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare, och medlem inom föreningen har regleras av Lagen om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen och Brf Jakob s Stadgar. Du kan enkelt ladda ner dessa på De beslut som vi i Brf Jakob fattar tillsammans får effekter lång tid framöver. Därför bör du känna till föreningens stadgar och ansvarsfördelningen för inre underhåll och reparationer. Enkelt uttryckt kan man säga att föreningen ansvarar för alla fasta installationer, och du själv svarar för underhåll och reparationer i din lägenhet. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där alla bostadsrättshavare solidariskt delar på kostnaderna enligt den ekonomiska planen. Brf Jakob s kostnader för produktion, drift och underhåll delas således solidariskt mellan 203 bostadrätter, och kommersiella lokaler. Onödiga kostnader påverkar givetvis din ekonomi via den månadsavgift som du betalar. Forts... Sid 3

5 Forts. Bra att veta runt ditt boende Hur föreningen arbetar Allt arbete i föreningen styrs av lagar, föreningens stadgar, samt de beslut som tas på föreningens årsstämma. Årsstämman hålls varje vår, då det gångna årets verksamhet presenteras. Där väljs också representanter för styrelsen, valberedningen samt revisorer. Styrelsen Den är stämmans verkställande organ, och har ansvaret för förvaltning och ekonomi. Det är i praktiken styrelsen som fattar de flesta besluten. Den skall enligt stadgarna bland annat besluta om årsavgifterna, upprätta underhållsplanen, årsbudgeten, samt besiktiga och inventera föreningens tillgångar. Välkommen att skriva till styrelsen Skriv gärna ner synpunkter och förslag till styrelsen och lägg i styrelsens brevlåda som finns på gårdssidan av Allmogevägen 3, vid styrelserummets dörr. Lägenhetens lås, nycklar, dallas-knapp och bokningscylindrar!! Till varje lägenhet hör från och med den 30 maj 2007 följande grunduppsättning nycklar: - 3 st Boendenycklar som passar till porten, cykelrummet (och som tillval lägenheten). - 2 st Husmorsnycklar som passar till tvättstugan och förrådsgången (+ grovtvätt/södra). - 1 st Tvättbokningscylinder med 2 nycklar för bokning av tvättstugorna. - 1 st Dallas-nyckel för tillträde till grovsoprum, källsorteringsrum och norras grovtvätt. För att höja säkerheten för alla boende, beslutade styrelsen att byta ut låssystemet våren Det nya låssystemet har helt spärrade 2-radigt kodade nycklar, med ett unikt nyckelämne för just Brf Jakob. Systemet är omöjligt att kopiera illegalt, skyddat av ASSA ABLOY AB, samt ger en dyrkoch manipulationsfri låsning. Som tillval kan varje bostadsrättshavare köpa en säkerhetscylinder till sin lägenhetsdörr som passar till boendenycklarna, eftersom varje lägenhets nyckeluppsättning är unikt kodad. Den som inte bytt sin lägenhetscylinder måste därför ha sina gamla lägenhetsnycklar kvar, och dessa skall då läggas till listan ovan. Om cylindern bytts, innebär detta förutom en säker låsning, också den bekvämligheten att man endast behöver ha 1 nyckel till lägenhet, port och cykelrum! Extra nycklar kan beställas via fastighetsskötaren och fodrar alltid rekvisition. Du eller någon annan kan omöjligt göra extra nycklar på egen hand! Med rekvisitionen går du till AB Norrlås i Jakobsbergs centrum för att få dina nycklar tillverkade. Nyckelkostnaden betalas av lägenhetsinnehavaren. Förkommen Dallas-nyckel kan beställas via fastighetsskötaren till en kostnad av 250:- kr. Ny tvättbokningscylinder kostar 250:- kr. Eventuella extralås (7- och 9-tillhållar) i dörrarna är den boendes ansvar, och administreras inte av vare sig fastighetsskötaren eller styrelsen. Om du inte är hemma, och vill släppa in fastighetsskötaren för arbeten i din lägenhet måste du sätta en nyckeluppsättning i lägenhetens servicetub. Portentréernas kodlås och koder Alla entréer är försedda med kodlås. Du kan komma in i porten utan nyckel genom att slå den aktuella koden. Kodlåsen är aktiverade mellan kl Efter kl måste du alltid använda din boendenyckel. Koderna byts var 6:e månad. Boende aviseras ca. 14 dagar i förväg. Fastighetsskötaren meddelar posten, citymail, polisen, brandförsvaret m.fl. de nya koderna. Du måste måste själv ombesörja att meddela den nya koden till hemtjänst och liknande! Försäkringar För att du skall få fullgott försäkringskydd måste normalt din vanliga hemförsäkring vara kompletterad med ett s.k. bostadsrättstillägg. Föreningens fastighetsförsäkring täcker i dag in detta tillägg för samtliga boende inom Brf Jakob. Du behöver därmed ej teckna detta tillägg till din vanliga hemförsäkring. Forts... Sid 4

6 Forts. Bra att veta runt ditt boende Överlåtelse av bostadsrätten (försäljning) I princip kan en bostadsrättshavare fritt överlåta sin bostadsrätt, genom att själv komma överens om priset med köparen. Köpet måste dock bekräftas, och köparen godkännas av styrelsen. Innan detta sker skall en l ägenhetstillsyn vara utförd av fastighetsskötaren EFS AB. Denna beställs på tel , eller direkt av fastighetsskötaren. Lägenhetstillsynen kostar f.n. 350 kr, vilket betalas av den som är säljande lägenhetsinnehavare. Vid tillsynen kontrolleras i huvudsak lägenhetens fasta installationer, vatten och el, kompletterat med att en fuktmätning görs i våtutrymmena. Om tillsynen inte är gjord, och tillsynsprotokollet saknas vid försäljningen, godkänner inte styrelsen överlåtelsen innan tillsynen blivit utförd! Uthyrning i andra hand Alla uthyrningar i andra hand skall alltid godkännas av styrelsen, och fodrar speciella skäl för godkännande. Ansökan görs på särskild blankett som finns att få via styrelsen. Observera att hyresgästen inte får flytta in förrän alla papper är helt klara och uthyrningen godkänd av styrelsen. Tänk på att nyttjanderätten till din bostadsrätt kan gå förlorad om du hyr ut den i andra hand utan att först ha inhämtat styrelsens skriftliga medgivande! Förändringar i lägenheten Om du funderar på att flytta väggar, glasa in balkongen, montera markiser och liknande ingrepp skall du alltid inhämta styrelsens skriftliga godkännande innan arbetet påbörjas. Tänk på att inglasning av balkongen fodrar byggnadslov, något som du själv måste ansöka om. Se även avsnittet Trivselregler och Om att underhålla bostadsrätten längre bak i detta häfte! Lägenhetens värme och ventilation Lägenheterna värms via vattenburna radiatorer som får sin värme från fastighetens centrala anslutning till fjärrvärmenätet. Du kan själv justera temperaturen på dessa med respektive radiators vred. En centralstyrning reglerar maxflödet i dina radiatorer med hänsyn tagen till den utomhustemperatur som råder. Därför kan temperaturen på panelerna variera. Ett avancerat tilluftssystem filtrerar inkommande friskluft som sedan vid behov förvärms innan den blåses in i lägenhetens vardagsrum, sovrum, klädkammare och förråd. Tilluften förvärms om så behövs till +16 gr C. Frånluften evakueras via WC, badrummet samt kökets spiskåpa. Observera att: Du INTE får röra luftventilernas don på något sätt. Man får således inte skruva locken vare sig in eller ut. Om du gör detta förstör du de injusterade luftmängderna, vilket omgående påverkar dina grannars lägenheter! Undvik att plocka ner dessa ventiler för rengöring om du inte är säker på att kunna återmontera dessa. Även vid rengöring får inte locket skruvas åt något håll. En injustering av luftflödena är mycket kostsam för föreningen. Om du orsakar att en ny måste utföras, på grund av ovanstående, kan kostnaden komma att debiteras dig som boende! Felanmälan och jourutryckningar Felanmäl omgående sådant du upptäcker inte fungerar eller är defekt. Utgå inte ifrån att någon annan gjort detta. Jourbil skickas ut nätter och helger beroende på felets art, vilket måste vara vara akut och fodra omedelbar åtgärd. Exempel är utströmmande vatten, strömavbrott, inbrott och liknande händelser som ej kan vänta med åtgärd till påföljande vardag. EFS AB äger rätt att vägra skicka jourbil på ej akuta fel! Aktuella telefonnummer finner du längst bak i detta häfte. Sid 5

7 Forts. Bra att veta runt ditt boende Separat mätning av värme och varmvatten Alla lägenheter har installerade mätare som mäter förbrukningen av värme och varmvatten i bostaden. Från 2009 debiteras detta månadsvis baserat på föregående års förbrukning samma period. Avstämning av den verkliga förbrukningen som varit sker sedan i februari/mars året efter. Elementens avkänningskroppar registrerar förbrukningen för uppvärmningen av bostaden. För att dessa enheter skall registrera en förbrukning måste elementet vara minst 3 grader varmare än rummets temperatur (den omgivande rumsluften i elementhöjd). Alla lägenheter försedda med brandvarnare Föreningen har installerat en brandvarnare i samtliga lägenheter, oavsett om den boende själv har ytterligare egna brandvarnare monterade. Underhållsansvaret för enheten åligger den boende, och inskränker sig endast till ett batteribyte vart 4:e till 5:e år. Brandvarnaren använder 3 st knappceller (CR 2025) som finns i de flesta affärer som säljer knappceller. Kontakta annars EFS vid problem. Rökförbud Inom Brf Jakob råder totalt rökförbud inom samtliga allmänna utrymmen som trapphus, förrådsgångar, hissar, tvättstugor och liknande. Du som röker utomhus - Undvik att kasta fimparna på marken! Använd gärna de askkoppar som finns utplacerade vid vissa entréer, eller tag med dig fimpen. Besök På Brf Jakob:s hemsida hittar du det mesta som rör föreningen och ditt boende. Här kan du bland annat hämta/läsa: - Stadgar och Föreskrifter - Kontakta styrelsen - Läsa om service och underhåll - Se aktuella aktivitetsdatum - Hämta olika utgåvor av skriften JiC - Läsa information om felanmälan - Områdesuppgifter till mäklare Jakob i Centrum (JiC) Styreslen ger cirka fyra gånger om året ut skriften Jakob i Centrum (JiC) som distribueras till föreningens samtliga 203 lägenheter. I denna får boende aktuell information om händelser och åtgärder, samt också om vad som är planerat i arbeten och underhåll. Fastighetsskötaren på EFS ger även ut egen kompletterande EFS-info när så är påkallat vid ex vis kodlåsändringar, driftstörningar, underhållsarbeten m.m. Sid 6

8 Att använda tvättstugorna Genom att beakta följande regler för tvättstugorna ökar trivseln för alla boende som använder dessa, samt att föreningen slipper onödiga reparartioner och servicekostnader beroende på felaktig användning av maskiner och tvättstugor. Märker du fel eller driftstörningar på utrustningen är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till fastighetsskötaren. Tvättiderna 1, Tvättning får ske mellan kl och till och med kl Utanför dessa tider är det inte tillåtet att nyttja tvättstugorna. Strömmen bryts automatiskt till maskinerna efter kl , Varje tvättpass är 4 timmar långt. Tiderna framgår av bokningstavlan i tvättentrén. 3, Det är viktigt att alla respekterar uppbokade tvättider. 4, Det egna tvättpasset får inte överskridas, oavsett när tvättningen påbörjades. Även torktumlare och torkskåp skall vara urplockade och rengjorda inom det egna passet! Bokning av tvättider 5, Bokning av tvättider görs på bokningstavlan som finns i tvättstugeentrén, genom att sätta in bokningscylindern med lägenhetsnumret i hålet för önskad tvättperiod. 6, Alla tvättider skall normalt bokas i förväg. Ingen tvättning får förekomma utan att passet är bokat med den egna bokningscylindern. Har cylindern kommit bort, kan ny cylinder köpas hos styrelsens bastuansvarige. Uppge aktuellt lägenhetsnummer vid beställning. 7, Tvättning utan förbokning kan undantagsvis tillåtas om tvättstugan är ledig, men den egna bokningscylindern skall ALLTID sättas in på plats för den aktuella tiden. 8, Om dubbla tvättpass behövs, skall det första tvättpasset ha löpt ut, innan cylindern får flyttas till kommande pass. Under förutsättning att det är ledigt. Innan du börjar tvätta 9, Kontrollera att allt är i sin ordning i tvättstugan. Se även efter att skurhink och rengöringsutrustningen finns på plats. Saknas något felanmäler du detta till EFS AB. Du får under inga omständigheter försöka köra en maskin som fastighetsskötaren märkt med skylten Ur funktion eller Avvaktar service, eftersom du då kan förvärra felet! 10, Kontrollera att det är städat i tvättstugan när du kommer. Meddela gärna fastighetsskötaren om du upplever att utrymmet eller dess utrustning verkar misskötas. 11, De flesta driftstoppen på maskinerna beror på BH-byglar och smådetaljer som skadar maskinernas utloppssystem med höga reparationskostnader som följd. Använd alltid tvättpåse till den typen av tvättgods! Påsar att låna finns normalt i varje tvättstuga. Saknas påsar i din tvättstuga skall du meddela fastighetsskötaren, så fyller han på. 12, All klädfärgning och liknande är givetvis ej tillåten i någon av föreningens maskiner. Fortsättning... Sid 7

9 Forts. Att använda tvättstugorna När tvätten är klar Ordningregler 13, Efter avslutad tvätt skall tvättstugan lämnas väl städad. Maskiner, bänkar och torkskåpet skall våttorkas. Golven skall sopas och våttorkas. Filtret i torkskåpet skall rensas. Glöm ej att rengöra tvättmedelsfacken! 14, Luckorna skall vara öppna på alla tömda maskiner. 15, Rensa bort damm från torktumlarens filter på dörrens insida. (Bilden visar Podab Streamline) Använd en borste till detta. 16, Kontrollera att inget överblivet tvättmedel har blivit kvar i maskinernas tvättmedelsfack. 17, Kontrollera tvättrummorna så att inga rester finns kvar. Torka ur om nödvändigt. 18, Efter avslutat tvättpass ta bort bokningscylindern! Sätt den gärna i nedre parkeringsläget, eller ta med den och förvara den i lägenheten. Får ej lämnas kvar i bokningsläge! 19, Tvättstugorna är naturligtvis endast till för boende i Brf Jakob och deras egen tvätt. 20, Ensamrätt till tvättstugan råder för den som bokat upp aktuellt tvättpass. 21, Var alltid rädd om lokaler och utrustning. Alla onödiga kostnader som uppstår drabbar alla boende genom höjda månadsavgifter! 22, Följ maskinernas driftsinstruktioner när du använder dessa. 23, Fel eller skador skall snarast anmälas till fastighetsskötaren EFS. Telefonnummer finns anslaget i samtliga portars namntavlor. 24, Skador på utrustning eller lokaler som skett genom oaktsamhet kan medföra att du blir ersättningsskyldig för reparationerna. 25, Städa efter dig! Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i när du kommer. 26, Om du har fönstret öppet under tvättpasset, stäng alltid detta när du lämnar tvättstugan. 27, Tryck ihop tomma tvättmedelskartonger när du kastar dessa i tvättstugans sopsäck. 28, Som i övriga lokaler inom Brf Jakob så råder totalt rökförbud även i tvättstugorna. 29, Det är absolut förbjudet att tvätta mattor och liknande i de vanliga tvättstugorna. Dessa maskiner är för vanligt tvättgods som kläder, sänglinnen och liknande. Se nedan! Grovtvättstugorna 30, Det är inte tillåtet att tvätta vanlig tvätt i grovtvättens maskiner! Dessa maskiner är dimensionerade för de tyngre uppgifterna som mattor, täcken och liknande. 31, I övrigt gäller samma regler för dessa som för de vanliga tvättstugorna. Grovtvättstugorna skall även dom alltid bokas med bokningscylindern vid bruk. Grovtvättstugor finns en på respektive gård (norra & södra), totalt två stycken. Den norra gårdens grovtvättstuga fodrar en s k Dallas-nyckel för tillträde! Sid 8

10 Så här gör du med dina sopor! Brf Jakob Sopnedkasten - Endast normala hushållssopor får kastas i trapphusens sopnedkast. - Alla sopor skall vara förpackade i väl ihopknuten påse innan de kastas. - Kattsand och liknande skall alltid packas i dubbla påsar (ihopknutna). I sopnedkasten får du bl.a. INTE kasta: - Blomjord, rotklumpar, pappkartonger, tidningar, returpapper, glasflaskor, möbeldelar, byggskräp eller stora sopsäckar! Källsorteringsutrymmen (ÅV-utrymmena) Öppnas med Dallas-nyckel - Återvinningsmaterialet skall läggas i respektive behållare. Se skyltarna. - Har du returtidningar som förpackats i påse, skall naturligtvis påsen vara av papper. - Platta ihop alla pappkartonger innan de läggs i härför avsedda burar. - Alla flaskor och burkar skall vara UTAN lock eller kapsyler (inga påsar får förekomma!). - Batterier skall läggas i batteriholken som finns i grovsoprummet!. I källsorteringsrummet får du lämna: Tidningar, journaler, kataloger, kartonger (ej plast och aluminium), wellpapp, flaskor och burkar av glas, plåtburkar och plast. I källsorteringsrummen får du INTE lämna: - Alla typer av miljöfarligt avfall, frigolit, hushållssopor, husgeråd, lysrör, glödlampor samt övriga grovsopor. Endast på skyltarna anvisat innehåll får förekomma i källsorteringens kärl. Grovsoprummet Öppnas med Dallas-nyckel - Grovsoprummet är endast till för boende inom föreningen Brf Jakob. - Allt avfall skall placeras i containern! Avfall får aldrig placeras på golvet bredvid containern! - Möbler och liknande skall av den boende demonteras innan de läggs i containern. I grovsoprummet får du lämna: - Maskiner, verktyg, cykeldäck, trävirke, frigolit, mineralull, möbler, mattor, cyklar, tomma plast- och plåtdunkar, kläder, textilier, husgeråd, julgranar mm. - Glödlampor, lysrör, video / datorer och övrigt elektronikskrot, vilka skall placeras i de separata behållare som finns anvisade. Elektronik-/elskrot får EJ läggas i containern! I grovsoprummet får du INTE kasta: - Någon typ hushållsavfall, glas, bildäck, bilbatterier, returpapper, kartonger. Detta gäller även alla typer av miljöfarligt avfall som ex vis ej tomma förpackningar med färg och lösningsmedel. Mediciner och termometrar lämnas alltid till något av apoteken i Jakobsbergs Centrum. Övrigt: Inget avfall får ställas på gårdarna eller utanför soputrymmena. Vid misskötsel som kan spåras, debiteras den boende direkt för de uppkomna kostnaderna med att ta rätt på felplacerade sopor et c. Kostnad minst 425:- per tillfälle enligt tidigare styrelsebeslut. ÖPPETTIDER: På grund av misskötsel är grovsoprummet endast öppet Måndag - Fredag mellan kl och helt stängt under lördag / Söndag! Sid 9

11 Om sophanteringen och dess kostnader Om vikten av att soputrymmena hanteras på rätt sätt Grovsoprummet är ingen självklarhet! Den service som Brf Jakob erbjuder sina boende i form av utrymmen för källsortering (ÅV), samt inte minst tillgången till ett Grovsoprum, är absolut ingen självklarhet inom andra föreningar i dag. Därför bör man också respektera de anvisningar som finns för hur dessa utrymmen skall användas, och vad som får deponeras i dessa. De flesta andra föreningar har i dag tagit bort sina containrar (grovsopmöjligheter), och de boende får själva ombesörja deponin genom att köra soporna till Lövsta eller Görvälns sopcentraler i egen regi! Anledningen till att man tar bort dessa möjligheter inom fastigheten är misskötsel, och därmed stigande kostnader för hanteringen, och inget annat. Feldumpat avfall = Onödiga kostnader När utrymmena ser ut som på bilderna till höger, tillkommer kostnader för upprensning och sortering. SITA kan till och med vägra tömma utrymmet, och dom plockar definitivt inte upp det som ligger på golvytorna. Det är helt enkelt inte deras uppgift! All sådan upprensning debiteras föreningen, och är att betrakta som helt onödiga kostnader... Sophanteringen påverkar din månadsavgift! En extra tömning av containern kostar ca 800:- plus moms i dag. Upprensning av hushållssopor i grovsoprummet, frgolit m.m. i ÅV-rummet och liknande kostar 380:-/timmen plus moms. KAMERAÖVERVAKNING! Grovsoprummet är kamerabevakat med inspelning kontinuerligt.. Alla besök finns därmed sparade i systemet för att spåra misskötsel i kombination med den loggade passagen i Dallas-systemet.! Effekten blir påtaglig om man betänker att någon slänger diverse möbler, som INTE demonterats i containern, och på så sätt fyller denna med onödig luft. Antingen skall någon annan stå och demontera möblerna (garderober et.c.) vilket enligt ovan kostar onödiga pengar, eller så skall SITA tömma containern en extra gång helt i onödan. Slår man ut detta på ett år blir det summor som lätt skulle kunna undvikas om alla följde de få enkla regler som gäller. Här finns ett enkelt sätt att påverka en del av föreningens årskostnader, som ligger till grund för den avgift du som boende betalar. Upprepad misskötsel av soputrymmena Systemet med Dallas-knappar och kameraövervakningen gör det möjligt att spåra syndarna. Kamera och Dallas-systemet agerar ihop och loggar vilken Dallas-knapp/innehavare som låste upp. Dessa får naturligtvis då själva betala för det som dom själva också ställt till med. Vid upprepad misskötsel kommer Dallas-knappen att spärras, och man har då inte längre möjlighet att nyttja exempelvis grovsoprummets faciliteter! Sid 10

12 Tillfartsgrindar för en lugn gårdsmiljö Brf Jakob Bilden visar grindsystemet på norra gården Båda gårdarna skyddas mot ovälkomna besökare genom ett grindsystem som är kopplat till det Dallas-system som finns installerat. Några saker är oerhört viktigt att känna till för dig som boende! Gånggrindarna passeras med din boendenyckel (portnyckel) Grindar med gångpassage finns monterade på fyra platser: - Mellan P-garaget och Allmogevägen 20 - I tunneln mellan Allmogevägen 8 och 10 - Mellan Allmogevägen 4 och P-garaget - Vid infarten till norra gården mellan Allmogevägen 1 och 3. I samtliga grindpartier finns en gånggrind som alla boende inom Brf Jakob kan låsa upp med sin portnyckel. Nyckeln passar i samtliga gånggrindar oavsett vilken gård grinden sitter monterad på. Gånggrinden på norra är lite speciell med sina dubbla låscylindrar. Som boende skall du bara använda den övre cylindern! Observera att grinden ej kan passeras med kod! Körgrindarna manövreras med din Dallas-knapp Grinden vid infarten mellan Allmogevägen 1 och 3 (norra) samt vid infarten mellan Allmogevägen 4 och P-garaget har en körgrind som är elektriskt manövrerad. Boende kan bara öppna den grind som tillhör gården som man bor på. Södra kan inte öppna norra och vice versa. Håll Dallas-knappen mot läsytan så går grinden upp, och stängs sedan helt automatiskt. (Alla passager loggas med lägenhetsnummer, datum och tid.) På gårdarna råder totalt P-förbud, och grindarna stängs av nattetid för att bereda dig som boende nattro fri från biltrafik och liknande.. Mellan kl kan körgrindarna inte öppnas av dig som boende! Sid 11

13 Trivselregler Montera parabol? Glasa in balkongen? Vad gäller för husdjur? Parkera inne på gårdarna? Svaren på detta och mycket mer finns i dessa Trivselregler! Brf Jakob Sammandrag av Trivselregler inom Brf Jakob fastställt av styrelsen i November 2001, kompletterat med dagsaktuell tilläggsinformation. Se gärna även föreningens hemsida på där separata dokument kan läsas eller hämtas.

14 Allmänna trivselregler inom Brf Jakob Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt. För att detta skall kunna uppnås är det nödvändigt att vi alla agerar med sunt förnuft, och följer de regler och föreskrifter som gäller för bostadsrätter i allmänhet, och Brf Jakob i synnerhet. Balkonger - Balkonglådor och andra föremål får ej placeras på utsidan av balkongräckena. - För inglasning av balkong och uppsättning av markis krävs dels byggnadslov samt ett godkännande (skriftligt) från styrelsen. - Kasta inte växtrens, fimpar och annat skräp från din balkong. Rengör inte heller golven genom att sopa skräp och vatten över kanten Se även Piskning/Vädring samt Paraboler och antennutrustning Bastuutrymmet Bastun är en plats för kroppsvård och skön avkoppling, och det skall kännas inbjudande att komma dit. Städa därför efter dig varje gång, och lämna bastun i sådant skick som du själv vill finna den! (Misskötsel av bastun innebär att man förlorar möjligheten att nyttja denna.) - Tag med dig burkar, flaskor och annat avfall när du lämnar bastun efter avslutat pass. - Använd bokningscylindern, och följ anvisningarna i Regler för bastu. Buller och störningar Ekonomi En god miljö förutsätter att vi inte stör våra grannar. Detta gäller både inomhus som utomhus, och kan handla om hög volym på TV, stereo eller radio, likaväl som ljud från maskiner och verktyg. Det är stor ekoeffekt på gårdarna, så att hög volym och högljutt tal kan vara störande även på relativivt stora avstånd. En praxis brukar vara att man inte skall spela musik högt, snickra/borra eller framkalla störande ljud efter kl kvällstid. Naturligtvis förtar inte detta att man visar sina grannar hänsyn även övrig tid på dygnet. - Meddela gärna dina grannar i förväg om du skall ha fest, eller utföra något som kan misstänkas uppfattas som störande av kringboende. Detta brukar förhindra onödig irritation och missämja! - Om du blir störd, påpeka gärna detta för din granne. Om inte detta hjälper bör du kontakta någon i styrelsen. Det finns en direkt koppling mellan Brf Jakobs kostnader och vars och ens enskilda ekonomi. Detta syns främst i månadsavgiften, som ju är föreningens inkomstkälla. Därför är det viktigt att var och en gör vad den kan för att hålla kostnaderna nere för föreningen. Det är därför viktigt att vi ex vis källsorterar allt på rätt plats, inte skräpar ner, släcker ljuset i källaren efter oss, och mycket mycket mer. Små kostnader blir snabbt stora summor på årsbasis för en förening av Brf Jakobs storlek. Och kostnaderna skall ju täckas av Din månadsavgift... Fordonstrafik på gårdarna P-FÖRBUD RÅDER! Totalt parkeringsförbud råder på Brf Jakobs gårdsytor. Det är privat tomtmark, vilket också gör att av olika myndigheter utfärdade P-bevis (även handikapptillstånd) INTE gäller! Man får köra in för direkt i och urlastning. Maximalt får bilen lämnas under 13 minuter, innan den skall flyttas ut från gården. P-böterna är på f n 400:- kronor, och utfärdas av Europark. Risken att få P-böter är mycket stor! Om man kör in för i och urlastning, skall bilen placeras så att fri väg finns förbi! Servicefordon, sopbilar m.m. skall kunna komma förbi. Vintertid måste även snöröjande fordon kunna ta sig fram obehindrat. Om du står så att sopbilar et.c. måste klämma sig förbi, riskerar du dessutom skador på din bil... Sid 12

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer