Bolagspresentation Februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagspresentation Februari 2014"

Transkript

1 Bolagspresentation Februari 014

2 Om Oscar Properties OSCAR PROPERTIES I KORTHET Oscar Properties bildades 004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit en central del i företagets identitet Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 600 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i kristider. Planen framåt är att fortsätta förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design till att börja med genom de nya bostäder som ligger på ritbordet just nu Oscar Properties Holding AB (publ) preferensaktie togs upp till handel den 18 juni 013 på Nasdaq OMX First North Premier AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom konvertering och om- och nybyggnation. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en omvandlad äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika AFFÄRS- OCH FINANSIERINGSMODELL Oscar Properties har utvecklat en finansieringsmodell som begränsar risk och skapar kapitalflöden genom joint venture-upplägg med respekterade och professionella partners. En grundprincip är att alla projekt ska stå på egna ben från dag ett projekten drivs i separata bolag, på så sätt minimeras risken att eventuella problem i ett projekt sprids till andra delar av koncernen

3 Om Oscar Properties forts. ORGANISATION Idag består Oscar Properties av cirka 47 medarbetare med en bred bakgrund och erfarenhet inom ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation och bostadsförsäljning. Organisationen omfattar dels investeringsprojekt för omvandling av kommersiella fastigheter till bostäder, dels byggnation av nya moderna och unika lägenheter. För att säkerställa hög kvalitet och effektivt genomförande till rimliga kostnader har Oscar Properties etablerat ett eget byggledningsbolag med erfarna projektledare från ledande byggföretag i Sverige PARTNERS Oscar Properties Holding AB (publ), som är helägt av Oscar Engelbert, består av fem olika joint venture-bolag varav Oscar Properties AB samägs med Erik Selin genom Skandrenting. Projektbolaget Oscarsborg AB ägs tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Fabege. 01 etablerades ytterligare två joint venture-bolag ett med det ledande nordiska riskkapitalbolaget Niam samt ett tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Wallenstam. Under 013 startades joint venture-bolaget Eriksberg Intressenter AB tillsammans med Veidekke

4 Oscar Properties vision, affärsidé, mål och strategi AFFÄRSIDÉ Köpa, utveckla och sälja fastigheter för bostadsändamål med attraktiva lägen i Stockholm MÅL Projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent Genomsnittlig projektmarginal för genomförda projekt sedan 004 har uppgått till cirka 17 procent Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering Projektutveckling genom delägda intresseföretag bidrar till ett effektivt kapitalutnyttjande och affärsflöden, begränsar risk och ger skalfördelar. Ett grundläggande mål är att alla projekt ska drivas i separata projektbolag varigenom risken reduceras för att eventuella problem i individuella projekt sprids till andra projekt Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent Oscar Properties kan dock tillåta sig att understiga 30 procent soliditet med beaktande av framtidsutsikterna på medellång sikt och verksamhetens aktuella riskprofil i övrigt. Per 31 december 013 uppgick soliditeten till 34 procent STRATEGI Samtliga boenden utvecklade av Oscar Properties ska vara moderna och unika med smarta, smakfulla lösningar Oscar Properties ska vara aktiv såväl inom konvertering som om- och nybyggnation Projektutveckling vad avser såväl konvertering som om- och nybyggnation, ska kunna ske både i egen regi och genom delägda intresseföretag UTDELNINGSPOLITIK Långsiktigt skall Oscar Properties lämna hälften av nettoresultatet i sammanlagd utdelning på stamoch preferensaktier. Eftersom Oscar Properties under de närmaste åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och likviditet kan utdelningen på stamaktierna komma att vara låg eller helt utebli

5 Styrelse och ledning Ledning Styrelse Organisation Oscar Engelbert VD och styrelsemedlem Grundare och ägare till 100 procent av antalet stamaktier och 99,7 procent av antalet röster i Oscar Properties genom bolag Övriga engagemang är relaterade till aktieägande i Bonnier AB, samt Engelbert Stockholm AB Anders von Scheele CFO Anställd sedan 010. Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Tidigare ansvarig för PwC:s fastighetsgrupp, med inriktning mot fastighets- och försäkringsbolags fastighetsinvesteringar Ulrika Arph Marknad och Försäljning Anställd sedan 007. Juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från Björn Rosengren Advokatbyrå Anders Tengbom Projektutveckling Nyproduktion Anställd sedan 01, Ingenjör, Tidigare ansvarig för Folkhem Produktion där han arbetade i 13 år ansvarade för all nyproduktion av bostäder Magnus Andersson COO Anställd sedan 013. Civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet och civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Tidigare VD Skanska Bostadsutveckling, Storbritannien Michael Moschewitz Finanschef Anställd sedan 01. Magisterexamen i ekonomi och finans, samt juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance Rikard Wiss Bygg Anställd sedan 013, Byggekonom från Kungliga Tekniska Högskolan, Tidigare. Projektledare/affärsutvecklare på Jernhusen med inriktning mot stora projekt. Har tidigare erfarenhet från Forsen Projekt AB där han var affärsenhetschef med inriktning mot Construction Management för stora projekt i Stockholmsregionen Jakob Grinbaum Styrelseordförande och ledamot sedan 01 Tidigare vvd i Nordea och dessförinnan Chef Group Treasury Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i band annat SBAB, AP4, Jernhusen, Stiftelsen Östgötagården Uppsala (studentbostäder). Advisory board: Genesta Property Nordic, samt Altocumulus Oscar Engelbert Se under Ledning Johan Thorell Styrelseledamot sedan 01 Verksam inom fastighetssektorn sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat Sagax AB (publ), Tagehus AB, Hemsö Fastighets AB och Cassandra Oil AB Jeanette Bonnier Styrelseledamot sedan 004 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier AB, AB Kvällstidningen Expressen och AB Dagens Nyheter, samt Svensk Filmindustri Lennart Låftman Styrelseledamot sedan 01 Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Intervalor, och ledamot i bland annat Dala Demokraten, Byggnads AB S:t Erik, Folktandvården, RFSU AB, Nyréns Arkitektkontor AB, Kungliga Operan, Sthlm Läns Landsting Interfinans och Telge Energi Bolagets filosofi är att knyta till sig medarbetare och kontakter med bred och relevant erfarenhet inom såväl bygg, konstruktion, arkitektur, fastighetsrätt, ekonomi, marknadsföring samt bostadsrättsförsäljning I takt med att antalet projekt har ökat, har också antalet medarbetare i Koncernen ökat till 47 personer per 31 december 013 Genom att samtliga nödvändiga kompetenser finns in-house kan kvaliteten säkerställas samtidigt som samtliga olika delprocesser i produktionen allt från ritning till byggnation och sedermera försäljning till bostadsrätts-föreningen och slutligen den individuella bostadsrättsköparen - hålls ihop, samt utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt

6 Genomförda projekt och investeringar Genomförda projekt Kurland 6 Lokalisering: Vasastan Byggstart: 011 Färdigställande: 01 Stråhattsfabriken Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 010 Färdigställande: 01 1 Isprinsessan Lokalisering: Västertorp Byggstart: 007 Färdigställande: 009 Luma 6 Lokalisering: Hammarby Sjöstad Byggstart: 007 Färdigställande: Sture Större Byggstart: 005 Färdigställande: 007 Privata investerare 9 Posthornet 10 Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 004 Färdigställande: 006 Privata investerare 3 17 Vasastaden 1 15 Gärdet Ateljéhuset Lokalisering: Vasastan Byggstart: 010 Färdigställande: Bodbetjänten 1 Lokalisering: Hökarängen Byggstart: 007 Färdigställande: 008 Privata investerare 7 Karlavägen 76 Byggstart: 011 Färdigställande: Kungsholmen 10 Norrmalm Östermalm Tegeludden 3 Lokalisering: Gärdet Byggstart: 010 Färdigställande: Stettin 4 Lokalisering: Gärdet Byggstart: 006 Färdigställande: 008 Privata investerare 8 Läderfabriken Lokalisering: Nacka Byggstart: 010 Färdigställande: 013 JV-partner: Fabege 1 Djurgården Genomförda investeringar Signalen Guldfisken 4 Heimd 30 Lokalisering: Vasastan Södermalm 9 13 Krukomakern Van der Huff 8 16 Nürnberg Hammarby Sjöstad /50 ägt tillsammans med en JV-partner 7

7 Pågående och planerade projekt Pågående konvertering Pågående nybyggnation 7 Nybrogatan 57 Byggstart: 01 Färdigställande: 013/14 Antal bostäder: 43 JV-partner: Fabege Biografen Byggstart: 01 Färdigställande: 014 Antal bostäder: 77 1 HG7 Lokalisering: Hammarby Sjöstad Byggstart: 01/14 Färdigställande: 014/15 Antal bostäder: 180 Tyresö Trädgårdar Lokalisering: Tyresö Byggstart: 013/14 Färdigställande: 015/17 Antal bostäder: 75 JV-partner: Wallenstam Vasastaden Gärdet 6 8 Chokladfabriken Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 013 Färdigställande: 015 Antal bostäder: Kungsholmen Norrmalm 1 13 Östermalm Planerad nybyggnation Djurgården Kullen Lokalisering: Gärdet Byggstart: 014 Färdigställande: 017 Antal bostäder: Ruddammen Byggstart: 015 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 54 Helix & Innovationen 9 Lokalisering: Hagastaden Byggstart: 015/16 Färdigställande: 017/18 Antal bostäder: Gasklockan 7 Lokalisering: N:a Djurgårdstdn Byggstart: 016 Färdigställande: 019 Antal bostäder: 300 Brofästet 8 Lokalisering: N:a Djurgårdstdn Byggstart: 016 Färdigställande: 018 Antal bostäder: 44 Karl Staaff Byggstart: 016 Färdigställande: 018 Antal bostäder: 55 JV-partner: Veidekke 10 Södermalm Förvaltningsfastigheter potentiell konvertering Vega 11 Lokalisering: Vasastaden Byggstart: 014 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 60 Riddaren 13 Byggstart: 015 Färdigställande: 017 Antal bostäder: 35 Bryggeriet 14 Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 014 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 165 JV-partner: Niam 4 Hammarby Sjöstad Grönland Lokalisering: Djurgården 1 Byggstart: E/T Färdigställande: E/T Antal bostäder: 4 50/50 ägt tillsammans med en JV-partner 5

8 Samarbete med JV-partners OSCAR PROPERTIES AB JV MED SKANDRENTING AB Skandrenting har en fastighetsportfölj bestående av cirka 60 fastigheter med ett totalt bokfört fastighetsvärde om cirka 3,5 mdkr. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB, som också är kontrollägare i Fastighets AB Balder med en fastighetsportfölj om drygt 5 mdkr och ett totalt börsvärde om cirka 11 mdkr Tillsammans med Skandrenting har sju projekt genomförts sedan 007 och för närvarande finns det sex gemensamma projekt om totalt cirka 830 bostäder PROJEKTBOLAGET OSCARSBORG AB JV MED FABEGE AB Fabege är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med en fastighetsportfölj om drygt 3 mdkr och ett börsvärde på cirka 1 mdkr I Oscarsborg har projektet Läderfabriken i Järla Sjö nyligen avslutats och projektet Nybrogatan är under slutförande. Dessa båda projekt omfattar tillsammans cirka 100 bostäder OSCAR MAIN ONE AB JV MED NIAM V HOLDING AB NIAM är ett ledande private equity företag inom fastigheter i norra Europa. De fastighetsfonder som NIAM förvaltar innehar fastigheter till ett värde av cirka 30 mdkr Tillsammans med NIAM innehas konverteringsprojektet Bryggeriet om totalt cirka 165 bostäder på Kungsholmen. Byggstart beräknas till 014 TYRJÄRN 11 HOLDING AB JV MED WALLENSTAM FASTIGHETS AB Wallenstam är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med cirka 8 mdkr i fastighetsvärde och ett börsvärde på 15 mdkr Tillsammans med Wallenstam innehas det gemensamma nybyggnadsprojekt, Tyresö Trädgårdar, i Tyresö där 75 bostäder planeras byggas ERIKSBERG INTRESSENTER AB JV MED VEIDEKKE AB Veidekke är ett av de största noterade bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag i Skandinavien Tillsammans med Veidekke har en markanvisning vid Karl Staaffs plats på Östermalm erhållits. Nybyggnation om 55 bostäder planeras med bedömd byggstart 016

ÅRSREDOVISNING OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 2014

ÅRSREDOVISNING OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 2014 ÅRSREDOVISNING OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 2014 2014 Oscar Properties 2014 I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 EN VÄRDESKAPANDE AFFÄRSIDÉ 8 PROJEKTPORTFÖLJ 12 AKTUELLA PROJEKTFASTIGHETER 14 MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) Viktig information Med Oscar Properties eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) Oscar Properties Holding AB (publ),

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Tobin Properties AB (publ) på First North November 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) Bolagsbeskrivning Nasdaq First North Januari 2015 Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser Det här är ATRIUM LJUNGBERG Atrium Ljungbergs arbete handlar om att skapa hållbara miljöer som människor vill vistas i, idag såväl som i framtiden.

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2011

ALM Equity ab årsredovisning 2011 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2013 HEMFOSA ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 HEMFOSA ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 HEMFOSA ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehåll 4 Bolaget i korthet 6 Året i korthet 8 Kommentar från VD 9 Bolagsstyrningsrapport 17 Förvaltningsberättelse 24 Rapport över resultat och övrigt

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

Information inför extra bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding AB (publ) den 5 november 2014

Information inför extra bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding AB (publ) den 5 november 2014 Information inför extra bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding AB (publ) den 5 november 2014 Förvärv av fastighetsbolag genom kvittningsemission Namnändring till Stendörren Fastigheter AB (publ)

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I REALXSTATE AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I REALXSTATE AB INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I REALXSTATE AB Erbjudande RealXstate (publ) ger ut Preferensaktier om motsvarande 50 miljoner kronor till 9,25% årlig direktavkastning med kvartalsvis utbetalande.

Läs mer

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2008 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Årsredovisning 2014 Brent House, London, England Akelius i korthet 48 000 lägenheter i fem länder 58 mdkr i verkligt värde fastigheter 17 000 kr per kvadratmeter

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield RUSNING TILL BÖRSEN Gynnsamt börsläge lockar fastighetsbolagen MAT & VIN Trend: Hälsosam matlagning på kontoret #1 2015 pris: 98: FOR ENGLISH:

Läs mer