Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År"

Transkript

1 Oxenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År

2 2 Oxenstiernan K a ffe i G obelä n g ru m m et efter log en d en 4 oktober 2006 Jan Klint. Yarl Lundström. Tage Sandberg. Kjell-Åke Andersson Ulf Eixmann Rune Kenwood Bertil Jaszka Lars Stranned Lennart Börjesson Inge Nilsson Loge 140 Brynte Birgerson Lillie Curt Lindgren Claes-Göran Frejme Berth Lindstrand Sture Gullbring Kenth Juhlin Bertil Hogmalm Jonas Vogel Sverker Arfvidsson Bengt Knape Jan Juréen Ulf Larsson Lasse Caspersson Kjell Clase

3 Oxenstiernan 3 Ö M h a r o r d e t Hej alla bröder! Hoppas att livet har sin gilla gång. Att hälsan står oss alla bi, samt att vi börjar planera för vår framtid. Varje ny dag är ju den första dagen på resten av vår jordevandring. Ju närmare julen vi kommer, desto mer tror vi väl alla på tomten? Vad skulle du önska fanns i tomtens julklappsäck? Om vi bortser från hälsan och kärleken, som vi brukar säga, och som man egentligen inte ska bortse från, vad skulle du vilja hitta då? När jag själv läser vad jag skrivit inser jag med förfäran att vår tidning inte räcker till för att besvara denna fråga. Om vi då tänker oss inom Odd Fellows ramar, så kan vi även där få många nedslag på tangentbordet. Jag tror, att ett svar kan bli, att man vill bli än bättre på det där med vänskap, kärlek o sanning. Vid sista logemötet gav vi sanningens grad. Vi som var där och såg det fina skådespelet, inser att livet inte alltid är så lätt. Mänskligheten har en viss förmåga att krångla till det, men kryddar vi med ödmjukhet, förnöjsamhet samt fördragsamhet så blir det lättare att vandra vidare. Jo, en sak ko nkret ön skar jag m ig. F ler nya bröder! Vi har alla mycket att leva upp till. Tänk om inte rikskanslern Axel Oxenstierna hade funnits. Och du! Du har väl betalt din tv-licens? Allt detta och mer därtill i vänskap kärlek sanning hälsar br Kjell. Loge Nr 18 Axel Oxenstierna Onsdagen den 15 november kl Loge - Gradgivning Invigningsgraden Klädsel: Frack - svart väst - vit fluga Vita vantar för recepiender, faddrar och ÄM Onsdagen den 6 december kl Loge - Program Fastställande av budget för år 2007 Klädsel: Mörk kostym - grå slips Onsdagen den 20 december kl Loge - Lilla julafton Julklapp för minst 25 kr medtages Klädsel: Mörk kostym - grå slips Läger Nr 4 Gothia Måndagen den 11 december kl Lägersammanträde Julsamkväm Klädsel: Mörk kostym - grå slips Kjell Clase ÖM Bröder Patriarker i Lägret Nr 4 Gothia! Har Du frågor om Lägret så ring mig eller skicka ett till: Meddela mig Din adress! Gunnar Molin Lägervärd Nästa Oxenstiernan utkommer efter första logen i december Broder Om Du byter adress, telefon-nummer eller -adress så glöm inte att meddela PS så vi kan hålla vår matrikel och e - postkatalog aktuella. Telefon Bostaden -adress: Redaktionen för Oxenstiernan. Gunnar Molin. Redaktör. Telefon: Ansvarig utgivare: ÖM. Sverker Arfvidsson. Intervjuer och korrektur. Willy Hermansson. Hemsidan, internet. Oxenstiernan kopieras av Arkitektkopia Kaserntorget Göteborg.

4 4 Oxenstiernan ODD FELLOW I GÖTEBORG FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FR.O.M T.O.M UNDER PERIODEN HAR FÖLJANDE INTRÄFFAT I BOLAGET: 1) In vän d iga rep aration er och större in köp : - Slipning och lackning av parkettgolv i rum 101, 103, 105, 106 och scen :- - Bröstningsmålning i rum 105, :- - Reparation av vikvägg mellan rum :- - Reparation av dörrarna 001, :- - Reparation av blyglasfönster :- - Städning :- - Inbrottsskador :- - Inköp och installation av defibrillator :- - Komplettering av befintlig ljudanläggning i rum 105, :- - Ritningsunderlag för brandskyddsdokumentation 6.000:- - Reparation av vattenskada från toalett 306 pågår?????:- Storköksreparationer: - Rörreparationer 6.000:- - Reparation av kaffebryggare 2.000:- - Elreparation av köksmaskin 1.000:- - Årlig service av kylanläggningen 2.200:- Komplettering samt reparation av elinstallation: - Reparation av belysning i simslåda och trappa :- Å rliga och tid sb estäm d a servicar: - Sotarservice 2.000:- - Larmservice :- - Hisservice 3.400:- 2) Utvändiga reparationer: - Upphandling av fönster och fasadrenovering :- Slutbesiktigat A vvikelser i sam band därm ed: / Separerad el-m ätning 7.000:- / Justering av fönstergaller 5.600:- / Justering av fönsterin nerbågar :- / Reparation av balkong 105 a :- 3) T axerin gsvärd et är oförän d rat K ron or 4) Styrelsen h ar sam m an träffat vid 7 tillfällen. O rd in arie b olagsstäm m a för 2005 h ar h ållits Vidare har VD och vvd deltagit vid: - 10 st b yggm öten i sam b an d m ed u tförd a en trep ren ad er. Säkerh etsan svarige B irg er L en n m alm h ar u p p rättat förslag p å tågord n in gen för förstärkn in g av skydd mot olyckor. F örslag p å n yem ission h ar fram tagits. B efin tliga storköksu tru stn in gen s statu s h ar kartlagts. 5) 4 Rotary-klu b b ar förlägger in te län gre sin a lu n ch sam m an träd en h os vår restau ratör. 6) A vlön ad och an ställd p erson al h ar u tgjorts av 2 p erson er. M ats B en gtsson läm n ade sin tjän st d en 30 ap ril M argareta V elén läm n ad e sin tjän st in för sem estern N ya m ed arb etare är: - Kanslist Gunilla Karlsson - F asigh etsskötare A gn eta P ersson G öteb org O d d F ellow i G öteb org F örvaltn in gs A B. Bo Gullbrandsson VD T agit d el av Sylvia Kusche Revisor

5 Oxenstiernan Profilen: Broder Jonas Vogel 5 Oxenstiernan: Vill Du berätta lite om Dig själv. Jonas Vogel: Jag är 24 år och född och uppvuxen i Rannebergen utanför Göteborg. Min pappa Horst är ju också Broder i vår loge. Pappa är nu pensionerad, han arbetade tidigare på sjö n, så när jag var liten trodde jag att alla pappor var borta från hemmet långa perioder. I dag har pappa deltidsarbete på Rättspsykiatriska kliniken som portvakt. Mamma Jolanta är lärare på Katolska skolan i Örgryte. Pappa kom till Sverige från en ort nära Dresden på 60-talet och mamma på 70-talet från staden Rzeszów i Polen. Rannebergen tillhör Angered som är en förort till Göteborg. I Rannebergen har vi en simhall, gym, pizzeria och servicebutik; system, apotek, bibliotek etcetera har vi i Angered. Min uppväxt förresten jag är fortfarande en yngling - kunde inte varit bättre, harmonisk och fin. Tänk på den nära naturen och den uppfriskande luften. Rannebergen har fått ett oförskyllt dåligt rykte, jag bor i ett lugnt område och känner mig absolut trygg. Jag växte väl upp som alla andra barn i Rannebergen. Vi sprang och vandrade i bergen Vättlefjäll, som ligger alldeles intill oss. Vättlefjäll består av berg, skog och många sjöar. Mellan sjöarna har man grävt kanaler där man kan paddla kanot, man hyr kanoten. I Rannebergens södra skola gick jag klasserna 1-6 och i Vättleskolan 7-9. Så där särskilt intresserad av skolan var jag väl inte. Skolan var lugn och sansad, tidigt tyckte jag om samhällskunskap och historia. Mitt gymnasium blev Katrinelundsgymnasiet vid Ullevi. G ym nasiet hade rykte om sig att vara känt för bråk och sånt. Men under hela min skoltid upplevde jag bara 2-3 bråk, så mycket är fördomar. Det fanns 16 olika nationella program att välja mellan, i dag finns programmen kvar men inriktningarna är flera. Jag valde samhällsprogrammet, ett program som passar många yrken. År 2000 tog jag studenten. En kort tid därefter gjorde jag lumpen på P4 i Skövde. Jag var radiolänkgruppchef, upprättade radioförbindelse mellan olika staber. Efter lumpen arbetade jag en tid som lärarassistent på Katolska skolan, min mamma hjälpte mig in. Lärare var ett yrke jag länge drömt om. På gymnasiet fanns en lärare som jag gillade och såg upp till. År 2001 började jag läsa på Pedagogen i Mölndal. Studietiden blev 4 ½ år lång, 1 ½ år på P edago gen och resten av tiden på H um a- nisten, den del av universitetet som ligger vid Näckrosdammen. På Pedagogen undervisades man i pedagogik. Tyvärr blev det lite flummigt och rörigt. I stället för att redovisa konkreta fall där erfarenheten talade undervisade man i rent vetenskapliga teorier som var distanserade från skolan. På Humanisten valde jag att läsa svenska som 2:a språk, det är för invandrare, och historia. U n- dervisningen består av egna studier, föreläsningar och tentor. År 2006 var jag färdig lärare m ed behörighet för både grundsko lans högstadie och gymnasium. Lediga lärarplatser var det för tillfället dåligt med och jag fick syn på en annons där SJ sökte tågvärdar. Jag har ärvt ett stort tågintresse från min pappa, han älskar gamla ånglok, en modellbana finns hemma. När vi har besökt Polen har vi också alltid besökt järnvägsstationerna. Tågjobbet är trevligt, jag får se olika platser, det ger många samtal och intressanta möten. F n reser jag mest med X2000 till Stockholm. O: Hur kom det sig att Du gick in i Odd Fellow och vill Du säga något om vår orden? Jonas: Under hela min uppväxt har jag varit medveten om Odd Fellow och vetat om att jag en gång skulle bli Broder. När jag var liten gick jag på barnfesterna och allt efter som har jag fått reda på mer och mer om Odd Fellow. Odd Fellow har väl motsvarat mina förväntningar. När man kommer till logen upplever jag en fri och skön stämning och jag tycker om den uppskattning man får när man kommer. På logen träffar jag många olika människor, vi har en gemenskap, vi är alla Bröder och jag upplever en helhet. Odd Fellow är ju också internationellt, tänk min pappa som har träffat Odd Fellow-bröder i tre olika världsdelar. Pappa och jag talar ofta om Odd Fellow och stöter på varandra när vi skall gå, så det blir av! M an m åste ju gå flera gånger för att sm älta in i gem en skapen och lära känna Bröderna. Jag har varit i Odd Fellow endast ett par år och hoppas nu på en fördjupad gemenskap och ökad förståelse för vad vänskap, kärlek och sanning innebär. Odd Fellow kallas ibland för en högskola för den mänskliga karaktären. O: Vilka är Dina intressen förutom Odd Fellow? Jonas: Jag läser mycket skönlitteratur, speciell fantasy. Det är böcker med sago- och mytliknande berättelser i en historisk värld med mycket magi och en kamp mellan det goda och det onda. Det största och mest kända verket inom denna genre är Trilogin om Härskarringen, skriven av den brittiska författaren JRR Tolkien, som de flesta har läst. Många böcker beskriver egentligen, lite mellan raderna, fenomen som finns i vår tid. Vidare är jag mycket intresserad av språk. Från mamma har jag polskan och på universitetet har jag läst isländska och fornisländska. Island ligger mig mycket varmt om hjärtat. Island är genuint och exotiskt, det är ungefär som Sverige men väldigt annorlunda. I Island känner man närheten till den stora naturen och den lilla människan. Island upptäcktes och började bebyggas av norrmannen Ingolfur Anarsson år 874. Tänk jag mötte en Broder som var islänning och vi pratade isländska. Islänningarna skrev för fullt redan på talet medan man i Sverige på allvar först kom i gång med skrivandet på 1500-talet. Redan på 1100-talet kom en fullständig isländsk grammatikbok ut. Man skulle kunna säga att isländskan jämte latin, grekiska och fornkyrkoslaviska tillhör de mest skrivna språken på medeltiden. Att isländskan har förändrats så lite beror till stor del på det tidigt anlagda skriftspråket, samt en stor medvetenhet om det egna språket. Isländskan är besläktad med norskan och svenskan. Fornisländskan ligger mycket nära fornsvenskan, språket har förändrats väldigt lite. Jag är katolik, precis som mamma, religionen betyder mycket för mig. I Katolska kyrkan är jag ganska aktiv, har bl a suttit som ordförande i ungdomsföreningen. I dag tjänstgör jag som s k ministrant, en slags kortjänare, och hjälper prästen. O: Berätta slutligen lite om Din familj. Jonas: Jag bor fortfarande hemma hos pappa och mamma och min yngre bror Jimmy. Jimmy arbetar nattskift på Volvo, så han sover på dagen. Vi bor i ett radhus i Rannebergen. På ett berg ligger en klunga radhus, cirka 160 st. Jag trivs väldigt bra här, den enda nackdelen är den långa restiden till stan. F n sparar jag pengar för att flytta till en egen lägenhet, Jimmy skall flytta till Angered centrum. Familjen försöker varje dag att ha gemensamma måltider, ibland far vi till vårt torp i Norra Vånga. Jag och de flesta i Sverige har det oförskäm t bra. Stora problem är det när datorn inte fungerar. Folk inser inte hur bra man faktiskt har det. SVERKER ARFVIDSSON

6 6 Oxenstiernan H änt i logen. Chefens dilemma D et finn s ett gam m alt talesätt som säger att inget företag är bättre än deras chef. D et är så sant. D et återspeglas ständig t hur chefen är. C hefens sätt att vara sm ittar av sig på telefon isten o ch t o m på portvakten. M an kan, då m an besöker en firm a lu kta sig till stämningen på företaget. Med chef menas då direktören, avdelningschefen eller om man så vill Övermästaren i en loge. Den sistnämnde måste ju i det här fallet betraktas som just chef. Varför chefen sprider trivsel eller vantrivsel vet man egentligen inte, man känner det bara. Det är en slags strömning som utgår från ch e- fen. Är han eller hon otrevlig så blir hela samlingen under denne otrevlig, håglös. ovillig, ointresserad eller slö. Är chefen däremot pigg och trevlig och har humor sprider det sig genom hela företaget. Man märker faktiskt redan hos telefonisten hur det är ställt i firman. Vänligt bemötande hos portvakten inte att förglömma. Det borde alla i chefsposition tänka på. En olämplig chef bör man försöka bli av med. Hur är stämningen i nr 18? Gissa tre gånger. Det finns en anda i nr 18 som man inte kan ta på, den finns där bara. Kamratskap, vänlighet, humor, hjälpsamhet, ja allt det där som man söker här i livet. Det som är själva kryddan! Därför går alla som kan med stor lust och glädje till logen på onsdagarna. Varför är det så i vår loge? Ja, gissa igen! Det har väl med det att göra som jag inledningsvis nämnde. Jo, vår nuvarande chef! Effes Hörna. Kaplans ord Det goda samtalet vänner emellan behöver inte innehålla många ord. Det goda samtalet per telefon till den ensamma människan är gott och välsignat i allt - samtalet kanske räddar dagen! Samtalet bland flera människor manar fram DITT STORA JAG som skall uppträda, stoltsera, bravera. Det goda samtalets regel nr 1 är först att lyssna och försöka förstå den andres situation och tankar. Det goda samtalet är ett livsvillkor - för oss alla! Hinner vi med det goda samtalet? Seniorernas lunch och besök på Operan den 17 oktober 2006 Födelsedagar =============================== Vi gratulerar i november 1 Å ke K arlsson 6 5 år 7 Y n gve B örjesson 6 0 år 2 4 R alf B jörkm an 7 0 år December 4 Jan A sklu n d 9 0 år 1 0 K jell C lase 6 0 år GRATTIS GRATTIS Rättelse i förra numrets Profilen: Kenth Juhlin! S tyck et: C a artik lar...m en nu var det dags att sluta., k om med på grund av slarv hos Redaktören. Detta stycke blev kvar från föregående Profilen: Broder Ingmar Fredriksson. Jag beklagar detta och ber Broder Kenth om ursäkt. Gunnar Molin Redaktör Bilden i mitten: Här gör tapetserarna kulisserna för nästa operaföreställning med premiär våren Bilden under: Här sys klänningarna för samma föreställning perso ner arbetar och verkar G öteborgso peran.

7 Oxenstiernan 7 Axel Oxenstierna (Gustafsson) Yrke: Statsman, riksråd, rikskansler, friherre, greve av Södermöre Far: Gustav Oxenstierna (Gabrielsson) ( ) Mor: Barbro Bielke (Axelsdotter) ( ) Född: Fån ö, U pplan d Död: Stockholm Begravd: Jäder, S ödermanland. Familj med Anna Bååt (Åkesdotter) ( ) Vigsel: Barn: Gustav Oxenstierna (Axelsson) ( ) Christina Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Johan Oxenstierna (Axelsson) ( ) Birgitta (Brita) Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Barbro Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Åke Oxenstierna (Axelsson) ( ) Katarina (Karin) Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Erik Oxenstierna (Axelsson) ( ) Gabriel Oxenstierna (Axelsson) Jakob Oxenstierna Maria Oxenstierna (Axelsdotter). Oxenstierna, Axel Gustafsson, , statsman, greve av Södermöre 1645, rikskansler från 1612, "herre till Fiholm och Tidö". Axel tillhörde ättens Södermöre-gren och var bror till Gabriel Oxenstierna. Från 1609 tillhörde han riksrådet; vid Karl IX:s död 1611 framstod han som rådsaristokratins ledare och hävdade med kraft dess intressen under Gustav Adolfs omyndighet. I landets svåra läge inledde han och kungen sitt fruktbara samarbete. Förvaltningen omorganiserades, och rikets alla resurser mobiliserades för den aktiva utrikespolitik som kulminerade i Sveriges ingripande i trettioåriga kriget. Han bistod kungen effektivt inom administration och utrikespolitik, vid fredsförhandlingarna i Knäred , i gifterm ålsförhandlingar och han ledde de för S verige lyckosam m a svensk -polska stilleståndsförhandlingarna i Altmark Åren styrde Oxenstierna det ockuperade Ostpreussen, där han genom hamntullarna skaffade medel till det fortsatta kriget i Tyskland. Intressena i öster såg han som i vissa avseenden viktigare än inblandningen i trettioåriga kriget. Det var emellertid denna expansionspolitik som förenade högadeln och kungamakten: man hoppades att adelns politiska och ekonomiska ambitioner skulle kunna tillfredsställas genom landförvärv och nya inkomstkällor både för den och för staten, för att inte tala om ren plundring. Inför dessa utsikter (som hindrade att adel och kungamakt åter hamnade på kollisionskurs, som på Karl IX:s tid) fick de långsiktiga strategiska behoven vika. Denna politiska dubbelhet - oförmågan att prioritera antingen "östpolitiken" eller "sydpolitiken" - bestod under hela stormaktstiden och blev ödesdiger under Karl XII. Vid Gustav Adolfs död 1632 befann sig Oxenstierna i Frankfurt am Main som chef för den svenska förvaltningen i sydvästra Tyskland. Efter kungens död vid slaget vid Lützen övertog Oxenstierna ledningen, och tack vare hans diplomatiska skicklighet, som bl a säkrade stödet från Frankrike, och Johan Banérs och Lennart Torstenssons militära förmåga kunde kriget segerrikt fullföljas. Fastän han var ledare för Kristinas förmyndarregering stannade han i Tyskland till 1646; han blev den erkänt främste bland Kristinas förmyndare. Hans politik gick ut på att skaffa Sverige "satisfaktion", dvs. utdelning på sin krigsinsats i trettioåriga kriget. Truppernas framfart i Tyskland gjorde Oxenstierna till en skräckfigur där. In i vår tid sjöng mödrar för sina barn: Bet, Kindlein, bet! Morgen kommt der Schwed'. Morgen kommt der Ochsenstern... (Bed, lilla barn, bed! I morgon kommer svensken. I morgon kommer Oxenstierna...). Freden i Brömsebro 1645 och westfaliska freden 1648 var framgångar för Oxenstierna, även om de adliga ambitionerna inte helt tillfredsställdes. Genom westfaliska freden 1648 säkrades Sveriges stormaktsställning. Arbetet på att bygga ut förvaltningen fullföljdes i anslutning till 1634 års regeringsform och efter de riktlinjer som dragits upp under Gustav II Adolfs tid års regeringsform, som var höjdpunkten i rådets och högadelns maktsträvanden, var författad av Oxenstierna, som alltså anslog tonen i Kristinas adelsvänliga styre. Ändå kom han alltmer på kant med drottningen, som såg sin egen makt kringskuren av honom och hans ståndsbröder, och hans inflytande minskade från Kristinas tronavsägelse sökte han förgäves hindra. Efter hennes tronavsägelse fick han under Karl X Gustav åter visst inflytande men avled kort därefter. Axel Oxenstierna har kallats "Sveriges främste statsman nedanför tronen". Sin största betydelse för eftervärlden har likväl Oxenstierna som den svenska statsförvaltningens verklige grundare. Sveriges byråkratiska tradition går obruten tillbaka till honom, och hans förvaltningssystem med dess kollegier bestod i stort sett oförändrat ända in på 1800-talet. Han lät uppföra Tidö slott och är begravd i sockenkyrkan i Jäder, som ligger närmast Fiholm. Han tilldelades av drottning Kristina, efter att fredsförhandlingarna i Brömsebro slutförts, grevskapet Södermöre (Södra Möre), gränshäradet i Småland som sträcker sig fram till Brömsebro. Grevskapet omfattade 11 socknar med totalt 610 hemman, som beräknades ge en årlig inkomst på daler silvermynt. Om ätten Oxenstierna: Oxenstierna är en adlig ätt med en oxpanna (tyska Ochsenstirn) i vapnet, känd sedan 1292 och friherrlig sedan , introducerad på R iddarhuset under nam net O xenstierna af Eka och Lindö. Till denna ätt hörde även Axel Oxenstierna, som blev stamfar för den sedan 1645 grevliga och 1706 utdöda gren som på Riddarhuset kallats Oxenstierna af Södermöre. Den i Sverige fortlevande grenen är ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, grevlig Fideikommiss: Värnberg i Uppland.

8 8 Oxenstiernan Gradgivning i sanningens grad den 18 oktober 2006 Bröderna Lars Elofsson L 69, Alf Sabel, ÖM Kjell Clase, Sune Larsson, Björn Ramsberg, Jonas Vogel. Ulf Eixmann Lars Bode, Loge Nr 132 Fristaden HP Sten Kristoferson L 4, Kjell Clase, Ulf Norgren Bo Hansson L 69 Sture Gullbring Christer Börjesson Ulf Nilsson L69 Lars Andersson O skar G rön L 69 L ars E lofsso n L 69 Axel Oxenstierna Loge Nr: 18 Vasagatan 9 Postnummer: GÖTEBORG Tel: Fax: FS Pg Nr: Hemsidan:

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Oxenstiernan. Invigningsgraden den 19 april 2006

Oxenstiernan. Invigningsgraden den 19 april 2006 Oxenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 3 År 2006 Logen är 106 År Invigningsgraden den 19 april 2006 Från vänster: CM Christer Börjesson, CMhm Peter Nordell, Recepienderna: Jörgen

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen!

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! Nr 2 2015-03 25 Bästa Vågbrytarbröder! A rbetet i O Fellow fortskrider och vi ämbetsmän börjar komma in i våra nya roller så sakta även om mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har haft

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Redovisning TMU-enkäten 12 Br. Logen 8 Gustav Fröding Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Fråga 1 Hur är trivseln innan logesalen? Snitt=4,3 3 2 1 1. Hur är trivseln

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009.

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Malmö stad Kultur för barn och unga Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Kultur för barn och unga, vill väcka barns och ungas lust

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer