Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År"

Transkript

1 Oxenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 5 År 2006 Logen är nu 107 År

2 2 Oxenstiernan K a ffe i G obelä n g ru m m et efter log en d en 4 oktober 2006 Jan Klint. Yarl Lundström. Tage Sandberg. Kjell-Åke Andersson Ulf Eixmann Rune Kenwood Bertil Jaszka Lars Stranned Lennart Börjesson Inge Nilsson Loge 140 Brynte Birgerson Lillie Curt Lindgren Claes-Göran Frejme Berth Lindstrand Sture Gullbring Kenth Juhlin Bertil Hogmalm Jonas Vogel Sverker Arfvidsson Bengt Knape Jan Juréen Ulf Larsson Lasse Caspersson Kjell Clase

3 Oxenstiernan 3 Ö M h a r o r d e t Hej alla bröder! Hoppas att livet har sin gilla gång. Att hälsan står oss alla bi, samt att vi börjar planera för vår framtid. Varje ny dag är ju den första dagen på resten av vår jordevandring. Ju närmare julen vi kommer, desto mer tror vi väl alla på tomten? Vad skulle du önska fanns i tomtens julklappsäck? Om vi bortser från hälsan och kärleken, som vi brukar säga, och som man egentligen inte ska bortse från, vad skulle du vilja hitta då? När jag själv läser vad jag skrivit inser jag med förfäran att vår tidning inte räcker till för att besvara denna fråga. Om vi då tänker oss inom Odd Fellows ramar, så kan vi även där få många nedslag på tangentbordet. Jag tror, att ett svar kan bli, att man vill bli än bättre på det där med vänskap, kärlek o sanning. Vid sista logemötet gav vi sanningens grad. Vi som var där och såg det fina skådespelet, inser att livet inte alltid är så lätt. Mänskligheten har en viss förmåga att krångla till det, men kryddar vi med ödmjukhet, förnöjsamhet samt fördragsamhet så blir det lättare att vandra vidare. Jo, en sak ko nkret ön skar jag m ig. F ler nya bröder! Vi har alla mycket att leva upp till. Tänk om inte rikskanslern Axel Oxenstierna hade funnits. Och du! Du har väl betalt din tv-licens? Allt detta och mer därtill i vänskap kärlek sanning hälsar br Kjell. Loge Nr 18 Axel Oxenstierna Onsdagen den 15 november kl Loge - Gradgivning Invigningsgraden Klädsel: Frack - svart väst - vit fluga Vita vantar för recepiender, faddrar och ÄM Onsdagen den 6 december kl Loge - Program Fastställande av budget för år 2007 Klädsel: Mörk kostym - grå slips Onsdagen den 20 december kl Loge - Lilla julafton Julklapp för minst 25 kr medtages Klädsel: Mörk kostym - grå slips Läger Nr 4 Gothia Måndagen den 11 december kl Lägersammanträde Julsamkväm Klädsel: Mörk kostym - grå slips Kjell Clase ÖM Bröder Patriarker i Lägret Nr 4 Gothia! Har Du frågor om Lägret så ring mig eller skicka ett till: Meddela mig Din adress! Gunnar Molin Lägervärd Nästa Oxenstiernan utkommer efter första logen i december Broder Om Du byter adress, telefon-nummer eller -adress så glöm inte att meddela PS så vi kan hålla vår matrikel och e - postkatalog aktuella. Telefon Bostaden -adress: Redaktionen för Oxenstiernan. Gunnar Molin. Redaktör. Telefon: Ansvarig utgivare: ÖM. Sverker Arfvidsson. Intervjuer och korrektur. Willy Hermansson. Hemsidan, internet. Oxenstiernan kopieras av Arkitektkopia Kaserntorget Göteborg.

4 4 Oxenstiernan ODD FELLOW I GÖTEBORG FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FR.O.M T.O.M UNDER PERIODEN HAR FÖLJANDE INTRÄFFAT I BOLAGET: 1) In vän d iga rep aration er och större in köp : - Slipning och lackning av parkettgolv i rum 101, 103, 105, 106 och scen :- - Bröstningsmålning i rum 105, :- - Reparation av vikvägg mellan rum :- - Reparation av dörrarna 001, :- - Reparation av blyglasfönster :- - Städning :- - Inbrottsskador :- - Inköp och installation av defibrillator :- - Komplettering av befintlig ljudanläggning i rum 105, :- - Ritningsunderlag för brandskyddsdokumentation 6.000:- - Reparation av vattenskada från toalett 306 pågår?????:- Storköksreparationer: - Rörreparationer 6.000:- - Reparation av kaffebryggare 2.000:- - Elreparation av köksmaskin 1.000:- - Årlig service av kylanläggningen 2.200:- Komplettering samt reparation av elinstallation: - Reparation av belysning i simslåda och trappa :- Å rliga och tid sb estäm d a servicar: - Sotarservice 2.000:- - Larmservice :- - Hisservice 3.400:- 2) Utvändiga reparationer: - Upphandling av fönster och fasadrenovering :- Slutbesiktigat A vvikelser i sam band därm ed: / Separerad el-m ätning 7.000:- / Justering av fönstergaller 5.600:- / Justering av fönsterin nerbågar :- / Reparation av balkong 105 a :- 3) T axerin gsvärd et är oförän d rat K ron or 4) Styrelsen h ar sam m an träffat vid 7 tillfällen. O rd in arie b olagsstäm m a för 2005 h ar h ållits Vidare har VD och vvd deltagit vid: - 10 st b yggm öten i sam b an d m ed u tförd a en trep ren ad er. Säkerh etsan svarige B irg er L en n m alm h ar u p p rättat förslag p å tågord n in gen för förstärkn in g av skydd mot olyckor. F örslag p å n yem ission h ar fram tagits. B efin tliga storköksu tru stn in gen s statu s h ar kartlagts. 5) 4 Rotary-klu b b ar förlägger in te län gre sin a lu n ch sam m an träd en h os vår restau ratör. 6) A vlön ad och an ställd p erson al h ar u tgjorts av 2 p erson er. M ats B en gtsson läm n ade sin tjän st d en 30 ap ril M argareta V elén läm n ad e sin tjän st in för sem estern N ya m ed arb etare är: - Kanslist Gunilla Karlsson - F asigh etsskötare A gn eta P ersson G öteb org O d d F ellow i G öteb org F örvaltn in gs A B. Bo Gullbrandsson VD T agit d el av Sylvia Kusche Revisor

5 Oxenstiernan Profilen: Broder Jonas Vogel 5 Oxenstiernan: Vill Du berätta lite om Dig själv. Jonas Vogel: Jag är 24 år och född och uppvuxen i Rannebergen utanför Göteborg. Min pappa Horst är ju också Broder i vår loge. Pappa är nu pensionerad, han arbetade tidigare på sjö n, så när jag var liten trodde jag att alla pappor var borta från hemmet långa perioder. I dag har pappa deltidsarbete på Rättspsykiatriska kliniken som portvakt. Mamma Jolanta är lärare på Katolska skolan i Örgryte. Pappa kom till Sverige från en ort nära Dresden på 60-talet och mamma på 70-talet från staden Rzeszów i Polen. Rannebergen tillhör Angered som är en förort till Göteborg. I Rannebergen har vi en simhall, gym, pizzeria och servicebutik; system, apotek, bibliotek etcetera har vi i Angered. Min uppväxt förresten jag är fortfarande en yngling - kunde inte varit bättre, harmonisk och fin. Tänk på den nära naturen och den uppfriskande luften. Rannebergen har fått ett oförskyllt dåligt rykte, jag bor i ett lugnt område och känner mig absolut trygg. Jag växte väl upp som alla andra barn i Rannebergen. Vi sprang och vandrade i bergen Vättlefjäll, som ligger alldeles intill oss. Vättlefjäll består av berg, skog och många sjöar. Mellan sjöarna har man grävt kanaler där man kan paddla kanot, man hyr kanoten. I Rannebergens södra skola gick jag klasserna 1-6 och i Vättleskolan 7-9. Så där särskilt intresserad av skolan var jag väl inte. Skolan var lugn och sansad, tidigt tyckte jag om samhällskunskap och historia. Mitt gymnasium blev Katrinelundsgymnasiet vid Ullevi. G ym nasiet hade rykte om sig att vara känt för bråk och sånt. Men under hela min skoltid upplevde jag bara 2-3 bråk, så mycket är fördomar. Det fanns 16 olika nationella program att välja mellan, i dag finns programmen kvar men inriktningarna är flera. Jag valde samhällsprogrammet, ett program som passar många yrken. År 2000 tog jag studenten. En kort tid därefter gjorde jag lumpen på P4 i Skövde. Jag var radiolänkgruppchef, upprättade radioförbindelse mellan olika staber. Efter lumpen arbetade jag en tid som lärarassistent på Katolska skolan, min mamma hjälpte mig in. Lärare var ett yrke jag länge drömt om. På gymnasiet fanns en lärare som jag gillade och såg upp till. År 2001 började jag läsa på Pedagogen i Mölndal. Studietiden blev 4 ½ år lång, 1 ½ år på P edago gen och resten av tiden på H um a- nisten, den del av universitetet som ligger vid Näckrosdammen. På Pedagogen undervisades man i pedagogik. Tyvärr blev det lite flummigt och rörigt. I stället för att redovisa konkreta fall där erfarenheten talade undervisade man i rent vetenskapliga teorier som var distanserade från skolan. På Humanisten valde jag att läsa svenska som 2:a språk, det är för invandrare, och historia. U n- dervisningen består av egna studier, föreläsningar och tentor. År 2006 var jag färdig lärare m ed behörighet för både grundsko lans högstadie och gymnasium. Lediga lärarplatser var det för tillfället dåligt med och jag fick syn på en annons där SJ sökte tågvärdar. Jag har ärvt ett stort tågintresse från min pappa, han älskar gamla ånglok, en modellbana finns hemma. När vi har besökt Polen har vi också alltid besökt järnvägsstationerna. Tågjobbet är trevligt, jag får se olika platser, det ger många samtal och intressanta möten. F n reser jag mest med X2000 till Stockholm. O: Hur kom det sig att Du gick in i Odd Fellow och vill Du säga något om vår orden? Jonas: Under hela min uppväxt har jag varit medveten om Odd Fellow och vetat om att jag en gång skulle bli Broder. När jag var liten gick jag på barnfesterna och allt efter som har jag fått reda på mer och mer om Odd Fellow. Odd Fellow har väl motsvarat mina förväntningar. När man kommer till logen upplever jag en fri och skön stämning och jag tycker om den uppskattning man får när man kommer. På logen träffar jag många olika människor, vi har en gemenskap, vi är alla Bröder och jag upplever en helhet. Odd Fellow är ju också internationellt, tänk min pappa som har träffat Odd Fellow-bröder i tre olika världsdelar. Pappa och jag talar ofta om Odd Fellow och stöter på varandra när vi skall gå, så det blir av! M an m åste ju gå flera gånger för att sm älta in i gem en skapen och lära känna Bröderna. Jag har varit i Odd Fellow endast ett par år och hoppas nu på en fördjupad gemenskap och ökad förståelse för vad vänskap, kärlek och sanning innebär. Odd Fellow kallas ibland för en högskola för den mänskliga karaktären. O: Vilka är Dina intressen förutom Odd Fellow? Jonas: Jag läser mycket skönlitteratur, speciell fantasy. Det är böcker med sago- och mytliknande berättelser i en historisk värld med mycket magi och en kamp mellan det goda och det onda. Det största och mest kända verket inom denna genre är Trilogin om Härskarringen, skriven av den brittiska författaren JRR Tolkien, som de flesta har läst. Många böcker beskriver egentligen, lite mellan raderna, fenomen som finns i vår tid. Vidare är jag mycket intresserad av språk. Från mamma har jag polskan och på universitetet har jag läst isländska och fornisländska. Island ligger mig mycket varmt om hjärtat. Island är genuint och exotiskt, det är ungefär som Sverige men väldigt annorlunda. I Island känner man närheten till den stora naturen och den lilla människan. Island upptäcktes och började bebyggas av norrmannen Ingolfur Anarsson år 874. Tänk jag mötte en Broder som var islänning och vi pratade isländska. Islänningarna skrev för fullt redan på talet medan man i Sverige på allvar först kom i gång med skrivandet på 1500-talet. Redan på 1100-talet kom en fullständig isländsk grammatikbok ut. Man skulle kunna säga att isländskan jämte latin, grekiska och fornkyrkoslaviska tillhör de mest skrivna språken på medeltiden. Att isländskan har förändrats så lite beror till stor del på det tidigt anlagda skriftspråket, samt en stor medvetenhet om det egna språket. Isländskan är besläktad med norskan och svenskan. Fornisländskan ligger mycket nära fornsvenskan, språket har förändrats väldigt lite. Jag är katolik, precis som mamma, religionen betyder mycket för mig. I Katolska kyrkan är jag ganska aktiv, har bl a suttit som ordförande i ungdomsföreningen. I dag tjänstgör jag som s k ministrant, en slags kortjänare, och hjälper prästen. O: Berätta slutligen lite om Din familj. Jonas: Jag bor fortfarande hemma hos pappa och mamma och min yngre bror Jimmy. Jimmy arbetar nattskift på Volvo, så han sover på dagen. Vi bor i ett radhus i Rannebergen. På ett berg ligger en klunga radhus, cirka 160 st. Jag trivs väldigt bra här, den enda nackdelen är den långa restiden till stan. F n sparar jag pengar för att flytta till en egen lägenhet, Jimmy skall flytta till Angered centrum. Familjen försöker varje dag att ha gemensamma måltider, ibland far vi till vårt torp i Norra Vånga. Jag och de flesta i Sverige har det oförskäm t bra. Stora problem är det när datorn inte fungerar. Folk inser inte hur bra man faktiskt har det. SVERKER ARFVIDSSON

6 6 Oxenstiernan H änt i logen. Chefens dilemma D et finn s ett gam m alt talesätt som säger att inget företag är bättre än deras chef. D et är så sant. D et återspeglas ständig t hur chefen är. C hefens sätt att vara sm ittar av sig på telefon isten o ch t o m på portvakten. M an kan, då m an besöker en firm a lu kta sig till stämningen på företaget. Med chef menas då direktören, avdelningschefen eller om man så vill Övermästaren i en loge. Den sistnämnde måste ju i det här fallet betraktas som just chef. Varför chefen sprider trivsel eller vantrivsel vet man egentligen inte, man känner det bara. Det är en slags strömning som utgår från ch e- fen. Är han eller hon otrevlig så blir hela samlingen under denne otrevlig, håglös. ovillig, ointresserad eller slö. Är chefen däremot pigg och trevlig och har humor sprider det sig genom hela företaget. Man märker faktiskt redan hos telefonisten hur det är ställt i firman. Vänligt bemötande hos portvakten inte att förglömma. Det borde alla i chefsposition tänka på. En olämplig chef bör man försöka bli av med. Hur är stämningen i nr 18? Gissa tre gånger. Det finns en anda i nr 18 som man inte kan ta på, den finns där bara. Kamratskap, vänlighet, humor, hjälpsamhet, ja allt det där som man söker här i livet. Det som är själva kryddan! Därför går alla som kan med stor lust och glädje till logen på onsdagarna. Varför är det så i vår loge? Ja, gissa igen! Det har väl med det att göra som jag inledningsvis nämnde. Jo, vår nuvarande chef! Effes Hörna. Kaplans ord Det goda samtalet vänner emellan behöver inte innehålla många ord. Det goda samtalet per telefon till den ensamma människan är gott och välsignat i allt - samtalet kanske räddar dagen! Samtalet bland flera människor manar fram DITT STORA JAG som skall uppträda, stoltsera, bravera. Det goda samtalets regel nr 1 är först att lyssna och försöka förstå den andres situation och tankar. Det goda samtalet är ett livsvillkor - för oss alla! Hinner vi med det goda samtalet? Seniorernas lunch och besök på Operan den 17 oktober 2006 Födelsedagar =============================== Vi gratulerar i november 1 Å ke K arlsson 6 5 år 7 Y n gve B örjesson 6 0 år 2 4 R alf B jörkm an 7 0 år December 4 Jan A sklu n d 9 0 år 1 0 K jell C lase 6 0 år GRATTIS GRATTIS Rättelse i förra numrets Profilen: Kenth Juhlin! S tyck et: C a artik lar...m en nu var det dags att sluta., k om med på grund av slarv hos Redaktören. Detta stycke blev kvar från föregående Profilen: Broder Ingmar Fredriksson. Jag beklagar detta och ber Broder Kenth om ursäkt. Gunnar Molin Redaktör Bilden i mitten: Här gör tapetserarna kulisserna för nästa operaföreställning med premiär våren Bilden under: Här sys klänningarna för samma föreställning perso ner arbetar och verkar G öteborgso peran.

7 Oxenstiernan 7 Axel Oxenstierna (Gustafsson) Yrke: Statsman, riksråd, rikskansler, friherre, greve av Södermöre Far: Gustav Oxenstierna (Gabrielsson) ( ) Mor: Barbro Bielke (Axelsdotter) ( ) Född: Fån ö, U pplan d Död: Stockholm Begravd: Jäder, S ödermanland. Familj med Anna Bååt (Åkesdotter) ( ) Vigsel: Barn: Gustav Oxenstierna (Axelsson) ( ) Christina Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Johan Oxenstierna (Axelsson) ( ) Birgitta (Brita) Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Barbro Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Åke Oxenstierna (Axelsson) ( ) Katarina (Karin) Oxenstierna (Axelsdotter) ( ) Erik Oxenstierna (Axelsson) ( ) Gabriel Oxenstierna (Axelsson) Jakob Oxenstierna Maria Oxenstierna (Axelsdotter). Oxenstierna, Axel Gustafsson, , statsman, greve av Södermöre 1645, rikskansler från 1612, "herre till Fiholm och Tidö". Axel tillhörde ättens Södermöre-gren och var bror till Gabriel Oxenstierna. Från 1609 tillhörde han riksrådet; vid Karl IX:s död 1611 framstod han som rådsaristokratins ledare och hävdade med kraft dess intressen under Gustav Adolfs omyndighet. I landets svåra läge inledde han och kungen sitt fruktbara samarbete. Förvaltningen omorganiserades, och rikets alla resurser mobiliserades för den aktiva utrikespolitik som kulminerade i Sveriges ingripande i trettioåriga kriget. Han bistod kungen effektivt inom administration och utrikespolitik, vid fredsförhandlingarna i Knäred , i gifterm ålsförhandlingar och han ledde de för S verige lyckosam m a svensk -polska stilleståndsförhandlingarna i Altmark Åren styrde Oxenstierna det ockuperade Ostpreussen, där han genom hamntullarna skaffade medel till det fortsatta kriget i Tyskland. Intressena i öster såg han som i vissa avseenden viktigare än inblandningen i trettioåriga kriget. Det var emellertid denna expansionspolitik som förenade högadeln och kungamakten: man hoppades att adelns politiska och ekonomiska ambitioner skulle kunna tillfredsställas genom landförvärv och nya inkomstkällor både för den och för staten, för att inte tala om ren plundring. Inför dessa utsikter (som hindrade att adel och kungamakt åter hamnade på kollisionskurs, som på Karl IX:s tid) fick de långsiktiga strategiska behoven vika. Denna politiska dubbelhet - oförmågan att prioritera antingen "östpolitiken" eller "sydpolitiken" - bestod under hela stormaktstiden och blev ödesdiger under Karl XII. Vid Gustav Adolfs död 1632 befann sig Oxenstierna i Frankfurt am Main som chef för den svenska förvaltningen i sydvästra Tyskland. Efter kungens död vid slaget vid Lützen övertog Oxenstierna ledningen, och tack vare hans diplomatiska skicklighet, som bl a säkrade stödet från Frankrike, och Johan Banérs och Lennart Torstenssons militära förmåga kunde kriget segerrikt fullföljas. Fastän han var ledare för Kristinas förmyndarregering stannade han i Tyskland till 1646; han blev den erkänt främste bland Kristinas förmyndare. Hans politik gick ut på att skaffa Sverige "satisfaktion", dvs. utdelning på sin krigsinsats i trettioåriga kriget. Truppernas framfart i Tyskland gjorde Oxenstierna till en skräckfigur där. In i vår tid sjöng mödrar för sina barn: Bet, Kindlein, bet! Morgen kommt der Schwed'. Morgen kommt der Ochsenstern... (Bed, lilla barn, bed! I morgon kommer svensken. I morgon kommer Oxenstierna...). Freden i Brömsebro 1645 och westfaliska freden 1648 var framgångar för Oxenstierna, även om de adliga ambitionerna inte helt tillfredsställdes. Genom westfaliska freden 1648 säkrades Sveriges stormaktsställning. Arbetet på att bygga ut förvaltningen fullföljdes i anslutning till 1634 års regeringsform och efter de riktlinjer som dragits upp under Gustav II Adolfs tid års regeringsform, som var höjdpunkten i rådets och högadelns maktsträvanden, var författad av Oxenstierna, som alltså anslog tonen i Kristinas adelsvänliga styre. Ändå kom han alltmer på kant med drottningen, som såg sin egen makt kringskuren av honom och hans ståndsbröder, och hans inflytande minskade från Kristinas tronavsägelse sökte han förgäves hindra. Efter hennes tronavsägelse fick han under Karl X Gustav åter visst inflytande men avled kort därefter. Axel Oxenstierna har kallats "Sveriges främste statsman nedanför tronen". Sin största betydelse för eftervärlden har likväl Oxenstierna som den svenska statsförvaltningens verklige grundare. Sveriges byråkratiska tradition går obruten tillbaka till honom, och hans förvaltningssystem med dess kollegier bestod i stort sett oförändrat ända in på 1800-talet. Han lät uppföra Tidö slott och är begravd i sockenkyrkan i Jäder, som ligger närmast Fiholm. Han tilldelades av drottning Kristina, efter att fredsförhandlingarna i Brömsebro slutförts, grevskapet Södermöre (Södra Möre), gränshäradet i Småland som sträcker sig fram till Brömsebro. Grevskapet omfattade 11 socknar med totalt 610 hemman, som beräknades ge en årlig inkomst på daler silvermynt. Om ätten Oxenstierna: Oxenstierna är en adlig ätt med en oxpanna (tyska Ochsenstirn) i vapnet, känd sedan 1292 och friherrlig sedan , introducerad på R iddarhuset under nam net O xenstierna af Eka och Lindö. Till denna ätt hörde även Axel Oxenstierna, som blev stamfar för den sedan 1645 grevliga och 1706 utdöda gren som på Riddarhuset kallats Oxenstierna af Södermöre. Den i Sverige fortlevande grenen är ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, grevlig Fideikommiss: Värnberg i Uppland.

8 8 Oxenstiernan Gradgivning i sanningens grad den 18 oktober 2006 Bröderna Lars Elofsson L 69, Alf Sabel, ÖM Kjell Clase, Sune Larsson, Björn Ramsberg, Jonas Vogel. Ulf Eixmann Lars Bode, Loge Nr 132 Fristaden HP Sten Kristoferson L 4, Kjell Clase, Ulf Norgren Bo Hansson L 69 Sture Gullbring Christer Börjesson Ulf Nilsson L69 Lars Andersson O skar G rön L 69 L ars E lofsso n L 69 Axel Oxenstierna Loge Nr: 18 Vasagatan 9 Postnummer: GÖTEBORG Tel: Fax: FS Pg Nr: Hemsidan:

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 4 År 2006 Logen är nu 107 År

Oxenstiernan. Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Nr 4 År 2006 Logen är nu 107 År Oxenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 4 År 2006 Logen är nu 107 År 2 Ö M h a r o r d e t Mina Bröder! Det finns mycket man kan filosofera om i denna spalt, men i skrivandets stund

Läs mer

Oxenstiernan. Aaxel Qxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Presidiet i Loge No 18 Axel Oxenstierna. Presidiet i Lägret No 4 Gothia

Oxenstiernan. Aaxel Qxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige. Presidiet i Loge No 18 Axel Oxenstierna. Presidiet i Lägret No 4 Gothia Oxenstiernan Aaxel Qxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 1. År 2004. Logen är 104 år. Presidiet i Loge No 18 Axel Oxenstierna. Från Vänster: UM Kjell Clase, ExÖM Per-Erik Winberg, PS Lars Stranned,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Oxenstiernan. Invigningsgraden den 19 april 2006

Oxenstiernan. Invigningsgraden den 19 april 2006 Oxenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 3 År 2006 Logen är 106 År Invigningsgraden den 19 april 2006 Från vänster: CM Christer Börjesson, CMhm Peter Nordell, Recepienderna: Jörgen

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kort sagt det handlar om livet.

Kort sagt det handlar om livet. Sånt är livet! Teater Trots Sånt är Ett tragikomiskt drama, som handlar om glädje och sorg, om kärlek och vänskap, om otrohet och skilsmässor, om mobbing och svek, om våldtäkt och alkoholism, om gräl och

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Personligt brev, exempel 1

Personligt brev, exempel 1 Personligt brev, exempel 1 Personligt brev, exempel 2 Personligt brev, exempel 3 Personligt brev, exempel 4 Mellanstad 2010-10-06 Hemma Borta AB Box 000 111 11 Hemma Ansökan om arbete som hotellstädare;

Läs mer

Campanas Godingar- åsså lite allsång!

Campanas Godingar- åsså lite allsång! Nr.1 2013 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 19 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby gamla skola. Årsmötesförhandlingar

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

BARN I VÄRLDEN. Bakgrund. Projektidé SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET HUARÖDS SKOLA VT 2000. Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger

BARN I VÄRLDEN. Bakgrund. Projektidé SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET HUARÖDS SKOLA VT 2000. Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET BARN I VÄRLDEN HUARÖDS SKOLA VT 2000 Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger Bakgrund Under HT-99 började en del av de äldre eleverna tala om att skaffa ett

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Fråga 1: Vem har skrivit Sagan om Karl- Bertil Jonssons julafton?

Fråga 1: Vem har skrivit Sagan om Karl- Bertil Jonssons julafton? Datum: 23 december 9 januari Fråga 1: Vem har skrivit Sagan om Karl- Bertil Jonssons julafton? 1. Astrid Lindgren X. Selma Lagerlöf 2. Tage Danielsson Fråga 2: På 1800-talet blev bocken tomten föregångare

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Valleby-Bladets tidningsredaktion ligger mellan kyrkan och biblioteket. Lasse och Maja går fram till tidningshusets ytterdörr.

Valleby-Bladets tidningsredaktion ligger mellan kyrkan och biblioteket. Lasse och Maja går fram till tidningshusets ytterdörr. Kapitel 2 et är eftermiddag och överallt på torget står små klungor av människor. De pratar ivrigt med varandra och skrattar. Då och då pekar någon mot Muhammed Karats guldaffär. Det är synd om Muhammed,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Elevmaterial. Läsförståelse. Kapitel 1 Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) 1. Johan har svårt för något. Vad? 2. Vad hatar Johan?

Elevmaterial. Läsförståelse. Kapitel 1 Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) 1. Johan har svårt för något. Vad? 2. Vad hatar Johan? SIDAN 1 Läsförståelse Kapitel 1 1. Johan har svårt för något. Vad? 2. Vad hatar Johan? 3. Vilket prov ska Johan ha i nästa vecka? 4. Varför har Johan öronproppar? 5. Vad försöker Johans mamma att göra?

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik HP Ruta september 2009 Kära bröder patriarker, Så är sommaren slut och hösten gör sig påmind genom att Lägerarbetet börjar så smått Vi i lägerkollegiet

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta.

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta. Tommy Söderberg gästade Idrottsgillet torsdagen den 31 oktober. Lunchmötet var välbesökt med 52 deltagare och avhölls denna gång på restaurang Lundia. Tommy gav en inspirerande och engagerad föreläsning

Läs mer

DAGAR MED STORT D 2015

DAGAR MED STORT D 2015 DAGAR MED STORT D 2015 1 januari Nyårsdagen 5 6 januari Trettonhelgen 13 januari Tjugonde dag jul 15 januari Tulpanens dag 21 januari Kramens dag 24 januari 2015 Frufridagen* 28 januari Kungens namnsdag

Läs mer

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Stina Inga Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 72 Jag skriver mest på omöjliga ställen, i bilen eller

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer