Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013"

Transkript

1 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013

2 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en idéburen rörelse som använder elevers engagemang och organisering för att förbättra samhället. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i människors liv och ur det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bridrar varje dag till en mer givande skoltid. I år är det 75 år sedan vår organisation bildades. Det var på hösten 1938 som ett 20-tal elever träffades i Göteborg för att bilda en centralorganisation för sina elevkårer. Sedan dess har vi fostrat en statsminister, två partiledare, ett tiotal ministrar, en ärkebiskop, ett tiotal professorer, konstnärer, artister och journalister. Vi har åstadkommit samhällspåverkan. I två dagar ska vi nu fortsätta förvalta och utveckla organisationen. Vi ska gå igenom förra årets verksamhet och vår ekonomi. Vi ska också välja en ny valberedning. De kommer få i uppgift att lägga fram förslag på Sveriges Elevkårers nästa styrelse till Kongressen Och på söndagen ska vi behandla motioner och propositioner - förslag på hur elevrörelsen ska utvecklas. Vi kommer få en fantastisk helg här på Stockholm Universitet nytt för i år är att ni inte är ensamma på vårt årsmöte. Vi har ett flertal utställare som deltar på den mässa vi skapat i anslutning till årsmötet. Det är företag och organisationer som vill komma i kontakt med elevkårer. Passa gärna på att prata med dem och se hur ni kan knyta nya relationer som kan stärka din elevkår. Slutligen har vi också gäster från våra nordiska grannländer på plats som kan berätta om elevrörelserna i sina respektive länder. Varmt välkomna! Innehållsförteckning Praktisk information 6 Praktisk information Formalia 12 Förslag på dagordning 13 Förslag på arbetsordning Föregående år 18 Verksamhetsberättelse 27 Bokslut Finansiella rapporter från Q1, Q2 och Q Revisionsberättelser Framtiden 48 Proposition I angående internationellt utskott 50 Utredning om elevrörelsens internationella engagemang 70 Proposition II angående servicemodell 76 Proposition III angående stadgerevidering Mattias Hallberg Ordförande för Sveriges Elevkårer 83 Motioner och motionssvar Valbilaga 89 Valberedningens förslag

3 Praktisk information

4 6 7 Praktisk information Informationsdisk Informationsdisken i Allhuset finns till för att hjälpa dig som deltagare. Om du undrar över något, behöver få tag i någon eller mår dåligt kan du vända dig till våra medarbetare i informationsdisken. Vi har en första hjälpen-låda tillgänglig som tas över av nattvakterna inför kvällen. Öppettider: Lördag: Söndag: Om du skulle behöva komma i kontakt med någon från Sveriges Elevkårer när informationsdisken är stängd har projektledaren en jourtelefon avsedd för nödsituationer: Garderob När ni checkar in på konferensen lämnar ni ert eventuella bagage i garderoben. Bagaget hämtar ni ut och lämnar in när konferensen slutar och börjar under alla dagar. Vi ansvarar inte för värdesaker. Röstkort och namnskylt När ni checkade in på årsmötet fick din elevkår ett röstkort. Röstkortet kan inte ersättas om det tappas bort så se till att hålla reda på det under båda dagarna. Om din elevkår blev medlem efter den 31 juli i år har fått ett yttrandekort som du kan använda om årsmötet beslutar att du får yttranderätt. Det beror på att stadgarna säger att den elevkår som blivit medlem senare än det datumen inte får röst-, förslags-, eller yttranderätt. Kontakta styrelsen vid frågor kring detta. Du har även fått en namnskylt som fungerar som passerkort till exempelvis årsmötessalen och matsalen och den måste bäras under hela årsmötet. Borttappad namnskylt ersätts ej. Mat och fika Frukost, lunch och middag serveras i Restaurang Lantis i Allhuset på de angivna tiderna i schemat. Fikat serveras i anslutning till mässan eller årsmötessalen. Alla deltagare får delta under alla måltider oavsett om man har bokat boende eller ej. Boende och duschar Övernattning för de personer som inte bor i Stockholm sker i Erikdalsskolans lokaler. Kl på lördagen går en buss från universitetet till skolan. På plats får ni veta vilken sal du ska sova i. Det är mycket viktigt att du respekterar indelningarna som gjorts baserat på kön. Kl går en buss tillbaka till universitetet. Enligt den information som tidigare har gått ut finns inga sängar, madrasser, lakan eller liknande i övernattningslokalerna. Du använder den sovutrustning du själv har med dig. Det finns duschar i anslutning till svosalarna att tillgå. Det finns ett begränsat antal duschar så tänk på att sprida ut er för att hinna med bussen som går tillbaka till konferensen. Det kommer att finnas två nattvakter på plats under natten. Abdulbari Abdulaziz Ali som nås på och Hedda Tingskog som nås på: Regler för övernattande: När ni är framme i sovsalarna kommer ni att få information om vad för regler som gäller. Det viktigaste att veta inför övernattningen är: När du går in i byggnaden med sovsalar ska du bli incheckad av en nattvakt som kryssar i att du har kommit dit och antecknar ditt personnummer. Det här görs för att veta vem och hur många som är i byggnaden t.ex. om lokalen skulle behöva utrymmas. Du får inte lämna byggnaden igen utan att checka ut hos en nattvakt. Giltigt skäl för att lämna byggnaden efter att ditt namn kryssats för är akut nödfall. Respektera andra. Låt de som vill sova göra det utan att bli störda. LIVSHOTANDE NÖTALLERGI Det finns personer på plats med allvarlig luftburen nötallergi. INGA NÖTTER får under några som helst omständigheter medtas varken till årsmötessal, mässlokal, sovsal eller andra platser under helgen. Alkohol/droger Årsmötet är ett drog- och alkoholfritt arrangemang. Drog- och/eller alkoholpåverkade deltagare kommer att stängas av från årsmötet och skickas hem på egen bekostnad. Reglerna gäller under hela helgen, även när mötet ajournerats. Att lämna området Om du av någon anledning behöver lämna universitetsområdet måste du meddela detta i informationsdisken. Samma sak gäller om du behöver lämna årsmötet för att åka hem tidigare. Om olyckan är framme måste vi ha en lista på alla personer inne i lokalen, och därför är det viktigt att denna regel följs. Resor och reseersättning Varje elevkår står själva för resekostnaderna till och från kongressen. Vi erbjuder möjligheten till reseersättning för er som reser långt. Mer information och blankett för ansökan om bidrag finns att ladda ner på vår hemsida under kongressens informations- och anmälningsflik. Rekommenderade färdvägar i Stockholm: Ni kan enkelt söka resa till och från universitetet via sl.se. Tunnelbanans röda linje (mot Mörby centrum) från T-centralen stannar vid hållplatsen Universitet. Samma linje rekommenderas motsatt väg men då från Universitetet (mot b.la. Fruängen, Liljeholmen). Universitetskarta I mailet du fick med praktisk information fanns en karta över Stockholms universitet. Använd den för att hitta mellan husen och till busshållplatsen där bussen till boendet går. Inloggning till internet I informationsdisken finns en lista med inloggningsuppgifter som varje elevkår får kvittera ut om internet önskas på universitetsområdet. På Erikdalsskolan finns ingen tillgång till internet. Utvärdera senast onsdagen den 27 november! Vi vill uppmana dig att gå in på utvärderingslänken du fått via mail och fylla i formuläret. Det är för din skull lika mycket som vår, så att ditt nästa besök på något av våra arrangemang kan bli ännu bättre. Fyll i formuläret senast den 27 november. Om du inte fått någon länk via mail kan du skriva upp din mail i informationsdisken under konferensen eller kontakta er verksamhetsutvecklare så ordnar vi det.

5 8 9 Schema Södra huset Allhuset Lördag 23 november Frukost Mässmingel Lunch Invigningstal: Richard Lind, teknisk direktör Microsoft Mötets öppnande Förhandlingar Förhandlingar Paus och mässmingel Förhandlingar Val av valberedning Söndag 24 november Frukost Förhandling Paus Förhandling Lunch Avslutning Tal: Katarina Engberg, departementsråd på Försvarsdepartementet och ordförande för Sveriges Elevkårer 1969 Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer Mässmingel Middag Boksläpp Buss avgår till boende

6 Formalia

7 12 13 Förslag på dagordning Styrelsen föreslår årsmötet besluta: att årsmötet fastställer dagordning till följande 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 3 Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll 4 Val av fyra rösträknare tillika protokollsjusterare 5 Fastställa röstlängden 6 Årsmötets stadgeenliga utlysande 7 Fastställande av arbetsordningen 8 Fastställande av dagordningen 9 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Bokslut och ekonomisk redovisning för Revisionsberättelser 12 Styrelsens ansvarsfrihet 13 Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för mandatperioden fram till Sveriges Elevkårers nästa årsmöte 14 Val av två ledamöter och två suppleanter för Sveriges Elevkårers valberedning för mandatperioden fram till Sveriges Elevkårers nästa årsmöte 15 Behandling av propositioner a) Proposition I angående internationellt utskott b) Proposition II angående servicemodell c) Proposition III angående stadgerevidering 16 Behandling av motioner 17 Övriga frågor 18 Årsmötet avslutas Förslag på arbetsordning Styrelsen föreslår årsmötet besluta: att årsmötet fastställer arbetsordningen till följande Närvaro och yttranderätt: Följande personer har närvaro och yttranderätt på årsmötet Styrelsen Valberedningen Revisorerna Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per Två ombud per elevkår som inte var medlemmar per Nominerade kandidater (i valärenden) Mötespresidiet Särskilt inbjudna gäster Hur man gör sin röst hörd i plenum Alla med yttranderätt kan begära ordet genom att sträcka upp sitt talarkort, och hamnar då på talarlistan (håll handen uppräckt till dess att du sett att mötespresidiet har nickat till dig) All debatt sker från talarstolen Talartidsbegränsning Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är debatten öppen för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt har förtur framför den som redan har varit uppe i talarstolen. Föredragande av motion/proposition: 5 min Förstagångstalare: 3 min + kommer först på talarlistan Andragångstalare: 3 min Pläderingar vid personval: 2 min Rösträtt Elevkårer som var medlemmar innan har en röst var på årsmötet Alla som har rösträtt har ett röstkort som de använder vid omröstningar. Förslagsrätt Dessa har förslagsrätt under årsmötet Ombuden för medlemsorganisationerna (bara medlemmar innan 31 juli 2013) Styrelsen Valberedningen Revisorerna Mötespresidet (förslagsrätt i ordningsfråga) Hur man inkommer med ett förslag Alla förslag lämnas skriftligen på papper till mötesordförande under pågående förhandling. För att ett förslag ska behandlas måste det lämnats till mötesordförande innan mötet börjar diskutera punkten.

8 14 15 Hur omröstningar går till I första hand sker omröstning med acklamation, det vill säga ja-rop. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. Om någon begär det så genomförs en votering, det vill säga omröstning sker genom att ombud en håller upp sitt röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster Om någon begär så genomförs rösträkning, omröstning sker genom att ombud en håller upp sitt röstkort i luften. Rösträknarna räknar rösterna Sluten omröstning, sker om någon begär det. Detta innebär att röstning sker på lappar som lämnas in till rösträknarna som sedan räknar alla inkomna röster Protokollsomröstning sker om 1/6 av ombuden begär, det innebär att varje enskild röst nedtecknas i protokollet Styrelsens förslag är alltid huvudproposition. Hur går valen till? Bara nominerade kandidater kan väljas Sluten omröstning sker om det finns fler kandidater än platser som ska tillsättas Man måste rösta på det antal kandidater som ska väljas annars är röstsedeln ogiltig Reservation Är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som årsmötet har fattat och att man vill få detta nedskrivet i protokollet. Måste lämnas in innan årsmötet är slut Läses upp under årsmötet Ska noteras i protokollet Replik Är möjligt om någon anser sig felaktigt citerad eller råkat ut för ett personligt påhopp. Beviljas av mötespresidiet Bryter talarlistan Ordningsfråga Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. Bryter talarlistan Ordningsfrågor ställs till mötespresidiet. Streck i debatten Om debatten behöver avslutas kan någon begära streck i debatten, och då röstar årsmötet om debatten ska fortsätta eller inte. Om årsmötet beslutar om streck i debatten får alla som vill en chans att sätta upp sig på talar listan Sedan lottas talarlistan och debatten fortsätter När det sista talaren är klar går årsmötet till beslut.

9 Föregående år

10 18 19 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Det första verksamhetsåret på styrelsens tvååriga mandatperiod har snart nått sitt slut. Året har präglats av våra sex principer: medlemsfokus och demokrati, tillgänglighet och långsiktighet samt öppenhet och sammanhållning. De har genomsyrat vårt arbete med att förvalta organisationen och mot vår strävan att nå visionen: att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. Verksamhetsåret är tiden mellan kongressen 2012 och årsmötet Den nuvarande styrelsen tillträdde dock vid årsskiftet 2012/2013 och i skrivande stund återstår ännu en månad av verksamhetsåret. Som komplement till verksamhetsberättelsen finns våra kvartalsrapporter där mer information om vår verksamhet återfinns. Styrelsen Styrelsen för Sveriges Elevkårer har under verksamhetsåret utgjorts av tolv ledamöter från olika delar av landet samt olika elevkårer. Ordförande: Mattias Hallberg, 22 år från Sigrid Rudebecks Elevkår, Göteborg Vice Ordförande: Helena Frieberg, 21 år från Elevkåren Katedral Uppsala Andra vice ordförande: Jakob Hultgren, 18 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm Ledamöter: Andrea Langendorf, 20 år från Kulturamas Elevkår, Stockholm Aza Cheragwandi, 19 år från Solna gymnasiums Elevkår, Solna Emil Gustavsson, 20 år från Elevkåren på De La Gardiegymnasiet, Lidköping Gustaf Göthberg, 20 år från Sigrid Rudebecks Elevkår, Göteborg Ida Wallin, 20 år från Kungsholmens gymnasiums Elevkår, Stockholm Lina Hultqvist, 19 år från Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås Louise Åberg, 19 år från Olympias Elevkår, Helsingborg Sofia Jannati, 21 år från Folkungaskolans Fria Elevkår, Linköping Suppleant: Wilhelm André, 20 år från Schillerska Elevkår, Göteborg Under verksamhetsåret har styrelsen genomgått en styrelse-utbildning, sammanträtt fem gånger och planerar ännu ett sammanträde innan verksamhetsåret är slut. Styrelseutbildning 29 november 2 december på Sveriges Elevkårers huvudkontor Genomförda styrelsemöten 2-3 februari på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 11 ledamöter, generalsekreteraren samt tre ledamöter ur valberedningen närvarade. 4-5 maj på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 11 ledamöter, generalsekreteraren, en lekmannarevisor samt tre ledamöter ur valberedningen närvarade juni på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 11 ledamöter samt generalsekreteraren närvarade augusti i Fjällbacka. 10 ledamöter, generalsekreteraren samt en lekmannarevisor närvarade. 16 oktober på telefonkonferens. 9 ledamöter samt generalsekreteraren närvarade Planerade styrelsemöten 2-3 november på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm Protokollssammanfattningar från varje styrelsemöte har gjorts tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida senast sju arbetsdagar efter avslutat möte. Kvartalsrapporter Senast en månad efter avslutat kvartal lämnar generalsekreteraren en kvartalsrapport till styrelsen. Efter att styrelsen har granskat och analyserat den skickas den ut till alla medlemmar och samarbetspartners. I den kan man läsa om viktiga händelser under kvartalet, hur väl vi når våra mål och vilken bedömning styrelsen och generalsekreteraren gör av verksamheten. Strategigrupp Fokus för styrelsen under året har bland annat varit att lägga långsiktiga strategier som går i linje med vår vision, vårt syfte och våra principer. För att kunna hantera detta i ett mindre forum utsåg styrelsen på sitt andra möte en strategigrupp som består av fem ledamöter. Planen är att till terminsstart 2014 ha en långsiktig strategi för Sveriges Elevkårer färdig. Media Under verksamhetsåret har Sveriges Elevkårer nämnts totalt 193 gånger i traditionella webb-medier och ordet elevkår har nämnts nästan 300 gånger. Vi har deltagit i debatter och inslag i de flesta större dagstidningar, TV-kanaler och radio. Ordet elevkår har omnämnts i sociala medier (mätt på i princip bara twitter eftersom facebook inte är lika sökbart) över 2500 gånger under verksamhetsåret. Nationellt påverkansarbete Under året har vi jobbat med att påverka politiker för att förbättra förutsättningarna för elevkårerna i Sverige och för att öka elevers rättsäkerhet i skolan. För att göra detta har vi haft möten med: Utbildningsministern Riksdagens utbildningsutskott Skolverket Skolinspektionen Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmiljöverket Lärarförbundet

11 20 21 Lärarnas Riksförbund Partipolitiska ungdomsförbund med flera. Vi har suttit med i ett antal referensgrupper till statliga utredningar som bereder förslag till riksdag och regering och lämnat in remissvar på relevanta utredningar. Under politikerveckan i Visby släppte vi också två rapporter tillsammans med lärarfacken där vi undersökte arbetsmiljöns betydelse för elevers skolresultat respektive hur väl gymnasiet förbereder elever för arbetslivet. Vi genomförde också en workshop tillsammans med kommunikationsskolan Hyper Island där deltagarna gemensamt skrev en bok om framtidens lärande. Tillsammans med SACO Studentråd arrangerade vi också ett seminarium om jämställdhet i gymnasiet och högskolan. Medarbetare Sveriges Elevkårer har i skrivande stund totalt 35 anställda som under året funnits utspridda på elva platser, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi har haft kontor i Sundsvall, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, Göteborg, Växjö, Kalmar och Helsingborg. De står för den dagliga förvaltningen av organisationen samt ser till att de av styrelsen uppsatta målen uppfylls. Under verksamhetsåret har följande personer arbetat för organisationen: Mikael Lundström Alexandra S Havik Kristoffer Ruckemann Marie Widerberg Åsa Bergman Martin Johansson Jonas Larsson Madeleine Liljedal Josefine Skoglund Jonas Lindeberg John Gustafsson Maria Tengblad Ebenezer Haregot Mikael Forslin Helena Kuhlfelt Sofia Andersson Klas Wetterberg Daniel Saadat Tove Henriksson Emelie Fors Alice Krön Linn Svansbo Abdulbari Abdulaziz Ali Johan Lindén Irena Pozar Carl Öhman Julia Örtegren Anton Bernhardt Hjelm Hedda Tingskog Sofia Hovnert Matilda Yvede Karolina Berntsson Frida Åsbrink Torbjörn Averås Skorup Markus Linhardt Malin Alfredsson Viktor Johansson Elias Collin Philip Österbo Ofelia Daun Fredrik Svensson Malin Nordkvist Freja Hedman Dante Zia Axel Edlund Caroline Knutsson Jacob Danielsson Isa Ståhl Zandra Bergman Jennifer Söderström Michaela Almquist Jini Christoffersson Malin Höök Medlemmar Vi har under året haft 326 medlemsorganisationer som tillsammans anslutit drygt elever. Elevkårerna och elevråden finns utspridda i alla Sveriges 21 län. En lista på alla medlemmar finns som bilaga. Medlemsförmåner Här följer en genomgång av hur medlemmarna fått ta del av de medlemsförmåner som beslutades om på kongressen Support Alla medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till support genom en av våra anställda verksamhetsutvecklare. Supporten fås både genom möten samt via telefon, mail och sociala medier. Vägledningen verksamhetsutvecklaren ger kan vara kring specifika frågor som uppstår i den enskilda elevkåren eller av mer allmän karaktär såsom projektledning och hur årsmöten går till. Sveriges Elevkårer har även erbjudit juridisk expertis vid behov. Beroende på problemets storlek har vi både använt oss av kunskapen som finns internt i organisationen och externt i form av jurister anlitade av organisationen, kostnadsfritt för elevkåren. Utbildning Elevkårerna och elevråden som är medlemmar erbjuds även utbildningar. Utbildningarna syftar till att ge medlemmarna verktyg att utveckla sina organisationer, samt inspirera till att prova på nya verksamheter. Utbildningarna är dels sådana som ges till styrelserna för medlemsorganisationerna, dels regionala utbildningar kring specifika områden, såsom medlemsvärvning och välkomstverksamhet. Vi erbjuder också heldagsutbildningar regionvis med föreläsare som elevkårerna och elevråden inte träffar vanligtvis i sitt arbete. Platserna är dock begränsade och vid anmälan är det först till kvarn som gäller. Den största utbildningen vi erbjuder är Upptakt. Det är en nationell träff som äger rum varje vår. I våras hölls den på Örebro Universitet och närmare 200 kåraktiva från 68 olika elevkårer deltog. Bland föreläsarna fanns biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård, kommunikationsskolan Berghs omvärldsbevakare Joakim Thulin med fler. Inbjudan till Upptakt gick ut till samtliga medlemmar, men även här fanns ett begränsat antal platser. Platserna tog slut snabbt och även om det var ett visst bortfall under helgen bedömer styrelsen arrangemanget som väldigt framgångsrikt. Av utvärderingarna att bedöma i efterhand var de som var där också väldigt nöjda. Under året har också 40 personer med ledande positioner i sina elevkårer genomgått en ledarskapsutbildning i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Material Det material som Sveriges Elevkårer tar fram, genom Elevrörelsens förlag, är av olika karaktär. Det syftar till att utöka kunskapsgrunden om elevkårsarbete. Materialen finns inom olika områden och på olika nivå, både grundläggande och fördjupande. De grundläggande tryckta materialen ges ut gratis till alla medlemmar medan de mer fördjupande finns tillgängliga att köpas. Under året har vi tryckt upp två nya böcker, dels Elevrätt genom vårt Arvsfondsprojekt Skolsmart, dels Myndighetsutövning i skolan tillsammans med juristerna Fredrik Engström och Peter Hellman. En mer utförlig lista över vilka böcker vi erbjuder våra medlemmar finns att hitta på Elevrörelsens förlags hemsida - Ekonomiskt stöd Alla medlemsorganisationer som skickat in korrekt kontobevis har fått ekonomiskt stöd utbetalat. Bidraget som betalas ut grundar sig på hur många medlemmar den enskilda elevkåren har värvat. Vad summan per medlem blir har i år grundat sig på dels en procentsats av hur många av skolans elever som är medlemmar i elevkåren, dels en procentsats på graden av lokal finansiering - alltså om skola, kommun eller landsting bidrar med medel för arbetet med elevkåren eller elevkårerna. Den totala utbetalda summan 2013 fram till verksamhetsberättelsens författande var drygt kr.

12 22 23 Sex principer för Sveriges Elevkårer Kongressen 2012 fattade beslut om sex principer för Sveriges Elevkårer samt tio principer för elevkårerna i Sverige. Det var principer som i och med beslutet fastslog principer som i hög utsträckning ska genomsyra både Sveriges Elevkårer och elevkårernas arbete. Principerna som årsmötet 2012 ansåg sig ställa upp bakom och hålla med om vara viktiga var för Sveriges Elevkårer som organisation: medlemsfokus, demokrati, tillgänglighet, öppenhet, sammanhållning och långsiktighet. De tio principerna för elevkårerna i Sverige är: bredd, balans, demokrati, ekonomisk hållbarhet, engagemang, frivillighet, jämlikhet, självständighet, tillgänglighet och universalism. Nedan följer en kort redogörelse för hur Sveriges Elevkårer har arbetat med dess sex principer. Medlemsfokus Sveriges Elevkårer utformar sina mål, strategier och verksamheter utifrån medlemmarnas beslut och behov. Alla beslut som styrelsen fattar och all verksamhet som bedrivs i organisationens vardag utgår från att det ska gynna medlemmarna, och följa medlemmarnas viljeyttringar på årsmöte och kongress. Sveriges Elevkårer är en medlemsstyrd organisation och att deras bästa ska ligga till grund för alla beslut är en självklarhet. Vi jobbar ständigt för att minska onödiga administrativa utgifter för att så stor del av våra ekonomiska resurser ska gå oavkortat till medlemsstöd. Under det här verksamhetsåret har vi också börjat jobba med kvartalsenkäter till medlemsorganisationerna så att de varje kvartal kan betygsätta vår verksamhet. På så vis kan de kommunicera sina behov till oss och vi kan anpassa verksamheten efter det. Demokrati Sveriges Elevkårer styrs genom av medlemmarna fastställda styrdokument och den av kongressen valda styrelsen. De viktigaste besluten fattas alltid av kongress och årsmöte. Under året har vi jobbat mycket med att implementera de nya styrdokument som medlemmarna fattade beslut om på kongressen Det handlar främst om våra nya principer och medlemsförmåner. I en organisation som vår, med stor omsättning av anställda, förtroendevalda och aktiva är det viktigt att det ständigt finns en diskussion om styrdokumenten och om våra principer. Styrelsen släpper varje kvartal en kvartalsrapport som redovisar hur verksamheten och ekonomin gått under det gångna kvartalet. Efter varje styrelsemöte finns även en protokollsammanfattning tillgänglig och för den medlem som begär det går även beslutsprotokollet att få ut. Det är för att det löpande ska gå att följa hur organisationen förvaltas. Sammanhållning Enbart om alla medlemsorganisationer sluter upp bakom visionen kan den uppnås. Sveriges Elevkårer uppmuntrar därför medlemmarna att utvecklas i enlighet med organisationens vision och principer. På Upptakt13 genomförde vi en workshop för alla närvarande med syfte att förankra principerna för elevkårerna i Sverige. Principerna har också varit närvarande i vår kommunikation till medlemmarna på många plan, inte minst genom verksamhetsutvecklarna. Styrelsens medlemsbesök är också ett sätt att skapa en större sammanhållning i organisationen. Långsiktighet Sveriges Elevkårer planerar sin verksamhet på lång sikt, för att nå den vision som är fastställd av medlemmarna. Planeringen av organisationens verksamhet och ekonomi sker alltid med ett långsiktigt tänk. Styrelsens arbete med långsiktiga strategier är ett utslag av en insikt om hur viktigt det är att lyfta blicken för att kunna nå vår vision. I organisationens dagliga arbete har vi under året blivit ännu bättre på att dokumentera och standardisera vårt arbete så att verksamheten inte blir personberoende. Övriga större händelser Flytt av huvudkontor På styrelsemötet i oktober beslutade styrelsen att vi ska byta lokal för sitt huvudkontor. Huvudkontoret har legat på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm i drygt 15 år, men i september 2014 löper hyreskontraktet ut och det finns inga möjligheter till förlängning. Det nya huvudkontoret ligger i stadsdelen Örnsberg i Stockholm och inflytt planeras till början av Alumnimiddag och 75-årsjubileum I mars arrangerade organisationen en middagsbjudning för aktiva i organisationen för att fira att det var 75 år sedan Statens Tekniska Skolors Elevförbund bildades i Göteborg av 7 elevkårer från hela landet. Ett 60-tal personer deltog och firade och delade med sig av gamla historier från förr. Tillgänglighet Sveriges Elevkårer upprätthåller en god relation med sina medlemmar och gör sig tillgänglig för dem i deras vardag. Genom våra verksamhetsutvecklare finns vi tillgängliga för våra medlemmar hela tiden. Vi värnar om det personliga mötet för att utveckla både medlemsföreningarna och Sveriges Elevkårer. Under detta verksamhetsår har vi också försökt jobba på en större tillgänglighet på sociala medier. Öppenhet Sveriges Elevkårer redovisar regelbundet sin verksamhet och sina ekonomiska förhållanden för medlemmarna på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

13 24 25 Medlemmar 2013 ABBE ABSOLUTPLUS Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår A-kåren ALE Ale Elevkår Aleholms Elevkår Allvar Gullstrands elevkår Almåskåren Alströmergymnasiets elevkår senaten Angereds Elevkår Arlandagymnasiets elevkår Bergagymnasiets Elevkår Berzans Elevkår Bildningscentrum Facettens Elevråd Birgittaskolans Elevkår Björko Elevkår Blackebergs elevråd Bolandgymnasiets Elevkår Borgar Borgis elevkår Bromangymnasiets elevråd Bromma Gymnasiums Elevkår Bräckebygg elevkår C4 Elevkår Carl Adolph Agardhs Elevkår Carlforsskas Elevkår Celsiusskolans elevkår Culturas Elevkår Cultus elevråd Dagy s elevråd Dahlandergymnasiets elevkår DBGY Borås DBGY Halmstad DCC s elevkår Västerås DCC s elevråd Didaktus Elevkår Liljeholmen Donnergymnasiet i Göteborgs Elevråd Donnerorden Dragonskolans Elevkår Drottning Blankas Elevkår Drottning Blankas Elevkår Göteborg Ehrensvärdskas Elevkår Einar Hansens elevkår Ekbackeskolans Elevkår Ekebys Elevkår Elevföreningen JENSEN Gymnasium Borås Elevkåren af ProCivitas Elevkåren Duveholm och KTC Elevkåren GUC Elevkåren Katedral Elevkåren Katedralskolan Elevkåren Lugnetskolan Elevkåren Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Elevkåren på af Chapman Elevkåren på De la Gardiegymnasiet Elevkåren på John Bauer Elevkåren på naturbruksgymnasiet Elevkåren Rosendal Elevkåren Teknis Elevkåren Theta Elevkåren THG Elevkåren vid Bladins Elevkåren vid Campeon Frigymnasium Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet Elevkåren vid John Bauergymnasiet Kalmar Elevkåren vid Lars Kaggskolan Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet Elevkåren vid Pauli Gymnasium Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg Elevkåren vid Rytmus Elevkåren vid Rönnowska Elevkåren vid universitetholmens gymnasium Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Elevkåren vid Växjö Katedralskola Elevkåren vid Österänggymnasiet Elevplenum vid Procivitas i Växjö Elevrådet BPG Elevrådet Eksjö Gymnasium Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola Elevrådet på ABB Industrigymnasium Ludvika Elevrådet på Högbergsskolan Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet Elevrådet på Kunskapsgymnasiet Norrköping Elevrådet vid ABB industrigymnasium Elevrådet vid Bäckängsgymnasiet Elofkåren Enskilda gymnasiets elevkår Enskilda Kåren Nyköping Erikslunds elevråd Ester Mosessons Elevkår Europakåren FEK FGE Filbornas Elevkår FJG Folkungaskolans Fria Elevkår Folkuniveristets GY Elevråd Karlstad Forshagas elevråd Frans schartaus elevkår franska skolans elevråd Fyrisskolans elevkår Fågelviks elevkår Globala gymnasiets elevkår Grennaskolans Riksinternat GTI:s Elevråd Gullviva gymnasiums elevråd Gunillakåren gångsätra elevkår Hagagymnasiets Elevråd Hagströmska Elevkår Hagströmskas elevkår Hedbergskas elevkår Heleneholms elevråd Helixgymnasiets elevråd Hermods Elevkår Hersby Gymnasium Elevkår Himmelstalunds elevråd Holavedsgymnasiets Elevråd HTS elevkår Huddinge gymnasium elevråd Hulebäcks Elevkår Humanus elevråd Hvitfeldtska elevkår Hässlö Elevkår igelstavikens elevråd IGUEK IHGR STUN IKE Ingrid Segerstedts Elevkår INIT Elevråd ITG Elevkår IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår Jacobsskolans Elevkår JB Elevkår Borås JB gymnasiet Skellefteå elevråd JB Kåren Halmstad JB Lunds Elevkår JB NKPG JB uppsala elevråd JBs elevråd Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår Jensen Gymnasium Västerås Elevkår JENSEN Orebro JensenGymnasiumVästra Elevkår Jensens Elevkår John Bauer växjö Karlbergs Elevkår Karlfeldts elevkår Karolinska skolans Elevråd Katedralskolans Elevkår Katedralskolans fristående elevkår Kattegattkåren Kavelbro elevkår KGK Elevkår KGLE KG-Tinget KGVE Klara Norras Elevråd Klara södras elevkår Klaras Elevkår Klippans Elevkår KPGs elevkår Kristofferskolans Elevkår KSKÅREN Kullagymnasiets elevkår Kulturama Gymnasiums Elevkår Kungsholmens Gymnasiums Elevkår kungsmadskolan elevkår Kungstensgymnasiets Elevkår Kunskapsgymnasiet elevkår Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår Kunskapsgymnasiet Göteborgs Elevkår Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala KVE Kärrtorps elevkår Lars-Erik Larsson Gymnasiets Elevkår LBS Elevkår LBS Elevråd Kungsbacka LBS Kristianstads elevkår Leksands gymnasiums elevråd LFTG kåren Lindeskolans Elevkår Linnés Elevkår Linnéskolans elevkår Livets Ords elevkår LM Engströms Elevkår Malmö Praktiskas Elevkår Marks Elevkår METG Sollentuna Elevkår METGs Lund elevråd MHEK Midgårds Elevkår Mikael Elias Teoretiska Gymnasiums Elevkår Mjölnergymnasiets Elevkår MLE Munkkåren Nacka gymnasiums elevkår NFU Elevråd Nikodemus Elevkår Nils Ericsons Elevkår Nils Holgerssons elevkår Nobels Elevkår nordenbergsskolans elevråd Norra djurgårdsgymnasiets elevkår Norra Reals Elevkår NTI Sollentuna Elevkår NTI STHLM Elevråd Nyströmskas Elevkår Nösnäs Elevkår OHMS LAG Olympias Elevkår Oscarskåren P.R.I.M.E.S.T Elevråd Parkgymnasiets elevkår Parkskolans Elevkår Peabskolan elevråd Per Brahegymnasiet Platengymnasiets Elevkår Polhems elevkår Polhemskåren Polhemsskolans elevkår Portalens Gymnasium Göteborgs Elevkår Praktiska Dreamkår Praktiska elevkår Psykologigymnasiets Elevkår Richard Steffens elevråd (RSG elevråd) Risbergska skolans Elevråd Rudbeckianska gymnasiets elevråd Rudbecks elevkår Rymds Elevkår Ryssby Fria Elevkår Rådet Soltorgsgymnasiet Rönnens elevkår Rönnes elevkår S:t Eriks Elevkår S:t Petri elevkår S:ta Ragnhilds Elevkår Sanda Elevkår Sandvikens Elevkår Schillerska elevkår Sigrid Rudebecks Elevkår Sinclairs elevkår Sjödalsgymnasiets elevråd Sjölins Elevråd Skrapans Elevkår Skvaderns Elevstyrelse SMV Tyska Skolan Solbergas Elevkår Solna Gymnasiums Elevkår Spånga Elevkår SRG-Svedalas elevråd SSG Elevkår Staffangymnasiets Elevkår Stagneliusskolans elevkår STG Stjerneskolans Elevkår Stjernhööksgymnasiets elevråd Strömmaskolans elevkår Sturekåren Sunds Elevkår SÄG:s Elevkår Söderports elevkår Södra Latins elevkår Taseruds Elevkår TBS Karlstad Elevkår TBS Malmö Elevkår TBS Uppsala Elevkår TEEO Teknikums elevkår Teknis Elevråd TG Elevråd The Core The IB Student Union The Student Council of International School of Stockholm The Student Union of IEGS Thoren Linköpings elevkår Thorildsplans Elevkår Tibbles elevkår Timrå gymnasiums elevråd Tingsholmsgymnasiets Elevråd Tingvallas Elevkår Torekällgymnasiets Elevkår Torsbergsgymnasiets elevråd Tranemo Gymnasieskolas Elevråd Tullinge gymnasium elevkår Tullängsskolans Elevkår Tycho Brahes Elevkår Törnfisch Elevkår UBC Elevkår UBGS elevkår UIG Elevkår Ullvikåren Uppvidinge elevkår UWS Elevkår Valhalls Elevkår Wendes patrol Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår Viktor Rydberg Odenplans Elevkår Wilhelm Haglunds Elevråd Vipans elevkår Virginska HardKår Vittra Frams Elevråd Voxnadalens gymnasiums elevråd

14 26 27 Värmdö Gymnasiums Elevkår väsby nyas elevkår Västerhöjds Elevkår Västermalms elevkår Växjö Fria Fordonsgymnasium växjö frias elevkår Yrkesgymnasiets Elevråd Ådalsskolans Elevkår Ållebergsgymnasiets Elevkår Åva elevråd Älvstrandsgymnasiets Elevkår ÖEG Öknaskolans Elevråd Ölands gymnasiums elevkår Önnestadsgymnasiets Elevråd ÖPEK Österlengymnasiets Elevkår Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation Östra Reals Elevkår Östrabo elevkår Östras elevkår Bokslut 2012

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer