Pyramid & Kassalagen Frågor och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pyramid & Kassalagen Frågor och svar"

Transkript

1 Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Senast uppdaterad: torsdag den 24 maj 2012 Generellt ( ) Hur får jag ut en x-dagrapport snabbt och enkelt utan att lämna kassarutinen? Svar (MN): Lägg in start av rutin 3161 på en dynamisk knapp i rutin ( ) Fråga till Skatteverket: Var hittar jag information om hur länge man ska spara z-dagrapporterna? Har hört någonstans att det ska vara i 10 år. Vårt system är helintegrerat med redovisningen. Som det är idag skriver vi ut den varje dag samt har möjlighet att skriva ut den i efterhand då den finns sparad i en databas. Svar (MN): Svar från Skatteverket: Z-rapporterna är en del av bokföringen. Enligt bokföringslagen ska bokföring sparas i 10 år. ( ) Får flera kassor (arbetsplatser/kassabeteckningar) dela på samma kassalåda? Svar (MN): Både Ja och Nej, men det råder delade meningar om detta. Frågar man Skatteverket kan man få lite olika svar på denna fråga: Av SKVFS 2009:1 13 framgår att varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat kassaregister. Enligt 15 i SKVFS 2009:3 ska det till ett kassaregister finnas en kassalåda för förvaring av inkomna betalningsmedel. Kassalådan kan vara fristående eller integrerad med kassaregistret. Av ovanstående följer att det ska finnas en kassalåda per kassaregister. Om det på ett tydligt och klart sätt går att hålla isär pengarna i en kassalåda t.ex. genom olika fack så finns det inga hinder mot att olika företags pengar ligger i samma kassalåda. Sedan är det väl önskvärt att om det är möjligt förvara pengarna i olika kassalådor, men vi kan inte ställa det kravet. Skälet till att denna paragraf finns är ju för att vi ska på ett enkelt sätt kunna göra kassainventeringar. Skulle nu vi göra en inventering och pengarna är sammanblandade så kan det bli aktuellt med en kontrollavgift. (Not: I det senaste svaret pratar man om olika företag. Ska återkomma med detta.) Om man tittar på Skatteverkets föreskrifter så står där ordagrant: SKVFS 2009:1 13 Varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat kassaregister. SKVFS 2009:3 15 Unikum datasystem ab 1

2 "Till ett kassaregister ska det finnas en kassalåda för förvaring av inkomna betalningsmedel. Kassalådan kan vara fristående eller integrerad med kassaregistret. I en kassalåda får ett företags betalningsmedel inte sammanblandas med ett annat företags betalningsmedel." I dessa paragrafer framgår det inte att kassalådan måste vara exklusiv för ett kassaregister. Dock kan Skatteverket komma med förtydligande på detta. Men för närvarande kan man göra på följande sätt: Om man från Skatteverket begär räkning så skriver man ut x/z-dagrapporter för de arbetsplatser som delar på kassalådan. ( ) Detta är ett utdrag från information gällande Skatteverkets kontroller: Vidare måste kontrollkoden tillhandahållas. Koden finns normalt dels i journalen på ditt kassaregister och dels i kontrollenheten. Det vanliga kommer att vara att Skatteverkets handläggare ber den som står i butiken att ta fram kontrollkoden ur kassaregistrets journal. Han/hon måste därför veta hur du tar fram journalen ur denna. Svar (MN): Här tar man fram studion 8170 Kvittostudio. Selektera fram den aktuella kassabeteckningen. I listkontrollen kompletterar man med följande fält: Kassabeteckning (#25795) Redovisningsnummer (#25796) Z-dagrapportnr (#25797) Kontrollenhetens serienr (#25798) Kontrollkod (#25799) Kontrollkod Kopia (#25800) ( ) Varför får jag bara ut ett exemplar av kvittot fastän jag angett fler exemplar i blankettsetet (rutin 780)? Svar (MN) : Skatteverket tillåter bara att det skrivs ut ett originalkvitto. ( ) Hur är tillverkningsnumret som visas i 3160 uppbyggt? Svar (APE): Tillverkningsnumret är 27 tecken och består av 4 delar. 1. Unikums organisationsnummer 10 tecken 2. Program-ID 2 tecken (alltid 01, är för framtida behov om vi certifierar fler än en kassa) 3. Kundens organisationsnummer 10 tecken 4. Kassabeteckning 5 tecken ( ) Jag får fel datum på Z-dagrapporten, skall inte dagens datum stå på rapporten? Svar (KTH): Det finns 2 datum fält på Z-dagrapporten. Den ena visa utskriftstillfället med datum och klockslag. Det översta datumfältet i större stil visar det datum då underlaget för den aktuella Z- dagrapporten skapades. Detta datum är samma datum som när man angav växelkassa. ( ) Finns det någon loggning på de ändringar som görs i 3160? Svar (KTH): I dagsläget går det ej att logga registerändringarna. Kommer att finnas tillgängligt för loggning fr.o.m. SP6. Unikum datasystem ab 2

3 ( ) Hur är det med POSA, räknas inte det också som en försäljning eller skall inte förskott registreras i kontrollenheten? Svar (KTH): POSA är ett förskott, räknas inte som försäljning (inga varor involverade). Själva försäljningen kommer i ett senare skede. ( ) Vid start av 3110 måste man registrera ingående växelkassa för den aktuella kassabeteckningen. Påverkas kassaavstämningen som görs i 3120? Svar (KTH): Växelkassan för kassabeteckningen, vid uppstart av kassan och avstämningen för kassalådan i 3120 är helt oberoende av varandra. Avstämning skall utföras i vanlig ordning i Måste alla företag inom ett flerföretag skriva på Kundavtal Pyramid Certifierat Kassasystem? Svar (MN): Nej, bara det företag som står för själva licensen; moderbolaget. Vad måste jag göra i Kassan fr.o.m. 3.40B sp4 oavsett om jag är berörd av lagen eller ej? Svar (MN): Oavsett om man läst på ett nytt certifikat eller inte måste man göra följande: Koppla samtliga arbetsplatser, som ska arbeta med kassan, till en kassabeteckning i rutin Lägg in X- och Z-dagrapportformaten i det blankettset som står angivet i rutin 3190(under Kassaavstämning/Transaktion). Följande format levereras med sp 4: o KVXR X-dagrapport A4 o KVXRL X-dagrapport Kvittoskrivare (45 kolumner) o KVZR Z-dagrapport A4 o KVZRL Z-dagrapport Kvittoskrivare (45 kolumner) Var hittar jag information kring den nya Kassaregisterlagen? Svar (MN): All viktig och officiell information finns på Skatteverkets hemsida. Hit kan vi alltid hänvisa kunderna för att få information kring den nya lagen. Först och främst är det länken Kassaregister. Under denna sida finns dessutom en länk som heter Vanliga frågor om kassaregister. Oftast så pratar man om Kassaregister, vad är detta? Svar (MN): Med kassaregister syftar man på kassaapparater. Pyramid Kassa är ett kassasystem som ska jämställas med kassaregister. Om man som vi kör fler bolag i samma Pyramid och vissa av bolagen omfattas av nya Kassaregisterlagen och andra inte, kommer då de bolag som inte har en kontrollenhet ansluten, kunna köra kontantbetalning? Svar (MN): Ja, det går numera. Beställ ett nytt certifikat och ange vilka bolag som inte omfattas av lagen. Kan bl.a. vara företag med butiker i Norge och Danmark. Unikum datasystem ab 3

4 När jag startar rutin 3110 hittar den ingen z-dagrapport. Vad gör jag nu? Svar (MN): Börja med att gå ur rutinen. Lägg upp z-dagrapporten (KVZR alt KVZRL (kvittoformat)) och x-dagrapporten (KVXR alt KVXRL (kvittoformat)) i det blankettset som står angivet i rutin 3190 (Kassaavstämning/transaktion Blankettset) Måste jag skriva ut Z dagrapporten varje dag? Svar (KTH): Ja! Skrivs ut i samband med att kassan startas eller stängs. Från och med 3.40B sp 5 kommer en fråga om Z-dagrapporten ska skrivas när kassan stängs ner. Jag kör separat kassaregister sidan om Pyramid, måste Pyramid också då vara certifierad? Svar (KTH): Om kontantförsäljning görs från Pyramid måste Pyramid vara certifierad (Pyramid kassa med kontrollenhet). Om ingen kontantförsäljning görs från Pyramid kan Pyramid Kassaförsäljning Classic användas. Unikum datasystem ab 4

5 Kontrollenheten ( ) Pyramid säger att Com-port är upptagen och att Pyramid inte svarar Svar (MN) Så här gick det: Vi har testat med att byta kablar, dator mm. utan resultat. Vi har testat installera en aktiv USB-hub, även det utan resultat. När vi fick en ny variant av strömadapter som Retail tagit fram försvann problemen. Vi tror att det är detta som varit boven eftersom det fungerat i två dagar utan avbrott. Vi kommer även att installera UPS-er för att garantera strömkvalitén till både dator och CCbox ( ) Vi får felmeddelandet Kommunikation mot kontrollenheten misslyckades för de kassor som är kopplade mot kontrollenheten (körs via CleanCash server). Svar (MN) Börja med att kontrollera att Windows-tjänsten Clean Cash Server är startad (Windows tjänstehanterare). Kontrollera därefter inställningarna i Clean Cash Server. Mer information om detta kommer löpande. ( ) Om en kassa får driftstopp måste då reservkassan vara certifierad? Frågan dyker upp eftersom tidigare information från SKV varit att man kan använda sig av kvittoblock. Svar (MN) Skatteverket svarar enligt nedan: Om det certifierade kassaregistret är ur funktion så får försäljningen dokumenteras på något annat sätt, detta kan vara genom registrera försäljningen i ett icke certifierat kassaregister. Men det är viktigt att komma ihåg att felanmäla till Skatteverket samt att omgående åtgärda felet. Man kan alltså inte under en längre tid sälja via ett icke certifierat kassaregister. ( ) Jag har en kund som skall sälja av butiken i sin verksamhet till ett nytt bolag. Kan man låta svarta lådorna gå med i köpet och registrera om dessa på skatteverket! Eller måste den nya ägaren köpa nya? Svar (MN) Skatteverket svarar enligt nedan: Det finns inget hinder mot att då man säljer sitt kassaregister även säljer kontrollenheten. Däremot så bör man stämma av med tillverkaren eller leverantören av kontrollenheten att den klarar av att hantera kvittodata för ett nytt organisationsnummer. De flesta modeller gör det, men i vissa fall kan tillverkaren ha lagt in en spärr. Unikum datasystem ab 5

6 Som tidigare användare är man alltid enligt 30 SKVFS 2009:3 ansvarig för att kontrollenheten bevaras på ett betryggande sätt i minst tolv månader efter avyttringen. 30 Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister ska dess kontrollenhet bevaras. Kontrollenheten ska i minst tolv månader bevaras på ett betryggande sätt och i sådan miljö som avses i 5. Detsamma gäller för en kontrollenhet som bytts ut för att den gått sönder eller om den av något annat skäl har bytts ut. Efter avyttringen så ska man avanmäla sitt innehav och det gör man via Skatteverkets e-tjänst. Not: Här bör säljaren lägga in en klausul beträffande kontrollenheten i avtalet med den nye ägaren. Se även punkt från nedan. Unikum datasystem ab 6

7 ( ) Vi har en kontrollenhet (Multi user) som delas av flera juridiska bolag. Hur gör vi då kontrollenheten ska anmälas på Skatteverkets hemsida? Ska den registreras för respektive bolag eller räcker det med en gång för alla? Svar (MN) Här säger Skatteverket klart och tydligt att den ska registrera en gång för respektive bolag. ( ) Windowstjänsten Clean Cash Server startar inte. Ger felmeddelande. Vad beror detta på? Svar (MN): Detta kan bero på många saker. Ett tips är att läsa cleancashserver.log. Här kan man utläsa en hel del. Börja där. Kontrollera sen CleanCash.Service.exe.config. Här kan vara ett antal små saker som kan spela stor roll: - Raden som börjar med <HttpListener o Kontrollera så att porten ej är upptagen. o Kontrollera så att sökvägen till certifikatet är rätt (om ni kör https). - Raden som börjar med <UnitDefaults o Flowcontrol: Kontrollera att här står None och inte none. Stora och små bokstäver spelar stor roll. ( ) Ska noll-kvitton skrivas till kontrollenheten? Exempel: En kund kommer in och köper en soffa för 5,000:-. Han/hon betalar hela summan i förskott, som handpenning. Kvitto skrivs ut på detta och registreras i kontrollenheten. Kunden hämtar sina varor på ett centrallager där noll-kvitto skrivs som visar varorna samt avdrag för erlagd handpenning/förskott. Svar (MN): Svar från Skatteverket: Ja! kvittot ska skickas till kontrollenheten. Slutsumman är 5000 kr på nollkvittot där 5000 avgår för redan betalt i förskott. ( ) Om en kund gör KK eller byter organisationsnummer, vad gäller då? Kan jag använda den på nytt? Svar (MN): Efter att man avregistrerat kontrollenheten på det gamla organisationsnumret gäller följande: Kontrollenhet typ A: Här gäller det att behålla det s.k. Pos-ID i kontrollenhet. Nytt organisationsnummer är ok. Kontrollenhet typ C: Denna typ tillåter bara att ett Pos-ID har använts av ett organisationsnummer. Skapa upp ett nytt Pos-ID i kontrollenhet. Det blir en ledig plats i en C-kontrollenhet efter att ett Pos-ID varit inaktivt i 24 timmar. Med andra ord kan man återanvända en C1-kontrollenhet efter 24 timmar. Tänk på att en kontrollenhet måste registreras om hos Skatteverket efter organisationsnummerbyte. Unikum datasystem ab 7

8 ( ) Vi har en kund som kör en CF-box, den sk Frisörboxen. Vad gäller egentligen för denna? Svar (MN): Så här är det: CF-boxen, den sk Frisörboxen stödjer upp till 150 olika organisationsnummer. En förutsättning är att pos-id (Kassabeteckning i Pyramid) är samma för samtliga företag, ex Det som skickas till boxen är det vi kallar för Pos-ID i kontrollenhet, ex , etc Boxen känner av att det är samma pos-id genom att plocka bort de sista 10 siffrorna, dvs organisationsnummer och kontrollerar därefter resten. ( ) När jag klickar på Hämta i rutin 3160 får jag felmeddelande Kommunikation mot kontrollenhet misslyckades! Kan inte kontrollera status!. Har testat med allt. Vad kan vara fel? Det är en CleanCash typ A. Svar (MN): Testa något/några av följande alternativ: - Kontrollera så att sladdarna sitter i - Starta om maskinen - Starta om kontrollenheten - Byt ut kabeln ( ) När man skall rapportera kassaregister i Skatteverkets webbtjänst så anger man Beteckning ("Pyramid Kassa") och får därefter fråga om Modell. Där går det i nuläget att välja 3.40B / SP4. Kommer det att dyka upp nya servicepack vartefter ni släpper dem? Svar (KTH): Vi rapporterar inte SP till skatteverket. Att det står 3.40B SP4 är för att det är lägsta version som är certifierad. ( ) Hur hanteras DEMO och TEST-bolagen? I dokumentation och tillverkardeklaration står att övningskvitton inte hanteras. Kommer registreringar i testbolag att köras mot kontrollenheten, eller arbetar kassan i testbolag i "classic"-läge? Svar (KTH): I Pyramid finns inget övningsläge. Demo- och Testbolag kör Pyramid Kassaförsäljning Classic, dvs ett ej certifierat kassasystem. Dock är det så att dessa företag ej får köras på den certifierade kassan, dvs den fysiska arbetsplatsen. Övning ska enligt Skatteverket ej ske i själva butiken utan får bedrivas i annan lokal, exempelvis utbildningslokal. ( ) När jag kör arbetsplatsinstallationen får jag inte upp valet Klient för kassa (CleanCash). Vad beror detta på? Svar (MN): Detta beror på att arbetsplatsinstallationen felaktigt kräver att det ska finnas CRM/Säljstöd. Om detta saknas får klienten installeras manuellt. Filer finns att skicka manuellt. Fr.o.m. 3.40B, servicepack 5, finns det möjlighet att lägga till val i befintlig arbetsplatsinstallation. ( ) Fastän jag kört arbetsplatsinstallationen får jag en varning om att Pyramid ej kan ladda CleanCash objektet i Vad beror detta på? Svar (MN): Om man tidigare kört en arbetsplatsinstallation räcker det ibland inte bara att Uppdatera/Reparera utan man måste först avinstallera och därefter köra om den på nytt. Unikum datasystem ab 8

9 Måste kunden äga kontrollenheten? Svar (MN): Nej, den kan hyras. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Vad händer om en kontrollenhet skulle gå sönder, stannar kassan då eller vad händer? Svar (MN): Om Pyramid Kassa inte får kontakt med kontrollenheten slutar kontantförsäljningen att fungera. Felet ska anmälas till Skatteverket. Därefter gäller penna och papper eller ett o-certifierat kassasystem. Vem kontaktar KUNDEN om de har frågor kring kontrollenheter? Svar (MN): Sin ÅF. Vem kontaktar ÅF om de har frågor kring kontrollenheter? Svar (MN): ÅF kontaktar Origum Distribution AB Min kontrollenhet kopplas till datorn via en COM-USB omvandlare. Denna omvandlare skapar en COM8. När jag loggar in via Terminalserver (ej Citrix) ser jag inte denna port i enhetshanteraren. Vad gör jag? Svar (MN): Starta en kommandoprompt och skriv change port och enter. H:\>change port Därefter svar datorn exempelvis följande: AUX = \DosDevices\COM1 COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:2\tsclient\COM1 COM8 = \Device\RdpDrPort\;COM8:2\tsclient\COM8 <= Här är din port!! Klarar CleanCash.dll att hantera flera samtidiga instanser i Terminalsever/Citrix? Svar (Retail Innovation): Ja, det ska fungera. I rutin 3160 får man problem när man trycker på knappen för att hämta kontrollenhetens serienummer. Vad kan detta bero på? Svar (MN): Det kan bero på en del olika saker. Om kontrollenheten är kopplad via en com-usb omvandlare så kan det bero på att drivrutinerna till denna ej är installerad. Ska alltid installeras innan man sätter in usbkontakten i datorn. Kontrollera i enhetshanteraren vilken com-port det blev. När det gäller kontrollenheten så ska samtliga dip-switchar på sidan stå rakt upp, inget annat! Man kan få felmeddelande om att man ej får kontakt med vår dll-fil vilket då beror på att arbetsplatsen ej är korrekt utför i Pyramid. Om kunden har gjort en arbetsplatsinstallation sen tidigare ska denna plockas bort och göras om. Man ska markera Klient för kassa (CleanCash) Unikum datasystem ab 9

10 Vi försöker köra en retur (som ska ge ett kreditkvitto) och får felmeddelande från kontrollenheten? Svar (MN): Vi har för närvarande ett problem här. Felet finns i 3.40B, sp4 (rättningsfiler finns). Felet uppstår i följande fall: Om man ej har Pris inkl. moms på projekttypen. Lösning: Sätt denna egenskap. Åtgärdat i servicepack 5!! Hur många kontrollenheter (CleanCash) behöver jag? Har 2 kassor. Svar (MN): Här rekommenderar vi 2 st A-boxar (eller C1.boxar) då man ska sprida riskerna. Om man har 8 kassor ska man inte lägga dessa i en C-box för 10 st utan välja att lägga dem i 2 st C-boxar för 5 användare. Unikum datasystem ab 10

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Steg 1 Försäkra dig om att du har en giltig e-legitimation. Du kan använda e-legitimation från BankID, Nordea, SEB, Telia eller Posten.

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Scandinavian Certification Center Verification of Cash Register. Verification Report V9501

Scandinavian Certification Center Verification of Cash Register. Verification Report V9501 Scandinavian Certification Center Verification of Cash Register Verification Report V9501 Revision history Date Version Comments Revised by 01 draft Skapat dok 2011-02-14 02 Final Documentati on Ewa Pörn

Läs mer

Installation Hogia Smart Kassa

Installation Hogia Smart Kassa Installation Hogia Smart Kassa Välkommen till Hogia Smart Kassa. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten och önskar dig lycka till med installationen. Får du problem är du välkommen att kontakta

Läs mer

Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa

Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa Pyramid Business Studio 3.40B 3.41A (2011-10-11) Skatteverket kontrollerar följande uppgifter i Pyramid Kassa: X-dagrapport X-dagrapport

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB

Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB 2011-12-27 Innehåll Att komma igång... 3 Allmän information.... 3 Start av programmet... 3 Växelkassa.... 4 Kassabilden.... 4 Försäljning... 5 Prisfråga...

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa

Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa Lathund för Skatteverket -kontroll av uppgifter i Pyramid Kassa Pyramid Business Studio 3.40B 3.41A (2011-10-17) Skatteverket kontrollerar följande uppgifter i Pyramid Kassa: X-dagrapport X-dagrapport

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

CashGuard. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

CashGuard. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax CashGuard Excellence Retail Copyright 2017 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

Kortbetalning PENGVIN kontokort

Kortbetalning PENGVIN kontokort Kortbetalning PENGVIN kontokort Frågor som rör kortköpet Ring Nets direkt tel. 08-609 92 00 Ha ert kund- och organisationsnummer tillgängligt! Bruksanvisning för kortterminaler http://www.nets.eu/se-sv/support/bruksanvisningar/documents/bruksanvisning-ict220,-ipp350-och-iwl220.pdf

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

ipad med en app innehållande kassaregistret och betalhantering Kortläsare för chip&pin-betalning Kassalåda samt kvittoskrivare

ipad med en app innehållande kassaregistret och betalhantering Kortläsare för chip&pin-betalning Kassalåda samt kvittoskrivare ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL 09 TIPS SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här försöka ge dig en enkel sammanfattning

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R07

LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R07 LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V5R07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern Installationsanvisning Topocad nätverkslicens Denna installationsanvisning gäller för Topocad nätverkslicenser från version 17 och senare och beskriver hur man registrerar en Topocad licens på en server

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

AdmiPro Deposition/Lojalitet

AdmiPro Deposition/Lojalitet AdmiPro Deposition/Lojalitet Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Registrera inbetalning... 3 Registrera inbetalning... 3 Välj kund från listan... 3 Registrera ny kund... 3 Registrera betalning

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 120201 RELEASE 5.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R05

LETTER OF NET CHANGES 120201 RELEASE 5.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R05 LETTER OF NET CHANGES 120201 RELEASE 5.5 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V5R05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

Installation av Butiksdata

Installation av Butiksdata Installation av Butiksdata Starta installationsfilen Butiksdata.exe eller kör installationen från CD-skivan/USB minnet. Följande dialoger visas. Tryck Next Ange registreringsuppgifter och vill man inte

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Programuppdatering

Programuppdatering Programuppdatering 2.2.151.3 Hej! Här kommer din nya programuppdatering med många nya, fina funktioner. Det är främst i kassan som vi har arbetat mycket med att lägga till betalsätt kupong och Swish. Dessutom

Läs mer

Användarmanual WestInt 8006

Användarmanual WestInt 8006 Filename: Användarmanual WestInt 8006 Page: 1(11) Användarmanual WestInt 8006 Revision history Date Version Changes Changed by 2013-01-17 0.1 First draft AB 2013-02-04 1.0 Korrigeringar i upplägget AB

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer