2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive"

Transkript

1 2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

2 -systemet Bruksanvisning Varning: Enligt federal lagstiftning (USA) får denna anordningen endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

3 0086 EC REP Medical Device & QA Services 76, Stockport Road Timperley, Cheshire WA15 7SN Storbritannien Tel: E-post: 3

4 Innehållsförteckning 1.0 WalkAide stimulatorsystem 2 Indikationer för användning 3 Kontraindikationer 3 Varningar avseende FES 4 Specifika varningar avseende WalkAide 5 Försiktighetsåtgärder 6 Biverkningar 7 Varningar Symboler och definitioner WalkAides kontroller och indikatorer Allmän användning Sätta på sig WalkAide Ta av sig WalkAide Hudvård Anvisningar för träningsläget Byta batteri Byta elektroder Underhåll och rengöring av WalkAide och dess tillbehör Felsökning Vanliga frågor Bärschema WalkAide-användaren försäkrar att man förstår ID-kort för medicinsk enhet Teknisk information 24 1

5 1.0 WalkAide stimulatorsystem WalkAide är en batteridriven, enkanals elektrisk stimulator som används till att förbättra gångförmågan. Den stimulerar fotlyft vid rätt tidpunkt i gångcykeln. Droppfot inträffar när en person är oförmögen att aktivt lyfta foten och leder till att foten slår i golvet eller att tårna släpas under gång. WalkAide stimulerar en nerv när den passerar knät och aktiverar musklerna som lyfter foten. WalkAide patientsats består av en WalkAide styrenhet, en WalkAide-manschett och en elektrodkabel. En fotsensor finns som valfritt tillbehör. Figur 1: WalkAide-systemet 2

6 Indikationer för användning Innovative Neurotronics WalkAide-system är ett ytverkande neuromuskulärt stimulatorsystem som är avsett att behandla droppfot hos patienter som har skadat övre motoriska nerver eller banor i hjärnan eller ryggraden. Under pendlingsfasen av gång stimulerar WalkAide med elektricitet den nerv som signalerar till vaden till dorsalflexion och förbättrar på så sätt patientens gångförmåga. Medicinska fördelar med funktionell elektrisk stimulering (FES) kan vara förhindrande av muskelförtvining eller svaghet, ökat lokalt blodflöde, muskelförstärkning och bibehållen eller ökad rörelsevidd i leden. Kontraindikationer Använd inte på personer med inplanterade sensorstyrda pacemakers eller defibrillatorer. Placera inte elektroderna i karotissinusregionen (halsen). Laryngeala eller faryngeala spasmer kan inträffa när elektroderna placeras över halsen eller i munnen. Placera inte elektroderna över maligna tumörer. Placera inte elektroderna över områden där symtom på befintlig trombos förekommer. Använd inte om personen har haft sjukdom som ger anfall. 3

7 Varningar avseende FES Övervakningsutrustning Användning av FES kan störa funktionen hos elektronisk övervakningsutrustning som EKGmaskiner. FES-enhetens funktion påverkas emellertid inte av elektronisk övervakningsutrustning. MRI WalkAide ska inte bäras medan man genomgår MRIskanning. Elektroder Användning av elektroder som inte levereras av Innovative Neurotronics kan försämra resultatet eller öka risken för brännskador eller obehag. Placera inte elektroderna över öppna sår, brusten hud eller metallföremål under huden, som kirurgiska klamrar. Graviditet Det har inte fastställts om FES är ofarlig att använda under graviditet. Sjukhusutrustning Använd inte apparaten samtidigt med högfrekvent sjukhusutrustning (t.ex. diatermisk utrustning). Det kan leda till brännskador på platsen för stimuleringselektroderna och eventuella skador på stimulatorn. Hudirritation Felaktig eller långvarig användning av elektroderna kan leda till ökad risk för hudirritation eller brännskador och minskad effekt. I sällsynta fall inträffar allergiska reaktioner mot elektrodernas fästmedel eller gel. Placera inte elektroderna på hud som redan är irriterad eftersom det ökar risken för obehag vid stimulering eller brännskador på huden. Medicinsk övervakning FES ska endast användas under medicinsk övervakning av läkare och behörig vårdpersonal. Kommunikationsradio Försiktighet ska iakttas när FESbehandling sker på nära avstånd (dvs. mindre än 1 meter) från apparater som avger radiofrekvenser som mobiltelefoner eller kommunikationsradioapparater eftersom vissa typer av sändare kan orsaka oönskad stimulering på användaren. 4

8 Defibrillator Extern defibrillering av en person som bär en FES-enhet kan skada enheten eller skada patienten även om enheten är avstängd. Under vissa omständigheter finns det risk för brännskador under elektrodställena under defibrillering. För att eliminera all risk ska FES-elektroderna avlägsnas innan defibrilleringsplattorna fästs. Kronisk stimulering Effekterna av långvarig kronisk stimulering är okända i den här specifika användningsformen. Specifika varningar avseende WalkAide Gång Försiktighet ska iakttas vid användning av WalkAide av personer som upplever yrsel eller har svårigheter med att upprätthålla balansen. WalkAide är inte utformat för att förhindra fall. Elektroder Användaren ska inte ändra placeringen av elektroderna inuti manschetten. Använd inte WalkAide utan elektroder. Placering Använd aldrig WalkAide på någon annan del av kroppen än benet. Stimulering Upphör med att använda WalkAide om stimuleringen inte kommer vid rätt tidpunkt under gången och/eller om den upplevda känslan förändras medan stimuleringen är igång. Miljö WalkAide är inte avsett för användning i brandfarliga miljöer som utrymmen med syre- eller narkostillförsel. Stötar Försiktighet ska iakttas för att minimera onödiga stötar mot WalkAides styrenhet. Det omfattar att stå eller knäböja på enheten, eller stötar mot någon hård yta. 5

9 Försiktighetsåtgärder Hjärtsjukdom Iaktta försiktighet vid användning av elektrisk stimulering på personer som misstänks ha hjärtsjukdom. Mer klinisk information krävs innan det är bevisat att sådana personer inte får biverkningar. Känselbortfall Iaktta försiktighet när elektroderna placeras på hudytor med minskad respons mot normal känselstimulans, på grund av risken för brännskador på huden. Barn FES-enheter ska hållas utom räckhåll för barn. Epilepsi Iaktta försiktighet vid användning av elektrisk stimulering på personer som misstänks ha epilepsi. Mer klinisk information krävs innan det är bevisat att sådana personer inte får biverkningar. Nyligen opererade Använd inte FES en kort tid efter operation eftersom muskelkontraktioner kan störa läkningsprocessen. Elektroder Använd inte hudlotion eller olja på området där elektroderna har kontakt med huden. Stimuleringen kan bli utan effekt. Rätt användning För att FES ska vara säker och effektiv krävs det att den FES-systemet används och hanteras rätt. Felaktig användning av enheten eller elektroderna kan leda till skador på patienten. Kontrollera regelbundet att tillbehören inte är slitna och byt dem vid behov. Elektroderna ska vara väl fästa vid huden. Använd aldrig WalkAide om det verkar vara något fel på enheten. Om det sker i förändring i den normala funktionen (t.ex. en annan känsla, variationer i stimuleringen, avbrott i stimuleringen) ska du upphöra att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare omedelbart. 6

10 Använda utrustning Stimulatorn ska inte användas medan man använder potentiellt farlig utrustning som bilar, eldrivna gräsklippare eller stora maskiner. Plötsliga förändringar i stimuleringsnivå kan orsaka fara. Sömn WalkAide ska inte bäras eller användas under sömn eller bad. Värme och kyla Värme- eller kylproducerande enheter som elektriska filtar, värmekuddar elle isblåsor kan påverka elektroderna eller personens blodcirkulation och öka risken för skador. Läkare och vårdgivare ska konsulteras innan de används tillsammans med FES. Akta Anslut inte fotsensorn till något annat elektriskt uttag än WalkAide. Akta Koppla inte ur fotsensorn ur WalkAide medan sensorn är kvar i skon. Biverkningar Hudirritation och brännskador under elektroderna har rapporterats vid användning av ytverksamma enheter för funktionell elektrisk stimulering. Lämna inte kvar elektroderna under längre perioder utan att kontrollera eller rengöra huden under dem. Det är normalt att uppleva svag rodnad under elektroderna. Emellertid ska rodnaden försvinna inom en timme. Tecken på irritation är kvarstående rodnad, små utslag som liknar finnar eller blåsor. Fortsätt INTE att använda stimulering på irriterad hud. Meddela läkare om de här besvären kvarstår och upphör med att använda WalkAide tills problemet är löst. 7

11 8 Varningar Funktionell elektrisk stimulering (FES) är processen använda elektrisk stimulering för att aktivera muskler. Grundreglerna för användning av FES omfattar även: 1. Använd ALLTID WalkAide efter specifik anvisning om detta från en erfaren vårdgivare. 2. Använd ALDRIG WalkAide i en situation där oväntad eller onormal stimulering kan uppstå, som när du kör eller använder motorutrustning. 3. Använd INTE WalkAide om enheten inte fungerar som den ska. 4. Använd ALDRIG WalkAide med slitna eller trasiga kablar. 5. Hantera ALLTID enheten varsamt. Utsätt INTE enheten för vatten, stark värme eller vibrationer. 6. Placera INTE elektroderna på någon annan kroppsdel än på ena benet nedanför knät, enligt vårdgivarens anvisningar. 7. UNDVIK att tappa WalkAide-enheten. Trots att den är robust byggd kan det ge skador som gör att enheten slutar fungera. 8. WalkAide ska ENDAST användas med godkända tillbehör och elektroder. 9. Öppna INTE enheten utom för att byta batteri. WalkAide har inga delar som kan repareras av användaren eller vårdgivaren innanför styrenhetens kåpa. 10. STÄNG AV enheten om du ska sitta en längre stund.

12 2.0 Symboler och definitioner Typ BF-utrustning Indikerar felsignal Indikerar batteriplacering och riktning Indikerar impuls, STIM-knappen Indikerar uttag för patientens fotsensor (tillval) Indikerar ingång/uttag för WalkLink Indikerar träningsknappen Viktiga säkerhetsanvisningar 9

13 3.0 WalkAides kontroller och indikatorer Röd lampa signalerar fel eller svagt batteri (4) Gul blinkande lampa anger att STIM pågår (5) Träningsknapp (3) Grön blinkande lampa anger att strömmen är på med tillräcklig batterimängd (2) STIM-knapp (6) Figur 2: WalkAide-enhetens ovansida Intensitetsratt (1) Ljudsignaler: 1. Svagt batteri: En ljudsignal varje minut med blinkande röd och grön lampa. 2. Tomt batteri: En ljudsignal med 1-2 sekunders mellanrum med blinkande röd och grön lampa. 3. Häl/fotsensor: En ljudsignal med två pip varannan sekund anger att häl/fotsensorn inte är ansluten, om enheten är konfigurerad för häl/fotsensor. 4. Funktionsfel: En ljudsignal med 4 pip varannan sekund. Uttag för elektrodkabeln (7) Uttag för häl- och fotsensor [om sådan tillhandahålls] (8) Batterifack för vanliga alkaliska AA-batterier (9) WalkLink-uttag [endast för kliniskt bruk] (10) IP22 Polerad fördjupning för kardborrområde Baksida Vänster sida Framsida Höger sida 10 Figur 3: WalkAide-enhetens baksida, sidor och framsida

14 4.0 Allmän användning WalkAide är utformad för att fästas och lossas med en hand (figur 4). Det kan krävas lite övning för att få in en rutin som fungerar för den enskilde personen. WalkAide sätts direkt på benet och kan enkelt bäras under de flesta typer av kläder. Sätt dit Spänn åt Figur 4: Enhandsanvändning Vårdgivaren hittar de optimala områdena för stimulering och ställa in placeringen av elektroderna vid första besöket. Elektrodens röda och svarta märken hamnar på insidan av manschetten och behöver inte justeras i manschetten efteråt. Manschetten måste placeras rätt på benet för genomförd och effektiv stimulering. 11

15 4.1 Sätta på sig WalkAide 1. Huden i området kring vadbenshuvudet ska vara rent och fritt från krämer. Om huden inte förbereds på rätt sätt kan det leda till felaktig kontakt och ge olämplig stimulering. 2. Se alltid till att WalkAide-enheten är AV före hantering. Intensitetsratten (1) ska stå på O. 3. Sitt i en stol med benet lätt utsträckt. 4. a) Applicera en liten mängd vatten på området där elektroderna ska sitta för att underlätta stimuleringen. 4. b) Fukta elektroderna med vatten och placera manschetten på rätt plats under knät. Elektroder kommer att sitta på benets yttersida och WalkAide-enheten kommer att sitta på benets innersida strax under knät. 5. Manschetten måste vara placerat rätt på benet för att ge genomförd och effektiv stimulering. Använd den orange indikatorn som referens för rätt placering av manschetten. (Figur 5). 12 Figur 5: WalkAide och manschett

16 4.1 Sätta på sig WalkAide (forts.) 6. Om en fotsensor tillhandahållits ska fotsensorn placeras i skon och kabeln anslutas till sidan av WalkAide-enheten vid märket. 7. Sätt PÅ WalkAide-enheten genom att vrida den ljusblå intensitetsratten (1) medsols. En grön lampa (2) blinkar emellanåt. Du ska också höra ett bekräftande pipljud. 8. Anpassa intensiteten till den nivå som vårdgivaren fastställt. 9. Kontrollera stimuleringens intensitet och kvalitet vid fotrörelser genom att trycka på och hålla inne den stora STIM-knappen (6) i 1 till 2 sekunder (figur 6). Figur 6: Testning av stimuleringen och rätt placering av WalkAide Den knappen är märkt. Stimuleringens intensitetsnivå eller manschettens placering kan behöva justeras för att få optimal fotrörelse. Sätt alltid intensitetsnivån på den nivå som vårdgivaren fastställt. Högre stimuleringsnivåer kan ge obehag eller hudirritation. 10. Ställ dig upp och gå som vanligt. WalkAide kan användas med eller utan skor, även om lämpliga skor är att rekommendera. 13

17 4.2 Ta av sig WalkAide 1. Stäng AV WalkAide-enheten genom att vrida intensitetsratten (1) motsols tills det klickar till vid O. 2. Lossa spännet på baksidan av benet. 3. Dra långsamt loss manschetten från benet och var särskilt försiktig när du lossar elektroderna från huden. 4. Placera plastskydden på elektroderna. 5. Kontrollera att huden inte visar tecken på irritation. 6. Placera plastskydden på elektroderna inför förvaringen och placera manschetten med elektroderna och WalkAide-enheten inuti en återförslutbar plastpåse så att elektroderna inte torkar ut. Förvara den återförslutbara plastpåsen och enheten skyddad från direkt solljus. WalkAide kan bäras hela dagen men måste tas av på kvällen före sänggåendet. Se till att stänga AV WalkAide-enheten för att förhindra oavsiktlig stimulering under hanteringen och för att spara batteri när enheten inte används. 4.3 Hudvård Undersök alltid huden före och efter användning av WalkAide. Det är normalt att uppleva svag rodnad under elektroderna på grund av ökad blodcirkulation i de områdena. Förslag för att förhindra hudirritation: Lossa elektroderna FÖRSIKTIGT nedåt och bortåt från kroppen. Använd lite vatten för att lossa elektroden från huden. Placera INTE elektroderna över irriterad hud. Vårdgivaren kan förmodligen föreslå andra placeringar. Placera INTE elektroderna över hud som smörjts in med hudlotion eller olja. 14

18 4.4 Anvisningar för träningsläget Träningsläget är INTE avsett att användas under gång. Det är till för att ge upprepad stimulering till benet under vila under en tidsperiod som vårdgivaren fastställer. 1. Sätt dig i en bekväm position och sätt på dig WalkAide-enheten. 2. Justera intensitetsratten (1) och tryck sedan in träningsknappen (3) i mer än 3 sekunder (figur 7). En gul lampa (5) blinkar på WalkAide-enhetens ovansida och enheten piper. Det startar en upprepad stimulering. Intensitetsratt (1) Träningsknapp (3) Gul blinkande lampa anger att STIM pågår (5) Figur 7: Använda träningsläget 15

19 3. Vårdgivaren har redan programmerat in träningens varaktighet och ska ge anvisningar om rätt stimuleringsintensitet, som kan vara samma eller en annan än intensiteten som används vid gång. 4. WalkAide-enheten upphör med stimuleringen när det programmerade träningsprogrammet är klart. 5. Stäng då AV enheten. 6. Efter 1 2 sekunder kan WalkAide sättas på igen (och återgår automatiskt till gångläge) och stimuleringsintensiteten kan anpassas till önskad intensiteten för gång. 4.5 Byta batteri Grön lampa signalerar svagt batteri (2) Röd lampa signalerar svagt batteri (4) 16 Batteriets förväntade hållbarhet är ungefär 42 timmar oavbruten användning. Beroende på användningen bör batterierna vara 1 till 3 veckor. När batteriet börjar bli tomt blinkar den röda och den gröna lampan och en ljudsignal avser 2 långa pip varje minut vilket betyder att batteriet ska bytas omedelbart. För att byta batteri stänger du först av enheten, griper sedan vid sidorna av det grå skalet över batterifacket och drar upp det (figur 8). WalkAide kräver ett enda alkaliskt batteri av typen AA för att fungera. Använd INTE återuppladdningsbara batterier eller andra typer av batterier. Figur 8: Byta batteri När det alkaliska batteriet tömts ska batteriet kasseras på rätt sätt i enlighet med alla lokala och nationella föreskrifter.

20 4.6 Byta elektroder För bästa hudvård och maximal effekt ska elektroderna bytas varje till varannan vecka. Dra tillbaka WalkAides rem för att avtäcka elektrodkablarna. Lossa den svarta och den röda kabeln mellan WalkAide och elektroderna. Lossa elektroderna från elektrodmärkena. Placera de nya elektroderna på elektrodmärkena och dra kablarna genom hålen mot manschettens utsida. Den SVARTA kabeln är kopplad till elektroden på det svarta elektrodmärket. Den RÖDA kabeln är kopplad till det röda elektrodmärket. Skjut in de överskjutande delarna av kablarna i kabelfacket som på bilden nedan. Figur 9 och 10: Byta elektroder (insida och utsida) Anslut kablarna från elektroderna till WalkAides elektrodkabel (figur 10). Den SVARTA kabeln är kopplad till den BAKRE elektroden. Den RÖDA kabeln är kopplad till den FRÄMRE elektroden. 17

21 5.0 Underhåll och rengöring av WalkAide och dess tillbehör Underhåll av WalkAide Utöver att byta batteri regelbundet behöver enheten inte något underhåll från användaren. Alla andra reparationer måste lämnas till vårdgivaren och tillverkaren. Rengöring av WalkAide Handsprit eller en fuktig trasa med ett MILT rengöringsmedel kan användas för att torka av WalkAide-enhetens utsida. Använd INTE starka rengöringsmedel som innehåller blekmedel och sänk inte ned WalkAide-enheten i vatten. Förvaring av WalkAide Om WalkAide ska läggas undan en längre tid och inte användas, ska batteriet tas ur batterifacket. Tvättning av WalkAide-manschetten Avlägsna elektroderna och WalkAide-enheten före tvätt. Avlägsna stödet i manschetten. Avlägsna INTE de svarta och röda märkena. Tvätta för hand, använd inte blekmedel och låt självtorka. Kassering av enheten När enheten är förbrukad ska den kasseras på rätt sätt i enlighet med alla lokala och nationella föreskrifter. 18

22 6.0 Felsökning Vanliga frågor 1. Varför fungerar inte styrenheten och lamporna? Det beror på att batteriet börjar bli svagt. Sätt i ett nytt batteri och sätt på enheten. Endast om den gröna lampan fortfarande inte blinkar ska du upphöra med att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare. 2. Varför blinkar den gröna lampan medan den röda lampan lyser? Det är ett felmeddelande. Stäng av WalkAide och vänta i 2-3 sekunder. Sätt på WalkAide igen och se om den gröna lampan blinkar och den röda lampan är avstängd. Om det inte är så, upphör med att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare. 3. Vad händer om foten inte lyfts så högt som den ska? Den gula lampan ska blinka under stimulering för att visa att stimulering ges genom elektroderna. Justera intensitetsnivå, byt eller fukta elektroderna. Kontrollera att elektroderna har kontakt med rätt område. Om foten fortfarande inte lyfts tillräckligt högt ska du upphöra med användningen och boka en tid hos vårdgivaren. 4. Varför kommer inte stimuleringen vid rätt tidpunkt? Det beror vanligtvis på att manschetten har flyttat sig eller att gångmönstret har ändrats. Upphör med användningen och boka tid hos vårdgivaren så att WalkAide kan justeras. 5. Går det bra att använda hudlotion eller olja på benet? Nej använd inte hudlotion eller olja på det område av benet som elektroderna sitter vid. Rengör området under elektroderna varje dag med mild tvål och vatten. Kontrollera att benet är rent och fuktigt där elektroderna ska sitta innan du sätter på dig WalkAide. 19

23 6.0 Felsökning Vanliga frågor (forts.) 6. Hur länge varar elektroderna? Elektroderna ska bytas ungefär varje till varannan vecka, eller omedelbart om de är slitna. 7. Hur länge varar batteriet? Varje AA-batteri varar mellan 1 och 3 veckor beroende på din individuella användning av WalkAide. När batteriet börjar ta slut blinkar en röd och en grön lampa och det piper en gång i minuten. 8. Varför förvaras WalkAide och tillbehören i en återförslutbar plastpåse? Det hjälper till att förhindra att elektroderna torkar ut medan de inte används. Var noga med att täcka elektroderna med plastskydden efter att du tagit av dig WalkAide och innan du placerar dem i den återförslutbara platspåsen. 9. Vad visar att WalkAide är påslagen? En grön blinkande lampa nära intensitetsratten visar att strömmen är påslagen och batteriet är tillräckligt fullt. 10. Under vilka omständigheter ska man kontakta sin vårdgivare? Kontakta vårdgivaren varje gång som: du har ytterligare frågor om WalkAide och hur den används rätt; du märker en förändring i ditt medicinska tillstånd eller gångmönster; något tillbehör till WalkAide verkar slitet; WalkAide inte fungerar som den ska; lampan för felmeddelande lyser; du får ihållande hudirritation; och/eller du kallas till läkaren. 20

24 7.0 Bärschema Tid PÅ Tid AV Dag minuter 30 minuter Dag timmar 30 minuter Dag timmar 30 minuter Dag timmar 1 timme Dag timmar 1 timme Hjälpfulla råd för att underlätta invänjningen Ta av dig WalkAide-systemet varannan timme för att undersöka hur huden ser ut. Arbeta dig sakta uppåt till att bära WalkAide-systemet hela dagen. Ta av dig manschetten regelbundet och undersök huden under elektroderna. Området kommer att vara rosa på grund av ökad blodcirkulation under elektroderna. Använd INTE hudlotion eller olja för att mjuka upp huden. Se till att huden är ren och torr innan du sätter på manschetten. Om du önskar raka benet ska det göras på kvällen för att förhindra eventuell irritation när enheten bärs på dagen. Om huden blir öm eller irriterad i området under elektroderna ska du minska användningstiden och kontakta den vårdgivare som ordinerat WalkAide. Fukta elektroderna med mycket vatten innan du sätter på manschetten. Se till att byta elektroder varje till varannan vecka och täckt dem varje natt med platsskydden. 21

25 8.0 WalkAide-användaren försäkrar att man förstår Jag,, har läst innehållet i WalkAidesystemets bruksanvisning med min vårdgivare. Jag förstår hur man allmänt använder och rengör WalkAide-systemet. Jag har blivit anvisad att följa bärschemat och blivit anvisad att kontakta min vårdgivare omedelbart om jag har några frågor om WalkAide-systemet. Patientens namnförtydligande: Datum: Patientens namnteckning: Datum: Läkarens namnteckning: Datum: 22

26 9.0 ID-kort för medicinsk enhet ID för medicinsk enhet Patientens namn: Läkare: Telefon: Enhet: WalkAide-systemet Innovative Neurotronics Austin, TX Det här kortet kan klippas ut och förvaras i plånboken för identifiering av den medicinska enheten. 23

27 9.0 ID-kort för medicinsk enhet (forts.) Innovative Neurotronics, Inc Innovative Neurotronics WalkAide-system är ett externt funktionellt neuromuskulärt stimuleringssystem. Denna FDA-godkända medicinska enhet är batteridriven och bärs nedanför knät. Den används till att behandla patienter med diagnosticerad droppfot och underlätta deras gång. FDA-godkännande K ISO 13485:2003 CE-certifierad 10.0 Teknisk information Delarnas referensnummer 24

28 10.0 Teknisk information Specifikationer Storlek 8,2 cm (H) x 6,1 cm (B) x 2,1 cm (D) Vikt 87,9 g Strömkälla Ett 1,5 V alkaliskt AA-batteri Maximal strömstyrka 200 ma vid 500 ohm; 121 ma vid 1 K ohm Maximal spänning 121 V vid 1 K ohm; <150 V vid 1 M ohm Antal driftslägen 2 - träning, gång Antal kanaler 1 Pulstyp Asymmetrisk tvåfas Pulsbredd mikrosekunder (justerbar) Maximal stimuleringstid 3 sekunder Stimuleringsutlösare Lutningssensor eller hälsensor Kontroller och indikatorer PÅ/AV/Intensitet; Stimulering, Träning Fel Frakt- och förvaringsförhållanden: Enheten (långsiktig) Temperatur: C ( F) Luftfuktighet: 95 % max., icke-kondenserande Elektroderna (långsiktig) Temperatur: 5 27 C (41 80,6 F) Luftfuktighet: % Elektroderna (kortsiktig - mindre än 1 månad) Temperatur: 0 40 C ( F) Luftfuktighet: % Driftsförhållanden: 0 40 C IEC klass: Förväntad hållbarhetstid: Altitud på under meter (8 000 fot) 5 år Tveka inte att ta kontakt med din vårdgivare om du har några frågor om enheten och hur man använder den på ett säkert sätt. Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta: Innovative Neurotronics, Inc. Austin, TX

2010 Innovative Neurotronics. Samtliga rättigheter förbehålles. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

2010 Innovative Neurotronics. Samtliga rättigheter förbehålles. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. 2010 Innovative Neurotronics. Samtliga rättigheter förbehålles. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. LM01 R12 SV R12 System Bruksanvisning Var försiktig: Enligt federal

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II VITAtronic Digital TENS TENS är ett smärtlindrande system som verkar utifrån och inte består av några mediciner. TENS är utformat för behandling av såväl kronisk, akut som efterverkande smärta. Graden

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT (p. 32) AFSLANKMASSAGEAPPARAAT (p. 42) MASSAGGIATORE DIMAGRANTE (p.

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14

EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14 EM 38 S Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de 0344

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING 1. POWER: knapp för att sätta på och stänga av apparaten. 2. Indikator som visar om apparaten är påslagen eller ej. 3. Urladdningsnål (sitter

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING 62801 CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING FÖRSTA STEGET MOT ETT SUNDARE LIV Tack för att du har valt Casall Twist Stepper. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05 Beltone Tinnitus Breaker En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR05 är en ljudstimulator för tinnitus,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget till att upptäcka hur en rengöringsrutin borde se genom köpet av ansiktsrengöringsborsten

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER SE Bruksanvisning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models SVENSKA

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

STEP-ON 100 MH (Medial Hinge) STEP-ON 100 LH (Lateral Hinge)

STEP-ON 100 MH (Medial Hinge) STEP-ON 100 LH (Lateral Hinge) STEP-ON 100 MH (Medial Hinge) STEP-ON 100 LH (Lateral Hinge) 2 STEP-ON 100 KOMPLETT RÖRELSECYKEL VID GÅNG A. Hälen tar i marken B. Foten landar plant på marken C. Tårna avslutar steget LH (Lateral Hinge)

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer