2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive"

Transkript

1 2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

2 -systemet Bruksanvisning Varning: Enligt federal lagstiftning (USA) får denna anordningen endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

3 0086 EC REP Medical Device & QA Services 76, Stockport Road Timperley, Cheshire WA15 7SN Storbritannien Tel: E-post: 3

4 Innehållsförteckning 1.0 WalkAide stimulatorsystem 2 Indikationer för användning 3 Kontraindikationer 3 Varningar avseende FES 4 Specifika varningar avseende WalkAide 5 Försiktighetsåtgärder 6 Biverkningar 7 Varningar Symboler och definitioner WalkAides kontroller och indikatorer Allmän användning Sätta på sig WalkAide Ta av sig WalkAide Hudvård Anvisningar för träningsläget Byta batteri Byta elektroder Underhåll och rengöring av WalkAide och dess tillbehör Felsökning Vanliga frågor Bärschema WalkAide-användaren försäkrar att man förstår ID-kort för medicinsk enhet Teknisk information 24 1

5 1.0 WalkAide stimulatorsystem WalkAide är en batteridriven, enkanals elektrisk stimulator som används till att förbättra gångförmågan. Den stimulerar fotlyft vid rätt tidpunkt i gångcykeln. Droppfot inträffar när en person är oförmögen att aktivt lyfta foten och leder till att foten slår i golvet eller att tårna släpas under gång. WalkAide stimulerar en nerv när den passerar knät och aktiverar musklerna som lyfter foten. WalkAide patientsats består av en WalkAide styrenhet, en WalkAide-manschett och en elektrodkabel. En fotsensor finns som valfritt tillbehör. Figur 1: WalkAide-systemet 2

6 Indikationer för användning Innovative Neurotronics WalkAide-system är ett ytverkande neuromuskulärt stimulatorsystem som är avsett att behandla droppfot hos patienter som har skadat övre motoriska nerver eller banor i hjärnan eller ryggraden. Under pendlingsfasen av gång stimulerar WalkAide med elektricitet den nerv som signalerar till vaden till dorsalflexion och förbättrar på så sätt patientens gångförmåga. Medicinska fördelar med funktionell elektrisk stimulering (FES) kan vara förhindrande av muskelförtvining eller svaghet, ökat lokalt blodflöde, muskelförstärkning och bibehållen eller ökad rörelsevidd i leden. Kontraindikationer Använd inte på personer med inplanterade sensorstyrda pacemakers eller defibrillatorer. Placera inte elektroderna i karotissinusregionen (halsen). Laryngeala eller faryngeala spasmer kan inträffa när elektroderna placeras över halsen eller i munnen. Placera inte elektroderna över maligna tumörer. Placera inte elektroderna över områden där symtom på befintlig trombos förekommer. Använd inte om personen har haft sjukdom som ger anfall. 3

7 Varningar avseende FES Övervakningsutrustning Användning av FES kan störa funktionen hos elektronisk övervakningsutrustning som EKGmaskiner. FES-enhetens funktion påverkas emellertid inte av elektronisk övervakningsutrustning. MRI WalkAide ska inte bäras medan man genomgår MRIskanning. Elektroder Användning av elektroder som inte levereras av Innovative Neurotronics kan försämra resultatet eller öka risken för brännskador eller obehag. Placera inte elektroderna över öppna sår, brusten hud eller metallföremål under huden, som kirurgiska klamrar. Graviditet Det har inte fastställts om FES är ofarlig att använda under graviditet. Sjukhusutrustning Använd inte apparaten samtidigt med högfrekvent sjukhusutrustning (t.ex. diatermisk utrustning). Det kan leda till brännskador på platsen för stimuleringselektroderna och eventuella skador på stimulatorn. Hudirritation Felaktig eller långvarig användning av elektroderna kan leda till ökad risk för hudirritation eller brännskador och minskad effekt. I sällsynta fall inträffar allergiska reaktioner mot elektrodernas fästmedel eller gel. Placera inte elektroderna på hud som redan är irriterad eftersom det ökar risken för obehag vid stimulering eller brännskador på huden. Medicinsk övervakning FES ska endast användas under medicinsk övervakning av läkare och behörig vårdpersonal. Kommunikationsradio Försiktighet ska iakttas när FESbehandling sker på nära avstånd (dvs. mindre än 1 meter) från apparater som avger radiofrekvenser som mobiltelefoner eller kommunikationsradioapparater eftersom vissa typer av sändare kan orsaka oönskad stimulering på användaren. 4

8 Defibrillator Extern defibrillering av en person som bär en FES-enhet kan skada enheten eller skada patienten även om enheten är avstängd. Under vissa omständigheter finns det risk för brännskador under elektrodställena under defibrillering. För att eliminera all risk ska FES-elektroderna avlägsnas innan defibrilleringsplattorna fästs. Kronisk stimulering Effekterna av långvarig kronisk stimulering är okända i den här specifika användningsformen. Specifika varningar avseende WalkAide Gång Försiktighet ska iakttas vid användning av WalkAide av personer som upplever yrsel eller har svårigheter med att upprätthålla balansen. WalkAide är inte utformat för att förhindra fall. Elektroder Användaren ska inte ändra placeringen av elektroderna inuti manschetten. Använd inte WalkAide utan elektroder. Placering Använd aldrig WalkAide på någon annan del av kroppen än benet. Stimulering Upphör med att använda WalkAide om stimuleringen inte kommer vid rätt tidpunkt under gången och/eller om den upplevda känslan förändras medan stimuleringen är igång. Miljö WalkAide är inte avsett för användning i brandfarliga miljöer som utrymmen med syre- eller narkostillförsel. Stötar Försiktighet ska iakttas för att minimera onödiga stötar mot WalkAides styrenhet. Det omfattar att stå eller knäböja på enheten, eller stötar mot någon hård yta. 5

9 Försiktighetsåtgärder Hjärtsjukdom Iaktta försiktighet vid användning av elektrisk stimulering på personer som misstänks ha hjärtsjukdom. Mer klinisk information krävs innan det är bevisat att sådana personer inte får biverkningar. Känselbortfall Iaktta försiktighet när elektroderna placeras på hudytor med minskad respons mot normal känselstimulans, på grund av risken för brännskador på huden. Barn FES-enheter ska hållas utom räckhåll för barn. Epilepsi Iaktta försiktighet vid användning av elektrisk stimulering på personer som misstänks ha epilepsi. Mer klinisk information krävs innan det är bevisat att sådana personer inte får biverkningar. Nyligen opererade Använd inte FES en kort tid efter operation eftersom muskelkontraktioner kan störa läkningsprocessen. Elektroder Använd inte hudlotion eller olja på området där elektroderna har kontakt med huden. Stimuleringen kan bli utan effekt. Rätt användning För att FES ska vara säker och effektiv krävs det att den FES-systemet används och hanteras rätt. Felaktig användning av enheten eller elektroderna kan leda till skador på patienten. Kontrollera regelbundet att tillbehören inte är slitna och byt dem vid behov. Elektroderna ska vara väl fästa vid huden. Använd aldrig WalkAide om det verkar vara något fel på enheten. Om det sker i förändring i den normala funktionen (t.ex. en annan känsla, variationer i stimuleringen, avbrott i stimuleringen) ska du upphöra att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare omedelbart. 6

10 Använda utrustning Stimulatorn ska inte användas medan man använder potentiellt farlig utrustning som bilar, eldrivna gräsklippare eller stora maskiner. Plötsliga förändringar i stimuleringsnivå kan orsaka fara. Sömn WalkAide ska inte bäras eller användas under sömn eller bad. Värme och kyla Värme- eller kylproducerande enheter som elektriska filtar, värmekuddar elle isblåsor kan påverka elektroderna eller personens blodcirkulation och öka risken för skador. Läkare och vårdgivare ska konsulteras innan de används tillsammans med FES. Akta Anslut inte fotsensorn till något annat elektriskt uttag än WalkAide. Akta Koppla inte ur fotsensorn ur WalkAide medan sensorn är kvar i skon. Biverkningar Hudirritation och brännskador under elektroderna har rapporterats vid användning av ytverksamma enheter för funktionell elektrisk stimulering. Lämna inte kvar elektroderna under längre perioder utan att kontrollera eller rengöra huden under dem. Det är normalt att uppleva svag rodnad under elektroderna. Emellertid ska rodnaden försvinna inom en timme. Tecken på irritation är kvarstående rodnad, små utslag som liknar finnar eller blåsor. Fortsätt INTE att använda stimulering på irriterad hud. Meddela läkare om de här besvären kvarstår och upphör med att använda WalkAide tills problemet är löst. 7

11 8 Varningar Funktionell elektrisk stimulering (FES) är processen använda elektrisk stimulering för att aktivera muskler. Grundreglerna för användning av FES omfattar även: 1. Använd ALLTID WalkAide efter specifik anvisning om detta från en erfaren vårdgivare. 2. Använd ALDRIG WalkAide i en situation där oväntad eller onormal stimulering kan uppstå, som när du kör eller använder motorutrustning. 3. Använd INTE WalkAide om enheten inte fungerar som den ska. 4. Använd ALDRIG WalkAide med slitna eller trasiga kablar. 5. Hantera ALLTID enheten varsamt. Utsätt INTE enheten för vatten, stark värme eller vibrationer. 6. Placera INTE elektroderna på någon annan kroppsdel än på ena benet nedanför knät, enligt vårdgivarens anvisningar. 7. UNDVIK att tappa WalkAide-enheten. Trots att den är robust byggd kan det ge skador som gör att enheten slutar fungera. 8. WalkAide ska ENDAST användas med godkända tillbehör och elektroder. 9. Öppna INTE enheten utom för att byta batteri. WalkAide har inga delar som kan repareras av användaren eller vårdgivaren innanför styrenhetens kåpa. 10. STÄNG AV enheten om du ska sitta en längre stund.

12 2.0 Symboler och definitioner Typ BF-utrustning Indikerar felsignal Indikerar batteriplacering och riktning Indikerar impuls, STIM-knappen Indikerar uttag för patientens fotsensor (tillval) Indikerar ingång/uttag för WalkLink Indikerar träningsknappen Viktiga säkerhetsanvisningar 9

13 3.0 WalkAides kontroller och indikatorer Röd lampa signalerar fel eller svagt batteri (4) Gul blinkande lampa anger att STIM pågår (5) Träningsknapp (3) Grön blinkande lampa anger att strömmen är på med tillräcklig batterimängd (2) STIM-knapp (6) Figur 2: WalkAide-enhetens ovansida Intensitetsratt (1) Ljudsignaler: 1. Svagt batteri: En ljudsignal varje minut med blinkande röd och grön lampa. 2. Tomt batteri: En ljudsignal med 1-2 sekunders mellanrum med blinkande röd och grön lampa. 3. Häl/fotsensor: En ljudsignal med två pip varannan sekund anger att häl/fotsensorn inte är ansluten, om enheten är konfigurerad för häl/fotsensor. 4. Funktionsfel: En ljudsignal med 4 pip varannan sekund. Uttag för elektrodkabeln (7) Uttag för häl- och fotsensor [om sådan tillhandahålls] (8) Batterifack för vanliga alkaliska AA-batterier (9) WalkLink-uttag [endast för kliniskt bruk] (10) IP22 Polerad fördjupning för kardborrområde Baksida Vänster sida Framsida Höger sida 10 Figur 3: WalkAide-enhetens baksida, sidor och framsida

14 4.0 Allmän användning WalkAide är utformad för att fästas och lossas med en hand (figur 4). Det kan krävas lite övning för att få in en rutin som fungerar för den enskilde personen. WalkAide sätts direkt på benet och kan enkelt bäras under de flesta typer av kläder. Sätt dit Spänn åt Figur 4: Enhandsanvändning Vårdgivaren hittar de optimala områdena för stimulering och ställa in placeringen av elektroderna vid första besöket. Elektrodens röda och svarta märken hamnar på insidan av manschetten och behöver inte justeras i manschetten efteråt. Manschetten måste placeras rätt på benet för genomförd och effektiv stimulering. 11

15 4.1 Sätta på sig WalkAide 1. Huden i området kring vadbenshuvudet ska vara rent och fritt från krämer. Om huden inte förbereds på rätt sätt kan det leda till felaktig kontakt och ge olämplig stimulering. 2. Se alltid till att WalkAide-enheten är AV före hantering. Intensitetsratten (1) ska stå på O. 3. Sitt i en stol med benet lätt utsträckt. 4. a) Applicera en liten mängd vatten på området där elektroderna ska sitta för att underlätta stimuleringen. 4. b) Fukta elektroderna med vatten och placera manschetten på rätt plats under knät. Elektroder kommer att sitta på benets yttersida och WalkAide-enheten kommer att sitta på benets innersida strax under knät. 5. Manschetten måste vara placerat rätt på benet för att ge genomförd och effektiv stimulering. Använd den orange indikatorn som referens för rätt placering av manschetten. (Figur 5). 12 Figur 5: WalkAide och manschett

16 4.1 Sätta på sig WalkAide (forts.) 6. Om en fotsensor tillhandahållits ska fotsensorn placeras i skon och kabeln anslutas till sidan av WalkAide-enheten vid märket. 7. Sätt PÅ WalkAide-enheten genom att vrida den ljusblå intensitetsratten (1) medsols. En grön lampa (2) blinkar emellanåt. Du ska också höra ett bekräftande pipljud. 8. Anpassa intensiteten till den nivå som vårdgivaren fastställt. 9. Kontrollera stimuleringens intensitet och kvalitet vid fotrörelser genom att trycka på och hålla inne den stora STIM-knappen (6) i 1 till 2 sekunder (figur 6). Figur 6: Testning av stimuleringen och rätt placering av WalkAide Den knappen är märkt. Stimuleringens intensitetsnivå eller manschettens placering kan behöva justeras för att få optimal fotrörelse. Sätt alltid intensitetsnivån på den nivå som vårdgivaren fastställt. Högre stimuleringsnivåer kan ge obehag eller hudirritation. 10. Ställ dig upp och gå som vanligt. WalkAide kan användas med eller utan skor, även om lämpliga skor är att rekommendera. 13

17 4.2 Ta av sig WalkAide 1. Stäng AV WalkAide-enheten genom att vrida intensitetsratten (1) motsols tills det klickar till vid O. 2. Lossa spännet på baksidan av benet. 3. Dra långsamt loss manschetten från benet och var särskilt försiktig när du lossar elektroderna från huden. 4. Placera plastskydden på elektroderna. 5. Kontrollera att huden inte visar tecken på irritation. 6. Placera plastskydden på elektroderna inför förvaringen och placera manschetten med elektroderna och WalkAide-enheten inuti en återförslutbar plastpåse så att elektroderna inte torkar ut. Förvara den återförslutbara plastpåsen och enheten skyddad från direkt solljus. WalkAide kan bäras hela dagen men måste tas av på kvällen före sänggåendet. Se till att stänga AV WalkAide-enheten för att förhindra oavsiktlig stimulering under hanteringen och för att spara batteri när enheten inte används. 4.3 Hudvård Undersök alltid huden före och efter användning av WalkAide. Det är normalt att uppleva svag rodnad under elektroderna på grund av ökad blodcirkulation i de områdena. Förslag för att förhindra hudirritation: Lossa elektroderna FÖRSIKTIGT nedåt och bortåt från kroppen. Använd lite vatten för att lossa elektroden från huden. Placera INTE elektroderna över irriterad hud. Vårdgivaren kan förmodligen föreslå andra placeringar. Placera INTE elektroderna över hud som smörjts in med hudlotion eller olja. 14

18 4.4 Anvisningar för träningsläget Träningsläget är INTE avsett att användas under gång. Det är till för att ge upprepad stimulering till benet under vila under en tidsperiod som vårdgivaren fastställer. 1. Sätt dig i en bekväm position och sätt på dig WalkAide-enheten. 2. Justera intensitetsratten (1) och tryck sedan in träningsknappen (3) i mer än 3 sekunder (figur 7). En gul lampa (5) blinkar på WalkAide-enhetens ovansida och enheten piper. Det startar en upprepad stimulering. Intensitetsratt (1) Träningsknapp (3) Gul blinkande lampa anger att STIM pågår (5) Figur 7: Använda träningsläget 15

19 3. Vårdgivaren har redan programmerat in träningens varaktighet och ska ge anvisningar om rätt stimuleringsintensitet, som kan vara samma eller en annan än intensiteten som används vid gång. 4. WalkAide-enheten upphör med stimuleringen när det programmerade träningsprogrammet är klart. 5. Stäng då AV enheten. 6. Efter 1 2 sekunder kan WalkAide sättas på igen (och återgår automatiskt till gångläge) och stimuleringsintensiteten kan anpassas till önskad intensiteten för gång. 4.5 Byta batteri Grön lampa signalerar svagt batteri (2) Röd lampa signalerar svagt batteri (4) 16 Batteriets förväntade hållbarhet är ungefär 42 timmar oavbruten användning. Beroende på användningen bör batterierna vara 1 till 3 veckor. När batteriet börjar bli tomt blinkar den röda och den gröna lampan och en ljudsignal avser 2 långa pip varje minut vilket betyder att batteriet ska bytas omedelbart. För att byta batteri stänger du först av enheten, griper sedan vid sidorna av det grå skalet över batterifacket och drar upp det (figur 8). WalkAide kräver ett enda alkaliskt batteri av typen AA för att fungera. Använd INTE återuppladdningsbara batterier eller andra typer av batterier. Figur 8: Byta batteri När det alkaliska batteriet tömts ska batteriet kasseras på rätt sätt i enlighet med alla lokala och nationella föreskrifter.

20 4.6 Byta elektroder För bästa hudvård och maximal effekt ska elektroderna bytas varje till varannan vecka. Dra tillbaka WalkAides rem för att avtäcka elektrodkablarna. Lossa den svarta och den röda kabeln mellan WalkAide och elektroderna. Lossa elektroderna från elektrodmärkena. Placera de nya elektroderna på elektrodmärkena och dra kablarna genom hålen mot manschettens utsida. Den SVARTA kabeln är kopplad till elektroden på det svarta elektrodmärket. Den RÖDA kabeln är kopplad till det röda elektrodmärket. Skjut in de överskjutande delarna av kablarna i kabelfacket som på bilden nedan. Figur 9 och 10: Byta elektroder (insida och utsida) Anslut kablarna från elektroderna till WalkAides elektrodkabel (figur 10). Den SVARTA kabeln är kopplad till den BAKRE elektroden. Den RÖDA kabeln är kopplad till den FRÄMRE elektroden. 17

21 5.0 Underhåll och rengöring av WalkAide och dess tillbehör Underhåll av WalkAide Utöver att byta batteri regelbundet behöver enheten inte något underhåll från användaren. Alla andra reparationer måste lämnas till vårdgivaren och tillverkaren. Rengöring av WalkAide Handsprit eller en fuktig trasa med ett MILT rengöringsmedel kan användas för att torka av WalkAide-enhetens utsida. Använd INTE starka rengöringsmedel som innehåller blekmedel och sänk inte ned WalkAide-enheten i vatten. Förvaring av WalkAide Om WalkAide ska läggas undan en längre tid och inte användas, ska batteriet tas ur batterifacket. Tvättning av WalkAide-manschetten Avlägsna elektroderna och WalkAide-enheten före tvätt. Avlägsna stödet i manschetten. Avlägsna INTE de svarta och röda märkena. Tvätta för hand, använd inte blekmedel och låt självtorka. Kassering av enheten När enheten är förbrukad ska den kasseras på rätt sätt i enlighet med alla lokala och nationella föreskrifter. 18

22 6.0 Felsökning Vanliga frågor 1. Varför fungerar inte styrenheten och lamporna? Det beror på att batteriet börjar bli svagt. Sätt i ett nytt batteri och sätt på enheten. Endast om den gröna lampan fortfarande inte blinkar ska du upphöra med att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare. 2. Varför blinkar den gröna lampan medan den röda lampan lyser? Det är ett felmeddelande. Stäng av WalkAide och vänta i 2-3 sekunder. Sätt på WalkAide igen och se om den gröna lampan blinkar och den röda lampan är avstängd. Om det inte är så, upphör med att använda WalkAide och kontakta din vårdgivare. 3. Vad händer om foten inte lyfts så högt som den ska? Den gula lampan ska blinka under stimulering för att visa att stimulering ges genom elektroderna. Justera intensitetsnivå, byt eller fukta elektroderna. Kontrollera att elektroderna har kontakt med rätt område. Om foten fortfarande inte lyfts tillräckligt högt ska du upphöra med användningen och boka en tid hos vårdgivaren. 4. Varför kommer inte stimuleringen vid rätt tidpunkt? Det beror vanligtvis på att manschetten har flyttat sig eller att gångmönstret har ändrats. Upphör med användningen och boka tid hos vårdgivaren så att WalkAide kan justeras. 5. Går det bra att använda hudlotion eller olja på benet? Nej använd inte hudlotion eller olja på det område av benet som elektroderna sitter vid. Rengör området under elektroderna varje dag med mild tvål och vatten. Kontrollera att benet är rent och fuktigt där elektroderna ska sitta innan du sätter på dig WalkAide. 19

23 6.0 Felsökning Vanliga frågor (forts.) 6. Hur länge varar elektroderna? Elektroderna ska bytas ungefär varje till varannan vecka, eller omedelbart om de är slitna. 7. Hur länge varar batteriet? Varje AA-batteri varar mellan 1 och 3 veckor beroende på din individuella användning av WalkAide. När batteriet börjar ta slut blinkar en röd och en grön lampa och det piper en gång i minuten. 8. Varför förvaras WalkAide och tillbehören i en återförslutbar plastpåse? Det hjälper till att förhindra att elektroderna torkar ut medan de inte används. Var noga med att täcka elektroderna med plastskydden efter att du tagit av dig WalkAide och innan du placerar dem i den återförslutbara platspåsen. 9. Vad visar att WalkAide är påslagen? En grön blinkande lampa nära intensitetsratten visar att strömmen är påslagen och batteriet är tillräckligt fullt. 10. Under vilka omständigheter ska man kontakta sin vårdgivare? Kontakta vårdgivaren varje gång som: du har ytterligare frågor om WalkAide och hur den används rätt; du märker en förändring i ditt medicinska tillstånd eller gångmönster; något tillbehör till WalkAide verkar slitet; WalkAide inte fungerar som den ska; lampan för felmeddelande lyser; du får ihållande hudirritation; och/eller du kallas till läkaren. 20

24 7.0 Bärschema Tid PÅ Tid AV Dag minuter 30 minuter Dag timmar 30 minuter Dag timmar 30 minuter Dag timmar 1 timme Dag timmar 1 timme Hjälpfulla råd för att underlätta invänjningen Ta av dig WalkAide-systemet varannan timme för att undersöka hur huden ser ut. Arbeta dig sakta uppåt till att bära WalkAide-systemet hela dagen. Ta av dig manschetten regelbundet och undersök huden under elektroderna. Området kommer att vara rosa på grund av ökad blodcirkulation under elektroderna. Använd INTE hudlotion eller olja för att mjuka upp huden. Se till att huden är ren och torr innan du sätter på manschetten. Om du önskar raka benet ska det göras på kvällen för att förhindra eventuell irritation när enheten bärs på dagen. Om huden blir öm eller irriterad i området under elektroderna ska du minska användningstiden och kontakta den vårdgivare som ordinerat WalkAide. Fukta elektroderna med mycket vatten innan du sätter på manschetten. Se till att byta elektroder varje till varannan vecka och täckt dem varje natt med platsskydden. 21

25 8.0 WalkAide-användaren försäkrar att man förstår Jag,, har läst innehållet i WalkAidesystemets bruksanvisning med min vårdgivare. Jag förstår hur man allmänt använder och rengör WalkAide-systemet. Jag har blivit anvisad att följa bärschemat och blivit anvisad att kontakta min vårdgivare omedelbart om jag har några frågor om WalkAide-systemet. Patientens namnförtydligande: Datum: Patientens namnteckning: Datum: Läkarens namnteckning: Datum: 22

26 9.0 ID-kort för medicinsk enhet ID för medicinsk enhet Patientens namn: Läkare: Telefon: Enhet: WalkAide-systemet Innovative Neurotronics Austin, TX Det här kortet kan klippas ut och förvaras i plånboken för identifiering av den medicinska enheten. 23

27 9.0 ID-kort för medicinsk enhet (forts.) Innovative Neurotronics, Inc Innovative Neurotronics WalkAide-system är ett externt funktionellt neuromuskulärt stimuleringssystem. Denna FDA-godkända medicinska enhet är batteridriven och bärs nedanför knät. Den används till att behandla patienter med diagnosticerad droppfot och underlätta deras gång. FDA-godkännande K ISO 13485:2003 CE-certifierad 10.0 Teknisk information Delarnas referensnummer 24

28 10.0 Teknisk information Specifikationer Storlek 8,2 cm (H) x 6,1 cm (B) x 2,1 cm (D) Vikt 87,9 g Strömkälla Ett 1,5 V alkaliskt AA-batteri Maximal strömstyrka 200 ma vid 500 ohm; 121 ma vid 1 K ohm Maximal spänning 121 V vid 1 K ohm; <150 V vid 1 M ohm Antal driftslägen 2 - träning, gång Antal kanaler 1 Pulstyp Asymmetrisk tvåfas Pulsbredd mikrosekunder (justerbar) Maximal stimuleringstid 3 sekunder Stimuleringsutlösare Lutningssensor eller hälsensor Kontroller och indikatorer PÅ/AV/Intensitet; Stimulering, Träning Fel Frakt- och förvaringsförhållanden: Enheten (långsiktig) Temperatur: C ( F) Luftfuktighet: 95 % max., icke-kondenserande Elektroderna (långsiktig) Temperatur: 5 27 C (41 80,6 F) Luftfuktighet: % Elektroderna (kortsiktig - mindre än 1 månad) Temperatur: 0 40 C ( F) Luftfuktighet: % Driftsförhållanden: 0 40 C IEC klass: Förväntad hållbarhetstid: Altitud på under meter (8 000 fot) 5 år Tveka inte att ta kontakt med din vårdgivare om du har några frågor om enheten och hur man använder den på ett säkert sätt. Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta: Innovative Neurotronics, Inc. Austin, TX

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

BODY-MAX bälte och plattor Introduktion

BODY-MAX bälte och plattor Introduktion BODY-MAX bälte och plattor Introduktion Grattis! Du har valt BODY MAX! BODY MAX är ett nyligen utvecklat träningsredskap, som kan hjälpa dig att återfå styrkan i musklerna i din kropp. Muskelstimulatorns

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED

HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED SVENSKA ELECTROLISS HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED HJÄLP AV ELEKTROLYS Under nästan 30 år har BaByliss varit ledande i den tekniska utvecklingen av produkter som uppfyller kvinnors önskemål för hårtborttagningssystem.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 svenska 122 122 Svenska Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat dot 2 by ReSound kommer

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ACTIVE Erection System NT

ACTIVE Erection System NT ACTIVE Erection System NT Medicinskt hjälpmedel Erektionshjälp Bruksanvisning Svenska Orsaker till erektionsstörningar Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är diabetes hjärt- och

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer