Användarmöte Stockholm November Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter"

Transkript

1 Användarmöte Stockholm November 2012 Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

2 Spädningslösningar till ID-systemet

3 ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin ID-Diluent-2 Liss-lösning ID-CellStab, ID-CellStab W.A Liss-lösning, förvaringslösning för erytrocyter

4 Enzym ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin Hållbarhet öppnad flaska: 6 månader

5

6

7

8

9

10

11 Enzym Sensitiv teknik med lägre specificitet än IAT Förhöjer sensitiviteten för vissa ag-ak reaktioner. Rh-systemet Förstör vissa antigen Fya, Fyb M, N, S, s

12 Användning av Enzym i Skandinavien Antikroppsundersökningar Papain är att föredra som enzym Bromelin används endast vid speciallaboratorium

13 Användning av Enzym i Skandinavien Antigenundersökningar För att åstadkomma agglutination i de fall vi inte har tillgång till IgM-antikroppar Förstärka reaktioner när vi söker svaga antigen Fya, Fyb, M, N, S och s kan inte typas Viktigt med Ctl-brunn.

14 Falskt positiva reaktioner i Enzymteknik DAT + Neoantigen (Anti-T) Köldantikroppar (Anti-HI) Kemisk påverkan på celler (Silicon)

15 DAT+ falskt positiva i Enzym

16 Ctl innehåller samma sak som övriga brunnar utom antikroppar

17 Ctl vid ABO/RhD-gruppering Polyklonala antikroppar och ID-Diluent-1 Använd alltid kort med ctl-brunn Falskt positiv reaktion kan leda till felgruppering

18 Ex Patient A RhD Neg med svaga isoagglutininer (Anti-B) Ej Tolkningsbar ctl pos AB RhD pos

19 Ctl fenotypningar Patienter Kort med ctl bör användas för att säkerställa rätt resultat Ex Rh-feno+K+Ctl Blodgivare Typas för att hitta negativa Sällan DAT+ Ctl kan uteslutas

20 Fallbeskrivning Jka-typning EQUALIS-prov testat manuellt Jka + (2+) Svar från EQUALIS Jka: neg Prov omsatt i ID-GelStation Neg Prov omsatt manuellt med susp i glasrör 2+ Prov omsatt manuellt med susp i plaströr neg Silikonet i glasröret Har setts med olika fabrikat av rör

21 Ctl och bruk av monoklonala antikroppar och ID-Diluent-2 Ej Falskt positiva vid DAT+ Ej Anti-T i antiserat. Enda teoretiskt tänkbara orsaken till falskt positiva reaktioner Ospec. köldantikroppar

22 VARNING Kontaminering från en brunn till en annan kan ge falskt positiva reaktioner Detta fångas inte i ctl om det inte är just den brunnen som drabbats

23 LISS ID-Diluent-2 ID-CellStab ID-CellStab W.A Hållbarhet öppnad flaska: Utgångsdatum

24 Niss-miljö

25

26 Innehåll NaCl med låg jonstyrka Albumin EDTA Antibiotika Trimethoprim Sulfamethoxazol

27 Falskt positiva reaktioner Antikroppar mot co-trimoxazole Antikroppar mot EDTA Neoantigen

28 Fallbeskrivning Antikroppar mot co-trimoxazole Pat Anti-E+K Morgon: MG-test neg med E-, K- Erytrocyter

29 Fallbeskrivning Antikroppar mot co-trimoxazole Nytt prov EM Pos mot samtliga testade erytrocyter (MG-test, Screeningceller, panelceller och egna) Test i rör med AABB-LISS Negativ mot E-K- erytrocyter Möjlig förklaring Pat insatt på antibiotika mellan provtagningarna

30 Antikroppar mot Co-trimoxasole Reagerar i IAT med testerytrocyterspädda i ID-CellStab, ID-CellStab WA eller ID-Diluent-2 Ger falskt positiv DAT om cellerna späds i ID-CellStab, ID-CellStab WA eller ID-Diluent-2 Ingen klinisk betydelse hos patienter Transfusion Volume 52, April

31 Neoantigen Kan blottas vid påverkan på cellerna Bakteriepåverkan Diskmedel Klister från etiketter

32 Fallbeskrivning Neoantigen ID-GelStation Screen pos 2+ en eller flera celler ~ 20% av alla testade prov Reproducerbart med celler från samma flaska Negativa reaktioner med celler från förvaringsrör

33 Fallbeskrivning Neoantigen Något i flaskorna påverkar cellerna så de reagerar med en antikropp som ca 20% av befolkningen har Flaskorna diskas Blötläggs för att lösa etikett Klisterrester förorenar insidan av flaskan Klistret påverkar cellytan så att något neoantigen blottas.

34 Vilket spädningsmedium ska man använda? LÄS METODANVISNINGEN!!!

35 Fallbeskrivning P1 typning EQUALIS-prov Vid typning P1 neg Svar från EQUALIS P1 positiv Omsättning P1 neg Kontakt med support på Labex Felsökning Fel spädningslösning

36 Vilken metod bör man välja vid antigentypning Mitt förslag Så långt som möjligt kort med monoklonala antikroppar och ID-Diluent-2 Mindre risk för strulreaktioner Ctl-brunnen kan i de flesta fall uteslutas Ingen inkubering krävs

37 Fallbeskrivning Fyx 3 prov typat tidigare till Fyb pos. Vid validering av IH-1000 Fyb neg Dessa var Fyx svagt Fyb-antigen variant Fyb Kan skiljas ut i genotypning (DNA) Frekvens ca 7% i en Skandinavisk befolkning

38 Fallbeskrivning Fyx klinisk relevans Typning av blodgivare till transfusion: Fyx har inte beskrivits ge transfusions-komplikationer till individer med Anti-Fyb Typning av testcellsgivare för screening: FyaFyx kan typas felaktigt till Homozygot Fya Svagt anti-fya hos patienter kan missas

39 Fallbeskrivning DAT DAT Gelstation Liss/Coombs kort 2+ DC-Screening II (IgG-C3d-ctl) neg DAT+ celler sfäriska tyngre än de icke sfäriska cellerna

40

41 Fallbeskrivning DAT Vid centrifugering av prov hamnar de tunga cellerna i botten av röret och de lättar överst. Instrument tar alltid cellerna från botten av röret. Vid manuell sättning tas celler från toppen av erytrocytskiktet. Motsvarande har setts vid ABO/RhD-typning av transfunderad patient med microcytär anemi. Pat blodgrupp B Givare blodgrupp O

42 Anti-A kloner i gelkort LA-2: A5: ABD-confirmation for patients ABD-confirmation for donors ABO/D for Newborn BAS-test AHG(Svenskt kort) BAS-test IgG(Svenskt kort) Alla övriga kort innehållande Anti-A

43 Fallbeskrivning 1 AB ABO/D+Rew A5 4+ G½ 4+ ABD-conf, BAS-test LA-2 2+ LB-2 4+

44 Fallbeskrivning 1 AB Händer ofta i vissa Batcher Rapporterades från flera olika blodcentraler Analys av logglistor från ID-GelStation gjordes

45 Fallbeskrivning 1 AB ABO/D+Rev st AB resultat kontrollerade av dessa var 27 st (2,69%) <2+ eller dp ABO-confirmation for donors 1197 st AB resultat kontrollerade av dessa var 130 st (10,86%) <2+ eller dp

46 Fallbeskrivning 1 AB Prov som strulat skickades till Bio-Rad Vissa förändringar gjordes i brunnarna med dessa prov som standard Andelen icke godkända grupperingar med LA- 2klonen är nu låg.

47 Fallbeskrivning 2 AB ABO/D+Rew Anti-A A5 1+ Anti-B G½ 4+ ABD-conf Anti-A LA-2 - Anti-B LB-2 4+ Rör-teknik Seraclone Anti-A A003 3/m.f och DiaClon Anti-A A5 1/m.f

48 Fallbeskrivning 2 AB Har setts vid flera tillfälle DNA-typning: A2B För svagt Anti-A? Ett prov skickades till BioRad Utreddes i Bern

49 Fallbeskrivning 2AB Serologiska fynd bekräftas H-typning neg vilket talar mot A2B Bern svarar: fel i A-transferas Mycket ovanligt Nytt prov kommer skickas till Bio-Rad men även utredas i Lund

50 Fallbeskrivning Missat Anti-A1 Nationell serologisk kontroll i Norge Prov svagt A med Anti-A1 ID-systemet missat Anti-A1, grupp utsvarad NI Alla tekniker olika bra på olika typer av antikroppar Gel-tekniken (collon-teknikerna) är inte optimal för IgM-antikroppar Troligtvis beroende på sämre blandning av ag-ak.

51

52 Reaktioner med Anti-A och Anti-B A1, A2, A1B och A2B Ske ge 3+ reaktion för godkänt resultat Reaktioner 2+ eller dp ska verifieras

53 Test av A3 (Universitetskliniken i Innsbruck) 14 A3B 9 A3 A5: 22 av 23 detekterade LA-2: 22 av 23 detekterade

54 Test av Ax (French National Centre for Scientific Research) 16 Ax A5: 9 av 16 detekterade LA-2: 10 av 16 detekterade

55 Anti-A,B i rutintester? Vid bruk av humana antisera Anti-A reagerar sämre med svaga A jämfört med monoklonaler Anti-AB producerad av en 0-individ Denna antikropp reagerar bättre med svaga A-antigen än Anti-A

56 Anti-AB Monoklonala reagens Mix av: Anti-A Birma-1 Anti-B ES-4 Anti-AB ES-131

57 Anti-A,B i rutintester? Vid bruk av monoklonala antisera Anti-A reagerar bättre med svaga A än humana antisera. Anti-A,B är en mix av Anti-A, Anti-B och Anti-A,B Reaktionerna med svaga A anses inte markant starkare än med Anti-A AweakB positiv reaktion med Anti-B

58 Vad händer om felgruppering sker Grupperas Aweak till 0 eller AweakB till B Blodmottagare Förenligt blod transfunderas Blodgivare Oförenligt blod kan transfunderas

59 Blodgivare Aweak eller AweakB som inte reagerar med Anti-A De flesta A3 och Ax fångas med de Anti-A som finns i Gelkorten Fångas normal i diskrepans i plasmakontrollen Om provet är Aweak och innehåller Anti-A1 eller annan irreguljär IgM-antikropp kan det felgrupperas till grupp 0

60 Blodgivare Aweak eller AweakB som inte reagerar med Anti-A Anti-A1 och övriga irreguljära IgM-antikroppar reagerar dåligt i geltekniken. Antikroppen ska vara mycket stark för att ge reaktion, detta hör till ovanligheterna. Svagare A än A3 och Ax ger oftast negativa reaktioner med Anti-A i samtliga tekniker men även här fångas detta i plasmakontrollen. För att så säkert som möjligt gruppera Aweak och AweakB bör plasmakontroll utföras mot A1-A2-B-0 celler.

61 Varför plasma-kontroll med endast A1 och B celler? I Skandinavien har det i geltekniken under ca 10 års tid grupperats väldigt många prover och många av dessa har varit blodgivargrupperingar Inget fall av felgruppering eller transfusionskomplikation rapporterat beroende på missat svagt A-antigen hos blodgivare

62 Kliniska aspekter för missade IgM-antikroppar Blodmottagare: Anti -A1 -H -P1 -Le M m.m. Kalla antikroppar saknar i de flesta fall klinisk betydelse Anses vara en fördel att inte hitta Inget fall beskrivet av missade kliniskt viktiga IgM-antikroppar ex. Anti-Tja, Vel MG-test: Data förenlighetstest Om MG-test utförs för att hitta ABO-oförenlighet bör man överväga teknik med bättre sensitivitet.

63 Kort med AntiHumanGlobulin Liss-Coombs Anti-IgG (polyklonal, kanin) (Kan reagera med lätta kedjan i IgM och IgA) Anti-C3d (Reagerar även med C3b och osplittat C3) Coombs IgG Anti-IgG (polyklonal, kanin) (Kan reagera med lätta kedjan i IgM och IgA) Monospecifik IgG Anti-IgG (polyklonal, kanin) (Reagerar endast med IgG)

64 Antikroppar

65

66 Liss-Coombs Coombs IgG IAT Fånga Ag-Ak-reaktion in vitro Om man använder serum och Liss utan EDTA kan man få en komplementaktivering invitro med C3d mantling och fånga den reaktionen i ett Liss-Coombskort Vi använder EDTA-rör och Liss med EDTA Komplementaktiveringen inhiberad Osplittat C3 kan ospecifikt mantla på erytrocyter (PEG +?) och ge falskt positiva reaktioner

67 Liss-Coombs Coombs IgG DAT Ska spegla det som skett In Vivo Prov ska tas så inget händer in Vitro - EDTA-rör Viktigt att fånga in Vivo komplementaktivering Rekommenderas Liss-Coombs kort

68 Anti-D i QC-Basic 10ng/ml (0,05 IU/ml) Council of Europe: Minigräns för en godkänd IAT Ger i de flesta fall 2+ med R1R1 och R2R2 Monoklonal antikropp Ej förväntad förstärkning i enzymteknik (papain)

69 Certificate of Quality Assurance

70 Certificate of Quality Assurance Finns nu på LABEX hemsida att ladda ner Fr.o.m. 1 december skickas inga papperskopior Fil med CQA kommer sparas hos Labex i 10 år

71 Certificate of Quality Assurance Informationsbrev skickas vecka 48 till reagensansvariga

Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare

Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare Kim Stamer Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2010:BL12

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

Transfusionsanvisningar

Transfusionsanvisningar Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information

Läs mer

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA Revision av kap 14, version 1.2. utgiven 2001-02-21 Version Datum Avsnitt Ändringar Ansvarig 1.3. 2002-02-01 Hela kapitlet Indelning i numrerade avsnitt BE 12, syfilis

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter Sållningstest av blodgivare Kunskapsunderlag från experter Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer