Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR"

Transkript

1 Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

2 Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror vill Ledarna med hjälp av fakta nyansera bilden av chefen och på så sätt slå hål på flera vanliga chefsmyter. Vi på Ledarna vill visa att chef är ett vanligt yrke och att chefsjobben varken leder till fantasilöner eller axlas av personer med maktbegär. I Chefen i siffror hittar du samlad statistik och information som ger en mer rättvisande bild av cheferna i Sverige. Du hittar mer information om undersökningarna på vår webbplats ledarna.se Du får gärna använda siffrorna, men ange källan! Ledarna - Sveriges chefsorganisation 2

3 3

4 Chef är ett vanligt yrke Chefer finns i alla branscher, sektorer och på alla nivåer. Chefer företräder arbetsgivaren och leder verksamheter och människor, företag och förvaltningar. Chefer har personal-, budget- eller verksamhetsansvar. De leder egen personal oavsett titel och nivå, det vill säga från första ledningslinjen till och med de högsta cheferna inom näringsliv och offentlig sektor. Vi uppskattar antalet chefer i Sverige till en halv miljon. Det innebär att nästan var åttonde anställd i Sverige är en person med ett chefsuppdrag. Antal chefer i Sverige Befolkning 9,5 milj. Anställda 4,2 milj. Arbetsför ålder 7,1 milj. Chefer Källa: SCB och Ledarna 4

5 Mer än hälften är första linjens chefer Chefspyramiden visar andelen chefer i olika positioner. Ungefär en av fyra chefer är mellanchefer och mer än hälften av Sveriges chefer är första linjens chefer. En av tio chefer är funktionschefer och fem procent är vd:ar eller verkschefer. Chefspyramiden 5% VD, verkschefer 10% Funktionschefer 25% Mellanchefer 60% Första linjens chefer Källa: SCB och Ledarna 5

6 Vem är chefen? Kvinnor 36,5% Män 63,5% Snittålder 45 år Födda utomlands 7% Födda utomlands och/eller minst 20% en förälder född utomlands Källa: SCB och Ledarna 6

7 Var finns cheferna? En fjärdedel (26 procent) av Sveriges chefer arbetar i Stockholm. Nästan lika många chefer (23 procent) arbetar i Västsverige. Region 1 Chefer och ledare Stockholms län Östra Mellansverige Småland samt Sydsverige Västsverige Norra Sverige Totalt Av Sveriges chefer är med i ett fackförbund. 1 Landsdelar och riksområden enligt NUTS 1 och 2 (Indelning baserad på län som används inom EU). 2 Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. 3 Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län. 4 Hallands och Västra Götalands län. 5 Värmlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Källa: SCB 7

8 Vad gör chefen? Befattning Antal Vd:ar, verkschefer med flera Drifts- och verksamhetschefer Ekonomichefer och administrativa chefer FoU-chefer Försäljnings- och marknadschefer Inköps- och distributionschefer IT-chefer Personalchefer Reklam- och Pr-chefer Övriga chefer, arbetsledare och förmän Totalt Chefer är verksamma inom den offentliga sektorn. Källa: SCB och ledarna 8

9 Inom dessa branscher finns Sveriges chefer. Källa: SCB 9

10 Chefen och karriären En tredjedel av Sveriges chefer vill avancera till en högre position. Samtidigt säger över hälften av cheferna nej till att klättra uppåt till en annan chefsposition. Av dem som inte vill avancera anger 4 av 10 chefer som orsak att en högre position skulle inskränka för mycket på deras familje- och privatliv. Lika många säger att lönen inte står i proportion till den extra arbetsinsatsen som skulle krävas. 10

11 Framtiden som chef Män Kvinnor Totalt Vill ha en högre chefstjänst 36% 28% 33% Vill fortsätta som det är nu 54% 61% 56% Vill sluta som chef 5% 6% 5% Källa: Ledarnas Chefsbarometer

12 Chefen och karriären Trots att 9 av 10 chefer trivs bra på sin arbetsplats och så många som var tredje trivs mycket bra vill endast 6 av 10 fortsätta att jobba som chef ända till pensionsåldern. Framtiden som chef: Annat Jag vill arbeta som chef ända fram tills jag går i pension. Jag vill sluta som chef nu. 2% 16% 47% 24% Jag vill trappa ner genom att avsäga mig mitt chefsskap. 11% Jag ser inga problem i att pensionsåldern höjs och att jobba längre. Källa: Ledarnas Chefsbarometer

13 Chefen och karriären Nästan var femte chef vill byta bransch, samtidigt som 6 av 10 chefer helst vill stanna kvar hos sina nuvarande arbetsgivare. Framtiden inom sin bransch: Flytta utomlands och arbeta oavsett bransch Annat 4% 7% Byta till annan bransch 17% Byta till annan arbetsgivare i samma bransch 10% 62% Stanna hos samma arbetsgivare Källa: Ledarnas Chefsbarometer 2012 Så många chefsjobb har cheferna haft: Man Kvinna 1 jobb 2 jobb 3 jobb 4 jobb Snitt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

14 Chefen och karriären Tre fjärdedelar av cheferna har inte bytt jobb det senaste året. Bytt jobb under senaste året: Inom företaget 14% Inom koncernen 2,4% Till annat företag/ 7,4% koncern 76,2% Inte bytt jobb Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

15 Chefen och karriären Jobbyten per sektor Bytt jobb under senaste året: 30% 20% 10% 0% Byggsektorn Industrisektorn Tjänstesektorn Offentlig sektor Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

16 medarb Chefen och ledarskapet Så många medarbetare leder chefen: medarbetare medarbetare 5% 5% 20% medarbetare 25% 16

17 etare 1-4 medarbetare 20% 25% 5-9 medarbetare Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

18 Chefen och ledarskapet Många chefer upplever att de inte hinner med alla de personalrelaterade uppgifterna som medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, konflikthantering samt att kommunicera mål och visioner parallellt med styrningen av den operativa verksamheten. Alla personalrelaterade uppgifter hinns med: Ja Nej Källa: Ledarnas Chefsbarometer

19 Chefen och ledarskapet Om cheferna själva får önska vill de främst minska den administrativa bördan. Önskat läge 16% Nuläge 9% 29% 28% 26% 16% 20% 17% 22% 17% Formaliserade personalfrågor Operativa verksamheten Vardagsnärvaro Administration Egen kompetensutveckling Källa: Ledarnas Chefsbarometer

20 Chefen och livspusslet Chefsyrket är förknippat med långa arbetsdagar. Fler än hälften av cheferna i undersökningen vill jobba mindre än de gör idag. Det är gruppen chefer som är mellan 35 och 44 år som har den högsta andelen av chefer som jobbar mer än 46 timmar i veckan. Ingen uppfattning. 1% 2% Tycker att deras arbete är mycket meningsfullt. Källa:SCB 20

21 Det fungerar bra med den arbetstid jag har. 45% 52% Jag skulle vilja arbeta färre timmar än idag. Källa: Ledarnas Chefsbarometer

22 Chefen och livspusslet Arbetstid för varje chefsnivå: Arbetsbelastning: Källa: Ledarnas Chefslönestatistik % Besvär till följd av stress, psykiska påfrestningar. Nöjd med arbetet i stort. Upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetet är psykiskt påfrestande. 50% 86% Svårt att sova p.g.a tankar på jobbet håller en vaken varje vecka. 28% Kan inte koppla av tankarna på jobbet under fritiden varje vecka. 65% Källa: SCB 22

23 Chefen och livspusslet 5-i-topp lista på förändringar som skulle skapa bättre balans mellan arbete och fritid för cheferna: 1. Flexibla arbetstider 2. Ett tydligt uppdrag 3. Distansarbete 4. Att kunna delegera 5. Träning på arbetstid En majoritet av cheferna upplever att de har möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Kvinnorna anger i lägre grad än männen att de är nöjda med livspusslet. Hela 1 av 4 kvinnliga chefer upplever att de har begränsade möjligheter att hitta en bra balans mellan arbete och fritid i sitt nuvarande jobb. Källa: Ledarnas chefsbarometer

24 Chefen och lönen Medianlönen för chefer ligger på kr enligt Ledarnas lönestatistik för

25 25 Källa: Ledarnas Chefslönestatistik 2012

26 Lönen varierar med chefsnivån: Lönenivå Företagsledande Högre chef Mellan- 1:a linjens chef chef ,0 0,0 0,0 3, ,2 0,0 1,8 25, ,2 3,8 42,1 54, ,1 22,2 34,8 13, ,6 27,4 15,8 1, ,0 20,5 4,8 0, ,3 14,1 0,5 0, ,9 7,4 0,1 0, ,7 2,5 0,0 0, ,9 1,9 0,0 0,0 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

27 Chefen och lönen Rörliga lönedelar 4 av 10 chefer har någon form av rörlig lönedel, till exempel bonus. Särskilt vanligt är det inom verksamhetsområden som marknadsföring, försäljning och på företagsledande nivå. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

28 Chefen och lönen Det är inte alls ovanligt med rörliga lönedelar inom chefsbefattningar inriktade på teknik, produktion, byggnation, tjänster och service. För chefer inom offentlig verksamhet är rörliga lönedelar betydligt mer sparsamt använda. 70% 60% Företagsledande Högre chef Mellanchef 1a linjens chef 50% 40% 30% 20% 10% 0% Administration Marknad, sälj, inköp Teknik, produktion och bygg Tjänster/service Källa: Ledarnas Chefslönestatistik

29 Chefen och lönen Vd-löner Så här ser lönespannen för vd-löner ut på olika stora företag. Spannet är mellan den 10:e och 90:e percentilen, med andra ord är de 10 procent som tjänar mindre och de 10 procent som tjänar mer borttagna detta för att få ett mer läsbart resultat eller färre medarbetare Källa: Svenskt näringslivs löneundersökning 29

30 Chefen och drivkrafter 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30

31 Vad driver chefen? Majoriteten av Sveriges chefer stimuleras och drivs av möjligheten till påverkan. Att få arbeta med människor och att få verksamheten att fungera bra är två andra faktorer som hamnar högt upp i undersökningen. Källa: Ledarnas chefsbarometer

32 Chefen och jämställdheten I dag är 37 procent av Sveriges chefer kvinnor. Men på de tyngsta ledarbefattningarna lyser de fortfarande med sin frånvaro. Med andra ord: Ju högre chefsnivå, desto färre kvinnor. Av cheferna på mellanchefsnivå är knappt 3 av 10 kvinnor, av vd:arna är bara 12 procent kvinnor. Mer i lön tjänar de manliga cheferna än sina kvinnliga chefskollegor. Källa: Ledarnas Chefslönestatistik ,5% 63,5% Kvinnor Män Källa: scb och ledarna 32

33 Löneskillnader mellan män och kvinnor i chefsbefattningar. Om man rensar statistiken på lönepåverkande faktorer som ålder, befattning, bransch och antal underställda så tjänar kvinnor 4,5 procent mindre än sina manliga chefskollegor vilket motsvarar kr i månaden. Andel män och kvinnor inom olika chefsnivåer 42,4% 57,6% 1:a linjens chefer 27,5% 72,5% Mellanchefer 12% 88% VD (verkschefer och liknande) 2,4% 97,6% VD (Stockholmsbörsen) Källa: SCB, ledarna och svd 33

34 Chefen och föräldraskap Så många som 7 av 10 chefer anger att det är en självklarhet på deras arbetsplats att vara föräldraledig. Samtidigt är det knappt 6 av 10 av de manliga cheferna som anger att de kunnat ta ut så mycket föräldraledighet som de önskat. Bland cheferna är det bara 1 av 10 som har fördelat föräldraledigheten lika mellan sig och sin partner. Uttaget av antalet föräldradagar ökar stadigt bland pappor som är chefer. Under en sjuårsperiod ( ) har andelen fäder som är hemma tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Delar lika på föräldraledigheten. 10% 90% Delar inte lika på föräldraledigheten. Källa: Ledarnas chefsbarometer

35 35

36 Ledarnas undersökningar och övriga källor Uppgifterna kommer huvudsakligen från Ledarnas egna undersökningar, men vi har också hämtat material från andra källor som SCB. Varje tabell har en hänvisning där källan anges. Ledarnas Chefsbarometer är sedan 2002 en återkommande undersökning som idag genomförs i samarbete med Novus Opinion. Ledarnas löneenkäter baserar sig på uppgifter från över individer som kompletterats med uppgifter från arbetsgivarorganisationer. För övriga källor hänvisar vi till respektive organisations hemsida. 36

37 Hos oss blir du en bättre chef! Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vi samlar över medlemmar som är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse. Vår vision är att alla har en bra chef. Det tjänar alla på. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer. 37

38 38

39 39

40 Hos oss blir du en bättre chef. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas Chefsservice

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer