Golden Airs allmänna resevillkor*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golden Airs allmänna resevillkor*"

Transkript

1 Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar och nekad ombordstigning Funktionshindrad Flygplatsbestämmelser Incheckning Ombordstigning Barn, ungdomar, spädbarn och gravida Nedsatt Rörlighet, blinda/synskadade, sjukdom eller passagerare som behöver speciell assistans på flygplatsen Kontakt med passagerare Uppförande ombord på flygplanet Bagage Passagerare får inte medföra följande föremål på flygplanet Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage Ansvarsbegränsningar Djur Avtal med flygbolaget om andra tjänster * För villkor hänförliga till charterresor klicka här.

2 Golden Air ABs Allmänna Resevillkor DEFINITIONER När Du läser dessa resevillkor ska Du observera följande definitioner: "Vi", "våra" och "oss" betyder Golden Air AB. "Du", "Din" och "Dig själv" avser alla personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras med flyg och har en giltig biljett (se även definitionen för passagerare). Med "Flygbolagskod" avses den bokstavskod som identifierar flygbolaget. Bokstavskoden består av två eller tre bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror. Med "Auktoriserad representant" avses en representant som har fullmakt att representera oss gentemot Dig. Med "Bagage" avses de personliga ägodelar som du tar med Dig på resan. Om inget annat sägs anses bagaget bestå av både incheckat bagage och handbagage. Med "Bagagekvitto" avses den del av bagagekupongen som Du får som kvitto för Ditt incheckade bagage. Med "Bagagekupong" avses en bekräftelse som flygbolaget utfärdat och som enbart är till för att kunna identifiera bagaget. Med "Bagageidentifikationslapp" avses ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av incheckat bagage och/eller specialbagage. Med "Biljett" avses antingen det dokument som kallas för "passagerarbiljett och bagagekvitto" eller en elektronisk biljett. I båda fallen ställs biljetterna ut av oss, eller någon som representerar oss, och omfattar dessa resevillkor. Med "Code Share" avses befordran med ett flygbolag där stolarna erbjuds av ett annat bolag som använder sin egen flygbolagskod antingen fristående eller tillsammans med det operativa flygbolagets kod. Med "Extraordinära omständigheter" avses att skyldigheterna för ett flygbolag som utför flygningen bör vara helt eller delvis begränsade i sådana fall där en händelse har orsakats av extra ordinära omständigheter vilka är sådana omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Sådana omständigheter kan särskilt förekomma i händelse av politiskt instabilitet, meteorlogiska förhållanden som omöjliggör flygningen ifråga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det flygbolag som utför flygningen. Extraordinära omständigheter bör anses föreligga då ett flygledningsbeslut avseende ett visst flygplan en viss dag medför att en eller flera flygningar med detta plan kraftigt försenas, uppskjuts till nästa dag eller inställs, även om alla rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller inställd flygning. Extraordinära omständigheter bör anses föreligga då ett flygledningsbeslut avseende ett visst flygplan en viss dag medför att en eller flera flygningar med detta plan kraftigt försenas, uppskjuts till nästa dag eller inställs, även om alla rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller inställd flygning. Med "Flygbolag" avses ett flygbolag vars flygbolagskod finns angiven på din biljett eller sammanhängande biljett. Med "Flygbolagets Allmänna Resevillkor" avses de villkor som framgår av eller utlämnades tillsammans med biljetten eller resplanen/kvittot, och är fastställda som våra villkor samt omfattar och refererar till de allmänna villkoren för befordran. Med "Force Majeure" avses en synnerligen ovanlig och oförutsedd händelse utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte kunde ha undvikits även om alla tänkbara försiktighetsåtgärder hade vidtagits. Med "Handbagage/kabinbagage" avses allt bagage som inte är incheckat men som tas med på flygningen. Med "Incheckat bagage" avses bagage som vi har tagit ansvar för och som vi har utfärdat ett bagagekvitto för. Med "Incheckningstider" avses den bestämda tid innan avtalad flygning då Du ska ha genomfört incheckningsformaliteterna samt eventuellt tagit emot Ditt boardingkort. Med "Konventionen" avses Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning. Med "Passagerare" avses samtliga personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som befordras eller ska befordras via flyg baserat på en giltig flygbiljett. Med "Resplan/kvitto" avses ett dokument som vi utfärdar till passagerare och som innehåller passagerarens namn, resuppgifter och övriga meddelanden. Med "Sammanhängande biljett" avses en biljett som utställts till dig i samband med en annan biljett, och som tillsammans utgör ett enda transportavtal. "Skada" omfattar dödsfall, personskada, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som uppstått i samband med flygtransport som genomförts av oss. Med "Specialbagage" avses bagage som vare sig är handbagage eller incheckat bagage. Med "SDR" avses en speciell dragningsrätt som definierats av Internationella valutafonden. Information om den aktuella kursen för "SDR" vid växling till svenska kronor hittar Du i dagspressen eller genom att fråga Din bank. Med "Tariff" eller "pris" avses det publicerade pris, inklusive skatter och avgifter, samt befordringsvillkor tillhörigt ett flygbolag och som har registrerat denna "Tariff" eller "pris" hos myndigheterna i de länder där detta krävs. Med "Transport" avses förflyttning medelst flygplan av passagerare och bagage.

3 1.Allmänt Önskar Du information om sådant som inte finns omnämnt på hemsidan går det bra att vända sig till Kundtjänst på e-post eller via telefon på telefonnummer Vissa frågor kan Du finna svaren på under fliken "Frågor och svar"på vår hemsida Du är även välkommen att kontakta oss. Ombud, personal och representanter för Golden Air AB har inte befogenhet att ändra eller åsidosätta några villkor vilka framgår här nedan. (a) Företräde för lag Dessa allmänna resevillkor gäller om de inte är oförenliga med gällande lag som inte kan avstås genom avtal mellan parterna, då dessa lagar ska ha företräde. Om någon bestämmelse i dessa allmänna resevillkor är ogiltig enligt gällande lag ska övriga bestämmelser ändå gälla (b) Allmänna resevillkor kontra tillämpliga förordningar Vid bristande överensstämmelse mellan dessa allmänna resevillkor och andra förordningar som vi kan ha i mellanhavandena med särskilda personer, ska, om inte annat anges i dessa allmänna resevillkor, dessa allmänna resevillkor råda. 2. Identifikationshandling (a) Allmänt Det är varje passagerares personliga ansvar att se till att de medför giltig identifikationshandling som uppfyller kraven ställda av Golden Air AB, immigrations- och andra myndigheter på varje destination. Följande krav ställs: En giltigt identifikationshandling krävs för samtliga passagerare som reser med Golden Air AB; Vid resa utanför EES likväl som inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) måste passet vara giltigt för den sammanlagda tiden av den planerade bortavistelsen; Om visum krävs måste eventuella barn/spädbarn alltid resa med den vuxna person som namnges i visumbeskedet. Uppgifter om samtliga passagerares identifikationshandlingar måste anges under bokningen av flygbiljetter. Alla passagerare på samtliga flyg måste visa upp giltiga identifikationshandlingar tillsammans med boardning kort och/eller bokningskod vid flygplatsens säkerhetskontroll samt vid gaten för ombordstigning. Vid charterresor kan all passagerarinformation (pass- eller ID-kortsinformation) Golden Air AB innehar om passagerare och om passagerarens researrangemang lämnas ut till statliga myndigheter i något av de land som ingår i passagerares resplan. För att vara säker på att uppfylla kraven, ska passagerare medföra ett giltigt pass (och visum i förekommande fall) eller ett inom EU/EES myndighetsutfärdat nationellt ID-kort eller körkort på alla resor. Eventuella böter, avgifter eller kostnader som uppstår till följd av att dessa krav inte uppfylls, betalas av eller debiteras passageraren. (b) Godtagna identifikationshandlingar Giltigt EU-pass Giltigt nationellt ID-kort (SIS-märkt) Giltigt körkort (SIS-märkt) Passagerare skall även medta/kunna uppvisa boardingkort och/eller bokningskod. Golden Air AB förbehåller sig rätten att säga upp bokningen utan återbetalning och förvägra passagerare ombordstigning om passageraren inte uppfyller ovanstående krav för resa. 3. Bokning Bokning av flygbiljett görs enklast här på hemsidan. Golden Air AB tillhandahåller ingen möjlighet att preliminärboka/reservera flygbiljetter. En bokning, oavsett om den görs via telefon, på hemsidan, på flygplatsen eller på annat vis, innebär köp av flygbiljett och därmed betalningsskyldighet för den som bokat flygbiljetten. Möjlighet finns att boka så kallade Ombokningsbara flygbiljetter. Detta är ett alternativ till preliminärbokning/reservation och innebär att passagerare som är osäker på datum och tider för resa, kan köpa Ombokningsbara flygbiljetter. Flygbiljetter kan även ombokas via vår kundtjänst på telefonnummer Bokning och betalning av flygbiljett är även under begränsade tider möjligt på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Bokningar och betalningar kan även göras via någon av Golden Air AB:s agenter och Bromma flygplats. Görs bokningar på annat sätt än via hemsidan kan en administrationsavgift tillkomma utöver biljettpriset. Önskas vidare information går det bra att vända sig till Kundtjänst via e-post eller via telefon.

4 Observera att Ensamresande barn ("UM-Unaccompanied Minors") bör boka sina biljetter i god tid och senast 1 timme innan flygplanets tidtabellsenliga avgång. Observera även att funktionshindrade ("PRM-Persons with reduced mobility") bör boka sina biljetter i god tid och senast 48 timmar innan flygplanets tidtabellsenliga avgång. Mer om UM och PRM kan ni läsa nedan i våra resevillkor. Vid köp av flygbiljetter måste Du vara 18 år fyllda. Målsman ansvarar för eventuella missbruk. Vi använder oss inte av traditionella pappersbiljetter längre. Hos oss reser Du "biljettlöst". Detta innebär att Du vid bokningstillfället erhåller en kod. Denna kod tillsammans med identifikationshandling ersätter den traditionella pappersbiljetten. Koden har samma värde som en traditionell pappersbiljett. Koden erhåller Du när Du bokar din resa på Internet, via Kundtjänst eller via någon av våra återförsäljare. (a) Personuppgifter Genom att ha bokat flygbiljetter på Golden Air AB:s hemsida och/eller via Kundtjänst och/eller på flygplatsen och/eller genom av oss utsett ombud/agent har Du samtyckt och medgivit att Golden Air AB använder och behandlar Dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Golden Air AB använder Dina uppgifter (såsom; namn, adress, telefon, e-post) för att kunna genomföra Golden Air AB:s samtliga åtaganden gentemot Dig i anledning av Ditt flygbiljettköp samt i förekommande fall i marknadsföringsändamål. Ditt samtycke omfattar även att Golden Air AB lämnar Dina personuppgifter vidare till sina samarbetspartners, exempelvis annat flygbolag som flyger en sträcka som utgör en del av Din resa och vilken Du köpt via Golden Air AB, för att Golden Air AB ska kunna genomföra Golden Air AB:s samtliga åtaganden gentemot Dig i anledning av Ditt flygbiljettköp. Passagerare som önskar att personuppgifter tas bort från Golden Air AB:s kundregister ombedes kontakta Golden Air AB via e- post (b) Code Share För vissa av våra flygrutter har vi upprättat "Code Share"-avtal med annat flygbolag. Detta innebär att även om Du har en bekräftad platsbokning för en flygning med oss, och Du har en biljett där vårt namn eller vår flygbolagskod visar att det är vi som är operatör, kan Du ändå komma att faktiskt transporteras av ett annat flygbolag på antingen hela flygsträckan eller en del av den ("den faktiska transportören"). Din avtalspartner blir i så fall det flygbolag vars kod eller namn finns angiven på Din biljett bredvid det aktuella flygnumret ("den avtalsslutande transportören"). Vi eller vår auktoriserade representant kommer att informera Dig om vilket bolag som ska utföra den aktuella flygningen. Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen ("den faktiska transportören") inte är densamma som det avtalsslutande flygbolaget har Du som passagerare rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav mot endera flygbolag. Krav som berör kompensation för eller assistans i samband med nekad ombordstigning på grund av överbokade flyg, inställda flyg eller långvariga förseningar kan Du endast rikta mot den faktiska transportören. (c) Sammanhängande resa Transport som ska utföras av oss och annan transportör på en enda biljett eller kombinationsbiljett betraktas som en enda biljett vid tillämpning av kombinationen. Vi kommer endast vara ersättningsskyldiga för skada eller försening som uppstår under transport på flygningar eller flygsegment som genomförs av oss såvida inte den första transportören uttryckligen åtagit sig ansvaret för hela resan. När det gäller bagage, incheckat bagage och specialbagage har passageraren rätt att framställa sitt anspråk mot den första eller sista transportören eller mot den transportör som utfört den del av transporten under vilken skadan inträffade. 4. Betalning Betalning av flygbiljetter kan ske genom att välja ett av följande betalningsmedel: (i) förköpta buntbiljetter (beställs via e-post: och betalas mot faktura eller (ii) betalkort/kreditkort. Företagskunder kan köpa buntbiljetter mot faktura. En ansökan härom skall göras till Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 25% på årsbasis och det tillkommer också påminnelseavgift om 50 kr för varje påminnelse. Golden Air AB förbehåller sig rätten att lämna obetalda fakturor vidare till Inkassoföretag för indrivning. Om så skulle vara fallet skickar Golden Air AB brev därom till företaget. Observera att detta medför att företaget måste erlägga betalning för biljetten, dröjsmålsränta, påminnelseavgift och ytterligare kostnader som kan tillkomma i anledning av att Inkassoföretaget ska driva in fordran 5. Kortavgifter för Kredit- och betalkort Vi tillämpar inga avgifter för betalning med kort. 6. Biljettpriser, skatter och avgifter Flygbiljettpriset beräknas enligt det pris som gäller den dagen då passageraren beställer flygbiljetten som avser flygresa ett givet datum och en given resväg. För det fall att passageraren ändrar datum eller tid för resan kan det leda till ändringar i biljettpriset. Du kan läsa mer om ombokningar under avsnitt 7. Giltiga priser är de som gäller vid tidpunkten för Din biljettbokning. Priserna kan variera beroende på hur många stolar som fortfarande är lediga inom varje priskategori. Skatter och avgifter som påförs av offentliga myndigheter, flygplatser, och flygplatsmyndigheter ska erläggas av passageraren. I samband med biljettköpet ska passageraren informeras om vilka skatter och avgifter som ingår i biljettpriset som passageraren erlägger i samband med biljettköp.

5 Sker det prisändringar efter det att passageraren genomfört biljettköpet påverkas inte passageraren av detta. Vid sjukdom/dödsfall återbetalas fullt biljettpris, oavsett biljettyp, inklusive skatter och avgifter och mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Administrativ avgift om 100 kr tillkommer per bokning. Vid avbokning återbetalas flygplatshållarens avgifter och skatter. 7. Av- och ombokning Av- och ombokning är varierande beroende på vad Du har köpt för biljettyp. Observera att nedan regler gäller oavsett om Du väljer att av- eller omboka biljetten på hemsidan, via kundtjänst, på flygplatsen eller via av oss auktoriserade agenter. Nedan kan Du läsa vad som gäller för respektive biljettyp: 7.2 (a) Affärsbiljetten är ombokningbar och återbetalningsbar. Biljett måste ombokas eller avbokas senast 30 minuter före tidtabellsenlig avgång. Vid avbokning återbetalas hela biljettpriset så fort som möjligt och till samma konto som biljetten betalades från. Vid ombokning betalas/återbetalas inte eventuell mellanskillnad som kan förekomma. Det går även bra att byta namn på passageraren och detta är kostnadsfritt. Namnbyte måste ske 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Ändring av resväg är ej möjlig 7.2 (b)ekonomibiljett Du kan avboka en Ekonomibiljett fram till en timme före tidtabellsenlig avgång. Vid avbokning återbetalas flygplatshållarens avgifter och skatter till samma konto som den biljetten betalades från så snabbt som möjligt.. Ekonomibiljett kan ombokas till en annan avgång än den passageraren tänkt flyga med från början mot en avgift på 300 kronor + eventuell skillnad i pris beträffande biljetten avseende den nya avgången. Observera att ombokningen måste göras senast 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Vid sjukdom kan biljetten återbetalas mot uppvisande av sjukintyg. Ändring av resväg eller namnändring kan inte göras. 7.2 (c) Standby biljett ungdom kan varken bokas, av- eller ombokas som våra andra biljetter. Biljetten kan endast köpas av ungdomar från 12 år upp till och med 25 år. Om Du önskar resa med Standbybiljetter måste Du åka ut till flygplatsen och köpa biljetten på plats senast 1 timme innan flygplanets tidtabellsenliga avgång. Betalning kan endast ske på flygplatserna. Finns det plats på önskad avgång kan Du åka med och för det fall det är fullt får Du välja om Du vill ha pengarna tillbaka eller ta nästa avgång. Platstillgängligheten är beroende på om andra passagerare inte har kommit i tid till check in, avbokat sin biljett, blivit nekad ombordstigning av någon anledning eller annat. 7.2 (d) Pensionärsbiljett för dig som är över 65 år eller sjuk/förtidspensionär. Pensionärsbiljetten kan ombokas till en annan avgång än den passageraren tänkt flyga med från början mot en avgift på 300 kronor + eventuell prisskillnad i pris beträffande biljetten avseende den nya avgången.. Observera att ombokningen måste göras senast 1 timmer före tidtabellsenlig avgång. Ändringa av resväg är inte möjlig. För att resa på denna typ av biljett krävs uppvisande av ett giltigt id-kort eller intyg om sjuk/förtidspension Du kan avboka en Pensionärsbiljett senast 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Vid avbokning återbetalas flygplatshållarens avgifter och skatter till samma konto som den biljetten betalades från så snabbt som möjligt. Vid sjukdom kan biljettpriset återbetalas mot uppvisande av sjukintyg. Namnändring kan inte göras. 7.2 (e) Studentbiljett kan bokas av studenter med studiestöd och studenter utan studiestöd som är äldre än 25 år och som har antagits vid ett universitet eller en högskola, om hon/han fått studiemedel beviljat och utbetalat från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) för studier med 75 % omfattning. Studiestödet ska vara beviljat för en period om minst 15 veckor och periodens första utbetalning ska vara initierad. Studentbiljetten kan ombokas till en annan avgång än den passageraren tänkt flyga med från början mot en avgift på 300 kronor + eventuell skillnad i pris beträffande biljetten avseende den nya avgången. Observera att ombokningen måste göras senast 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Ändring av resväg eller namnändring kan inte göras.du kan avboka en Studentbiljett senast 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Vid avbokning återbetalas flygplatshållarens avgifter och skatter. Vid sjukdom kan biljettpriset återbetalas mot uppvisande av sjukintyg. 7.2 (f) Ungdomsbiljett för dig som är mellan år. Ungdomsbiljetten kan ombokas till en annan avgång än den passageraren tänkt flyga med från början mot en avgift på 300 kronor + eventuell skillnad i pris beträffande biljetten avseende den nya avgången. Observera att ombokningen måste göras senast 1 timme före tidtabellsenlig avgång. Ändring av resväg eller namnändring kan inte göras. Vid sjukdom kan biljettpriset återbetalas mot uppvisande av sjukintyg.

6 8. Förseningar, inställda flyg, m.m. (a) Förseningar Ett flyg anses som försenat när det flygbolag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att en flygning kommer att försenas i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden med 2 timmar eller mer vid alla flygningar på kilometer eller mindre eller, med 3 timmar eller mer vid alla flygningar inom gemenskapen på mer än kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med 4 timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan. Vid försenat flyg har passageraren rätt till assistans från flygbolaget. Detta innebär att flygbolaget erbjuder två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, och mat samt dryck i skälig proportion till väntetiden. Om förseningen är en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på annan plats än vad passageraren planerat erbjuder flygbolaget passageraren hotellrum samt även transport mellan hotellet/annan inkvarteringsort och flygplatsen. Om förseningen är åtminstone fem (5) timmar erbjuder flygbolaget passageraren återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Om förseningen är mer än tre (3) timmar har passageraren rätt till ekonomisk kompensation. Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 euro för alla flygningar på högst km, 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än km, och för alla övriga flygningar på mellan och km samt 600 euro för alla andra flygningar. När avståndet beräknas ska utgångspunkten vara den sista bestämmelseorten där inställd flygning kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabellen försenas. Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt. Passagerare är inte berättigade till ekonomisk kompensation enligt nedan uppställning: Besked om ny restid Ny avresetid Ny ankomsttid Mer än 2 veckor innan planerad resa Spelar ingen roll Spelar ingen roll 2 veckor-7 dagar före planerad avresa Högst 2 timmar innan ursprunglig avresa Senast 4 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid Mindre än 7 dagar innan planerad avresa Högst 1 timme innan ursprunglig avresa Senast 2 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid Inställt på grund av extraordinära omständigheter Spelar ingen roll Spelar ingen roll Om förseningen är åtminstone 5 timmar har passageraren rätt få pengarna tillbaka samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt. Passagerare som önskar återbetalning har rätt till att bli återbetalade inom 7 dagar. Återbetalningen avser kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats. Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av en försening på minst två timmar. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn. Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt. (b) Nekad ombordstigning Om planet är överbokat kan passagerare komma att nekas ombordstigning. Passagerare som anmäler sig frivilligt Innan passagerare nekas ombordstigning frågar vi efter frivilliga som är beredda att avstå sin platsreservation mot avtalad kompensation. Kompensationen kommer vi överens om tillsammans med passageraren. Passagerare som anmäler sig frivilligt till att lämna sina platser till förmån för andra passagerare med platsreservationer har, utöver den avtalade kompensationen, även rätt till att få pengarna tillbaka samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt. Väljer passageraren att få pengarna tillbaka återbetalas kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt att bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats. Passagerare som anmäler sig frivilligt har rätt till assistans från oss vilket innebär att vi erbjuder mat och dryck, hotell, transport till och från flygplatsen och hotellet/annan inkvarteringsort samt två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, i skälig proportion till väntetiden. Passagerare som frivilligt lämnat sin plats till andra passagerare kan inte påräkna någon ytterligare ekonomisk kompensation. Passagerare som nekas mot sin vilja Om inte tillräckligt många passagerare anmält sig frivilligt till att lämna sina platser till förmån för andra passagerare med reservationer har vi rätt att neka passagerare ombordstigning mot sin vilja.

7 Nödgas vi neka passagerare ombordstigning mot sin vilja har passageraren rätt till ekonomisk kompensation och rätt att erbjudas återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt.. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt. Passagerare som nekats ombordstigning mot sin vilja har rätt till ekonomisk kompensation. Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 euro för alla flygningar på högst km, 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än km, och för alla övriga flygningar på mellan och km samt 600 euro för alla andra flygningar. När passageraren erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en alternativ flygning enligt vad som sagts direkt ovan och ankomsttiden för denna inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två (2) timmar vid alla flygningar på kilometer eller mindre eller, med tre (3) timmar för alla flygningar inom gemenskapen på mer än kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med fyra (4) timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan får kompensationen (250, 400, 600 euro) minskas med hälften. Väljer passageraren att få pengarna tillbaka återbetalas kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt att bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats. Passagerare som nekas ombordstigning mot sin vilja har rätt till assistans från oss vilket innebär att vi erbjuder mat och dryck, hotell, transport till och från flygplatsen och hotellet/annan inkvarteringsort samt två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, i skälig proportion till väntetiden. Gemensamma bestämmelser för passagerare som anmäler sig frivilligt och för de som nekas mot sin vilja När flera olika flygplatser svarar för flygtrafiken till och från en stad eller region och det flygbolag som utför flygningen som alternativ erbjuder en passagerare en flygning till en annan flygplats än den bokningen avsåg ska flygbolaget stå för kostnaderna för passagerarens transport från den alternativa flygplatsen antingen till den flygplats som bokningen gällde eller till en annan närliggande destination som överenskommits med passageraren. Passagerare som önskar återbetalning har rätt till att bli återbetalade inom 7 dagar och detta gäller även ekonomisk kompensation i det fall det är tillämpligt. Passageraren måste uppge var pengarna ska betalas. Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av nekad ombordstigning. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn. Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt. (c) Inställd flygning En flygning är att anse som inställd då flygningen inte genomförs trots att den i förväg planerats och på vilken minst en plats reserverats. Vid inställd flygning har passageraren rätt att erbjudas att välja mellan följande tre alternativ: 1) pengarna tillbaka för hela den del av passagerarens biljett som passageraren inte kunnat utnyttja; 2) samt dessutom, i relevanta fall, returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt; 3) ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor, beroende på platstillgång. Passageraren har alltid rätt att erbjudas att välja mellan återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt. Passagerare som önskar återbetalning har rätt till att bli återbetalade inom sju (7) dagar. Återbetalningen avser kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats. Om passageraren önskar en returflygning till den första avgångsorten, och detta är relevant, kommer detta ske snarast möjligt. För det fall ombokningen innebär att passageraren kommer att landa på en annan flygplats än den som de hade landat på om de hade kunnat stiga ombord på den tänkta avgången kommer vi att stå för kostnaden för transporten mellan den flygplats du landade på och den flygplats du skulle till egentligen. Vad som nu sagts förutsätter att passageraren accepterat att landa på annan flygplats. Ombokning kan även ske till slutliga bestämmelseorten till ett annat tillfälle som passar passageraren bättre. Vid inställt flyg har passageraren rätt till assistans från oss. Detta innebär att vi erbjuder två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, och mat samt dryck i skälig proportion till väntetiden. Om förseningen är en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på annan plats än vad passageraren planerat erbjuder vi passagerare hotellrum samt även transport mellan hotellet/annan inkvarteringsort och flygplatsen. Passageraren har även rätt att erbjudas återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har rätt till ekonomisk kompensation på grund av att flyget ställts in. Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 euro för alla flygningar på högst km, 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än km, och för alla övriga flygningar på mellan och km samt 600 euro för alla andra flygningar. När avståndet beräknas ska utgångspunkten vara den sista bestämmelseorten där inställd flygning kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabellen försenas.

8 Rätten till kompensation är avhängigt vid vilken tidpunkt passageraren fått information om att flyget ställts in och om passageraren blivit erbjuden ombokning och när sådant flygplan avgick. Passageraren har rätt till kompensation såvida inte passageraren minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, eller passageraren mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutliga bestämmelseort senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller passageraren mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden. När passageraren erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en alternativ flygning enligt vad som sagts direkt ovan under alternativ 3) och ankomsttiden för denna inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med 2 timmar vid alla flygningar på kilometer eller mindre eller, med 3 timmar för alla flygningar inom gemenskapen på mer än kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med 4 timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan får kompensationen (250, 400, 600 euro) minskas med hälften. Flygbolaget som utför flygningen ska inte vara skyldigt att betala ekonomisk kompensation enligt vad som framställts ovan om flygbolaget kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av inställd flygning. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn. Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt. (d) Mer om ersättning Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation: under avsnitt 19. kan Du läsa mer om Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage och under avsnitt 20. om Ansvarsbegränsningar beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage, jämkning och tidsfrister vid reklamation. (e) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 261/2004 Du kan läsa mer här Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 261/2004 (f) Tillsynsmyndigheter Tillsynsmyndigheterna kan kontaktas på följande sätt: Konsumentverket/KO Box 48, Karlstad Tel Allmänna reklamationsnämnden Box Stockholm Tel: Funktionshindrade Golden Air AB, liksom övriga flygbolag inom Sverigeflyg Service AB, följer Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. (a) Funktionshindrades rättigheter i samband med flygresor Enligt förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder får flygbolag inte neka en person bokning eller ombordstigning på grund av funktionshinder. Det finns dock vissa undantag, bland annat av berättigade säkerhetsskäl som fastställts i lag. Golden Air AB, liksom samtliga övriga flygoperatörer inom Sverigeflyg Service AB, kan neka en person med rörelsehinder bokning eller ombordstigning, eller kräva att en resande person med rörelsehinder ledsagas av en annan person på resan, om detta krävs för att de lagstadgade säkerhetskraven ska kunna iakttas eller om flygplanets storlek hindrar transport av en person med funktionshinder. Du kan läsa mer om funktionshindrade också under stycke 14. Nedsatt Rörlighet, blinda/synskadade, sjukdom eller passagerare som behöver speciell assistans på flygplatsen. (b) Mer information Vill du ha mer information eller har du frågor kring villkoren kontakta Golden Air AB s kundtjänst på telefonnummer , via mail på eller på flygplatsen.

9 10. Flygplatsbestämmelser Passagerare måste visa upp sitt boardingkort vid flygplatsens säkerhetskontroll och vid gaten för ombordstigning. Passagerare måste, av säkerhetsskäl i samband med passering av säkerhetskrontroll för att komma till gaten, låta sig undersökas av säkerhetsdetektor, låta sig visiteras av säkerhetspersonal och få bagaget röntgat och undersökt. Om passageraren nekar att godkänna begäran kan Golden Air AB neka att godkänna transport av passagerare och bagage. Bagaget undersöks i normala fall i passagerarens närvaro. Om passageraren inte finns tillgänglig kan emellertid bagaget bli undersökt i passagerarens frånvaro. Om visitering eller undersökning åsamkat passagerare eller passagerares bagage eventuell skada av endera slag är Golden Air AB inte ansvariga för sådan skada såvida den inte beror på Golden Air AB:s fel, försummelse eller underlåtelse. Golden Air AB förbehåller sig rätten att säga upp bokningen utan ersättning och förvägra passagerare ombordstigning om passageraren inte uppfyller ovanstående flygplatskrav. 11. Incheckning (a) Allmänt Incheckningsdiskarna öppnar ca 40 minuter före tidtabellsenlig avgångstid. Passagerare resande med Ekonomibiljett måste checka in 30 minuter före tidtabellsenlig avgång. Sista incheckning ("last call") för passagerare med Affärsbiljett är senast 20 minuter före tidtabellsenlig avgång (reguljärflyg) och 30 minuter före tidtabellsenlig avgång (charter). Du kan också checka in via vår hemsida. Du går in på vår hemsida och klickar på web checkin, följ instruktionerna och printa ut eller skicka till boardingkort till din mobiltelefon. Ni kan tidigast checka in via webben 22 timmar innan avgång och senast 30 minuter före avgång. (b) Inrikes resa. Golden Air AB reser biljettlöst varför det räcker med giltig fotolegitimation för hela resan (ID-kort/Körkort) och boardingkort och/eller bokningskod som resehandling. Dessa uppvisas vid incheckningsdisken. Om giltig fotolegitimation, som motsvarar namnen i bokningen, inte kan uppvisas kan incheckning inte medges och aktuell biljett anses vara förbrukad. Barn under 18 år som reser med en vuxen som kan uppvisa fotolegitimation enligt ovan behöver själva inte visa fotolegitimation. Ungdomar mellan år som reser ensamma ska uppvisa giltig fotolegitimation och boardingkort och/eller bokningskod. (c) Utrikes resa. Tänk på att medta giltigt pass och bokningskod för samtliga resenärer vid utrikesresa. Dessa uppvisas vid incheckningsdisken. Om giltigt pass som motsvarar namnen i bokningen inte kan uppvisas kan incheckning nekas och aktuell biljett anses förbrukad. Observera att det är varje passagerares personliga ansvar att se till att de medför giltig identifikationshandling som uppfyller kraven från Golden Air AB immigrations- och andra myndigheter på varje destination. Passet, ID- och/eller körkortet måste vara giltigt för tiden av den planerade bortavistelsen. 12. Ombordstigning Passagerare måste infinna sig vid gaten för ombordstigning senast 15 minuter innan avgång enligt tidtabell (reguljärflyg och charter). Om passagerare anländer till gaten för ombordstigning senare än detta, kommer passageraren inte att tillåtas att resa. Om passageraren önskar resa med ett senare flyg måste ny biljett lösas. Observera att endast ett handbagage per passagerare är tillåtet. Endast ett litet handbagage som väger max 5 kg och är max 45x35x20cm tillåts i kabinen. Extra/överviktigt handbagage kommer att nekas vid gaten. Golden Air AB förbehåller sig rätten att neka passagerare ombordstigning om passageraren inte följer ovan bestämmelser för ombordstigning. 13. Barn, ungdomar, spädbarn och gravida Ensamåkande barn ("UM - Unaccompanied Minors") Innan resan Vi accepterar barn som reser ensamma förutsatt att de är mellan 5-11 år ("UM-Unaccompanied Minors"). Vårdnadshavare/ vårdnadshavarna ska i förväg i samband med biljettbokningen uppge barnets namn, adress och telefonnummer samt motsvarande uppgifter för den person som följer med barnet till flygplatsen på avreseorten och även uppgifter för den person som mottar barnet på ankomstorten. För det fall att någon uppgift skulle komma att ändras t.ex. annan person än den som är på förhand uppgiven i resetillståndet ska motta UM ber vi vårdnadshavaren/vårdnadshavarna kontakta oss omgående.

10 Ledsagning och speciella tjänster för ensamåkande barn (UM) är tillgängliga och bokas i samband med biljettbokningen senast 1 timme före avresa. Observera att antalet platser för ensam resande barn är begränsat. På ett flygplan av typen Saab 340 kan 4 ensamresande barn åka med, på ett flygplan av typen Saab 2000 kan 4 ensamresande barn åka med, på ett flygplan av typen ATR kan 6 ensamresande barn åka med och på ett flygplan av typen ATP kan 8 ensamresande barn åka med. Om det inte går att boka flygbiljetter för ensamresande barn beror det på att det inte kan åka med fler ensamresande barn på det aktuella flyget. Att försöka boka in ensamresande barn som vuxna i förhoppningen om att de ska få med gå ombord ändå är inte möjligt eftersom det begränsade antalet ensamresande barn följer av säkerhetsregler. Vi kommer att neka ombordstigning för ensamresande barn när ovanstående krav inte respekteras och förbehåller oss även rätten att säga upp bokningen utan ersättning. På flygplatsen Den som följer med den minderåriga som ska åka ensam (UM) till flygplatsen ska vänta kvar på flygplatsen tills flygplanet avgått. Mottagaren på ankomstorten ska alltid anmäla sin närvaro vid terminalen. Detta görs till vår personal eller av oss utsett ombud. Vårt ombud på Bromma flygplats är Malmö Avitaion. Detta för att vi på ett bra sätt skall kunna informera om eventuella förseningar eller liknande. Ungdomar Ungdomar mellan år får resa utan vuxen persons sällskap. Ungdomar får inte ta ansvar för resenärer under 12 år. I sådana fall gäller ovanstående regler om ensamåkande barn - UM. Undomar mellan år som reser ensamma måste kunna uppvisa giltigt fotolegitimation enligt ovanstående regler om identifikationshandling. Dessutom måste de kunna uppvisa bokningskod och/eller boardingkort vid flygplatsens säkerhetskontroll samt vid gaten för ombordstigning. Gravida För komplikationsfria graviditeter med ett foster tillåter vi resor t.o.m. slutet av 37:e graviditetsveckan, och för tvilling-, trillinggraviditeter osv. till och med slutet av 32:a graviditetsveckan. Från och med 30:e graviditetsveckan måste du medföra ett intyg från läkare/barnmorska som bekräftar att graviditeten är komplikationsfri samt intygar beräknat nedkomstdatum. Av intyget måste framgå att passagerare är vid god hälsa och att läkaren inte har några invändningar mot flygning. Spädbarn - ("INF-Infants") Barn i åldern mellan 8 dagar och 23 månader ("INF-Infants") vid resans datum får inte sitta i en egen flygstol, utan måste sitta i en vuxens knä (ett spädbarn per vuxen). Baby-/bilstolar tillåts i mån av plats ombord på flygplanet. Extra stol kan inte bokas för spädbarn. Ingen bagagevikt tilldelas för spädbarn. Om barnet uppnår 2 års ålder innan returresan, utgår normal biljettaxa, skatter och avgifter för den delen av resan. Barnet har inte möjlighet att själv påräkna sig något handbagage inne i kabinen. Observera att antalet platser för spädbarn per flight är begränsat. På ett flygplan av typen Saab 340 kan 3 INF åka med, på ett flygplan av typen Saab 2000 kan 5 INF åka med och på ett flygplan av typen ATR kan 5 INF åka med. Golden Air AB förbehåller sig rätten att säga upp passagerares bokning utan ersättning och neka passagerare ombordstigning om passagerare inte uppfyller ovanstående krav rörande barn, spädbarn och unga personer. 14. Nedsatt Rörlighet, blinda/synskadade, sjukdom eller passagerare som behöver speciell assistans på flygplatsen Golden Air tar emot passagerare med nedsatt rörlighet, som är blinda eller synskadade och reser med ledarhund eller ensamma, eller som behöver speciell assistans på flygplatsen ("PRM-Persons with reduced moblity"). Det är viktigt att dessa passagerare (inklusive passagerare som är blinda/synskadade och reser i sällskap med seende vuxen) bokar sina flygbiljetter senast 48 timmar före avresa samt även i samband med bokningen, i tillämpliga fall, reserverar speciell assistans. Vid ankomst till flygplatsen ska de gå till flygplatsens disk/område för speciell assistans. Passagerare med nedsatt rörlighet som har meddelat detta i förväg ska vara vid gaten senast 30 minuter före flygets avgång. De får sedan gå ombord med sitt resesällskap innan övriga passagerare och får reserverade sittplatser ombord. Passagerare som önskar medföra assistansdjur ombord bör i förväg informera om sina behov online vid bokningstillfället eller via Golden Air AB: s kundtjänst för särskild assistans. Passagerare som av medicinska skäl måste injicera sig under flygningen (t.ex. diabetiker) får medföra injektionssprutor i kabinen. De måste kunna uppvisa tillämpligt medicinskt intyg (t.ex. ett läkarintyg) vid incheckningen eller vid säkerhetskontrollen. Passageraren måste hålla intyget tillgängligt under hela resan. Funktionshindrade får enligt reglerna inte sitta vid någon nödutgång. Resenärer som är rörelsehindrade eller på annat sätt är förhindrade att röra sig till fullo ("PRM-Persons with reduced mobility") kan resa med Golden Air. Observera att antalet platser för PRM per flight är begränsat. På ett flygplan av typen Saab 340 kan 2 PRM åka med, på ett flygplan av typen Saab 2000 kan 2 PRM åka med och på ett flygplan av typen ATR kan 3 PRM åka med. Passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet får nekas ombordstigning endast i fall för att Golden Air AB ska kunna uppfylla tillämpliga säkerhetskrav eller om flygplanets storlek eller dess dörrar gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera passageraren. Eftersom Golden Air AB flyger med flygplan av begränsad storlek är det viktigt att passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet bokar sina flygbiljetter senast 48 timmar före avresa för att Golden Air AB ska kunna möta dessa passagerares behov på ett adekvat sätt. Rullator Rullator får tas med. Du kan välja att checka in den eller ta med den ut till flygplanet. Vid ankomst återfås den på bagagebandet. På Bromma flygplats återfås den direkt vid flygplanstrappan.

11 Manuell rullstol Handdriven, hopfällbar rullstol får tas med. Eldriven rullstol/permobil Golden Air AB accepterar inte eldrivna rullstolar/permobiler. Det går däremot bra att medföra rullstol/permobil med torrcell och gelébatterier. 15. Kontakt med passagerare Vid behov kommer kontakt med passagerare att ske via e-post och/eller via SMS och/eller telefonsamtal till de kontaktuppgifter som uppgavs vid bokningen av flygbiljetter. Om passagerare vill framföra klagomål kan skicka e-post till När passagerare skickar oss e-post ber vi passageraren uppge sitt fullständiga namn, adress, telefonnummer, samtliga uppgifter hänförliga till det flygplan passageraren reste med och som passageraren inte var nöjd med och beskriva så utförligt som möjligt vad passageraren inte var nöjd med. Golden Air AB kommer sedan att behandla passagerarens reklamation och återkomma till denne inom sju arbetsdagar. 16. Uppförande ombord på flygplanet (a) Allmänt Om passagerare uppför sig ombord på flygplanet på ett sätt som sätter flygplanet eller någon person eller egendom i fara eller hindrar besättningen i dess utövande av sina plikter eller vägrar följa besättningens instruktioner beträffande, inklusive men inte begränsat till, rökning, alkohol- eller drogintagning, eller uppför dig på ett sätt som medför olägenhet, besvär eller skada för andra passagerare eller hos besättningen, förbehåller Golden Air AB sig rätten att vidta sådana åtgärder som Golden Air AB anser vara nödvändiga för att hindra fortsatt sådant beteende, inklusive användande av tvång om situationen påkallar det. Passagerare kan bli ombedd att stiga av flygplanet och nekas fortsatt transport och även bli polisanmäld för förseelser begångna ombord på flygplanet. (b) Elektronisk utrustning Golden Air AB kan av säkerhetsskäl förbjuda eller begränsa användningen ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller sändarutrustning, inklusive bland annat radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Användande av hörapparater och pacemakers är tillåtet. 17. Bagage (a) Allmänt angående incheckat bagage, handbagage, specialbagage, vad som får packas ned respektive inte packas ned, vårt ansvar samt reklamation vid skadat eller försenat bagage m.m.. När bagage överlämnas till Golden Air AB för incheckning tar Golden Air AB hand om bagaget och utställer en bagagekupong för varje kolli. Passageraren är skyldig att sätta dit en bagageidentifikationslapp som innehåller åtminstone namn och adress. Vi ansvarar om bagage förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på flygplanet eller under den tid då bagaget var i transportörens vård. Vi ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det. Vårt skadeståndsansvar vid fråga om försenat, förlorat eller skadat bagage är begränsat till de belopp som framgår under avsnitt 20. Passagerare som har bagage som överskrider belopp som framgår under avsnitt 19 ska göra en särskild utfästelse vid incheckningen av bagaget angående det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet som gräns för vårt skadeståndsansvar, om inte vi kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Detta gäller inte om det visas att vi eller våra anställda eller uppdragstagare genom en handling eller genom underlåtenhet orsakat skada i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. I annat fall uppmanar vi att passageraren helförsäkrar sitt bagage före avresan. I fråga om tilläggsbelopp som vi har rätt att utkräva av passagerare då passagerare gör en särskild utfästelse och vilken grundas på en så kallad tariff som hänför sig till extrakostnaderna för transport och försäkring av bagaget i fråga utöver kostnaderna för bagage som värderas upp eller till eller under gränsen för skadeståndsansvar ber vi passageraren kontakta oss eller se tabellen nedan. Passagerare rekommenderas att i alla lägen alltid helförsäkra sitt bagage. Vi ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Vi ansvarar dock inte för sådana skador om vi visar att vi och våra anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Det incheckade bagaget transporteras på samma flygplan som passageraren. Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt framföra sina klagomål skriftligen. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren klaga skriftligen inom sju (7) dagar och vid försening inom tjugoen (21) dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande. Vi ber passageraren uppge sitt fullständiga namn, adress, telefonnummer, samtliga uppgifter hänförliga till det flygplan passageraren reste med, bagagets utseende, innehåll och andra uppgifter som kan vara oss behjälpliga. Vi kommer sedan att behandla passagerarens reklamation och återkomma till passageraren så snart vi har information till passageraren om passagerarens bagage. Vår ambition är att det ska ske skyndsamt och utan olägenhet för passageraren. Vi uppmanar passageraren även att kontakta sitt försäkringsbolag om passageraren har problem med bagaget. Försäkringsbolaget kommer sedan söka ersättning från oss. Vi ber passagerare att inte avlägsna bagageidentifikationslappen från det incheckade bagaget eller specialbagaget.

12 (b) Särskilt om handbagage, vikt, mått och innehåll Endast 1 (ett) handbagage som väger max 5 kg och är max 45 x 35 x 20 cm tillåts i kabinen. Extra/överviktigt handbagage kan komma att nekas vid gaten. Handbagaget får inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (a), (b), (c), (d), (e) och (f). Inom EU finns särskilda regler för säkerhetskontroll vid flygning. Bland annat begränsas mängden vätska man får ha med i handbagaget. Incheckat bagage påverkas inte av de begränsningarna. Följande får tas med i handbagaget: Vätska, gelé och spray som får tas med i handbagaget begränsas till max 100 ml (1 dl) per behållare. Behållarna (flaskor, burkar, tuber) ska placeras i en genomskinlig 1-liters plastpåse som ska vara stängd. Plastpåsen ska dessutom vara återförslutningsbar. Dessutom får medtas: Mediciner Barnmat Vätska som ingår i särskild diet som kan behöver under resan. Klicka här för att läsa mer om vätskor i handbagage och för att se hur Dina vätskor ska vara förpackade. Golden Air ansvarar endast för skada på handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter, om Golden Air AB eller Golden Air AB:s anställda eller uppdragstagare orsakat sådan skada genom fel eller försummelse. Golden Air AB förbehåller sig rätten att säga upp passagerares bokning och neka passagerare ombordstigning om passagerare inte följer bestämmelserna för handbagage. (c) Särskilt om incheckat bagage, specialbagage, antal bagage, vikt, mått samt tilläggsavgifter och paketering Varje passagerare är tillåten att checka in högst 20 kg bagage i form av en (1) resväska helt avgiftsfritt*. Det incheckade bagaget får inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f). Passageraren är skyldig att sätta dit en bagageidentifikationslapp som innehåller åtminstone namn och adress. Detta gäller incheckat bagage såväl som specialbagage. Passageraren måste erlägga en tilläggsavgift för alla typer av musikinstrument och varje kg som överskrider den totalt tillåtna viktangivelsen om 20 kg och vilket uppmärksammas i samband med incheckning av bagaget och annat specialbagage som vi tillåter att passageraren medför.*golfbag eller skidor kan checkas in istället för 20 kg bagage avgiftsfritt upp till 20 kg. För varje kg som överskrider 20kg debiteras 30kr/kg. Tilläggsavgiften erläggs på flygplatsen, endast kortbetalning, i samband med incheckningen. Passageraren ska även i samband med incheckning av incheckat bagage eller specialbagage göra en skriftlig utfästelse hänförlig till det incheckade bagaget eller specialbagaget, då så är tillämpligt, i enlighet med detta avsnitt 17. Observera att varje enskilt bagage i form av resväska får endast väga 20 kg och med maxmåtten 158 cm (läng+bredd+höjd). Allt bagage, såväl som inchecka bagage och specialbagage måste vara packat på ett sådant sätt som gör att det tål normal bagagehantering vilket innebär att det ska tåla belastningen av att komma i kontakt med annat bagage i flygplanets bagageutrymme samt vid in-och utlastning av flygplanet. Passageraren är själv ansvarig för att incheckade bagage och/eller specialbagage är paketerat på lämpligt sätt, också utifrån dess innehåll, så att det skyddas ordentligt och så att det inte skadar medresenärerenas bagage. Vi kan inte på förhand garantera att Du kan medföra Ditt specialbagage på samma flygplan som Du ska resa med på grund av att vi måste se hur mycket ordinarie incheckat bagage som ska medtas i första hand. Vi rekommenderar därför passagerare som önskar resa med specialbagage att medföra specialbagaget till flygplatsen där vår personal kommer att upplysa passageraren om specialbagaget kan medföras på samma flygplan som passageraren eller om det får åka med ett senare flygplan. Specialbagage som får åka med ett senare flygplan på grund av här ovan angiven orsak kommer att tillhandahållas på ankomstflygplatsen för passagerarens avhämtning. Vad som nu sagts omfattar inte specialbagaget barnvagn. På grund av flygplanens storlek och lastkapacitet kan passagerare inte påräkna att kunna medföra annat bagage än handbagage och ett incheckat bagage per passagerare vid utrikesresor. Specialbagaget barnvagn kan medföras vid utrikesresor. Passagerare rekommenderas att i alla lägen alltid helförsäkra sitt specialbagage. (d) Typer av specialbagage som tillåts Skidutrustning* Varje skidfodral får innehålla skidor, stavar eller en snowboard. Du får också ta med dig ett par pjäxor eller snowboardskor i en separat pjäxbag samt en hjälm. Det är inte möjligt att checka in "multiskidfodral". Skidfodralet får inte väga mer än max 20 kg. Överskrids 20 kg tas övervikt ut på resterande vikt på skidutrustningen. Golfutrustning* Din golfbag får innehålla 14 klubbor, 12 golfbollar och ett par golfskor. Golfbagen får inte väga mer än max 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt på golfutrustningen. Cykel Din cykel ska packas på ett sätt som inte skadar dina medresenärers bagage. Till exempel ska styret vridas ett kvarts varv samt pedalerna bortmonteras. Luften i däcken ska reduceras eller tömmas på luft. Den bästa lösningen är att packa din cykel i en cykelresväska. Cykeln får inte väga mer än 20 kg. Överskrids 20 kg tas övervikt ut på resterande vikt. Vapen Se särskilda regler under avsnitt 18 (f) för vapen.

13 Dykutrustning Dykutrustning får innehålla ett set av regulator och octopus, en väst/vingväst, mask, fenor, snorkel samt lampa (lampa och batterier ska vara delade). Dykutrustningen får inte väga mer än max 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt på dykutrustningen. Fiskeredskap Du kan ta med dig en beteslåda och ett spö i en speciell spöväska eller bag. Spöet får inte ha några beten fastkrokade. Musikinstrument Musikinstrument får tas in i kabinen som handbagage om instrumentet inte överstiger måtten för handbagage max 45 x 35 x 20 cm och inte väger mer än 5 kg. Tänk på att instrumentet räknas som Ditt enda handbagage. Om Du checkar in ditt musikinstrument så ska det packas i hårda fodral och dess vikt får inte överskrida 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt. Cello måste ha ett eget säte ombord på flygplanet på grund av flygplanets begränsade lastkapacitet. Barnvagn Passagerare som reser med spädbarn (upp till 23 månader) får ta med dig en barnvagn som incheckat bagage utan kostnad. Barnvagnen ska den delas upp i två delar för att skydda vagnen och varje del ska packas och skickas var för sig i en speciell barnvagnspåse som Du kan köpa av vår personal på flygplatsen. Har barnet en resväska måste även denna checkas in dock tillkommer ingen avgift. Observera att specialbagage inte får innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Tariffer för bagage, specialbagage och övrigt Tariffer för specialbagage m.m.* Avgift inrikes Avgift utrikes 1:a resväskan max 20 kg 0 kr - Barnvagn 0 kr - Avgift för bagageövervikt - per kg 30 kr - Cyklar max 20 kg 300 kr - Rullator 0 kr - Manuell rullstol 0 kr - Vapen 100 kr - Dykutrustning max 15 kg 100 kr - Fiskeutrustning 100 kr - Musikinstrument max 15 kg 200 kr - Barnvagnspåse 30 kr 30 kr Avgift för specialdeklarering av värdefullt bagage - möjliggör för en högre gräns av bärarens ansvar 1000 kr 1000 kr Tariffer övrigt Administrativ avgift vid återbetalning av flygbiljetter pga. sjukdom - per bokning 100 kr 100 kr Kortavgifter 0 kr 0 kr Ombokning av någon form av ekonomibiljett 300 kr 150 kr Orättvis Brommaavgift - per flygbiljett för höjda avgifter som Swedavia infört på små flygplan på Bromma 5-10 kr 5-10 kr Flygplatshållarens avgift och bränsletillägg kr kr * Angående mått och viktkrav se den löpande texten i avsnitt 17 här ovan. Observera även att angivna tariffer avser enkelresa. Glöm inte att se till att Ditt incheckade bagage och /eller specialbagage är paketerat på lämpligt sätt utifrån dess innehåll så att det skyddas ordentligt och så att det inte skadar medresenärerenas bagage! (f) Angående rätt att neka transport av bagage och specialbagage Vi nekar till transport av handbagage, incheckat bagage och specialbagage som innehåller förbjudna föremål enligt avsnitt 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e) och fortsätter inte heller att transportera sådana föremål vid upptäckt. Vi kan neka att transportera sådant handbagage, incheckat bagage och specialbagage som vi finner olämpligt för transport på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll eller typ, samt av säkerhetsskäl eller driftsorsaker, eller med hänsyn till övriga passagerares bekvämlighet.

14 Vi behöver inte acceptera handbagage, incheckat bagage och specialbagage för transport om det inte enligt vår rimliga bedömning är korrekt och säkert packat i lämpligt emballage. (g) Angåendet rätt att genomsöka handbagage, incheckat bagage och specialbagage Av säkerhetsskäl kan vi begära ditt tillstånd att kroppsvisitera Dig och att söka igenom, scanna eller röntga Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage. Om Du inte själv är närvarande kan Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage sökas igenom i Din frånvaro i det huvudsakliga syftet att avgöra om Du innehar, eller Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage innehåller, något föremål som beskrivs 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Om Du är ovillig att efterleva sådan begäran kan vi neka att transportera Dig eller Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage. För den händelse sådan genomsökning förorsakar skada, eller om scanningen eller röntgningen förorsakar skada på Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage, ansvarar vi inte för skador som inte beror på oss eller på vår försumlighet. (h) Angående hämtning och utlämning av incheckat bagage och specialbagage Du är skyldig att hämta ditt incheckade bagage och specialbagage så fort det finns tillgängligt på destinationsorten. Om Du inte hämtar det inom rimlig tid kan vi debitera Dig en avgift för förvaring. Om Ditt incheckade bagage och specialbagage inte hämtas inom tre (3) månader efter att det har gjorts tillgängligt, kan vi avyttra det utan några ansvarsskyldigheter gentemot Dig. Endast innehavaren av bagagekvittot har rätt att hämta ut det incheckat bagage eller specialbagage. Om en person som gör anspråk på incheckat bagage eller specialbagage inte har möjlighet att visa upp eller identifiera bagaget eller specialbagaget med en bagagekvitto lämnar vi endast ut bagaget om personen på ett trovärdigt sätt kan styrka att bagaget tillhör honom eller henne. 18. Passagerare får inte medföra följande föremål på flygplanet: Det är inte tillåtet att medföra i incheckat bagage och specialbagage pengar, nycklar, receptbelagd medicin, glasögon, solglasögon, flaskor, fotografiapparater, smycken, ädelmetaller, datorer, personlig elektronisk utrustning, mobiltelefoner, musikinstrument, värdepapper, affärsdokument, pass, andra ID-handlingar, varuprover, surströmming, mejeriprodukter, flaskor och liknande behållare innehållandes alkoholhaltiga vätskor. Det incheckade bagaget får heller inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f). (a) Skjutvapen och andra vapen Alla typer av föremål som kan, eller ger sken av att kunna, skjuta iväg en projektil eller vålla skada, inbegripet följande: - Alla typer av eldvapen (pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär osv.). - Repliker och imitationer av eldvapen. - Komponenter till eldvapen (med undantag för kikarsikten och sikten). - Luftpistoler, luftgevär och gaspistoler och gevär. - Signalpistoler. - Startpistoler. - Leksaksskjutvapen av alla slag. - Vapen för rundkulor. - Industriella bult- och spikpistoler. - Armborst. - Slangbellor. - Harpuner och pilgevär. - Slaktmasker. - Elchockvapen som bedövningsbatonger och ballistiska elchockvapen (taser). - Tändare i form av eldvapen. (b) Spetsiga/skarpa vapen och föremål, föremål med spetsig udd eller skarpt blad som kan vålla skada, inbegripet följande: - Yxor. - Pilar. - Isbroddar. - Harpuner och spjut. - Isyxor och isklyvare. - Skridskor. - Knivar med spärrbart blad eller springknivar, oberoende av bladets längd. - Knivar, inbegripet ceremoniknivar, av metall eller annat material som är starkt nog att användas som potentiellt vapen. - Köttyxor. - Macheter. - Rakknivar och rakblad (med undantag för säkerhets- och rakhyvlar för engångsbruk med rakblad).

15 - Sablar, svärd och värjkäppar. - Skalpeller. - Saxar. - Vandringsstavar. - Kaststjärnor. - Verktyg som kan användas som spetsiga eller skarpa vapen, t.ex. borrar och borrskär, tapetknivar, verktygsknivar, alla typer av sågar, skruvmejslar, kofotar, hammare, tänger, skiftnycklar, skärbrännare. - Vassa föremål, oavsett längd, som kan användas som stickvapen. Undantagna är sprutor som innehas för medicinskt bruk. (Detta är ett tilläggskrav som tillämpas i Sverige och i många andra länder). (c) Tillhyggen - Baseball- och brännbollsslagträn. - Klubbor och batonger - styva eller flexibla - t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger. - Cricketslagträn. - Hockeyklubbor - Lacrosse-racketar. - Kajak- och kanotpaddlar. - Skateboards. - Biljard-, snooker- och poolköer. - Fiskespön. - Kampsportutrustning som knogjärn, klubbor, batonger, spikklubbor, jmf eng. num chucks, kubotan. (d) Explosiva och brandfarliga ämnen Alla explosiva eller brandfarliga ämnen som utgör en risk för passagerarnas eller personalens hälsa eller för luftfartygets säkerhet, inbegripet följande: - Ammunition. - Tändhattar. - Detonatorer och tändrör. - Sprängämnen och spränganordningar. - Repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar. - Minor och andra militära spränganordningar. - Granater av alla typer. - Gas och gasbehållare, t.ex. butan, propan, acetylengas, syre - i stora volymer. - Fyrverkeripjäser, bloss och signalljus av olika slag och annan pyroteknisk utrustning (inbegripet smällare). - Icke-säkerhetständstickor. - Rökbomber och rökpatroner. - Lättantändligt flytande bränsle, t.ex. bensin, gasol, dieselolja, tändarvätska, alkohol, etanol. - Färg i sprejburk. - Terpentin och thinner. - Alkoholhaltiga drycker med över 70 volymprocent alkohol (140 proof). (e) Alla kemikalier eller giftiga ämnen som utgör en risk för passagerarnas eller personalens hälsa eller luftfartygets säkerhet, inbegripet följande: - Syror och baser, t.ex. i våtcellsbatterier ur vilka vätska kan spilla ut. - Frätande eller blekande ämne som kvicksilver och klor. - Sprejer som tillfälligt försätter folk ur stridbart skick, t.ex. tårgas, pepparsprej. - Radioaktivt material, t.ex. medicinska eller kommersiella isotoper. - Gifter. - Smittsamma eller biologiskt farliga material, t.ex. infekterat blod, bakterier och virus. - Material som kan självantändas. - Brandsläckare.

16 (f) Undantag i vissa fall för vapen Du måste skicka en förfrågan till för att se om det är möjligt att få med Ditt vapen på önskad flight. Vapen tas endast emot om flygbolaget har givit sitt uttryckliga godkännande. För transport av vapen gäller i övrigt följande regler: 1. Vapenlicens, utfärdat av Polismyndigheten med giltig stämpel, måste innehas för vapnet som ska transporteras. 2. Du är skyldig att meddela Golden Air ABs incheckningspersonal att Du checkar in vapen, detta för att flygkapten ska informeras, samt även skyldig att uppvisa vapenlicensen avseende vapnet som ska transporteras. 3. Vapnet som ska transporteras måste vara oladdat. 4. Vapnet som ska transporteras måste vara isärplockat och fördelat i olika vapenväskor. 5. Ammunitionen (max 5 kg) måste checkas in. Ammunitionen ska vara säkert paketerad i sin originalförpackning samt åtskild från vapnet i separat väska. 6. Vid ankomst placeras vapnet inte på bagagebandet. Vapnet överlämnas istället, efter identitetskontroll och efter kontroll av vapenlicensen, till den passagerare som checkade in vapnet. Denna procedur kan medföra en viss fördröjning av överlämnandet av vapnet. Kontakta Golden Air AB vid ankomst så hjälper de Dig med överlämningen. 7. Det är under alla omständigheter förbjudet att medföra vapen i passagerarutrymmet. Detta gäller även tjänstevapen. Aktuella förordningar där Du kan finna mer information om farligt gods är Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 punkt och tillägg 4-C anger vilka föremål som inte är tillåtna i kabinen ombord och Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 punkt 5.4 och tillägg 5-B anger vad som inte är tillåtet att medföra i lastrumsbagaget. 19. Vårt skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage Det är inte tillåtet att medföra i incheckat bagage och specialbagage pengar, nycklar, receptbelagd medicin, glasögon, solglasögon, flaskor, fotografiapparater, smycken, ädelmetaller, datorer, personlig elektronisk utrustning, mobiltelefoner, musikinstrument, värdepapper, affärsdokument, pass, andra ID-handlingar, varuprover,, surströmming, mejeriprodukter, flaskor och liknande behållare innehållandes alkoholhaltiga vätskor. Det incheckade bagaget får heller inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f). (a) Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till SDR (ca kronor) kan vi inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan vi motsätta oss krav om det kan visa att det inte vållat skadan. (b) Förskottsbetalningar Om en passagerare dödas eller skadas, ska vi betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsbetalning ska vid dödsfall vara minst SDR (ca kronor). (c) Förseningar av passagerare Vid förseningar av passagerare är vi skadeståndsansvariga, om inte vi vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till SDR (ca kronor). (d) Förseningar av bagage Vid förseningar av bagage är vi skadeståndsansvariga, om inte vi vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till SDR (ca kronor). (e) Förstörelse, förlust eller skada på bagage Vi är ansvariga för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till SDR (ca kronor). Vad gäller incheckat bagage är vi skadeståndsansvariga även om inte vi vållat skadan, utom då bagaget var defekt. Vad gäller handbagage, är vi skadeståndsansvariga endast om vi vållat skadan. (f) Högre gränser för bagage En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift. (g) Klagomål avseende bagage Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos oss. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga hos oss inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande. (h) Utförande och avtalsslutande flygbolagsskadeståndsansvar Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget. (i) Tidsfrist för att väcka talan Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

17 (j) Grunden för informationen Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning. 20. Ansvarsbegränsningar beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage, jämkning och tidsfrister vid reklamation (a) Skada på person Vi ansvar för dödsfall eller kroppsskada som tillfogats passagerare under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller vid ombordstigningen eller avstigningen. För sådana skador som upptagits direkt här ovan och som inte överskrider SDR (ca kronor) för varje enskild passagerare kan vi varken undgå eller begränsa vårt skadeståndsansvar. Däremot är vårt skadeståndsansvar för sådana skador som upptagits direkt här ovan begränsat till SDR (ca kronor) för varje enskild passagerare om vi kan visa att: a) skadan inte vållats av oss eller våra anställdas eller våra uppdragstagares vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet; eller b) skadan uteslutande orsakats av tredje mans vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet. Utan hänsyn till vad som sagts här ovan kan vi helt eller delvis frias från ersättningsansvar i överensstämmelse med gällande lagstiftning om flygbolaget bevisar att den skadade eller dödade personen genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling orsakat eller medverkat till skadan. För det fall en olycka inträffat ska vi utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än femton dagar efter att den skadeståndsberättigade fysiska personens identitet har fastställts göra sådana förskottsutbetalningar som kan behövas för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov i proportion till vederbörandes lidande. En sådan förskottsutbetalning ska inte understiga ett belopp på SDR (ca euro som motsvarar ca kr) per passagerare vid dödsfall. Förskottsutbetalning utgör inte erkännande av skadeståndsansvar och får avräknas mot eventuella senare belopp som utbetalas på grundval av vårt skadeståndsansvar, men skall inte återbetalas, utom i fall då det kan bevisas att skadan orsakades av den skadade eller dödade passageraren eller att denne var medvållande eller under omständigheter där det i efterhand bevisas att den person som mottagit förskottsutbetalningen orsakade eller var medvållande till skadan eller inte var en person som hade rätt till ersättning. Vi bekräftar att vi har en ansvarsförsäkring som täcker minst SDR (ca kronor) per passagerare och inte mindre än det minsta beloppet som stipuleras i gällande lagar, konventioner eller avtal. (b) Skada på eller förlust av bagage Vi ansvarar för om incheckat bagage förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på flygplanet eller under den tid då bagaget var i vår vård. Vi ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos bagaget. Skadeståndet är begränsat till 1131 SDR (ca kronor). Passagerare kan vid incheckningen göra en särskild förklaring om intresset av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Det uppgivna beloppet gäller då istället för 1131 SDR (ca kronor) om inte flygbolaget kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Passageraren ska betala en särskild tilläggsavgift för detta om det så krävs. När det gäller handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter, ansvarar transportören för skador, om transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan genom fel eller försummelse. (c) Skada på grund av försening Vi ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Vi ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. För skador på grund av försening vid transport av passagerare är transportörens skadeståndsansvar begränsat till SDR (ca kronor) för varje passagerare. Ansvaret faller bort om vi kan visa att det har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. (d) Skadestånd vid vållande eller oaktsamhet Beloppsbegränsningarna för försening av passagerare, bagage och gods samt skadat och förlorat bagage gäller inte om det visas att vi eller våra anställda eller uppdragstagare genom en handling eller underlåtenhet orsakat skadan i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. Detta gäller dock i fråga om våra anställda och uppdragstagare endast om det visas att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget. (e) Jämkning Om vi visar att en skada orsakats helt eller delvis av vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling av den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, ska transportören helt eller delvis vara befriad från skadeståndsansvar gentemot den som begär ersättning i den utsträckning som vårdslösheten eller underlåtenheten helt eller delvis orsakat skadan. Om en passagerare har dödats eller skadats och om någon annan än passageraren begär ersättning med anledning därav, ska transportören också vara helt eller delvis befriad från skadeståndsansvar om passageraren själv orsakat eller medverkat till skadan genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling.

18 (f) Tidsfrist för reklamationer Om inte annat visas, skall incheckat bagage eller gods som mottagaren tar emot utan anmärkning anses vara avlämnat i gott skick och i överensstämmelse med transporthandlingen eller i överensstämmelse med en utskrift som erbjuds av flygbolaget beträffande de registrerade uppgifterna i fråga om bagage och, i fråga om gods, i överensstämmelse med godskvitto som tillhandahålls på begäran av avsändaren som gör det möjligt att identifiera försändelsen och ger tillgång till de uppgifter om transporten som registrerats. Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt framföra sina klagomål skriftligen. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren klaga skriftligen inom sju (7) dagar och vid försening inom tjugoen (21) dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande. Om någon reklamation inte görs inom den ovan angivna tiden, får talan föras mot transportören endast om denne förfarit svikligt. Rätten till ersättning är förlorad, om talan inte väckts inom två år från dagen för ankomsten till destinationsorten, beräknad från den dag då flygplanet skulle ha ankommit eller från den dag då transporten avbröts. Beräkning av denna tid skall ske i enlighet med lagen i den stat där målet prövas. (g) Reglerande förordningar och konventioner Flygbolags skadeståndansvar och ansvarsgränser vid förseningar, personskador och dödsfall som kan ha uppstått vid transport av passagerare, bagage och gods finns reglerade i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor Utöver ovan förordning reglerar även Montrealkonventionen flygbolagens skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter. (h) Våra övriga ansvarsvillkor I de fall då vi står angivna på biljetten som avtalsslutande flygbolag, men ett annat flygbolag har utfört själva flygningen kan Du välja vilket flygbolag ansvarstalan ska riktas mot. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att vi rättar oss efter gällande lagar, föreskrifter och regler som lämnats av offentliga myndigheter eller av Din underlåtelse att rätta Dig efter dessa. Vårt ansvar reduceras om Du genom eget vållande, underlåtenhet, vårdslöshet, oaktsamhet har förorsakat eller medverkat till skadan. Vårt ansvar är begränsat till att omfatta skada som är ekonomisk eller ideell. Vid ersättningsskyldighet för bagage och/eller specialbagage kommer en värdeminskning att dras av. Passagerare som ändock packar ned sådant i sitt incheckade bagage som inte är tillåtet enligt avsnitt 18 i våra allmänna resevillkor, och sådant gods åsamkar skada på flygplanet och/eller vår personal och/eller auktoriserade representanter förbehåller vi oss rätten att rikta ersättningsanspråk gentemot i anledning av skada. Vi förbehåller oss även rätten att rikta talan om direkt och/eller indirekt ekonomisk skada och/eller förlust som drabbar flygbolaget på grund av att passagerarens egna beteende är sådant som det beskrivs i stycke 16 a och vi har varit nödgade att vidta sådana åtgärder som varit nödvändiga för att hindra sådant beteende. Vi förbehåller oss rätten att neka transport av passagerare och/eller passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage och skäl för beslutet kan vara att passagerares uppförande eller fysiska eller psykiska tillstånd eller innehållet av passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage skulle kunna orsaka skada eller oro för passageraren själv, eller skapa oro ombord för andra resenärer och/eller medlemmar av besättningen. Vidare kan det vara att passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage strider mot vad som stadgats om handbagage och incheckat bagage i dessa allmänna resevillkor under avsnitt 17 och avsnitt 18. Vidare kan det vara att full betalning inte erlagts för biljetten och/eller samtliga tillämpliga avgifter, kreditarrangemang mellan passagerare och/eller den passagerare eller företag som betalat flygbiljetten inte respekterats. Passagerares resehandlingar och/eller något annat dokument såsom pass eller annan IDhandling saknas, är rapporterad saknad, visar tecken på förfalskning eller på annat sätt är ogiltig eller företer tecken på att vara ogiltig. Passagerare som avser att checka in eller gå ombord, inte kan visa att hans eller hennes namn är detsamma som det som står tryckt på biljetten eller inte kan visa att han eller hon är densamma som personen på pass och/eller ID-handling. I dylika fall förbehåller vi oss rätten att behålla biljetten utan återlösning. 21. Djur I kabin Medföljande djur i specialanpassad transportväska/transportbur för djur med totalvikt på 8 kg accepteras i kabin om det inte finns några som anmält allergiproblem ombord. För djur som reser i kabin utgår en avgift på 150 kronor. Betalning för medföljande djur sker vid incheckning. Funktionshindrade ("PRM") med medföljande ledarhund har alltid företräde för ombordstigning och resa. I andra fall gäller för ombordstigning och resa den turordning i vilken flygbiljetten beställdes. Endast mjuka vattentäta väskor med lufthål, avsedda för transport av hundar och katter är godkända av oss. Maxmåttet på transportväska är höjd:20 cm, längd 45cm bredd 35 cm. Djuret ska vara i väskan under ombordstigning. Väskan ska vara instoppad under sätet framför vid start och landning. Djuret får aldrig tas ur väskan under flygning. Medföljande djur ska anmälas skyndsamt i förväg, och godkännas av flygbolaget. Antalet djur per flight är begränsat till totalt två stycken. Vi transporterar inte ensamåkande djur.

19 I lastutrymmet För det fall Ditt djur väger mer än åtta kilo kan det dessvärre inte transporteras i kabinen enligt ovan. Djuret kommer därför att transporteras i flygplanets lastutrymme som är mörkt men uppvärmt. Medföljande djur ska anmälas skyndsamt i förväg, och godkännas av flygbolaget. Om Ditt djur som Du ska resa med väger mer än 8 kg måste Du uppge detta i samband med Din anmälan som då istället kommer att behandlas som en transportförfrågan avseende enkel resa. Detta eftersom vi dessvärre inte kan garantera denna service eftersom den är helt beroende av flygplanstypen samt kapaciteten och- /eller om det redan finns ett annat djur som ska transporteras i lastutrymmet och eller om det finns allergiker som reser med oss. Observera att denna typ av transport är förenad med en kostnad och vilken avser endast enkel resa. Vi kan inte på förhand uppge vad det kostar att transportera djuret eftersom kostnaden beräknas utifrån vad våra leverantörer tar betalt för hanteringen av djurtransporten. Efter att ha emottagit Din förfrågan återkommer vi till Dig med besked snarast möjligt avseende transportmöjlighet samt med kostnadsuppgift. Betalning för medföljande djur sker vid incheckning. Vi transporterar inte ensamåkande djur. Observera att Du som ska resa tur och retur måste göra ovan anmälan och transportförfrågan avseende hela resan och kommer då även att få en prisuppgift avseende hela resan. Vi transport av djur i lastutrymmet måste djuret resa i en specialanpassad bur som är godkänt för transport i lastutrymmen. Buren måste vara stadig, läckagesäker och desinficerad. Den ska vara av metall, glasfiber eller hårdplast och ha handtag på båda sidor så den går att lyfta och lasta. Buren ska ha behållare för mat och vatten samt ha en stadig tät botten täckt med exempelvis tidningspapper. Buren ska vara konstruerad så att det inte finns risk för att djuret rymmer, skadas eller skadar annan last. För Ditt djurs skull, måste buren vara tillräckligt stor för att djuret ska kunna stå upp, vända sig och ligga ner. Flygplatspersonalen kan neka transporten om buren inte uppfyller kraven. Gemensamma bestämmelser Vi förbehåller oss rätten att avvisa djuret från ombordstigning och resa inklusive men inte begränsat till situationer då djuret inte transporteras i en enligt våra allmänna resevillkor föreskriven transportväska/transportbur, om totalvikten överskrider tillåten maxvikt, om djuret befinner sig i en sådan fysisk eller psykisk kondition att dess hälsa skulle utsättas för fara och/eller medpassagrerarnas hälsa och/eller säkerhet skulle utsättas för fara om djuret fick komma ombord. Det är Ditt eget ansvar att se till att djuret är i fullgod fysisk och psykisk kondition för att klara av att resa med flyg. Har Du funderingar gällande transport av djur kan Du maila oss på Inga transportväskor kan lånas / hyras av oss. Till djur räknas endast hundar och katter. Den som är beroende av ledarhund får medföra hunden gratis. Hunden undantas från viktrestriktioner och kravet på transportbur eller transportväska. 22. Avtal med flygbolaget om andra tjänster Om vi åtar oss att beställa andra tjänster åt Dig än flygresor, eller om vi utfärdar en biljett i samband med andra tjänster än flygresor (t.ex. beställning av hotellrum eller hyrbil) och dessa tjänster tillhandahålls av tredje part, gör vi endast detta som Din representant. I sådana fall är det avtalsvillkoren från tredje part rörande dessa tjänster som gäller. Vi har inget ersättningsansvar för eventuella förluster som orsakas av sådana avtal, förhandlingar eller utebliven leverans av sådana tilläggstjänster eller genom att vi inte erbjuder sådana tilläggstjänster, med undantag för eventuell oaktsamhet från vår sida i samband med tillhandahållandet av dessa tilläggstjänster. Eventuellt ansvar regleras av bestämmelserna i avsnitt 20 h. Om vi också står till tjänst med att ordna annan transport åt Dig så är det avtalsvillkoren för dessa transporter som gäller.

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 20120612 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Anmälningstjänsten. Hej Anna,

Anmälningstjänsten. Hej Anna, Anmälningstjänsten Från: Anna Bergholtz [anna@annasvision.se] Skickat: den 20 november 2009 23:38 Till: Hans Filipsson Ämne: Fw: Förfrågan bokningsbekräftelse Original Message From: "Station Kullaflyg"

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 1/26 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 2/26 1. INLEDNING I dessa allmänna villkor regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Allmänna villkor För transport av passagerare

Allmänna villkor För transport av passagerare Allmänna villkor För transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning 2 1. Definitioner 2 2. Tillämplighet 5 3. Biljetter 5 4. Biljettpriser, skatter och avgifter 8 5. Bokning

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem.

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Rätt att Resa med nedsatt rörelseförmåga Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Förutom det

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Januari 2015 Kära passagerare hos Jet Time Dessa befordringsvillkor kompletterar det avtal som ingåtts mellan din researrangör och Jet

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

Allmänna transportvillkor. September 2011

Allmänna transportvillkor. September 2011 Allmänna transportvillkor September 2011 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2013/0072(COD) 6.9.2013 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage.

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT Avsnitt 1: Definitioner Auktoriserad agent En agent som är godkänd av flygbolaget för att representera bolaget vid försäljning av biljetter till passagerare på flygbolagets

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2016-10-14 Senast reviderad 2016-10-14 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik)

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) RESOR SOM ÄR LÄNGRE ÄN 250 KM (SAMT TILLFÄLLIG TRAFIK) Allmänna resevillkor för bussar

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Apolloflex är ett samarbete mellan Apollo (Kuoni Nordic AB) och Lowcostholidays ltd. Därför tillämpas lowcostholidays bokningsvillkor för din resa, vilka skiljer sig från Apollo s bokningsvillkor.

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Betalning & resevillkor

Betalning & resevillkor Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE)

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIONER Förutom där kontexten kräver något annat, eller där det på annat sätt är uttryckligen uttryckt, har följande ord och formuleringar

Läs mer

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express RESEVILLKOR för resor med Arlanda Express Utfärdade den 1 april 2016 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 A-Train AB bedriver tågtrafik mellan Stockholm Central och Stockholm Arlanda flygplats under varumärket

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 juni 2002 PE 231.734/25-33 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-33 Förslag till yttrande (PE 231.734) Phillip Whitehead Införande av gemensamma

Läs mer

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Författare: Carina Karlsson 1/5 Ybuss Expressbuss - Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren Frågor och Svar Nya resevillkor för Resplus Övergripande Vad innebär förändringen? De nya resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 F Viktig information 140212.indd 1 2014-02-12 12.21 Att tänka på inför och

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

Inledning 1. DEFINITIONER

Inledning 1. DEFINITIONER Inledning Wizz Tours Ltd. (härefter kallat Wizz Tours ), med organisationsnummer 01-09-205337 och säte på adressen 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Ungern, med momsregistreringsnummer 25194841-2-42

Läs mer

Bokningsbekräftelse. Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit. söndag 2009-10-18 kl. 06:00

Bokningsbekräftelse. Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit. söndag 2009-10-18 kl. 06:00 Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit Sida 1 (5) Utresa Avresa från Ankomst till Incheckning öppnar 2 timmar före avgångstid. Incheckningen stänger Landvetter Tenerife/Reina

Läs mer

Översyn av flygpassagerarnas rättigheter vanliga frågor

Översyn av flygpassagerarnas rättigheter vanliga frågor EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 13 mars 2013 Översyn av flygpassagerarnas rättigheter vanliga frågor Vilka är rättigheterna i dag? EU har med stor framgång lyckats säkra och slå vakt om passagerarnas

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

KUNDVILLKOR VINGVINSTEN SPECIAL - MALLORCA DEN OKTOBER 2017

KUNDVILLKOR VINGVINSTEN SPECIAL - MALLORCA DEN OKTOBER 2017 KUNDVILLKOR VINGVINSTEN SPECIAL - MALLORCA DEN 10-15 OKTOBER 2017 Dessa kundvillkor gäller för vinsten Vingvinsten Special (som definieras i punkten 1 nedan) i Lotteriet ( Villkoren ) och har utställts

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

SÄRSKILDA RESEVILLKOR SÄRSKILDA RESEVILLKOR 1. Evenemangsbiljetter och entrébiljetter 1.a Evenemangsbiljetter och entrébiljetter är ej återbetalningsbara eller ombokningsbara. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på Scandlines allmänna bestämmelser för paketresor 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna bestämmelser är tillämpliga för paketresor som Scandlines Danmark ApS ( Scandlines ) arrangerar. Scandlines är

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Xtravel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft.

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

Allmänna villkor för tågresor

Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING Resenärens och Veolia Transports skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer