dina fonder kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dina fonder kvartalsrapport"

Transkript

1 dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

2 Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III Allemansfond IV Allemansfond V Aktiesparfonden Amerikafonden 18 Bosparfonden Contura 21 Europafonden 22 Exportfonden 23 Finansfonden 24 Gåvofonden Hockeyfonden 27 Japanfonden 28 Kapitalinvest Kommunikationsfonden 31 Medica 32 Miljöfonden 33 Nordenfonden 34 Pacificfonden 35 Privatiseringsfonden 36 Realinvest 37 Rysslandsfonden 38 Råvarufonden 39 Skogsfonden 40 Småbolag Europa 41 Småbolag Norden 42 Småbolag Sverige 43 Sparinvest 44 Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten 45 Svenska Kyrkans VP-fond Sverigefonden 48 Utlandsfonden Östeuropafonden 51 Luxemburgbaserade Aktiefonder American Equity Fund 64 Communication Equity Fund 65 European Equity Fund 66 Global Equity Fund Nordic Equity Fund 69 Luxemburgbaserade Räntefonder Euro Bond Fund 70 Euro Safe Fund 70 Global Bond Fund 71 Svenska Likviditetsfonden 72 Svenska Obligationsfonden 73 Tillväxtfonden 74 IP-Fonder IP Aktiefond IP Räntefond 77 Pensionsfonder Aktiefond Pension Mixfond Pension Räntefond Pension 82 Land- & valutakoder 83 Avkastning 84 Jämförelseindex 85 Fondavgifter 86 Styrelseledamöter 87 Revisorer 87 Blandfonder JM Bofond Mix Indexfond 54 Mixfonden Norrmix 57 Svenska Räntefonder Exacta Mars 58 Exacta September 58 Obligationsfonden 59 Penningmarknadsfonden 60 Räntefond Europa 61 Räntefond Sverige 62 Svenska Kyrkans Räntefond 63

3 Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 3

4 och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen , då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 4

5 ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 5

6 Allemansfond I FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 286, ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,1 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,8 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) 8 27, , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,5 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,4 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,2 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 6 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,3 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,0 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,9 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3

7 Allemansfond I forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , ,4 - Summa värdepapper , Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,3 FONDFÖRMÖGENHET , Allemansfond I inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) Utelöpande andelar Handelskurs, kr,88 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond I MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien MSCI Comb 67/33 Allemansfond I % Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,2 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,4 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 7

8 Allemansfond II FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) ,00 9 0,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,7 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,8 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,8 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,7 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) 74 9, ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,4 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,1 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK)(FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) (varav utlånade) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,0 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AUD) (GB) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6.0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3 8

9 Allemansfond II forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond II inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 101,02 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,1 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,4 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 9

10 Allemansfond III FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,0 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,3 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,4 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SE) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,8 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,6 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) (varav utlånade) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,7 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,7 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,1 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,3 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,1 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,1 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,0 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) (varav utlånade) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,5 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,3 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,0 8,3 10

11 Allemansfond III forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,1 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond III inkl.utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 52,86 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Finland Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,1 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,3 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 11

12 Allemansfond IV FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,3 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,6 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,2 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK)(FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,0 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,3 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3 12

13 Allemansfond IV forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,6 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond IV inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 34,06 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,2 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,3 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 13

14 Allemansfond V FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,0 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , ,1 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,2 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,5 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,0 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,0 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,5 Attendo B (fd Telelarm Care) (SE) , ,0 Bergman & Beving B (SE) , ,0 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,0 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,6 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) , ,3 Skanska B (SE) , ,1 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , , ,7 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,0 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) (varav utlånade) , ,6 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,5 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,7 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,2 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,3 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,0 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,0 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,0 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,7 Usinor (FR) , , ,1 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,1 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,0 8,3 14

15 Allemansfond V forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Ballingslöv A (SE) * 16, Ballingslöv B (SE) * 16, ,3 Duni (SE) * 480, ,9 Flexlink A (SE) * 25, Flexlink B (SE) * 25, ,5 Stenqvist A (SE) * 14, Stenqvist B (SE) * 14, ,2 Struers Holdings (DK) * 79, ,5 Tac A (SE) * 57, Tac B (SE) * 57, , , Summa värdepapper ,6 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,4 FONDFÖRMÖGENHET , Allemansfond V inkl. utd BRANSCHFÖRDELNING MSCI Comb 67/33 (i SEK) Utelöpande andelar Handelskurs, kr 203,12 Finans Industri * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,0 Svenska Handelsbanken ,1 AstraZeneca ,6 H&M Hennes & Mauritz ,7 Telia ,1 15

16 Aktiesparfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,2 Allstate Corp (US) , ,2 American International Group (US) , ,6 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,3 Bank of Ireland (IE) , ,2 Bank of Yokohama (JP) , ,2 BBVA (ES) , ,3 BNP Paribas (FR) , ,5 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,1 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,2 Drott B (SE) , ,5 Fannie Mae (US) , ,5 FöreningsSparbanken A (SE) , ,8 Hutchison Whampoa (HK) , ,2 ING Groep (NL) , ,2 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,4 Lloyds TSB Group (GB) , ,2 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,2 Mizuho (JP) , ,1 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 National Australia Bank (AU) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,3 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,3 Skandia (SE) , ,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,1 Sun Hung Kai Properties (HK) , ,1 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,9 Swiss Reinsurance (CH) , ,2 UBS (CH) , ,4 Unicredito Italiano (IT) , ,3 Washington Mutual (US) , ,3 Wihlborg & Son B (SE) , , ,5 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,3 Amgen (US) , ,5 AstraZeneca (SEK)(GB) , ,0 Aventis (FR) , ,5 Bristol-Myers Squibb (US) , ,0 Elan (US) , ,2 Gambro B (SE) , ,6 Glaxosmithkline (GB) , ,7 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,6 Nobel Biocare (SE) , ,1 Novartis (CH) , ,3 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) , ,8 Pharmacia Corp (US) , ,1 Takeda Chemical Industries (JP) , ,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,6 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ABB (CH) , ,2 Adecco (CH) , ,2 Amada (JP) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,8 Atlas Copco A (SE) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bombardier B (CA) , ,1 Brambles Industries (AU) , ,1 Canadian Pacific (CA) , ,1 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,2 Fujikura (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,2 General Electric (US) , ,8 Johnson Electric Holdings (HK) , ,0 Minebea (JP) , ,1 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,0 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,8 Secom (JP) , ,2 Securitas B (SE) , ,6 Siemens N (DE) , ,0 Skanska B (SE) , ,4 SKF B (SE) , ,1 SMC (JP) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,5 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,2 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,4 EMC Corporation (US) , ,2 Ericsson B (SE) , ,6 IBM (US) , ,7 Intel (US) , ,4 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,4 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,4 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,4 Ricoh (JP) , ,2 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Taiwan Semiconductor (TW) , ,1 Texas Instruments (US) , ,3 Tietoenator (SEK) (FI) , ,2 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,4 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,3 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,4 Fosters Group (AU) , ,1 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,2 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,6 Philip Morris (US) , ,9 Procter & Gamble (US) , ,4 Safeway (US) , ,6 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,0 Unilever (NL) , , ,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,4 British Sky Broadcasting (GB) , ,1 Compass Group (GB) , ,5 Ebay (US) , ,2 Electrolux B (SE) , ,0 Eniro (SE) , ,1 Fox Entertainment (US) , ,3 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,7 Home Depot (US) , ,4 Ito Yokado (JP) , ,2 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,2 Nintendo (JP) , ,2 Nissan Motor (JP) , ,1 Radioshack (US) , ,3 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,4 Target (US) , ,4 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,4 Wal-Mart Stores (US) , ,8 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,1 11,8 OLJA & GAS BP (GB) , ,3 Chevron (US) , ,3 Exxon Mobil (US) , ,5 Halliburton (US) , ,3 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,8 Statoil (NO) , ,2 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,2 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,3 Bowater (US) , ,3 CRH (IE) , ,3 Holmen B (SE) , ,8 Kinnevik B (SE) , ,2 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AUD) (GB) , Rio Tinto (GB) , ,2 SCA B (SE) , ,6 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,4 Usinor (FR) , , ,8 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,3 Enel (IT) , ,1 Enron (US) , ,7 Suez (FR) , ,3 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,7 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,5 AT&T Wireless Services (US) , ,3 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 16

17 Aktiesparfonden forts. Qwest (US) , ,3 SBC Communications (US) , ,6 Sprint PCS (US) , ,2 TDC (DK) , ,5 Tele2 B (SE) , ,3 Telefónica (ES) , ,3 Telia (SE) , ,3 Verizon (US) , ,5 Vodafone Group (GB) , , ,7 8,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR 897 * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Aktiesparfonden inkl. utd MSCI Comb 50/50 (i SEK) Summa värdepapper ,0 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,0 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 131,17 * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Finland Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,6 AstraZeneca ,0 Svenska Handelsbanken ,9 H&M Hennes & Mauritz ,7 Nordea ,3 17

18 Amerikafonden nr FINANS Allstate Corp , ,6 American International Group , ,7 Bank of America , ,2 Charles Schwab , ,4 Citigroup , ,1 Fannie Mae , ,7 JP Morgan Chase , ,4 MBNA , ,9 Merrill Lynch & Co , ,4 Providian Financial Corp , ,2 Washington Mutual , , ,7 17,3 HÄLSOVÅRD American Home Products , ,0 Amgen , ,8 Bristol-Myers Squibb , ,1 Elan , ,5 Medtronic , ,1 Merck & Co , ,1 Pfizer , ,6 Pharmacia Corp , ,2 Zimmer Holdings , , ,7 16,7 INDUSTRI General Dynamics , ,8 General Electric , ,2 Ingersoll-Rand , ,4 Tyco International , , ,4 10,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs , ,5 Applied Materials , ,5 Cisco Systems , ,5 EMC Corporation , ,6 IBM , ,6 Intel , ,9 Jabil Circuit , ,5 JDS Uniphase , ,1 Microsoft , ,9 Oracle , ,3 Texas Instruments 39 24, , ,4 15,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive 20 57, ,2 CVS Corp , ,5 Philip Morris , ,9 Procter & Gamble , ,3 Safeway , , ,8 8,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner , ,2 Ebay , ,5 Fox Entertainment , ,0 Home Depot , ,6 Radioshack , ,1 Target , ,3 Wal-Mart Stores , ,0 Viacom B , , ,7 13,7 OLJA & GAS Chevron , ,0 Exxon Mobil , ,1 Halliburton , , ,1 5,3 RÅVAROR Alcoa , ,3 Bowater , , ,1 2,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy , ,4 Enron , , ,3 3,5 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T , ,8 AT&T Wireless Services , ,9 Qwest , ,0 SBC Communications , ,3 Sprint PCS , ,6 Verizon , , ,6 7, Amerikafonden inkl. utd. Hälsovård IT MSCI USA (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Kons. Sällanköp Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Råvaror % Amerikafonden MSCI USA Summa värdepapper ,7 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,3 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 30,05 Förvaltare: Jacob Gemmel FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric ,2 Pfizer ,6 Exxon Mobil ,1 Microsoft ,9 Citigroup ,1 18

19 Bosparfonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,2 Allstate Corp (US) , ,2 American International Group (US) 2 76, ,7 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,3 Bank of Ireland (IE) , ,2 Bank of Yokohama (JP) , ,2 BBVA (ES) , ,3 BNP Paribas (FR) , ,5 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,1 Credit Suisse Group (CH) , ,2 Danske Bank (DK) , ,2 Drott B (SE) , ,5 Fannie Mae (US) , ,5 FöreningsSparbanken A (SE) , ,8 Hutchison Whampoa (HK) , ,2 ING Groep (NL) , ,2 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,4 Lloyds TSB Group (GB) , ,2 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,2 Mizuho (JP) , ,1 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 National Australia Bank (AU) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,3 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,3 Skandia (SE) , ,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,1 Sun Hung Kai Properties (HK) , ,1 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,2 UBS (CH) , ,4 Unicredito Italiano (IT) , ,3 Washington Mutual (US) , ,3 Wihlborg & Son B (SE) , , ,1 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,3 Amgen (US) , ,5 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,9 Aventis (FR) , ,5 Bristol-Myers Squibb (US) , ,0 Elan (US) , ,2 Gambro A (SE) , ,6 Glaxosmithkline (GB) , ,7 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,6 Nobel Biocare (SE) , ,1 Novartis (CH) , ,4 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) 9 40, ,6 Pharmacia Corp (US) , ,1 Takeda Chemical Industries (JP) , ,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,5 13,3 INDUSTRI ABB (SEK (CH)) , ABB (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,1 Adecco (CH) , ,2 Amada (JP) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,8 Atlas Copco A (SE) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,1 Bombardier B (CA) , ,1 Brambles Industries (AU) , ,1 Canadian Pacific (CA) , ,1 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,2 Fujikura (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,2 General Electric (US) , ,8 Getinge Industrier B (SE) , ,5 Johnson Electric Holdings (HK) , ,0 Lagercrantz Group (SE) , ,0 Minebea (JP) , ,1 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,4 Sandvik (SE) , ,0 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,6 Secom (JP) , ,2 Securitas B (SE) , ,5 Siemens N (DE) , ,0 Skanska B (SE) , ,4 SKF B (SE) , ,1 SMC (JP) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) 735 8,00 6 Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,5 Volvo A (SE) , , ,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,2 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,4 EMC Corporation (US) , ,2 Ericsson B (SE) , ,4 IBM (US) , ,7 Intel (US) , ,5 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,4 NEC (JP) , ,2 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,3 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,4 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Taiwan Semiconductor (TW) , ,1 Texas Instruments (US) , ,3 Tietoenator (SEK (FI) , ,8 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,3 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,4 Fosters Group (AU) , ,1 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,3 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,6 Philip Morris (US) , ,0 Procter & Gamble (US) , ,4 Safeway (US) , ,6 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,4 British Sky Broadcasting (GB) , ,1 Compass Group (GB) , ,5 Ebay (US) , ,2 Electrolux B (SE) , ,1 Eniro (SE) , ,1 Fox Entertainment (US) , ,3 Fuji Photo Film (JP) , ,2 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,6 Home Depot (US) , ,4 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,2 Nintendo (JP) , ,2 Nissan Motor (JP) , ,1 Radioshack (US) , ,3 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,4 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,8 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,0 11,8 OLJA & GAS BP (GB) , ,3 Chevron (US) , ,3 Exxon Mobil (US) , ,5 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,8 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) 1 145, , ,1 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,3 Bowater (US) , ,3 CRH (IE) , ,3 Holmen B (SE) , ,8 Kinnevik B (SE) , ,2 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,2 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB B (SE) , ,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,6 Usinor (FR) , , ,9 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,3 Enel (IT) 3 6, ,1 Enron (US) , ,1 Suez (FR) , ,3 Tokyo Electric Power (JP) , ,2 Tokyo Gas (JP) 9 392, , ,1 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,5 AT&T Wireless Services (US) , ,3 BCE (CA) 1 34, ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (KI) , ,1 19

20 Bosparfonden forts. VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) 50 16,75 9 0,0 SBC Communications (US) , ,6 Sprint PCS (US) , ,2 TDC (DK) , ,3 Tele2 B (SE) , ,3 Telefónica (ES) 6 12, ,3 Telia (SE) , ,0 Verizon (US) , ,5 Vodafone Group (GB) , , ,6 8, Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Bosparfonden inkl. utd MSCI Comb 50/50 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 19,63 Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING Bosparfonden MSCI Comb 50/50 % LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada % Bosparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,4 AstraZeneca ,9 H&M Hennes & Mauritz ,6 Svenska Handelsbanken ,4 Nordea ,3 20

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den Ordförande noterar att Rötab fortsätter den positiva trenden som har funnits sedan börsen nådde botten hösten 2002. Cast, 5 (5) Nobel Biocare, 6 (7) WM-Data, 7 (6) H&M, 8 (9) Elekta, 9 (8) Metro, 10 (10)

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

dina fonder ROBURS HALVÅRSREDOGÖRELSE 2003

dina fonder ROBURS HALVÅRSREDOGÖRELSE 2003 dina fonder ROBURS HALVÅRSREDOGÖRELSE 2003 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Marknadsöversikt 4 5 Börsutveckling 5 Förvaltare och analytiker 6 8 Fondsammanläggningar 8 Så här läser du fondrapporten 9

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2.

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2. AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade på onsdagen i negativt territorium, men stärktes under dagen och stängde på nära oförändrade nivåer. Rapporterande

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Skandias plånboksindex. September 2015

Skandias plånboksindex. September 2015 Skandias plånboksindex September 2015 Hushållen höstdeppar Skandias Plånboksindex visar ett kraftigt tapp för hushållens optimism. Så här pessimistiska har hushållen inte varit på snart ett år. Den skakiga

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

fonder dina Ny ägarpolicy för bättre avkastning Marknadsöversikt ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2002 Robur ställer högre krav på börsbolagen

fonder dina Ny ägarpolicy för bättre avkastning Marknadsöversikt ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2002 Robur ställer högre krav på börsbolagen dina fonder ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2002 Ny ägarpolicy för bättre avkastning Robur ställer högre krav på börsbolagen Marknadsöversikt Förvaltningschefernas syn på konjunktur, räntor och aktier Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer