dina fonder kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dina fonder kvartalsrapport"

Transkript

1 dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

2 Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III Allemansfond IV Allemansfond V Aktiesparfonden Amerikafonden 18 Bosparfonden Contura 21 Europafonden 22 Exportfonden 23 Finansfonden 24 Gåvofonden Hockeyfonden 27 Japanfonden 28 Kapitalinvest Kommunikationsfonden 31 Medica 32 Miljöfonden 33 Nordenfonden 34 Pacificfonden 35 Privatiseringsfonden 36 Realinvest 37 Rysslandsfonden 38 Råvarufonden 39 Skogsfonden 40 Småbolag Europa 41 Småbolag Norden 42 Småbolag Sverige 43 Sparinvest 44 Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten 45 Svenska Kyrkans VP-fond Sverigefonden 48 Utlandsfonden Östeuropafonden 51 Luxemburgbaserade Aktiefonder American Equity Fund 64 Communication Equity Fund 65 European Equity Fund 66 Global Equity Fund Nordic Equity Fund 69 Luxemburgbaserade Räntefonder Euro Bond Fund 70 Euro Safe Fund 70 Global Bond Fund 71 Svenska Likviditetsfonden 72 Svenska Obligationsfonden 73 Tillväxtfonden 74 IP-Fonder IP Aktiefond IP Räntefond 77 Pensionsfonder Aktiefond Pension Mixfond Pension Räntefond Pension 82 Land- & valutakoder 83 Avkastning 84 Jämförelseindex 85 Fondavgifter 86 Styrelseledamöter 87 Revisorer 87 Blandfonder JM Bofond Mix Indexfond 54 Mixfonden Norrmix 57 Svenska Räntefonder Exacta Mars 58 Exacta September 58 Obligationsfonden 59 Penningmarknadsfonden 60 Räntefond Europa 61 Räntefond Sverige 62 Svenska Kyrkans Räntefond 63

3 Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 3

4 och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen , då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 4

5 ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 5

6 Allemansfond I FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 286, ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,1 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,8 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) 8 27, , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,5 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,4 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,2 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 6 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,3 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,0 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,9 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3

7 Allemansfond I forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , ,4 - Summa värdepapper , Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,3 FONDFÖRMÖGENHET , Allemansfond I inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) Utelöpande andelar Handelskurs, kr,88 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond I MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien MSCI Comb 67/33 Allemansfond I % Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,2 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,4 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 7

8 Allemansfond II FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) ,00 9 0,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,7 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,8 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,8 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,7 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) 74 9, ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,4 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,1 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK)(FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) (varav utlånade) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,0 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AUD) (GB) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6.0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3 8

9 Allemansfond II forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond II inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 101,02 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,1 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,4 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 9

10 Allemansfond III FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,0 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,3 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,4 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SE) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,8 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,6 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) (varav utlånade) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,7 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,7 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,1 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,3 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,1 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,1 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,0 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) (varav utlånade) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,5 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,3 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,0 8,3 10

11 Allemansfond III forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,1 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond III inkl.utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 52,86 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Finland Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,1 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,3 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 11

12 Allemansfond IV FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,3 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,6 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,2 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK)(FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,0 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,3 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3 12

13 Allemansfond IV forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Summa värdepapper ,6 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Allemansfond IV inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 34,06 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,2 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,3 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 13

14 Allemansfond V FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,4 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,0 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , ,1 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,2 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,5 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,0 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,0 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,5 Attendo B (fd Telelarm Care) (SE) , ,0 Bergman & Beving B (SE) , ,0 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,0 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,6 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) , ,3 Skanska B (SE) , ,1 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , , ,7 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,0 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) (varav utlånade) , ,6 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,5 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,7 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,2 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,3 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,0 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,0 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,0 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,7 Usinor (FR) , , ,1 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,1 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,0 8,3 14

15 Allemansfond V forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Ballingslöv A (SE) * 16, Ballingslöv B (SE) * 16, ,3 Duni (SE) * 480, ,9 Flexlink A (SE) * 25, Flexlink B (SE) * 25, ,5 Stenqvist A (SE) * 14, Stenqvist B (SE) * 14, ,2 Struers Holdings (DK) * 79, ,5 Tac A (SE) * 57, Tac B (SE) * 57, , , Summa värdepapper ,6 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,4 FONDFÖRMÖGENHET , Allemansfond V inkl. utd BRANSCHFÖRDELNING MSCI Comb 67/33 (i SEK) Utelöpande andelar Handelskurs, kr 203,12 Finans Industri * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,0 Svenska Handelsbanken ,1 AstraZeneca ,6 H&M Hennes & Mauritz ,7 Telia ,1 15

16 Aktiesparfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,2 Allstate Corp (US) , ,2 American International Group (US) , ,6 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,3 Bank of Ireland (IE) , ,2 Bank of Yokohama (JP) , ,2 BBVA (ES) , ,3 BNP Paribas (FR) , ,5 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,1 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,2 Drott B (SE) , ,5 Fannie Mae (US) , ,5 FöreningsSparbanken A (SE) , ,8 Hutchison Whampoa (HK) , ,2 ING Groep (NL) , ,2 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,4 Lloyds TSB Group (GB) , ,2 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,2 Mizuho (JP) , ,1 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 National Australia Bank (AU) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,3 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,3 Skandia (SE) , ,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,1 Sun Hung Kai Properties (HK) , ,1 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,9 Swiss Reinsurance (CH) , ,2 UBS (CH) , ,4 Unicredito Italiano (IT) , ,3 Washington Mutual (US) , ,3 Wihlborg & Son B (SE) , , ,5 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,3 Amgen (US) , ,5 AstraZeneca (SEK)(GB) , ,0 Aventis (FR) , ,5 Bristol-Myers Squibb (US) , ,0 Elan (US) , ,2 Gambro B (SE) , ,6 Glaxosmithkline (GB) , ,7 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,6 Nobel Biocare (SE) , ,1 Novartis (CH) , ,3 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) , ,8 Pharmacia Corp (US) , ,1 Takeda Chemical Industries (JP) , ,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,6 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ABB (CH) , ,2 Adecco (CH) , ,2 Amada (JP) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,8 Atlas Copco A (SE) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bombardier B (CA) , ,1 Brambles Industries (AU) , ,1 Canadian Pacific (CA) , ,1 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,2 Fujikura (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,2 General Electric (US) , ,8 Johnson Electric Holdings (HK) , ,0 Minebea (JP) , ,1 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,7 Sandvik (SE) , ,0 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,8 Secom (JP) , ,2 Securitas B (SE) , ,6 Siemens N (DE) , ,0 Skanska B (SE) , ,4 SKF B (SE) , ,1 SMC (JP) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,5 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,2 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,4 EMC Corporation (US) , ,2 Ericsson B (SE) , ,6 IBM (US) , ,7 Intel (US) , ,4 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,4 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,4 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,4 Ricoh (JP) , ,2 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Taiwan Semiconductor (TW) , ,1 Texas Instruments (US) , ,3 Tietoenator (SEK) (FI) , ,2 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,4 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,3 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,4 Fosters Group (AU) , ,1 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,2 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,6 Philip Morris (US) , ,9 Procter & Gamble (US) , ,4 Safeway (US) , ,6 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,0 Unilever (NL) , , ,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,4 British Sky Broadcasting (GB) , ,1 Compass Group (GB) , ,5 Ebay (US) , ,2 Electrolux B (SE) , ,0 Eniro (SE) , ,1 Fox Entertainment (US) , ,3 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,7 Home Depot (US) , ,4 Ito Yokado (JP) , ,2 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,2 Nintendo (JP) , ,2 Nissan Motor (JP) , ,1 Radioshack (US) , ,3 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,4 Target (US) , ,4 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,4 Wal-Mart Stores (US) , ,8 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,1 11,8 OLJA & GAS BP (GB) , ,3 Chevron (US) , ,3 Exxon Mobil (US) , ,5 Halliburton (US) , ,3 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,8 Statoil (NO) , ,2 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,2 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,3 Bowater (US) , ,3 CRH (IE) , ,3 Holmen B (SE) , ,8 Kinnevik B (SE) , ,2 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AUD) (GB) , Rio Tinto (GB) , ,2 SCA B (SE) , ,6 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,4 Usinor (FR) , , ,8 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,3 Enel (IT) , ,1 Enron (US) , ,7 Suez (FR) , ,3 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,7 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,5 AT&T Wireless Services (US) , ,3 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 16

17 Aktiesparfonden forts. Qwest (US) , ,3 SBC Communications (US) , ,6 Sprint PCS (US) , ,2 TDC (DK) , ,5 Tele2 B (SE) , ,3 Telefónica (ES) , ,3 Telia (SE) , ,3 Verizon (US) , ,5 Vodafone Group (GB) , , ,7 8,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR 897 * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , , Aktiesparfonden inkl. utd MSCI Comb 50/50 (i SEK) Summa värdepapper ,0 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,0 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 131,17 * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Finland Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,6 AstraZeneca ,0 Svenska Handelsbanken ,9 H&M Hennes & Mauritz ,7 Nordea ,3 17

18 Amerikafonden nr FINANS Allstate Corp , ,6 American International Group , ,7 Bank of America , ,2 Charles Schwab , ,4 Citigroup , ,1 Fannie Mae , ,7 JP Morgan Chase , ,4 MBNA , ,9 Merrill Lynch & Co , ,4 Providian Financial Corp , ,2 Washington Mutual , , ,7 17,3 HÄLSOVÅRD American Home Products , ,0 Amgen , ,8 Bristol-Myers Squibb , ,1 Elan , ,5 Medtronic , ,1 Merck & Co , ,1 Pfizer , ,6 Pharmacia Corp , ,2 Zimmer Holdings , , ,7 16,7 INDUSTRI General Dynamics , ,8 General Electric , ,2 Ingersoll-Rand , ,4 Tyco International , , ,4 10,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs , ,5 Applied Materials , ,5 Cisco Systems , ,5 EMC Corporation , ,6 IBM , ,6 Intel , ,9 Jabil Circuit , ,5 JDS Uniphase , ,1 Microsoft , ,9 Oracle , ,3 Texas Instruments 39 24, , ,4 15,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive 20 57, ,2 CVS Corp , ,5 Philip Morris , ,9 Procter & Gamble , ,3 Safeway , , ,8 8,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner , ,2 Ebay , ,5 Fox Entertainment , ,0 Home Depot , ,6 Radioshack , ,1 Target , ,3 Wal-Mart Stores , ,0 Viacom B , , ,7 13,7 OLJA & GAS Chevron , ,0 Exxon Mobil , ,1 Halliburton , , ,1 5,3 RÅVAROR Alcoa , ,3 Bowater , , ,1 2,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy , ,4 Enron , , ,3 3,5 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T , ,8 AT&T Wireless Services , ,9 Qwest , ,0 SBC Communications , ,3 Sprint PCS , ,6 Verizon , , ,6 7, Amerikafonden inkl. utd. Hälsovård IT MSCI USA (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Kons. Sällanköp Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Råvaror % Amerikafonden MSCI USA Summa värdepapper ,7 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,3 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 30,05 Förvaltare: Jacob Gemmel FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric ,2 Pfizer ,6 Exxon Mobil ,1 Microsoft ,9 Citigroup ,1 18

19 Bosparfonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,2 Allstate Corp (US) , ,2 American International Group (US) 2 76, ,7 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,3 Bank of Ireland (IE) , ,2 Bank of Yokohama (JP) , ,2 BBVA (ES) , ,3 BNP Paribas (FR) , ,5 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,1 Credit Suisse Group (CH) , ,2 Danske Bank (DK) , ,2 Drott B (SE) , ,5 Fannie Mae (US) , ,5 FöreningsSparbanken A (SE) , ,8 Hutchison Whampoa (HK) , ,2 ING Groep (NL) , ,2 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,4 Lloyds TSB Group (GB) , ,2 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,2 Mizuho (JP) , ,1 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 National Australia Bank (AU) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,3 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,3 Skandia (SE) , ,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,1 Sun Hung Kai Properties (HK) , ,1 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,2 UBS (CH) , ,4 Unicredito Italiano (IT) , ,3 Washington Mutual (US) , ,3 Wihlborg & Son B (SE) , , ,1 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,3 Amgen (US) , ,5 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,9 Aventis (FR) , ,5 Bristol-Myers Squibb (US) , ,0 Elan (US) , ,2 Gambro A (SE) , ,6 Glaxosmithkline (GB) , ,7 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,6 Nobel Biocare (SE) , ,1 Novartis (CH) , ,4 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) 9 40, ,6 Pharmacia Corp (US) , ,1 Takeda Chemical Industries (JP) , ,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,5 13,3 INDUSTRI ABB (SEK (CH)) , ABB (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,1 Adecco (CH) , ,2 Amada (JP) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,8 Atlas Copco A (SE) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,1 Bombardier B (CA) , ,1 Brambles Industries (AU) , ,1 Canadian Pacific (CA) , ,1 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,2 Fujikura (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,2 General Electric (US) , ,8 Getinge Industrier B (SE) , ,5 Johnson Electric Holdings (HK) , ,0 Lagercrantz Group (SE) , ,0 Minebea (JP) , ,1 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) , ,4 Sandvik (SE) , ,0 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,6 Secom (JP) , ,2 Securitas B (SE) , ,5 Siemens N (DE) , ,0 Skanska B (SE) , ,4 SKF B (SE) , ,1 SMC (JP) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) 735 8,00 6 Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,5 Volvo A (SE) , , ,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,2 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,4 EMC Corporation (US) , ,2 Ericsson B (SE) , ,4 IBM (US) , ,7 Intel (US) , ,5 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,4 NEC (JP) , ,2 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,3 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,4 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Taiwan Semiconductor (TW) , ,1 Texas Instruments (US) , ,3 Tietoenator (SEK (FI) , ,8 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,3 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,4 Fosters Group (AU) , ,1 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,3 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,6 Philip Morris (US) , ,0 Procter & Gamble (US) , ,4 Safeway (US) , ,6 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,4 British Sky Broadcasting (GB) , ,1 Compass Group (GB) , ,5 Ebay (US) , ,2 Electrolux B (SE) , ,1 Eniro (SE) , ,1 Fox Entertainment (US) , ,3 Fuji Photo Film (JP) , ,2 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,6 Home Depot (US) , ,4 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,2 Nintendo (JP) , ,2 Nissan Motor (JP) , ,1 Radioshack (US) , ,3 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,4 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,8 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,0 11,8 OLJA & GAS BP (GB) , ,3 Chevron (US) , ,3 Exxon Mobil (US) , ,5 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,8 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) 1 145, , ,1 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,3 Bowater (US) , ,3 CRH (IE) , ,3 Holmen B (SE) , ,8 Kinnevik B (SE) , ,2 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,2 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB B (SE) , ,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,6 Usinor (FR) , , ,9 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,3 Enel (IT) 3 6, ,1 Enron (US) , ,1 Suez (FR) , ,3 Tokyo Electric Power (JP) , ,2 Tokyo Gas (JP) 9 392, , ,1 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,5 AT&T Wireless Services (US) , ,3 BCE (CA) 1 34, ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (KI) , ,1 19

20 Bosparfonden forts. VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) 50 16,75 9 0,0 SBC Communications (US) , ,6 Sprint PCS (US) , ,2 TDC (DK) , ,3 Tele2 B (SE) , ,3 Telefónica (ES) 6 12, ,3 Telia (SE) , ,0 Verizon (US) , ,5 Vodafone Group (GB) , , ,6 8, Summa värdepapper ,4 Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel , Bosparfonden inkl. utd MSCI Comb 50/50 (i SEK) FONDFÖRMÖGENHET ,0 Utelöpande andelar Handelskurs, kr 19,63 Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING Bosparfonden MSCI Comb 50/50 % LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada % Bosparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,4 AstraZeneca ,9 H&M Hennes & Mauritz ,6 Svenska Handelsbanken ,4 Nordea ,3 20

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade Aktier och andelar Aktier och andelar, noterade Svenska, noterade 2001-12-31 Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster ABB 2 193 636 222 0,18 0,18 Addtech 1 075 775 50 3,86 2,84

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Sverige behöver sitt inflationsmål

Sverige behöver sitt inflationsmål Sverige behöver sitt inflationsmål Fores 13 oktober Vice riksbankschef Martin Flodén Varför inflationsmål? Riktmärke för förväntningarna i ekonomin Underlättar för hushåll och företag att fatta ekonomiska

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer