dina fonder kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dina fonder kvartalsrapport"

Transkript

1 dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

2 Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III Allemansfond IV Allemansfond V Aktiesparfonden Amerikafonden 18 Bosparfonden Contura 21 Europafonden 22 Exportfonden 23 Finansfonden 24 Gåvofonden Hockeyfonden 27 Japanfonden 28 Kapitalinvest Kommunikationsfonden 31 Medica 32 Miljöfonden 33 Nordenfonden 34 Pacificfonden 35 Privatiseringsfonden 36 Realinvest 37 Rysslandsfonden 38 Råvarufonden 39 Skogsfonden 40 Småbolag Europa 41 Småbolag Norden 42 Småbolag Sverige 43 Sparinvest 44 Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten 45 Svenska Kyrkans VP-fond Sverigefonden 48 Utlandsfonden Östeuropafonden 51 Luxemburgbaserade Aktiefonder American Equity Fund 64 Communication Equity Fund 65 European Equity Fund 66 Global Equity Fund Nordic Equity Fund 69 Luxemburgbaserade Räntefonder Euro Bond Fund 70 Euro Safe Fund 70 Global Bond Fund 71 Svenska Likviditetsfonden 72 Svenska Obligationsfonden 73 Tillväxtfonden 74 IP-Fonder IP Aktiefond IP Räntefond 77 Pensionsfonder Aktiefond Pension Mixfond Pension Räntefond Pension 82 Land- & valutakoder 83 Avkastning 84 Jämförelseindex 85 Fondavgifter 86 Styrelseledamöter 87 Revisorer 87 Blandfonder JM Bofond Mix Indexfond 54 Mixfonden Norrmix 57 Svenska Räntefonder Exacta Mars 58 Exacta September 58 Obligationsfonden 59 Penningmarknadsfonden 60 Räntefond Europa 61 Räntefond Sverige 62 Svenska Kyrkans Räntefond 63

3 Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 3

4 och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen , då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 4

5 ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 5

6 Allemansfond I FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) , ,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 286, ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,0 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,1 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,8 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,7 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) 8 27, , ,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,8 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,5 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) , ,0 Tyco International (US) , ,4 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,2 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 6 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK) (FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,3 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,2 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,0 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (US) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,1 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AU) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,9 Usinor (FR) , , ,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3

7 Allemansfond I forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) * 14, Addtek International B (FI) * 14, Addtek Konv.Lån7% (FI) KR * 20, ,1 Enermet Group (FI) * 14, ,0 Enermet Konv Lån 7% (FI) KR * 105, ,0 Nobia A (SE) * 417, ,2 Vest-Wood (DK) * 225, ,0 Viking Sewing Machines A (SE) * 201, , ,4 - Summa värdepapper , Bank och likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Summa likvida medel ,3 FONDFÖRMÖGENHET , Allemansfond I inkl. utd MSCI Comb 67/33 (i SEK) Utelöpande andelar Handelskurs, kr,88 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster % Allemansfond I MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien MSCI Comb 67/33 Allemansfond I % Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson ,2 AstraZeneca ,6 Svenska Handelsbanken ,4 H&M Hennes & Mauritz ,8 Telia ,2 7

8 Allemansfond II FINANS ABN Amro Holding (NL) , ,1 Allianz (DE) , ,1 Allstate Corp (US) , ,1 American International Group (US) , ,4 Asahi Bank (JP) , ,1 Axa-UAP (FR) , ,1 Bank of America (US) , ,2 Bank of Ireland (IE) , ,1 Bank of Yokohama (JP) ,00 9 0,1 BBVA (ES) , ,2 BNP Paribas (FR) , ,3 Charles Schwab (US) , ,1 Citigroup (US) , ,7 Credit Suisse Group (CH) , ,1 Danske Bank (DK) , ,1 Drott B (SE) , ,8 Fannie Mae (US) , ,3 FöreningsSparbanken A (SE) , ,3 ING Groep (NL) , ,1 JM (SE) , ,1 JP Morgan Chase (US) , ,3 Lloyds TSB Group (GB) , ,1 MBNA (US) , ,2 Merrill Lynch & Co (US) , ,1 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) , ,1 Mizuho (JP) , ,0 Münchener Rückversicherung (DE) , ,2 Nomura Holdings (JP) , ,1 Nordea (SE) , ,1 OM (SE) , ,2 Providian Financial Corp (US) , ,1 Royal Bank Of Canada (CA) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,2 Skandia (SE) , ,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) , ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , Svenska Handelsbanken B (SE) , ,4 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 UBS (CH) , ,3 Unicredito Italiano (IT) , ,2 Washington Mutual (US) , ,2 Wihlborg & Son B (SE) , , ,7 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) , ,2 Amgen (US) , ,4 AstraZeneca (SEK) (GB) , ,6 Aventis (FR) , ,3 Bristol-Myers Squibb (US) , ,7 Elan (US) , ,1 Gambro A (SE) , Gambro B (SE) , ,9 Glaxosmithkline (GB) , ,5 Medtronic (US) , ,3 Merck & Co (US) , ,4 Nobel Biocare (SE) , ,2 Novartis (CH) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Pharmacia Corp (US) , ,8 Takeda Chemical Industries (JP) , ,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) , ,1 Zimmer Holdings (US) , , ,8 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) , ,2 Addtech (SE) , ,2 Adecco (CH) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,1 Atlas Copco A (SE) (varav utlånade) , Atlas Copco B (SE) , ,7 Bergman & Beving B (SE) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 East Japan Railway (JP) , ,1 General Dynamics (US) , ,1 General Electric (US) , ,7 Getinge Industrier B (SE) , ,2 Lagercrantz Group (SE) , ,2 Munters (SE) , ,1 NCC A (SE) , NCC B (SE) (varav utlånade) , ,7 Sandvik (SE) , ,8 Schneider Electric (FR) , ,1 Seco Tools B (SE) , ,4 Secom (JP) , ,1 Securitas B (SE) (varav utlånade) , ,8 Skanska B (SE) , ,2 SKF B (SE) , ,1 Transcom WorldWide A (SE) , Transcom WorldWide B (SE) 74 9, ,0 Tyco International (US) , ,3 Volvo A (SE) , Volvo B (SE) , , ,4 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) , ,1 Applied Materials (US) , ,1 Canon Sales (JP) , ,1 Cisco Systems (US) , ,3 EMC Corporation (US) , ,1 Ericsson B (SE) , ,1 IBM (US) , ,5 Intel (US) , ,3 Jabil Circuit (US) , ,1 JDS Uniphase (US) , ,0 Matsushita Communication Industrial (JP) , ,1 Microsoft (US) , ,9 NEC (JP) , ,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) , ,6 Nortel Networks (CA) , ,1 Oracle (US) , ,2 Ricoh (JP) (varav utlånade) , ,1 SAP (DE) , ,1 ST Microelectronics (FR) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Tietoenator (SEK)(FI) , ,0 Tokyo Electron (JP) , ,1 WM-data B (SE) , , ,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) , ,1 Colgate Palmolive (US) , ,2 CVS Corp (US) , ,1 Diageo (GB) , ,3 Fosters Group (AU) , ,0 Heineken (NL) , ,1 Kao (JP) , ,1 Kirin Brewery (JP) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Philip Morris (US) , ,6 Procter & Gamble (US) , ,2 Safeway (US) , ,4 Shiseido (JP) , ,1 Swedish Match (SE) , ,1 Unilever (NL) , , ,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) , ,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) , ,6 Bilia A (SE) (varav utlånade) , ,0 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Compass Group (GB) , ,3 Ebay (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,3 Eniro (SE) , ,3 Fox Entertainment (US) , ,2 Fuji Photo Film (JP) , ,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) , ,8 Home Depot (US) , ,3 Ito Yokado (JP) , ,1 Modern Times Group (SE) , ,3 News Corporation (AU) , ,1 Nintendo (JP) , ,0 Nissan Motor (JP) , ,0 Radioshack (US) , ,1 Royal Philips Electronics (NL) , ,2 Sony (JP) , ,3 Target (US) , ,3 The Swatch Group (CH) , ,1 Thomson (CA) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 Wal-Mart Stores (US) , ,5 Viacom B (US) , ,2 Vivendi Universal (FR) , , ,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) , ,2 Chevron (US) , ,2 Exxon Mobil (US) , ,9 Halliburton (US) , ,2 Petro-Canada (CA) , ,1 Shell Transport & Trading (GB) , ,5 Statoil (NO) , ,1 Suncor Energy (CA) , ,1 TotalFinaElf (FR) , , ,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) , ,1 Alcoa (US) , ,2 Bowater (US) , ,2 CRH (IE) , ,2 Holmen B (SE) , ,0 Kinnevik B (SE) , ,3 Nippon Steel (JP) , ,1 Rio Tinto (AUD) (GB) , Rio Tinto (GB) , ,1 SCA B (SE) , ,5 Shin-Etsu Chemical (JP) , ,1 SSAB A (SE) , SSAB B (SE) , ,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) , ,8 Usinor (FR) , , ,3 6.0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) , ,2 Enel (IT) , ,0 Enron (US) , ,6 Suez (FR) , ,2 Tokyo Electric Power (JP) , ,1 Tokyo Gas (JP) , , ,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) , ,4 AT&T Wireless Services (US) , ,2 BCE (CA) , ,1 British Telecom (GB) , ,2 China Mobile (HK) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 NTT DoCoMo (JP) , ,2 Qwest (US) , ,2 SBC Communications (US) , ,4 Sprint PCS (US) , ,2 Tele2 B (SE) (varav utlånade) , ,6 Telefónica (ES) , ,2 Telia (SE) (varav utlånade) , ,2 Verizon (US) , ,4 Vodafone Group (GB) , , ,1 8,3 8

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25

KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25 KPA Pensions fonder Årsberättelse 2006 Innehållsförteckning KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25 Köp och försäljningar som påverkats av KPA Pensions

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 Innehållsförteckning 3 KPA-fondernas etiska placeringskriterier 4 KPA Etisk Aktiefond 6 KPA Etisk Blandfond 1 9 KPA Etisk Blandfond 2 13 KPA Etisk

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer