NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006"

Transkript

1 NjSGMEDLEMSBLAD Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006 I DETTA NUMMER Vårutflykt Träffa Musse Pigg på Lasse Åbergs Museum sid 5 Gym på Löwet Intervju med Eva Forsell, chefssjuksköterska sid 6-7 Världsnjurdagen NjSG var aktiva sid 8-9 Erbjudande till Gotlandsresa Anmäl ditt intresse sid 10 Byte av dialysklinik Följ Kents fortsatta upplevelser som ny dialyspatient sid 12 Har du påsdialys? Kom då till vårt möte den 18 maj om PD sid 15 Sex och samlevnad Kom till vår halva temadag om sex och samlevnad för kroniskt njursjuka och diabetiker! Du får lyssna till föredrag av experter och ta del av andra njursjukas erfarenheter. Läs vidare i annonsen på sida 11

2 Tel Fax Bankgiro Plusgiro E-post Hemsida Njurföreningen Stockholm Gotland S:t Göransgatan Stockholm Föreningens syfte Att njursjuka skall ges möjlighet till vård och omvårdnad av hög medicinsk kvalitet Att njursjuka skall kunna leva med hög livskvalitet och så normalt som möjligt Att öka tillgången till och få alla att ta ställning till och ge tillkänna om de efter sin död vill donera organ för transplantation Att bidra till medlemmarnas rekreation och rehabilitering. Föreningen har tidigare bl a arrangerat dialysresa till Kreta och rekreationsvecka på Almåsa och Häringe utanför Stockholm Att minska medlemmarnas sociala isolering genom att arrangera dagsutflykter, luncher, studiebesök samt föreningsmöten med föredrag Att öka tillgången till platser för gästdialys i första hand på Gotland Medlemskap Medlemsavgift 200 kronor per år och 50 kronor för barn och ungdom under 18 år, boende på samma adress som vuxen anhörig medlem. Du kan bli medlem genom att sätta in rätt belopp till FNjS (Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd) på bankgiro eller plusgiro (f.d. postgiro) , och på inbetalningskortet ange namn, adress och för vilka det gäller. Vi vill också veta födelseår och om du är njursjuk eller stödjande medlem. Kansli Föreningens kansli är bemannat av Christina Engström. Kansliet har normalt telefontid måndag torsdag, klockan 9:00 15:00. Styrelse Erik Herland (ordf), tel e-post Margareta Wihlborg (vice ordf), tel e-post Per Åke Zillén (kassör), tel e-post Lars Ekholm, tel e-post Karin Franck, tel e-post Kent Wisell, tel e-post Helena Dahlin tel e-post Suppleanter: Margareta Lindahl, tel Britt-Marie Alm, tel Ola Lindvall (Gotland), tel e-post Valberedning: Ingegärd Mellgard (sammankallande), tel Björn Nilsson, tel Christine Olsbro Redaktion för medlemsbladet Ingegärd Mellgard, Karin Franck och Freddie Kaplan (redigering och layout). Omslag: Paret, Waldemarsudde. Foto av Anna-Lisa Lampinen. Ansvarig utgivare: Erik Herland Redaktionen tar gäna emot bidrag till tidningen. I första hand per e-post till Det går också bra att skicka bidrag med post till kansliet. Ordföranden har ordet För oss njursviktiga och förhoppningsvis många andra blir den 9 mars 2006 en dag att markera i kalendern. Då uppmärksammades för första gången någonsin Världsnjurdagen över hela världen och i Sverige var det faktiskt vår förening som tog initiativet. Genomslaget i media av vår pressträff tillsammans med RNJ, Svensk Njurmedicinsk Förening och Njurkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset blev inte så stort, men till nästa år bör vi komma igen med mer publikknipande aktiviteter. Vilka beror på vilket tema som det årets njurdag får. I år lyfte vi fram betydelsen av tidig upptäckt, förebyggande åtgärder och behandling. Detta tema gör att föreningens namnbyte är en händelse som ser ut som en tanke. På årsmötet som självklart också hölls den 9 mars bytte vi namn från Föreningen för njursjuka i Stockholm med omnejd till Njurföreningen Stockholm Gotland. Det nya namnet ansluter till en rekommendation från förra årets riksförbundsstämma att alla regionföreningar bör heta något på Njurföreningen i Att slippa ordet njursjuka känns verkligen skönt. Man kan givetvis, som någon gjorde på årsmötet, fråga om vi nu bildat en förening för njurar, men jag är övertygad om att de allra flesta förstår vilka vi är. Att vara njursviktig, dialyserande eller transplanterad är naturligtvis ett sjukdomstillstånd som kräver såväl kontroller som medicinering. Men många av oss känner sig inte särskilt sjuka och vill framför allt inte ha den identiteten. Jag minns när min mamma i ett tidigt skede av min njursvikt föreslog att jag skulle prenumerera på en tidning för njursjuka ; Njurfunk antar jag. Nä, det ville jag verkligen inte. Jag var inte sjuk bara för att jag hade lite cystor i njurarna och att mitt krea hade höjts något. Så det dröjde tills jag många år senare började med PD, som det blev någon tidning om njursjuka i min brevlåda. Utan att dra för stora växlar på namnbytet så tror jag att det har en betydelse för våra möjligheter att få personer med tidig njursvikt som medlemmar. Med tanke på att denna grupp är gånger större än gruppen med dialys eller ett njurtransplantat så känns kopplingen till Världsnjurdagens tema mycket bra. Föreningen bör nu aktivt vända sig til dem som har njursvikt eller är i riskzonen för detta. Vi bör informera om betydelsen av tidig upptäckt och behandling och berätta att de är välkomna som medlemmar. Jag tror också att namnbytet kan öka möjligheten att få med sjukvårdspersonal i föreningen. Självklart fortsätter vi att vara en s.k. patientförening, men jag föreställer mig att det nu kan bli lättare att få med dem som är i professionen. Generellt tycker jag att vår förening framöver skall vara mer lyhörd för att vi har olika kategorier av medlemmar och att dessa kan ha olika intressen och behov. I det civila arbetar jag för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Utifrån sett tror många att man enkelt kan dela upp LRF:s drygt medlemmar i mjölk-, gris-, spannmåls- och skogsbönder. Men så enkelt är det inte. LRF har tagit reda på vad medlemmarna sysslar med i detalj och vad de vill ha information om. Man kunde då utskilja inte mindre än ett 60-tal olika näringsgrenar. Vi behöver naturligtvis inte gå så långt, särskilt med bara ca 1000 medlemmar totalt, men en viss differentiering av våra möten och aktiviteter bör vara möjlig. Vi bör således fundera på att tydligare vända oss till de med tidig njursvikt, de som har PD, de som har hemodialys, de som är transplanterade och kanske även till de som arbetar inom sjukvården. Blir vi fler medlemmar kan vi kanske också skilja ut barn och ungdomar och ordna aktiviteter i olika delar av Stockholms län. I sin senaste ledare i Njurfunk oroar sig Håkan Hedman för att de traditionella ideella föreningarna har sjunkande medlemstal och pekar på RNJ som ett exempel. Även om vår förening under de senaste åren fått fler medlemmar så har vi inte nått det ökningsmål på 5 % per år som antagits av riksförbundsstämman. Jag tror att en målgruppinriktat verksamhet kan är öka intresset och engagemanget för de traditionella föreningarna. Den erfarenheten har LRF med stadigt ökande medlemssiffror dragit. Jag hoppas vi i Njurföreningen kan dra samma slutsats om några år. Erik Herland 2 3

3 Årsmöte Foto: Hans Wrestling Presentation av föreningens nya medarbetare Helena Dahlin, 40 år. Jag fick diagnosen kronisk njurinflammation år 2000 och får för närvarande behandling med mediciner. Motionerar sex gånger i veckan med styrke- och konditionsträning. Just i dagarna börjar jag ett halvtidsarbete i receptionen på en vårdcentral, mina tidigare arbetsuppgifter inom landstinget var för tunga. Bor med två katter. Kent Wisell, 61 år. Har skrivit filmrecensioner för Må Bra, Avisen, Champagne och Tabaco samt varit kultur- och nöjesredaktör för Uppsala Allehanda. Är nu filmkrönikör för SBS Radio och Vinyl Dialys sedan november Ja, så stod det förr i världen i Nalens annonser men det stämde inte till alla delar när ett femtiotal av föreningens medlemmar hade årsmöte i Nalens lokaler på Regeringsgatan 74 en kväll i början av mars. Nej, inte var det som förr, inget spisande och ingen dans men det var fräschare och finare än jag minns att det var. Och spisande i ordets sanna betydelse för vi startade mötet med att äta en god middag. Alla var placerade runt småbord med minst en styrelseledamot vid varje bord. Tanken var att man i mindre grupper skulle kunna diskutera aktuella föreningsfrågor som t ex medlemsavgift, namnbyte och aktiviteter. Efter middagen med, som styrelsen hoppats, givande samtal drogs årsmötet igång under den rutinerade årsmötesordföranden Björn Nilssons ledning. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och frågor som togs upp till diskussion var t ex föreningens hemsida, som ordförande Erik Herland medgav att den inte varit så bra som man hade önskat men bättring utlovades. Detsamma gällde en lista över personalrepresentanterna vid dialysklinikerna. Den skulle färdigställas och sändas ut till dem som önskade. Förslag ställdes att föreningen borde verka mer aktivt i donationsfrågor och att medlemsmöten borde anordnas som diskussionsaftnar där man kunde dryfta aktuella frågor. Ordföranden Erik Herland lovade att ta upp dessa förslag i styrelsen. Förslag till styrelsen ställdes också om att utöver den motionsverksamhet som föreningen bedriver också upplysa om de möjligheter som finns att genom läkarremiss få tillgång till de motionsaktiviteter som finns på olika anläggningar i stockholmsområdet t ex på Huddinge Sjukhus. Så beslöt föreningen att byta namn från Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd till 4 FESTLIGT FOLKLIGT FULLSATT Njurföreningen Stockholm Gotland. En motivering till namnbytet är att föreningen strävar efter att få fler medlemmar bland dem som ännu ej är sjuka utan befinner sig det förstadium då varken dialys eller transplantation är aktuella. Frågan väcktes varför riksförbundet hade ökat avgiften från lokalföreningarna och svaret gavs att det berodde på att man fått minskade statsanslag, Per Åke Zillén informerade om den presskonferens föreningen hållit samma dag i samband med World Kidney Day, som också observerats i Radio Stockholms eftermiddagssändning. Dagens tema var tidig upptäckt av njursjukdom för att genom behandling och livsstilsförändring kunna bromsa sjukdomens förlopp. Val Till ny ordförande valdes enhälligt Erik Herland. Avgående styrelseledamöter Hans Gabriel, Magnus Neck och Christer Rosenberg avtackades i sin frånvaro och Lars-Åke Pellborn i sin närvaro. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Helena Dahlin och Kent Wisell. Britt-Marie Alm blev ny suppleant och Karin Franck övergick från suppleantpost till att bli ordinarie i styrelsen. I övrigt blev det omval av de ledamöter som inte avsagt sig. Hur styrelsen nu ser ut efter att ha konstituerat sig framgår på sidan 2. Ny medlem i valberedningen efter Lennart Skough, som avsagt sig, blev Christine Olsbro. Som revisorer valdes Barbro Rosqvist och Carin Ahlin (nyval), och som revisorssuppleanter Donald Eriksson och Monika Eriksson (tidigare ordinarie revisor) Så avslutades mötet och vi tågade ut i den kalla marskvällen utan att fått något svar på den stora frågan När kommer våren egentligen? Karin Franck Britt-Marie Alm, 61 år. Ensamstående med en 22-årig son. I 25-årsåldern konstaterades att jag bara hade en njure som fungerade, den andra var outvecklad och utan funktion fick jag två-tre infarkter i njuren och därmed gick det snabbt utför. Jag började med påsdialys i september 2003 efter några år med prot. red. kost. Jag jobbar halvtid med kundmottagning och produktion på Arkitektkopia och försöker hålla mig i form med sjukgymnasik 2 gånger i veckan. Vårutflykt till Lasse Åbergs Museum i Bålsta Vi är glada över att åter kunna arrangera en vårutflykt för våra medlemmar. Vi samlas på Vasagatan 14 vid Forex butik för avresa lördag den 17 juni kl Resan går sedan till Lasse Åbergs Museum i Bålsta. Vi anländer ca klockan 11.00, där vi börjar med en guidning av museet som tar ungefär 45 minuter. Klockan serveras lunch, varpå det finns möjlighet att handla i butiken som finns på muséet. Bussen går åter till Stockholm kl Lasse Åberg På Åbergs Museum kan du uppleva en fantastisk serie- och konstsamling samt en av världens främsta samlingar av Disney-föremål. Det finns även en Trazan-djungelkoja att besöka för den som vill. Pris: 200 kronor för medlem, 400 kronor för ickemedlem. Du måste ha anmält ditt medlemskap och betalt senast den 17 april i år för att delta som medlem. Lunch: Chilimarinerad hokifilé med grönsaksris eller Kyckling med varm mozzarellasallad. Vatten, lättöl, smör, bröd, kaffe och liten kaka ingår. Meddela vad ni behagar äta vid anmälan. Anmälan: Kontakta kansliet senast 7 juni. Vi har ett begränsat antal platser på resan och tar in deltagare i den ordning som anmälan inkommer till kansliet, så vänta inte med att anmäla dig. Tel: Fax: E-post: Varmt välkomna! Freddie Kaplan, 25 år. Övertar redigering och layout för medlemsbladet. Efter drygt 200 högskolepoäng arbetar jag nu på Svensk Kassaservice AB och Serieteket på Kulturhuset i Stockholm. Jag är oskolad inom njursjukdomar bortsett från min svårt njursviktige styvfar som hastigt gick bort i februari. Uppskattar elektronisk musik, film, serier och spel. Nyligen förlovad med sambon Annelie. 5

4 Löwet - ett föredöme när det gäller fysisk träning Intervju med Eva Forsell Löwenströmska sjukhuset donerades av släkten Anckarström, som bytte namn till Löwenström, som botgöring för mordet på Gustaf III. Sjukhuset ligger nära Upplands Väsby och har en dialysenhet, som kanske inte är så känd bland våra medlemmar. Enheten har tills nyligen sorterat under Karolinska men hör nu till Danderyds Sjukhus. Eva Forsell är chefssjuksköterska och har tagit sig tid till att svara på några frågor för medlemsbladets räkning. Notera satsningen på fysisk träning! Vad är din egen bakgrund inom njursjukvården? Varför blev det dialysvård? Jag utexaminerades som sjuksköterska 1992 och började med medicin och demensvård. Så kom jag till kärlkirurgin på Karolinska Sjukhuset där jag stannade i fem år. Genom accesskirurgin kom jag i kontakt med dialyspatienter och sökte flera gånger till Löwenströmskas dialysavdelning, som hade rykte om sig att vara en bra avdelning fick jag anställning här och på den vägen är det. Även om jag tycker att tekniken är intressant så är det omvårdnadsdelen som ger mest. Mer egenvård är ett mål för oss. Hur stor är Löwenströmskas dialysenhet? Vad tycker du är för- respektive nackdelar med en mindre enhet? Vi har tio platser och just nu 31 patienter. En fast läkare från Danderyd är här två dagar i veckan och vi är elva sjuksköterskor och fem undersköterskor. Fördelar med att vara en liten enhet att det är mer lättplanerat personalmässigt och att det är lättare att vara flexibel i vården. Har ni något speciellt urval av patienter, bostadsort, mer eller mindre vårdkrävande? Ja, eftersom vi inte har läkare här hela tiden och inte tillgång till akutvård, narkosläkare etc. så kan vi Foto: Ingegärd Mellgard bara ta emot patienter med en stabil dialyssituation. Vi har patienter med andra besvär än njursvikten men dialysen måsta vara under full kontroll. Det är förstås naturligt att våra patienter kommer från norra Storstockholmsområdet. Uremikoordinatorn på Danderyds sjukhus är den som bedömer vilka patienter som passar här. Var utbildas patienterna innan de börjar med dialys hos er? Njurskolan finns på Danderyd men den praktiska utbildningen på maskiner och annat ges här. I början får den dialyserande komma i god tid före dialysstart och då ger hennes/hans patientansvariga sjuksköterska information och utbildning anpassad till individen. Hur ser ni på utvecklingen mot större delaktighet för den dialyserande med mer eller mindre av självdialys? Mer egenvård är ett mål för oss. Patienten ska uppmuntras till att ta så mycket ansvar man klarar av, från att sätta på plåster till att sköta allt själv. Just nu har vi ingen som sköter allt själv, en patient gör allt utom att sticka sig. Vi har också en patient som skulle kunna klara allt men som vi hjälper med förarbetet för att han ska spara tid och kunna kombinera dialysen med sitt arbete. Hur läggs dialysscheman upp? Antal dialyser/vecka, förläggning i tid? Kallar ni flera patienter till samma starttid? Vi ger normalt tre dialyser/vecka, med två pass måndag och fredag och ett pass tisdag, torsdag och lördag. Periodvis har vi patienter som får fyra dialyser/vecka av medicinska skäl, som problem med övervätskning. Vid dialysstart kan vi ibland ge två dialyser i veckan. Vi har haft ett forskningsprojekt där patienter dialyserade antingen fem gånger/vecka eller hade längre dialyser, 6,5 tim, tre ggr/v. Båda grupperna mådde mycket bättre men gick ändå tillbaka till den vanliga kortare varianten med tre ggr/v. Skälet var restider för de med täta dialyser och för lång tid på sjukhuset för de med långa, trots att man återhämtade sig betydligt snabbare med lång dialystid jämfört med den vanliga tiden. Med de resurser vi har idag är det också svårt att få in fler dialystillfällen och vi uppmuntrar inte aktivt till täta dialyser om det inte behövs av skäl som jag nyss nämnde. Starttiderna är individuella, och den första dialysen startar Vi har öppet till kl Jag tycker att det är viktigt att man inte är helt bunden till sina fasta dialystider utan ska kunna byta tid när det behövs för att det sociala livet ska fungera. Finns patientansvarig läkare respektive sjuksköterska? Möjlighet till enskilda samtal? Ja, eftersom vi har en fast läkare så ger det sig självt med patientansvaret för honom och patientansvarig sköterska (PAS) har vi också. Om samarbetet mellan en PAS och den dialyserande inte fungerar bra så brukar vi se till att det blir ett byte. Schemalagda samtal i enskilt rum före dialysen med läkare och PAS äger rum varannan månad och varannan månad har patienten enskilt samtal med PAS. Om önskemål finns kan patienten ha enskilt samtal däremellan med läkare och/eller PAS. Serveras någon form av måltid i samband med dialys? Hur får de dialyserande kontakt med dietist? Vi har en frukostbuffé på förmiddagen och på eftermiddagen serverar vi kaffe/te och smörgås. Lagad mat, subventionerad från 40 till 65 kr erbjuds. Dietist kommer från Danderyd varannan vecka. Fysisk träning är något som vi verkligen tycker är viktigt. På en del kliniker har man möjligheter till fysisk träning under dialys med t.ex. träningsvideo, sängcykel. Har ni något sådant och i så fall utnyttjas möjligheterna av patienterna? Finns möjligheter till träning på sjukhuset t.ex. före dialys? Fysisk träning är något som vi verkligen tycker är viktigt. Dr Naomi Klein var den som först drev den Eva Forsell Yrke: Bor: Familj: Intressen: Chefssjuksköterska Upplands Väsby Gift Har en häst, yoga Foto: Ingegärd Mellgard frågan och hennes idéer finns kvar även sedan hon slutat här, det sitter i väggarna. Vi har på avdelningen ett litet rum med maskiner för styrketräning, möjligheter till konditions-träning finns också. Nya patienter träffar alltid en sjukgymnast som lägger upp ett träningsprogram. 17 av våra 31 patienter kommer och tränar 15 min före dialysstart med en sjukgymnastassistent som coach, assistenten kommer varje dag. Sängcyklar finns och används just nu av enstaka patienter. Finns möjligheter till telefonerande? Ja, vi tillåter mobiltelefoner och man kan också få låna en vanlig telefon. Vi ber patienterna att dra ner på ljudsignalerna och hittills har vi inte fått klagomål på att mobilsamtalen stör. Visioner för framtiden? Något som patientföreningen skulle kunna bidra med? Jag tror på att mer egenvård och självdialys är bra för dialyspatienter, de flesta kan inte ta hem sina maskiner men man kan även på sjukhus få mer kontroll över sin behandling. Vi vet inte riktigt vad patientföreningen kan göra men en fråga som ar viktig är ju möjligheterna till gästdialys. Vi har också ibland problem med att få landstinget att godkänna vistelse på Mösseberg för patienter som skulle ha stor nytta av detta. Ingegärd Mellgard 6 7

5 Den första Världsnjurdagen Tema: Tidig upptäckt och förebyggande Pressmeddelande från Njurföreningen En miljon svenskar har njurar som inte fungerar riktigt som de ska. Njursvikt är ändå en relativt okänd sjukdom, även hos dem som drabbas. Merparten får inga symtom alls förrän njurfunktionen är allvarligt försämrad. Obehandlad njursvikt kan i förlängningen leda till att njurarnas funktion helt upphör. Då behöver man dialys eller en ny njure genom transplantation. Njursvikt leder också ofta till förhöjt blodtryck, blodbrist, hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Enligt ISN och IFKF är effektivt förebyggande och bromsande av njursvikt det enda rationella sättet att dämpa den hittills ständiga ökningen av antalet människor, som behöver dialys eller transplantation för sin överlevnad. Därmed skulle också risken att utveckla livsfarliga hjärt-kärlsjukdomar minska. En person med njursvikt löper mer än tio gånger så stor risk att dö i förtid av komplikationen hjärt-kärlsjukdomar vare sig njursjukdomen utvecklas så att funktionen helt upphör eller inte. Foto: John Losciale Från vänster: Erik Herland (Njurföreningen Sthlm), Olof Heimburger (Njurmedicinska föreningen), Carl-Gustaf Elinder (verksamhetschef njurmedicin Karolinska). Delvis bortvänd: Håkan Hedman (Riksförbundet för Njursjuka). Den första Världsnjurdagen någonsin hölls torsdagen den 9 mars Temat var Tidig upptäckt och förebyggande av njursvikt och mängder av program och aktiviteter anordnades över hela världen. Det viktigaste budskapet till allmänheten var: Man märker inte att man har begynnande njursvikt, men med två enkla tester kan en skada upptäckas tidigt, behandling sättas in och njursvikten antingen stoppas eller bromsas. Därför, testa dina njurar regelbundet, i synnerhet om du tillhör en av riskgrupperna. ISN och IFKF Initiativtagare till Världsnjurdagen var njurläkarnas världsorganisation ISN, International Society of Nephrology, och njurföreningarnas världsorganisation IFKF, International Federation of Kidney Foundations. Avsikten med Världsnjurdagen var att uppmärksamma njursjukdomarnas stora utbredning och att peka på betydelsen av tidig upptäckt och tidig behandling för att minska risken för terminal njursvikt och för de komplikationer som ofta följer av njursvikt. Tanken är att Världsnjurdagen skall återkomma 8 varje år i början av mars. Den som vill veta mer kan gå in på Svenska aktiviteter Njurföreningen tog flera initiativ med anledning av Världsnjurdagen. En pressträff anordnades på förmiddagen den 9 mars i föreningens lokaler på S:t Göransgatan under ordförande Erik Herlands ledarskap. Håkan Hedman, ordförande i Riksförbundet, Överläkare Olof Heimburger, Svensk Njurmedicinsk Förening och Professor Carl-Gustaf Elinder, Karolinska Universitetssjukhuset kommenterade det centrala budskapet från sin respektive perspektiv. Ett pressmeddelande med det centrala budskapet samt frågor och svar sändes ut till cirka ett hundra adresser och återges i sin helhet här intill. Alla Riksförbundets regionföreningar informerades i förväg och fick också pressmeddelandet för eventuellt egna aktiviteter. På eftermiddagen sände Radio Stockholm ett inslag med anledning av Världsnjurdagen med intervjuer med Per Åke Zillén från föreningen och Chefsläkare Jöran Tyllström. På Världsnjurdagens kväll hade föreningen påpassligt sitt årsmöte. Frågor och svar Genom enkla och billiga tester kan de tidigaste varningstecknen avslöjas. Ett blodtest visar hur väl njurarna renar blodet och med ett enkelt urintest avslöjas om äggviteämnen läcker ut med urinen. Med tidig behandling finns goda förutsättningar för att skydda njurfunktionen och förebygga komplikationer. Vad gör njurarna? Njurarna är komplicerade organ med en lång rad funktioner. Njurarna renar blodet från slaggprodukter, som bildas vid ämnesomsättningen och reglerar kroppens balans mellan salt och vätska, mellan syra och bas, mellan kalk och fosfat. Njurarna producerar också hormoner av betydelse för regleringen av blodtrycket och som reglerar bildningen av röda blodkroppar. Hur vanligt är njursvikt? Mer än 500 miljoner människor i världen har någon grad av nedsatt njurfunktion det är ungefär en av tio individer. Motsvarande uppskattning för Sverige är cirka 1 miljon individer och njursvikten hos de allra flesta av dessa är och förblir oupptäckt. Varför får man njursvikt? Njursvikt kan utvecklas som en följd av diabetes eller högt blodtryck. Njursvikt kan också bero på en kronisk inflammation i njurarna eller på upprepade urinvägsinfektioner. Vissa former av njursvikt är ärftliga eller uppkommer av andra orsaker. Känner man av sin njursvikt? Nej, inte till en början. Sjukdomen kan pågå i åratal utan att man märker någonting. Först när betydligt mer än hälften av den normala funktionen är förlorad börjar man bli tröttare, må illa, tappa aptiten, gå ner i vikt och få andra symtom. Hur kan man tidigt upptäcka njursvikt? Genom två enkla och billiga tester kan man tidigt upptäcka njursvikt: Ett blodtest visar hur mycket slaggprodukter (kreatinin), som finns kvar i blodet och det är ett mått på njurarnas reningsförmåga. Ett urintest visar redan tidigt om det finns små mängder protein (albumin) i urinen, vilket tyder på en begynnande skada. Forts. på nästa sida. 9

6 Vilka är konsekvenserna av oupptäckt njursvikt? Om njursvikt förblir oupptäckt kan njurfunktionen försämras mer och mer för att till slut upphöra. Blodrening genom dialys eller en njurtransplantation är då nödvändig för överlevnad. Men njurarna har normalt sett en mycket stor överkapacitet och de flesta klarar sig livet ut med en sakta försämrad njurfunktion. Synbarligen friska individer, som har njursvikt, löper emellertid en mer än tio gånger så stor risk att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdomar vare sig njursjukdomen utvecklas så att funktionen helt upphör eller inte. vecka per individ. Det betyder att för varje dag som man med förebyggande och bromsande behandling kan fördröja starten av dialys sparar sjukvården nästan kronor för varje individ. Är risken för njursvikt större för vissa? För vissa individer är det speciellt viktigt att testa njurfunktionen regelbundet. De som är särskilt utsatta är personer med diabetes eller högt blodtryck, sådana som är överviktiga, röker och är äldre (mer än 50 år) samt de som har diabetes, njursjukdom, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdomar i familjen. Temakonferens om sex och samlevnad 16 maj 2006 kl Birke-aulan Huddinge sjukhus Vid långvarig sjukdom kan sexlivet påverkas negativt. För att ge våra medlemmar möjlighet att både lyssna till experter och höra på medpatienters erfarenheter ordnar Storstockholms Diabetesförening och Njurföreningen Stockholm Gotland tillsammans ett eftermiddagsprogram som vi hoppas skall intressera våra medlemmar. Program Ökar njursjukdomarna? I världen idag är cirka 1,5 miljoner människor vid liv tack vare antingen dialys eller transplantation det är en siffra som förutses fördubblas inom de närmaste tio åren. I Sverige är motsvarande siffra cirka människor. I många utvecklingsländer kan bara en bråkdel av de som behöver dialys eller transplantation för sin överlevnad få sådan behandling, framför allt av ekonomiska skäl. Kan man spara pengar genom förebyggande? Genom att tidigt upptäcka och förebygga njursvikt kan man stoppa eller bromsa utvecklingen med hjälp av medicinering, ökad fysiskt aktivitet och sunda vanor. Kostnaderna för blodtest och urintest är relativt ringa både för sjukvården och för individen. Dialys under fyra till fem timmar, tre gånger i veckan på sjukhus däremot kostar sjukvården cirka kronor per år eller cirka kronor per Hur behandlar man njursvikt? Relativt nya typer av blodtrycksmediciner har en speciellt skyddande effekt på njurarna. Ju lägre blodtryck, desto långsammare går försämringen. Diabetiker måste vara noggranna med att kontrollera sitt blodsockervärde. Att sluta röka och att öka sin fysiska aktivitet rekommenderas starkt, liksom viktkontroll. Varför är tidig upptäckt viktigt? Ju tidigare man upptäcker ett begynnande problem desto bättre. Då kan läkare sätta in lämplig behandling innan skadan blivit för stor, innan försämringen blivit påtaglig och innan några komplikationer med hjärt-kärlsjukdom hunnit inträffa. Med de kunskaper och metoder som finns idag rekommenderar ISN-IFKF att eventuell njursvikt testas, upptäcks och behandlas betydligt tidigare än vad som hittills varit vanligt, speciellt för dem som tillhör någon av riskgrupperna. kl kl kl Kl Kl Kl Välkomsthälsning av arrangörerna Njurföreningen Stockholm Gotland och Storstockholms diabetesförening Sexualitet vid kronisk njursvikt, studier i Stockholm Docent Britta Hylander, Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Orsaker till och behandling av sexuella problem vid njursvikt och diabetes Docent Stefan Arver, Andrologiskt och Sexualmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Sexuella samlevnadsmöjligheter när hälsan sviktar? Doktor Birgitta Hulter, auktoriserad klinisk sexolog Paus med förfriskningar Att prata om sex och samlevnad Specialistsjuksköterskan Ragnheidur Eiriksdottir, Novartis Transplantation and Immunology Dan-Erik Westerdahl presenterar RNJs informationsskrift Kl Några patienter samtalar om sex och samlevnad Resa till underbara Gotland Kl Paneldiskussion och frågor Föreningen planerar en resa till Gotland för sina medlemmar i slutet av augusti. Avresa fredag och hemresa söndag. Dialys skulle i så fall ordnas på lördagen. För att planera dialys, inkvartering etc. behöver vi din intresseanmälan före den 1 juni. Ring Christina på kansliet på telefon Foto: Mats Jansson Mingel med förfriskningar Njurföreningen Stockholm Gotland Storstockholms Diabetesförening Anmälan till kansliet senast 8 maj Telefon E-post Fax Foto: Helena Dahlin 10 11

7 Distinkt dialys Nyheter från Gotlandssektionen Kent Wisell bytte till Röda Korsets sjukhus och får nu sin dialys på Sophiahemmet. Sen min förra artikel publicerades i medlemsbladet nr 1/2006 har mycket hänt. Den skrevs ju redan i november förra året. Under en dialys på Huddinge den 11 december fick jag obeskrivbara smärtor i rygg och stuss. Eftersom de var omöjliga att stå ut med ordnade en förstående sköterska så att jag blev fraktad till röntgen. Därifrån slussades jag vidare, via akuten, till infektionsavdelningen. Åtskilliga prover togs. Läkarna såg ut som levande frågetecken, ingen kunde hitta något fel. Jag ombads röra mig så mycket som möjligt men med den sanslösa värken var det omöjligt. Dialysdagarna skjutsades jag mellan de olika avdelningarna liggandes i min patientsäng. Men med lite vilja går allting, dialysen är A och O för mig. Livsviktig! Dagar och veckor gick med endast marginell förbättring. Maten smakade inte. Jag vantrivdes. Det bedömdes att jag skulle ha större chans att bli friskare på Röda Korsets sjukhus, vars sjukgymnastik är anpassad för patienter med ortopediska problem. Sjukhuset invigdes 1927 och deras behandlingar baseras på en helhetssyn av patientens situation och önskemål. Dialysen är A och O för mig. Livsviktig! Flytten skedde den 7 februari. Från den dagen skulle dialysen skötas av Sophiahemmet som ligger bara några minuters promenad från Röda Korset. Deras hundraåriga tradition erbjuder en bredd av kunnande och högteknologisk utrustning. Varje patient får en patientansvarig doktor som är hans/hennes doktor från första besök till utskrivning. Bemötandet var mycket positivt. Jag fick omgående stort förtroende för överläkaren David Dunge och min sjuksköterska Ulrika Jensen. Efter gemensam överläggning föreslogs tätare dialyser, så nu gäller 3-3 ½ 12 timme 3 gånger i veckan och jag mår redan bättre. Tankarna är åter positiva och aptiten är lika bra som 1970 när jag bodde i Buenos Aires och frossade i argentinska biffar. Maten på SÖS och Huddinge var grå och trist. Hallå! Dialyspatienter (och andra) behöver näringsrik kost. På Röda Korsets sjukhus och Sophiahemmet har man insett vikten av vettig mat, lagad med bra råvaror. Som grädde på moset är serveringen aptitlig. Man äter ju även med ögonen. När förberedelser som invägning, blodtryckstagning och uppkoppling till dialysapparaten är avklarade serveras man kaffe (alternativt te) och två väldigt goda smörgåsar med smarrigt pålägg. Så lite betyder så mycket. Maten på SÖS och Huddinge var grå och trist. Hallå! Efter snart 5 månader med CDK väntar jag med intresse på att få den utlovade AV-fisteln. Det ska ske när antibiotikakuren är avslutad, men ännu har ingen kunna konstatera varför jag haft (och fortfarande delvis har) de här grymt plågsamma smärtorna. När sedan sjukgymnastiken byggt upp min muskelstyrka kan jag efter det operativa ingreppet fortsätta leva normalt. Fortsättning följer. Kent Wisell Sängcykling på Sophiahemmet. Foton: Johny Gustafsson Nya dialysavdelningen invigs i Visby den 27 april Den nya dialysavdelningen i Visby kommer att invigas den 27 april. Färdigställandet pågår för fullt av en modern dialyslokal alldeles vid stranden och med en hänförande utsikt över hav och strandgärdet med Visby ringmur i bakgrunden. Vi hoppas nu att det framöver skall vara möjligt till gästdialyser och att man skall kunna ta emot grupper av dialyserande som vill tillbringa en viss tid på Gotland för rekreation och upplevelser. Styrelsen har uttalat önskemål om att få erbjuda medlemmarna i föreningen en Gotlandsresa till hösten. Vi är några stycken i styrelsen som har börjat arbeta med frågan och hoppas kunna presentera ett program under våren. Hemhemodialys även möjligt på Gotland Efter ett intensivt arbete från njurföreningens sida har nu ledningen för Visby lasarett beslutat sig för att det skall vara möjligt att få hemhemodialys på Vårfilmer Av Kent Wisell Babas Bilar Långt upp i Lappland, på gränsen till Norge, Finland och Ryssland, kämpar Jojo och Anso för att få råd att köpa hus. Jojo tar tillfälliga jobb av Ansos pappa, den halskumme Baba som ägnar sig åt allt som ger snabba pengar. Jojos första uppdrag blir att hämta en amerikanare hos Eleena. För sent upptäcker han att bilen, som är fullproppad med pengar, i själva verket ägs av Eleenas sambo, en hänsynslös rysk gangster. Samtidigt har bilen sålts till en kaxig norrman. Karusellen börjar snurra. BABAS BILAR är en vansinnigt skruvad komedi med Andreas Wilson och Sara Sommerfeld. Regissören Rafael Edholm driver friskt med några av våra fördomar: finnar är knivbeväpnade bastubadande råskinn och norrmän dumdryga oljerika nationalister. (Premiär 31 mars) Gotland. Det är glädjande att patient- perspektivet får ökad inverkan på vilken dialysform som passar bäst för den enskilde patienten. Det första fallet är just nu under utredning angående hur hemmet kan anpassas för dialysverksamheten. Njurskolor Ett flertal njurskolor har genomförts på ön. Målsättningen är att alla njursjuka skall erbjudas några kursdagar för att man skall bli mera insatt i sin sjukdom och hur man kan anpassa sin kost och sitt leverne för att må så bra som möjligt. Dialysavdelningen har ställt upp med flera mycket ambitiösa ledare som sett till att kursdeltagarna fått bra information om njursjukvården. Förtroendevalda inom Gotlandssektionen har medverkat med information från njurföreningen vilket inneburit att medlemsantalet i njurföreningen ökat. Ola Lindvall Da Vinci-koden Flertalet svenskar verkar ha läst kioskvältaren DA VINCI-KODEN om Harvardprofessor Langdon som börjar snoka i ett mord på Louvren. Ledtrådarna leder till Leonardo da Vincis verk samt ett hemligt religiöst ordenssällskap. Tillsammans med offrets barnbarn, kryptografen Sophie, börjar Langdon en farlig resa genom Frankrike, England och historien själv för att hitta gåtans svar. Tom Hanks, Audrey Tatou och Jean Reno spelar i den här nagelbitaren där man får vänta till sista bildrutan innan den oväntade upplösningen serveras. (Premiär 19 maj) 13

8 Från Dialäsen nr 4, 2005 Självdialys i Linköping Välkomna till PD-möte När man i Linköping behövde bygga ut dialysvården satsade man på en självdialysklinik. Ett viktigt motiv var att man då kan ge möjlighet till fler än tre dialyser/vecka vilket ger patienterna ett större välbefinnande. Man påpekar att ju oftare man kan genomföra sin behandling, desto mindre blir elektrolyt- och vätskeskiftet vid varje dialys. Många patienter har svårt att hålla igen på vätskeintaget dialysfria dagar vilket gör att vikten ökar så mycket att man får större risk för blodtrycksfall och kramper. Det är inte ovanligt att man då måste avsluta behandlingen i förtid vilket gör att patienten går hem med för lite dialys och för mycket vätska i kroppen. Med flera dialyser/vecka får man bättre blodtryckskontroll, mindre viktuppgång och färre problem som kramper, huvudvärk och blodtrycksfall under dialysen. Man får också minskat behov av kost- och vätskerestriktioner, färre sjukhusinläggningar och bättre blodvärden. Dialys fyra-fem ggr/vecka erbjuds liksom flexibla dialystider enligt önskeschema. Två sjuksköterskor fick i uppdrag att planera, projektera, upphandla och starta verksamheten. En referensgrupp fanns bestående av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, medicin-teknisk ingenjör, ekonom och sjuksköterska med erfarenhet av uppbyggnad av hemdialys-verksamhet. En av grundtankarna var att förlägga verksamheten i en hemlik miljö utanför sjukhuset men med närhet till njurmedicinska kliniken av praktiska skäl. Man hittade en lokal i ett före detta regementsområde nära sjukhuset. Verksamhetsidén var att ge patienten en ökad kontroll över sin sjukdom och behandling, möjlighet och uppmuntran till mer frekventa dialyser och att ge henne/honom möjlighet att anpassa sina dialystider efter arbete och privatliv. Utbildning är viktigt, patienten ska ha tillgång till sin egen journal och med visst stöd av dialyssköterska ansvara för sin egen behandling. Dialys fyra-fem ggr/vecka erbjuds liksom flexibla dialystider enligt önskeschema. Regelbundna patientmöten med möjlighet att påverka och förändra ordnas och då också med kortare föreläsningar i ett aktuellt dialysrelaterat ämne. Lokalerna kom även att inrymma hemdialys- och påsdialysverksamheterna. Enheten är lågbemannad och det finns en ansvarsöverenskommelse mellan patient, sjuksköterska och läkare, där det klart framgår vem som svarar för vad. Tillfälligt försämrade patienter får dialysera på ordinarie dialysavdelning med högre personaltäthet. När så har varit fallet har patienterna varit mycket angelägna att komma tillbaka till självdialysenheten så snart som möjligt. Efter 18 månaders verksamhet gjordes en enkätundersökning som omfattade tolv patienter. Ingen ville gå tillbaka till att dialysera tre ggr/vecka. Ungefär hälften trodde att de skulle må bättre om de fick dialysera ännu oftare och 60 % skulle kunna tänka sig att dialysera varje dag. När en patient står inför val av dialysform uppmuntrar den behandlande läkaren i första hand till påsdialys (PD), om inte medicinska hinder finns. Om PD inte längre är lämplig anser man att dialys mer än tre ggr/vecka, hemma eller på självdialyskliniken, är det bästa alternativet. Vid dialyskliniken i Linköping anser man att självhemodialys i framtiden kommer att vara ett eftertraktat alternativ. Det ger patienten tillgång till tätare dialyser, ökad livskvalitet och möjlighet att stanna kvar i arbete. Det krävs emellertid ett nytänkande vid våra dialysavdelningar, inte minst ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Artikeln är författad av läkare och sköterskor vid Njurmedicinska kliniken, Linköping. Referat av Ingegärd Mellgard. Kommentar: Här har man givit självdialyspatienterna flexibilitet t.ex. vid val av dialystider och det måste vara viktigt för att man ska kunna pussla in tätare dialyser(fyra-fem/vecka) i sitt ordinarie liv. I referensgruppen inför uppbyggnaden fanns tydligen inte någon patientrepresentant med, det hade väl annars varit naturligt. IM Patienter med påsdialys och anhöriga inbjudes till ett PD-möte. Du kommer att få träffa PD-sköterskan Christine Olsbro och sjukgymnasten Susanne Heiwe från Karolinska sjukhuset, som båda har lång erfarenhet av PD-vård. Det blir också tillfälle för Dig att träffa andra patienter och ta del av deras erfarenheter. Tid: Torsdag 18 maj 2006, kl 14:00-17:00 Plats: Fältöversten Valhallavägen 148 Östermalms föreningsråd En lättare måltid kommer att serveras. Din anmälan vill vi ha senast 8 maj Först till kvarn gäller. Tel Fax E-post Varmt välkomna! 14 15

9 Adressat: B Föreningsbrev Porto betalt Avsändare: Njurföreningen Stockholm Gotland S:t Göransgatan Stockholm Lämna ett bidrag till stöd för njurföreningens verksamhet Föreningen får årligen bidrag till stöd för föreningens verksamhet i Stockholm och på Gotland. Detta sker bl.a. i samband med begravningar, i stället för blommor, varvid föreningen sänder en minnesadress till dödsboet. Även rena gåvor förekommer. Testamentariska förordnanden till föreningen kan också göras. För mer information kontakta Christina Engström på kansliet, tel Nytt namn på medlemsbladet? I samband med föreningens namnbyte har förslag framförts att också tidningen borde byta namn. Har du någon bra idé om vad tidningen skall heta så meddela kansliet per brev, telefon eller e-post senast den 1 juni. Vi redovisar de inkomna förslagen efter sommaren. Kalendarium Onsdagar Vattengympa, t.o.m. 14 juni. Rosenlunds Rehabsjukhus, kl Torsdagar Boule på City Boule, kl T-bana Rådhuset (ej mellan 13/4-18/5) 26 april Styrelsemöte 13 maj Styrelsemöte/planeringskonferens 16 maj Sex och Samlevnad, eftermiddagskonferens, se sid maj PD-möte, se sid juni Styrelsemöte 17 juni Vårutflykt till Lasse Åbergs museum i Bålsta, se sid 5 Augusti Gotlandsresa. Skicka in din intresseanmälan, se sid 10 och 13

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Riktlinjer för dialysbehandling

Riktlinjer för dialysbehandling Riktlinjer för dialysbehandling Mål Alla personer i dialys skall få individuellt anpassad behandling av god kvalitet som minimerar komplikationer och förhindrar för tidig död. Krav peritonealdialys (PD):

Läs mer

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Barn med njursjukdom Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har ditt barn en njursjukdom? Vad innebär det? Vad är njursvikt? Är det en livshotande sjukdom? Njurarnas uppgift är bland annat att utsöndra

Läs mer

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2 Kurser Våren 2016 Stockholms Läns Diabetesförening, SLD, har ett samarbete med Storstockholms Diabetesförening, SSDF. Detta innebär att du som medlem hos oss i SLD kan gå kurser arrangerade av SSDF till

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005 I DETTA NUMMER: Ny ordförande Läs Erik Herlands tankar om föreningen 3 Samla kompetens! Carl-Gustaf Elinder kommenterar

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005 I DETTA NUMMER: Livsviktigt Allt fler svenskar tar ställning 4 Årsmöte Kom och tyck till om föreningen den 12 mars!

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813 ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31 för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Org.nr 802006-0813 Njurföreningen Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009 Allmänt om föreningen Föreningens

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Många läsare har hört talas om rehabiliteringsveckor på Lillsved strax utanför Stockholm. Mösseberg har det däremot varit mer tyst om. Den verksamhet,

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 I DETTA NUMMER: Huvudstupa in i dialys Kent berättar 6 Njurkonferens Följ med till Göteborg i april 7 Individanpassad

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch.

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch. BLodsocker-logg för vecka Frukost Lunch MELLANMÅL MIDDAG SÄNGGÅENDE Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag ATT KÖPA Söndag Veckoanteckningar Använd denna sida för att skriva ned ditt och dos. En guide

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen Söndag 3 maj Sjuksköterskor (Alla) Dietister Medicintekniker Fysioterapeuter 15.00-18.00 16.00 Registrering Förmöten 16.15 PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 7 september 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Kolla när vi har öppet! Antibiotika är bra

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN.

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. Till hjälp för Dig som söker vårdbidrag. MITT BARN ÄR NJURSJUKT! Att få beskedet att ens barn har en njursjukdom gör att familjen hamnar i en krissituation.

Läs mer

FNjSMEDLEMSBLAD. Hälsa förr och nu I DETTA NUMMER: om namnbyte på föreningen 4

FNjSMEDLEMSBLAD. Hälsa förr och nu I DETTA NUMMER: om namnbyte på föreningen 4 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 3 / september 2005 I DETTA NUMMER: Dags för nytt namn Vi har varit på RNjstämma och röstat om namnbyte på föreningen 4 Bromsa njursvikten

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie SATS Swedish Alzheimer Treatment Study Unik svensk studie SATS-studien imponerar på världens forskare symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom ger effekt. Den svenska SATS-studien är unik i världen.

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer