Advokatdagarna. Grand Hôtel oktober 2013 PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatdagarna. Grand Hôtel 17-18 oktober 2013 PROGRAM"

Transkript

1 dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 PROGRM

2 Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 Konferens ankett Inspiration Innehåll Programöversikt Program 17 oktober Program 1 oktober Hitta rätt Karta och övrig information

3 Programöversikt Torsdag 17 oktober Tid ktivitet Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket: dvokatsamfundets generalsekreterare nne Ramberg 10.. Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap (Samtliga deltagare) Lokal seminarium 1 Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Tid ktivitet Lokal seminarium Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanföranden Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning Stockholm Processram och taleändringar i förvaltningsmål arl Larsson Framgångsfaktorer i advokatverksamheten olin Moon: re Swedes really that normal om kulturkrockar, kommunikation och kemi (Samtliga deltagare) rink och bankett underhållning av ndreas Lundstedt med orkester Kapitalskyddsreglerna i L 17 kap. ett minfält med blindgångare och attrapper dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte Stockholm Kommersiell förvaltningsrätt arl Larsson Rättspolitisk debatt.1. seminarium Tredje parts deltagande i skiljeförfarande Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål Stockholm Straffrätt i europarättslig kontext arl Larsson Förhandlingsteknik för jurister 5

4 Programöversikt Fredag 1 oktober Tid ktivitet Lokal Generaldirektör nders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen: Vad gör Säpo egentligen? 10.. seminarium Tid ktivitet Lokal..00 seminarium xtern finansiering av tvister (Third Party Funding) Ne bis in idem: rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden vad händer sedan? Trender inom riskkapitalmarknaden sylprocess under förändring örsrättsliga nyheter och trender n reformerad straffprocess Stockholm tt rättssäkert skatteförfarande? arl Larsson Familjerätten möter förmögenhetsrätten några gåvorättsliga frågor Whistleblowers rättsläge och skydd Yttrandefrihet och integritetsskyddet arl Larsson Retorik i rättssalen Stockholm.5. seminarium 5 The I Guidelines on Party Representation in International rbitration nsuring Fair Play or ramping ounsel s Style? Stockholm olagsordningen vän eller fiende vid reglering av aktiebolagsrättsliga förhållanden? Konflikt och försoning en ny modell vid vårdnadstvister lektronisk informationshantering i brottmålsprocessen U:s rättighetsstadga spader ess eller Svarte Petter inför svenska domstolar? arl Larsson Medie- och krishantering dvokatetik intressekonfliktens gränser i företagsgrupperingar och tjocka släkten 7

5 Torsdag 17 oktober Registrering och kaffe nne Ramberg: Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 10.. Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap.... Seminarium 1 PUS/förflyttning Process & Skiljedom ffärsjuridik 1 ffärsjuridik rottmål Rule of Law/Offentlig rätt dvokatverksamhet Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Kapitalskyddsreglerna i L (17 kap.) ett minfält med blindgångare och attrapper dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte Rättspolitisk debatt iörn Riese ndreas Stéen Tom Lidström Johan riksson Hjalmar Forsberg gneta Isborn Lind Kommersiell förvaltningsrätt några nya exempel på hur den offentliga rätten får betydelse även i kommersiella sammanhang Stockholm arl Larsson Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål Straffrätt i europarättslig kontext Förhandlingsteknik för jurister ndrea Sundstrand nna Ulfsdotter Forssel Svante O. Johansson Mattias Hanson Henrik hristiansson lisabet Fura gneta äcklund Johan Lagerbielke Stockholm arl Larsson Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning Processram och taleändringar i förvaltningsmål Framgångsfaktorer i advokatverksamheten nne-marie Pouteaux Malin Leffler Markus Olsson Johanna Wärnberg laes Lernestedt engt Ivarsson Marianne Kristiansson Ulrik von ssen Stefan rocker hrister anielsson Stockholm arl Larsson Kaj Hobér rik Nerep F u l l b o k at.. LUNH Spegelsalen m.fl. lokaler.1. Seminarium Tredje parts deltagande i skiljeförfarande laes Lundblad Stefan rocker PUS/förflyttning Seminarium Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanförande Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Johan Sidklev F u l l b o k at.51. KFFpaus olin Moon, årets talare 0: re Swedes really that normal om kulturkrockar, kommunikation och kemi rink och bankett underhållning av ndreas Lundstedt med orkester Morgan Johansson Martin Valfridsson Maria illing (moderator) Karin Åhman Ida Otken riksson F u l l b o k at

6 Fredag 1 oktober Registrering och kaffe Generaldirektör nders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen: Vad gör Säpo egentligen? PUS/förflyttning Process & Skiljedom 10.. Ne bis in idem: Seminarium rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden vad händer sedan? ffärsjuridik Humanjuridik rottmål Rule of Law/Offentlig rätt dvokatverksamhet örsrättsliga nyheter och trender Familjerätten möter förmögenhetsrätten några gåvorättsliga frågor Whistleblowers rättsläge och skydd Yttrandefrihet och integritetsskyddet Retorik i rättssalen Mårten Schultz Peter anowsky F u l l b o k at Lars Viklund (moderator) Helena Sundén inar Lundgren Robert ngstedt Olle Zachrison arl Larsson Stockholm olagsordningen vän eller fiende vid reglering av aktiebolagsrättsliga förhållanden? Konflikt och försoning en ny modell vid vårdnadstvister lektronisk informationshantering i brottmålsprocessen U:s rättighetsstadga spader ess eller Svarte Petter inför svenska domstolar? Medie- och krishantering ritt jörneke Henrik Olsson Lilja Thomas ull F u l l b o k at F u l l b o k at arl Larsson Trender inom riskkapitalmarknaden sylprocess under förändring n reformerad straffprocess tt rättssäkert skatteförfarande? Magnus illing Harald Mix Gabriel Urwitz Pernilla Ström (moderator) jörn erselius arl exelius Helen Westlund Thomas Olsson Tomas Nilsson Fredrik Wersäll Ulrika Rogland engt Ivarsson (moderator) örje Leidhammar Inga-Lill skersjö dvokatetik intressekonfliktens gränser i företagsgrupperingar och tjocka släkten Stockholm arl Larsson ick Lundqvist nders Perklev Leif Gustafson örje Leidhammar..5 Örjan Teleman KFFPUS.5. The I Guidelines on Seminarium 5 Party Representation in International rbitration nsuring Fair Play or ramping ounsel s Style? rik Sjöman Judith Gill Fredrik ndersson.. Stockholm Willy Silberstein LUNH Spegelsalen m.fl. lokaler..00 xtern finansiering Seminarium av tvister (Third Party Funding) Henrik Fieber Pamela Lannerheim ngergård Sofia Jungstedt 10 gneta Wallin Lena Frånstedt Lofalk o hlenius

7 Torsdag 17 oktober Föreläsare: Kaj Hobér är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokat- byrå med inriktning på tvister och internationella skiljeförfaranden. Sedan 0 är han professor i internationell investerings- och handelsrätt vid universitet. essförinnan var han professor i internationell rätt vid entre for nergy, Petroleum and Mineral Law vid University of undee och professor i europeisk handelsrätt vid universitet Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket dvokatsamfundets generalsekreterare nne Ramberg 10.. (samtliga deltagare) Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap r. Percy arneviks karriär är ett stycke svensk industrihistoria. Han har varit V/ordförande i, stra Zeneca, Skanska, Sandvik, Investor samt styrelsemedlem i amerikanska General Motors och upont. Sedan år tillbaka ägnar han huvuddelen av sin tid och sina pengar åt filantropi, i synnerhet uppbyggnaden av Hand in Hand, som mobiliserar och tränar fattiga till entreprenörskap...: seminarium 1 Process & Skiljedom Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Internationella investeringstvister är en form av skiljeförfaranden som vuxit kraftigt under de senaste åren. Skiljeförfarandena baseras på bilaterala och/eller multilaterala investeringsskyddsavtal. et yttersta skyddet i dessa avtal är skyddet mot expropriation av utländska investeringar. vtalen styrs i materiellt hänseende av folkrättsliga regler. e processuella aspekterna styrs ofta av nationell skiljedomslagstiftning och institutionella skiljedomsregler. Stockholm spelar en viktig roll som plats för denna form av skiljeförfaranden. Seminariet redogör för bakgrunden till och betydelsen av internationella investeringstvister. ffärsjuridik 1 Kapitalskyddsreglerna i L 17 kap. ett minfält med blindgångare och attrapper Seminariet berör svårigheter med tillämpning och tolkning av L 17 kap. tt särskilt fokus ligger på följande punkter: Vad är en värdeöverföring (L 17:1, första stycket, p. )? Vilka är normalt mottagare av värdeöverföringar? Vad är skillnaden mellan en värdeöverföring och en dålig affär? Lån, borgen, pant och andra säkerheter som värdeöverföringar När är en värdeöverföring olaglig (L 17:)? Vad gäller om formenliga kontra icke formenliga värdeöverföringar (L 17:)? Är icke formenliga värdeöverföringar olagliga i sig? Är en förskottsutdelning laglig? Vad gäller vid koncernbidrag? Vad gäller om efterutdelning enligt L 17:? Svårigheterna med tillämpningen av sanktionsbestämmelserna i L 17:-7 Föreläsare: rik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

8 ffärsjuridik rottmålsprocessen dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte I olika sammanhang inte minst efter kriser uppstår det behov av en förklarande utredning kring en viss händelse eller ett visst förlopp. Ofta innehåller en avrapportering av utredningsresultatet då även en bedömning av det inträffade utifrån tillämpliga lagar och regler. e egenskaper som en advokat besitter kommer väl till nytta i dessa sammanhang. Vid seminariet belyses utifrån praktiska erfarenheter några av de saker som såväl uppdragsgivaren som den som ska utföra uppdraget bör ha i åtanke. et svenska perspektivet redovisas av advokaterna iörn Riese och ndreas Stéen, medan advokat Tom Lidström gör en internationell utblick. Notera att det senare avsnittet sker på engelska. Föreläsare: iörn Riese är advokat och styrelsens ordförande vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han har över års erfarenhet av arbete som affärsjurist och leder byråns globala M&-avdelning. iörn Rieses verksamhet är främst fokuserad på företagsöverlåtelser, bolagsstyrning och rekonstruktioner. Han har lett en rad undersökningar och utredningar varav en del varit publika. ndreas Stéen är advokat och verksam vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han är specialiserad inom bolagsrätt och har mångårig erfarenhet av bl.a. bolagsstyrning, omstruktureringar och joint ventures. ndreas Stéen har medverkat i olika utredningsuppdrag och är flitigt anlitad som föreläsare i bolagsrätt vid Stockholms universitet. Tom Lidström är engelsk advokat och partner vid Linklaters dvokatbyrå i London. Han är inriktad på internationella processer och skiljeförfaranden. Tom Lidström har en omfattande erfarenhet av alternativ tvistelösning och är ofta rådgivare åt klienter avseende lagar och regler inom anti-korruption. Sverige har under senare år fått hård kritik från uroparådet, FN och mnesty när det gäller långa häktningstider och det stora antal fall där restriktioner används. Liknande kritik har också kommit från flera håll inom det svenska rättsväsendet, bl.a. från brottmålsadvokater. Även det faktum att ett 100-tal barn placeras i häkte varje år har kritiserats, bl.a. av uroparådets kommissionär för mänskliga rättigheter och arnombudsmannen. Frågan diskuteras på seminariet av tre erfarna representanter för olika sidor i rättsprocessen. Seminariet kommer också beröra det uppdrag som Riksåklagaren nyligen gett en arbetsgrupp under ledning av chefsåklagare gneta Isborn Lind. Uppdraget är att se över hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. I mån av tid berörs följande frågor under seminariet: Orsaker till långa häktningstider Hur restriktioner används Hur kan långa häktningstider förkortas och tillvaron förbättras för den som är häktad? arn och unga i häkte Hur gör domaren en proportionalitetsbedömning? Motsättningen mellan häktning som vid beslut kan anses proportionerlig och en lång häktningstid som i slutändan inte är proportionerlig Kulturen i domstol när det gäller häktning omstolens och åklagarens ansvar för långa häktningstider från ett advokatperspektiv Kriminalvårdens ofta skiftande behandling av häktade Föreläsare: Johan riksson är advokat och verksam vid Försvarsadvokaterna, Stockholm. Han har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor och har sedan 1 uteslutande arbetat med straffrätt. Hjalmar Forsberg är hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige. Han var tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. gneta Isborn Lind är chefsåklagare på Söderorts åklagarkammare i Stockholm och har varit åklagare sedan 17. Hon leder för närvarande en arbetsgrupp som har riksåklagarens uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. 1 Stockholm

9 Rule of Law/Offentlig rätt.1.: seminarium Kommersiell förvaltningsrätt några nya exempel på hur den offentliga rätten får betydelse även i kommersiella sammanhang Process & Skiljedom Förvaltningsrätten har under senare tid fått en alltmer betydelsefull roll och inverkan i den kommersiella juridiken. Till stor del är detta inflytande beroende av den (globala) ekonomiska krisen och hur den har kommit att medföra ett krav och behov av ändrat regelverk inom olika typer av branscher. n annan orsak är trenden med avregleringar i Sverige under senare tid. etta har t.ex. medfört att nya, icke-monopolistiska näringar tar form och ska regleras. et rör sig t.ex. om läkemedelsförsäljning, utbildning, vård, kommunikation och energi. n sista orsak till förändringen kan sägas vara själva europeiseringen av juridiken samt gränsdragningen mellan offentlig och privat finansiering i förhållande till kommunallagen och U:s statsstödsregler, vilket de facto medfört en ökad betydelse av förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. Vid seminariet ges några nyare exempel på hur förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt i vid mening får betydelse i kommersiella sammanhang. Seminariet behandlar U-rätten, den konstitutionella rätten och betydelsen av fri- och rättigheter. Föreläsare: Karin Åhman är professor i offentlig rätt vid universitet. Hennes huvudinriktning är konstitutionell rätt, fri- och rättigheter samt skyddet för äganderätten. Hon har förutom en rad vetenskapliga artiklar bl.a. skrivit boken gendomsskyddet (000, akademisk avhandling) och Normprövning (0). Ulf Öberg är advokat och verksam vid dvokatfirman Öberg & ssociés i Stockholm. Han är huvudsakligen specialiserad inom U- och konkurrensrätt, men har även en betydande praktik inom europarätt, regulatorisk rådgivning och konstitutionell rätt. arl Larsson dvokatverksamhet Rättspolitisk debatt Tredje parts deltagande i skiljeförfarande Skiljeförfaranden är normalt avtalsbaserade, vilket innebär att bara de som skrivit under skiljeavtalet får delta i förfarandet. När ett skiljeförfarande har inletts är det dessutom normalt bara de parter som nämnts i påkallelseskriften som kan delta i processen. Men i vilken mån finns det trots detta möjlighet för tredje part att delta i ett skiljeförande, t.ex. efter en succession eller därför att skiljenämnden beslutar om kumulation? Seminariet tar sin utgångspunkt i ett antal praktiska situationer, vilka såväl processadvokater som jurister med inriktning på avtalsskrivning och transaktioner kan ställas inför. Föreläsare: laes Lundblad är advokat och delägare vid dvokatfirman Lundblad & Zettermarck. Han var delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå under åren 1000, styrelsens ordförande 1700, och ledde advokatbyråns tvistelösningsgrupp under en rad år. År 00 blev han delägare vid Roschier dvokatbyrå för att leda den byråns svenska tvistelösningsverksamhet. laes Lundblad lämnade Roschier 0 för att tillsammans med laes Zettermarck starta dvokatfirman Lundblad & Zettermarck, som är inriktad på skiljemannauppdrag. Han var under åren 1000 ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Under åren 0000 var laes Lundblad svensk ledamot av Internationella Handelskammarens skiljedomstol. Han tog initiativet till bildandet av Swedish rbitration ssociation (S) och verkade som dess förste ordförande. laes Lundblad är ledamot av bl.a. London ourt of International rbitration (LI) och International ar ssociation. Stefan rocker är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Under åren 0050 var han advokatbyråns Managing Partner. land övriga uppdrag kan nämnas Handelshögskolans (Göteborg) Råd, uropean Lawyer, ditorial oard och styrelsen för oncordia Maritime (publ). Var går de politiska skiljelinjerna inför valet 01? Föreläsare: Martin Valfridsson, statssekreterare (M) i Justitiedepartementet, tidigare rådman i Stockholms tingsrätt. Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet och rättspolitisk talesperson (S). Moderator: Maria illing, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund. 1 17

10 ffärsjuridik 1 ffärsjuridik Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Seminariet redogör inledningsvis för de svenska bestämmelserna om korruption i offentlig upphandling, såsom bestämmelserna om insiderbrott, jäv och problematiken med ställföreträdaransvar. et har under senare år kommit flera intressanta avgöranden på området, bl.a. i samband med uppmärksammade korruptionsmål. Seminariet går också igenom de svenska bestämmelserna och domstolarnas praxis, liksom förslagen till nya upphandlingsdirektiv. essa direktiv genomgår för närvarande en omfattande omarbetning i syfte att uppdateras och moderniseras. land ändringarna föreslås nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling, bl.a. bestämmelser om insiderbrott, jäv och self-cleaning. Föreläsare: ndrea Sundstrand är jur. dr. vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och advokat med egen verksamhet. Hon är även kursföreståndare för specialkursen om offentlig upphandling på juristlinjen i Stockholm. ndrea Sundstrand var tidigare anställd under år på dåvarande Nämnden för offentlig upphandling, och har sedan 1 arbetat på heltid med regelverket för offentlig upphandling. Hon är författare till ett flertal böcker och artiklar om offentlig upphandling, utöver avhandlingen Offentlig upphandling primärrättens reglering av offentliga kontrakt (0), och anlitas ofta som föreläsare. nna Ulfsdotter Forssell är advokat och delägare vid dvokatfirman elphi med ansvar för byråns kompetensgrupp för upphandling, konkurrensrätt och U-rätt. Hon har arbetat med offentlig upphandling under närmare år och är en av de personer i Sverige som har störst erfarenhet av upphandlingsområdet. nna Ulfsdotter Forssell deltar regelbundet som föreläsare på olika utbildningar och i olika upphandlingsrättsliga expertpaneler. Hon har publicerat en stor mängd artiklar, kommentarer och analyser i upphandlingspress. Småhusentreprenader har en komplicerad relation till konsumenttjänstlagen. Från början omfattades sådana entreprenader inte alls av lagen. Senare kom de att delvis omfattas av lagen. Numera gäller lagens allmänna regler fullt ut för småhusentreprenader samtidigt som kompletterande regler för dessa entreprenader har införts i lagen. Frågan är hur denna reglering fallit ut. Seminariet inriktar sig på de praktiska problem som uppkommit i den sparsamma praxis som har förekommit under senare år. Härvid belyses frågor om gränsdragningsproblem mellan lagens allmänna regler och de om småhusentreprenader. Vidare diskuteras hur själva felansvaret är utformat och vilka utmaningar det medför. et är ofrånkomligt att i sådana sammanhang komma in på bevisfrågor mot bakgrund av senare års rättspraxis. 1 Föreläsare: Svante O. Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit professor vid Göteborgs universitet. Svante O. Johansson är författare till ett stort antal böcker och artiklar inom främst förmögenhetsrättens område, bl.a. Konsumenttjänstlagen n kommentar (0). 1

11 rottmålsprocessen Föreläsare: lisabet Fura är hefsjustitieombudsman. Hon var domare i uropa- Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål agens informationssamhälle ställer allt högre krav på de rättsvårdande aktörerna när det gäller kunskap om hur ny teknik används i brott och hur man skyddar information. Många gånger är kunskapen om ny teknik alltför låg, vilket gör system och utredningar sårbara. Säpo och Militära säkerhetstjänsten har lång erfarenhet av att hantera skyddsvärd information och utreda IT-relaterade incidenter. Seminariet belyser några av de utmaningar som ny teknik skapar kopplat till det rättsvårdande arbetet i samhället. Hur genomförs tillsyn av IT-området och vilka krav kan man ställa på system som hanterar skyddsvärd information? Vilka spår kan man hitta i modern IT-utrustning? Vilket skydd ger ett lösenord? essa och andra frågor diskuteras under seminariet. Föreläsare: Mattias Hanson är överste och chef för säkerhetskontoret vid Militära domstolen under 000, vice ordförande i uropadomstolens Sektion V, och ordförande i uropadomstolens kommitté för domarfrågor. lisabet Fura var dessförinnan advokat och vice ordförande i Sveriges advokatsamfund under 11 samt dess ordförande under gneta äcklund är justitieråd i Högsta domstolen. Hon har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för kriminalpolitiska frågor och har deltagit i utredningar på straffrättens område. Hon är en av flera författare till rottsbalkskommentaren och skriver bl.a. om påföljdsfrågor. arl Larsson dvokatverksamhet Förhandlingsteknik för jurister underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Säkerhetskontoret ansvarar för den militära säkerhetstjänsten under chefen för Must, där IT-säkerhet är en av delkomponenterna. Mattias Hanson har mycket lång erfarenhet av IT-området. Henrik hristiansson är chef för enheten för Informationssäkerhet och evissäkring i IT-miljö vid Säkerhetspolisen. Han har arbetat vid Säkerhetspolisen sedan 00 och var tidigare chefsanalytiker inom området Säkerhetsskydd. essförinnan arbetade han på Försvarets forskningsinstitut med studier inom området informationssäkerhet. Stockholm Förberedelsen är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett stort övertag redan från början. Seminariet tar upp vad man ska tänka på inför en förhandling, och introducerar en allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling. Föreläsare: Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser sedan snart 10 år regelbundet för blivande advokater om förhandlingsteknik. Rule of Law/Offentlig rätt Straffrätt i europarättslig kontext uroparätten, genom uropakonventionen och U-rätten, har under senare år fått ett allt större inflytande över straffrätten. Högsta domstolen meddelade i juni i år ett beslut i fråga om förbudet mot dubbelbestraffning där det svenska systemet med skattetillägg och straffansvar för skattebrott prövas mot uropakonventionen och U:s stadga för mänskliga rättigheter. vgörandet kan förväntas få stor betydelse för den svenska ordningen med straffansvar och avgifter som tillämpas inom flera rättsområden. Ytterligare exempel på frågor som prövats är straffansvar vid brottsprovokation, påföljdslindring vid bevisprovokation och hur kravet på kompensation vid långsam handläggning av brottmål ska tillgodoses. Vid seminariet redovisas den rättsutveckling som skett under senare tid. 0 1

12 1.5.5: seminarium ffärsjuridik 1 Process & Skiljedom Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanföranden n sammanfattning: kvm industrianläggning med nedlagd produktion och såld fastighet 00 anställda Utländsk ägare Statliga garantier Tusentals leverantörer tt stort antal spekulanter Intensiv mediabevakning Vad har vi gjort och vad återstår? Huvudförhandlingen i ett internationellt skiljeförfarande kan vara väsensskild från vad den svenska gemene processföraren är van vid. ruket av skriftliga vittnesutlåtanden, skriftliga sakframställningar och s.k. post hearing briefs är i dag internationell best practice, och något som ställer speciella krav på ombudens teknik och taktik när det kommer till huvudförhandling. I ytterlighetsfall kan det innebära att huvudförhandlingen inskränker sig till bevisupptagning i form av korsförhör och/eller den allt vanligare tekniken med vittneskonferens. Till detta kommer användningen av stenografer som i realtid dokumenterar varje ord som yttras under förhandlingen, vilket kan ha större betydelse än vad många kanske tror. Seminariet tar sin utgångspunkt i konkreta exempel och övergår sedan i en diskussion om relevanta frågeställningar och i vilken utsträckning internationell best practice bör införlivas i svenska förfaranden. Föreläsare: nne-marie Pouteaux är advokat och delägare vid Wistrand dvokatbyrå i Göteborg. Hon är utsedd till en av de två konkursförvaltarna i konkurserna i Saab utomobile. nne-marie Pouteaux har under sin karriär medverkat i hanteringen av ett flertal av de stora konkurserna i Sverige. I övrigt bedriver hon affärsjuridisk rådgivning med tonvikt på bolags- och finansieringsfrågor och är bl.a. styrelseledamot i Stena. Föreläsare: Johan Sidklev är advokat och delägare vid Setterwalls dvokatbyrå. Han har gedigen erfarenhet som ombud i ett stort antal internationella kommersiella skiljeförfaranden, framförallt relaterat till energiområdet. Johan Sidklev har också erfarenhet från investeringstvister, bl.a. under the nergy harter Treaty, där han biträtt både olika stater och privata investerare. Johan Sidklev har även uppdrag som skiljeman, företrädesvis i förfaranden med internationell anknytning. Han sitter i styrelsen för YS (Young rbitrators Sweden) och RN (Russian & IS rbitration Network) och är rektor för Skiljemannautbildningen, som är ett samarrangemang mellan S och S.

13 ffärsjuridik rottmålsprocessen Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning I M&-transaktioner är god projektledning i dag ett viktigt konkurrensmedel för att leverera den bästa tjänsten till klienten. Projektledningen är även central för att driva kostnadseffektiva projekt med god lönsamhet såväl för klienten som för advokatbyrån. Under seminariet delar föreläsarna med sig av erfarenheter och konkreta tips och kommer bl.a. att tala om: tt identifiera uppdraget och förstå klientens förväntningar et ultimata projektteamet Samarbetet med övriga rådgivare rvodesestimat och uppföljning Seminariet behandlar frågor relaterade till straffrätt och psykisk störning med utgångspunkt i Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 0:17), där genomgripande förändringar föreslås i fråga om psykiskt störda lagöverträdare. Under seminariet tas upp, från respektive paneldeltagares perspektiv, såväl ämnen mer specifikt knutna till PLU:s förslag som mer övergripande och i någon bemärkelse tidlösa frågor. Till den senare kategorin hör exempelvis problem som ombud att hantera psykiskt störda klienter, prövningen av psykiskt störda mot de vanliga ansvarsförutsättningarna, och de olika ingångar som rättspsykiatrin respektive straffrätten har till de i någon bemärkelse gemensamma frågorna. Föreläsare: Malin Leffler är advokat och delägare vid Roschier dvokatbyrå. Hon leder advokatbyråns M&-avdelning i Sverige. Malin Leffler har lång erfarenhet av projektledning i samband med inhemska och gränsöverskridande transaktioner och företräder regelbundet stora svenska och internationella klienter, särskilt inom riskkapitalbranschen. Markus Olsson är advokat och verksam inom M&-avdelningen vid Roschier dvokatbyrå i Stockholm. Han har erfarenhet av att arbeta som projektledare i inhemska och internationella transaktioner, bl.a. från tidigare anställning vid Slaughter and May i London. Johanna Wärnberg är biträdande jurist verksam inom M&-avdelningen vid Roschier dvokatbyrå i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på FORX ank som bankjurist, där hon bl.a. fick insyn i vikten av god projektledning från ett klientperspektiv. Johanna Wärnberg är medlem i Finlands dvokatförbund och har erfarenhet av att, i Sverige och Finland, projektleda såväl inhemska som internationella transaktioner. Föreläsare: laes Lernestedt är professor i straffrätt vid universitet. Han är författare till en rad böcker och publikationer inom straffrätten. laes Lernestedt deltog som expert i Psykiatrilagsutredningens referensgrupp knuten till den särskilda arbetsgruppen för straffrättsfrågor. engt Ivarsson är ordförande i Sveriges advokatsamfund och verksam som advokat vid Kihlstedts dvokatbyrå i Linköping. Han har under sex år varit ordförande i Östergötlands försvararkollegium och har lång erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare samt att i de sammanhangen företräda psykiskt sjuka. engt Ivarsson deltog som expert i Psykiatrilagsutredningen. Marianne Kristiansson är adj. professor i rättspsykiatri vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon är också verksamhetschef vid Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska avdelning i Stockholm och vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen. Marianne Kristiansson deltog som expert i Psykiatrilagsutredningen. Stockholm 5

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Farorna som lurar i det digitala landskapet

Farorna som lurar i det digitala landskapet Verksamhetsberättelse 2013 Att ängsligt hålla fingret i luften för att känna vart opinionsvinden blåser har aldrig varit en del av vår rättsliga tradition. Fredrik Wersäll TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Läs mer

Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande

Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 6 2009 årgång 75 Fokus: Skiljeförfarande

Läs mer

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta.

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Lise Bergh, Amnesty Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2009 årgång

Läs mer

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2010 årgång 76 Fokus: Marknadskrafterna

Läs mer

Sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund Sveriges advokatsamfund Verksamhetsberättelse 2014 ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 I denna bilaga, som följer med tidskriften Advokaten, informeras om Advokatsamfundets verksamhet 2014. När

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ANNONS Advokaten & FAMILJEN TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET RIKSUPPLAGAN JUNI 2010 Vad får rättssäkerheten kosta? Det är ytterst bekymmersamt

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

Min kritik mot säkerhetsrådet är skoningslös. FN:s före detta rättschef, Hans Corell TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2014 ÅRGÅNG 80

Min kritik mot säkerhetsrådet är skoningslös. FN:s före detta rättschef, Hans Corell TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2014 ÅRGÅNG 80 Min kritik mot säkerhetsrådet är skoningslös. FN:s före detta rättschef, Hans Corell TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2014 ÅRGÅNG 80 Fokus: Krigsförbrytelser Stockholm Human Rights Award

Läs mer

Det krävs ett gott ledarskap för att leda intelligenta människor. Alan Hodgart, ledarskapskonsult

Det krävs ett gott ledarskap för att leda intelligenta människor. Alan Hodgart, ledarskapskonsult Det krävs ett gott ledarskap för att leda intelligenta människor. Alan Hodgart, ledarskapskonsult Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 2 2010 årgång 76 Bilaga: Advokatsamfundets verksamhetsberättelse

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER våren 2014. Nu även med kursnyheter hösten 2014

Advokatsamfundets. KURSER våren 2014. Nu även med kursnyheter hösten 2014 dvokatsamfundets KUS våren 2014 Nu även med kursnyheter hösten 2014 eviderad februari 2014 dvokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger

Läs mer

Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79

Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79 Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. Publicisten Bertil Torekull Advokaten TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79 Fokus: Offentlig

Läs mer

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 8 2010 årgång 76

Läs mer

Advokaten. Den sällsamma dansen politik och juridik. Fokus:

Advokaten. Den sällsamma dansen politik och juridik. Fokus: Ni ska inte tro att de legendariska mordutredare ni läser om som verkade på 1950- och 1960-talen var några snillen. Leif GW Persson Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2012 årgång

Läs mer

Gör dig inte smart, gör dig förstådd för det är smart! Elaine Eksvärd, inledningstalare vid Rakelkonferensen

Gör dig inte smart, gör dig förstådd för det är smart! Elaine Eksvärd, inledningstalare vid Rakelkonferensen Gör dig inte smart, gör dig förstådd för det är smart! Elaine Eksvärd, inledningstalare vid Rakelkonferensen Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2013 årgång 79 Fokus: Migration och

Läs mer

Den svåra balansakten med svaga klienter

Den svåra balansakten med svaga klienter Vi måste återskapa förtroendet för företagande och näringsliv hos gemene man, myndigheter och politiker. Anders Dahlvig TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2014 ÅRGÅNG 80 Fokus: Den svåra balansakten

Läs mer

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram Jag blev bestört utifrån mina kunskaper i internationell rätt, när jag kastades in i FATCA-avtalet. Ulrika Hansson, jurist och skatteexpert TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2015 ÅRGÅNG 81

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Fokus: Så här ser advokaten ut 2012

Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Fokus: Så här ser advokaten ut 2012 Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Hovrättspresident Fredrik Wersäll Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 6 2012

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2013 ÅRGÅNG 79. Fokus: Övervakning. Granskarnas granskare

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2013 ÅRGÅNG 79. Fokus: Övervakning. Granskarnas granskare Vi ska ha domare som tar befälet i rättssalen och som leder förhandlingen på ett aktivt sätt. Det är så att säga nyckeln. Hovrättspresident Fredrik Wersäll Advokaten TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Läs mer

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling...

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling... Årsrapport 2006 Innehåll Välkommen...3 2006 i korthet...4 VD har ordet...5 Marknadsutveckling...6 Sveriges ledande affärsjuridiska byrå...8 Klienter och uppdrag...12 Ryssland...20 Kina...21 Några fina

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG ADVOKATIDAG Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008 Advokaten har ett stort ansvar för grundläggande rättigheter För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM Advokatdagarna Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM Sveriges advokatsamfund och International Bar Association önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 Konferens Bankett

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014 Advokatsamfundets KUS hösten 2014 Uppdaterad augusti 2014 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt.

Läs mer

Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden

Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 1 2011 årgång 77 Stockholm Human Rights

Läs mer

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen.

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Johan Wiklund, advokat Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2009 årgång 75 Fokus: Finansoron

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER våren 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

Advokatsamfundets. KURSER våren 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! dvokatsamfundets KUSE våren 2011 Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! dvokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse

Läs mer

En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer. Effektivitet eller legalitet?

En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer. Effektivitet eller legalitet? JUNI 2015 PROFESSOR ULF BERNITZ, STOCKHOLMS UNIVERSITET PROFESSOR JANE REICHEL, UPPSALA UNIVERSITET Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer Förord Sedan Skatteverket

Läs mer