Advokatdagarna. Grand Hôtel oktober 2013 PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatdagarna. Grand Hôtel 17-18 oktober 2013 PROGRAM"

Transkript

1 dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 PROGRM

2 Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 Konferens ankett Inspiration Innehåll Programöversikt Program 17 oktober Program 1 oktober Hitta rätt Karta och övrig information

3 Programöversikt Torsdag 17 oktober Tid ktivitet Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket: dvokatsamfundets generalsekreterare nne Ramberg 10.. Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap (Samtliga deltagare) Lokal seminarium 1 Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Tid ktivitet Lokal seminarium Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanföranden Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning Stockholm Processram och taleändringar i förvaltningsmål arl Larsson Framgångsfaktorer i advokatverksamheten olin Moon: re Swedes really that normal om kulturkrockar, kommunikation och kemi (Samtliga deltagare) rink och bankett underhållning av ndreas Lundstedt med orkester Kapitalskyddsreglerna i L 17 kap. ett minfält med blindgångare och attrapper dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte Stockholm Kommersiell förvaltningsrätt arl Larsson Rättspolitisk debatt.1. seminarium Tredje parts deltagande i skiljeförfarande Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål Stockholm Straffrätt i europarättslig kontext arl Larsson Förhandlingsteknik för jurister 5

4 Programöversikt Fredag 1 oktober Tid ktivitet Lokal Generaldirektör nders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen: Vad gör Säpo egentligen? 10.. seminarium Tid ktivitet Lokal..00 seminarium xtern finansiering av tvister (Third Party Funding) Ne bis in idem: rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden vad händer sedan? Trender inom riskkapitalmarknaden sylprocess under förändring örsrättsliga nyheter och trender n reformerad straffprocess Stockholm tt rättssäkert skatteförfarande? arl Larsson Familjerätten möter förmögenhetsrätten några gåvorättsliga frågor Whistleblowers rättsläge och skydd Yttrandefrihet och integritetsskyddet arl Larsson Retorik i rättssalen Stockholm.5. seminarium 5 The I Guidelines on Party Representation in International rbitration nsuring Fair Play or ramping ounsel s Style? Stockholm olagsordningen vän eller fiende vid reglering av aktiebolagsrättsliga förhållanden? Konflikt och försoning en ny modell vid vårdnadstvister lektronisk informationshantering i brottmålsprocessen U:s rättighetsstadga spader ess eller Svarte Petter inför svenska domstolar? arl Larsson Medie- och krishantering dvokatetik intressekonfliktens gränser i företagsgrupperingar och tjocka släkten 7

5 Torsdag 17 oktober Registrering och kaffe nne Ramberg: Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 10.. Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap.... Seminarium 1 PUS/förflyttning Process & Skiljedom ffärsjuridik 1 ffärsjuridik rottmål Rule of Law/Offentlig rätt dvokatverksamhet Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Kapitalskyddsreglerna i L (17 kap.) ett minfält med blindgångare och attrapper dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte Rättspolitisk debatt iörn Riese ndreas Stéen Tom Lidström Johan riksson Hjalmar Forsberg gneta Isborn Lind Kommersiell förvaltningsrätt några nya exempel på hur den offentliga rätten får betydelse även i kommersiella sammanhang Stockholm arl Larsson Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål Straffrätt i europarättslig kontext Förhandlingsteknik för jurister ndrea Sundstrand nna Ulfsdotter Forssel Svante O. Johansson Mattias Hanson Henrik hristiansson lisabet Fura gneta äcklund Johan Lagerbielke Stockholm arl Larsson Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning Processram och taleändringar i förvaltningsmål Framgångsfaktorer i advokatverksamheten nne-marie Pouteaux Malin Leffler Markus Olsson Johanna Wärnberg laes Lernestedt engt Ivarsson Marianne Kristiansson Ulrik von ssen Stefan rocker hrister anielsson Stockholm arl Larsson Kaj Hobér rik Nerep F u l l b o k at.. LUNH Spegelsalen m.fl. lokaler.1. Seminarium Tredje parts deltagande i skiljeförfarande laes Lundblad Stefan rocker PUS/förflyttning Seminarium Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanförande Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Johan Sidklev F u l l b o k at.51. KFFpaus olin Moon, årets talare 0: re Swedes really that normal om kulturkrockar, kommunikation och kemi rink och bankett underhållning av ndreas Lundstedt med orkester Morgan Johansson Martin Valfridsson Maria illing (moderator) Karin Åhman Ida Otken riksson F u l l b o k at

6 Fredag 1 oktober Registrering och kaffe Generaldirektör nders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen: Vad gör Säpo egentligen? PUS/förflyttning Process & Skiljedom 10.. Ne bis in idem: Seminarium rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden vad händer sedan? ffärsjuridik Humanjuridik rottmål Rule of Law/Offentlig rätt dvokatverksamhet örsrättsliga nyheter och trender Familjerätten möter förmögenhetsrätten några gåvorättsliga frågor Whistleblowers rättsläge och skydd Yttrandefrihet och integritetsskyddet Retorik i rättssalen Mårten Schultz Peter anowsky F u l l b o k at Lars Viklund (moderator) Helena Sundén inar Lundgren Robert ngstedt Olle Zachrison arl Larsson Stockholm olagsordningen vän eller fiende vid reglering av aktiebolagsrättsliga förhållanden? Konflikt och försoning en ny modell vid vårdnadstvister lektronisk informationshantering i brottmålsprocessen U:s rättighetsstadga spader ess eller Svarte Petter inför svenska domstolar? Medie- och krishantering ritt jörneke Henrik Olsson Lilja Thomas ull F u l l b o k at F u l l b o k at arl Larsson Trender inom riskkapitalmarknaden sylprocess under förändring n reformerad straffprocess tt rättssäkert skatteförfarande? Magnus illing Harald Mix Gabriel Urwitz Pernilla Ström (moderator) jörn erselius arl exelius Helen Westlund Thomas Olsson Tomas Nilsson Fredrik Wersäll Ulrika Rogland engt Ivarsson (moderator) örje Leidhammar Inga-Lill skersjö dvokatetik intressekonfliktens gränser i företagsgrupperingar och tjocka släkten Stockholm arl Larsson ick Lundqvist nders Perklev Leif Gustafson örje Leidhammar..5 Örjan Teleman KFFPUS.5. The I Guidelines on Seminarium 5 Party Representation in International rbitration nsuring Fair Play or ramping ounsel s Style? rik Sjöman Judith Gill Fredrik ndersson.. Stockholm Willy Silberstein LUNH Spegelsalen m.fl. lokaler..00 xtern finansiering Seminarium av tvister (Third Party Funding) Henrik Fieber Pamela Lannerheim ngergård Sofia Jungstedt 10 gneta Wallin Lena Frånstedt Lofalk o hlenius

7 Torsdag 17 oktober Föreläsare: Kaj Hobér är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokat- byrå med inriktning på tvister och internationella skiljeförfaranden. Sedan 0 är han professor i internationell investerings- och handelsrätt vid universitet. essförinnan var han professor i internationell rätt vid entre for nergy, Petroleum and Mineral Law vid University of undee och professor i europeisk handelsrätt vid universitet Välkomstanförande och utdelning av dvokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket dvokatsamfundets generalsekreterare nne Ramberg 10.. (samtliga deltagare) Percy arnevik: Mina råd och tankar om ledarskap r. Percy arneviks karriär är ett stycke svensk industrihistoria. Han har varit V/ordförande i, stra Zeneca, Skanska, Sandvik, Investor samt styrelsemedlem i amerikanska General Motors och upont. Sedan år tillbaka ägnar han huvuddelen av sin tid och sina pengar åt filantropi, i synnerhet uppbyggnaden av Hand in Hand, som mobiliserar och tränar fattiga till entreprenörskap...: seminarium 1 Process & Skiljedom Internationella investeringstvister (Investment rbitration) Internationella investeringstvister är en form av skiljeförfaranden som vuxit kraftigt under de senaste åren. Skiljeförfarandena baseras på bilaterala och/eller multilaterala investeringsskyddsavtal. et yttersta skyddet i dessa avtal är skyddet mot expropriation av utländska investeringar. vtalen styrs i materiellt hänseende av folkrättsliga regler. e processuella aspekterna styrs ofta av nationell skiljedomslagstiftning och institutionella skiljedomsregler. Stockholm spelar en viktig roll som plats för denna form av skiljeförfaranden. Seminariet redogör för bakgrunden till och betydelsen av internationella investeringstvister. ffärsjuridik 1 Kapitalskyddsreglerna i L 17 kap. ett minfält med blindgångare och attrapper Seminariet berör svårigheter med tillämpning och tolkning av L 17 kap. tt särskilt fokus ligger på följande punkter: Vad är en värdeöverföring (L 17:1, första stycket, p. )? Vilka är normalt mottagare av värdeöverföringar? Vad är skillnaden mellan en värdeöverföring och en dålig affär? Lån, borgen, pant och andra säkerheter som värdeöverföringar När är en värdeöverföring olaglig (L 17:)? Vad gäller om formenliga kontra icke formenliga värdeöverföringar (L 17:)? Är icke formenliga värdeöverföringar olagliga i sig? Är en förskottsutdelning laglig? Vad gäller vid koncernbidrag? Vad gäller om efterutdelning enligt L 17:? Svårigheterna med tillämpningen av sanktionsbestämmelserna i L 17:-7 Föreläsare: rik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

8 ffärsjuridik rottmålsprocessen dvokatundersökningar internutredningar För lätt att häkta? Om långa häktningstider och barn i häkte I olika sammanhang inte minst efter kriser uppstår det behov av en förklarande utredning kring en viss händelse eller ett visst förlopp. Ofta innehåller en avrapportering av utredningsresultatet då även en bedömning av det inträffade utifrån tillämpliga lagar och regler. e egenskaper som en advokat besitter kommer väl till nytta i dessa sammanhang. Vid seminariet belyses utifrån praktiska erfarenheter några av de saker som såväl uppdragsgivaren som den som ska utföra uppdraget bör ha i åtanke. et svenska perspektivet redovisas av advokaterna iörn Riese och ndreas Stéen, medan advokat Tom Lidström gör en internationell utblick. Notera att det senare avsnittet sker på engelska. Föreläsare: iörn Riese är advokat och styrelsens ordförande vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han har över års erfarenhet av arbete som affärsjurist och leder byråns globala M&-avdelning. iörn Rieses verksamhet är främst fokuserad på företagsöverlåtelser, bolagsstyrning och rekonstruktioner. Han har lett en rad undersökningar och utredningar varav en del varit publika. ndreas Stéen är advokat och verksam vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han är specialiserad inom bolagsrätt och har mångårig erfarenhet av bl.a. bolagsstyrning, omstruktureringar och joint ventures. ndreas Stéen har medverkat i olika utredningsuppdrag och är flitigt anlitad som föreläsare i bolagsrätt vid Stockholms universitet. Tom Lidström är engelsk advokat och partner vid Linklaters dvokatbyrå i London. Han är inriktad på internationella processer och skiljeförfaranden. Tom Lidström har en omfattande erfarenhet av alternativ tvistelösning och är ofta rådgivare åt klienter avseende lagar och regler inom anti-korruption. Sverige har under senare år fått hård kritik från uroparådet, FN och mnesty när det gäller långa häktningstider och det stora antal fall där restriktioner används. Liknande kritik har också kommit från flera håll inom det svenska rättsväsendet, bl.a. från brottmålsadvokater. Även det faktum att ett 100-tal barn placeras i häkte varje år har kritiserats, bl.a. av uroparådets kommissionär för mänskliga rättigheter och arnombudsmannen. Frågan diskuteras på seminariet av tre erfarna representanter för olika sidor i rättsprocessen. Seminariet kommer också beröra det uppdrag som Riksåklagaren nyligen gett en arbetsgrupp under ledning av chefsåklagare gneta Isborn Lind. Uppdraget är att se över hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. I mån av tid berörs följande frågor under seminariet: Orsaker till långa häktningstider Hur restriktioner används Hur kan långa häktningstider förkortas och tillvaron förbättras för den som är häktad? arn och unga i häkte Hur gör domaren en proportionalitetsbedömning? Motsättningen mellan häktning som vid beslut kan anses proportionerlig och en lång häktningstid som i slutändan inte är proportionerlig Kulturen i domstol när det gäller häktning omstolens och åklagarens ansvar för långa häktningstider från ett advokatperspektiv Kriminalvårdens ofta skiftande behandling av häktade Föreläsare: Johan riksson är advokat och verksam vid Försvarsadvokaterna, Stockholm. Han har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor och har sedan 1 uteslutande arbetat med straffrätt. Hjalmar Forsberg är hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige. Han var tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. gneta Isborn Lind är chefsåklagare på Söderorts åklagarkammare i Stockholm och har varit åklagare sedan 17. Hon leder för närvarande en arbetsgrupp som har riksåklagarens uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. 1 Stockholm

9 Rule of Law/Offentlig rätt.1.: seminarium Kommersiell förvaltningsrätt några nya exempel på hur den offentliga rätten får betydelse även i kommersiella sammanhang Process & Skiljedom Förvaltningsrätten har under senare tid fått en alltmer betydelsefull roll och inverkan i den kommersiella juridiken. Till stor del är detta inflytande beroende av den (globala) ekonomiska krisen och hur den har kommit att medföra ett krav och behov av ändrat regelverk inom olika typer av branscher. n annan orsak är trenden med avregleringar i Sverige under senare tid. etta har t.ex. medfört att nya, icke-monopolistiska näringar tar form och ska regleras. et rör sig t.ex. om läkemedelsförsäljning, utbildning, vård, kommunikation och energi. n sista orsak till förändringen kan sägas vara själva europeiseringen av juridiken samt gränsdragningen mellan offentlig och privat finansiering i förhållande till kommunallagen och U:s statsstödsregler, vilket de facto medfört en ökad betydelse av förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. Vid seminariet ges några nyare exempel på hur förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt i vid mening får betydelse i kommersiella sammanhang. Seminariet behandlar U-rätten, den konstitutionella rätten och betydelsen av fri- och rättigheter. Föreläsare: Karin Åhman är professor i offentlig rätt vid universitet. Hennes huvudinriktning är konstitutionell rätt, fri- och rättigheter samt skyddet för äganderätten. Hon har förutom en rad vetenskapliga artiklar bl.a. skrivit boken gendomsskyddet (000, akademisk avhandling) och Normprövning (0). Ulf Öberg är advokat och verksam vid dvokatfirman Öberg & ssociés i Stockholm. Han är huvudsakligen specialiserad inom U- och konkurrensrätt, men har även en betydande praktik inom europarätt, regulatorisk rådgivning och konstitutionell rätt. arl Larsson dvokatverksamhet Rättspolitisk debatt Tredje parts deltagande i skiljeförfarande Skiljeförfaranden är normalt avtalsbaserade, vilket innebär att bara de som skrivit under skiljeavtalet får delta i förfarandet. När ett skiljeförfarande har inletts är det dessutom normalt bara de parter som nämnts i påkallelseskriften som kan delta i processen. Men i vilken mån finns det trots detta möjlighet för tredje part att delta i ett skiljeförande, t.ex. efter en succession eller därför att skiljenämnden beslutar om kumulation? Seminariet tar sin utgångspunkt i ett antal praktiska situationer, vilka såväl processadvokater som jurister med inriktning på avtalsskrivning och transaktioner kan ställas inför. Föreläsare: laes Lundblad är advokat och delägare vid dvokatfirman Lundblad & Zettermarck. Han var delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå under åren 1000, styrelsens ordförande 1700, och ledde advokatbyråns tvistelösningsgrupp under en rad år. År 00 blev han delägare vid Roschier dvokatbyrå för att leda den byråns svenska tvistelösningsverksamhet. laes Lundblad lämnade Roschier 0 för att tillsammans med laes Zettermarck starta dvokatfirman Lundblad & Zettermarck, som är inriktad på skiljemannauppdrag. Han var under åren 1000 ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Under åren 0000 var laes Lundblad svensk ledamot av Internationella Handelskammarens skiljedomstol. Han tog initiativet till bildandet av Swedish rbitration ssociation (S) och verkade som dess förste ordförande. laes Lundblad är ledamot av bl.a. London ourt of International rbitration (LI) och International ar ssociation. Stefan rocker är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Under åren 0050 var han advokatbyråns Managing Partner. land övriga uppdrag kan nämnas Handelshögskolans (Göteborg) Råd, uropean Lawyer, ditorial oard och styrelsen för oncordia Maritime (publ). Var går de politiska skiljelinjerna inför valet 01? Föreläsare: Martin Valfridsson, statssekreterare (M) i Justitiedepartementet, tidigare rådman i Stockholms tingsrätt. Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet och rättspolitisk talesperson (S). Moderator: Maria illing, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund. 1 17

10 ffärsjuridik 1 ffärsjuridik Nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling Konsumenttjänstlagen och småhusentreprenader Seminariet redogör inledningsvis för de svenska bestämmelserna om korruption i offentlig upphandling, såsom bestämmelserna om insiderbrott, jäv och problematiken med ställföreträdaransvar. et har under senare år kommit flera intressanta avgöranden på området, bl.a. i samband med uppmärksammade korruptionsmål. Seminariet går också igenom de svenska bestämmelserna och domstolarnas praxis, liksom förslagen till nya upphandlingsdirektiv. essa direktiv genomgår för närvarande en omfattande omarbetning i syfte att uppdateras och moderniseras. land ändringarna föreslås nya bestämmelser om korruption i offentlig upphandling, bl.a. bestämmelser om insiderbrott, jäv och self-cleaning. Föreläsare: ndrea Sundstrand är jur. dr. vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och advokat med egen verksamhet. Hon är även kursföreståndare för specialkursen om offentlig upphandling på juristlinjen i Stockholm. ndrea Sundstrand var tidigare anställd under år på dåvarande Nämnden för offentlig upphandling, och har sedan 1 arbetat på heltid med regelverket för offentlig upphandling. Hon är författare till ett flertal böcker och artiklar om offentlig upphandling, utöver avhandlingen Offentlig upphandling primärrättens reglering av offentliga kontrakt (0), och anlitas ofta som föreläsare. nna Ulfsdotter Forssell är advokat och delägare vid dvokatfirman elphi med ansvar för byråns kompetensgrupp för upphandling, konkurrensrätt och U-rätt. Hon har arbetat med offentlig upphandling under närmare år och är en av de personer i Sverige som har störst erfarenhet av upphandlingsområdet. nna Ulfsdotter Forssell deltar regelbundet som föreläsare på olika utbildningar och i olika upphandlingsrättsliga expertpaneler. Hon har publicerat en stor mängd artiklar, kommentarer och analyser i upphandlingspress. Småhusentreprenader har en komplicerad relation till konsumenttjänstlagen. Från början omfattades sådana entreprenader inte alls av lagen. Senare kom de att delvis omfattas av lagen. Numera gäller lagens allmänna regler fullt ut för småhusentreprenader samtidigt som kompletterande regler för dessa entreprenader har införts i lagen. Frågan är hur denna reglering fallit ut. Seminariet inriktar sig på de praktiska problem som uppkommit i den sparsamma praxis som har förekommit under senare år. Härvid belyses frågor om gränsdragningsproblem mellan lagens allmänna regler och de om småhusentreprenader. Vidare diskuteras hur själva felansvaret är utformat och vilka utmaningar det medför. et är ofrånkomligt att i sådana sammanhang komma in på bevisfrågor mot bakgrund av senare års rättspraxis. 1 Föreläsare: Svante O. Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit professor vid Göteborgs universitet. Svante O. Johansson är författare till ett stort antal böcker och artiklar inom främst förmögenhetsrättens område, bl.a. Konsumenttjänstlagen n kommentar (0). 1

11 rottmålsprocessen Föreläsare: lisabet Fura är hefsjustitieombudsman. Hon var domare i uropa- Möjligheter och begränsningar med ny teknik i brottmål agens informationssamhälle ställer allt högre krav på de rättsvårdande aktörerna när det gäller kunskap om hur ny teknik används i brott och hur man skyddar information. Många gånger är kunskapen om ny teknik alltför låg, vilket gör system och utredningar sårbara. Säpo och Militära säkerhetstjänsten har lång erfarenhet av att hantera skyddsvärd information och utreda IT-relaterade incidenter. Seminariet belyser några av de utmaningar som ny teknik skapar kopplat till det rättsvårdande arbetet i samhället. Hur genomförs tillsyn av IT-området och vilka krav kan man ställa på system som hanterar skyddsvärd information? Vilka spår kan man hitta i modern IT-utrustning? Vilket skydd ger ett lösenord? essa och andra frågor diskuteras under seminariet. Föreläsare: Mattias Hanson är överste och chef för säkerhetskontoret vid Militära domstolen under 000, vice ordförande i uropadomstolens Sektion V, och ordförande i uropadomstolens kommitté för domarfrågor. lisabet Fura var dessförinnan advokat och vice ordförande i Sveriges advokatsamfund under 11 samt dess ordförande under gneta äcklund är justitieråd i Högsta domstolen. Hon har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för kriminalpolitiska frågor och har deltagit i utredningar på straffrättens område. Hon är en av flera författare till rottsbalkskommentaren och skriver bl.a. om påföljdsfrågor. arl Larsson dvokatverksamhet Förhandlingsteknik för jurister underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Säkerhetskontoret ansvarar för den militära säkerhetstjänsten under chefen för Must, där IT-säkerhet är en av delkomponenterna. Mattias Hanson har mycket lång erfarenhet av IT-området. Henrik hristiansson är chef för enheten för Informationssäkerhet och evissäkring i IT-miljö vid Säkerhetspolisen. Han har arbetat vid Säkerhetspolisen sedan 00 och var tidigare chefsanalytiker inom området Säkerhetsskydd. essförinnan arbetade han på Försvarets forskningsinstitut med studier inom området informationssäkerhet. Stockholm Förberedelsen är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett stort övertag redan från början. Seminariet tar upp vad man ska tänka på inför en förhandling, och introducerar en allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling. Föreläsare: Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser sedan snart 10 år regelbundet för blivande advokater om förhandlingsteknik. Rule of Law/Offentlig rätt Straffrätt i europarättslig kontext uroparätten, genom uropakonventionen och U-rätten, har under senare år fått ett allt större inflytande över straffrätten. Högsta domstolen meddelade i juni i år ett beslut i fråga om förbudet mot dubbelbestraffning där det svenska systemet med skattetillägg och straffansvar för skattebrott prövas mot uropakonventionen och U:s stadga för mänskliga rättigheter. vgörandet kan förväntas få stor betydelse för den svenska ordningen med straffansvar och avgifter som tillämpas inom flera rättsområden. Ytterligare exempel på frågor som prövats är straffansvar vid brottsprovokation, påföljdslindring vid bevisprovokation och hur kravet på kompensation vid långsam handläggning av brottmål ska tillgodoses. Vid seminariet redovisas den rättsutveckling som skett under senare tid. 0 1

12 1.5.5: seminarium ffärsjuridik 1 Process & Skiljedom Saab-konkurserna en yrkesmässig och personlig utmaning Huvudförhandling i internationella skiljeförfaranden särskilt om bevisupptagning och slutanföranden n sammanfattning: kvm industrianläggning med nedlagd produktion och såld fastighet 00 anställda Utländsk ägare Statliga garantier Tusentals leverantörer tt stort antal spekulanter Intensiv mediabevakning Vad har vi gjort och vad återstår? Huvudförhandlingen i ett internationellt skiljeförfarande kan vara väsensskild från vad den svenska gemene processföraren är van vid. ruket av skriftliga vittnesutlåtanden, skriftliga sakframställningar och s.k. post hearing briefs är i dag internationell best practice, och något som ställer speciella krav på ombudens teknik och taktik när det kommer till huvudförhandling. I ytterlighetsfall kan det innebära att huvudförhandlingen inskränker sig till bevisupptagning i form av korsförhör och/eller den allt vanligare tekniken med vittneskonferens. Till detta kommer användningen av stenografer som i realtid dokumenterar varje ord som yttras under förhandlingen, vilket kan ha större betydelse än vad många kanske tror. Seminariet tar sin utgångspunkt i konkreta exempel och övergår sedan i en diskussion om relevanta frågeställningar och i vilken utsträckning internationell best practice bör införlivas i svenska förfaranden. Föreläsare: nne-marie Pouteaux är advokat och delägare vid Wistrand dvokatbyrå i Göteborg. Hon är utsedd till en av de två konkursförvaltarna i konkurserna i Saab utomobile. nne-marie Pouteaux har under sin karriär medverkat i hanteringen av ett flertal av de stora konkurserna i Sverige. I övrigt bedriver hon affärsjuridisk rådgivning med tonvikt på bolags- och finansieringsfrågor och är bl.a. styrelseledamot i Stena. Föreläsare: Johan Sidklev är advokat och delägare vid Setterwalls dvokatbyrå. Han har gedigen erfarenhet som ombud i ett stort antal internationella kommersiella skiljeförfaranden, framförallt relaterat till energiområdet. Johan Sidklev har också erfarenhet från investeringstvister, bl.a. under the nergy harter Treaty, där han biträtt både olika stater och privata investerare. Johan Sidklev har även uppdrag som skiljeman, företrädesvis i förfaranden med internationell anknytning. Han sitter i styrelsen för YS (Young rbitrators Sweden) och RN (Russian & IS rbitration Network) och är rektor för Skiljemannautbildningen, som är ett samarrangemang mellan S och S.

13 ffärsjuridik rottmålsprocessen Projektledning i transaktioner Straffrätt och psykisk störning I M&-transaktioner är god projektledning i dag ett viktigt konkurrensmedel för att leverera den bästa tjänsten till klienten. Projektledningen är även central för att driva kostnadseffektiva projekt med god lönsamhet såväl för klienten som för advokatbyrån. Under seminariet delar föreläsarna med sig av erfarenheter och konkreta tips och kommer bl.a. att tala om: tt identifiera uppdraget och förstå klientens förväntningar et ultimata projektteamet Samarbetet med övriga rådgivare rvodesestimat och uppföljning Seminariet behandlar frågor relaterade till straffrätt och psykisk störning med utgångspunkt i Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 0:17), där genomgripande förändringar föreslås i fråga om psykiskt störda lagöverträdare. Under seminariet tas upp, från respektive paneldeltagares perspektiv, såväl ämnen mer specifikt knutna till PLU:s förslag som mer övergripande och i någon bemärkelse tidlösa frågor. Till den senare kategorin hör exempelvis problem som ombud att hantera psykiskt störda klienter, prövningen av psykiskt störda mot de vanliga ansvarsförutsättningarna, och de olika ingångar som rättspsykiatrin respektive straffrätten har till de i någon bemärkelse gemensamma frågorna. Föreläsare: Malin Leffler är advokat och delägare vid Roschier dvokatbyrå. Hon leder advokatbyråns M&-avdelning i Sverige. Malin Leffler har lång erfarenhet av projektledning i samband med inhemska och gränsöverskridande transaktioner och företräder regelbundet stora svenska och internationella klienter, särskilt inom riskkapitalbranschen. Markus Olsson är advokat och verksam inom M&-avdelningen vid Roschier dvokatbyrå i Stockholm. Han har erfarenhet av att arbeta som projektledare i inhemska och internationella transaktioner, bl.a. från tidigare anställning vid Slaughter and May i London. Johanna Wärnberg är biträdande jurist verksam inom M&-avdelningen vid Roschier dvokatbyrå i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på FORX ank som bankjurist, där hon bl.a. fick insyn i vikten av god projektledning från ett klientperspektiv. Johanna Wärnberg är medlem i Finlands dvokatförbund och har erfarenhet av att, i Sverige och Finland, projektleda såväl inhemska som internationella transaktioner. Föreläsare: laes Lernestedt är professor i straffrätt vid universitet. Han är författare till en rad böcker och publikationer inom straffrätten. laes Lernestedt deltog som expert i Psykiatrilagsutredningens referensgrupp knuten till den särskilda arbetsgruppen för straffrättsfrågor. engt Ivarsson är ordförande i Sveriges advokatsamfund och verksam som advokat vid Kihlstedts dvokatbyrå i Linköping. Han har under sex år varit ordförande i Östergötlands försvararkollegium och har lång erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare samt att i de sammanhangen företräda psykiskt sjuka. engt Ivarsson deltog som expert i Psykiatrilagsutredningen. Marianne Kristiansson är adj. professor i rättspsykiatri vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon är också verksamhetschef vid Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska avdelning i Stockholm och vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen. Marianne Kristiansson deltog som expert i Psykiatrilagsutredningen. Stockholm 5

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER VILKA ÄR ADVOKATER ADVOKATER 6 Legally yours 6 2011 AS? Vi frågade Sveriges advokater vem de själva skulle anlita om de behövde en advokat. De valde en kunnig och vass processjurist. Och en ekobrottsexpert

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande 942 SKILJEDOMSRÄTT Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande HANS DAHLBERG KOLGA & ROBIN RYLANDER* 1. Inledning IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 1 tjänar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER våren 2014. Nu även med kursnyheter hösten 2014

Advokatsamfundets. KURSER våren 2014. Nu även med kursnyheter hösten 2014 dvokatsamfundets KUS våren 2014 Nu även med kursnyheter hösten 2014 eviderad februari 2014 dvokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Stockholm den 29 december 2006. Yttrande i mål T 2448-06; Anders Jilkén./. Ericsson AB

Stockholm den 29 december 2006. Yttrande i mål T 2448-06; Anders Jilkén./. Ericsson AB HÖGSTA DOMSTOLEN Box 2066 103 12 Stockholm Stockholm den 29 december 2006 Yttrande i mål T 2448-06; Anders Jilkén./. Ericsson AB Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ( Institutet ) har beretts

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER våren 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

Advokatsamfundets. KURSER våren 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! dvokatsamfundets KUSE våren 2011 Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! dvokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2013

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2013 Advokatsamfundets KURSR hösten 2013 Uppdaterad augusti 2013 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014 Advokatsamfundets KUS hösten 2014 Uppdaterad augusti 2014 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2012

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2012 Advokatsamfundets KUS hösten 2012 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! Advokatsamfundets KUS hösten 2011 Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen! Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen?

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? GWA ARTIKELSERIE Titel: Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? Rättområde: Bolags- och börsrätt Författare: Bolags- och börsrättsgruppen Emelie Terlinder Datum: 2005-12-19 Nyhetsbrev Ny

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Kommittédirektiv En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Dir. 2014:84 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag

Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag R-2004/0223 Stockholm den 18 februari 2004 Till Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag 1. Bakgrund Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer