Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer Vi på Ståhl vet vad ändamålsenliga lokaler och trygga, trivsamma bostäder betyder i människors vardag. En viktig förklaring till det är att vi är ett familjeföretag. För oss är det naturligt att finnas nära människor och visa omtanke om både dem och vår miljö. Lika självklart är det att vi ser och agerar långsiktigt. Det är så vi under drygt 60 år byggt upp både en stabil verksamhet och goda relationer till våra hyresgäster, som vi alltid sätter i första rummet. Med samma öppna sinne ska vi fortsätta att utveckla ett ovanligt mänskligt fastighetsbolag. Omslaget visar Stallbacken, Örebro

2 2008 i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 Året som gått 6 VD har ordet 9 Våra marknader 10 Fjärde Storstadsregionen 12 Vision & affärsidé 14 Mål 15 Lokalmarknaden 16 Bostadsmarknaden 18 Fastighetsutveckling 20 Miljöarbete 22 Organisation 24 Styrning & ledning 26 Fastighetsvärden 28 Finansiell verksamhet 30 Möjligheter & risker 32 Förvaltningsberättelse 34 Flerårsöversikt 35 Årsredovisning Våra fastigheter 50 Personal 56 Årsredovisningen är producerad av Jerhammar & Co reklambyrå i samarbete med Henry Ståhl Fastigheter AB. Foto: Conny Ekström, Brita Nordholm, Leif Hallberg, Sofia Paunovic. Miljömärkt trycksak Norrköpings Tryckeri Tryckeri AB AB Årsredovisningen är tryckt på Cyclus 100 % returfiberpapper från Dalum Papir, som har de lägsta utsläppen och minsta energiförbrukningen i världen jämfört med andra pappersproducenter (jämfört med EU BAT). Genom att använda returfiberpapper reduceras exempelvis koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med nyfiberpapper.

3 100% 100% 33% ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på Ståhl att våra kunder verkligen ska känna att vi sätter dem i första rummet. Hos oss ska du mötas av engagerade medarbetare som finns nära dig, är lyhörda och lätta att nå. LÅNGSIKTIGHET är för oss på Ståhl att underhålla och utveckla våra fastigheter med eftertanke och att ta ansvar. Det är så vi har byggt upp vår verksamhet sedan Det är så vi blivit ett stabilt Henry Ståhl Fastigheter AB företag och en trygg värd....dessa är våra värdeord. 100% Fastighets AB Pelix Förvaltnings AB Ståhl Invest AB Realvärden Henry Ståhl Diverse vilande bolag 100% AB Norrköpings- Fundamentet 100% Fastighets AB Skvallertorget 100% 100% Fastighetsbolaget Krejaren 15 AB Fastighetsaktiebolaget Kretia 100% 100% Förvaltnings AB Constructor 50% Förvaltnings AB Viddviken 100% 100% 100% Henry Ståhl Fastigheter i Linköping AB Fastighetsbolaget Spetsen HB Henry Ståhl Fastigheter i Uppsala AB Förvaltningsaktiebolaget Bråviken Förvaltnings AB Hamnbron Östergötlands Allmänna Fastighets AB Henry Ståhl Fastigheter i Karlskoga Holding AB 100% Henry Ståhl Fastigheter i Karlskoga AB 50% 100% 100% 60% 100% Allmänna Fastighets AB & Co KB Fastighetsaktiebolaget Nya Torget Kungsbävern KB KB Centrumfastigheter

4 ÅRET SOM GÅTT i korthet Marknadsområden, andel Årets resultat Årets resultat efter skatt uppgick till 45 mnkr (63). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 81 mnkr (84). Förvärv Under året har sju fastigheter förvärvats, samtliga i Fjärde Storstadsregionen: fyra i centrala Norrköping och tre i centrala Linköping. Fastigheterna i Norrköping har en uthyrningsbar yta uppgående till kvm och ett bedömt hyresvärde för 2009 på 13 mnkr. Fastigheterna i Linköping har en uthyrningsbar yta uppgående till kvm och ett bedömt hyresvärde för 2009 på 21 mnkr. Försäljningar Henry Ståhl Fastigheter äger en tredjedel 88,0 av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Kretia. Kretia ägde vid ingången av året 86,0 29 bostadsfastigheter i attraktiva lägen i centrala Malmö. 84,0 Vid utgången av året har 25 fastigheter avyttrats. 82,0 80,0 78,0 Förvaltningsresultat Mkr Mnkr Norrköping-Linköping 71 % Örebro-Kumla 15 % Uppsala-Stockholm 14 % Resultat Resultat från från den den löpande förvaltningen 76,0 74,0 72, År Bolaget har fastigheter på följande marknadsområden: Yta, kkvm Hyror, mnkr Andel,% Norrköping-Linköping % Örebro-Kumla % Hyresintäkter per ort Ytor per ort Uppsala-Stockholm % % Hyresintäkter Nyckeltal Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftnetto, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Norrköping 55 % Kumla 8 % 59 Norrköping 60 % Kumla 1077 % 63 Linköping 16 % Årets resultat, mnkr Örebro 7 % Uppsala 10 % Stockholm 4 % Linköping 13 % Örebro 6 % Uppsala 9 % Stockholm 2 % Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Uthyrningsgrad - yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 40,0 44,2 40,0 Direktavkastning, % 7,6 8,0 7,7 Genomsnittlig låneränta per 31 december, % 4,0 4,6 4,4 Genomsnittlig räntebindningstid per 31 december, år 2,8 4,8 4,8 Lokaler 68 % Bostä

5 4% 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT Henry Ståhl Fastigheter AB omfattar, vid utgången av 2008, ett bestånd av 75 fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka kvm, exklusive garageytor kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tre regionala marknadsområden, som kännetecknas av positiv tillväxt och goda framtidsutsikter. I Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhålls och utvecklas fastigheterna långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning. Hyresvärdet för 2009 beräknas uppgå till 433 (377) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping-Linköping 71 %, marknadsområde Örebro-Kumla 15 % och marknadsområde Uppsala-Stockholm 14 %. Fastighetsbeståndet har ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är för % respektive 32 %. Den uthyrningsbara ytan utgörs av butikslokaler 17 %, kontor 37 %, industri/lager 10 % och bostäder 36 %. Del av totalt driftnetto NORRKÖPING Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 237 mnkr % 53% 53% LINKÖPING Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 69 mnkr % 53% 16% 16% ÖREBRO Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 32 mnkr % 8% 8% 8% KUMLA Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 35 mnkr % 8% 8% UPPSALA Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 44 mnkr % 11% 11% 11% STOCKHOLM Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 16 mnkr % 4% 11% 4% TOTALT Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 433 mnkr

6 78,0 76,0 74,0 72,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72, År År År VERKSAMHETSÖVERSIKT 5 Hyresintäkter Hyresintäkter per orthyresintäkter per ortper ortper ort Ytor per Ytor ort per Ytor ort ort per Ytor ortper ort Hyresintäkter Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Ytor Norrköping Norrköping 55 Norrköping % 55 Norrköping % Kumla 55 % 855 Kumla %% Kumla 8 % Kumla 8 % 8 % Linköping Linköping 16 % Linköping 16 Linköping % 16 Uppsala % 16 Uppsala 10 % % Uppsala 10 % Uppsala 10 % 10 % Örebro 7 Örebro % Örebro 7 % Örebro 7 % Stockholm 7 % Stockholm 4 % Stockholm 4 % Stockholm 4 % 4 % Norrköping Norrköping 60 Norrköping % 60 Norrköping % Kumla 60 % Kumla % 10 Kumla % Kumla 10 % 10 % Lokaler Lokaler 68 % Lokaler 68 % Lokaler Bostäder 68 % Bostäder 6832 %% Bostäder 32 % Bostäder 32 % 32 % Lokaler Lokaler 64 % Lokaler 64 % Lokaler Bostäder 64 % 64 Bostäder 36 %% Bostäder 36 % Bostäder 36 % 36 % Linköping Linköping 13 % Linköping 13 Linköping % 13 Uppsala % 13 Uppsala 9 % Uppsala 9 % Uppsala 9 % 9 % Örebro 6 Örebro % Örebro 6 % Örebro 6 % Stockholm 6 % Stockholm 2 % Stockholm 2 % Stockholm 2 % 2 % Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Lokalfastigheterna är till största delen centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 19 %, 51 % respektive 30 %. Uthyrningsgraden är 97 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka 900 kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under talen. Bostäderna är i princip fullt uthyrda. GRIPEN 8, 9 NORRKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter i Linköping. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st., alla i centralt läge. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två fastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Det centralt belägna innehavet är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en uthyrningsgrad på 90 %. Den genomsnittliga hyresintäkten för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm. DRUVAN 22 LINKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Beståndet omfattar en lagerfastighet i utkanten av Örebro och fyra fastigheter belägna mitt i centrum. De senare utgörs framförallt av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Uthyrningsgraden för ortens lokalytor uppgår till 97 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Hyresintäkten för centralt belägna lokaler under 2009 beräknas i genomsnitt till cirka kr/kvm. BROMSGÅRDEN 1 ÖREBRO Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Beståndet utgörs till en tredjedel av butiker och kontor, vilka är belägna mitt i Kumla centrum. Resterande två tredjedelar består av bostäder, vilka också är centralt belägna. Lokalerna har en uthyrningsgrad på 97 %, medan uthyrningsgraden för bostäder är 98 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka 900 kr/kvm. KÖPMANNEN 6 KUMLA Henry Ståhl Fastigheter äger sju fastigheter i Uppsala. Beståndet är koncentrerat till centrum förutom en fastighet, som ligger i köpcentrumområdet Fyrisborg. Det centrala innehavet består av butiks-, kontors- och bostadsytor och har en uthyrningsgrad på 100 %. Fastigheten i köpcentrumområdet Fyrisborg har en uthyrningsgrad på 92 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm. Samtliga bostäder är uthyrda och har en mycket låg omflyttning. LUTHAGEN 78:1 UPPSALA Henry Ståhl Fastigheter äger en fastighet i Stockholm och en i Solna. Fastigheten i Stockholm är en fint renoverad sekelskiftsbyggnad belägen på Nybrogatan. Fastigheten i Solna är en nyligen renoverad kontorsfastighet. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm i fastigheten som är belägen i Stockholm och cirka kr/kvm i fastigheten som är belägen i Solna. KREJAREN 15 STOCKHOLM

7 6 ÅRET SOM GÅTT Flera skäl till en stark framtidstro I en kommentar till det gångna året är det omöjligt att undvika den globala finanskrisen, som i sin förlängning inneburit en kraftig påverkan även på vår inhemska fastighetsbransch. Det är dock lika ofrånkomligt att omgående konstatera att Henry Ståhl Fastigheter klarat sig relativt opåverkat genom Bolagets starka position i dagsläget kan bland annat förklaras av de konsekvent genomförda strategierna: att vara ett lokalt förankrat fastighetsbolag med koncentration på ett fåtal marknader och att flytta huvudfokus från byggnaderna till hyresgästerna. Uppenbarligen är det så, att ett starkt varumärke som innehas av en välkänd, lokalt stor aktör utgör en avgörande marknadsfördel när konjunkturen sviker. En annan stor fördel för bolaget är dess ägarbild. En stark, privat och långsiktig ägare ger möjlighet att satsa på uthållig lönsamhet med goda nyckeltal och kassaflöden över tiden. Många av konkurrenterna kämpar som bekant med kvartalsvisa resultatkrav och ägarnas intressen i dagsaktuella aktiekurser. Slutsatsen är lika enkel som självklar; Henry Ståhl Fastigheter AB står starkt! Starkt resultat även 2008 Resultatet för 2008 uppgick till 45 mnkr vilket innebär ytterligare ett år med ett mycket gott resultat. Resultatet från den löpande förvaltningen uppgick till 81 mnkr. Samtliga tre marknadsområden, Norrköping-Linköping, Örebro-Kumla, Uppsala- Stockholm, har levererat driftnetto och resultat helt enligt planer och prognoser var ett år med fortsatt framgångsrik uthyrning. Vi har återigen varit lyckosamma med arbetet kring kommersiella lokaler och vakanserna för bostäder ligger fortsatt mycket lågt. Fastighetsvärden Under året har värdena på våra fastigheter varit oförändrade. Något högre direktavkastningskrav har kompenserats av högre driftnetton. Räntorna har under slutet av året sjunkit kraftigt. Riskspridningen vad gäller våra hyresintäkter, de låga räntorna samt ökade driftnetton bör i förlängningen medföra högre fastighetsvärden. Nyckeltalen för justerad soliditet och räntetäckningsgrad var vid årsskiftet 40 % och 2,1. Åtgärder för framtiden Det under hösten genomförda förvärvet av fem fastigheter i Norrköping-Linköping, tillsammans med erforderliga personalförstärkningar, gör att bolaget nu ytterligare stärker positionerna i Fjärde Storstadsregionen samtidigt som kassaflödena kraftigt har förbättrats. Ett kontor är öppnat i Linköping för att kunna ge ännu bättre service till hyresgästerna där.

8 ÅRET SOM GÅTT 7 Hanteringen av finansieringsfrågorna har, som tidigare, styrts av mottot begränsad risk. Detta till trots har bolaget lyckats synnerligen väl med skuldförvaltningen, vilket visas av de relativt låga räntekostnaderna. Liksom under tidigare år har mycket arbete lagts ned på ambitionen att skapa ett gemensamt marknadsbolag för Fjärde Storstadsregionen. Förhoppningen är att verksamheten ska vara i drift under början av 2009 och att Henry Ståhl Fastigheter ska vara en av de drivande parterna från näringslivet. VD-byte Vid årsskiftet slutade Peter Karlström, bolagets VD sedan fem år tillbaka. Han efterträds under början av 2009 av Esbjörn Larsson, som valts ut efter en noggrann rekryteringsprocess. Förväntningarna på Esbjörn är höga och övertygelsen är stark att han ska lyckas väl med att förvalta bolagets värderingar och traditioner. Framåtblick De flesta experter är ense om att den ekonomiska krisen kommer att fortsätta och eventuellt förstärkas under Även Henry Ståhl Fastigheter kommer naturligtvis att påverkas om denna allmänna profetia infrias. De problem som då kan uppstå har bolaget tagit höjd för. Branschens kraftigt ändrade förutsättningar medför emellertid också möjligheter, framför allt för bolag med goda finanser och snabba beslutsvägar. I krisens spår uppkommer säkerligen många tillfällen till bra fastighetsaffärer. Bolaget studerar kontinuerligt läget på transaktionsmarknaden och är berett att göra strategiska förvärv om avkastningskraven är rimliga. Fjolårets köp är exempel på detta. Ett ännu större engagemang kommer att läggas på bolagets utvecklingsfastigheter. Investeringar i egna fastigheter ger bättre alternativkalkyler och direktavkastning än vid nyförvärv. Dessutom kommer insatserna att ha en positiv effekt på de aktuella stadsmiljöerna och på vårt varumärke. Henry Ståhl Fastigheter AB kommer att fortsätta sträva mot samma vision, med samma strategier som tidigare. Ett ännu större fokus på våra tydliggjorda verksamhetsmål samt fortsatt goda prestationer från all personal kommer medföra ett framgångsrikt 2009, detta trots en viss osäkerhet över hur krisen och dess effekter kommer att utvecklas. Det råder ingen tvekan om att bolaget under de kommande åren kommer att lämna positiva resultat och kassaflöden. Prognosen för 2009 indikerar ett resultat- och ett kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgående till 99 respektive 80 mnkr. Som styrelsens ordförande vill jag tacka ledningen och alla anställda för ett synnerligen gott arbete under 2008, ett arbete som har legat till grund för bolagets goda ställning och ovanstående positiva tongångar. Uppenbarligen är det så, att ett starkt varumärke som innehas av en välkänd, lokalt stor aktör utgör en avgörande marknadsfördel när konjunkturen sviker. JAN LINDEROTH STYRELSENS ORDFÖRANDE

9 8 VD-KOMMENTAR Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Ståhl är ett solitt och välskött familjeföretag, som det är ett privilegium att få vara med och vidareutveckla. ESBJÖRN LARSSON VD VÅR RECEPTION, DROTTNINGGATAN 36 NORRKÖPING

10 VD-KOMMENTAR 9 VD har ordet Ståhls nye VD, Esbjörn Larsson, är 44 år och tillträdde som ny VD för Henry Ståhl Fastigheter AB den 1 mars Jag är född in i byggbranschen och har ägnat större delen av mitt yrkesverksamma liv åt fastigheter och byggproduktion senast som fastighetschef på Stångåstaden, som är Linköpings kommuns bostadsbolag. Där arbetade jag med vårt underhållsprogram, fastighetsaffärer samt nyproduktion. Stångåstaden bildade tillsammans med privata aktörer ett gemensamt utvecklingsbolag; Byggutveckling Svenska AB. Som VD för detta bolag hade jag uppdraget att utveckla industriell byggproduktion av bostäder i syfte att sänka produktionskostnaderna. Tidigare har jag även varit VD för Enista Återvinning i Norrköping under perioden när Sydkraft, senare Eon, ägde Enista. Dessförinnan arbetade jag under många år inom NCC, bland annat som regionchef i Östergötland. Min utbildning till gymnasieingenjör kompletterade jag med en Bachelor of Science vid University of Wyoming. Min tid i USA möjliggjordes av ett idrottsstipendium i längdskidåkning. Innan jag åkte till USA tillhörde jag den svenska junioreliten. Idag har jag ersatt längdåkningen med tränarroll för barnen i handboll och ishockey. Men när tillfälle bjuds åker jag gärna skidor. Jag bor med min familj i Malmslätt utanför Linköping. Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Ståhl är ett solitt och välskött familjeföretag, som det är ett privilegium att få vara med och vidareutveckla. Det är naturligtvis för tidigt att komma med en programförklaring, men mina ambitioner är att tillsammans med mina medarbetare bygga vidare på Ståhls starka varumärke och fortsätta att förstärka kundorienteringen.

11 10 VÅRA MARKNADER Fokus för en effektiv förvaltning Ståhl har en stark bas i ett fastighetsbestånd som är samlat till tre strategiskt belägna och expansiva regioner med en välutvecklad infrastruktur. MAGNUS JONSSON NORRKÖPING

12 VÅRA MARKNADER 11 Vi är idag verksamma på tre marknadsområden, Norrköping-Linköping, Örebro- Kumla och Uppsala-Stockholm. Vår koncentration till dessa marknader ger oss goda affärsmöjligheter genom en effektiv förvaltning och mycket god kunskap om våra hyresgäster och de lokala förhållandena. Fastighets- och hyresmarknadens utveckling är starkt beroende av den långsiktiga ekonomiska tillväxten inom såväl riket som varje enskild region. Viktiga förutsättningar för en sådan tillväxt är inflyttning av arbetskraft, tillgång till god infrastruktur och utveckling av företagandet. Norrköping Staden är belägen vid Bråviken. Genom tätorten passerar såväl E 4 och E 22 som Södra Stambanan. I utkanten av stadskärnan ligger landets snabbast växande flygplats, med såväl utrikes linjeflyg som charter och fraktflyg. Norrköpings hamn är en dominerande fullservicehamn på Ostkusten. Arbetsmarknaden består bl.a. av privat tjänstesektor 51 %, offentliga tjänster 33 % och tillverkningsindustri 14 %. Kommunens utveckling är stark med ökande befolkningstal och ett aktivt näringsliv. Etableringen av universitetet har inneburit mycket positivt för staden och efterfrågan på lokaler. Hyresnivåerna på lokaler är stigande och då framförallt i unika lägen i Industrilandskapet. Bostadsefterfrågan har varit god det senaste året och är stabil. Vi arbetar nu med att ytterligare minska omflyttningarna i bostadsbeståndet. Tillsammans med Linköping utgör detta en mycket expansiv region i Sverige. Våra hyresnivåer Norrköping Kontor: kr/kvm Butiker: kr/kvm Industri/Lager: kr/kvm Bostad: kr/kvm Linköping Linköping är länets residensstad. Både E 4 och Södra Stambanan går genom tätorten. Här finns även en cityflygplats med internationellt flyg. Arbetsmarknaden består bl.a. av privat tjänstesektor 45 %, offentliga tjänster 38 % och tillverkningsindustri 15 %. Tillsammans med Norrköping bildas Fjärde Storstadsregionen, båda städerna har mycket att vinna på samarbete och gemensam utveckling. Linköping har haft några år med svagare utveckling efter det starka slutet på 90-talet och inledningen av talet. Vi ser nu en ökad efterfrågan på lokaler i centrum. Mjärdeviområdet har fortfarande för låga hyresnivåer. Vi är en aktör som allt mer låter tala om sig i Linköping, och det vore strategiskt intressant med ytterligare förvärv. Örebro-Kumla Dessa städer är centralt belägna i Örebro län. Området har tillgång till såväl E 18 och E 20, som järnväg och flygplats med reguljärtrafik, charter och fraktflyg. Arbetsmarknaden i Örebro består bl.a. av vård och omsorg 22 %, utbildning och forskning 13 %, företagstjänster 12 %, tillverkningsindustri 12 % och handel 9 %. Detta är också en spännande tillväxtregion, där vi lyckosamt har kunnat komplettera vårt Kumlabestånd med fina lokalfastigheter centralt belägna i Örebro. Örebro bygger mycket av sin tillväxt på handel och tjänsteföretag. Kumla har en tuffare arbetsmarknad men är en uppskattad bostadsort i en expansiv region. Linköping Kontor: Butiker: Bostad: Örebro-Kumla Kontor: Butiker: Bostad: kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Uppsala-Stockholm Uppsala är landets fjärde största kommun och tillhör den starka och expansiva Mälardalsregionen. Genom Uppsala går både E 4, riksväg 55 och 72 samt Ostkustbanan. Arbetsmarknaden består bl.a. av vård och omsorg 21 %, utbildning och forskning 19 % samt handel och kommunikation 16 %. Fastighetspriser och hyror är de högsta inom vårt bestånd. Regionen förväntas ha en fortsatt god utveckling. I Stockholmsområdet har vi en kontorsfastighet belägen i Solna samt en fastighet på Östermalm. Uppsala-Stockholm Kontor: kr/kvm Butiker: kr/kvm Bostad: kr/kvm

13 12 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN Sveriges smartaste marknad EU har pekat ut Fjärde Storstadsregionen som en av Europas starkaste IT-regioner, och som logistikcentrum hör den till de två främsta i landet. Ett storstadsområde uppbyggt kring två stadskärnor med korta avstånd och stor valfrihet när det gäller boendemiljöer. Ett näringsliv med sällsynt goda förutsättningar för såväl basindustri som nya branscher. Och ett attraktivt utbud av arbeten. Fjärde Storstadsregionen är kanske landets smartaste marknad för boende, arbete och företagande. Läget är centralt. Inom 20 mils radie finns halva Sveriges befolkning och 30 % av industriproduktionen. Inom 24 timmar når man 100 miljoner människor med landeller sjötransporter. Här befinner man sig, fritt uttryckt, mitt i smeten. Många starka bitar i en attraktiv helhet Regionen har omkring företag och invånare. Detta bidrar till många och spännande arenor för möten och nätverk allt från stora företagsparker till mindre, och mer nischade, mötesplatser. Här finns representanter för starka företag inom branscher som flygteknik, biogastillverkning, mjukvara, kommunikationsteknik, transport och logistik, papper och förpackning. EU har pekat ut Fjärde Storstadsregionen som en av Europas starkaste IT-regioner, och som logistikcentrum hör den till de två främsta i landet. Genom regionen går såväl E 4 och E 22 som Södra Stambanan. Här finns också Sveriges näst största hamn och två internationella flygplatser. En drivkraft i utvecklingen är Linköpings universitet med studenter, 350 professorer och verksamhet i både Linköping och Norrköping. Två städer en region Gränser bevarar traditioner, och bevarade egenheter skapar mångfald. Norrköping och Linköping drar och kompletterar varandra med sina specifika egenskaper och styrkor. Omkring arbetspendlar dagligen häremellan. Restiden från stadskärna till stadskärna är cirka 27 minuter med tåg, 30 med bil. Utvidgas perspektivet finns arbetstillfällen inom ett pendlingsavstånd på 50 minuter. Både Norrköping och Linköping erbjuder fantastiska möjligheter för dem som söker närhet till varierande naturmiljöer Kolmårdens skogar, Östgötaslätten, spännande vattendrag och genuin skärgårdsmiljö. Boendepriserna ligger ännu långt under dem i de övriga storstadsregionerna. Vattenkonsten 5 NORRKÖPING

14 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN 13 Under året har Ståhl förvärvat sju fastigheter i regionen, fyra i Norrköping och tre i Linköping. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till omkring 320 mnkr och den totala, uthyrningsbara ytan till cirka kvm. Förvärvspriset fördelas mellan Norrköping och Linköping med 112 respektive 208 mnkr. Av den uthyrningsbara ytan finns kvm i Norrköping och kvm i Linköping. Byggnadsår 1800-tal/1954/1984 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Gripen 8, 9 Fastigheten omfattar ett helt kvarter och består av sex byggnader mitt i centrala Norrköping. Den är belägen utmed Drottninggatan och binder samman handeln i city med vårt eget småskaliga handelskoncept i kvarteret Knäppingsborg. Fastigheten innehåller butiker inom ett brett intervall. Här verkar hyresgäster som Ticket Resebyrå, Forex Valuta, Resia, Sköna Skon, LAN Assistans, pub och restauranger. Korpen 20 Med ett läge mitt i centrala Norrköping passar fastigheten, bestående av två byggnader, utmärkt in i vår befintliga portfölj med centrala fastigheter i kommunen. Den har en bra hyresgästmix med butiks- och restaurangytor i markplan och kontorsytor i attraktiva lägen ovanför. Största hyresgästerna är Sy och Sticka, Restaurang Olai Puben och Arbetslivsresurs. Knäppingsborg 8 Fastigheten är granne med vårt eget kvarter Knäppingsborg, där vi är mitt uppe i förädling och utveckling av ett helt kvarter för småskalig handel, inspirerande kontorsmöjligheter och annorlunda boendemiljöer. Förvärvet införlivas i projektet och kommer på sikt att utgöra ett spännande tillskott som skapar mervärde för kvarteret Knäppingsborg som företeelse. Största hyresgästerna är Miljöinvest och Grammofon Q. Vårdtornet 7, 13 Vi är sedan tidigare stora fastighetsägare i Industrilandskapet i Norrköping. Vårdtornet är ytterligare ett tillskott i det beståndet. Förvärvet är strategiskt och ger oss möjligheter och svängrum inför framtiden. Fastigheten är en resurs vad det avser att lösa parkeringsfrågan för stadsdelen, en fråga som är av yttersta vikt både för oss och för andra fastighetsägare i området. Vi har skapat idéskisser över parkeringshus för uppemot 400 platser och har tillsammans med kommunen påbörjat processen med att ta fram en detaljplan. I dag är Landbloms Gummi vår hyresgäst i fastigheten. Druvan 22 Fastigheten är en stor kontors- och bostadsbyggnad mitt i Linköping centrum. Fastigheten har ett utmärkt läge utmed Stångån och ligger i direkt anslutning till framtidsplanerna om ett nytt resecentrum. Druvan ligger också i anslutning till våra, sedan tidigare ägda, centrala fastigheter i Linköping. Största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Landstinget i Östergötland, Modina Kompetens AB och Wahlbecks Mattor. Borgmästaren 2 Fastigheten ligger i bästa centrala läge. Vi äger sedan tidigare grannfastigheten Borgmästaren 11. Fastigheten är, med sin mix av bostäder och kommersiella lokaler, ett fint tillskott till våra övriga centrala fastigheter i Linköping. Största hyresgästerna är Restaurang Bishop, Landstinget i Östergötland och Vimmerby Tidning och Tryckeri. Elddonet 2, 11, 12 Elddonet är den fastighet av förvärven där bostadsdelen är övervägande, den är centralt belägen i ett populärt område för boende. I fastigheten har vi öppnat ett lokalkontor för att kunna ge våra hyresgäster i Linköping ännu bättre service. I och med lokalkontoret blir vi en aktör med ännu starkare närvaro på orten. Största hyresgästerna är Bröllopshuset, Delikatessbutiken och Elis Hedbro Herrekipering. Byggnadsår 1964 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1890/1904 Lokalyta, kvm 586 Bostadsyta, kvm 0 Hyresvärde, kkr 320 Byggnadsår 1929 Lokalyta, kvm 883 Bostadsyta, kvm 0 Hyresvärde, kkr 350 Byggnadsår 1962 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1940/1989 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm 761 Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1770-talet/1975/1971 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Gripen 8, 9 Norrköping Korpen 20 Norrköping Knäppingsborg 8 Norrköping Vårdtornet 7, 13 Norrköping Druvan 22 Linköping Borgmästaren 2 Linköping Elddonet 2, 11, 12 Linköping

15 14 VISION & AFFÄRSIDÈ Vision, affärsidé & mål Vår strategi för tillväxt är glasklar. I fokus står hyresgäster och medarbetare. Genom ett värderingsstyrt förhållningssätt strävar vi mot visionen. Vision Henry Ståhl Fastigheter AB ska vara den bästa hyresvärden på de marknader där vi verkar. Med det menar vi att vi ska: Ha den högsta kundnöjdheten. Ha en uthållig och god lönsamhet med en tätposition inom goda nyckeltal. Vara en omtalad och attraktiv arbetsgivare. Affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler som är väl anpassade efter hyresgästernas önskemål. Vi gör det med ett fastighetsbestånd som underhålls och utvecklas långsiktigt och ansvarsfullt av ett familjeägt, stabilt företag som verkat sedan Detta innebär att vi ska: Förädla, förvärva eller producera fastigheter med sådan långsiktig ekonomi att de förutom goda kassaflöden genererar värdetillväxt. Skapa värdetillväxt genom effektiva och kunniga medarbetare som kan ta tillvara varje kundkontakt och fastighets möjlighet till utveckling. Uppnå lönsamhet bland annat genom effektiva och lätthanterliga systemhjälpmedel. Vattenkonsten 5 NORRKÖPING

16 MÅL 15 Synlig soliditet % MÅL Synlig soliditet Övergripande finansiella mål Synlig soliditet: %. Räntetäckningsgrad: 1,5. Nyproduktion och större investeringar: avkastning lägst 7 %. % Verksamhetsmål 2009, ett urval Uthyrningsgrad, kommersiellt: 95 %. Uthyrningsgrad, bostad: 98 %. Driftnetto: 220 mnkr. Nöjd kundindex, lokal: genomförande under Nöjd kundindex, bostad: - Service: 83 %. - Produkt: 74 %. Nöjd medarbetarindex: 82 %. Miljömål under 2009: - Minskning av mediaförbrukning med 8 %. - Gröna kontor certifiering för samtliga våra kontor. - Ekologisk och miljövänlig produktion. - Fastighetsskötsel enligt fastslagen miljöplan. - Källsortering i alla våra fastigheter. Strategi Våra strategier omfattar de områden som är av stor betydelse för verksamheten. Dessa är: Ggr 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Målintervall Räntetäckningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad Målnivå År År Varumärke Henry Ståhl Fastigheter har en lång historia och vi har ett starkt varumärke. Sedan bolaget grundades 1947 av Henry Ståhl har vi varit förknippade med kvalitet och pålitlighet. Vi vårdar varumärket genom att ständigt fylla det med nya löften i enlighet med våra värdeord. Det ger oss fortsatt god styrka och hög attraktionskraft bland hyresgäster, medarbetare och andra samarbetspartners, både nuvarande och framtida. Värdeord Våra ledord öppenhet, omtanke och långsiktighet bygger vår värdegrund. De står för kärnvärden som handlar om hur vi ska agera och hur vi vill uppfattas. De är ledorden för de värderingar som genomsyrar Henry Ståhl Fastigheter. Medarbetare Inom Henry Ståhl Fastigheter utvecklar vi ständigt våra medarbetare, deras arbetsmiljö och hälsa. Organisationen anpassas fortlöpande efter nya krav och omvärldens utveckling. Organisation Verksamheten bedrivs inom tre marknadsområden som har stöd av de centralt placerade servicefunktionerna. Marknadsområden För arbetet inom marknadsområdena finns såväl kvantitativa som kvalitativa mål med handlingsplaner. Samtliga planer genomsyras av hyresgästfokus, ekonomi-, miljö- och säkerhetstänkande. Miljö Vi ska kontinuerligt arbeta med miljömedvetenheten inom företaget, både strukturellt och på individnivå. Grunden i vårt arbete är ett framtida miljöledningssystem. % Uthyrningsgrad - yta Uthyrningsgrad yta År Totalt Lokaler Bostäder Målnivå lokaler Målnivå bostäder

17 16 LOKALMARKNADEN Nära kontakt ger resultat Under året som gått har vi tecknat flera nya, spännande kontrakt på lokalsidan. Efterfrågan har varit bra och nyteckning har skett på goda nivåer. En synbar trend är att butiker ökar som andel av våra lokalhyresgäster. I tider av sämre konjunktur ser vi nu en ökad efterfrågan på tryggt värdskap och behovet av en tätare kommunikation med hyresgästerna. Vid utgången av år 2008 uppgår våra lokalhyresintäkter till 251 mnkr och fördelar sig enligt följande: Kontor 161 mnkr 64 % Butiker 72 mnkr 29 % Industri/lager 14 mnkr 6 % Övrigt 4 mnkr 1 % Och det genomsnittliga lokalhyresavtalet ser ut så här: Yta, kvm: 413 Hyra, kr: Snitthyra, kr/kvm: Kvarstående kontraktstid, månader: 24 VÅR HYRESGÄST TOMP BEER & SPIRITS BROMSGÅRDEN 1, ÖREBRO

18 LOKALMARKNADEN 17 Ståhls lokalbestånd utgör 68 % av de totala hyresintäkterna. För idag färdigställda lokaler är uthyrningsgraden 96 % ett mycket gott kvitto på vårt framgångsrika arbete med goda hyresgästrelationer och vår kunskap om funktionella lokaler i en attraktiv miljö. År 2008 har varit ett mycket spännande år inom vår lokaluthyrning. Efter det att vi summerade signalerna under sensommaren 2007, beslutade vi oss för att arbeta ännu lite närmare våra lokalhyresgäster, ett arbete som fokuserat på att i förtid gå igenom behov och önskemål om förändringar i hyresavtalen. Vårt arbete har genererat bra hyresnivåer och förlängning av många av avtalen.. Kontor Våra största kontorshyresmarknader är Norrköping, Linköping och Uppsala. I Norrköping fortsätter vakanserna att minska samtidigt som hyrorna fortsätter att öka något. Under året har vi tecknat flera nya hyresavtal, bland annat med Nordea i kvarteret Knäppingsborg. Nordea satsar här på sin storkundsenhet i en spännande och för bankverksamhet ny och innovativ miljö. Linköpingsmarknaden präglas av fortsatt relativt låg efterfrågan i Mjärdevi, även om vi under året har förlängt avtalet med Motorola samt avslutat om- och tillbyggnaden för Autoliv. I centrala Linköping har vi haft en god efterfrågan på effektiva kontorslokaler och förlängt kontrakten samt utökat ytorna för flera hyresgäster i kvarteret Decimalen. I Uppsala är Fyrisborg, kvarteret Årsta, vårt största hyresobjekt på kontorssidan. Även här har vi haft flera om- och nyteckningar av kontrakt på goda hyresnivåer. Butiker Butikskontrakt är en ökande andel av våra lokalkontrakt vilket i första hand är en följd av förvärv under senare år, framförallt i Linköping och Norrköping, men även ett resultat av utveckling och utbyggnad av befintliga fastigheter i vårt bestånd. Det största utvecklingsprojektet är kvarteret Knäppingsborg i Norrköping där vi skapar cirka kvm yta för småskalig handel i unik miljö. De 20 största hyresgästerna hos Henry Ståhl Fastigheter AB Swedbank AB Linköpings Universitet ICA Sverige AB Migrationsverket Den Danske Bank, Sverige Filial Sectra AB Uppsala Kommun Systembolaget AB AB Stockholms Auktionsverk Kunskapsskolan i Sverige AB Autoliv Electronics AB Kreatel Communications AB Arbetsförmedlingen Nordeabank Sverige AB (Publ.) Salléns Elektriska AB Landstinget i Östergötland Mercuri Internat. Sverige AB Modins Bil i Uppsala AB Kårservice Strålfors Svenska AB Lager och Industri Uthyrning av lager och industrilokaler har under senare år skett på relativt korta kontrakt. Framförallt logistikföretagen har själva haft en förhållandevis kort framförhållning i sina lokalbehov. Det är då extra roligt att konstatera att vi under året har hyrt ut flera lokaler inom detta segment på långa kontrakt. En treårsuthyrning på cirka kvm har gjorts till IVT Industrier AB i kvarteret Proppen, Norrköping. En annan uthyrning avser Systembolaget AB, som förlängt sitt hyresavtal med tre år, omfattande cirka kvm i fastigheten Lastaren, Örebro. Framtiden De senaste årens ekonomiska tillväxt har bromsat in mycket kraftigt under hösten Vi ser därför fram mot en period av fortsatt nära kontakter med våra hyresgäster för att kontinuerligt kunna omsätta deras lokalönskemål i effektiva lokaler i attraktiva miljöer. Vi ser också många nya hyresgäster som i turbulenta tider söker sig till en fastighetsägare som under mer än 60 år har byggt upp en stabil verksamhet och goda relationer till sina hyresgäster. Under hösten 2008 har vi genomfört interna riskanalyser av framtiden. I det mest extrema scenariot har vi simulerat ett hyresbortfall inom lokalsidan på drygt 15 %. Vid dessa simuleringar har vi riskbedömt alla hyresobjekt och klassificerat dem efter en tregradig skala, där klass 3 är högsta risk. Ett hyresbortfall på 15 % skulle innebära 50 % bortfall i klass 3, 25 % bortfall i klass 2 och 10 % hyresbortfall i övriga förhyrningar. I dessa riskantaganden har vi också kalkylerat med att nyuthyrningstakten skulle sjunka från dagens cirka 12 mnkr/år till 0 kr/år. Trots dessa dramatiska antaganden så klarar vi med marginal alla uppsatta krav för nyckeltal som soliditet, räntetäckningsgrad och kassaflöde. Sammanfattningen blir att bolaget och dess medarbetare med dagens verksamhet har en mycket god buffert för tuffa ekonomiska tider. Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror Fördelning efter kontraktens av lokalkontraktens förfallotid årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

19 18 BOSTADSMARKNADEN Konjunkturen stärker hyresrätten Växande befolkningstal i de regioner där vi är verksamma utgör en god grund för en fortsatt efterfrågan på våra bostäder. Som värd för bostäder i attraktiva lägen kommer vi också att gynnas av nya former för hyressättning, en uppgift vi nu ligger i startgroparna med på vår största marknad. Ståhls bostadsbestånd utgör 32 % av den totala uthyrningsvolymen. Inom våra bostadsmarknader råder i princip full uthyrning. Under det senaste året har även omflyttningen i beståndet sjunkit något och ligger nu på dryga 20 % ett gott bevis för vårt långsiktiga arbete med att hitta rätt bostad för respektive hyresgäst. Hyresrätten en utmärkt svensk boendeform Arbetet med att sprida kännedom om fördelarna med hyresrätten har fortsatt under året. Förändringen av formerna för hyressättning har gått något långsammare än vad vi har önskat, men på vår största bostadsmarknad, Norrköping, är vi nu beredda att gå in i systemet Rätt hyra. Detta system har som målsättning att förändra hyressättningen till att bättre motsvara hyresgästernas egna värderingar om attraktiviteten och utbudet i boendet. UTDRAG UR KUNDENKÄT Kan Kan tänka sig att rekommendera Ståhl Kan tänka sig att rekommendera Ståhl ,1 % -6,1 % 93,9 % 93,9 % ,5 % -6,5 % 93,5 % 93,5 % ,9 % 93,1 % ,9 % ,1 % 100 % Dålig -100 el. motsv. -50 Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. 0 Inte 50 så bra 100 el. motsv. % Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Serviceindex Serviceindex -17,5 % -17,5 % 82,5 % 82,5 % Produktindex Produktindex -27,1 % -27,1 % 72,9 % 72,9 % Trivseln med Ståhl -9,7 % 90,3 % Trivseln med Ståhl -9,7 % ,3 % 100 Dålig el motsv. -50 Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. 0 Inte 50 så bra el. 100 motsv. % Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Norrköping-Linköping Dessa båda städer fortsätter sin framtidssatsning på en attraktiv och funktionell region, allt som allt bestående av 16 kommuner med totalt omkring invånare. Befolkningsökningen är fortsatt stark i framförallt storstäderna Norrköping och Linköping. Planeringsprocessen för projektet Ostlänken och dess koppling till Götalandsbanan fortsätter och de stationsnära lägena i huvudorterna blir allt mer attraktiva. Örebro-Kumla Två mycket bra bostadsorter i en spännande region. Kumla uppfyllde i somras sitt delmål på invånare och siktar nu vidare mot invånare. Arbetspendlingen är mycket stark även i denna region. Bostadsmarknaden i Örebro är klart mogen för en mer modern hyressättning, liksom flera andra delar av Sverige. Uppsala-Stockholm Bostadsbristen är fortfarande mycket stor i Uppsala, och det trots att man på senare år har byggt fler bostäder per invånare än någon annanstans i landet, enligt Boverket. Stadens centrum och infrastruktur dimensioneras för ett invånarantal på cirka personer, en ökning med cirka personer från dagens Framtiden Vi bedömer att hyresrätten kommer att stärkas i den osäkra ekonomiska tid som vi nu verkar i. Vi ser en stor efterfrågan på bostäder på samtliga marknader där vi är verksamma. I vår interna riskanalys av framtiden har vi antagit en bostadsvakans som ska öka till 6 %, en ökning till cirka 8 mnkr. En nivå för detta bestånd som vi aldrig under vår dryga 60-åriga historia har varit i närheten av. Även med detta extrema antagande klarar vi väl de uppsatta målen för våra nyckeltal inom de ekonomiska områdena.

20 BOSTADSMARKNADEN 19 JESSICA OCH ELIN SJÖGREN BOSTAD I KNÄPPINGSBORG 7, NORRKÖPING

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 5 Året som gått 6 9 Vision & affärsidé 10 11 Våra marknader 12 15 Lokaler 16 17 Bostäder 18 19 Fastighetsutveckling 20 21 Miljöarbete

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Årsredovisningen är producerad av Jerhammar & Co reklambyrå i samarbete med Henry Ståhl Fastigheter AB. Foto: Erik Johansson, Norrköping, Carl Hjelte, Stockholm Fastighetsbilder:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 0 A B Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7 Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19 Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 2010 Förvaltningsr apport

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål Delårsrapport januari juni 2010 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport första halvåret 2010 Denna rapport omfattar perioden 1 januari 30 juni 2010. Perioden i korthet - Nettoomsättning 23 771 kkr (24 181 kkr)

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING LJUS LOKAL MITT I CENTRUM Lokalen är belägen på Östra Storgatan 11 mitt i citykärnan, närhet till resecentrum och E4:an. Lokalen är ljus med stora fönsterpartier många

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer