vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16"

Transkript

1 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9

2 ledare Sveriges (näst) bästa skolor Vi lever i en alltmer globaliserad värld vilket skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Möjligheterna är enorma, alltifrån att kunna resa till nya platser och öka förståelsen för andra kulturer till att arbeta utomlands och att svenska företag kan finna nya marknader. Till utmaningarna hör en ökad konkurrens om jobben och om att få leverera varor och tjänster. Man kan välja att se denna utveckling som ett hot eller som en möjlighet. Sverige är i dag i allra högsta grad ett kunskapssamhälle och vi står oss i många avseenden väl i den internationella konkurrensen, men den dag vi slår oss till ro kommer garanterat kineser, amerikaner och andra att springa om oss. För att kunna möta framtiden med tillförsikt är det viktigaste vi kan ge våra barn och ungdomar en bra utbildning. Då kan de lättare klara livets alla utmaningar och bättre ta tillvara de möjligheter som ges. Eller som ett gammalt kinesiskt ordspråk säger: Om du ger din vän en fisk så blir han mätt för en dag, men om du lär honom fiska så blir han mätt hela livet. Därför tog kommunfullmäktige förra året beslut om en vision och strategiska mål för Lidingös framtid, där ett av målen just är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Än är vi inte där, men häromveckan fick vi ett gott betyg av Sveriges kommuner och landsting som presenterade en jämförelse mellan landets samtliga kommuner. Vid en sammanvägning av slutbetyg och ämnesprov för de elever som slutade grundskolan 2009 kom Lidingö på andra plats efter Danderyd. Resultatet sporrar oss naturligtvis till att vilja bli ännu bättre. För att lyckas med det måste vi attrahera de bästa skolledarna och lärarna, tillhandahålla bra skollokaler och erbjuda bra skolmat så att eleverna orkar med en hel skoldag. Just skolmaten har engagerat många elever och föräldrar de senaste månaderna. Här finns helt klart en förbättringspotential och när vi nu ska upphandla nya entreprenörer till våra skolkök har vi tagit till oss de många kloka synpunkter som har inkommit. I stället för att efterfråga lägsta pris får de som lämnar anbud tävla om kvalitet, vi möjliggör för mindre företag att lämna anbud, vi eftersträvar en större mängd ekologiska livsmedel och ställer krav på att mer mat ska lagas från grunden i skolköken. Har du andra förslag på hur vi kan förbättra skolan på Lidingö, hör gärna av dig till mig. Du kan ringa mig på eller skicka e-post till Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande INNEHÅLL Nyheter 3 Stor satsning på kulturen 4-5 Är tunnel en lösning för trafiken? 6 Ny entré med bättre service 10 Gruppboende för flyktingbarn 11 Fuktskador åtgärdas vårt Lidingö informationstidning från lidingö stad Hälsa 8-9 En hälsosam vardag Senior 7 Lättare välja hemtjänst och boende Näringsliv Företag med tillväxt i fokus Kultur 14 Kulturkalender 15 Lär dig bli författare 16 Vi testar badvattnet Adress: Lidingö stad, informationsenheten, Lidingö Webbplats: E-post: Redaktör: Lollo Flodenberg, tel Layout: Kaj Poikela Ansvarig utgivare: Madeleine Helleday, tel ISSN: Omslagsbild: Eva Johansson Tryckeri: Danagårds grafiska Tidningen trycks på miljövänligt papper Distribution: Posten Nästa nummer kommer i september Tr ycksak 2 vårt lidingö

3 nyheter foto: lollo flodenberg Lidingö populärast när flyktingar flyttar Lidingö tog emot överlägset flest vidareflyttade flyktingar förra året. Av de 163 personer som flyttade valde 30 Lidingö. Lidingö Tidning 14 maj 2010 Ny professur i möbelkultur Den 22 maj installeras Sveriges förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet, blir den förste innehavaren av professuren. Professuren är knuten till Carl Malmsten furniture studies, som ligger på Lidingö i Stockholm och är en del av universitetet. Möbelkultur är ett nytt ämne för en professur, och står för ett tvärvetenskapligt synsätt med möbler och konsthatverk som minsta gemensamma nämnare. I begreppet ryms även tillverkningsteknik, materialförståelse och funktion. Svenska Dagbladet 11 maj 2010 Stadens nye kulturchef, John Svensson, ser kulturen som en viktig del i vår hälsa. Stor satsning på kulturen Det händer så mycket mer på Lidingö än vad man tror och vi vill lyfta fram allt detta som arrangeras. Med ett bra samarbete kommer vi dessutom att kunna göra ännu mer, säger John Svensson, nytillträdd kulturchef. Den första april gick startskottet för stadens nya satsning på kultur och hälsa. Kultur- och fritidsförvaltningen fick då en egen avdelning som ska hitta nya vägar för att jobba med frågorna. Kultur och hälsa hör ihop. Genom kulturen bidrar vi även till den mentala och sociala hälsan. Men vi kommer också jobba med den fysiska delen, berättar John Svensson. I den nya avdelningen ingår Sagateatern, kulturutvecklare, kulturassistent, förenings- och aktivitetsutvecklare samt en hälsoutvecklare som börjar efter sommaren. Redan i dag har staden flera stora evenemang som Kulturnatten, Körfestivalen och Raoul Wallenbergdagen, och i framtiden hoppas man ytterligare kunna öka kulturaktiviteterna och samarbetet med olika aktörer på ön. Här kommer kulturutvecklaren Kalle Kahnlund spela en stor roll: Jag kan redan nu se, inte minst i mitt arbete med årets körfestival, vilket levande kulturliv det finns på ön. Jag hoppas att jag kan synliggöra och ta fram den kraft som finns både hos de nu väletablerade men också de osynliga kulturaktörerna, säger han. En viktig del i satsningen är samarbetet med de olika föreningar och aktörer som finns etablerade på ön. Under mina år som ungdomskulturutvecklare har jag lärt mig att evenemang och aktiviteter blir bäst om man jobbar fram dem tillsammans. Och det är något som jag tar med mig nu i vårt arbete med kultur och hälsa, säger John Svensson. SL får båtpendel till Nacka och Lidingö I höst blir det tätare turer med pendelbåten mellan Lidingö-Nacka och Nybroviken och SL-kortet kommer att gälla. Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd, berättar att den utökade trafiken är ett försök. P4 Radio Stockholm 27 april 2010 Lidingöbor är välutbildade 53 procent av de vuxna i Danderyd har minst tre års eftergymnasiala studier. Riksgenomsnittet ligger på 23 procent. Utöver Danderyd har Lund, Lidingö, Lomma och Täby den mest välutbildade befolkningen, enligt SCB. Svenska Dagbladet 21 april 2010 vårt lidingö 3

4 nyheter Är en tunnel lösningen på En bergtunnel är det som bäst uppfyller målen för en ny väg på sträckan mellan Skärsätra och Högberga, enligt Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. När förslaget till inriktningsbeslut togs upp i kommunfullmäktige i april blev beslutet dock en minoritetsåterremiss, vilket yrkades av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Lidingöpartiet och Centern. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade för förslaget till inriktningsbeslut, det vill säga en bergtunnel. Minoritetsåterremissen innebär att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna ville att ärendet skulle återremitteras. De yrkade återremiss för utredning av förslag till upprustad befintlig väg med planskilda korsningar i främst Skärsätra men även i Högberga. Det är nu kommunstyrelsen som avgör om ytterligare utredningar ska genomföras. Trots att det är ett komplext projekt att bygga en tunnel i ett bostadsområde är det bergtunnelalternativet som den politiska majoriteten i staden valde att föreslå för kommunfullmäktige. Det ska enligt förslaget bäst uppfylla målen för en ny väg vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö samt ha begränsad inverkan på naturmiljön. En fördjupad utredning som gjorts visar att berget på den aktuella sträckan är av bra kvalitet. Bergtunneln, som beräknas till cirka 300 meter, är tänkt att börja vid Idunavägen öster om Skärsätra station och gå genom berget. Tunneln ska sedan mynna ut öster om korsningen Kottlavägen/Södra Kungsvägen. 4 vårt lidingö Bergtunnelalternativet behöver dock först detaljprojekteras om staden beslutar sig för den inriktningen. Olika förslag på hur trafikplatsen vid tunnelns in- och utfart ska se ut för att göra en så liten inverkan på området som möjligt behöver också utredas. Vi räknar med att det kommer att ta minst ett år att komplettera utredningen och genomföra en detaljprojektering, därefter tar själva planarbetet ytterligare ett till två år, säger förvaltningschef Arne Noaksson. Kostnadskalkylen, som omfattar investering och fem års drift, är på 410 miljoner kronor med en osäkerhet på plus minus 70 miljoner kronor. In- respektive utfart till tunneln, byggd i cement. Tunnel Idunavägen, öster om Skärsätra station. Korsningen Kottlavägen/Södra kungsvägen, vid Mölna ängar. Lidingö stad/lantmäteriet/photomap ab

5 nyheter trafikproblemen? För- och nackdelar med tunnel Fördelar nya vägsträckningen påverkar inte Skärsätra skola. Kottlasjön kan behållas intakt och nyckelbiotoperna vid dess södra strand kan lämnas orörda. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Få privata fastigheter berörs. Plankorsningen i Skärsätra tas bort för genomfartstrafik och barriäreffekterna minskas. Plats ges för dubbelspår mellan Skärsätra och högberga, vilket SL planerar för. Kottlavägen blir kvar som i dag. Nackdelar Mynningarna kommer nära vissa bostadsfastigheter. Grön mark behöver tas i anspråk för tunnelmynning och cirkulationsplats i öster. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Markingrepp med schakt behövs vid Södra huvudledens anslutning vid Idunavägen. ombyggnad av Lidingöbanan med dragning över cirkulationsplatsen kan påverka omgivningen negativt. Risk att Parkvillan måste rivas för att möjliggöra en bra trafiklösning. Vägsträckningen över Mölna Ängar blir kvar. Bakgrund För att lösa trafiksituationen på sträckan mellan Skärsätra och Högberga har det gjorts omfattande utredningar. Tio alternativ har tagits fram och två av dessa (alternativ 3 och 5) har avfärdats i tidigare beslut. Övriga alternativ har sänts ut på bred remiss under våren En fördjupad undersökning av alternativ 2, bergtunnelalternativet, gjordes under hösten vårt lidingö 5

6 nyheter illustration: AIX Arkitekter AB Ungefär så här kommer den nya entréhallen att se ut efter sommaren. Ny entré och reception ger dig bättre service Stadshusets entréhall är just nu en byggarbetsplats. Men i slutet av sommaren kommer den välkomna med nytt ljus, rymd och en alldeles ny reception med ännu bättre service för dig som är Lidingöbo. 6 vårt lidingö Professor Sten Samuelson ritade stadshuset som stod klart att användas Sedan dess har inga större förändringar skett och behovet av en ordentlig renovering var stort. Huset var tekniskt sett slut. Så nu byter vi el, belysning, ventilation, glasfasad och uppdaterar huset till 2010-års standard, säger Lars Kühner, projektledare för ombyggnationen. Även de mötesrum som ligger i anslutning till entréhallen byggs om och får nya möbler och utrustning. Vigselrummet som är uppkallat efter Raoul Wallenberg renoveras också, men dess originalmöbler från 1970-talet kommer så långt det är möjligt att få vara kvar. Tack vare den nya ventilationen och glasfasaden kommer det att bli bättre luft i hallen och mötesrummen. De nya fönstren är energieffektiva vilket innebär att de behåller värmen inomhus när det är kallt ute och stänger ute värmen under till exempel sommaren. Vi vill behålla arkitektens idéer och tankar så de orange pelarna kommer att vara kvar liksom trädrastret i taket och marmorgolven. Det kommer att bli ljust och luftigt, säger Lars Kühner. När entréhallen är klar kommer också en helt ny reception att stå färdig. Den flyttas längre in i hallen, blir större och handikappanpassad. Flera personer kommer att arbeta med att ta emot dig som besökare, svara på frågor och vägleda dig rätt. Här kommer du även kunna låna våra datorterminaler för att lätt kunna göra ärenden på stadens webbplats. Har du bokat ett möte med någon av oss i stadshuset tar vi emot dig redan i receptionen. Vi bygger nu stegvis upp Lidingö stads kundtjänst som i slutet av 2011 ska omfatta alla verksamheter i stadshuset. Då ska du som Lidingöbo kunna överlämna din fråga, oavsett vad den gäller, vid första kontakten och få den omhändertagen. När det gäller vissa frågor kan du inom kort, via knappval i växeln, välja att komma direkt till kundtjänsten. Fördelen med att ringa direkt till kundtjänsten är att den är bemannad större delen av dagen och du kan få svar på många av dina frågor redan där. I samband med att den nya entréhallen och receptionen tas i bruk den 1 september, stängs passagen genom stadshuset. Läkarmottagningen kommer i stället att få en ny entré mot Lejonvägen. Under ombyggnationen är stadshuset öppet som vanligt, med vissa undantag: Vigslar flyttas till salongen i Lidingö museum. Konferensrummen på entréplanet kan inte bokas. Inga utställningar kommer att visas. Hissen i entréhallen kan inte användas tidigt på morgonen. Kennys restaurang är öppen som vanligt.

7 Senior Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden allt större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Lättare att välja hemtjänst och äldreboende Du kan nu själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ska komma hem till dig. Och den dag då du inte längre kan bo hemma kan du välja vilket äldreboende du vill ha. Christine Cederholm, är en av dem som har valt hemtjänstutförare. För mig kändes det naturligt att välja Lidingö stads hemtjänst. Och det blev verkligen helt rätt också. De tillgodoser precis mina behov, säger hon. För Christine är det viktigt att kunna leva sitt liv så normalt som möjligt då hon har MS och är rullstolsburen. Jag är en vuxen kvinna med barn och är van att få sköta mig själv. Det är underbart att kunna fortsätta ha ett självständigt liv, trots behoven av hjälp. Hemtjänsten fungerar som en enorm trygghet. De är urgulliga och positiva när de kommer hit, säger Christine Cederholm. Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Är man inte nöjd med sitt val kan man byta. Personligen tror jag valfrihet är bra. Det här är fortfarande nytt men i takt med att fler utövare etablerar sig och fler boenden byggs på ön så kommer valmöjligheterna att öka, säger Björn Engström. Vad är det då som ändrats? Inom hemtjänsten var man tidigare tvungen att välja olika utförare för de olika tjänsterna. I dag finns i stället nio utförare som kan ge dig hjälp med allt som du ska få hjälp med. Det betyder att du som beviljats hemtjänst själv kan välja om Lidingö stads hemtjänst eller ett privat företag ska utföra tjänsten. Kostnaden för dig är densamma oavsett vem du väljer. Inom vård- och omsorgsboende gäller sedan i år också valfrihet. Det innebär att du kan välja mellan Lidingö stads boenden och de privata utförare staden tecknar avtal med. I dag finns fem olika boenden att välja mellan, men fler är på väg. I Rudboda planeras till exempel för ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och ett annat boende planeras i Dalénum. På socialstyrelsens webbplats kan du jämföra de olika boendena. Vi som stad ställer höga krav på de företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att det är sunda företag och med rätt kompetens. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Det här blir ju en utmaning för företagen, sköter de sig inte kommer de att tappa sina kunder, säger Björn Engström. foto: kaj poikela Sommar på Hustegaholm Den 15 juni öppnar Hustegaholms pensionärsvilla sin sommarservering. Därefter håller de öppet fram till och med den 22 augusti. Serveringen är öppen tisdag söndag klockan Måndagar är det dock stängt. Verksamheten drivs av pensionärsorganisationerna PRO och SPF Lidingöskeppet i samarbete med äldre- och handikappförvaltningen. Förutom servering anordnas gudstjänster ute i det gröna, torsdagarna 1 juli, 15 juli, 29 juli och 12 augusti. Dessa gudstjänster startar klockan Handikapptoalett finns i anslutning till villan. Nytt för i sommar är att Mötesplats centrum anordnar temadagar på Hustegaholm i hantverk, handarbete och fysisk aktivitet på onsdagar. För närmare information se Lidingö stads webbplats, anslagstavlan i Lidingö centrum eller ring Buss 923 går hela vägen fram till pensionärsvillan från och med 8 juni. De aktuella busstiderna kommer att anges på anslagstavlor och stadens webbplats. Inget hindrar byggstart av Dalénum Nu finns inga hinder för byggstart av Lidingös nya stadsdel Dalénum. Detaljplanen har vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, då ingen överklagat den. Stadsdelen kommer att bestå av cirka lägenheter, varav 220 hyresrätter. Här kommer även att byggas ett 21- våningar högt hus som ska bli stadens nya landmärke. Byggstarten planeras bli i slutet av året och de första inflyttningarna beräknas till vårt lidingö 7

8 avdelning 8 vårt lidingö

9 hälsa En hälsosam vardag Hälsa ska vara kul och avdramatiserat. Det behöver inte innebära tävlingar och krav utan vara helt vardagliga saker som ger en känsla av välbefinnande. Med de tankarna startade Källängsgården sin hälsoprofil under hösten I ett samhälle som snurrar allt fortare behövs platser att få stanna upp på och hämta ny energi. På Källängsgården satsar man på hälsa som i glädje, fysisk aktivitet, nya upplevelser, goda samtal, vila och bra mat. Vi såg ett behov som låg utanför föreningslivets fysiska aktiviteter. Barnen behöver kunna få välja när de vill vara med och inte alltid ha allt schemalagt. Vi håller oss på en leknivå, utan press och tävlingar. Det fria valet är i sig en hälsofaktor, säger gårdens chef Olle Tahlén. Ett naturligt steg i satsningen blev att se över den mat som serverades. Nu dukas det dagligen upp mellanmålsbuffé med nygjorda smoothies, frukt, fil och müsli, grovt bröd och citronvatten. Allt är ekologiskt och kravmärkt. Barnen frågar nästan aldrig längre efter saft och godis. I stället blir de glada de gånger vi bjuder på något speciellt, berättar hälsopedagog Maria Lönnqvist och tillägger att det märks att barnen inte är lika uppspelta längre när sockernivåerna hålls jämna. Tillsammans med Maria ordnade barnen i höstas en sockerutställning för att lära sig mer om det vita sockret och hur mycket som finns av det i det som ofta äts och dricks. Vi satte upp en flaska 1,5 liters Cocacola och de 34 sockerbitar som den innehåller bredvid. Samma sak gjorde vi med bland annat Ahlgrens bilar och Red bull. Många blev förvånade över de stora sockermängderna och det gav bra samtal kring maten och hälsan, säger Maria. För att barnen och ungdomarna även själva ska kunna laga sig ett bra mellanmål har hon gjort en liten receptbok Mellanmålet som de kan ta med sig hem. Här finns enkla och nyttiga recept på smoothies, bröd, dubbelmackor och olika sätt att piffa upp sin filtallrik. Förutom maten anordnas det bland annat avslappning, yoga och massage under veckan för fritidsklubbens barn. I kill- respektive tjejgruppen ges möjlighet att prata om funderingar kring livet och könsrollerna. För gårdens ungdomar arrangeras också yoga och filmkvällar där man efter filmen diskuterar vad man sett. På tisdagarna ges möjlighet att skejta på Elverket. Vi har en skategrupp som själva jobbar med sina aktiviteter. Det är kul att se dem engagerade och det är bra att de själva får vara med och påverka, säger Olle. Gården satsar även mycket på musik och att visa på olika typer av fritidsintressen. Till exempel hålls musiktävlingen Rockkarusellen på gården och under två helgdagar har ungdomarna arrangerat Rail Jam (en vintersportdag) och Källängens Goes Underground (en alternativ kulturdag). Text: Lollo Flodenberg foto: EVA JOHANSSON vårt lidingö 9

10 nyheter foto: maria ortler Snart kommer ensamkommande flyktingbarn att få bo tillsammans på Lidingö. Christina Frisk Bodin, enhetschef på socialförvaltningens familjeenhet, tror att ett gruppboende är en bra lösning för ungdomarna. Gruppboende ska hjälpa flyktingbarn Lidingö ska ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och etablera ett gruppboende med tio platser. Det har kommunfullmäktige beslutat. Det finns en politisk vilja att vara solidarisk och hjälpa till, säger Christina Frisk Brodin, enhetschef för familjeenheten på socialförvaltningen. Erfarenheter från andra kommuner visar att gruppboende fungerar mycket bra för barnen. Det beror på att många av dem är tonåringar och självständiga, menar Christina. En del har till och med försörjt sina familjer i hemländerna. Inledningsvis föreslås att gruppboendet ska placeras i närheten av Lidingö centrum. Ambitionen är att boendet ska öppna under hösten och på sikt ska staden söka något mer permanent. En etablerad entreprenör ska troligtvis ansvara för boendet, eftersom de har mer erfarenhet av att bygga upp ett boende än Lidingö stad, säger Christina. Mellan 2007 och 2009 har Lidingö tagit emot fem barn som placerats i familjer. Det har varit svårt att hitta familjehem på ön. Familjen Andersson ville göra en insats, efter att ha läst en artikel om ökningen av ensamkommande barn till Sverige i DN, i augusti. De har öppnat sitt hem för Feroz, 15 år från Afghanistan. Det har fungerat jättebra. Vi har lärt oss en hel del och kan rekommendera andra familjer att ta emot ungdomar, säger Katarina. Feroz trivs bra och tycker att det är en fördel att bo hos en familj, eftersom man lär sig språket snabbare och lättare kommer in i samhället. I början gick han tre månader i internationella klassen i Högsätra men nu går han i en vanlig åttondeklass. Lidingö stad ansvarar för boende, skolgång, att utse godemän till barnen, sociala insatser och introduktion i samhället. Däremot ansvarar Migrationsverket för det ekonomiska biståndet. Ensamkommande flyktingbarn Om du är intresserad av att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn går det bra att kontakta Elisabeth Reuterborg, socialförvaltningens familjeenhet, tel: Enligt Migrationsverket väntas cirka barn söka asyl i Sverige Det råder stor brist på platser för barnen i kommunerna. Lidingö stad har beslutat att avsätta tio platser. För asylsökande barn ska det alltid finnas tre platser. Majoriteten är pojkar och kommer ifrån Somalia och Afghanistan. Text och foto: maria ortler 10 vårt lidingö

11 nyheter Stadens webbplats fortsätter att utvecklas Det senaste vi gjort är att samla alla aktiviteter som har gått i hälsans tecken på en plats under varje ämnesområde. Ta en titt under förslagsvis Uppleva & göras rubrik Hälsans ö i praktiken och du hittar massor av saker som staden har gjort ur ett hälsoperspektiv. Visste du till exempel att du kan låna stavar och stegräknare på biblioteket och att fritidsgården Kulan nätvandrar för att stödja sina ungdomar? Vi har gjort det enklare att hitta under rubriken Omsorg & stöd. I stället för att huvudsakligen strukturera informationen utifrån olika tjänster, som Omsorg och stöd i hemmet och Sysselsättning och aktiviteter, har vi nu samlat all information för stora grupper som äldre, funktionsnedsatta och familjer under en och samma rubrik. Under äldreomsorg hittar du exempelvis alla insatser och all service staden erbjuder dig som är äldre, hur du ansöker och vad det kostar under samma huvudrubrik. Alla har vi olika behov. För att underlätta för utländska besökare har vi nu publicerat en engelsk version på stadens webbplats. På de sidor som är översatta erbjuds du en engelskspråkig variant. Vill du hellre läsa informationen på något annat språk kan du använda Google translate som finns tillgänglig på alla sidor. För dig som i stället behöver en mer lättläst version finns även sådana sidor att välja i webbensplatsens sidhuvud. Det har blivit enklare att tipsa dina vänner om intressanta artiklar. Med hjälp av funktionen dela med andra längst ner på sidorna är det nu lätt att tipsa på Facebook, Twitter och e-post. Men du kan självklart välja även andra platser. För att underlätta sökandet på vår webbplats pågår även ett konstant arbete med sökmotorn den är redan bra men kommer att bli allt bättre! Fuktskador i förskolorna åtgärdas Fuktproblemen i de sju mest utsatta förskolorna åtgärdas nu och beräknas vara klara lagom till skolstarten i höst. Lidingö stad gjorde förra året en heltäckande inventering av miljön i förskolorna. Initiativet togs i samband med att fukt- och mögelskador upptäcktes i Farkosten och Torsviks förskolor. Eftersom många av de övriga förskolebyggnaderna har en liknande konstruktion valde man att undersöka alla förskolor. Resultatet av WSP Environmentals besiktningsarbete visar att det finns skador i 16 av de 35 byggnaderna. Det handlar om problem som är vanliga i alla typer av fastigheter, både offentliga och privata, som byggdes efter och 80-talens normer. En prioritering har gjorts utifrån inventeringen. Av sju förskolor kommer fem att åtgärdas nu så att de är klara till skolstarten i höst. Två förskolor, Björklövet och Fyrtornet, kommer i samband med sommaruppehållet att evakueras in i tillfälliga paviljonger för att sedan återinflytta till sina ordinarie lokaler när renoveringen är genomförd. De åtta förskolor med mindre omfattande problem utreds ytterligare under året och åtgärdas under I den sextonde förskolan med konstaterade skador ligger ansvaret för åtgärder hos den privata fastighetsägaren. Vi har ett bra samarbete med de olika förskolecheferna för att hitta de smidigaste sätten att genomföra åtgärdsarbetet på, säger fastighetschef Sven Riddarström. Inventeringen visade även att tolv förskolor har en konstruktion som kan komma att ge upphov till fuktproblem i framtiden. Dessa byggnader kommer att följas upp kontinuerligt. I sju förskolor fanns inget att anmärka på. Lidingöloppet fortsätter att växa! Det deltagarrekord som slogs 2009 med över deltagare kommer att vara i fara vid årets stora löparmönstring den september. Trenden bland motionärer som vill springa och anta en utmaning i vår krävande bana märks även i hela löpar-sverige med rekorddeltagande i alla stora arrangemang. Tillströmningen av deltagare och besökare under helgen förväntas bli runt till området runt Grönsta gärde och Lidingövallen. Välkomna alla Lidingöbor till en stor löparfest i september! Sommaröppet på Mötesplats centrum Mötesplats centrum har öppet måndagar klockan , mellan den 21 juni och den 20 augusti. Då passar vi på att syssla med hantverk, handarbete och gymnastik. Teman: 21 juni: Dekorera blompinnar med olika material 28 juni: Fortsättning; blompinnar 5 juli: Måla till musik 12 juli: Måla till musik, sockermålning 19 juli: Enkelt tygtryck, gör kort eller bokmärke 26 juli: Fortsättning; enkelt tygtryck 2 augusti: Collage, tema Giuseppe Arcimboldo 9 augusti: Fortsättning Collage 16 augusti: Teckna i kol eller blyerts Gymnastiken börjar klockan och innehåller stärkande rörelser för kropp och knopp till musik, sittande och stående. Alla aktiviteter är gratis, men materialkostnad tillkommer. Hitta hit: Friggavägen 18 A (seniorboendet Tor) Buss 921 och 923 stannar utanför porten vårt lidingö 11

12 näringsliv avdelning Näringslivschefen om räkna, räkna ranka.. Företagsklimatet i Sveriges kommuner har återigen rankats. Denna gång av Svenskt Näringsliv. På ett år sjönk Lidingö från 10:e till 33:e plats. Och det är inte första gången vi åker jo-jo försvann vi från 5:e ner till 44:e plats, för att nästa år åka hiss till 8:e plats igen. Rankningen baseras bland annat på enkäter till öns företagare och det är lite svårt att förstå hur attityder kan ändras så mycket från år till år. Att mäta företagsklimat är populärt, nu finns cirka nio olika undersökningar. Kommuner klättar och rasar i rankningarna utan att politiker och tjänstemän kan hitta rimliga förklaringar. Detta faktum har gjort företagsklimatet till en prioriterad fråga hos Sveriges kommuner och landsting som därför tagit fram en rapport (Räkna räkna ranka, som finns på stadens webbplats) och kommer att göra en rad aktiviteter och egna undersökningar på lokal och nationell nivå. Men till dess kommer vi givetvis att på egen hand att försöka reda ut och se var vi kan bli bättre på. Och vi tar gärna hjälp. Har du som företagare synpunkter på hur vi i staden kan förbättra oss eller över huvud taget åsikter om företagsklimatet på ön, tveka inte att kontakta mig. Allt handlar ju om samarbete. Cristina Erikson Näringslivschef, Jonas Hedin och Johan Ehrén på väg in i det kreativa klustret i Dalénum. Lidingö reklam, med tillväxt i fokus Ett kontor med utsikt över vattnet kommer att ge bra energi och kreativitet. Det är vad grundarna av nya reklambyrån Lidingö reklam siktar på efter sommaren. Vad vi då får se är en fullservicebyrå för det lokala näringslivet på ön. På det sätt Lidingö näringsliv utvecklas nu, ser vi att det finns behov av en lokal reklambyrå för alla discipliner, säger Jonas Hedin, en av grundarna. Lidingöborna Jonas Hedin och Johan Ehrén kommer närmast från Forex bank, där de ansvarat för reklam och marknadsföring för varumärkena Forex bank och X-change. Det var oerhört intressant att hantera två parallella varumärken internt. Lite som att hantera både Hertz och Avis samtidigt, säger Johan. Forex bank fick nyligen pris som Årets uppstickarbank 2009 och X-change ökade sin varumärkeskännedom från 63 procent till 70 procent under Johan och Jonas lämnade Forex bank i slutet av förra året, men fortsätter arbeta ihop och brinner för att driva kommunikation med tillväxt i fokus och nu är det Lidingö som gäller. Både Johan och Jonas har sin bakgrund inom marknadsföring, reklam och brand management och kunskaper från branscherna retail/finans/textil. De har arbetat med repositionering av varumärken och olika uppstarter, bland annat av nya NK. Johan har även varit med och startat reklambyråer och ett flertal stora bolag inom näthandel. Lidingö Reklam arbetar med varumärkesstrategier, plattformar för kommunikation ur ett tillväxtperspektiv men även formgivning av grafisk profil och tycker inte man ska behöva åka över bron för att köpa reklamtjänster. Enligt många företagare finns det behov av vår samlade kompetens på Lidingö, säger Johan. Vi tycker att man ska värna om det lokala näringslivet, tänka närodlat. Vi kommer dessutom att kunna leverera kvalitet till ett lägre pris än i stan, där det ofta kostar kronor för ett möte med wienerbröd, men så jobbar inte vi, slår Jonas fast. l foto: kaj poikela 12 vårt lidingö

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ETT 2013 Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3 HUNDAR I VÅRDEN Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 SPORTLOVSTIPS Aktiviteter för

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012 vi på Tjörn Nr 1/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7 Nyheter i sophämtningen sid 16 17 Träffar för näringslivet sid 8 Mer kommunikation

Läs mer

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2 FOTOTÄVLING Dela

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012 vi på Tjörn Nr 6/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt färjeläge sid 6 Det hände på höstlovet sid 10 11 Han fick Sveriges roligaste jobb sid 5 Översätt direkt på webben Tjörns

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN NOVEMBER 2013 REPORTAGE: Kultur är Dramalogens redskap ÅRETS ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström Med fokus på näringsliv, Halmstads Big 5 för nöjdare företagare,

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer