vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16"

Transkript

1 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9

2 ledare Sveriges (näst) bästa skolor Vi lever i en alltmer globaliserad värld vilket skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Möjligheterna är enorma, alltifrån att kunna resa till nya platser och öka förståelsen för andra kulturer till att arbeta utomlands och att svenska företag kan finna nya marknader. Till utmaningarna hör en ökad konkurrens om jobben och om att få leverera varor och tjänster. Man kan välja att se denna utveckling som ett hot eller som en möjlighet. Sverige är i dag i allra högsta grad ett kunskapssamhälle och vi står oss i många avseenden väl i den internationella konkurrensen, men den dag vi slår oss till ro kommer garanterat kineser, amerikaner och andra att springa om oss. För att kunna möta framtiden med tillförsikt är det viktigaste vi kan ge våra barn och ungdomar en bra utbildning. Då kan de lättare klara livets alla utmaningar och bättre ta tillvara de möjligheter som ges. Eller som ett gammalt kinesiskt ordspråk säger: Om du ger din vän en fisk så blir han mätt för en dag, men om du lär honom fiska så blir han mätt hela livet. Därför tog kommunfullmäktige förra året beslut om en vision och strategiska mål för Lidingös framtid, där ett av målen just är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Än är vi inte där, men häromveckan fick vi ett gott betyg av Sveriges kommuner och landsting som presenterade en jämförelse mellan landets samtliga kommuner. Vid en sammanvägning av slutbetyg och ämnesprov för de elever som slutade grundskolan 2009 kom Lidingö på andra plats efter Danderyd. Resultatet sporrar oss naturligtvis till att vilja bli ännu bättre. För att lyckas med det måste vi attrahera de bästa skolledarna och lärarna, tillhandahålla bra skollokaler och erbjuda bra skolmat så att eleverna orkar med en hel skoldag. Just skolmaten har engagerat många elever och föräldrar de senaste månaderna. Här finns helt klart en förbättringspotential och när vi nu ska upphandla nya entreprenörer till våra skolkök har vi tagit till oss de många kloka synpunkter som har inkommit. I stället för att efterfråga lägsta pris får de som lämnar anbud tävla om kvalitet, vi möjliggör för mindre företag att lämna anbud, vi eftersträvar en större mängd ekologiska livsmedel och ställer krav på att mer mat ska lagas från grunden i skolköken. Har du andra förslag på hur vi kan förbättra skolan på Lidingö, hör gärna av dig till mig. Du kan ringa mig på eller skicka e-post till Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande INNEHÅLL Nyheter 3 Stor satsning på kulturen 4-5 Är tunnel en lösning för trafiken? 6 Ny entré med bättre service 10 Gruppboende för flyktingbarn 11 Fuktskador åtgärdas vårt Lidingö informationstidning från lidingö stad Hälsa 8-9 En hälsosam vardag Senior 7 Lättare välja hemtjänst och boende Näringsliv Företag med tillväxt i fokus Kultur 14 Kulturkalender 15 Lär dig bli författare 16 Vi testar badvattnet Adress: Lidingö stad, informationsenheten, Lidingö Webbplats: E-post: Redaktör: Lollo Flodenberg, tel Layout: Kaj Poikela Ansvarig utgivare: Madeleine Helleday, tel ISSN: Omslagsbild: Eva Johansson Tryckeri: Danagårds grafiska Tidningen trycks på miljövänligt papper Distribution: Posten Nästa nummer kommer i september Tr ycksak 2 vårt lidingö

3 nyheter foto: lollo flodenberg Lidingö populärast när flyktingar flyttar Lidingö tog emot överlägset flest vidareflyttade flyktingar förra året. Av de 163 personer som flyttade valde 30 Lidingö. Lidingö Tidning 14 maj 2010 Ny professur i möbelkultur Den 22 maj installeras Sveriges förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet, blir den förste innehavaren av professuren. Professuren är knuten till Carl Malmsten furniture studies, som ligger på Lidingö i Stockholm och är en del av universitetet. Möbelkultur är ett nytt ämne för en professur, och står för ett tvärvetenskapligt synsätt med möbler och konsthatverk som minsta gemensamma nämnare. I begreppet ryms även tillverkningsteknik, materialförståelse och funktion. Svenska Dagbladet 11 maj 2010 Stadens nye kulturchef, John Svensson, ser kulturen som en viktig del i vår hälsa. Stor satsning på kulturen Det händer så mycket mer på Lidingö än vad man tror och vi vill lyfta fram allt detta som arrangeras. Med ett bra samarbete kommer vi dessutom att kunna göra ännu mer, säger John Svensson, nytillträdd kulturchef. Den första april gick startskottet för stadens nya satsning på kultur och hälsa. Kultur- och fritidsförvaltningen fick då en egen avdelning som ska hitta nya vägar för att jobba med frågorna. Kultur och hälsa hör ihop. Genom kulturen bidrar vi även till den mentala och sociala hälsan. Men vi kommer också jobba med den fysiska delen, berättar John Svensson. I den nya avdelningen ingår Sagateatern, kulturutvecklare, kulturassistent, förenings- och aktivitetsutvecklare samt en hälsoutvecklare som börjar efter sommaren. Redan i dag har staden flera stora evenemang som Kulturnatten, Körfestivalen och Raoul Wallenbergdagen, och i framtiden hoppas man ytterligare kunna öka kulturaktiviteterna och samarbetet med olika aktörer på ön. Här kommer kulturutvecklaren Kalle Kahnlund spela en stor roll: Jag kan redan nu se, inte minst i mitt arbete med årets körfestival, vilket levande kulturliv det finns på ön. Jag hoppas att jag kan synliggöra och ta fram den kraft som finns både hos de nu väletablerade men också de osynliga kulturaktörerna, säger han. En viktig del i satsningen är samarbetet med de olika föreningar och aktörer som finns etablerade på ön. Under mina år som ungdomskulturutvecklare har jag lärt mig att evenemang och aktiviteter blir bäst om man jobbar fram dem tillsammans. Och det är något som jag tar med mig nu i vårt arbete med kultur och hälsa, säger John Svensson. SL får båtpendel till Nacka och Lidingö I höst blir det tätare turer med pendelbåten mellan Lidingö-Nacka och Nybroviken och SL-kortet kommer att gälla. Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd, berättar att den utökade trafiken är ett försök. P4 Radio Stockholm 27 april 2010 Lidingöbor är välutbildade 53 procent av de vuxna i Danderyd har minst tre års eftergymnasiala studier. Riksgenomsnittet ligger på 23 procent. Utöver Danderyd har Lund, Lidingö, Lomma och Täby den mest välutbildade befolkningen, enligt SCB. Svenska Dagbladet 21 april 2010 vårt lidingö 3

4 nyheter Är en tunnel lösningen på En bergtunnel är det som bäst uppfyller målen för en ny väg på sträckan mellan Skärsätra och Högberga, enligt Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. När förslaget till inriktningsbeslut togs upp i kommunfullmäktige i april blev beslutet dock en minoritetsåterremiss, vilket yrkades av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Lidingöpartiet och Centern. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade för förslaget till inriktningsbeslut, det vill säga en bergtunnel. Minoritetsåterremissen innebär att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna ville att ärendet skulle återremitteras. De yrkade återremiss för utredning av förslag till upprustad befintlig väg med planskilda korsningar i främst Skärsätra men även i Högberga. Det är nu kommunstyrelsen som avgör om ytterligare utredningar ska genomföras. Trots att det är ett komplext projekt att bygga en tunnel i ett bostadsområde är det bergtunnelalternativet som den politiska majoriteten i staden valde att föreslå för kommunfullmäktige. Det ska enligt förslaget bäst uppfylla målen för en ny väg vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö samt ha begränsad inverkan på naturmiljön. En fördjupad utredning som gjorts visar att berget på den aktuella sträckan är av bra kvalitet. Bergtunneln, som beräknas till cirka 300 meter, är tänkt att börja vid Idunavägen öster om Skärsätra station och gå genom berget. Tunneln ska sedan mynna ut öster om korsningen Kottlavägen/Södra Kungsvägen. 4 vårt lidingö Bergtunnelalternativet behöver dock först detaljprojekteras om staden beslutar sig för den inriktningen. Olika förslag på hur trafikplatsen vid tunnelns in- och utfart ska se ut för att göra en så liten inverkan på området som möjligt behöver också utredas. Vi räknar med att det kommer att ta minst ett år att komplettera utredningen och genomföra en detaljprojektering, därefter tar själva planarbetet ytterligare ett till två år, säger förvaltningschef Arne Noaksson. Kostnadskalkylen, som omfattar investering och fem års drift, är på 410 miljoner kronor med en osäkerhet på plus minus 70 miljoner kronor. In- respektive utfart till tunneln, byggd i cement. Tunnel Idunavägen, öster om Skärsätra station. Korsningen Kottlavägen/Södra kungsvägen, vid Mölna ängar. Lidingö stad/lantmäteriet/photomap ab

5 nyheter trafikproblemen? För- och nackdelar med tunnel Fördelar nya vägsträckningen påverkar inte Skärsätra skola. Kottlasjön kan behållas intakt och nyckelbiotoperna vid dess södra strand kan lämnas orörda. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Få privata fastigheter berörs. Plankorsningen i Skärsätra tas bort för genomfartstrafik och barriäreffekterna minskas. Plats ges för dubbelspår mellan Skärsätra och högberga, vilket SL planerar för. Kottlavägen blir kvar som i dag. Nackdelar Mynningarna kommer nära vissa bostadsfastigheter. Grön mark behöver tas i anspråk för tunnelmynning och cirkulationsplats i öster. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Markingrepp med schakt behövs vid Södra huvudledens anslutning vid Idunavägen. ombyggnad av Lidingöbanan med dragning över cirkulationsplatsen kan påverka omgivningen negativt. Risk att Parkvillan måste rivas för att möjliggöra en bra trafiklösning. Vägsträckningen över Mölna Ängar blir kvar. Bakgrund För att lösa trafiksituationen på sträckan mellan Skärsätra och Högberga har det gjorts omfattande utredningar. Tio alternativ har tagits fram och två av dessa (alternativ 3 och 5) har avfärdats i tidigare beslut. Övriga alternativ har sänts ut på bred remiss under våren En fördjupad undersökning av alternativ 2, bergtunnelalternativet, gjordes under hösten vårt lidingö 5

6 nyheter illustration: AIX Arkitekter AB Ungefär så här kommer den nya entréhallen att se ut efter sommaren. Ny entré och reception ger dig bättre service Stadshusets entréhall är just nu en byggarbetsplats. Men i slutet av sommaren kommer den välkomna med nytt ljus, rymd och en alldeles ny reception med ännu bättre service för dig som är Lidingöbo. 6 vårt lidingö Professor Sten Samuelson ritade stadshuset som stod klart att användas Sedan dess har inga större förändringar skett och behovet av en ordentlig renovering var stort. Huset var tekniskt sett slut. Så nu byter vi el, belysning, ventilation, glasfasad och uppdaterar huset till 2010-års standard, säger Lars Kühner, projektledare för ombyggnationen. Även de mötesrum som ligger i anslutning till entréhallen byggs om och får nya möbler och utrustning. Vigselrummet som är uppkallat efter Raoul Wallenberg renoveras också, men dess originalmöbler från 1970-talet kommer så långt det är möjligt att få vara kvar. Tack vare den nya ventilationen och glasfasaden kommer det att bli bättre luft i hallen och mötesrummen. De nya fönstren är energieffektiva vilket innebär att de behåller värmen inomhus när det är kallt ute och stänger ute värmen under till exempel sommaren. Vi vill behålla arkitektens idéer och tankar så de orange pelarna kommer att vara kvar liksom trädrastret i taket och marmorgolven. Det kommer att bli ljust och luftigt, säger Lars Kühner. När entréhallen är klar kommer också en helt ny reception att stå färdig. Den flyttas längre in i hallen, blir större och handikappanpassad. Flera personer kommer att arbeta med att ta emot dig som besökare, svara på frågor och vägleda dig rätt. Här kommer du även kunna låna våra datorterminaler för att lätt kunna göra ärenden på stadens webbplats. Har du bokat ett möte med någon av oss i stadshuset tar vi emot dig redan i receptionen. Vi bygger nu stegvis upp Lidingö stads kundtjänst som i slutet av 2011 ska omfatta alla verksamheter i stadshuset. Då ska du som Lidingöbo kunna överlämna din fråga, oavsett vad den gäller, vid första kontakten och få den omhändertagen. När det gäller vissa frågor kan du inom kort, via knappval i växeln, välja att komma direkt till kundtjänsten. Fördelen med att ringa direkt till kundtjänsten är att den är bemannad större delen av dagen och du kan få svar på många av dina frågor redan där. I samband med att den nya entréhallen och receptionen tas i bruk den 1 september, stängs passagen genom stadshuset. Läkarmottagningen kommer i stället att få en ny entré mot Lejonvägen. Under ombyggnationen är stadshuset öppet som vanligt, med vissa undantag: Vigslar flyttas till salongen i Lidingö museum. Konferensrummen på entréplanet kan inte bokas. Inga utställningar kommer att visas. Hissen i entréhallen kan inte användas tidigt på morgonen. Kennys restaurang är öppen som vanligt.

7 Senior Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden allt större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Lättare att välja hemtjänst och äldreboende Du kan nu själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ska komma hem till dig. Och den dag då du inte längre kan bo hemma kan du välja vilket äldreboende du vill ha. Christine Cederholm, är en av dem som har valt hemtjänstutförare. För mig kändes det naturligt att välja Lidingö stads hemtjänst. Och det blev verkligen helt rätt också. De tillgodoser precis mina behov, säger hon. För Christine är det viktigt att kunna leva sitt liv så normalt som möjligt då hon har MS och är rullstolsburen. Jag är en vuxen kvinna med barn och är van att få sköta mig själv. Det är underbart att kunna fortsätta ha ett självständigt liv, trots behoven av hjälp. Hemtjänsten fungerar som en enorm trygghet. De är urgulliga och positiva när de kommer hit, säger Christine Cederholm. Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Är man inte nöjd med sitt val kan man byta. Personligen tror jag valfrihet är bra. Det här är fortfarande nytt men i takt med att fler utövare etablerar sig och fler boenden byggs på ön så kommer valmöjligheterna att öka, säger Björn Engström. Vad är det då som ändrats? Inom hemtjänsten var man tidigare tvungen att välja olika utförare för de olika tjänsterna. I dag finns i stället nio utförare som kan ge dig hjälp med allt som du ska få hjälp med. Det betyder att du som beviljats hemtjänst själv kan välja om Lidingö stads hemtjänst eller ett privat företag ska utföra tjänsten. Kostnaden för dig är densamma oavsett vem du väljer. Inom vård- och omsorgsboende gäller sedan i år också valfrihet. Det innebär att du kan välja mellan Lidingö stads boenden och de privata utförare staden tecknar avtal med. I dag finns fem olika boenden att välja mellan, men fler är på väg. I Rudboda planeras till exempel för ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och ett annat boende planeras i Dalénum. På socialstyrelsens webbplats kan du jämföra de olika boendena. Vi som stad ställer höga krav på de företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att det är sunda företag och med rätt kompetens. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Det här blir ju en utmaning för företagen, sköter de sig inte kommer de att tappa sina kunder, säger Björn Engström. foto: kaj poikela Sommar på Hustegaholm Den 15 juni öppnar Hustegaholms pensionärsvilla sin sommarservering. Därefter håller de öppet fram till och med den 22 augusti. Serveringen är öppen tisdag söndag klockan Måndagar är det dock stängt. Verksamheten drivs av pensionärsorganisationerna PRO och SPF Lidingöskeppet i samarbete med äldre- och handikappförvaltningen. Förutom servering anordnas gudstjänster ute i det gröna, torsdagarna 1 juli, 15 juli, 29 juli och 12 augusti. Dessa gudstjänster startar klockan Handikapptoalett finns i anslutning till villan. Nytt för i sommar är att Mötesplats centrum anordnar temadagar på Hustegaholm i hantverk, handarbete och fysisk aktivitet på onsdagar. För närmare information se Lidingö stads webbplats, anslagstavlan i Lidingö centrum eller ring Buss 923 går hela vägen fram till pensionärsvillan från och med 8 juni. De aktuella busstiderna kommer att anges på anslagstavlor och stadens webbplats. Inget hindrar byggstart av Dalénum Nu finns inga hinder för byggstart av Lidingös nya stadsdel Dalénum. Detaljplanen har vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, då ingen överklagat den. Stadsdelen kommer att bestå av cirka lägenheter, varav 220 hyresrätter. Här kommer även att byggas ett 21- våningar högt hus som ska bli stadens nya landmärke. Byggstarten planeras bli i slutet av året och de första inflyttningarna beräknas till vårt lidingö 7

8 avdelning 8 vårt lidingö

9 hälsa En hälsosam vardag Hälsa ska vara kul och avdramatiserat. Det behöver inte innebära tävlingar och krav utan vara helt vardagliga saker som ger en känsla av välbefinnande. Med de tankarna startade Källängsgården sin hälsoprofil under hösten I ett samhälle som snurrar allt fortare behövs platser att få stanna upp på och hämta ny energi. På Källängsgården satsar man på hälsa som i glädje, fysisk aktivitet, nya upplevelser, goda samtal, vila och bra mat. Vi såg ett behov som låg utanför föreningslivets fysiska aktiviteter. Barnen behöver kunna få välja när de vill vara med och inte alltid ha allt schemalagt. Vi håller oss på en leknivå, utan press och tävlingar. Det fria valet är i sig en hälsofaktor, säger gårdens chef Olle Tahlén. Ett naturligt steg i satsningen blev att se över den mat som serverades. Nu dukas det dagligen upp mellanmålsbuffé med nygjorda smoothies, frukt, fil och müsli, grovt bröd och citronvatten. Allt är ekologiskt och kravmärkt. Barnen frågar nästan aldrig längre efter saft och godis. I stället blir de glada de gånger vi bjuder på något speciellt, berättar hälsopedagog Maria Lönnqvist och tillägger att det märks att barnen inte är lika uppspelta längre när sockernivåerna hålls jämna. Tillsammans med Maria ordnade barnen i höstas en sockerutställning för att lära sig mer om det vita sockret och hur mycket som finns av det i det som ofta äts och dricks. Vi satte upp en flaska 1,5 liters Cocacola och de 34 sockerbitar som den innehåller bredvid. Samma sak gjorde vi med bland annat Ahlgrens bilar och Red bull. Många blev förvånade över de stora sockermängderna och det gav bra samtal kring maten och hälsan, säger Maria. För att barnen och ungdomarna även själva ska kunna laga sig ett bra mellanmål har hon gjort en liten receptbok Mellanmålet som de kan ta med sig hem. Här finns enkla och nyttiga recept på smoothies, bröd, dubbelmackor och olika sätt att piffa upp sin filtallrik. Förutom maten anordnas det bland annat avslappning, yoga och massage under veckan för fritidsklubbens barn. I kill- respektive tjejgruppen ges möjlighet att prata om funderingar kring livet och könsrollerna. För gårdens ungdomar arrangeras också yoga och filmkvällar där man efter filmen diskuterar vad man sett. På tisdagarna ges möjlighet att skejta på Elverket. Vi har en skategrupp som själva jobbar med sina aktiviteter. Det är kul att se dem engagerade och det är bra att de själva får vara med och påverka, säger Olle. Gården satsar även mycket på musik och att visa på olika typer av fritidsintressen. Till exempel hålls musiktävlingen Rockkarusellen på gården och under två helgdagar har ungdomarna arrangerat Rail Jam (en vintersportdag) och Källängens Goes Underground (en alternativ kulturdag). Text: Lollo Flodenberg foto: EVA JOHANSSON vårt lidingö 9

10 nyheter foto: maria ortler Snart kommer ensamkommande flyktingbarn att få bo tillsammans på Lidingö. Christina Frisk Bodin, enhetschef på socialförvaltningens familjeenhet, tror att ett gruppboende är en bra lösning för ungdomarna. Gruppboende ska hjälpa flyktingbarn Lidingö ska ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och etablera ett gruppboende med tio platser. Det har kommunfullmäktige beslutat. Det finns en politisk vilja att vara solidarisk och hjälpa till, säger Christina Frisk Brodin, enhetschef för familjeenheten på socialförvaltningen. Erfarenheter från andra kommuner visar att gruppboende fungerar mycket bra för barnen. Det beror på att många av dem är tonåringar och självständiga, menar Christina. En del har till och med försörjt sina familjer i hemländerna. Inledningsvis föreslås att gruppboendet ska placeras i närheten av Lidingö centrum. Ambitionen är att boendet ska öppna under hösten och på sikt ska staden söka något mer permanent. En etablerad entreprenör ska troligtvis ansvara för boendet, eftersom de har mer erfarenhet av att bygga upp ett boende än Lidingö stad, säger Christina. Mellan 2007 och 2009 har Lidingö tagit emot fem barn som placerats i familjer. Det har varit svårt att hitta familjehem på ön. Familjen Andersson ville göra en insats, efter att ha läst en artikel om ökningen av ensamkommande barn till Sverige i DN, i augusti. De har öppnat sitt hem för Feroz, 15 år från Afghanistan. Det har fungerat jättebra. Vi har lärt oss en hel del och kan rekommendera andra familjer att ta emot ungdomar, säger Katarina. Feroz trivs bra och tycker att det är en fördel att bo hos en familj, eftersom man lär sig språket snabbare och lättare kommer in i samhället. I början gick han tre månader i internationella klassen i Högsätra men nu går han i en vanlig åttondeklass. Lidingö stad ansvarar för boende, skolgång, att utse godemän till barnen, sociala insatser och introduktion i samhället. Däremot ansvarar Migrationsverket för det ekonomiska biståndet. Ensamkommande flyktingbarn Om du är intresserad av att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn går det bra att kontakta Elisabeth Reuterborg, socialförvaltningens familjeenhet, tel: Enligt Migrationsverket väntas cirka barn söka asyl i Sverige Det råder stor brist på platser för barnen i kommunerna. Lidingö stad har beslutat att avsätta tio platser. För asylsökande barn ska det alltid finnas tre platser. Majoriteten är pojkar och kommer ifrån Somalia och Afghanistan. Text och foto: maria ortler 10 vårt lidingö

11 nyheter Stadens webbplats fortsätter att utvecklas Det senaste vi gjort är att samla alla aktiviteter som har gått i hälsans tecken på en plats under varje ämnesområde. Ta en titt under förslagsvis Uppleva & göras rubrik Hälsans ö i praktiken och du hittar massor av saker som staden har gjort ur ett hälsoperspektiv. Visste du till exempel att du kan låna stavar och stegräknare på biblioteket och att fritidsgården Kulan nätvandrar för att stödja sina ungdomar? Vi har gjort det enklare att hitta under rubriken Omsorg & stöd. I stället för att huvudsakligen strukturera informationen utifrån olika tjänster, som Omsorg och stöd i hemmet och Sysselsättning och aktiviteter, har vi nu samlat all information för stora grupper som äldre, funktionsnedsatta och familjer under en och samma rubrik. Under äldreomsorg hittar du exempelvis alla insatser och all service staden erbjuder dig som är äldre, hur du ansöker och vad det kostar under samma huvudrubrik. Alla har vi olika behov. För att underlätta för utländska besökare har vi nu publicerat en engelsk version på stadens webbplats. På de sidor som är översatta erbjuds du en engelskspråkig variant. Vill du hellre läsa informationen på något annat språk kan du använda Google translate som finns tillgänglig på alla sidor. För dig som i stället behöver en mer lättläst version finns även sådana sidor att välja i webbensplatsens sidhuvud. Det har blivit enklare att tipsa dina vänner om intressanta artiklar. Med hjälp av funktionen dela med andra längst ner på sidorna är det nu lätt att tipsa på Facebook, Twitter och e-post. Men du kan självklart välja även andra platser. För att underlätta sökandet på vår webbplats pågår även ett konstant arbete med sökmotorn den är redan bra men kommer att bli allt bättre! Fuktskador i förskolorna åtgärdas Fuktproblemen i de sju mest utsatta förskolorna åtgärdas nu och beräknas vara klara lagom till skolstarten i höst. Lidingö stad gjorde förra året en heltäckande inventering av miljön i förskolorna. Initiativet togs i samband med att fukt- och mögelskador upptäcktes i Farkosten och Torsviks förskolor. Eftersom många av de övriga förskolebyggnaderna har en liknande konstruktion valde man att undersöka alla förskolor. Resultatet av WSP Environmentals besiktningsarbete visar att det finns skador i 16 av de 35 byggnaderna. Det handlar om problem som är vanliga i alla typer av fastigheter, både offentliga och privata, som byggdes efter och 80-talens normer. En prioritering har gjorts utifrån inventeringen. Av sju förskolor kommer fem att åtgärdas nu så att de är klara till skolstarten i höst. Två förskolor, Björklövet och Fyrtornet, kommer i samband med sommaruppehållet att evakueras in i tillfälliga paviljonger för att sedan återinflytta till sina ordinarie lokaler när renoveringen är genomförd. De åtta förskolor med mindre omfattande problem utreds ytterligare under året och åtgärdas under I den sextonde förskolan med konstaterade skador ligger ansvaret för åtgärder hos den privata fastighetsägaren. Vi har ett bra samarbete med de olika förskolecheferna för att hitta de smidigaste sätten att genomföra åtgärdsarbetet på, säger fastighetschef Sven Riddarström. Inventeringen visade även att tolv förskolor har en konstruktion som kan komma att ge upphov till fuktproblem i framtiden. Dessa byggnader kommer att följas upp kontinuerligt. I sju förskolor fanns inget att anmärka på. Lidingöloppet fortsätter att växa! Det deltagarrekord som slogs 2009 med över deltagare kommer att vara i fara vid årets stora löparmönstring den september. Trenden bland motionärer som vill springa och anta en utmaning i vår krävande bana märks även i hela löpar-sverige med rekorddeltagande i alla stora arrangemang. Tillströmningen av deltagare och besökare under helgen förväntas bli runt till området runt Grönsta gärde och Lidingövallen. Välkomna alla Lidingöbor till en stor löparfest i september! Sommaröppet på Mötesplats centrum Mötesplats centrum har öppet måndagar klockan , mellan den 21 juni och den 20 augusti. Då passar vi på att syssla med hantverk, handarbete och gymnastik. Teman: 21 juni: Dekorera blompinnar med olika material 28 juni: Fortsättning; blompinnar 5 juli: Måla till musik 12 juli: Måla till musik, sockermålning 19 juli: Enkelt tygtryck, gör kort eller bokmärke 26 juli: Fortsättning; enkelt tygtryck 2 augusti: Collage, tema Giuseppe Arcimboldo 9 augusti: Fortsättning Collage 16 augusti: Teckna i kol eller blyerts Gymnastiken börjar klockan och innehåller stärkande rörelser för kropp och knopp till musik, sittande och stående. Alla aktiviteter är gratis, men materialkostnad tillkommer. Hitta hit: Friggavägen 18 A (seniorboendet Tor) Buss 921 och 923 stannar utanför porten vårt lidingö 11

12 näringsliv avdelning Näringslivschefen om räkna, räkna ranka.. Företagsklimatet i Sveriges kommuner har återigen rankats. Denna gång av Svenskt Näringsliv. På ett år sjönk Lidingö från 10:e till 33:e plats. Och det är inte första gången vi åker jo-jo försvann vi från 5:e ner till 44:e plats, för att nästa år åka hiss till 8:e plats igen. Rankningen baseras bland annat på enkäter till öns företagare och det är lite svårt att förstå hur attityder kan ändras så mycket från år till år. Att mäta företagsklimat är populärt, nu finns cirka nio olika undersökningar. Kommuner klättar och rasar i rankningarna utan att politiker och tjänstemän kan hitta rimliga förklaringar. Detta faktum har gjort företagsklimatet till en prioriterad fråga hos Sveriges kommuner och landsting som därför tagit fram en rapport (Räkna räkna ranka, som finns på stadens webbplats) och kommer att göra en rad aktiviteter och egna undersökningar på lokal och nationell nivå. Men till dess kommer vi givetvis att på egen hand att försöka reda ut och se var vi kan bli bättre på. Och vi tar gärna hjälp. Har du som företagare synpunkter på hur vi i staden kan förbättra oss eller över huvud taget åsikter om företagsklimatet på ön, tveka inte att kontakta mig. Allt handlar ju om samarbete. Cristina Erikson Näringslivschef, Jonas Hedin och Johan Ehrén på väg in i det kreativa klustret i Dalénum. Lidingö reklam, med tillväxt i fokus Ett kontor med utsikt över vattnet kommer att ge bra energi och kreativitet. Det är vad grundarna av nya reklambyrån Lidingö reklam siktar på efter sommaren. Vad vi då får se är en fullservicebyrå för det lokala näringslivet på ön. På det sätt Lidingö näringsliv utvecklas nu, ser vi att det finns behov av en lokal reklambyrå för alla discipliner, säger Jonas Hedin, en av grundarna. Lidingöborna Jonas Hedin och Johan Ehrén kommer närmast från Forex bank, där de ansvarat för reklam och marknadsföring för varumärkena Forex bank och X-change. Det var oerhört intressant att hantera två parallella varumärken internt. Lite som att hantera både Hertz och Avis samtidigt, säger Johan. Forex bank fick nyligen pris som Årets uppstickarbank 2009 och X-change ökade sin varumärkeskännedom från 63 procent till 70 procent under Johan och Jonas lämnade Forex bank i slutet av förra året, men fortsätter arbeta ihop och brinner för att driva kommunikation med tillväxt i fokus och nu är det Lidingö som gäller. Både Johan och Jonas har sin bakgrund inom marknadsföring, reklam och brand management och kunskaper från branscherna retail/finans/textil. De har arbetat med repositionering av varumärken och olika uppstarter, bland annat av nya NK. Johan har även varit med och startat reklambyråer och ett flertal stora bolag inom näthandel. Lidingö Reklam arbetar med varumärkesstrategier, plattformar för kommunikation ur ett tillväxtperspektiv men även formgivning av grafisk profil och tycker inte man ska behöva åka över bron för att köpa reklamtjänster. Enligt många företagare finns det behov av vår samlade kompetens på Lidingö, säger Johan. Vi tycker att man ska värna om det lokala näringslivet, tänka närodlat. Vi kommer dessutom att kunna leverera kvalitet till ett lägre pris än i stan, där det ofta kostar kronor för ett möte med wienerbröd, men så jobbar inte vi, slår Jonas fast. l foto: kaj poikela 12 vårt lidingö

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Biblioteket och Skolan. - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby)

Biblioteket och Skolan. - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby) Biblioteket och Skolan - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby) Sven-Erik Bengtsson Malmö 9:e Februari 2011 Knutbyskolan i Rinkeby 15 000 invånare i stadsdelen

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård.

Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård. www.lidingovillor.se Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård. Närvarande var 24 personer representerande 12 föreningar med Gåshaga Strands samfällighets ordförande

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer