vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16"

Transkript

1 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9

2 ledare Sveriges (näst) bästa skolor Vi lever i en alltmer globaliserad värld vilket skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Möjligheterna är enorma, alltifrån att kunna resa till nya platser och öka förståelsen för andra kulturer till att arbeta utomlands och att svenska företag kan finna nya marknader. Till utmaningarna hör en ökad konkurrens om jobben och om att få leverera varor och tjänster. Man kan välja att se denna utveckling som ett hot eller som en möjlighet. Sverige är i dag i allra högsta grad ett kunskapssamhälle och vi står oss i många avseenden väl i den internationella konkurrensen, men den dag vi slår oss till ro kommer garanterat kineser, amerikaner och andra att springa om oss. För att kunna möta framtiden med tillförsikt är det viktigaste vi kan ge våra barn och ungdomar en bra utbildning. Då kan de lättare klara livets alla utmaningar och bättre ta tillvara de möjligheter som ges. Eller som ett gammalt kinesiskt ordspråk säger: Om du ger din vän en fisk så blir han mätt för en dag, men om du lär honom fiska så blir han mätt hela livet. Därför tog kommunfullmäktige förra året beslut om en vision och strategiska mål för Lidingös framtid, där ett av målen just är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Än är vi inte där, men häromveckan fick vi ett gott betyg av Sveriges kommuner och landsting som presenterade en jämförelse mellan landets samtliga kommuner. Vid en sammanvägning av slutbetyg och ämnesprov för de elever som slutade grundskolan 2009 kom Lidingö på andra plats efter Danderyd. Resultatet sporrar oss naturligtvis till att vilja bli ännu bättre. För att lyckas med det måste vi attrahera de bästa skolledarna och lärarna, tillhandahålla bra skollokaler och erbjuda bra skolmat så att eleverna orkar med en hel skoldag. Just skolmaten har engagerat många elever och föräldrar de senaste månaderna. Här finns helt klart en förbättringspotential och när vi nu ska upphandla nya entreprenörer till våra skolkök har vi tagit till oss de många kloka synpunkter som har inkommit. I stället för att efterfråga lägsta pris får de som lämnar anbud tävla om kvalitet, vi möjliggör för mindre företag att lämna anbud, vi eftersträvar en större mängd ekologiska livsmedel och ställer krav på att mer mat ska lagas från grunden i skolköken. Har du andra förslag på hur vi kan förbättra skolan på Lidingö, hör gärna av dig till mig. Du kan ringa mig på eller skicka e-post till Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande INNEHÅLL Nyheter 3 Stor satsning på kulturen 4-5 Är tunnel en lösning för trafiken? 6 Ny entré med bättre service 10 Gruppboende för flyktingbarn 11 Fuktskador åtgärdas vårt Lidingö informationstidning från lidingö stad Hälsa 8-9 En hälsosam vardag Senior 7 Lättare välja hemtjänst och boende Näringsliv Företag med tillväxt i fokus Kultur 14 Kulturkalender 15 Lär dig bli författare 16 Vi testar badvattnet Adress: Lidingö stad, informationsenheten, Lidingö Webbplats: E-post: Redaktör: Lollo Flodenberg, tel Layout: Kaj Poikela Ansvarig utgivare: Madeleine Helleday, tel ISSN: Omslagsbild: Eva Johansson Tryckeri: Danagårds grafiska Tidningen trycks på miljövänligt papper Distribution: Posten Nästa nummer kommer i september Tr ycksak 2 vårt lidingö

3 nyheter foto: lollo flodenberg Lidingö populärast när flyktingar flyttar Lidingö tog emot överlägset flest vidareflyttade flyktingar förra året. Av de 163 personer som flyttade valde 30 Lidingö. Lidingö Tidning 14 maj 2010 Ny professur i möbelkultur Den 22 maj installeras Sveriges förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet, blir den förste innehavaren av professuren. Professuren är knuten till Carl Malmsten furniture studies, som ligger på Lidingö i Stockholm och är en del av universitetet. Möbelkultur är ett nytt ämne för en professur, och står för ett tvärvetenskapligt synsätt med möbler och konsthatverk som minsta gemensamma nämnare. I begreppet ryms även tillverkningsteknik, materialförståelse och funktion. Svenska Dagbladet 11 maj 2010 Stadens nye kulturchef, John Svensson, ser kulturen som en viktig del i vår hälsa. Stor satsning på kulturen Det händer så mycket mer på Lidingö än vad man tror och vi vill lyfta fram allt detta som arrangeras. Med ett bra samarbete kommer vi dessutom att kunna göra ännu mer, säger John Svensson, nytillträdd kulturchef. Den första april gick startskottet för stadens nya satsning på kultur och hälsa. Kultur- och fritidsförvaltningen fick då en egen avdelning som ska hitta nya vägar för att jobba med frågorna. Kultur och hälsa hör ihop. Genom kulturen bidrar vi även till den mentala och sociala hälsan. Men vi kommer också jobba med den fysiska delen, berättar John Svensson. I den nya avdelningen ingår Sagateatern, kulturutvecklare, kulturassistent, förenings- och aktivitetsutvecklare samt en hälsoutvecklare som börjar efter sommaren. Redan i dag har staden flera stora evenemang som Kulturnatten, Körfestivalen och Raoul Wallenbergdagen, och i framtiden hoppas man ytterligare kunna öka kulturaktiviteterna och samarbetet med olika aktörer på ön. Här kommer kulturutvecklaren Kalle Kahnlund spela en stor roll: Jag kan redan nu se, inte minst i mitt arbete med årets körfestival, vilket levande kulturliv det finns på ön. Jag hoppas att jag kan synliggöra och ta fram den kraft som finns både hos de nu väletablerade men också de osynliga kulturaktörerna, säger han. En viktig del i satsningen är samarbetet med de olika föreningar och aktörer som finns etablerade på ön. Under mina år som ungdomskulturutvecklare har jag lärt mig att evenemang och aktiviteter blir bäst om man jobbar fram dem tillsammans. Och det är något som jag tar med mig nu i vårt arbete med kultur och hälsa, säger John Svensson. SL får båtpendel till Nacka och Lidingö I höst blir det tätare turer med pendelbåten mellan Lidingö-Nacka och Nybroviken och SL-kortet kommer att gälla. Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd, berättar att den utökade trafiken är ett försök. P4 Radio Stockholm 27 april 2010 Lidingöbor är välutbildade 53 procent av de vuxna i Danderyd har minst tre års eftergymnasiala studier. Riksgenomsnittet ligger på 23 procent. Utöver Danderyd har Lund, Lidingö, Lomma och Täby den mest välutbildade befolkningen, enligt SCB. Svenska Dagbladet 21 april 2010 vårt lidingö 3

4 nyheter Är en tunnel lösningen på En bergtunnel är det som bäst uppfyller målen för en ny väg på sträckan mellan Skärsätra och Högberga, enligt Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. När förslaget till inriktningsbeslut togs upp i kommunfullmäktige i april blev beslutet dock en minoritetsåterremiss, vilket yrkades av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Lidingöpartiet och Centern. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade för förslaget till inriktningsbeslut, det vill säga en bergtunnel. Minoritetsåterremissen innebär att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna ville att ärendet skulle återremitteras. De yrkade återremiss för utredning av förslag till upprustad befintlig väg med planskilda korsningar i främst Skärsätra men även i Högberga. Det är nu kommunstyrelsen som avgör om ytterligare utredningar ska genomföras. Trots att det är ett komplext projekt att bygga en tunnel i ett bostadsområde är det bergtunnelalternativet som den politiska majoriteten i staden valde att föreslå för kommunfullmäktige. Det ska enligt förslaget bäst uppfylla målen för en ny väg vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö samt ha begränsad inverkan på naturmiljön. En fördjupad utredning som gjorts visar att berget på den aktuella sträckan är av bra kvalitet. Bergtunneln, som beräknas till cirka 300 meter, är tänkt att börja vid Idunavägen öster om Skärsätra station och gå genom berget. Tunneln ska sedan mynna ut öster om korsningen Kottlavägen/Södra Kungsvägen. 4 vårt lidingö Bergtunnelalternativet behöver dock först detaljprojekteras om staden beslutar sig för den inriktningen. Olika förslag på hur trafikplatsen vid tunnelns in- och utfart ska se ut för att göra en så liten inverkan på området som möjligt behöver också utredas. Vi räknar med att det kommer att ta minst ett år att komplettera utredningen och genomföra en detaljprojektering, därefter tar själva planarbetet ytterligare ett till två år, säger förvaltningschef Arne Noaksson. Kostnadskalkylen, som omfattar investering och fem års drift, är på 410 miljoner kronor med en osäkerhet på plus minus 70 miljoner kronor. In- respektive utfart till tunneln, byggd i cement. Tunnel Idunavägen, öster om Skärsätra station. Korsningen Kottlavägen/Södra kungsvägen, vid Mölna ängar. Lidingö stad/lantmäteriet/photomap ab

5 nyheter trafikproblemen? För- och nackdelar med tunnel Fördelar nya vägsträckningen påverkar inte Skärsätra skola. Kottlasjön kan behållas intakt och nyckelbiotoperna vid dess södra strand kan lämnas orörda. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Få privata fastigheter berörs. Plankorsningen i Skärsätra tas bort för genomfartstrafik och barriäreffekterna minskas. Plats ges för dubbelspår mellan Skärsätra och högberga, vilket SL planerar för. Kottlavägen blir kvar som i dag. Nackdelar Mynningarna kommer nära vissa bostadsfastigheter. Grön mark behöver tas i anspråk för tunnelmynning och cirkulationsplats i öster. Området vid Kottla station och sträckningen av Lidingöbanan påverkas inte. Markingrepp med schakt behövs vid Södra huvudledens anslutning vid Idunavägen. ombyggnad av Lidingöbanan med dragning över cirkulationsplatsen kan påverka omgivningen negativt. Risk att Parkvillan måste rivas för att möjliggöra en bra trafiklösning. Vägsträckningen över Mölna Ängar blir kvar. Bakgrund För att lösa trafiksituationen på sträckan mellan Skärsätra och Högberga har det gjorts omfattande utredningar. Tio alternativ har tagits fram och två av dessa (alternativ 3 och 5) har avfärdats i tidigare beslut. Övriga alternativ har sänts ut på bred remiss under våren En fördjupad undersökning av alternativ 2, bergtunnelalternativet, gjordes under hösten vårt lidingö 5

6 nyheter illustration: AIX Arkitekter AB Ungefär så här kommer den nya entréhallen att se ut efter sommaren. Ny entré och reception ger dig bättre service Stadshusets entréhall är just nu en byggarbetsplats. Men i slutet av sommaren kommer den välkomna med nytt ljus, rymd och en alldeles ny reception med ännu bättre service för dig som är Lidingöbo. 6 vårt lidingö Professor Sten Samuelson ritade stadshuset som stod klart att användas Sedan dess har inga större förändringar skett och behovet av en ordentlig renovering var stort. Huset var tekniskt sett slut. Så nu byter vi el, belysning, ventilation, glasfasad och uppdaterar huset till 2010-års standard, säger Lars Kühner, projektledare för ombyggnationen. Även de mötesrum som ligger i anslutning till entréhallen byggs om och får nya möbler och utrustning. Vigselrummet som är uppkallat efter Raoul Wallenberg renoveras också, men dess originalmöbler från 1970-talet kommer så långt det är möjligt att få vara kvar. Tack vare den nya ventilationen och glasfasaden kommer det att bli bättre luft i hallen och mötesrummen. De nya fönstren är energieffektiva vilket innebär att de behåller värmen inomhus när det är kallt ute och stänger ute värmen under till exempel sommaren. Vi vill behålla arkitektens idéer och tankar så de orange pelarna kommer att vara kvar liksom trädrastret i taket och marmorgolven. Det kommer att bli ljust och luftigt, säger Lars Kühner. När entréhallen är klar kommer också en helt ny reception att stå färdig. Den flyttas längre in i hallen, blir större och handikappanpassad. Flera personer kommer att arbeta med att ta emot dig som besökare, svara på frågor och vägleda dig rätt. Här kommer du även kunna låna våra datorterminaler för att lätt kunna göra ärenden på stadens webbplats. Har du bokat ett möte med någon av oss i stadshuset tar vi emot dig redan i receptionen. Vi bygger nu stegvis upp Lidingö stads kundtjänst som i slutet av 2011 ska omfatta alla verksamheter i stadshuset. Då ska du som Lidingöbo kunna överlämna din fråga, oavsett vad den gäller, vid första kontakten och få den omhändertagen. När det gäller vissa frågor kan du inom kort, via knappval i växeln, välja att komma direkt till kundtjänsten. Fördelen med att ringa direkt till kundtjänsten är att den är bemannad större delen av dagen och du kan få svar på många av dina frågor redan där. I samband med att den nya entréhallen och receptionen tas i bruk den 1 september, stängs passagen genom stadshuset. Läkarmottagningen kommer i stället att få en ny entré mot Lejonvägen. Under ombyggnationen är stadshuset öppet som vanligt, med vissa undantag: Vigslar flyttas till salongen i Lidingö museum. Konferensrummen på entréplanet kan inte bokas. Inga utställningar kommer att visas. Hissen i entréhallen kan inte användas tidigt på morgonen. Kennys restaurang är öppen som vanligt.

7 Senior Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden allt större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Lättare att välja hemtjänst och äldreboende Du kan nu själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ska komma hem till dig. Och den dag då du inte längre kan bo hemma kan du välja vilket äldreboende du vill ha. Christine Cederholm, är en av dem som har valt hemtjänstutförare. För mig kändes det naturligt att välja Lidingö stads hemtjänst. Och det blev verkligen helt rätt också. De tillgodoser precis mina behov, säger hon. För Christine är det viktigt att kunna leva sitt liv så normalt som möjligt då hon har MS och är rullstolsburen. Jag är en vuxen kvinna med barn och är van att få sköta mig själv. Det är underbart att kunna fortsätta ha ett självständigt liv, trots behoven av hjälp. Hemtjänsten fungerar som en enorm trygghet. De är urgulliga och positiva när de kommer hit, säger Christine Cederholm. Björn Engström, ordförande i äldre- och handikappnämnden, ser i framtiden större möjligheter för öns äldre att kunna välja både hemtjänstutförare och äldreboende. Är man inte nöjd med sitt val kan man byta. Personligen tror jag valfrihet är bra. Det här är fortfarande nytt men i takt med att fler utövare etablerar sig och fler boenden byggs på ön så kommer valmöjligheterna att öka, säger Björn Engström. Vad är det då som ändrats? Inom hemtjänsten var man tidigare tvungen att välja olika utförare för de olika tjänsterna. I dag finns i stället nio utförare som kan ge dig hjälp med allt som du ska få hjälp med. Det betyder att du som beviljats hemtjänst själv kan välja om Lidingö stads hemtjänst eller ett privat företag ska utföra tjänsten. Kostnaden för dig är densamma oavsett vem du väljer. Inom vård- och omsorgsboende gäller sedan i år också valfrihet. Det innebär att du kan välja mellan Lidingö stads boenden och de privata utförare staden tecknar avtal med. I dag finns fem olika boenden att välja mellan, men fler är på väg. I Rudboda planeras till exempel för ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och ett annat boende planeras i Dalénum. På socialstyrelsens webbplats kan du jämföra de olika boendena. Vi som stad ställer höga krav på de företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att det är sunda företag och med rätt kompetens. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Det här blir ju en utmaning för företagen, sköter de sig inte kommer de att tappa sina kunder, säger Björn Engström. foto: kaj poikela Sommar på Hustegaholm Den 15 juni öppnar Hustegaholms pensionärsvilla sin sommarservering. Därefter håller de öppet fram till och med den 22 augusti. Serveringen är öppen tisdag söndag klockan Måndagar är det dock stängt. Verksamheten drivs av pensionärsorganisationerna PRO och SPF Lidingöskeppet i samarbete med äldre- och handikappförvaltningen. Förutom servering anordnas gudstjänster ute i det gröna, torsdagarna 1 juli, 15 juli, 29 juli och 12 augusti. Dessa gudstjänster startar klockan Handikapptoalett finns i anslutning till villan. Nytt för i sommar är att Mötesplats centrum anordnar temadagar på Hustegaholm i hantverk, handarbete och fysisk aktivitet på onsdagar. För närmare information se Lidingö stads webbplats, anslagstavlan i Lidingö centrum eller ring Buss 923 går hela vägen fram till pensionärsvillan från och med 8 juni. De aktuella busstiderna kommer att anges på anslagstavlor och stadens webbplats. Inget hindrar byggstart av Dalénum Nu finns inga hinder för byggstart av Lidingös nya stadsdel Dalénum. Detaljplanen har vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, då ingen överklagat den. Stadsdelen kommer att bestå av cirka lägenheter, varav 220 hyresrätter. Här kommer även att byggas ett 21- våningar högt hus som ska bli stadens nya landmärke. Byggstarten planeras bli i slutet av året och de första inflyttningarna beräknas till vårt lidingö 7

8 avdelning 8 vårt lidingö

9 hälsa En hälsosam vardag Hälsa ska vara kul och avdramatiserat. Det behöver inte innebära tävlingar och krav utan vara helt vardagliga saker som ger en känsla av välbefinnande. Med de tankarna startade Källängsgården sin hälsoprofil under hösten I ett samhälle som snurrar allt fortare behövs platser att få stanna upp på och hämta ny energi. På Källängsgården satsar man på hälsa som i glädje, fysisk aktivitet, nya upplevelser, goda samtal, vila och bra mat. Vi såg ett behov som låg utanför föreningslivets fysiska aktiviteter. Barnen behöver kunna få välja när de vill vara med och inte alltid ha allt schemalagt. Vi håller oss på en leknivå, utan press och tävlingar. Det fria valet är i sig en hälsofaktor, säger gårdens chef Olle Tahlén. Ett naturligt steg i satsningen blev att se över den mat som serverades. Nu dukas det dagligen upp mellanmålsbuffé med nygjorda smoothies, frukt, fil och müsli, grovt bröd och citronvatten. Allt är ekologiskt och kravmärkt. Barnen frågar nästan aldrig längre efter saft och godis. I stället blir de glada de gånger vi bjuder på något speciellt, berättar hälsopedagog Maria Lönnqvist och tillägger att det märks att barnen inte är lika uppspelta längre när sockernivåerna hålls jämna. Tillsammans med Maria ordnade barnen i höstas en sockerutställning för att lära sig mer om det vita sockret och hur mycket som finns av det i det som ofta äts och dricks. Vi satte upp en flaska 1,5 liters Cocacola och de 34 sockerbitar som den innehåller bredvid. Samma sak gjorde vi med bland annat Ahlgrens bilar och Red bull. Många blev förvånade över de stora sockermängderna och det gav bra samtal kring maten och hälsan, säger Maria. För att barnen och ungdomarna även själva ska kunna laga sig ett bra mellanmål har hon gjort en liten receptbok Mellanmålet som de kan ta med sig hem. Här finns enkla och nyttiga recept på smoothies, bröd, dubbelmackor och olika sätt att piffa upp sin filtallrik. Förutom maten anordnas det bland annat avslappning, yoga och massage under veckan för fritidsklubbens barn. I kill- respektive tjejgruppen ges möjlighet att prata om funderingar kring livet och könsrollerna. För gårdens ungdomar arrangeras också yoga och filmkvällar där man efter filmen diskuterar vad man sett. På tisdagarna ges möjlighet att skejta på Elverket. Vi har en skategrupp som själva jobbar med sina aktiviteter. Det är kul att se dem engagerade och det är bra att de själva får vara med och påverka, säger Olle. Gården satsar även mycket på musik och att visa på olika typer av fritidsintressen. Till exempel hålls musiktävlingen Rockkarusellen på gården och under två helgdagar har ungdomarna arrangerat Rail Jam (en vintersportdag) och Källängens Goes Underground (en alternativ kulturdag). Text: Lollo Flodenberg foto: EVA JOHANSSON vårt lidingö 9

10 nyheter foto: maria ortler Snart kommer ensamkommande flyktingbarn att få bo tillsammans på Lidingö. Christina Frisk Bodin, enhetschef på socialförvaltningens familjeenhet, tror att ett gruppboende är en bra lösning för ungdomarna. Gruppboende ska hjälpa flyktingbarn Lidingö ska ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och etablera ett gruppboende med tio platser. Det har kommunfullmäktige beslutat. Det finns en politisk vilja att vara solidarisk och hjälpa till, säger Christina Frisk Brodin, enhetschef för familjeenheten på socialförvaltningen. Erfarenheter från andra kommuner visar att gruppboende fungerar mycket bra för barnen. Det beror på att många av dem är tonåringar och självständiga, menar Christina. En del har till och med försörjt sina familjer i hemländerna. Inledningsvis föreslås att gruppboendet ska placeras i närheten av Lidingö centrum. Ambitionen är att boendet ska öppna under hösten och på sikt ska staden söka något mer permanent. En etablerad entreprenör ska troligtvis ansvara för boendet, eftersom de har mer erfarenhet av att bygga upp ett boende än Lidingö stad, säger Christina. Mellan 2007 och 2009 har Lidingö tagit emot fem barn som placerats i familjer. Det har varit svårt att hitta familjehem på ön. Familjen Andersson ville göra en insats, efter att ha läst en artikel om ökningen av ensamkommande barn till Sverige i DN, i augusti. De har öppnat sitt hem för Feroz, 15 år från Afghanistan. Det har fungerat jättebra. Vi har lärt oss en hel del och kan rekommendera andra familjer att ta emot ungdomar, säger Katarina. Feroz trivs bra och tycker att det är en fördel att bo hos en familj, eftersom man lär sig språket snabbare och lättare kommer in i samhället. I början gick han tre månader i internationella klassen i Högsätra men nu går han i en vanlig åttondeklass. Lidingö stad ansvarar för boende, skolgång, att utse godemän till barnen, sociala insatser och introduktion i samhället. Däremot ansvarar Migrationsverket för det ekonomiska biståndet. Ensamkommande flyktingbarn Om du är intresserad av att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn går det bra att kontakta Elisabeth Reuterborg, socialförvaltningens familjeenhet, tel: Enligt Migrationsverket väntas cirka barn söka asyl i Sverige Det råder stor brist på platser för barnen i kommunerna. Lidingö stad har beslutat att avsätta tio platser. För asylsökande barn ska det alltid finnas tre platser. Majoriteten är pojkar och kommer ifrån Somalia och Afghanistan. Text och foto: maria ortler 10 vårt lidingö

11 nyheter Stadens webbplats fortsätter att utvecklas Det senaste vi gjort är att samla alla aktiviteter som har gått i hälsans tecken på en plats under varje ämnesområde. Ta en titt under förslagsvis Uppleva & göras rubrik Hälsans ö i praktiken och du hittar massor av saker som staden har gjort ur ett hälsoperspektiv. Visste du till exempel att du kan låna stavar och stegräknare på biblioteket och att fritidsgården Kulan nätvandrar för att stödja sina ungdomar? Vi har gjort det enklare att hitta under rubriken Omsorg & stöd. I stället för att huvudsakligen strukturera informationen utifrån olika tjänster, som Omsorg och stöd i hemmet och Sysselsättning och aktiviteter, har vi nu samlat all information för stora grupper som äldre, funktionsnedsatta och familjer under en och samma rubrik. Under äldreomsorg hittar du exempelvis alla insatser och all service staden erbjuder dig som är äldre, hur du ansöker och vad det kostar under samma huvudrubrik. Alla har vi olika behov. För att underlätta för utländska besökare har vi nu publicerat en engelsk version på stadens webbplats. På de sidor som är översatta erbjuds du en engelskspråkig variant. Vill du hellre läsa informationen på något annat språk kan du använda Google translate som finns tillgänglig på alla sidor. För dig som i stället behöver en mer lättläst version finns även sådana sidor att välja i webbensplatsens sidhuvud. Det har blivit enklare att tipsa dina vänner om intressanta artiklar. Med hjälp av funktionen dela med andra längst ner på sidorna är det nu lätt att tipsa på Facebook, Twitter och e-post. Men du kan självklart välja även andra platser. För att underlätta sökandet på vår webbplats pågår även ett konstant arbete med sökmotorn den är redan bra men kommer att bli allt bättre! Fuktskador i förskolorna åtgärdas Fuktproblemen i de sju mest utsatta förskolorna åtgärdas nu och beräknas vara klara lagom till skolstarten i höst. Lidingö stad gjorde förra året en heltäckande inventering av miljön i förskolorna. Initiativet togs i samband med att fukt- och mögelskador upptäcktes i Farkosten och Torsviks förskolor. Eftersom många av de övriga förskolebyggnaderna har en liknande konstruktion valde man att undersöka alla förskolor. Resultatet av WSP Environmentals besiktningsarbete visar att det finns skador i 16 av de 35 byggnaderna. Det handlar om problem som är vanliga i alla typer av fastigheter, både offentliga och privata, som byggdes efter och 80-talens normer. En prioritering har gjorts utifrån inventeringen. Av sju förskolor kommer fem att åtgärdas nu så att de är klara till skolstarten i höst. Två förskolor, Björklövet och Fyrtornet, kommer i samband med sommaruppehållet att evakueras in i tillfälliga paviljonger för att sedan återinflytta till sina ordinarie lokaler när renoveringen är genomförd. De åtta förskolor med mindre omfattande problem utreds ytterligare under året och åtgärdas under I den sextonde förskolan med konstaterade skador ligger ansvaret för åtgärder hos den privata fastighetsägaren. Vi har ett bra samarbete med de olika förskolecheferna för att hitta de smidigaste sätten att genomföra åtgärdsarbetet på, säger fastighetschef Sven Riddarström. Inventeringen visade även att tolv förskolor har en konstruktion som kan komma att ge upphov till fuktproblem i framtiden. Dessa byggnader kommer att följas upp kontinuerligt. I sju förskolor fanns inget att anmärka på. Lidingöloppet fortsätter att växa! Det deltagarrekord som slogs 2009 med över deltagare kommer att vara i fara vid årets stora löparmönstring den september. Trenden bland motionärer som vill springa och anta en utmaning i vår krävande bana märks även i hela löpar-sverige med rekorddeltagande i alla stora arrangemang. Tillströmningen av deltagare och besökare under helgen förväntas bli runt till området runt Grönsta gärde och Lidingövallen. Välkomna alla Lidingöbor till en stor löparfest i september! Sommaröppet på Mötesplats centrum Mötesplats centrum har öppet måndagar klockan , mellan den 21 juni och den 20 augusti. Då passar vi på att syssla med hantverk, handarbete och gymnastik. Teman: 21 juni: Dekorera blompinnar med olika material 28 juni: Fortsättning; blompinnar 5 juli: Måla till musik 12 juli: Måla till musik, sockermålning 19 juli: Enkelt tygtryck, gör kort eller bokmärke 26 juli: Fortsättning; enkelt tygtryck 2 augusti: Collage, tema Giuseppe Arcimboldo 9 augusti: Fortsättning Collage 16 augusti: Teckna i kol eller blyerts Gymnastiken börjar klockan och innehåller stärkande rörelser för kropp och knopp till musik, sittande och stående. Alla aktiviteter är gratis, men materialkostnad tillkommer. Hitta hit: Friggavägen 18 A (seniorboendet Tor) Buss 921 och 923 stannar utanför porten vårt lidingö 11

12 näringsliv avdelning Näringslivschefen om räkna, räkna ranka.. Företagsklimatet i Sveriges kommuner har återigen rankats. Denna gång av Svenskt Näringsliv. På ett år sjönk Lidingö från 10:e till 33:e plats. Och det är inte första gången vi åker jo-jo försvann vi från 5:e ner till 44:e plats, för att nästa år åka hiss till 8:e plats igen. Rankningen baseras bland annat på enkäter till öns företagare och det är lite svårt att förstå hur attityder kan ändras så mycket från år till år. Att mäta företagsklimat är populärt, nu finns cirka nio olika undersökningar. Kommuner klättar och rasar i rankningarna utan att politiker och tjänstemän kan hitta rimliga förklaringar. Detta faktum har gjort företagsklimatet till en prioriterad fråga hos Sveriges kommuner och landsting som därför tagit fram en rapport (Räkna räkna ranka, som finns på stadens webbplats) och kommer att göra en rad aktiviteter och egna undersökningar på lokal och nationell nivå. Men till dess kommer vi givetvis att på egen hand att försöka reda ut och se var vi kan bli bättre på. Och vi tar gärna hjälp. Har du som företagare synpunkter på hur vi i staden kan förbättra oss eller över huvud taget åsikter om företagsklimatet på ön, tveka inte att kontakta mig. Allt handlar ju om samarbete. Cristina Erikson Näringslivschef, Jonas Hedin och Johan Ehrén på väg in i det kreativa klustret i Dalénum. Lidingö reklam, med tillväxt i fokus Ett kontor med utsikt över vattnet kommer att ge bra energi och kreativitet. Det är vad grundarna av nya reklambyrån Lidingö reklam siktar på efter sommaren. Vad vi då får se är en fullservicebyrå för det lokala näringslivet på ön. På det sätt Lidingö näringsliv utvecklas nu, ser vi att det finns behov av en lokal reklambyrå för alla discipliner, säger Jonas Hedin, en av grundarna. Lidingöborna Jonas Hedin och Johan Ehrén kommer närmast från Forex bank, där de ansvarat för reklam och marknadsföring för varumärkena Forex bank och X-change. Det var oerhört intressant att hantera två parallella varumärken internt. Lite som att hantera både Hertz och Avis samtidigt, säger Johan. Forex bank fick nyligen pris som Årets uppstickarbank 2009 och X-change ökade sin varumärkeskännedom från 63 procent till 70 procent under Johan och Jonas lämnade Forex bank i slutet av förra året, men fortsätter arbeta ihop och brinner för att driva kommunikation med tillväxt i fokus och nu är det Lidingö som gäller. Både Johan och Jonas har sin bakgrund inom marknadsföring, reklam och brand management och kunskaper från branscherna retail/finans/textil. De har arbetat med repositionering av varumärken och olika uppstarter, bland annat av nya NK. Johan har även varit med och startat reklambyråer och ett flertal stora bolag inom näthandel. Lidingö Reklam arbetar med varumärkesstrategier, plattformar för kommunikation ur ett tillväxtperspektiv men även formgivning av grafisk profil och tycker inte man ska behöva åka över bron för att köpa reklamtjänster. Enligt många företagare finns det behov av vår samlade kompetens på Lidingö, säger Johan. Vi tycker att man ska värna om det lokala näringslivet, tänka närodlat. Vi kommer dessutom att kunna leverera kvalitet till ett lägre pris än i stan, där det ofta kostar kronor för ett möte med wienerbröd, men så jobbar inte vi, slår Jonas fast. l foto: kaj poikela 12 vårt lidingö

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats

Kulturcenter Oxbackens mötesplats MÅNADSPROGRAM Juni 2017 Välkommen till våra aktiviteter i juni! Mot Tanzania Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190,

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon ,

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon , MÅNADSPROGRAM Maj 2017 Välkommen till våra aktiviteter i maj! Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190, 021-390129 Veckoprogram

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Till Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) gällande jubileum Trelleborg 150 år

Till Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) gällande jubileum Trelleborg 150 år Interpellation Till Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) gällande jubileum Trelleborg 150 år Av Trelleborgs kommuns verksamhetsplan framgår det i kommunstyrelsens del att Trelleborgs kommun

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017

Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017 Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017 Sommarens öppettider på biblioteken juni, juli & augusti: Smedjebackens bibliotek: Måndag-fredag 11-17 Lördag stängt Söderbärke bibliotek: Måndag & onsdag 12-18

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 33 201208 18/19 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna. Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med.

VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna. Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med. VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med. SVENSKA Vi läser svenska grund på måndagar. Vi skriver ord och meningar i olika teman, tex årstider,

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

Välkommen till Segeltorps seniorträff!

Välkommen till Segeltorps seniorträff! Välkommen till Segeltorps seniorträff! Seniorträffen är öppen för alla seniorer. Även anhöriga, närstående och seniorvolontärer är välkomna att delta i aktiviteter och evenemang. Vi delar lokal med Trygghetsringningen

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer