Uppgifter för gudstjänstvärd i S:t Sigfrids kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter för gudstjänstvärd i S:t Sigfrids kyrka"

Transkript

1 Uppgifter för gudstjänstvärd i S:t Sigfrids kyrka Definitioner: Med höger/vänster i kyrkan menas sett från altaret. Skåpet = S:t Stefanus bruna skåp. Före gudstjänsten 1. Skaffa snittblommor till altaret enligt Kyrkoårslistan (se bil.; finns även i blå mappen som står i Skåpet). Använd inte hyacinter, liljor, prästkragar, krysantemum e. dyl. (av hänsyn till allergiker). 2. Skaffa kaffebröd till ca 25 personer (2 kaffebrödslängder brukar räcka). Det går även bra med skivat matbröd + mjukost. Vi får inte hantera livsmedel i kyrkan i brist på möjligheter till handtvätt. 3. Ta med minst fyra liter vatten. Vi har tillstånd att hämta vatten gratis hos närmaste grannen nedanför kyrkan, gula tegelvillan (Ekholm, Blommensbergsv. 99). Kran finns på ytterväggen bredvid garageporten på vänster sida, sett från stigen ned från kyrkan. 4. Kom till kyrkan i god tid, helst en timme eller senast ¾ timme före gudstjänstens början. 5. Den första (oftast organisten) som kommer till kyrkan slår av larmet. Gå in genom lilla ytterdörren, men stäng omedelbart dörren och knappa in din kod inom 30 sekunder på larmpanelen i rummet till höger innanför dörren. Om larmet mot förmodan skulle gå igång så måste Du en gång till knappa in din kod och därefter omedelbart ringa till Niscayah, tel , på en mobil (kyrkan har ingen telefon längre) och ange anläggningens nummer, som är , ditt namn och din personliga kod. Detta för att de skall veta att det är en behörig person som ringer. 6. Tänd belysning i kyrkan. Knappen för kyrkans belysning finns i sakristian till höger om dörren in till kyrksalen. Tänd strålkastarna ( neddimmat ) med ratten på väggen vid bruna pianot. 7. Läs av termometern på väggen till skrudkammaren framför predikstolen. Om det är under 20 grader sätt på infravärmen ovanför entrédörren. Den lilla fläkten kan vid behov anslutas till blå vägguttaget nedanför termometern, men OBS inte medan den röda fläkten går! 8. Hämta nyckeln och öppna stora ytterdörren. Ovanpå dörrkarmen i skrudkammaren finns en nyckel till ytterdörrens sjutillhållarlås. Strömbrytaren till belysningen i vapenhuset sitter på väggen till höger om ytterdörren. Öppna låset, gamla dörrlåset och dörrsprinten upptill. Häng nyckeln i kyrkan på den första kroken till höger om dörren. Ställ upp vänster dörrhalva som tecken på att kyrkan är öppen. 9. Kontrollera att det finns en plastpåse i toaletten. Nya påsar/säckar finns på väggen eller golvet. Om säcken är ca halvfull ska latrinhämtning beställas på måndag förmiddag (så sker hämtning på tisdagen): Ring (Kontaktcenter Stockholm, Serviceförvaltningen) Uppge adressen Alvastravägen 8 och kundnummer Meddela samtidigt Lars, tel eller Gertrud Enmark, tel Hissa flaggan om det är allmän flaggdag använd stegen som hänger på väggen bredvid innerdörren. 11. Under vintern: Ta bort ev. snö och is och sanda trappen. Skotta en gångväg bort till körvägen. Snöskovel, ishacka och sand finns i städskrubben i vapenhuset. Mer sand finns i en låda under Essingeledens bro. 12. Tänd belysningen under och över orgelläktaren. Strömbrytaren med tre knappar finns till vänster i garderoben till vänster under orgelläktaren. (Där finns också strömbrytaren till orgeln när den är tillslagen lyser en röd lampa ovanför garderoben). 13. Ställ fram blommorna på altaret. Vaser finns på altaret eller i pentryt. Blommorna skall stå längst ut på altarets sidor. 14. (Ta fram altarduken. Den brukar ligga på altaret. Annars är den lindad på en rulle i ) 15. Ta fram glasskålen för oblater och ciboriet (en förgylld konisk bägare med lock, innehållande konsekrerade (invigda) oblater). De finns i den bruna lådan längst ner till vänster i 16. (Lägg på altarduken och) ställ ciboriet på altaret, omedelbart till höger om krucifixet. 17. Ställ fram rätt antal ljusstakar på altaret enligt Kyrkoårslistan. De placeras i rad på var sida mellan blomvasen och krucifixet, så att de inte bränner blommorna eller väggen. Sätt i nya ljus om så behövs. Ljus finns i översta vänstra lådan i Skåpet och i den högra garderoben under orgelläktaren. Om ljusen har olika längd bör de längsta ljusen stå ytterst. Ljusstakar finns nere till höger i 18. Kontrollera att predikstolsklädet har aktuell liturgisk färg. Kläden i olika färger ligger på en hylla i skrudkammaren. 1

2 19. Rengör händerna innan Du tar i oblaterna och nattvardskärlen. Våtservetter finns i toan eller i pentryt. (Skaffa nya i veckan om de är slut!) 20. Lägg (ej konsekrerade) oblater i den lilla åttkantiga glasskålen och ställ den ovanpå Kontrollera att skålen är ren och att inga småbitar följer med oblaterna ned i skålen. Ett antal små oblater som motsvarar det förväntade antalet gudstjänstbesökare, dock minst åtta, och med en stor oblat överst. Oblaterna finns i den bruna lådan och i en påse i 21. Ta fram kalken, de två glaskarafferna och två dricksglas, skölj dem ev. och torka dem på utsidan även med tanke på att torka bort svärtande fingeravtryck på kalken. Allt finns i 22. Gör i ordning kalken (se även s. 4 5): 2 Lägg på en servett (torkduk), vikt en gång, på tvären över kalken. Lägg paténen (silverfatet) på servetten. (När Hans-Åke Holmström leder gudstjänsten läggs den stora oblaten på paténen.) Lägg på pallan (den vita tygklädda plattan, även kallad lilla kalkduken). Lägg på den stora kalkduken, i liturgisk färg enligt Kyrkoårslistan, så att framkanten når ned till bordet. Lägg på bursan (tygklädd mapp), i rätt liturgisk färg, innehållande ett corporale (en nattvardsduk). Ställ fram kalken på det lilla kredensbordet som står mellan sakristian och altaret. 23. Fyll på vatten i den smala glaskaraffen och dricksglasen, till tre fjärdedelar. 24. Ställ fram dricksglasen, längst till höger på altaret och på predikstolen. 25. Se till att dopfunten och påskljusstaken står mitt på mattan framför altaret, med dopfunten mellan ljusstaken och trappsteget. Kontrollera från lite håll att allt står symmetriskt på altaret. 26. Fyll på nattvardsvin i den större karaffen, normalt till en tredjedel. Säg till vid kyrkkaffet om vinet börjar ta slut. Om vinflaskan mot förmodan skulle vara tom finns en liten nödflaska i den bruna lådan i Om denna skulle behöva användas skrik i högan sky. I yttersta nödfall låna vin i skrubben under torntrappan. 27. Ställ vinkaraffen och vattenkaraffen ovanpå 28. Koppla på högtalarförstärkaren. Den står på bänken till vänster om Kontrollera genom skrapa på ambons mikrofon. 29. Häng upp psalmnumren. 30. Ställ fram kollektkorgen. Den ligger bakom Ställ den t ex vid pianot. (Om det behövs, finns två stycken kollekthåvar med långt skaft på väggen till höger i sakristian.) 31. Lägg ett bokband (i rätt liturgisk färg) över ambon, så att det hänger ned på framsidan. Bandet ligger i Skåpet, tillsammans med altarduken. 32. Lägg fram evangelieboken på ambon, slå upp dagens texter och lägg banden där. Sätt klisterlappar (GT, Epistel) vid de aktuella texterna. 33. Tänd ljusen på altaret, på väggen bredvid altaret och vid ikonerna ca 15 minuter före gudstjänstens början. Tänd alla ljus som sitter kvar i ljusbäraren baktill i kyrkan. F. Hans-Åke vill gärna att även den sjuarmade ljusstaken tänds. I påsktid skall även påskljuset (det höga tjocka ljuset som skall stå ensamt mellan dopfunten och altaret) tändas. I adventstid tänds stora adventsljusstaken. (Den hänger annars på väggen i skrudkammaren.) 34. (Vidtala ev. 4 personer att vara lektorer : en för den gammaltestamentliga läsningen, en för epistelläsningen och två för förbönen. När våra egna präster tjänstgör brukar de fördela dessa uppgifter.) 35. Blada in rätt agendor (gudstjänstordningar) enligt Kyrkoårslistan och lösbladet med anvisningarna för dagen i psalmböckerna. Agendorna finns i Lägg flest till höger om orgelläktaren eftersom de flesta kyrkobesökarna kommer in den vägen, men även några på den vänstra sidan. Extra agendor finns i bokhyllan bakom skynket. 36. Förbered kyrkkaffet. Skär upp bröd, fyll på vatten i koinonians två vattenkokare. Ställ kokarna på skrivbordet i sakristian. 37. Assistera präst och diakon vid påklädningen om så behövs eller önskas. 38. Ta emot dem som kommer och ge dem psalmbok och gudstjänstordning. Ta vid behov fram rullstolsramperna (av aluminium) som ligger bänken till höger om ytterdörren och lägg dem på yttertrappan. 39. Ring i kyrkklockan kl. 11:00. Gå ut i sakristian och stäng dörren. Klättra upp i tornet och ring i klockan genom att dra i repet som hänger ned från klockan. Du kan behöva dra en eller två gånger innan klockkläppen svänger tillräckligt för att slå emot klockan. Dra så energiskt att kläppen slår mot klockans båda sidor. (Men om Du drar ner tornet står Du värst till själv!) På skåpet framför Dig finns ett papper med en bön.

3 Ring ca 2 minuter, så lång tid det tar att läsa bönen l å n g s a m t. Klättra ned från tornet, släck lampan och stäng dörrarna. Gå ut och gå tillbaka utanför kyrkan och in genom stora dörren för att inte störa gudstjänsten. 40. Sätt Dig nära ingångsdörren så att Du snabbt kan hjälpa ev. sent ankomna till rätta, eller handikappade att komma in. (Färdtjänsten kommer ibland sent.) Under gudstjänsten 41. Justera vid behov högtalarnas volym med ratten mitt på förstärkaren. 42. Under offertoriepsalmen: Bär fram karafferna och oblatskålen till altarringen, tillsammans med någon annan (den ena kan bära vin + vatten, den andra oblaterna; gärna en man och en kvinna), och lämna dem till biskopen, när han sitter på bänken, eller prästen. 43. Hämta kollektkorgen. Börja ta upp kollekt framifrån, på båda sidorna. Om det är många besökare, låt korgen vandra runt. Lämna sedan fram kollektkorgen till präst eller annan vid altarringen. Gå tillbaka. 44. Räkna antalet närvarande vid gudstjänsten. Anteckna vid fliken Statistik i den blå mappen i Efter gudstjänsten 45. Anslut en vattenkokare till i vägguttaget vid skrivbordet i sakristian och slå på den. När vattnet kokat upp byter Du och ansluter den andra kokaren till samma uttag och slår på den. Ta ut vattnet till kaffebordet. Varning! Om Du ansluter kokarna till vägguttag i något annat rum finns risk att det går en säkring. 46. Duka fram bröd etc till kyrkkaffet. 47. Släck ljusen och se upp med det flytande stearinet. (Håll ett finger framför veken och blås lätt på fingret.) 48. Stäng av förstärkaren. 49. Häll tillbaka det vin som finns kvar i glaskaraffen i flaskan. Ev. kvarvarande vin i kalken skall konsumeras av diakonissa (i första hand) eller någon annan. 50. Skölj ur och torka karafferna och kalken och ställ dem i Gör i tillämpliga delar det omvända mot före gudstjänsten. Först nu är det dags för kyrkkaffe för Din del. 51. Räkna kollekten och kaffepengarna tillsammans med någon annan och redovisa på kollektformuläret som finns i blå mappen. (Om det är slut på formulär finns fler i högra garderoben bakom skynket.) Ta sedan med pengarna till valfri Forex bankbutik och sätt in dem på koinonians konto i Länsförsäkringar Bank. Konto- och org.nr står på kollektformuläret. (Länsförsäkringar Bank tar inte emot kontanter på sina kontor.) Eller för över summan från ditt bankkonto till koinonians konto i Länsförsäkringar Bank och behåll kontanterna. Eller lämna allt till Lars Östling. 52. Anteckna kollektbeloppet vid fliken Statistik i blå mappen. 53. Innan Du går: Ta ned flaggan om den sitter uppe, ta in den och häng den på tork över några stolar. (Låt flaggan sitta kvar om S:t Sigfrid skall ha gudstjänst samma dag.) Ta in och häng upp stegen. Ta in rullstolsramperna. Stäng och lås stora ytterdörren. Kontrollera att ljuset är släckt på toaletten (och därmed dess värmefläkt är avstängd). Töm ut slaskhinken i slänten utanför sakristian. Ta hand om soppåsen. Kontrollera att alla ljus, lampor, infravärme, orgel etc. är släckta/avstängda. 54. Se till att någon väntar tills ev. försenad färdtjänst kommer. Larmet: Se till att lilla ytterdörren är stängd. Knappa in larmkoden (4 siffror). Öppna dörren och gå ut. Stäng dörren inom 30 sekunder från att Du knappat in koden. Lås dörren. Gå hem! Ver

4 Iordningställande av kalken Nattvardskärlens iordningställande har tidigare nämnts som kyrkvärdens traditionella privilegium. Det är en av de allra första uppgifter kyrkvärden tar itu med efter ankomsten till kyrkan. Detta tillgår lämpligen i följande ordning. 1 Kalken ställs på sakristians bönealtare. Se till att cuppan är alldeles ren och att silvret inte är solkigt. 2 Över kalken läggs en torkduk, vikt på längden. Därmed förhindras att patenen och kalken skramlar mot varandra. Om ytterligare torkdukar behövs läggs dessa i förväg in på altaret. 3 Patenen läggs ovanpå kalken med torkduken. Kontrollera att patenen är ren och att silvret inte är solkigt. Om s.k. stor oblat användes lägges denna direkt på patenen. 4 Pallan läggs på patenen såsom underlag för kalkklädet. 5 Kalkklädet draperas över pallan, om möjligt så att hela kalken täcks. 6 Bursan med inneliggande corporale placeras ovanpå kalkklädet. I bursan skall endast corporalet förvaras, inga torkdukar. Om corporale finns men Bursa saknas, läggs det hopvikta corporalet ovanpå kalkklädet. Ur Tjänst i heligt rum av Carl Henrik Martling 4

5 Benämningar och placering sett ur prästens synvinkel 5

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Handbok för verksamma

Handbok för verksamma Handbok för verksamma Ver 8.0 20121001 Prisuppgifter finns inte i denna Handbok. Du hittar priser på www.motesrum.se Nyheter i denna version: 8.0 Uppläggningsavgift kap 11 8.1 Uppläggningsavgift kap 11.

Läs mer

Välkommen till Södertälje Katthem

Välkommen till Södertälje Katthem Välkommen till Södertälje Katthem Rutiner som gäller på Katthemmet För att underlätta arbetet och för att det ska bli så bra som möjligt för katter och volontärer på Södertälje katthem, finns dessa rutiner

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Inofficiell guide till tekniken i Smålands klubblokal. & Inofficiell guide i att anordna klubb och livespelningar. & Annat. Version 6.

Inofficiell guide till tekniken i Smålands klubblokal. & Inofficiell guide i att anordna klubb och livespelningar. & Annat. Version 6. Inofficiell guide till tekniken i Smålands klubblokal & Inofficiell guide i att anordna klubb och livespelningar & Annat -It places the lotion in the basket. Version 6.9 Nedtecknat av Måns 2010-2015 Hur

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer