Förstudie: Drömspel på flera plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie: Drömspel på flera plan"

Transkript

1 Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer utåtriktat för att nå unga på deras fritid. I båda kommunerna är sportintresset stort med många klubbar. Ambitionen är att nå ut till klubbar där det både finns många aktiva tjejer och killar från olika delar av kommunerna. För att kunna genomföra detta söks läsfrämjande bidrag från Kulturrådet våren Initiativtagare till projektet är barnbibliotekarierna Andrea Berge och Helena Karlsson. Strategi Att granska tidigare samarbetsprojekt mellan bibliotek och idrottsrörelse för att kunna dra nytta av deras erfarenheter. Att utveckla ett erbjudande till klubbarna. Att utforma Kulturrådsansökan. Projekt som kombinerar idrott och läsning som vi har inspirerats av I rörelse ( ) i Västerbotten, norska Foreningen!les satsningar Idrett og lesing ( ) och Hat trick (pågående), Riksidrottsmuseets utställning "Att läsa är också en sport" (pågående), Kom in i matchen i Örebro (pågående). Andra inspirationskällor Tidigare Läsambassadör Johan Unenge och nuvarande Läsambassadör Johanna Lindbäck, "linje böcker på väg" i Bergslagen ( ) Digitala boksamtal" på Adolf Fredrik musikklasser ( ), Läslandslaget med André Pops på Facebook (2013), "Passa boken" med Metropol 93,8 där bland annat artisten Petter medverkade (våren 2013), Regeringskansliets magasin "Lek, läs, lust!" (2013). Vad vi har uppfattat som goda råd/konklusioner i projekten Att hålla aktiviteterna på en lagom nivå, så att det inte uppfattas som ett för stort åtagande att delta. (Tränarna jobbar ideellt). Att försöka hitta engagerade tränare. Det kan också vara bra att ha föräldrar som kontaktpersoner. Det är avgörande hur tränarna introducerar projektet för spelarna, om det ska uppfattas som något unikt. Att vara medvetna om statusskillnaden mellan idrott (hög status) och läsning. (låg status). Att det handlar om att förändra läsningens dåliga image och att utmana bilden av vem som är läsare. Att det är lättare att nå ut till yngre barn än tonåringar. Att jobba med enkla medel. Att avdramatisera läsningen. Att det är viktigt med bredd/mångfald i urvalet av titlar.

2 Att inte krångla till det med utlåning, böckerna ska vara lättillgängliga. Att få egna böcker som laget får använda som de vill skapar större engagemang för projektet. Idéutveckling Vilken åldersgrupp ska projektet vända sig till? Vi utgick först från åldersspannet år, men insåg snabbt att det blev ett för stort spann. Tonåringar är en viktig målgrupp, men vi bedömde ändå att det var viktigare att stärka läslusten tidigare. Med tanke på att biblioteken har begränsade resurser i fråga om tid, väljer vi den åldersgrupp vi tror är mest mottaglig för läsinspiration. Vi vill använda berättelser i olika former, både i fråga om medieformat och att ge möjlighet till eget skapande. Att lagen ska få böcker kändes centralt, men vi vill hitta ett mer stimulerande sätt att överlämna dem än att till exempel ge dem en bokpåse vid ett enda tillfälle. Ska läsningen på något sätt mätas som en prestation? Risken att det upplevs som skolarbete blir då stor. Det vill vi undvika! Vi vill hellre stimulera det egna berättandet och vi vill erbjuda någon form av workshop. Med hjälp av surfplattor kan spelarna både läsa och skapa berättelser. I vår arbetsprocess har vi försökt hitta gemensamma nämnare mellan idrott, spel och läsning. Vi har ägnat tid åt att studera ord och begrepp. Vi har kollat på idrottsklubbarnas webbplatser med särskilt fokus på deras värdegrundsarbete och policydokument. Ett exempel på detta är Håbo FF:s Röda tråden (som finns med i länklistan). En ordbank skapades med centrala begrepp som vi fann under vår research. Vi har ställt frågor som: Vad är det bästa med fotboll? Vad är det bästa med läsning? Några av de gemensamma nämnarna är att det är kul, en utmaning och " taktik" - att tänka sig in i andras perspektiv. Att etablera kontakt med klubbarna Vi ville utforma vårt erbjudande till klubbarna på ett kort, lättillgängligt och koncentrerat sätt och ett naturligt val blev att göra en filmtrailer till Drömspel. Vi använde oss av en surfplatta och appen imovie. Som första steg valde vi att kontakta fotbollsklubbar i våra kommuner. Klubbarna har både aktiva killar och tjejer med olika bakgrund och från olika miljöer. Vi ville att första kontakten skulle ske via telefon och ringde därför till klubbarnas kontor, för att därefter mejla över filmtrailer och information. Utifrån responsen från en av klubbarna förstod vi att vårt erbjudande varit för otydligt, då de undrade om projektet inte skulle passa bättre för skolklasser? Vi valde att göra en ny version av filmtrailern och att förtydliga erbjudandet till klubbarna. Framför allt vill vi betona varför vi vill samarbeta just med dem. Vi vet inte i skrivande stund vilka klubbar som nappar på erbjudandet och är beredda att gå vidare med andra bollsporter om det inte blir fotboll. Projekttrailer Vi la upp vår filmtrailer på Vimeo och klistrade in länken dit i våra mejlutskick. https://vimeo.com/ (lösenord: 2014)

3 Vad erbjuder vi? Läsning i skolmiljö verkar för många barn ha blivit sammankopplat med kravet på att redovisa det lästa genom att skriva en recension efteråt. Detta blev extra tydligt i Håbo biblioteks "Alla fyror läser" där många fyror inte tycktes ha uppfattat att de hade fått en fri skrivuppgift utan istället skrev en sammanfattning av innehållet i den bok de hade läst. I detta projekt önskar vi frikoppla läsningen helt från krav och prestationstänkande. Vi vill visa på olika lekfulla ingångar till läsandet. Gåvoböcker i olika format och genrer Det kan vara böcker i olika genrer, faktaböcker, serier, ljudböcker, e-böcker eller högläsning. För att e-böckerna verkligen ska bli tillgängliga för alla önskar vi att det ska finnas minst en surfplatta/läsplatta för cirkulation i varje lag. En annan idé är att det i varje bok ska finnas ytterligare ett boktips, för att inspirera till fortsatt läsning. Författare + bok För att stimulera läsningen erbjuder vi tidigt under hösten ett författarbesök med sportkoppling. Vid detta tillfälle får de deltagande lagen några exemplar av författarens bok som gåva. Vi uppmuntrar föräldrar och tränare att delta vid detta tillfälle. Bokväljare Urvalet av böcker vill vi gärna göra i dialog med deltagande lag. Det kan antingen vara hela laget eller någon eller några från laget som blir bokväljare. Ett alternativ till detta är att intervjua spelarna om deras intressen till exempel via en webbenkät. Vi påbörjar arbetet med urval böcker redan under våren. Några exempel på teman kan vara Andra världar, Attityder, Hälsa, Samarbete och Utmaning. Bokdroppare En liten bokhylla/bokbag kan lätt bli stillastående/bortglömd, så hur ska böckerna/berättelserna introduceras för att väcka intresse? Inspirerade av bookcrossing och geocaching hoppas vi få med oss någon eller några spelare i varje lag som vill släppa böcker vid olika tillfällen och på olika platser i klubben. Vi tror mer på att böckerna dyker upp lite utspritt och överraskande, än att de riskerar att bli liggande i en väska. Workshops Utgångspunkten är att nå barn och unga på deras fritid. Vi vill därför hitta kopplingar till deras fritidsintressen. Vi har tittat närmare på åldersgruppen 9-12 år i tabellerna i rapporten "Ungar & medier 2012/2013". Där framgår bland annat att 66% av barnen tittar på film eller tv-program, 55% använder internet och 32% spelar datorspel/tvspel dagligen. Så det är mer än en gissning att spelarna har stor erfarenhet av och referenser från film och spel (online, dataspel, tv-spel). Att använda filmskapande som en ingång till text/läsning ligger i linje med det utvidgade textbegreppet. Vi tror också att det stärker gruppdynamiken/sammanhållningen att få jobba på ett annat kreativt sätt tillsammans. Hur bygger man upp spänning? Hur mycket/lite ska man avslöja? Vad är viktigast att fokusera på? Vi kommer att erbjuda workshops i filmskapande på biblioteken. Vi har tillgång till appar som mycreate och imovie. Det bästa är om vi lyckas finansiera inköp av surfplattor till klubbarna, så att varje deltagande lag har sin egen surfplatta som kan

4 cirkulera. Då har spelarna frihet att jobba vidare när de vill efter workshopen. Vi kommer att fokusera på det korta formatet i form av trailers. Antingen kan spelarna utgå från en bok. Hur lyckas man bäst göra andra nyfikna? Eller så kan de skapa en klubbtrailer och bestämma sig för vilket syftet är. Att presentera klubben, laget eller några utvalda spelare? Att göra fler sugna på att börja träna? Inspirationsdagar/pepptillfällen Vi hoppas få möjlighet att delta vid något större arrangemang i varje klubb för att puffa för läsningen och visa på bibliotekets resurser. Då kan bokbussen närvara. Utformningen kan variera, det kan vara att visa hur man lånar e-böcker, att på ett lekfullt sätt få personliga boktips, tävlingar med bokvinster. Detta skulle vara ett utmärkt tillfälle för biblioteket att synas på en annan arena och att samtidigt nå fler barn, spelarnas föräldrar och andra intresserade. Dokumentation och kunskapsöverföring Vi kommer att dokumentera arbetet fortlöpande och skriva en gemensam slutrapport. I vårt län har vi en etablerad struktur för att dela erfarenheter med varandra, dels den årliga konferensen Mötesplats för läskonster där barnbibliotekarierna brukar ha en erfarenhetsstafett och dels en aktiv mejllista. Vi som har jobbat med förstudien var nyfikna på de projekt som sökte det nya riktade bidraget till läsfrämjande och idrott nu i höst, men efter tilldelningen fanns inte speciellt mycket information om projekten tillgängligt på nätet. Det är inte lätt att ta del av andras erfarenheter på ett tidigt stadium. Det är ofta först när projekten är avslutade som de blir tillgängliga för andra. Vi hoppas kunna nätverka med bibliotek som också samarbetar med idrottsrörelsen, även utanför Uppsala län. En väg att gå är att förmedla denna förstudie till andra län genom vår bibliotekskonsulent med fokus på barn och unga, Anneli Lidström. Länklista I rörelse ( ) i Västerbotten: Norska Foreningen!les satsningar Idrett og lesing ( ) och Hat trick (pågående): Riksidrottsmuseets utställning "Att läsa är också en sport" (pågående) Kom in i matchen i Örebro (pågående): Tidigare Läsambassadör Johan Unenge och nuvarande Läsambassadör Johanna Lindbäck: "linje böcker på väg" i Bergslagen ( ): Digitala boksamtal" på Adolf Fredrik musikklasser ( ):

5 Läslandslaget med André Pops på Facebook (2013) https://www.facebook.com/laslandslaget "Passa boken" med Metropol 93,8 där bland annat Petter medverkade (våren 2013) Regeringskansliets magasin "Lek, läs, lust!" (2013): Håbo FF:s Röda tråden : Statens medieråds rapport Ungar & medier 2012/2013 : Kontaktuppgifter Enköpings bibliotek: Helena Karlsson, , Håbo bibliotek: Nina Halden-Rönnlund ,

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar

Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar Unga och bibliotek 31 mars 2009 Kalmar Sidan 1 av 7 Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar Ur inbjudan: Vi vill utveckla bibliotekens potential som en plats för våra unga

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Unga män och pojkar läser rapport från en förstudie

Unga män och pojkar läser rapport från en förstudie Unga män och pojkar läser rapport från en förstudie Young Man With a Book Some rights reserved by Barbara.K Marianne Redman, projektledare Oktober 2013 1 Innehåll Förord... 3 1. Kunskapsunderlag... 5 Internationella

Läs mer

Barns egna vägar till berättelsen

Barns egna vägar till berättelsen Dnr KUR 2013/2477 Barns egna vägar till berättelsen en förstudie om barns delaktighet av Ingela Wallstedt Lüning 2014-01-13 Att vara delaktig eller inte vara det, det är frågan, tänker Joel tillbakalutad

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Cirka 70 glada barnbiblioteksarbetare samlades på Västerbackens kursgård vid havet i Holmsund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Rapport och utvärdering av:

Rapport och utvärdering av: Rapport och utvärdering av: v 44 Hösten 2015 En del av projektet Arena för min berättelse Sara Wijk, Barnbibliotekarie Tingsryds Bibliotek 2 Bakgrund Länsbibliotek Sydost, numera Biblioteksutveckling Blekinge

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer