Glödlampan. Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glödlampan. Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan."

Transkript

1 Glödlampan September 2015 Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan. SÖRMLAND Innehåll detta nummer Välkommen till Handikappföreningarna Sörmlands Ordförande möte den 23 september Ordförande har ordet Sveriges internationella överenskommelser Glöm inte Ansökan landstinget Ansökan ABF Våga prova Utbildning surfplatta och smartphone Presentation av ILCO Läkemedel och äldre med tema STROKE Stig Nyman Fotograf: Christin Philipson Kvällens gäst är Handikappförbundens nya ordförande Separat inbjudan till ordförandemötet kommer Glöm inte att vidarebefordra tidningen till lokalföreningarna Besök oss på hsod.se

2 Ordföranden har ordet Vilken tur vi hade i augusti, då kom äntligen solen och värmen. Det behövde vi verkligen. Nu har vi kommit in i september och hösten är på väg, äntligen tycker säkert många. För nu startar verksamheten hos medlemsföreningarna samt samarbetsorganen. För några dagar sedan kom Myndigheten för delaktighet med en presentation av hur det ser ut med tillgängligheten hos Myndigheterna i Sverige. Det såg inte bra ut. Det är bara fyra procent av samtliga myndigheter som var tillgängliga. I Sörmland var Länsstyrelsen i Nyköping sämst tillgänglig. Nu är det dags för våra politiker från Sörmland och Regeringen att ta tag i detta. Se speciell artikel i tidningen. Det kommer en uppföljningsrapport varje år, den kommer vi att publicera. I övrigt börjar verksamheten att dras igång. Samliga samarbetsorgan träffas denna vecka för att diskutera utbildning av ledamöterna som sitter i de lokala Handikappråden. Den 14 september träffar vi LRFF Rådet, för att diskutera de frågor som vi lämnat in. Den 21 september träffar vi RAR, ett samarbetsorgan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kanske Handikappföreningarna Sörmland. Den 22 september startar höstterminen för utbildningen av våra LRFF ledamöter. Den 25 september är vi med på en framtidsdag för Sörmland. Hur kan vi bli bättre på att hantera alla de samhällsutmaningar som vi står inför. Till exempel hur hjälper vi de människor som har hamnat i utanförskap. Den 30 september 1 oktober träffas styrelsen, revisorerna, ordförande i valberedningen för att diskutera 2016 års Verksamhetsplan. Som du ser i detta nummer av Glödlampan, erbjuder vi både styrelserna i medlemsföreningarna, samt enskilda medlemmar utbildning i olika ämnen. Höstens stora händelse Den 19 oktober Handikappföreningarnas 50 års jubileum Boka in datumet i din planering 2

3 Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2008:269) Nr 26 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personal med funktionsnedsättning New York 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det factiva protokollet. För Sverige trädde det i kraft den 14 januari Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation osv. Jag tycker skrivningen är solklar, att fullt delta på alla livets områden. Har man en funktionsnedsättning skall samhället vidta ändamålsenliga åtgärder så att vi kan delta på livets alla områden. För några dagar sedan kom Myndigheten för delaktighets redovisning av hur regeringens egna myndigheter klarar tillgängligheten. Hur är tillgängligheten hos de 257 myndigheterna? FYRA procent av landets myndigheter är fullt tillgängliga. 30 procent av myndigheterna har inte en egen övergripande handlingsplan. Dessutom får de själva bedöma hur det ser ut. Det finns myndigheter som har struntat i att fylla i och skicka in sin bedömning. När det gäller de Sörmländska myndigheterna så är ingen fullt tillgänglig. Länsstyrelsen i Nyköping är sämst med 6 poäng av 13 möjliga (Grundläggande krav) Hela undersökningen kan du ta del av på Hemsidan. Min fråga är: skall inte regeringens egna myndigheter inte rätta sig efter de beslut som regeringen har fattat. Det är 6 år sedan konventionen trädde i kraft. Hur länge skall vi behöva vänta? 3

4 UPPROP till alla Sörmländska Riksdagsmän, se till att regeringens beslut blir verklighet. Vi som har en funktionsnedsättning har rätt till att på lika villkor som andra har tillgång till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation osv., liksom alla andra. Helge Andersson Glöm inte Att skicka in ansökan till Landstinget angående Organisationsbidraget. Ansökan för nästkommande år skall vara Landstinget tillhanda: senast den 1 oktober 2015 Följande handlingar skall föreningen skicka in: 1.Ansökan organisationsbidraget 2.Bedömningsunderlag 3.Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för Preliminär budget och verksamhetsplan för Delrapport om verksamheten januari juni 2015 Glöm inte Att söka kursbidrag från ABF om ni skall anordna någon kurs under första halvåret Deltagarna måste vara förtroendevalda i föreningen, tex styrelse, revisorer eller valberedning. Ansökan måste vara ABF tillhanda senast den 1 oktober 2015 Ta för vana att Ta kontakt med eran ABF avdelning och presentera vilken verksamhet som ni har planerat. All verksamhet som inte har en dagordning skall vi rapporteras till ABF, det tjänar vi pengar på. Aktuella kurser från KFO, se deras hemsida Exempel på kurser: Arbetsmiljö: Grundkurs 4

5 Våga prova ABF och HF erbjuder alla föreningars medlemmar Utbildning i hur en surfplatta och/eller en smartphones fungerar. Du får gå tre gånger utan kostnad, vill du ha vill du ha ytterligare kunskaper kan ABF erbjuda fortsättningskurser. Ta med dig din egen surfplatta eller smartphone till utbildningen. Anmäl Dig till Handikappföreningarna Sörmland kansli, oavsett var du bor i länet Mail: Anmäl dig omgående kurserna startar så fort vi har fullt med deltagare. Välkommen med din anmälan ABF Sörmlands Funktionsutbildningar 2016 Under 2016 kommer ABF Sörmland anordna funktionsutbildningar. Till utbildningarna inbjuds medlemsorganisationernas förtroendevalda. Februari Maj Juni September Oktober December valberedningsutbildning kassörsutbildning sekreterarutbildning ordförandeutbildning studieledarutbildning kommunikationsutbildning 5

6 Vad är ILCO ILCO Tarm- Uro- och Stomiförbundet är den intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade. I dag har ILCO-förbundet en omfattande verksamhet för att förbättra de ovan nämndas situation, bland annat genom att påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar för alla stomi- och tarmopererade samt andra med funktionsförändringar i urinvägar och/eller tarmkanal. ILCO-förbundet anordnar också ungdomsläger samt familjeläger varje år. En ungdomssektion inom ILCO-förbundet, bedriver egen verksamhet. ILCO-förbundets, i Södermanland målsättning På länsnivå arbetar ILCO för gemenskap och stöd till våra medlemmar och bevakning av våra intressen. Informationsaktiviteter är nödvändiga och självklara inslag som sker genom upplysning och information i skolor och inom vården. ILCO:s besöksverksamhet inom hemsjukvård, på sjukhus och i hemmiljö är omfattande. Kurs- och mötesverksamhet samt att söka organisera så många som möjligt, är viktigt för att få del av den gemenskap som medlemskapet i ILCO ger och som vi alla behöver. Det är viktigt att synliggöra våra problem eftersom tarm- och urinrelaterade frågor fortfarande är lite tabubelagda. ILCO Södermanlands länsförening är medlem i samarbetsorganet Handikappföreningarna Sörmland, på länsnivå, men också i de lokala samarbetsorganen där då ILCO:s kontaktombud kan verka också på det kommunala planet. Detta är viktigt då kommunerna alltmer övertar ansvaret för samhällets funktionshinderomsorg. Stomiterapeuter I Södermanland finns nu tre tjänster inrättade för stomiterapeut/ stomisköterska, vid Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett. Stomiterapeuterna är ett ovärderligt stöd för oss med stomi/reservoar/ tarmproblem. En ytterst väsentlig och helt nödvändig fortbildning ges genom dessa till övrig vårdpersonal, vad gäller ny kunskap kring bättre och snabbare rehabilitering, förbättrad livskvalitet och omsorgsfullt inlärd handledning till egenvård. 6

7 ILCO Södermanland strävar efter en fortsatt god kontakt med vården och ett nära samarbete med stomiterapeuterna. Dessa delger oss vid t ex medlemsmöten och individuell kontakt väsentliga och utvecklande kunskaper samt tips om nyheter inom vården och om nya hjälpmedel. I gengäld erbjuder vi från ILCO, för vårdens räkning, inblickar i medlemmars egna och unika erfarenheter med beskrivningar av hur tillvaron fungerar med stomi, reservoar och/eller tarmproblem som ständigt och livslångt sällskap. För ILCO Södermanlands länsförening Ingrid Karlsson * ILCO står för begynnelsebokstäverna i de latinska orden för tunntarm (ileum) och tjocktarm (colon). Läkemedel och äldre med tema STROKE Vi välkomnar äldre och närstående! Tisdag 6/10 Elite Stadshotellet, Eskilstuna Tisdag 13/10 Konferenscenter Safiren, Katrineholm Tisdag 20/10 Pelles Lusthus, Nyköping Samtliga tillfällen kl Exempel på föreläsningar Läkemedelskoll - vad bör jag veta? Rim Alfarra, apotekare Läkemedelskommittén Förmaksflimmer och stroke Björn Lundahl, informationsläkare Läkemedelskommittén Läkemedel som förebygger stroke Gösta Lööf, informationsapotekare Läkemedelskommittén Föreläsningen är kostnadsfri, Läkemedelskommittén bjuder på fika! Anmäl dig senast den 18/9 på telefonnummer Björn Lundahl Ruth Lööf Rim Alfarra Gösta Lööf 7

8 Bussresa i Västmanland 18 och 20 augusti Handikappföreningarna Sörmland inbjöd till en bussresa i Västmanland för att besöka Elsa Andersson konditori i Norberg, Oljeön i Engelsberg, Ramnäs kursgård och Åsby i Hallstahammar. Vi fick så många anmälningar att vi fick anordna två olika resdagar. Roligt tycker vi att man hörsammade vår inbjudan. Totalt deltog 85 personer på dessa resor. Tyvärr så brann Norbergs kulturminne 99 åriga Elsa Anderssons konditori natten till fredagen. Resorna blev mycket uppskattade, speciellt raffinaderiet på Oljeön, som många inte visste att det fanns. Vi åkte också igenom en del av det branddrabbade området, intressant eftersom man inte förstår vidden av det, om man inte har sett det. Både dessa resor blev mycket uppskattade. Vi som var med på resan vill tacka Gunilla Backlund för ett väl genomfört arrangemang. Fabriken på Oljeön Grupp 2 lyssnar på guiden Grupp 1 på väg till Oljeön Bilderna är tagna av Ros-Mari Henriksson Ansvarig utgivare: Handikappföreningarna Sörmland Styrelsen Helge Andersson ordförande 8 Besök oss på hsod.se

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

B Porto betalt Sverige

B Porto betalt Sverige B Porto betalt Sverige Reumatikerföreningen KUNGSBACKA REUMATIKERBLADET Våren 2015 REUMATIKERFÖRENINGEN KUNGSBACKA Industrigatan 2C 43432 Kungsbacka 0300 70228 e-post: r.kungsbacka@gmail.com https://kungsbacka.reumatikerforbundet.org

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Carina Kjellberg, ordförande 1991-1995, berättar.sid 10 Bodil Grek, ordförande 1995-2006, berättar.sid 11 Conny Moritz, skadad medlem,

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer