ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

2 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Vd har ordet:... 4 Våra avdelningschefer om året som gått:... 5 IT samverkan... 6 Lokal och global trendspaning... 7 Framtid... 8 ÅRSREDOVISNING... 9 Organisation Viktiga händelser och aktiviteter under Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse och analys Mål Periodens resultat Periodens resultat, forts Periodens resultat, forts Investeringsredovisning Personalredovisning Personalredovisning, statistik Resultaträkning Balansräkning Noter Noter, forts Finansieringsanalys Finansieringsanalys, forts... 26

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

4 Vd har ordet: Vi eftersträvar alltid nöjda kunder och nöjda ägare och detta genomsyrar vårt dagliga arbete 2008 genomfördes ett stort standardiseringsprojekt vars mål var att alla datorarbetsplatser skulle se likadana ut och i princip leverera samma IT funktioner. Syftet var kostnadskontroll, enkel support och administration samt effektivare hantering av en stor mängd arbetsplatser. Detta fungerade utmärkt på stationära datorer som satt fastskruvade under skrivbordet och med ett trådbundet nätverk ser behovet inte likadant ut. Man arbetar med bärbara datorer, surfplattor och vissa fall smartphones, och många av de tjänster man använder är beroende av trådlöst Internet som levererar externa och interna molntjänster. Vad är då en molntjänst? En molntjänst är per definition IT tjänster som program, datalagring, serverkapacitet etc som levereras över Internet d.v.s. Molnet. Göliska IT levererar ett flertal molntjänster till våra kunder samt att vi i vissa fall paketerar molntjänster från externa leverantörer som sedan levereras internt. Ett tydligt exempel på kundnytta som Göliska IT levererade under 2013 är en applikation/funktion som förkortas VIA (Virtual Intranet Access). Detta är en applikation som med automatik levereras ut till samtliga bärbara administrativa datorer i våra fyra samarbetskommuner. Har man någon form av Internetåtkomst får man genom denna applikation åtkomst till samtliga system och resurser inom det administrativa nätverket, var som helst i världen och när som helst. Under året har även Portalen för säker åtkomst finslipats för att hantera och supportera fler produkter och plattformar för att möjliggöra ett flexiblare arbetssätt. [Exempel på kundnytta med VIA] En skolledare åker på konferens till USA och behöver attestera fakturor eller godkänna en ledighet under resan. Med en Pc, Mac eller surfplatta är det möjligt att med säker inloggning och Internetåtkomst utföra dessa aktiviteter oavsett tid på dygnet, oavsett var man befinner sig eller oavsett vilken produkt man använder. Alla tjänster och funktioner du når via en webbläsare som Internet Explorer eller Chrome kan ses som molntjänster och fördelar med detta kan vara att man inte behöver installera program lokalt på dator/surfplatta eller att tjänsten kan nås och användas från ett flertal plattformar som Windows, Mac OS eller liknande. Flexibilitet och mobilitet Kraven kommer från allt fler av våra kunder och många av de aktiviteter som genomförts under 2013 syftar till att uppfylla dessa behov. Sammanfattningsvis går vi från en standardiserad IT miljö till en mer dynamisk användning av våra resurser med IT som verktyg. Detta ställer krav på nya kompetenser vars syfte är att överbrygga klyftorna mellan IT och verksamhet och dessutom översätta kommande krav/behov till effektiva lösningar. Kommunernas utmaningar som innebär att man tvingas producera mer medborgarnytta i form av skola vård omsorg för samma eller kanske mindre resurser, måste i ännu högre grad ta till sig IT som smörjmedel och verktyg.. Effektiva IT lösningar behövs överallt. anders thörn, vd 4

5 Våra avdelningschefer om året som gått: Peter Holmgren, Driftchef Helena Ljunggren, Servicechef Stefan Torstensson, Utvecklingschef Mina största utmaningar under 2013? När skolornas användande av datorer i undervisningen har förändrats så har vår plattform för skolan visat sig vara föråldrad och felaktig. Det har varit en stor utmaning att både se till att de kan arbeta, och att vända missnöjet med denna plattform till att de skall bli nöjda kunder med en nyare och bättre anpassad plattform. Det har även varit en stor utmaning att få våra resurser att räcka till under ett år med hög arbetsbelastning Vill jag lyfta fram från året som gått: Personalen har jobbat hårt och aldrig tappat fokus på kundnöjdheten fastän arbetsbelastningen har varit hög till och från. Vi har även hållit en hög tillgänglighet på våra system och identifierat och åtgärdat några flaskhalsar som har påverkat vår leverans negativt Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Att vi kan utveckla och leverera plattformar som fyller våra kunders olika behov. Vi behöver även komma närmare verksamheterna för att snabbt kunna fånga upp de behov som uppstår. En annan viktig aktivitet är att vi effektiviserar genom att standardisera, förenkla och ta fram självbetjäningstjänster Mina största utmaningar under 2013? 2013 har vi genomfört en upphandling av datorer och surfplattor. Ekonomiskt blev upphandlingarna lyckade, med en mycket bra prisbild och hög kvalitet på produkterna. Med början i somras har vi under hösten jobbat med att få flödet av leveranser att fungera, vilket har visat sig kräva en stor portion tålamod. Nu har vi äntligen kommit fram till ett läge där vi kan säga att det fungerar, men resan dit har tagit mycket tid och energi. Vill jag lyfta fram från året som gått: Vi har börjat jobba med våra processer och verkligen se hur vi jobbar från kundkontakt till att kunden får leverans. Det synsättet gör det enkelt att se var vi kan förbättra och jag är övertygad om att det ger oss goda förutsättningar för att klara både effektivitet och kundnöjdhet utan att behöva kompromissa med någotdera. Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Skolan står inför stora förändringar som sätter press på såväl skolans egen organisation som oss som leverantör. Vårt viktigaste uppdrag för 2014 är att utforma och leverera tjänster som passar skolans behov och plånbok. De resurser som finns är begränsade, och för att det ska bli möjligt måste vi parallellt med nya tjänster ta bort och förändra de som finns. Städning är sällan glamouröst men nödvändigt. Att ta fram ett nytt IT avtal i samverkan med kommunerna ska bli spännande! Här har vi chansen att underlätta samarbetet och befästa tankarna bakom Göliska IT att tillsammans gör vi det bättre. Mina största utmaningar under 2013? Att migrera alla användare och datorer till Windows 7 och att slutföra detta projekt Att försöka arbeta enligt beslutade processer Det förberedande arbetet inför SCCM 2012 införandet Vill jag lyfta fram från året som gått: Att Windows 7 projektet kom i mål Förberedelsearbetet med införandet av SCCM 2012 som skall ge ny och utökad funktionalitet till våra kunder men även internt hos våra tekniker Samarbetet i avdelningen och att det är högt i tak Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Införande av SCCM 2012 och att hålla projektplanen Att utveckla vår gemensamma FIM lösning för att nå ännu längre i automatiseringen av användarkonton och rättigheter Behålla drivet i Förvaltningsgruppen Att vi använder oss av effektiva processer och fortsätter att ta fram nya 5

6 IT samverkan SKL har rollen som pådrivare och rådgivare inom de nationella krav och riktlinjer för en mängd E samhällsfrågor som Sveriges kommuner skall förhålla sig till de närmaste åren. För att överhuvudtaget klara av att införa många av dessa aktiviteter är samverkan en gemensam nämnare och framgångsfaktor. Skaraborgs E råd: Göliska IT har under året som gått aktivt bidragit till att våra samarbetskommuner nu samverkar inom ännu fler verksamhetssystem vad gäller systemdrift och avtalstecknande. Samverkan är ingen förutsättning för framtida utveckling men utväxlingen av nyttan och möjligheten att dela på projekt, utvecklings och driftkostnader bör vara tunga skäl för Sveriges kommuner att följa SKL:s rekommendationer för ett ökat samarbete inom IT drift och kommunal administration. Inom IT Sverige ses samarbetet Göliska IT som ett föredöme vad gäller samverkan mellan kommuner. Detta skall vi vara stolta över samt fortsätta utveckla och effektivisera till gagn för medborgare och skattebetalare är året då Göliska IT går in på 10:e året av IT samverkan. Under våren 2013 beslutade kommunchefsgruppen i Skaraborg att tillsätta ett så kallat E råd vars syfte och funktion är följande: Prioritera områden inom området e samhället Sortera, d v s dela upp de olika delarna inom e samhället. Vilka frågor är lämpliga att arbeta samordnat med just nu eller längre fram i tiden? Vilka frågor bör arbetas med inom respektive kommun? Omvärldsbevaka på området e samhälle Sprida kunskap om området e samhälle Ta initiativ till att frågor gällande e samhälle kommer på rätt dagordning Representanter i E rådet kommer från Essunga, Skövde, Falköping och Göliska IT. Mål för Skaraborgs E råd är: Enklare vardag för Skaraborgs medborgare Smartare och öppnare förvaltning i Skaraborg som stödjer innovation och delaktighet Ge högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg. Detta inom samtliga kärnverksamheter men även stödverksamhet inom en kommuns område. Under året genomförde E rådet en workshop tillsammans med kommuncheferna där man prioriterade och utifrån samverkansbehov kategoriserade SKL:s 32 initiativ med bäring på ITnytta. Resultatet sammanställdes och presenterades av E rådet på kommunchefsträffen den 13 december. 6

7 Lokal och global trendspaning Inom den tjänstekatalog som kommunernas verksamheter avropar från kan man utläsa några tydliga trender. Man blir fler och fler IT användare inom kommunerna, den digitala lagringen ökar konstant och användning av trådlösa nät ersätter i allt större utsträckning det trådbundna. En annan trend är att centralt distribuerade applikationer minskar kraftigt inom skolan (tjänsten Lokal applikation) till förmån för ett ökat utbud av gratistjänster och dynamisk informationssökning/hantering med webbläsare som verktyg. Inom skolan växer det så kallade 1:1 konceptet stadigt vilket minskar behovet av att Göliska IT hanterar deras IT produkter centralt (tjänsten Arbetsplats). För att tillmötesgå skolans behov av IT tjänster arbetar Göliska IT under början på 2014 fram en uppdaterad version av tjänsten ElevPC där behoven av snabb inloggning, billig lagring och e post samt anpassade supporttjänster skall ingå. Större frihet att välja olika plattformar är också en trend som fortsätter att öka inom våra samarbetskommuner. Arbete som tidigare utfördes med en stationär Pc kan i vissa fall ersättas av en ipad eller liknande surfplatta. En brist i nuläget är att så gott som samtliga verksamhetssystem inte är anpassade för nya modernare produkter med touchskärmar. Omvärlden om kommande trender: Världens tyngsta IT analysbolag Gartner har identifierat trender som kommer att dominera IT världen de närmaste åren. Det är ingen vågad gissning att även vi på lokal nivå kommer att komma i kontakt med flera av dem. 3D skrivare Ytterligare ökad mobilitet Mobila appar och program fortsätter att dominera utvecklingen Internet överallt och i alla prylar Molnvarianter, hybrid privat publikt Fokus flyttas från enhet/produkt till tjänst Smarta maskiner såsom autonoma fordon, industrisystem, intelligenta personliga assistenter osv 7

8 Framtid Om man ser till kommunernas utmaningar vad gäller service till sina medborgare kommer IT få en allt större nyckelroll som verktyg för att klara dessa mål. Digitaliseringen fortsätter och tar fart inom verksamheter såsom Vård, Omsorg och Socialtjänst som alla är i behov av ökade ITsatsningar. Vi kommer att arbeta med mobil dokumentation för hemtjänst/vårdare och andra aktörer som snabbt och enkelt behöver åtkomst till journaler, medicineringsinformation och annat för att klara av sitt uppdrag ute hos brukaren. Brukaren får nya behov som exempelvis att kontakta barn och anhöriga via Skype och sociala medier mm. Övergången från analoga till digitala trygghetslarm, videosamtal mellan läkare/sjuksköterska och brukaren i hemmet och en rad kommande innovationer som skall hjälpa till med framtidens äldreomsorg. Framtiden är också att i en större omfattning digitalisera hanteringen av kommunernas infrastruktur för att optimera väg och fastighetsunderhåll, belysning, värme ventilation, sophämtning, utkörning av mat till skola och vårdtagare mm. För att kunna omsätta alla krav och utmaningar som redan finns och som kommer att öka, måste kommunerna tillsammans med sina IT avdelningar täta luckan som finns mellan slutanvändare och systemteknikerna. Nya typer av kompetenser kommer att behövas liknande IT arkitekter som har förmågan att omsätta behov till lyckade IT lösningar som är effektiva och användarvänliga. Det behövs också nya forum och kontaktytor där verksamhet och IT kopplas samman på ett kreativt sätt och där man drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter. I det pågående arbetet med nytt IT avtal mellan kommunerna och Göliska IT är just kontaktytor en viktig del och framgångsfaktor. Nuvarande och kommande utmaningar löser vi gemensamt i mötet mellan verksamhet och IT. För att möta alla kommande utmaningar med hjälp av ny teknik och nya lösningar kommer IT att kräva större ekonomiska resurser än tidigare. I gengäld kommer effekten av dessa satsningar att få ekvationen att gå ihop. Vi står inför en enorm digital utveckling som snurrar fortare och fortare för varje år och det är viktigt att hålla sig kvar på den karusellen. 8

9 ÅRSREDOVISNING 9

10 Organisation 2013 Inom organisationen har inga nya aktiviteter påbörjats under Det som lagts tid på är finslipning av redan gjorda organisatoriska förändringar samt framtagande av rutiner och processer för nuvarande organisation. Inom bemanningen så har 1 person anställts som ersättare för en längre tjänstledighet samt nyanställning har gjorts för en tekniker som skall ansvara för klientplattformen* och dess framtida utformning. Mötesfrekvens: Ledningsgrupp, varje tisdag Referensgrupp 1ggr/månad Driftledning, 1ggr/vecka Samverkansmöte, 4 ggr/år Personalmöte, varje fredag Sedan 2011 har organisationen utformats för att följa tjänstekatalogen och de IT tjänster som levereras till Göliska ITs kunder. Tekniker arbetar huvudsakligen inom en eller flera tjänsteområden som inkluderar exempelvis e post, applikationsdrift eller lagring/backup. 15 är det aktuella antalet IT tjänster som i dagsläget levereras till Göliska ITs kunder. *med klientplattform avses dator/surfplatta och dess konfiguration med operativsystem, applikationer och andra inställningar som påverkar användarupplevelsen Gällande policys och riktlinjer Dokument Reviderad senast Drogpolicy 2012 Mångfald och jämställdhetsplan 2012 Riktlinjer för arbete med alkohol och drogproblematik 2012 Service och verksamhetspolicy 2012 Åtgärdsplan mot kränkande särbehandling 2012 Personalhandbok 2013 Arbetsmiljöpolicy 2012 Delegation angående arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete

11 Viktiga händelser och aktiviteter under Politiker som Göliska IT utbildat i hantering av digitala handlingar Trådlösa accesspunkter som monterats och kopplats in under året Applikationer som paketerats om för Windows 7 Datorer som köpts in och levererats till våra kunder Fakturor har passerat under året Datorer har ominstallerats till Windows Ärenden har registrerats av Göliska ITs Service Desk 40 procent lägre pris på datorer blev resultatet av den klientupphandling som Göliska IT genomförde under våren I det avtal som tecknades med 2 olika leverantörer kan kommunerna avropa datorer och surfplattor med både Microsoft och Apple som plattform. Under samma period genomfördes även en förnyad konkurrensutsättning inom server lagringsprodukter för IT infrastrukturen. Projektet Samordnad identitetshantering gick även det i mål under våren och resulterade i en automatisk hantering av användarkonton som flödar från personalsystemen till Göliska ITs kontodatabaser och som ger tillgång till nätverk och IT resurser. Under året har samarbete startats upp med Arbetsmarknadsenheten (AME) i Lidköping som genom aktiviteten Komjobb genomför miljöriktig och säker avyttring av kommunernas IT utrustning. Under sista kvartalet fick Göliska IT förfrågan av Nossebro Energi att ta hand om 1:a linjens support för deras bredbandskunder. Efter en genomförd provperiod med bra resultat är ambitionen att teckna ett avtal mellan parterna i början på 2014 för denna verksamhet. 11 Under 2013 driftsattes det 15 nya verksamhetssystem/systemmoduler och större uppgraderingar genomfördes inom 39 system Projektet med att installera om samtliga datorer till Windows 7 som operativsystem och ny Officeversion har varit en lång och resurskrävande uppgift under året. Detta arbete slutfördes under kvartal 4 Göliska IT skapade en ny externwebb under hösten och där den huvudsakliga målgruppen är framtida medarbetare (www.goliskait.se) E postsystemet fick en ansiktslyftning i och med version 2013 och nu finns bland annat fler funktioner att hitta i webklienten Funktionen VIA (Virtual Infrastructure Access) lanserades i oktober och ger tillgång till samtliga resurser på det administrativa nätverket utifrån Internet från bärbara Pc Genomfört en omfattande licensrevision på Microsoftprodukter och som visade på att inga brister finns i hantering eller avsaknad av licenser

12 Förvaltningsberättelse 2013 har varit ett år som till stor del har präglats av det så kallade Windows 7 projektet. Syftet med detta var att installera om samtliga Pc ute hos kund från operativsystemet Windows XP till Windows 7. Parallellt med detta har också versionen på Officepaketet uppgraderats från 2007 till Detta projekt har ätit mycket resurser både vad gäller mantimmar inom organisationen med även konsulttimmar köpta av externa leverantörer. Främst är det ompaketering av alla applikationer (dataprogram) som inte kunnat inrymmas inom ordinarie bemanning. Totalt har ca 550 st applikationer gjorts om och detta arbete har krävt mycket stöttning av externa konsulter och leverantörer vilket visar sig i den ekonomiska redovisningen av denna rapport. Enligt Lag om god ekonomisk hushållning ska underskott återställas inom 3 år från det att de uppstår, om inte synnerliga skäl finns. För Göliska ITs del vilar ekonomin på ett stabilt samarbete med ägarkommunerna, och de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt stabil utveckling är oförändrade. Göliska IT har från det att verksamheten startade 2005 redovisat överskott samtliga år med undantag för ett underskott 2007 på 18 tkr. Göliska IT avser med hänvisning till en stark ekonomisk ställning inte att vidta särskilda åtgärder för att återställa underskottet. Detta projekt har även styrt om användningen av datorer inom Lidköpings Barn och Skolförvaltning där man kraftigt minskat sina köp av tjänsten Arbetsplats Edu och Lokala applikationer till förmån för Göliska ITs SkolPC koncept. Man har även fortsatt att införa surfplattor inom grundskolan i en allt större omfattning. En annan aktivitet som avslutats under 2013 är projektet Samordnad Identitetshantering. Detta projekt gick ut på att automatisera flödet av användaridentiteter samt möjliggöra säker åtkomst till verksamhetssystem utifrån Internet. Arbetet har genomförts med mycket inflytande och delaktighet från kommunernas IT strateger och personaladministratörer. 12 Göliska IT gick under våren ut tillsammans med Lidköpings upphandlingsenhet och gjorde en öppen upphandling på datorer, bildskärmar, surfplattor med tillhörande tjänster. Förfrågningsunderlaget delades upp i två delar med en del Microsoftprodukter och den andra delen med produkter från Apple. Tilldelning föll på Atea för datorer, bildskärmar och surfplattor med Microsoft plattform och leverantören Caperio tog hem delen för Apple produkter. I genomsnitt sänktes inköpspriset för Pc och bildskärmar med ca 40 % vilket får betecknas som mycket bra då det sparar mellan 1 1,5 Mkr kr per år för våra kommuner. Efter avtalstecknande med de båda leverantörerna har mycket internt arbete lagts ned på att forma inköps och registerprocesser för att passa kommunernas nya inventarieregister RIFAD. Glädjen över de stora besparingarna grumlades något under hösten på grund av leverantörens och tillverkarens leveransproblem. 4 Mkr av det upparbetade kapitalet betalades under året tillbaka till Göliska ITs ägarkommuner uppdelat enligt gällande fördelningsnyckel. Innan året avslutades hanns det med en större uppgradering av det gemensamma E postsystemet vilket medför bättre säkerhet och ökad funktionalitet för våra kunder.

13 Måluppfyllelse och analys 2013 Utifrån svaren från Nöjd Kund enkäten kan man sammanfatta det som att en mycket stor andel av Göliska ITs kunder upplever ett bra bemötande av personalen i Service Desk och av ansvarig tekniker. Ärendet blir löst till belåtenhet men återkoppling och hur snabbt ärendet blir löst kan bli bättre och utvecklas. Vad gäller målbilden att 95 % av Göliska ITs kunder skall vara nöjda med samtliga IT leveranser har målet uppnåtts inom några delar men ännu inte som helhet. Kundnöjdheten var större under våren och försommaren för att sedan minska under andra halvåret. Den främsta orsaken till försämringen är att Windows 7 projektet krävt mycket extra resurser inom Göliska IT och även orsakat tekniska störningar tillsammans med de leveransproblem som följde efter klientupphandlingen som slutfördes under sommaren. Båda dessa saker rättades till i slutet på året vilket också avspeglades positivt i kundenkäten under november december. De mätningar som görs i nuläget handlar i huvudsak om kundnöjdhet inom ärenden det vill säga incidenter, inköp/order, leveranser, konto och behörighetshantering osv. Ärenden upptar en stor del av Göliska ITs dagliga basservice och supportverksamhet. Det som mäts ger en realtidsbild av kundernas upplevelse som också ger möjlighet till att snabbt ställa om inom de delar som inte håller måttet. Servicepersonalens tillmötesgående Servicepersonalens kunskap/tekniska kompetens Servicens genomförandetid Göliska IT fick viss kritik under vintern för att enkäten inte gick att svara på om man satt utanför det kommunala nätverket. Numera används en annan enkät tjänst som ger möjlighet att svara både inifrån det kommunala nätverket men även utifrån Internet. Nöjd Kund Index är en viktig del av verksamheten och är numera en permanent del i det dagliga arbetet. Kvalitén på servicen Servicen i sin helhet 13

14 Mål 2014 Målarbetet för 2014 kommer att få två huvudspår. Det ena är en fortsättning på mätningen av Nöjd Kund Index och det andra är ett finansiellt mål som följs upp i delårsrapport och årsredovisning för 2014 Nöjd Kund Index 2014 Det fortsatta arbetet med detta mål är att mer mjuka frågor/aktiviteter skall mätas under målperioden. Med mjuka aktiviteter menas deltagande i projekt och upphandlingar, utbildningar, information via IT info.goliskait.se mm. Under Göliska ITs verksamhetsplanering i november 2013 startades det upp ett arbete som skall omhänderta leveransuppföljning inom dessa mjuka områden. Mätning kommer att genomföras och redovisas under året. Finansiellt mål 2014 Enligt Kommunallagen (8 kap. 5 ) ska det i budgeten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen i delårsrapport och årsredovisning ska till följd av detta omfatta finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Göliska IT har inte tidigare haft några uttalade ekonomiska mål antagna i budget förutom att budgeten lagts i balans. För att nå upp till lagens krav och samtidigt säkerställa att verksamheten utvecklas i en gynnsam riktning föreslås att följande två finansiella mål antas för 2014: 1. Betalningsförmåga på kort sikt: Kassalikviditet mätt som kortfristiga skulder inklusive löner och sociala avgifter i förhållande till tillgodohavande på checkräkningskonto och tillgänglig checkkredit. För att målet ska vara uppfyllt ligger över 100 % vid mätningstillfället. Detta innebär att Göliska IT med tillgängliga medel kan betala de skulder som närmast förfaller till betalning. Bevakning av detta mål får också som effekt att eventuellt behov av ökad kreditnivå alternativt upplåningsbehov kan förutses. 2. Mininivå för eget kapital: Eget kapital exklusive medel avsatta för utveckling ska vara 2 % av omsättningen. En ökad omsättning med 1 Mkr skulle då innebära att nivån för att nå målet ökar med kr och då även utvecklingsmedlen med kr. Av omsättningsökningen skulle alltså 5 % motsvaras av stordriftsfördelar eller effektiviseringar. 14

15 Periodens resultat Resultatanalys Försäljningen av tjänster har under året ökat, och omsättningen ligger för 2013 på 45,3 Mkr jämfört med budgeterade 44,4 Mkr. De ökade intäkterna har dock inte kunnat kompensera för ökade kostnader och resultatet för 2013 är ett underskott på 1,5 Mkr. Delårsrapporten i augusti indikerade ett underskott på 1,3 Mkr. Helåret liksom delåret tyngs av stora insatser för konsult och bemanning. Ökad semesterlöneskuld 0,2 Mkr, och förbrukning av lager på 0,1 Mkr har påverkat resultatet negativt. I resultatet ligger också en återbetalning av premier för AGS KL och avgiftsbefrielseförsäkring på 0,3 Mkr. Huvudorsaken till underskottet är de extra resurser i form av konsulter och förstärkning på personalsidan som krävts för att genomföra migrering till windows7. Även en ökad frånvaro hos personalen för föräldraledigheter och ett ökat sjuktal har påverkat kostnaderna för bemanning negativt. Utfallet för egen personal, inhyrd personal och konsulter överskrider budget med sammantaget 2,5 Mkr, varav inhyrd personal ligger på 0,9 Mkr och den egna personalen underskridit budget med 0,2 Mkr. 1,8 Mkr är hänförbara till migreringsprojektet. Årets resultat står i skarp kontrast till föregående år. Migreringsprojektet är avslutat och enbart ett fåtal restpunkter återstår, och med bakgrund av det görs bedömningen att detta inte är något som kommer att upprepas kommande år utan är att betrakta som en engångsföreteelse. Göliska IT har en stark ekonomisk ställning och avser inte att vidta särskilda åtgärder för att återställa det egna kapitalet utan har för 2014 ett budgeterat nollresultat. Periodens resultat, Mkr Delårsbokslut 2012 Bokslut 2012 Delårsbokslut Bokslut 2013 Årets resultat 2,5 6,4 1,3 1,5 15

16 Periodens resultat, forts Nya versioner av Officelicenser är inköpta fullt ut för samtliga ägarkommuner. Värt att notera är att genomförd licensrevision under våren/sommaren avseende Microsoftlicenser visat en korrekt licensiering. Licensutfallet totalt är 0,2 Mkr under budget. Kostnader för avskrivningar överskrider budget med 0,2 Mkr. Investeringsobjekt standardarbetsplats med längre avskrivningstid har under året slutavskrivits vilket gör att årets avskrivningar ligger över normalläget på 3,0 Mkr. Intäkterna ligger över budget med 0,9 Mkr från driften, varav intäkter för utlånad personal står för 0,5 Mkr. Förändrade köp från skolorna har gett minskade intäkter för applikationer och arbetsplatstjänster till dessa verksamheter. Detta vägs upp av ökade intäkter inom andra tjänster såsom lagring och backup. Utfallet för kommunerna som helhet ligger på 0,2 Mkr och för nätbolagen 0,2 Mkr. Trådlöst nät, fjärråtkomst via Citrix, uthyrning av utbildningsdatorer mm ligger på budgeterade volymer. 16

17 Periodens resultat, forts Eget kapital och ägaruttag Under 2011 beslutades att det egna kapitalet skulle betraktas som två olika delar 40 % skall ligga kvar som upparbetat kapital och resultatregulator över tid precis som tidigare, och övriga 60 % öronmärkts för investeringar i gemensamma projekt och aktiviteter som kommunerna önskar genomföra. För 2013 har detta inneburit att kostnader för konsultinsatser för framtagande av IT strategier för kommunerna, utbyggnad av redundans i det trådlösa nätet och utveckling av ett gemensamt inventarieregister finansierats med tidigare balanserade resultat. Även investering och serviceavtal för utbyggda funktioner i det trådlösa nätet såsom gästaccess har finansierats genom tidigare års överskott. Ur utvecklingspotten har ägarna också gjort ett ägaruttag på 4,0 Mkr. Samtliga dessa åtgärder har minskat den del av det egna kapitalet som betraktas som utvecklingsmedel med sammanlagt 4,9 Mkr och uppgår vid bokslut till 3,7 Mkr. Identitetsprojektet SAMID (samordnad identitetshantering) har pågått under hela Projektets aktiva del har avslutats och går nu in i en förvaltande del. Resterande del av projekttiden, t o m , beräknas inga mer konsultinsatser krävas, utan det är enbart licens och underhållsavtal för programvara och hårdvara. Som en del av projektfinansieringen har sänkta kostnader för licenser (Microsofts volymavtal) enligt överenskommelse med kommunerna inte återförts till kommunerna utan medel har flyttats från det upparbetade egna kapitalet med 720 tkr till projektet, vilket motsvarar sänkningarna för åren 2012 och Motsvarande kommer att ske under 2014 och Beslut kommer att fattas under 2014 om eventuellt avslut av projektet redan Oavsett sluttidpunkt kommer identitetshanteringen att göras till en tjänst inom IT avtalet på samma sätt som övriga tjänster. Underskottet för 2013 och överflyttningen av medel från det egna kapitalet till SAMID projektet gör att den del av det egna kapitalet som är tänkt att täcka svängningar i resultaten över tid har minskat från 5,8 Mkr till 3,3 Mkr. 17

18 Investeringsredovisning Analys av årets investeringar visar att det förbrukats ca 1,9 Mkr av budgeterat 3 Mkr. Det finns två huvudorsaker till att inte alla investeringar genomförts. Det ena är på grund av tidsbrist och dessa objekt flyttas över till Det andra är att investeringen av lösning för gästaccess till de trådlösa näten flyttats till att finansieras av det upparbetade kapitalet som öronmärkts för ITutveckling. Beslut om detta togs gemensamt med kommunernas IT strateger. Investeringsmedel har också använts till vissa arbetsmiljöåtgärder för att förbättra akustiken i en av kontorskorridorerna. Ytterligare åtgärder i lokalerna genomförs under De investeringsobjekt som krävt resurser under året är direkt relaterade till de IT tjänster som finns i den avtalade tjänstekatalogen. Det har tillförts säkerhet och redundans* för åtkomst till E postsystemet och de trådlösa näten samt utbyggnad av backuplösningen och ny funktionalitet för fjärråtkomst. Objekt, Tkr Bokslut Budget Avvikelse Server & System Kommunikation & Nätverk Lokaler Datahall Utvecklingsmedel nya tjänster Totalt Förklaring av investeringsobjekt *REDUNDANS = dubblerad utrustning eller funktion i syfte att undvika driftstörningar DPM server = utbyggnad av backuptjänsten Lastbalanserare Exchange = redundans* till e posttjänsten för utökad tillgänglighet VMware server = hanterar tjänsten Applikationsdrift inom virtuella servrar Citrixserver = bakomliggande server i tjänsten Portal för säker åtkomst Controllerkort Aruba = redundans* för tjänsten Trådlösa nät för utökad tillgänglighet Akustikåtgärder lokal = ljuddämpning i Göliska ITs lokaler Exchange 2013 = uppgradering av det centrala E postsystemet 18

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT Årsredovisning 2012 Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800 Innehållsförteckning Några ord från VD..1 Organisation 2012..2 s uppdrag 3 Tjänsteutbudet..4 Miljöperspektivet 5 Förvaltningsberättelse.6

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun Årsredovisning 2012Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 25 28 29 33 36 43 44 46 49 52 54 56 58 61 Kommunalrådet har ordet Ragunda kommun en annorlunda del av Jämtland Finansiell

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer