ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

2 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Vd har ordet:... 4 Våra avdelningschefer om året som gått:... 5 IT samverkan... 6 Lokal och global trendspaning... 7 Framtid... 8 ÅRSREDOVISNING... 9 Organisation Viktiga händelser och aktiviteter under Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse och analys Mål Periodens resultat Periodens resultat, forts Periodens resultat, forts Investeringsredovisning Personalredovisning Personalredovisning, statistik Resultaträkning Balansräkning Noter Noter, forts Finansieringsanalys Finansieringsanalys, forts... 26

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

4 Vd har ordet: Vi eftersträvar alltid nöjda kunder och nöjda ägare och detta genomsyrar vårt dagliga arbete 2008 genomfördes ett stort standardiseringsprojekt vars mål var att alla datorarbetsplatser skulle se likadana ut och i princip leverera samma IT funktioner. Syftet var kostnadskontroll, enkel support och administration samt effektivare hantering av en stor mängd arbetsplatser. Detta fungerade utmärkt på stationära datorer som satt fastskruvade under skrivbordet och med ett trådbundet nätverk ser behovet inte likadant ut. Man arbetar med bärbara datorer, surfplattor och vissa fall smartphones, och många av de tjänster man använder är beroende av trådlöst Internet som levererar externa och interna molntjänster. Vad är då en molntjänst? En molntjänst är per definition IT tjänster som program, datalagring, serverkapacitet etc som levereras över Internet d.v.s. Molnet. Göliska IT levererar ett flertal molntjänster till våra kunder samt att vi i vissa fall paketerar molntjänster från externa leverantörer som sedan levereras internt. Ett tydligt exempel på kundnytta som Göliska IT levererade under 2013 är en applikation/funktion som förkortas VIA (Virtual Intranet Access). Detta är en applikation som med automatik levereras ut till samtliga bärbara administrativa datorer i våra fyra samarbetskommuner. Har man någon form av Internetåtkomst får man genom denna applikation åtkomst till samtliga system och resurser inom det administrativa nätverket, var som helst i världen och när som helst. Under året har även Portalen för säker åtkomst finslipats för att hantera och supportera fler produkter och plattformar för att möjliggöra ett flexiblare arbetssätt. [Exempel på kundnytta med VIA] En skolledare åker på konferens till USA och behöver attestera fakturor eller godkänna en ledighet under resan. Med en Pc, Mac eller surfplatta är det möjligt att med säker inloggning och Internetåtkomst utföra dessa aktiviteter oavsett tid på dygnet, oavsett var man befinner sig eller oavsett vilken produkt man använder. Alla tjänster och funktioner du når via en webbläsare som Internet Explorer eller Chrome kan ses som molntjänster och fördelar med detta kan vara att man inte behöver installera program lokalt på dator/surfplatta eller att tjänsten kan nås och användas från ett flertal plattformar som Windows, Mac OS eller liknande. Flexibilitet och mobilitet Kraven kommer från allt fler av våra kunder och många av de aktiviteter som genomförts under 2013 syftar till att uppfylla dessa behov. Sammanfattningsvis går vi från en standardiserad IT miljö till en mer dynamisk användning av våra resurser med IT som verktyg. Detta ställer krav på nya kompetenser vars syfte är att överbrygga klyftorna mellan IT och verksamhet och dessutom översätta kommande krav/behov till effektiva lösningar. Kommunernas utmaningar som innebär att man tvingas producera mer medborgarnytta i form av skola vård omsorg för samma eller kanske mindre resurser, måste i ännu högre grad ta till sig IT som smörjmedel och verktyg.. Effektiva IT lösningar behövs överallt. anders thörn, vd 4

5 Våra avdelningschefer om året som gått: Peter Holmgren, Driftchef Helena Ljunggren, Servicechef Stefan Torstensson, Utvecklingschef Mina största utmaningar under 2013? När skolornas användande av datorer i undervisningen har förändrats så har vår plattform för skolan visat sig vara föråldrad och felaktig. Det har varit en stor utmaning att både se till att de kan arbeta, och att vända missnöjet med denna plattform till att de skall bli nöjda kunder med en nyare och bättre anpassad plattform. Det har även varit en stor utmaning att få våra resurser att räcka till under ett år med hög arbetsbelastning Vill jag lyfta fram från året som gått: Personalen har jobbat hårt och aldrig tappat fokus på kundnöjdheten fastän arbetsbelastningen har varit hög till och från. Vi har även hållit en hög tillgänglighet på våra system och identifierat och åtgärdat några flaskhalsar som har påverkat vår leverans negativt Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Att vi kan utveckla och leverera plattformar som fyller våra kunders olika behov. Vi behöver även komma närmare verksamheterna för att snabbt kunna fånga upp de behov som uppstår. En annan viktig aktivitet är att vi effektiviserar genom att standardisera, förenkla och ta fram självbetjäningstjänster Mina största utmaningar under 2013? 2013 har vi genomfört en upphandling av datorer och surfplattor. Ekonomiskt blev upphandlingarna lyckade, med en mycket bra prisbild och hög kvalitet på produkterna. Med början i somras har vi under hösten jobbat med att få flödet av leveranser att fungera, vilket har visat sig kräva en stor portion tålamod. Nu har vi äntligen kommit fram till ett läge där vi kan säga att det fungerar, men resan dit har tagit mycket tid och energi. Vill jag lyfta fram från året som gått: Vi har börjat jobba med våra processer och verkligen se hur vi jobbar från kundkontakt till att kunden får leverans. Det synsättet gör det enkelt att se var vi kan förbättra och jag är övertygad om att det ger oss goda förutsättningar för att klara både effektivitet och kundnöjdhet utan att behöva kompromissa med någotdera. Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Skolan står inför stora förändringar som sätter press på såväl skolans egen organisation som oss som leverantör. Vårt viktigaste uppdrag för 2014 är att utforma och leverera tjänster som passar skolans behov och plånbok. De resurser som finns är begränsade, och för att det ska bli möjligt måste vi parallellt med nya tjänster ta bort och förändra de som finns. Städning är sällan glamouröst men nödvändigt. Att ta fram ett nytt IT avtal i samverkan med kommunerna ska bli spännande! Här har vi chansen att underlätta samarbetet och befästa tankarna bakom Göliska IT att tillsammans gör vi det bättre. Mina största utmaningar under 2013? Att migrera alla användare och datorer till Windows 7 och att slutföra detta projekt Att försöka arbeta enligt beslutade processer Det förberedande arbetet inför SCCM 2012 införandet Vill jag lyfta fram från året som gått: Att Windows 7 projektet kom i mål Förberedelsearbetet med införandet av SCCM 2012 som skall ge ny och utökad funktionalitet till våra kunder men även internt hos våra tekniker Samarbetet i avdelningen och att det är högt i tak Dessa aktiviteter bedömer jag som extra viktiga under 2014: Införande av SCCM 2012 och att hålla projektplanen Att utveckla vår gemensamma FIM lösning för att nå ännu längre i automatiseringen av användarkonton och rättigheter Behålla drivet i Förvaltningsgruppen Att vi använder oss av effektiva processer och fortsätter att ta fram nya 5

6 IT samverkan SKL har rollen som pådrivare och rådgivare inom de nationella krav och riktlinjer för en mängd E samhällsfrågor som Sveriges kommuner skall förhålla sig till de närmaste åren. För att överhuvudtaget klara av att införa många av dessa aktiviteter är samverkan en gemensam nämnare och framgångsfaktor. Skaraborgs E råd: Göliska IT har under året som gått aktivt bidragit till att våra samarbetskommuner nu samverkar inom ännu fler verksamhetssystem vad gäller systemdrift och avtalstecknande. Samverkan är ingen förutsättning för framtida utveckling men utväxlingen av nyttan och möjligheten att dela på projekt, utvecklings och driftkostnader bör vara tunga skäl för Sveriges kommuner att följa SKL:s rekommendationer för ett ökat samarbete inom IT drift och kommunal administration. Inom IT Sverige ses samarbetet Göliska IT som ett föredöme vad gäller samverkan mellan kommuner. Detta skall vi vara stolta över samt fortsätta utveckla och effektivisera till gagn för medborgare och skattebetalare är året då Göliska IT går in på 10:e året av IT samverkan. Under våren 2013 beslutade kommunchefsgruppen i Skaraborg att tillsätta ett så kallat E råd vars syfte och funktion är följande: Prioritera områden inom området e samhället Sortera, d v s dela upp de olika delarna inom e samhället. Vilka frågor är lämpliga att arbeta samordnat med just nu eller längre fram i tiden? Vilka frågor bör arbetas med inom respektive kommun? Omvärldsbevaka på området e samhälle Sprida kunskap om området e samhälle Ta initiativ till att frågor gällande e samhälle kommer på rätt dagordning Representanter i E rådet kommer från Essunga, Skövde, Falköping och Göliska IT. Mål för Skaraborgs E råd är: Enklare vardag för Skaraborgs medborgare Smartare och öppnare förvaltning i Skaraborg som stödjer innovation och delaktighet Ge högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg. Detta inom samtliga kärnverksamheter men även stödverksamhet inom en kommuns område. Under året genomförde E rådet en workshop tillsammans med kommuncheferna där man prioriterade och utifrån samverkansbehov kategoriserade SKL:s 32 initiativ med bäring på ITnytta. Resultatet sammanställdes och presenterades av E rådet på kommunchefsträffen den 13 december. 6

7 Lokal och global trendspaning Inom den tjänstekatalog som kommunernas verksamheter avropar från kan man utläsa några tydliga trender. Man blir fler och fler IT användare inom kommunerna, den digitala lagringen ökar konstant och användning av trådlösa nät ersätter i allt större utsträckning det trådbundna. En annan trend är att centralt distribuerade applikationer minskar kraftigt inom skolan (tjänsten Lokal applikation) till förmån för ett ökat utbud av gratistjänster och dynamisk informationssökning/hantering med webbläsare som verktyg. Inom skolan växer det så kallade 1:1 konceptet stadigt vilket minskar behovet av att Göliska IT hanterar deras IT produkter centralt (tjänsten Arbetsplats). För att tillmötesgå skolans behov av IT tjänster arbetar Göliska IT under början på 2014 fram en uppdaterad version av tjänsten ElevPC där behoven av snabb inloggning, billig lagring och e post samt anpassade supporttjänster skall ingå. Större frihet att välja olika plattformar är också en trend som fortsätter att öka inom våra samarbetskommuner. Arbete som tidigare utfördes med en stationär Pc kan i vissa fall ersättas av en ipad eller liknande surfplatta. En brist i nuläget är att så gott som samtliga verksamhetssystem inte är anpassade för nya modernare produkter med touchskärmar. Omvärlden om kommande trender: Världens tyngsta IT analysbolag Gartner har identifierat trender som kommer att dominera IT världen de närmaste åren. Det är ingen vågad gissning att även vi på lokal nivå kommer att komma i kontakt med flera av dem. 3D skrivare Ytterligare ökad mobilitet Mobila appar och program fortsätter att dominera utvecklingen Internet överallt och i alla prylar Molnvarianter, hybrid privat publikt Fokus flyttas från enhet/produkt till tjänst Smarta maskiner såsom autonoma fordon, industrisystem, intelligenta personliga assistenter osv 7

8 Framtid Om man ser till kommunernas utmaningar vad gäller service till sina medborgare kommer IT få en allt större nyckelroll som verktyg för att klara dessa mål. Digitaliseringen fortsätter och tar fart inom verksamheter såsom Vård, Omsorg och Socialtjänst som alla är i behov av ökade ITsatsningar. Vi kommer att arbeta med mobil dokumentation för hemtjänst/vårdare och andra aktörer som snabbt och enkelt behöver åtkomst till journaler, medicineringsinformation och annat för att klara av sitt uppdrag ute hos brukaren. Brukaren får nya behov som exempelvis att kontakta barn och anhöriga via Skype och sociala medier mm. Övergången från analoga till digitala trygghetslarm, videosamtal mellan läkare/sjuksköterska och brukaren i hemmet och en rad kommande innovationer som skall hjälpa till med framtidens äldreomsorg. Framtiden är också att i en större omfattning digitalisera hanteringen av kommunernas infrastruktur för att optimera väg och fastighetsunderhåll, belysning, värme ventilation, sophämtning, utkörning av mat till skola och vårdtagare mm. För att kunna omsätta alla krav och utmaningar som redan finns och som kommer att öka, måste kommunerna tillsammans med sina IT avdelningar täta luckan som finns mellan slutanvändare och systemteknikerna. Nya typer av kompetenser kommer att behövas liknande IT arkitekter som har förmågan att omsätta behov till lyckade IT lösningar som är effektiva och användarvänliga. Det behövs också nya forum och kontaktytor där verksamhet och IT kopplas samman på ett kreativt sätt och där man drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter. I det pågående arbetet med nytt IT avtal mellan kommunerna och Göliska IT är just kontaktytor en viktig del och framgångsfaktor. Nuvarande och kommande utmaningar löser vi gemensamt i mötet mellan verksamhet och IT. För att möta alla kommande utmaningar med hjälp av ny teknik och nya lösningar kommer IT att kräva större ekonomiska resurser än tidigare. I gengäld kommer effekten av dessa satsningar att få ekvationen att gå ihop. Vi står inför en enorm digital utveckling som snurrar fortare och fortare för varje år och det är viktigt att hålla sig kvar på den karusellen. 8

9 ÅRSREDOVISNING 9

10 Organisation 2013 Inom organisationen har inga nya aktiviteter påbörjats under Det som lagts tid på är finslipning av redan gjorda organisatoriska förändringar samt framtagande av rutiner och processer för nuvarande organisation. Inom bemanningen så har 1 person anställts som ersättare för en längre tjänstledighet samt nyanställning har gjorts för en tekniker som skall ansvara för klientplattformen* och dess framtida utformning. Mötesfrekvens: Ledningsgrupp, varje tisdag Referensgrupp 1ggr/månad Driftledning, 1ggr/vecka Samverkansmöte, 4 ggr/år Personalmöte, varje fredag Sedan 2011 har organisationen utformats för att följa tjänstekatalogen och de IT tjänster som levereras till Göliska ITs kunder. Tekniker arbetar huvudsakligen inom en eller flera tjänsteområden som inkluderar exempelvis e post, applikationsdrift eller lagring/backup. 15 är det aktuella antalet IT tjänster som i dagsläget levereras till Göliska ITs kunder. *med klientplattform avses dator/surfplatta och dess konfiguration med operativsystem, applikationer och andra inställningar som påverkar användarupplevelsen Gällande policys och riktlinjer Dokument Reviderad senast Drogpolicy 2012 Mångfald och jämställdhetsplan 2012 Riktlinjer för arbete med alkohol och drogproblematik 2012 Service och verksamhetspolicy 2012 Åtgärdsplan mot kränkande särbehandling 2012 Personalhandbok 2013 Arbetsmiljöpolicy 2012 Delegation angående arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete

11 Viktiga händelser och aktiviteter under Politiker som Göliska IT utbildat i hantering av digitala handlingar Trådlösa accesspunkter som monterats och kopplats in under året Applikationer som paketerats om för Windows 7 Datorer som köpts in och levererats till våra kunder Fakturor har passerat under året Datorer har ominstallerats till Windows Ärenden har registrerats av Göliska ITs Service Desk 40 procent lägre pris på datorer blev resultatet av den klientupphandling som Göliska IT genomförde under våren I det avtal som tecknades med 2 olika leverantörer kan kommunerna avropa datorer och surfplattor med både Microsoft och Apple som plattform. Under samma period genomfördes även en förnyad konkurrensutsättning inom server lagringsprodukter för IT infrastrukturen. Projektet Samordnad identitetshantering gick även det i mål under våren och resulterade i en automatisk hantering av användarkonton som flödar från personalsystemen till Göliska ITs kontodatabaser och som ger tillgång till nätverk och IT resurser. Under året har samarbete startats upp med Arbetsmarknadsenheten (AME) i Lidköping som genom aktiviteten Komjobb genomför miljöriktig och säker avyttring av kommunernas IT utrustning. Under sista kvartalet fick Göliska IT förfrågan av Nossebro Energi att ta hand om 1:a linjens support för deras bredbandskunder. Efter en genomförd provperiod med bra resultat är ambitionen att teckna ett avtal mellan parterna i början på 2014 för denna verksamhet. 11 Under 2013 driftsattes det 15 nya verksamhetssystem/systemmoduler och större uppgraderingar genomfördes inom 39 system Projektet med att installera om samtliga datorer till Windows 7 som operativsystem och ny Officeversion har varit en lång och resurskrävande uppgift under året. Detta arbete slutfördes under kvartal 4 Göliska IT skapade en ny externwebb under hösten och där den huvudsakliga målgruppen är framtida medarbetare (www.goliskait.se) E postsystemet fick en ansiktslyftning i och med version 2013 och nu finns bland annat fler funktioner att hitta i webklienten Funktionen VIA (Virtual Infrastructure Access) lanserades i oktober och ger tillgång till samtliga resurser på det administrativa nätverket utifrån Internet från bärbara Pc Genomfört en omfattande licensrevision på Microsoftprodukter och som visade på att inga brister finns i hantering eller avsaknad av licenser

12 Förvaltningsberättelse 2013 har varit ett år som till stor del har präglats av det så kallade Windows 7 projektet. Syftet med detta var att installera om samtliga Pc ute hos kund från operativsystemet Windows XP till Windows 7. Parallellt med detta har också versionen på Officepaketet uppgraderats från 2007 till Detta projekt har ätit mycket resurser både vad gäller mantimmar inom organisationen med även konsulttimmar köpta av externa leverantörer. Främst är det ompaketering av alla applikationer (dataprogram) som inte kunnat inrymmas inom ordinarie bemanning. Totalt har ca 550 st applikationer gjorts om och detta arbete har krävt mycket stöttning av externa konsulter och leverantörer vilket visar sig i den ekonomiska redovisningen av denna rapport. Enligt Lag om god ekonomisk hushållning ska underskott återställas inom 3 år från det att de uppstår, om inte synnerliga skäl finns. För Göliska ITs del vilar ekonomin på ett stabilt samarbete med ägarkommunerna, och de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt stabil utveckling är oförändrade. Göliska IT har från det att verksamheten startade 2005 redovisat överskott samtliga år med undantag för ett underskott 2007 på 18 tkr. Göliska IT avser med hänvisning till en stark ekonomisk ställning inte att vidta särskilda åtgärder för att återställa underskottet. Detta projekt har även styrt om användningen av datorer inom Lidköpings Barn och Skolförvaltning där man kraftigt minskat sina köp av tjänsten Arbetsplats Edu och Lokala applikationer till förmån för Göliska ITs SkolPC koncept. Man har även fortsatt att införa surfplattor inom grundskolan i en allt större omfattning. En annan aktivitet som avslutats under 2013 är projektet Samordnad Identitetshantering. Detta projekt gick ut på att automatisera flödet av användaridentiteter samt möjliggöra säker åtkomst till verksamhetssystem utifrån Internet. Arbetet har genomförts med mycket inflytande och delaktighet från kommunernas IT strateger och personaladministratörer. 12 Göliska IT gick under våren ut tillsammans med Lidköpings upphandlingsenhet och gjorde en öppen upphandling på datorer, bildskärmar, surfplattor med tillhörande tjänster. Förfrågningsunderlaget delades upp i två delar med en del Microsoftprodukter och den andra delen med produkter från Apple. Tilldelning föll på Atea för datorer, bildskärmar och surfplattor med Microsoft plattform och leverantören Caperio tog hem delen för Apple produkter. I genomsnitt sänktes inköpspriset för Pc och bildskärmar med ca 40 % vilket får betecknas som mycket bra då det sparar mellan 1 1,5 Mkr kr per år för våra kommuner. Efter avtalstecknande med de båda leverantörerna har mycket internt arbete lagts ned på att forma inköps och registerprocesser för att passa kommunernas nya inventarieregister RIFAD. Glädjen över de stora besparingarna grumlades något under hösten på grund av leverantörens och tillverkarens leveransproblem. 4 Mkr av det upparbetade kapitalet betalades under året tillbaka till Göliska ITs ägarkommuner uppdelat enligt gällande fördelningsnyckel. Innan året avslutades hanns det med en större uppgradering av det gemensamma E postsystemet vilket medför bättre säkerhet och ökad funktionalitet för våra kunder.

13 Måluppfyllelse och analys 2013 Utifrån svaren från Nöjd Kund enkäten kan man sammanfatta det som att en mycket stor andel av Göliska ITs kunder upplever ett bra bemötande av personalen i Service Desk och av ansvarig tekniker. Ärendet blir löst till belåtenhet men återkoppling och hur snabbt ärendet blir löst kan bli bättre och utvecklas. Vad gäller målbilden att 95 % av Göliska ITs kunder skall vara nöjda med samtliga IT leveranser har målet uppnåtts inom några delar men ännu inte som helhet. Kundnöjdheten var större under våren och försommaren för att sedan minska under andra halvåret. Den främsta orsaken till försämringen är att Windows 7 projektet krävt mycket extra resurser inom Göliska IT och även orsakat tekniska störningar tillsammans med de leveransproblem som följde efter klientupphandlingen som slutfördes under sommaren. Båda dessa saker rättades till i slutet på året vilket också avspeglades positivt i kundenkäten under november december. De mätningar som görs i nuläget handlar i huvudsak om kundnöjdhet inom ärenden det vill säga incidenter, inköp/order, leveranser, konto och behörighetshantering osv. Ärenden upptar en stor del av Göliska ITs dagliga basservice och supportverksamhet. Det som mäts ger en realtidsbild av kundernas upplevelse som också ger möjlighet till att snabbt ställa om inom de delar som inte håller måttet. Servicepersonalens tillmötesgående Servicepersonalens kunskap/tekniska kompetens Servicens genomförandetid Göliska IT fick viss kritik under vintern för att enkäten inte gick att svara på om man satt utanför det kommunala nätverket. Numera används en annan enkät tjänst som ger möjlighet att svara både inifrån det kommunala nätverket men även utifrån Internet. Nöjd Kund Index är en viktig del av verksamheten och är numera en permanent del i det dagliga arbetet. Kvalitén på servicen Servicen i sin helhet 13

14 Mål 2014 Målarbetet för 2014 kommer att få två huvudspår. Det ena är en fortsättning på mätningen av Nöjd Kund Index och det andra är ett finansiellt mål som följs upp i delårsrapport och årsredovisning för 2014 Nöjd Kund Index 2014 Det fortsatta arbetet med detta mål är att mer mjuka frågor/aktiviteter skall mätas under målperioden. Med mjuka aktiviteter menas deltagande i projekt och upphandlingar, utbildningar, information via IT info.goliskait.se mm. Under Göliska ITs verksamhetsplanering i november 2013 startades det upp ett arbete som skall omhänderta leveransuppföljning inom dessa mjuka områden. Mätning kommer att genomföras och redovisas under året. Finansiellt mål 2014 Enligt Kommunallagen (8 kap. 5 ) ska det i budgeten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen i delårsrapport och årsredovisning ska till följd av detta omfatta finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Göliska IT har inte tidigare haft några uttalade ekonomiska mål antagna i budget förutom att budgeten lagts i balans. För att nå upp till lagens krav och samtidigt säkerställa att verksamheten utvecklas i en gynnsam riktning föreslås att följande två finansiella mål antas för 2014: 1. Betalningsförmåga på kort sikt: Kassalikviditet mätt som kortfristiga skulder inklusive löner och sociala avgifter i förhållande till tillgodohavande på checkräkningskonto och tillgänglig checkkredit. För att målet ska vara uppfyllt ligger över 100 % vid mätningstillfället. Detta innebär att Göliska IT med tillgängliga medel kan betala de skulder som närmast förfaller till betalning. Bevakning av detta mål får också som effekt att eventuellt behov av ökad kreditnivå alternativt upplåningsbehov kan förutses. 2. Mininivå för eget kapital: Eget kapital exklusive medel avsatta för utveckling ska vara 2 % av omsättningen. En ökad omsättning med 1 Mkr skulle då innebära att nivån för att nå målet ökar med kr och då även utvecklingsmedlen med kr. Av omsättningsökningen skulle alltså 5 % motsvaras av stordriftsfördelar eller effektiviseringar. 14

15 Periodens resultat Resultatanalys Försäljningen av tjänster har under året ökat, och omsättningen ligger för 2013 på 45,3 Mkr jämfört med budgeterade 44,4 Mkr. De ökade intäkterna har dock inte kunnat kompensera för ökade kostnader och resultatet för 2013 är ett underskott på 1,5 Mkr. Delårsrapporten i augusti indikerade ett underskott på 1,3 Mkr. Helåret liksom delåret tyngs av stora insatser för konsult och bemanning. Ökad semesterlöneskuld 0,2 Mkr, och förbrukning av lager på 0,1 Mkr har påverkat resultatet negativt. I resultatet ligger också en återbetalning av premier för AGS KL och avgiftsbefrielseförsäkring på 0,3 Mkr. Huvudorsaken till underskottet är de extra resurser i form av konsulter och förstärkning på personalsidan som krävts för att genomföra migrering till windows7. Även en ökad frånvaro hos personalen för föräldraledigheter och ett ökat sjuktal har påverkat kostnaderna för bemanning negativt. Utfallet för egen personal, inhyrd personal och konsulter överskrider budget med sammantaget 2,5 Mkr, varav inhyrd personal ligger på 0,9 Mkr och den egna personalen underskridit budget med 0,2 Mkr. 1,8 Mkr är hänförbara till migreringsprojektet. Årets resultat står i skarp kontrast till föregående år. Migreringsprojektet är avslutat och enbart ett fåtal restpunkter återstår, och med bakgrund av det görs bedömningen att detta inte är något som kommer att upprepas kommande år utan är att betrakta som en engångsföreteelse. Göliska IT har en stark ekonomisk ställning och avser inte att vidta särskilda åtgärder för att återställa det egna kapitalet utan har för 2014 ett budgeterat nollresultat. Periodens resultat, Mkr Delårsbokslut 2012 Bokslut 2012 Delårsbokslut Bokslut 2013 Årets resultat 2,5 6,4 1,3 1,5 15

16 Periodens resultat, forts Nya versioner av Officelicenser är inköpta fullt ut för samtliga ägarkommuner. Värt att notera är att genomförd licensrevision under våren/sommaren avseende Microsoftlicenser visat en korrekt licensiering. Licensutfallet totalt är 0,2 Mkr under budget. Kostnader för avskrivningar överskrider budget med 0,2 Mkr. Investeringsobjekt standardarbetsplats med längre avskrivningstid har under året slutavskrivits vilket gör att årets avskrivningar ligger över normalläget på 3,0 Mkr. Intäkterna ligger över budget med 0,9 Mkr från driften, varav intäkter för utlånad personal står för 0,5 Mkr. Förändrade köp från skolorna har gett minskade intäkter för applikationer och arbetsplatstjänster till dessa verksamheter. Detta vägs upp av ökade intäkter inom andra tjänster såsom lagring och backup. Utfallet för kommunerna som helhet ligger på 0,2 Mkr och för nätbolagen 0,2 Mkr. Trådlöst nät, fjärråtkomst via Citrix, uthyrning av utbildningsdatorer mm ligger på budgeterade volymer. 16

17 Periodens resultat, forts Eget kapital och ägaruttag Under 2011 beslutades att det egna kapitalet skulle betraktas som två olika delar 40 % skall ligga kvar som upparbetat kapital och resultatregulator över tid precis som tidigare, och övriga 60 % öronmärkts för investeringar i gemensamma projekt och aktiviteter som kommunerna önskar genomföra. För 2013 har detta inneburit att kostnader för konsultinsatser för framtagande av IT strategier för kommunerna, utbyggnad av redundans i det trådlösa nätet och utveckling av ett gemensamt inventarieregister finansierats med tidigare balanserade resultat. Även investering och serviceavtal för utbyggda funktioner i det trådlösa nätet såsom gästaccess har finansierats genom tidigare års överskott. Ur utvecklingspotten har ägarna också gjort ett ägaruttag på 4,0 Mkr. Samtliga dessa åtgärder har minskat den del av det egna kapitalet som betraktas som utvecklingsmedel med sammanlagt 4,9 Mkr och uppgår vid bokslut till 3,7 Mkr. Identitetsprojektet SAMID (samordnad identitetshantering) har pågått under hela Projektets aktiva del har avslutats och går nu in i en förvaltande del. Resterande del av projekttiden, t o m , beräknas inga mer konsultinsatser krävas, utan det är enbart licens och underhållsavtal för programvara och hårdvara. Som en del av projektfinansieringen har sänkta kostnader för licenser (Microsofts volymavtal) enligt överenskommelse med kommunerna inte återförts till kommunerna utan medel har flyttats från det upparbetade egna kapitalet med 720 tkr till projektet, vilket motsvarar sänkningarna för åren 2012 och Motsvarande kommer att ske under 2014 och Beslut kommer att fattas under 2014 om eventuellt avslut av projektet redan Oavsett sluttidpunkt kommer identitetshanteringen att göras till en tjänst inom IT avtalet på samma sätt som övriga tjänster. Underskottet för 2013 och överflyttningen av medel från det egna kapitalet till SAMID projektet gör att den del av det egna kapitalet som är tänkt att täcka svängningar i resultaten över tid har minskat från 5,8 Mkr till 3,3 Mkr. 17

18 Investeringsredovisning Analys av årets investeringar visar att det förbrukats ca 1,9 Mkr av budgeterat 3 Mkr. Det finns två huvudorsaker till att inte alla investeringar genomförts. Det ena är på grund av tidsbrist och dessa objekt flyttas över till Det andra är att investeringen av lösning för gästaccess till de trådlösa näten flyttats till att finansieras av det upparbetade kapitalet som öronmärkts för ITutveckling. Beslut om detta togs gemensamt med kommunernas IT strateger. Investeringsmedel har också använts till vissa arbetsmiljöåtgärder för att förbättra akustiken i en av kontorskorridorerna. Ytterligare åtgärder i lokalerna genomförs under De investeringsobjekt som krävt resurser under året är direkt relaterade till de IT tjänster som finns i den avtalade tjänstekatalogen. Det har tillförts säkerhet och redundans* för åtkomst till E postsystemet och de trådlösa näten samt utbyggnad av backuplösningen och ny funktionalitet för fjärråtkomst. Objekt, Tkr Bokslut Budget Avvikelse Server & System Kommunikation & Nätverk Lokaler Datahall Utvecklingsmedel nya tjänster Totalt Förklaring av investeringsobjekt *REDUNDANS = dubblerad utrustning eller funktion i syfte att undvika driftstörningar DPM server = utbyggnad av backuptjänsten Lastbalanserare Exchange = redundans* till e posttjänsten för utökad tillgänglighet VMware server = hanterar tjänsten Applikationsdrift inom virtuella servrar Citrixserver = bakomliggande server i tjänsten Portal för säker åtkomst Controllerkort Aruba = redundans* för tjänsten Trådlösa nät för utökad tillgänglighet Akustikåtgärder lokal = ljuddämpning i Göliska ITs lokaler Exchange 2013 = uppgradering av det centrala E postsystemet 18

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT Årsredovisning 2012 Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800 Innehållsförteckning Några ord från VD..1 Organisation 2012..2 s uppdrag 3 Tjänsteutbudet..4 Miljöperspektivet 5 Förvaltningsberättelse.6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer