ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICONIA W510 / W511 Användarhandbok"

Transkript

1 ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1

2 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/

3 INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Datorns skötsel Skötsel av nätadaptern Rengöring och service Beskrivning av din surfplatta från Acer 20 Pekplatta Vy över ovansidan Vy över undersidan Vy framifrån Vy bakifrån Vänster/höger vy Installerar ett SIM-kort (endast för utvalda modeller) Använd nätverksanslutningen SIM-kortlås Mata ut SIM-kortet Anslut tabletten till tangentbordsdockan Säkra tabletten till tangentbordets docka.. 28 Tangentbordsdocka Vy framifrån Vy över ovansidan Vy från vänster Vy från höger Vy över undersidan Micro USB 33 HDMI mikro 34 Använda det virtuella tangentbordet (virtual keyboard) 35 Trådlösa nätverk 37 Ansluta till Internet Trådlösa nätverk Acer clear.fi 39 Navigera media och foton Delade filer Vilk enheter är kompatibla? Spela till annan enhet Skärminriktning och G-sensor 42 Strömsparfunktioner 43 Spara ström Batteripaket 46 Batteripaketets egenskaper Ladda batteriet Optimera batteriets livslängd Kontrollera batterinivå Varning om låg batterinivå Säkra datorn 50 Använda lösenord Ange lösenord Vanliga frågor 52 Beställa service Tips och råd för Windows Innehåll - 3

4 Tre begrepp som du kanske vill lägga på minnet Hur får jag tillgång till charms? Hur kommer jag till Start? Hur hoppar jag mellan appar? Hur stänger jag av min dator? Varför finns det ett nytt gränssnitt? Hur låser jag upp min dator? Hur anpassar jag min dator? Jag vill använda Windows på mitt vanliga sätt - ge mig mitt skrivbord tillbaka! Var är mina appar? Vad är ett Microsoft-ID (konto)? Hur lägger jag till en favorit till Internet Explorer? Hur söker jag efter Windowsuppdateringar? Var hittar jag mer information? Felsökning Felsökningstips Felmeddelanden Återställa systemet 64 Återställning från en medföljande DVD för återställning Återställning 65 Skapa en säkerhetskopia för återställning Skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program Återställa systemet Ominstallera drivrutiner och program Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet Återställa systemet till fabrikstillståndet Återställa från Windows Återställa från en säkerhetskopia för återställning BIOS-inställningarna 86 Bootsekvens Ställa in lösenord Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk Innehåll

5 SÄKERHET OCH KOMFORT SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten. Slå av produkten före rengöring Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för rengöring. VARNINGAR Åtkomst till nätsladden Försäkra dig om att du ansluter enhetens nätsladd till ett lättillgängligt eluttag som sitter placerat så nära enhetens användare som möjligt. Försäkra dig om att koppla ur nätsladden från eluttaget när du vill bryta strömmen till utrustningen. Koppla ur strömkällan Observera följande riktlinjer när du slår på och bryter strömmen till nätaggregatet: Installera nätaggregatet innan du ansluter nätsladden till elnätuttaget. Koppla ur nätsladden innan du tar ut nätaggregatet ur datorn. Om datorn drivs av fler än en energikälla måste du koppla från strömmen från systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från energikällorna. Använda ström - Denna produkt skall drivas med samma strömtyp som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyp som finns i eluttagen bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag. - Låt ingenting vila mot nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan gå på kabeln. Säkerhet och komfort - 5

6 - Om en förlängningssladd används, se då till att den totala strömstyrkan (ampere) som går in i sladden inte överstiger den strömstyrka som är avsedd för förlängningssladden. Se dessutom till att den sammanlagda strömstyrkan för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala toleransvärde. - Överbelasta inte ett eluttag, grenuttag eller kontakter genom att ansluta för många enheter. Hela systemet får inte överskrida 80% av förgreningsledningens kretsklassning. Om grenuttag används bör belastningen inte överskrida 80% av grenuttagets ineffektsklassning. - Produktens nätadapter är utrustad med en jordad kontakt med tre trådar. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Se till att eluttaget är ordentligt jordat innan du sätter i nätadapterns kontakt. Sätt inte i kontakten i ett eluttag som inte är jordat. Kontakta din elektriker om du vill ha information. - Varning! Jordningsstiftet är en säkerhetsfunktion. Användning av ett eluttag som inte är ordentligt jordat kan resultera i elektriska stötar och/eller skador. - Obs: Jordningsstiftet ger även bra skydd mot oväntade störningar från andra elektriska enheter i närheten som kan störa produktens prestanda. - Systemet kan drivas med flera olika spänningar; 100 till 120 volt eller 220 till 240 volt, växelström. Den medföljande nätsladden uppfyller tillämpliga lokala bestämmelser för användning i det land eller den region som systemet köptes. Nätsladdar som ska användas i andra länder/regioner måste följa tillämpliga bestämmelser i landet/ regionen i fråga. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tjänsteleverantör för mer information om lokala bestämmelser för nätsladdar. Skydda din hörsel - Varning! Om du använder hörselsnäckor eller hörlurar på hög volym under längre tidsperioder kan du förlora hörseln permanent. Följ instruktionerna nedan för att skydda din hörsel. - Höj volymen gradvis tills du hör klart och bekvämt. - Öka inte volymen efter det att dina öron har anpassat sig. 6 - Säkerhet och komfort

7 - Lyssna inte på musik med för hög volym under längre perioder. - Öka inte volymen för att utestänga oljud i omgivningen. - Sänk volymen om du inte hör människor som talar nära dig. Medföljande attrappkort - Obs: Informationen i det här avsnittet kanske inte gäller din dator. Datorn levereras med attrapper av plast i kortplatserna. Attrapper skyddar kortplatser som inte används från damm, metallföremål och andra partiklar. Spara attrapperna för att sätta i när inga kort används på kortplatserna. Allmänt - Använd inte denna produkt nära vatten. - Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla med allvarliga skador som följd. - För att produkten ska fungera ordentligt och inte överhettas har den försetts med ventilationsöppningar. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation. - Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller elchock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten. - Placera inte produkten på ett vibrerande underlag för att undvika skador på invändiga komponenter och förhindra batteriläckage. - Använd den aldrig när du idrottar, tränar eller i andra vibrerande miljöer eftersom det kan medföra oväntad kortslutning eller skada rotorenheterna, hårddisken, den optiska läsenheten samt risk för att exponeras för litiumjonbatteriet. Säkerhet och komfort - 7

8 - Undersidan, områdena kring ventilationsöppningarna och nätadaptern kan bli heta. Låt dem inte komma i kontakt med huden eller kroppen för att undvika skada. - Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll dem utom räckhåll för små barn. Produktservice Försök inte att laga produkten själv- Om du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker. Allt underhåll ska skötas av kvalificerad servicepersonal. Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall: - När väggkontakten eller nätsladden är skadad eller klämd. - Om vätska har spillts in i produkten. - Om produkten har utsatts för regn eller vatten. - Om produkten har tappats eller höljet har skadats. - Om produkten tydligt börjar uppföra sig annorlunda än tidigare tyder det på att den behöver servas. - Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs. - Obs: Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återföra produkten till normalskick. Riktlinjer för säker batterianvändnng Datorn använder ett litiumjonbatteri eller litiumpolymerbatteri. Använd den inte i en fuktig, våt eller korrosiv miljö. Ställ, förvara eller lämna aldrig produkten på eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare och utsätt den inte för temperaturer över 60 C (140 F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan batteriet läcka syra, bli hett, explodera eller antändas och orsaka person- och/eller egendomsskador. 8 - Säkerhet och komfort

9 Du får inte sticka hål på, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan bör du skölja noggrant med vatten och söka läkarhjälp omedelbart. Av säkerhetsskäl och för att förlänga batteriets livslängd sker ingen laddning i temperaturer under 0 C (32 F) eller över 40 C (104 F). Total prestanda hos ett nytt batteri uppnås först efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals gånger men det slits ut efter lång användning. När driftstiden blir märkbart kortare än normalt, hänvisa till kvalificerad servicepersonal. Använd bara de godkända batterierna och ladda bara batteriet med de godkända laddare som är avsedda för den här enheten. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Batteriets kapacitet och livslängd minskas om batteriet lämnas på varma eller kalla platser, t.ex. en stängd bil under sommar eller vinter. Försök alltid förvara batteriet i temperaturer mellan 15 C och 25 C (59 F och 77 F). En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan sluta att fungera temporärt, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda är särskilt begränsad i temperaturer som är en bra bit under fryspunkten. Kasta inte batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterierna kan även explodera om de skadas. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter. Återvinn dem om så är möjligt. Släng dem inte i hushållssoporna. - Obs: Besök där du hittar dokumentation om batteritransport. - Varning! Batterier kan explodera om de inte hanteras på riktigt sätt. Ta inte isär dem eller släng dem i elden. Håll dem på avstånd från barn. Följ lokala föreskrifter när du kasserar begagnade batterier. RADIOFREKVENTA STÖRNINGAR - Varning! Av säkerhetsskäl bör du stänga av all utrustning för trådlös och radiokommunikation när du använder din bärbara dator i följande situationer. Några exempel på sådan utrustning är: trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth och/eller 3G. Säkerhet och komfort - 9

10 Kom ihåg att följa alla de särskilda bestämmelser som gäller i varje geografiskt område, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden eller kan medföra störningar eller fara. Använd bara enheten i normala driftpositioner. Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid normal användning samt när den och dess antenn finns på minst 1,5 cm avstånd från din kropp. Antennen får inte innehålla metall och du ska placera enheten på ovannämnda avstånd från kroppen. Anslutningen till nätverket måste vara av hög kvalitet för att överföringen av datafiler eller meddelanden ska lyckas. I vissa fall kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas till dess att anslutningen är tillräckligt stark. Var noga med att observera ovannämnda säkerhetsavstånd tills överföringen är klar. Vissa delar av datorn är magnetiska. Föremål av metall kan dras till datorn och personer med hörapparat bör inte hålla datorn nära örat när hörapparaten är isatt. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten eftersom informationen på dem kan bli raderad. MEDICINSK UTRUSTNING Drift av all utrustning för radiokommunikation, inklusive trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Rådfråga en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare för att ta reda på om apparaten är tillräckligt skyddad från extern RF-energi eller om du har andra frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på vårdinrättningar med skyltar som uppmanar om detta. På sjukhus och andra vårdinrättningar kan det finnas utrustning som är känslig för externa RF-överföringar. Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta säkerhetsavstånd på 15,3 centimeter mellan apparater för trådlös överföring och en pacemaker för att motverka risken för störningar av pacemakern. Dessa rekommendationer stöds av oberoende forskning och stämmer med rekommendationerna från organisationen Wireless Technology Research. Den som har pacemaker bör tänka på följande: - Håll alltid enheten på minst 15,3 centimeters avstånd från pacemakern. - För inte datorn i närheten av pacemakern när datorn är på. Om du misstänker störningar ska du stänga av datorn och flytta på den. Hörapparater. Vissa digitala trådlösa apparater kan förorsaka störningar i vissa hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om störningar uppstår Säkerhet och komfort

11 FORDON RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillfredsställande avskärmade elektroniska system i motorfordon som t.ex. elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska antisladdsystem (låsningsfria bromsar), elektroniska farthållare och luftkuddar. Kontakta fordonets/tilläggsutrustningens tillverkare eller en återförsäljare för mer information. Endast behörig personal får utföra service på enheten eller montera den i en bil. Felaktig montering eller service kan vara farligt och upphäva eventuella garantier som enheten täcks av. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar. Förvara och bär inte antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. Den som använder ett fordon med krockkuddar bör komma ihåg att krockkuddarna blåses upp hastigt och med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning i området ovanför krockkudden eller i krockkuddens utlösningszon. Felaktigt installerad trådlös utrustning i fordonet när krockkudden löser ut kan förorsaka allvarliga skador. Det är förbjudet att använda enheten under flygningar. Stäng av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlös kommunikationsutrustning vid flygningar kan innebära fara för flygplanets styrsystem, störa nätverket för trådlös telefoni och utgöra ett lagbrott. POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Potentiellt explosiva miljöer omfattar områden där du i normalfall får en uppmaning om att stänga av bilmotorn. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand, vilket kan resultera i kroppsskador och till och med dödsfall. Stäng av den bärbara datorn i närheten av bensinpumpar på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsledepåer, förvarings- och distributionsområden, kemiska anläggningar eller där sprängningsarbeten påbår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta men inte alltid markerade. Det kan röra sig om under däck på båtar, anläggningar för transport eller förvaring av kemikalier, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan) och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller metallpulver. Starta inte datorn där det är förbjudet att använda trådlösa telefoner eller när det kan förorsaka störningar eller fara. Säkerhet och komfort - 11

12 NÖDSAMTAL - Varning: Du kan inte ringa nödsamtal med denna enhet. För nödsamtal måste du använda en mobiltelefon eller annan typ av telefon. INSTRUKTIONER FÖR KASSERING Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. För att minska föroreningarna och skydda vår gemensamma världsmiljö bör du återvinna utrustningen. Mer information om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE) finns på TIPS OCH INFORMATION FÖR KOMFORTABEL ANVÄNDNING Datoranvändare kan drabbas av ansträngda ögon och huvudvärk efter långvarig användning. Användare riskerar även fysiska skador efter många timmars arbete framför en dator. Långa arbetsperioder, dålig hållning, dåliga arbetsvanor, stress, olämpliga arbetsförhållanden, personlig hälsa och andra faktorer ökar på ett betydande sätt risken för fysiska skador. Felaktig datoranvändning kan leda till karpaltunnelsyndrom, tendonit, tenosynovit eller andra muskuloskelettala rubbningar. Följande symptom kan uppträda i händer, handleder, armar, axlar, nacke eller rygg: - Domningar eller en brännande eller stickande känsla. - Värk eller ömhet. - Smärta, svullnad eller en bultande känsla. - Stelhet eller spändhet. - Köld eller svaghet. Om du har dessa symptom eller andra återkommande eller ihållande obehag och/eller smärta som hänför sig till datoranvändning kontaktar du en läkare omedelbart och informerar ditt företags hälso- och säkerhetsavdelning. I följande avsnitt finns tips om mer komfortabel datoranvändning Säkerhet och komfort

13 Hitta en komfortabel arbetsställning Hitta en bekväm arbetsställning genom att justera bildskärmens vinkel, använda ett fotstöd eller höja sitthöjden för att uppnå mesta möjliga komfort. Lägg märke till följande tips: - Avstå från att ha samma kroppsställning under lång tid. - Undvik att sjunka framåt och/eller luta dig bakåt. - Ställ dig upp och gå en sväng regelbundet för att ta bort påfrestningen på benmusklerna. - Ta korta pauser för att låta nacken och axlarna slappna av. - Undvik att spänna musklerna eller rycka på axlarna. - Placera eventuell extern bildskärm, tangentbord och mus på rätt sätt och inom bekvämt räckhåll. - Om du tittar på bildskärmen oftare än på dokument placerar du den mitt på skrivbordet för att minimera påfrestningar på nacken. Sköt om din syn Många timmar framför skärmen, användning av felaktiga glasögon eller kontaktlinser, reflexer, för stark rumsbelysning, skärmar med dålig skärpa, mycket små teckensnitt och skärmar med låg kontrast kan vara påfrestande för ögonen. I följande avsnitt finns förslag om hur man minskar ögonansträngningen. Ögon - Vila ögonen ofta. - Ge dina ögon regelbundna pauser genom att titta bort från bildskärmen och fokusera på en avlägsen punkt. - Blinka ofta för att förhindra att ögonen blir uttorkade. Säkerhet och komfort - 13

14 Bildskärm - Håll bildskärmen ren. - Håll huvudet på en högre nivå än bildskärmens övre kant så att ögonen ar nedåtriktade när du tittar på bildskärmens mittpunkt. - Justera bildskärmens ljusstyrka och/eller kontrast till en komfortabel nivå för att texten ska gå lättare att läsa och för att få tydligare grafik. - Eliminera reflexer och reflektering genom att: placera bildskärmen på ett sådant sätt att sidan är vänd mot fönstret eller en ljuskälla, minimera rummets ljus genom att använda gardiner, rullgardiner eller persienner, använda en arbetslampa, ändra bildskärmens vinkel, använda ett reflexfilter, använda ett bländningsskydd, till exempel en kartongbit som sträcker sig ut över bildskärmens övre, främre kant. - Undvika att justera bildskärmen så att betraktningsvinkeln inte är behaglig. - Titta inte in i ljusstarka ljuskällor under längre tidsperioder. Utveckla goda arbetsvanor Följande arbetsvanor gör datorarbete mer avslappnat och produktivt: - Ta korta pauser regelbundet och ofta. - Gör stretchningsövningar. - Andas frisk luft så ofta som möjligt. - Motionera regelbundet och bibehåll en frisk kropp. - Varning! Vi rekommenderar inte att datorn används i en soffa eller säng. Om det inte går att undvika bör du bara arbeta under korta perioder, ta paus ofta och göra stretchningsövningar. - Obs: Mer information finns i "Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk" på sidan Säkerhet och komfort

15 MILJÖ Temperatur: - Vid drift: 5 C till 35 C - Utom drift: -20 C till 65 C Luftfuktighet (icke-kondenserande): - Vid drift: 20% till 80% - Utom drift: 20% till 80% Säkerhet och komfort - 15

16 FÖRST OCH FRÄMST Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer notebook för att uppfylla dina behov av mobil databehandling. Dina guider Vi har framställt en rad guider som hjälper dig att använda din Acer notebook: I instruktionsfoldern beskriver vi hur du kommer igång med installationen av datorn. I Snabbguide får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer i datorn. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i Användarhandbok. Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter som gäller din bärbara dator. Den är tillgänglig från skrivbordet; dubbelklicka på hjälpikonen och klicka användarhandbok i menyn som öppnas Först och främst

17 Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Du stänger av datorn på något av följande sätt: Använd avstängningskommandot i Windows: Tryck på Windowstangenten + <C>, klicka inställningar > På/Av och klicka sedan Stäng av. Om du behöver stänga av datorn en stund, men inte helt vill stänga av, kan du försätta den i Viloläge genom att trycka på Av/På-knappen. Obs: Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla av/på-knappen intryckt i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den. Datorns skötsel Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid. Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element. Varning: Utsätt aldrig datorn för temperaturer under 0ºC (32ºF) eller över 50ºC (122ºF). Utsätt inte datorn för magnetfält. Utsätt inte datorn för regn eller fukt. Spill inte vatten eller annan vätska på datorn. Först och främst - 17

18 Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer. Utsätt inte datorn för damm och smuts. Placera aldrig föremål på datorn. Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt. Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag. Skötsel av nätadaptern Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern: Anslut inte adaptern till någon annan apparat. Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut. Den nominella strömstyrkan (ampere) för utrustningen när den är ikopplad får inte överskrida den nominella strömstyrka som anges för sladden, om du använder skarvsladd. Dessutom får de nominella värdena för all utrustning som är anslutna till samma vägguttag aldrig vara högre än det värde som anges på säkringen Först och främst

19 Rengöring och service Så här rengör du datorn: 1. Stäng av datorn. 2. Koppla bort nätadaptern. 3. Använd en mjuk, fuktad duk. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Om något av följande inträffar: Du har tappat datorn eller skadat höljet Datorn fungerar inte korrekt Uppgifter finns i "Vanliga frågor" på sidan 52. Först och främst - 19

20 B ESKRIVNING AV DIN SURFPLATTA FRÅN ACER När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator. Du kan mata in informationen i din nya dator med pekskärmen. Pekplatta Din tablettdator har två komponenter: tabletten och en valfri docka för tangentbordet. Båda beskrivs i följande bildserie. Vy över ovansidan Nej. Objekt 1 2 Headset för hörlursuttag Skärmorientering slås Beskrivning Ansluter till ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar) eller ett headset med mikrofon. Låser skärmorienteringen Beskrivning av din surfplatta från Acer

21 Nej. Objekt 3 Av/på-knapp Batteri-LED Beskrivning Tryck för att slå på tabletten. Tryck igen för att försätta tabletten i vänteläge. Tryck och håll ned för att stänga av tabletten. Anger om surfplattan är av eller på. Obs: Skärmriktning kan fastställas när program som är avsedda för en viss riktning körs. Dessa inkluderar spel, videosamtal och andra program i fullskärm. Vid videosamtal, se till att tabletten är i i liggande ställning. LED-indikatorer LED-färg Tillstånd Beskrivning Blå Jämn Datorn är ansluten och fulladdad. Gul Jämn Datorn är ansluten och laddar. Beskrivning av din surfplatta från Acer - 21

22 Vy över undersidan 1 2 Nej. Objekt Skåra för 1 tangentbordsdocka Anslutning för 2 docka/dc-in Beskrivning Anslut till tangentbordsdockan. Ansluts till en nätadapter eller tangentbordsdocka Beskrivning av din surfplatta från Acer

23 Vy framifrån 1 2 Nej. Objekt Inbyggd 1 webbkamera Windowstangent 2 Beskrivning Webbkamera för videokommunikation. Tryck en gång till för att öppna startmenyn. Beskrivning av din surfplatta från Acer - 23

24 Vy bakifrån Nej. Objekt Beskrivning 1 Flash LED-blixt för kamera. 2 Lampindikator för kamera Tänds när kameran är aktiv. 3 Kamera 8-megapixelkamera för att fotografera högupplösta bilder. 4 NFC (tillval) NFC kontaktområde. Ej tillgänglig på alla modeller Beskrivning av din surfplatta från Acer

25 Vänster/höger vy Nej. Objekt Beskrivning 1 Högtalare Avger utgående stereoljud. 2 Volymtangent Tryck för att höja eller sänka volymen. 3 Mikro HDMI-port Stöder digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp. 4 Micro USBkontakt Ansluter till USB-enheter. En mikro-usb till USB-adapter behövs för att ansluta till USB-enheter. När du använder en USB-port, rekommenderar vi att att du ansluter den till nätadaptern. Beskrivning av din surfplatta från Acer - 25

26 Nej. Objekt Beskrivning 5 MicroSD kortplats Sätt i ett microsd-kort i facket. Mata in ett SIM-kort i facket. 6 SIM-kortplats* * - endast för utvalda modeller. Installerar ett SIM-kort (endast för utvalda modeller) Vissa datorer har SIM-kortplats för åtkomst till Internet. För att dra maximal nytta av din dators Internetfunktioner bör du installera ett SIMkort med ett dataabonnemang innan du startar datorn. 1. Kontrollera att datorn är avstängd. 2. Mata in SIM-kortet. Fullt inmatad, klickar SIM-kortet på plats. 3. Slå på datorn. Obs: Se till att SIM-kortet är isatt hela vägen in i kortplatsen. Var försiktig: Stäng av datorn innan du matar in eller tar bort ett SIMkort. Du kan skada kortet eller datorn om strömmen är på. Använd nätverksanslutningen Öppna skrivbordet och klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet Beskrivning av din surfplatta från Acer

27 Välj dataanslutning i nätverkslistan. Välj Anslut, sedan Nästa. SIM-kortlås Datorn kan vara försedd med SIM-kortlås, vilket innebär att du bara kan använda SIM-kortet från din nätoperatör. Kontakta din nätoperatör om du vill ta bort SIMkortlåset. Mata ut SIM-kortet 1. Kontrollera att datorn är avstängd. 2. Tryck in SIM-kortet i kortplatsen släpp sedan försiktigt efter. SIM-kortet matas ut ur kortplatsen. Beskrivning av din surfplatta från Acer - 27

28 Anslut tabletten till tangentbordsdockan Tangentbordsdockan är valfri. Justera tabletten med dockanslutningen och två stift på tangentbordsdockan. Tryck tabletten tills spärren klickar på plats. Säkra tabletten till tangentbordets docka Placera din tablett på dockningsstationen och garantera att den klickar på plats. Obs: Tryck lossningshaken till vänster och lyft tabletten för att ta bort den från tangentbordsdockan Beskrivning av din surfplatta från Acer

29 Tangentbordsdocka Följande uppsättning bilder visar valfri tangentbordsdocka. Vy framifrån 1 2 Nej. Objekt Beskrivning 1 Stift för tangentbordsdocka Säkrar tabletten till tangentbordsdockan. 2 Dockningsanslutning Ansluter doskanslutningen på tabletten. Beskrivning av din surfplatta från Acer - 29

30 Vy över ovansidan Nej. Objekt Beskrivning 1 Batteri och på/avindikatorer Anger om surfplattan är av eller på. 2 Tangentbord För inmatning av data i tabletten. 3 Pekplatta Beröringskänslig pekenhet. Obs: Den extra inbyggda batteriet är inte tillgängligt i alla modeller av tangentbordsdockan. LED-indikatorer LED-färg Tillstånd Beskrivning Blå Jämn Datorn är ansluten och fulladdad. Gul Jämn Datorn är ansluten och laddar Beskrivning av din surfplatta från Acer

31 Vy från vänster 1 Nej. Objekt Beskrivning 1 DC-in Ansluts till en växelströmsadapter. Vy från höger Nej. Objekt Beskrivning 1 USB 2.0-port Ansluter till USB-enheter. 1 Beskrivning av din surfplatta från Acer - 31

32 Vy över undersidan 1 Nej. Objekt Beskrivning 1 Frilossningshake Säkrar tabletten till tangentbordsdocka tills den öppnas Beskrivning av din surfplatta från Acer

33 MICRO USB USB-porten (Universal Serial Bus) är en snabb seriebuss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta systemresurserna. Mikro-USB-porten ger en kompakt port helt kompatibel med 2.0 USBenheter. Obs: En mikro-usb till USB-adapter behövs för att ansluta till USBenheter som använder en fullstor kontakt. Obs: En mikro-usb till USB-adapter ingår endast med vissa modeller. Micro USB - 33

34 HDMI MIKRO HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud/videogränssnitt med branschstöd. HDMI är ett gränssnitt mellan alla kompatibla digitala ljud-/videokällor, till exempel en digitalbox, DVD-spelare och A/V-mottagare och en kompatibel digital ljud- och/eller videomottagare, till exempel en digital TV (DTV) via en enda kabel. Använd datorns HDMI-mikro port för att ansluta till avancerad ljud- och videoutrustning. Implementering med en enda kabel möjliggör prydlig installation och snabb anslutning. Obs: En HDMI mikro-till HDMI-adapter ingår endast med vissa modeller HDMI mikro

35 A NVÄNDA DET VIRTUELLA TANGENTBORDET ( VIRTUAL KEYBOARD) Microsoft Windows har ett bekvämt virtuellt tangentbord (virtual keyboard) för inmatning av data. Det finns flera sätt att visa tangentbordet: Klicka inuti ett textfält för att visa Windows virtuella tangentbord (virtual keyboard). Använda det virtuella tangentbordet (virtual keyboard) - 35

36 Från skrivbordet, klicka på tangentbord-ikonen i systemfältet för att visa tangentbordet. Tryck på "x" i tangentbordets övre högra hörnet för att stänga av tangentbordet Använda det virtuella tangentbordet (virtual keyboard)

37 Ansluta till Internet TRÅDLÖSA NÄTVERK Datorns trådlösa anslutning är aktiverad som standard. Windows upptäcker och visar en lista över tillgängliga nätverk vid installationen. Välj nätverk och ange lösenordet vid behov. Annars öppnar du Internet Explorer och följer anvisningarna. Se dokumentationen till din router eller från din internetleverantör. Trådlösa nätverk Ett trådlöst LAN eller WLAN är ett trådlöst lokalt nätverk, i vilket två eller flera datorer sammankopplas utan att kablar används. Det är enkelt att installera ett Wi-Fi-nätverk och du kan dela filer, kringutrustning och en Internetanslutning. Vilka är fördelarna med ett trådlöst nätverk? Rörlighet Med trådlösa LAN-nätverk kan du och andra användare i ditt hemnätverk dela på åtkomst till filer och enheter, t.ex. en skrivare eller skanner, som är anslutna till nätverket. Du kan även dela en Internetanslutning mellan flera datorer i ditt hem. Trådlösa nätverk - 37

38 Snabb och enkel installation Installation av ett trådlöst LAN-system kan gå snabbt och enkelt och man slipper dra kablar genom väggar och tak. Komponenter i ett trådlöst LAN-nätverk För installation av ett trådlöst hemnätverk behövs följande komponenter: Åtkomstpunkt (router) En åtkomstpunkt (router) är en tvåvägs sändare/mottagare som sänder ut data i omgivande miljö. Åtkomstpunkter är förmedlare mellan trådbundna och trådlösa nätverk. De flesta routrar har ett inbyggt DSL-modem som gör att du kan använda en DSL-baserad Internetanslutning med hög hastighet. Normalt ingår ett modem/router i abonnemanget från din Internetleverantör. Läs noggrant igenom installationsanvisningarna i dokumentationen som medföljer åtkomstpunkten/routern Trådlösa nätverk

39 A CER CLEAR. FI Obs: Endast för vissa modeller. Med Acer clear.fi, kan du njuta av videor, foton och musik. Strömma media från, eller till, andra enheter med Acer clear.fi installerad. Obs: Alla enheter måste vara ansluta till samma nätverk. För att titta på video eller lyssna på musik öppna clear.fi Media, för att söka efter foton öppna clear.fi Photo. Viktigt: När du först öppnar ett a clear.fi program, frågar Windowsbrandväggen att be om tillstånd för att ge clear.fi to tillgång till nätverket. Välj Tillåt tillgång i alla fönster. Navigera media och foton Listan i den vänstra panelen visar din dator ("Mitt bibliotek"), då andra enheter om de är anslutna till nätverket ("Hem delad"). För att se filer på din dator, välj någon av kategorierna under Mitt bibliotek, sök i filer och mappar till höger. Acer clear.fi - 39

40 Delade filer Enheter anslutna till ditt nätverk visas i avsnittet Hem delad. Välj en enhet och välj därefter sökkategori. Efter en kort väntan visas delade filer och mappar till höger. Sök efter den fil du önskar spela upp och dubbelklicka för att starta uppspelning. Använd mediakontrollerna i fältet längst ner på skärmen för att kontrollera uppspelningen. Till exempel, när du väljer musik, kan du spela upp, pausa eller stoppa uppspelning och justera volymen. Obs: Du måste aktivera delning på den enhet som sparar filerna. Öppna clear.fi på den enhet som sparar flerna, välj Redigera kontrollera att Dela mitt bibliotek på lokalt nätverk har aktiverats. Vilk enheter är kompatibla? De flesta enheter med clear.fi eller DLNA-programvara kan användas med clear.fi programvaran. Dessa omfattar DLNA-kompatibla persondatorer, smartphones och NAS-enheter (Network Attached Storage) Acer clear.fi

41 Obs: DLNA är en standard som gör att enheter som är anslutna till ett hemnätverk kan kommunicera och dela filer. Spela till annan enhet Om du vill spela upp media på en annan enhet ska du göra så här: 1. I det nedre högra hörnet, välj Spela upp till. 2. Välj den fjärrenhet som ska användas för att spela upp filen. Obs: Endast enheter optimerade för uppspelning är tillgängliga i den här listan vissa datorer och lagringsenheter kommer inte att visas. För att lägga till Windows PC I listan, öppna Windows Mediaspelare, välj Strömma och tillåt fjärrkontroll av min spelare Välj en fil i huvudfönstret och använd mediakontrollerna i fältet längst ner på skärmen för att kontrollera fjärrenheten. För ytterligare hjälp gå till Acer clear.fi - 41

42 SKÄRMINRIKTNING OCH G-SENSOR Datorn har en inbyggd accelerometer som känner av tablettens riktning och roterar automatiskt på skärmen för att passa inriktningen. Du kan låsa skärmens inriktning genom att använda låsspaken. Inriktningen kan också låsas vid andra tillfällen, bland annat: När tabletten är ansluten till en docka eller plattform. Med en ansluten HDMI-kabel. När program utformade för en specifik inriktning körs. Obs: Du uppmanas att hålla din tablett i liggande format med webbkameran ovanför skärmen medan du ringer ett videosamtal. Vänligen rotera skärmen till liggande inriktning och använd låsspaken för att ange inriktning innan du startar ett videosamtal. Skärminriktningens låsstatus kommer att anges via ikoner som visas en kort stund på skärmen när status ändras Skärminriktning och G-sensor

43 STRÖMSPARFUNKTIONER Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Systemaktiviteten avser all aktivitet som omfattar en eller flera av följande enheter: tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt videominne. tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi. Spara ström Inaktivera sann uppstart Din dator använder snabb uppstart för att starta snabbt, men använder också en mindre mängd ström för att kontrollera signaler för att starta. Dessa kontroller kommer sakta att tömma datorns batteri. Om du föredrar att sänka datorns effektbehov och miljöpåverkan, stäng snabb uppstart: Obs: Om snabb uppstart är avstängd, kommer din dator att ta längre tid att starta från viloläge. Om datorn har Acer Instant On eller Acer Always Connect, stängs dessa också av. Datorn kommer inte heller att starta om den får instruktioner om att starta över ett nätverk (Wake on LAN). Strömsparfunktioner - 43

44 1. Öppna skrivbordet. 2. Klicka Energialternativ i meddelandeområdet. 3. Välj fler Energialternativ. 4. Välj välj vad på/av-knapparna ska göra. 5. För tillgång av inställningar för nedstängning, välj ändra inställningar som för närvarande är otillgängliga Strömsparfunktioner

45 6. Skrolla ner och inaktivera Aktivera snatt uppstart. 7. Välj Spara ändringar. Strömsparfunktioner - 45

46 BATTERIPAKET Datorn drivs av ett inbyggt batteri som ger lång användningstid mellan laddningarna. Batteripaketets egenskaper Varje gång du ansluter datorn till elnätet med nätadaptern laddas batteriet. Datorn stöder laddning vid användning, så att du kan arbeta med datorn även då den laddar. Det går dock betydligt fortare att ladda batteriet då datorn är avstängd. Ladda batteriet Anslut nätadaptern till datorn, och anslut den andra ändan till nätuttag. Du kan fortsätta köra datorn på nätström medan batteriet laddar. Det går dock betydligt fortare att ladda batteriet när datorn är avstängd. Obs: Vi rekommederar att du laddar batteriet innan du avslutar dagens arbete. Ladda alltid batteriet över natten när du ska ge dig ut på en resa, så att det är fulladdat nästa dag. Förbereda ett nytt batteripaket Innan du använder ett batteripaket för första gången ska du låta det genomgå vissa förberedelser: 1. Anslut nätadaptern och ladda upp batteriet till max. 2. Koppla bort nätadaptern Batteripaket

47 3. Slå på datorn och använd den under batteridrift. 4. Ladda ur batteriet fullständift tills du får en varning om låg batterinivå. 5. Återanslut nätadaptern och ladda upp batteriet till max igen. Genomgå denna procedur tills batteriet laddats upp och ur fullständigt tre gånger. Använd den här proceduren med alla nya batterier, eller för batterier som inte har använts på länge. Varning! Utsätt aldrig batterier för temperaturer under 0ºC (32ºF) eller över 45ºC (113ºF). Extrema temperaturförhållanden kan orsaka allvarlig skada på batteripaketet. Då du genomför förberedelseproceduren för ett batteri förbereds det att kunna laddas upp till maximal nivå. Om du inte följer denna procedur kommer du inte att kunna ladda upp batteriet maximalt, och kommer också att förkorta batteriets effektiva livslängd. Dessutom påverkas batteriets livslängd negativt av följande användningsmönster: Använd alltid datorn med växelström. Att inte ladda upp och ur batteriet till max, som beskrivs ovan. Flitig användning ju oftare du använder batteriet, desto fortare kommer dess effektiva livslängd att ta slut. Ett vanligt datorbatteri har en kapacitet på ungefär 300 laddningar. Batteripaket - 47

48 Optimera batteriets livslängd Genom att optimera batteriets livslängd utnyttjar du batteridriften till fullo, förlänger laddnings/urladdningscykeln, och förbättrar laddningseffektiviteten. Vi rekommenderar att du följer nedanstående anvisningar: Använd nätström närhelst så är möjligt, och reservera batteriet för mobilanvändning. Avlägsna tillbehör som inte används (t.ex. en USB hårddisk), eftersom de kan fortsätta konsumera energi. Förvara din dator på en sval och torr plats. Rekommenderat temperaturintervall är 10 C (50 F) till 30 C (86 F). Högre temperaturer gör att batteriet självurladdar snabbare. Alltför flitig återuppladdning minskar batteriets livslängd. Ta väl hand om din nätadapter och ditt batteri. Kontrollera batterinivå Energimätaren i Windows anger aktuell batterinivå. Vila markören ovanför batteriikonen i aktivitetsfältet för att visa batteriets aktuella nivå Batteripaket

49 Varning om låg batterinivå Var uppmärksam på energimätaren i Windows då du använder batteridrift. Varning! Anslut nätadaptern så snart som möjligt efter varning om låg batterinivå. Du kan komma att förlora information om batteriet tillåts laddas ur fullständigt så att datorn stängs av. Vid varning om långt batteri rekommenderar vi följande tillvägagångssätt: Situation Nätadaptern och ett nätuttag finns tillgängliga. Nätadaptern eller nätuttag saknas. Rekommenderad åtgärd 1. Anslut nätadaptern till datorn och därefter till nätuttaget för strömförsörjning. 2. Spara alla nödvändiga filer. 3. Återuppta arbetet. Stäng av datorn om du snabbt vill ladda upp batteriet. 1. Spara alla nödvändiga filer. 2. Stäng alla program. 3. Stäng av datorn. Batteripaket - 49

50 SÄKRA DATORN Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn. Använda lösenord Lösenord skyddar din dator mot obehörig åtkomst. Genom att skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer. Supervisor-lösenord förhindrar obehörig åtkomst av BIOS-funktionen. När lösenordet har ställts in måste du använda det för att få tillgång till BIOS-funktionen. Se "BIOS-inställningarna" på sidan 86. Användarlösenord skyddar din dator mot obehörig användning. Kombinera användning av det här lösenordet med lösenordskontrollpunkter vid start samt vid återgång från viloläget (om tillgängligt)för maximal säkerhet. Lösenord vid start skyddar din dator mot obehörig användning. Kombinera användning av det här lösenordet med lösenordskontrollpunkter vid start samt vid återgång från viloläget (om tillgängligt)för maximal säkerhet. Viktigt: Glöm inte supervisor-lösenordet! Om du glömmer lösenordet kontaktar du leverantören eller ett auktoriserat servicecenter Säkra datorn

51 Ange lösenord När ett lösenord är inställt visas en lösenordsruta i mitten av skärmen. När supervisor-lösenordet har ställts in visas en uppmaning när du trycker för att gå till BIOS-funktionen. Ange supervisor-lösenordet och tryck på <Enter> för att få tillgång till BIOS-funktionen. Om du anger fel lösenord visas ett varningsmeddelande. Försök igen och tryck på <Enter>. När du har ställt in ett användarlösenord och parametern för lösenord vid start har aktiverats visas en uppmaning vid start. Ange användarlösenordet och tryck på <Enter> för att få tillgång till datorn. Om du anger fel lösenord visas ett varningsmeddelande. Försök igen och tryck på <Enter>. Viktigt: Du har tre försök att ange ett lösenord. Om du misslyckas med att ange rätt lösenord efter tre försök stoppas systemet. Tryck på och håll på-/avknappen intryckt under fyra sekunder för att stänga av datorn. Slå sedan på datorn och försök igen. Säkra datorn - 51

52 VANLIGA FRÅGOR Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar. Jag har slagit på strömmen men datorn startar inte Titta på strömindikatorn: Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande: Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet. Se till att nätadaptern är ordentligt ikopplad i datorn och eluttaget. Om den är tänd kontrollerar du följande: Är en USB-masslagringsenhet (USB-minne eller smart telefon) ansluten till datorn? Koppla från den och tryck på <Ctrl> + <Alt> + <Del> för att starta om datorn. Varför visas ingenting på bildskärmen När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt. Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker: Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Tryck på <Fn> + < > (öka) för att öka ljusstyrkan Vanliga frågor

53 Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte <Fn> + <F5> för att växla skärmen tillbaka till datorn. Om indikeringslampan för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner sig i vänteläge. Tryck in och släpp av/på-knappen för att återgå. Inget ljud hörs från datorn Kontrollera följande: Volymen kan ha stängts av. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och avmarkera alternativet Allt ljud av. Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också justera volymen med volymknapparna. Om hörlurar, öronsnäckor eller externa högtalare ansluts till utgångsporten på datorns främre panel, stängs de interna högtalarna av automatiskt. Tangentbordet reagerar inte Försök att ansluta ett externt tangentbord till USB-porten på datorn. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat. Vanliga frågor - 53

54 Skrivaren fungerar inte Kontrollera följande: Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats. Försäkra dig om att skrivarkabeln är säkert ansluten till en USB-port och motsvarande port på skrivaren. Beställa service Internationell resegaranti (International Travelers Warranty; ITW) Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna dig lugn när du befinner dig på resa. Vårt världsomspännande nät av servicecenter finns till hands för att hjälpa dig. Ett ITW-pass följer med datorn. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-garantin. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecenter. Läs informationen noggrant. Ha alltid ITW-passet till hands, speciellt när du reser, så att du kan utnyttja våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet. Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITWservicecenter kan du kontakta något av våra filialkontor. Besök Vanliga frågor

55 Innan du ringer Ha datorn till hands och följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice. På så sätt kan vi minska samtalstiden och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt. Om datorn har visat felmeddelanden eller avgett ljudsignaler, skriver du ned meddelandena som de visas på skärmen eller ljudsignalernas antal och ordning. Följande information är obligatorisk: Namn: Adress: Telefonnummer: Maskin- och modelltyp: Serienummer: Inköpsdatum: Vanliga frågor - 55

56 Tips och råd för Windows 8 Vi vet att detta är ett nytt operativsystem som kommer att ta tid att vänja sig vid, så vi har skapat några tips som hjälper dig att komma igång. Tre begrepp som du kanske vill lägga på minnet 1. Start Start-knappen inte längre tillgänglig; du kan starta appar från startskärmen. 2. Tiles Live tiles liknar apparnas miniatyrbilder. 3. Charms Med Charms kan du utföra praktiska funktioner, som dela innehåll, stänga av din dator eller ändra inställningar. Hur får jag tillgång till charms? Dra den högra kanten av skärmen inåt. Hur kommer jag till Start? Tryck på Windows-tangenten, eller dra den högra kanten av skärmen inåt och klicka på Start-charmen. Hur hoppar jag mellan appar? Rör den vänstra kanten av skärmen inåt för att gå igenom öppna appar Vanliga frågor

57 Hur stänger jag av min dator? Rör den högra kanten av skärmen inåt, klicka Inställningar > På/Av och välj åtgärd. Alternativt, från skrivbordet, klicka på Acer På/Av-knappen och välj åtgärd. Varför finns det ett nytt gränssnitt? Det nya gränssnittet för Windows 8 är utformat för att fungera bra med pekgränssnitt. Windows Store-appar använder automatiskt hela skärmen och kräver inte nedstängning på traditionellt sätt. Windows Store-appar visas på Start med live-titlar. Vad är "live-titlar"? Live-titlar liknar miniatyrbilder av de program som uppdateras med nytt innehåll när du är ansluten till Internet. Så, till exempel, du kan läsa väder eller börsuppdateringar utan att öppna appen. Hur låser jag upp min dator? Rör låsskärmen uppåt och klicka en användarkonto-ikon för att låsa upp datorn. Om ditt konto har ett lösenord som måste du ange lösenordet för att fortsätta. Klicka och håll förhandsvisnings-ikonen för att se tecknen du har angett för att garantera lösenordet stämmer. Vanliga frågor - 57

58 Hur anpassar jag min dator? Du kan anpassa Start med en annan bakgrundsbild eller genom att arrangera titlarna för att dina personliga behov. För att ändra bakgrund, rör högerkanten av skärmen inåt och klicka Inställningar > Ändra datorinställningar > Anpassa. Klicka på Startskärm högst upp så sidan och välj en färg och bild. Hur flyttar jag titlar? Klicka på och håll en titel för att välja den, och dra den till den plats på Start där du vill att den ska synas. Andra titlar kommer att flyttas för att ge titeln dess nya plats. Kan jag förstora eller minska titlar? Klicka och dra tile neråt och släpp. Välj mindre eller större från menyn som visas längst ner på skärmen. Hur anpassar jag Låsskärmen? Du kan anpassa låsskärmen med en annan bild eller för att visa din snabbstatus och meddelanden för att passa dina personliga behov. För att ändra bakgrund, rör högerkanten av skärmen inåt och klicka Inställningar > Ändra datorinställningar > Anpassa. Klicka Låsskärm högst upp på sidan och välj den bild och de appar du vill ska synas på låsskärmen. Hur stänger jag en app? Dra fönstret nedåt från toppen till botten av skärmen Vanliga frågor

59 Kan jag ändra skärmupplösningen? Rör den högra kanten av skärmen av och klicka Sök, klicka på textrutan och öppna på skärmen tangentbordet och börja skriva 'Kontrollpanel' för att visa resultat; klicka Kontrollpanel > Justera skärmupplösning. Jag vill använda Windows på mitt vanliga sätt - ge mig mitt skrivbord tillbaka! Från Start klicka Skrivbord titel för att se ett traditionellt skrivbord. Du kan fästa appar du använder ofta i aktivitetsfältet för att enkelt öppna dem. Om du klickar en app som inte är en Windows Store app, kommer Windows automatiskt att öppna appen under Skrivbord. Var är mina appar? Rör den högra kanten av skärmen inåt och klicka Sök, ange namnet på appen du vill öppna genom att använda pop-up tangentbordet. Result kommer att visas till vänster på skärmen. För att se hela listan med appar, dra uppåt från botten av skärmen och klicka alla appar. Hur får jag en app att visas i Start? Om du är i Alla appar och du vill att en app ska visas i Start, kan du klicka och dra appen neråt och släppa dem. Klicka Fäst till Start från menyn som visas längst ner på skärmen. Vanliga frågor - 59

60 Hur tar jag bort en titel från Start? Klicka och dra appen neråt och släpp. Klicka ta bort fäst i start från menyn som visas längst ner på skärmen. Hur får jag en app att visas i mitt aktivitetsfält på skrivbordet? Om du är i Alla appar och du vill att en app ska visas i aktivitetsfältet i skrivbord, kan du klicka och dra appen neråt och släppa dem. Välj Fäst till aktivitetsfält från menyn som visas längst ner på skärmen. Hur installerar jag appar? Du kan ladda ner Windows Store appar från Store. Du behöver ett Microsoft-ID för att köpa och ladda ner appar från Store. Jag hittar inte appar som Notepad och Paint! Var finns dem? Rör den högra kanten av skärmen inåt och klicka Sök, ange namnet på appen du vill öppnba genom att använda pop-up tangentbordet. Alternativet, öppna Alla appar och skrolla till "Windows tillbehör" för att se listan över gamla program. Vad är ett Microsoft-ID (konto)? Ett Microsoft-konto är en e-postadress och lösenord du använder för att logga in på Windows. Du kan använda en e-postadress, men det är bäst om du väljer den du redan använder för att kommunicera med vänner och logga in på dina favoritwebbplatser. När du loggar in på datorn med ett Microsoft-konto, kommer du ansluta din dator till människor, filer och enheter som du bryr dig om Vanliga frågor

61 Behöver jag ett? Du behöver inte ett Microsoft-ID för att använda Windows 8, men det gör livet lättare eftersom du kan synkronisera data mellan olika maskiner du loggar in på med hjälp av ett Microsoft-ID. Hur skaffar jag ett? Om du redan installerat Windows 8 och inte loggat in med ett Microsoftkonto eller du har inte ett Microsoft-konto och vill skaffa ett, rör den högra kanten av skärmen inåt och klicka Inställningar > Ändra datorinställningar > Användare > Växla till ett Microsoft-konto, och följ instruktionerna på skärmen. Hur lägger jag till en favorit till Internet Explorer? Internet Explorer har inte 10 traditionella favoriter, istället kan du fästa genvägar till Start. När sidan är öppen, dra uppåt från botten av skärmen för att öppna menyn längst ner på skärmen. Klicka Fäst till Start. Hur söker jag efter Windows-uppdateringar? Rör högerkanten av skärmen inåt och klicka Inställningar > Ändra datorinställningar > Windows uppdateringar. Klicka Leta efter uppdateringar nu. Var hittar jag mer information? För ytterligare information besök följande sidor: Windows 8 handledning: Support vanliga frågor: Vanliga frågor - 61

62 Felsökning I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarligare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp. Felsökningstips Datorn har en avancerad utformning som avger felmeddelanden på skärmen för att hjälpa dig med problemlösning. Om systemet rapporterar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår, se "Felmeddelanden". Om problemet inte kan lösas skall du kontakta din återförsäljare. Se "Beställa service" på sidan 54. Felmeddelanden Då ett felmeddelande visas skriver du ner det och vidtar sedan rätt åtgärd för att lösa det. Följande tabell innehåller felmeddelanden i alfabetisk ordning tillsammans med deras rekommenderade lösningar. Felmeddelanden CMOS battery bad CMOS checksum error Lösningsåtgärd Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. 62 -

63 Felmeddelanden Disk boot failure Equipment configuration error Hard disk 0 error Hard disk 0 extended type error I/O parity error Keyboard error or no keyboard connected Keyboard interface error Memory size mismatch Lösningsåtgärd Sätt i en systemdiskett (bootbar diskett) och tryck på <Enter> för att starta om. Tryck <F2> (medan POST pågår) för att gå in i BIOS-inställningarna, och tryck sedan på Exit i BIOS-inställningarna för att starta om. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad servicecenter. Tryck <F2> (medan POST pågår) för att gå in i BIOS-inställningarna, och tryck sedan på Exit i BIOS-inställningarna för att starta om. Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp. - 63

64 Å TERSTÄLLA SYSTEMET Beroende på hur mycket lagringsutrymme i datorn, använder din dator antingen Acer programmet Recovery Management, eller levereras med en eller flera DVD för systemåterställning. Om du vill använda en DVD för systemåterställning, läs anvisningarna nedan, annars läs "Återställning" på sidan 65. Återställning från en medföljande DVD för återställning Om datorn levereras med DVD för systemåterställning, skaffa en extern optisk skivenhet (ODD) och utför följande steg för att återställa datorn till fabriksinställningar: 1. Stäng av datorn genom att klicka på snabbknappen Inställningar > På/ Av > Avstängning. 2. Ladda ner ODD till din dator. 3. Ange datorns BIOS - tryck och håll ner volymknappen innan du trycker på/av-knappen. 4. Välj boot alternativet i det vänstra fältet. 5. Under "Boot priority order", använd pilarna för att flytta USB CDROM till position ett. 6. Välj Exit i det vänstra fältet och välj Exit Saving Changes. 7. Mata in DVD'n för återställning, starta om datorn och följ ansvisningarna på skärmen Återställa systemet

65 Å TERSTÄLLNING Om du har problem med din dator som inte går att lösa med hjälp av Vanliga frågor (se sidan 52) kan du "återställa" datorn, dvs. återbörda den till ett tidigare tillstånd. I det här avsnittet beskrivs de verktyg för återställning som finns tillgängliga i datorn. Acer tillhandahåller Acer Recovery Management, som gör det möjligt att skapa en säkerhetskopia av systemet, en säkerhetskopia av drivrutiner och program och att starta återställningsalternativ, antingen med hjälp av Windows-verktyg eller säkerhetskopian av systemet. Obs: Acer Recovery Management är endast tillgängligt med ett förinstallerat Windows operativsystem. Viktigt! Vi rekommenderar att du skapar en Säkerhertskopia för återställning och en Säkerhetskopia av fabriksinstallerade program och drivrutiner så snart som möjligt. I vissa fall krävs en säkerhetskopia på usb-enhet för fullständig återställning. Återställning - 65

66 Skapa en säkerhetskopia för återställning Du måste skapa en återställningsskiva i förväg för att kunna återinstallera från en säkerhetskopia på en usb-lagringsenhet. Säkerhetskopian för återställningen inkluderar allt originalinnehåll på hårddisken, inklusive Windows och alla fabriksinstallerade program och drivrutiner. När du använder säkerhetskopian så återställs datorn till samma tillstånd som när du köpte den, samtidigt som alla inställningar och personliga data behålls. Obs: Se till att du har en usb-enhet med minst 16 GB lagringsutrymme. 1. Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program Återställning

67 2. Klicka på Skapa säkerhetskopia med fabriksinställningarna. Fönstret Recovery Drive öppnas. Kontrollera att Kopiera innehåll från återställningspartitionen till återställningsenheten är valt. Det ger den fullständigaste och säkraste säkerhetskopian. Återställning - 67

68 3. Koppla in usb-enheten och klicka sedan på Nästa. Kontrollera att usb-enheten har tillräckligt med lagringsutrymme innan du fortsätter. Säkerhetskopian för återställning kräver minst 16 GB lagringsutrymme 4. Du ser säkerhetskopieringens förlopp på skärmen. 5. Följ processen tills den har slutförts. 6. När du har skapat säkerhetskopian för återställning kan du välja att radera återställningsinformationen i din dator. Om du raderar informationen är det bara med säkerhetskopian på usb-enheten som du kan återställa datorn; om du skulle råka tappa bort eller radera usbenheten kan du alltså inte återställa datorn Återställning

69 7. Koppla från usb-enheten och sätt på en etikett som tydligt beskriver innehållet. Viktigt! Skriv en unik, beskrivande titel på säkerhetskopian, t.ex. "Säkerhetskopia av Windows". Se till att förvara säkerhetskopiorna på en säker plats som du kommer ihåg. Skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program För att skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program, som innehållerde fabriksinstallerade programmen och drivrutinerna som behövs i datorn, kan du antingen använda en usb-lagringsenhet, eller, om datorn har en DVD-inspelare, en eller flera tomma inspelningsbara dvdskivor. Återställning - 69

70 1. Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program. 2. Klicka på Skapa säkerhetskopia med drivrutiner och program. Anslut usb-enheten eller mata in en tom dvd-skiva i den optiska läsenheten och klicka sedan på Nästa Återställning

71 Om du använder en usb-enhet, se till att du har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme innan du fortsätter. Om du använder dvd-skivor, får du också reda på hur många tomma, inspelningsbara skivor du behöver för att kunna slutföra säkerhetskopieringen. Kontrollera att du har nödvändigt antal identiska, tomma skivor. Återställning - 71

72 3. Klicka på Start för att kopiera filerna. Du ser säkerhetskopieringens förlopp på skärmen. 4. Följ processen tills den har slutförts. Om du använder optiska skivor, matar enheten ut skivorna när de har bränts. Ta bort skivan från enheten och märk den med en permanent märkpenna. Om flera skivor krävs, sätter du i en ny skiva när du uppmanas till det. Klicka därefter på OK. Fortsätt tills processen har slutförts. Om du använder en usb-enhet, koppla från enheten och sätt på en etikett som tydligt beskriver innehållet. Viktigt! Skriv en unik, beskrivande titel på varje säkerhetskopia, t.ex. "Säkerhetskopia av drivrutiner och program". Se till att förvara säkerhetskopiorna på en säker plats som du kommer ihåg. Återställa systemet Återställa systemet: 1. Utföra mindre rättelser Om bara ett eller två program- eller maskinvaruobjekt har slutat fungera på rätt sätt kan problemet kanske lösas genom att ominstallera programmet eller enhetsdrivrutiner. Uppgifter om återställning av program och drivrutiner som förinstallerades på fabriken finns i "Ominstallera drivrutiner och program" på sidan Återställning

73 Anvisningar om ominstallation av program och drivrutiner som inte var förinstallerade finns i produktens dokumentation eller på dess webbplats för teknisk support. 2. Återgå till ett tidigare systemtillstånd. Om ominstallation av program eller drivrutiner inte hjälper kan problemet kanske lösas genom att återställa systemet till ett tidigare stadium när allt fungerade på rätt sätt. Anvisningar finns i "Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet" på sidan Återställ operativsystemet. Om inget annat har löst problemet och du vill återställa systemet men behålla dina användardata, se "Återställa systemet till fabrikstillståndet." på sidan Återställa systemet till fabrikstillståndet. Om inget annat har löst problemet och du vill återställa systemet till fabrikstillståndet läser du "Återställa systemet till fabrikstillståndet." på sidan 77. Ominstallera drivrutiner och program Du kan som ett felsökningssteg behöva återinstallera program och enhetsdrivrutiner som förinstallerades i datorn från fabriken. Du kan antingen återställa med hjälp av hårddisken eller säkerhetskopian du har skapat. Andra program om du måste återställa program som inte var förinstallerade i datorn följer du programmens installationsanvisningar. Återställning - 73

74 Nya enhetsdrivrutiner om du måste återställa enhetsdrivrutiner som inte var förinstallerade i datorn följer du anvisningarna som levererades med enheten. Om du återställer med Windows och återställningsinformationen lagrad på din dator: Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program. Klicka Ominstallera drivrutiner eller program Återställning

75 Du bör nu se avsnittet Innehåll i Acer Resurscenter. Klicka på installations-ikonen för det objekt du vill installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Upprepa det här steget för alla objekt som du vill återinstallera. Om du återställer från säkerhetskopian av drivrutiner och program på en dvd-skiva eller usb-enhet: 1. Sätt in Säkerhetskopia med drivrutiner och program i skivenheten eller anslut den till en ledig usb-port. Om du satte i en dvd-skiva, vänta tills Acer Resurscenter har startat. Om Acer Resurscenter inte startar automatiskt, tryck på Windows-tangenten + <E>, och dubbelklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten. Återställning - 75

76 Om du använder en usb-enhet trycker du på Windows-tangenten + <E> och dubbelklickar sedan på den enhet som innehåller säkerhetskopian. Dubbelklicka på ResourceCenter. 2. Du bör nu se avsnittet Innehåll i Acer Resurscenter. 3. Klicka på installations-ikonen för det objekt du vill installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Upprepa det här steget för alla objekt som du vill återinstallera. Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet Microsoft System Restore tar regelbundet en "ögonblicksbild" av systeminställningarna och sparar den som en återställningspunkt. I de flesta fall där programproblem visar sig svåra att lösa kan du återgå till en av de här återställningspunkterna för att få systemet att fungera igen Återställning

77 Windows skapar automatiskt en extra återställningspunkt varje dag samt varje gång du installerar program eller enhetsdrivrutiner. Obs: För mer information om hur man använder Microsoft Systemåterställning, gå till Start, skriv in "Hjälp" och klicka sedan på Hjälp och support i programlistan. Skriv in "Windows Systemåterställning" i rutan Sök i Hjälp och tryck sedan på Enter. Återgå till en återställningspunkt 1. Gå till Start, skriv in "Kontrollpanelen" och klicka sedan Kontrollpanelen i programlistan. 2. Klicka System och säkerhet > Åtgärdscenter och klicka sedan Återställning längst ner i fönstret. 3. Klicka på Öppna Systemåterställning och sedan på Nästa. 4. Klicka på den senaste återställningspunkten (för när ditt system fungerade ordentligt), klicka Nästa, sedan Avsluta. 5. Ett bekräftelsefönster öppnas; klicka Ja. Systemet återställs enligt den angivna återställningspunkten. Processen kan ta flera minuter och datorn kan startas om. Återställa systemet till fabrikstillståndet. Om datorn får problem som inte går att åtgärda med andra metoder kan du behöva återinstallera allt för att återställa systemet till fabrikstillståndet. Du kan antingen återställa med hjälp av hårddisken eller säkerhetskopian du har skapat. Återställning - 77

78 Om du fortfarande kan köra Windows och inte har raderat återställningspartitionen, se "Återställa från Windows" på sidan 78. Om du inte kan köra Windows, har den ursprungliga hårddisken omformaterats helt och hållet eller om du har installerat en ersättningshårddisk läser du "Återställa från en säkerhetskopia för återställning" på sidan 82. Återställa från Windows Starta Acer Recovery Management: Tryck på Start, skriv in "Återställning" och klicka sedan på Acer Recovery Management i programlistan. Det finns två tillgängliga alternativ, Återställ fabriksinställningar (återställ min dator) eller Anpassad återställning (uppdatera min dator). Återställ fabriksinställningar raderar allt på hårddisken och installerar sedan om Windows samt alla program och drivrutiner som var förinstallerade i systemet. Om du har åtkomst till viktiga filer på hårddisken säkerhetskopierar du dem nu. Se "Återställa fabriksinställningarna med Acer Recovery Management" på sidan Återställning

79 Anpassad återställning försöker att föra över dina filer (användardata) men ominstallerar alla program och drivrutiner. Programvara installerad efter inköpet av datorn tas bort (med undantag för programvara installerad från Windows Store). Se "Anpassad återställning med Acer Recovery Management" på sidan 81. Återställa fabriksinställningarna med Acer Recovery Management 1. Klicka på Återställ fabriksinställningarna. Var försiktig: "Återställ fabriksinställningarna" raderar alla filer på hårddisken. Återställning - 79

80 2. Fönstret Återställ datorn öppnas. Bilderna är endast avsedda för referensändamål. 3. Klicka på Nästa och välj sedan hur du vill radera dina filer: a. Ta bara bort mina filer raderar snabbt alla filer och återställer sedan datorn. Det tar cirka 30 minuter. b. Rensa enheten fullständigt rensar enheten fullständigt efter att varje fil har raderats, så att inga filer går att visa efter återställningen. Att rensa enheten tar betydligt längre tid, upp till 5 timmar, men är en mycket säkrare metod, eftersom gamla filer tas bort fullständigt. 4. Klicka på Återställ. 5. Återställningsprocessen börjar med att datorn startas om och fortsätter sedan med kopiering av filer till hårddisken. 6. När återställningen har slutförts kan du börja använda datorn genom att upprepa första start-proceduren Återställning

81 Anpassad återställning med Acer Recovery Management 1. Klicka på Anpassad återställ (för över användardata). 2. Fönstret Uppdatera datorn öppnas. 3. Klicka på Nästa och sedan på Uppdatera. 4. Återställningsprocessen börjar med att datorn startas om och fortsätter sedan med kopiering av filer till hårddisken. Processen tar cirka 30 minuter. Återställning - 81

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Kort introduktion. LÄRARDATOR HP Revolve 810 och HP9470m samt

Kort introduktion. LÄRARDATOR HP Revolve 810 och HP9470m samt Kort introduktion LÄRARDATOR HP Revolve 810 och HP9470m samt Innehållsförteckning Startinstruktioner och kort introduktion till Lärardatorer HP810 Revolve och HP9470m Ulricehamns kommun, Tingsholmsgymnasiet...

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Pocket WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar

Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar Användarhandbok - 1 2-2014. Med ensamrätt. Iconia Tab 8 Omslag: Iconia W1-810 Denna revidering: 10/2014 Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar Öppna Acer Portal-program från Startskärmen

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer