Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19"

Transkript

1 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us

2 Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det har sin logiska förklaring. s syfte är ju att som officiellt organ sprida information till inbyggarna. Annonser, kungörelser och artiklar har, även om de alltid är kul att läsa, ett bäst-före-datum för första läsningen. Det är inte kul att läsa sin första höstgillesartikel i maj... Som jag skrev i ledaren för ET85 kommer alltså manusstoppen och utgivningstakten att hållas med númenoransk diciplin. Det är roligare för dig som läsare att få en tidning regelbundet, även om det inte alltid finns mycket i den, än att vänta på att det skall finnas material att fylla 20 sidor. Jag vet att många tycker om att läsa tidningen både aktiva och just för tillfället mindre aktiva. Det är därför mycket glädjande att se så många olika individer bidra med artiklar och notiser! Fortsätt med det! Som sig bör präglas detta nummer av TTS 40-årsjubileum. Många var där men för de som inte var det kommer en vacker och sedelärande berättelse undertecknad allas vår Regent. Det händer mycket i Mithlond just nu. Det planeras ambassader för Forodrims jubel, en Ljusefest är i antågande, höstgillesplaneringen är i full gång (men kan av förklarliga skäl inte dokumenteras här), gillesverksamheten frodas och en alldeles speciell videokväll kommer att arrangeras inom kort... De som inte fått sin barndom förstörd kommer att få det retroaktivt... Efter den kommande dryga månadens intensiva program är så sommaren här på fullt allvar. Traditionsenligt är det lite mindre aktiviteter då men ta det som ett utmärkt skäl för att vila upp, hösten kommer bli lång! Till sist en uppmaning! Använd gärna väven för att anmäla dig om du har för avsikt att komma, även om det inte står att anmälan är obligatorisk. Det är lättare för arrangören att ordna med plats och (ännu viktigare) bullar i rätt mängd om vederbörande vet om du kommer. På Höstgillesplanering dök det upp flera personer (bra!) som inte var anmälda vilket tyvärr limiterade det fikabröd som hade införskaffats. Det är bara en liten irriterande detalj, men tag ändå gärna för vana att anmäla dig om du skall hem till någon! I nästa nummer ser jag fram emot banbrytande rapporter från Forodrims Jubileum, gillesrapporter, storslagna dekret och kungörelser! Gör din röst hörd, skriv i! I hast, MANUSSTOPP 2 Rex Manusstopp för 87 infaller den 15/6 U.T. Beräknat publiceringsdatum är 23/6 U.T. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. Ansvarig utgivare Fredegar Bolger, Regent (Patrik Centerwall) Re d a k t ö r Ar-Pharazôn Ko r r e k t u r Gil-galad, ET Founder Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: Ca 45 exemplar i tryck samt på väven publicerad pdf. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 100 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro Kungörelse Beslut rörande riksmöten För att inbyggare ska beredas möjlighet att närvara vid riksmöten har Mithlonds Grå Råd beslutat att riksmöte hädanefter må utlysas på det föregående riksmötet. Är detta icke möjligt ska riksmötet utlysas senast två veckor innan det skall äga rum. Vid utlysningen klargörs när och var riksmötet äger rum. Möte som ej är kallat senast två veckor i förväg må ej kallas för riksmöte. Be s l u t r ö r a n d e e l o s t i r i o n o c h s k r i v a r ä m b e t e t Rådet har gett sitt bifall till skrivarens förslag på utgivningstakt för. Rådet har också godkänt de av Ar-Pharazon föreslagna ändringar av ämbetsmannaordningen för Skrivare. Yttermera har rådet funnit det för gott att ska skickas till övriga riken, oavsett om vi har vänskapstrakt med dem eller ej. Rådet uppmanar! Gör som Skrivaren! Skicka dina förslag, tankar och idéer till Grå Rådet! Tyck till och hjälp oss att utveckla Mithlond. Förslag kan lämpligen skickas till För Mithlonds Grå Råd Fredegar Bolger Regent Ny ämbetsmannaordning för Skrivaren 1 Skrivaren är redaktör för (ET). är Mithlonds officiella förmedlare av information och nyheter. 2 Skrivaren är ansvarig för s sättning, mångfaldigande och distribution. 3 skall innehålla redaktionell information, om möjligt uppgift om nästa manusstopp och en upphovsrättsskrivning liktydig med denna mall. Delarna 1-3 samt 7-10 måste vara med; de övriga kan utelämnas eller omformuleras. Illustratörer ska ge erkännande på passande plats i tidningen. 1. är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskap tidning, vilken utkommer med ca sex nummer per år. Upplaga: XX exemplar. är sindarin och betyder stjärnvakt. 2. Ansvarig utgivare är Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Alias (utgårda namn). 3. Redaktionen består av NN. 4. Helårsprenumeration får man genom att betala in prenumerationsavgiften till Mithlonds Skattmästare. 5. Adress till redaktionen är 6. Nästa manusstopp infaller XX-YY-ZZ. 7. Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen 20XX. Återgivande av text eller bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. 4 Redaktör äger rätt att refusera inlämnat material. I fall där detta gjorts skall redaktören lämna skriftlig motivering till ansvarig utgivare. 3 5 Ansvarig utgivare skall på begäran ges tillfälle att granska s material innan tryckning. 6 skall utkomma med minst 6 nummer per år. 7 Datum för manusstopp skall beslutas i samråd med Mithlonds Grå Råd. 8 Skrivaren ansvarar för att ett exemplar av jämte ett tryckoriginal per utgivet nummer lämnas till Arkivarien. 9 Skrivaren skall skicka ET i pdf-format till Arkivarien och Vävmästaren för arkivering och publikation. 10 Skrivaren skall tillse att info från Grå Rådet, därefter ämbeten och poster, och därefter gillen har plats i varje ET, i möjligaste mån i denna ordning. 11 Om bidrag till ET måste strykas skall Skrivaren kontakta respektive bidragsgivare. JUBELGRUPPEN INFORMERAR! Mithlonds jubelgrupp, som har som uppgift att förbereda det stundande jubileet, väntar utökning. Vem väntar jubelgruppen? Dig, och din önskan att få planera Mithlonds jubileum som kommer att äga rum om två av människors år. Vill du vara med i jubelgruppen? I så fall önskar vi att du inkommer med din ansökan senast den 16 juni (U.T.). Ansökan ställs till Grå Rådet. Jubelgruppen består idag av Fredegar, Grendel, Mallenêl och Thengwyn. Jubelgruppen

3 Utrikeskansliet meddelar Fö r t j ä n s t t e c k e n Vid det nyligen timade fyrtioårsfirandet för The Tolkien Society of Sweden beslöt Mithlonds Grå Råd att fästa Nimloths kvist på en värdig icke-inbyggares bringa - ingen mindre än furst Théoden. För att genom sitt oförtröttliga engagemang för Tolkienfandom, från pionjärtiden i The Tolkien Society tills nu, vara ett föredöme för alla tolkeinister. För ett glatt och ödmjukt stöd till Mithlond och för att vi vill bli som dig när vi blir stora. Furst Théoden uttryckte förtjusning och ödmjukhet över utmärkelsen, allt till församlingens stormande applådåskor. Vi hyllar furst Théoden med ett rungande Eglerio! Ko m m a n d e b e g i v e n h e t e r i v å r a högt ärade grannriken Forodrims 36-årsjubileum 5-8 juni: sista anmälningsdatum var 15 maj. Om man inser att man missat att anmäla sig bör man snarast tala med jubelhövding Beregond för att eventuellt kunna smugglas in. Här kan man läsa allt om festligheterna: Midgårds Fylkings 35-årsjubileum 28 juni: sista anmälningsdatum är 31 maj. Midgårds Fylking återskapar Midgård efter Ringens fall. Är du för ond eller död för att få vara med? Tala med hobbitgillet för att få ett tillfälligt hobbitalias! Läs mera här: Angmars Bokskog juli: en officiell inbjudan är på väg men man kan redan anmäla sig och betala kr t.o.m. 15e juni, därefter 400 kr. Gäster uppmanas att snarast anmäla intresse! Bris sommarbankett augusti: ryktas det om här: Osgiliaths kröningsbankett 7 februari: våra vänner vid den Stora floden kan beskådas här: Utrikeskansliets skinande sköld beskyddar envar i Mithlonds skara som färdas i det stora, otrygga Utanför. För Mithlonds älskade inbyggare tar vi upp kampen på Midgårds stränder och vid flodernas vadställen, vi kämpar på åkrar och gator, och på skogens kullar. Utrikeskansliet ger aldrig tappt i kampen för Mithlonds väl. För Mithlonds Grå Råd Ruby Gamgee Utrikeskansler BokgilleT - 14 maj 2008 Plats: hemma hos Malbeth Deltagare: Malbeth, Ruby, Gilgalad, Fredegar, Fimbrethil, Spirea Äntligen var den här! I åratal - åtminstone ett - har vi väntat på den. Viskade rykten, lockande fragment, aptitretande citat. Länge har vi sett fram emot den 4 och nu var den här: Malbeths föreläsning om Lord Dunsany. Men först beundrade vi Malbeths boksamling och åt upp hans smaskiga cheesecake som vi vill ha receptet på. Och sedan talade Malbeth och församlingen lyssnade. Det var ett mycket intressant föredrag som började på talet när Lord Dunsanys släkt första gången nämndes i historien - gamla härjande vikingar som folkade till sig och slog sig ned på Irland. Sedan skaffade de sig diverse slott, bedrev politik, blev militärer, präster och storbönder. Tills den artonde lorden (baronen, faktiskt) slog sig på att skriva fantastiska noveller. En riktig hejare till adelsman verkade han ha varit, storviltjägare och allt. Idag har jag skjutit Mrs Jones var en kul dagboksanteckning från en safariresa i Afrika. Såsom utbildad officer slogs han liksom Tolkien i första världskriget och förlorade många av sina kamrater. Han gifte sig med en kvinna som agerade buffert mellan honom och världen (vilket världen stundom kunde vara tacksam för), fick en son och två barnbarn, varav den ene skrivit ett mycket fint brev till vår Malbeth. Vi fick oss även till livs flera uppläsningar av små bitar av hans mångskiftande författarskap, allt från de tidiga, fantastiska Pegana-bilderna till de senare Jorkens-äventyren. Vi fick även se flera illustrationer av Sidney Sime, synnerligen intressanta. Tydligen är intresset för Lord Dunsany fortfarande stort ty han ges ständigt ut och översätts både här och var, nu närmast i Finland. Jag har själv en samlingsvolym i att-läsa-hyllan, och nu är det dags att ge sig i kast med den! Ruby Gamgee The Tolkien Society of Sweden - hur det hela började I begynnelsen fanns endast Cosmos. Inte tomrummet i vilket Eru, den ende lät sin tankes barn sjunga. Inte heller den stora vida rymden genom vilken Earendil färdas med en Silmarill vid pannan. Nej, det hela började med en utgårda förening vid namn Club Cosmos. Två medlemmar i denna förening, Anders Palm och Gabriel Setterborg, satt och diskuterade vem som var den främste fantasyförfattaren. Anders vidhöll bestämt att ingen kunde mäta sig Robert E. Howard och hans episka berättelser om Conan barbaren. Gabriel log, tog fram en bok och frågade: har du läst den här? Boken var Sagan om ringen. Anders hade inte läst den, men han lånade den. Och i med denna enkla utlåning av en bok sattes en sten i rullning, en sten som definitivt inte har slutat rulla ännu. Anders blev eld och lågor. Han fick den briljanta idén att Club Cosmos skulle arrangera en fest med tema Midgård. Det var inte ovanligt att Club Cosmos arrangerade olika temafester, men ingen skulle väl kunna ana vilket gensvar det skulle få. Gabriel var inte med och arrangerade festen, men Anders fick med sig en annan vapendragare, Arne Sjögren. Inte bara medlemmar i Club Cosmos bjöds in, utan inbjudningar sattes upp lite här och där på Göteborgs Universitet. Alla intresserade av Tolkien inbjöds att fira Saurons fall på värdshuset den Gröna Draken den 25 mars 1968, där man för en enkel festgärd bland annat bjöds på ett äpple och ett stop piptobak... Intresset var enormt och en lång kö slingrade sig till puben på Kårhuset i Göteborg. Först i kön stod KG Löfvander. Alla festdeltagare skulle välja ett alias att spela. Först att välja tog KG namnet Vidstige! Anders kallade sig för Sine Nomine av Istari orden, och Arne för Gollum. Festen blev en stor succé, och när Vidstige, Gollum och Sine Nomine träffades någon dag senare beslutade de sig för att bilda en förening: The Tolkien Society of Sweden. Förebilden kom från The Society of Creative Anachronism samt The Tolkien Society of America som grundades Brittiska Tolkien Society grundades först TTS, som den svenska föreningen ofta förkortas, blev en stor framgång redan från starten. Sine Nomine flyttade visserligen norrut (där han i Fornost Erain några år senare var med och bildade en annan förening. Forodrim heter den.) men grundarna fick snabbt hjälp av Häxmästaren av Angmar. Häxmästaren bytte visserligen alias till Frodo, men det är inget som behöver förvirra oss mer än nödvändigt... Om TTS aktiva år kan man berätta mycket, och det får vi kanske möjlighet att göra i kommande nummer av. Ungefär samtidigt som Forodrim grundade ett län vid namn Mithlond, somnade The Tolkien Society of Sweden in, och det var väl ingen som trodde att det skulle vakna igen. Men så var det där med Cosmos igen. För Club Cosmos hade ännu några år senare börjat med regelbundna pubkvällar. Några glada Mithlonditer dök upp på dessa pubkvällar, i tron att de inte skulle göra något annat än att diskutera science fiction över en och annan öl. Men så småningom förstod de att mitt ibland dem satt pionjärer. Där satt Frodo, Elrond, Gandalf med flera och började helt plötsligt berätta historier om den gamla tiden. Det var svårt att locka några av dem att komma på Mithlondfester, men när Dryckesgillet skulle ha 5 en Inklingsskväll dök Frodo som en gång var Häxmästaren upp. Och efter att ha haft trevligt på flera Mithlonda tillställningar ställde sig denne Nazgûl upp och berättade att de hade räknat ut att The Tolkien Society skulle fylla fyrtio. Han undrade om inte Mithlond ville arrangera ett födelsedagskalas. Det ville Mithlond... Fredegar Bolger TACK! Ett stort tack riktas härmed till alla som hjälpte till med TTSfesten. Kök: Arthalion och Erion. Bar: Tar-Palantir och Arthalion Disk: Uinen, Spirea, Gil-galad, Mallenêl och Beléwien Servering: Fimbrethil, Brethil, Miauwë, Roac och Théodwyn Dekor: Grendel, Spirea och Gwindor Fika: Grendel och Fimbrethil Korv: Sam och Frodo Städ: Grendel, Roac, Tar- Palantir, Brethil, Elemmakil, Elrond, Gandalf, Häxmästaren I, Théodwyn, Beregond, Ruby och Arthalion Musik: Vidstige, Häxmästaren II och Roac Bildvisning: Théoden Har jag glömt någon är det för att jag är en mycket förvirrad hobbit. Fredegar Bolger

4 RAPPORT FRÅN THE TOLKIEN SOCIETY OF SWEDENS 40-årsjubileum Fyrtio år, en månad och en dag efter att det första svenska Tolkiensällskapet sett dagens ljus möttes medlemmar från det forna The Tolkien Society of Sweden (TTS) tillsammans med Mithlond inbyggare och tillresta från Forodrim för att fira. I ett lagom vårigt Slottskogen samlades gamla som nya Tolkienister. Det tog inte lång tid innan stämningen var på topp. På något sätt kändes det nästan omedelbart som om alla, oavsett ålder och sällskap, hade känt varandra lika länge. I gammal god TTS-anda serverade Frodo och Sam varmkorv när vi minglade och njöt av vädret. Efter en kort öppningsceremoni samlades vi i stugan för att beskåda avbildningar från förr. Furst Théoden, som var verksam i The Tolkien Society, visade bilder från tiden det begav sig. När det gäller stämning och galenskap verkar inte mycket ha förändrats, men antalet polisongprydda herrar var desto fler för fyrtio år sedan. Efter bildvisningen ledde Tar- Palantir ett mycket intressant samtal om Tolkiensällskap förr och nu. Samtalet hade säkert kunna hålla på hur länge som helst, men till sist var vi tvungna att avbryta för det, i alla fall enligt galahobbiten, viktigaste inslaget: taffeln! Taffeln inledes med ringversen - det var en mycket stämningsfull inspelning från forna tider. Därefter skålades, som sig bör, för subkreatören. Nästa skål var av det lite mer allvarliga slaget då den förste Häxmästaren av TTS skålade för alla vänner som lämnat utgård. Vi avnjöt en underbar förrätt och sedan tågade Mith- londs Grå Råd in. Rådet hade i sin stora visdom beslutat sig för att dela ut Nimloths kvist, till en av de närvarande gästerna, så Mithlonds Ceremonimästare fick den den stora äran att folkets jubel kalla fram furst Théoden, som blev både förvånad och rörd över utmärkelsen. Kvällen fortsatte med härliga anekdoter och historier från förr, glad underhållning och god mat. De tillresta Forodrimiterna höll en ambassad till TTS. Elrond berättade om när han ensam vandrade hem mitt inatten efter en fest mitt på en av Göteborgs paradgator med svärd i ena handen och fackla i andra. Baranor kontrade med en likande historia, men till skillnad från Elrond hade han inte stoppat trafiken utan blev själv stoppad av ordningsmakten. Faramir avslöjade hur han hade tagit med sig gillestänkande till en utgårda politisk organisation som också bygger på en rolig liten bok. Vidstige och Häxmästaren II underhöll med musik och sång, bland annat några stämningsfulla tonsättningar av Tolkiens dikter. Avslutningsvis lämnade Gandalf över en oskattbar gåva i form av en komplett samling av Långbottenbaldet (TTS medlemstidning) samt flera andra dokument - stämmohandlingar och inbjudan till Den Första Tolkienfesten. Som tack för hjälpen med att återuppväcka The Tolkien Society of Sweden ur dvalan kallades en ung hobbit fram och dubbades till riddare av Det Vita Trädet. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna namnet på hobbiten som förfärades denna titel vilken inte delats ut på månget år. Det konstaterades under dagen att The Tolkien Society aldrig lades ner. Detta resulterade i två saker. Dels började det redan pratas om femtioårsjublet och dels ansökte Vardamir om medlemskap. 6 Taffeln tog slut, det minglades och pratades och stämningen var verkligen härlig. Dryckesgillet fick nya medlemmar - från såväl Mithlond som från TTS och Forodrim. Natten gjorde till sist sin entré och en efter en vandrade vi hem, nöjda med tillställningen och fast förvisade om att sagan aldrig slutar skrivas. Fredegar Bolger Hälsningar till Mithlond från de forna medlemmarna i The Tolkien Society of Sweden Jag tror inte jag har haft så roligt sedan mitt 50-årskalas. Så fantastiskt att se så många gamla vänner tillsammans, många av dem har jag inte sett på kanske år. Häxmästaren I Som vanligt anser jag att det är jag (vi) som har störst anledning att tacka, men för all del... / / Det jag kommer att minnas bäst var nog annars Gandalfs grävande i kistan. För varje gång han böjde sig gled hatten lite längre fram tills han fick den på näsan. Obetalbart! Häxmästaren II Vårt hjärtliga tack till hela Mithlond för ett oförglömligt TTS jubileum. Väl planerat och strålande genomfört. Lothiriel & Eldacar Hej och tack för en härlig kväll i lördags! Särskilt hedersomnämnande till kocken. Faramir Mingelbilder från TTS 40års-jubel Bilder: Gwindor 7

5 RESULTAT POEsi- TÄVLINGEN Å TTS 40års-jubileum Under det av Mithlond och gamla TTS gemensamma avfirandet av TTS:s 40-årsjubileum som förening, förekom bland annat en poesi(!)tävling, vilket möjligen de som var närvarande kommer ihåg. Uppgiften var att sätta ihop en tvåraders fyrfotad jambisk 1 vers i Falstaff, Fakirs anda, d.v.s. i stil med den mest kända: Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift. Det exemplifierades dessutom med ett antal mödosamt ihågkomna dylika verser från TTS (plus ett par nya får vi väl erkänna). Dessa bifogas i slutet av denna artikel. De verser som passerat grovsållningen, dvs var läsliga samt hade versfötterna någorlunda i takt, följer i sammanställningen nedan. Några bidrag har redigerats något lite för att få det konsekvent eller passa versmåttet. Tyvärr var det ett stort antal bidrag som saknade uppgift om upphovsman/-kvinna, men det må väl utrönas med tiden? Speciellt vore det intressant att få veta vem som författat det vinnande bidraget... Jo, det var meningen att bedömningen skulle gjorts på plats senare under kvällen, men det var inte riktigt läge för det eftersom koncentrationsförmågan hos menigheten (inklusive domare) vid det laget hade blivit alltför nedsatt. Vinnande bidrag har vid enig bedömning av Aragorn(TTS) och undertecknad Häxmästare II (TTS) befunnits vara versen som börjar Kunden han tar..., vilken väl motsvarar alla krav på bon mot i geografiskt anpassad anda. Att samme/-a författare kör med smicker i ett par andra verser gör på intet vis saken sämre. Vinnaren kan efter avslöjande av identitet fortsättningsvis kalla sig Hovpoet av såväl Minas Tirith som Minas Morgul. Domarkollegiet gratulerar! Ett hedersomnämnande går till Zigil, som så när hade skaffat sig en arbetsseger med ett större antal bra verser, men det gick tyvärr inte att tävla mot det vinnande bidraget. Kommentarer och protester välkomnas och kommer naturligtvis att på intet sätt påverka resultatet. Häxmästaren II (TTS) 1 Man kan här med viss rätt invända, vilket också gjordes, att man borde benämna detta fyrfotad trokéisk vers. Eftersom de flesta raderna börjar och slutar med en betonad stavelse, kan det i dessa fall vara detsamma om det är en jambisk vers med borttappad obetonad första stavelse eller en trokéisk med borttappad sista stavelse, men det medges att det är vanligare att orden betonas som trokéer. Publicerade bidrag: Sauron, liten enögd gnet borde sättas på diet. Minas Tirith det är sta n som är byggd som en krokan. (Beregond) Orchen slogs vad han var värd. Fälldes dock av alvens svärd. (Elemakil) Angmar är ett mysigt ställe. Häxmästarn en mysig sälle. Aragorn med sin gitarr ger hos Rohans jungfrur darr. 8 TTS, en bra förening; har den något mål och mening? Självklart har den något mål: Grillkorv vid ett osigt bål. Gandalf har ett väldigt sjå. Jobbar så hans hatt blir blå. Kunden han tar vin och kir. Bartendern Tar Palantir. Entiskan i Slottskogsparken kryper Fangorn under barken. Enten är nu fyr och flamma. Brandkår n kommer med det samma. Enten, han är ganska bladig. I längden blir han också tradig. (Gilraën) Grendel har en lurvig svans. Finare finns ingenstans. (Grendel...!) Arda! Så herr T han tänkte. Pennan raspa, stjärnor blänkte. Fangorn irrar ibland träden vill. Saknar vidjeviga Fimbrethil. (Fimbrethil...?!) Alver, spindlar, annat knytt; Se, så tjusig dräkt jag sytt! (Theodwyn...!) Aj! Vem har lagt ut en tagg här? Säkert den där Otho Bagger! (Otho) Dvärgen slåss och alven träter. Enten spånar, hoben äter. Gollum djupt i glaset tittar. Ramlar i - och fisken hittar. Gollum plaskar runt i gölen. Säg mig, vem har tagit ölen? (Malbeth) Alvens sånger skär i märg. Önskar att han var en dvärg! Balen lyses up av lykter(!) Dvärgen dansar inte nykter. Dvärgen kan du kalla kort Därpå går du hastigt bort... Fangorn hatar yxans hugg. Ser på dvärgen lätt i mjugg. Ingen slår en dvärg i strid! Kanske nå n... men det tar tid! Långisar har ingen koll... Kliar huv et, fattar noll. Ofta ses hur dvärgen skrattar åt ett skämt som ingen fattar. Snabb och stark och rådjursskygg. Dvärgakvinnan är så snygg!! Tusen dvärgar - tusen skägg. Fullt av smulor, öl och ägg. Vax och hyvel håll tillbaka. Riktas ej mot dvärgens haka! Xtra mycket öl till dvärgen, så han inte tappar färgen. Överallt där dvärgen är, är han till ett stort besvär. Zigil skriver sång på rim; väntar på en check från STIM (Zigil) Gamla TTS-verser: Aragorn med svärdet fäkta Aj, där rök en alv. Ursäkta! Barad-Dûr helt snabbt blev rivet Byggtillstånd blev aldrig givet Cirdan byggde båt av nät Hade svårt att få den tät. Denethor uppå sin fyr Ligger säkert än och pyr Elrond i sitt hemlighus Har en stol med mäktigt brus Fangorn kollar sina fötter Söker efter sina rötter Gandalf runt i skogen skubbar Sätter fyr på trän och stubbar Hoberna, ett ynkligt släkte Knappast upp till naveln räckte Isengård, bak enters kö Ligger numer i en sjö 9 Legolas, vår käre alv Tager sig ibland en halv Palantir, en konstig TV Skelar man så ser man breve Radagast, den gamle hippien Snackar allra helst med Pippin? Saruman i tornet klättra Orchen måste han förbättra Utbyggdsjägarn ganska knall Kan ej skilja gran från tall Yohoho i gruvans djup Balrogen tagit sig en sup Av en gammal TTS:are påmindes häromsistens undertecknad om följande vers: Uti Lorien det sköna går Galadriel med bröna 2 2 Härvid avses självklart Lembas!

6 Svar på Sauronintervjun. har fått in flera engagerade brev efter interjuvn med Sauron Gorthaur. Vi väljer därför att publicera några av dem. Hr. Gothaur må vara en skicklig administratör men jag måste få påpeka att flera projekt under hans ledning gått i stöpet. Framför allt den pinsamma historien rörande kriget mot Númenor och kung Ar-Pharazôn där hans motståndare ju visade vart det berömda skåpet skall stå kommer ju på tanke. Minns också fadäsen med Isildur och en viss ring. På senare tid har ju dessutom många av hans närmaste män hoppat av. Mest markant här är väl hans f.d. underhuggare Sarumans beslut att starta eget häromåret. Vi ser inte att hans ledaregenskaper skulle vara av den kvalitén att det lockar oss att ingå ett avtal med honom. Bl.a. på grund av detta tackade våra upplysta ledare nej till den uppköpsplan Hr. Gothaur nämnde i interjuvn. Tack, men nej tack Sauron. / Beregond, vpl Gondor Sauron är jätedum! Ja har jåbat för honom i flera år ock allrig fått ett endaste litet tack för alla äckliga alver ja dödat! Han har ingen kontakt me oss grabbar på marken längre utan sittär bara där uppe på sitt kontor å representerar medan vi får slava och slita! Tack för mej. /Upprörd orc Jag tycker Sauron gör ett bra intryck. Vi behöver fler resoluta ledare som kan fatta svåra beslut när situationen så kräver. Framför allt tycker jag om hans diaboliska idé att tillåta fackföreningar på de lokala arbetsplatserna. Det är ett ypperligt sätt att splittra arbetarpacket på. Så handlar en sann ledare! /Gothmog, platschef Minas Morgul och underpostmästare K.G. Bevakar... Småfolket Vi kan kalla honom Grishnak, fast egentligen heter han något annat. Grishnak är en av tals orcer i Saurons armé som befinner sig långt hemifrån i ett krig han inte helt förstår. Tack vare ett exeptionellt kontaktnät har jag fått en interjuv med Grishnak. Vissa namn har av säkerhetsskäl blivit ändrade. Grishnak hälsar mig med den buckliga hjälmen på sned, något som ser ut som en svans hängande ur ena mungipan och höftskynket på glid under den expanderande magen. KG: Om du skulle börja med att berätta lite om dig själv. G: Aah, ja heter alltså Grishnak å e fotsoldat i Saurons 3:e armékår. Detta är typ min tredje vända ut och de e lika kul varje gång! KG: Vad var det som gjorde att du gick med i armén? G: Höhö, du har inte varit i Mordor på ett tag va..? De vet väl alla att alla måste gå me i armen juh! Själv så blev ja väkkt en morron av att ja fick en påse över huvvet å en smäll i skallen å sedan vaknade ja.. nånstans... Å jag är välldit välldit tacksam! Grishnak tittar sig nervöst omkring. KG: Hur är det att ligga ute i konstant krig? G: De e grymt! Man knallar en bit, döar några alver, gräver en grop å knallar lite till. KG: Kan du berätta om första gången du dödade någon? G: Aahh, det va faktiskt inte en alv utan min kompis Rushguk! Han hadde norpat min klubba så ja låna en av en kompis å slabba te honom rätt i fejan HAHAHA! Du skulle sett vikken platt nuna 10 han fick dårå! Som om han sprungit in i en vägg! HOHOHO. Ja du milde va skoj vi hadde ja å Rushguk Grishnak skrattar så tårarna sprutar. G: Oj, oj, oj. Där väckte du nåra gamla goa minnen till liv! KG: Jag förstår att du har förlorat många vänner i kriget. Grishnak ser allvarlig ut en stund och sträcker lite på sig. G: Ja, det är tyvärr en tragisk konsekvens av alla krig. Det finns ju inga vinnare, bara förlorare som delar smärtan och tragedin i det absurda vansinnet... pppffftt!! HAHAHA, där lura ja re allt! De e la inte mitt problem om nått pucko inte kan akta sej för en fjantig alvpilsfjant! De lämnar ju bara oss i äliten kvar hehe... Orc eller grönskinn? Grishnak börjar här dräggla okontrollerat och måste avbryta en stund medan han torkar av sig på en kamrats höftskynke. KG: Har du någon gång blivit skadad? G: Nä jag har fakktist allrig blivit skadad. De e konstigt eftersom ja allti är den som e först ut på fältet när anfallen sker... Grishnak vrider och vänder sig lite okonfortabelt vid frågan. KG: Men alla de här märkena på ryggen då, vart kommer de ifrån? Det ser ut som ärr ifrån... pilspetsar... G: TYST ME DEJ! TYST SÄJER JA! DE E FRÅN.. ehhh... från... FRÅN SCOUTERNA! Just de, scouterna! Jag var Nazgûlscout när jag var liten... knopar å barkbåtar å sånt där... Jag tittar skeptiskt på honom men han verkar inte vilja prata mer om hur det kommer sig att han bara har ärr på ryggen så jag fortsätter intervjun. KG: Vad säger du till dem som säger att de komplexa strömningar som genomsyrar de olika orcfraktionernas motivation för krigföringen är ett tecken på fundamental förvirring hos sagda ras? G:.öhhh, va.? KG: Har ni några oskrivna regler i krig? G: Nä inge mer än de tre gröna reglerna då. KG: Gröna reglerna? G: Aaah.. Regel 1: Gröna varelser som bär vapen är heliga allierade.. Regel 2: Gröna varelser som bär vapen ska kallas för orcer eller grönskinn Regel 3: Alla andra livsformer e enbart boskap, byte, verktyg, transportmedel, slavar, mat eller måltavlor. KG: Djupt... KG: Vad tycker du om era befäl? Är de bra? Grishnak flackar fram och tillbaka med ögonen och svarar med monoton och tydlig röst. G: VÅRA BEFÄL ÄR YTTERST DUGLIGA OCH KOMPETENTA INDIVIDER SOM PÅ ETT MYCK- ET ANSVARSFULLT SÄTT LEDER OSS TILL FRAMGÅNG EFTER FRAMGÅNG! VÅRA BEFÄL ÄR VÅRT ALLT. VI ÄR BEREDDA ATT OFFRA OSS SJÄLVA FÖR VÅRA BEFÄL! LEVE DEM! LEVE VÅRA BEFÄL! Han illustrerar sin lojalitet genom att knacka sig på sidan av hjälmen med en benigt pekfinger och flinar dumt. KG: Hur är stödet hemifrån? G: Asså, vi får ju inga brev å så, men vi har ialla fall inte fått korv! En AD&D veteran vet hur det går till. 11 KG: Ok... skulle du kunna berätta hur kriget går? G: De går görabra! Vi har grävt massa gropar å dödad alver och massor me kaniner å dumma björnar å annat som rör sej! KG: Jag tänkte närmast i det stora hela... G: Eh, nu fatta ja inte va du mena... Vaddå hela? Min schasse säjer att kriget går bra å han juger allrig! KG: Nä det blir nog bra med det. Skulle du vilja hälsa något till de där hemma? G: Ah, då vill ja hälsa till Azog IV och Bolg VII, ÖÖÖÖÖÖ!!! MORDOR KLASS 79 ÄGER! Sen vill ja hälsa till Lugdush, DÖÖÖ DIN TJOCKIS! DU E SKYLLDI MEJ EN MOCKASIN FRÅN FÖR- RA ORGIEN DIN LILLA SKIT! Å JA SLÅR VAD OM ATT DE VA DU SOM NORPA MIN BÄRS I BAREN PÅ ORTHANC FÖRRA HÖSTEN! PASSAR E GRABBEN, JA VET VA DU BOR! Grishnak tittar på mitt lilla bläckdon. G: Va e de? E ja i palantiren nu? HEJ MAMMA! TITTA PÅ MEJ! JA E ME I PALANTIREN! Just när intervjun närmar sig sitt slut hör jag plötsligt ett väldigt oljud närma sig. Jag vänder på huvudet och får se en trupp alver komma rusande emot orcernas läger. Förvisso har jag ett legitimt skäl till att befinna mig här men föredrar ändå att hålla mig på diskret avstånd från stridens hetta. Jag smyger således diskret undan med långa kliv bort från orclägret. Det sista jag ser när jag tittar mig över axeln är Grishnak i full reträtt med en pil inborrad i ryggen... K.G. Orodduin Frilansskribent

7 Konsten att gå på riksmöte Följ med, följ med på vandringsfärd i vårens glada tid! En vårdag i april, den tjugonde dagen i månaden, möttes under muntra tillrop Mallenêl, Meadow, Théodwyn, Miauwë, Tar-Palantir, Fimbrethil, Fingons son, Baranor, Lina och Elrond (TTS) alla iförda kläder för en vandringsfärd. Under vår stigfinnare konungen av Númenors erfarna ledning styrde vi stegen från det mytomspunna Utgårds larmande Marklandsgata till gränsen av Änggårdsbergen. In skogen bar det, där träden ännu inte vecklat ut sina löv men vitsipporna stod i full blom, en mängd och prakt som var bedövande för våra sinnen. Vi gick över stock och sten, genom snår och över bäckar. Vi iakttog och pratade om allt från botanik till lingvistik och stannade ibland upp för att välja väg. Upp längs en ås bar det. Vi nådde högre höjder och till sist Botaniska Trädgårdens grind. Vi trädde genom den och befann oss med ens i trädgårdens japanska del (Japan kan man läsa om i Sagor om Utgård, del II). Vandringen var med detta över, men jag tror jag talar för oss alla som var med: Detta gör vi väldigt gärna om! Så tog vi oss upp till bergets topp, berget mitt i Botaniska Trädgården. Där hade ännu fler mött upp till månadens riksmöte. Regenten var där och skänkte glans åt mötet. Somliga bar solglasögon (en utgårda tingest vars syfte är höljd i dunkel). Tingsmästaren hälsade oss å tingets och gillenas vägnar välkomna till en sammankomst som bland annat hade till syfte att ge en bild av rikets rika flora av gillen. Det är inte klokt vad mycket skoj man kan göra i Mithlond! Hur ska tiden räcka till? Det är bara att bita ihop och komma igen. Medan vi lyssnade på gillespresentationerna och småpratade på mithlondiskt vis tog vi för oss ur medhavda korgar med mat och dryck. Mina hobbitgener väcktes genast till liv och i vårsolens glans lät jag mig väl smaka av så mycket kakor jag kunde komma över. Rekommenderas! Timmarna gick och vi tog sedermera en stillsam promenad ner till trädgårdens mer låglänta områden, för att till sist skiljas åt med kramar, leenden och outtalade löften om att snart ses igen. Gil-galad Mingelbilder från aprils riksmöte Fingons son Raka spåret till ditt nya jobb! Dryckesgillet söker folk och fä till baren på Höstgille XVIII under fredag och lördag. Vi söker dig som: förstår orciska sent på kvällen orkar lyssna på alviskt fyllesnack samt tycker det är kul att blanda drinkar och se gyllene droppar skumma Är du den vi söker? Hör av dig till Miauwë via mailantir Miaüwë Vet du vad det här är? Förstår du det säger? vad Då är du kvalificerad för baren! ANSÖK IDAG! Bilder: Gil-galad, Gwildor Manus stopp för nästa ET är 15/6 U.T.! Skriv till 12 APPEll från Skrivar- och Arkivarieämbetena Inbyggare! Ett gigantiskt projekt håller på att ta form - The Complete History of Mithlond i 12 band (eller, ja, nått sånt...)! Skrivaren har i alla fall i sin <insert passande adjektiv> beslutat sig för att sammanställa Mithlonds ärofyllda historia i digital form. Detta sker genom s.k. scanning av samtliga dokument Skrivaren kan få tag på till s.k..pdf-format. Efter att ha scannat in hela skrivarens privata arkiv på ca 150 enskilda dokument och påbörjat sammalunda arbete på hela Mithlonds arkiv kan det konstateras att ävensom arkivet är massivt saknas dokumentation. Det är där DU, bäste inbyggare, kommer in i bilden! All hjälp som kan ges i detta arbete mottages med tacksamhet! Primärt önskas sådan hjälp i form av enskilda inbyggares mithlonda dokumentation. Råds och gillesprotokoll, planeringsskisser och mötesprotokoll för höstgillen, nyårsfester, ceremonidokumentation, privata skisser på tankar och ideér som kanske aldrig genomfördes etc. Som exempel kan nämnas att det från de Ar-Pharazônska arkiven inkommit material som manus för LRPt på Höstgille 1, manus på teaterframträdandet vid Gil-galads dubbning på ALV 92, brevkorrespondens mellan MMM, Forodrims Stora Råd och Forodrims spelgille Mth Garabargian då de senare stämde MMM, välkomsttal från Kronbanketten 94 etc etc etc. 13 Det är nu vår förhoppning att just du kan hjälpa till med att komplettera Mithlonds historia i mesta möjliga mån! Allt material mottages med tacksamhet, både fysiskt och elektroniskt i de format som existerar! Elektroniskt material skickas lämpligen till eller på cd till Ar-Pharazôns utgårda adress (samma som s). Fysiskt material skickas också till Ar-Pharazôn på samma adress. Allt dylikt material kommer att behandlas ytterst varsamt! Tanken är att när det finns en någorlunda komplett dokumentation skall denna publiceras antingen på väven eller i dvd-form för att samtliga inbyggare skall kunna källforska och få fram specifik information om olika skeenden i Mithlonds historia. Kursen är lagd, nu behövs bara input för vår output! Ar-Pharazôn Skrivare Vardamir Arkivarie

8 Hörde jag skål?! DGs årliga helgdag slog som planerat åter in den 6:e april U.T. Huh? kanske den oinitierade undrande uttrycker sig. Årsdagen av Zekes grundande svarar den insatte. Ahhhh... svarar den oinitierade. Nåja, DG Berra och DG Sponk hade i alla fall infunnit sig på Bishop Arms för att minnas denna högtidsdag i all den prakt DG kunnat uppbåda... Efter högläsning av DG Berra ur den finkultur som upplyser om dylika saker samt lyssnande på densamma av DG Sponk börjades det att konsumeras öl. DGGG var med i anden genom att bjuda på en ESB till de församlade, bravo! Under mötets gång granskades åtskilliga gamla ceremonidokument från länstiden och från båda sidor av befrielsen under stora utläggningar om dess betydelse. Massiva manuskript från t.ex. LRPt på HGI och skådespelet då DGGG dubbades i Forodrim granskades men också andra dokument som manuset till den första Laurelinutdelningen på Bohus fästning. Öl ÄR kultur! Efter ett par öl dök även DG Svammel och strax efter DG Whiskas upp och konversationen blev än livligare. Kvällen avslutades med att DG Sponk försvann nånstans i mörkret och det kvarvarande triumviratet konsumerade pizza och vin hemma hos två av de nämnda. Myyycket trevligt. DG Berra Konst och Hantverksgillet studerar Den 16/4 möttes några flitiga bokbitare på Café Blue Mountain för att prata om hantverk och konst i studielitteratur. Samtalet var givande och när det mer uppenbara hanverken var avverkade kom vi in på de som finns mellan raderna. Exempelvis bär de flesta kläder även om man aldrig möter en skräddare och krus, kärl etc fast ingen kunde minnas huruvida en krukmakare är inblandad. Den stora frånvaron är målad konst, däremot fanns bildbonader och skulpturer. Vidare diskuterades huruvida gillet borde bedriva verksamhet i form av studiecirkel för att få låna lämpliga former av lokaler. Detta kommer tas upp igen när fler kommer. Fimbrethil Gillesmästarinna LJUSEFEST - SNART... Gör er redo får årets Ljusefest! Det storslagna evenemanget kommer att äga rum på Midsommardagen, (dvs 21/6 U.T), i form av en rejäl grillfest i goda/onda vänners lag! På kvällen blir det ytterligare gamman på oidentifierad plats. Mer info följer på mithlonds mail. 14 Arthalion I the shade of the tree Den 11/5 besökte Konst och Hantverksgillet en smyckesutsällning av Mari Ishikawa på Galleri Hnoss (Konstepedemin). Det var en vacker solig dag och undertecknad, Gil-galad, Grendel och Ulrik Beldinson tog oss upp på höjden till Galleriet. Utsällningen var liten, men naggande god innehållandes ca 25 smycken in form av ringar, halsband och armband. Hon skapar genom att avgjuta saker hon finner i naturen, med ett vackert resultat. Spröda löv som frusna i sin form. För er som är nyfikna ligger nog artikeln kvar på GPs hemsida: jsp?d=121&a= Fimbrethil Gillesmästarinna Bygg ditt eget vikingatält! Detta är en öppen förfrågan om vilka som skulle vara intresserade av att bygga sig ett vikingatält, dvs ett trekantigt tält med eller utan snidade huvuden. Dessa går att göra i många olika storlekar beroende på utrymme man vill ha. Work shopen är i två delar: ett planeringstillfälle där storlek och design bestäms och en helg där det byggs. När intresseunderlag är inkommet, kommer de intresserade bli kontaktade med förslag på datum och en grov kostnadskalkyl. Anmäl ert intresse på webben och i undantagsfall till mig, endast skriftlig anmälan beaktas. Sista anmälningsdag är 30 maj. Fimbrethil Gillesmästarinna KoH Välkommen till rixmöte Langomeldor, vapenträningsgillet inbjuder stolt till Rixmöte i Slottskogen. Vi tränar strid under överinseende av GM Calenstel och äter, umgås och spelar kanske lite kubb eller annat. Ta gärna med lite extra till picknicken så att alla kan bjuda alla för extra trevlig stämning. Den som äger ett silvertejps- eller latexvapen får gärna ta med det så att fler får träna samtidigt. Var: Azaleadalen i Slottskogen (vid dåligt väder förflyttar vi oss antagligen till STUDS, se vidare information om exakt lokal). När: Lördag den 31 maj, från klockan Varmt välkomna, Calenstel Ondolindello Gillesmästare Langomeldor Mithlond på boken dag i Borås Egentligen började allt på fredagen 16 maj, då Borås nya staty avtäcktes: En jättestor staty av sagofiguren Pinocchio. Därefter började Borås kulturvecka och på lördagen vad det bokens dag, då Mithlond slog ett slag eller två för våra egna favoriter bland sagofigurer. Göteborgsvarvet hade fräckheten att stjäla några Mithlonditer men de grå hamnarna hade ändå ett starkt startfält i Borås. Där var Arthalion och Beoni, Eldwyn och Alice, Erion och Spirea, Gwindor, Uinen, Timjan och Zigil mitt i centrala Borås. Eftersom arrangörerna (Mitt i Borås) var mycket glada över att Mithlond skulle närvara så hade man placerat oss nära händelsernas mitt och alldeles jämte Borås Tidnings bord.en normal plats för företag/organisation var 3x3 meter men platsen som Mithlond fått var mer åt 10x15 meter. Tack vare detta skapades ett litet Mithlond-land. I centrum var vårt bokbord med Tolkien-böcker från Sci-Fi tillsammans med smycken och fika. Fikat var dock gratis. Kommer man och besöker ett litterärt sällskap skall man väl få en kopp te? Vidare hade vi en extra paviljong där t.ex. Timjan handarbetade och Spirea skrev Tengwar. Så hur kan vi utvärdera dagen? Blev det några nya Mithlonditer? Tja, det vet vi inte, men åtskilliga personer kom och pratade med oss och en hel del foldrar delades ut. Vi sålde Tolkien-verk för över 800kr och Borås Tidning lät oss förstå att om vi tänkte ha picknick i Borås i sommar så vill de gärna komma förbi och ta lite bilder. Ett jättetack till alla som var med och två korslagda fingrar för framtiden! Zigil Son av Gabil Utrikeskanslern tipsar! Läs artikeln om Lord Dunsany!, en av de största fantasyförfattarna! Besök sedan för en fullständig Dunsanyupplevelse! Klicka! Läs! Förundras! Ruby Gamgee 15 Traumakväll för en förlorad generation En gång för länge sedan höll MMM med förvånansvärd regelbundenhet s.k. Wackonights TM. Det är dax att återigen uppleva denna gamla tradition! Nypremiären kommer dock bli en Wackokväll på det att deltagarna inte skall bli för skrämda av temat och mörkret i kombination då temat denna gång är... VILSE I PANNKAKAN! Har du inte blivit förstörd av Staffan och Vilse så kom och bli en av oss! Om du redan blivit förstörd av Staffan och Vilse, kom för lite välbehövlig chockterapi! Temat är ju oerhört magstarkt och ett visst medtag av starkare dryck för att svälja konceptet är rekommenderat. Sök er med förtroende till Ar- Pharazôns madrasserade golv den 9/7. Mer information och anmälan på väven... Åh nej, nu dillar han med maten Det finns inga röster i pannkakan Ät så du blir stor Säger far och mor Ar-Pharazôn

9

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz Elosti i n 20 Mithlonds jänst! År 29 : Volym 20 Nummer 94 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det vita numretz Nummer 94 År 29 Elostirion LEDAREN Så var då sommaren avklarad och det börjar lacka emot hösten.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det röda numret LEDAREN När en massa människor samlas runt ett gemensamt intresse som de egentligen inte behöver samlas kring,

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola En vanlig höstdag så ska klass 5a gå på utflykt till den gamla fyren. Alla har med sej massäck, när dom väl kom fram till fyren så berättade Tommy dess historia.

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Den magiska dörren Av: Minna

Den magiska dörren Av: Minna Den magiska dörren Av: Minna den magiska dörren. 1. hej jag heter Lin jag är 9 år och jag går på sjöfälts skolan idag är det den första dagen efter sommarlovet. i morse när jag vaknade var klockan redan

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten.

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten. Värdparet in Nästa julkort är från Romeo och Julia. Men det var innan Julia gjorde slut. Nu förstår vi att Julia kom på andra tankar. Men hur det egentligen gick till den gången, det får vi klarhet i nu.

Läs mer

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky Gubben i stubben (Rim) 1. Uti skogen i en stubbe 1. Händerna flata mot varandra 2. bor en rolig liten gubbe 2. Håll upp en tumme 3. om du smyger fram så tyst 3. Två fingrar går på tex. Golv eller ben utan

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 6: Hjälpstudion Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 6 Hjälpstudion Förord Berättarstunden levande berättelser från Bibeln...4 Beskrivning Termin

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Benjamin,Pont us,theo och min syster Celina.

Denna bok är tillägnad till mina bröder Benjamin,Pont us,theo och min syster Celina. Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Denna bok är tillägnad till mina bröder Benjamin,Pont us,theo och min syster Celina. Kapitel 2 - Brevet. Sid:6-7 Kapitel 3 - Nycklarna. Sid:8-9 Kapitel 4 - En annan värld. Sid:10-11

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer