Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19"

Transkript

1 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us

2 Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det har sin logiska förklaring. s syfte är ju att som officiellt organ sprida information till inbyggarna. Annonser, kungörelser och artiklar har, även om de alltid är kul att läsa, ett bäst-före-datum för första läsningen. Det är inte kul att läsa sin första höstgillesartikel i maj... Som jag skrev i ledaren för ET85 kommer alltså manusstoppen och utgivningstakten att hållas med númenoransk diciplin. Det är roligare för dig som läsare att få en tidning regelbundet, även om det inte alltid finns mycket i den, än att vänta på att det skall finnas material att fylla 20 sidor. Jag vet att många tycker om att läsa tidningen både aktiva och just för tillfället mindre aktiva. Det är därför mycket glädjande att se så många olika individer bidra med artiklar och notiser! Fortsätt med det! Som sig bör präglas detta nummer av TTS 40-årsjubileum. Många var där men för de som inte var det kommer en vacker och sedelärande berättelse undertecknad allas vår Regent. Det händer mycket i Mithlond just nu. Det planeras ambassader för Forodrims jubel, en Ljusefest är i antågande, höstgillesplaneringen är i full gång (men kan av förklarliga skäl inte dokumenteras här), gillesverksamheten frodas och en alldeles speciell videokväll kommer att arrangeras inom kort... De som inte fått sin barndom förstörd kommer att få det retroaktivt... Efter den kommande dryga månadens intensiva program är så sommaren här på fullt allvar. Traditionsenligt är det lite mindre aktiviteter då men ta det som ett utmärkt skäl för att vila upp, hösten kommer bli lång! Till sist en uppmaning! Använd gärna väven för att anmäla dig om du har för avsikt att komma, även om det inte står att anmälan är obligatorisk. Det är lättare för arrangören att ordna med plats och (ännu viktigare) bullar i rätt mängd om vederbörande vet om du kommer. På Höstgillesplanering dök det upp flera personer (bra!) som inte var anmälda vilket tyvärr limiterade det fikabröd som hade införskaffats. Det är bara en liten irriterande detalj, men tag ändå gärna för vana att anmäla dig om du skall hem till någon! I nästa nummer ser jag fram emot banbrytande rapporter från Forodrims Jubileum, gillesrapporter, storslagna dekret och kungörelser! Gör din röst hörd, skriv i! I hast, MANUSSTOPP 2 Rex Manusstopp för 87 infaller den 15/6 U.T. Beräknat publiceringsdatum är 23/6 U.T. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. Ansvarig utgivare Fredegar Bolger, Regent (Patrik Centerwall) Re d a k t ö r Ar-Pharazôn Ko r r e k t u r Gil-galad, ET Founder Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: Ca 45 exemplar i tryck samt på väven publicerad pdf. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 100 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro Kungörelse Beslut rörande riksmöten För att inbyggare ska beredas möjlighet att närvara vid riksmöten har Mithlonds Grå Råd beslutat att riksmöte hädanefter må utlysas på det föregående riksmötet. Är detta icke möjligt ska riksmötet utlysas senast två veckor innan det skall äga rum. Vid utlysningen klargörs när och var riksmötet äger rum. Möte som ej är kallat senast två veckor i förväg må ej kallas för riksmöte. Be s l u t r ö r a n d e e l o s t i r i o n o c h s k r i v a r ä m b e t e t Rådet har gett sitt bifall till skrivarens förslag på utgivningstakt för. Rådet har också godkänt de av Ar-Pharazon föreslagna ändringar av ämbetsmannaordningen för Skrivare. Yttermera har rådet funnit det för gott att ska skickas till övriga riken, oavsett om vi har vänskapstrakt med dem eller ej. Rådet uppmanar! Gör som Skrivaren! Skicka dina förslag, tankar och idéer till Grå Rådet! Tyck till och hjälp oss att utveckla Mithlond. Förslag kan lämpligen skickas till För Mithlonds Grå Råd Fredegar Bolger Regent Ny ämbetsmannaordning för Skrivaren 1 Skrivaren är redaktör för (ET). är Mithlonds officiella förmedlare av information och nyheter. 2 Skrivaren är ansvarig för s sättning, mångfaldigande och distribution. 3 skall innehålla redaktionell information, om möjligt uppgift om nästa manusstopp och en upphovsrättsskrivning liktydig med denna mall. Delarna 1-3 samt 7-10 måste vara med; de övriga kan utelämnas eller omformuleras. Illustratörer ska ge erkännande på passande plats i tidningen. 1. är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskap tidning, vilken utkommer med ca sex nummer per år. Upplaga: XX exemplar. är sindarin och betyder stjärnvakt. 2. Ansvarig utgivare är Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Alias (utgårda namn). 3. Redaktionen består av NN. 4. Helårsprenumeration får man genom att betala in prenumerationsavgiften till Mithlonds Skattmästare. 5. Adress till redaktionen är 6. Nästa manusstopp infaller XX-YY-ZZ. 7. Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen 20XX. Återgivande av text eller bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. 4 Redaktör äger rätt att refusera inlämnat material. I fall där detta gjorts skall redaktören lämna skriftlig motivering till ansvarig utgivare. 3 5 Ansvarig utgivare skall på begäran ges tillfälle att granska s material innan tryckning. 6 skall utkomma med minst 6 nummer per år. 7 Datum för manusstopp skall beslutas i samråd med Mithlonds Grå Råd. 8 Skrivaren ansvarar för att ett exemplar av jämte ett tryckoriginal per utgivet nummer lämnas till Arkivarien. 9 Skrivaren skall skicka ET i pdf-format till Arkivarien och Vävmästaren för arkivering och publikation. 10 Skrivaren skall tillse att info från Grå Rådet, därefter ämbeten och poster, och därefter gillen har plats i varje ET, i möjligaste mån i denna ordning. 11 Om bidrag till ET måste strykas skall Skrivaren kontakta respektive bidragsgivare. JUBELGRUPPEN INFORMERAR! Mithlonds jubelgrupp, som har som uppgift att förbereda det stundande jubileet, väntar utökning. Vem väntar jubelgruppen? Dig, och din önskan att få planera Mithlonds jubileum som kommer att äga rum om två av människors år. Vill du vara med i jubelgruppen? I så fall önskar vi att du inkommer med din ansökan senast den 16 juni (U.T.). Ansökan ställs till Grå Rådet. Jubelgruppen består idag av Fredegar, Grendel, Mallenêl och Thengwyn. Jubelgruppen

3 Utrikeskansliet meddelar Fö r t j ä n s t t e c k e n Vid det nyligen timade fyrtioårsfirandet för The Tolkien Society of Sweden beslöt Mithlonds Grå Råd att fästa Nimloths kvist på en värdig icke-inbyggares bringa - ingen mindre än furst Théoden. För att genom sitt oförtröttliga engagemang för Tolkienfandom, från pionjärtiden i The Tolkien Society tills nu, vara ett föredöme för alla tolkeinister. För ett glatt och ödmjukt stöd till Mithlond och för att vi vill bli som dig när vi blir stora. Furst Théoden uttryckte förtjusning och ödmjukhet över utmärkelsen, allt till församlingens stormande applådåskor. Vi hyllar furst Théoden med ett rungande Eglerio! Ko m m a n d e b e g i v e n h e t e r i v å r a högt ärade grannriken Forodrims 36-årsjubileum 5-8 juni: sista anmälningsdatum var 15 maj. Om man inser att man missat att anmäla sig bör man snarast tala med jubelhövding Beregond för att eventuellt kunna smugglas in. Här kan man läsa allt om festligheterna: Midgårds Fylkings 35-årsjubileum 28 juni: sista anmälningsdatum är 31 maj. Midgårds Fylking återskapar Midgård efter Ringens fall. Är du för ond eller död för att få vara med? Tala med hobbitgillet för att få ett tillfälligt hobbitalias! Läs mera här: Angmars Bokskog juli: en officiell inbjudan är på väg men man kan redan anmäla sig och betala kr t.o.m. 15e juni, därefter 400 kr. Gäster uppmanas att snarast anmäla intresse! Bris sommarbankett augusti: ryktas det om här: Osgiliaths kröningsbankett 7 februari: våra vänner vid den Stora floden kan beskådas här: Utrikeskansliets skinande sköld beskyddar envar i Mithlonds skara som färdas i det stora, otrygga Utanför. För Mithlonds älskade inbyggare tar vi upp kampen på Midgårds stränder och vid flodernas vadställen, vi kämpar på åkrar och gator, och på skogens kullar. Utrikeskansliet ger aldrig tappt i kampen för Mithlonds väl. För Mithlonds Grå Råd Ruby Gamgee Utrikeskansler BokgilleT - 14 maj 2008 Plats: hemma hos Malbeth Deltagare: Malbeth, Ruby, Gilgalad, Fredegar, Fimbrethil, Spirea Äntligen var den här! I åratal - åtminstone ett - har vi väntat på den. Viskade rykten, lockande fragment, aptitretande citat. Länge har vi sett fram emot den 4 och nu var den här: Malbeths föreläsning om Lord Dunsany. Men först beundrade vi Malbeths boksamling och åt upp hans smaskiga cheesecake som vi vill ha receptet på. Och sedan talade Malbeth och församlingen lyssnade. Det var ett mycket intressant föredrag som började på talet när Lord Dunsanys släkt första gången nämndes i historien - gamla härjande vikingar som folkade till sig och slog sig ned på Irland. Sedan skaffade de sig diverse slott, bedrev politik, blev militärer, präster och storbönder. Tills den artonde lorden (baronen, faktiskt) slog sig på att skriva fantastiska noveller. En riktig hejare till adelsman verkade han ha varit, storviltjägare och allt. Idag har jag skjutit Mrs Jones var en kul dagboksanteckning från en safariresa i Afrika. Såsom utbildad officer slogs han liksom Tolkien i första världskriget och förlorade många av sina kamrater. Han gifte sig med en kvinna som agerade buffert mellan honom och världen (vilket världen stundom kunde vara tacksam för), fick en son och två barnbarn, varav den ene skrivit ett mycket fint brev till vår Malbeth. Vi fick oss även till livs flera uppläsningar av små bitar av hans mångskiftande författarskap, allt från de tidiga, fantastiska Pegana-bilderna till de senare Jorkens-äventyren. Vi fick även se flera illustrationer av Sidney Sime, synnerligen intressanta. Tydligen är intresset för Lord Dunsany fortfarande stort ty han ges ständigt ut och översätts både här och var, nu närmast i Finland. Jag har själv en samlingsvolym i att-läsa-hyllan, och nu är det dags att ge sig i kast med den! Ruby Gamgee The Tolkien Society of Sweden - hur det hela började I begynnelsen fanns endast Cosmos. Inte tomrummet i vilket Eru, den ende lät sin tankes barn sjunga. Inte heller den stora vida rymden genom vilken Earendil färdas med en Silmarill vid pannan. Nej, det hela började med en utgårda förening vid namn Club Cosmos. Två medlemmar i denna förening, Anders Palm och Gabriel Setterborg, satt och diskuterade vem som var den främste fantasyförfattaren. Anders vidhöll bestämt att ingen kunde mäta sig Robert E. Howard och hans episka berättelser om Conan barbaren. Gabriel log, tog fram en bok och frågade: har du läst den här? Boken var Sagan om ringen. Anders hade inte läst den, men han lånade den. Och i med denna enkla utlåning av en bok sattes en sten i rullning, en sten som definitivt inte har slutat rulla ännu. Anders blev eld och lågor. Han fick den briljanta idén att Club Cosmos skulle arrangera en fest med tema Midgård. Det var inte ovanligt att Club Cosmos arrangerade olika temafester, men ingen skulle väl kunna ana vilket gensvar det skulle få. Gabriel var inte med och arrangerade festen, men Anders fick med sig en annan vapendragare, Arne Sjögren. Inte bara medlemmar i Club Cosmos bjöds in, utan inbjudningar sattes upp lite här och där på Göteborgs Universitet. Alla intresserade av Tolkien inbjöds att fira Saurons fall på värdshuset den Gröna Draken den 25 mars 1968, där man för en enkel festgärd bland annat bjöds på ett äpple och ett stop piptobak... Intresset var enormt och en lång kö slingrade sig till puben på Kårhuset i Göteborg. Först i kön stod KG Löfvander. Alla festdeltagare skulle välja ett alias att spela. Först att välja tog KG namnet Vidstige! Anders kallade sig för Sine Nomine av Istari orden, och Arne för Gollum. Festen blev en stor succé, och när Vidstige, Gollum och Sine Nomine träffades någon dag senare beslutade de sig för att bilda en förening: The Tolkien Society of Sweden. Förebilden kom från The Society of Creative Anachronism samt The Tolkien Society of America som grundades Brittiska Tolkien Society grundades först TTS, som den svenska föreningen ofta förkortas, blev en stor framgång redan från starten. Sine Nomine flyttade visserligen norrut (där han i Fornost Erain några år senare var med och bildade en annan förening. Forodrim heter den.) men grundarna fick snabbt hjälp av Häxmästaren av Angmar. Häxmästaren bytte visserligen alias till Frodo, men det är inget som behöver förvirra oss mer än nödvändigt... Om TTS aktiva år kan man berätta mycket, och det får vi kanske möjlighet att göra i kommande nummer av. Ungefär samtidigt som Forodrim grundade ett län vid namn Mithlond, somnade The Tolkien Society of Sweden in, och det var väl ingen som trodde att det skulle vakna igen. Men så var det där med Cosmos igen. För Club Cosmos hade ännu några år senare börjat med regelbundna pubkvällar. Några glada Mithlonditer dök upp på dessa pubkvällar, i tron att de inte skulle göra något annat än att diskutera science fiction över en och annan öl. Men så småningom förstod de att mitt ibland dem satt pionjärer. Där satt Frodo, Elrond, Gandalf med flera och började helt plötsligt berätta historier om den gamla tiden. Det var svårt att locka några av dem att komma på Mithlondfester, men när Dryckesgillet skulle ha 5 en Inklingsskväll dök Frodo som en gång var Häxmästaren upp. Och efter att ha haft trevligt på flera Mithlonda tillställningar ställde sig denne Nazgûl upp och berättade att de hade räknat ut att The Tolkien Society skulle fylla fyrtio. Han undrade om inte Mithlond ville arrangera ett födelsedagskalas. Det ville Mithlond... Fredegar Bolger TACK! Ett stort tack riktas härmed till alla som hjälpte till med TTSfesten. Kök: Arthalion och Erion. Bar: Tar-Palantir och Arthalion Disk: Uinen, Spirea, Gil-galad, Mallenêl och Beléwien Servering: Fimbrethil, Brethil, Miauwë, Roac och Théodwyn Dekor: Grendel, Spirea och Gwindor Fika: Grendel och Fimbrethil Korv: Sam och Frodo Städ: Grendel, Roac, Tar- Palantir, Brethil, Elemmakil, Elrond, Gandalf, Häxmästaren I, Théodwyn, Beregond, Ruby och Arthalion Musik: Vidstige, Häxmästaren II och Roac Bildvisning: Théoden Har jag glömt någon är det för att jag är en mycket förvirrad hobbit. Fredegar Bolger

4 RAPPORT FRÅN THE TOLKIEN SOCIETY OF SWEDENS 40-årsjubileum Fyrtio år, en månad och en dag efter att det första svenska Tolkiensällskapet sett dagens ljus möttes medlemmar från det forna The Tolkien Society of Sweden (TTS) tillsammans med Mithlond inbyggare och tillresta från Forodrim för att fira. I ett lagom vårigt Slottskogen samlades gamla som nya Tolkienister. Det tog inte lång tid innan stämningen var på topp. På något sätt kändes det nästan omedelbart som om alla, oavsett ålder och sällskap, hade känt varandra lika länge. I gammal god TTS-anda serverade Frodo och Sam varmkorv när vi minglade och njöt av vädret. Efter en kort öppningsceremoni samlades vi i stugan för att beskåda avbildningar från förr. Furst Théoden, som var verksam i The Tolkien Society, visade bilder från tiden det begav sig. När det gäller stämning och galenskap verkar inte mycket ha förändrats, men antalet polisongprydda herrar var desto fler för fyrtio år sedan. Efter bildvisningen ledde Tar- Palantir ett mycket intressant samtal om Tolkiensällskap förr och nu. Samtalet hade säkert kunna hålla på hur länge som helst, men till sist var vi tvungna att avbryta för det, i alla fall enligt galahobbiten, viktigaste inslaget: taffeln! Taffeln inledes med ringversen - det var en mycket stämningsfull inspelning från forna tider. Därefter skålades, som sig bör, för subkreatören. Nästa skål var av det lite mer allvarliga slaget då den förste Häxmästaren av TTS skålade för alla vänner som lämnat utgård. Vi avnjöt en underbar förrätt och sedan tågade Mith- londs Grå Råd in. Rådet hade i sin stora visdom beslutat sig för att dela ut Nimloths kvist, till en av de närvarande gästerna, så Mithlonds Ceremonimästare fick den den stora äran att folkets jubel kalla fram furst Théoden, som blev både förvånad och rörd över utmärkelsen. Kvällen fortsatte med härliga anekdoter och historier från förr, glad underhållning och god mat. De tillresta Forodrimiterna höll en ambassad till TTS. Elrond berättade om när han ensam vandrade hem mitt inatten efter en fest mitt på en av Göteborgs paradgator med svärd i ena handen och fackla i andra. Baranor kontrade med en likande historia, men till skillnad från Elrond hade han inte stoppat trafiken utan blev själv stoppad av ordningsmakten. Faramir avslöjade hur han hade tagit med sig gillestänkande till en utgårda politisk organisation som också bygger på en rolig liten bok. Vidstige och Häxmästaren II underhöll med musik och sång, bland annat några stämningsfulla tonsättningar av Tolkiens dikter. Avslutningsvis lämnade Gandalf över en oskattbar gåva i form av en komplett samling av Långbottenbaldet (TTS medlemstidning) samt flera andra dokument - stämmohandlingar och inbjudan till Den Första Tolkienfesten. Som tack för hjälpen med att återuppväcka The Tolkien Society of Sweden ur dvalan kallades en ung hobbit fram och dubbades till riddare av Det Vita Trädet. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna namnet på hobbiten som förfärades denna titel vilken inte delats ut på månget år. Det konstaterades under dagen att The Tolkien Society aldrig lades ner. Detta resulterade i två saker. Dels började det redan pratas om femtioårsjublet och dels ansökte Vardamir om medlemskap. 6 Taffeln tog slut, det minglades och pratades och stämningen var verkligen härlig. Dryckesgillet fick nya medlemmar - från såväl Mithlond som från TTS och Forodrim. Natten gjorde till sist sin entré och en efter en vandrade vi hem, nöjda med tillställningen och fast förvisade om att sagan aldrig slutar skrivas. Fredegar Bolger Hälsningar till Mithlond från de forna medlemmarna i The Tolkien Society of Sweden Jag tror inte jag har haft så roligt sedan mitt 50-årskalas. Så fantastiskt att se så många gamla vänner tillsammans, många av dem har jag inte sett på kanske år. Häxmästaren I Som vanligt anser jag att det är jag (vi) som har störst anledning att tacka, men för all del... / / Det jag kommer att minnas bäst var nog annars Gandalfs grävande i kistan. För varje gång han böjde sig gled hatten lite längre fram tills han fick den på näsan. Obetalbart! Häxmästaren II Vårt hjärtliga tack till hela Mithlond för ett oförglömligt TTS jubileum. Väl planerat och strålande genomfört. Lothiriel & Eldacar Hej och tack för en härlig kväll i lördags! Särskilt hedersomnämnande till kocken. Faramir Mingelbilder från TTS 40års-jubel Bilder: Gwindor 7

5 RESULTAT POEsi- TÄVLINGEN Å TTS 40års-jubileum Under det av Mithlond och gamla TTS gemensamma avfirandet av TTS:s 40-årsjubileum som förening, förekom bland annat en poesi(!)tävling, vilket möjligen de som var närvarande kommer ihåg. Uppgiften var att sätta ihop en tvåraders fyrfotad jambisk 1 vers i Falstaff, Fakirs anda, d.v.s. i stil med den mest kända: Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift. Det exemplifierades dessutom med ett antal mödosamt ihågkomna dylika verser från TTS (plus ett par nya får vi väl erkänna). Dessa bifogas i slutet av denna artikel. De verser som passerat grovsållningen, dvs var läsliga samt hade versfötterna någorlunda i takt, följer i sammanställningen nedan. Några bidrag har redigerats något lite för att få det konsekvent eller passa versmåttet. Tyvärr var det ett stort antal bidrag som saknade uppgift om upphovsman/-kvinna, men det må väl utrönas med tiden? Speciellt vore det intressant att få veta vem som författat det vinnande bidraget... Jo, det var meningen att bedömningen skulle gjorts på plats senare under kvällen, men det var inte riktigt läge för det eftersom koncentrationsförmågan hos menigheten (inklusive domare) vid det laget hade blivit alltför nedsatt. Vinnande bidrag har vid enig bedömning av Aragorn(TTS) och undertecknad Häxmästare II (TTS) befunnits vara versen som börjar Kunden han tar..., vilken väl motsvarar alla krav på bon mot i geografiskt anpassad anda. Att samme/-a författare kör med smicker i ett par andra verser gör på intet vis saken sämre. Vinnaren kan efter avslöjande av identitet fortsättningsvis kalla sig Hovpoet av såväl Minas Tirith som Minas Morgul. Domarkollegiet gratulerar! Ett hedersomnämnande går till Zigil, som så när hade skaffat sig en arbetsseger med ett större antal bra verser, men det gick tyvärr inte att tävla mot det vinnande bidraget. Kommentarer och protester välkomnas och kommer naturligtvis att på intet sätt påverka resultatet. Häxmästaren II (TTS) 1 Man kan här med viss rätt invända, vilket också gjordes, att man borde benämna detta fyrfotad trokéisk vers. Eftersom de flesta raderna börjar och slutar med en betonad stavelse, kan det i dessa fall vara detsamma om det är en jambisk vers med borttappad obetonad första stavelse eller en trokéisk med borttappad sista stavelse, men det medges att det är vanligare att orden betonas som trokéer. Publicerade bidrag: Sauron, liten enögd gnet borde sättas på diet. Minas Tirith det är sta n som är byggd som en krokan. (Beregond) Orchen slogs vad han var värd. Fälldes dock av alvens svärd. (Elemakil) Angmar är ett mysigt ställe. Häxmästarn en mysig sälle. Aragorn med sin gitarr ger hos Rohans jungfrur darr. 8 TTS, en bra förening; har den något mål och mening? Självklart har den något mål: Grillkorv vid ett osigt bål. Gandalf har ett väldigt sjå. Jobbar så hans hatt blir blå. Kunden han tar vin och kir. Bartendern Tar Palantir. Entiskan i Slottskogsparken kryper Fangorn under barken. Enten är nu fyr och flamma. Brandkår n kommer med det samma. Enten, han är ganska bladig. I längden blir han också tradig. (Gilraën) Grendel har en lurvig svans. Finare finns ingenstans. (Grendel...!) Arda! Så herr T han tänkte. Pennan raspa, stjärnor blänkte. Fangorn irrar ibland träden vill. Saknar vidjeviga Fimbrethil. (Fimbrethil...?!) Alver, spindlar, annat knytt; Se, så tjusig dräkt jag sytt! (Theodwyn...!) Aj! Vem har lagt ut en tagg här? Säkert den där Otho Bagger! (Otho) Dvärgen slåss och alven träter. Enten spånar, hoben äter. Gollum djupt i glaset tittar. Ramlar i - och fisken hittar. Gollum plaskar runt i gölen. Säg mig, vem har tagit ölen? (Malbeth) Alvens sånger skär i märg. Önskar att han var en dvärg! Balen lyses up av lykter(!) Dvärgen dansar inte nykter. Dvärgen kan du kalla kort Därpå går du hastigt bort... Fangorn hatar yxans hugg. Ser på dvärgen lätt i mjugg. Ingen slår en dvärg i strid! Kanske nå n... men det tar tid! Långisar har ingen koll... Kliar huv et, fattar noll. Ofta ses hur dvärgen skrattar åt ett skämt som ingen fattar. Snabb och stark och rådjursskygg. Dvärgakvinnan är så snygg!! Tusen dvärgar - tusen skägg. Fullt av smulor, öl och ägg. Vax och hyvel håll tillbaka. Riktas ej mot dvärgens haka! Xtra mycket öl till dvärgen, så han inte tappar färgen. Överallt där dvärgen är, är han till ett stort besvär. Zigil skriver sång på rim; väntar på en check från STIM (Zigil) Gamla TTS-verser: Aragorn med svärdet fäkta Aj, där rök en alv. Ursäkta! Barad-Dûr helt snabbt blev rivet Byggtillstånd blev aldrig givet Cirdan byggde båt av nät Hade svårt att få den tät. Denethor uppå sin fyr Ligger säkert än och pyr Elrond i sitt hemlighus Har en stol med mäktigt brus Fangorn kollar sina fötter Söker efter sina rötter Gandalf runt i skogen skubbar Sätter fyr på trän och stubbar Hoberna, ett ynkligt släkte Knappast upp till naveln räckte Isengård, bak enters kö Ligger numer i en sjö 9 Legolas, vår käre alv Tager sig ibland en halv Palantir, en konstig TV Skelar man så ser man breve Radagast, den gamle hippien Snackar allra helst med Pippin? Saruman i tornet klättra Orchen måste han förbättra Utbyggdsjägarn ganska knall Kan ej skilja gran från tall Yohoho i gruvans djup Balrogen tagit sig en sup Av en gammal TTS:are påmindes häromsistens undertecknad om följande vers: Uti Lorien det sköna går Galadriel med bröna 2 2 Härvid avses självklart Lembas!

6 Svar på Sauronintervjun. har fått in flera engagerade brev efter interjuvn med Sauron Gorthaur. Vi väljer därför att publicera några av dem. Hr. Gothaur må vara en skicklig administratör men jag måste få påpeka att flera projekt under hans ledning gått i stöpet. Framför allt den pinsamma historien rörande kriget mot Númenor och kung Ar-Pharazôn där hans motståndare ju visade vart det berömda skåpet skall stå kommer ju på tanke. Minns också fadäsen med Isildur och en viss ring. På senare tid har ju dessutom många av hans närmaste män hoppat av. Mest markant här är väl hans f.d. underhuggare Sarumans beslut att starta eget häromåret. Vi ser inte att hans ledaregenskaper skulle vara av den kvalitén att det lockar oss att ingå ett avtal med honom. Bl.a. på grund av detta tackade våra upplysta ledare nej till den uppköpsplan Hr. Gothaur nämnde i interjuvn. Tack, men nej tack Sauron. / Beregond, vpl Gondor Sauron är jätedum! Ja har jåbat för honom i flera år ock allrig fått ett endaste litet tack för alla äckliga alver ja dödat! Han har ingen kontakt me oss grabbar på marken längre utan sittär bara där uppe på sitt kontor å representerar medan vi får slava och slita! Tack för mej. /Upprörd orc Jag tycker Sauron gör ett bra intryck. Vi behöver fler resoluta ledare som kan fatta svåra beslut när situationen så kräver. Framför allt tycker jag om hans diaboliska idé att tillåta fackföreningar på de lokala arbetsplatserna. Det är ett ypperligt sätt att splittra arbetarpacket på. Så handlar en sann ledare! /Gothmog, platschef Minas Morgul och underpostmästare K.G. Bevakar... Småfolket Vi kan kalla honom Grishnak, fast egentligen heter han något annat. Grishnak är en av tals orcer i Saurons armé som befinner sig långt hemifrån i ett krig han inte helt förstår. Tack vare ett exeptionellt kontaktnät har jag fått en interjuv med Grishnak. Vissa namn har av säkerhetsskäl blivit ändrade. Grishnak hälsar mig med den buckliga hjälmen på sned, något som ser ut som en svans hängande ur ena mungipan och höftskynket på glid under den expanderande magen. KG: Om du skulle börja med att berätta lite om dig själv. G: Aah, ja heter alltså Grishnak å e fotsoldat i Saurons 3:e armékår. Detta är typ min tredje vända ut och de e lika kul varje gång! KG: Vad var det som gjorde att du gick med i armén? G: Höhö, du har inte varit i Mordor på ett tag va..? De vet väl alla att alla måste gå me i armen juh! Själv så blev ja väkkt en morron av att ja fick en påse över huvvet å en smäll i skallen å sedan vaknade ja.. nånstans... Å jag är välldit välldit tacksam! Grishnak tittar sig nervöst omkring. KG: Hur är det att ligga ute i konstant krig? G: De e grymt! Man knallar en bit, döar några alver, gräver en grop å knallar lite till. KG: Kan du berätta om första gången du dödade någon? G: Aahh, det va faktiskt inte en alv utan min kompis Rushguk! Han hadde norpat min klubba så ja låna en av en kompis å slabba te honom rätt i fejan HAHAHA! Du skulle sett vikken platt nuna 10 han fick dårå! Som om han sprungit in i en vägg! HOHOHO. Ja du milde va skoj vi hadde ja å Rushguk Grishnak skrattar så tårarna sprutar. G: Oj, oj, oj. Där väckte du nåra gamla goa minnen till liv! KG: Jag förstår att du har förlorat många vänner i kriget. Grishnak ser allvarlig ut en stund och sträcker lite på sig. G: Ja, det är tyvärr en tragisk konsekvens av alla krig. Det finns ju inga vinnare, bara förlorare som delar smärtan och tragedin i det absurda vansinnet... pppffftt!! HAHAHA, där lura ja re allt! De e la inte mitt problem om nått pucko inte kan akta sej för en fjantig alvpilsfjant! De lämnar ju bara oss i äliten kvar hehe... Orc eller grönskinn? Grishnak börjar här dräggla okontrollerat och måste avbryta en stund medan han torkar av sig på en kamrats höftskynke. KG: Har du någon gång blivit skadad? G: Nä jag har fakktist allrig blivit skadad. De e konstigt eftersom ja allti är den som e först ut på fältet när anfallen sker... Grishnak vrider och vänder sig lite okonfortabelt vid frågan. KG: Men alla de här märkena på ryggen då, vart kommer de ifrån? Det ser ut som ärr ifrån... pilspetsar... G: TYST ME DEJ! TYST SÄJER JA! DE E FRÅN.. ehhh... från... FRÅN SCOUTERNA! Just de, scouterna! Jag var Nazgûlscout när jag var liten... knopar å barkbåtar å sånt där... Jag tittar skeptiskt på honom men han verkar inte vilja prata mer om hur det kommer sig att han bara har ärr på ryggen så jag fortsätter intervjun. KG: Vad säger du till dem som säger att de komplexa strömningar som genomsyrar de olika orcfraktionernas motivation för krigföringen är ett tecken på fundamental förvirring hos sagda ras? G:.öhhh, va.? KG: Har ni några oskrivna regler i krig? G: Nä inge mer än de tre gröna reglerna då. KG: Gröna reglerna? G: Aaah.. Regel 1: Gröna varelser som bär vapen är heliga allierade.. Regel 2: Gröna varelser som bär vapen ska kallas för orcer eller grönskinn Regel 3: Alla andra livsformer e enbart boskap, byte, verktyg, transportmedel, slavar, mat eller måltavlor. KG: Djupt... KG: Vad tycker du om era befäl? Är de bra? Grishnak flackar fram och tillbaka med ögonen och svarar med monoton och tydlig röst. G: VÅRA BEFÄL ÄR YTTERST DUGLIGA OCH KOMPETENTA INDIVIDER SOM PÅ ETT MYCK- ET ANSVARSFULLT SÄTT LEDER OSS TILL FRAMGÅNG EFTER FRAMGÅNG! VÅRA BEFÄL ÄR VÅRT ALLT. VI ÄR BEREDDA ATT OFFRA OSS SJÄLVA FÖR VÅRA BEFÄL! LEVE DEM! LEVE VÅRA BEFÄL! Han illustrerar sin lojalitet genom att knacka sig på sidan av hjälmen med en benigt pekfinger och flinar dumt. KG: Hur är stödet hemifrån? G: Asså, vi får ju inga brev å så, men vi har ialla fall inte fått korv! En AD&D veteran vet hur det går till. 11 KG: Ok... skulle du kunna berätta hur kriget går? G: De går görabra! Vi har grävt massa gropar å dödad alver och massor me kaniner å dumma björnar å annat som rör sej! KG: Jag tänkte närmast i det stora hela... G: Eh, nu fatta ja inte va du mena... Vaddå hela? Min schasse säjer att kriget går bra å han juger allrig! KG: Nä det blir nog bra med det. Skulle du vilja hälsa något till de där hemma? G: Ah, då vill ja hälsa till Azog IV och Bolg VII, ÖÖÖÖÖÖ!!! MORDOR KLASS 79 ÄGER! Sen vill ja hälsa till Lugdush, DÖÖÖ DIN TJOCKIS! DU E SKYLLDI MEJ EN MOCKASIN FRÅN FÖR- RA ORGIEN DIN LILLA SKIT! Å JA SLÅR VAD OM ATT DE VA DU SOM NORPA MIN BÄRS I BAREN PÅ ORTHANC FÖRRA HÖSTEN! PASSAR E GRABBEN, JA VET VA DU BOR! Grishnak tittar på mitt lilla bläckdon. G: Va e de? E ja i palantiren nu? HEJ MAMMA! TITTA PÅ MEJ! JA E ME I PALANTIREN! Just när intervjun närmar sig sitt slut hör jag plötsligt ett väldigt oljud närma sig. Jag vänder på huvudet och får se en trupp alver komma rusande emot orcernas läger. Förvisso har jag ett legitimt skäl till att befinna mig här men föredrar ändå att hålla mig på diskret avstånd från stridens hetta. Jag smyger således diskret undan med långa kliv bort från orclägret. Det sista jag ser när jag tittar mig över axeln är Grishnak i full reträtt med en pil inborrad i ryggen... K.G. Orodduin Frilansskribent

7 Konsten att gå på riksmöte Följ med, följ med på vandringsfärd i vårens glada tid! En vårdag i april, den tjugonde dagen i månaden, möttes under muntra tillrop Mallenêl, Meadow, Théodwyn, Miauwë, Tar-Palantir, Fimbrethil, Fingons son, Baranor, Lina och Elrond (TTS) alla iförda kläder för en vandringsfärd. Under vår stigfinnare konungen av Númenors erfarna ledning styrde vi stegen från det mytomspunna Utgårds larmande Marklandsgata till gränsen av Änggårdsbergen. In skogen bar det, där träden ännu inte vecklat ut sina löv men vitsipporna stod i full blom, en mängd och prakt som var bedövande för våra sinnen. Vi gick över stock och sten, genom snår och över bäckar. Vi iakttog och pratade om allt från botanik till lingvistik och stannade ibland upp för att välja väg. Upp längs en ås bar det. Vi nådde högre höjder och till sist Botaniska Trädgårdens grind. Vi trädde genom den och befann oss med ens i trädgårdens japanska del (Japan kan man läsa om i Sagor om Utgård, del II). Vandringen var med detta över, men jag tror jag talar för oss alla som var med: Detta gör vi väldigt gärna om! Så tog vi oss upp till bergets topp, berget mitt i Botaniska Trädgården. Där hade ännu fler mött upp till månadens riksmöte. Regenten var där och skänkte glans åt mötet. Somliga bar solglasögon (en utgårda tingest vars syfte är höljd i dunkel). Tingsmästaren hälsade oss å tingets och gillenas vägnar välkomna till en sammankomst som bland annat hade till syfte att ge en bild av rikets rika flora av gillen. Det är inte klokt vad mycket skoj man kan göra i Mithlond! Hur ska tiden räcka till? Det är bara att bita ihop och komma igen. Medan vi lyssnade på gillespresentationerna och småpratade på mithlondiskt vis tog vi för oss ur medhavda korgar med mat och dryck. Mina hobbitgener väcktes genast till liv och i vårsolens glans lät jag mig väl smaka av så mycket kakor jag kunde komma över. Rekommenderas! Timmarna gick och vi tog sedermera en stillsam promenad ner till trädgårdens mer låglänta områden, för att till sist skiljas åt med kramar, leenden och outtalade löften om att snart ses igen. Gil-galad Mingelbilder från aprils riksmöte Fingons son Raka spåret till ditt nya jobb! Dryckesgillet söker folk och fä till baren på Höstgille XVIII under fredag och lördag. Vi söker dig som: förstår orciska sent på kvällen orkar lyssna på alviskt fyllesnack samt tycker det är kul att blanda drinkar och se gyllene droppar skumma Är du den vi söker? Hör av dig till Miauwë via mailantir Miaüwë Vet du vad det här är? Förstår du det säger? vad Då är du kvalificerad för baren! ANSÖK IDAG! Bilder: Gil-galad, Gwildor Manus stopp för nästa ET är 15/6 U.T.! Skriv till 12 APPEll från Skrivar- och Arkivarieämbetena Inbyggare! Ett gigantiskt projekt håller på att ta form - The Complete History of Mithlond i 12 band (eller, ja, nått sånt...)! Skrivaren har i alla fall i sin <insert passande adjektiv> beslutat sig för att sammanställa Mithlonds ärofyllda historia i digital form. Detta sker genom s.k. scanning av samtliga dokument Skrivaren kan få tag på till s.k..pdf-format. Efter att ha scannat in hela skrivarens privata arkiv på ca 150 enskilda dokument och påbörjat sammalunda arbete på hela Mithlonds arkiv kan det konstateras att ävensom arkivet är massivt saknas dokumentation. Det är där DU, bäste inbyggare, kommer in i bilden! All hjälp som kan ges i detta arbete mottages med tacksamhet! Primärt önskas sådan hjälp i form av enskilda inbyggares mithlonda dokumentation. Råds och gillesprotokoll, planeringsskisser och mötesprotokoll för höstgillen, nyårsfester, ceremonidokumentation, privata skisser på tankar och ideér som kanske aldrig genomfördes etc. Som exempel kan nämnas att det från de Ar-Pharazônska arkiven inkommit material som manus för LRPt på Höstgille 1, manus på teaterframträdandet vid Gil-galads dubbning på ALV 92, brevkorrespondens mellan MMM, Forodrims Stora Råd och Forodrims spelgille Mth Garabargian då de senare stämde MMM, välkomsttal från Kronbanketten 94 etc etc etc. 13 Det är nu vår förhoppning att just du kan hjälpa till med att komplettera Mithlonds historia i mesta möjliga mån! Allt material mottages med tacksamhet, både fysiskt och elektroniskt i de format som existerar! Elektroniskt material skickas lämpligen till eller på cd till Ar-Pharazôns utgårda adress (samma som s). Fysiskt material skickas också till Ar-Pharazôn på samma adress. Allt dylikt material kommer att behandlas ytterst varsamt! Tanken är att när det finns en någorlunda komplett dokumentation skall denna publiceras antingen på väven eller i dvd-form för att samtliga inbyggare skall kunna källforska och få fram specifik information om olika skeenden i Mithlonds historia. Kursen är lagd, nu behövs bara input för vår output! Ar-Pharazôn Skrivare Vardamir Arkivarie

8 Hörde jag skål?! DGs årliga helgdag slog som planerat åter in den 6:e april U.T. Huh? kanske den oinitierade undrande uttrycker sig. Årsdagen av Zekes grundande svarar den insatte. Ahhhh... svarar den oinitierade. Nåja, DG Berra och DG Sponk hade i alla fall infunnit sig på Bishop Arms för att minnas denna högtidsdag i all den prakt DG kunnat uppbåda... Efter högläsning av DG Berra ur den finkultur som upplyser om dylika saker samt lyssnande på densamma av DG Sponk börjades det att konsumeras öl. DGGG var med i anden genom att bjuda på en ESB till de församlade, bravo! Under mötets gång granskades åtskilliga gamla ceremonidokument från länstiden och från båda sidor av befrielsen under stora utläggningar om dess betydelse. Massiva manuskript från t.ex. LRPt på HGI och skådespelet då DGGG dubbades i Forodrim granskades men också andra dokument som manuset till den första Laurelinutdelningen på Bohus fästning. Öl ÄR kultur! Efter ett par öl dök även DG Svammel och strax efter DG Whiskas upp och konversationen blev än livligare. Kvällen avslutades med att DG Sponk försvann nånstans i mörkret och det kvarvarande triumviratet konsumerade pizza och vin hemma hos två av de nämnda. Myyycket trevligt. DG Berra Konst och Hantverksgillet studerar Den 16/4 möttes några flitiga bokbitare på Café Blue Mountain för att prata om hantverk och konst i studielitteratur. Samtalet var givande och när det mer uppenbara hanverken var avverkade kom vi in på de som finns mellan raderna. Exempelvis bär de flesta kläder även om man aldrig möter en skräddare och krus, kärl etc fast ingen kunde minnas huruvida en krukmakare är inblandad. Den stora frånvaron är målad konst, däremot fanns bildbonader och skulpturer. Vidare diskuterades huruvida gillet borde bedriva verksamhet i form av studiecirkel för att få låna lämpliga former av lokaler. Detta kommer tas upp igen när fler kommer. Fimbrethil Gillesmästarinna LJUSEFEST - SNART... Gör er redo får årets Ljusefest! Det storslagna evenemanget kommer att äga rum på Midsommardagen, (dvs 21/6 U.T), i form av en rejäl grillfest i goda/onda vänners lag! På kvällen blir det ytterligare gamman på oidentifierad plats. Mer info följer på mithlonds mail. 14 Arthalion I the shade of the tree Den 11/5 besökte Konst och Hantverksgillet en smyckesutsällning av Mari Ishikawa på Galleri Hnoss (Konstepedemin). Det var en vacker solig dag och undertecknad, Gil-galad, Grendel och Ulrik Beldinson tog oss upp på höjden till Galleriet. Utsällningen var liten, men naggande god innehållandes ca 25 smycken in form av ringar, halsband och armband. Hon skapar genom att avgjuta saker hon finner i naturen, med ett vackert resultat. Spröda löv som frusna i sin form. För er som är nyfikna ligger nog artikeln kvar på GPs hemsida: jsp?d=121&a= Fimbrethil Gillesmästarinna Bygg ditt eget vikingatält! Detta är en öppen förfrågan om vilka som skulle vara intresserade av att bygga sig ett vikingatält, dvs ett trekantigt tält med eller utan snidade huvuden. Dessa går att göra i många olika storlekar beroende på utrymme man vill ha. Work shopen är i två delar: ett planeringstillfälle där storlek och design bestäms och en helg där det byggs. När intresseunderlag är inkommet, kommer de intresserade bli kontaktade med förslag på datum och en grov kostnadskalkyl. Anmäl ert intresse på webben och i undantagsfall till mig, endast skriftlig anmälan beaktas. Sista anmälningsdag är 30 maj. Fimbrethil Gillesmästarinna KoH Välkommen till rixmöte Langomeldor, vapenträningsgillet inbjuder stolt till Rixmöte i Slottskogen. Vi tränar strid under överinseende av GM Calenstel och äter, umgås och spelar kanske lite kubb eller annat. Ta gärna med lite extra till picknicken så att alla kan bjuda alla för extra trevlig stämning. Den som äger ett silvertejps- eller latexvapen får gärna ta med det så att fler får träna samtidigt. Var: Azaleadalen i Slottskogen (vid dåligt väder förflyttar vi oss antagligen till STUDS, se vidare information om exakt lokal). När: Lördag den 31 maj, från klockan Varmt välkomna, Calenstel Ondolindello Gillesmästare Langomeldor Mithlond på boken dag i Borås Egentligen började allt på fredagen 16 maj, då Borås nya staty avtäcktes: En jättestor staty av sagofiguren Pinocchio. Därefter började Borås kulturvecka och på lördagen vad det bokens dag, då Mithlond slog ett slag eller två för våra egna favoriter bland sagofigurer. Göteborgsvarvet hade fräckheten att stjäla några Mithlonditer men de grå hamnarna hade ändå ett starkt startfält i Borås. Där var Arthalion och Beoni, Eldwyn och Alice, Erion och Spirea, Gwindor, Uinen, Timjan och Zigil mitt i centrala Borås. Eftersom arrangörerna (Mitt i Borås) var mycket glada över att Mithlond skulle närvara så hade man placerat oss nära händelsernas mitt och alldeles jämte Borås Tidnings bord.en normal plats för företag/organisation var 3x3 meter men platsen som Mithlond fått var mer åt 10x15 meter. Tack vare detta skapades ett litet Mithlond-land. I centrum var vårt bokbord med Tolkien-böcker från Sci-Fi tillsammans med smycken och fika. Fikat var dock gratis. Kommer man och besöker ett litterärt sällskap skall man väl få en kopp te? Vidare hade vi en extra paviljong där t.ex. Timjan handarbetade och Spirea skrev Tengwar. Så hur kan vi utvärdera dagen? Blev det några nya Mithlonditer? Tja, det vet vi inte, men åtskilliga personer kom och pratade med oss och en hel del foldrar delades ut. Vi sålde Tolkien-verk för över 800kr och Borås Tidning lät oss förstå att om vi tänkte ha picknick i Borås i sommar så vill de gärna komma förbi och ta lite bilder. Ett jättetack till alla som var med och två korslagda fingrar för framtiden! Zigil Son av Gabil Utrikeskanslern tipsar! Läs artikeln om Lord Dunsany!, en av de största fantasyförfattarna! Besök sedan för en fullständig Dunsanyupplevelse! Klicka! Läs! Förundras! Ruby Gamgee 15 Traumakväll för en förlorad generation En gång för länge sedan höll MMM med förvånansvärd regelbundenhet s.k. Wackonights TM. Det är dax att återigen uppleva denna gamla tradition! Nypremiären kommer dock bli en Wackokväll på det att deltagarna inte skall bli för skrämda av temat och mörkret i kombination då temat denna gång är... VILSE I PANNKAKAN! Har du inte blivit förstörd av Staffan och Vilse så kom och bli en av oss! Om du redan blivit förstörd av Staffan och Vilse, kom för lite välbehövlig chockterapi! Temat är ju oerhört magstarkt och ett visst medtag av starkare dryck för att svälja konceptet är rekommenderat. Sök er med förtroende till Ar- Pharazôns madrasserade golv den 9/7. Mer information och anmälan på väven... Åh nej, nu dillar han med maten Det finns inga röster i pannkakan Ät så du blir stor Säger far och mor Ar-Pharazôn

9

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt.

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt. Livet går vidare och vi upptäcker ständigt nya utmaningar. Tillhör du de som studerat BPG (var din egen guide, på engelska Be a Personal Guide ), har du nu fortsättningskursen framför dig. Har du inte

Läs mer

Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag

Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag En hel regnbåge av smärta pulserade genom Anders skalle den morgonen. Han vägrade att öppna ögonen på vad som nog var fem minuter, men

Läs mer

helsingkroniten VÅREN 2013: NYTT HUS SISTE APRIL KORRIDORSOLYMPIAD STUDENTREVOLT SPEX HELSINGKRONARADIO INDIA DÄCK KRÖNIKOR HISSAR m.m.

helsingkroniten VÅREN 2013: NYTT HUS SISTE APRIL KORRIDORSOLYMPIAD STUDENTREVOLT SPEX HELSINGKRONARADIO INDIA DÄCK KRÖNIKOR HISSAR m.m. 2 2013 helsingkroniten VÅREN 2013: NYTT HUS SISTE APRIL KORRIDORSOLYMPIAD STUDENTREVOLT SPEX HELSINGKRONARADIO INDIA DÄCK KRÖNIKOR HISSAR m.m. Ledare Thomas K Jensen Inspektor har ordet Katarina Olsson

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37

NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37 NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37 2 eminenta JERNET Hejsan, alla klubbmedlemmar TIDNINGSFAKTA Medlemstidning för Östra Aros MCKs eminenta medlemmar. Ansvarig utgifvare: Peter Appelqvist Adress:... Eminenta Jernet

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010.

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Tankar om Maria Friday, April 2, 2010 104 Comments Sunday, April 4, 2010-07:50 AM Anonymous Maria pekar med

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV

ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV Ett desperat behov av gränslös framgång (eller: En skådespelares icke-arbete med sig själv) Copyright 1998 Sandra

Läs mer

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne.

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne. 8. Jag faller på knä vid hennes bädd. Jag säger: Älskade Gaby, snart är det bra igen. Snart får du komma hem. Min älskling, hur kunde jag göra så här? Men snart blir det bra igen, du ska få se. Då ska

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

SVEROX. Närbild: Sveroks ordförande. Paintballtips från ett proffs. Allt är inte guld som glittrar. De stora frågorna har du svaren?

SVEROX. Närbild: Sveroks ordförande. Paintballtips från ett proffs. Allt är inte guld som glittrar. De stora frågorna har du svaren? SVEROX Nr 23, Februari 2002 Förbundstidning för Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Närbild: Sveroks ordförande Paintballtips från ett proffs Allt är inte guld som glittrar De stora frågorna har du

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Dedikation: Jag vill av hela mitt hjärta tillägna den här boken, till hela min familj, i när och fjärran!

Dedikation: Jag vill av hela mitt hjärta tillägna den här boken, till hela min familj, i när och fjärran! Bokbeskrivning Fred på Jorden är inte en vara med artikelnummer, som man kan beställa via telefon och betala med plastkortet. Fred är inte heller något man kan tilltvinga sig med bomber och granater. Fred

Läs mer

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Sagan om Noihvo av Clas Olson Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Denna bok är Clas Olson 2009 (clas.olson@stylized-lotus.com). Ingen del av boken får

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer