Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19"

Transkript

1 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us

2 Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det har sin logiska förklaring. s syfte är ju att som officiellt organ sprida information till inbyggarna. Annonser, kungörelser och artiklar har, även om de alltid är kul att läsa, ett bäst-före-datum för första läsningen. Det är inte kul att läsa sin första höstgillesartikel i maj... Som jag skrev i ledaren för ET85 kommer alltså manusstoppen och utgivningstakten att hållas med númenoransk diciplin. Det är roligare för dig som läsare att få en tidning regelbundet, även om det inte alltid finns mycket i den, än att vänta på att det skall finnas material att fylla 20 sidor. Jag vet att många tycker om att läsa tidningen både aktiva och just för tillfället mindre aktiva. Det är därför mycket glädjande att se så många olika individer bidra med artiklar och notiser! Fortsätt med det! Som sig bör präglas detta nummer av TTS 40-årsjubileum. Många var där men för de som inte var det kommer en vacker och sedelärande berättelse undertecknad allas vår Regent. Det händer mycket i Mithlond just nu. Det planeras ambassader för Forodrims jubel, en Ljusefest är i antågande, höstgillesplaneringen är i full gång (men kan av förklarliga skäl inte dokumenteras här), gillesverksamheten frodas och en alldeles speciell videokväll kommer att arrangeras inom kort... De som inte fått sin barndom förstörd kommer att få det retroaktivt... Efter den kommande dryga månadens intensiva program är så sommaren här på fullt allvar. Traditionsenligt är det lite mindre aktiviteter då men ta det som ett utmärkt skäl för att vila upp, hösten kommer bli lång! Till sist en uppmaning! Använd gärna väven för att anmäla dig om du har för avsikt att komma, även om det inte står att anmälan är obligatorisk. Det är lättare för arrangören att ordna med plats och (ännu viktigare) bullar i rätt mängd om vederbörande vet om du kommer. På Höstgillesplanering dök det upp flera personer (bra!) som inte var anmälda vilket tyvärr limiterade det fikabröd som hade införskaffats. Det är bara en liten irriterande detalj, men tag ändå gärna för vana att anmäla dig om du skall hem till någon! I nästa nummer ser jag fram emot banbrytande rapporter från Forodrims Jubileum, gillesrapporter, storslagna dekret och kungörelser! Gör din röst hörd, skriv i! I hast, MANUSSTOPP 2 Rex Manusstopp för 87 infaller den 15/6 U.T. Beräknat publiceringsdatum är 23/6 U.T. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. Ansvarig utgivare Fredegar Bolger, Regent (Patrik Centerwall) Re d a k t ö r Ar-Pharazôn Ko r r e k t u r Gil-galad, ET Founder Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: Ca 45 exemplar i tryck samt på väven publicerad pdf. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 100 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro Kungörelse Beslut rörande riksmöten För att inbyggare ska beredas möjlighet att närvara vid riksmöten har Mithlonds Grå Råd beslutat att riksmöte hädanefter må utlysas på det föregående riksmötet. Är detta icke möjligt ska riksmötet utlysas senast två veckor innan det skall äga rum. Vid utlysningen klargörs när och var riksmötet äger rum. Möte som ej är kallat senast två veckor i förväg må ej kallas för riksmöte. Be s l u t r ö r a n d e e l o s t i r i o n o c h s k r i v a r ä m b e t e t Rådet har gett sitt bifall till skrivarens förslag på utgivningstakt för. Rådet har också godkänt de av Ar-Pharazon föreslagna ändringar av ämbetsmannaordningen för Skrivare. Yttermera har rådet funnit det för gott att ska skickas till övriga riken, oavsett om vi har vänskapstrakt med dem eller ej. Rådet uppmanar! Gör som Skrivaren! Skicka dina förslag, tankar och idéer till Grå Rådet! Tyck till och hjälp oss att utveckla Mithlond. Förslag kan lämpligen skickas till För Mithlonds Grå Råd Fredegar Bolger Regent Ny ämbetsmannaordning för Skrivaren 1 Skrivaren är redaktör för (ET). är Mithlonds officiella förmedlare av information och nyheter. 2 Skrivaren är ansvarig för s sättning, mångfaldigande och distribution. 3 skall innehålla redaktionell information, om möjligt uppgift om nästa manusstopp och en upphovsrättsskrivning liktydig med denna mall. Delarna 1-3 samt 7-10 måste vara med; de övriga kan utelämnas eller omformuleras. Illustratörer ska ge erkännande på passande plats i tidningen. 1. är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskap tidning, vilken utkommer med ca sex nummer per år. Upplaga: XX exemplar. är sindarin och betyder stjärnvakt. 2. Ansvarig utgivare är Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Alias (utgårda namn). 3. Redaktionen består av NN. 4. Helårsprenumeration får man genom att betala in prenumerationsavgiften till Mithlonds Skattmästare. 5. Adress till redaktionen är 6. Nästa manusstopp infaller XX-YY-ZZ. 7. Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen 20XX. Återgivande av text eller bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. 4 Redaktör äger rätt att refusera inlämnat material. I fall där detta gjorts skall redaktören lämna skriftlig motivering till ansvarig utgivare. 3 5 Ansvarig utgivare skall på begäran ges tillfälle att granska s material innan tryckning. 6 skall utkomma med minst 6 nummer per år. 7 Datum för manusstopp skall beslutas i samråd med Mithlonds Grå Råd. 8 Skrivaren ansvarar för att ett exemplar av jämte ett tryckoriginal per utgivet nummer lämnas till Arkivarien. 9 Skrivaren skall skicka ET i pdf-format till Arkivarien och Vävmästaren för arkivering och publikation. 10 Skrivaren skall tillse att info från Grå Rådet, därefter ämbeten och poster, och därefter gillen har plats i varje ET, i möjligaste mån i denna ordning. 11 Om bidrag till ET måste strykas skall Skrivaren kontakta respektive bidragsgivare. JUBELGRUPPEN INFORMERAR! Mithlonds jubelgrupp, som har som uppgift att förbereda det stundande jubileet, väntar utökning. Vem väntar jubelgruppen? Dig, och din önskan att få planera Mithlonds jubileum som kommer att äga rum om två av människors år. Vill du vara med i jubelgruppen? I så fall önskar vi att du inkommer med din ansökan senast den 16 juni (U.T.). Ansökan ställs till Grå Rådet. Jubelgruppen består idag av Fredegar, Grendel, Mallenêl och Thengwyn. Jubelgruppen

3 Utrikeskansliet meddelar Fö r t j ä n s t t e c k e n Vid det nyligen timade fyrtioårsfirandet för The Tolkien Society of Sweden beslöt Mithlonds Grå Råd att fästa Nimloths kvist på en värdig icke-inbyggares bringa - ingen mindre än furst Théoden. För att genom sitt oförtröttliga engagemang för Tolkienfandom, från pionjärtiden i The Tolkien Society tills nu, vara ett föredöme för alla tolkeinister. För ett glatt och ödmjukt stöd till Mithlond och för att vi vill bli som dig när vi blir stora. Furst Théoden uttryckte förtjusning och ödmjukhet över utmärkelsen, allt till församlingens stormande applådåskor. Vi hyllar furst Théoden med ett rungande Eglerio! Ko m m a n d e b e g i v e n h e t e r i v å r a högt ärade grannriken Forodrims 36-årsjubileum 5-8 juni: sista anmälningsdatum var 15 maj. Om man inser att man missat att anmäla sig bör man snarast tala med jubelhövding Beregond för att eventuellt kunna smugglas in. Här kan man läsa allt om festligheterna: Midgårds Fylkings 35-årsjubileum 28 juni: sista anmälningsdatum är 31 maj. Midgårds Fylking återskapar Midgård efter Ringens fall. Är du för ond eller död för att få vara med? Tala med hobbitgillet för att få ett tillfälligt hobbitalias! Läs mera här: Angmars Bokskog juli: en officiell inbjudan är på väg men man kan redan anmäla sig och betala kr t.o.m. 15e juni, därefter 400 kr. Gäster uppmanas att snarast anmäla intresse! Bris sommarbankett augusti: ryktas det om här: Osgiliaths kröningsbankett 7 februari: våra vänner vid den Stora floden kan beskådas här: Utrikeskansliets skinande sköld beskyddar envar i Mithlonds skara som färdas i det stora, otrygga Utanför. För Mithlonds älskade inbyggare tar vi upp kampen på Midgårds stränder och vid flodernas vadställen, vi kämpar på åkrar och gator, och på skogens kullar. Utrikeskansliet ger aldrig tappt i kampen för Mithlonds väl. För Mithlonds Grå Råd Ruby Gamgee Utrikeskansler BokgilleT - 14 maj 2008 Plats: hemma hos Malbeth Deltagare: Malbeth, Ruby, Gilgalad, Fredegar, Fimbrethil, Spirea Äntligen var den här! I åratal - åtminstone ett - har vi väntat på den. Viskade rykten, lockande fragment, aptitretande citat. Länge har vi sett fram emot den 4 och nu var den här: Malbeths föreläsning om Lord Dunsany. Men först beundrade vi Malbeths boksamling och åt upp hans smaskiga cheesecake som vi vill ha receptet på. Och sedan talade Malbeth och församlingen lyssnade. Det var ett mycket intressant föredrag som började på talet när Lord Dunsanys släkt första gången nämndes i historien - gamla härjande vikingar som folkade till sig och slog sig ned på Irland. Sedan skaffade de sig diverse slott, bedrev politik, blev militärer, präster och storbönder. Tills den artonde lorden (baronen, faktiskt) slog sig på att skriva fantastiska noveller. En riktig hejare till adelsman verkade han ha varit, storviltjägare och allt. Idag har jag skjutit Mrs Jones var en kul dagboksanteckning från en safariresa i Afrika. Såsom utbildad officer slogs han liksom Tolkien i första världskriget och förlorade många av sina kamrater. Han gifte sig med en kvinna som agerade buffert mellan honom och världen (vilket världen stundom kunde vara tacksam för), fick en son och två barnbarn, varav den ene skrivit ett mycket fint brev till vår Malbeth. Vi fick oss även till livs flera uppläsningar av små bitar av hans mångskiftande författarskap, allt från de tidiga, fantastiska Pegana-bilderna till de senare Jorkens-äventyren. Vi fick även se flera illustrationer av Sidney Sime, synnerligen intressanta. Tydligen är intresset för Lord Dunsany fortfarande stort ty han ges ständigt ut och översätts både här och var, nu närmast i Finland. Jag har själv en samlingsvolym i att-läsa-hyllan, och nu är det dags att ge sig i kast med den! Ruby Gamgee The Tolkien Society of Sweden - hur det hela började I begynnelsen fanns endast Cosmos. Inte tomrummet i vilket Eru, den ende lät sin tankes barn sjunga. Inte heller den stora vida rymden genom vilken Earendil färdas med en Silmarill vid pannan. Nej, det hela började med en utgårda förening vid namn Club Cosmos. Två medlemmar i denna förening, Anders Palm och Gabriel Setterborg, satt och diskuterade vem som var den främste fantasyförfattaren. Anders vidhöll bestämt att ingen kunde mäta sig Robert E. Howard och hans episka berättelser om Conan barbaren. Gabriel log, tog fram en bok och frågade: har du läst den här? Boken var Sagan om ringen. Anders hade inte läst den, men han lånade den. Och i med denna enkla utlåning av en bok sattes en sten i rullning, en sten som definitivt inte har slutat rulla ännu. Anders blev eld och lågor. Han fick den briljanta idén att Club Cosmos skulle arrangera en fest med tema Midgård. Det var inte ovanligt att Club Cosmos arrangerade olika temafester, men ingen skulle väl kunna ana vilket gensvar det skulle få. Gabriel var inte med och arrangerade festen, men Anders fick med sig en annan vapendragare, Arne Sjögren. Inte bara medlemmar i Club Cosmos bjöds in, utan inbjudningar sattes upp lite här och där på Göteborgs Universitet. Alla intresserade av Tolkien inbjöds att fira Saurons fall på värdshuset den Gröna Draken den 25 mars 1968, där man för en enkel festgärd bland annat bjöds på ett äpple och ett stop piptobak... Intresset var enormt och en lång kö slingrade sig till puben på Kårhuset i Göteborg. Först i kön stod KG Löfvander. Alla festdeltagare skulle välja ett alias att spela. Först att välja tog KG namnet Vidstige! Anders kallade sig för Sine Nomine av Istari orden, och Arne för Gollum. Festen blev en stor succé, och när Vidstige, Gollum och Sine Nomine träffades någon dag senare beslutade de sig för att bilda en förening: The Tolkien Society of Sweden. Förebilden kom från The Society of Creative Anachronism samt The Tolkien Society of America som grundades Brittiska Tolkien Society grundades först TTS, som den svenska föreningen ofta förkortas, blev en stor framgång redan från starten. Sine Nomine flyttade visserligen norrut (där han i Fornost Erain några år senare var med och bildade en annan förening. Forodrim heter den.) men grundarna fick snabbt hjälp av Häxmästaren av Angmar. Häxmästaren bytte visserligen alias till Frodo, men det är inget som behöver förvirra oss mer än nödvändigt... Om TTS aktiva år kan man berätta mycket, och det får vi kanske möjlighet att göra i kommande nummer av. Ungefär samtidigt som Forodrim grundade ett län vid namn Mithlond, somnade The Tolkien Society of Sweden in, och det var väl ingen som trodde att det skulle vakna igen. Men så var det där med Cosmos igen. För Club Cosmos hade ännu några år senare börjat med regelbundna pubkvällar. Några glada Mithlonditer dök upp på dessa pubkvällar, i tron att de inte skulle göra något annat än att diskutera science fiction över en och annan öl. Men så småningom förstod de att mitt ibland dem satt pionjärer. Där satt Frodo, Elrond, Gandalf med flera och började helt plötsligt berätta historier om den gamla tiden. Det var svårt att locka några av dem att komma på Mithlondfester, men när Dryckesgillet skulle ha 5 en Inklingsskväll dök Frodo som en gång var Häxmästaren upp. Och efter att ha haft trevligt på flera Mithlonda tillställningar ställde sig denne Nazgûl upp och berättade att de hade räknat ut att The Tolkien Society skulle fylla fyrtio. Han undrade om inte Mithlond ville arrangera ett födelsedagskalas. Det ville Mithlond... Fredegar Bolger TACK! Ett stort tack riktas härmed till alla som hjälpte till med TTSfesten. Kök: Arthalion och Erion. Bar: Tar-Palantir och Arthalion Disk: Uinen, Spirea, Gil-galad, Mallenêl och Beléwien Servering: Fimbrethil, Brethil, Miauwë, Roac och Théodwyn Dekor: Grendel, Spirea och Gwindor Fika: Grendel och Fimbrethil Korv: Sam och Frodo Städ: Grendel, Roac, Tar- Palantir, Brethil, Elemmakil, Elrond, Gandalf, Häxmästaren I, Théodwyn, Beregond, Ruby och Arthalion Musik: Vidstige, Häxmästaren II och Roac Bildvisning: Théoden Har jag glömt någon är det för att jag är en mycket förvirrad hobbit. Fredegar Bolger

4 RAPPORT FRÅN THE TOLKIEN SOCIETY OF SWEDENS 40-årsjubileum Fyrtio år, en månad och en dag efter att det första svenska Tolkiensällskapet sett dagens ljus möttes medlemmar från det forna The Tolkien Society of Sweden (TTS) tillsammans med Mithlond inbyggare och tillresta från Forodrim för att fira. I ett lagom vårigt Slottskogen samlades gamla som nya Tolkienister. Det tog inte lång tid innan stämningen var på topp. På något sätt kändes det nästan omedelbart som om alla, oavsett ålder och sällskap, hade känt varandra lika länge. I gammal god TTS-anda serverade Frodo och Sam varmkorv när vi minglade och njöt av vädret. Efter en kort öppningsceremoni samlades vi i stugan för att beskåda avbildningar från förr. Furst Théoden, som var verksam i The Tolkien Society, visade bilder från tiden det begav sig. När det gäller stämning och galenskap verkar inte mycket ha förändrats, men antalet polisongprydda herrar var desto fler för fyrtio år sedan. Efter bildvisningen ledde Tar- Palantir ett mycket intressant samtal om Tolkiensällskap förr och nu. Samtalet hade säkert kunna hålla på hur länge som helst, men till sist var vi tvungna att avbryta för det, i alla fall enligt galahobbiten, viktigaste inslaget: taffeln! Taffeln inledes med ringversen - det var en mycket stämningsfull inspelning från forna tider. Därefter skålades, som sig bör, för subkreatören. Nästa skål var av det lite mer allvarliga slaget då den förste Häxmästaren av TTS skålade för alla vänner som lämnat utgård. Vi avnjöt en underbar förrätt och sedan tågade Mith- londs Grå Råd in. Rådet hade i sin stora visdom beslutat sig för att dela ut Nimloths kvist, till en av de närvarande gästerna, så Mithlonds Ceremonimästare fick den den stora äran att folkets jubel kalla fram furst Théoden, som blev både förvånad och rörd över utmärkelsen. Kvällen fortsatte med härliga anekdoter och historier från förr, glad underhållning och god mat. De tillresta Forodrimiterna höll en ambassad till TTS. Elrond berättade om när han ensam vandrade hem mitt inatten efter en fest mitt på en av Göteborgs paradgator med svärd i ena handen och fackla i andra. Baranor kontrade med en likande historia, men till skillnad från Elrond hade han inte stoppat trafiken utan blev själv stoppad av ordningsmakten. Faramir avslöjade hur han hade tagit med sig gillestänkande till en utgårda politisk organisation som också bygger på en rolig liten bok. Vidstige och Häxmästaren II underhöll med musik och sång, bland annat några stämningsfulla tonsättningar av Tolkiens dikter. Avslutningsvis lämnade Gandalf över en oskattbar gåva i form av en komplett samling av Långbottenbaldet (TTS medlemstidning) samt flera andra dokument - stämmohandlingar och inbjudan till Den Första Tolkienfesten. Som tack för hjälpen med att återuppväcka The Tolkien Society of Sweden ur dvalan kallades en ung hobbit fram och dubbades till riddare av Det Vita Trädet. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna namnet på hobbiten som förfärades denna titel vilken inte delats ut på månget år. Det konstaterades under dagen att The Tolkien Society aldrig lades ner. Detta resulterade i två saker. Dels började det redan pratas om femtioårsjublet och dels ansökte Vardamir om medlemskap. 6 Taffeln tog slut, det minglades och pratades och stämningen var verkligen härlig. Dryckesgillet fick nya medlemmar - från såväl Mithlond som från TTS och Forodrim. Natten gjorde till sist sin entré och en efter en vandrade vi hem, nöjda med tillställningen och fast förvisade om att sagan aldrig slutar skrivas. Fredegar Bolger Hälsningar till Mithlond från de forna medlemmarna i The Tolkien Society of Sweden Jag tror inte jag har haft så roligt sedan mitt 50-årskalas. Så fantastiskt att se så många gamla vänner tillsammans, många av dem har jag inte sett på kanske år. Häxmästaren I Som vanligt anser jag att det är jag (vi) som har störst anledning att tacka, men för all del... / / Det jag kommer att minnas bäst var nog annars Gandalfs grävande i kistan. För varje gång han böjde sig gled hatten lite längre fram tills han fick den på näsan. Obetalbart! Häxmästaren II Vårt hjärtliga tack till hela Mithlond för ett oförglömligt TTS jubileum. Väl planerat och strålande genomfört. Lothiriel & Eldacar Hej och tack för en härlig kväll i lördags! Särskilt hedersomnämnande till kocken. Faramir Mingelbilder från TTS 40års-jubel Bilder: Gwindor 7

5 RESULTAT POEsi- TÄVLINGEN Å TTS 40års-jubileum Under det av Mithlond och gamla TTS gemensamma avfirandet av TTS:s 40-årsjubileum som förening, förekom bland annat en poesi(!)tävling, vilket möjligen de som var närvarande kommer ihåg. Uppgiften var att sätta ihop en tvåraders fyrfotad jambisk 1 vers i Falstaff, Fakirs anda, d.v.s. i stil med den mest kända: Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift. Det exemplifierades dessutom med ett antal mödosamt ihågkomna dylika verser från TTS (plus ett par nya får vi väl erkänna). Dessa bifogas i slutet av denna artikel. De verser som passerat grovsållningen, dvs var läsliga samt hade versfötterna någorlunda i takt, följer i sammanställningen nedan. Några bidrag har redigerats något lite för att få det konsekvent eller passa versmåttet. Tyvärr var det ett stort antal bidrag som saknade uppgift om upphovsman/-kvinna, men det må väl utrönas med tiden? Speciellt vore det intressant att få veta vem som författat det vinnande bidraget... Jo, det var meningen att bedömningen skulle gjorts på plats senare under kvällen, men det var inte riktigt läge för det eftersom koncentrationsförmågan hos menigheten (inklusive domare) vid det laget hade blivit alltför nedsatt. Vinnande bidrag har vid enig bedömning av Aragorn(TTS) och undertecknad Häxmästare II (TTS) befunnits vara versen som börjar Kunden han tar..., vilken väl motsvarar alla krav på bon mot i geografiskt anpassad anda. Att samme/-a författare kör med smicker i ett par andra verser gör på intet vis saken sämre. Vinnaren kan efter avslöjande av identitet fortsättningsvis kalla sig Hovpoet av såväl Minas Tirith som Minas Morgul. Domarkollegiet gratulerar! Ett hedersomnämnande går till Zigil, som så när hade skaffat sig en arbetsseger med ett större antal bra verser, men det gick tyvärr inte att tävla mot det vinnande bidraget. Kommentarer och protester välkomnas och kommer naturligtvis att på intet sätt påverka resultatet. Häxmästaren II (TTS) 1 Man kan här med viss rätt invända, vilket också gjordes, att man borde benämna detta fyrfotad trokéisk vers. Eftersom de flesta raderna börjar och slutar med en betonad stavelse, kan det i dessa fall vara detsamma om det är en jambisk vers med borttappad obetonad första stavelse eller en trokéisk med borttappad sista stavelse, men det medges att det är vanligare att orden betonas som trokéer. Publicerade bidrag: Sauron, liten enögd gnet borde sättas på diet. Minas Tirith det är sta n som är byggd som en krokan. (Beregond) Orchen slogs vad han var värd. Fälldes dock av alvens svärd. (Elemakil) Angmar är ett mysigt ställe. Häxmästarn en mysig sälle. Aragorn med sin gitarr ger hos Rohans jungfrur darr. 8 TTS, en bra förening; har den något mål och mening? Självklart har den något mål: Grillkorv vid ett osigt bål. Gandalf har ett väldigt sjå. Jobbar så hans hatt blir blå. Kunden han tar vin och kir. Bartendern Tar Palantir. Entiskan i Slottskogsparken kryper Fangorn under barken. Enten är nu fyr och flamma. Brandkår n kommer med det samma. Enten, han är ganska bladig. I längden blir han också tradig. (Gilraën) Grendel har en lurvig svans. Finare finns ingenstans. (Grendel...!) Arda! Så herr T han tänkte. Pennan raspa, stjärnor blänkte. Fangorn irrar ibland träden vill. Saknar vidjeviga Fimbrethil. (Fimbrethil...?!) Alver, spindlar, annat knytt; Se, så tjusig dräkt jag sytt! (Theodwyn...!) Aj! Vem har lagt ut en tagg här? Säkert den där Otho Bagger! (Otho) Dvärgen slåss och alven träter. Enten spånar, hoben äter. Gollum djupt i glaset tittar. Ramlar i - och fisken hittar. Gollum plaskar runt i gölen. Säg mig, vem har tagit ölen? (Malbeth) Alvens sånger skär i märg. Önskar att han var en dvärg! Balen lyses up av lykter(!) Dvärgen dansar inte nykter. Dvärgen kan du kalla kort Därpå går du hastigt bort... Fangorn hatar yxans hugg. Ser på dvärgen lätt i mjugg. Ingen slår en dvärg i strid! Kanske nå n... men det tar tid! Långisar har ingen koll... Kliar huv et, fattar noll. Ofta ses hur dvärgen skrattar åt ett skämt som ingen fattar. Snabb och stark och rådjursskygg. Dvärgakvinnan är så snygg!! Tusen dvärgar - tusen skägg. Fullt av smulor, öl och ägg. Vax och hyvel håll tillbaka. Riktas ej mot dvärgens haka! Xtra mycket öl till dvärgen, så han inte tappar färgen. Överallt där dvärgen är, är han till ett stort besvär. Zigil skriver sång på rim; väntar på en check från STIM (Zigil) Gamla TTS-verser: Aragorn med svärdet fäkta Aj, där rök en alv. Ursäkta! Barad-Dûr helt snabbt blev rivet Byggtillstånd blev aldrig givet Cirdan byggde båt av nät Hade svårt att få den tät. Denethor uppå sin fyr Ligger säkert än och pyr Elrond i sitt hemlighus Har en stol med mäktigt brus Fangorn kollar sina fötter Söker efter sina rötter Gandalf runt i skogen skubbar Sätter fyr på trän och stubbar Hoberna, ett ynkligt släkte Knappast upp till naveln räckte Isengård, bak enters kö Ligger numer i en sjö 9 Legolas, vår käre alv Tager sig ibland en halv Palantir, en konstig TV Skelar man så ser man breve Radagast, den gamle hippien Snackar allra helst med Pippin? Saruman i tornet klättra Orchen måste han förbättra Utbyggdsjägarn ganska knall Kan ej skilja gran från tall Yohoho i gruvans djup Balrogen tagit sig en sup Av en gammal TTS:are påmindes häromsistens undertecknad om följande vers: Uti Lorien det sköna går Galadriel med bröna 2 2 Härvid avses självklart Lembas!

6 Svar på Sauronintervjun. har fått in flera engagerade brev efter interjuvn med Sauron Gorthaur. Vi väljer därför att publicera några av dem. Hr. Gothaur må vara en skicklig administratör men jag måste få påpeka att flera projekt under hans ledning gått i stöpet. Framför allt den pinsamma historien rörande kriget mot Númenor och kung Ar-Pharazôn där hans motståndare ju visade vart det berömda skåpet skall stå kommer ju på tanke. Minns också fadäsen med Isildur och en viss ring. På senare tid har ju dessutom många av hans närmaste män hoppat av. Mest markant här är väl hans f.d. underhuggare Sarumans beslut att starta eget häromåret. Vi ser inte att hans ledaregenskaper skulle vara av den kvalitén att det lockar oss att ingå ett avtal med honom. Bl.a. på grund av detta tackade våra upplysta ledare nej till den uppköpsplan Hr. Gothaur nämnde i interjuvn. Tack, men nej tack Sauron. / Beregond, vpl Gondor Sauron är jätedum! Ja har jåbat för honom i flera år ock allrig fått ett endaste litet tack för alla äckliga alver ja dödat! Han har ingen kontakt me oss grabbar på marken längre utan sittär bara där uppe på sitt kontor å representerar medan vi får slava och slita! Tack för mej. /Upprörd orc Jag tycker Sauron gör ett bra intryck. Vi behöver fler resoluta ledare som kan fatta svåra beslut när situationen så kräver. Framför allt tycker jag om hans diaboliska idé att tillåta fackföreningar på de lokala arbetsplatserna. Det är ett ypperligt sätt att splittra arbetarpacket på. Så handlar en sann ledare! /Gothmog, platschef Minas Morgul och underpostmästare K.G. Bevakar... Småfolket Vi kan kalla honom Grishnak, fast egentligen heter han något annat. Grishnak är en av tals orcer i Saurons armé som befinner sig långt hemifrån i ett krig han inte helt förstår. Tack vare ett exeptionellt kontaktnät har jag fått en interjuv med Grishnak. Vissa namn har av säkerhetsskäl blivit ändrade. Grishnak hälsar mig med den buckliga hjälmen på sned, något som ser ut som en svans hängande ur ena mungipan och höftskynket på glid under den expanderande magen. KG: Om du skulle börja med att berätta lite om dig själv. G: Aah, ja heter alltså Grishnak å e fotsoldat i Saurons 3:e armékår. Detta är typ min tredje vända ut och de e lika kul varje gång! KG: Vad var det som gjorde att du gick med i armén? G: Höhö, du har inte varit i Mordor på ett tag va..? De vet väl alla att alla måste gå me i armen juh! Själv så blev ja väkkt en morron av att ja fick en påse över huvvet å en smäll i skallen å sedan vaknade ja.. nånstans... Å jag är välldit välldit tacksam! Grishnak tittar sig nervöst omkring. KG: Hur är det att ligga ute i konstant krig? G: De e grymt! Man knallar en bit, döar några alver, gräver en grop å knallar lite till. KG: Kan du berätta om första gången du dödade någon? G: Aahh, det va faktiskt inte en alv utan min kompis Rushguk! Han hadde norpat min klubba så ja låna en av en kompis å slabba te honom rätt i fejan HAHAHA! Du skulle sett vikken platt nuna 10 han fick dårå! Som om han sprungit in i en vägg! HOHOHO. Ja du milde va skoj vi hadde ja å Rushguk Grishnak skrattar så tårarna sprutar. G: Oj, oj, oj. Där väckte du nåra gamla goa minnen till liv! KG: Jag förstår att du har förlorat många vänner i kriget. Grishnak ser allvarlig ut en stund och sträcker lite på sig. G: Ja, det är tyvärr en tragisk konsekvens av alla krig. Det finns ju inga vinnare, bara förlorare som delar smärtan och tragedin i det absurda vansinnet... pppffftt!! HAHAHA, där lura ja re allt! De e la inte mitt problem om nått pucko inte kan akta sej för en fjantig alvpilsfjant! De lämnar ju bara oss i äliten kvar hehe... Orc eller grönskinn? Grishnak börjar här dräggla okontrollerat och måste avbryta en stund medan han torkar av sig på en kamrats höftskynke. KG: Har du någon gång blivit skadad? G: Nä jag har fakktist allrig blivit skadad. De e konstigt eftersom ja allti är den som e först ut på fältet när anfallen sker... Grishnak vrider och vänder sig lite okonfortabelt vid frågan. KG: Men alla de här märkena på ryggen då, vart kommer de ifrån? Det ser ut som ärr ifrån... pilspetsar... G: TYST ME DEJ! TYST SÄJER JA! DE E FRÅN.. ehhh... från... FRÅN SCOUTERNA! Just de, scouterna! Jag var Nazgûlscout när jag var liten... knopar å barkbåtar å sånt där... Jag tittar skeptiskt på honom men han verkar inte vilja prata mer om hur det kommer sig att han bara har ärr på ryggen så jag fortsätter intervjun. KG: Vad säger du till dem som säger att de komplexa strömningar som genomsyrar de olika orcfraktionernas motivation för krigföringen är ett tecken på fundamental förvirring hos sagda ras? G:.öhhh, va.? KG: Har ni några oskrivna regler i krig? G: Nä inge mer än de tre gröna reglerna då. KG: Gröna reglerna? G: Aaah.. Regel 1: Gröna varelser som bär vapen är heliga allierade.. Regel 2: Gröna varelser som bär vapen ska kallas för orcer eller grönskinn Regel 3: Alla andra livsformer e enbart boskap, byte, verktyg, transportmedel, slavar, mat eller måltavlor. KG: Djupt... KG: Vad tycker du om era befäl? Är de bra? Grishnak flackar fram och tillbaka med ögonen och svarar med monoton och tydlig röst. G: VÅRA BEFÄL ÄR YTTERST DUGLIGA OCH KOMPETENTA INDIVIDER SOM PÅ ETT MYCK- ET ANSVARSFULLT SÄTT LEDER OSS TILL FRAMGÅNG EFTER FRAMGÅNG! VÅRA BEFÄL ÄR VÅRT ALLT. VI ÄR BEREDDA ATT OFFRA OSS SJÄLVA FÖR VÅRA BEFÄL! LEVE DEM! LEVE VÅRA BEFÄL! Han illustrerar sin lojalitet genom att knacka sig på sidan av hjälmen med en benigt pekfinger och flinar dumt. KG: Hur är stödet hemifrån? G: Asså, vi får ju inga brev å så, men vi har ialla fall inte fått korv! En AD&D veteran vet hur det går till. 11 KG: Ok... skulle du kunna berätta hur kriget går? G: De går görabra! Vi har grävt massa gropar å dödad alver och massor me kaniner å dumma björnar å annat som rör sej! KG: Jag tänkte närmast i det stora hela... G: Eh, nu fatta ja inte va du mena... Vaddå hela? Min schasse säjer att kriget går bra å han juger allrig! KG: Nä det blir nog bra med det. Skulle du vilja hälsa något till de där hemma? G: Ah, då vill ja hälsa till Azog IV och Bolg VII, ÖÖÖÖÖÖ!!! MORDOR KLASS 79 ÄGER! Sen vill ja hälsa till Lugdush, DÖÖÖ DIN TJOCKIS! DU E SKYLLDI MEJ EN MOCKASIN FRÅN FÖR- RA ORGIEN DIN LILLA SKIT! Å JA SLÅR VAD OM ATT DE VA DU SOM NORPA MIN BÄRS I BAREN PÅ ORTHANC FÖRRA HÖSTEN! PASSAR E GRABBEN, JA VET VA DU BOR! Grishnak tittar på mitt lilla bläckdon. G: Va e de? E ja i palantiren nu? HEJ MAMMA! TITTA PÅ MEJ! JA E ME I PALANTIREN! Just när intervjun närmar sig sitt slut hör jag plötsligt ett väldigt oljud närma sig. Jag vänder på huvudet och får se en trupp alver komma rusande emot orcernas läger. Förvisso har jag ett legitimt skäl till att befinna mig här men föredrar ändå att hålla mig på diskret avstånd från stridens hetta. Jag smyger således diskret undan med långa kliv bort från orclägret. Det sista jag ser när jag tittar mig över axeln är Grishnak i full reträtt med en pil inborrad i ryggen... K.G. Orodduin Frilansskribent

7 Konsten att gå på riksmöte Följ med, följ med på vandringsfärd i vårens glada tid! En vårdag i april, den tjugonde dagen i månaden, möttes under muntra tillrop Mallenêl, Meadow, Théodwyn, Miauwë, Tar-Palantir, Fimbrethil, Fingons son, Baranor, Lina och Elrond (TTS) alla iförda kläder för en vandringsfärd. Under vår stigfinnare konungen av Númenors erfarna ledning styrde vi stegen från det mytomspunna Utgårds larmande Marklandsgata till gränsen av Änggårdsbergen. In skogen bar det, där träden ännu inte vecklat ut sina löv men vitsipporna stod i full blom, en mängd och prakt som var bedövande för våra sinnen. Vi gick över stock och sten, genom snår och över bäckar. Vi iakttog och pratade om allt från botanik till lingvistik och stannade ibland upp för att välja väg. Upp längs en ås bar det. Vi nådde högre höjder och till sist Botaniska Trädgårdens grind. Vi trädde genom den och befann oss med ens i trädgårdens japanska del (Japan kan man läsa om i Sagor om Utgård, del II). Vandringen var med detta över, men jag tror jag talar för oss alla som var med: Detta gör vi väldigt gärna om! Så tog vi oss upp till bergets topp, berget mitt i Botaniska Trädgården. Där hade ännu fler mött upp till månadens riksmöte. Regenten var där och skänkte glans åt mötet. Somliga bar solglasögon (en utgårda tingest vars syfte är höljd i dunkel). Tingsmästaren hälsade oss å tingets och gillenas vägnar välkomna till en sammankomst som bland annat hade till syfte att ge en bild av rikets rika flora av gillen. Det är inte klokt vad mycket skoj man kan göra i Mithlond! Hur ska tiden räcka till? Det är bara att bita ihop och komma igen. Medan vi lyssnade på gillespresentationerna och småpratade på mithlondiskt vis tog vi för oss ur medhavda korgar med mat och dryck. Mina hobbitgener väcktes genast till liv och i vårsolens glans lät jag mig väl smaka av så mycket kakor jag kunde komma över. Rekommenderas! Timmarna gick och vi tog sedermera en stillsam promenad ner till trädgårdens mer låglänta områden, för att till sist skiljas åt med kramar, leenden och outtalade löften om att snart ses igen. Gil-galad Mingelbilder från aprils riksmöte Fingons son Raka spåret till ditt nya jobb! Dryckesgillet söker folk och fä till baren på Höstgille XVIII under fredag och lördag. Vi söker dig som: förstår orciska sent på kvällen orkar lyssna på alviskt fyllesnack samt tycker det är kul att blanda drinkar och se gyllene droppar skumma Är du den vi söker? Hör av dig till Miauwë via mailantir Miaüwë Vet du vad det här är? Förstår du det säger? vad Då är du kvalificerad för baren! ANSÖK IDAG! Bilder: Gil-galad, Gwildor Manus stopp för nästa ET är 15/6 U.T.! Skriv till 12 APPEll från Skrivar- och Arkivarieämbetena Inbyggare! Ett gigantiskt projekt håller på att ta form - The Complete History of Mithlond i 12 band (eller, ja, nått sånt...)! Skrivaren har i alla fall i sin <insert passande adjektiv> beslutat sig för att sammanställa Mithlonds ärofyllda historia i digital form. Detta sker genom s.k. scanning av samtliga dokument Skrivaren kan få tag på till s.k..pdf-format. Efter att ha scannat in hela skrivarens privata arkiv på ca 150 enskilda dokument och påbörjat sammalunda arbete på hela Mithlonds arkiv kan det konstateras att ävensom arkivet är massivt saknas dokumentation. Det är där DU, bäste inbyggare, kommer in i bilden! All hjälp som kan ges i detta arbete mottages med tacksamhet! Primärt önskas sådan hjälp i form av enskilda inbyggares mithlonda dokumentation. Råds och gillesprotokoll, planeringsskisser och mötesprotokoll för höstgillen, nyårsfester, ceremonidokumentation, privata skisser på tankar och ideér som kanske aldrig genomfördes etc. Som exempel kan nämnas att det från de Ar-Pharazônska arkiven inkommit material som manus för LRPt på Höstgille 1, manus på teaterframträdandet vid Gil-galads dubbning på ALV 92, brevkorrespondens mellan MMM, Forodrims Stora Råd och Forodrims spelgille Mth Garabargian då de senare stämde MMM, välkomsttal från Kronbanketten 94 etc etc etc. 13 Det är nu vår förhoppning att just du kan hjälpa till med att komplettera Mithlonds historia i mesta möjliga mån! Allt material mottages med tacksamhet, både fysiskt och elektroniskt i de format som existerar! Elektroniskt material skickas lämpligen till eller på cd till Ar-Pharazôns utgårda adress (samma som s). Fysiskt material skickas också till Ar-Pharazôn på samma adress. Allt dylikt material kommer att behandlas ytterst varsamt! Tanken är att när det finns en någorlunda komplett dokumentation skall denna publiceras antingen på väven eller i dvd-form för att samtliga inbyggare skall kunna källforska och få fram specifik information om olika skeenden i Mithlonds historia. Kursen är lagd, nu behövs bara input för vår output! Ar-Pharazôn Skrivare Vardamir Arkivarie

8 Hörde jag skål?! DGs årliga helgdag slog som planerat åter in den 6:e april U.T. Huh? kanske den oinitierade undrande uttrycker sig. Årsdagen av Zekes grundande svarar den insatte. Ahhhh... svarar den oinitierade. Nåja, DG Berra och DG Sponk hade i alla fall infunnit sig på Bishop Arms för att minnas denna högtidsdag i all den prakt DG kunnat uppbåda... Efter högläsning av DG Berra ur den finkultur som upplyser om dylika saker samt lyssnande på densamma av DG Sponk börjades det att konsumeras öl. DGGG var med i anden genom att bjuda på en ESB till de församlade, bravo! Under mötets gång granskades åtskilliga gamla ceremonidokument från länstiden och från båda sidor av befrielsen under stora utläggningar om dess betydelse. Massiva manuskript från t.ex. LRPt på HGI och skådespelet då DGGG dubbades i Forodrim granskades men också andra dokument som manuset till den första Laurelinutdelningen på Bohus fästning. Öl ÄR kultur! Efter ett par öl dök även DG Svammel och strax efter DG Whiskas upp och konversationen blev än livligare. Kvällen avslutades med att DG Sponk försvann nånstans i mörkret och det kvarvarande triumviratet konsumerade pizza och vin hemma hos två av de nämnda. Myyycket trevligt. DG Berra Konst och Hantverksgillet studerar Den 16/4 möttes några flitiga bokbitare på Café Blue Mountain för att prata om hantverk och konst i studielitteratur. Samtalet var givande och när det mer uppenbara hanverken var avverkade kom vi in på de som finns mellan raderna. Exempelvis bär de flesta kläder även om man aldrig möter en skräddare och krus, kärl etc fast ingen kunde minnas huruvida en krukmakare är inblandad. Den stora frånvaron är målad konst, däremot fanns bildbonader och skulpturer. Vidare diskuterades huruvida gillet borde bedriva verksamhet i form av studiecirkel för att få låna lämpliga former av lokaler. Detta kommer tas upp igen när fler kommer. Fimbrethil Gillesmästarinna LJUSEFEST - SNART... Gör er redo får årets Ljusefest! Det storslagna evenemanget kommer att äga rum på Midsommardagen, (dvs 21/6 U.T), i form av en rejäl grillfest i goda/onda vänners lag! På kvällen blir det ytterligare gamman på oidentifierad plats. Mer info följer på mithlonds mail. 14 Arthalion I the shade of the tree Den 11/5 besökte Konst och Hantverksgillet en smyckesutsällning av Mari Ishikawa på Galleri Hnoss (Konstepedemin). Det var en vacker solig dag och undertecknad, Gil-galad, Grendel och Ulrik Beldinson tog oss upp på höjden till Galleriet. Utsällningen var liten, men naggande god innehållandes ca 25 smycken in form av ringar, halsband och armband. Hon skapar genom att avgjuta saker hon finner i naturen, med ett vackert resultat. Spröda löv som frusna i sin form. För er som är nyfikna ligger nog artikeln kvar på GPs hemsida: jsp?d=121&a= Fimbrethil Gillesmästarinna Bygg ditt eget vikingatält! Detta är en öppen förfrågan om vilka som skulle vara intresserade av att bygga sig ett vikingatält, dvs ett trekantigt tält med eller utan snidade huvuden. Dessa går att göra i många olika storlekar beroende på utrymme man vill ha. Work shopen är i två delar: ett planeringstillfälle där storlek och design bestäms och en helg där det byggs. När intresseunderlag är inkommet, kommer de intresserade bli kontaktade med förslag på datum och en grov kostnadskalkyl. Anmäl ert intresse på webben och i undantagsfall till mig, endast skriftlig anmälan beaktas. Sista anmälningsdag är 30 maj. Fimbrethil Gillesmästarinna KoH Välkommen till rixmöte Langomeldor, vapenträningsgillet inbjuder stolt till Rixmöte i Slottskogen. Vi tränar strid under överinseende av GM Calenstel och äter, umgås och spelar kanske lite kubb eller annat. Ta gärna med lite extra till picknicken så att alla kan bjuda alla för extra trevlig stämning. Den som äger ett silvertejps- eller latexvapen får gärna ta med det så att fler får träna samtidigt. Var: Azaleadalen i Slottskogen (vid dåligt väder förflyttar vi oss antagligen till STUDS, se vidare information om exakt lokal). När: Lördag den 31 maj, från klockan Varmt välkomna, Calenstel Ondolindello Gillesmästare Langomeldor Mithlond på boken dag i Borås Egentligen började allt på fredagen 16 maj, då Borås nya staty avtäcktes: En jättestor staty av sagofiguren Pinocchio. Därefter började Borås kulturvecka och på lördagen vad det bokens dag, då Mithlond slog ett slag eller två för våra egna favoriter bland sagofigurer. Göteborgsvarvet hade fräckheten att stjäla några Mithlonditer men de grå hamnarna hade ändå ett starkt startfält i Borås. Där var Arthalion och Beoni, Eldwyn och Alice, Erion och Spirea, Gwindor, Uinen, Timjan och Zigil mitt i centrala Borås. Eftersom arrangörerna (Mitt i Borås) var mycket glada över att Mithlond skulle närvara så hade man placerat oss nära händelsernas mitt och alldeles jämte Borås Tidnings bord.en normal plats för företag/organisation var 3x3 meter men platsen som Mithlond fått var mer åt 10x15 meter. Tack vare detta skapades ett litet Mithlond-land. I centrum var vårt bokbord med Tolkien-böcker från Sci-Fi tillsammans med smycken och fika. Fikat var dock gratis. Kommer man och besöker ett litterärt sällskap skall man väl få en kopp te? Vidare hade vi en extra paviljong där t.ex. Timjan handarbetade och Spirea skrev Tengwar. Så hur kan vi utvärdera dagen? Blev det några nya Mithlonditer? Tja, det vet vi inte, men åtskilliga personer kom och pratade med oss och en hel del foldrar delades ut. Vi sålde Tolkien-verk för över 800kr och Borås Tidning lät oss förstå att om vi tänkte ha picknick i Borås i sommar så vill de gärna komma förbi och ta lite bilder. Ett jättetack till alla som var med och två korslagda fingrar för framtiden! Zigil Son av Gabil Utrikeskanslern tipsar! Läs artikeln om Lord Dunsany!, en av de största fantasyförfattarna! Besök sedan för en fullständig Dunsanyupplevelse! Klicka! Läs! Förundras! Ruby Gamgee 15 Traumakväll för en förlorad generation En gång för länge sedan höll MMM med förvånansvärd regelbundenhet s.k. Wackonights TM. Det är dax att återigen uppleva denna gamla tradition! Nypremiären kommer dock bli en Wackokväll på det att deltagarna inte skall bli för skrämda av temat och mörkret i kombination då temat denna gång är... VILSE I PANNKAKAN! Har du inte blivit förstörd av Staffan och Vilse så kom och bli en av oss! Om du redan blivit förstörd av Staffan och Vilse, kom för lite välbehövlig chockterapi! Temat är ju oerhört magstarkt och ett visst medtag av starkare dryck för att svälja konceptet är rekommenderat. Sök er med förtroende till Ar- Pharazôns madrasserade golv den 9/7. Mer information och anmälan på väven... Åh nej, nu dillar han med maten Det finns inga röster i pannkakan Ät så du blir stor Säger far och mor Ar-Pharazôn

9

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Den förståndige och den dåraktige byggaren

Den förståndige och den dåraktige byggaren Den förståndige och den dåraktige byggaren Skriven av Peter Marshall Först framförd vid Children s mission 1994, Pennygate Evangelical Church, Birmingham Översättning och bearbetning: Michael Anderson

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade en morgon i mitt hem, jag bodde på landet i en liten by i riket Siltarp. Mitt hem bestod av tre rum där jag, mina sju syskon samt far och mor bodde. I samma sekund kommer

Läs mer

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken ~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken HEJ! Varje samling börjar med Goddag-sången och att tamburinen skickas runt och så sjunger vi för varje barn. Sen tar vi fram Tittut-påsen och skickar runt den så alla barn får

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer