NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka 9 2012"

Transkript

1 NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka Nytt på Minab Kinnabon Gunnar Martinsson blir Minabs nya samordnare, direkt från liknande jobb i Svenljunga. Jag har jobbat myc ket med villkor som gäller handel och näringsliv, säger han. Sid 3 Tommy Franzén med en del av Borås Wäfveris produktkatalog som hans företag nu köpt in. Gammalt arv i ny dräkt Franzéns textil hoppas kunna utveckla Borås Wäfveris produktkatalog som de nu köpt in. Möbeldesign ger jobb i Mark Kan man satsa på möbeltillverkning i Mark? Ja, varför inte. Här finns redan flera tillverkare. Sid 4-5 Klubb Markbladet Markbladet drar igång en kundklubb för alla företag i Mark. Lägg brickan på displayen nedan Sid Jag ville sälja på volym. Bra varor till vettigt pris, säger han. Det är mycket roligare. Så enkelt förklarar Tommy Franzén hur han tog steget från att vara anställd i en textilfirma till att bli sin egen. Men Franzéns textil är inte bara lagerförsäljning i containrar. Det är också utveckling av ett textilt arv. För ett år sedan köpte företaget upp Borås Wäfveris produktkatalog med allt från de äldsta till de senaste mönstren. Och tanken är inte att de ska ligga begravda i en byrålåda på kontoret. Målet är att vi ska ta fram ett exklusivt märke, säger Tommy. Läs mer på sidorna Illustration: Jonas Bohlin NÄSTA NÄRINGSLIV UTKOMMER VECKA 18, 2-3 MAJ

2 2 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Ungdomar i framkant men mycket måste bli bättre! Först, och som så ofta, så är det våra ungdomar i kommunen man kan glädjas åt, ungdomar som ofta är i framkant. Nu senast på den lokala UF-mässan på Kunskapens Hus. Gymnasieungdomar visade upp tjugotalet UF-företag. Ett resultat av ungdomarnas blod, svett och tårar i utbildningsuppgiften, men framför allt kreativitetet, lust, uppfinningsrikedom och viljan att på kort tid starta och driva ett företag på riktigt, det handlar om affärsplaner, marknadsföring, fakturering, exponering, försäljning, bokföring och momsredovisning, resultatrapporter och balansräkningar, helt enkelt att pröva på företagande. Stort tack till alla företagare i Mark som hjälpt till som rådgivare i de olika UF-företagen, genom er medverkan och kunskap hjälper ni ungdomarna att lösa uppgifterna på ett ännu bättre sätt och att bygga positiva bilder av Mark hos ungdomarna. Men mycket måste bli bättre Fler unga måste få jobb Fler av kommunens unga invånare måste få jobb. Totalt ligger arbetslösheten ganska still men det är nästan 1000 ungdomar i Mark som saknar ett vanligt arbete. Fler företag måste startas Förra året startades 179 nya företag i Mark, det är en liten minskning jämfört med 2010 (188). Det ger 5,3 företag per 1000 invånare i Mark, i riket är siffran 7,3 företag. Fler Markbor behövs Befolkningen minskade med 54 personer 2011, det är första gången på ett decennium som befolkningen minskade i Mark. Öka skatteintäkterna Kommunernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting, tror nu att tillväxten blir lägre i år än i tidigare bedömningar. För Mark innebär den senaste skatteprognosen 8 miljoner kronor i sämre resultat 2012 på grund av lägre skatteintäkter och utjämningsbidrag. Dra större nytta av läget Mark är en bra plats att på bo, plats 61 av landets 290 kommuner enligt tidningen Focus. Vi måste dra större nytta av vårt geografiska läge mellan Borås, Göteborg och Varberg. Använd översiktsplanen som utvecklingsverktyg Arbetet med kommunens översiktsplan (ÖP) fortsätter och är ett viktigt verktyg för att fortsätta att utveckla Mark, planen tar sikte på att kommunen ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar och kommer att kräva ställningstaganden i flera frågor, t.ex. kring lämpliga områden för vindkraftsparker. Mera bredband Den tekniska utvecklingen går fort men minst lika fort går företagens och enskildas användande av tekniken. Det behövs mer och snabbare bredband i kommunen. Bättre attityder till företag Attityder, attityder och attityder. Det är en viktig del i ett bra företagsklimat. Inom kort presenterar Västsvenska Handelskammaren sin minienkät bland en del av kommunens anställda, det ska bli spännande att se resultatet. Mycket kan bli bättre som sagt! Pelle Pellby (S) Kommunalråd Näringsliv Efter mörker väntar ljuset Eurokrisen slog till i somras och dess effekter är fortfarande tydliga. Några ekonomer tror på världsundergång, andra är evigt optimistiska. För Marks del betyder problemen i Grekland och några andra länder att man tvingats skära i den kommunala budgeten eftersom företagen säljer mindre, inte anställer tillräckligt och därför inte genererar skatt i den omfattning som behövs. Det är bara att hoppas att de kommunala neddragningarna inte skrämmer företagare och potentiella nya Markbor på flykten. Och så har Minab fått en ny samordnare/ chef. Efter en tids stiltje blir det nu full fart på verksamheten igen. Men det blir inte samma verksamhet som tidigare. Den styrelse som tillträdde i våras har under året arbetat fram en ny verksamhetsplan som får effekt på hur Minab bedriver sitt arbete. Den bärande tanken är att Minab nu ska vara mer synlig, mer öppen och arbeta mer för att lyssna och samordna näringslivet. Den nya samordnaren Gunnar Martinsson verkar vara just den person som Minab behöver, med både lokal förankring och stor erfarenhet av just samordning av näringslivet. Att han dessutom har vana av en kommun som har det ännu besvärligare än Mark (det vill säga Svenljunga) är bara ett plus. I korthet... Tips ger uppmärksamhet i media Näringslivet vill läsa mer om företagande i media. Vi i media skriver gärna mer om näringsliv. Där är våra intressen gemensamma. Men vi i media har ett problem. Vi vet inte allt som händer. En hel del lyckas vi klura ut, men tyvärr är det mest skandaler och tråkigheter för det kommer ofta ut de formella vägarna. Tips om kommande investeringar, nyanställningar, stora orderingångar och nya tekniska lösningar som leder fram till nya produkter eller effektiviserar verksamheten får vi där emot alldeles för lite av. Så snälla ni där ute. Ge oss uppslag till kommande artiklar. Var inte blygsamma. Det värsta ni kommer att höra från oss är: spännande, berätta mer. Tipsa REDAKTION: Redaktör: Direkttelefon: eller Markbladets expedition Fax Foto: om inget annat anges. HEMSIDA: E-POST: Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande. Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution. Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene. OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet! Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n. 45:-, ränta 18%. Upplaga: Ca exemplar. Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda, Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel. Ansvarig utgivare: Matz Hammarström Postadress: Box 113, Kinna. Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Plusgiro: Bankgiro: Boka din annons genom PromotionR, Marika Öjersson tel Trycksak

3 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Fler arbetslösa när konjunkturen vänder Krisen i den europeiska ekonomin syns nu i Marks arbetslöshetsstatistik. Men det ser inte alls så illa ut som 2009, säger arbetsförmedlingen. Det är fortfarande god inström ning av lediga platser, men framför allt ungdomar får inte plats på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten oro ar Idag är 16,1 procent arbetslösa, mot 13,3 för ett år sedan. Det är ett tecken på att arbetsmarknaden är instabil, säger Jonas Rydh och fyller i med att två till fyra Gunnar Martinsson blir ny samordnare för Minab. Det ska bli spännande, säger han. Efter en snabb rekryteringsprocess har Minab nu fått klart med en ny chef. Hans namn är Gunnar Martins - son och han kommer närmast från Svenljunga där han varit centrumutvecklare. Men han är en Kinnabo som nu kommit tillbaka till platsen där han började. månaders arbetslöshet för unga betyder mer än det gör för äldre. Svårast har de som saknar slutbetyg från gymnasiet. För dem finns nästan inga jobb alls att få. Den totala arbetslösheten är 6,8 procent mot 6,6 för ett år sedan. För de äldsta (50-64 år) har arbetslösheten gått ner till 4,9 procent under året. Minab har fått en ny samordnare Gunnar Martinsson Lokal kraft I arbetet med att hitta en samordnare har Minabs styrelse lagt extra vikt vid att per sonen har erfarenhet av handel och småföretagande och lokalkännedom. Båda dessa villkor uppfyllde Mar tinsson med råge. Jo, jag har jobbat myc - ket med villkor som gäller handel och näringsliv, säger Gunnar. Jobbet som centrumutvecklare är det senaste i raden av uppdrag. Tidigare har han varit ordförande i Nordstans företagarföre - ning och ordförande för Fem man huset, förutom att ha drivit uraffärerna Klock - mäster i Kinna och Göte - borg. Den nu 61-årige samordnaren har den erfarenhet som behövs för att hålla samman Minab och utveckla kontakterna mellan företagarna själva och relationen med kommunen och dess tjänstemän. Jag lärde mig mycket om samordning mellan olika organisationer, säger han och hoppas kunna föra över den kunskapen till Minab. Men fram till den 2 april, då han börjar på Minab, stannar Gunnar Martins son kvar på sin tjänst i Sven - ljunga. Ja, där ligger fokus ännu en tid. En ny roll Den nye samordnaren ska inte vara lika mycket vd som de tidigare cheferna, utan mer en person som håller samman företagen i kommunen. Gunnars roll är att vara ute och synas, prata etcetera, säger Minabs ordförande Rutger Bornefalk. DIAGRAMMET VISAR ANTAL ÖPPET ARBETSLÖSA JANUARI 2012 (615 PERSONER) och sedan 2009 i Marks kommun januari mars april juni juli september oktober december Illustration: Pia Tellstedt (MB) Arom-dekor stärker sin marknadsposition Arom-dekor stärker sin position på marknaden. Björketorpsföretaget Aromdekor stärker sin position inom bränslemiljö genom att förvärva Sven Calvén Tradings Sverigedistrubion av re duktionsmedlet AdBlue. Förbättrar miljön AdBlue an vänds i tunga fordons dieselmotorer för att katalysatorreningen ska bli bättre. Genom att tillsätta AdBlue separeras molekylerna i kväve oxiden och kvar blir kväve och vatten. Christian Lundell, vd på Arom-dekor, är nöjd över att företaget nu har distributionsrätten av AdBlue i Sverige. Enligt gällande Euro pa stan dard måste tunga dieselmotorer tillverkade efter 2006 vara utrustade med en separat tank för AdBlue kommer kraven att skärpas ytterligare och i dagsläget är AdBlue den enda tekniken som klarar de nya kraven. Därför ökar efterfrågan ännu snabbare, säger Christian Lundell i ett pressmeddelande. Företagets mål är att inom fem år vara ledande aktör på den skandinaviska marknaden. Arom-dekor kommer snart att flytta verksamheten till Lockryd i Svenljunga kommun. B KA UPPLEVELSE! E Kielkryss 29/4 3 dgr Bussen är med över till Kiel :- Osten, Cidern och Kvarnsillen 13/3 1 dgr...315:- EuroShopping 24/3, 12/5, 1/9, 27/10 m. övernattning 2 dgr :- Tyskland Shopping 25/2, 31/3, 28/4, 16/6 1 dgr...550:- Påskafton på Selma Lagerlöf 7/4 med dans till Elisa s 2 dgr, :- Tjolahopp Tjolahej 21/4 Astrid Lindgren konsert, Göteborgs Operan 1 dgr...425:- Harz 3/5 4 dgr :- Rhen, Mosel & Ahr 12/5 7 dgr :- Trollflöjten 16/5 Göteborgs Operan 1 dgr...725:- BUSSAR FÖR 9-76 PERSONER! Gränna & Visingsö 19/5, 16/6 1 dgr...650:- M/S Elfkungen 22/5, 5/6, 14/7, 4/8 1 dgr...695:- Dalslands kanal 31/5, 26/7, 9/8 1 dgr...695:- After dark 9/6 Malmö 2 dgr :- Läsö Skagen 13/6 3 dgr :- Toscana Mat & vin 15/6 10 dgr :- Alaska med Strömstad 7/7 1 dgr...695:- Treländerskryss 10/7, 6/8 2 dgr :- Bokas vardagar 9-16 För info & bokning , Vi tar dig vart du vill i Sverige, Norden och övriga Europa - Berätta för oss om dina önskemål, vi ordnar resten! Stralsund & Rügen 19/6 4 dgr :- Ladykillers 21/7, 12/8 1 dgr...650:- Skänninge Marken 1/8 1 dgr...350:- Berlin Ölfest 2/8 4 dgr :- Österrike 22/9 9 dgr :- Frankrike & Spanien 13/10 14 dgr :- Dagsnäs Slott 22/11, 25/11 1 dgr...695:- Julmarknad Lübeck 30/11 3 dgr :- Bokas vardagar

4 4 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka albin Haga soffgrupp, allt med avtagbart tyg, U-väv under. i Hyssna Vi ska ha så lite metall som möjligt i våra möbler. Så sammanfattas framgången för Marks största möbeltillverkare. Mango soffgrupp. VD Anna-Lena Knutsson visar runt i fabriken. Stolar travas i väntan på att göras klara. Sedan tidigt 80-tal är Albin i Hyssna helt inriktade mot offentliga marknaden. Det är en sektor som främst ser till kvalitet och inte så mycket till pris. Att konkurrera med lågt pris är näst intill omöjligt i Sverige idag. För det är både löner och andra pålägg för höga. Å andra sidan kan vissa svenska krav gynna verksamheten även utomlands. Miljöfrågorna är också viktiga och här ligger Albin i Hyssna väl framme. Det är positivt för oss när vi går ut på exportmarknaden, säger Anna-Lena Knutsson, vd, och hänvisar till kraven på socialt ansvar, kvalitet och miljö. Och det har då inte varit svårt att uppfylla de krav de ställer, säger hon. Dragspel och grammofoner Även om möbler alltid har varit i centrum har företaget fuskat i andra segment av marknaden. Kring tiden för andra världskriget tillverkade företaget både grammofonlådor och dragspel som en bisyssla. Senare var det den offentliga restaurangmiljön som stod i centrum. Det byggdes resturangstolar i mängd. Jag tror att våra stoler fanns på nästan varje pizzeria i Sverige, säger Anna-Lena. Och nu är det äldreboenden som är en viktig målgrupp. Här finns det, enligt Anna-Lena, ett uppdämt behov av inredning som är vacker och praktisk. Både för de äldre och för de som arbetar. Vi anpassar oss till de äldre, säger hon. Frilansande designer står för själva formgivningen men företaget har kompetensen att avgöra vad som fungerar i verkliga livet. Familjeföretag Det hela började 1920 när Albin Johansson tog sig an beställningsuppdrag till folk runt om i gårdarna. De kom med brädor som pappa gjorde om till möbler, berättar sonen Gustav Johansson, som är jämngammal med företaget och fortfarande tittar till verksamheten var dag. Efter Albin tog sonen Gustav över företaget. Idag drivs det av Gustavs barn Anna-Lena Knutsson, Sven-Olof Johansson och Lennart Johansson. Men om deras barn ska ta över är tveksamt. Vi har sagt att de skall pröva på något annat innan de eventuellt börjar i företaget. Vad som sedan händer får framtiden utvisa. Det kan vara svårt att göra ytterligare ett skifte, säger Anna-Lena Knuts - son som är vd idag. Intresse finns nog. Sonson - sonen Markus Johansson är frilansande möbeldesigner och har gjort en möbelserie åt företaget samtidigt som företaget producerar hans numera världskända stol Nest. Här fräses stolsdelar till för hand. Kaprifol Karm, armstöd som gör det lätt för äldre att resa sig upp. Hjul som underlättar att få in stolen till bordet. Svävande sits, högre sitthöjd samt avtagbart tvättbart tyg. Urinväv under. Samma stol fast med annat armstöd och med avtagbar ryggdyna Stolen Mint är här långt ifrån klar. Bara ramen är ihopsatt. Sven-Olof Johansson och Richard Sjögren planerar tillverkningen av en stol som ännu inte har tagits in i sortimentet. Ingvar Holmén vid glasslipen som gör ytan slät efter lackningen.

5 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Bröderna Lars och Anders Ohlson. Sittpuff ROUND samt soffbord BLADE. (Miljö från Guide Konsult i Västra Frölunda) Barstol EMA samt bordspelare BASE. (Miljö från Lehmann Shipping, Göteborg) Vår pappa jobbade på Albin i Hyssna så det pratades möbler varje dag där hemma, säger Lars... Med möbler i blodet Modell LOVE finns nu med i Gröna Listan / Design med Omtanke och uppfyller de miljökrav som Svanen ställer. Arbete och hobby går hand i hand för möbelkreatörerna och bröderna Lars och Anders Ohlson som driver det egna varumärket Keystone i sitt bo lag Ohlson International. De växte upp med möbel prat så ämnet har aldrig varit främmande för dem. Dessutom jobbar ytterligare en bror med möbler och inredning, men i Norge. Att ta steget till att skapa en egen firma låg därför inte långt bort. Men det betyder inte att det är lätt. Planerar väl, numera Idag handlar det mycket om planering. Om 2010 var året för försäljning var 2011 året då en ny katalog togs fram. Och 2012 gäller det att ta nya marknads andelar, säger Anders Ohlson. I år har de därför satsat på att vara med på Furni ture fair i Stock - holm, en av Sveriges viktigaste inredningsmässor. Vi blev erbjudna en bra monter i rätt sammanhang, säger Lars. Men vi har fått jobba hårt hela vintern för att bli klara, fortsätter han och skickar med ett tack till alla som stöttat dem. Resultatet var över förväntan. En riktig succé, berättar Anders. Trög början Så var det inte från början. Den första visningen ägde rum Då trodde de två att det bara var att ställa ut möblerna för att få uppdrag. Så optimistiska var vi, säger Lars Ohlson. De fick bra respons på flera idéer, men rådet att utveckla sina idéer för att skapa en helhet. Samma produkt skulle kunna an vän das på olika områden. Sedan dess har vi jobbat hårt med att ta fram produktfamiljer. Skeptiskt till nykomlingar När det är klart har strategin varit att packa in allt i skåpbilen och köra runt till arkitekterna för att visa upp möblerna på plats. Alla är skeptiska till nykomlingar, så det är guld värt att vi kan visa upp våra möbler för dem, säger Lars. Marknaden är tuff. Här finns allt och lite till, som de uttrycker det. Fast vi har lyckats klätta upp en bit, säger Lars. Liksom så många andra företag i Mark anger de flexibiliteten som skäl. Det kan förklaras med att de låter underleverantörer tillverka stolarna de tar fram. Och här kommer också förklaringen till deras varumärke. Keystone, det är den sista länken, slutstenen i ett bygge, förklarar Lars. Precis som vi. Offentligt är roligare Kraven idag är högre än någonsin. Möblerna ska inte bara hålla. De ska hålla länge. Men det finns för - delar. Offentlig miljö är roligare, menar de båda två. Vi får vara med från början och jobba med arkitekterna, säger Lars entusiastiskt Företagstäd Hemstäd med ett leende. Sju Sjöar vid en sjö i en skog sagolikt vackert. Konferens i underbar miljö! Är det dags att samla kraft, få energi och skapa idéer? Låt oss hjälpa dig. Mysigt pensionat med anor från 1700-talet. Här kan ni umgås, äta och sova gott med naturen in på husknuten. Kinna Borås Svenljunga Konferens, boende, fest eller bröllop!

6 6 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Karin Hedberg och Helena Jönsson har båda en bred utbildning inom textil, färg och form. Tillsammans driver de framgångsrika Ateljé Westragothia som väver liturgiska textilier till kyrkor runtom i landet. Foto: Lena Carlsson Kyrkotextilier som ett kulturarv På 1800-talet var de minst tusen, nu är de bara ett fåtal. Genom Ateljé Westragothia för handväverskorna Karin Hedberg och Helena Jönsson ett textilt kulturarv vidare. Deras gedigna hantverk ses i kyrkor landet över. För drygt 150 år sedan gick vävstolarna varma i var och varannan stuga i Mark. Över tusen kvinnor arbetade ihop sin brödföda genom att för hand väva tyger av de garner som de hämtat hos förläggaren. I industrialiseringens och den tekniska utvecklingens fotspår har detta en gång så utbredda hantverk gått ett dystert öde till mötes. Handvävningen är nästan borta nu, förutom vi på Westragothia och några till, säger Helena Jönsson. Från norr till söder Vant för hon varpen mellan trådarna i skapandet av det som ska bli en mässhake i damast. Det är handvävda kyrkotextilier som är Ateljé Westragothias affärsidé. Korkåpor, bårtäcken, mässhakar och kollekt - håvar det är bara några exempel på de produkter som med kunniga och omsorgsfulla händer tar form i en liten lokal i Kinna. De har hamnat i kyrkor från Kiruna i norr till Limhamn i söder. På hemmaplan finns Westragothias produkter i Tostareds, Surtebys, Hajoms, Skenes, Skep hults, Fritslas, Öxabäcks och Torestorps kyrkor. Helena driver företaget tillsammans med Karin Hedberg och så finns det ett par personer som jobbar extra. Verksamheten går på högtryck. De behöver knappt marknadsföra sig beställningarna kommer ändå. Det går bra för Ateljé Westra got - hia. Från dag ett har vi haft fullt upp att göra för två personer året runt, berättar Helena. Unika produkter Det var i början av 2000-talet som de blev tillfrågade om de ville ta över verksamheten, som då var förlagd till Skara. Så blev det och 2003 flyttades den till Kinna. Ett beslut ingen av dem ångrat. Sedan dess har de möjlighet att ägna sig åt sin stora passion handvävning på heltid. De beskriver ett yrke med Handvävningen är nästan borta nu, förutom vi på Westragothia och några till... bredd från formgivning och hantverk till montering, kontakter med kyrkorna och koll på symbolspråket. Det är viktigt att mönstren och färgerna blir de rätta. Och varje produkt är unik. Det gör att det här jobbet aldrig blir långtråkigt, säger Karin Hedberg. Avtryck i historien Karins favoritteknik är röllakan och hon skapar gärna stora kormattor där friheten att använda olika mönster och starka färger är som störst. Att väva in mönster i tyget i handvävstolar är en utmaning. Det är det också att öka intresset för vad de håller på med. Det är viktigt att barnen i kommunen känner till vår historia, menar Karin. Hon önskar att fler fick upp ögonen för den för Tygriket så typiska traditionen. Själva gör de ett varaktigt av - tryck i historien, då reglerna anger att textilier som en gång kommit in i en kyrka är där för att stanna. Att de produkter som de tillverkar beräknas hålla i alla fall upp - emot 75 år beskriver de som en hisnande känsla. Det är roligt att få väva för framtiden. Likaså att det fortfarande finns en efterfrågan på den här typen av kvalité, säger Karin Hedberg. Lena Carlsson

7 Välkommen in till oss i våra nya lokaler i Kinna Vi på Swedbank Sjuhärad finns för dig både som privatperson och företagare. Vi förenklar din vardag med rationella tjänster och anpassade lösningar inom Bank och Försäkring. Välkommen in till oss på Boråsvägen 33 i Kinna! Bank & Försäkring

8 VI KAN TRYCKSAKER! TRYCKTA BÖCKER Hård- el. mjukinbundna. Egen produktion! Modernt tryckeri lokalt i Skene Genom att gå direkt från digitalt underlag, utan filmer, kemikalier och tryckplåtar, till färdigt tryck sparas både tid, pengar och miljö. Gör ni fortfarande provtryck? Vi kör inga provtryck. Det ni får av oss är ett riktigt tryckprov på rätt papper så som din färdiga produkt kommer att se ut. Vilket behov har du? Nedan kan ni se några få exempel på olika trycksaker som produceras mycket hos oss. Men vi gör även mycket mer än dessa. Utmana oss! D D Produktblad Säljbrev, direktreklam, informationsblad eller flygblad är ett enkelt sätt att snabbt visa upp vad du gör. Gör som många av våra kunder, håla dem och skicka ut en pärm till er kund som ni snabbt kan hålla uppdaterad med de senaste nyheterna och priserna. Pärm med din logo på är snyggt och proffsigt, självklart fixar vi även detta till er. Kuvert Kuvert trycks oftast i en eller flera dekorfärger alternativt fyrfärgstryck. Om du använder dig av en tryckfärg så behöver kostnaden på trycksaken inte bli dyrare än vad du redan nu betalar för otryckta kuvert. Vykort Vykortet är ett trevligt och kostnadseffektivt sätt att skicka ut information på. Formatet fungerar även utmärkt till exempelvis direktreklam och inbjudningar av olika slag. Genom variabel tryckteknik kan vi trycka adresser direkt på dina vykort. LAYOUT & ORIGINAL Behöver ni hjälp att skapa original? Vi sköter det åt er så att ni kan göra det ni är bäst på! D F Visitkort Visitkortet är ett viktigt säljverktyg som säger mycket om företaget och varumärket. Visitkortet är ett bra sätt att öppna dörrar till de riktigt goda affärerna. Förutom visitkort trycker vi kuponger, medlemskort, rabattkort, stämpelkort, biljetter och presentkort i kostnadseffektiva upplagor. Foldrar Grunden är ett lösblad med ett eller flera vik. Perfekt till en säljande företagspresentation, meny eller produktinformation. Broschyrer En broschyr är mer än sex sidor. Kan nu även tryckas i små upplagor tack vare den digitala tekniken. Reklampennor Reklampennor har idag utvecklats till en allt större del av företagens reklaminvesteringar och är idag en självskriven produkt för att sprida sitt budskap och ytterligare stärka sitt företags profil eller varumärke. Vid beställning av reklampennor från oss så kommer alltid produkt och tryck från samma ställe, vilket borgar för hög säkerhet både när det gäller kvalité och leveranssäkerhet. Tel: Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Lokaltidningen Markbladets entré.

9 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Ovan: Operatören Markus Andreasson med en form som ska bli ett badkar när det är klart. Vänster: Susanne Svedberg visar runt i fabriken. Faiber bygger ambulanser I trettio år har Faiber plast utvecklat kompositmaterial här i Mark. Vårt material kan ersätta mycket annat, som rostfritt, säger vd Susanne Svedberg entusiastiskt. av plast Kompositmaterial, eller plast som många säger, har inte det bästa ryktet idag. Många tänker tillbaka på trasiga plastdetaljer från förr. Men så behöver det inte vara. Noga med kvalitén Komposit är ett hållbart material. Genom processerna i fabriken skapas delar som har en hög kvalitet. För att undvika skruvar och nitar limmas alla delar ihop. Utmaningen nu är att få tillverkare att se att det finns alternativ till metall. Ett alternativ som både är lättare och starkare. Susanne visar upp en robotarm för postens sortering som väger två kilo. Först hade den en av järn som vägde 40 kilo. Sedan bytte de till aluminium och den vägde 20. Och vi gör den här. Robotarmar ger dock inget eko bland konstruktörer och formgivare. Det hoppas de att deras nya ambulanskaross ska göra. Då vågar fler haka på, säger Susanne. Plast har haft dåligt rykte men det håller på att vända. Men Susanne Svedberg känner fortfarande av att det finns en rädsla hos många. Kunderna de har idag kommer till dem för att de har hört ryktet. Vi har varit ganska bortskämda, säger hon. Gör allt och lite till Kompositen är ett material som kan formas nästan hur som helst eftersom man gjuter det. Faiber plast tillverkar sina egna formar från grunden och kan anpassa tillverkningen. Med dagens teknik kan man också färga materialet redan i tillverkningen. Då behöver man inte måla så den gula ambulansen är gul även om den får en repa. Satsar på kompetens När krisen slog till 2009 drabbades Faiber plast hårt. För att utvecklas som företag satsar de på kompetenshöjning. Det gör att personalen blir mer motiverad när alla får känna att företaget satsar på dem. Det gör också så att företaget står bättre rustat för att möta framtidens krav med alla certifieringar som finns. Okänd huvudperson Låt oss nu inte glömma företagets huvudperson: Lars Perbo. Som främsta utvecklare och ägare är det han som står bakom företaget, även om han själv inte driver detsamma. En ovanlig men lyckosam konstruktion av ett företag Fibermattorna som de ser ut innan de lagts i en form och behandlats. Fiber kan även sprutas på eller injiceras. Ambulanskaross i plast ger skjuts åt verksamheten

10 10 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Franzéns tror på HISTORIEN Grossistföretaget Franzéns textil säljer till mindre kedjor, andra grossister och GeKås. Det är receptet till deras framgång. Och förmågan att hitta rätt sortiment till rätt pris, förstås. Tommy Franzén ser inköpet av Borås Wäfveri mönsterbank som både en viktig investering och en kulturhistorisk gärning. Tommys bakgrund är klassisk. Flera i familjen har drivit firma och han hade själv en vision hur han ville jobba. När det inte sammanföll med dåvarande arbetsgivares tankar gick han vidare. Jag ville sälja på volym. Bra varor till vettigt pris, säger han. Det är mycket roligare. Och det var inget stort steg för mig att öppna eget. Men det är inte lätt bara för att traditionen finns där. Första året sålde jag allt jag kom över, det handlade bara om att få in till lönen. Se möjligheterna Metoden för att bygga upp företaget beskriver han som lite gammaldags. Jag vill tjäna pengarna först och ta investeringarna sen, säger han. När Borås Wäfveri för några år sedan gick i konkurs fick Tommy Franzén möjlighet att köpa deras mönsterbank. Och han slog till. Det var värt att satsa på, säger han. Här finns allt från tidigt 1900-tal till Riktigt hur mönsterbanken ska användas vet han inte än. Under hösten har de försökt strukturera det tillsammans med experter från textilmuseet. Det är en kulturskatt Vita lakan är som mjölk, de ska alltid finnas på hyllan... och jag hoppas vi kan använda några mönster snart. Kanske redan till höstens kollektion. Egna varumärken Mönsterbanken kommer väl till pass som ett komplement till de två varumärken de Högskolan satsar på konstnärlighet Ej fixad Högskolan i Borås vill satsa mer på sin konstnärliga inriktning. Sverige behöver stärka forskningen inom det konstnärliga området, säger rektor Björn Brorström. Konstnärlig forskning stärker bland annat svensk export inom designintensiva branscher. Högskolan i Borås är ett av endast tre lärosäten i landet som har rätt att ut färda doktorsexamen inom det konstnärliga området. I Borås har man specialiserat sig på textil och modedesign. Högskolans styrelse föreslår nu till reg e ringen att den konstnärliga forskningen byggs ut. Konstnärligt utvecklingsarbete har be - drivits vid svenska universitet och hög skolor under decennier. Nu när regeringen sedan några år öppnat för konstnärlig forskning så är det väsentligt att man också tillför nya medel, säger Brorström. Men högskolan vill också att samhället ska bli bättre på att ta tillvara forskningen som görs så att den kan omvandlas till konkreta resultat. Den grundforskning som görs på högskolan kan utvecklas av näringslivet men inte av forskarna själva. Till det har högskolan varken kunskap eller ekonomiska resurser. Brorström menar därför att högskolan kan bära ansvaret för detta utan att man får extra resurser. Ytterligare resurser ger oss därför möjlighet att utveckla vår position som Sveriges centrum för forskning inom textil och mode, säger Björn Brorström. Högskolan i Borås vill att regeringen satsar ännu mer på den högre forskningen inom textil och design. Det kommer att gynna företagen i Sjuhärad och hela Sverige, menar rektor Björn Brorström. Foto: Lars Ardarve

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 Med smak för goda företagsevent Choklad i Herrgården Blogg ger tygframgång Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder. Nya marknadsföringsvägar, som sociala

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 Certifierad allt viktigare för att bli vald Sju Sjöars ägare Lene Mortensen. Foto: Fredrik Beckman Ungdomar får jobb Arbetslösheten minskar, trots att vi bara nosar

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 Tema Horred / Björke - torp / Fotskäl / Berghem Mentor kan ge framgång En mentor kan vara avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Björketorpsföretagaren

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013

NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013 NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013 Företagarna föryngrar med Mathias Eriksson Köpa och sälja företag Så blir framtidens handel Handeln står inför stora förändringar. Därför måste butiksägare gå från

Läs mer

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 11 Vecka 45 2014 Cecilia Svensson anställer till Smultronstället Cecilia Svensson, Smultronstället. Foto: Christer Hansson Arbetslösheten fortsätter ner Arbetslösheten minskar i Mark.

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

Håller företaget tänkt kurs

Håller företaget tänkt kurs NÄRINGSLIV GES UT AV MARKBLADET MEDIAGRUPP Nr 3 Årg. 12 Vecka 38 2015 Mark lockade holländskt lantbrukarpar Joséphine, Niels och dottern Anna Coevert. Foto: Fredrik Beckman Skillnader driva jordbruk Hållbarhet

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 3/2010 tema: ungt företagande Därför blev a2 designers en succé 3 råd till unga företagare Så gror bolagen på ideon innovation i lund Wilson Creative i Kalmar växer Fyra

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 4 2012 Årgång 19 Sid 4-14 Så får du affärer i fjällen Sid 16-17 Juliga recept från Almas Café Sid 18 Enklare med e-fakturering Sid 26-27 Ordförandenas nyårslöften

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

sätt färg på det öppna landskapet

sätt färg på det öppna landskapet Postens gruppreklam till kontor t i d n i n g e n o m d e t a k t i v a n ä r i n g s l i v e t p r i s 2 5 : - n r 1 / 2 0 1 1 Duktiga nätverkare lyssnar Bakslag för den "gröna" linjen Här finns Sveriges

Läs mer