NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka 9 2012"

Transkript

1 NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 9 Vecka Nytt på Minab Kinnabon Gunnar Martinsson blir Minabs nya samordnare, direkt från liknande jobb i Svenljunga. Jag har jobbat myc ket med villkor som gäller handel och näringsliv, säger han. Sid 3 Tommy Franzén med en del av Borås Wäfveris produktkatalog som hans företag nu köpt in. Gammalt arv i ny dräkt Franzéns textil hoppas kunna utveckla Borås Wäfveris produktkatalog som de nu köpt in. Möbeldesign ger jobb i Mark Kan man satsa på möbeltillverkning i Mark? Ja, varför inte. Här finns redan flera tillverkare. Sid 4-5 Klubb Markbladet Markbladet drar igång en kundklubb för alla företag i Mark. Lägg brickan på displayen nedan Sid Jag ville sälja på volym. Bra varor till vettigt pris, säger han. Det är mycket roligare. Så enkelt förklarar Tommy Franzén hur han tog steget från att vara anställd i en textilfirma till att bli sin egen. Men Franzéns textil är inte bara lagerförsäljning i containrar. Det är också utveckling av ett textilt arv. För ett år sedan köpte företaget upp Borås Wäfveris produktkatalog med allt från de äldsta till de senaste mönstren. Och tanken är inte att de ska ligga begravda i en byrålåda på kontoret. Målet är att vi ska ta fram ett exklusivt märke, säger Tommy. Läs mer på sidorna Illustration: Jonas Bohlin NÄSTA NÄRINGSLIV UTKOMMER VECKA 18, 2-3 MAJ

2 2 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Ungdomar i framkant men mycket måste bli bättre! Först, och som så ofta, så är det våra ungdomar i kommunen man kan glädjas åt, ungdomar som ofta är i framkant. Nu senast på den lokala UF-mässan på Kunskapens Hus. Gymnasieungdomar visade upp tjugotalet UF-företag. Ett resultat av ungdomarnas blod, svett och tårar i utbildningsuppgiften, men framför allt kreativitetet, lust, uppfinningsrikedom och viljan att på kort tid starta och driva ett företag på riktigt, det handlar om affärsplaner, marknadsföring, fakturering, exponering, försäljning, bokföring och momsredovisning, resultatrapporter och balansräkningar, helt enkelt att pröva på företagande. Stort tack till alla företagare i Mark som hjälpt till som rådgivare i de olika UF-företagen, genom er medverkan och kunskap hjälper ni ungdomarna att lösa uppgifterna på ett ännu bättre sätt och att bygga positiva bilder av Mark hos ungdomarna. Men mycket måste bli bättre Fler unga måste få jobb Fler av kommunens unga invånare måste få jobb. Totalt ligger arbetslösheten ganska still men det är nästan 1000 ungdomar i Mark som saknar ett vanligt arbete. Fler företag måste startas Förra året startades 179 nya företag i Mark, det är en liten minskning jämfört med 2010 (188). Det ger 5,3 företag per 1000 invånare i Mark, i riket är siffran 7,3 företag. Fler Markbor behövs Befolkningen minskade med 54 personer 2011, det är första gången på ett decennium som befolkningen minskade i Mark. Öka skatteintäkterna Kommunernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting, tror nu att tillväxten blir lägre i år än i tidigare bedömningar. För Mark innebär den senaste skatteprognosen 8 miljoner kronor i sämre resultat 2012 på grund av lägre skatteintäkter och utjämningsbidrag. Dra större nytta av läget Mark är en bra plats att på bo, plats 61 av landets 290 kommuner enligt tidningen Focus. Vi måste dra större nytta av vårt geografiska läge mellan Borås, Göteborg och Varberg. Använd översiktsplanen som utvecklingsverktyg Arbetet med kommunens översiktsplan (ÖP) fortsätter och är ett viktigt verktyg för att fortsätta att utveckla Mark, planen tar sikte på att kommunen ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar och kommer att kräva ställningstaganden i flera frågor, t.ex. kring lämpliga områden för vindkraftsparker. Mera bredband Den tekniska utvecklingen går fort men minst lika fort går företagens och enskildas användande av tekniken. Det behövs mer och snabbare bredband i kommunen. Bättre attityder till företag Attityder, attityder och attityder. Det är en viktig del i ett bra företagsklimat. Inom kort presenterar Västsvenska Handelskammaren sin minienkät bland en del av kommunens anställda, det ska bli spännande att se resultatet. Mycket kan bli bättre som sagt! Pelle Pellby (S) Kommunalråd Näringsliv Efter mörker väntar ljuset Eurokrisen slog till i somras och dess effekter är fortfarande tydliga. Några ekonomer tror på världsundergång, andra är evigt optimistiska. För Marks del betyder problemen i Grekland och några andra länder att man tvingats skära i den kommunala budgeten eftersom företagen säljer mindre, inte anställer tillräckligt och därför inte genererar skatt i den omfattning som behövs. Det är bara att hoppas att de kommunala neddragningarna inte skrämmer företagare och potentiella nya Markbor på flykten. Och så har Minab fått en ny samordnare/ chef. Efter en tids stiltje blir det nu full fart på verksamheten igen. Men det blir inte samma verksamhet som tidigare. Den styrelse som tillträdde i våras har under året arbetat fram en ny verksamhetsplan som får effekt på hur Minab bedriver sitt arbete. Den bärande tanken är att Minab nu ska vara mer synlig, mer öppen och arbeta mer för att lyssna och samordna näringslivet. Den nya samordnaren Gunnar Martinsson verkar vara just den person som Minab behöver, med både lokal förankring och stor erfarenhet av just samordning av näringslivet. Att han dessutom har vana av en kommun som har det ännu besvärligare än Mark (det vill säga Svenljunga) är bara ett plus. I korthet... Tips ger uppmärksamhet i media Näringslivet vill läsa mer om företagande i media. Vi i media skriver gärna mer om näringsliv. Där är våra intressen gemensamma. Men vi i media har ett problem. Vi vet inte allt som händer. En hel del lyckas vi klura ut, men tyvärr är det mest skandaler och tråkigheter för det kommer ofta ut de formella vägarna. Tips om kommande investeringar, nyanställningar, stora orderingångar och nya tekniska lösningar som leder fram till nya produkter eller effektiviserar verksamheten får vi där emot alldeles för lite av. Så snälla ni där ute. Ge oss uppslag till kommande artiklar. Var inte blygsamma. Det värsta ni kommer att höra från oss är: spännande, berätta mer. Tipsa REDAKTION: Redaktör: Direkttelefon: eller Markbladets expedition Fax Foto: om inget annat anges. HEMSIDA: E-POST: Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande. Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution. Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene. OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet! Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n. 45:-, ränta 18%. Upplaga: Ca exemplar. Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda, Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel. Ansvarig utgivare: Matz Hammarström Postadress: Box 113, Kinna. Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Plusgiro: Bankgiro: Boka din annons genom PromotionR, Marika Öjersson tel Trycksak

3 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Fler arbetslösa när konjunkturen vänder Krisen i den europeiska ekonomin syns nu i Marks arbetslöshetsstatistik. Men det ser inte alls så illa ut som 2009, säger arbetsförmedlingen. Det är fortfarande god inström ning av lediga platser, men framför allt ungdomar får inte plats på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten oro ar Idag är 16,1 procent arbetslösa, mot 13,3 för ett år sedan. Det är ett tecken på att arbetsmarknaden är instabil, säger Jonas Rydh och fyller i med att två till fyra Gunnar Martinsson blir ny samordnare för Minab. Det ska bli spännande, säger han. Efter en snabb rekryteringsprocess har Minab nu fått klart med en ny chef. Hans namn är Gunnar Martins - son och han kommer närmast från Svenljunga där han varit centrumutvecklare. Men han är en Kinnabo som nu kommit tillbaka till platsen där han började. månaders arbetslöshet för unga betyder mer än det gör för äldre. Svårast har de som saknar slutbetyg från gymnasiet. För dem finns nästan inga jobb alls att få. Den totala arbetslösheten är 6,8 procent mot 6,6 för ett år sedan. För de äldsta (50-64 år) har arbetslösheten gått ner till 4,9 procent under året. Minab har fått en ny samordnare Gunnar Martinsson Lokal kraft I arbetet med att hitta en samordnare har Minabs styrelse lagt extra vikt vid att per sonen har erfarenhet av handel och småföretagande och lokalkännedom. Båda dessa villkor uppfyllde Mar tinsson med råge. Jo, jag har jobbat myc - ket med villkor som gäller handel och näringsliv, säger Gunnar. Jobbet som centrumutvecklare är det senaste i raden av uppdrag. Tidigare har han varit ordförande i Nordstans företagarföre - ning och ordförande för Fem man huset, förutom att ha drivit uraffärerna Klock - mäster i Kinna och Göte - borg. Den nu 61-årige samordnaren har den erfarenhet som behövs för att hålla samman Minab och utveckla kontakterna mellan företagarna själva och relationen med kommunen och dess tjänstemän. Jag lärde mig mycket om samordning mellan olika organisationer, säger han och hoppas kunna föra över den kunskapen till Minab. Men fram till den 2 april, då han börjar på Minab, stannar Gunnar Martins son kvar på sin tjänst i Sven - ljunga. Ja, där ligger fokus ännu en tid. En ny roll Den nye samordnaren ska inte vara lika mycket vd som de tidigare cheferna, utan mer en person som håller samman företagen i kommunen. Gunnars roll är att vara ute och synas, prata etcetera, säger Minabs ordförande Rutger Bornefalk. DIAGRAMMET VISAR ANTAL ÖPPET ARBETSLÖSA JANUARI 2012 (615 PERSONER) och sedan 2009 i Marks kommun januari mars april juni juli september oktober december Illustration: Pia Tellstedt (MB) Arom-dekor stärker sin marknadsposition Arom-dekor stärker sin position på marknaden. Björketorpsföretaget Aromdekor stärker sin position inom bränslemiljö genom att förvärva Sven Calvén Tradings Sverigedistrubion av re duktionsmedlet AdBlue. Förbättrar miljön AdBlue an vänds i tunga fordons dieselmotorer för att katalysatorreningen ska bli bättre. Genom att tillsätta AdBlue separeras molekylerna i kväve oxiden och kvar blir kväve och vatten. Christian Lundell, vd på Arom-dekor, är nöjd över att företaget nu har distributionsrätten av AdBlue i Sverige. Enligt gällande Euro pa stan dard måste tunga dieselmotorer tillverkade efter 2006 vara utrustade med en separat tank för AdBlue kommer kraven att skärpas ytterligare och i dagsläget är AdBlue den enda tekniken som klarar de nya kraven. Därför ökar efterfrågan ännu snabbare, säger Christian Lundell i ett pressmeddelande. Företagets mål är att inom fem år vara ledande aktör på den skandinaviska marknaden. Arom-dekor kommer snart att flytta verksamheten till Lockryd i Svenljunga kommun. B KA UPPLEVELSE! E Kielkryss 29/4 3 dgr Bussen är med över till Kiel :- Osten, Cidern och Kvarnsillen 13/3 1 dgr...315:- EuroShopping 24/3, 12/5, 1/9, 27/10 m. övernattning 2 dgr :- Tyskland Shopping 25/2, 31/3, 28/4, 16/6 1 dgr...550:- Påskafton på Selma Lagerlöf 7/4 med dans till Elisa s 2 dgr, :- Tjolahopp Tjolahej 21/4 Astrid Lindgren konsert, Göteborgs Operan 1 dgr...425:- Harz 3/5 4 dgr :- Rhen, Mosel & Ahr 12/5 7 dgr :- Trollflöjten 16/5 Göteborgs Operan 1 dgr...725:- BUSSAR FÖR 9-76 PERSONER! Gränna & Visingsö 19/5, 16/6 1 dgr...650:- M/S Elfkungen 22/5, 5/6, 14/7, 4/8 1 dgr...695:- Dalslands kanal 31/5, 26/7, 9/8 1 dgr...695:- After dark 9/6 Malmö 2 dgr :- Läsö Skagen 13/6 3 dgr :- Toscana Mat & vin 15/6 10 dgr :- Alaska med Strömstad 7/7 1 dgr...695:- Treländerskryss 10/7, 6/8 2 dgr :- Bokas vardagar 9-16 För info & bokning , Vi tar dig vart du vill i Sverige, Norden och övriga Europa - Berätta för oss om dina önskemål, vi ordnar resten! Stralsund & Rügen 19/6 4 dgr :- Ladykillers 21/7, 12/8 1 dgr...650:- Skänninge Marken 1/8 1 dgr...350:- Berlin Ölfest 2/8 4 dgr :- Österrike 22/9 9 dgr :- Frankrike & Spanien 13/10 14 dgr :- Dagsnäs Slott 22/11, 25/11 1 dgr...695:- Julmarknad Lübeck 30/11 3 dgr :- Bokas vardagar

4 4 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka albin Haga soffgrupp, allt med avtagbart tyg, U-väv under. i Hyssna Vi ska ha så lite metall som möjligt i våra möbler. Så sammanfattas framgången för Marks största möbeltillverkare. Mango soffgrupp. VD Anna-Lena Knutsson visar runt i fabriken. Stolar travas i väntan på att göras klara. Sedan tidigt 80-tal är Albin i Hyssna helt inriktade mot offentliga marknaden. Det är en sektor som främst ser till kvalitet och inte så mycket till pris. Att konkurrera med lågt pris är näst intill omöjligt i Sverige idag. För det är både löner och andra pålägg för höga. Å andra sidan kan vissa svenska krav gynna verksamheten även utomlands. Miljöfrågorna är också viktiga och här ligger Albin i Hyssna väl framme. Det är positivt för oss när vi går ut på exportmarknaden, säger Anna-Lena Knutsson, vd, och hänvisar till kraven på socialt ansvar, kvalitet och miljö. Och det har då inte varit svårt att uppfylla de krav de ställer, säger hon. Dragspel och grammofoner Även om möbler alltid har varit i centrum har företaget fuskat i andra segment av marknaden. Kring tiden för andra världskriget tillverkade företaget både grammofonlådor och dragspel som en bisyssla. Senare var det den offentliga restaurangmiljön som stod i centrum. Det byggdes resturangstolar i mängd. Jag tror att våra stoler fanns på nästan varje pizzeria i Sverige, säger Anna-Lena. Och nu är det äldreboenden som är en viktig målgrupp. Här finns det, enligt Anna-Lena, ett uppdämt behov av inredning som är vacker och praktisk. Både för de äldre och för de som arbetar. Vi anpassar oss till de äldre, säger hon. Frilansande designer står för själva formgivningen men företaget har kompetensen att avgöra vad som fungerar i verkliga livet. Familjeföretag Det hela började 1920 när Albin Johansson tog sig an beställningsuppdrag till folk runt om i gårdarna. De kom med brädor som pappa gjorde om till möbler, berättar sonen Gustav Johansson, som är jämngammal med företaget och fortfarande tittar till verksamheten var dag. Efter Albin tog sonen Gustav över företaget. Idag drivs det av Gustavs barn Anna-Lena Knutsson, Sven-Olof Johansson och Lennart Johansson. Men om deras barn ska ta över är tveksamt. Vi har sagt att de skall pröva på något annat innan de eventuellt börjar i företaget. Vad som sedan händer får framtiden utvisa. Det kan vara svårt att göra ytterligare ett skifte, säger Anna-Lena Knuts - son som är vd idag. Intresse finns nog. Sonson - sonen Markus Johansson är frilansande möbeldesigner och har gjort en möbelserie åt företaget samtidigt som företaget producerar hans numera världskända stol Nest. Här fräses stolsdelar till för hand. Kaprifol Karm, armstöd som gör det lätt för äldre att resa sig upp. Hjul som underlättar att få in stolen till bordet. Svävande sits, högre sitthöjd samt avtagbart tvättbart tyg. Urinväv under. Samma stol fast med annat armstöd och med avtagbar ryggdyna Stolen Mint är här långt ifrån klar. Bara ramen är ihopsatt. Sven-Olof Johansson och Richard Sjögren planerar tillverkningen av en stol som ännu inte har tagits in i sortimentet. Ingvar Holmén vid glasslipen som gör ytan slät efter lackningen.

5 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Bröderna Lars och Anders Ohlson. Sittpuff ROUND samt soffbord BLADE. (Miljö från Guide Konsult i Västra Frölunda) Barstol EMA samt bordspelare BASE. (Miljö från Lehmann Shipping, Göteborg) Vår pappa jobbade på Albin i Hyssna så det pratades möbler varje dag där hemma, säger Lars... Med möbler i blodet Modell LOVE finns nu med i Gröna Listan / Design med Omtanke och uppfyller de miljökrav som Svanen ställer. Arbete och hobby går hand i hand för möbelkreatörerna och bröderna Lars och Anders Ohlson som driver det egna varumärket Keystone i sitt bo lag Ohlson International. De växte upp med möbel prat så ämnet har aldrig varit främmande för dem. Dessutom jobbar ytterligare en bror med möbler och inredning, men i Norge. Att ta steget till att skapa en egen firma låg därför inte långt bort. Men det betyder inte att det är lätt. Planerar väl, numera Idag handlar det mycket om planering. Om 2010 var året för försäljning var 2011 året då en ny katalog togs fram. Och 2012 gäller det att ta nya marknads andelar, säger Anders Ohlson. I år har de därför satsat på att vara med på Furni ture fair i Stock - holm, en av Sveriges viktigaste inredningsmässor. Vi blev erbjudna en bra monter i rätt sammanhang, säger Lars. Men vi har fått jobba hårt hela vintern för att bli klara, fortsätter han och skickar med ett tack till alla som stöttat dem. Resultatet var över förväntan. En riktig succé, berättar Anders. Trög början Så var det inte från början. Den första visningen ägde rum Då trodde de två att det bara var att ställa ut möblerna för att få uppdrag. Så optimistiska var vi, säger Lars Ohlson. De fick bra respons på flera idéer, men rådet att utveckla sina idéer för att skapa en helhet. Samma produkt skulle kunna an vän das på olika områden. Sedan dess har vi jobbat hårt med att ta fram produktfamiljer. Skeptiskt till nykomlingar När det är klart har strategin varit att packa in allt i skåpbilen och köra runt till arkitekterna för att visa upp möblerna på plats. Alla är skeptiska till nykomlingar, så det är guld värt att vi kan visa upp våra möbler för dem, säger Lars. Marknaden är tuff. Här finns allt och lite till, som de uttrycker det. Fast vi har lyckats klätta upp en bit, säger Lars. Liksom så många andra företag i Mark anger de flexibiliteten som skäl. Det kan förklaras med att de låter underleverantörer tillverka stolarna de tar fram. Och här kommer också förklaringen till deras varumärke. Keystone, det är den sista länken, slutstenen i ett bygge, förklarar Lars. Precis som vi. Offentligt är roligare Kraven idag är högre än någonsin. Möblerna ska inte bara hålla. De ska hålla länge. Men det finns för - delar. Offentlig miljö är roligare, menar de båda två. Vi får vara med från början och jobba med arkitekterna, säger Lars entusiastiskt Företagstäd Hemstäd med ett leende. Sju Sjöar vid en sjö i en skog sagolikt vackert. Konferens i underbar miljö! Är det dags att samla kraft, få energi och skapa idéer? Låt oss hjälpa dig. Mysigt pensionat med anor från 1700-talet. Här kan ni umgås, äta och sova gott med naturen in på husknuten. Kinna Borås Svenljunga Konferens, boende, fest eller bröllop!

6 6 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Karin Hedberg och Helena Jönsson har båda en bred utbildning inom textil, färg och form. Tillsammans driver de framgångsrika Ateljé Westragothia som väver liturgiska textilier till kyrkor runtom i landet. Foto: Lena Carlsson Kyrkotextilier som ett kulturarv På 1800-talet var de minst tusen, nu är de bara ett fåtal. Genom Ateljé Westragothia för handväverskorna Karin Hedberg och Helena Jönsson ett textilt kulturarv vidare. Deras gedigna hantverk ses i kyrkor landet över. För drygt 150 år sedan gick vävstolarna varma i var och varannan stuga i Mark. Över tusen kvinnor arbetade ihop sin brödföda genom att för hand väva tyger av de garner som de hämtat hos förläggaren. I industrialiseringens och den tekniska utvecklingens fotspår har detta en gång så utbredda hantverk gått ett dystert öde till mötes. Handvävningen är nästan borta nu, förutom vi på Westragothia och några till, säger Helena Jönsson. Från norr till söder Vant för hon varpen mellan trådarna i skapandet av det som ska bli en mässhake i damast. Det är handvävda kyrkotextilier som är Ateljé Westragothias affärsidé. Korkåpor, bårtäcken, mässhakar och kollekt - håvar det är bara några exempel på de produkter som med kunniga och omsorgsfulla händer tar form i en liten lokal i Kinna. De har hamnat i kyrkor från Kiruna i norr till Limhamn i söder. På hemmaplan finns Westragothias produkter i Tostareds, Surtebys, Hajoms, Skenes, Skep hults, Fritslas, Öxabäcks och Torestorps kyrkor. Helena driver företaget tillsammans med Karin Hedberg och så finns det ett par personer som jobbar extra. Verksamheten går på högtryck. De behöver knappt marknadsföra sig beställningarna kommer ändå. Det går bra för Ateljé Westra got - hia. Från dag ett har vi haft fullt upp att göra för två personer året runt, berättar Helena. Unika produkter Det var i början av 2000-talet som de blev tillfrågade om de ville ta över verksamheten, som då var förlagd till Skara. Så blev det och 2003 flyttades den till Kinna. Ett beslut ingen av dem ångrat. Sedan dess har de möjlighet att ägna sig åt sin stora passion handvävning på heltid. De beskriver ett yrke med Handvävningen är nästan borta nu, förutom vi på Westragothia och några till... bredd från formgivning och hantverk till montering, kontakter med kyrkorna och koll på symbolspråket. Det är viktigt att mönstren och färgerna blir de rätta. Och varje produkt är unik. Det gör att det här jobbet aldrig blir långtråkigt, säger Karin Hedberg. Avtryck i historien Karins favoritteknik är röllakan och hon skapar gärna stora kormattor där friheten att använda olika mönster och starka färger är som störst. Att väva in mönster i tyget i handvävstolar är en utmaning. Det är det också att öka intresset för vad de håller på med. Det är viktigt att barnen i kommunen känner till vår historia, menar Karin. Hon önskar att fler fick upp ögonen för den för Tygriket så typiska traditionen. Själva gör de ett varaktigt av - tryck i historien, då reglerna anger att textilier som en gång kommit in i en kyrka är där för att stanna. Att de produkter som de tillverkar beräknas hålla i alla fall upp - emot 75 år beskriver de som en hisnande känsla. Det är roligt att få väva för framtiden. Likaså att det fortfarande finns en efterfrågan på den här typen av kvalité, säger Karin Hedberg. Lena Carlsson

7 Välkommen in till oss i våra nya lokaler i Kinna Vi på Swedbank Sjuhärad finns för dig både som privatperson och företagare. Vi förenklar din vardag med rationella tjänster och anpassade lösningar inom Bank och Försäkring. Välkommen in till oss på Boråsvägen 33 i Kinna! Bank & Försäkring

8 VI KAN TRYCKSAKER! TRYCKTA BÖCKER Hård- el. mjukinbundna. Egen produktion! Modernt tryckeri lokalt i Skene Genom att gå direkt från digitalt underlag, utan filmer, kemikalier och tryckplåtar, till färdigt tryck sparas både tid, pengar och miljö. Gör ni fortfarande provtryck? Vi kör inga provtryck. Det ni får av oss är ett riktigt tryckprov på rätt papper så som din färdiga produkt kommer att se ut. Vilket behov har du? Nedan kan ni se några få exempel på olika trycksaker som produceras mycket hos oss. Men vi gör även mycket mer än dessa. Utmana oss! D D Produktblad Säljbrev, direktreklam, informationsblad eller flygblad är ett enkelt sätt att snabbt visa upp vad du gör. Gör som många av våra kunder, håla dem och skicka ut en pärm till er kund som ni snabbt kan hålla uppdaterad med de senaste nyheterna och priserna. Pärm med din logo på är snyggt och proffsigt, självklart fixar vi även detta till er. Kuvert Kuvert trycks oftast i en eller flera dekorfärger alternativt fyrfärgstryck. Om du använder dig av en tryckfärg så behöver kostnaden på trycksaken inte bli dyrare än vad du redan nu betalar för otryckta kuvert. Vykort Vykortet är ett trevligt och kostnadseffektivt sätt att skicka ut information på. Formatet fungerar även utmärkt till exempelvis direktreklam och inbjudningar av olika slag. Genom variabel tryckteknik kan vi trycka adresser direkt på dina vykort. LAYOUT & ORIGINAL Behöver ni hjälp att skapa original? Vi sköter det åt er så att ni kan göra det ni är bäst på! D F Visitkort Visitkortet är ett viktigt säljverktyg som säger mycket om företaget och varumärket. Visitkortet är ett bra sätt att öppna dörrar till de riktigt goda affärerna. Förutom visitkort trycker vi kuponger, medlemskort, rabattkort, stämpelkort, biljetter och presentkort i kostnadseffektiva upplagor. Foldrar Grunden är ett lösblad med ett eller flera vik. Perfekt till en säljande företagspresentation, meny eller produktinformation. Broschyrer En broschyr är mer än sex sidor. Kan nu även tryckas i små upplagor tack vare den digitala tekniken. Reklampennor Reklampennor har idag utvecklats till en allt större del av företagens reklaminvesteringar och är idag en självskriven produkt för att sprida sitt budskap och ytterligare stärka sitt företags profil eller varumärke. Vid beställning av reklampennor från oss så kommer alltid produkt och tryck från samma ställe, vilket borgar för hög säkerhet både när det gäller kvalité och leveranssäkerhet. Tel: Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Lokaltidningen Markbladets entré.

9 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Ovan: Operatören Markus Andreasson med en form som ska bli ett badkar när det är klart. Vänster: Susanne Svedberg visar runt i fabriken. Faiber bygger ambulanser I trettio år har Faiber plast utvecklat kompositmaterial här i Mark. Vårt material kan ersätta mycket annat, som rostfritt, säger vd Susanne Svedberg entusiastiskt. av plast Kompositmaterial, eller plast som många säger, har inte det bästa ryktet idag. Många tänker tillbaka på trasiga plastdetaljer från förr. Men så behöver det inte vara. Noga med kvalitén Komposit är ett hållbart material. Genom processerna i fabriken skapas delar som har en hög kvalitet. För att undvika skruvar och nitar limmas alla delar ihop. Utmaningen nu är att få tillverkare att se att det finns alternativ till metall. Ett alternativ som både är lättare och starkare. Susanne visar upp en robotarm för postens sortering som väger två kilo. Först hade den en av järn som vägde 40 kilo. Sedan bytte de till aluminium och den vägde 20. Och vi gör den här. Robotarmar ger dock inget eko bland konstruktörer och formgivare. Det hoppas de att deras nya ambulanskaross ska göra. Då vågar fler haka på, säger Susanne. Plast har haft dåligt rykte men det håller på att vända. Men Susanne Svedberg känner fortfarande av att det finns en rädsla hos många. Kunderna de har idag kommer till dem för att de har hört ryktet. Vi har varit ganska bortskämda, säger hon. Gör allt och lite till Kompositen är ett material som kan formas nästan hur som helst eftersom man gjuter det. Faiber plast tillverkar sina egna formar från grunden och kan anpassa tillverkningen. Med dagens teknik kan man också färga materialet redan i tillverkningen. Då behöver man inte måla så den gula ambulansen är gul även om den får en repa. Satsar på kompetens När krisen slog till 2009 drabbades Faiber plast hårt. För att utvecklas som företag satsar de på kompetenshöjning. Det gör att personalen blir mer motiverad när alla får känna att företaget satsar på dem. Det gör också så att företaget står bättre rustat för att möta framtidens krav med alla certifieringar som finns. Okänd huvudperson Låt oss nu inte glömma företagets huvudperson: Lars Perbo. Som främsta utvecklare och ägare är det han som står bakom företaget, även om han själv inte driver detsamma. En ovanlig men lyckosam konstruktion av ett företag Fibermattorna som de ser ut innan de lagts i en form och behandlats. Fiber kan även sprutas på eller injiceras. Ambulanskaross i plast ger skjuts åt verksamheten

10 10 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Franzéns tror på HISTORIEN Grossistföretaget Franzéns textil säljer till mindre kedjor, andra grossister och GeKås. Det är receptet till deras framgång. Och förmågan att hitta rätt sortiment till rätt pris, förstås. Tommy Franzén ser inköpet av Borås Wäfveri mönsterbank som både en viktig investering och en kulturhistorisk gärning. Tommys bakgrund är klassisk. Flera i familjen har drivit firma och han hade själv en vision hur han ville jobba. När det inte sammanföll med dåvarande arbetsgivares tankar gick han vidare. Jag ville sälja på volym. Bra varor till vettigt pris, säger han. Det är mycket roligare. Och det var inget stort steg för mig att öppna eget. Men det är inte lätt bara för att traditionen finns där. Första året sålde jag allt jag kom över, det handlade bara om att få in till lönen. Se möjligheterna Metoden för att bygga upp företaget beskriver han som lite gammaldags. Jag vill tjäna pengarna först och ta investeringarna sen, säger han. När Borås Wäfveri för några år sedan gick i konkurs fick Tommy Franzén möjlighet att köpa deras mönsterbank. Och han slog till. Det var värt att satsa på, säger han. Här finns allt från tidigt 1900-tal till Riktigt hur mönsterbanken ska användas vet han inte än. Under hösten har de försökt strukturera det tillsammans med experter från textilmuseet. Det är en kulturskatt Vita lakan är som mjölk, de ska alltid finnas på hyllan... och jag hoppas vi kan använda några mönster snart. Kanske redan till höstens kollektion. Egna varumärken Mönsterbanken kommer väl till pass som ett komplement till de två varumärken de Högskolan satsar på konstnärlighet Ej fixad Högskolan i Borås vill satsa mer på sin konstnärliga inriktning. Sverige behöver stärka forskningen inom det konstnärliga området, säger rektor Björn Brorström. Konstnärlig forskning stärker bland annat svensk export inom designintensiva branscher. Högskolan i Borås är ett av endast tre lärosäten i landet som har rätt att ut färda doktorsexamen inom det konstnärliga området. I Borås har man specialiserat sig på textil och modedesign. Högskolans styrelse föreslår nu till reg e ringen att den konstnärliga forskningen byggs ut. Konstnärligt utvecklingsarbete har be - drivits vid svenska universitet och hög skolor under decennier. Nu när regeringen sedan några år öppnat för konstnärlig forskning så är det väsentligt att man också tillför nya medel, säger Brorström. Men högskolan vill också att samhället ska bli bättre på att ta tillvara forskningen som görs så att den kan omvandlas till konkreta resultat. Den grundforskning som görs på högskolan kan utvecklas av näringslivet men inte av forskarna själva. Till det har högskolan varken kunskap eller ekonomiska resurser. Brorström menar därför att högskolan kan bära ansvaret för detta utan att man får extra resurser. Ytterligare resurser ger oss därför möjlighet att utveckla vår position som Sveriges centrum för forskning inom textil och mode, säger Björn Brorström. Högskolan i Borås vill att regeringen satsar ännu mer på den högre forskningen inom textil och design. Det kommer att gynna företagen i Sjuhärad och hela Sverige, menar rektor Björn Brorström. Foto: Lars Ardarve

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Lena Palmen, kommunalråd i Borås, Andrea Gröndahl som utbildar sig till CNC-tekniker, näringslivschef Per Florén i Herrljunga och bygglärarna

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Mona är IT-driftchef och ansvarar för att hålla ihop hela IT-driften. Hon är 50 år och bor här i Norsjö. Hon gick kontors och

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Västkustens nya grafiska centrum

Västkustens nya grafiska centrum Västkustens nya grafiska centrum Grafiska nyheter från Munkreklam och Hatech Två företag med hög grafisk kompetens och servicenivå ger trygghet och kvalitet Munkreklam AB 30 år som tryckeri Hatech Digital

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Passion och samverkan

Passion och samverkan NÄRINGSLIV Passion och samverkan Det spelar nog ingen roll om du driver ett litet eller stort företag. Att du skall vara en stark entreprenör och ha en stor passion för det du gör ses idag som en självklarhet.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer