Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt"

Transkript

1 En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt 1

2 2

3 Föredragningslista vid årsmöte för Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Klintagården, idéell förening Stiftelsen Fritidsgårdar Plats: Löfstadkyrkan i Tranås (Nygatan 7, Gamla Missionskyrkan) (Ev.Kompletterande handlingar delas ut vid årsmötet men kan före årsmötet skickas till de som så önskar. Kontakta i så fall expeditionen i Jönköping). 1. Andakt. Per-Gunnar Enocsson, Lennart Johansson 2. Hälsningsord. Chia Karlsson 3. Val av presidium. Ordf. v. ordf. sekr. 4. Val av referent 5. Val av 2 justerare 6. Val av rösträknare 7. Årsmötets stadgeenliga utlysande a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 8. Fastställande av dagordning 9. Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 10. Klintagården/idéell förening a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 11. Stiftelsen Fritidsgårdar a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 12. Nominering av styrelsekandidater till a) SMK/SMU i Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 3

4 13. Val av ordförande i distriktsstyrelse 14. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen 15. Val av ledamöter i Klintagården, idéell förenings styrelse 16. Val av ordförande och kassör i Klintagården, idéell förening 17. Val av ledamöter i Stiftelsen Fritidsgårdars styrelse 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 19. Val av valberedning inför årsmötet 2013 samt ordföranden i denna a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 20. Meddelande a/ Nominering av ledamot i SMK:s valkommitté b/ Nominering av ledamot i SMU:s valkommitté c/ Representant vid SMK:s kyrkokonferens d/ Representant vid equmenias riksmöte e/ Valresultat, styrelsevalen 21. Information 22. Tid för årsmötet Övriga ärenden 24. Tack till avgående funktionärer 25. Tackpunkt 26. Årsmötets avslutande 4

5 Årsberättelsen för 2011 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Så är vi inne på 2012 och här kommer tankar kring 2011 i Östra Götalands distrikt. Året har varit händelserikt i våra församlingar och SMU- föreningar. Vårt distriktsgemensamma arbete har också inneburit många spännande saker. Det är viktigt att komma ihåg att distriktet är till för dig och din församling/smu-förening, så har det hänt härliga, spännande saker hemma hos dig i SMU eller i din församling, då har det hänt i vårt distrikt. Du har kanske också under året varit med om härliga semesterdagar eller lägerdagar på någon av våra gårdar, Strandgården och Klintagården, eller kanske har du varit med på något annat spännande någonstans i vårt distrikt. Jag vill att vi med denna årsberättelse om vårt distrikt lägger 2011 med tacksamhet i Guds hand och med förtröstan på honom går vidare i året som nu börjat, I distriktsstyrelsen har vi haft den stora förmånen att under 2011 fortsätta den strategi som vi lagt upp de senaste åren. Detta ledde till att arbetslaget i distriktet ändrades under framförallt 2009, och att vårt nya arbetslag har verkat hela 2010 och under stor del av Runar Eldebo fick kallelse att arbeta som församlingsföreståndare i Värnamo missionsförsamling och slutade hos oss i augusti Runar, vi vill verkligen tacka dig för att du varit med i vårt distrikt under två år och tillsammans med styrelse, medarbetare, församlingar och SMUföreningar arbetat med förbättringar i vårt distrikt. Tack för din entusiasm och din Gudstro och för dina tankar kring ledarskap i våra församlingar. Detta har du verkligen delat med oss alla under de två åren. Peter Bernhardsson svarade ja på kallelsen att bli vår nya Verksamhetsledare och började den 1/ Vi är så glada att du, Peter, hörsammade Guds kallelse. Under året har vi bl.a. arbetat vidare med satsningen på våra ungdomsledare, att samla dem och stötta dem i det viktiga arbetet med våra ungdomar. Dessutom har vi gjort 5 mycket annat. En del av det kan du läsa i denna verksamhetsberättelse. Vi vill gärna att du berättar för någon av medarbetarna i distriktet eller för någon i styrelsen t.ex. under årsmötet om dina tankar kring vad distriktet kan bistå med. Det kan du också göra under året i övrigt. År 2011 var ett historiskt år, då vi bildade ny kyrka tillsammans, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan - vårt första namn är Gemensam Framtid. Den historiska dagen var den 4/ Distriktsstyrelsen har varit mycket engagerad i frågan i samtal och diskussioner. Vi har fortsatt att vara med och påverka utvecklingen i Gemensam framtid. Framför allt har regionfrågan engagerat oss och vi har skrivit till regionutredningen om våra tankar vid flera tillfällen. Arbetet på våra gårdar, Klintagården och Strandgården, har som tidigare år varit intensivt. Vi vet att våra gårdar betyder mycket för många, och att många ungdomar här gör sin första andliga upplevelse och kommer till tro. Detta tackar vi Gud för! Se också respektive Gårds årsberättelse. Vi vill särskilt innesluta våra Gårdar i våra förböner och tankar. Det är av stor vikt att vi i hela vårt distrikt funderar på hur vi kan använda, stötta och hjälpa våra gårdar. Vi har under 2011 haft en dag med tonvikt särskilt på våra gårdar och framtiden, en dag med mycket tankar och idéer. Jag vill passa på att tacka er medarbetare för alla fina insatser under Tack Runar Eldebo, Jenny Fredén, Christer Gustafsson, Lennart Johansson, Boppe Perhamn (som var med oss under början av 2011 för att sedan bli pastor i Kalmar) och Peter Bernhardsson samt Sara Svensson (som arbetat med scoutfrågor i vårt distrikt under 2011). Ett varmt tack för er insats. Jag vill också önska er Guds välsignelse framöver. Distriktsstyrelsen har detta år haft sju protokollförda sammanträden däribland en helg och vidare en gemensam kväll med våra

6 gårdsstyrelser. Arbetsutskottet har träffats/haft telefonmöte före varje sammanträde, och vidare finns det ytterligare råd och utskott vi jobbar igenom. Styrelsen har under 2011 bestått av: Christina/Chia Karlsson, ordf. och AU Susanne Augustsson, v.ordf. och AU Mari Axeland Rapp, sekreterare, Henrik Eriksson, v. sekreterare Elisabeth Eriksson, musikrådet Eibert Flogér, samverkansrådet Margit Gustafsson, internationella rådet Emelie Johansson, UR- Jönköpings län, musikrådet Roland Ohlsson, Klintagårdsstyrelsen Torbjörn Roos, kassör, ekonomiutskottet, AU Roger Strand, samverkansrådet Michael Tågerud, v. kassör, AU, ekonomiutskottet Charlott/Charlie Cramer, Strandgårdsstyrelsen När jag tänker på vår styrelse blir jag mycket glad och stolt över att ha så härliga styrelsekamrater. Så mycket engagemang och idéer och idogt arbete. Tack allesammans. Vi får med stor tacksamhet lägga 2011 bakom oss och sträcka oss framåt inför det nya verksamhetsåret! Låt oss be och tacka för året som nu är och vad detta verksamhetsår kan innebära för oss och för vår omgivning. Distriktet vill vara till just för dig, så att du och din församling/smu-förening kan växa (både i antal och i tro). Vi vill gemensamt lära känna GUD, så att vi i vår omgivning kan vara Guds ljus och salt i vardagen. 1 Joh.1:5 Gud är ljus och inget mörker finnes i honom och även Joh. 14:6 Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Tack Allesammans i vårt distrikt för ert arbete på olika sätt under Chia/Christina Karlsson Ordf. 6 En varm, djärv och smittande kyrka! Så lyder visionen för Östra Götalands Distrikt. Det arbete jag fått gå in i har varit och är präglat av denna vision. Arbetsgemenskap, styrelse och företrädare har varit besmittade av en längtan efter Guds kärleksfulla värme, Andens djärvhet och att få ge vidare det man själv har fått som gåva - Jesus Kristus! Vart än vår Gemensamma Framtid för oss, så har vi i styrelsen och bland medarbetarna i distriktet sagt: "Vi kör ända in i kaklet". Vi kan inte pausa vision, uppdrag och målsättning för vårt distrikt. Vi tror att det är ett alltid pågående verk. "Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." (Fil 1:6) Därför har hösten präglats av vidare visioner och planering för vårt distrikt, dess församlingar, SMU-föreningar, medarbetare, medlemmar och ledare. Något av allt det som planerats och som kommer ske under 2012 och som då planerats under hösten 2011 är "FORWARD - akademi för ungt ledarskap". Vi ser detta som en naturlig fortsättning på det uppskattade arbete som genomförts i distriktet under de senaste åren. Fysiskt på distriktsexpeditionen har vi moderniserat och effektiviserat vår kommunikation genom att skaffa mobilväxel, vilket innebär att vi inte behöver vara på plats på kontoret för att kunna svara när någon ringer. Detta helt i linje med tidigare strategiska beslut. De ger en ökad flexibilitet för oss i personalen och större möjlighet för dig att nå någon av oss. Vi har också bytt ut en föråldrad och förlegad "maskinpark" på kontoret och fått in en "multimaskin" istället som gör livet enklare, snabbare och mycket färggladare än tidigare. Dessa investeringar inte bara hjälper, gör jobbet roligare och effektiviserar personalen på expeditionen, distriktet gör ekonomiska besparingar på både kort och framför allt på lång sikt. Peter Bernhardsson

7 Verksamheten Vad är då en styrelse att du tänker på henne var namnet på den stora utbildningssatsningen för församlingsstyrelser och ungdomsråd som genomfördes hösten 2010 och våren På 10 regionala platser, under tre kvällar var mer än 90 församlingar representerade. Utbildningen som mötte stort gensvar ville uppmuntra, utrusta, utmana och skickliggöra det frivilla ledarskapet som är så oerhört viktigt i våra församlingar och SMU föreningar. Utbildningen som genomfördes av distriktets personal avslutades med en levande förböns- och överlåtelsestund som inger hopp i det andliga ledarskap som vi tillsammans står i. All undervisning har sammanstälts i ett litet häfte som kan beställas från distriktsexpeditionen eller laddas hem från vår hemsida Den stora satsningen som vände sig till alla styrelseledamöter har under året lett vidare till specifika utbildningskvällar för särskilt ansvar i församlingen. Kvällssamlingar har hållits för vice församlingsföreståndare, personalansvariga, ansvariga för anställda ungdomsledare och valberedningar. Kvällarna har haft tre ingredienser; A) undervisning och utbildning, B)delgivning och erfarenhetsutbyte samt C)förbön och överlåtelse. En fortbildningskurs i pastoralt ledarskap som vände sig till distriktets pastorer, ungdomsledare, diakoner, musikanställda och övriga intresserade var förlagd till Jönköping. Ansvarig för utbildningen var Runar Eldebo som genomförde de fem kurtillfällena tillsammans med Carina Berggren, Anders Bergström och Sverker Wadstein. Angelägna arrangemang och satsningar har under året skett i nära samvekan med Nässjö Missionsförsamling som engagerat har ställt resurser till hela distriktets förfogande. Det gäller Kraftsamling, en helg med uppbyggelse, uppmuntran och utmaning. Man 2011 en lördag om vad det är att vara man i den kristna församlingen. Vidare en viktig dag om innebörden och utmaningen att vara en skapelsevänlig församling och så Berörden helg i missionens tecken. 7 En viktig uppgift för distriktet är att stödja församlingar genom mentorskap till församlingsutveckling och på samma sätt ge coaching till medarbetare. Under våren avsatte Runar Eldebo en dag i veckan till mentorskap för anställda i församling och SMU förening. Stöd har getts till enskilda församlingar i utvecklingsfrågor och för att genomföra NFU-undersökningar. Även detta år möttes medarbetare till inspirations- och bönedagar på Misisonsbåten Shalom. Vidare genomfördes på Södra Vätterbygdens Folkhögskola en dag med temat: Tjänst i Guds rike. Dagen vänder sig till de som vill ge mer av sitt liv till den kristna församlingen och som funderar på kallelsen att arbete heltid i Guds rike. Ett nära och mycket gott samarbete sker med BILDA och Södra Vätterbygdens Folkhögskola vars representanter de distriktsanställda regelbundet träffar för gemensam planläggning. Lennart Johansson Församlingsplantering Församlingsplantering är angeläget för oss i distriktet och vi är öppna för att starta ytterligare nya församlingar. Under verksamhetsåret har församlingsplanteringen i Ekängen lett fram till en församlingsbildning. Det var stor högtidsdag den 30 oktober då Svenska Missionskyrkan i Ekängen bildades. 13 medlemmar välkomnades och utgör församlingen tillsammans med dess pastor och föreståndare Christian Törnberg. Församlingen finns i ett expansivt nybyggar-stadsdel 7 km från Linköpings centrum. Församlingen arbetar genomtänkt och inspirerande och vinner vänner genom en trovärdig verksamhet bland barn och vuxna. Vi kan alla följa församlingens arbete i omsorg och förbön. Församlingens hemsida är Församlingsplanteringen i Vilshärad, Strandgården, fortsätter att utvecklas. Anna-Karin Herngren Wirdheim slutade under sommaren sin tjänst som pionjärpastor och Liselotte Kristiansen har gått in i denna uppgift från höstterminens

8 början. En engagerad ideell förening finns med det tydliga syftet att kunna bilda en församling för människor som bor i närområdet. Samverkan med föreningar på orten ökar och man har ett fint barn och scoutarbete. Samspelet med gården sker på ett konstruktivt och genomtänkt sätt. Halland är det län i Sverige där den frikyrkliga verksamheten är som svagast och därför behövs en levande församling som växer i Vilshärad. Följ arbetet på Kyrka i vilsharad. Life Church är namnet på det församlingsplanteringsarbete som arbetar målmedvetet i Söderköping. Linnea och Andreas Holm med medarbetare arbetar på ett fräscht och relevant sätt för att gestalta evangelium. Arbetet i Söderköping har en mycket tydlig relationsbaserad profil vilket sannolikt är en nyckel för framtidens församlingsarbete. Detta tar tid, handlar väldigt lite om stora samlingar men inger långsiktigt förtroende. Johanneskyrkans församling i Åtvidaberg är en mycket engagerad moderförsamling och vi alla kan följa och stödja arbetet. Gå in på I början på år 2011 startade efter en termins förstudie församlingsplanteringen i Hageby/Navesta i Norrköping. Ambitionen och målsättningen är att bilda en mångkulturell församling i en stadstel där många nationaliteter har sin hemvist. Rickard Lundgren, Anton Karlsson med flera leder arbetet utifrån en hyrd lokal granne till det nya köpcentrat i Hageby. Tydligheten i att vi vill bilda en mångkulturell församling känns verkligt angeläget men utmanar också. Många stöder arbetet på olika sätt, först och främst Vidablickskyrkan som är moderförsamling men också vår systerkyrka i USA som har framgångsrika erfarenheter från mångkulturell församlingsbildning. Följ arbetet på Missionskyrkans mentorer stöder församlingsplanteringarna genom regelbunden coaching. En av distriktsföreståndarens uppgifter är att följa, stödja och utveckla församlingsplantering i distriktet. Lennart Johansson 8 Diakoni Diakonirådet genomförde under våren regionala samlingar tillsammans med Internationella rådet. En viktig diakonal uppgift för församlingarna är att vara levande mötesplatser för nya svenskar. Detta arbete vill vi stimulera och utveckla. Under året har särskild betoning lagts på samlingar dels för det 60 tal ordinerade diakoner som finns i annan tjänst och de fem som finns i församlingstjänst i distriktet. Distriktets diakoniråds uppgifter sammanfattas i fem punkter: 1.Att stödja församlingsanställda diakoner i distriktet 2. Att utveckla och inspirera det diakonala arbetet i distriktets församlingar 3. Att vidga förståelsen för den bredd och det djup som finns i dagens diakoni. 4. Att uppmuntra församlingar att upptäcka de utbildade diakoner som finns i församlingarna och använda deras kompetens. 5. Att medverka till att fler ordinerade diakoner kan få församlingstjänst Lennart Johansson Gemensam Framtid Under året har flera regionala samlingar arrangerats i distriktet för att informera om och påverka utvecklingen i den nybildade kyrkan: Gemensam Framtid. Dessa samlingar har skett i samverkan med företrädare för den nya kyrkan på riksplanet och med distriktsansvariga inom Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i vårt område. Distriktföreståndare inom de tre samfunden inom vårt område har träffats för att lära känna varandra och förbereder för ett fördjupat samarbete. Medarbetare i distriktets församlingar bjuds in till de tre samfundens utbildningsdagar. Lennart Johansson Lekmannautbildning Lekmannautbildningen som sker på Södra Vätterbygdens Folkhögskola fortsätter att ha hög kvalité, helnöjda deltagare och samlar alltfler som deltar i de åtta

9 utbildningstillfällen som erbjuds. Kursen läsåret genomförs också den tillsammans med Västra Götalands distrikt, BILDA och Södra Vätterbygdens Folkhögskola och har 26 deltagare. Planering har påbörjats för en liknande kurs läsåret men då kommer också att erbjudas en påbyggnadskurs kallad Lekmannautbildning 2. Lennart Johansson Personalsituationen i församlingarna Det förändrade rekryteringsförfarandet för pastorer och diakoner som genomfördes i Missionskyrkan för fyra år sedan har nu funnit sin form och där det tydligt framgår att den lokala församlingen själv äger sin process. En av distriktsföreståndarens viktigaste uppgifter är att stödja församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare. Det är alltid en glädje för en församling när man är framme vid installationshögtid och under året har distriktsföreståndaren medverka vid åtta installationsgudstjänster. Distriktets församlingar och SMU föreningar har mycket goda medarbetare och det är viktigt att de fortsatt får god handledning, fortbildning, kollegial gemenskap och stöd när så behövs och här hjälper distriktet till på flera sätt. Ett smärtsamt konstaterande är att det är alltför få anställda diakoner i våra församlingar. Det finns flera skäl till det naturligvis såsom bristande resurser men också att insikten behöver öka att vi i vår kyrka har väldigt välutbildade och kompetenta diakoner som väntar på församlingstjänst. De flesta anställda i distriktets församlingar är ensamanställda. En pastor. Former behöver skapas för arbetslag där olika gåvor kan komplettera varandra och där samverkan mellan flera församlingar och dess anställda ökar. Missionskyrkan ser detta som en viktig framtidsfråga. Inom distriktet har vi försökt skapa exempel på arbetslag men detta arbete har inte varit framgångsrikt ännu. Lennart Johansson Ekumenik Det ekumeniska arbetet fördjupas på flera sätt. Det blir allt vanligare att pastorer får tjänster över samfundsgränser. Lokalförsamlingar bildar nya ekumeniska församlingar, nu senast Boxholm i vårt distrikt. Distriktsföreståndaren medverkar vid prästvigningar såväl i Växjö som i Linköpings stift i den mån det är praktsikt möjligt. Det finns i distriktet åtta st. lokala avtal mellan Missionsförsamlingar och Svenska Kyrkan. Nu senast mellan Järnforsens Missionsförsamling och Järeda församling. Lennart Johansson Scout/nying 2011 är historia och livet för scoutkårerna går vidare. Det gångna året har inte varit något undantag när det gäller entusiasmen runt scouting i allmänhet och SMU-scout i synnerhet. Det är med stor glädje jag får möta kårer med mycket scouter och nyingar. Detta år var ändå något utöver det vanliga då Sverige stod som arrangör för Världsscoutlägret på Rinkaby skjutfält. Även om det inte var det lägret som samlades mest deltagare från vårt distrikt, så var det många som besökte lägret eller var med som funktionärer. Ett minne för livet även om det bara var för en besök en dag. Under året har distriktet arrangerat ett antal samlingar. Till de mer traditionella och återkommande händelserna hör: -Skarven -Dackefejden -Budkavlekamp -Folkunganatta -TA I Fyra kårchefträffar genomfördes i distriktet med en stor variation av antalet deltagare. Träffarna fyller en funktion som är viktig. SKA UT-kursens blå del, som är den sista i kursen genomfördes i maj månad. Men ingen ny kurs startades upp på grund av den onormalt intensiva scoutsäsongen. Med framförallt Världsscoutlägret. Men 9

10 2012 startas en ny kurs upp. Det är en förmån att få vara med runt en sådan här utbildning. När man ser alla dessa unga människor och deras iver att ta in information för att bli en bättre ledare, så tänker jag att SMU-scout inte är en utdöende verksamhet. På riksplanet är det fortsatt mycket intensivt. Under året fortsatte rikskampanjen om rekrytering på alla plan, deltagare och ledare. Allt detta genom SSR:s (Svenska Scoutrådet)försorg, men där alla kårer uppmanades att skapa rekryteringstillfällen. Den kanske största frågan för scouting i Sverige är det faktum att en helt ny organisation för scouting i landet håller på att växa fram. För SMU-scouts del var man inte med på den organisationsskiss som presenterades, vilket skulle kunna äventyra den kristna profil som vi ser som viktig i vår scouting. Istället har ett nytt förslag från SMU-scout presenterats, där organisationen ser ut i stora drag som den gjort tidigare. Vi vill fortfarande tillhöra den stora scoutfamiljen. Men denna fråga kommer att få sitt avgörande under Varje månad, med undantag av tre månader har alla scoutkonsulenterna inom equmenia telefonsammanträde för att stötta, dela och få ny information om vad som är på gång. Scoututskottet har under året bestått av: Sara Svensson, Jönköping; Lina Sandebäck, Virserum; Jenny Helge, Smålandsstenar, Martin Björn, Vaggeryd och David Petersson, Linköping. Distriktets scoutråd har haft fem fysiska sammanträden och ett via telefon. Christer Gustafsson Barnverksamhet Under året har jag funnits med vid några barngudstjänster och samlingar med barn. Det som efterfrågas mest, är utveckling och inspiration av ledare. Dessutom ansvarade jag för barn och familjeverksamhet på Strandgården under två veckor. Christer Gustafsson Ungdom/Tonår/Student Vi har fortsatt jobba med att uppmuntra, coacha och utbilda distriktets anställda ungdomsledare. Detta har gjorts genom kontinuerliga ungdomsledarträffar på olika orter under året och genom utbildningsdagar; en kickoffdag i början på höstterminen och 4 dagar i Stockholm i november. Vi tror att undervisning och inspiration för ungdomsledarna hjälper församlingarnas ungdomsarbete att växa både i tro och i antal deltagare. Då vi vet att en god förutsättning för växt i en församling är att ha anställda medarbetare så anordnade vi två kvällar med fokus på att som församling ha anställd ungdomsledare. Inbjudan gick till ungdomsledare, dess pastor, ordförande för församlingsstyrelse och ungdomsrådsordförande. Under våren 2011 inbjöds distriktets alla ungdomsråd till kvällar med inspiration gällande att gå från tro till handling samt ledarskapets uppdrag och exempel. Vi har anordnat och deltagit i inspirationskvällar för ideella SMU-ledare. I januari träffades tonåringar och ledare på Södra Vätterbyggdens folkhögskola för den årliga tillställningen; Tonårskväll på SVF. Skolans musik- och bibelklasser stod för underhållningen. Precis som tidigare år så genomfördes Tjänst i Guds rike tillsammans med SVF. Detta var en dag med fokus på unga människors kallelse. Medverkade gjorde även studenter och lärare från THS. V.31 genomfördes tonårsläger på Strandgården och Klintagården där många ledare och tonåringar njöt av gemenskap, undervisning, sol, bad, Gudsmöten och roliga aktiviteter. I oktober genomfördes helgen Kraftsamling i och tillsammans med Nässjö missionsförsamling med ungdomsmöte på fredagskvällen. Nyårslägret detta år tog plats i Kittelfjäll, där gemenskap, kvällsmöten och skidåkning stod i centrum. Den juni genomfördes Riktning 2011 på Strandgården. Denna helg vände sig mot unga vuxna och handlade om att ta 10

11 riktning i sin tro mot Jesus, närmare honom och närmare andra människor. Under 2011 har vi på distriktet jobbat med att uppmuntra den kristna studentföreningen (Christian Union) på högskolan i Jönköping. Stöttningen har bland annat inneburit att vi har deltagit i två stycken av Christian Unions Studentalpha-kurser samt en Studentkickoff för gamla och nya studenter i Jönköping. Att Gud är på banan och söker unga människor idag är tydligt. Låt oss aldrig glömma det. Jenny Fredén Musikråd Distriktets musikråd bildades i maj Syftet med musikrådet är att bidra till ett fungerande musikliv i distriktets församlingar och är tänkt som en slags tankesmedja där vi har ett nära samarbete med studieförbundet Bilda. Musikrådet ska arbeta med musikens plats och funktion i församlingen och musikens utövare Vilka ska vara med: Alla som har en musikanställning i distriktets församlingar Representant från distriktets styrelse - Någon av distriktets anställda - Någon med koppling till SVF Första steget Att kartlägga vilket behov de olika församlingarna har av ett musikråd Under hösten 2011 har vi kontaktat ca 20 församlingar i distriktet för att få en bild av vilka behov och önskemål de olika församlingarna har. Vi kommer att fortsätta arbeta med detta under Internationella råd Inte längre gäster och främlingar... vi vill bygga relationer, så hälsades distriktets församlingar välkomna till vårens regionala samlingar som ordnades gemensamt av Diakonirådet och Internationella rådet, i orterna Linköping, Nässjö, Gislaved och Oskarshamn. Inga Johansson och Sanna Mansouri gav på var sitt vis deltagarna inspiration till arbetet på hemmaplan, för att den egna församlingen skulle bli levande för våra nya svenskar. Många goda exempel förmedlades också mellan deltagarna. Höstens missionshelg hölls tillsammans med missionsförsamlingen i Nässjö den 1-2 oktober under temat Berörd. Denna gång riktades blickarna mot Estland och Unionskyrkans arbete där, nära men ändå annorlunda. Den avslutande gudstjänsten inspirerade och utmanade deltagarna. I år har IR också inbjudit distriktets församlingar till en bönehelg för missionen. Den 17-18/9 fanns människor i våra församlingar som i 2- timmarspass bad för missionen hemma och i våra systerkyrkor. Dessa hade också inbjudits att delta. I bönens gemenskap följer vi Jesus, vår Frälsare, som ofta bad för att få kraft att möta sin tids behövande människor. WWJD år 2012? Margit Gustafsson Elisabeth Eriksson 11

12 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Distriktet utgörs av församlingar anslutna till Svenska Missionskyrkan och SMU-föreningar anslutna till Svenska Missionskyrkans Ungdom inom Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, Kinds församlingskrets i Västra Götalands län samt Halmstads och Hylte kommuner i Hallands län. I distriktet finns 129 (130) församlingar och 96 (96) SMUföreningar. Distriktets ändamål: I förvissning om att Jesus Kristus förenar människor i skilda miljöer och av olika åldrar vill distriktet bidra till det arbete som utförs inom Svenska Missionskyrkan och SMU i dess församlingar och SMU-föreningar i enlighet med vad som uttrycks i Svenska Missionskyrkans samfundsordning, mom 1, och i inledningen till SMU:s stadgar. Beträffande distriktets verksamhet under 2011 hänvisas till särskild årsberättelse Resultat och ställning i sammandrag Verksamhetsintäkter Resultat Balansomslutning Medelantal anställda 3,0 4,2 12

13 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt RESULTATRÄKNING Not Verksamhetens intäkter Insamlade medel Erhållna bidrag Läger och kurser Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Läger och kurser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader - - Resultat efter finansiella poster Årets resultat

14 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt BALANSRÄKNING Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Kortfristig placering Värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital för särskilda ändamål 0 0 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för beslutade projekt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott för projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Tilläggsupplysningar/noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Bidrag intäktsförs när betalning inkommer. Under 2012 sökta bidrag för 2011 års verksamhet är således ej beaktade i årsbokslutet för Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar upptas till de belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Gåvan från Häradshammar har inte använts under 2011 men kommer att disponeras för kommande satsningar Personal Medelantal anställda Kvinnor 1,04 1,0 Män 1,96 3,2 3,00 4,2 Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala avgifter Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Aktier och andelar Antal Nom. värde Bokfört värde Berling Media AB (fd. Verbum) Södra Vätterbygdens Folkhögskola

16 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt 4 Värdepapper Anskaffningsvärde Ack. värdeförändring tidigare år Värdeförändring under året Bokfört värde vid årets utgång Marknadsvärde vid årets utgång Eget kapital Balanserat resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets resultat Eget kapital Belopp vid årets utgång Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs av avsatta medel enligt styrelsebeslut. 7 Avsättningar för beslutade projekt Ingående balans Uttag till verksamheten enl styrelsebeslut Gåva från Häradshammar Utgående balans Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna semsterlöner Övriga Kortfristiga fordringar Förutom kundfordringar, andra kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader/upplupna intäkter består kortfristiga fordringar också av ett kortfristigt lån ( SEK) till Stiftelsen Fritidsgårdar (Strandgården). 16

17 17

18 SMK/SMU i Östra Götalands Distrikt Budget 2012 Intäkter Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Årsbidrag församlingar Årsbidrag SMU Bidrag (landsting, EU, övriga) Läger och kurser Arvoden Kollekt Projekt enl styrelsebeslut Gåvor Övrigt Kyrkoavgift Summa intäkter Kostnader Löner Soc kostnader, pension Utbildning, övriga pers kostn Bil- och resekostnader Läger och kurser Lokalhyror Telefon och porto Övriga kontorskostnader Projekt enl styrelsebeslut Sammanträdeskostnader Annonser, reklam Företagsförsäkring Avskrivningar Redovisningstjänst Summa kostnader Summa finansiella kostnader och intäkter Utag från avsatta medel Resultat

19 ÅRSBERÄTTELSE Klintagården Ideell Förening Verksamhetsåret 2011 Styrelsen vill genom denna årsberättelse redogöra för verksamheten på Klintagården under Inledning Styrelsen Klintagården är en camping- och lägergård med den kristna tron som värdegrund. Alla ska känna sig välkomna som gäster på gården även om man i vardagslag inte är delaktig i en kristen gemenskap. Vi vill möta våra gäster med en öppen attityd. På Klintagården vill vi förena fin miljö, natur, sol och bad med ett kristet innehåll i form av gudstjänster, andakter, konserter och andra programinslag En plats att längta till! Följande personer har ingått i styrelsen: Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordf Rune Holmdahl, Mörbylånga Ann-Sofie Hansson, Nybro, v ordf Per-Olof Rehn, Nybro, kassör Christina Holmquist, Ekenässjön, sekr Göran Samuelsson, Torpa Sören Leidefors, Kvillsfors Roland Ohlsson, Anderstorp, distr styr repr Christina Lindell, Löttorp Föreståndaren, Mats Olsson och distriktsföreståndaren har varit adjungerade i styrelsen. Styrelsen har varit uppdelad i arbetsutskott, programutskott och fastighetsutskott som ansvarat för beredning och uppföljning av styrelsens beslut. Ytterligare personer har varit adjungerade i fastighetsutskottet. Två representanter från Klintagården har tillsammans med representanter från Distriktet och Strandgården utgjort Samrådsgruppen som tar upp frågor som bland annat rör samordning för gårdarna. Ett gemensamt styrelsemöte för de tre styrelserna samt en dag kring gårdarna hölls på SVF oktober. Angående ekonomiska resultatet 2011 se den ekonomiska redovisningen. Föreståndaren helårsanställd. 29 personer har varit säsongsanställda för kortare eller längre tid. Arbetet på gården har varit uppdelat i följande fyra ansvarsområden; reception/butik, vaktmästeri, mat/städ, patrullen. Varje område har haft en ansvarig person. Utöver ovan nämnda antal säsongsanställda har gården en fantastisk resurs i alla frivilligarbetare. Som gårdspastorer under högsommarveckorna har Pär Alfredsson, Sven Holmquist, Terése Berggren, Vikingstad, Anders Claesson, Alvesta, Tormod Knutsen, Gamleby och Kristina Johansson, Berga/Högsby tjänstgjort. Från midsommar t o m Skördefesthelgen i slutet av september har det varit programverksamhet på gården. Programutbudet har varit varierande med besök av bl a Jonas Helgesson, Göran Skytte, Lena-Marie Klingvall, Björn Ranelid. Lisbet Pipping och Lisa Syrén. Sångmedverkan av Jeanette Alfredsson med 19

20 band, Michael Johnson, Sam Larssonn och Mats Lunnergård, Marie, Conny och Emelie Johansson, Natalja och Konstatin Shakov tillsammans med Per-Erik Bernspång, Irené och Robert Johansson, Sound of Joy, Hördegårds fyra, Ukelelegruppen - Glad Ton, Torkel Selin, Shalomteamet, Stefan Zelvin, Nils-Börge Gårdh, CajsaStina Åkerström. Barnen är en viktig grupp på Klintagården och har sin givna aktivitet tillsammans med Patrullen. Dessutom en del spännande besök av Zack Segelström och Cilla & Totte. Klintagården har fått vara en plats för flera läger, stora som små både vår, sommar och höst. Sveriges största radioprogram RING SÅ SPELAR VI sändes från Klintagården lördagen i Skördefesthelgen. Det var många som ville vara med och satt vid dukade frukostbord från kl Flera lokala förmågor fick medverka och publiken fick också medverka i frågesporten. Klintagården nådde denna morgon ut i hela världen. Under vår, sommaren och höst har vi haft ett antal läger på gården, bl a det årliga konfirmationslägret som är tre veckor långt där vi som vanligt fick avsluta med en fin dophögtid i havet på lördagsmorgonen där flera av konfirmanderna lät döpa sig. Tonårslägret vecka 31 där många ungdomar får göra starka upplevelser av Guds närhet och komma till personlig kristen tro. Denna sommar har lekplatsen fått en rejäl ansiktslyftning och den har blivit mycket populär för barn i alla åldrar. I anslutning till lekplatsen har också en caféträdgård anlagts där man i skön grönska och vackra planteringar kan njuta av kaffe, fikabröd och glass i stora lass. Verandan i anslutning till matsalen har rustats upp med nya bord och stolar och är en given plats att inta frukost, middag och kvällsmat på i den härliga öländska sommaren. Även 2011 har Klintagården fått vara en kristen oas av sommar-öland. Vi kan genom utvärderingar konstatera att personalen har trivts samtidigt som våra gäster och campare har tagit del av sommarens vila och det utbud gården haft. Klintagården har fått vara En plats att längta till! 20

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer