Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt"

Transkript

1 En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt 1

2 2

3 Föredragningslista vid årsmöte för Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Klintagården, idéell förening Stiftelsen Fritidsgårdar Plats: Löfstadkyrkan i Tranås (Nygatan 7, Gamla Missionskyrkan) (Ev.Kompletterande handlingar delas ut vid årsmötet men kan före årsmötet skickas till de som så önskar. Kontakta i så fall expeditionen i Jönköping). 1. Andakt. Per-Gunnar Enocsson, Lennart Johansson 2. Hälsningsord. Chia Karlsson 3. Val av presidium. Ordf. v. ordf. sekr. 4. Val av referent 5. Val av 2 justerare 6. Val av rösträknare 7. Årsmötets stadgeenliga utlysande a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 8. Fastställande av dagordning 9. Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 10. Klintagården/idéell förening a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 11. Stiftelsen Fritidsgårdar a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse b) Fastställande av resultat- och balansräkning c) Revisorernas berättelse d) Beslut angående ansvarsfrihet e) Fastställande av budget 12. Nominering av styrelsekandidater till a) SMK/SMU i Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 3

4 13. Val av ordförande i distriktsstyrelse 14. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen 15. Val av ledamöter i Klintagården, idéell förenings styrelse 16. Val av ordförande och kassör i Klintagården, idéell förening 17. Val av ledamöter i Stiftelsen Fritidsgårdars styrelse 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 19. Val av valberedning inför årsmötet 2013 samt ordföranden i denna a) Östra Götalands distrikt b) Klintagården, idéell förening c) Stiftelsen Fritidsgårdar 20. Meddelande a/ Nominering av ledamot i SMK:s valkommitté b/ Nominering av ledamot i SMU:s valkommitté c/ Representant vid SMK:s kyrkokonferens d/ Representant vid equmenias riksmöte e/ Valresultat, styrelsevalen 21. Information 22. Tid för årsmötet Övriga ärenden 24. Tack till avgående funktionärer 25. Tackpunkt 26. Årsmötets avslutande 4

5 Årsberättelsen för 2011 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Så är vi inne på 2012 och här kommer tankar kring 2011 i Östra Götalands distrikt. Året har varit händelserikt i våra församlingar och SMU- föreningar. Vårt distriktsgemensamma arbete har också inneburit många spännande saker. Det är viktigt att komma ihåg att distriktet är till för dig och din församling/smu-förening, så har det hänt härliga, spännande saker hemma hos dig i SMU eller i din församling, då har det hänt i vårt distrikt. Du har kanske också under året varit med om härliga semesterdagar eller lägerdagar på någon av våra gårdar, Strandgården och Klintagården, eller kanske har du varit med på något annat spännande någonstans i vårt distrikt. Jag vill att vi med denna årsberättelse om vårt distrikt lägger 2011 med tacksamhet i Guds hand och med förtröstan på honom går vidare i året som nu börjat, I distriktsstyrelsen har vi haft den stora förmånen att under 2011 fortsätta den strategi som vi lagt upp de senaste åren. Detta ledde till att arbetslaget i distriktet ändrades under framförallt 2009, och att vårt nya arbetslag har verkat hela 2010 och under stor del av Runar Eldebo fick kallelse att arbeta som församlingsföreståndare i Värnamo missionsförsamling och slutade hos oss i augusti Runar, vi vill verkligen tacka dig för att du varit med i vårt distrikt under två år och tillsammans med styrelse, medarbetare, församlingar och SMUföreningar arbetat med förbättringar i vårt distrikt. Tack för din entusiasm och din Gudstro och för dina tankar kring ledarskap i våra församlingar. Detta har du verkligen delat med oss alla under de två åren. Peter Bernhardsson svarade ja på kallelsen att bli vår nya Verksamhetsledare och började den 1/ Vi är så glada att du, Peter, hörsammade Guds kallelse. Under året har vi bl.a. arbetat vidare med satsningen på våra ungdomsledare, att samla dem och stötta dem i det viktiga arbetet med våra ungdomar. Dessutom har vi gjort 5 mycket annat. En del av det kan du läsa i denna verksamhetsberättelse. Vi vill gärna att du berättar för någon av medarbetarna i distriktet eller för någon i styrelsen t.ex. under årsmötet om dina tankar kring vad distriktet kan bistå med. Det kan du också göra under året i övrigt. År 2011 var ett historiskt år, då vi bildade ny kyrka tillsammans, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan - vårt första namn är Gemensam Framtid. Den historiska dagen var den 4/ Distriktsstyrelsen har varit mycket engagerad i frågan i samtal och diskussioner. Vi har fortsatt att vara med och påverka utvecklingen i Gemensam framtid. Framför allt har regionfrågan engagerat oss och vi har skrivit till regionutredningen om våra tankar vid flera tillfällen. Arbetet på våra gårdar, Klintagården och Strandgården, har som tidigare år varit intensivt. Vi vet att våra gårdar betyder mycket för många, och att många ungdomar här gör sin första andliga upplevelse och kommer till tro. Detta tackar vi Gud för! Se också respektive Gårds årsberättelse. Vi vill särskilt innesluta våra Gårdar i våra förböner och tankar. Det är av stor vikt att vi i hela vårt distrikt funderar på hur vi kan använda, stötta och hjälpa våra gårdar. Vi har under 2011 haft en dag med tonvikt särskilt på våra gårdar och framtiden, en dag med mycket tankar och idéer. Jag vill passa på att tacka er medarbetare för alla fina insatser under Tack Runar Eldebo, Jenny Fredén, Christer Gustafsson, Lennart Johansson, Boppe Perhamn (som var med oss under början av 2011 för att sedan bli pastor i Kalmar) och Peter Bernhardsson samt Sara Svensson (som arbetat med scoutfrågor i vårt distrikt under 2011). Ett varmt tack för er insats. Jag vill också önska er Guds välsignelse framöver. Distriktsstyrelsen har detta år haft sju protokollförda sammanträden däribland en helg och vidare en gemensam kväll med våra

6 gårdsstyrelser. Arbetsutskottet har träffats/haft telefonmöte före varje sammanträde, och vidare finns det ytterligare råd och utskott vi jobbar igenom. Styrelsen har under 2011 bestått av: Christina/Chia Karlsson, ordf. och AU Susanne Augustsson, v.ordf. och AU Mari Axeland Rapp, sekreterare, Henrik Eriksson, v. sekreterare Elisabeth Eriksson, musikrådet Eibert Flogér, samverkansrådet Margit Gustafsson, internationella rådet Emelie Johansson, UR- Jönköpings län, musikrådet Roland Ohlsson, Klintagårdsstyrelsen Torbjörn Roos, kassör, ekonomiutskottet, AU Roger Strand, samverkansrådet Michael Tågerud, v. kassör, AU, ekonomiutskottet Charlott/Charlie Cramer, Strandgårdsstyrelsen När jag tänker på vår styrelse blir jag mycket glad och stolt över att ha så härliga styrelsekamrater. Så mycket engagemang och idéer och idogt arbete. Tack allesammans. Vi får med stor tacksamhet lägga 2011 bakom oss och sträcka oss framåt inför det nya verksamhetsåret! Låt oss be och tacka för året som nu är och vad detta verksamhetsår kan innebära för oss och för vår omgivning. Distriktet vill vara till just för dig, så att du och din församling/smu-förening kan växa (både i antal och i tro). Vi vill gemensamt lära känna GUD, så att vi i vår omgivning kan vara Guds ljus och salt i vardagen. 1 Joh.1:5 Gud är ljus och inget mörker finnes i honom och även Joh. 14:6 Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Tack Allesammans i vårt distrikt för ert arbete på olika sätt under Chia/Christina Karlsson Ordf. 6 En varm, djärv och smittande kyrka! Så lyder visionen för Östra Götalands Distrikt. Det arbete jag fått gå in i har varit och är präglat av denna vision. Arbetsgemenskap, styrelse och företrädare har varit besmittade av en längtan efter Guds kärleksfulla värme, Andens djärvhet och att få ge vidare det man själv har fått som gåva - Jesus Kristus! Vart än vår Gemensamma Framtid för oss, så har vi i styrelsen och bland medarbetarna i distriktet sagt: "Vi kör ända in i kaklet". Vi kan inte pausa vision, uppdrag och målsättning för vårt distrikt. Vi tror att det är ett alltid pågående verk. "Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." (Fil 1:6) Därför har hösten präglats av vidare visioner och planering för vårt distrikt, dess församlingar, SMU-föreningar, medarbetare, medlemmar och ledare. Något av allt det som planerats och som kommer ske under 2012 och som då planerats under hösten 2011 är "FORWARD - akademi för ungt ledarskap". Vi ser detta som en naturlig fortsättning på det uppskattade arbete som genomförts i distriktet under de senaste åren. Fysiskt på distriktsexpeditionen har vi moderniserat och effektiviserat vår kommunikation genom att skaffa mobilväxel, vilket innebär att vi inte behöver vara på plats på kontoret för att kunna svara när någon ringer. Detta helt i linje med tidigare strategiska beslut. De ger en ökad flexibilitet för oss i personalen och större möjlighet för dig att nå någon av oss. Vi har också bytt ut en föråldrad och förlegad "maskinpark" på kontoret och fått in en "multimaskin" istället som gör livet enklare, snabbare och mycket färggladare än tidigare. Dessa investeringar inte bara hjälper, gör jobbet roligare och effektiviserar personalen på expeditionen, distriktet gör ekonomiska besparingar på både kort och framför allt på lång sikt. Peter Bernhardsson

7 Verksamheten Vad är då en styrelse att du tänker på henne var namnet på den stora utbildningssatsningen för församlingsstyrelser och ungdomsråd som genomfördes hösten 2010 och våren På 10 regionala platser, under tre kvällar var mer än 90 församlingar representerade. Utbildningen som mötte stort gensvar ville uppmuntra, utrusta, utmana och skickliggöra det frivilla ledarskapet som är så oerhört viktigt i våra församlingar och SMU föreningar. Utbildningen som genomfördes av distriktets personal avslutades med en levande förböns- och överlåtelsestund som inger hopp i det andliga ledarskap som vi tillsammans står i. All undervisning har sammanstälts i ett litet häfte som kan beställas från distriktsexpeditionen eller laddas hem från vår hemsida Den stora satsningen som vände sig till alla styrelseledamöter har under året lett vidare till specifika utbildningskvällar för särskilt ansvar i församlingen. Kvällssamlingar har hållits för vice församlingsföreståndare, personalansvariga, ansvariga för anställda ungdomsledare och valberedningar. Kvällarna har haft tre ingredienser; A) undervisning och utbildning, B)delgivning och erfarenhetsutbyte samt C)förbön och överlåtelse. En fortbildningskurs i pastoralt ledarskap som vände sig till distriktets pastorer, ungdomsledare, diakoner, musikanställda och övriga intresserade var förlagd till Jönköping. Ansvarig för utbildningen var Runar Eldebo som genomförde de fem kurtillfällena tillsammans med Carina Berggren, Anders Bergström och Sverker Wadstein. Angelägna arrangemang och satsningar har under året skett i nära samvekan med Nässjö Missionsförsamling som engagerat har ställt resurser till hela distriktets förfogande. Det gäller Kraftsamling, en helg med uppbyggelse, uppmuntran och utmaning. Man 2011 en lördag om vad det är att vara man i den kristna församlingen. Vidare en viktig dag om innebörden och utmaningen att vara en skapelsevänlig församling och så Berörden helg i missionens tecken. 7 En viktig uppgift för distriktet är att stödja församlingar genom mentorskap till församlingsutveckling och på samma sätt ge coaching till medarbetare. Under våren avsatte Runar Eldebo en dag i veckan till mentorskap för anställda i församling och SMU förening. Stöd har getts till enskilda församlingar i utvecklingsfrågor och för att genomföra NFU-undersökningar. Även detta år möttes medarbetare till inspirations- och bönedagar på Misisonsbåten Shalom. Vidare genomfördes på Södra Vätterbygdens Folkhögskola en dag med temat: Tjänst i Guds rike. Dagen vänder sig till de som vill ge mer av sitt liv till den kristna församlingen och som funderar på kallelsen att arbete heltid i Guds rike. Ett nära och mycket gott samarbete sker med BILDA och Södra Vätterbygdens Folkhögskola vars representanter de distriktsanställda regelbundet träffar för gemensam planläggning. Lennart Johansson Församlingsplantering Församlingsplantering är angeläget för oss i distriktet och vi är öppna för att starta ytterligare nya församlingar. Under verksamhetsåret har församlingsplanteringen i Ekängen lett fram till en församlingsbildning. Det var stor högtidsdag den 30 oktober då Svenska Missionskyrkan i Ekängen bildades. 13 medlemmar välkomnades och utgör församlingen tillsammans med dess pastor och föreståndare Christian Törnberg. Församlingen finns i ett expansivt nybyggar-stadsdel 7 km från Linköpings centrum. Församlingen arbetar genomtänkt och inspirerande och vinner vänner genom en trovärdig verksamhet bland barn och vuxna. Vi kan alla följa församlingens arbete i omsorg och förbön. Församlingens hemsida är Församlingsplanteringen i Vilshärad, Strandgården, fortsätter att utvecklas. Anna-Karin Herngren Wirdheim slutade under sommaren sin tjänst som pionjärpastor och Liselotte Kristiansen har gått in i denna uppgift från höstterminens

8 början. En engagerad ideell förening finns med det tydliga syftet att kunna bilda en församling för människor som bor i närområdet. Samverkan med föreningar på orten ökar och man har ett fint barn och scoutarbete. Samspelet med gården sker på ett konstruktivt och genomtänkt sätt. Halland är det län i Sverige där den frikyrkliga verksamheten är som svagast och därför behövs en levande församling som växer i Vilshärad. Följ arbetet på Kyrka i vilsharad. Life Church är namnet på det församlingsplanteringsarbete som arbetar målmedvetet i Söderköping. Linnea och Andreas Holm med medarbetare arbetar på ett fräscht och relevant sätt för att gestalta evangelium. Arbetet i Söderköping har en mycket tydlig relationsbaserad profil vilket sannolikt är en nyckel för framtidens församlingsarbete. Detta tar tid, handlar väldigt lite om stora samlingar men inger långsiktigt förtroende. Johanneskyrkans församling i Åtvidaberg är en mycket engagerad moderförsamling och vi alla kan följa och stödja arbetet. Gå in på I början på år 2011 startade efter en termins förstudie församlingsplanteringen i Hageby/Navesta i Norrköping. Ambitionen och målsättningen är att bilda en mångkulturell församling i en stadstel där många nationaliteter har sin hemvist. Rickard Lundgren, Anton Karlsson med flera leder arbetet utifrån en hyrd lokal granne till det nya köpcentrat i Hageby. Tydligheten i att vi vill bilda en mångkulturell församling känns verkligt angeläget men utmanar också. Många stöder arbetet på olika sätt, först och främst Vidablickskyrkan som är moderförsamling men också vår systerkyrka i USA som har framgångsrika erfarenheter från mångkulturell församlingsbildning. Följ arbetet på Missionskyrkans mentorer stöder församlingsplanteringarna genom regelbunden coaching. En av distriktsföreståndarens uppgifter är att följa, stödja och utveckla församlingsplantering i distriktet. Lennart Johansson 8 Diakoni Diakonirådet genomförde under våren regionala samlingar tillsammans med Internationella rådet. En viktig diakonal uppgift för församlingarna är att vara levande mötesplatser för nya svenskar. Detta arbete vill vi stimulera och utveckla. Under året har särskild betoning lagts på samlingar dels för det 60 tal ordinerade diakoner som finns i annan tjänst och de fem som finns i församlingstjänst i distriktet. Distriktets diakoniråds uppgifter sammanfattas i fem punkter: 1.Att stödja församlingsanställda diakoner i distriktet 2. Att utveckla och inspirera det diakonala arbetet i distriktets församlingar 3. Att vidga förståelsen för den bredd och det djup som finns i dagens diakoni. 4. Att uppmuntra församlingar att upptäcka de utbildade diakoner som finns i församlingarna och använda deras kompetens. 5. Att medverka till att fler ordinerade diakoner kan få församlingstjänst Lennart Johansson Gemensam Framtid Under året har flera regionala samlingar arrangerats i distriktet för att informera om och påverka utvecklingen i den nybildade kyrkan: Gemensam Framtid. Dessa samlingar har skett i samverkan med företrädare för den nya kyrkan på riksplanet och med distriktsansvariga inom Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i vårt område. Distriktföreståndare inom de tre samfunden inom vårt område har träffats för att lära känna varandra och förbereder för ett fördjupat samarbete. Medarbetare i distriktets församlingar bjuds in till de tre samfundens utbildningsdagar. Lennart Johansson Lekmannautbildning Lekmannautbildningen som sker på Södra Vätterbygdens Folkhögskola fortsätter att ha hög kvalité, helnöjda deltagare och samlar alltfler som deltar i de åtta

9 utbildningstillfällen som erbjuds. Kursen läsåret genomförs också den tillsammans med Västra Götalands distrikt, BILDA och Södra Vätterbygdens Folkhögskola och har 26 deltagare. Planering har påbörjats för en liknande kurs läsåret men då kommer också att erbjudas en påbyggnadskurs kallad Lekmannautbildning 2. Lennart Johansson Personalsituationen i församlingarna Det förändrade rekryteringsförfarandet för pastorer och diakoner som genomfördes i Missionskyrkan för fyra år sedan har nu funnit sin form och där det tydligt framgår att den lokala församlingen själv äger sin process. En av distriktsföreståndarens viktigaste uppgifter är att stödja församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare. Det är alltid en glädje för en församling när man är framme vid installationshögtid och under året har distriktsföreståndaren medverka vid åtta installationsgudstjänster. Distriktets församlingar och SMU föreningar har mycket goda medarbetare och det är viktigt att de fortsatt får god handledning, fortbildning, kollegial gemenskap och stöd när så behövs och här hjälper distriktet till på flera sätt. Ett smärtsamt konstaterande är att det är alltför få anställda diakoner i våra församlingar. Det finns flera skäl till det naturligvis såsom bristande resurser men också att insikten behöver öka att vi i vår kyrka har väldigt välutbildade och kompetenta diakoner som väntar på församlingstjänst. De flesta anställda i distriktets församlingar är ensamanställda. En pastor. Former behöver skapas för arbetslag där olika gåvor kan komplettera varandra och där samverkan mellan flera församlingar och dess anställda ökar. Missionskyrkan ser detta som en viktig framtidsfråga. Inom distriktet har vi försökt skapa exempel på arbetslag men detta arbete har inte varit framgångsrikt ännu. Lennart Johansson Ekumenik Det ekumeniska arbetet fördjupas på flera sätt. Det blir allt vanligare att pastorer får tjänster över samfundsgränser. Lokalförsamlingar bildar nya ekumeniska församlingar, nu senast Boxholm i vårt distrikt. Distriktsföreståndaren medverkar vid prästvigningar såväl i Växjö som i Linköpings stift i den mån det är praktsikt möjligt. Det finns i distriktet åtta st. lokala avtal mellan Missionsförsamlingar och Svenska Kyrkan. Nu senast mellan Järnforsens Missionsförsamling och Järeda församling. Lennart Johansson Scout/nying 2011 är historia och livet för scoutkårerna går vidare. Det gångna året har inte varit något undantag när det gäller entusiasmen runt scouting i allmänhet och SMU-scout i synnerhet. Det är med stor glädje jag får möta kårer med mycket scouter och nyingar. Detta år var ändå något utöver det vanliga då Sverige stod som arrangör för Världsscoutlägret på Rinkaby skjutfält. Även om det inte var det lägret som samlades mest deltagare från vårt distrikt, så var det många som besökte lägret eller var med som funktionärer. Ett minne för livet även om det bara var för en besök en dag. Under året har distriktet arrangerat ett antal samlingar. Till de mer traditionella och återkommande händelserna hör: -Skarven -Dackefejden -Budkavlekamp -Folkunganatta -TA I Fyra kårchefträffar genomfördes i distriktet med en stor variation av antalet deltagare. Träffarna fyller en funktion som är viktig. SKA UT-kursens blå del, som är den sista i kursen genomfördes i maj månad. Men ingen ny kurs startades upp på grund av den onormalt intensiva scoutsäsongen. Med framförallt Världsscoutlägret. Men 9

10 2012 startas en ny kurs upp. Det är en förmån att få vara med runt en sådan här utbildning. När man ser alla dessa unga människor och deras iver att ta in information för att bli en bättre ledare, så tänker jag att SMU-scout inte är en utdöende verksamhet. På riksplanet är det fortsatt mycket intensivt. Under året fortsatte rikskampanjen om rekrytering på alla plan, deltagare och ledare. Allt detta genom SSR:s (Svenska Scoutrådet)försorg, men där alla kårer uppmanades att skapa rekryteringstillfällen. Den kanske största frågan för scouting i Sverige är det faktum att en helt ny organisation för scouting i landet håller på att växa fram. För SMU-scouts del var man inte med på den organisationsskiss som presenterades, vilket skulle kunna äventyra den kristna profil som vi ser som viktig i vår scouting. Istället har ett nytt förslag från SMU-scout presenterats, där organisationen ser ut i stora drag som den gjort tidigare. Vi vill fortfarande tillhöra den stora scoutfamiljen. Men denna fråga kommer att få sitt avgörande under Varje månad, med undantag av tre månader har alla scoutkonsulenterna inom equmenia telefonsammanträde för att stötta, dela och få ny information om vad som är på gång. Scoututskottet har under året bestått av: Sara Svensson, Jönköping; Lina Sandebäck, Virserum; Jenny Helge, Smålandsstenar, Martin Björn, Vaggeryd och David Petersson, Linköping. Distriktets scoutråd har haft fem fysiska sammanträden och ett via telefon. Christer Gustafsson Barnverksamhet Under året har jag funnits med vid några barngudstjänster och samlingar med barn. Det som efterfrågas mest, är utveckling och inspiration av ledare. Dessutom ansvarade jag för barn och familjeverksamhet på Strandgården under två veckor. Christer Gustafsson Ungdom/Tonår/Student Vi har fortsatt jobba med att uppmuntra, coacha och utbilda distriktets anställda ungdomsledare. Detta har gjorts genom kontinuerliga ungdomsledarträffar på olika orter under året och genom utbildningsdagar; en kickoffdag i början på höstterminen och 4 dagar i Stockholm i november. Vi tror att undervisning och inspiration för ungdomsledarna hjälper församlingarnas ungdomsarbete att växa både i tro och i antal deltagare. Då vi vet att en god förutsättning för växt i en församling är att ha anställda medarbetare så anordnade vi två kvällar med fokus på att som församling ha anställd ungdomsledare. Inbjudan gick till ungdomsledare, dess pastor, ordförande för församlingsstyrelse och ungdomsrådsordförande. Under våren 2011 inbjöds distriktets alla ungdomsråd till kvällar med inspiration gällande att gå från tro till handling samt ledarskapets uppdrag och exempel. Vi har anordnat och deltagit i inspirationskvällar för ideella SMU-ledare. I januari träffades tonåringar och ledare på Södra Vätterbyggdens folkhögskola för den årliga tillställningen; Tonårskväll på SVF. Skolans musik- och bibelklasser stod för underhållningen. Precis som tidigare år så genomfördes Tjänst i Guds rike tillsammans med SVF. Detta var en dag med fokus på unga människors kallelse. Medverkade gjorde även studenter och lärare från THS. V.31 genomfördes tonårsläger på Strandgården och Klintagården där många ledare och tonåringar njöt av gemenskap, undervisning, sol, bad, Gudsmöten och roliga aktiviteter. I oktober genomfördes helgen Kraftsamling i och tillsammans med Nässjö missionsförsamling med ungdomsmöte på fredagskvällen. Nyårslägret detta år tog plats i Kittelfjäll, där gemenskap, kvällsmöten och skidåkning stod i centrum. Den juni genomfördes Riktning 2011 på Strandgården. Denna helg vände sig mot unga vuxna och handlade om att ta 10

11 riktning i sin tro mot Jesus, närmare honom och närmare andra människor. Under 2011 har vi på distriktet jobbat med att uppmuntra den kristna studentföreningen (Christian Union) på högskolan i Jönköping. Stöttningen har bland annat inneburit att vi har deltagit i två stycken av Christian Unions Studentalpha-kurser samt en Studentkickoff för gamla och nya studenter i Jönköping. Att Gud är på banan och söker unga människor idag är tydligt. Låt oss aldrig glömma det. Jenny Fredén Musikråd Distriktets musikråd bildades i maj Syftet med musikrådet är att bidra till ett fungerande musikliv i distriktets församlingar och är tänkt som en slags tankesmedja där vi har ett nära samarbete med studieförbundet Bilda. Musikrådet ska arbeta med musikens plats och funktion i församlingen och musikens utövare Vilka ska vara med: Alla som har en musikanställning i distriktets församlingar Representant från distriktets styrelse - Någon av distriktets anställda - Någon med koppling till SVF Första steget Att kartlägga vilket behov de olika församlingarna har av ett musikråd Under hösten 2011 har vi kontaktat ca 20 församlingar i distriktet för att få en bild av vilka behov och önskemål de olika församlingarna har. Vi kommer att fortsätta arbeta med detta under Internationella råd Inte längre gäster och främlingar... vi vill bygga relationer, så hälsades distriktets församlingar välkomna till vårens regionala samlingar som ordnades gemensamt av Diakonirådet och Internationella rådet, i orterna Linköping, Nässjö, Gislaved och Oskarshamn. Inga Johansson och Sanna Mansouri gav på var sitt vis deltagarna inspiration till arbetet på hemmaplan, för att den egna församlingen skulle bli levande för våra nya svenskar. Många goda exempel förmedlades också mellan deltagarna. Höstens missionshelg hölls tillsammans med missionsförsamlingen i Nässjö den 1-2 oktober under temat Berörd. Denna gång riktades blickarna mot Estland och Unionskyrkans arbete där, nära men ändå annorlunda. Den avslutande gudstjänsten inspirerade och utmanade deltagarna. I år har IR också inbjudit distriktets församlingar till en bönehelg för missionen. Den 17-18/9 fanns människor i våra församlingar som i 2- timmarspass bad för missionen hemma och i våra systerkyrkor. Dessa hade också inbjudits att delta. I bönens gemenskap följer vi Jesus, vår Frälsare, som ofta bad för att få kraft att möta sin tids behövande människor. WWJD år 2012? Margit Gustafsson Elisabeth Eriksson 11

12 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Distriktet utgörs av församlingar anslutna till Svenska Missionskyrkan och SMU-föreningar anslutna till Svenska Missionskyrkans Ungdom inom Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, Kinds församlingskrets i Västra Götalands län samt Halmstads och Hylte kommuner i Hallands län. I distriktet finns 129 (130) församlingar och 96 (96) SMUföreningar. Distriktets ändamål: I förvissning om att Jesus Kristus förenar människor i skilda miljöer och av olika åldrar vill distriktet bidra till det arbete som utförs inom Svenska Missionskyrkan och SMU i dess församlingar och SMU-föreningar i enlighet med vad som uttrycks i Svenska Missionskyrkans samfundsordning, mom 1, och i inledningen till SMU:s stadgar. Beträffande distriktets verksamhet under 2011 hänvisas till särskild årsberättelse Resultat och ställning i sammandrag Verksamhetsintäkter Resultat Balansomslutning Medelantal anställda 3,0 4,2 12

13 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt RESULTATRÄKNING Not Verksamhetens intäkter Insamlade medel Erhållna bidrag Läger och kurser Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Läger och kurser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader - - Resultat efter finansiella poster Årets resultat

14 Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt BALANSRÄKNING Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Kortfristig placering Värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital för särskilda ändamål 0 0 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för beslutade projekt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott för projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer