Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30."

Transkript

1 Datum Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar (ingång på gården) Dagordning 1. Inledning 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordningen 4. Genomgång av protokollet från tillgänglighetsrådets sammanträde den 15 maj Information från polisen angående tillgängligheten i stadskärnan, Håkan Roupe polisen (kl.16.15) 6. Information kring elöverkänslighet Solveig Silverin (kl.16.30) Staffan Skeppe, Telia (kl.17.00), se bilagor 7. Information angående e-tjänster kopplat till omsorgen, Ulla-Britt Söderström omsorgsförvaltningen (kl.17.20), se bilaga 8. Information om hemsjukvården i Kalmar kommun och samarbetet med landstinget, Christina Erlandsson omsorgsförvaltningen och Birgitta Hjalmarsson landstinget (kl.17.30) 9. Kortinformation: Funktionshinderrådet i Kalmar län 29 oktober, se bilaga Föreläsning om idrott och kultur för barn med osynliga funktionsnedsättningar 15 september, se bilaga Föreläsning med Mikael Andersson 7 oktober, se bilaga TAKK Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, se bilaga Skrivelse till KLT, se bilaga Kansli- och omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx

2 2 (2) 10. Övriga ärenden Skrivelse till Polisen, se bilaga Brevsvar till Ruth Gunnarsson, se bilaga 11. Nästa sammanträde Välkomna! Louise Weidolf genom Eva Lindberg Meddela förhinder till Eva Lindberg, tel eller via e-post:

3 Mobiltelefonen en kombination av nytta och säkerhet faktablad #1 Drygt 75 procent av den svenska befolkningen har mobiltelefon idag. Anledningen till att tekniken har växt sig så stark och blivit så utbredd är att den ger oss en mängd fördelar som vi inte vill vara utan idag. Möjligheten att ringa mobilt är också en fråga om trygghet och säkerhet. Med en mobiltelefon och ett fungerande nät, kan vi alltid komma i kontakt med någon om det händer en olycka. Ungefär 50 procent av alla samtal som rings in till SOS- Alarm (112) kommer från en mobiltelefon. Samtidigt som mobiltelefonin ger oss mycket nytta och frihet är det lätt att oroas över de eventuella hälsorisker som målas upp. Vad ska man egentligen tro? Och framför allt vem ska man tro på? Eftersom fokus är stort på mobiltelefoni idag, är det viktigt att den information som förmedlas bygger på fakta och inte på spekulationer. Det är också viktigt att den information som kommer ut är balanserad. Oron i sig kan ge människor problem med hälsan. Därför tar vi på Telia människors oro på största allvar. En av våra viktiga uppgifter är att presentera saklig information. Forskning, gränsvärden och lagstiftning I Sverige får man inte utsätta människor, djur och miljö för skadlig strålning. Statens strålskyddsinstitut, SSI, är den centrala tillsynsmyndighet som har fått i uppgift av regeringen att se till att detta efterlevs. SSI fastställer bland annat vissa gränsvärden som alla operatörer och tillverkare måste hålla sig under. De gränsvärden som finns idag stödjer sig på den forskning som pågått i ett 40-tal år. Gränsvärdena är satta med stora säkerhetsmarginaler, en femtiondel av den nivå där man vet att radiovågorna kan vara farliga. Runt om i världen pågår forskning för att ge oss mer kunskap om hur radiovågor från basstationer och mobiltelefoner påverkar oss. SSI följer forskningen för att kontrollera om det finns anledning att ändra befintliga regler om gränsvärdena. Världshälsoorganisationen (WHO), ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation) och EU ger även de råd och rekommendationer som SSI också tar hänsyn till. Precis som med all annan forskning krävs det flera, av varandra oberoende, undersökningar för att resultatet ska anses vara tillförlitligt. Därför kan man normalt inte dra några slutsatser av enskilda rapporter som publiceras, vare sig de är positiva eller negativa. Men eftersom intresset för all information på området är stort, får rapporterna ofta mycket publicitet och de som läser tidningarna leds till att tro att man kan dra för långtgående slutsatser av rapporten. Därför kan det vara tryggt att veta, att om det skulle komma fram bevis för att det skulle vara farligt att tala i mobiltelefon eller överhuvudtaget leva i ett samhälle där det finns mobiltelefoni- eller andra radionät, så skulle myndigheterna ändra reglerna och mobiloperatörerna och tillverkarna av utrustning rätta sig därefter. Radiovågor, EMF eller strålning? Begreppen kan ibland vara förvirrande. Men det som olika människor kallar pulserande mikrovågsstrålning, radiovågor och elektromagnetiska fält, EMF, är olika uttryck för samma sak. LZTA R watt/kg Radiovågorna behövs Det är viktigt att komma ihåg att radiovågorna är en förutsättning för att mobiltelefonin ska fungera. Därför går det inte att jämföra radiovågor från mobiltelefoner med exempelvis magnetfält kring bildskärmar. Bland annat har WHO:s expertorgan för cancerfrågor, IARC, beslutat att göra en stor studie som ska omfatta bland annat Sverige, Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien och Storbritannien. Den studien beräknas vara klar Alla seriösa forskningsprojekt välkomnas av Telia eftersom det behövs mer vetenskapliga bevis i frågan. 2 watt/kg SAR-värdet är det värde som vi använder oss av för att förvissa oss om att radiovågorna från mobiltelefonerna inte påverkar oss negativt. Det uttrycks i watt/kg. Som bilden visar är säkerhetsmarginalerna höga. Hälsoeffekt har påvisats först vid 100 watt/kg. Gränsvärdet för mobiltelefoner är 2 watt/kg. Telia Mobiles vetenskapliga råd Telia Mobile har också upprättat ett vetenskapligt råd bestående av ett antal läkare, professorer och andra experter. Rådets uppgift är att överblicka vetenskapens nuvarande ståndpunkt i frågan och fungera som Telias referensgrupp och bollplank. Vad händer på lång sikt? Telia stödjer och välkomnar all forskning på området som leder till att vi ökar kunskapen hos alla i denna fråga. Det forskningen främst inriktas mot idag är hur de elektromagnetiska fälten påverkar oss på lång sikt. Vi vet att vi har haft TV-master i vårt samhälle i snart 50 år och hittills har inga skadliga verkningar visats. De snarlika GSM- och UMTS-sändarna är betydligt svagare än TV-sändarna.

4 Mer om SAR: När det gäller absorption av radiovågor från mobiltelefoner talar man om SAR, Specific Absorption Rate. SAR-värdet beskriver hur mycket energi som tas upp i människan. Den specifika absorptionshastigheten anges i enheten watt/kg. SAR-värdet för mobiltelefoner ligger vanligen på 0,3-1,7 watt/kg. Gränsvärdet är 2 watt/kg. Gränsvärdena för elektromagnetiska fält från basstationsantenner kan även uttryckas som fältstyrka (volt/m) och (ampere/m) eller intensitet (watt/m 2 ). Faktablad om Mobiltelefonen en kombination av nytta och säkerhet I serien finns även: Radiovågor och basstationer Radiovågor från mobiltelefonen Mobila företagsnät mobiltelefoni på kontoret DECT-telefoni och hälsa 3G framtidens mobiltelefoni Radiovågor och basstationer Basstationer för mobiltelefoni skickar liksom TV-sändaren ut radiovågor (elektromagnetiska fält) för att vi ska kunna prata i mobiltelefon eller se på TV. Basstationernas sändare är betydligt svagare än TV-sändarnas, redan efter 0,1 km har radiovågornas fältstyrka reducerats till 0,5 volt/meter. TV-sändaren sänder starkare signaler, efter 10 km har radiovågorna en fältstyrka på 0,5 volt/meter. Ju mer tätbebyggt ett område är, desto fler mobiltelefonanvändare finns det. Därför finns det fler basstationer i tätbebyggda områden, och dessa sänder med en svagare effekt för att inte störa signalerna från andra antenner. TV-sändare Sänder med en uteffekt av watt vilket ger en fältstyrka på 0,5 volt/meter på ett avstånd av 10 km. grafik: tomas öhrling/info Basstation Sänder med en uteffekt av 20 watt vilket ger en fältstyrka på 0,5 volt/meter på ett avstånd av 0,1 km. Kundtjänst Automatisk Kundtjänst Kundtjänst från utlandet

5 Radiovågor från mobiltelefonen faktablad #3 De frågeställningar som allmänheten har kring mobiltelefoni rör både basstationer och mobiltelefonerna. Telia är ingen tillverkare av telefoner, så dessa frågor borde egentligen ställas till en mobiltelefontillverkare. Men eftersom vår verksamhet är naturligt kopplad till mobiltelefonen får vi ofta frågor kring detta. Så här tar vi upp svaren på några av de vanligaste frågorna: Är det farligt att hålla mobiltelefonen nära huvudet? Mobiltelefontillverkarna rättar sig efter ett fastställt gränsvärde, SAR (Specific Absorption Rate), som ska säkerställa att den energiabsorption som mobiltelefonen åstadkommer inte är farlig för människokroppen. När energin går in i kroppen omvandlas den till värme, vilket också har givit upphov till en del oro. Längre mobiltelefonsamtal kan höja temperaturen, dock inte med mer än 0,1 grader Celsius, vilket inte är farligt. Effektreglering och tidluckor påverkar exponering GSM-telefonen sänder inte med samma effekt hela tiden. När täckningen är som sämst, sänder den på högsta effekt vilken är runt 2 watt. Vid bättre förhållanden, dvs kortare avstånd till basstationen, kan den komma ner i 0,001 watt. Sedan sänder GSM-telefonen inte heller kontinuerligt. För att samma frekvens ska kunna användas för flera samtidiga samtal, delas datamängden upp i paket. Datapaketen delas i sin tur upp i block som skickas i 8 så kallade tidluckor. En tidlucka varar i 0,577 mikrosekunder. Detta innebär att telefonen endast sänder under 1/8 av tiden, vilket är något som man också ska ta hänsyn till när man talar om exponering för radiovågor. I princip ska man alltså dela effekten med 8 för att få en uppfattning om den reella exponeringen, eller medeleffekten. En telefon som varierar mellan 2 och 0,001 watt i toppeffekt har med andra ord en medeleffekt på 0,25 0,00012 watt. GSM-telefonen har ytterligare en funktion, DTX (Discontinous Transmission), som gör att den under samtalet enbart sänder när du pratar och inte när du lyssnar. I praktiken nästan halveras exponeringen genom denna funktion. En motsvarande funktion kommer att finnas i UMTS systemet. Så testas mobiltelefonerna Mobiltelefonerna testas genom att man placerar en mobiltelefon intill en modell av ett människohuvud som är fyllt med en vätska som har samma elektriska egenskaper som kroppsvävnad. Därefter mäts det elektriska fältet i huvudet och en dator beräknar utifrån detta det maximala SAR-värdet. Mätningen görs vid högsta möjliga sändareffekt från telefonen. SAR anges i watt/kg och anger den högsta mängden energi som tas upp i kroppen. Rekommendationer om hur högt SAR-värdet får vara har bland annat fastställts av ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) som är en ledande oberoende organisation på området. Effekt (watt) 2,0 1,5 1,0 0,5 Medeleffekt = Toppeffekt 2 W 2W 8 tidluckor = 0,25 W DECT Effekt (watt) 0 0 Tidluckor Tidluckor ,25W Medeleffekt = 24 tidluckor = 0,01 W Något som också påverkar exponeringen är tidluckorna. GSM och DECTtelefon sänder inte kontinuerligt. Datamängden som ska överföras under telefonsamtalet delas upp i paket och skickas i tidluckor. För GSM finns 8 tidluckor och för DECT 24. Det innebär att även när en t ex en GSM-telefon sänder på toppeffekt, ca 2 watt (vilket den inte alltid gör) så är medeleffekten inte högre än 0,25 watt. DECT-telefonen har till skillnad från GSM en konstant effekt, 0,25 watt. Med 24 tidluckor blir medeleffekten 0,01 watt. Vad ska man göra om man är orolig? Att gå omkring och vara orolig är i sig negativt för hälsan. För den som är orolig och själv vill göra något för att minska sin exponering för elektromagnetiska fält, kan man prova flera alternativ. Nu kommer fler och fler tillbehör som gör att man inte behöver hålla mobiltelefonen mot huvudet när man pratar, exempelvis hands free även trådlösa varianter samt olika utrustningar för Bluetooth-teknik där telefonen inte behöver röras för att kunna användas. Vissa modeller har även en högtalarfunktion. Om man använder hands free-sladd minskar SAR-värdet till en hundradel jämfört med om man håller telefonen tryckt mot huvudet. Bluetooth headset har SAR-värden som är lägre än 0,01 watt/kg. Om man använder telefonen i bilen kan man installera en takantenn vilken minimerar radiosignalen inne i bilen avsevärt. Då förbättras även funktionen hos telefonen eftersom en takantenn alltid har bättre kontakt med basstationen än en antenn placerad på själva mobiltelefonen, inne i bilen. 0,25 Konstant effekt 0,25 W LZTA R

6 Blir strålningen från telefonen större om man ringer till någon som är långt borta? Nej. Mobiltelefonen pratar alltid med den närmaste basstationen. Därifrån går samtalet vidare via det fasta nätet (och eventuellt vidare in på mobilnätet om du ringer till en annan mobiltelefon). Kan jag minska strålningen från mobiltelefonen genom att täcka antennen med något? Nej. Mobiltelefonen anpassar styrkan på sin signal så att den inte är starkare eller svagare än vad som krävs för att nå basstationen. Står man nära en basstation, blir signalen alltså mycket lägre än om man skulle befinna sig långt bort. Förutsatt att man inte har en stor vägg mellan sig och basstationen förstås, då måste signalen göras starkare. Det är alltså ungefär samma princip som när vi kommunicerar; ju längre ifrån varandra vi står, desto mer måste vi höja våra röster. Alla eventuella försök att dämpa radiovågorna från telefonen genom att stoppa in den in skyddshöljen av olika slag, ger alltså helt motsatt effekt telefonen kompenserar dämpningen genom att skrika högre för att få kontakt med basstationen. Måste telefonerna sända ut radiovågor? Eftersom det är de elektromagnetiska fälten, radiovågorna, som används för att överföra samtal, är de också en förutsättning för att tekniken ska fungera. Vi kan alltså inte ställa krav på mobiltelefontillverkarna att helt ta bort radiovågorna men väl att de ska hålla så låg nivå på de elektromagnetiska fälten som möjligt men ändock möjliggöra en väl fungerande mobiltelefon. Faktablad om Radiovågor från mobiltelefonen I serien finns även: Mobiltelefonen en kombination av nytta och säkerhet Radiovågor och basstationer Mobila företagsnät mobiltelefoni på kontoret DECT-telefoni och hälsa 3G framtidens mobiltelefoni Kundtjänst Automatisk Kundtjänst Kundtjänst från utlandet

7 Radiovågor och basstationer faktablad #2 Telias mobiltelenät för GSM täcker i princip hela Sveriges befolkning, vilket även 3G-nätet som byggs av Svenska UMTS-Nät AB kommer att göra. Telias GSM-nät täcker idag 99 procent av Sveriges befolkning. Det finns alltså vissa platser där mottagningen är sämre, vilket kan bero på att det av geografiska eller ekonomiska skäl är svårt att bygga ut nätet just där. Människor som bor i sådana områden tycker självklart att de, liksom andra, borde ha full täckning. Samtidigt som Telia arbetar för att förbättra täckningen för så många som möjligt, blir en del människor oroliga när de får reda på att en antenn ska sättas upp i närheten där de bor och vistas. Få känner till att nivån av det elektromagnetiska fältet från en basstation där man normalt vistas är en hundradel eller mindre av gränsvärdet. Det är inte förrän man klättrar upp på taket och ställer sig väldigt nära framför en basstationsantenn som det elektromagnetiska fältet överstiger gränsvärdena. Varför måste nätet byggas ut? För att förstå varför mobiltelefoninäten måste byggas ut, är det bra att känna till vissa basfakta om hur mobiltelefoni fungerar: Mobiltelefonsamtal överförs som signaler via elektromagnetiska vågor, även kallade radiovågor eller mikrovågor. Radiovågorna färdas med ljusets hastighet, km/sekund, och gör olika antal svängningar per sekund. Det kallas för att vågorna har olika frekvens. Frekvensen anges i Hertz. GSM-näten använder frekvenser runt 900 MHz och 1800 MHz. Det innebär att GSM-signalen svänger 900 respektive 1800 miljoner gånger per sekund. Motsvarande för UMTS är 2000 MHz. En mobiltelefon har både en sändare och en mottagare. Den skickar och tar emot signaler från en närbelägen basstation. I basstationen finns en eller flera sändare och mottagare som är kopplade till en eller flera antenner. Basstationen är i sin tur kopplad till det fasta nätet via en växel. Sträckan mellan basstationen och mobiltelefonen kan variera. För GSM är den maximalt 35 km och för UMTS maximalt 7 km. Begränsat utrymme i luften Utrymmet i luften för signalerna är begränsat; blir det för trångt kan de störas eller försvagas så mycket att telefonsamtalet bryts. För att situationen inte ska bli kaotisk, bestämmer Post- och telestyrelsen, PTS, vem som får använda vilka frekvenser. PTS kan jämföras med flygledartornet som bestämmer vilka höjder som flygplanen ska flyga på för att de inte ska kollidera med varandra. De tre GSM-operatörerna i Sverige har tilldelats frekvenser och det är alltså upp till varje operatör att disponera dem så smart som möjligt för att få plats med alla som vill ringa. Fler basstationer gör att fler kan ringa Problemet med brist på utrymme i luften går att komma runt genom att bygga fler basstationer. Man kan säga att i tätbebyggda områden där kapacitetsbehovet är större, delas jordytan in i ett större antal områden. I varje område finns en basstation. Om två basstationer står tillräckligt långt ifrån varandra, kan man använda samma frekvens utan att kollidera. Att bygga ett mobiltelefonnät är lite som att lägga ett pussel. Det går inte att sätta upp en basstation var som helst, utan dess placering är noga uträknad för att signalerna inte ska störa varandra. Ju fler basstationer som placeras i ett område, desto lägre effekt har antennerna, annars stör signalerna varandra. LZTA R En mobiltelefon har både en sändare och en mottagare. Den skickar och tar emot signaler från en närbelägen basstation. I basstationen finns en eller flera sändare och mottagare som är kopplade till en eller flera antenner. Basstationen är i sin tur kopplad till det fasta nätet via en växel.

8 Effekttätheten avtar med avståndet Radiovågornas effekttäthet eller styrka avtar mycket snabbt med avståndet från sändaren och redan på någon eller några meters håll är gränsvärdet underskridet. För att gränsvärdet för en basstationsantenn ska kunna överskridas krävs i princip att man ställer sig rakt framför och mycket nära antennen. Inomhusantenner för GSM sänder med mycket lägre effekt och överskrider aldrig gränsvärdet, oavsett hur nära man står. volt/meter Styrkan hos det elektriska fältet rakt framför basstationsantennen avtar med avståndet. Ju mer tättbebyggt ett område är, ju fler mobiltelefonsanvändare finns det. Tättbebyggda områden måste därför ha tätare mellan basstationsantennerna. Jordytan delas upp i områden, med en basstationsantenn i varje. Placeringen av antennerna är viktig; kommer två antenner för nära varandra kan signalerna störas. Därför är också basstationsantennerna i ett tättbebyggt område svagare än antennerna ute på landsbygden. Faktablad om Radiovågor och basstationer I serien finns även: Mobiltelefonen en kombination av nytta och säkerhet Radiovågor från mobiltelefonen Mobila företagsnät mobiltelefoni på kontoret DECT-telefoni och hälsa 3G framtidens mobiltelefoni Kundtjänst Automatisk Kundtjänst Kundtjänst från utlandet

9 STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

10 EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna. Varför är strålning från mobiltelesystem aktuellt? Tredje generationens mobiltelesystem, 3G eller UMTS, håller på att byggas ut i Sverige. 3G innebär snabbare informationsöverföring till mobiltelefoner än vad som är möjligt med dagens GSM-telefoner. Systemet ger möjlighet att förutom ljud skicka och ta emot även stillbilder, rörliga bilder, grafik och andra mer avancerade tjänster. Mobiltelefonen kommer mer och mer att likna en dator med tillgång till t.ex. Internet. Många människor har frågor om mobiltelesystemet: om strålningen från basstationerna och mobiltelefonerna, och om hur strålningen påverkar oss. Därför ger sex myndigheter ut denna broschyr. Syftet med broschyren är att förmedla fakta och öka kunskapen om strålningen från mobiltelefoner och basstationer. Myndigheterna har ansvar för olika frågor inom området mobiltelefoni, se sid 11. UMTS Universal Mobile Telecommunications System GSM Global System for Mobile Communication Vad är radiovågor? Kommunikationen i mobiltelesystemen sker i luften med hjälp av radiovågor. Radiovågor gör det möjligt att överföra information utan att dra ledningar eller gräva ner kablar. Strålning från basstationer och mobiltelefoner är radiovågor som utgörs av elektriska och magnetiska fält. Fälten breder ut sig med ljusets hastighet i luft. De fortplantar sig som vågor som kan vara olika långa och därmed svänga olika fort, dvs. ha olika våglängd och frekvens. Frekvens anger antalet svängningar per sekund. 1 Hz (Hertz) är en svängning per sekund. 2

11

12 Statiska fält och fält med låga och medelhöga frekvenser. Jordmagnetiska fält och fält runt kraftledningar, bildskärmar, elektriska apparater 0 1 MHz Radiovågor 1 MHz 300 GHz Radiovågor över 300 MHz kallas också mikrovågor Optisk strålning Infraröd strålning (värmestrålning), synlig strålning (ljus), ultraviolett strålning (UV) 300 GHz 3000 THz Röntgen och gammastrålning Högre än 3000 THz Till vad används radiovågor? Radiovågor används inte bara i mobiltelesystem. Att använda radiovågor är inte heller någon ny företeelse. Det har människor gjort sedan slutet av 1800-talet. En mängd olika tillämpningar har utvecklats sedan förra sekelskiftet som TVoch radioutsändningar; radiokommunikation på båtar och i flygplan; radar, satellitkommunikation; kommunikationsradio för polis, räddningstjänst, taxi, åkerier och elbolag; trådlösa datanät; radiostyrd övervakning av apparater och utrustning; mikrovågsugnar. Exemplen är många. Olika användningsområden använder skilda frekvenser för att de olika apparaterna inte ska störa varandra. Valet av frekvens bestäms genom internationella avtal. Olika typer av sändare sänder också med olika effekt. En TV-sändare kan ha mer än gånger högre effekt än en basstation för mobiltelefoni. Vad är elektromagnetiska fält? Radiovågor är en del av det som brukar betecknas elektromagnetiska fält. Dit hör också ljus. Till vänster i bilden finns låga och medelhöga frekvenser. Ju längre till höger i bilden man kommer, desto högre är frekvensen, och desto större energiinnehåll har det elektromagnetiska fältet Hz = 1 khz (kilohertz) khz = 1 MHz (megahertz) MHz = 1 GHz (gigahertz) GHz = 1 THz (terahertz) Mobiltelesystem utnyttjar radiovågor med frekvenser mellan 450 MHz 2,2 GHz. 4

13 Finns det gränsvärden? För elektromagnetiska fält finns gräns- och riktvärden som bygger på resultat från forskning som har bedrivits under mer än fyrtio år. Människor ska inte utsättas för fält som överstiger dessa värden. Den internationella strålskyddskommittén för ickejoniserande strålning, ICNIRP, granskade 1998 all forskning om biologiska effekter av elektromagnetiska fält. På grundval av ICNIRP:s riktlinjer gav EU ut sina rekommendationer Dessa rekommendationer för allmänhetens exponering har införts i Sverige som allmänna råd från Statens Strålskyddsinstitut, SSI. Myndigheten mäter också strålning från basstationer och mobiltelefoner, och kontrollerar att dessa värden efterlevs. Elektromagnetiska fält måste mätas på olika sätt, eftersom fälten både består av elektriska och magnetiska fält. Styrkan på de elektriska fälten anges i enheten V/m (volt per meter). Styrkan på de magnetiska fälten anges i A/m (ampere per meter). Radiovågornas intensitet brukar också mätas, dvs. den energi som varje sekund transporteras genom en yta på en kvadratmeter. Intensiteten anges i W/m 2 (watt per kvadratmeter). För mobiltelefoner brukar man ange den energi som kroppen tar upp från de radiovågor telefonen utsänder, det s.k. SAR-värdet. För alla dessa storheter finns särskilda gränsvärden vid olika frekvenser. 5

14 Hur fungerar ett samtal från en mobiltelefon? När vi ringer från en mobiltelefon sänder telefonen ut radiovågor som en antenn på en basstation fångar upp och leder till en mobilväxel. Mobiltelesystemet skickar samtalet till det fasta telenätet om mottagaren har en vanlig telefon, eller till en annan basstation om mottagaren har en mobiltelefon. Från basstationens antenn överförs samtalet via radiovågor till mottagarens mobiltelefon. Basstationerna och mobiltelefonerna tar både emot och sänder ut radiovågor. Eftersom mobiltelefonerna och basstationerna har en begränsad räckvidd måste det finnas en basstation i närheten av den som ringer. Efter hand som fler och fler människor använder mobiltelefoner behövs fler basstationer. Varje basstation kan bara sköta ett begränsat antal samtal åt gången. Därför placeras basstationerna på husfasader, hustak, i köpcentra, i kontorsbyggnader och på flygplatser eller på master. Ju fler stationer som placeras ut, desto lägre styrka (effekt) behöver mobiltelefoner och basstationer sända med. Därmed blir strålningen från basstationerna och mobiltelefonerna svagare. Hur strålar en basstation och en mobiltelefon? En person som pratar i en mobiltelefon utsätts för betydligt starkare radiosignaler från den egna mobiltelefonen än från basstationerna. Basstationerna sänder visserligen med högre styrka (effekt) än mobiltelefonerna, men befinner sig på större avstånd från användarna. Vanligtvis är allmänhetens exponering från basstationer mer än 100 till gånger lägre än gränsvärdena. Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att radiovågorna leder till skadliga hälsoeffekter, så länge gränsvärdena iakttas. Detta gäller även när mobiltelefonerna sänder med den högsta tillåtna styrkan. Mobiltelefoner anpassar automatiskt effekten till de mottagningsförhållanden som råder, dvs. hur bra kontakten med närmaste basstation är. Vid bra 6

15 kontakt med närmaste basstation kan en telefon sända med lägre effekt än vid en dålig förbindelse. Exponeringen från telefonen minskas också om man använder handsfree-utrustning, eftersom telefonen kommer längre bort från kroppen. En basstation består bland annat av en antenn. Basstationen kan vara placerad på en mast eller en hög byggnad. Radiovågor sänds endast ut av antennen i antennens egen riktning, ungefär som ljuset från en strålkastare. Under eller bakom antennen är radiovågorna mycket svagare. Radiovågornas styrka på marken nära en mast är låg eftersom antennen är riktad ut från masten. Radiovågornas styrka avtar också snabbt med avståndet från antennen. Om avståndet från antennen fördubblas blir radiovågorna fyra gånger svagare. Det innebär att radiovågorna har blivit mycket svagare när de når marken i antennens riktning. 7

16 Vad är det för skillnad mellan strålning från mobiltelefoner och t.ex. röntgenstrålning? Det finns olika typer av strålning och de har olika egenskaper. Radiovågor från basstationer och mobiltelefoner tillhör en typ av strålning som kallas ickejoniserande strålning. Denna förmår inte att slå sönder atomer och molekyler, på grund av att radiovågornas energiinnehåll inte är tillräckligt högt. En annan typ av strålning har mycket högt energiinnehåll och kan slå loss elektroner ur atomer och molekyler och på så sätt bilda joner. Den kallas därför joniserande strålning. I människokroppen kan den orsaka skador i till exempel arvsmassan i kroppens celler. Till denna typ av strålning hör bland annat röntgenstrålning och gammastrålning. Röntgenstrålning skapas på konstgjord väg i röntgenrör med hjälp av elektricitet medan gammastrålning kommer från atomkärnorna i radioaktiva ämnen. Radiovågornas energiinnehåll är mer än en miljon gånger lägre än röntgenstrålningens. Egenskaperna hos radiovågor skiljer sig därför väsentligt från egenskaperna hos röntgen- och gammastrålning. 8

17 Varför behövs fler basstationer för 3G än för GSM? Den första generationens mobiltelesystem, NMT, använder radiovågor med frekvenser runt 450 MHz. Den andra generationens mobiltelesystem, GSM, använder radiovågor med frekvenser runt 900 och 1800 MHz. Den tredje generationens mobiltelesystem, 3G, utnyttjar radiovågor med frekvenser runt 2,1 GHz. Ju högre frekvenser radiovågorna har, desto kortare utbredning har de och desto svårare får de att tränga igenom material. Det innebär att fler basstationer måste sättas upp. Under en övergångsperiod kommer 3G och GSM att existera parallellt, eftersom det är två skilda tekniska system. NMT Nordisk Mobil Telefoni Hur påverkas människor av radiovågor? Forskning om hur elektromagnetiska fält kan påverka människan har bedrivits under mer än fyrtio år. När forskningsresultat bedöms skiljer man mellan biologiska effekter och hälsoeffekter. Biologiska effekter är mätbara effekter i kroppen som inte nödvändigtvis är skadliga och som kroppen själv kan kompensera. Skadliga hälsoeffekter är sådana som ligger utanför kroppens normala kompensationsförmåga och som påverkar hälsa och välmående. Antenn på basstation för 3G. När radiovågor träffar kroppen, kommer en del att reflekteras och en del att tränga in i kroppen. Inne i kroppen omvandlas radiovågornas energi till värme. Forskare har funnit att hälsoeffekter kan uppträda om radiovågorna värmer upp hela eller delar av kroppen mer än 1 C. Om en person utsätts för sådan påverkan under en längre tid, kan det leda till övergående störningar, som till exempel sänkt prestationsförmåga. Kroppsdelar med lägre blodcirkulation kan också vara särskilt känsliga. Vid djurförsök, där radiovågor orsakar sådan kraftig uppvärmning, har man sett beteendeförändringar och störningar i olika kroppsfunktioner hos djuren, till exempel i hjärtat och i centrala nervsystemet. Forskarna är eniga om dessa samband. Gränsvärden har därför utformats så att dessa skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhetsmarginaler. Det är också viktigt att enstaka forskningsresultat upprepas och granskas av andra forskare. Gränsvärden sätts inte utifrån enstaka studier utan från den samlade kunskap som forskare fört fram. Den snabbt ökade användningen av mobiltelefoni har skapat oro för att mobiltelefoni eventuellt kan ge skadliga hälsoeffekter. Det förekommer också diskussioner om biologiska effekter av radiovågor, som inte kan förklaras med hjälp av uppvärmning. Det gäller t.ex. om radiovågor från mobiltelefoner kan påverka sömnen eller ändra olika typer av reaktionstider. Andra frågor som granskas är om barn kan vara extra känsliga för radiovågor från mobiltelefoner och om den säkerhetsmarginal som användes när gränsvärdet sattes är tillräcklig. I olika studier har forskare försökt att belysa ett eventuellt samband mellan 9

18 mobiltelefoni och ökad risk för cancer. Enstaka forskningsresultat kan tyda på ett eventuellt samband. Det har dock inte kunnat bekräftas vid ett flertal omfattande studier från olika länder. Ett stort internationellt forskningsprojekt som undersöker om det kan finnas samband mellan mobiltelefonianvändning och hjärntumörer beräknas vara klart Biologiska effekter som medför skadliga hälsoeffekter har trots omfattande forskning inte kunnat visas, men fortsatt forskning behövs inom vissa områden. Antenn på basstation för 3G. Vem samordnar forskningen? Det finns en internationell strålskyddskommitté för ickejoniserande strålning, ICNIRP. Kommittén följer forskning om biologiska effekter av elektromagnetiska fält. Med jämna mellanrum granskar denna expertgrupp all forskning inom området, som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. ICNIRP har också tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, ordnat flera internationella konferenser för att sammanfatta det aktuella forskningsläget och peka på kunskapsluckor där forskningsinsatser behöver göras. WHO arbetar sedan 1996 med ett internationellt projekt om elektromagnetiska fält. Inom projektet arbetar man med att samordna kunskap och forskning om eventuella skadliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Statens strålskyddsinstitut, SSI, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, AV, följer den forskning som bedrivs internationellt. Kan radiovågor ge elkänslighet? Elkänslighet har ofta beskrivits som hudrodnad, stickningar, klåda, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning när personer vistas i närheten av elektrisk utrustning. Namnet har uppstått eftersom många drabbade själva förknippar obehagen med närhet till elektrisk utrustning. Forskning har inte lyckats påvisa några samband mellan olika typer av besvär och olika elektromagnetiska fält. Många forskare anser att problemen kan orsakas av flera faktorer, kanske i kombination med varandra. Några faktorer förutom elektromagnetiska fält som har diskuterats är snabba variationer i ljusstyrka från lysrör, flimmer från bildskärmar, torr luft, hög rumstemperatur, vissa luftföroreningar, psykologiska orsaker och stress eller någon idag okänd faktor. 10

19 Vilka myndigheter ger ut den här broschyren? Följande myndigheter ger ut den här broschyren och deltar i samrådsgruppen för elektromagnetiska fält. ARBETSMILJÖVERKET verkar i enlighet med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen för att människor har en bra och riskfri arbetsmiljö. Detta gäller även skolbarn under skoltid. BOVERKET verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av fysisk planering, byggande och användning av byggnadsverk på ett sådant sätt att såväl människors hälsa och välbefinnande och den omgivande miljön inte tar skada. ELSÄKERHETSVERKET verkar för att elanläggningar och elprodukter är säkra och att elutrustning inte störs och inte stör annan elteknisk utrustning. POST- OCH TELESTYRELSEN bevakar utvecklingen inom tele-, IT-, radio- och postområdena. Inom området mobiltelefoni fördelar PTS tillstånd och utövar tillsyn över teleoperatörerna. PTS fördelar också radiospektrum mellan olika användargrupper. SOCIALSTYRELSEN verkar för en sådan kvalitet, säkerhet och resursanvändning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och hälsoskydd att god hälsa och social välfärd för hela befolkningen tryggas och den enskildes behov av vård, omsorg och stöd tillgodoses på lika villkor. Socialstyrelsen ansvarar för miljöbalkens delar om hälsoskydd. STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT är central tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en god avvägning mellan risk och nytta med strålning, och för att öka kunskaperna om strålning, så att individens risk begränsas. För dig som vill veta mera Världshälsoorganisationens projekt om elektromagnetiska fält, www. who.int/emf ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation, Broschyr om magnetfält och eventuella hälsorisker, Samrådsgruppen för elektromagnetiska fält Antenner på två olika basstationer för 3G. 11

20 Foto: Kenneth Hellman Form och illustrationer: Gandini Forma/Lucille Tryck: Tryckindustri Information, ex.

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 20 (32) 30 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om att bl.a. montera

Läs mer

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Hur fungerar mobiltelefoni Mobilnätet med olika basstationer Inomhusnät för mobiltelefoni Mobiltelefonen Elektromagnetiska

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl.

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-04 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. 16:00 18:30 Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar Omfattning 34-45 Beslutande Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) 32 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART- PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Göteborg den 9 november 2006 Helena Sandén Leg.läkare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 i stadsdelen Långsjö (mast och basstation för mobiltelefoni)

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 i stadsdelen Långsjö (mast och basstation för mobiltelefoni) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-04-19 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Krister Ekström Urban Algotsson Rauno Suomi

Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Krister Ekström Urban Algotsson Rauno Suomi KALMAR KOMMUN Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-09-20 Tid Kl. 18.00 19:50 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 31-40 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen)

Läs mer

Parlamentariska församlingen

Parlamentariska församlingen Resolution 1815 (2011) 1(5) Parlamentariska församlingen Europarådet Resolution 1815 (2011) 1 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön 1. Den parlamentariska församlingen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen Elektromagnetiska fält omkring järnvägen 1 2 Förord Allt fler ställer frågor om elektromagnetiska fält. Vad är elektromagnetiska fält? Var i vår omgivning finns de? Påverkar elektromagnetiska fält vår

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 03475468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSI FS 00:3 Sakbeteckning

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Mobiltelefonmast vid Knapstigen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Knapstigen Del av fastigheten Brevik 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor 2017-05-29 Maria Feychting 1 Det elektromagnetiska spektrumet Källa: Jimmy Estenberg, SSM Kraftfrekventa elektromagnetiska fält Genereras i

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät

FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät SVENSKA PM 1 (5) KOMMUNFÖRBUNDET 2002-01-30 Plan- och miljösektioen Lars Fladvad, Reigun Thune Hedström FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät Förord Frågorna och svaren är framtagna som

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

ANDREAS REJBRAND NV1A 2004-06-09 Fysik http://www.rejbrand.se. Elektromagnetisk strålning

ANDREAS REJBRAND NV1A 2004-06-09 Fysik http://www.rejbrand.se. Elektromagnetisk strålning ANDREAS REJBRAND NV1A 2004-06-09 Fysik http://www.rejbrand.se Elektromagnetisk strålning Innehållsförteckning ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SPEKTRET... 3 Gammastrålning...

Läs mer

GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR

GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 6 GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR Det finns många frågor och mycken oro vad gäller exponering för fält/strålning. De senaste åren har debatten koncentrerat sig på GSM och

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2010

SIFOs Telefonbuss 2010 Sid 1 65- Fråga 1 Vilken beskrivning passar bäst in på hur mycket du pratar i mobiltelefon. Är det... Fler än 10 samtal dag --------- 14 20+ 7-7 25+ 17 1-18 13 14 23+ 12-11 2-10 samtal per dag -----------

Läs mer

Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest!

Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest! Kalle Hellberg, Medborgarförslag 2016 Bilaga 1 (5 sid.) Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest! Elektromagnetisk strålning från Wi-fi, datorer, trådlösa telefoner, surfplattor, mobilmaster, mobiltelefoner

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Mobiltelefonmast vid Gudöviken Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Gudöviken Del av fastigheten Näsby 65:1

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Datum 2007-03-24 Dnr REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Detta dokument ersätter förra versionen daterad 2005-12-02 Ändringen gäller säkerhetsgränsen

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 16:00

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 16:00 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 16:00 Plats KS-salen, stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar Omfattning 18 33 ande Anette Lingmerth (S) Dzenita Abaza (S) Steve Sjögren (S) Curre

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson 1 Elektriska och magnetiska fält i arbetslivet och i allmänna miljöer. Av: Göran Olsson 2 Elektriska och magnetiska fält Omedelbara effekter - Exponering

Läs mer

www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000

www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000 www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000 Clas Tegenfeldt civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik LiTH, elautomatik, doktorand, medicinsk bildbehandling Grundade BEMI 1995 Författare

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011 länsträff för miljö- och hälsoskydd Sala 1 sep 2011 Länsansvariga Västmanland Håkan Löfstedt, överläkare hakan.lofstedt@orebroll.se 019-602 24 76 Peter Berg, yrkeshygieniker peter.berg@orebroll.se 019-602

Läs mer

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT 4 i1 SKYDD MOT ELEKTRISKA FÄLT VIT FÄRG ANTISTATISK TÄCKNING GRUNDFÄRG NoEM ELECTRO PROTECTOR 4I1 är världens första produkt som skyddar genom att absorbera skadlig

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Ks-salen, Stadshuset vån 3, Östra Sjögatan 18 Kalmar (ingång från gården)

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Ks-salen, Stadshuset vån 3, Östra Sjögatan 18 Kalmar (ingång från gården) Datum 2016-11-02 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdag den 17 november 2016, kl.15:00-17:00. Organisationernas företrädare samlas kl.14:30. Ks-salen, Stadshuset

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av

Läs mer

1 Val av justerare. 3 Föregående protokoll Rådet godkänner protokoll nr 7 och 8/2015 som läggs till handlingarna.

1 Val av justerare. 3 Föregående protokoll Rådet godkänner protokoll nr 7 och 8/2015 som läggs till handlingarna. Råd för funktionshinderfrågor vid fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden PROTOKOLL 10/2015 Tid Måndagen den 2 november 2015 kl 13.00 15.00 Plats Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Justerat

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Mobiltelefonmast i Trinntorp

Mobiltelefonmast i Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast i Trinntorp Del av fastigheten Trinntorp 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07 Åke Amundin Combinova AB Agenda Kort presentation av Combinova och mig själv Magnetfält är det farligt? Biologiska effekter av EMF. Regelverk från WHO

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-07 Fört vid sammanträde med Plats och tid: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 14.00 16.15 Närvarande: Elisabeth Cima Kvarneke (V), ordförande Anne Wilks (MP) Melvin Selander,

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

Mastiga frågor. Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Mastiga frågor. Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Mastiga frågor Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förord Syftet med denna broschyr är att besvara några vanliga frågeställningar om uppförande av

Läs mer

Mobiltelefoni och hälsoeffekter

Mobiltelefoni och hälsoeffekter Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap (SNRV) Mobiltelefoni och hälsoeffekter Mobiltelefoner är idag praktiskt taget var mans egendom. I Sverige använder nu nästan alla i befolkningen mobiltelefon.

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN INLEDNING En amatörradiostation genererar signaler för att kommunicera trådlöst med hela världen. Detta sker med signaler som kallas elektromagnetiska fält (EMF).

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Mobiltelefonmast i Raksta

Mobiltelefonmast i Raksta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast i Raksta Del av fastigheten Raksta 1:4 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-05 Tid Kl 18.00 19.40 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 1-12 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 28 februari, kl. 16:30 18:40 Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S) Dzenita Abaza (S) Magnus Jernetz Gustavsson

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk.

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. Bakgrund Idag saknar Umeå universitet råd och riktlinjer för radiofrekventa

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-09 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 35-50 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 10 september 2015, kl.

Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 10 september 2015, kl. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-10 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 10 september 2015, kl. 15:00 17:00 Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar Omfattning 25-35 Beslutande Dzenita

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014

Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014 Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014 L.O. Strömberg, KTH & Hans Olsson, Polisförbundet Mikael Kandelin, Polisförbundet Västmanland Sammanfattning RAKEL förefaller

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Meddelandeblad. Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus

Meddelandeblad. Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus Meddelandeblad Mottagare: Hälso och sjukvården Oktober 2003 Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus Socialstyrelsens rådgivande nämnd för medicinteknisk säkerhet har i tidigare meddelandeblad

Läs mer

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN 1(7) KV. TYGELN 2 SOLNA MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN STOCKHOLM 2014-10-14 Rev. 2015-03-02 ÅF-INFRASTRUCTURE Frösundaleden 2A 169 99 STOCKHOLM Uppdragsansvarig: Bo Juslin Tfn 010-50514 61 Fax 010-505

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

1. Elektromagnetisk strålning

1. Elektromagnetisk strålning 1. Elektromagnetisk strålning Kursens första del behandlar olika aspekter av den elektromagnetiska strålningen. James Clerk Maxwell formulerade lagarnas som beskriver strålningen år 1864. 1.1 Uppkomst

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande 1 Carita Mandelin Ove Martinsson Lars Jonsson Vakant plats Förhinder Blazena Westerlund, vice ordförande

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Pocketguide Swegon WISE

Pocketguide Swegon WISE Pocketguide Swegon WISE Radioteknik Innehåll Information...3 Dagens trådlösa landskap...3 WISE-systemet... 4 Varför används trådlös kommunikation?...4 Hur fungerar det?...4 Vad betyder Cognitive Coexistence

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! 1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström.

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström. FSO STYRELSEMÖTE NR 5 2017 Onsdag 10 Maj 2017 Kl: 15.00 Föreningshuset i Oskarshamn Närvarande: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Hans Tedesjö Krister Ekström Lena Jönsson Sophie Eriksdotter Forsman Walter

Läs mer

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 23 maj, kl. 16:00 17:50 Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 12-26 ande Inger Hilmansson (FP) Steve Sjögren (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar

Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 20 februari 2014, kl. 16:00 18:00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1 17 ande Anette Lingmerth (S) Dzenita Abaza (S) Steve Sjögren

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält

Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält P6_TA(2009)0216 Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin ? Kan inte påverka biologisk materia överhuvudtaget Hjärntumörer Annan

Läs mer

Rauno Suomi. Krister Ekström Linnea Kroon Urban Algotsson Christer Johansson

Rauno Suomi. Krister Ekström Linnea Kroon Urban Algotsson Christer Johansson 1 KALMAR KOMMUN Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-02-23 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1-16 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen) Dzenita

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer