BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015"

Transkript

1 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015 Dokument nr: 4: (3) ******* BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar ingivna till budgetutskottets sammanträden den september och den 1 oktober 2014 SV SV

2 2

3 Förslag till ändring 445 === REGI/6823 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet regional- och stadspolitik Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4353 === BUDG/4353 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare Förslag till ändring 698 === EPP//7668 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens 3

4 p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. För att effektivt kunna hantera det återkommande problemet med brist på betalningar i EU-budgeten, som förde till den exempellösa nivån på 23,4 miljarder EUR i utestående räkningar under rubrik 1b i slutet av 2013, bör alla möjligheter som står till förfogande inom ramen för förordningen om den fleråriga budgetramen utnyttjas, även marginalen för oförutsedda utgifter. Detta är redan aktuellt för 2014 (förslaget till ändringsbudget 3/2014), men problemet är av sådan omfattning ett det redan krävs full mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar under Det föreslås att antal ökningar av betalningsbemyndigandena utöver nivån i budgetförslaget under de huvudsakliga budgetposterna för slutförande under rubrik 1b Förslag till ändring 896 === S&D//7405 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4354 === BUDG/4354 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Peace 4

5 p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4355 === BUDG/4355 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 699 === EPP//7669 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m För att effektivt kunna hantera det återkommande problemet med brist på betalningar i EU-budgeten, som förde till den exempellösa nivån på 23,4 miljarder EUR i utestående räkningar under rubrik 1b i slutet av 2013, bör alla möjligheter som står till förfogande inom ramen för förordningen om den fleråriga 5

6 budgetramen utnyttjas, även marginalen för oförutsedda utgifter. Detta är redan aktuellt för 2014 (förslaget till ändringsbudget 3/2014), men problemet är av sådan omfattning ett det redan krävs full mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar under Det föreslås att antal ökningar av betalningsbemyndigandena utöver nivån i budgetförslaget under de huvudsakliga budgetposterna för slutförande under rubrik 1b. Förslag till ändring 897 === S&D//7406 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4356 === BUDG/4356 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. 6

7 Förslag till ändring 898 === S&D//7407 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4357 === BUDG/4357 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Operativt tekniskt stöd p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4267 === BUDG/4267 === från Jean-Paul Denanot Artikel Slutförande av tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin ( ) 7

8 p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4025 === BUDG/4025 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4297 === BUDG/4297 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att starten och genomförandet av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras. Detta är mycket viktigt i regioner som visserligen har lyckats nå en viss utvecklingsnivå, men som trots det behöver ytterligare stöd för att stabilisera sin utveckling, särskilt i ett läge där följderna av den sociala, ekonomiska och finansiella krisen är långt ifrån över. 8

9 Förslag till ändring 4358 === BUDG/4358 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Övergångsregioner måste få stöd i samma utsträckning som andra europeiska områden. Europeiska unionens sammanhållning kan inte förverkligas utan en övergripande utvecklingsstrategi som grundas på proportionerlig solidaritet. Klyftorna mellan olika regioner i Europa måste minskas. En sådan minskning kan inte komma till stånd om man bortser från de utvecklade regioner som lider av ogynnsamma naturförhållanden, vilket är skälet till att de bör erkännas som övergångsregioner. Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 839 === GUE//8023 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att starten och genomförandet av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras. Detta är mycket viktigt i regioner som visserligen har lyckats nå en viss utvecklingsnivå, men som trots det behöver ytterligare stöd för att stabilisera sin utveckling, särskilt i ett läge där följderna av den sociala, ekonomiska och finansiella krisen är långt ifrån över. Förslag till ändring 888 === GUE//8073 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster 9

10 Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Före stycket: Detta anslag ska täcka Erufs stöd till målet investering... mellan 75 % och 90 % av BNP-genomsnittet i unionen. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. Förslag till ändring 426 === REGI/6804 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4026 === BUDG/4026 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet 10

11 Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4299 === BUDG/4299 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna för denna budgetpost syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att den planerade starten och genomförandet i rätt tid av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras i någon region. Ojämlikheten ökar överallt i Europa, och därför måste unionen prioritera alla program som kan tänkas ha ett direkt inflytande för att dämpa den. Förslag till ändring 4359 === BUDG/4359 === från Jean-Paul Denanot, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). 11

12 Förslag till ändring 841 === GUE//8025 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna för denna budgetpost syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att den planerade starten och genomförandet i rätt tid av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras i någon region. Ojämlikheten ökar överallt i Europa, och därför måste unionen prioritera alla program som på ett direkt sätt kan tänkas bidra till att lindra den. Förslag till ändring 887 === GUE//8072 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Före stycket: Detta anslag ska täcka Erufs stöd till målet Investering... capita på mer än 90 % av genomsnittlig BNP i unionen. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. 12

13 Förslag till ändring 427 === REGI/6805 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4308 === BUDG/4308 === från Younous Omarjee, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Ändra texten enligt följande: Detta anslag ska täcka Erufs särskilda kompletterande stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning i de yttersta randområdena och i glesbefolkade regioner under programperioden Detta tilläggsanslag ska ta hänsyn till de särskilda utmaningar som gäller i de yttersta randområden som nämns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de nordliga glesbefolkade regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Återinförande av budgetförslaget (BF). 13

14 Förslag till ändring 4360 === BUDG/4360 === från Louis-Joseph Manscour, Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt EUF-fördraget erkänner i artikel 349 den särskilda situationen för de yttersta randområdena; regioner som på grund av de permanent ogynnsamma förhållandena och den sköra socio-ekonomiska väven räknas till de fattigaste i EU. Anslaget till de yttersta randområdena motsvara helt detta speciella behov av solidaritet med dessa regioner. Det är alltså lämpligt att för budgetåret 2015 behålla betalningsbemyndigandena på den nivå som kommissionen ursprungligen föreslog. Förslag till ändring 850 === GUE//8034 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Ändra texten enligt följande: Detta anslag ska täcka Erufs särskilda kompletterande stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning i de yttersta randområdena och i glesbefolkade regioner under programperioden Detta tilläggsanslag ska ta hänsyn till de särskilda utmaningar som gäller i de yttersta randområden som nämns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de nordliga glesbefolkade regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa 14

15 regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 428 === REGI/6806 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4027 === BUDG/4027 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4298 === BUDG/4298 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete 15

16 Totalt Den 5-procentiga ökningen i betalningsbemyndiganden syftar till att garantera att det finns tillräckliga anslag så at inte genomförandet försenas av de nya EU-programmen för för gränsöverskridande samarbete mellan grannregioner, transnationellt samarbete, hjälp med att hantera gemensam infrastruktur, sociala, miljömässiga och administrativa utmaningar samt uppmuntran till strategiskt arbete mot gemensamma mål. Förslag till ändring 840 === GUE//8024 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Den 5-procentiga ökningen i betalningsbemyndiganden syftar till att garantera att det finns tillräckliga anslag så att inte genomförandet försenas av de nya EU-programmen för för gränsöverskridande samarbete mellan grannregioner, transnationellt samarbete, hjälp med att hantera gemensam infrastruktur, sociala, miljömässiga och administrativa utmaningar samt uppmuntran till strategiskt arbete mot gemensamma mål. Förslag till ändring 429 === REGI/6807 === från Utskottet för regional utveckling Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 430 === REGI/6808 === 16

17 från Utskottet för regional utveckling Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Operativt tekniskt stöd Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4028 === BUDG/4028 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling p.m Totalt p.m Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 431 === REGI/6809 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling p.m Totalt p.m Återinförande av budgetförslaget (BF). 17

18 Förslag till ändring 716 === EPP//7773 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Punkt Förberedande åtgärd För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Den förberedande åtgärden ska främja social och ekonomisk... deltagare från minst tre medlemsstater från denna region. Ändra texten enligt följande: Finansieringen bör användas fördetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att anordna eller utveckla följande:reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden. Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildningden förberedande åtgärden har följande mål: och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Följande text utgår: Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Genom att detta projekt får fortsätta säkerställer man att redan fastställda system och förfaranden 18

19 kan konsolideras ytterligare och ser till att projekten kan fortsätta genomförandefasen och producera synliga resultat för invånarna i regionerna. Förslag till ändring 439 === REGI/6817 === från Utskottet för regional utveckling Punkt Förberedande åtgärd För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Den förberedande åtgärden ska främja social och ekonomisk... deltagare från minst tre medlemsstater från denna region. Ändra texten enligt följande: Finansieringen bör användas fördetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att anordna eller utveckla följande:reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden. Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning.den förberedande åtgärden har följande mål: Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Följande text utgår: Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Genom att detta projekt får fortsätta säkerställer man att redan fastställda system och förfaranden kan 19

20 konsolideras ytterligare och ser till att projekten kan fortsätta genomförandefasen och producera synliga resultat för invånarna i regionerna. Förslag till ändring 717 === EPP//7774 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Punkt Pilotprojekt Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forskningsoch utvecklingsfonderna: spetsforskningsstegen Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Projektets syfte Ändra texten enligt följande: Syftet med detta projekt är att tillhandahålla stöd för att stärka värdet på två av EU:sDetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom pilotprojektet. viktigaste finansieringskällor för forskning, utveckling och innovation (europeiska struktur- ochsyftet med detta projekt är att tillhandahålla stöd för att stärka värdet på två av EU:s viktigaste finansieringskällor för forskning, utveckling och innovation (de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt Horisont 2020) genom att aktivt främja en kombination av dem. Pilotprojektet har två huvudsakliga mål: investeringsfonderna samt Horisont 2020) genom att aktivt främja en kombination av dem. Projektet har två huvudsakliga mål: Att stödja medlemsstaterna i deras arbete med att sluta innovationsklyftan, i syfte att främja hög kvalitet i EU:s samtliga regioner, samt att stimulera tidigt och effektivt genomförande av nationella och regionala strategier för smart specialisering. Projektets syfte: Det är viktigt att utveckla bra nationella/regionala forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering för att man på lång sikt ska kunna upprätthålla insatserna på regional/nationell nivå. Därför är det mycket viktigt med det stöd som ges via den plattform för smart specialisering som inrättats gemensamt av GD Gemensamma forskningscentret och GD Regionalpolitik (ungefärlig kostnad 1,6 miljoner euro per år) till medlemsstaterna och regionerna för att utforma och uppgradera deras forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering. Detta kommer att göra det möjligt för nya medlemsstater och mindre utvecklade regioner att identifiera ett begränsat antal områden för forskning och industriverksamhet av hög kvalitet med stor innovationspotential inom deras gränser, vilka kommer att 20

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV INFORMATION OCH VILLKOR

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om styrningen

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.7.2006 L 210/25 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 2007/0042(CNS) 20.10.2008 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå (KOM(2007)0108 C6-0120/2007

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013

L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer