BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015"

Transkript

1 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015 Dokument nr: 4: (3) ******* BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar ingivna till budgetutskottets sammanträden den september och den 1 oktober 2014 SV SV

2 2

3 Förslag till ändring 445 === REGI/6823 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet regional- och stadspolitik Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4353 === BUDG/4353 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare Förslag till ändring 698 === EPP//7668 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens 3

4 p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. För att effektivt kunna hantera det återkommande problemet med brist på betalningar i EU-budgeten, som förde till den exempellösa nivån på 23,4 miljarder EUR i utestående räkningar under rubrik 1b i slutet av 2013, bör alla möjligheter som står till förfogande inom ramen för förordningen om den fleråriga budgetramen utnyttjas, även marginalen för oförutsedda utgifter. Detta är redan aktuellt för 2014 (förslaget till ändringsbudget 3/2014), men problemet är av sådan omfattning ett det redan krävs full mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar under Det föreslås att antal ökningar av betalningsbemyndigandena utöver nivån i budgetförslaget under de huvudsakliga budgetposterna för slutförande under rubrik 1b Förslag till ändring 896 === S&D//7405 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Konvergens p.m. Totalt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m p.m. Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4354 === BUDG/4354 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Peace 4

5 p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4355 === BUDG/4355 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 699 === EPP//7669 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m För att effektivt kunna hantera det återkommande problemet med brist på betalningar i EU-budgeten, som förde till den exempellösa nivån på 23,4 miljarder EUR i utestående räkningar under rubrik 1b i slutet av 2013, bör alla möjligheter som står till förfogande inom ramen för förordningen om den fleråriga 5

6 budgetramen utnyttjas, även marginalen för oförutsedda utgifter. Detta är redan aktuellt för 2014 (förslaget till ändringsbudget 3/2014), men problemet är av sådan omfattning ett det redan krävs full mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar under Det föreslås att antal ökningar av betalningsbemyndigandena utöver nivån i budgetförslaget under de huvudsakliga budgetposterna för slutförande under rubrik 1b. Förslag till ändring 897 === S&D//7406 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Regional konkurrenskraft och sysselsättning p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4356 === BUDG/4356 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. 6

7 Förslag till ändring 898 === S&D//7407 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Med hänsyn till det rekordhöga antalet fakturor som ska betalas avseende Sammanhållningsfonden/strukturfonderna och forskningspolitiken som sannolikt inte kommer att ha betalats i slutet av 2014 är den nivå som föreslås för 2015 års betalningsbemyndiganden klart otillräcklig. Man bör besluta om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter (artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen och punkt 14 i det interinstitutionella avtalet) i syfte att godkänna kompletterande betalningsbemyndiganden som ligger över betalningstaket för Förslag till ändring 4357 === BUDG/4357 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Operativt tekniskt stöd p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4267 === BUDG/4267 === från Jean-Paul Denanot Artikel Slutförande av tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin ( ) 7

8 p.m p.m p.m p.m Totalt p.m p.m p.m p.m Europeiska unionen måste kunna leva upp till sina rättsliga skyldigheter och genomföra programperioden i enlighet med ingångna åtaganden. De medel som förvaltas genom för delad förvaltning, vilka är mycket viktiga för Europas städer och regioner, får inte drabbas av försenade utbetalningar som kan orsaka stora problem för föreningar, företag och i sista hand för Europas medborgare. Förslag till ändring 4025 === BUDG/4025 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4297 === BUDG/4297 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att starten och genomförandet av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras. Detta är mycket viktigt i regioner som visserligen har lyckats nå en viss utvecklingsnivå, men som trots det behöver ytterligare stöd för att stabilisera sin utveckling, särskilt i ett läge där följderna av den sociala, ekonomiska och finansiella krisen är långt ifrån över. 8

9 Förslag till ändring 4358 === BUDG/4358 === från Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Övergångsregioner måste få stöd i samma utsträckning som andra europeiska områden. Europeiska unionens sammanhållning kan inte förverkligas utan en övergripande utvecklingsstrategi som grundas på proportionerlig solidaritet. Klyftorna mellan olika regioner i Europa måste minskas. En sådan minskning kan inte komma till stånd om man bortser från de utvecklade regioner som lider av ogynnsamma naturförhållanden, vilket är skälet till att de bör erkännas som övergångsregioner. Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 839 === GUE//8023 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att starten och genomförandet av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras. Detta är mycket viktigt i regioner som visserligen har lyckats nå en viss utvecklingsnivå, men som trots det behöver ytterligare stöd för att stabilisera sin utveckling, särskilt i ett läge där följderna av den sociala, ekonomiska och finansiella krisen är långt ifrån över. Förslag till ändring 888 === GUE//8073 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster 9

10 Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Före stycket: Detta anslag ska täcka Erufs stöd till målet investering... mellan 75 % och 90 % av BNP-genomsnittet i unionen. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. Förslag till ändring 426 === REGI/6804 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Övergångsregioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4026 === BUDG/4026 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet 10

11 Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4299 === BUDG/4299 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna för denna budgetpost syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att den planerade starten och genomförandet i rätt tid av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras i någon region. Ojämlikheten ökar överallt i Europa, och därför måste unionen prioritera alla program som kan tänkas ha ett direkt inflytande för att dämpa den. Förslag till ändring 4359 === BUDG/4359 === från Jean-Paul Denanot, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). 11

12 Förslag till ändring 841 === GUE//8025 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Denna lilla ökning på 5 procent av betalningarna för denna budgetpost syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga resurser så att den planerade starten och genomförandet i rätt tid av Investering för tillväxt och sysselsättning inte äventyras i någon region. Ojämlikheten ökar överallt i Europa, och därför måste unionen prioritera alla program som på ett direkt sätt kan tänkas bidra till att lindra den. Förslag till ändring 887 === GUE//8072 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Före stycket: Detta anslag ska täcka Erufs stöd till målet Investering... capita på mer än 90 % av genomsnittlig BNP i unionen. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. EU:s strukturfonder ska inte användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater. 12

13 Förslag till ändring 427 === REGI/6805 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Mer utvecklade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4308 === BUDG/4308 === från Younous Omarjee, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Ändra texten enligt följande: Detta anslag ska täcka Erufs särskilda kompletterande stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning i de yttersta randområdena och i glesbefolkade regioner under programperioden Detta tilläggsanslag ska ta hänsyn till de särskilda utmaningar som gäller i de yttersta randområden som nämns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de nordliga glesbefolkade regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Återinförande av budgetförslaget (BF). 13

14 Förslag till ändring 4360 === BUDG/4360 === från Louis-Joseph Manscour, Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt EUF-fördraget erkänner i artikel 349 den särskilda situationen för de yttersta randområdena; regioner som på grund av de permanent ogynnsamma förhållandena och den sköra socio-ekonomiska väven räknas till de fattigaste i EU. Anslaget till de yttersta randområdena motsvara helt detta speciella behov av solidaritet med dessa regioner. Det är alltså lämpligt att för budgetåret 2015 behålla betalningsbemyndigandena på den nivå som kommissionen ursprungligen föreslog. Förslag till ändring 850 === GUE//8034 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Ändra texten enligt följande: Detta anslag ska täcka Erufs särskilda kompletterande stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning i de yttersta randområdena och i glesbefolkade regioner under programperioden Detta tilläggsanslag ska ta hänsyn till de särskilda utmaningar som gäller i de yttersta randområden som nämns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de nordliga glesbefolkade regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Den rådande mycket svåra ekonomiska och sociala situationen och de budgetbegränsningar som dessa 14

15 regioner brottas med motiverar ett mått av solidaritet och ytterligare årliga anslag som är tillräckliga för att bemöta behoven.. Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 428 === REGI/6806 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner Målet Investering för tillväxt och sysselsättning Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4027 === BUDG/4027 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4298 === BUDG/4298 === från Martina Michels, Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete 15

16 Totalt Den 5-procentiga ökningen i betalningsbemyndiganden syftar till att garantera att det finns tillräckliga anslag så at inte genomförandet försenas av de nya EU-programmen för för gränsöverskridande samarbete mellan grannregioner, transnationellt samarbete, hjälp med att hantera gemensam infrastruktur, sociala, miljömässiga och administrativa utmaningar samt uppmuntran till strategiskt arbete mot gemensamma mål. Förslag till ändring 840 === GUE//8024 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Den 5-procentiga ökningen i betalningsbemyndiganden syftar till att garantera att det finns tillräckliga anslag så att inte genomförandet försenas av de nya EU-programmen för för gränsöverskridande samarbete mellan grannregioner, transnationellt samarbete, hjälp med att hantera gemensam infrastruktur, sociala, miljömässiga och administrativa utmaningar samt uppmuntran till strategiskt arbete mot gemensamma mål. Förslag till ändring 429 === REGI/6807 === från Utskottet för regional utveckling Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiskt territoriellt samarbete Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 430 === REGI/6808 === 16

17 från Utskottet för regional utveckling Punkt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Operativt tekniskt stöd Totalt Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 4028 === BUDG/4028 === från Tamás Deutsch, Budgetutskottet Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling p.m Totalt p.m Återinförande av budgetförslaget (BF). Förslag till ändring 431 === REGI/6809 === från Utskottet för regional utveckling Artikel Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling p.m Totalt p.m Återinförande av budgetförslaget (BF). 17

18 Förslag till ändring 716 === EPP//7773 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Punkt Förberedande åtgärd För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Den förberedande åtgärden ska främja social och ekonomisk... deltagare från minst tre medlemsstater från denna region. Ändra texten enligt följande: Finansieringen bör användas fördetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att anordna eller utveckla följande:reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden. Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildningden förberedande åtgärden har följande mål: och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Följande text utgår: Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Genom att detta projekt får fortsätta säkerställer man att redan fastställda system och förfaranden 18

19 kan konsolideras ytterligare och ser till att projekten kan fortsätta genomförandefasen och producera synliga resultat för invånarna i regionerna. Förslag till ändring 439 === REGI/6817 === från Utskottet för regional utveckling Punkt Förberedande åtgärd För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Den förberedande åtgärden ska främja social och ekonomisk... deltagare från minst tre medlemsstater från denna region. Ändra texten enligt följande: Finansieringen bör användas fördetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att anordna eller utveckla följande:reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden. Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning.den förberedande åtgärden har följande mål: Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Följande text utgår: Anordna och utveckla utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte som ska bidra till en progressiv och hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens genom att man tar upp frågorna om förståelse av varandras regionala närvaro, samhörighet och samarbetsbehov samt genom att man skapar utrymme för dialog och försoning. Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap via tillgängliga gemensamma plattformar och projektinformation samt för att bygga nätverk. Genom att detta projekt får fortsätta säkerställer man att redan fastställda system och förfaranden kan 19

20 konsolideras ytterligare och ser till att projekten kan fortsätta genomförandefasen och producera synliga resultat för invånarna i regionerna. Förslag till ändring 717 === EPP//7774 === från Group of the European People's Party (Christian Democrats) Punkt Pilotprojekt Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forskningsoch utvecklingsfonderna: spetsforskningsstegen Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m p.m Totalt p.m p.m Före stycket: Projektets syfte Ändra texten enligt följande: Syftet med detta projekt är att tillhandahålla stöd för att stärka värdet på två av EU:sDetta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom pilotprojektet. viktigaste finansieringskällor för forskning, utveckling och innovation (europeiska struktur- ochsyftet med detta projekt är att tillhandahålla stöd för att stärka värdet på två av EU:s viktigaste finansieringskällor för forskning, utveckling och innovation (de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt Horisont 2020) genom att aktivt främja en kombination av dem. Pilotprojektet har två huvudsakliga mål: investeringsfonderna samt Horisont 2020) genom att aktivt främja en kombination av dem. Projektet har två huvudsakliga mål: Att stödja medlemsstaterna i deras arbete med att sluta innovationsklyftan, i syfte att främja hög kvalitet i EU:s samtliga regioner, samt att stimulera tidigt och effektivt genomförande av nationella och regionala strategier för smart specialisering. Projektets syfte: Det är viktigt att utveckla bra nationella/regionala forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering för att man på lång sikt ska kunna upprätthålla insatserna på regional/nationell nivå. Därför är det mycket viktigt med det stöd som ges via den plattform för smart specialisering som inrättats gemensamt av GD Gemensamma forskningscentret och GD Regionalpolitik (ungefärlig kostnad 1,6 miljoner euro per år) till medlemsstaterna och regionerna för att utforma och uppgradera deras forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering. Detta kommer att göra det möjligt för nya medlemsstater och mindre utvecklade regioner att identifiera ett begränsat antal områden för forskning och industriverksamhet av hög kvalitet med stor innovationspotential inom deras gränser, vilka kommer att 20

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för regional utveckling 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/... 23.8.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för framställningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 Dokument nr: 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: ANNE E. JENSEN - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10.9.2008 2008/2026(BUD) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

BILAGA ANTAGNA TEXTER

BILAGA ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 BILAGA till ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 22 oktober 2009 Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP))

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2016)0049 Öars särskilda situation Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) Europaparlamentet utfärdar

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0165/2016 27.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0106/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om öars

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 450 Förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 Finansdepartementet 2015/16:FPM 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC (2016) 280 Statement of Estimates of the European

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 26.5.2011 2011/2019(BUD) YTTRANDE från utskottet för utveckling till budgetutskottet över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 2016/0287(COD) 17.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.8.2011 KOM(2011) 481 slutlig 2011/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet PM Till riksdagen 2007-06-14 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Punkt 3. Kommissionens förslag för en förordning från Europaparlamentet och Rådet om inrättandet av ett Europeiskt

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer