Lägerchefer Linda Gårdstam, Västerås Version Ändrade avsnitt Lägersekreterare TBD Ändrad text LÄKO-Sekreterare TBD LÄKO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägerchefer Linda Gårdstam, Västerås Version 1.6-2011-05-15. Ändrade avsnitt Lägersekreterare TBD Ändrad text LÄKO-Sekreterare TBD LÄKO"

Transkript

1 LÄKO Lägerchefer Linda Gårdstam, Västerås Version Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Från föregående: Ändrade avsnitt Lägersekreterare TBD Ändrad text LÄKO-Sekreterare TBD Infrastruktur Program Information/PR "Kaplan" Internationellt Funktionär Stödfunktioner Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig Funktionssekreterare Funktionssekreterare Funktionssekreterare Funktionssekreterare Funktionssekreterare Plats Dagsprogram Chefredaktör Ledningsgrupp Reception Team HR/Personalhantering Ekonomi Platskontor Spontan Hemsida/webbredaktör LÄKO representant Landankomst Icke-scoutresurser Budget Byggbod & Service Stora aktivteter/ceremoni Lägerbok Teolog deltagare Lägervärdar Familjecamp Bokföring Skylttillverkning Lägerbål - mindre Souvenirer/Profilprodukter Teologi ledare & funk Home Hospitality Funktionärsmatsal Fakturering Godsmottagning Caféer Lägertidning Musik yngre barn Översättning Funktionärskontor "Centralbank" Gemensamma platser Internationellt café Lägerradio (ev) Musik äldre barn Vän-/Värdkårer Lägis Försäkringar Ved & Slanor Ledar-/Funktionärs café Art Director Innehåll Tolkar "Kassaskåp" EL fler caféer Illustratör Lägret Anmälan Vatten & Avlopp Ledarprogram Lägermärke/Loggo Join-In System Hygien & Toa Ä/U program Informationskontor Ny scoutbön Administration Renhållning Programkontor Områdeskontor Kyrkor/Möten Avtals-/Inköpsstöd Transport Musik Lägerexpedition/Växel Lägerområdet Sponsring/Fundraising Resebyrå/Transportcentrum Stora scenen Utställningar Patrullstudier Mat Scoutresor Caféer Marknadsföring/Inbjudan Planering Taxiservice Gudstjänster och samlingar Nationellt Distribution/Matbutik Linjeturer Lägerbål - mindre Internationellt Handel Interna transporter Funktionärsprogram Press/Media "Scoutvaror" Vägar Join-in Program Besökarservice Livsmedel/Ätbart Trafikomläggningar Gästcamp Post & Bank Kommunikation Scouthotell Apotek Radio Gästgiveri Hållbarhet IT Turistbyrå Miljökoordinator Telefoni Insamling Rättvisekoordinator Säkerhet Dokumentation Kommunkoordinator Sjukvård Bevakning/Parkering Krishantering Bad Brand Larmcentral Lokaler/Tält/Hallar/Baracker Lantmäteri Karta Placering funktioner Placering boende Ljud & Ljus & Storbild Fixarteam

2 Läko Läko Lägerchefer Linda Gårdstam, Västerås Leda LÄKO varandra Torbjörn Jacosson, Älvsjö Leda LÄKO varandra, ekonomi Lägersekreterare LÄKO - Sekreterare Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Infrastruktur ansvarig Platschef (vice) Program ansvarig Dagsprogram (vice) InfoPR ansvarig Informationskontor ansv (vice) Kaplan Internationellt ansvarig Funktionärs ansvarig Ekonomi- / Administrativ chef Ingår ej i LÄKO men är med på mötena Lägerchefer och Lägersekreterare

3 Infrastruktur Infrastruktur Mikael Nilsson, Västra Götaland Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ansvarar särskilt för förläger och efterläger tillsammans med Lägerchef. Ansvarar för slutkontroll av hela lägerområdet Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Funktionssekreterare Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Ingår ej i ledningen men är med på mötena Funktionsansvarig Plats Vice ledamot i LÄKO för infrastruktur Platskontor Lotsa rätt på vart man behöver vända sig. Byggbod & Service Verktyg, redskap och övrigt material inkl förbrukningsmaterial System för hantering av rekvisioner från övriga funktioner. Efter återställa lånad material. För att det ska gå enklare, ha ett system för märkning av all inlånad materiel. Lika mycket internt Infrastruktur som externa Serva projekt och grupper med hjälp kring material och verktyg samt praktiska lösningar. Allmän service och underhåll. Uppsättning av skyltar Kontorsservice Skylttillverkning Att alla funktioner som behöver får skyltar tillverkade och gjorda Synka grafisk profil samt kom ihåg att olika behov kan lösas på olika sätt. En del kan vara vit A4 i platsficka. Godsmottagning Samtlig godshantering in och ut Ta emot allt gods som kommer Plats, Transport, Fakturering och distribuera ut det till rätt mottagare. Sända iväg gods från till rätt mottagare samt ev fakturera rätt mottagare. Gemensamma platser Iordningsställande av; allmänna Omfattar även städning av Program platser, flaggor & flaggstänger, gemensamma platser under lägerbålsplatser, stora scenen, portal etc Ved & Slanor Tillse att ved och slanor finns i rätt mängd. Skaffa brännved och slanor samt tillse att det transporteras till. Även sälja det som inte går åt efter. InfoPR EL Vatten & avlopp Hygien & Toa Planera s elbehov och försörja med el. Tillse att Vatten (dricks resp sjö) finns tillgängligt för alla. Tillse att avloppsvatten (bla diskvatten) omhändertas Upphandling av toaletter och tömning. Många kommer på sent vad de behöver. Samordna nedgrävning med Vatten & avlopp Anskaffa och återställa material, utföra behövliga elarbeten, införskaffa tillstånd och samarbetspartner (lokalt elbolag) samt besiktiga anläggningen. Var rådgivande och krävställare mot de som ska använda el. Synka med kommunen. Vatten Skaffa och återställa material, från sjön? Ska vi ha pipelines få in vatten på området. eller ska det vara större Omhänderta avloppsvatten. behållare som fylls på? Finns materialet från Trerix kvar? Samordna nedgrävning med el. Samordna tömning med Hygien & toa Duschtält för funktionärer, tvätt möjligheter Placera ut, hämta och lämna toaletter, sköta tillsyn och rengöring av toaletter Elbolag, Program, Vatten & avlopp Miljökoordinator, El, Hygien & Toa Miljökoordinator, Vatten och avlopp

4 Infrastruktur Renhållning Upphandling av sophämtning Sköta tillsyn av sophantering Miljökoordinator och utforma regler för sopsortering Transport In- och Utrycknings ansvar De som har bussar till Planera in- och utryckning. Program kan kanske hyra in under Planera transporter tillsammans vecka beroende på hur behovet med programs behov. ser ut? Ordningställa parkeringar, vändplaner, brandvägar, Resebyrå/Transportcentrum Scoutresor Taxiservice Linjeturer Interna transporter Ordna prisvärda och miljövänliga resor från olika håll i Sverige åt scouterna. Ej gratis service, kan betala vid VIP transporter Skapa linjeturer som går enligt turlista som kan behöva förbokas och som har fast priser eller är gratis. Omfattar persontransport, traktorer, entreprenadsmaskiner, cyklar, 4- hjulingar etc Kan vi köpa in det från en resebyrå? Samordning av transporter. Till och från hela vägen fram. Tänk på prissättning och hur man ska kunna betala. Till och från allmänna kommunikationer (buss, tåg, flyg) samt till shoping områden (Alingsås?) Även ej akuta sjuktransporter, leds från Transportcentrum. Varje fordon bör ha en förare så långt som möjligt. Miljökoordinator Interna transporter Sjukvård, Transportcentrum Vägar Se till att vägarna inom lägerområdet fungerar och ev byggs. Omfattar även broar över diken samt väg till bad Trafikomläggningar Säkra vägarna i området Ev enkelriktningar etc Kommunen, Vägverket Kommunikation Tillse fungerande kommunikationer på Radio Fungerande radiokommunikation Ska fungera från dag 1 på för! IT Se till att vi har fungerande bredband och nätverk, skrivare, datorer, nätverkslagring etc Anskaffning av kommunikationsutrustning, sammanställa behov och önskemål samt föredela de resurser som finns. Anskaffa / Låna in behövlig utrustning och återställ den. Inventera behov, anskaffa utrustning, sätt upp regler för användande av egen utrustning Säkerhet/Larmcentralen Lägerexp, InfoPR, Mat, Ekonomi, Kontorsservice, Försäkring Telefoni Säkerhet Samordna säkerhetsgrupperna och ansvara för s säkerhet Sjukvård Säkerställa att sjukvård finns tillgänglig för deltagare och funktionärer. Både centralt och lokalt. Fasttelefoni, behövs det? Upphandlig av mobilväxel och mobilavtal under lägertiden? Hur löser vi laddning av telefoner? Vilka ska ha läger telefoner? Kontakter med "civila" säkerhetsfunktioner så som polis, brand, kommunnen, sjukhus, ambulans m m Vårdcentraler och akutbil är bra att ha. Läkare, Sjuksyster, Undersköterska, Tandläkare Mobilbolagen bör kontaktas tidigt för att tillfälligt förstärka basstationerna Samordning av samtliga säkerhetsfunktioner. Övergripande ledning. Lägerexp/Växel (InfoPR) Transport Anskaffa sjukvårdsutrustning, Transport, Kommunikation, organisation och kompetens, Krishantering kontakter med "civil" sjukvård & tandläkare, utrusta lokaler, synka transporter och kommunikation

5 Infrastruktur Bevakning/Parkering Lägrets säkerhet på plats avseende Transport, Kommunikation, bevakning av att inte obehöriga inte Krishantering, Sjukvård, finns på samt att fungerande Brand, Bad, Larmcentral parkering finns för besökare och deltagare/funktionärer Vad behöver vi spärra av? Byggstaket runt läger/längs väg? Ta betalt på gästparkering. Behöver synas tydligt. Målet är att inte ha märkts när är slut. Kontrollera att motortrafiken har tillstånd. Vid akuta händelser agera ordningsvakter. Införskaffa nödvändig utrustning, utbilda funktionärer inom gruppen, bemanna infart/- er, dagbevakning av främst gemensamma platser samt nattpatrull på lägerområdet. Hjälpa till vid in- och utryckning. Ta ut parkeringsavgift och bevaka parkeringarna Krishantering Bad Brand Krisorganisation, kontakter med SOS Alarm och Polisen Badvakter vid de tider då bad används Se till att det inte brinner där det inte ska men om det händer ha resurser för att lösa problemet Utgå från Galax09 och Trerix Simborgarprov, sälja simborgarmärke? Ansvar för att inlånad utrustning blir återställd Upprätta plan samt klara LÄKO, Media, Sjukvård kontaktvägar Bevaka badplatsen, Utforma Sjukvård badregler, Livräddningsberedskap, Utrusta badplatsen Ta fram nödvändig utrustning, Plats, Program, Transport, utrusta olika lokaler med Lantmäteri, miljökoordinator brandskyddsutrustning, Skriva eldningsregler, brandstyrkans organisation och arbetsuppgifter (utryckning/förebyggande) och dess träning. Larmcentral Dygnet runtbemanning Synka med Lägerexp/Växel och Bemanna larmtelefon och radio andra inom säkerhet. Vara en samt kunna initiera utryckning central punkt för Säkerhet där av interna resurser samt larma fika alltid finns. externt Lokaler/Tält/Hallar/Baracker Att funktionerna har de lokaler/tält som behövs. Börja tidigt med att leta efter sådana vi kan låna in. Var kan vi lagra utrustning redan från juni? Inventera behovet hos olika funktioner och införskaffa de lokaler/tält som krävs. Transport till/från samt uppbyggnad Alla andra inom Säkerhet, Lägerexp/växel Lantmäteri Markägarna Karta Ta fram kartor över lägerområdet och programområden Tryckning behöver kunna ske sent då mycket ändrar sig, tex även under för. Placering funktioner Hitta en bra funktionell placering av alla funktioner Sista ordet har LÄKO/Lägerchef Hitta en optimal placering av alla funktioner inom området genom att inventera behov och samband mellan funktioner. Byggbod & Service, Platskontor, Godsmottagning, Skylttillverkning, Resebyrå/Transportcentrum, Kommunikation, Sjukvård, Bevakning, Brand, Larmcentral, Programkontor, Caféer, Utställningar, Lägertidning, Lägerradio, Lägerexp/Växel, Scouthotell, Gästgiveri, Turistbyrå, Områdeskontor, Kyrkor, Funktionärsmatsal, Funktionärskontor, Lägis, Ekonomi, Distribution /Matbutik, Handel (butiker) Karta, Många

6 Infrastruktur Placering boende Märka upp områden för deltagande Gäller även att göra det på Transport (Inryckning), patruller samt till sammans med plats under för på ett sätt Placering funktioner och Karta Inrycksplaneringen hitta former för så att alla hittar dit de ska. att hitta dit. Utifrån nordiskt baptistscoutläger så finns viss hänsyn att göra för att föra ihop danskar/tyskar/ norrmän/finländare med sina svenska vänkårer Ljud & Ljus & Storbild Magnus Larsson, Örbyhus Att det finns det ljud och ljus som behövs för planerade aktiviteter oavsett väder Stora scenen Lägerbålsplatser Caféer Få till en fungerande stor scen där alla ser bra Dessa utrustas med en enklare ljudanläggning (inget ljus/bild) Behoven kan vara olika beroende på inriktning på caféet Fixarteam Finnas till hands Ni är generallister med stor fixar förmåga, ansvarstagande och god kontakt med alla funktioner. Snabb inställelse tid när det krisar till, hittar och fixar problem, finns tillhands. Bör ha tillgång (egen) 4-hjuling Inventera behov och anskaffa nödvändig utrustning samt tekniker för drift av anläggningarna Att stötta samtliga grupper inom Infrastruktur och Lägerchefer med praktiskt arbete. Program, Infra - El, Gemensamma platser Program, Infra - El, Gemensamma platser Program, Infra - El, Gemensamma platser Program, Infra - El, Gemensamma platser Ansvarig för Infra, Platschef, Byggbod & Service

7 Program Program Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ta fram dagsschema för. Informera Allt program ska genomsyras av s tema/ledord och det budskap som vi vill förmedla, ej Hålla i funktionens ledningsgrupp och uppdatera DBS (danskarna) och bara en massa bra saker tyska scoutchefen om vad som ingår staplade på varandra. Avstå i program hellre en bra sak om det inte hänger ihop Funktionssekreterare Dagsprogram Spontan Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Huvudaktiviteten varje dag utifrån temat och vara synkat med "kaplan" innehållet Aktiviteter som scouten kan göra själv, med nya vänner eller med patrullen. Stora aktivteter/ceremoni Invigning, avslutning samt stora lägerbål. Lägerbål - mindre Struktur för hur dessa ska planeras och genomföras Ingår ej i ledningen men är med på mötena Hur ska valen gå till? Hålla ihop detta från Program och genomföra minikurser i vad som kännetecknar bra lägerbål samt att tema/lägerberättelse tas vidare Vice ledamot i LÄKO för program Infrastruktur Funktionsansvarig Kaplan Kaplan, Infrastruktur; Gemensamma platser, El Områdeskontoren, Kaplan Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Caféer Menyer, inredning, program, utrustning - allt som behövs för att driva caféet Internationellt café Flera olika med olika inriktning? LÄKO beslutar vilka inriktingar som är OK. Pratar främst engelska här Ledar-/Funktionärs café fler caféer Ledarprogram Särskilda programpunkter som riktar sig till ledare Ä/U program Programkontor Programledningskontor där alla kan lotsas rätt Handel synkar alla inköp men tänk på Hållbarhetsprincipen. Handel (Stödfunktion), El, Vatten & avlopp En plats där program kan Kontorsservice planeras, där man kan svara på frågor etc Kaplan, El Musik Ta fram lägersång och ev nya andaktsånger. Stora scenen Konserter? El Caféer El Gudstjänster och samlingar El Lägerbål - mindre El Funktionärsprogram Ska vi ha något eget för funktionärerna? Turningar i något? Join-in Program Valda delar av programet ska anpassas till mindre läger och även för yngre scouter. Join-in Kaplan

8 Information/PR Information/PR Huvudansvar för Info/PR samt kommunikationen. Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ansvarig för att kommunikationsplan finns och följs. Du är projektledare, organisatör och drivande. Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Chefredaktör Anton Mannerfelt, Linköping/Västerås Innehållet i det skrivna ordet Även ta fram och hålla ihop framtagande av profilprodukter, flaggor, foldrar etc Att hålla ihop vilken information som sprids och hur den formuleras. Art Director, Marknadsföring Hemsida, webbredaktör Bygga upp en hemsida och löpande uppdatera den med information Jaga även info att lägga ut, det är inte bara en passiv roll. Jobbar nära chefredaktören Lägerbok Sofia Olofsgård, Abrahamsberg Ta fram lägerbok Även på engelska Program, Övriga info, Mat, Kaplan Souvenirer/Profilprodukter Ta fram ett sortiment Sälj gärna tröjor etc via Anmälan, ekonomi anmälan för utlämning på. Blir inte lika svårt att ta hem vad som behövs då. Lägertidning Förmedla vad som händer på Endast väggtidning och pdf Kontorsservice till deltagarna, besökare och funktionärer. tidning på webben? Webbtidning är viktig för många tittar hemifrån. Facebook redaktör? Lägerradio (ev) Om någon är intresserad och kan driva självständigt, ej prioriterat Art Director Nils Lyckander, Ta fram den grafiska profilen / LÄKO Stockholm/Göteborg konceptet. Omvandla ord till bild Illustratör Att ta fram illustrationer som speglar ev inköpt tjänst Lägermärke/Loggo Ta fram lägermärke och logga utifrån den grafiska profilen Kolla om program har något särskilt som påverkar layouten Informationskontor Samordnar alla områdeskontor Träffar de ansvariga dagligen och hjälper till att fixa fram info. Vice ledamot i LÄKO för InfoPR Art Director, Program, Join-in Program Områdeskontor Ansvarar för all info inom det delområde som scouterna bor på. Har all info Trerix: Häradshövdningar Lägerexpedition/Växel Officiella expeditionen och växel där Som lokaliserad med man hamnar om man inte vet vart Turistbyrå, larmcentralen? man ska. Utställningar Se till att de som ska få möjligheten att göra en monter/utställning. Samtliga utländska kårer ska kunna presentera sitt land (en per land). För sponsorer och partners och andra organisationer samt för utländska deltagare Program, Kaplan, Internat, Kontorsservice Kommunikation (Infra), Kontorsservice Marknadsföring Marknadsföra i syfte att få många deltagare och funktionärer. Ta fram reklamblad, broschyrer och informationstidning både nationellt, och internationellt tillsammans med chefredaktören. Nationellt Behöver ske löpande. Lägg upp en marknadsplan som beslutas i LÄKO. Under skapa underlag för framtida PR material för equmenia scout. Personlig information på konferenser, distriktsårsmöten, scoutinfo träffar Komihåg nordiskt baptistscoutläger, ev krav/traditioner kring inbjudan. Riktat till både scouter, ledare och funktionärer samt församlingarna/kyrkorna Chefredaktör, LÄKO Home Hospitality

9 Information/PR Internationellt Kolla innan inbjudan går ut till ett Det är ett svenskt läger men Översättning, Internationellt, land att de kan få visum till Sverige. utländska besökare, SSR (via scoutkoordinator) marknadsför på rätt sätt. Press/Media Skriva pressreleaser, arbeta upp presskontakter under planeringsstadiet, ta hand om besökande press samt skriva färdiga artiklar att lämna ut. Besökarservice Se till att våra besökare får en bra bild av och känner sig välkomna. Gästcamp Både tidningar och tv/radio är viktigt. Gör artiklar som kårerna kan anpassa och ge till lokala tidningar. Upparbetad kontakt finns på Sändaren som lovat att följa lägerplanering och. Tält och husvagnscamp som ska vara lätt att komma in och ut på. Bra priser med möjlighet till el-tillägg Scouthotell Se till att hotellet fungerar Färdig uppställt tält med tältsäng/liggunderlag och sovsäck där man betalar per natt inkl frukost Gästgiveri Turistbyrå Insamling Ta fram ett equmenia projekt som läger insamlingen går till och hitta sätt att föra fram det budskapet. Dokumentation Dokumentera med text, bild, rörlig bild, ljud, Sälja färdiglagad mat till besökare. Även a la carte meny? Navet för besökarna där man kan få hjälp med allt man behöver. Hyra en guide? Alingsås turistbyrå har en filial här? Skapa även en utställning om insamlingsprojektet Videoklipp på hemsida Utrusta hotellet, göra så att gästerna tvirvs med sin tillvaro på hotellet och kunna guida dom rätt med frågor och funderingar equmenias pressansvarige, Kontorsservice Turistbyrån, Gästgiveriet Mat Kartor, Kommunen, Lägerexp, Kontorsservice equmenias kansli (ansvarig för projektet), Utställningar

10 "Kaplan" "Kaplan" Ledningsgrupp Se uppdragsbeskrivning Ansvarig Lasse Andersson, Vrigstad Att skapa förutsättningar för alla på att få en nära relation till Gud/Jesus under på olika sätt Hålla ihop funktionen. LÄKO representant Teresia Lenngren, Alingsås Föredrag funktionens aktuella frågor i LÄKO. Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Du är projektledare, organisatör och drivande. Hålla i funktionens ledningsgrupp, LÄKO representanten Funktionsansvarig Löpande rapportera till LÄKO via LÄKO representanten, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Teolog deltagare Teologi ledare och funktionär Musik yngre barn Musik äldre barn Gunnel Noreliusson, Mariestad Innehåll Att skapa ett innehåll utifrån s tema/budskap Lägret Join-In Ny bön Göra den nya scoutbönen använd och lanserad. Kyrkor/Möten Att skapa tillfällen att möta Gud/Jesus på olika sätt Det är mycket viktigt att detta blir en integrerad del av programmet. Vi vill inte ha två pararella program. Det som sker på Ta fram / anpassa s andaktsmaterial så att det kan använda på de mindre join-in lägren. Synka med SSR och framtagandet av en ny scoutbön. (Arne Jamtrot och Atle Svanberg) Vad kan Riksevangelisterna bidra med? De kommer om vi kallar dom tidigt Andra inriktningar typ Katolskt? Lovsång Taize Väckelsemöte Gospel??? Lägerområdet Hur märks/syns Kaplan på lägerområdet? Patrullstudier Ett egenstudiematerial som ska finnas med i lägerboken Även för Join-in Program Join-in Program equmenia - scoutkoordinator Musik Program, Join-in Kaplan

11 Internationellt Internationellt Ansvarar för att utländska besökar Hålla ihop funktionen och vara får nödvändig info på andra språk än ledamot i LÄKO. svenska, ge dem möjlighet att presentera sitt land i utställningen. Samt andra aktiviteter/händelser som gör till en bra upplevelse för de internationella gästerna Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Funktionssekreterare Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Ingår ej i ledningen men är med på mötena Funktionsansvarig Reception Team Skriva tackbrev till alla utländska kårer efter Landankomst Se till att utländska besökare upplever det mottagande att komma till Sverige. Lägervärdar Hjälpa de utländska patrullerna inom sitt lägerområde med service och frågor Home Hospitality Organisera HH samt ge förslag på lämpliga aktiviteter Översättning Översätta texter m m under Hjälpa till med Visumregler och hjälp i kontakter med Invandrarverket och UD Trerix: Fladdrar Viktigt att finnas tillhands redan vid inryckning samt skapa en ordlista med termer som vi använder under hela planeringen. Vän-/Värdkårer Samordna och ta in intresseanmälningar om att vara Vän-/Värdkår i förväg och se till att alla utländska patruller får en sådan. Under stötta Lägervärdarna Lägerchefer mfl Områdeskontor (InfoPR) InfoPR, Vän-/Värdkårer Lägervärdar, Anmälan Tolkar Tolka vid olika aktivieter eller funktioner. Central stab utöver Lägervärdarna som ska ta det mesta av detta.

12 Funktionär Funktionär Ta fram info "vad förväntas av mig som funk?". Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter HR/Personalhantering Bemanning och intervjuformulär. Personalfrågor. Funktionärsfest kvällen efter lägeravslut Intranätadministratör Sköta administration av behörigheter m m av valt intranät Icke-scoutresurser Planering av vilka resurser som behövs och när samt introduktion till dom. Familje- och Icke-scoutresurser Camp Se till att bra lägerområde finns til dom Funktionärscamp/område Att se till att funktionärer har någon stans att bo Under stötta grupper som inte fungerar så bra som man tänkt sig. Tänkt schema och tydlighet för vilka (främst) församlingsresurser vi vill ha och när. Se till att ta betalt för elen, det är husvagnsägare/tältare vana vid. Kan det finnas behov av inomhusboende? Vandrarhem? Ta fram hjälpmedel för hur vi säkerställer att rätt funktionär hamnar på rätt plats även om det inte är där man först trodde att man skulle vara. Se till att de får tydliga instruktioner och guidning till vart de ska, vem de ska kontakta etc. Alla enheter om resurstillsättande Infra - El för husvagnar Funktionärsmatsal Att se till att alla funktionärer får mat. Även på för- och efterläger. Se till att det alltid finns fika (kaffe, te, saft, vatten) Funktionärskontor En plats dit funktionärer kan vända sig för att få veta vad de behöver. Lägis Vara en dagsverksamhet för barn som är för unga för att vara deltagare men så gamla så att de inte behöver blöjor (minst) Bygga upp en förskola/fritids där båda föräldrarna är funktionärer eller ledare/funktionär. Matansvarig, El HR Ansvarig, Kontorsservice Funktionärsmatsal

13 Stödfunktioner Stödfunktioner Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Är ekonomi-/administrativ chef som har ekonomi som hemma område Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Funktionssekreterare Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Ingår ej i ledningen men är med på mötena Funktionsansvarig Ekonomi Se till att allt blir bokfört och uppföljning av det hela Budget Bokföring Upprätta budget för gemensamt med respektive funktion. Sedan göra uppföljning av det hela. Löpande kontera/bokföra kostnader på rätt funktion Även vara stöd vid utvärdering av offerter Kanske främst under för att ha kolla på hur det ser ut. Även kvitto hantering m m. Detta så att allt sedan kan lämnas till kansliet efteråt men att vi under har lite koll. Anmälan, Handel, Infrastruktur, equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef Fakturering "Centralbank" Försäkringar "Kassaskåp" Kontorsservice Skapa underlag och rutiner för Hur ska underlag etc se ut för fakturering samt uppföljning att det fakturering under? Leg blir betalt, både före, under och efter kontroll? Åldersgränser? Att under sköta Fixa inlösenavtal med bank m likvidförsörjningen till/från alla m (Torbjörn jobbar på bank). försäljningsställen samt betalsystem Valutahantering? för kortbetalningar Tillse att och deltagarna är Hur skaffar vi kolla på all rätt försäkrade materiel? Tillse att det finns kassaskåpsförvaring för det som behöver det under. Hjälpa de som behöver med kontorsutrustning Framförallt värdefulla föremål och de utländska besökarnas pass/returbiljetter etc kan behöva låsas in. Vilka ska kunna komma in? Även brandskyddat. Kan en låsbar container vara ett alternativ? Bygga upp kontorshotell och service kring kontorsgöromål som behöver utföras Anmälan, equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef, Säkerhet/bevakning, Insamling, Handel och Caféer equmenias ekonomichef "Centralbank" Plats-, Funktionärs- och Programkontor. Områdeskontor, Lägertidning, Kommunikation Anmälan System Skapa ett tekniskt system för anmälningar enligt krav spec Individuellt och kåranmälningar som de kan administrera själva. Underlag för fakturering ska fås ut. Gärna kunna få ut kopior på fakturor och se att de är betalda. Extra beställningar som tröjor, matallergier, sjukvårdsupplysningar (extra säkerhet). Kreditkortsbetalning. Flera språk InfoPR

14 Stödfunktioner Administration Administrera anmälningar, support Svara på mail och telefon (vissa Anmälan System till kårer/individer samt rapporter till tider, särskild telefon?) mottagare av info Rapporter: Tex anmälningsläget, mat mfl Avtals-/Inköpsstöd Stödfunktion för alla som köper in Juridiskt kunnig något eller tecknar avtal. Sponsring/Fundraising Ta fram sponsorer och ta hand om Ju mer vi jobbar med detta de som kommer fram i olika grupper desto mer pengar ger det. genom kontakter. Skapa regler som kan följas och vara tydliga. Emma Wedegård på equmenias kansli equmenias policy Mat Emelie Harrysson, Valsätra Malin Siklosi, Täby Övergipande ansvar för Mat Se till att maten fungerar från för! Funkmatsal, Gästgiveri, Gästcamp, Handel, Hållbarhet Planering Ta fram matsedel samt köpa in mat Maten ska så långt som möjligt vara i linje med Hållbarhetstanken (Rättvisemärkt, Ekologiskt, Närproducerat) Distribution/Matbutik Från s centrallager distribuera ut maten till alla patruller, cafeer, funktionärsmatsal och gästgiveri. Bemanna lokala matbutiker inkl den inredning m m som behövs. Egen butik för specialkost? Gör upphandling i tid och helst ihop med Handel. Hållbarhet El Handel Ansvarig för all handel och inköp avseende dess varor. Även lokaler och inredning ingår i ansvaret. "Scoutvaror" Produkter som passar för försäljning Vi bör få provision på allt som på ett läger. Bemanning och säljs. Scoutvaror har färdiga kit inventering och tillgänglighet. Bygga för läger som kan användas. upp shopen och marknadsföra varorna. Här ska även lägersouvinirer säljas Livsmedel/Ätbart Var ska försäljningen ske? I Kiosker? Ska det finnas glass? Maten ska så långt som möjligt vara i linje med Hållbarhetstanken (Rättvisemärkt, Ekologiskt, Närproducerat) Profilprodukter (InfoPR), El Vad ska säljas avseende detta? Caféer, Mat, El Synka inköpen till caféerna. Det finns mycket att hämta från leverantörerna som tom kan garantera visst sortiment och ta tillbaka det som inte går åt. Även hjälp med utrustning och reklammaterial kan erhållas Post & Bank Apotek Tillse att det finns nödvändig nivå på möjlighet för post och bankärenden. Upphandla och vara kontaktperson mot valt apotek. Börja med att inventera vad som behövs. Kanske egna centralbanken räcker och en vanlig internetbank för? Någon av apoteken kan får sälja på mot att vi får provision. Vi sätter upp vad vi vill ha avseende öppettider och bemanning m m. Vi köper också in det vi behöver via den som gör detta. Hållbarhet Miljökoordinator Ulrika Johansson, Motala Titta även på olika typer av tillstånd, t ex fyrverkeri Rättvisekoordinator Kommunkoordinator Synka alla kontakter till / från kommunen Att även utgöra s egen postdistribution. El Sjukvård, El Kommunen, Vatten, Hygien, Avlopp Lena Eriksson, Föreningskonsulent, Kulturoch Fritidsförvaltningen Alingsås kommun Miljöpolicyn för equmenia

Transport Dokumentation Hållbarhet

Transport Dokumentation Hållbarhet Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version 2.1-2011-11-10 vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående: Krishantering Ändrade avsnitt Lägersekreterare Maria Fhager, Södertälje Stabsfunktion

Läs mer

Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version 3.2-2012-09-21 vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående:

Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version 3.2-2012-09-21 vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående: Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version 3.2-2012-09-21 vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående: Krishantering Ändrade avsnitt Lägersekreterare Maria Fhager, Södertälje Stabsfunktion

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

Evenemang: Plats: Datum:

Evenemang: Plats: Datum: Checklista Den här checklistan kan du använda som underlag för arrangerande av ett evenemang. Du kan även gå in på webben och ladda ner checklistan som PDF-fil: www.utsiktevent.se/checklista Evenemang:

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård Vägvisare till KFUM Breviks Lägergård Välkommen till Brevik! Nu när ni bokat er vistelse vill vi tillsammans med er göra den så bra som möjligt. För er tid på Brevik ska bli lyckad, ber vi er att läsa

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

LÄGERBREV 3 Den 7 juni 2004 1(6)

LÄGERBREV 3 Den 7 juni 2004 1(6) Den 7 juni 2004 1(6) KÄRA VÄNNER, Tiden lider och snart är tiden för Tarus inne. Det börjar snart bli dag att packa ryggsäcken och ställa kosan mot Finland. Vi vill än en gång passa på att välkomna er

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Anmälningsbekräftelse kommer att skickas ut via e-post till anmäld kontaktperson.

Anmälningsbekräftelse kommer att skickas ut via e-post till anmäld kontaktperson. Lägerbrev 2 Hej! Tack för er intresseanmälan till Kårläger på Sjöröd 2015, det är runt 30 kårer som anmält sitt intresse och de preliminära antalet deltagare uppgår till ca 850 scouter! Nu har det blivit

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken

Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken Lägerbrev 4 Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken Sommarens häftigaste äventyr närmar sig med stormsteg, nu är det snart dags! Vi kommer att bli ungefär 300 scouter som lever lägerliv mitt i centrala

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Närvarande Magnus Bernhardson Karolina Karlsson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Alexander Johansson Adjungerade

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Gemensamt Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Våra ansvarsområden Personal Kansli Reception / Shop Restaurang / Kiosk Ansvarsområde - Personal Britt Jernberg Maja Wahlgren 3 säsonger Emma Nyberg

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Kommunikation genom internet och möten

Kommunikation genom internet och möten Avdelningsledare Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Kommunikation genom internet och möten Under rundresan i Japan så är avdelningarna, International Service Team (IST) och kontingentsledningen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO ERBJUDANDE FRÅN SOFT DET UNDERSÖKANDE ARBETET PÅBÖRJADES I NOVEMBER 2006 SAMVERKAN HAR SKETT MED ORIENTERINGSKLUBBARNA OCH VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS VI SVARAR JA ELLER NEJ I MAJ 2007 O-RINGEN 2010 PLANERINGSINRIKTNING

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig Lathund för arrangörer (konsert) Övergripande anteckningar från grupparbeten Innan arrangemang Det börjar med en idé arrangemanget. Vad ska vi börja med? Konkretisera arrangemanget, vad är det ni vill

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Styrelsen BVVF 2011 Ordförande Lennart Lindh Kassör Vlademir Mijatovic Trafikchef Yngve Nordström Sekreterare

Läs mer

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs Sommartid är det många som har sina läger på Kragenäs. Våra gäster kommer och går på olika tider, är olika många och stannar olika länge. De som

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Tack för er intresseanmälan, det är en hel del kårer som anmält sitt intresse vilket är jätte kul!

Tack för er intresseanmälan, det är en hel del kårer som anmält sitt intresse vilket är jätte kul! Sidan 1 av 10 Lägerbrev 3 Hej! Tack för er intresseanmälan, det är en hel del kårer som anmält sitt intresse vilket är jätte kul! Nu har det blivit dags att definitivanmäla sig. Detta utskick innehåller

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Hölö Scoutkår. Svenska Scoutförbundet. Södertörns Scoutdistrikt 2009-03-28 sid 1

Hölö Scoutkår. Svenska Scoutförbundet. Södertörns Scoutdistrikt 2009-03-28 sid 1 Hölö Scoutkår Svenska Scoutförbundet Södertörns Scoutdistrikt 2009-03-28 sid 1 Vänortsläger 2010 Ett scoutläger som jobbar med vänortstanken. Ett scoutläger som ger lite mera. Ett scoutläger där scouterna

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. 7/12 Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad: Per Telefon Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Närvarande: Ordförande Eric Lennerth, Vice ordförande Jesper Röjdeby, Ordförande

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet DATUM: 2015.02.18 Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet Motala Expo är fulltecknat med över 120 företag och ni tillhör de anmälda som fått plats. Detta utskick

Läs mer

LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI)

LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI) LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI) KSM:s barnläger på Hjälmargården... 3 Att vara ledare på KSM:s barnläger... 3 Hur ser vi på barnen?... 4 Lägerledningen... 5 Ledardygnet... 5 Ledarsamlingen...

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer