Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma"

Transkript

1 Nr 54 APRIL 2009 Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma Ordföranden har ordet: Välkomna till årsstämman! Måndagen den 11 maj klockan håller vi vår föreningsstämma i festlokalen Gullvivan. Bokslutet för 2008 är nu hos vår revisor för granskning, men vi vet att vi gjort ett positivt resultat på cirka 51 kkr, som tillförs våra balanserade vinstmedel på cirka 11 Mkr. När detta skrivs uppgår reporäntan till 1% och många prognosmakare tror att Riksbanken kommer att sänka reporäntan ytterligare under 2009, vilket gynnar oss. Vi har nämligen en del av våra lån placerade med rörlig ränta. Vi kommer också under 2009 att behöva ta upp nya lån för att finansiera ombyggnadsarbetena och har då möjlighet att få goda lånevillkor. Vi har för närvarande god likviditet tack vare av att vi fått ersättning med 5,9 Mkr för icke avskriven del av nedlagda investeringar i stadsdelsnämndens lokaler. Dessutom har vi fått löfte om investeringsbidrag med ca 4,6 Mkr från Länsstyrelsen för äldrebostäder. Dessa 45 äldrebostäder bygger vi och hyr ut åt Caremaföretaget Opalen Vård AB med ett 15-årigt hyreskontrakt. SEX NYA LÄGENHETER Utöver Caremas förhyrning av kvm på plan 3 kommer vi att bygga sex nya bostadsrättslägenheter på detta våningsplan. Enligt planerna kommer det att bli fem lägenheter om 2 rok och en lägenhet om 3 rok. Färdigställandet av dessa lägenheter är beräknat till slutet av året och vi hoppas att marknaden för försäljning av bostadsrättslägen- Forts på sid 2 Spännande pedagogik i rätt atmosfär SPIRA Anna Jackson och Ann-Sophi Rankov driver företaget SPIRA och startar den 15 augusti en ny privat förskola i en lokal på plan 2 i ombyggnadshuset. Först färdiga av våra nya lokalhyresgäster blir den förskola som hyr en lokal på 366 kvm på plan 2 mellan port 89 och port 91. SPIRA Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm AB drivs av Ann-Sophi Rankow och Anna Jackson. Förskolan ska vara klar den 15 augusti lagom till höststarten. En Lucia-kaffe jazzande sjömanspräst i Gullvivan SIDAN Se sid 22 Båda är utbildade pedagoger och har varit med att starta upp privata skolor under flera år. De har då skaffat sig en bra grund och många idéer att bygga vidare på. De kommer att driva en förskola med engelska och naturvetenskap som inriktning och satsar på barn i åldrarna 1 5 år. Skolan byggs för 60 barn. Vårdboendet Så här blir växer vårdboendet fram SIDAN Se sid 3 3

2 Inte bara kaffe i sjömanskyrkan Nils-Göran Wetterberg spelade klarinett ackompanjerad av jazzmusikern Jörgen Toresson. Onsdagen den 11 mars hade föreningen besök av före detta sjömansprästen Nils-Göran Wetterberg som berättade om sitt arbete med välfärd för sjöfolk. Han hade bland annat arbetat i Gdynia och Gdansk, i Hamburg och i Riga. En besökare uppfattar nog mest sjömanskyrkan som en oas där man kan dricka kaffe, läsa svenska tidningar och få tips om vad man kan göra. Men det finns en annan sida också. Nils-Göran Wetterberg berättade om fängelser, möten med maffia, uppror och om mutor. Om en helt annan värld. Eftersom Wetterberg också är jazzmusiker med klarinett som huvudinstrument varvades berättelserna med musikaliska inslag. Vid pianot satt Jörgen Toresson, jazzmusiker som skrivit flera hundra melodier med egna texter. Jörgen tog också fram dragspelet och sjöng en sjömansvisa. Drygt 40 medlemmar hade kommit till Gullvivan för att vara med om vårens kulturprogram. GS Visa hänsyn! En fråga som då och då aktualiseras är tobaksrökning. Idag har många slutat röka och de drabbas då av s k passiv rökning. Värre är det när en granne är storrökare och värst när han/hon, av tanklöshet eller nonchalans, inte visar hänsyn. När man röker på sin balkong ska man givetvis inte fimpa över räcket och man ska givetvis inte kasta ut fimpen så att den hamnar på underliggande balkong. Rök gärna på den egna balkongen, men visa hänsyn. Skaffa en askkopp! Väl godkänd egenkontroll Miljöförvaltningen i Stockholm gjorde torsdagen den 26 mars inspektion hos föreningen och en inspektör gick igenom föreningens s k egenkontroll. Man kontrollerade t ex att vi arbetade miljövänligt, att vi i föreskriven tid gjort OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll), att vi gjort buller- och radonundersökningar, att vi gjort energideklaration, att vi har brandvarnare, att vårt varmvatten håller föreskriven temperatur etc etc. Styrelsen och de boende kan glädja sig åt att vi fick MVG, med beröm godkänt. Vi klarade alltså inspektionen utan anmärkning! UMTS-antenn? Styrelsen har fått en förfrågan från Tele2 som för Svenska UMTS-Nät AB vill sätta upp en s k UMTS-antenn på taket till ombyggnadshuset. Nätbolaget är Tele2s och Telias gemensamma bolag för att bygga ut UMTS-nätet i Sverige. Styrelsen är positiv, men hänskjuter frågan till föreningsstämman. Information om antenn-systemet finns i det särskilda blad som medföljer detta nummer av Åkeslund Nr1. Föreningsstämma Medlemmarna i Brf Åkeslund Nr1 kallas härmed till föreningsstämma måndagen den 11 maj kl i föreningslokalen Gullvivan, Tunnlandsvägen 97, Bromma. GLAD PÅSK! Vi önskar medlemmarna i Brf Åkeslund Nr1 och läsarna av Åkeslund Nr1 en Glad Påsk. Forts från sid 1: Årsstämman... heter då har ljusnat betydligt. Försäljningen av dessa lägenheter kommer förhoppningsvis att ge ett överskott som bidrar till finansieringen av övriga ombyggnadsarbeten. FÖRSKOLAN SPIRA Vi kommer också att göra en varsam ombyggnad för förskolan SPIRA för att anpassa den lokalen på plan 2 om 366 kvm till den nya verksamheten, som ska sättas igång den 15 augusti. För att undvika trafik på gården mellan husen planerar vi att ordna en angöringsplats norr om stadsradhusen för att lämna och hämta barn. Tillsammans med Parkeringsbolaget har vi studerat hur vi med skyltning och farthinder ska kunna undvika angöring inne på gården. Givetvis ska det även i fortsättningen vara möjligt att angöra med taxi, färdtjänst och egna fordon för ur- och ilastning. SKRIV EN MOTION När Du får Årsredovisningen för 2008 i Din brevlåda inom kort och läser den, så föreslår jag att Du fattar pennan och skriver ner Dina frågor på en lapp som Du lägger i föreningens brevlåda innanför dörren vid Tunnlandsvägen 91. Detta möjliggör för oss i styrelsen att ge Dig mycket bättre svar på Dina frågor när vi ses på föreningsstämman. Har Du dessutom egna förslag till åtgärder som Du tycker att vi bör vidta, så kan Du skriva ner förslagen som motioner till föreningsstämman. Dessa motioner vill vi ha i samma brevlåda senast måndagen den 20 april för att vi i styrelsen ska kunna behandla och formulera skriftliga svar på inkomna motioner. Vid den formella delen av föreningsstämman behandlas i huvudsak verksamhetsåret 2008, men vår avsikt är givetvis att också informera om de pågående byggnadsarbetena och om hur dessa påverkar framtiden i vår förening samt att besvara de frågor som Du som bostadsrättshavare ställer. Välkomna till föreningsstämman hälsar Bo Wennerstrand

3 Här växer Caremas vårdboende fram Byggnadsarbetena för Caremaföretaget Opalen Vård AB som påbörjades direkt efter det att Bromma Stadsdelsnämnd flyttat ut den 18 februari har nu pågått i över sex veckor. Det betyder att man snart kommer in i en lugnare och därmed inte lika bullrig fas. I början har det handlat om rivning av betongväggar, hålsågning för nya dörrar samt borrning för VA-anslutningar till de 45 toaletterna och de fem köken och tvättstugorna. Sammanlagt ska man borra 300 hål och det mesta är redan färdigborrat. Det som har bullrat värst var när golvytan i de 45 toaletterna skulle sänkas. Det ljudet gick genom märg och ben, men det är som sagt snart över. De bullriga arbetena har begränsats till vardagar mellan kl 7 och 16. Kommande faser i byggnationen är mellanväggsbyggande, plattsättning, golvläggning, rör- och elinstallationer, montering av undertak samt målning. Arbetet i garaget har också fortgått enligt planerna. De bilar som stått där borrning i taket skett har för några dagar fått flytta till lediga p-platser på uteparkeringen och det mesta har gått smidigt och bra. STORT PROBLEM KOMMER Ett stort problem kommer när det blir dags att ansluta de olika avloppsrören till de befintliga huvudstammarna. Då måste under ett antal timmar berörda toaletter och köksavlopp stängas av. Hur detta ska lösas praktiskt är ännu Kanske Åkeslunden? Carema är ett företag som har ett stort antal vårdboenden inte bara i Stockholms-området utan också på ett antal platser i landet. Namn som Almen, Ametisten, Berghälla, Björkbacken, Ekvacken, Furan och Rotsunda förekommer. Men vad ska vårdboendet i Åkeslund heta? Välkommen med förslag (i styrelsens brevlåda Tunnlandsvägen 91). Vi lovar att lämna förslagen vidare till Carema. Bygget för Carema-företaget Opalen Vård AB fortskrider med oförminskad takt. Just nu är rivningsarbetet nästan klart varefter det mindre bullriga väggbyggandet tar vid. inte klart, men om avstängningen t ex blir 8 timmar kommer vi att hålla en toalett i gästlägenheten Blåsippan på plan 2 öppen. För de boende som inte kan ta sig till denna toalett finns möjlighet att tillfälligt sätta in en s k frystoa. Just nu arbetar byggledningen med planering och vi vet inte idag exakt när eller hur länge avstängningen kommer att ske, eller vilka lägenheter som berörs. Självfallet kommer berörda medlemmar att informeras i god tid. Se detta som en förhandsinformation. I de lokaler där 39 förråd evakuerades har visst underhållsarbete ägt rum. Vi har hittat tre i betonggolvet ingjutna sönderrostade avloppsrör som nu byts ut. Detta arbete hade varit helt omöjligt att genomföra utan evakuering. Vi har också svetsat fast nya låsbyglar i dörrarna som ersättning för de byglar som klipptes sönder vid det stora förrådsinbrottet för några år sedan. Då stals som bekant ett hundratal vinterdäck. Efter den stölden gick det av säkerhetsskäl inte att svetsa på nya låsbyglar utan vi fick använda kättingar. Nu slipper de boende kättingarna. I slutet av maj skall det evakuerade godset flyttas tillbaka och den 1 juni ska medlemmarna kunna använda sina förråd igen. Bygget fortskrider alltså enligt planerna. Det har bullrat och det har varit besvärligt för de boende. Nu hoppas vi att det ska bli bättre! Nya medlemmar Sedan förra numret av Åkeslund Nr1 har har Ulrika Beier och Joep de Leeuw, lgh 511, Tunnlandsvägen 87 köpt lgh 444, Tunnlandsvägen 85. De tillträder den 14 auguisti 2009.

4 Praktiska råd om Brf Åkeslund Nr1 KABEL-TV köper vi från Comhem. I basutbudet ingår utan extra kostnad SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/ Kunskapskanalen, Lokalkanal, TV3, Kanal 5, TV4 Sport Nordic, MTV, TV8 och Kanal 9. Extrakanaler, digitalbox och telefonabonnemang kan köpas av Comhem. Kontakt med Comhem får du på tel där du också kan göra felanmälan på Kabel-TV/Bredband/Telefon. PARKERING, både i garaget och på uteparkeringen sköts av Stockholm Parkering, telefon Garageplats kostar 700 kr/mån och uteplats 300 kr/mån. Parkering i övrigt är inte tillåten på föreningens område utanför markerad P-plats. Lastning och lossning får dock ske, accepterad tid är 10 minuter. Inom vårt område gäller fartgränsen 20 km/tim. Kör försiktigt och visa hänsyn! GÄSTLÄGENHETERNA Vitsippan och Blåsippan hyrs ut till medlemmar. Särskilda regler gäller för uthyrning. Kostnad 200 kr dygn. Festlokalen Gullvivan hyrs ut till medlemmar för 500 kr per uthyrningstillfälle. I anslutning till festlokalen finns motionshall samt herroch dambastu. Nyckel till motionshallen har ditt portombud.gästlägenheterna och festlokalen kan du hyra genom att ringa , telefontid kl FELANMÄLAN görs på telefon vardagar kl Övrig tid kan du göra jouranmälan på telefon men då ska endast allvarliga fel av typ vattenläckor etc anmälas. Du kan också göra felanmälan på e-post HUSHÅLLSSOPOR och glas, tidningar, samt förpackningar av plast, metall och kartong placeras i sophusen ett för varje port. Alla grovsopor placeras i grovsoprummet som ligger vid Fysioterapin. Glödlampor och småbatterier ska läggas i grovsoprummet, de är inte hushållssopor! I grovsoprummet kan även t ex TVapparater och andra elektroniska produkter lämnas. Dock ej vitvaror. Efter beslut av föreningsstämman den 14 maj 2007 får inte möbler lämnas i grovsoprummet, detta för att begränsa hämtningsvolym och kostnader. För möbler och vitvaror hänvisas till kommunens återvinningsstationen vid Kvarnbacksvägen (bakom Plantagen). NYCKLARNA till våra hus och lägenheter är spärrade och kan endast köpas hos Bromma Lås, Drottningholmsvägen (Gamla OnOff-huset). Telefon Ta med avtal om upplåtelse av bostadsrätt. Var rädd om dina nycklar! Detta är styrelsen i Brf Åkeslund Nr1 Ordförande Bo Wennerstrand Tel Tunnlandsvägen 87 Sekreterare Berit Grimskog Stavréus Tel Tunnlandsvägen 89 Ledamöter Svante Astermo, Driftfrågor Tel Tunnlandsvägen 85 Iwer George, Förvaltning Tel Tunnlandsvägen 93 Gunnar Svensson, Information, administration Tel Tunnlandsvägen 85 Suppleant Helle Jöers, Gästlägenheter, festlokal Tel Tunnlandsvägen 91 Adjungerad Gunnar Jansson Tel Tunnlandsvägen 85 Förvaltare Kari Vuosku, SBC Tel Ekonomi Kliment Karajanov, SBC Tel Hyror/avgifter Gunilla Bekiris, SBC Tel Portombud Gunnel Sternå Tel Port 85 Elisabeth Eriksson Tel Port 87 Mona Jämsmark Tel Port 89 Eva-Karin Lennartsson Åström Tel Port 91 Lars Rönnhedh Tel Port 93 OBS! Felanmälan kl 8 16 Tel Bokning av Gullvivan, Vitsippan och Blåsippan kl Tel Hemsida Åkeslund Nr1 Distribueras till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1 i Bromma (kv Nymilen 1). Redaktör Gunnar Svensson Tunnlandsvägen 85, Bromma, Telefon Åkeslund Nr1 digitaltrycks av AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna.

5 Åkeslund Nr1 Mobil-special Ska vi ha en mobilantenn på vårt tak? Tele 2 har framfört önskemål om att få uppföra en basradiostation för mobiltelefoni på taket till vårt ombyggnadshus. Antennerna ska enligt planerna sitta på skorstenen mitt på byggnaden och betjäna det s k UMTS-nätet (3G). Anläggningen kommer att uppföras av Tele2 för Svenska UMTS-Nät AB räkning, vilket är Tele2s och Telias gemensamma bolag för att bygga ut UMTS-nätet i Sverige. ANLÄGGNINGEN UMTS står för Universal Mobile Telecommunications System och är tredje generationens mobiltelefonsystem, efterföljare till NMT och GSM-systemen. UMTS innebär snabbare informationsöverföring till t ex mobiltelefoner och datorer än vad som är möjlig med dagens mobiltelefoni. Systemet innebär bredbandig, paketdata-baserad överföring av text, röst, video och multimedia. Tack vare UMTS kan vi få tillgång till alla sorters digital information musik, bilder, video, filmer, TV samtidigt som vi är på resande fot oavsett var vi befinner oss. Det mobila användandet av Internet kommer med UMTS mer än idag att likna användandet av Internet på en vanlig PC. område kring dem där radiovågornas intensitet kan överskrida av myndigheterna fastställda gränsvärden. Från antennerna dras s k feederkablar, två för varje antenn, till ett teknikutrymme i fläktrummet på vinden. Utrustningens storlek på vinden är ungefär som två kylskåp. En telekabel dras till teknikutrymmet från inkommande telenät och en elkabel dras från elcentralen. Svenska UMTS-Nät AB vill träffa ett tioårigt avtal med föreningen. Du som vill veta mera om mobilantenner och strålning kan läsas i foldrarna Strålning från mobiltelefonisystem - en informationsbroschyr från sex myndigheter och Mobiler och master - information om radiofrekvent strålning från Strålskyddsinstitutet SSI eller läs mera på GS TRE ANTENNER Tele2 vill sätta upp tre antenner, var och en 1,3 meter hög och de tre antennerna riktas i tre olika vädersträck. Inga länkar kommer att sättas upp. Uteffekten på antennerna är 20W. Antennerna kommer att monteras så att allmänheten inte har tillträde till det Här beskrivs principen för UMTS-nätet (tidigare kallat 3G). Samtalet från t ex en mobiltelefon går till närmaste basradiostation. Signalerna går sedan vidare till en mobilväxel och till det fasta telenätet. Ju närmare antennen finns desto mindre effekt krävs i mobiltelefonen.

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

LINDHBLADET. Balkongmötet drog stor publik. 185 personer närvarande från105 lägenheter. Ordföranden har ordet. Ekonomikrönika.

LINDHBLADET. Balkongmötet drog stor publik. 185 personer närvarande från105 lägenheter. Ordföranden har ordet. Ekonomikrönika. LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson lindhbladet@hotmail.com www.drlindh.se Nr 1 - April 2013 Ordföranden har ordet Ekonomikrönika sid 2 sid 3 Balkongmötet drog stor publik 185

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN!

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! Informationsbroschyr för boende i Brf. Storstugan Brf Storstugan 1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen till

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer