Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma"

Transkript

1 Nr 54 APRIL 2009 Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma Ordföranden har ordet: Välkomna till årsstämman! Måndagen den 11 maj klockan håller vi vår föreningsstämma i festlokalen Gullvivan. Bokslutet för 2008 är nu hos vår revisor för granskning, men vi vet att vi gjort ett positivt resultat på cirka 51 kkr, som tillförs våra balanserade vinstmedel på cirka 11 Mkr. När detta skrivs uppgår reporäntan till 1% och många prognosmakare tror att Riksbanken kommer att sänka reporäntan ytterligare under 2009, vilket gynnar oss. Vi har nämligen en del av våra lån placerade med rörlig ränta. Vi kommer också under 2009 att behöva ta upp nya lån för att finansiera ombyggnadsarbetena och har då möjlighet att få goda lånevillkor. Vi har för närvarande god likviditet tack vare av att vi fått ersättning med 5,9 Mkr för icke avskriven del av nedlagda investeringar i stadsdelsnämndens lokaler. Dessutom har vi fått löfte om investeringsbidrag med ca 4,6 Mkr från Länsstyrelsen för äldrebostäder. Dessa 45 äldrebostäder bygger vi och hyr ut åt Caremaföretaget Opalen Vård AB med ett 15-årigt hyreskontrakt. SEX NYA LÄGENHETER Utöver Caremas förhyrning av kvm på plan 3 kommer vi att bygga sex nya bostadsrättslägenheter på detta våningsplan. Enligt planerna kommer det att bli fem lägenheter om 2 rok och en lägenhet om 3 rok. Färdigställandet av dessa lägenheter är beräknat till slutet av året och vi hoppas att marknaden för försäljning av bostadsrättslägen- Forts på sid 2 Spännande pedagogik i rätt atmosfär SPIRA Anna Jackson och Ann-Sophi Rankov driver företaget SPIRA och startar den 15 augusti en ny privat förskola i en lokal på plan 2 i ombyggnadshuset. Först färdiga av våra nya lokalhyresgäster blir den förskola som hyr en lokal på 366 kvm på plan 2 mellan port 89 och port 91. SPIRA Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm AB drivs av Ann-Sophi Rankow och Anna Jackson. Förskolan ska vara klar den 15 augusti lagom till höststarten. En Lucia-kaffe jazzande sjömanspräst i Gullvivan SIDAN Se sid 22 Båda är utbildade pedagoger och har varit med att starta upp privata skolor under flera år. De har då skaffat sig en bra grund och många idéer att bygga vidare på. De kommer att driva en förskola med engelska och naturvetenskap som inriktning och satsar på barn i åldrarna 1 5 år. Skolan byggs för 60 barn. Vårdboendet Så här blir växer vårdboendet fram SIDAN Se sid 3 3

2 Inte bara kaffe i sjömanskyrkan Nils-Göran Wetterberg spelade klarinett ackompanjerad av jazzmusikern Jörgen Toresson. Onsdagen den 11 mars hade föreningen besök av före detta sjömansprästen Nils-Göran Wetterberg som berättade om sitt arbete med välfärd för sjöfolk. Han hade bland annat arbetat i Gdynia och Gdansk, i Hamburg och i Riga. En besökare uppfattar nog mest sjömanskyrkan som en oas där man kan dricka kaffe, läsa svenska tidningar och få tips om vad man kan göra. Men det finns en annan sida också. Nils-Göran Wetterberg berättade om fängelser, möten med maffia, uppror och om mutor. Om en helt annan värld. Eftersom Wetterberg också är jazzmusiker med klarinett som huvudinstrument varvades berättelserna med musikaliska inslag. Vid pianot satt Jörgen Toresson, jazzmusiker som skrivit flera hundra melodier med egna texter. Jörgen tog också fram dragspelet och sjöng en sjömansvisa. Drygt 40 medlemmar hade kommit till Gullvivan för att vara med om vårens kulturprogram. GS Visa hänsyn! En fråga som då och då aktualiseras är tobaksrökning. Idag har många slutat röka och de drabbas då av s k passiv rökning. Värre är det när en granne är storrökare och värst när han/hon, av tanklöshet eller nonchalans, inte visar hänsyn. När man röker på sin balkong ska man givetvis inte fimpa över räcket och man ska givetvis inte kasta ut fimpen så att den hamnar på underliggande balkong. Rök gärna på den egna balkongen, men visa hänsyn. Skaffa en askkopp! Väl godkänd egenkontroll Miljöförvaltningen i Stockholm gjorde torsdagen den 26 mars inspektion hos föreningen och en inspektör gick igenom föreningens s k egenkontroll. Man kontrollerade t ex att vi arbetade miljövänligt, att vi i föreskriven tid gjort OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll), att vi gjort buller- och radonundersökningar, att vi gjort energideklaration, att vi har brandvarnare, att vårt varmvatten håller föreskriven temperatur etc etc. Styrelsen och de boende kan glädja sig åt att vi fick MVG, med beröm godkänt. Vi klarade alltså inspektionen utan anmärkning! UMTS-antenn? Styrelsen har fått en förfrågan från Tele2 som för Svenska UMTS-Nät AB vill sätta upp en s k UMTS-antenn på taket till ombyggnadshuset. Nätbolaget är Tele2s och Telias gemensamma bolag för att bygga ut UMTS-nätet i Sverige. Styrelsen är positiv, men hänskjuter frågan till föreningsstämman. Information om antenn-systemet finns i det särskilda blad som medföljer detta nummer av Åkeslund Nr1. Föreningsstämma Medlemmarna i Brf Åkeslund Nr1 kallas härmed till föreningsstämma måndagen den 11 maj kl i föreningslokalen Gullvivan, Tunnlandsvägen 97, Bromma. GLAD PÅSK! Vi önskar medlemmarna i Brf Åkeslund Nr1 och läsarna av Åkeslund Nr1 en Glad Påsk. Forts från sid 1: Årsstämman... heter då har ljusnat betydligt. Försäljningen av dessa lägenheter kommer förhoppningsvis att ge ett överskott som bidrar till finansieringen av övriga ombyggnadsarbeten. FÖRSKOLAN SPIRA Vi kommer också att göra en varsam ombyggnad för förskolan SPIRA för att anpassa den lokalen på plan 2 om 366 kvm till den nya verksamheten, som ska sättas igång den 15 augusti. För att undvika trafik på gården mellan husen planerar vi att ordna en angöringsplats norr om stadsradhusen för att lämna och hämta barn. Tillsammans med Parkeringsbolaget har vi studerat hur vi med skyltning och farthinder ska kunna undvika angöring inne på gården. Givetvis ska det även i fortsättningen vara möjligt att angöra med taxi, färdtjänst och egna fordon för ur- och ilastning. SKRIV EN MOTION När Du får Årsredovisningen för 2008 i Din brevlåda inom kort och läser den, så föreslår jag att Du fattar pennan och skriver ner Dina frågor på en lapp som Du lägger i föreningens brevlåda innanför dörren vid Tunnlandsvägen 91. Detta möjliggör för oss i styrelsen att ge Dig mycket bättre svar på Dina frågor när vi ses på föreningsstämman. Har Du dessutom egna förslag till åtgärder som Du tycker att vi bör vidta, så kan Du skriva ner förslagen som motioner till föreningsstämman. Dessa motioner vill vi ha i samma brevlåda senast måndagen den 20 april för att vi i styrelsen ska kunna behandla och formulera skriftliga svar på inkomna motioner. Vid den formella delen av föreningsstämman behandlas i huvudsak verksamhetsåret 2008, men vår avsikt är givetvis att också informera om de pågående byggnadsarbetena och om hur dessa påverkar framtiden i vår förening samt att besvara de frågor som Du som bostadsrättshavare ställer. Välkomna till föreningsstämman hälsar Bo Wennerstrand

3 Här växer Caremas vårdboende fram Byggnadsarbetena för Caremaföretaget Opalen Vård AB som påbörjades direkt efter det att Bromma Stadsdelsnämnd flyttat ut den 18 februari har nu pågått i över sex veckor. Det betyder att man snart kommer in i en lugnare och därmed inte lika bullrig fas. I början har det handlat om rivning av betongväggar, hålsågning för nya dörrar samt borrning för VA-anslutningar till de 45 toaletterna och de fem köken och tvättstugorna. Sammanlagt ska man borra 300 hål och det mesta är redan färdigborrat. Det som har bullrat värst var när golvytan i de 45 toaletterna skulle sänkas. Det ljudet gick genom märg och ben, men det är som sagt snart över. De bullriga arbetena har begränsats till vardagar mellan kl 7 och 16. Kommande faser i byggnationen är mellanväggsbyggande, plattsättning, golvläggning, rör- och elinstallationer, montering av undertak samt målning. Arbetet i garaget har också fortgått enligt planerna. De bilar som stått där borrning i taket skett har för några dagar fått flytta till lediga p-platser på uteparkeringen och det mesta har gått smidigt och bra. STORT PROBLEM KOMMER Ett stort problem kommer när det blir dags att ansluta de olika avloppsrören till de befintliga huvudstammarna. Då måste under ett antal timmar berörda toaletter och köksavlopp stängas av. Hur detta ska lösas praktiskt är ännu Kanske Åkeslunden? Carema är ett företag som har ett stort antal vårdboenden inte bara i Stockholms-området utan också på ett antal platser i landet. Namn som Almen, Ametisten, Berghälla, Björkbacken, Ekvacken, Furan och Rotsunda förekommer. Men vad ska vårdboendet i Åkeslund heta? Välkommen med förslag (i styrelsens brevlåda Tunnlandsvägen 91). Vi lovar att lämna förslagen vidare till Carema. Bygget för Carema-företaget Opalen Vård AB fortskrider med oförminskad takt. Just nu är rivningsarbetet nästan klart varefter det mindre bullriga väggbyggandet tar vid. inte klart, men om avstängningen t ex blir 8 timmar kommer vi att hålla en toalett i gästlägenheten Blåsippan på plan 2 öppen. För de boende som inte kan ta sig till denna toalett finns möjlighet att tillfälligt sätta in en s k frystoa. Just nu arbetar byggledningen med planering och vi vet inte idag exakt när eller hur länge avstängningen kommer att ske, eller vilka lägenheter som berörs. Självfallet kommer berörda medlemmar att informeras i god tid. Se detta som en förhandsinformation. I de lokaler där 39 förråd evakuerades har visst underhållsarbete ägt rum. Vi har hittat tre i betonggolvet ingjutna sönderrostade avloppsrör som nu byts ut. Detta arbete hade varit helt omöjligt att genomföra utan evakuering. Vi har också svetsat fast nya låsbyglar i dörrarna som ersättning för de byglar som klipptes sönder vid det stora förrådsinbrottet för några år sedan. Då stals som bekant ett hundratal vinterdäck. Efter den stölden gick det av säkerhetsskäl inte att svetsa på nya låsbyglar utan vi fick använda kättingar. Nu slipper de boende kättingarna. I slutet av maj skall det evakuerade godset flyttas tillbaka och den 1 juni ska medlemmarna kunna använda sina förråd igen. Bygget fortskrider alltså enligt planerna. Det har bullrat och det har varit besvärligt för de boende. Nu hoppas vi att det ska bli bättre! Nya medlemmar Sedan förra numret av Åkeslund Nr1 har har Ulrika Beier och Joep de Leeuw, lgh 511, Tunnlandsvägen 87 köpt lgh 444, Tunnlandsvägen 85. De tillträder den 14 auguisti 2009.

4 Praktiska råd om Brf Åkeslund Nr1 KABEL-TV köper vi från Comhem. I basutbudet ingår utan extra kostnad SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/ Kunskapskanalen, Lokalkanal, TV3, Kanal 5, TV4 Sport Nordic, MTV, TV8 och Kanal 9. Extrakanaler, digitalbox och telefonabonnemang kan köpas av Comhem. Kontakt med Comhem får du på tel där du också kan göra felanmälan på Kabel-TV/Bredband/Telefon. PARKERING, både i garaget och på uteparkeringen sköts av Stockholm Parkering, telefon Garageplats kostar 700 kr/mån och uteplats 300 kr/mån. Parkering i övrigt är inte tillåten på föreningens område utanför markerad P-plats. Lastning och lossning får dock ske, accepterad tid är 10 minuter. Inom vårt område gäller fartgränsen 20 km/tim. Kör försiktigt och visa hänsyn! GÄSTLÄGENHETERNA Vitsippan och Blåsippan hyrs ut till medlemmar. Särskilda regler gäller för uthyrning. Kostnad 200 kr dygn. Festlokalen Gullvivan hyrs ut till medlemmar för 500 kr per uthyrningstillfälle. I anslutning till festlokalen finns motionshall samt herroch dambastu. Nyckel till motionshallen har ditt portombud.gästlägenheterna och festlokalen kan du hyra genom att ringa , telefontid kl FELANMÄLAN görs på telefon vardagar kl Övrig tid kan du göra jouranmälan på telefon men då ska endast allvarliga fel av typ vattenläckor etc anmälas. Du kan också göra felanmälan på e-post HUSHÅLLSSOPOR och glas, tidningar, samt förpackningar av plast, metall och kartong placeras i sophusen ett för varje port. Alla grovsopor placeras i grovsoprummet som ligger vid Fysioterapin. Glödlampor och småbatterier ska läggas i grovsoprummet, de är inte hushållssopor! I grovsoprummet kan även t ex TVapparater och andra elektroniska produkter lämnas. Dock ej vitvaror. Efter beslut av föreningsstämman den 14 maj 2007 får inte möbler lämnas i grovsoprummet, detta för att begränsa hämtningsvolym och kostnader. För möbler och vitvaror hänvisas till kommunens återvinningsstationen vid Kvarnbacksvägen (bakom Plantagen). NYCKLARNA till våra hus och lägenheter är spärrade och kan endast köpas hos Bromma Lås, Drottningholmsvägen (Gamla OnOff-huset). Telefon Ta med avtal om upplåtelse av bostadsrätt. Var rädd om dina nycklar! Detta är styrelsen i Brf Åkeslund Nr1 Ordförande Bo Wennerstrand Tel Tunnlandsvägen 87 Sekreterare Berit Grimskog Stavréus Tel Tunnlandsvägen 89 Ledamöter Svante Astermo, Driftfrågor Tel Tunnlandsvägen 85 Iwer George, Förvaltning Tel Tunnlandsvägen 93 Gunnar Svensson, Information, administration Tel Tunnlandsvägen 85 Suppleant Helle Jöers, Gästlägenheter, festlokal Tel Tunnlandsvägen 91 Adjungerad Gunnar Jansson Tel Tunnlandsvägen 85 Förvaltare Kari Vuosku, SBC Tel Ekonomi Kliment Karajanov, SBC Tel Hyror/avgifter Gunilla Bekiris, SBC Tel Portombud Gunnel Sternå Tel Port 85 Elisabeth Eriksson Tel Port 87 Mona Jämsmark Tel Port 89 Eva-Karin Lennartsson Åström Tel Port 91 Lars Rönnhedh Tel Port 93 OBS! Felanmälan kl 8 16 Tel Bokning av Gullvivan, Vitsippan och Blåsippan kl Tel Hemsida Åkeslund Nr1 Distribueras till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1 i Bromma (kv Nymilen 1). Redaktör Gunnar Svensson Tunnlandsvägen 85, Bromma, Telefon Åkeslund Nr1 digitaltrycks av AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna.

5 Åkeslund Nr1 Mobil-special Ska vi ha en mobilantenn på vårt tak? Tele 2 har framfört önskemål om att få uppföra en basradiostation för mobiltelefoni på taket till vårt ombyggnadshus. Antennerna ska enligt planerna sitta på skorstenen mitt på byggnaden och betjäna det s k UMTS-nätet (3G). Anläggningen kommer att uppföras av Tele2 för Svenska UMTS-Nät AB räkning, vilket är Tele2s och Telias gemensamma bolag för att bygga ut UMTS-nätet i Sverige. ANLÄGGNINGEN UMTS står för Universal Mobile Telecommunications System och är tredje generationens mobiltelefonsystem, efterföljare till NMT och GSM-systemen. UMTS innebär snabbare informationsöverföring till t ex mobiltelefoner och datorer än vad som är möjlig med dagens mobiltelefoni. Systemet innebär bredbandig, paketdata-baserad överföring av text, röst, video och multimedia. Tack vare UMTS kan vi få tillgång till alla sorters digital information musik, bilder, video, filmer, TV samtidigt som vi är på resande fot oavsett var vi befinner oss. Det mobila användandet av Internet kommer med UMTS mer än idag att likna användandet av Internet på en vanlig PC. område kring dem där radiovågornas intensitet kan överskrida av myndigheterna fastställda gränsvärden. Från antennerna dras s k feederkablar, två för varje antenn, till ett teknikutrymme i fläktrummet på vinden. Utrustningens storlek på vinden är ungefär som två kylskåp. En telekabel dras till teknikutrymmet från inkommande telenät och en elkabel dras från elcentralen. Svenska UMTS-Nät AB vill träffa ett tioårigt avtal med föreningen. Du som vill veta mera om mobilantenner och strålning kan läsas i foldrarna Strålning från mobiltelefonisystem - en informationsbroschyr från sex myndigheter och Mobiler och master - information om radiofrekvent strålning från Strålskyddsinstitutet SSI eller läs mera på GS TRE ANTENNER Tele2 vill sätta upp tre antenner, var och en 1,3 meter hög och de tre antennerna riktas i tre olika vädersträck. Inga länkar kommer att sättas upp. Uteffekten på antennerna är 20W. Antennerna kommer att monteras så att allmänheten inte har tillträde till det Här beskrivs principen för UMTS-nätet (tidigare kallat 3G). Samtalet från t ex en mobiltelefon går till närmaste basradiostation. Signalerna går sedan vidare till en mobilväxel och till det fasta telenätet. Ju närmare antennen finns desto mindre effekt krävs i mobiltelefonen.

Asfaltering av vägen från Åkeslund mot Brommaplan skedde i sista minuten innan snön kom i december. Sophusen byggdes för port 93 och 91.

Asfaltering av vägen från Åkeslund mot Brommaplan skedde i sista minuten innan snön kom i december. Sophusen byggdes för port 93 och 91. Nr 78 oktober 2013 Åkeslund Nr1 Information till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma Information till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1, Bromma 15 år med Åkeslund

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Februari 2016 Sid 1 Föreningsstämman 2015 2015 års föreningsstämma

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida Brf Rensnålen 8 Information till medlemmarna Hemsida... 1 Avgifter... 2 Nycklar... 2 Fastighetsskötsel... 2 Medlemsförmåner... 3 Rabatter... 3 Kabel-TV, bredband och IP-telefoni... 3 Inventarier... 3 Altan...

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÅKESLUND NR 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÅKESLUND NR 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÅKESLUND NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Sida 1 av 6. Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015

Sida 1 av 6. Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015 Sida 1 av 6 Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015 Sida 2 av 6 Årsredovisning 2015 för Brf Korpen 7, 769616-8579 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Korpen 7 får härmed avge redovisning för Brf

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Styrelsen för HSB: s Brf Pålsundet i Stockholm avger följande redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31.

Styrelsen för HSB: s Brf Pålsundet i Stockholm avger följande redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse. Verksamhetsåret 1/1 2004-31/12 2004. Styrelsen för HSB: s Brf Pålsundet i Stockholm avger följande redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31.

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67.5 m² Område Gullviksborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Områdesbeskrivning Vårdcentral och närpolis

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Enoch Thulins väg 30 B

Enoch Thulins väg 30 B Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 3.0 rum / 76 m² Område Landskrona Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ljus och fräsch lägenhet med fantastisk

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge nära centrum med ca 10 min promenad till tågstationen.

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Bäste Medlem Som styrelsen informerade vid 2014 års föreningsstämma så har vi undersökt möjligheten att genomföra ett projekt att både öka storleken på våra

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39,5 m² Område Kulladal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för lägenheten för dess läge på Kulladal som känns både lugnt och tryggt.

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 AGENDA 18.00 Fika och mingel 18.15 Välkomnande och introduktion Hans Palmqvist Derome Hus 18.20 Besiktningsförfarandet Tomas Fransén Jan Håkanson

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Åkeslund Nr1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gångavstånd till centrum. Bra kommunikationer med buss utanför, tåg på ca

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

BREDBAND Föreningen har avtal med Telia och ComHem avseende bredband. Vid frågor om detta kontakta förtroendemannen.

BREDBAND Föreningen har avtal med Telia och ComHem avseende bredband. Vid frågor om detta kontakta förtroendemannen. ORDNINGSREGLER För att bibehålla vårt trivsamma boende krävs det att vi alla visar hänsyn och omtanke om våra grannar. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som upplevs störande för grannarna då vi

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Skolgatan 9. Län. Västra Gatuadress Skolgatan 9. Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Skolgatan 9. Län. Västra Gatuadress Skolgatan 9. Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenhet som är perfekt för den som vill skapa

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer