Bergsunds vård- och omsorgsboende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsunds vård- och omsorgsboende"

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter QUSTA uppföljningen 2008 Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att redogöra för hur arbetet med åtgärdsplanerna på vård- och omsorgsboendena har fungerat. Förbättringsåtgärderna beskrivna i Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2008 vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr ) är fler än nedan redovisade. Flera av dessa har åtgärdats direkt efter kvalitetsuppföljningen. Vissa förhållanden är svårare att påverka och kräver långsiktiga lösningar. Det gäller ex storleken på demensgruppboenden och språksvårigheter i personalgrupper. Enheterna hinner inte alltid med att utbilda i önskvärd takt när det kommer nya rön och riktlinjer som kräver fortbildning, Handlingsplanerna för enheterna utformas i samråd mellan MAS och enheterna. Entreprenörerna vid Bergsunds vård- och omsorgsboende och Vindragarens vård- och omsorgsboende fick vid övertagandet ta del av aktuella uppgifter för respektive boende. Bergsunds vård- och omsorgsboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Åtgärdat: Delvis, arbetet pågår kontinuerligt. Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 3: Basal utredning enlig riktlinje om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens. Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor

2 Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår kontinuerligt. Orsak: Bristfälliga kunskaper i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist: Basal utredning om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Hornskrokens vård- omsorgsboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår kontinuerligt. Brist: Omvårdnadsplan för vårdtagare med inkontinensproblematik saknas i vissa fall. Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Brist: Vissa våningsplan är obemannade nattetid. Hornstulls sjukhem, korttidsboende och gruppboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår kontinuerligt.

3 Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 3: Basal utredning enlig riktlinje om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Hornstulls servicehus Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår kontinuerligt. Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 3: Basal utredning enlig riktlinje om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Katarinagårdens vård- och omsorgsboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår kontinuerligt. Brist: Omvårdnadsplan för vårdtagare med inkontinensproblematik

4 Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Kulltorps vård- och omsorgsboende Plan 4 Brist 1: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist 2: Riskbedömningar erbjuds inte och dokumenteras inte i Vodok. Detta har förbättrats. Orsak: Kunskapsbrister i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Detta har skett under hösten Brist 2: Alla vårdtagare med symtom på inkontinens var inte utredda av sjuksköterska. Plan 5 Brist 1: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist 2: Riskbedömningar erbjuds inte och dokumenteras inte i Vodok. Brist: Omvårdnadsplan för vårdtagare med inkontinensproblematik Plan 6 Brist 1: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Arbetet pågår kontinuerligt. Detta har förbättrats. Orsak: Sjuksköterskorna har haft kunskapsbrister i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Utbildning avseende detta har skett under hösten Brist 2: Alla vårdtagare med symtom på inkontinens är inte utredda av sjuksköterska.

5 Plan 7 Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Ytterligare stöd är nödvändigt. Brist 2: av utförda bedömningar för att identifiera risker som fall, undernäring och trycksår Brist: Riktlinjerna för basala hygienrutiner följs inte i sin helhet. Intensiva informationsinsatser har gjorts vid flera tillfällen. Orsak: Bristfälliga kunskaper i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Utbildning har skett under hösten. Brist 2: Alla vårdtagare med symtom på inkontinens var inte utredda av sjuksköterska. Plan 8 Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Arbetet pågår. Detta har förbättrats. Brist: Omvårdnadsplan för vårdtagare med inkontinensproblematik Orsak: Bristfälliga kunskaper i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Utbildning har skett under hösten Plan 9 Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Brist: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagaren Orsak: Bristfälliga kunskaper i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Utbildning har skett under hösten Brist 2: Alla vårdtagare med symtom på inkontinens är inte utredda av sjuksköterska.

6 Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende Brist 1: en är bristfällig och behöver utvecklas. Åtgärdat: Delvis, arbetet pågår kontinuerligt. Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 3: Basal utredning enlig riktlinje om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Brist 1: Serviceavtal för funktionskontroll av spoldesinfektor Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Brist: Nattsjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för enheten på plan 8 med sex boende. När hon behövs på någon annan våning så blir den enheten ofta obemannad. Rutinen är att hon ska bli avlöst av omvårdnadspersonal från det våningsplan som hon ska till. Detta har inte fungerat. Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende Läkemedelshantering Brist: Skriftlig lokal rutin för överföring av ordinationshandlingar vid överflyttning av patient till annan vårdenhet Åtgärdat: Ja Brist: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagaren Brist: Sjuksköterskans omvårdnadsordinationer vad gäller toaletträning efterföljs inte alltid. Åtgärdat: Ja, informationen till personalen har uppdaterats och följsamheten till omvårdnadsordinationerna följs kontinuerligt upp vid planvisa möten.

7 Brist: Personalen har inte tillgång till handledning inom demensområdet. Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende Läkemedelshantering Brist: Den lokala anvisningen för läkemedelshantering är inte uppdaterad. Brist: Lokal rutin för egenkontroll av spoldesinfektorer Sofiagårdens vård- och omsorgsboende en Brist: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist 1: Riktlinjerna för basala hygienrutiner följs inte i sin helhet. Informationsinsatser vid avdelningsmöten, planeringsdagar och egenskattning har resulterat i att följsamheten är betydligt bättre men inte hundraprocentig. Brist 2: Oordning vid hanteringen av rent gods vid användning av spoldesinfektorn. Brist 3: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagaren Brist 1: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 2: Basal utredning om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Tanto gruppboende Brist: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagaren

8 Orsak: Kunskapsbrister i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Detta har skett under hösten. Brist 2: Basal utredning om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Trycksår Brist 1: Regelbunden uppdatering inom området sårvård En sjuksköterska genomgår en 7,5 p utbildning inom området trycksår. Brist 2: Smärtstatus med hjälp av bedömningsinstrument utförs inte. Åtgärdat: Nej, sjuksköterskorna behärskar metoden, men använder den ändå inte. Nutrition Brist 1: Bedömning av risk för undernäring görs inte regelbundet vid nyinflyttning. Brist 2: Kunskap om hur energiintaget bör vara fördelat över dygnet är bristfällig. Utbildning och diskussioner om energiintag fördelat över dygnet, pågår. Uppföljning sker regelbundet. Brist: Ordination av näringspreparat vid näringsproblem förorsakad av sjukdom görs av sjuksköterskor trots att ordinationen ska göras av läkare. Tanto servicehus Brist 1: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist 2: Riskbedömningar erbjuds inte och dokumenteras inte i Vodok. Detta har förbättrats. Brist 1: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagaren Tvättmöjligheter finns på varje våningsplan men inte hemma hos vårdtagaren. Handsprit används av samtliga. Brist 2: Skyddsförkläde används inte alltid vid orent arbete. Skyddsförkläden används nu i högre utsträckning. All personal har fått hygienutbildning. Orsak: Kunskapsbrister i hur man upprättar en vårdplan i Vodok. Detta har skett under hösten. Brist 2: Alla vårdtagare med symtom på inkontinens var inte utredda av sjuksköterska. Vid uttalade problem, om den boende eller anhörig påtalar det, tas det upp med läkaren för utredning.

9 Trycksår Brist 1: Regelbunden uppdatering inom området sårvård En sjuksköterska genomgår en 7,5 p utbildning inom området trycksår. Brist 2: Smärtstatus med hjälp av bedömningsinstrument utförs inte. Åtgärdat: Nej, sjuksköterskorna behärskar metoden, men använder den ändå inte. Nutrition Brist 1: Bedömning av risk för undernäring utförs inte regelbundet vid nyinflyttning. Brist 2: Kunskapen om hur energiintaget bör vara fördelat över dygnet är bristfällig. Utbildning och diskussioner om energiintag fördelat över dygnet, pågår. Uppföljning sker regelbundet. Brist 3: Ordination av näringspreparat vid näringsproblem förorsakad av sjukdom görs av sjuksköterskor trots att ordinationen ska göras av läkare. Fall och fallskador Brist: Utbildning i fallförebyggande arbete Åtgärdat: Ja, utbildning i förflyttningsteknik har skett och i denna ingår fallförebyggande åtgärder. Vindragarens vård- och omsorgsboende Brist: Allmänna uppgifter i Vodokdokumentationen Brist 2: Lokal rutin för hantering av kvarliggande urinkateter Brist 3: Basal utredning om vårdtagaren uppvisar symptom på inkontinens Vintertullens servicehus Läkemedelshantering Brist: Den lokala anvisningen är inte uppdaterad. Brist: en är bristfällig och behöver utvecklas. Åtgärdat: Delvis, extra resurser sattes in hösten 2008 som även fortgår under Delegering Brist: Uppföljningen av delegeringarna sker inte regelbundet.

10 Brist: Egenkontrollprogam för spoldesinfektor Brist: vården är bristfällig och behöver utvecklas. Åtgärdat: Nej, ett kvalitetsutvecklingsarbete kommer att inledas 2010 i samarbete med företaget Tena. Nutrition Brist: Regelbundna riskbedömningar vid nutritionsproblem Rutiner för detta är under framtagande och arbetet beräknas vara klart under våren Vintertullens vård- och omsorgsboende Plan 3 Brist: en är bristfällig och behöver utvecklas. Åtgärdat: Delvis, extra resurser sattes in hösten 2008 som även fortgår under Brist 1: Tillgång till tvål och pappershanddukar, för personalhygien, hos vårdtagare Brist 2: Egenkontrollprogam för spoldesinfektor Nutrition Brist: Nattfastan är ibland mer än 11 timmar. Rutinerna för matsituationen har förbättrats, där servering av kvällsmål vid tiden ingår. Brist 1: Vissa språksvårigheter i personalgruppen uppmärksammades. Åtgärdat: Nej, men verksamhetschefen har aktualiserat frågan i företaget. Brist 2: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska saknar utbildning inom något av områdena demens/geriatrik /öppen hälso- och sjukvård. Åtgärdat: Nej, vidareutbildning planeras under Plan 4 Läkemedelshantering Brist: Den lokala anvisningen är inte uppdaterad. Brist: en är bristfällig och behöver utvecklas. Extra resurser sattes in hösten 2008 som även fortgår under Delegering Brist: Uppföljningen av delegeringarna sker inte regelbundet.

11 Brist: Personalen använder inte alltid skyddsförkläde vid orent arbete. En intensiv informationsinsats har ägt rum. Brist 1: Vissa språksvårigheter i personalgruppen uppmärksammades. Åtgärdat: Nej, men man är dock medveten om detta vid nyrekrytering. Brist 2: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska saknar utbildning inom något av områdena demens/geriatrik /öppen hälso- och sjukvård. Åtgärdat: Nej, en utbildningsplan är under framtagande. Brist 3: Personalen får inte kontinuerlig handledning inom demensområdet. Åtgärdat: Delvis, handledning ges internt av sjuksköterskor och verksamhetschef. Plan 5 Brist: en är bristfällig och behöver utvecklas. Extra resurser sattes in hösten 2008 som även fortgår under Delegering Brist: Uppföljningen av delegeringarna sker inte regelbundet. Brist 1: Personalen använder inte alltid köksförkläde vid frukostservering. Brist 2: Egenkontrollprogram för spoldesinfektor Nutrition Brist: Nattfastan är ibland mer än 11 timmar. Rutinerna för matsituationen har förbättrats och servering av kvällsmål och/eller nattmål sker. Brist: Enheten för minnessvikt, belägen på plan 6, lämnas obemannad upp till 30 min nattetid för arbetsinsats på underliggande våning. Åtgärdat: Delvis, omfördelning av personal har minimerat den obemannade tiden.

Extern läkemedelsgranskning samt hygienrond Bilaga 4

Extern läkemedelsgranskning samt hygienrond Bilaga 4 Under 2009 har granskning utförts gällande läkemedelshanteringen och hygienrutiner på vård och omsorgsboendena. Läkemedelsgranskning Läkemedelshanteringen har granskats av extern farmaceut från Apoteksbolaget.

Läs mer

Resultat och förbättringsområden per enhet

Resultat och förbättringsområden per enhet Bilaga 1 Resultat och förbättringsområden per enhet Sofiagården På Sofiagården finns 30 platser med inriktning mot demenssjukdom och 20 platser med ålderdomshemsinriktning. De boende på Sofiagården får

Läs mer

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 6/793-2011 SID 1 (15) 2011-05-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 24

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2009-04-06 1(8) SN 2009/0066 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Danderyds kommuns särskilda boenden år 2008

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr. Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-11-18 Socialnämnden den 13 december 2010 1(9) SN 2010/0164 Kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Max Förbättringsåtgärd

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Max Förbättringsåtgärd Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Hässelby- Gårds äldreboende under oktober november 2004 Bakgrund MAS ansvarar för att

Läs mer

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden inom Maria Gamla stans stadsdelsområde

Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden inom Maria Gamla stans stadsdelsområde MARIA GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Britt-Marie Johansson Telefon: 08/508 12 012 Till Södermalms stadsdelsförvaltning SID 1 (27) 2007-05-28 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården. Äldreboende: Enhetschef:

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården. Äldreboende: Enhetschef: Utskickat den QUSTA Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvården Äldreboende: Enhetschef: Datum och tid för uppföljningsmöte: Frågeformuläret

Läs mer

UTVÄRDERING AV KVALITETSUPPFÖLJNING I SÄRSKILDA BOENDEN AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I MARIA GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING ÅR

UTVÄRDERING AV KVALITETSUPPFÖLJNING I SÄRSKILDA BOENDEN AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I MARIA GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING ÅR S Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar under 2005 på särskilda boenden för äldre i Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning. Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende DNR 2012-310-1.2.1. Patientsäkerhetsberättelse för Rio vård och omsorgsboende Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet Attendo Care AB har sedan flera år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor.

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar, avseende vårdoch omsorgsboenden, på uppdrag av äldrenämnden

Verksamhetsuppföljningar, avseende vårdoch omsorgsboenden, på uppdrag av äldrenämnden SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGA OCH FRITI D ANMÄLNINGSÄRENDE DNR. 1.2.1/008-2012 SID 1 (6) Handläggare: Daniel Björkegren, Kristina Ström Telefon: 08-508 24 024, 08-508 24 017 Till Skärholmens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 på Magdalenagårdens äldreboende

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 på Magdalenagårdens äldreboende M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Handläggare: Britt-Marie Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2004-12-09 DNR 506-606/2004 Till Stadsdelsnämnden Granskning av hälso- och

Läs mer

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIRE KTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-03 Handläggare: Ingrid Wikström Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-12-18 Avvikelser i hälso-

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012.

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården på Koppargården, den 26 september december 2012. Bakgrund MAS ansvarar för att kontinuerligt följa upp

Läs mer

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Servicehus: Fruängsgårdens servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Entreprenör/Nämnd: Hägersten-Liljeholmen sdn Verksamhetschef/enhetschef: Marie Bergström Adress: G:a Södertäljevägen

Läs mer

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende

Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Handläggare: Britt-Marie Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2005-01-27 2005-01-11 DNR 506-606/2004 Till Stadsdelsnämnden Granskning av

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Aktivitetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm SID 1 (9) Analys Stadens konkurrenspolicy syftar till att på ett ansvarsmässigt och ansvarsfullt sätt genoma

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (12) Analys Anvisningar Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta att uppnå

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-12 1 (7) Dnr: 0012/12-014 Socialnämnden Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvården på Trollängens äldreboende 2011 Beslut Tillsynen avslutas

Läs mer

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Förbättringsåtgärd. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Poäng

Resultat av kvalitetsuppföljningen. Förbättringsåtgärd. Första delen Frågor som regleras enligt förordningar. Antal Poäng Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Råcksta vård och omsorgsboende plan1, den 10 och 12 september 2008 Bakgrund MAS ansvarar

Läs mer

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Servicehus: Edö servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Anna Prenke Adress: Nordmarksvägen 82-84, 123 72 Farsta Telefon: 08-50847095 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-04 Ingalill Bigénius Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landstin

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet inom Ekeby och Paradsängen (socialpsykiatrins gruppbostäder) våren 2013

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet inom Ekeby och Paradsängen (socialpsykiatrins gruppbostäder) våren 2013 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet inom Ekeby och Paradsängen (socialpsykiatrins gruppbostäder) våren 2013 Namn på boendet: Inriktning: Ekeby och Paradsängen Socialpsykiatri Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Kvalitetsinstrumentet revideras regelbundet, senast i februari 2011.

Kvalitetsinstrumentet revideras regelbundet, senast i februari 2011. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på Hässelgården vård och omsorgsboende, 4 maj - 27 juni 2011 Bakgrund MAS ansvarar för

Läs mer

PLAN FÖR UPPHANDLING 2016

PLAN FÖR UPPHANDLING 2016 Dnr 100-2015-1.1. Sida 1 (5) 2015-11-1 PLAN FÖR UPPHANDLING 2016 Kommentar Plan för upphandling innehåller information om pågående avtal med datum för eventuell förlängning eller eventuell ny upphandling.

Läs mer

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 KRAV I FÖRFATTNING finns rutiner så att - patientens värdighet och integritet respekteras. MAS riktliner för - inflyttning, vårdplanering, vård i livets slutskede. Vårdtagare

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Vintertullen - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Vintertullen - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Vintertullen - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: KOSMO AB Verksamhetschef/enhetschef: Helena Gille verksamhetschef och enhetschef på respektive

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Soltorps Äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-11 Patrik Mill Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Judiska Hemmet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Vård- och omsorgsboende: Judiska Hemmet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Page 1 of 10 Vård- och omsorgsboende: Judiska Hemmet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck Avtalspart/Nämnd: Föreningen Judiska Hemmet Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Lödösevägen 9, 121 48 Johanneshov

Läs mer

Protokoll nr 10 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde tisdagen den 17 november 2009 kl

Protokoll nr 10 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde tisdagen den 17 november 2009 kl s SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND SID 1 (5) 2009-11-17 Protokoll nr 10 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde tisdagen den 17 november 2009 kl. 09.30-11.30 Justerat 2009-11-18 Lars Åstrand Nils

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hornstulls servicehus

Patientsäkerhetsberättelse för Hornstulls servicehus Patientsäkerhetsberättelse för Hornstulls servicehus År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-12-21 Karin Bülow Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård

QUSTA. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård Utskickat den QUSTA Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas Kvalitetsinstrument för granskning av kommunens hälso- och sjukvård Äldreboende: Enhetschef: Datum och tid för uppföljningsmöte: Frågeformuläret ska

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Skärholmens stadsdelsförvaltning Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1./003-2015 Sida 1 (21) 2015-01-12 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Skärholmens stadsdelsförvaltning Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Tjänsteutlåtande Dnr:1.1./808-2015 Sida 1 (20) 2015-12-15 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till Skärholmens

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Vindragaren - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Vindragaren - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Vindragaren - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Siv Hammarström Adress: Vindragarvägen 16 117

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rio - somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Vård- och omsorgsboende: Rio - somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Vård- och omsorgsboende: Rio - somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Christina von Segebaden Adress: Sandhamnsgatan 4, 115 40

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen.

Vård- och omsorgsboende: Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Vård- och omsorgsboende: Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Vardaga Äldreomsorg AB Verksamhetschef/enhetschef: Göran

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB 2016-02-10 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun - MAS / 2016-02-10 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vårdoch omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus

Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vårdoch omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus Tjänsteutlåtande Dnr:1.2.1.18 2014 Sida 1 (11) 2014-01-10 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Den 6 februari 2014 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende Datum och ansvarig för innehållet Susanne Malmsten Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Katarinagården - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Katarinagården - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Katarinagården - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Södermalms sdn Verksamhetschef/enhetschef: Marie Palmgren Berg Adress: Tideliusgatan 7-9,

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (4) Aktuella utvecklingsområden för Enskede Nya servicehus Jämförelse hittills under avtalsperioden mellan 2010, 2011 och 2012 års avtals- och verksamhetsuppföljning Avvikelse/ servicehuset Ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Nytorgsgården - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Nytorgsgården - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Nytorgsgården - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Södermalms sdn Verksamhetschef/enhetschef: Ingalill Bigenius Adress: Nytorgsgatan 44, 116 40

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Södermalms stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 494-2013-1.2.1. Dnr 1094-2013-1.2.1. Sida 1 (6) 2013-10-28 Handläggare Berit Nylander Till Södermalms stadsdelsnämnd 2013-11-28

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Kulltorp. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Vård- och omsorgsboende: Kulltorp. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Vård- och omsorgsboende: Kulltorp Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Södermalms sdn Verksamhetschef/enhetschef: Johanna Zarmén Adress: Tantogatan 19, 118 42 Stockholm Telefon:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Solna 2015-01-26 Patientsäkerhetsberättelse Arbetsplats: Polhemsgården Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Polhemsgårdens omsorgsboende för dementa på entreprenad och uppdrag från Solna

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Magdalenagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Magdalenagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Magdalenagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vardaga Äldreomsorg AB Verksamhetschef/enhetschef: Britt-Inger Benhajji Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Villa Vesta gruppboende. År Anette Bergstedt, verksamhetschef

Patientsäkerhetsberättelse. för Villa Vesta gruppboende. År Anette Bergstedt, verksamhetschef Patientsäkerhetsberättelse för Villa Vesta gruppboende År 2014 2015 01 12 Anette Bergstedt, verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende:elinsborgs Vård- och omsorgsboende. Inriktning:Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta

Namn på vård- och omsorgsboende:elinsborgs Vård- och omsorgsboende. Inriktning:Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta Namn på vård- och omsorgsboende:elinsborgs Vård- och omsorgsboende Inriktning:Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat Vård AB Verksamhetschef: Salar Amjadi Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2012 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades enl. rutin. Sjuksköterskorna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 280-2011-1.2.1. SID 1 (36) 2011-11-01 Handläggare: Christina Amundberg, Lars Ingvald, Gunilla Jalmarsson, Ninnie Jonsson,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Utlåtande 2011:151 RV (Dnr 327-1512/2011) Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Hässelgårdens vård- och omsorgsboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby.

Vård- och omsorgsboende: Hässelgårdens vård- och omsorgsboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Vård- och omsorgsboende: Hässelgårdens vård- och omsorgsboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2011 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad av uppdrag från Nyköpings kommun. Förenade

Läs mer

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-30 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rosstorps äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Korttidsvård

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rosstorps äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Korttidsvård Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rosstorps äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hägersten-Liljeholmen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården. Inriktning:Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården. Inriktning:Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården Inriktning:Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef: Charlotta Stenberg Adress: Erstagatan 34 116

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Näsbyparks Parkinsonboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Näsbyparks Parkinsonboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Näsbyparks Parkinsonboende Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB Verksamhetschef/enhetschef: Jonas Sundling Adress: Eskadervägen 2, 183

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Liseberg, somatisk 2013

Verksamhetsuppföljning Liseberg, somatisk 2013 Verksamhetsuppföljning Liseberg, somatisk 2013 Vård- och omsorgsboende: Liseberg Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Wikmansgårdens Sjukhem - Profilboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Wikmansgårdens Sjukhem - Profilboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Wikmansgårdens Sjukhem - Profilboende Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Wikmansgårdens sjukhem AB Ingår sedan 2013 i vårdkoncern INOM, Innovativ omsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sjöstadsgården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sjöstadsgården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sjöstadsgården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Mia Ivarsson för gruppboenden för

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rosenhill - Profilboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rosenhill - Profilboende. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rosenhill - Profilboende Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Rosenhill Vård & Omsorg AB Verksamhetschef/enhetschef: Stefan Johanssson Adress:

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE STORFORS 2014 2014-01-30 Hans-Bertil Hermansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Edsätra äldreboende - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen.

Vård- och omsorgsboende: Edsätra äldreboende - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Vård- och omsorgsboende: Edsätra äldreboende - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Föreningen Edsätras Vänner Verksamhetschef/enhetschef: Sarah Anner

Läs mer

Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden 2013 Jerry Mähler, verksamhetschef HSL Marina Jones, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården 2016 (SN )

Socialnämndens arbetsutskott Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården 2016 (SN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott -11-29 173 Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården (SN.174) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer