Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m."

Transkript

1 Företagsguide Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m. Goda förutsättningar för företagande är av avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Det är det lokala näringslivet som kan skapa tillväxt i kommunerna. Genom Företagsguiden vill vi förenkla företagens vardag. Telefonnummer, utan angivet riktnummer, avser lokalsamtal (0383-området). Rev Företagsguide Nuvab, Älggatan 2B, Vetlanda, tfn , ,

2 2 Innehållsförteckning Sid Rubrik Sid Rubrik 3 Alkoholtillstånd 8 Marknadsföring 3 Anmälan 8 Marksanering 3 Anställningsstöd 8 Miljöfrågor 3 Arbetsgivaravgifter 8 Nyföretagande 3 Arbetsgivarintyg 8 Näringslivsutveckling 3 Avfallshantering och transport av avfall 8 Nätavgifter 4 Avgifter 8 Parkeringstillstånd 4 Bevakningskameror 9 Personal och rekrytering 4 Bidrag 9 Planfrågor 4 Bolagsform 9 Pressmeddelande 4 Brandskydd/brandfarlig vara 9 Projekt 4 Bredband 9 Punktskatter 5 Bygglov- och bygganmälan 9 Rehabilitering 5 Detaljplan 10 Renhållning 5 Djurhållning och djurskydd 10 Sjukdom/sjukpenning m m 5 Egenavgifter 10 Skattefrågor 5 El 11 Skyltar, flaggor, markiser och galler 5 Energirådgivning 11 Sociala avgifter 5 Etableringsfrågor 11 Starta företag 5 EU 11 Tillsyn 5 Export 11 Tillstånd 6 Finansiering 11 Tobaksförsäljning 6 Fjärrvärme 11 Tomt 6 F-skatt 11 Torghandel och mattält 6 Folkölsförsäljning 11 Trafikärenden 6 Försäkringar 11 Tullfrågor 6 Föräldraledighet 12 Turism 7 Handel 12 Upphandling 7 Hygienlokaler 12 Vatten och avlopp 7 Kartor och ritningar 12 Vattenprover/laboratorium 7 Kommunal upphandling 12 Värmeanslutning 7 Landsbygdsfrågor 12 Återvinning 7 Lantbruk 7 Livsmedelshantering 8 Lokaler 8 Läkemedelsförsäljning 8 Mark 8 Marksanering

3 Alkoholtillstånd Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs hos kommunkansliet, tfn Ansökan om uteservering på offentlig plats inlämnas till polismyndigheten, som även tillhandahåller blanketten ( Ansökan tillstånd enligt ordningslagen ) - Tillstånd för uteservering söks varje år. En planritning av uteserveringen skall bifogas i ansökan. Vissa uteserveringar kräver bygglov. Ansökan om bygglov och livsmedelshantering hanteras av Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Anmälan och tillstånd I många fall krävs det anmälan eller tillstånd innan man påbörjar en verksamhet. Kommunen tar ut avgifter för bl.a. anmälan i enlighet med vad som föreskrivs i olika lagar. Taxan är oftast antagen av kommunfullmäktige men det förekommer också taxor som beslutats av staten. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet man driver, (tillsynsavgift), eller vad man avser att starta (tillstånd eller anmälan). För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 12 månader (ev. ytterligare 12 månader) när företag anställer en långtidsarbetslös person som är inskriven i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 890 kr/arbetsdag). Instegsjobb Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb kan medges för en person vars uppehållstillstånd inte är äldre än 36 månader. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 800 kr/arbetsdag). Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst 24 månader. Man ska delta i svenska för invandrare (SFI) parallellt med anställningen. Nystartsjobb Stödet kan lämnas lika länge som individen varit arbetslös, dock längst 5 år. Ekonomisk ersättning till arbetsgivare är belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Som en vanlig anställning Den som anställs ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Finns inte kollektivavtal ska försäkringar som är likvärdiga med branschens avtal tecknas. Stödet är en skattereduktion När en person anställs med stöd från Arbetsförmedlingen, krediteras stödbeloppet företagets skattekonto i efterskott. Stödet lämnas per arbetsdag för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden. Mer information Faktablad och mer information om de olika anställningsstöden finns på under fliken rekrytera. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen, tfn eller besöka dem på Vitalagatan 7B, Vetlanda. Arbetsgivaravgifter Information om arbetsgivaravgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg. Mer information samt blanketter att skriva ut finns på under fliken blanketter. Avfallshantering och transport av avfall Vetab omhändertar avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillhandahåller även 3

4 4 information och rådgivning om all sorts avfallshantering. Telefon: , webb: Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhandahåller blanketter för anmälan om transport av avfall, samt av farligt avfall. Länsstyrelsen behandlar även ansökningar om tillstånd för vissa kemiska produkter och biotekniska organismer. Telefon: , Avgifter Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Bevakningskameror Ansöker om tillstånd till allmän kameraövervakning görs hos Länsstyrelsen. Tillstånd till kameraövervakning behövs om du avser att övervaka ett område som är upplåtet för allmänheten. Kameraövervakning i butik är undantagna från kravet på tillstånd under vissa förutsättningar. I de fall förutsättningarna är uppfyllda krävs enbart en anmälan till Länsstyrelsen. För utförligare information och blanketter kontakta länsstyrelsen. Tfn , Bidrag Bidrag till energiåtgärder - för information kontakta Energimyndigheten, Bidrag/Företagsstöd kan ges till dig som planerar en investering eller som behöver konsultinsatser. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen. Se Bidrag till Starta eget se Starta företag. Finansieringsportalen för Jönköpings län ger vägledning om bidrag och finansieringsmöjligheter - Bolagsform Bolagsverket hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag. De tar även emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar, samt fattar beslut i likvidationer. För mer information se och Brandskydd/brandfarlig och explosiv vara Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor så krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser yrkesmässigt och vid större mängder Till gruppen brandfarliga varor räknas: brandfarlig gas (t. ex. gasol och acetylen) vätskor som har flampunkt lägre än 100 grader (t. ex bensin och spolarvätska) vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (t. ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat) Till explosiva varor räknas bl.a. fyrverkerier och ammunition. Räddningstjänstförbundet hanterar: Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Tillsyn enligt lagen om brand och explosiva varor Råd och information i området Utbildningar i området Tekniskt stöd Kontakt: Brådskande 112 i övriga fall eller Bredband Det finns tillgång till bredband i de flesta orter i kommunen genom Vetabs bredbandsnät och en

5 5 ständig utbyggnad sker. Nätet är byggt med optofiberkabel och har suverän kapacitet. Utbudet av tjänster är brett och en rad tjänsteföretag levererar Internet, telefoni och TV. Telefon: , Bygglov- och bygganmälan Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan? Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för dessa frågor. Avgift för bygglov debiteras efter hur stor bruttoarea en byggnad kommer att få eller som en fast avgift om det enbart är fråga om installationer av något slag. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Blanketter och information finns på kommunens hemsida, Detaljplan Se planer. Djurhållning och djurskydd Tillstånd för djurhållning krävs för olika djurslag, antal och inom detaljplanerat område. Information finns på Jordbruksverkets hemsida och på Egenavgifter Du som driver ditt företag i form av enskild firma eller handelsbolag betalar själv dina socialavgifter i form av egenavgifter. Information om egenavgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa El Vetab är huvudman för eldistribution i de centrala delarna av kommunen. Elnätet drivs i dotterbolaget Vetlanda Elnät AB. Vetab producerar el i kraftvärmeverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. Telefon: , Elhandel Vetab bedriver elhandel och erbjuder konkurrenskraftiga elavtal till företag och privatpersoner. Telefon: , Energirådgivning Miljö- och byggförvaltningen och Vetab samarbetar i energirådgivningsfrågor. Man kan även få energirådgivning direkt från klimat- och energirådgivaren, , eller från Vetab, , som levererar el och fjärrvärme i kommunen. Se eller Etableringsfrågor Har du planer på att etablera dig i Vetlanda kommun? Kontakta kommunchef Magnus Färjhage, tfn eller Nuvabs verksamhetsledare, tfn för snabb och konfidentiell service. För mer information se och EU Riksdagens EU-upplysning ger information kring EU-frågor - Allmän information om EU-stöd kan också lämnas av Vetlanda kommun, tfn , eller Nuvab, tfn , Export Business Sweden är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. I Jönköping finns ett regionalt kontor med Johannes Falkeström som exportrådgivare, tel Se

6 Finansiering Några generella bidrag för att starta och utveckla ett företag finns inte. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Om du behöver kapital för att finansiera en innovation eller förstudie innan bolagsbildningen, startkapital för att komma igång, medel för att driva en förändringsprocess eller kanske genomföra en internationell expansion hittar du samlad information på Finansieringsportalen. På hemsidan för Verksamt.se kan du söka efter stödformer som tillhandahålls av olika offentliga aktörer i Sverige idag, Swedfund erbjuder svenska små och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etablering på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika eller i ett land i Östeuropa (ej EU), Fjärrvärme I Vetlanda, Ekenässjön och Holsbybrunn finns fjärrvärmenät. Fjärrvärme är ett miljömässigt och ekonomiskt bra uppvärmningssystem. Har ni frågor kontakta Vetab, telefon , Folkölsförsäljning Den som vill börja sälja eller servera folköl till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljöoch byggförvaltningen, tfn Se Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. F-skatt Den som driver näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag har som regel F-skatt. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. F-skatt kan du ansöka om hos Skatteverket. Om du betalar ut ersättning för arbete till en företagare är det viktigt att veta om denna har F- skatt eller inte. Om den du anlitar inte har F-skatt måste du som är uppdragsgivare göra avdrag för och betala in skatten. Är mottagaren en fysisk person (ej aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening) måste du dessutom betala in arbetsgivaravgifter. Information om F-skatt hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A- Ö). Det går också bra att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Försäkringar När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig. På finns mer information. Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt eget försäkringsskydd. Mer information får du på AFA:s hemsida: Det är dock hos Fora (www.fora.se) som du tecknar försäkringen samt betalar premien till. Du kan läsa om arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring m.m. på Försäkringskassans hemsida: Se även Socialförsäkring. Föräldraledighet Anställda som har barn under ett och ett halvt år har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara lediga helt från arbetet. Den anställde har också rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel till dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret. Dessutom har den anställde rätt till ledighet i samband med uttag av föräldrapenning. Föräldraförsäkringen 6

7 7 är tänkt att fungera som ett stöd för alla föräldrar för att de ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Föräldrapenning betalas ut till föräldrar under sammanlagt 480 dagar per barn. Mer information om föräldraförsäkringen hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Handel Vetlanda Handel är Vetlandas centrumförening som jobbar för att Vetlanda ska ha en levande stadskärna med Höglandets mest attraktiva handel. För mer information kontakta handelsutvecklare Anna Jacobsson, tel och se Hygienlokaler Du som planerar att börja med någon form av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmäla det i förväg till miljö- och byggförvaltningen. Det kan även krävas bygglov och det är samma förvaltning som ansvarar för de frågorna. Det gäller t.ex. fotvård, tatuering, akupunktur, diatermi, håltagning (piercing). För mer info se vetlanda.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-avgifter/hygienverksamhet. Kartor och ritningar Är du i behov av kartor eller ritningar? Tekniska kontoret ansvarar för kommunens mätningsoch kartverksamhet, tfn Ritningar över befintliga byggnader i kommunen finns hos Miljö- och byggförvaltningen, tfn Kommunal upphandling Inköpsavdelningen på kommunledningskontoret sköter kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Mer information får du på Vetlanda kommuns hemsida: och tfn Landsbygdsfrågor För landsbygdsfrågor kontakta kommunkansliet, Peter Lundgren, tfn Företagsstöd och projektstöd ingår i det Landsbygdsprogrammet. För information om Företagsstöd se under rubriken Bidrag. Lantbruk Lantbruk kan behöva söka tillstånd. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Livsmedelshantering Alla livsmedelsföretag måste registreras hos miljö- och byggförvaltningen innan verksamheten startas. Animalieanläggningar (t.ex. mejerier, styckanläggningar, slakterier) godkänner Livsmedelsverket. En verksamhet får påbörjas två veckor efter att registreringen har kommit till miljö- och byggförvaltningen eller efter att miljö- och byggförvaltningen har registrerat verksamheten. En handläggningsavgift tas ut i samband med registreringen och varje år betalar företaget en avgift för offentlig kontroll. Ska anläggningen godkännas tas en avgift ut för prövningen. Avgiften är lika stor som den årliga kontrollavgiften. För mer information kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn och se Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under "Starta och driva livsmedelsföretag"

8 8 Lokaler Nuvab ansvarar för information om lediga lokaler i Vetlanda kommun. För information se eller tfn /93. För information om Vetlanda kommuns lokaler kontakta Tekniska kontoret, tfn Läkemedelsförsäljning Den som vill börja sälja receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla verksamheten till Läkemedelsverket, under Apotek & Handel. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en årlig avgift för detta. Mark Tekniska kontoret ansvarar för markfrågor, trafikplanering, användning av allmänplats (t ex parkmark), parkeringsfrågor samt bidrag till enskilda vägar. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Marknadsföring Marknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag och om att behålla de du redan har. Det handlar inte bara om reklam utan också om att bygga relationer, hitta lösningar på kundens problem och om hur du och ditt företag uppfattas. För dig som just har startat eget eller är på väg att göra det är marknadsföring viktigt. Kunderna kommer inte av sig självt. Som nyföretagare har man sällan råd med stora annonseller pr-kampanjer. Det finns ändå mycket du kan göra med relativt små resurser och eget arbete. En av nycklarna till att bli framgångsrik i din marknadsföring och försäljning är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut med information om just din produkt eller dina tjänster. Hur du gör det på bästa sätt skiljer sig från bransch till bransch och mellan olika målgrupper. På hittar du råd om marknadsföring. Marksanering Vetab, Vetlanda Energi och Teknik AB, har det kommunala huvudmannaskapet för marksaneringar. Telefon: , webb: Miljöfrågor Miljö- och byggförvaltningen hjälper dig med miljöfrågor, tfn Se även Vetlanda kommuns hemsida Nyföretagande Se Starta företag. Näringslivsutveckling Nuvab hjälper dig i frågor som rör näringslivsutveckling, tfn /93. Se även Nätavgifter Vetab distribuerar el inom nätområdet i de centrala delarna av kommunen. Uppgifter om elnätavgifter och annat om el finns på webbplatsen. Telefon: , webb: Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd söker du på Tekniska kontoret, tfn

9 Personal och rekrytering Arbetsförmedlingen tillhandahåller råd och tips för arbetsgivaren, tfn För mer information se Planfrågor Tekniska kontoret har huvudansvaret för den fysiska planeringen. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Pressmeddelande Skriv pressmedelande för att lyfta fram dina nyheter. 1. Använd loggan. Företagets logga är symbolen för varumärket. Använd den i pressmeddelandet, både i sidhuvudet och i mejlet. 2. Datera tydligt. Var noga med att datumet för utskicket syns tydligt. Placera det direkt under loggan. Tänk på att ett pressmeddelande är en färskvara. 3. Gör en rubrik med sting. En bra rubrik är kort, slagkraftig och lyfter tydligt fram nyheten. Ta ut svängarna men på högst en rad. 4. Sammanfatta först. Börja med en ingress som kortfattat beskriver nyheten, högst en handfull rader. 5. Skriv nyhetsmässigt. Få fram huvudbudskapet först. Krydda med ett par korta och åskådliga citat från vd eller annan nyckelperson. 6. Var noga med kontaktuppgifter. Det ska vara lätt för media att kontakta den som uttalat sig eller en annan nyckelperson för att få mer information. 7. Erbjud gratis bilder. Lägg in en länk där media kan ladda ner högupplösta foton på talespersonerna utan kostnad. 8. Presentera verksamheten. Berätta om företagets verksamhet men kort. Fyra, fem rader inte mer. 9. Erbjud ensamrätt. Att först erbjuda nyheten till en utvald reporter eller redaktion kan vara ett bra sätt att få ut budskapet. Media älskar ensamrätt. 10. Använd mejl. Skicka alltid pressmeddelanden via mejl. Använd rubriken i ämnesraden och klistra in texten i mejlet. 11. Uppdatera sändlistor. Utvärdera sändlistor kontinuerligt för att se till att de alltid är aktuella. Kanske ska bloggare, politiker och andra opinionsbildare finnas med? 12. Glöm inte webben. Lägg alla pressmeddelanden på företagets webbsida. 13. Var tillgängliga. Kontaktpersonerna i pressmeddelandet måste vara tillgängliga för att kunna svara på frågor så snart det skickats ut. 14. Förbered svar. Fundera igenom tänkbara frågor och förbered svar, inte minst om ni misstänker att det kan komma kritiska frågor. 15. Gör lokala vinklar. Anpassa pressmeddelanden efter lokala medier. Ta med ortnamn i rubriken det ökar chansen att nyheten publiceras Projekt Har du projektidéer som rör näringslivsfrågor kontakta Nuvab, tfn eller eller Vetlanda kommun, tfn Punktskatter På Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). finns information om våra punktskatter (t.ex. reklamskatt, energiskatt och koldioxidskatt). Alla punktskatter handläggs på Särskilda skattekontoret i Ludvika. Har du frågor om dessa går det bra att ringa Rehabilitering Som arbetsgivare är du ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om du blir sjuka. Du ska tillsammans med den anställde utreda behovet av rehabilitering och se till att de rehabiliteringsåtgärder som behövs sätts igång. 9

10 10 Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk i mer än fyra veckor i följd på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen själv begär det. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan du ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. För samtliga vårdcentraler i Vetlanda och VC Landsbro finns en rehabiliteringssamordnare. Uppdraget är att driva samverkan kring sjukskrivningsprocessen och optimera samordning så att tidiga insatser kommer den sjukskrivne till del för att hjälpa var och en att återgå till arbete. Syftet är att ge den enskilde och arbetsgivaren en tidig kontakt inom primärvården, för att initiera samarbetet i rehabiliteringen. Målet är att den medicinska rehabiliteringen ska stödja och samordnas med den sjukskrivnes arbetslivsrehabilitering. Vid behov kontakta rehabiliteringssamordnaren på Vetlanda Vårdcentrum tfn Renhållning Vetlanda Energi & Teknik ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall och ger aktuell information om taxor och sopsortering. Telefon: , webb: Sjukdom/sjukpenning m m Anställda som är sjuka Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den anställdes rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden. Vid kortare anställningstid än en månad måste den anställde, för att ha rätt till sjuklön, ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 kalenderdagar innan sjukdomsfallet inträffat. Du har möjlighet att göra sjukanmälan av dina anställda direkt på Internet eller med hjälp av filöverföring till Försäkringskassan. Vill du veta mer gå in på Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Du kan också ringa till Kundcenter för arbetsgivare Förebygga sjukfrånvaro Det är viktigt att du som arbetsgivare främjar dina medarbetares hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad produktivitet. Att agera tidigt för att därigenom förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt. På Försäkringskassans hemsida finns bl.a. råd om hur man i förebygger sjukfrånvaro. Har du frågor - ring Försäkringskassan tfn eller besök Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Skattefrågor Skatteverket ordnar regelbundet informationsträffar i olika skattefrågor, t.ex. speciella momsregler, träffar för nya företagare och träffar för arbetsgivare. På Skatteverkets hemsida, (under rubriken kontakta oss), kan du se när dessa informationsträffar är på gång. På hemsidan kan du också själv hitta information om skatter och folkbokföring. Under rubriken för dig som är / företagare finns matnyttig information för företagare samlad. På Skatteverkets hemsida kan du också ladda ner eller beställa hem blanketter och broschyrer.

11 Skyltar, flaggor, markiser, galler För information om utformning och uppsättning av skyltar, trottoarpratare, flaggor, markiser, galler, etc. kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Sociala avgifter Med socialavgifter menas i första hand arbetsgivaravgifter och egenavgifter. De sociala avgifterna finansierar bl.a. allmän sjuk- och föräldraförsäkring och ålderspension. Som egen företagare betalar du i regel själv in dina socialavgifter i form av egenavgifter. Mer information om socialavgifter kan du få på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö) eller genom att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Starta företag Kostnadsfri och konfidentiell rådgivning ges av AnnKatrin Karlberg, Vetlanda NyföretagarCentrum, tfn , På finns information för dig som vill starta företag. Är du arbetslös och har tänkt starta eget företag kan du kontakta Arbetsförmedlingen för att undersöka om du kan få stöd till start av egen näringsverksamhet. Det är Arbetsförmedlingen som ger rätten till stödet. Stödet motsvarar din ersättning från Arbetslöshetskassan. Kontakta Arbetsförmedlingen, tfn för mer information, se även hemsidan Tillstånd Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Se Tillsyn. Tillsyn Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Tillsynsavgiften är årlig för vissa verksamheter. De som inte har årlig avgift debiteras en avgift per handläggningstillfälle. Miljöbalken handlar inte bara om industriell verksamhet utan också om hotell, pensionat, skolor, daghem, gym, solarier m.m. För mer information se hemsidan eller kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn Tobaksförsäljning Den som vill börja sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljö- och byggförvaltningen, tfn , se även Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. Tomt Se Mark. Torghandel och mattält Torghandelsplatser på torget i Vetlanda tillhandahålls av Tekniska kontoret, tfn Trafikärenden Tekniska kontoret handlägger bl.a. gatuavstängningar, tfn Tullfrågor Vetlanda Nyföretagarcentrum är servicemäklare för Tullverket, tfn

12 12 Turism För information om turism kontakta Vetlanda Turistbyrå, tfn Upphandling Fr o m den 1 september 2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. Vetlanda kommun har på sin hemsida uppgifter om aktuella pågående upphandlingar. Här kan man även anmäla sig för att prenumerera på kommande upphandlingar. Vatten och avlopp I varje tätort finns ett ledningsnät för dricksvatten och avlopp. Har Ni fastighet i en tätort och har frågor om vatten och avlopp kontakta Vetab. Telefon: , webb: För fastigheter utanför en tätort, med en egen anläggning, ställs frågorna till Miljö- och Byggförvaltningen, tel Vattenprover/laboratorium Vetab Laboratorium är ackrediterat för miljö-, avlopps- och dricksvattenanalyser och utför utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag. Telefon , Värmeanslutning Se Fjärrvärme. Återvinning Vetab ansvarar för omhändertagande av avfall och svarar på frågor om detta. Telefon: , webb:

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun 1 Sigtuna en företagarkommun Företagsamheten i Sigtuna kommun blomstrar. Under 2012 startade över 400 nya företag i kommunen. Sigtuna

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Starta en handelsträdgård dröm eller verklighet

Starta en handelsträdgård dröm eller verklighet Beteckning: IInstitutionen för matematik, natur- och datavetenskap ht-2009 Starta en handelsträdgård dröm eller verklighet Annika Hjelm 1109 Examensarbetet/uppsats/15 hp/b-nivå Ämne/inriktning Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer