Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m."

Transkript

1 Företagsguide Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m. Goda förutsättningar för företagande är av avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Det är det lokala näringslivet som kan skapa tillväxt i kommunerna. Genom Företagsguiden vill vi förenkla företagens vardag. Telefonnummer, utan angivet riktnummer, avser lokalsamtal (0383-området). Rev Företagsguide Nuvab, Älggatan 2B, Vetlanda, tfn , ,

2 2 Innehållsförteckning Sid Rubrik Sid Rubrik 3 Alkoholtillstånd 8 Marknadsföring 3 Anmälan 8 Marksanering 3 Anställningsstöd 8 Miljöfrågor 3 Arbetsgivaravgifter 8 Nyföretagande 3 Arbetsgivarintyg 8 Näringslivsutveckling 3 Avfallshantering och transport av avfall 8 Nätavgifter 4 Avgifter 8 Parkeringstillstånd 4 Bevakningskameror 9 Personal och rekrytering 4 Bidrag 9 Planfrågor 4 Bolagsform 9 Pressmeddelande 4 Brandskydd/brandfarlig vara 9 Projekt 4 Bredband 9 Punktskatter 5 Bygglov- och bygganmälan 9 Rehabilitering 5 Detaljplan 10 Renhållning 5 Djurhållning och djurskydd 10 Sjukdom/sjukpenning m m 5 Egenavgifter 10 Skattefrågor 5 El 11 Skyltar, flaggor, markiser och galler 5 Energirådgivning 11 Sociala avgifter 5 Etableringsfrågor 11 Starta företag 5 EU 11 Tillsyn 5 Export 11 Tillstånd 6 Finansiering 11 Tobaksförsäljning 6 Fjärrvärme 11 Tomt 6 F-skatt 11 Torghandel och mattält 6 Folkölsförsäljning 11 Trafikärenden 6 Försäkringar 11 Tullfrågor 6 Föräldraledighet 12 Turism 7 Handel 12 Upphandling 7 Hygienlokaler 12 Vatten och avlopp 7 Kartor och ritningar 12 Vattenprover/laboratorium 7 Kommunal upphandling 12 Värmeanslutning 7 Landsbygdsfrågor 12 Återvinning 7 Lantbruk 7 Livsmedelshantering 8 Lokaler 8 Läkemedelsförsäljning 8 Mark 8 Marksanering

3 Alkoholtillstånd Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs hos kommunkansliet, tfn Ansökan om uteservering på offentlig plats inlämnas till polismyndigheten, som även tillhandahåller blanketten ( Ansökan tillstånd enligt ordningslagen ) - Tillstånd för uteservering söks varje år. En planritning av uteserveringen skall bifogas i ansökan. Vissa uteserveringar kräver bygglov. Ansökan om bygglov och livsmedelshantering hanteras av Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Anmälan och tillstånd I många fall krävs det anmälan eller tillstånd innan man påbörjar en verksamhet. Kommunen tar ut avgifter för bl.a. anmälan i enlighet med vad som föreskrivs i olika lagar. Taxan är oftast antagen av kommunfullmäktige men det förekommer också taxor som beslutats av staten. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet man driver, (tillsynsavgift), eller vad man avser att starta (tillstånd eller anmälan). För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 12 månader (ev. ytterligare 12 månader) när företag anställer en långtidsarbetslös person som är inskriven i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 890 kr/arbetsdag). Instegsjobb Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb kan medges för en person vars uppehållstillstånd inte är äldre än 36 månader. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 800 kr/arbetsdag). Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst 24 månader. Man ska delta i svenska för invandrare (SFI) parallellt med anställningen. Nystartsjobb Stödet kan lämnas lika länge som individen varit arbetslös, dock längst 5 år. Ekonomisk ersättning till arbetsgivare är belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Som en vanlig anställning Den som anställs ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Finns inte kollektivavtal ska försäkringar som är likvärdiga med branschens avtal tecknas. Stödet är en skattereduktion När en person anställs med stöd från Arbetsförmedlingen, krediteras stödbeloppet företagets skattekonto i efterskott. Stödet lämnas per arbetsdag för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden. Mer information Faktablad och mer information om de olika anställningsstöden finns på under fliken rekrytera. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen, tfn eller besöka dem på Vitalagatan 7B, Vetlanda. Arbetsgivaravgifter Information om arbetsgivaravgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg. Mer information samt blanketter att skriva ut finns på under fliken blanketter. Avfallshantering och transport av avfall Vetab omhändertar avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillhandahåller även 3

4 4 information och rådgivning om all sorts avfallshantering. Telefon: , webb: Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhandahåller blanketter för anmälan om transport av avfall, samt av farligt avfall. Länsstyrelsen behandlar även ansökningar om tillstånd för vissa kemiska produkter och biotekniska organismer. Telefon: , Avgifter Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Bevakningskameror Ansöker om tillstånd till allmän kameraövervakning görs hos Länsstyrelsen. Tillstånd till kameraövervakning behövs om du avser att övervaka ett område som är upplåtet för allmänheten. Kameraövervakning i butik är undantagna från kravet på tillstånd under vissa förutsättningar. I de fall förutsättningarna är uppfyllda krävs enbart en anmälan till Länsstyrelsen. För utförligare information och blanketter kontakta länsstyrelsen. Tfn , Bidrag Bidrag till energiåtgärder - för information kontakta Energimyndigheten, Bidrag/Företagsstöd kan ges till dig som planerar en investering eller som behöver konsultinsatser. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen. Se Bidrag till Starta eget se Starta företag. Finansieringsportalen för Jönköpings län ger vägledning om bidrag och finansieringsmöjligheter - Bolagsform Bolagsverket hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag. De tar även emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar, samt fattar beslut i likvidationer. För mer information se och Brandskydd/brandfarlig och explosiv vara Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor så krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser yrkesmässigt och vid större mängder Till gruppen brandfarliga varor räknas: brandfarlig gas (t. ex. gasol och acetylen) vätskor som har flampunkt lägre än 100 grader (t. ex bensin och spolarvätska) vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (t. ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat) Till explosiva varor räknas bl.a. fyrverkerier och ammunition. Räddningstjänstförbundet hanterar: Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Tillsyn enligt lagen om brand och explosiva varor Råd och information i området Utbildningar i området Tekniskt stöd Kontakt: Brådskande 112 i övriga fall eller Bredband Det finns tillgång till bredband i de flesta orter i kommunen genom Vetabs bredbandsnät och en

5 5 ständig utbyggnad sker. Nätet är byggt med optofiberkabel och har suverän kapacitet. Utbudet av tjänster är brett och en rad tjänsteföretag levererar Internet, telefoni och TV. Telefon: , Bygglov- och bygganmälan Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan? Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för dessa frågor. Avgift för bygglov debiteras efter hur stor bruttoarea en byggnad kommer att få eller som en fast avgift om det enbart är fråga om installationer av något slag. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Blanketter och information finns på kommunens hemsida, Detaljplan Se planer. Djurhållning och djurskydd Tillstånd för djurhållning krävs för olika djurslag, antal och inom detaljplanerat område. Information finns på Jordbruksverkets hemsida och på Egenavgifter Du som driver ditt företag i form av enskild firma eller handelsbolag betalar själv dina socialavgifter i form av egenavgifter. Information om egenavgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa El Vetab är huvudman för eldistribution i de centrala delarna av kommunen. Elnätet drivs i dotterbolaget Vetlanda Elnät AB. Vetab producerar el i kraftvärmeverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. Telefon: , Elhandel Vetab bedriver elhandel och erbjuder konkurrenskraftiga elavtal till företag och privatpersoner. Telefon: , Energirådgivning Miljö- och byggförvaltningen och Vetab samarbetar i energirådgivningsfrågor. Man kan även få energirådgivning direkt från klimat- och energirådgivaren, , eller från Vetab, , som levererar el och fjärrvärme i kommunen. Se eller Etableringsfrågor Har du planer på att etablera dig i Vetlanda kommun? Kontakta kommunchef Magnus Färjhage, tfn eller Nuvabs verksamhetsledare, tfn för snabb och konfidentiell service. För mer information se och EU Riksdagens EU-upplysning ger information kring EU-frågor - Allmän information om EU-stöd kan också lämnas av Vetlanda kommun, tfn , eller Nuvab, tfn , Export Business Sweden är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. I Jönköping finns ett regionalt kontor med Johannes Falkeström som exportrådgivare, tel Se

6 Finansiering Några generella bidrag för att starta och utveckla ett företag finns inte. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Om du behöver kapital för att finansiera en innovation eller förstudie innan bolagsbildningen, startkapital för att komma igång, medel för att driva en förändringsprocess eller kanske genomföra en internationell expansion hittar du samlad information på Finansieringsportalen. På hemsidan för Verksamt.se kan du söka efter stödformer som tillhandahålls av olika offentliga aktörer i Sverige idag, Swedfund erbjuder svenska små och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etablering på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika eller i ett land i Östeuropa (ej EU), Fjärrvärme I Vetlanda, Ekenässjön och Holsbybrunn finns fjärrvärmenät. Fjärrvärme är ett miljömässigt och ekonomiskt bra uppvärmningssystem. Har ni frågor kontakta Vetab, telefon , Folkölsförsäljning Den som vill börja sälja eller servera folköl till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljöoch byggförvaltningen, tfn Se Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. F-skatt Den som driver näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag har som regel F-skatt. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. F-skatt kan du ansöka om hos Skatteverket. Om du betalar ut ersättning för arbete till en företagare är det viktigt att veta om denna har F- skatt eller inte. Om den du anlitar inte har F-skatt måste du som är uppdragsgivare göra avdrag för och betala in skatten. Är mottagaren en fysisk person (ej aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening) måste du dessutom betala in arbetsgivaravgifter. Information om F-skatt hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A- Ö). Det går också bra att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Försäkringar När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig. På finns mer information. Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt eget försäkringsskydd. Mer information får du på AFA:s hemsida: Det är dock hos Fora (www.fora.se) som du tecknar försäkringen samt betalar premien till. Du kan läsa om arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring m.m. på Försäkringskassans hemsida: Se även Socialförsäkring. Föräldraledighet Anställda som har barn under ett och ett halvt år har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara lediga helt från arbetet. Den anställde har också rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel till dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret. Dessutom har den anställde rätt till ledighet i samband med uttag av föräldrapenning. Föräldraförsäkringen 6

7 7 är tänkt att fungera som ett stöd för alla föräldrar för att de ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Föräldrapenning betalas ut till föräldrar under sammanlagt 480 dagar per barn. Mer information om föräldraförsäkringen hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Handel Vetlanda Handel är Vetlandas centrumförening som jobbar för att Vetlanda ska ha en levande stadskärna med Höglandets mest attraktiva handel. För mer information kontakta handelsutvecklare Anna Jacobsson, tel och se Hygienlokaler Du som planerar att börja med någon form av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmäla det i förväg till miljö- och byggförvaltningen. Det kan även krävas bygglov och det är samma förvaltning som ansvarar för de frågorna. Det gäller t.ex. fotvård, tatuering, akupunktur, diatermi, håltagning (piercing). För mer info se vetlanda.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-avgifter/hygienverksamhet. Kartor och ritningar Är du i behov av kartor eller ritningar? Tekniska kontoret ansvarar för kommunens mätningsoch kartverksamhet, tfn Ritningar över befintliga byggnader i kommunen finns hos Miljö- och byggförvaltningen, tfn Kommunal upphandling Inköpsavdelningen på kommunledningskontoret sköter kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Mer information får du på Vetlanda kommuns hemsida: och tfn Landsbygdsfrågor För landsbygdsfrågor kontakta kommunkansliet, Peter Lundgren, tfn Företagsstöd och projektstöd ingår i det Landsbygdsprogrammet. För information om Företagsstöd se under rubriken Bidrag. Lantbruk Lantbruk kan behöva söka tillstånd. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Livsmedelshantering Alla livsmedelsföretag måste registreras hos miljö- och byggförvaltningen innan verksamheten startas. Animalieanläggningar (t.ex. mejerier, styckanläggningar, slakterier) godkänner Livsmedelsverket. En verksamhet får påbörjas två veckor efter att registreringen har kommit till miljö- och byggförvaltningen eller efter att miljö- och byggförvaltningen har registrerat verksamheten. En handläggningsavgift tas ut i samband med registreringen och varje år betalar företaget en avgift för offentlig kontroll. Ska anläggningen godkännas tas en avgift ut för prövningen. Avgiften är lika stor som den årliga kontrollavgiften. För mer information kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn och se Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under "Starta och driva livsmedelsföretag"

8 8 Lokaler Nuvab ansvarar för information om lediga lokaler i Vetlanda kommun. För information se eller tfn /93. För information om Vetlanda kommuns lokaler kontakta Tekniska kontoret, tfn Läkemedelsförsäljning Den som vill börja sälja receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla verksamheten till Läkemedelsverket, under Apotek & Handel. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en årlig avgift för detta. Mark Tekniska kontoret ansvarar för markfrågor, trafikplanering, användning av allmänplats (t ex parkmark), parkeringsfrågor samt bidrag till enskilda vägar. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Marknadsföring Marknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag och om att behålla de du redan har. Det handlar inte bara om reklam utan också om att bygga relationer, hitta lösningar på kundens problem och om hur du och ditt företag uppfattas. För dig som just har startat eget eller är på väg att göra det är marknadsföring viktigt. Kunderna kommer inte av sig självt. Som nyföretagare har man sällan råd med stora annonseller pr-kampanjer. Det finns ändå mycket du kan göra med relativt små resurser och eget arbete. En av nycklarna till att bli framgångsrik i din marknadsföring och försäljning är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut med information om just din produkt eller dina tjänster. Hur du gör det på bästa sätt skiljer sig från bransch till bransch och mellan olika målgrupper. På hittar du råd om marknadsföring. Marksanering Vetab, Vetlanda Energi och Teknik AB, har det kommunala huvudmannaskapet för marksaneringar. Telefon: , webb: Miljöfrågor Miljö- och byggförvaltningen hjälper dig med miljöfrågor, tfn Se även Vetlanda kommuns hemsida Nyföretagande Se Starta företag. Näringslivsutveckling Nuvab hjälper dig i frågor som rör näringslivsutveckling, tfn /93. Se även Nätavgifter Vetab distribuerar el inom nätområdet i de centrala delarna av kommunen. Uppgifter om elnätavgifter och annat om el finns på webbplatsen. Telefon: , webb: Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd söker du på Tekniska kontoret, tfn

9 Personal och rekrytering Arbetsförmedlingen tillhandahåller råd och tips för arbetsgivaren, tfn För mer information se Planfrågor Tekniska kontoret har huvudansvaret för den fysiska planeringen. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Pressmeddelande Skriv pressmedelande för att lyfta fram dina nyheter. 1. Använd loggan. Företagets logga är symbolen för varumärket. Använd den i pressmeddelandet, både i sidhuvudet och i mejlet. 2. Datera tydligt. Var noga med att datumet för utskicket syns tydligt. Placera det direkt under loggan. Tänk på att ett pressmeddelande är en färskvara. 3. Gör en rubrik med sting. En bra rubrik är kort, slagkraftig och lyfter tydligt fram nyheten. Ta ut svängarna men på högst en rad. 4. Sammanfatta först. Börja med en ingress som kortfattat beskriver nyheten, högst en handfull rader. 5. Skriv nyhetsmässigt. Få fram huvudbudskapet först. Krydda med ett par korta och åskådliga citat från vd eller annan nyckelperson. 6. Var noga med kontaktuppgifter. Det ska vara lätt för media att kontakta den som uttalat sig eller en annan nyckelperson för att få mer information. 7. Erbjud gratis bilder. Lägg in en länk där media kan ladda ner högupplösta foton på talespersonerna utan kostnad. 8. Presentera verksamheten. Berätta om företagets verksamhet men kort. Fyra, fem rader inte mer. 9. Erbjud ensamrätt. Att först erbjuda nyheten till en utvald reporter eller redaktion kan vara ett bra sätt att få ut budskapet. Media älskar ensamrätt. 10. Använd mejl. Skicka alltid pressmeddelanden via mejl. Använd rubriken i ämnesraden och klistra in texten i mejlet. 11. Uppdatera sändlistor. Utvärdera sändlistor kontinuerligt för att se till att de alltid är aktuella. Kanske ska bloggare, politiker och andra opinionsbildare finnas med? 12. Glöm inte webben. Lägg alla pressmeddelanden på företagets webbsida. 13. Var tillgängliga. Kontaktpersonerna i pressmeddelandet måste vara tillgängliga för att kunna svara på frågor så snart det skickats ut. 14. Förbered svar. Fundera igenom tänkbara frågor och förbered svar, inte minst om ni misstänker att det kan komma kritiska frågor. 15. Gör lokala vinklar. Anpassa pressmeddelanden efter lokala medier. Ta med ortnamn i rubriken det ökar chansen att nyheten publiceras Projekt Har du projektidéer som rör näringslivsfrågor kontakta Nuvab, tfn eller eller Vetlanda kommun, tfn Punktskatter På Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). finns information om våra punktskatter (t.ex. reklamskatt, energiskatt och koldioxidskatt). Alla punktskatter handläggs på Särskilda skattekontoret i Ludvika. Har du frågor om dessa går det bra att ringa Rehabilitering Som arbetsgivare är du ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om du blir sjuka. Du ska tillsammans med den anställde utreda behovet av rehabilitering och se till att de rehabiliteringsåtgärder som behövs sätts igång. 9

10 10 Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk i mer än fyra veckor i följd på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen själv begär det. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan du ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. För samtliga vårdcentraler i Vetlanda och VC Landsbro finns en rehabiliteringssamordnare. Uppdraget är att driva samverkan kring sjukskrivningsprocessen och optimera samordning så att tidiga insatser kommer den sjukskrivne till del för att hjälpa var och en att återgå till arbete. Syftet är att ge den enskilde och arbetsgivaren en tidig kontakt inom primärvården, för att initiera samarbetet i rehabiliteringen. Målet är att den medicinska rehabiliteringen ska stödja och samordnas med den sjukskrivnes arbetslivsrehabilitering. Vid behov kontakta rehabiliteringssamordnaren på Vetlanda Vårdcentrum tfn Renhållning Vetlanda Energi & Teknik ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall och ger aktuell information om taxor och sopsortering. Telefon: , webb: Sjukdom/sjukpenning m m Anställda som är sjuka Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den anställdes rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden. Vid kortare anställningstid än en månad måste den anställde, för att ha rätt till sjuklön, ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 kalenderdagar innan sjukdomsfallet inträffat. Du har möjlighet att göra sjukanmälan av dina anställda direkt på Internet eller med hjälp av filöverföring till Försäkringskassan. Vill du veta mer gå in på Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Du kan också ringa till Kundcenter för arbetsgivare Förebygga sjukfrånvaro Det är viktigt att du som arbetsgivare främjar dina medarbetares hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad produktivitet. Att agera tidigt för att därigenom förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt. På Försäkringskassans hemsida finns bl.a. råd om hur man i förebygger sjukfrånvaro. Har du frågor - ring Försäkringskassan tfn eller besök Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Skattefrågor Skatteverket ordnar regelbundet informationsträffar i olika skattefrågor, t.ex. speciella momsregler, träffar för nya företagare och träffar för arbetsgivare. På Skatteverkets hemsida, (under rubriken kontakta oss), kan du se när dessa informationsträffar är på gång. På hemsidan kan du också själv hitta information om skatter och folkbokföring. Under rubriken för dig som är / företagare finns matnyttig information för företagare samlad. På Skatteverkets hemsida kan du också ladda ner eller beställa hem blanketter och broschyrer.

11 Skyltar, flaggor, markiser, galler För information om utformning och uppsättning av skyltar, trottoarpratare, flaggor, markiser, galler, etc. kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Sociala avgifter Med socialavgifter menas i första hand arbetsgivaravgifter och egenavgifter. De sociala avgifterna finansierar bl.a. allmän sjuk- och föräldraförsäkring och ålderspension. Som egen företagare betalar du i regel själv in dina socialavgifter i form av egenavgifter. Mer information om socialavgifter kan du få på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö) eller genom att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Starta företag Kostnadsfri och konfidentiell rådgivning ges av AnnKatrin Karlberg, Vetlanda NyföretagarCentrum, tfn , På finns information för dig som vill starta företag. Är du arbetslös och har tänkt starta eget företag kan du kontakta Arbetsförmedlingen för att undersöka om du kan få stöd till start av egen näringsverksamhet. Det är Arbetsförmedlingen som ger rätten till stödet. Stödet motsvarar din ersättning från Arbetslöshetskassan. Kontakta Arbetsförmedlingen, tfn för mer information, se även hemsidan Tillstånd Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Se Tillsyn. Tillsyn Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Tillsynsavgiften är årlig för vissa verksamheter. De som inte har årlig avgift debiteras en avgift per handläggningstillfälle. Miljöbalken handlar inte bara om industriell verksamhet utan också om hotell, pensionat, skolor, daghem, gym, solarier m.m. För mer information se hemsidan eller kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn Tobaksförsäljning Den som vill börja sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljö- och byggförvaltningen, tfn , se även Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. Tomt Se Mark. Torghandel och mattält Torghandelsplatser på torget i Vetlanda tillhandahålls av Tekniska kontoret, tfn Trafikärenden Tekniska kontoret handlägger bl.a. gatuavstängningar, tfn Tullfrågor Vetlanda Nyföretagarcentrum är servicemäklare för Tullverket, tfn

12 12 Turism För information om turism kontakta Vetlanda Turistbyrå, tfn Upphandling Fr o m den 1 september 2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. Vetlanda kommun har på sin hemsida uppgifter om aktuella pågående upphandlingar. Här kan man även anmäla sig för att prenumerera på kommande upphandlingar. Vatten och avlopp I varje tätort finns ett ledningsnät för dricksvatten och avlopp. Har Ni fastighet i en tätort och har frågor om vatten och avlopp kontakta Vetab. Telefon: , webb: För fastigheter utanför en tätort, med en egen anläggning, ställs frågorna till Miljö- och Byggförvaltningen, tel Vattenprover/laboratorium Vetab Laboratorium är ackrediterat för miljö-, avlopps- och dricksvattenanalyser och utför utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag. Telefon , Värmeanslutning Se Fjärrvärme. Återvinning Vetab ansvarar för omhändertagande av avfall och svarar på frågor om detta. Telefon: , webb:

Vart skall jag vända mig?

Vart skall jag vända mig? Vart skall jag vända mig? Guide för dig som är företagare 14-01-29 1 Innehåll Sid Aktivitetsstöd, bidrag till start av företag... 2 Anslutningsavgifter för VA... 2 Arbetsgivaravgifter... 2 Avfall... 2

Läs mer

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare Hitta rätt i Håbo kommn Gide för företagare HITTA RÄTT I HÅBO KOMMUN / GUIDE FÖR FÖRETAGARE Alkoholtillstånd Ansltning till kommnalt vatten och avlopp (VA) Se rbrikerna tillstånd och regler samt tillsyn.

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 7 17/05/2010 11:38 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Information om livsmedelsverksamhet

Information om livsmedelsverksamhet Information om livsmedelsverksamhet För dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag I denna broschyr kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag, hitta information

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Kent Gustawsson Miljöenheten 0532-172 58 kent.gustawsson@amal.se

Kent Gustawsson Miljöenheten 0532-172 58 kent.gustawsson@amal.se FÖRETAGENS A-Ö ÄMNESOMRÅDE KONTAKTPERSON FÖRVALTNING/AVDELNING TELEFON MOBIL E-MAIL A Aktiviteter för företagare Marianne Carlsson Tillväxtenheten 0532-170 26 marianne.carlsson@amal.se Arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Vanliga frågor och svar Fråga 1: Behövs verkligen en registrering? Företaget säljer ju så lite. Svar: Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Helen Holmström Tillväxt & Utveckling 0456-822 152 helen.holmstrom@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Näringslivsguide. Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun

Näringslivsguide. Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun Näringslivsguide Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun A Affärslokaler, Engelholms cityförening, 0431-263 26 cityforeningen@zeta.telenordia.se Alkohol, serveringstillstånd, Socialförvaltningen,

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-08-22 216 Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS 2017-403 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Cecilia Barlow Tillväxt & utveckling 0456-822 309 cecilia.barlow@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders Green

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun.

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 Förskola Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRÄLDRALEDIGHET... 3 Tillfällig föräldrapenning...3 Föräldralön/föräldrapenning...3 Avtal och regler avseende föräldraledighet...4 PROCESS HANTERA

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för näringslivsarrangemang Utvecklingsavdelningen Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se Aktiviteter för företagare Utvecklingsavdelningen Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer