Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsguide. Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m."

Transkript

1 Företagsguide Information för företagare om avgifter, tillstånd, service m m. Goda förutsättningar för företagande är av avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Det är det lokala näringslivet som kan skapa tillväxt i kommunerna. Genom Företagsguiden vill vi förenkla företagens vardag. Telefonnummer, utan angivet riktnummer, avser lokalsamtal (0383-området). Rev Företagsguide Nuvab, Älggatan 2B, Vetlanda, tfn , ,

2 2 Innehållsförteckning Sid Rubrik Sid Rubrik 3 Alkoholtillstånd 8 Marknadsföring 3 Anmälan 8 Marksanering 3 Anställningsstöd 8 Miljöfrågor 3 Arbetsgivaravgifter 8 Nyföretagande 3 Arbetsgivarintyg 8 Näringslivsutveckling 3 Avfallshantering och transport av avfall 8 Nätavgifter 4 Avgifter 8 Parkeringstillstånd 4 Bevakningskameror 9 Personal och rekrytering 4 Bidrag 9 Planfrågor 4 Bolagsform 9 Pressmeddelande 4 Brandskydd/brandfarlig vara 9 Projekt 4 Bredband 9 Punktskatter 5 Bygglov- och bygganmälan 9 Rehabilitering 5 Detaljplan 10 Renhållning 5 Djurhållning och djurskydd 10 Sjukdom/sjukpenning m m 5 Egenavgifter 10 Skattefrågor 5 El 11 Skyltar, flaggor, markiser och galler 5 Energirådgivning 11 Sociala avgifter 5 Etableringsfrågor 11 Starta företag 5 EU 11 Tillsyn 5 Export 11 Tillstånd 6 Finansiering 11 Tobaksförsäljning 6 Fjärrvärme 11 Tomt 6 F-skatt 11 Torghandel och mattält 6 Folkölsförsäljning 11 Trafikärenden 6 Försäkringar 11 Tullfrågor 6 Föräldraledighet 12 Turism 7 Handel 12 Upphandling 7 Hygienlokaler 12 Vatten och avlopp 7 Kartor och ritningar 12 Vattenprover/laboratorium 7 Kommunal upphandling 12 Värmeanslutning 7 Landsbygdsfrågor 12 Återvinning 7 Lantbruk 7 Livsmedelshantering 8 Lokaler 8 Läkemedelsförsäljning 8 Mark 8 Marksanering

3 Alkoholtillstånd Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs hos kommunkansliet, tfn Ansökan om uteservering på offentlig plats inlämnas till polismyndigheten, som även tillhandahåller blanketten ( Ansökan tillstånd enligt ordningslagen ) - Tillstånd för uteservering söks varje år. En planritning av uteserveringen skall bifogas i ansökan. Vissa uteserveringar kräver bygglov. Ansökan om bygglov och livsmedelshantering hanteras av Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Anmälan och tillstånd I många fall krävs det anmälan eller tillstånd innan man påbörjar en verksamhet. Kommunen tar ut avgifter för bl.a. anmälan i enlighet med vad som föreskrivs i olika lagar. Taxan är oftast antagen av kommunfullmäktige men det förekommer också taxor som beslutats av staten. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet man driver, (tillsynsavgift), eller vad man avser att starta (tillstånd eller anmälan). För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 12 månader (ev. ytterligare 12 månader) när företag anställer en långtidsarbetslös person som är inskriven i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 890 kr/arbetsdag). Instegsjobb Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb kan medges för en person vars uppehållstillstånd inte är äldre än 36 månader. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 800 kr/arbetsdag). Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst 24 månader. Man ska delta i svenska för invandrare (SFI) parallellt med anställningen. Nystartsjobb Stödet kan lämnas lika länge som individen varit arbetslös, dock längst 5 år. Ekonomisk ersättning till arbetsgivare är belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Som en vanlig anställning Den som anställs ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Finns inte kollektivavtal ska försäkringar som är likvärdiga med branschens avtal tecknas. Stödet är en skattereduktion När en person anställs med stöd från Arbetsförmedlingen, krediteras stödbeloppet företagets skattekonto i efterskott. Stödet lämnas per arbetsdag för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden. Mer information Faktablad och mer information om de olika anställningsstöden finns på under fliken rekrytera. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen, tfn eller besöka dem på Vitalagatan 7B, Vetlanda. Arbetsgivaravgifter Information om arbetsgivaravgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg. Mer information samt blanketter att skriva ut finns på under fliken blanketter. Avfallshantering och transport av avfall Vetab omhändertar avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillhandahåller även 3

4 4 information och rådgivning om all sorts avfallshantering. Telefon: , webb: Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhandahåller blanketter för anmälan om transport av avfall, samt av farligt avfall. Länsstyrelsen behandlar även ansökningar om tillstånd för vissa kemiska produkter och biotekniska organismer. Telefon: , Avgifter Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn , Bevakningskameror Ansöker om tillstånd till allmän kameraövervakning görs hos Länsstyrelsen. Tillstånd till kameraövervakning behövs om du avser att övervaka ett område som är upplåtet för allmänheten. Kameraövervakning i butik är undantagna från kravet på tillstånd under vissa förutsättningar. I de fall förutsättningarna är uppfyllda krävs enbart en anmälan till Länsstyrelsen. För utförligare information och blanketter kontakta länsstyrelsen. Tfn , Bidrag Bidrag till energiåtgärder - för information kontakta Energimyndigheten, Bidrag/Företagsstöd kan ges till dig som planerar en investering eller som behöver konsultinsatser. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen. Se Bidrag till Starta eget se Starta företag. Finansieringsportalen för Jönköpings län ger vägledning om bidrag och finansieringsmöjligheter - Bolagsform Bolagsverket hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag. De tar även emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar, samt fattar beslut i likvidationer. För mer information se och Brandskydd/brandfarlig och explosiv vara Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor så krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser yrkesmässigt och vid större mängder Till gruppen brandfarliga varor räknas: brandfarlig gas (t. ex. gasol och acetylen) vätskor som har flampunkt lägre än 100 grader (t. ex bensin och spolarvätska) vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (t. ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat) Till explosiva varor räknas bl.a. fyrverkerier och ammunition. Räddningstjänstförbundet hanterar: Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Tillsyn enligt lagen om brand och explosiva varor Råd och information i området Utbildningar i området Tekniskt stöd Kontakt: Brådskande 112 i övriga fall eller Bredband Det finns tillgång till bredband i de flesta orter i kommunen genom Vetabs bredbandsnät och en

5 5 ständig utbyggnad sker. Nätet är byggt med optofiberkabel och har suverän kapacitet. Utbudet av tjänster är brett och en rad tjänsteföretag levererar Internet, telefoni och TV. Telefon: , Bygglov- och bygganmälan Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan? Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för dessa frågor. Avgift för bygglov debiteras efter hur stor bruttoarea en byggnad kommer att få eller som en fast avgift om det enbart är fråga om installationer av något slag. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Blanketter och information finns på kommunens hemsida, Detaljplan Se planer. Djurhållning och djurskydd Tillstånd för djurhållning krävs för olika djurslag, antal och inom detaljplanerat område. Information finns på Jordbruksverkets hemsida och på Egenavgifter Du som driver ditt företag i form av enskild firma eller handelsbolag betalar själv dina socialavgifter i form av egenavgifter. Information om egenavgifter hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). Det går också bra att ringa El Vetab är huvudman för eldistribution i de centrala delarna av kommunen. Elnätet drivs i dotterbolaget Vetlanda Elnät AB. Vetab producerar el i kraftvärmeverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. Telefon: , Elhandel Vetab bedriver elhandel och erbjuder konkurrenskraftiga elavtal till företag och privatpersoner. Telefon: , Energirådgivning Miljö- och byggförvaltningen och Vetab samarbetar i energirådgivningsfrågor. Man kan även få energirådgivning direkt från klimat- och energirådgivaren, , eller från Vetab, , som levererar el och fjärrvärme i kommunen. Se eller Etableringsfrågor Har du planer på att etablera dig i Vetlanda kommun? Kontakta kommunchef Magnus Färjhage, tfn eller Nuvabs verksamhetsledare, tfn för snabb och konfidentiell service. För mer information se och EU Riksdagens EU-upplysning ger information kring EU-frågor - Allmän information om EU-stöd kan också lämnas av Vetlanda kommun, tfn , eller Nuvab, tfn , Export Business Sweden är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. I Jönköping finns ett regionalt kontor med Johannes Falkeström som exportrådgivare, tel Se

6 Finansiering Några generella bidrag för att starta och utveckla ett företag finns inte. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Om du behöver kapital för att finansiera en innovation eller förstudie innan bolagsbildningen, startkapital för att komma igång, medel för att driva en förändringsprocess eller kanske genomföra en internationell expansion hittar du samlad information på Finansieringsportalen. På hemsidan för Verksamt.se kan du söka efter stödformer som tillhandahålls av olika offentliga aktörer i Sverige idag, Swedfund erbjuder svenska små och medelstora företag möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etablering på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika eller i ett land i Östeuropa (ej EU), Fjärrvärme I Vetlanda, Ekenässjön och Holsbybrunn finns fjärrvärmenät. Fjärrvärme är ett miljömässigt och ekonomiskt bra uppvärmningssystem. Har ni frågor kontakta Vetab, telefon , Folkölsförsäljning Den som vill börja sälja eller servera folköl till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljöoch byggförvaltningen, tfn Se Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. F-skatt Den som driver näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag har som regel F-skatt. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. F-skatt kan du ansöka om hos Skatteverket. Om du betalar ut ersättning för arbete till en företagare är det viktigt att veta om denna har F- skatt eller inte. Om den du anlitar inte har F-skatt måste du som är uppdragsgivare göra avdrag för och betala in skatten. Är mottagaren en fysisk person (ej aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening) måste du dessutom betala in arbetsgivaravgifter. Information om F-skatt hittar du på Skatteverkets hemsida (sökord A- Ö). Det går också bra att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Försäkringar När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig. På finns mer information. Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt eget försäkringsskydd. Mer information får du på AFA:s hemsida: Det är dock hos Fora (www.fora.se) som du tecknar försäkringen samt betalar premien till. Du kan läsa om arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring m.m. på Försäkringskassans hemsida: Se även Socialförsäkring. Föräldraledighet Anställda som har barn under ett och ett halvt år har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara lediga helt från arbetet. Den anställde har också rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel till dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret. Dessutom har den anställde rätt till ledighet i samband med uttag av föräldrapenning. Föräldraförsäkringen 6

7 7 är tänkt att fungera som ett stöd för alla föräldrar för att de ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Föräldrapenning betalas ut till föräldrar under sammanlagt 480 dagar per barn. Mer information om föräldraförsäkringen hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Handel Vetlanda Handel är Vetlandas centrumförening som jobbar för att Vetlanda ska ha en levande stadskärna med Höglandets mest attraktiva handel. För mer information kontakta handelsutvecklare Anna Jacobsson, tel och se Hygienlokaler Du som planerar att börja med någon form av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmäla det i förväg till miljö- och byggförvaltningen. Det kan även krävas bygglov och det är samma förvaltning som ansvarar för de frågorna. Det gäller t.ex. fotvård, tatuering, akupunktur, diatermi, håltagning (piercing). För mer info se vetlanda.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-avgifter/hygienverksamhet. Kartor och ritningar Är du i behov av kartor eller ritningar? Tekniska kontoret ansvarar för kommunens mätningsoch kartverksamhet, tfn Ritningar över befintliga byggnader i kommunen finns hos Miljö- och byggförvaltningen, tfn Kommunal upphandling Inköpsavdelningen på kommunledningskontoret sköter kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Mer information får du på Vetlanda kommuns hemsida: och tfn Landsbygdsfrågor För landsbygdsfrågor kontakta kommunkansliet, Peter Lundgren, tfn Företagsstöd och projektstöd ingår i det Landsbygdsprogrammet. För information om Företagsstöd se under rubriken Bidrag. Lantbruk Lantbruk kan behöva söka tillstånd. För mer information kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Se även Livsmedelshantering Alla livsmedelsföretag måste registreras hos miljö- och byggförvaltningen innan verksamheten startas. Animalieanläggningar (t.ex. mejerier, styckanläggningar, slakterier) godkänner Livsmedelsverket. En verksamhet får påbörjas två veckor efter att registreringen har kommit till miljö- och byggförvaltningen eller efter att miljö- och byggförvaltningen har registrerat verksamheten. En handläggningsavgift tas ut i samband med registreringen och varje år betalar företaget en avgift för offentlig kontroll. Ska anläggningen godkännas tas en avgift ut för prövningen. Avgiften är lika stor som den årliga kontrollavgiften. För mer information kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn och se Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under "Starta och driva livsmedelsföretag"

8 8 Lokaler Nuvab ansvarar för information om lediga lokaler i Vetlanda kommun. För information se eller tfn /93. För information om Vetlanda kommuns lokaler kontakta Tekniska kontoret, tfn Läkemedelsförsäljning Den som vill börja sälja receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla verksamheten till Läkemedelsverket, under Apotek & Handel. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en årlig avgift för detta. Mark Tekniska kontoret ansvarar för markfrågor, trafikplanering, användning av allmänplats (t ex parkmark), parkeringsfrågor samt bidrag till enskilda vägar. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Marknadsföring Marknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag och om att behålla de du redan har. Det handlar inte bara om reklam utan också om att bygga relationer, hitta lösningar på kundens problem och om hur du och ditt företag uppfattas. För dig som just har startat eget eller är på väg att göra det är marknadsföring viktigt. Kunderna kommer inte av sig självt. Som nyföretagare har man sällan råd med stora annonseller pr-kampanjer. Det finns ändå mycket du kan göra med relativt små resurser och eget arbete. En av nycklarna till att bli framgångsrik i din marknadsföring och försäljning är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut med information om just din produkt eller dina tjänster. Hur du gör det på bästa sätt skiljer sig från bransch till bransch och mellan olika målgrupper. På hittar du råd om marknadsföring. Marksanering Vetab, Vetlanda Energi och Teknik AB, har det kommunala huvudmannaskapet för marksaneringar. Telefon: , webb: Miljöfrågor Miljö- och byggförvaltningen hjälper dig med miljöfrågor, tfn Se även Vetlanda kommuns hemsida Nyföretagande Se Starta företag. Näringslivsutveckling Nuvab hjälper dig i frågor som rör näringslivsutveckling, tfn /93. Se även Nätavgifter Vetab distribuerar el inom nätområdet i de centrala delarna av kommunen. Uppgifter om elnätavgifter och annat om el finns på webbplatsen. Telefon: , webb: Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd söker du på Tekniska kontoret, tfn

9 Personal och rekrytering Arbetsförmedlingen tillhandahåller råd och tips för arbetsgivaren, tfn För mer information se Planfrågor Tekniska kontoret har huvudansvaret för den fysiska planeringen. För mer information kontakta Tekniska kontoret, tfn Pressmeddelande Skriv pressmedelande för att lyfta fram dina nyheter. 1. Använd loggan. Företagets logga är symbolen för varumärket. Använd den i pressmeddelandet, både i sidhuvudet och i mejlet. 2. Datera tydligt. Var noga med att datumet för utskicket syns tydligt. Placera det direkt under loggan. Tänk på att ett pressmeddelande är en färskvara. 3. Gör en rubrik med sting. En bra rubrik är kort, slagkraftig och lyfter tydligt fram nyheten. Ta ut svängarna men på högst en rad. 4. Sammanfatta först. Börja med en ingress som kortfattat beskriver nyheten, högst en handfull rader. 5. Skriv nyhetsmässigt. Få fram huvudbudskapet först. Krydda med ett par korta och åskådliga citat från vd eller annan nyckelperson. 6. Var noga med kontaktuppgifter. Det ska vara lätt för media att kontakta den som uttalat sig eller en annan nyckelperson för att få mer information. 7. Erbjud gratis bilder. Lägg in en länk där media kan ladda ner högupplösta foton på talespersonerna utan kostnad. 8. Presentera verksamheten. Berätta om företagets verksamhet men kort. Fyra, fem rader inte mer. 9. Erbjud ensamrätt. Att först erbjuda nyheten till en utvald reporter eller redaktion kan vara ett bra sätt att få ut budskapet. Media älskar ensamrätt. 10. Använd mejl. Skicka alltid pressmeddelanden via mejl. Använd rubriken i ämnesraden och klistra in texten i mejlet. 11. Uppdatera sändlistor. Utvärdera sändlistor kontinuerligt för att se till att de alltid är aktuella. Kanske ska bloggare, politiker och andra opinionsbildare finnas med? 12. Glöm inte webben. Lägg alla pressmeddelanden på företagets webbsida. 13. Var tillgängliga. Kontaktpersonerna i pressmeddelandet måste vara tillgängliga för att kunna svara på frågor så snart det skickats ut. 14. Förbered svar. Fundera igenom tänkbara frågor och förbered svar, inte minst om ni misstänker att det kan komma kritiska frågor. 15. Gör lokala vinklar. Anpassa pressmeddelanden efter lokala medier. Ta med ortnamn i rubriken det ökar chansen att nyheten publiceras Projekt Har du projektidéer som rör näringslivsfrågor kontakta Nuvab, tfn eller eller Vetlanda kommun, tfn Punktskatter På Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö). finns information om våra punktskatter (t.ex. reklamskatt, energiskatt och koldioxidskatt). Alla punktskatter handläggs på Särskilda skattekontoret i Ludvika. Har du frågor om dessa går det bra att ringa Rehabilitering Som arbetsgivare är du ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om du blir sjuka. Du ska tillsammans med den anställde utreda behovet av rehabilitering och se till att de rehabiliteringsåtgärder som behövs sätts igång. 9

10 10 Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk i mer än fyra veckor i följd på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen själv begär det. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida Har du frågor kan du ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. För samtliga vårdcentraler i Vetlanda och VC Landsbro finns en rehabiliteringssamordnare. Uppdraget är att driva samverkan kring sjukskrivningsprocessen och optimera samordning så att tidiga insatser kommer den sjukskrivne till del för att hjälpa var och en att återgå till arbete. Syftet är att ge den enskilde och arbetsgivaren en tidig kontakt inom primärvården, för att initiera samarbetet i rehabiliteringen. Målet är att den medicinska rehabiliteringen ska stödja och samordnas med den sjukskrivnes arbetslivsrehabilitering. Vid behov kontakta rehabiliteringssamordnaren på Vetlanda Vårdcentrum tfn Renhållning Vetlanda Energi & Teknik ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall och ger aktuell information om taxor och sopsortering. Telefon: , webb: Sjukdom/sjukpenning m m Anställda som är sjuka Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den anställdes rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden. Vid kortare anställningstid än en månad måste den anställde, för att ha rätt till sjuklön, ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 kalenderdagar innan sjukdomsfallet inträffat. Du har möjlighet att göra sjukanmälan av dina anställda direkt på Internet eller med hjälp av filöverföring till Försäkringskassan. Vill du veta mer gå in på Har du frågor kan är du välkommen att ringa Försäkringskassan tfn eller besöka Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Du kan också ringa till Kundcenter för arbetsgivare Förebygga sjukfrånvaro Det är viktigt att du som arbetsgivare främjar dina medarbetares hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad produktivitet. Att agera tidigt för att därigenom förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt. På Försäkringskassans hemsida finns bl.a. råd om hur man i förebygger sjukfrånvaro. Har du frågor - ring Försäkringskassan tfn eller besök Försäkringskassans kundtjänst på Vitalagatan 7B i Vetlanda. Skattefrågor Skatteverket ordnar regelbundet informationsträffar i olika skattefrågor, t.ex. speciella momsregler, träffar för nya företagare och träffar för arbetsgivare. På Skatteverkets hemsida, (under rubriken kontakta oss), kan du se när dessa informationsträffar är på gång. På hemsidan kan du också själv hitta information om skatter och folkbokföring. Under rubriken för dig som är / företagare finns matnyttig information för företagare samlad. På Skatteverkets hemsida kan du också ladda ner eller beställa hem blanketter och broschyrer.

11 Skyltar, flaggor, markiser, galler För information om utformning och uppsättning av skyltar, trottoarpratare, flaggor, markiser, galler, etc. kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tfn Sociala avgifter Med socialavgifter menas i första hand arbetsgivaravgifter och egenavgifter. De sociala avgifterna finansierar bl.a. allmän sjuk- och föräldraförsäkring och ålderspension. Som egen företagare betalar du i regel själv in dina socialavgifter i form av egenavgifter. Mer information om socialavgifter kan du få på Skatteverkets hemsida (sökord A-Ö) eller genom att ringa Skatteverkets upplysning på tfn Starta företag Kostnadsfri och konfidentiell rådgivning ges av AnnKatrin Karlberg, Vetlanda NyföretagarCentrum, tfn , På finns information för dig som vill starta företag. Är du arbetslös och har tänkt starta eget företag kan du kontakta Arbetsförmedlingen för att undersöka om du kan få stöd till start av egen näringsverksamhet. Det är Arbetsförmedlingen som ger rätten till stödet. Stödet motsvarar din ersättning från Arbetslöshetskassan. Kontakta Arbetsförmedlingen, tfn för mer information, se även hemsidan Tillstånd Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Se Tillsyn. Tillsyn Avgifter enligt miljöbalken tas ut för tillstånd, anmälningar och tillsyn. Tillsynsavgiften är årlig för vissa verksamheter. De som inte har årlig avgift debiteras en avgift per handläggningstillfälle. Miljöbalken handlar inte bara om industriell verksamhet utan också om hotell, pensionat, skolor, daghem, gym, solarier m.m. För mer information se hemsidan eller kontakta miljö- och byggförvaltningen, tfn Tobaksförsäljning Den som vill börja sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett och information kan beställas från miljö- och byggförvaltningen, tfn , se även Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över försäljningen och tar ut en registreringsavgift samt årlig avgift för detta. Tomt Se Mark. Torghandel och mattält Torghandelsplatser på torget i Vetlanda tillhandahålls av Tekniska kontoret, tfn Trafikärenden Tekniska kontoret handlägger bl.a. gatuavstängningar, tfn Tullfrågor Vetlanda Nyföretagarcentrum är servicemäklare för Tullverket, tfn

12 12 Turism För information om turism kontakta Vetlanda Turistbyrå, tfn Upphandling Fr o m den 1 september 2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. Vetlanda kommun har på sin hemsida uppgifter om aktuella pågående upphandlingar. Här kan man även anmäla sig för att prenumerera på kommande upphandlingar. Vatten och avlopp I varje tätort finns ett ledningsnät för dricksvatten och avlopp. Har Ni fastighet i en tätort och har frågor om vatten och avlopp kontakta Vetab. Telefon: , webb: För fastigheter utanför en tätort, med en egen anläggning, ställs frågorna till Miljö- och Byggförvaltningen, tel Vattenprover/laboratorium Vetab Laboratorium är ackrediterat för miljö-, avlopps- och dricksvattenanalyser och utför utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag. Telefon , Värmeanslutning Se Fjärrvärme. Återvinning Vetab ansvarar för omhändertagande av avfall och svarar på frågor om detta. Telefon: , webb:

Vart skall jag vända mig?

Vart skall jag vända mig? Vart skall jag vända mig? Guide för dig som är företagare 14-01-29 1 Innehåll Sid Aktivitetsstöd, bidrag till start av företag... 2 Anslutningsavgifter för VA... 2 Arbetsgivaravgifter... 2 Avfall... 2

Läs mer

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare Hitta rätt i Håbo kommn Gide för företagare HITTA RÄTT I HÅBO KOMMUN / GUIDE FÖR FÖRETAGARE Alkoholtillstånd Ansltning till kommnalt vatten och avlopp (VA) Se rbrikerna tillstånd och regler samt tillsyn.

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Helen Holmström Tillväxt & Utveckling 0456-822 152 helen.holmstrom@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Cecilia Barlow Tillväxt & utveckling 0456-822 309 cecilia.barlow@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders Green

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Tips och råd om du vill starta eget

Tips och råd om du vill starta eget Tips och råd om du vill starta eget Uppdaterad april 2011 STARTA EGEN VERKSAMHET Några korta tips och råd 1. Formulering av en idé Innan du startar företag är det viktigt att ha en vision en affärsidé

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Innehåll Affärsplanen 3 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Dina förutsättningar 7 Ditt företag i siffror

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer