EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV"

Transkript

1 EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

2 VILKEN INNEHÅLL Styrelseordförande... s. 4 VD... s. 6 Upphandlare... s. 8 ÄR NYTTAN MED HBV? Distriktsansvarig...s. 9 Medlemmar... s. 10 Leverantörer... s. 12 Hyresgäster... s år med HBV... s. 16 Årsredovisning... s. 17 Med en stor variation av medlemmar, leverantörer och andra intressenter har HBV en rad olika roller. Som inköpsorganisation handlar HBV upp ramavtal för varor och tjänster som medlemsföretagen kan dra nytta av. Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemmar och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens boende. För att tillgodose allas behov krävs ett stort mått av lyhördhet. HBV verkar därför för en tätare dialog med medlemmar och leverantörer. Allt för att i förlängningen förstärka nyttan för hyresgästen. Välkommen att läsa mer om nyttan HBV gör på olika sätt. Förvaltningsberättelse... s. 18 Resultat och ställning... s. 20 Balansräkning... s. 21 Kassaflödesanalys...s. 23 Noter till resultatoch balansräkning...s. 24 Idé, form och produktion: nkel kommunikation ab. Fotografer: Lisa Björner, Peppe Ericsson m.fl. Repro och tryck: Sandvikens Tryckeri AB. 2 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

3 Pelle Björklund, VD för Svenska Bostäder, styrelseordförande HBV: TILLSAMMANS HAR VI KRAFTEN ATT PÅVERKA Genom HBV får medlemsföretagen tillgång till en stor och mycket kompetent inköpsorganisation. Ett erbjudande som ger möjligheten till en kostnadseffektiv förvaltning, oavsett om man är ett stort eller litet bostadsbolag. Kraft förutsätter samarbete Den gemensamma styrkan som finns hos HBV bygger på kunskaper och erfarenheter från både HBV och HBVs alla medlemmar och leverantörer. Tillsammans blir vi en kraft att räkna med. En kraft som förutsätter ett samarbete. Det är svårt att som enskild medlem påverka, men tillsammans kan vi ställa krav och granska produkter så att leverantörerna kan utveckla och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Tillväxt trots finanskris I skuggan av finanskrisen har både HBV och HBVs medlemmar klarat sig förhållandevis bra. Det är mycket glädjande att se att omsättningen ökar när det gäller våra produkter och tjänster. Det visar att vi gör en stor och uppskattad nytta för både våra medlemmar och leverantörer. Under 2009 har vi bland annat aktivt studerat utlandshandel och tittat närmare på olika prisnivåer i andra länder. Här är det främst den kinesiska marknaden som vi ser stora möjligheter med. Ett antal olika initiativ har tagits från HBVs håll för att se hur vi kan utnyttja prisbilden för våra medlemmars räkning. Trygghet en prioriterad fråga I dagens samhälle känner sig många otrygga. När vi frågar våra boende är trygghet den fråga som de allra flesta prioriterar högst. Här gäller det för våra fastighetsförvaltare att tänka i trygghetstermer på olika sätt. Det kan gälla allt från säkerhetsdörrar och larm till den fysiska miljön, både ute och inomhus. Det kan t ex röra sig om vandringen till bostaden från buss eller T-bana, bevakning eller miljö i tvättstugor och källare. Vi måste alla bidra till att utforma en miljö som skapar trygghet och säkerhet. Nya möjligheter och krav HBVs starka roll gör att vi kan möta våra medlemmars krav. Vi arbetar mycket med både kunskapsförmedling och att tillhandahålla resurser och lösningar på nya sätt. Utvecklingen har gått ifrån att man som medlem köpte in tvättmaskiner och torktumlare till att i dag beställa hela trygghetskoncept som förutom maskiner även innefattar tvättstugebokning via internet och automatisk portionering av tvättmedel. Här kommer givetvis även miljöaspekten in. I framtiden kommer våra medlemmar och bostadsbolagens hyresgäster att kräva både tvättmedelsdosering och automatisk och klimatsmart kontroll av mängden varmvatten. 4 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

4 Åsa Sundqvist Olsson, VD HBV: VI FINNS TILL FÖR ATT VÅRA MEDLEMMAR VILL ATT VI SKA FINNAS HBV bygger på en frivillig samverkan där våra medlemmar ska kunna dra nytta av våra gemensamma ramavtal. Avtal som är skapade utifrån en stor variation av medlemmar och en stor variation i deras behov. Kraften som vi tillsammans skapar gör att vi kan påverka framtidens produkter och boende. Nya behov och önskemål Under 2009 har vi arbetat för att utveckla våra band till medlemmar och leverantörer. Vi har bland annat haft fokus på att involvera medlemmar och leverantörer mer och räkna in deras kunskap, kompetens, krav och behovsanalyser i vår produktgrupps arbete. Vårt uppdrag att arbeta för medlemmarnas nytta ska i framtiden få en ännu bättre förankring i marknadens behov, önskemål och krav. Ett exempel är behovet av varor och tjänster inför renoveringen av Miljonprogrammet. Här gäller det att vara lyhörd och både hitta och paketera produkter som passar medlemmarnas och brukarnas nya behov och önskemål. Konsulter och produktgrupp HBVs verksamhet växer och våra avtal används av allt fler. Vår konsultavdelning har vuxit under de senaste åren och vi har nu 6 entreprenadupphandlare med stor kompetensmässig bredd som hjälper medlemmar med upphandlingar inom de flesta av fastighetsförvaltningens områden. Vår produktgrupp som består av representanter från våra medlemsföretag träffas flera gånger per år. En rad tester har genomförts, allt för att förbättra sortimentet och hitta nya produkter. Genom åren har allt från kylskåp och tvättmaskiner till skåpluckor och bokningssystem testats. Som en av de största leverantörerna till medlemsföretagen är vår uppgift att skapa förutsättningar för ökad kvalitet och tryggare leveranser. Nya och gamla elavtal P g a svårigheter att ställa tillräckliga säkerheter till NordPool såldes samtliga HBVs prissäkringskontrakt, via Bergen Energi, i februari Detta medförde att många kunder sade upp avtalet och valde en annan elhandelslösning. För de som fortsätter att handla el via HBV finns, förutom avtal med Bergen Energi, även avtal med Energiförsäljning Sverige och Telge Kraft. Centralt för oss är att utveckla avtal som medlemmarna ska kunna känna sig trygga och nöjda med. I slutänden är det den enskilde hyresgästen som verkligen ska ha nytta av HBVs verksamhet i form av tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Det är den enskilde hyresgästen som i slutändan ska ha verklig nytta av HBVs verksamhet. 6 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

5 Rickard Andersson, upphandlare HBV: ALLA MEDLEMMAR SKA FÅ LIKA BRA VILLKOR Vår uppgift är att förenkla upphandlingsarbetet och pressa prisbilden. En upphandling tar mer tid och kräver mer kompetens än vad många tror. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis och veta både sina skyldigheter och rättigheter. Vilken är nyttan med LOU? LOU innebär i stort att det bästa anbudet ska få leverera. Men för att avgöra vilket som är det bästa anbudet krävs både kunskap och erfarenhet och att man följer lagen noga. LOU har nu infört en rangordning av leverantörer för att få en ökad konkurrens. En konkurrens som ska leda till att fler leverantörer vill erbjuda ännu bättre produkter och tjänster till ännu bättre priser. För HBVs del innebär det ännu bättre avtal för sina medlemmar. Varför ska man anlita HBV? HBVs huvuduppgift är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att ge dem bra service i upphandlingsfrågor. HBV har ca 140 avtal upphandlade enligt LOU som medlemmarna kan handla på. De stora volymer som handlas upp innebär att HBV får bra villkor. Tack vare sin storlek har HBV också möjlighet att ställa krav gentemot leverantören vad det gäller miljö, produktutveckling etc. Större nytta i dag än tidigare HBVs erfarenhet av att upphandla varor och tjänster gör att vi följt utvecklingen inom området länge. LOU har förändrats många gånger och blivit mer och mer detaljstyrt. Prövningarna blir hårdare. Leverantörerna är också mer medvetna än tidigare om sina olika rättigheter. Här har kunskapen vuxit, vilket gör att det ställs större krav i dag på den som ska upphandla än tidigare. Det här gör att HBV har fått en ännu större betydelse i dag och är viktigare än någonsin för sina medlemmar. Upphandlingskonsultens roll Som konsult åtar sig HBV att genomföra upphandling av renoveringsentreprenader (fönster, tak m m) och årsentreprenader (måleri, städ, lås m m). När riksomfattande avtal saknas, kan HBV även arbeta som konsult och genomföra lokala ramavtalsupphandlingar. Genom att vi dagligen gör upphandlingar av olika slag är våra upphandlare ständigt uppdaterade. Våra konsulter fungerar även som rådgivare med hjälp av HBVs stora erfarenhetsbank från mer än 50 års upphandlande. Vi kan ta hand om hela upphandlingen eller delar av den. Vårt jobb är att hela tiden bevaka medlemmarnas områden och intressen, säger Rickard Andersson. Benny Engström, distriktsansvarig HBV: ROT ETT KONKRET EXEMPEL PÅ SAMVERKAN OCH SAMARBETEN Vi kan ta hand om hela upphandlingsprocessen eller bara delar av den. Stora renoveringsbehov Många av HBVs medlemmar står inför stora renoveringsbehov. När Miljonprogrammet utformades var massproduktion den princip som gjorde att det var ekonomiskt lönsamt att bygga en stor mängd bostäder på kort tid. Just denna princip kan också få positiva effekter när det gäller renoveringar och stambyten i Miljonprogrammet. För många av de bostäder som byggdes för år sedan har tiden nu kommit för viktiga renoveringar, inte minst när det gäller VVS-systemen. I dag saknas avtal på detta område. Det är här HBV kommer in i bilden. Vad är ett ROT-paket? För att förenkla för våra medlemmar vid omfattande renoveringar har HBV under 2009 arbetat med att ta fram strukturen för ett nytt avtalsområde med så kallade ROT-paket. Paketen innehåller avtal på material och tjänster och är tänkta både att förenkla arbetet vid upphandling, säkerställa rätt materialval och pressa prisbilden. Hur går det till i praktiken? Tanken är att HBVs ROT- paket ska samla alla de delar som behöver ingå i en ROT-entreprenad. Något som kan vara svårt att upphandla för den enskilde medlemmen eftersom det vanligtvis rör sig om många olika leverantörer. ROT-paketen ska t.ex. omfatta relining av rörledningar i badrum samt våtrumskassetter. Vi har ännu inte satt några gränser för vad som paketen ska omfatta, även om vi främst inriktar oss på badrum. Paketet kan till exempel innehålla allt från kakel, klinker och porslin till fönster och kökssnickerier, berättar Benny Engström. 8 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

6 Armada Bostäder AB är det allmännyttiga fastighetsbolaget i Österåkers kommun med ca 1400 lägenheter. Lise-Lotte Billborn, förvaltare, Armada Bostäder AB, HBV-medlem: HOS HBV FÅR MAN MYCKET BRA SERVICE ÄVEN OM MAN ÄR EN LITEN MEDLEM AB Bostaden i Umeå hyr ut studentlägenheter, hyreslägenheter och kommersiella lokaler i Umeå kommun. Folke Parkle, ansvarig för nyproduktion, AB Bostaden i Umeå, HBV-medlem: VÅRA KVARTERSVÄRDAR HANDLAR I PRINCIP ALLT GENOM HBV-AVTAL Vi har använt oss av HBV avtal sedan slutet av 1990-talet. Inom AB Bostaden tillkommer nya bostäder varje år. Det gör att vi ständigt behöver köpa produkter och genom HBV blir det otroligt smidigt och kostnadseffektivt. Avtalen har gett oss en struktur för upphandling som förenklar inköp av produkter av olika slag till verkligt fördelaktiga priser. Det gäller även för inköp och kompletteringar vid renoveringar av olika slag. I dag köper vi i stort sett alla vitvaror för nyproduktion genom HBV-avtal, både i volym och styckevis. Genom LOU är allt upphandlat och klart. Det underlättar verkligen för oss. Volymerna gör att HBV kan förhandla fram väldigt bra priser. Väsentligt lägre än många andra aktörer kan på marknaden. HBVs produktgrupp Jag har suttit med i HBVs produktgrupp sedan slutet av 1990-talet. Det är en mycket kvalificerad grupp som tar ut produkter för olika tester samtidigt som vi ställer frågor till leverantörerna. Produktgruppens uppgift är att ställa krav på leverantörerna så att produkter förbättras och nya tas fram utifrån hyresgästernas krav och behov. Kvartersvärdarna spar tid En grupp hos oss som verkligen uppskattar HBVs avtal är våra kvartersvärdar. De har ett eget fastighetsbestånd på ca 300 lägenheter. Genom avtalen kan de köpa sina förvaltningsprodukter och få leverans redan nästa dag. Här sparar vi mycket tid och pengar och våra kvartersvärdar kan jobba rationellt och få mer tid för sina kunder. I dag handlar våra kvartersvärdar i princip allt genom HBV-avtal, säger Folke Parkle. HBV erbjuder mycket till sina medlemmar. Många mindre medlemmar saknar egen kompetens för upphandlingar. Här kan HBVs konsulter som följer förändringarna i LOU och andra lagar och regler hjälpa sina medlemmar med allt som berör upphandlingsprocessen. Fördelen med att vara en mindre medlem är att jag har en helhetssyn på alla våra inköp. I dag handlar vi så mycket vi kan genom HBV och vi blir alltid väl omhändertagna. Vi har en mycket bra och kontinuerlig kontakt med HBV och deras upphandlare. Förutom bra och personlig upphandlingshjälp får vi också ny kunskap och nya kontakter via HBVs mässor och stämmor. Stor hjälp vid upphandlingar För oss som mindre medlem är det oftast kunskapen vid upphandlingar som är stötestenen. HBV har en verkligt bra avdelning för upphandlingar. Själva har vi inte tillräckligt stor kunskap och det skulle ta otroligt mycket tid att göra dessa själva. Vi använder oss ofta av de ramavtal som HBV har gjort för samtliga medlemsföretag. Blir vi kontaktade av någon leverantör förhör vi oss alltid om de har ramavtal med HBV, finns avtal kan vi känna oss trygga vid inköp. Leverantörer har stora fördelar av att ramavtalen finns då de lättare når allmännyttiga bolag. Långa och många ramavtal HBV har länge hjälpt oss med upphandling av årsavtal för entreprenörer och konsulttjänster. I dag har vi många olika ramavtal som HBV upphandlat åt oss för exempelvis mark, teknisk drift, måleri och renhållning. Ofta skrivs avtalen på tre år med förlängning. Vi har även avtal med ett antal konsulter för ventilations-, arkitekt- och rörmokeritjänster. Genom HBV får vi både snabb upphandlingshjälp och entreprenader som fungerar jättebra. Materialförsörjning vid årsentreprenader När det gäller vitvaror och elmaterial har Armada ett trepartsavtal med HBV om materialförsörjning vid årsentreprenader. Det innebär att vår driftentreprenör Svefab köper hem vitvaror från HBVs ramavtal och sedan fakturerar oss. Den här typen av avtalsform är både praktisk och säkerställer ett bra pris, säger Lise-Lotte Billborn. 10 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

7 Miele med huvudkontor i Tyskland är Europas största familjeföretag i vitvarubranschen, grundat Berth Nordin, försäljningschef, Miele AB, HBV-leverantör: ÄR MAN NUMMER ETT FÅR MAN VARA ÖDMJUK För oss betyder HBV-avtalen en stark plattform till ett stort antal gemensamma kunder. Vi har en tät kontakt med HBVs distriktsansvariga som informerar sina medlemmar om olika leverantörer, vilket skapar bra och långsiktiga kundrelationer. HBV har en viktig roll både för medlemmar och för leverantörer. Medlemmarna får hjälp med upphandlingar som kan vara både svåra att genomföra på ett korrekt sätt och kräver resurser som man som ett mindre bostadsbolag inte har. Medlemmarna får även flera olika alternativ och kan jämföra på ett bra sätt. Som leverantör når man ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån. Miele har haft avtal med HBV i mer än tio år och för oss är det främst tvättstugeutrustning som vi säljer genom HBV-avtalen. 90 % av produkterna är tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar och maskiner för mopptvätt. Rangordningen Inom vårt segment är vi rangordnade som nummer ett bland HBVs leverantörer. Det innebär att medlemmarna i första hand ska köpa sina varor genom oss. Men att vara nummer ett innebär också att man måste vara ödmjuk. Det är fantastiskt roligt för oss att ha den här positionen hos HBVs medlemmar. LIB Luck & Inredningsbolaget AB säljer allt från måttanpassade köksluckor till hela kök med montering. Pierre Enbert, VD, LIB Luck & Inredningsbolaget AB, HBV-leverantör: UTVECKLANDE FÖR DEN LILLA LEVERANTÖREN Minimässorna är viktiga för oss HBVs minimässor är något som vi uppskattar mycket. Hit kommer de flesta av HBVs medlemmar och vi som leverantörer har möjlighet att presentera våra produkter i personliga möten och samtal. Opartiska tester För HBVs medlemmar är det förstås viktigt att kunna jämföra olika alternativ, men det kan vara svårt att som enskild medlem göra jämförelser. HBV initierar därför även produkttester som medlemmarna har stor nytta av. Vi som leverantörer får hjälp att jämföra våra produkter med andra leverantörers och trovärdigheten i testresultaten är oerhört stor. Bland annat har HBV genomfört ett test av förbrukningsvärden av tvättmaskiner för vår bransch, säger Berth Nordin. Vi har omfattats av HBVs ramavtal sedan Det är oerhört viktigt för oss eftersom större delen av vår försäljning i dag går till allmännyttan via ramavtalet. Vår ambition är att arbeta uteslutande med kommunala bostadsbolag och vara väldigt duktiga på den marknaden. Tid är en bristvara Har ni ett HBV-avtal? Det är ofta den första frågan vi får som leverantör. När vi då svarar ja är det en enorm fördel för oss. Med ett HBV-avtal är det som att få tillgång till en öppen marknad. Fältet ligger öppet för försäljning till hela allmännyttan, både till de riktigt stora aktörerna och till de mindre. Eftersom upphandlingen redan är gjord, kan kunderna handla direkt från oss. Tid är i dag en bristvara för förvaltare. Därför är det enkelt för bolagen att handla direkt via ett färdigt och tryggt avtal. Bra bollplank HBV är ett riktigt bra bollplank både när det gäller frågor och funderingar kring upphandlingar och resonemang kring olika bostadsbolag, men också kring frågor om exempelvis material, leveranser och utvecklingsfrågor. Det är lätt att ringa till dem och man känner sig alltid välkommen. HBV är också väldigt tydliga, klara och raka i sina svar. Oavsett om det gäller ris eller ros. Det känns att de är måna om sina leverantörer på ett bra sätt. HBV som mötesplats HBV ordnar olika möten och mässor som är bra arenor och tillfällen att knyta nya kontakter. Vi har på dessa träffar mött många nya kontakter som håller på att bli kunder och andra som är på väg att utvecklas till affärsmässiga samarbeten. Träffarna har varit bra för oss på flera sätt. Utvecklande affärsrelation Hade vi inte haft tillgång till hela den här marknaden, hade vi nog inte kunnat utveckla och förbättra våra produkter på samma sätt. HBV ställer hårda krav på sina leverantörer som gör att vi ständigt försöker att bli bättre. Både miljömässigt och tekniskt. För oss innebär att vara leverantör till HBV att vi har en affärsmässig och långsiktig relation som utvecklar oss som företag, berättar Pierre Enbert. 12 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

8 EFFEKTEN AV HBVs ARBETE: Det känns tryggare nu när gångvägen till tunnelbanan är bra upplyst. Ewa, 34 år När vi fick nya fönster märktes det direkt på elräkningen. Sven, 43 år Vår skateboardramp är i världsklass! Andreas, 9 år Min nya spis stänger av sig själv om jag glömmer. Alice, 76 år Det ska bli skönt att kunna boka tvättiden uppifrån lägenheten med hjälp av datorn. Thomas, 38 år 14 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

9 57 ÅR MED HBV HBV bildas den 3 april. De två första medlemsföretagen blir AB Stockholmshem och Norrköpings Stads Stiftelse Hyresbostäder. HBV omsätter nio miljoner kronor och har 6 anställda. HBV har nu 11 medlemmar och omsätter 19 miljoner kronor. Oljekrisen kommer och en dyster byggkonjunktur drabbar även HBV. Medlemsantalet närmar sig nu 50 och HBV flyttar till sin nuvarande adress Svandammsvägen i Midsommarkransen i södra Stockholm. HBVs produktgrupp bildas. AB Härnösandshus blir HBVs hundrade medlem. Omsättningen uppgår nu till 132 miljoner kronor. HBV börjar marknadsföra tjänster inom entreprenad- och förupphandlingar. Växjöhem blir HBVs 200:e medlem. HBV startar sina produkttester. Genom åren har allt från kylskåp och skåpluckor till bokningssystem testats. LOU träder i kraft. HBVs upphandlingsrutin uppfyller lagens krav. Elmarknaden släpps fri. HBV har 23 anställda och inköpen uppgår till 711 miljoner kronor. HBV börjar anordna sina populära minimässor över landet. HBV har nu 299 medlemmar och fem upphandlare arbetar med lokala entreprenadupphandlingar. HBV omsätter nu miljoner kronor. Varuinköp svarar för miljoner kronor. Nu erbjuder HBV mer än 140 olika ramavtal till drygt 300 medlemmar som i sin tur förvaltar ca lägenheter. ÅRSREDOVISNING Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens femtiosjunde verksamhetsår. 16 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Fyra nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 308 (304). Styrelsen utgjordes per Pelle Björklund, ordf Åsa Hedenberg, vice ordf Fredrik Hjort Anders Sandberg Jonas Hansson Ulrika Jardfelt Bror Andersson Suppleanter Kenneth Söderman Fredrik Törnqvist Ann-Sofi Tapani Lars-Olov Eriksson Benny Engström Ordinarie revisorer Björn Ohlsson Ulf Dohnhammar Suppleanter Jan-Erik Söderhielm Lennart Ejenäs Verkställande direktör Åsa Sundqvist Olsson AB Svenska Bostäder Uppsalahem AB Eslövs Bostads AB Lulebo AB AB Helsingborgshem SABO Personalrepresentant (Unionen) Bostadsstiftelsen Platen Bostads AB Mimer AB Bostaden i Umeå AB Stora Tunabyggen Personalrepresentant (Unionen) Ernst & Young AB AB Väsbyhem Ernst & Young AB Strängnäs Bostads AB Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 sammanträden. Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. 5-års översikt Antal medlemmar Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 40,4 36,0 45,2 42,9 48,6 Återbäring i % 2,2 2,2 3,0 3,5 4,9 Balansomslutning, mkr 825,1 944,0 723,6 581,8 448,6 Soliditet i % 6,9 5,5 6,7 7,5 9,2 Medeltal anställda Soliditet definieras som eget kapital/balansomslutning. Elkraftshandel Det elkraftshandelsavtal som började gälla 2005 har fram till 2009 utökats från cirka 50 GWh till cirka 1400 GWh. Drygt 160 medlemmar/kommuner (kunder) har varit anslutna till avtalet som inneburit att HBV har handlat el och bedrivit finansiell krafthandel för kunders räkning genom mäklaren Bergen Energi. Förvaltningen som även omfattat finansiella terminer har bedrivits diskretionärt av Bergen Energi. Bergen Energi sålde i slutet av februari 2009 samtliga innehavda terminer avsedda för prissäkring under hänvisning till att HBV saknade förmåga att ställa tillräckliga säkerheter till NordPool för innehavda positioner. Försäljningen av dessa kontrakt avseende framtida elleveranser till de elhandlande kunder medförde att vid denna tidpunkt befintliga förluster i portföljen realiserades. Förlusten eller det s.k. finansiella resultatet i anledning av den handel som förevarit har under hösten fakturerats ut till de respektive kunder som lämnat avtalet och inte heller överfört detta till ny leverantör. Fördelningen av resultatet har baserat sig på kundernas relativa volymandel av portföljen. Ett fåtal kunder har bestritt betalningsskyldighet för det finansiella resultatet och det finns därför fordringar hänförliga till elkrafthandelsavtalet som ännu inte slutligen har reglerats. I enskilt fall har medlem till och med riktat ett rättsligt anspråk mot HBV avseende påstått liden skada. Det är styrelsens uppfattning, baserat på de avtalsförhållanden som gällt för elhandeln, att dessa fordringar utgör giltiga krav och att betalning för dessa kommer att erhållas. Merparten av kunderna på elhandelsavtalet har sagt upp avtalet och valt annan elhandelslösning. Under hösten har på medlemmarnas önskemål, alternativa elhandelsavtal med annorlunda upplägg upphandlats. Externa kostnader för att hantera följderna av ovanstående i form av konsult- och advokatskostnader har belastat resultatet. Kort information om verksamheten Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till Mkr (2 395 Mkr). Av omsättningen avsåg Mkr (1 311 Mkr) varuförsäljning och 959 Mkr (1 084 Mkr) energi (elkraft, olja, gas). Konsultgruppen har för enskilda medlemsföretags räkning genomfört 111 (104) upphandlingar. Under året har HBV tillsammans med ett flertal medlemsföretag och Svenska Exportrådet genomfört ett flertal besök i Kina. Syftet har varit att undersöka möjligheten att hitta samma eller likartade produkter direkt från producenten som medlemmarna handlar idag via HBVs avtal. HBV ska enligt sin miljöpolicy vara en god miljörådgivare. Krav ska ställas på leverantörerna att ta fram mer miljöinriktade produkter. HBV genomförde i maj framgångsrikt en uppföljande revision enligt ISO 14001:2004. I november tillträdde Åsa Sundqvist Olsson som verkställande direktör på HBV. Åsa kommer närmast från arbetet som inköpsdirektör på Luftfartsverket. Under året har HBV fått fyra nya medlemsföretag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning - Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (SEK) fördelas så att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att till reservfonden avsätts att i ny räkning överföres Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2010 förräntas med 2/3 av referensräntan. 18 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

11 RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Resultaträkning Belopp i kkr not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar 4, Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt BALANSRÄKNING Belopp i kkr not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skatt på årets resultat Årets resultat Omsättningsfördelning 2009 Omsättning Miljoner kronor Övrigt 5,5 % Förnödenheter 19 % Gas och olja 2 % Elkraft 40 % Markvårdsmaskiner 0,6 % Park- och lekutrustning 1,4 % 500 Energi Skåpluckor 6 % Varor Tvätt 5 % Vitvaror 20,5 % 20 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

12 BALANSRÄKNING Belopp i kkr not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 16 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Återbäring Procent KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Tillkommande poster: Avskrivningar Rearesultat vid försäljning av inventarier Utbetald återbäring Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Ökning insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

13 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (Belopp i kkr där ej annat anges). Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Föreningen har betydande fordringar och skulder i EUR som balanserar, varför riskexponeringen är försumbar. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras kassa, bank samt kortfristiga placeringar som inom 3 månader kan omvandlas till kassamedel. Not 1 Nettoomsättningens fördelning Mkr Nettoomsättning per produktgrupp Vitvaror Tvättutrustningar VVS-/El-/Järnvaror Elkraft, olja, gas Snickerier Övrigt Summa Nettoomsättning fördelat på distrikt Sydvästra Östra Mellan Norra Stockholm Summa Not 2 Personal Antal anställda Varav män i Antal procent anställda Varav män i procent Fördelning i antal, styrelse Män 5 5 Kvinnor 2 2 Summa 7 7 VD och företagsledning Män 4 4 Kvinnor 0 0 Summa 4 4 Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, i % Män 1,0 0,6 Kvinnor 4,9 1,8 Totalt 2,9 1,2 Ålderskategori 50 år och äldre 1,3 1,5 Ålderskategori år 4,2 0,9 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0,0 0,0 Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar (3 090)* (1 646)* *) Av föreningens pensionskostnader avser 326 ( 207) gruppen styrelsen och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. VD har sex månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. För styrelse och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag. Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelseledamöter och övriga anställda. Styrelse, VD Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Föreningen har haft betydligt högre kostnader i år p g a VD-byte. Revisionsarvode har utgått till Ernst & Young AB med 304 (318). Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Övrigt arvode till Ernst & Young AB har utgått med 626 tkr (-). Not 4 Avskrivningar Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år. Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 5 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Räntor kortfristiga placeringar Återföring nedskrivning kortfr fordringar Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på återbäringsmedel Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa Not 6 Återbäring Återbäringen uppgår till 2,2 procent (2,2 procent) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, gas och olja, till föreningens medlemmar. Not 7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Andelar i dotterföretag Kapitalandel i procent Rösträttsandel i procent HBV Försäljnings AB Organisationsnummer: Säte: Stockholm Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolaget varit vilande under räkenskapsåret. Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga poster Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupen intäkt elkraft Prissäkringar elkraft Terminshandel elkraft Upplupen leverantörsbonus Avräkning provisioner elhandel Upplupen ränteintäkt Övriga poster Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Antal andelar Reservfond Anskaffnvärde Marknadsvärde Bokfört värde Bokfört värde Värdepappersfonder Värdepapper Summa kortfristiga placeringar De kortfristiga placeringarna är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. De kortfristiga placeringarna är pantsatta för bankgarantier om 29,7 Mkr. Not 12 Kassa, bank HBV köper och säljer elterminer via den nordiska elhandelsbörsen NordPool. För detta kräver NordPool säkerhet i form av likvida medel. Säkerhetskravet varierar beroende av förändringar av elpriser på spotmarknaden. Per balansdagen uppgick de för NordPools räkning spärrade likvida medlen till ( ) kkr. Beviljad checkkredit på företagskontot uppgår till ( ) kkr. Not 13 Förändring av eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Inbetalt insatskapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Inbetalda depositioner för elkraft Specifikation av förfallotider på långfristiga skulder. Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år Fritt eget kapital Totalt Skulder som förfaller senare än 5 år Skuld till dotterbolag Innestående återbäringsmedel Depositioner för elkraft Summa Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder inkl soc avgifter Upplupna räntor För återredovisning av förupphandling Kundbonus Upplupna kostnader elkraftshandel Övriga poster Summa Not 16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Likvida medel och obligationer Ansvarsförbindelser Fastigo Ansvarsbelopp HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

14 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Husbyggnadsvaror HBV Förening upa Org.nr Stockholm den 4 mars 2010 Pelle Björklund Åsa Hedenberg Fredrik Hjort Ordförande Vice ordförande Anders Sandberg Jonas Hansson Ulrika Jardfelt Bror Andersson Åsa Sundqvist Olsson Personalrepresentant Verkställande direktör Vår revisionsberättelse som avviker från standardutformningen har lämnats den 22 mars 2010 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Husbyggnadsvaror HBV Förening upa för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar Det följande är en särskild upplysning som inte har påverkat vårt uttalande ovan. Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger fordringar vilka är förfallna men oreglerade. Vår sammantagna bedömning är att dessa fordringar inte är av avgörande betydelse för föreningens fortsatta drift eller årsredovisningen som helhet. Stockholm den 22 mars 2010 Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar 26 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

15 nkel.se Husbyggnadsvaror HBV Förening Box 42059, Stockholm Besöksadress: Svandammsvägen 24 Midsommarkransen Telefon: E-post: 28 HBV ÅRSREDOVISNING 2009

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer