EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV"

Transkript

1 EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

2 VILKEN INNEHÅLL Styrelseordförande... s. 4 VD... s. 6 Upphandlare... s. 8 ÄR NYTTAN MED HBV? Distriktsansvarig...s. 9 Medlemmar... s. 10 Leverantörer... s. 12 Hyresgäster... s år med HBV... s. 16 Årsredovisning... s. 17 Med en stor variation av medlemmar, leverantörer och andra intressenter har HBV en rad olika roller. Som inköpsorganisation handlar HBV upp ramavtal för varor och tjänster som medlemsföretagen kan dra nytta av. Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemmar och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens boende. För att tillgodose allas behov krävs ett stort mått av lyhördhet. HBV verkar därför för en tätare dialog med medlemmar och leverantörer. Allt för att i förlängningen förstärka nyttan för hyresgästen. Välkommen att läsa mer om nyttan HBV gör på olika sätt. Förvaltningsberättelse... s. 18 Resultat och ställning... s. 20 Balansräkning... s. 21 Kassaflödesanalys...s. 23 Noter till resultatoch balansräkning...s. 24 Idé, form och produktion: nkel kommunikation ab. Fotografer: Lisa Björner, Peppe Ericsson m.fl. Repro och tryck: Sandvikens Tryckeri AB. 2 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

3 Pelle Björklund, VD för Svenska Bostäder, styrelseordförande HBV: TILLSAMMANS HAR VI KRAFTEN ATT PÅVERKA Genom HBV får medlemsföretagen tillgång till en stor och mycket kompetent inköpsorganisation. Ett erbjudande som ger möjligheten till en kostnadseffektiv förvaltning, oavsett om man är ett stort eller litet bostadsbolag. Kraft förutsätter samarbete Den gemensamma styrkan som finns hos HBV bygger på kunskaper och erfarenheter från både HBV och HBVs alla medlemmar och leverantörer. Tillsammans blir vi en kraft att räkna med. En kraft som förutsätter ett samarbete. Det är svårt att som enskild medlem påverka, men tillsammans kan vi ställa krav och granska produkter så att leverantörerna kan utveckla och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Tillväxt trots finanskris I skuggan av finanskrisen har både HBV och HBVs medlemmar klarat sig förhållandevis bra. Det är mycket glädjande att se att omsättningen ökar när det gäller våra produkter och tjänster. Det visar att vi gör en stor och uppskattad nytta för både våra medlemmar och leverantörer. Under 2009 har vi bland annat aktivt studerat utlandshandel och tittat närmare på olika prisnivåer i andra länder. Här är det främst den kinesiska marknaden som vi ser stora möjligheter med. Ett antal olika initiativ har tagits från HBVs håll för att se hur vi kan utnyttja prisbilden för våra medlemmars räkning. Trygghet en prioriterad fråga I dagens samhälle känner sig många otrygga. När vi frågar våra boende är trygghet den fråga som de allra flesta prioriterar högst. Här gäller det för våra fastighetsförvaltare att tänka i trygghetstermer på olika sätt. Det kan gälla allt från säkerhetsdörrar och larm till den fysiska miljön, både ute och inomhus. Det kan t ex röra sig om vandringen till bostaden från buss eller T-bana, bevakning eller miljö i tvättstugor och källare. Vi måste alla bidra till att utforma en miljö som skapar trygghet och säkerhet. Nya möjligheter och krav HBVs starka roll gör att vi kan möta våra medlemmars krav. Vi arbetar mycket med både kunskapsförmedling och att tillhandahålla resurser och lösningar på nya sätt. Utvecklingen har gått ifrån att man som medlem köpte in tvättmaskiner och torktumlare till att i dag beställa hela trygghetskoncept som förutom maskiner även innefattar tvättstugebokning via internet och automatisk portionering av tvättmedel. Här kommer givetvis även miljöaspekten in. I framtiden kommer våra medlemmar och bostadsbolagens hyresgäster att kräva både tvättmedelsdosering och automatisk och klimatsmart kontroll av mängden varmvatten. 4 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

4 Åsa Sundqvist Olsson, VD HBV: VI FINNS TILL FÖR ATT VÅRA MEDLEMMAR VILL ATT VI SKA FINNAS HBV bygger på en frivillig samverkan där våra medlemmar ska kunna dra nytta av våra gemensamma ramavtal. Avtal som är skapade utifrån en stor variation av medlemmar och en stor variation i deras behov. Kraften som vi tillsammans skapar gör att vi kan påverka framtidens produkter och boende. Nya behov och önskemål Under 2009 har vi arbetat för att utveckla våra band till medlemmar och leverantörer. Vi har bland annat haft fokus på att involvera medlemmar och leverantörer mer och räkna in deras kunskap, kompetens, krav och behovsanalyser i vår produktgrupps arbete. Vårt uppdrag att arbeta för medlemmarnas nytta ska i framtiden få en ännu bättre förankring i marknadens behov, önskemål och krav. Ett exempel är behovet av varor och tjänster inför renoveringen av Miljonprogrammet. Här gäller det att vara lyhörd och både hitta och paketera produkter som passar medlemmarnas och brukarnas nya behov och önskemål. Konsulter och produktgrupp HBVs verksamhet växer och våra avtal används av allt fler. Vår konsultavdelning har vuxit under de senaste åren och vi har nu 6 entreprenadupphandlare med stor kompetensmässig bredd som hjälper medlemmar med upphandlingar inom de flesta av fastighetsförvaltningens områden. Vår produktgrupp som består av representanter från våra medlemsföretag träffas flera gånger per år. En rad tester har genomförts, allt för att förbättra sortimentet och hitta nya produkter. Genom åren har allt från kylskåp och tvättmaskiner till skåpluckor och bokningssystem testats. Som en av de största leverantörerna till medlemsföretagen är vår uppgift att skapa förutsättningar för ökad kvalitet och tryggare leveranser. Nya och gamla elavtal P g a svårigheter att ställa tillräckliga säkerheter till NordPool såldes samtliga HBVs prissäkringskontrakt, via Bergen Energi, i februari Detta medförde att många kunder sade upp avtalet och valde en annan elhandelslösning. För de som fortsätter att handla el via HBV finns, förutom avtal med Bergen Energi, även avtal med Energiförsäljning Sverige och Telge Kraft. Centralt för oss är att utveckla avtal som medlemmarna ska kunna känna sig trygga och nöjda med. I slutänden är det den enskilde hyresgästen som verkligen ska ha nytta av HBVs verksamhet i form av tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Det är den enskilde hyresgästen som i slutändan ska ha verklig nytta av HBVs verksamhet. 6 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

5 Rickard Andersson, upphandlare HBV: ALLA MEDLEMMAR SKA FÅ LIKA BRA VILLKOR Vår uppgift är att förenkla upphandlingsarbetet och pressa prisbilden. En upphandling tar mer tid och kräver mer kompetens än vad många tror. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis och veta både sina skyldigheter och rättigheter. Vilken är nyttan med LOU? LOU innebär i stort att det bästa anbudet ska få leverera. Men för att avgöra vilket som är det bästa anbudet krävs både kunskap och erfarenhet och att man följer lagen noga. LOU har nu infört en rangordning av leverantörer för att få en ökad konkurrens. En konkurrens som ska leda till att fler leverantörer vill erbjuda ännu bättre produkter och tjänster till ännu bättre priser. För HBVs del innebär det ännu bättre avtal för sina medlemmar. Varför ska man anlita HBV? HBVs huvuduppgift är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att ge dem bra service i upphandlingsfrågor. HBV har ca 140 avtal upphandlade enligt LOU som medlemmarna kan handla på. De stora volymer som handlas upp innebär att HBV får bra villkor. Tack vare sin storlek har HBV också möjlighet att ställa krav gentemot leverantören vad det gäller miljö, produktutveckling etc. Större nytta i dag än tidigare HBVs erfarenhet av att upphandla varor och tjänster gör att vi följt utvecklingen inom området länge. LOU har förändrats många gånger och blivit mer och mer detaljstyrt. Prövningarna blir hårdare. Leverantörerna är också mer medvetna än tidigare om sina olika rättigheter. Här har kunskapen vuxit, vilket gör att det ställs större krav i dag på den som ska upphandla än tidigare. Det här gör att HBV har fått en ännu större betydelse i dag och är viktigare än någonsin för sina medlemmar. Upphandlingskonsultens roll Som konsult åtar sig HBV att genomföra upphandling av renoveringsentreprenader (fönster, tak m m) och årsentreprenader (måleri, städ, lås m m). När riksomfattande avtal saknas, kan HBV även arbeta som konsult och genomföra lokala ramavtalsupphandlingar. Genom att vi dagligen gör upphandlingar av olika slag är våra upphandlare ständigt uppdaterade. Våra konsulter fungerar även som rådgivare med hjälp av HBVs stora erfarenhetsbank från mer än 50 års upphandlande. Vi kan ta hand om hela upphandlingen eller delar av den. Vårt jobb är att hela tiden bevaka medlemmarnas områden och intressen, säger Rickard Andersson. Benny Engström, distriktsansvarig HBV: ROT ETT KONKRET EXEMPEL PÅ SAMVERKAN OCH SAMARBETEN Vi kan ta hand om hela upphandlingsprocessen eller bara delar av den. Stora renoveringsbehov Många av HBVs medlemmar står inför stora renoveringsbehov. När Miljonprogrammet utformades var massproduktion den princip som gjorde att det var ekonomiskt lönsamt att bygga en stor mängd bostäder på kort tid. Just denna princip kan också få positiva effekter när det gäller renoveringar och stambyten i Miljonprogrammet. För många av de bostäder som byggdes för år sedan har tiden nu kommit för viktiga renoveringar, inte minst när det gäller VVS-systemen. I dag saknas avtal på detta område. Det är här HBV kommer in i bilden. Vad är ett ROT-paket? För att förenkla för våra medlemmar vid omfattande renoveringar har HBV under 2009 arbetat med att ta fram strukturen för ett nytt avtalsområde med så kallade ROT-paket. Paketen innehåller avtal på material och tjänster och är tänkta både att förenkla arbetet vid upphandling, säkerställa rätt materialval och pressa prisbilden. Hur går det till i praktiken? Tanken är att HBVs ROT- paket ska samla alla de delar som behöver ingå i en ROT-entreprenad. Något som kan vara svårt att upphandla för den enskilde medlemmen eftersom det vanligtvis rör sig om många olika leverantörer. ROT-paketen ska t.ex. omfatta relining av rörledningar i badrum samt våtrumskassetter. Vi har ännu inte satt några gränser för vad som paketen ska omfatta, även om vi främst inriktar oss på badrum. Paketet kan till exempel innehålla allt från kakel, klinker och porslin till fönster och kökssnickerier, berättar Benny Engström. 8 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

6 Armada Bostäder AB är det allmännyttiga fastighetsbolaget i Österåkers kommun med ca 1400 lägenheter. Lise-Lotte Billborn, förvaltare, Armada Bostäder AB, HBV-medlem: HOS HBV FÅR MAN MYCKET BRA SERVICE ÄVEN OM MAN ÄR EN LITEN MEDLEM AB Bostaden i Umeå hyr ut studentlägenheter, hyreslägenheter och kommersiella lokaler i Umeå kommun. Folke Parkle, ansvarig för nyproduktion, AB Bostaden i Umeå, HBV-medlem: VÅRA KVARTERSVÄRDAR HANDLAR I PRINCIP ALLT GENOM HBV-AVTAL Vi har använt oss av HBV avtal sedan slutet av 1990-talet. Inom AB Bostaden tillkommer nya bostäder varje år. Det gör att vi ständigt behöver köpa produkter och genom HBV blir det otroligt smidigt och kostnadseffektivt. Avtalen har gett oss en struktur för upphandling som förenklar inköp av produkter av olika slag till verkligt fördelaktiga priser. Det gäller även för inköp och kompletteringar vid renoveringar av olika slag. I dag köper vi i stort sett alla vitvaror för nyproduktion genom HBV-avtal, både i volym och styckevis. Genom LOU är allt upphandlat och klart. Det underlättar verkligen för oss. Volymerna gör att HBV kan förhandla fram väldigt bra priser. Väsentligt lägre än många andra aktörer kan på marknaden. HBVs produktgrupp Jag har suttit med i HBVs produktgrupp sedan slutet av 1990-talet. Det är en mycket kvalificerad grupp som tar ut produkter för olika tester samtidigt som vi ställer frågor till leverantörerna. Produktgruppens uppgift är att ställa krav på leverantörerna så att produkter förbättras och nya tas fram utifrån hyresgästernas krav och behov. Kvartersvärdarna spar tid En grupp hos oss som verkligen uppskattar HBVs avtal är våra kvartersvärdar. De har ett eget fastighetsbestånd på ca 300 lägenheter. Genom avtalen kan de köpa sina förvaltningsprodukter och få leverans redan nästa dag. Här sparar vi mycket tid och pengar och våra kvartersvärdar kan jobba rationellt och få mer tid för sina kunder. I dag handlar våra kvartersvärdar i princip allt genom HBV-avtal, säger Folke Parkle. HBV erbjuder mycket till sina medlemmar. Många mindre medlemmar saknar egen kompetens för upphandlingar. Här kan HBVs konsulter som följer förändringarna i LOU och andra lagar och regler hjälpa sina medlemmar med allt som berör upphandlingsprocessen. Fördelen med att vara en mindre medlem är att jag har en helhetssyn på alla våra inköp. I dag handlar vi så mycket vi kan genom HBV och vi blir alltid väl omhändertagna. Vi har en mycket bra och kontinuerlig kontakt med HBV och deras upphandlare. Förutom bra och personlig upphandlingshjälp får vi också ny kunskap och nya kontakter via HBVs mässor och stämmor. Stor hjälp vid upphandlingar För oss som mindre medlem är det oftast kunskapen vid upphandlingar som är stötestenen. HBV har en verkligt bra avdelning för upphandlingar. Själva har vi inte tillräckligt stor kunskap och det skulle ta otroligt mycket tid att göra dessa själva. Vi använder oss ofta av de ramavtal som HBV har gjort för samtliga medlemsföretag. Blir vi kontaktade av någon leverantör förhör vi oss alltid om de har ramavtal med HBV, finns avtal kan vi känna oss trygga vid inköp. Leverantörer har stora fördelar av att ramavtalen finns då de lättare når allmännyttiga bolag. Långa och många ramavtal HBV har länge hjälpt oss med upphandling av årsavtal för entreprenörer och konsulttjänster. I dag har vi många olika ramavtal som HBV upphandlat åt oss för exempelvis mark, teknisk drift, måleri och renhållning. Ofta skrivs avtalen på tre år med förlängning. Vi har även avtal med ett antal konsulter för ventilations-, arkitekt- och rörmokeritjänster. Genom HBV får vi både snabb upphandlingshjälp och entreprenader som fungerar jättebra. Materialförsörjning vid årsentreprenader När det gäller vitvaror och elmaterial har Armada ett trepartsavtal med HBV om materialförsörjning vid årsentreprenader. Det innebär att vår driftentreprenör Svefab köper hem vitvaror från HBVs ramavtal och sedan fakturerar oss. Den här typen av avtalsform är både praktisk och säkerställer ett bra pris, säger Lise-Lotte Billborn. 10 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

7 Miele med huvudkontor i Tyskland är Europas största familjeföretag i vitvarubranschen, grundat Berth Nordin, försäljningschef, Miele AB, HBV-leverantör: ÄR MAN NUMMER ETT FÅR MAN VARA ÖDMJUK För oss betyder HBV-avtalen en stark plattform till ett stort antal gemensamma kunder. Vi har en tät kontakt med HBVs distriktsansvariga som informerar sina medlemmar om olika leverantörer, vilket skapar bra och långsiktiga kundrelationer. HBV har en viktig roll både för medlemmar och för leverantörer. Medlemmarna får hjälp med upphandlingar som kan vara både svåra att genomföra på ett korrekt sätt och kräver resurser som man som ett mindre bostadsbolag inte har. Medlemmarna får även flera olika alternativ och kan jämföra på ett bra sätt. Som leverantör når man ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån. Miele har haft avtal med HBV i mer än tio år och för oss är det främst tvättstugeutrustning som vi säljer genom HBV-avtalen. 90 % av produkterna är tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar och maskiner för mopptvätt. Rangordningen Inom vårt segment är vi rangordnade som nummer ett bland HBVs leverantörer. Det innebär att medlemmarna i första hand ska köpa sina varor genom oss. Men att vara nummer ett innebär också att man måste vara ödmjuk. Det är fantastiskt roligt för oss att ha den här positionen hos HBVs medlemmar. LIB Luck & Inredningsbolaget AB säljer allt från måttanpassade köksluckor till hela kök med montering. Pierre Enbert, VD, LIB Luck & Inredningsbolaget AB, HBV-leverantör: UTVECKLANDE FÖR DEN LILLA LEVERANTÖREN Minimässorna är viktiga för oss HBVs minimässor är något som vi uppskattar mycket. Hit kommer de flesta av HBVs medlemmar och vi som leverantörer har möjlighet att presentera våra produkter i personliga möten och samtal. Opartiska tester För HBVs medlemmar är det förstås viktigt att kunna jämföra olika alternativ, men det kan vara svårt att som enskild medlem göra jämförelser. HBV initierar därför även produkttester som medlemmarna har stor nytta av. Vi som leverantörer får hjälp att jämföra våra produkter med andra leverantörers och trovärdigheten i testresultaten är oerhört stor. Bland annat har HBV genomfört ett test av förbrukningsvärden av tvättmaskiner för vår bransch, säger Berth Nordin. Vi har omfattats av HBVs ramavtal sedan Det är oerhört viktigt för oss eftersom större delen av vår försäljning i dag går till allmännyttan via ramavtalet. Vår ambition är att arbeta uteslutande med kommunala bostadsbolag och vara väldigt duktiga på den marknaden. Tid är en bristvara Har ni ett HBV-avtal? Det är ofta den första frågan vi får som leverantör. När vi då svarar ja är det en enorm fördel för oss. Med ett HBV-avtal är det som att få tillgång till en öppen marknad. Fältet ligger öppet för försäljning till hela allmännyttan, både till de riktigt stora aktörerna och till de mindre. Eftersom upphandlingen redan är gjord, kan kunderna handla direkt från oss. Tid är i dag en bristvara för förvaltare. Därför är det enkelt för bolagen att handla direkt via ett färdigt och tryggt avtal. Bra bollplank HBV är ett riktigt bra bollplank både när det gäller frågor och funderingar kring upphandlingar och resonemang kring olika bostadsbolag, men också kring frågor om exempelvis material, leveranser och utvecklingsfrågor. Det är lätt att ringa till dem och man känner sig alltid välkommen. HBV är också väldigt tydliga, klara och raka i sina svar. Oavsett om det gäller ris eller ros. Det känns att de är måna om sina leverantörer på ett bra sätt. HBV som mötesplats HBV ordnar olika möten och mässor som är bra arenor och tillfällen att knyta nya kontakter. Vi har på dessa träffar mött många nya kontakter som håller på att bli kunder och andra som är på väg att utvecklas till affärsmässiga samarbeten. Träffarna har varit bra för oss på flera sätt. Utvecklande affärsrelation Hade vi inte haft tillgång till hela den här marknaden, hade vi nog inte kunnat utveckla och förbättra våra produkter på samma sätt. HBV ställer hårda krav på sina leverantörer som gör att vi ständigt försöker att bli bättre. Både miljömässigt och tekniskt. För oss innebär att vara leverantör till HBV att vi har en affärsmässig och långsiktig relation som utvecklar oss som företag, berättar Pierre Enbert. 12 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

8 EFFEKTEN AV HBVs ARBETE: Det känns tryggare nu när gångvägen till tunnelbanan är bra upplyst. Ewa, 34 år När vi fick nya fönster märktes det direkt på elräkningen. Sven, 43 år Vår skateboardramp är i världsklass! Andreas, 9 år Min nya spis stänger av sig själv om jag glömmer. Alice, 76 år Det ska bli skönt att kunna boka tvättiden uppifrån lägenheten med hjälp av datorn. Thomas, 38 år 14 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

9 57 ÅR MED HBV HBV bildas den 3 april. De två första medlemsföretagen blir AB Stockholmshem och Norrköpings Stads Stiftelse Hyresbostäder. HBV omsätter nio miljoner kronor och har 6 anställda. HBV har nu 11 medlemmar och omsätter 19 miljoner kronor. Oljekrisen kommer och en dyster byggkonjunktur drabbar även HBV. Medlemsantalet närmar sig nu 50 och HBV flyttar till sin nuvarande adress Svandammsvägen i Midsommarkransen i södra Stockholm. HBVs produktgrupp bildas. AB Härnösandshus blir HBVs hundrade medlem. Omsättningen uppgår nu till 132 miljoner kronor. HBV börjar marknadsföra tjänster inom entreprenad- och förupphandlingar. Växjöhem blir HBVs 200:e medlem. HBV startar sina produkttester. Genom åren har allt från kylskåp och skåpluckor till bokningssystem testats. LOU träder i kraft. HBVs upphandlingsrutin uppfyller lagens krav. Elmarknaden släpps fri. HBV har 23 anställda och inköpen uppgår till 711 miljoner kronor. HBV börjar anordna sina populära minimässor över landet. HBV har nu 299 medlemmar och fem upphandlare arbetar med lokala entreprenadupphandlingar. HBV omsätter nu miljoner kronor. Varuinköp svarar för miljoner kronor. Nu erbjuder HBV mer än 140 olika ramavtal till drygt 300 medlemmar som i sin tur förvaltar ca lägenheter. ÅRSREDOVISNING Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens femtiosjunde verksamhetsår. 16 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Fyra nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 308 (304). Styrelsen utgjordes per Pelle Björklund, ordf Åsa Hedenberg, vice ordf Fredrik Hjort Anders Sandberg Jonas Hansson Ulrika Jardfelt Bror Andersson Suppleanter Kenneth Söderman Fredrik Törnqvist Ann-Sofi Tapani Lars-Olov Eriksson Benny Engström Ordinarie revisorer Björn Ohlsson Ulf Dohnhammar Suppleanter Jan-Erik Söderhielm Lennart Ejenäs Verkställande direktör Åsa Sundqvist Olsson AB Svenska Bostäder Uppsalahem AB Eslövs Bostads AB Lulebo AB AB Helsingborgshem SABO Personalrepresentant (Unionen) Bostadsstiftelsen Platen Bostads AB Mimer AB Bostaden i Umeå AB Stora Tunabyggen Personalrepresentant (Unionen) Ernst & Young AB AB Väsbyhem Ernst & Young AB Strängnäs Bostads AB Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 sammanträden. Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. 5-års översikt Antal medlemmar Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 40,4 36,0 45,2 42,9 48,6 Återbäring i % 2,2 2,2 3,0 3,5 4,9 Balansomslutning, mkr 825,1 944,0 723,6 581,8 448,6 Soliditet i % 6,9 5,5 6,7 7,5 9,2 Medeltal anställda Soliditet definieras som eget kapital/balansomslutning. Elkraftshandel Det elkraftshandelsavtal som började gälla 2005 har fram till 2009 utökats från cirka 50 GWh till cirka 1400 GWh. Drygt 160 medlemmar/kommuner (kunder) har varit anslutna till avtalet som inneburit att HBV har handlat el och bedrivit finansiell krafthandel för kunders räkning genom mäklaren Bergen Energi. Förvaltningen som även omfattat finansiella terminer har bedrivits diskretionärt av Bergen Energi. Bergen Energi sålde i slutet av februari 2009 samtliga innehavda terminer avsedda för prissäkring under hänvisning till att HBV saknade förmåga att ställa tillräckliga säkerheter till NordPool för innehavda positioner. Försäljningen av dessa kontrakt avseende framtida elleveranser till de elhandlande kunder medförde att vid denna tidpunkt befintliga förluster i portföljen realiserades. Förlusten eller det s.k. finansiella resultatet i anledning av den handel som förevarit har under hösten fakturerats ut till de respektive kunder som lämnat avtalet och inte heller överfört detta till ny leverantör. Fördelningen av resultatet har baserat sig på kundernas relativa volymandel av portföljen. Ett fåtal kunder har bestritt betalningsskyldighet för det finansiella resultatet och det finns därför fordringar hänförliga till elkrafthandelsavtalet som ännu inte slutligen har reglerats. I enskilt fall har medlem till och med riktat ett rättsligt anspråk mot HBV avseende påstått liden skada. Det är styrelsens uppfattning, baserat på de avtalsförhållanden som gällt för elhandeln, att dessa fordringar utgör giltiga krav och att betalning för dessa kommer att erhållas. Merparten av kunderna på elhandelsavtalet har sagt upp avtalet och valt annan elhandelslösning. Under hösten har på medlemmarnas önskemål, alternativa elhandelsavtal med annorlunda upplägg upphandlats. Externa kostnader för att hantera följderna av ovanstående i form av konsult- och advokatskostnader har belastat resultatet. Kort information om verksamheten Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till Mkr (2 395 Mkr). Av omsättningen avsåg Mkr (1 311 Mkr) varuförsäljning och 959 Mkr (1 084 Mkr) energi (elkraft, olja, gas). Konsultgruppen har för enskilda medlemsföretags räkning genomfört 111 (104) upphandlingar. Under året har HBV tillsammans med ett flertal medlemsföretag och Svenska Exportrådet genomfört ett flertal besök i Kina. Syftet har varit att undersöka möjligheten att hitta samma eller likartade produkter direkt från producenten som medlemmarna handlar idag via HBVs avtal. HBV ska enligt sin miljöpolicy vara en god miljörådgivare. Krav ska ställas på leverantörerna att ta fram mer miljöinriktade produkter. HBV genomförde i maj framgångsrikt en uppföljande revision enligt ISO 14001:2004. I november tillträdde Åsa Sundqvist Olsson som verkställande direktör på HBV. Åsa kommer närmast från arbetet som inköpsdirektör på Luftfartsverket. Under året har HBV fått fyra nya medlemsföretag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning - Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (SEK) fördelas så att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att till reservfonden avsätts att i ny räkning överföres Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2010 förräntas med 2/3 av referensräntan. 18 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

11 RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Resultaträkning Belopp i kkr not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar 4, Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt BALANSRÄKNING Belopp i kkr not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skatt på årets resultat Årets resultat Omsättningsfördelning 2009 Omsättning Miljoner kronor Övrigt 5,5 % Förnödenheter 19 % Gas och olja 2 % Elkraft 40 % Markvårdsmaskiner 0,6 % Park- och lekutrustning 1,4 % 500 Energi Skåpluckor 6 % Varor Tvätt 5 % Vitvaror 20,5 % 20 HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

12 BALANSRÄKNING Belopp i kkr not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 16 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Återbäring Procent KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Tillkommande poster: Avskrivningar Rearesultat vid försäljning av inventarier Utbetald återbäring Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Ökning insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut HBV ÅRSREDOVISNING 2009 HBV ÅRSREDOVISNING

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer