VECKOBREV Vecka 26. ST/Sekretariatet Margareta Bäck Nordén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV Vecka 26. ST/Sekretariatet Margareta Bäck Nordén 2011-07-01"

Transkript

1 ST/Sekretariatet Margareta Bäck Nordén VECKOBREV Vecka 26 Verksamhetsdagar hösten 2011 Inbjudan till höstens verksamhetsdagar har skickats ut. De rikstäckande avdelningarna inbjuds till två tillfällen: september, alternativ 4-5 oktober. De lokala avdelningarna bjuds in till den 6 oktober (eftermiddag/kväll). Ny myndighet Havs- och vattenmyndigheten, HaV, öppnades den 1 juli. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta. STs ordförande för avdelningen ST inom HaV är Stig Thörnqvist Avtal 2010 AgV har skickat Affärsverksavtalet (Ava) och Allmänt löne- och förmånsavtal (Alfa) till tryckeriet. I väntan på de tryckta versionerna kan avtalen laddas ner som pdf-filer på st.org Stor brist på ingenjörer Ingenjörssamfundet (ISF) bekräftar den bild om stor ingenjörsbrist i Sverige som bland annat ST informerat om tidigare. Bara inom statliga myndigheter, bolag och universitet beräknas minst ingenjörer behöva anställas inom de närmaste fem åren. ISFs pressmeddelande om detta finns att läsa på st.org Chefer hårt pressade med jobbsamtal vid ledighet TCO arbetar med en omfattande stressbarometer som ska presenteras i höst. Syftet är att få en bra bild av vad tjänstemannagrupperna upplever för stress och vilket stöd de får i arbetslivet. Ett av de preliminära resultaten visar att var tredje tillfrågad som är medlem i ett TCOförbund blir kontaktad av sitt jobb under helger och semestrar för jobbrelaterade frågor. Det visar att jobbet för många tjänstemän fortsätter trots att man exempelvis har semester, säger Eva Nordmark, TCOs ordförande. Vi vet att kraven är höga och pressen ökar i arbetslivet, men vi vet inte om människor kan vara utsatta för hård press och samtidigt klara att vara arbetsför till minst 65 år. Över hälften av de tillfrågade som var medlemmar i ett TCO-förbund uppgav att det ibland var svårt att koppla bort tankar på jobbet vid ledighet. Motsvarande siffra inom utbildningsområdet var så hög som 7 av 10. Pressmeddelande TCO 1 juli Olika karenstider för medlemskap i TCO-förbunden Fyra av TCO-förbunden har en karens för nya medlemmar innan de har rätt till förhandlingshjälp. Resterande förbund har gjort en annan bedömning. 1

2 Nyblivna medlemmar i Fackförbundet FTF måste vänta sex månader för att få förhandlingshjälp.unionen, SYMF och Finansförbundet har en karenstid på tre månader. /TCO-tidningen Facket tar fighten om ingångslöner Det är bäddat för en ideologisk strid om ingångslönerna i höstens avtalsrörelse för industrin och tjänsteföretagen. - Frys ingångslönerna i tio år, föreslog arbetsgivarorganisationen Almega i maj. De organiserar en stor del av de personalintensiva tjänsteföretagen där lönerna utgör en tung kostnad. Arbetsgivarna har länge önskat slopa ingångslönerna eller lägstlönerna, som är benämningen i de privata tjänstemännens avtal. En frysning skulle i princip sudda ut nyttan av ingångslöner på några års sikt. LO-förbundet Handels har visat vad frysta ingångslöner skulle ha lett till om åtgärden genomförts för tio år sedan. Då skulle ungdomar idag kunna anställas i butiksarbete för drygt kronor i månaden. Lika hårda motståndare som Handels är tjänstemannaförbundet Unionen till en sådan förändring som Almega föreslår. Unionen vill inte stryka inslaget i avtalen, trots att nästan inga medlemmar ligger på ingångslönerna och inte mer än 5 procent av deras medlemmar tjänar under kronor i månaden. Vi vill inte öppna för en avtalslös situation där Sverige blir en marknad för organiserad lönedumpning, säger K G Hjort, vice förhandlingschef på Unionen. /TCO-Tidningen De nordiska facken rasar mot Världsfacket Detta sedan generalsekreterare Sharan Burrow utan förvarning petat Nordens fackliga representanter ur ILOs styrelse. - Beslutet är fullständigt oacceptabelt. Så skrev de nordiska facken i ett gemensamt brev den 4 juni till Sharan Burrow efter att hon utan förvarning och konsultationer i en snabb och sluten process plockat bort Nordens ledamot, norska Trine Lise Sundnes från ILOs högsta organ. Trine Lise Sundnes petades ner till en plats som ersättare. I och med petningen av Trine Lise Sundnes förlorar det fackliga Europa även sin enda kvinnliga representant. Sharan Burrow har i ett mycket ångerfullt brev beklagat och närmast ursäktat sitt agerande och lovat att Norden ska få tillbaka sin plats så fort det är möjligt. /TCO-tidningen Saco-S träffar medlemmar Under hösten reser Saco-S ut och träffar medlemmar och presumtiva medlemmar på 22 olika orter (19 september till 10 november). Medlemmarna får veta mer om Saco-S och Saco-S idéer samt hur de kan påverka sin löneutveckling, sin arbetstid, sina semesterdagar och sin pension. /Nyhetsbrev från Saco 2

3 Fyra miljoner kronor till e-förvaltningsprojekt E-delegationen har tilldelats fyra miljoner kronor för att genomföra förstudier inom e- förvaltningsområdet. Syftet med förstudierna är att hitta förvaltningsgemensamma lösningar som förenklar vardagen för företag och privatpersoner. Förstudierna genomförs under 2011 och leds av delegationens myndigheter. E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet med representanter från 16 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den 1 juli utsåg IT- och regionminister Anna-Karin Hatt generaldirektör Annika Bränström, Bolagsverket, till ny ordförande för E-delegationen. Hon tillträder posten den 1 augusti. /Pressmeddelande Näringsdepartementet 30 juni och 1 juli Stärkt satsning på ungdomar Den 1 juli ändrades reglerna för arbetslösa ungdomar så att de direkt vid ingången i jobb- och utvecklingsgarantin kan ta del av särskilt anställningsstöd, som är ett stöd som lämnas till arbetsgivare som anställer en person som varit utan arbete under en längre tid. Enligt tidigare regler ska en ungdom vara 15 månader i Jobbgarantin för ungdomar och därefter i jobb- och utvecklingsgarantin i 6 månader innan det kan bli aktuellt att anvisas särskilt anställningsstöd. Med de nya reglerna kan ungdomar anvisas särskilt anställningsstöd från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin. /Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet 30 juni Verksamhetsberättelse 2010 för företag med statlig ägande Regeringen förvaltar 60 hel- och delägda företag som under 2010 omsatte 373,0 (352,7) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 55,6 (34,7)miljarder kronor. Utdelningarna uppgick till 38,5 miljarder kronor. De statligt ägda företagen värderas tillsammans till cirka 600 (620 föregående år) miljarder kronor. Regeringens ambition är att minska det statliga ägandet av företag och i februari sålde regeringen 6,3 procent av aktierna i Nordea till ett värde av cirka 19 miljarder kronor, vilket är främsta förklaringen till det lägre sammanlagda värdet för de statligt ägda företagen. Andelen kvinnor i de statligt ägda företagens styrelser uppgår till 49 procent i de helägda statliga företagen, att jämföra med börsbolagens 24 procent. Andelen kvinnor som styrelseordföranden ökar och uppgår nu till 37 procent jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 34 procent. /Pressmeddelande Finansdepartementet 29 juni Socialdepartementet: Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (ds 2011:23) I promemorian föreslås en uppdatering av högkostnadsskydden, dels för bland annat besök inom öppenvården, dels på läkemedelsområdet. Beloppen har varit nominellt oförändrade för läkemedel sedan 1999 och för besök i öppenvården sedan En höjning av högkostnadsskydden baserat på en historisk indexering med prisbasbeloppet innebär en höjning av högkostnadsskyddet för läkemedel från kronor till kronor 3

4 och för sjukvårdsbesök från 900 till kronor. Sammantaget beräknas därmed avgifterna som den enskilde som mest kan behöva betala öka med 600 ( ) kronor under ett år. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari Statskontoret ska kartlägga subventionerade anställningar Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga de olika formerna för subventionerade anställningar. Kartläggningen ska ligga till grund för en analys av insatsernas utformningar och hur de samspelar med varandra och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Även denna analys ska göras av Statskontoret. De olika formerna av subventionerade anställningar är viktiga redskap i regeringens arbete mot långtidsarbetslösheten. Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet 22 juni Ny diskrimineringsombudsman Regeringen har beslutat att anställa Agneta Broberg som ombudsman och chef för Diskrimineringsombudsmannen (DO). Agneta Broberg tillträder sin befattning den 1 oktober Förordnandet gäller fram till och med den 30 september Agneta Broberg är jur kand och arbetar sedan 2006 som avdelningschef och tillika ställföreträdande konsumentombudsman vid Konsumentverket i Karlstad. Innan dess var hon tillförordnad rådman vid Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan assessor vid samma tingsrätt liksom tillförordnad hovrättsassessor vid Hovrätten för Västa Sverige. Agneta Broberg har även arbetat som affärsjurist och haft egen juridisk verksamhet i Göteborg och Dubai. /Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet 23 juni Ny ordförande för SJ Regeringen har beslutat att föreslå Jan Sundling till ny ordförande för SJ. Jan Sundling är utbildad sjökapten med bred erfarenhet från transportbranschen, bland annat som VD för Green Cargo och olika chefsposter i SAS. Ny styrelseordförande väljs på en extra bolagsstämma den 25 augusti /Pressmeddelande Finansdepartementet 1 julii Ny generaldirektör för Lantmäteriet Regeringen har beslutat att förordna Bengt Kjellson som generaldirektör och chef för Lantmäteriet. Bengt Kjellson förordnas från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni Bengt Kjellson, som är utbildad jurist, är sedan 2008 chef för fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet och har tidigare arbetat som planeringsdirektör vid generaldirektörens stab. /Pressmeddelande Socialdepartementet 22 juni Ny generaltulldirektör för Tullverket Regeringen har beslutat att utse Therese Mattsson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Hon tillträder sin post den 15 augusti Therese Mattsson är för närvarande chef för Kansliet för krishantering i statsrådsberedningen. /Pressmeddelande Finansdepartementet 22 juni 4

5 Ny landshövding i Blekinge Regeringen har förordnat Berit Andor Bylund till ny landshövding i Blekinge. Förordnandet gäller från den 1 oktober 2011 till den 30 september Berit Andor Bylund har i många år varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ingick under mandatperioden i regeringen som barn- och familjeminister och socialminister. Under förra mandatperioden var hon ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. Den nuvarande landshövdingen i Blekinge län, Gunvor Engström, slutar sitt uppdrag som landshövding på egen begäran. 5

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Februari 2008

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Februari 2008 UNIONEN Omvärldsrapport från Cision Sverige, Februari 2008 Årets it-personlighet (Nyhetsartikel) Telekom Online, 2008-02-28 Ola Norberg, vd för Allteles, blev utnämnd till årets it-personlighet på MerIT

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer