Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad Kommunens budget presenteras i en förenklad form för medborgare och målgrupper Information om kommunens organisationsstruktur Ja (ej 2012) Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Nej Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Ja, men Kansliet Barbro Olofsson? endast politiska Nej??? Kommunövergripande information om kn:s jämförelser med andra kommuner Kommunövergripande information om klagomål- Nej??? /synpunktshantering Hemsidan redovisar resultatet från arbetet med inkomna Nej??? Information om mandatfördelning i senaste kommunvalet Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Info om koalition, allians, teknisk valsamverkan o likn för att Ja Kansliet?? medborgare skall kunna se ansvarsförhållandet Info om hur man kommer i kontakt med ordföranden för Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder E-postadresser till alla politiker i fullmäktige och nämnder Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Tfn-nummer till alla ledande politiker i fullmäktige och nämnder Samlad info om de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter (FAQ) Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej Huvudadministratörerna??

2 Sökfunktion med index från A-Ö över kommunens olika Nej??? ansvarsuppgifter samt angivna kont-personer för resp område Finns hela årsredovisningen finns presenterad Ja Jan Nilsson?? Finns en förenklad version av årsredovisning/berättelse till kommunens medborgare Finns möjlighet för medborgare att prenumerera på nyhetsbrev i e-post/elektroniskt nyhetsbrev Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunfullmäktiges sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunstyrelsens sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för nämndernas sammanträden Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med nämnderna Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med nämnderna Finns möjlighet för allmänheten att söka i kommunens diarium Nja Jan Nilsson Jeanette Eklund? Nej??? Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Nej, ej digitalt Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej, ej digitalt Nej, ej digitalt Delvis (proto) Delvis (proto) Delvis (proto) Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet Dagens system funkar ej för detta A-K Karlsson B Olofsson B Granström??

3 Webbplatsen är anpassad enligt lättläst Nej, Inom Huvudadministratörerna?? kort Webbplatsen ger möjlighet till att lyssna på informationen Ja Huvudadministratörerna?? Webbplatsen är anpassad för synskadade Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen har information på teckenspråk Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen ger information på andra språk om olika T-byrå,?? verksamheter Sapmi Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via webb-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-radio Nej?? Finns information om de försäkringar som kommunen har Nej, inte Jan Nilsson?? inom de olika verksamheterna via sökord Ett ärendes gång Nej Barbro Olofsson B Olofsson Förskola Finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom förskolan med kontaktupp- Ja/nej Informationsanvsarig Redaktör 1 Redaktör 2 Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

4 gifter (tfn, e-post, adress) till chef Enheternas profil (pedagogisk inriktning, värdegrund, Nej Anita Brännlund Anita Brännlund arbetssätt etc) presenteras I presentationen framgår var den enskilda förskolan ligger Ja geografiskt Kommunens presenterar förskolor med annan huvudman än Ja kommunen Det finns information om möjligheterna att välja förskola Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om när förskolorna är öppna Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om stängningsdagar Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om förskolans kosthållning Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information vilka avgifter som gäller för en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur snabbt man kan få en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur väntetiden beräknas Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man kan få förtur Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man anmäler sitt intresse Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man tar emot barn med allergi Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

5 Det finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Anita Brännlund Anita Brännlund allmänheten över kommunens förskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Det finns kvalitets- och resultatredovisningar för respektive Nej Anita Brännlund Anita Brännlund enhet Det finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Enheter inom förskolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende kvalitet och resultat Finns servicedeklaration/motsvarande för förskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Ja Grundskola Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom grundskolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns samlad beskrivning som visar var grundskolorna i kommunen ligger Chefer, OK Övriga, nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Nja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om möjligheterna att välja grundskola Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

6 Finns information om när skolorna startar, lovdagar, avslut m Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall m Finns samlad presentation av grundskolans olika pedagogisk Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall inriktning/profil och arbetssätt Finns information om hur skolorna arbetar med Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall elevinflytande Finns information om elevhälsovården Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur skolorna arbetar med frågor som Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall berör mobbning Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall genomförs och följs upp Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall allmänheten över kommunens grundskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Enheter inom grundskolan som är verksamma i kommunen Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende resultat (betyg, frånvaro, behörighet till gymnasiet, nationella prov etc) Finns information om vilken hjälp som kan ges till barn i Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall behov av särskilt stöd Finns information om vilka regler som gäller för skolskjutsar Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

7 Finns information om skolornas matsedel Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns servicedeklaration/motsvarande för grundskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och önskemål. Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Ja Gymnasium Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren verksamma i kommunen inom gymn-skolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns information om skolornas olika program och inriktning Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man väljer och anmäler sig Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolmat avseende ev. kostnad och Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren kvalitet Finns information om regler för bussresor Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas start, lovdagar, avslut m m Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas matsedel Nej

8 Finns information om hur man arbetar med mobbning Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man kan nå kontakt med syokonsulenten Finns information om vilken rätt man har att välja skola/ program i annan kommun Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna genomförs och följs upp Finns beskrivningar om hur skolorna arbetar med elevinflytande Enheter inom gymn-skolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med andra skolor avseende resultat (betyg, frånvaro, nationella prov) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå, detta utifrån att motsvarande mått finns för de andras skolverksamheterna Gymn-skolorna presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra skolor Finns servicedeklaration/motsvarande för gymnverksamheten Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till allmänheten över kommunens gymn-skolor (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns information om hur och till vem man kan framföra Ja Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Ja

9 Äldreomsorg Finns information om hur man ansöker om hjälp Ja? Bodil Granström (bistånd/insatser) Finns information om vilka tjänster som finns inom Ja? Bodil Granström äldreomsorgen Finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas Ja? Bodil Granström inom hemtjänsten Finns information om vilka olika boendeformer som finns Ja? Bodil Granström inom äldreomsorgen Finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna Ja? Bodil Granström inom särskilt boende med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) Enheter inom äldreomsorgen verksamma i kommunen Ja? Bodil Granström presenteras Finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund etc) Finns information om äldreboendenas geografiska placering Finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd Finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet Ja? Bodil Granström Finns information om avgiftens storlek Ja? Bodil Granström

10 Finns möjlighet för medborgaren att göra simulerad beräkning av preliminär avgift för äldreomsorg Finns information om hur kontakten med anhöriga ska fungera Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten Nej??? Bodil Granström Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om pensionärsorganisationer, brukarråd och frivilliga organisationer

11 Individ- och familjeomsorg Finns information om hur man gör för att söka hjälp (ansöka Ja? Bodil Granström om bistånd, hjälp utan biståndsbeslut) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns information om vad som ingår i försörjningsstödet Finns information om väntetider efter sökt hjälp/stöd Finns en samlad faktainformation om de enskilda verksamheterna Ja? Bodil Granström med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om eventuella avgifter Finns information om hur och till vem man kan framföra Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information om sekretessregler Ja Bodil Granström Endast famrådgivn? Bodil Granström

12 Finns information om vad man kan göra när barn far illa, vid misshandel och kvinnofrid, dvs anmälan till myndighet Finns information om var man kan vända sig efter kontorstid med akuta problem Handikappomsorg Finns information om hur man gör för att få hjälp (bistånd, Ja? Bodil Granström personlig assistans m m) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns en samlad och beskrivande information om Ja? Bodil Granström kommunens alla verksamheter med kontaktuppgifter (tfn, e- post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om olika avgifter och dess storlek Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om sekretessregler Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten

13 Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om olika handikapporganisationer och handikappråd Bygga och bo Finns information om var det finns tillgängliga tomter för nybyggnation för privatpersoner Nej, endast A-näs Simon Sundström??? Finns uppgifter kring hur man söker bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om taxor och avgifter för bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om hur lång tid ett bygglov beräknas ta Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om vart jag vänder mig med frågor om Ja Ann-Catrine Magnusson bygglov (tfn m m) Finns information om öppettider för att söka bygglov Nej SorseleBo + Simon? SorseleBo + Simon?

14 Finns information om köregler för tomter och lägenheter Nej Ann-Catrine Magnusson/ SorseleBo Ann-Catrine Magnusson??? för SorseleBo Finns information om lediga bostäder och vart man vänder Ja???? sig. Finns information om kommunens Nej???? bostadsförsörjningsprogram Finns information om bostadsanpassningsbidrag Ja Michael Wesslander Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om energirådgivning Ja Tom Backman Tom Backman Finns information om kommunens översiktsplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kommunens detaljplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kollektivtrafiken Ja Barbro Olofsson Barbro Olofsson Finns information om färdtjänst Ja? Bodil Granström Finns information om konsumentvägledning Ja? Barbro Olofsson Finns information om budgetrådgivning Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Ja, omsorgen Nej Ja Nej? Bodil Granström Ann-Catrine Magnusson???? Ann-Catrine Magnusson????

15

16 Gator, vägar och miljö Finns information om vem som ansvarar för olika vägar och Ej i Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson gator detalj Finns information om hur man felanmäler Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om snöröjning och vägunderhåll Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om hur ofta gator och vägar städas Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om aktuella trafikstörningar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om parkeringsfrågor, var man kan parkera, Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson vad det kostar etc Finns det kartor över gång- och cykelvägar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om hur sopsortering och hur det ska/kan göras i kommunen Finns information om taxor och avgifter för renhållning Finns information om geografisk placering av återvinningsstationer/miljöstationer Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Ja, på taxesid Ja, Sorsele Nej, Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson

17 A-näs Finns uppgifter kring var det går att tanka alternativa Nej Simon Sundström??? Jeanette Eklund B Olofsson drivmedel till fordon Finns information om avgifter och taxor kring tillstånd och Nej Annika Lindberg Annika Lindberg tillsyn inom miljöområdet Finns information om sotningsverksamheten Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund Finns information om servicedeklaration/motsvarande för Nej??? verksamheten Finns information om luft- och vattenkvalitet i kommunen Nej Annika Lindberg Annika Lindberg? Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Tillstånd, tillsyn och näringsliv Finns information om hur man ansöker om serveringstillstånd Ja?? A-K Karlsson B Olofsson Finns information om avgifter och taxor för alkohol- och serveringstillstånd Finns information om tillstånd för torghandel Ja?? Ja, via Torgplats Turistbyråansvarig Turistbyrån

18 Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Finns det information om vad man kan få för stöd som Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson företagare Finns det information om lediga lokaler och tomter för Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson intresserade företag Finns det ett aktuellt företagsregister Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson Finns information om föreningar, nätverk eller andra forum Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson för företagare Finns information om EU-projekt och internationellt Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson samarbete Finns information om vänorter/vänortssamarbete Nej???? Finns information om kommunens folkhälsoarbete Nja Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Finns information om kommunens krisberedskap Nej Jan Fransson Jan Fransson Kultur och fritid Finns ett aktuellt föreningsregister Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Går det att söka föreningar efter vilken aktivitet de ägnar sig åt Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson

19 Finns kontaktuppgifter till annan ideell verksamhet (ej Nej??? formella föreningar), som t ex grannsamverkan, volontärinsatser, ungdomsgrupper Finns information om vilket stöd man kan få för att starta Nej?? en förening Finns information om olika former av ekonomiskt Ja Flera olika Flera olika föreningsstöd - oklar bild av infon Finns information om lokalt utbud av aktiviteter och Ev-??? arrangemang Kalendern? Finns information om badplatser Nja, lite??? via t-byrån Finns information om lån/förhyrning av fritidslokaler Nej??? Finns information om bibliotekens utbud och öppettider Finns information om fritidsanläggningars utbud och öppettider Finns en karta eller annan information som hänvisar till kommunens natur- och kulturgeografiskt intressanta platser Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultat för verksamheter inom kultur och fritid som går att jämföra med andra verksamheter och kommuner Ja, via Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson V 8 Nej??? Nja Turistbyråansvarig? (anställd personal)? Ja Nej Nej Nej Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???????

20 Sökfunktion Vem är kommunchef Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad heter kommunalrådet Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad kostar en plats inom barnomsorgen Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Var ligger sopstationen Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns det någon simhall Ja Var ligger kommunhuset Endast Barbro Olofsson B Olofsson adress Hur många invånare bor i kommunen Nej Barbro Olofsson B Olofsson Hur hög är skatten Nej Jan Nilsson? Finns det en turistbyrå Ja Turistbyråansvarig (anställd personal= Var lämnar man deklarationen Nej Kansliet Finns det friskolor Nej Rektor

21 Vem är socialchef Ja Bodil Granström Bodil Granström Var ligger biblioteket Adress Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson finns Finns det en bostadsförmedling Ja SorseleBo AB??? När är det sandsopning Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund När får man elda utomhus Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

En uppföljning av 2007 års undersökning:

En uppföljning av 2007 års undersökning: En uppföljning av års undersökning: Informationsgivningen på Internet en jämförelse Nätverk Västkust Deltagande kommuner: Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Partille, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla,

Läs mer

Informationsgivningen till medborgare en jämförelse

Informationsgivningen till medborgare en jämförelse Informationsgivningen till medborgare en jämförelse Rapport från Jämförelsenätverk Västkust Ale, Falkenberg, Kungälv, Partille, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, 2007-06-01 Kvalitetsnätverk Västkust

Läs mer

Kommunala webber hur kan de förbättras?

Kommunala webber hur kan de förbättras? Kommunala webber hur kan de förbättras? Varför informationsgivning? Ett ökat tryck från medborgare Ökat intresse från andra parter Hanterar vi skattepengarna på ett effektivt sätt? Vad kan kommunen erbjuda?

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Jämföra. Information, tillgänglighet och kommunikation

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Jämföra. Information, tillgänglighet och kommunikation JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Jämföra Information, tillgänglighet och kommunikation En jämförelse av kommunens information tillgänglighet och kommunikation ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner:

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser

Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Göteborg, Nätverksträff 20080421 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Läs mer

Ny version eblomlådan

Ny version eblomlådan Ny version eblomlådan Malmö 25 maj 2016 Mats Bohman, Ordförande i eblomlådans styrgrupp Nacka Kommun Per-Erik Nyström Projektledare eblomlådan SKL Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn

Läs mer

Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting

Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting Per-erik.nystrom@skl.se SKL:s verktyg för självvärdering inom digitalisering Självvärderingsverktyg eblomlådan Hur används eblomlådan? Självvärdering och

Läs mer

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd Sammanställning av till kommunen inkomna synpunkter 2012 Bakgrund Genom att tillvarata medborgarnas synpunkter kan verksamheterna i Flens kommun hålla god kvalitet och utvecklas i linje med invånarnas

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen Den kommunala självstyrelsen Elin Wihlborg FD Teknik och Social förändring Professor i Statsvetenskap Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Agenda Ø Vad är en kommun?

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun e-kampanjen Fredrik Eriksson, IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se, 013-26 33 53 Catarina Thuning, Kommunikationsdirektör, catarina.thuning@linkoping.se,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån 1 Utskott för omsorg 2011-01-25 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2011-01-25 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Gunilla Josefsson (s) Hans Pernevik (fpo) Johan Stein (c) Henrik Svedberg (s) ersättare

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 0 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1 Allmänpolitisk debatt 2 Rapport från demokratiberedningen 3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122,

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Förskola & utbildning. Effektkarta

Förskola & utbildning. Effektkarta Effektkarta Förskola & utbildning Syfte - Tydliggöra förskole- och utbildningsutbudet i förhållande till olika åldrar och livssituationer Effektmål 1 - Det skall vara enkelt att hitta grundinformation

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna rapporten kan beställas från: trycksaksbeställningen tfn: 020-31 32 30 fax: 020-31 32 40 www.skl.se/publikationer pris:

Läs mer

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna rapporten kan beställas från: trycksaksbeställningen tfn: 020-31 32 30 fax: 020-31 32 40 www.skl.se/publikationer pris:

Läs mer

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna

Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna rapporten kan beställas från: trycksaksbeställningen tfn: 020-31 32 30 fax: 020-31 32 40 www.skl.se/publikationer pris:

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15 Dagordning beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses. justeringsdag: måndagen den 20 januari 2014 3 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar kl. 09:15-09:45 - Månadsrapport - Föregående protokoll

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dagordning... 2 2 Val av ordförande... 3 3 Val av vice ordförande... 4 4 Val av beredningsgrupp... 5 5 Information från kommunala nämnder... 6 6 Information från organisationerna...

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30 Plats och tid Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för Frykeruds

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Extern information. Andra mätningen. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Extern information. Andra mätningen. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Extern information Andra mätningen Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust Ale, Falkenberg, Härryda, Lidköping, Partille, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken 1(12) 2010-12-06 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 15:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att:

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att: Garantier Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och du ska få ett gott bemötande

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-09-08 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Marianne

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.15 ande Övriga närvarande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Alexandra Ekstrand

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Verva Lund 31.3 2008

Verva Lund 31.3 2008 Verva Lund 31.3 2008 Vem är vi till för? Hur gjorde vi förr? Vad är usability? Lätt hitta information/service, som jag som kund behöver NYTTA!!! Hur löser vi det? Satsar våra små resurser rätt Och/eller

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer