Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad Kommunens budget presenteras i en förenklad form för medborgare och målgrupper Information om kommunens organisationsstruktur Ja (ej 2012) Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Nej Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Ja, men Kansliet Barbro Olofsson? endast politiska Nej??? Kommunövergripande information om kn:s jämförelser med andra kommuner Kommunövergripande information om klagomål- Nej??? /synpunktshantering Hemsidan redovisar resultatet från arbetet med inkomna Nej??? Information om mandatfördelning i senaste kommunvalet Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Info om koalition, allians, teknisk valsamverkan o likn för att Ja Kansliet?? medborgare skall kunna se ansvarsförhållandet Info om hur man kommer i kontakt med ordföranden för Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder E-postadresser till alla politiker i fullmäktige och nämnder Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Tfn-nummer till alla ledande politiker i fullmäktige och nämnder Samlad info om de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter (FAQ) Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej Huvudadministratörerna??

2 Sökfunktion med index från A-Ö över kommunens olika Nej??? ansvarsuppgifter samt angivna kont-personer för resp område Finns hela årsredovisningen finns presenterad Ja Jan Nilsson?? Finns en förenklad version av årsredovisning/berättelse till kommunens medborgare Finns möjlighet för medborgare att prenumerera på nyhetsbrev i e-post/elektroniskt nyhetsbrev Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunfullmäktiges sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunstyrelsens sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för nämndernas sammanträden Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med nämnderna Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med nämnderna Finns möjlighet för allmänheten att söka i kommunens diarium Nja Jan Nilsson Jeanette Eklund? Nej??? Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Nej, ej digitalt Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej, ej digitalt Nej, ej digitalt Delvis (proto) Delvis (proto) Delvis (proto) Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet Dagens system funkar ej för detta A-K Karlsson B Olofsson B Granström??

3 Webbplatsen är anpassad enligt lättläst Nej, Inom Huvudadministratörerna?? kort Webbplatsen ger möjlighet till att lyssna på informationen Ja Huvudadministratörerna?? Webbplatsen är anpassad för synskadade Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen har information på teckenspråk Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen ger information på andra språk om olika T-byrå,?? verksamheter Sapmi Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via webb-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-radio Nej?? Finns information om de försäkringar som kommunen har Nej, inte Jan Nilsson?? inom de olika verksamheterna via sökord Ett ärendes gång Nej Barbro Olofsson B Olofsson Förskola Finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom förskolan med kontaktupp- Ja/nej Informationsanvsarig Redaktör 1 Redaktör 2 Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

4 gifter (tfn, e-post, adress) till chef Enheternas profil (pedagogisk inriktning, värdegrund, Nej Anita Brännlund Anita Brännlund arbetssätt etc) presenteras I presentationen framgår var den enskilda förskolan ligger Ja geografiskt Kommunens presenterar förskolor med annan huvudman än Ja kommunen Det finns information om möjligheterna att välja förskola Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om när förskolorna är öppna Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om stängningsdagar Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om förskolans kosthållning Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information vilka avgifter som gäller för en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur snabbt man kan få en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur väntetiden beräknas Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man kan få förtur Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man anmäler sitt intresse Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man tar emot barn med allergi Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

5 Det finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Anita Brännlund Anita Brännlund allmänheten över kommunens förskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Det finns kvalitets- och resultatredovisningar för respektive Nej Anita Brännlund Anita Brännlund enhet Det finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Enheter inom förskolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende kvalitet och resultat Finns servicedeklaration/motsvarande för förskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Ja Grundskola Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom grundskolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns samlad beskrivning som visar var grundskolorna i kommunen ligger Chefer, OK Övriga, nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Nja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om möjligheterna att välja grundskola Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

6 Finns information om när skolorna startar, lovdagar, avslut m Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall m Finns samlad presentation av grundskolans olika pedagogisk Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall inriktning/profil och arbetssätt Finns information om hur skolorna arbetar med Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall elevinflytande Finns information om elevhälsovården Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur skolorna arbetar med frågor som Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall berör mobbning Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall genomförs och följs upp Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall allmänheten över kommunens grundskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Enheter inom grundskolan som är verksamma i kommunen Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende resultat (betyg, frånvaro, behörighet till gymnasiet, nationella prov etc) Finns information om vilken hjälp som kan ges till barn i Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall behov av särskilt stöd Finns information om vilka regler som gäller för skolskjutsar Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

7 Finns information om skolornas matsedel Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns servicedeklaration/motsvarande för grundskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och önskemål. Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Ja Gymnasium Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren verksamma i kommunen inom gymn-skolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns information om skolornas olika program och inriktning Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man väljer och anmäler sig Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolmat avseende ev. kostnad och Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren kvalitet Finns information om regler för bussresor Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas start, lovdagar, avslut m m Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas matsedel Nej

8 Finns information om hur man arbetar med mobbning Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man kan nå kontakt med syokonsulenten Finns information om vilken rätt man har att välja skola/ program i annan kommun Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna genomförs och följs upp Finns beskrivningar om hur skolorna arbetar med elevinflytande Enheter inom gymn-skolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med andra skolor avseende resultat (betyg, frånvaro, nationella prov) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå, detta utifrån att motsvarande mått finns för de andras skolverksamheterna Gymn-skolorna presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra skolor Finns servicedeklaration/motsvarande för gymnverksamheten Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till allmänheten över kommunens gymn-skolor (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns information om hur och till vem man kan framföra Ja Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Ja

9 Äldreomsorg Finns information om hur man ansöker om hjälp Ja? Bodil Granström (bistånd/insatser) Finns information om vilka tjänster som finns inom Ja? Bodil Granström äldreomsorgen Finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas Ja? Bodil Granström inom hemtjänsten Finns information om vilka olika boendeformer som finns Ja? Bodil Granström inom äldreomsorgen Finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna Ja? Bodil Granström inom särskilt boende med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) Enheter inom äldreomsorgen verksamma i kommunen Ja? Bodil Granström presenteras Finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund etc) Finns information om äldreboendenas geografiska placering Finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd Finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet Ja? Bodil Granström Finns information om avgiftens storlek Ja? Bodil Granström

10 Finns möjlighet för medborgaren att göra simulerad beräkning av preliminär avgift för äldreomsorg Finns information om hur kontakten med anhöriga ska fungera Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten Nej??? Bodil Granström Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om pensionärsorganisationer, brukarråd och frivilliga organisationer

11 Individ- och familjeomsorg Finns information om hur man gör för att söka hjälp (ansöka Ja? Bodil Granström om bistånd, hjälp utan biståndsbeslut) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns information om vad som ingår i försörjningsstödet Finns information om väntetider efter sökt hjälp/stöd Finns en samlad faktainformation om de enskilda verksamheterna Ja? Bodil Granström med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om eventuella avgifter Finns information om hur och till vem man kan framföra Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information om sekretessregler Ja Bodil Granström Endast famrådgivn? Bodil Granström

12 Finns information om vad man kan göra när barn far illa, vid misshandel och kvinnofrid, dvs anmälan till myndighet Finns information om var man kan vända sig efter kontorstid med akuta problem Handikappomsorg Finns information om hur man gör för att få hjälp (bistånd, Ja? Bodil Granström personlig assistans m m) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns en samlad och beskrivande information om Ja? Bodil Granström kommunens alla verksamheter med kontaktuppgifter (tfn, e- post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om olika avgifter och dess storlek Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om sekretessregler Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten

13 Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om olika handikapporganisationer och handikappråd Bygga och bo Finns information om var det finns tillgängliga tomter för nybyggnation för privatpersoner Nej, endast A-näs Simon Sundström??? Finns uppgifter kring hur man söker bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om taxor och avgifter för bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om hur lång tid ett bygglov beräknas ta Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om vart jag vänder mig med frågor om Ja Ann-Catrine Magnusson bygglov (tfn m m) Finns information om öppettider för att söka bygglov Nej SorseleBo + Simon? SorseleBo + Simon?

14 Finns information om köregler för tomter och lägenheter Nej Ann-Catrine Magnusson/ SorseleBo Ann-Catrine Magnusson??? för SorseleBo Finns information om lediga bostäder och vart man vänder Ja???? sig. Finns information om kommunens Nej???? bostadsförsörjningsprogram Finns information om bostadsanpassningsbidrag Ja Michael Wesslander Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om energirådgivning Ja Tom Backman Tom Backman Finns information om kommunens översiktsplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kommunens detaljplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kollektivtrafiken Ja Barbro Olofsson Barbro Olofsson Finns information om färdtjänst Ja? Bodil Granström Finns information om konsumentvägledning Ja? Barbro Olofsson Finns information om budgetrådgivning Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Ja, omsorgen Nej Ja Nej? Bodil Granström Ann-Catrine Magnusson???? Ann-Catrine Magnusson????

15

16 Gator, vägar och miljö Finns information om vem som ansvarar för olika vägar och Ej i Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson gator detalj Finns information om hur man felanmäler Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om snöröjning och vägunderhåll Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om hur ofta gator och vägar städas Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om aktuella trafikstörningar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om parkeringsfrågor, var man kan parkera, Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson vad det kostar etc Finns det kartor över gång- och cykelvägar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om hur sopsortering och hur det ska/kan göras i kommunen Finns information om taxor och avgifter för renhållning Finns information om geografisk placering av återvinningsstationer/miljöstationer Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Ja, på taxesid Ja, Sorsele Nej, Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson

17 A-näs Finns uppgifter kring var det går att tanka alternativa Nej Simon Sundström??? Jeanette Eklund B Olofsson drivmedel till fordon Finns information om avgifter och taxor kring tillstånd och Nej Annika Lindberg Annika Lindberg tillsyn inom miljöområdet Finns information om sotningsverksamheten Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund Finns information om servicedeklaration/motsvarande för Nej??? verksamheten Finns information om luft- och vattenkvalitet i kommunen Nej Annika Lindberg Annika Lindberg? Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Tillstånd, tillsyn och näringsliv Finns information om hur man ansöker om serveringstillstånd Ja?? A-K Karlsson B Olofsson Finns information om avgifter och taxor för alkohol- och serveringstillstånd Finns information om tillstånd för torghandel Ja?? Ja, via Torgplats Turistbyråansvarig Turistbyrån

18 Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Finns det information om vad man kan få för stöd som Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson företagare Finns det information om lediga lokaler och tomter för Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson intresserade företag Finns det ett aktuellt företagsregister Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson Finns information om föreningar, nätverk eller andra forum Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson för företagare Finns information om EU-projekt och internationellt Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson samarbete Finns information om vänorter/vänortssamarbete Nej???? Finns information om kommunens folkhälsoarbete Nja Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Finns information om kommunens krisberedskap Nej Jan Fransson Jan Fransson Kultur och fritid Finns ett aktuellt föreningsregister Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Går det att söka föreningar efter vilken aktivitet de ägnar sig åt Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson

19 Finns kontaktuppgifter till annan ideell verksamhet (ej Nej??? formella föreningar), som t ex grannsamverkan, volontärinsatser, ungdomsgrupper Finns information om vilket stöd man kan få för att starta Nej?? en förening Finns information om olika former av ekonomiskt Ja Flera olika Flera olika föreningsstöd - oklar bild av infon Finns information om lokalt utbud av aktiviteter och Ev-??? arrangemang Kalendern? Finns information om badplatser Nja, lite??? via t-byrån Finns information om lån/förhyrning av fritidslokaler Nej??? Finns information om bibliotekens utbud och öppettider Finns information om fritidsanläggningars utbud och öppettider Finns en karta eller annan information som hänvisar till kommunens natur- och kulturgeografiskt intressanta platser Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultat för verksamheter inom kultur och fritid som går att jämföra med andra verksamheter och kommuner Ja, via Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson V 8 Nej??? Nja Turistbyråansvarig? (anställd personal)? Ja Nej Nej Nej Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???????

20 Sökfunktion Vem är kommunchef Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad heter kommunalrådet Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad kostar en plats inom barnomsorgen Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Var ligger sopstationen Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns det någon simhall Ja Var ligger kommunhuset Endast Barbro Olofsson B Olofsson adress Hur många invånare bor i kommunen Nej Barbro Olofsson B Olofsson Hur hög är skatten Nej Jan Nilsson? Finns det en turistbyrå Ja Turistbyråansvarig (anställd personal= Var lämnar man deklarationen Nej Kansliet Finns det friskolor Nej Rektor

21 Vem är socialchef Ja Bodil Granström Bodil Granström Var ligger biblioteket Adress Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson finns Finns det en bostadsförmedling Ja SorseleBo AB??? När är det sandsopning Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund När får man elda utomhus Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund

Kommunala webber hur kan de förbättras?

Kommunala webber hur kan de förbättras? Kommunala webber hur kan de förbättras? Varför informationsgivning? Ett ökat tryck från medborgare Ökat intresse från andra parter Hanterar vi skattepengarna på ett effektivt sätt? Vad kan kommunen erbjuda?

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser

Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser Kommunala webbplatser - strukturer, innehåll och jämförelser Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Göteborg, Nätverksträff 20080421 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Läs mer

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd Sammanställning av till kommunen inkomna synpunkter 2012 Bakgrund Genom att tillvarata medborgarnas synpunkter kan verksamheterna i Flens kommun hålla god kvalitet och utvecklas i linje med invånarnas

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Förskola & utbildning. Effektkarta

Förskola & utbildning. Effektkarta Effektkarta Förskola & utbildning Syfte - Tydliggöra förskole- och utbildningsutbudet i förhållande till olika åldrar och livssituationer Effektmål 1 - Det skall vara enkelt att hitta grundinformation

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15 Dagordning beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses. justeringsdag: måndagen den 20 januari 2014 3 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar kl. 09:15-09:45 - Månadsrapport - Föregående protokoll

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun e-kampanjen Fredrik Eriksson, IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se, 013-26 33 53 Catarina Thuning, Kommunikationsdirektör, catarina.thuning@linkoping.se,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet Informationsindex Kommunens Kvalitet i Korthet 00 Informationsindex 00 Informationsindex är ett av måtten i KF:s kvalitetsredovisning. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av starka

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Hans Sternbro, ordförande

Hans Sternbro, ordförande Protokoll fört vid sammanträde 2012-09-19 Plats och tid för sammanträde: Miljökontoret, Orsa Klockan 09.00 11.45. Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Anne-Marie Fröjdh, socialnämnden Carl-Erik Wohlmer,

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-11 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Verva Lund 31.3 2008

Verva Lund 31.3 2008 Verva Lund 31.3 2008 Vem är vi till för? Hur gjorde vi förr? Vad är usability? Lätt hitta information/service, som jag som kund behöver NYTTA!!! Hur löser vi det? Satsar våra små resurser rätt Och/eller

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Information Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Jämförelsetjänst Brukarundersökning 2014 Jämförelsetjänst Bakgrund Bakgrund Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål om ökat

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13 HOFORS KOMMUN 1 (9) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen 13:15-15:45 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Maria Pärssinen (s) Tomas Fröjd (s) Josephine Yawe (kd) ersätter Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer