Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad Kommunens budget presenteras i en förenklad form för medborgare och målgrupper Information om kommunens organisationsstruktur Ja (ej 2012) Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Nej Jan Nilsson Jeanette Eklund (ny)? Ja, men Kansliet Barbro Olofsson? endast politiska Nej??? Kommunövergripande information om kn:s jämförelser med andra kommuner Kommunövergripande information om klagomål- Nej??? /synpunktshantering Hemsidan redovisar resultatet från arbetet med inkomna Nej??? Information om mandatfördelning i senaste kommunvalet Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Info om koalition, allians, teknisk valsamverkan o likn för att Ja Kansliet?? medborgare skall kunna se ansvarsförhållandet Info om hur man kommer i kontakt med ordföranden för Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder E-postadresser till alla politiker i fullmäktige och nämnder Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Tfn-nummer till alla ledande politiker i fullmäktige och nämnder Samlad info om de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter (FAQ) Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej Huvudadministratörerna??

2 Sökfunktion med index från A-Ö över kommunens olika Nej??? ansvarsuppgifter samt angivna kont-personer för resp område Finns hela årsredovisningen finns presenterad Ja Jan Nilsson?? Finns en förenklad version av årsredovisning/berättelse till kommunens medborgare Finns möjlighet för medborgare att prenumerera på nyhetsbrev i e-post/elektroniskt nyhetsbrev Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunfullmäktiges sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för kommunstyrelsens sammanträden Finns möjlighet att ta del av kallelser (dagordning, smtr-tider) för nämndernas sammanträden Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av handlingar före sammanträden med nämnderna Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunfullmäktige Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med kommunstyrelsen Finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar efter sammanträden med nämnderna Finns möjlighet för allmänheten att söka i kommunens diarium Nja Jan Nilsson Jeanette Eklund? Nej??? Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Ja Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Nej, ej digitalt Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Nej, ej digitalt Nej, ej digitalt Delvis (proto) Delvis (proto) Delvis (proto) Nej Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson, B Olofsson B Granström Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet A-K Karlsson B Olofsson Kansliet Dagens system funkar ej för detta A-K Karlsson B Olofsson B Granström??

3 Webbplatsen är anpassad enligt lättläst Nej, Inom Huvudadministratörerna?? kort Webbplatsen ger möjlighet till att lyssna på informationen Ja Huvudadministratörerna?? Webbplatsen är anpassad för synskadade Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen har information på teckenspråk Nej Huvudadministratörerna?? Webbplatsen ger information på andra språk om olika T-byrå,?? verksamheter Sapmi Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via webb-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-tv Nej?? Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via lokal-radio Nej?? Finns information om de försäkringar som kommunen har Nej, inte Jan Nilsson?? inom de olika verksamheterna via sökord Ett ärendes gång Nej Barbro Olofsson B Olofsson Förskola Finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom förskolan med kontaktupp- Ja/nej Informationsanvsarig Redaktör 1 Redaktör 2 Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

4 gifter (tfn, e-post, adress) till chef Enheternas profil (pedagogisk inriktning, värdegrund, Nej Anita Brännlund Anita Brännlund arbetssätt etc) presenteras I presentationen framgår var den enskilda förskolan ligger Ja geografiskt Kommunens presenterar förskolor med annan huvudman än Ja kommunen Det finns information om möjligheterna att välja förskola Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om när förskolorna är öppna Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om stängningsdagar Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om förskolans kosthållning Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information vilka avgifter som gäller för en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur snabbt man kan få en Nej Anita Brännlund Anita Brännlund förskoleplats Det finns information om hur väntetiden beräknas Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man kan få förtur Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man anmäler sitt intresse Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Det finns information om hur man tar emot barn med allergi Nej Anita Brännlund Anita Brännlund

5 Det finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Anita Brännlund Anita Brännlund allmänheten över kommunens förskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Det finns kvalitets- och resultatredovisningar för respektive Nej Anita Brännlund Anita Brännlund enhet Det finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Enheter inom förskolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende kvalitet och resultat Finns servicedeklaration/motsvarande för förskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Ja Grundskola Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom grundskolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns samlad beskrivning som visar var grundskolorna i kommunen ligger Chefer, OK Övriga, nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Nja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om möjligheterna att välja grundskola Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

6 Finns information om när skolorna startar, lovdagar, avslut m Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall m Finns samlad presentation av grundskolans olika pedagogisk Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall inriktning/profil och arbetssätt Finns information om hur skolorna arbetar med Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall elevinflytande Finns information om elevhälsovården Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur föräldrasamverkan sker Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns information om hur skolorna arbetar med frågor som Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall berör mobbning Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall genomförs och följs upp Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall allmänheten över kommunens grundskoleverksamhet (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Enheter inom grundskolan som är verksamma i kommunen Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall presenteras så att dessa går att jämföra med varandra avseende resultat (betyg, frånvaro, behörighet till gymnasiet, nationella prov etc) Finns information om vilken hjälp som kan ges till barn i Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall behov av särskilt stöd Finns information om vilka regler som gäller för skolskjutsar Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall

7 Finns information om skolornas matsedel Ja Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Finns servicedeklaration/motsvarande för grundskoleverksamheten Finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och önskemål. Nej Rektor C-A Otterhall C-A Otterhall Ja Gymnasium Finns samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren verksamma i kommunen inom gymn-skolan med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex skolsköterska, kurator, exp-personal etc) Finns information om skolornas olika program och inriktning Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man väljer och anmäler sig Nja Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolmat avseende ev. kostnad och Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren kvalitet Finns information om regler för bussresor Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas start, lovdagar, avslut m m Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om skolornas matsedel Nej

8 Finns information om hur man arbetar med mobbning Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Finns information om hur man kan nå kontakt med syokonsulenten Finns information om vilken rätt man har att välja skola/ program i annan kommun Finns beskrivningar av hur de individuella utvecklingsplanerna genomförs och följs upp Finns beskrivningar om hur skolorna arbetar med elevinflytande Enheter inom gymn-skolan som är verksamma i kommunen presenteras så att dessa går att jämföra med andra skolor avseende resultat (betyg, frånvaro, nationella prov) Finns kvalitetsredovisning på skolnivå, detta utifrån att motsvarande mått finns för de andras skolverksamheterna Gymn-skolorna presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra skolor Finns servicedeklaration/motsvarande för gymnverksamheten Finns övergripande kvalitetsredovisning riktad till allmänheten över kommunens gymn-skolor (t ex med resultat av brukarundersökningar) Finns information om hur och till vem man kan framföra Ja Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Nej Simon Dahlgren Simon Dahlgren Ja

9 Äldreomsorg Finns information om hur man ansöker om hjälp Ja? Bodil Granström (bistånd/insatser) Finns information om vilka tjänster som finns inom Ja? Bodil Granström äldreomsorgen Finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas Ja? Bodil Granström inom hemtjänsten Finns information om vilka olika boendeformer som finns Ja? Bodil Granström inom äldreomsorgen Finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna Ja? Bodil Granström inom särskilt boende med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) Enheter inom äldreomsorgen verksamma i kommunen Ja? Bodil Granström presenteras Finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund etc) Finns information om äldreboendenas geografiska placering Finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd Finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet Ja? Bodil Granström Finns information om avgiftens storlek Ja? Bodil Granström

10 Finns möjlighet för medborgaren att göra simulerad beräkning av preliminär avgift för äldreomsorg Finns information om hur kontakten med anhöriga ska fungera Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten Nej??? Bodil Granström Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om pensionärsorganisationer, brukarråd och frivilliga organisationer

11 Individ- och familjeomsorg Finns information om hur man gör för att söka hjälp (ansöka Ja? Bodil Granström om bistånd, hjälp utan biståndsbeslut) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns information om vad som ingår i försörjningsstödet Finns information om väntetider efter sökt hjälp/stöd Finns en samlad faktainformation om de enskilda verksamheterna Ja? Bodil Granström med kontaktuppgifter (tfn, e-post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om eventuella avgifter Finns information om hur och till vem man kan framföra Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information om sekretessregler Ja Bodil Granström Endast famrådgivn? Bodil Granström

12 Finns information om vad man kan göra när barn far illa, vid misshandel och kvinnofrid, dvs anmälan till myndighet Finns information om var man kan vända sig efter kontorstid med akuta problem Handikappomsorg Finns information om hur man gör för att få hjälp (bistånd, Ja? Bodil Granström personlig assistans m m) Finns information om vilka olika insatser/bistånd/hjälp man Ja? Bodil Granström kan få Finns en samlad och beskrivande information om Ja? Bodil Granström kommunens alla verksamheter med kontaktuppgifter (tfn, e- post, adress) till ansvarig chef och andra nyckelpersoner Finns information om olika avgifter och dess storlek Finns information om hur man överklagar ett beslut Ja? Bodil Granström Finns information om sekretessregler Finns information om hur och till vem man kan framför Ja? Bodil Granström Finns information om valmöjligheter inom verksamheten

13 Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter Finns information om olika handikapporganisationer och handikappråd Bygga och bo Finns information om var det finns tillgängliga tomter för nybyggnation för privatpersoner Nej, endast A-näs Simon Sundström??? Finns uppgifter kring hur man söker bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om taxor och avgifter för bygglov Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om hur lång tid ett bygglov beräknas ta Nej Ann-Catrine Magnusson Ann-Catrine Magnusson Finns information om vart jag vänder mig med frågor om Ja Ann-Catrine Magnusson bygglov (tfn m m) Finns information om öppettider för att söka bygglov Nej SorseleBo + Simon? SorseleBo + Simon?

14 Finns information om köregler för tomter och lägenheter Nej Ann-Catrine Magnusson/ SorseleBo Ann-Catrine Magnusson??? för SorseleBo Finns information om lediga bostäder och vart man vänder Ja???? sig. Finns information om kommunens Nej???? bostadsförsörjningsprogram Finns information om bostadsanpassningsbidrag Ja Michael Wesslander Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om energirådgivning Ja Tom Backman Tom Backman Finns information om kommunens översiktsplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kommunens detaljplaner Nej Ann-Catrine Magnusson Visas ej Finns information om kollektivtrafiken Ja Barbro Olofsson Barbro Olofsson Finns information om färdtjänst Ja? Bodil Granström Finns information om konsumentvägledning Ja? Barbro Olofsson Finns information om budgetrådgivning Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Ja, omsorgen Nej Ja Nej? Bodil Granström Ann-Catrine Magnusson???? Ann-Catrine Magnusson????

15

16 Gator, vägar och miljö Finns information om vem som ansvarar för olika vägar och Ej i Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson gator detalj Finns information om hur man felanmäler Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om snöröjning och vägunderhåll Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om hur ofta gator och vägar städas Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om aktuella trafikstörningar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om parkeringsfrågor, var man kan parkera, Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson vad det kostar etc Finns det kartor över gång- och cykelvägar Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om hur sopsortering och hur det ska/kan göras i kommunen Finns information om taxor och avgifter för renhållning Finns information om geografisk placering av återvinningsstationer/miljöstationer Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Ja Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Ja, på taxesid Ja, Sorsele Nej, Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson

17 A-näs Finns uppgifter kring var det går att tanka alternativa Nej Simon Sundström??? Jeanette Eklund B Olofsson drivmedel till fordon Finns information om avgifter och taxor kring tillstånd och Nej Annika Lindberg Annika Lindberg tillsyn inom miljöområdet Finns information om sotningsverksamheten Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund Finns information om servicedeklaration/motsvarande för Nej??? verksamheten Finns information om luft- och vattenkvalitet i kommunen Nej Annika Lindberg Annika Lindberg? Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Tillstånd, tillsyn och näringsliv Finns information om hur man ansöker om serveringstillstånd Ja?? A-K Karlsson B Olofsson Finns information om avgifter och taxor för alkohol- och serveringstillstånd Finns information om tillstånd för torghandel Ja?? Ja, via Torgplats Turistbyråansvarig Turistbyrån

18 Finns information om hur och till vem man kan framför Ja Finns det information om vad man kan få för stöd som Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson företagare Finns det information om lediga lokaler och tomter för Nej Simon Sundström Jeanette Eklund B Olofsson intresserade företag Finns det ett aktuellt företagsregister Ja Näringslivsenheten Lena Olofsson Finns information om föreningar, nätverk eller andra forum Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson för företagare Finns information om EU-projekt och internationellt Nej Näringslivsenheten Lena Olofsson samarbete Finns information om vänorter/vänortssamarbete Nej???? Finns information om kommunens folkhälsoarbete Nja Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Finns information om kommunens krisberedskap Nej Jan Fransson Jan Fransson Kultur och fritid Finns ett aktuellt föreningsregister Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson Går det att söka föreningar efter vilken aktivitet de ägnar sig åt Nej Josephine Gabrielsson Josephine Gabrielsson

19 Finns kontaktuppgifter till annan ideell verksamhet (ej Nej??? formella föreningar), som t ex grannsamverkan, volontärinsatser, ungdomsgrupper Finns information om vilket stöd man kan få för att starta Nej?? en förening Finns information om olika former av ekonomiskt Ja Flera olika Flera olika föreningsstöd - oklar bild av infon Finns information om lokalt utbud av aktiviteter och Ev-??? arrangemang Kalendern? Finns information om badplatser Nja, lite??? via t-byrån Finns information om lån/förhyrning av fritidslokaler Nej??? Finns information om bibliotekens utbud och öppettider Finns information om fritidsanläggningars utbud och öppettider Finns en karta eller annan information som hänvisar till kommunens natur- och kulturgeografiskt intressanta platser Finns information om hur och till vem man kan framför Finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bl a brukarundersökningar presenteras Finns information som presenterar resultat för verksamheter inom kultur och fritid som går att jämföra med andra verksamheter och kommuner Ja, via Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson V 8 Nej??? Nja Turistbyråansvarig? (anställd personal)? Ja Nej Nej Nej Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???? Birgitta S-Andersson???????

20 Sökfunktion Vem är kommunchef Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad heter kommunalrådet Ja Barbro Olofsson B Olofsson Vad kostar en plats inom barnomsorgen Nej Anita Brännlund Anita Brännlund Var ligger sopstationen Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund B Olofsson Finns det någon simhall Ja Var ligger kommunhuset Endast Barbro Olofsson B Olofsson adress Hur många invånare bor i kommunen Nej Barbro Olofsson B Olofsson Hur hög är skatten Nej Jan Nilsson? Finns det en turistbyrå Ja Turistbyråansvarig (anställd personal= Var lämnar man deklarationen Nej Kansliet Finns det friskolor Nej Rektor

21 Vem är socialchef Ja Bodil Granström Bodil Granström Var ligger biblioteket Adress Birgitta S-Andersson Birgitta S-Andersson finns Finns det en bostadsförmedling Ja SorseleBo AB??? När är det sandsopning Nej Gunnar Brännström Jeanette Eklund När får man elda utomhus Ja Jan Fransson Jan Fransson Ola Brännlund

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-11-21

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-11-21 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Kallelse 2013-11-21 it. HEDEMORA!d! KOMMUN Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-21

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28 RAPPORT 2009-11-19 1 (36) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale Kommun 2009-08-26--28 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

Rapport om LSS-verksamhet

Rapport om LSS-verksamhet Rapport om LSS-verksamhet Arboga Hammarö Hedemora Karlskoga Malung-Sälen Orsa Rättvik Nätverket Måtten Gås Nätverket är en del av Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Rådet för främjande

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

E-strategi för kommunala tjänster

E-strategi för kommunala tjänster E-strategi för kommunala tjänster Din vardag blir enklare Den här broschyren handlar om vilken service Järfälla kommun erbjuder via internet idag och hur de elektroniska tjänsterna kan komma att se ut

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Granskning av kommunens hemsida

Granskning av kommunens hemsida www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Jessica Carragher- Wallner Granskning av kommunens hemsida Nynäshamns kommun Granskning av hemsidan Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer