Såhär digitaliserar vi välfärdssverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Såhär digitaliserar vi välfärdssverige"

Transkript

1 Såhär digitaliserar vi välfärdssverige

2 Vår stund tillsammans En bakgrund till SKL:s satsning på arbetet med medlemmarnas digitalisering Avdelningen för Digitalisering (DI) och vårt arbete Gemensamma lösningar och kravspecifikationer Sammanfattning av enkäten E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

3 Utmaningar och möjligheter Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt

4 Sverige ligger hyfsat till i internationella jämförelser

5

6 men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

7 UN E-government survey 2014

8

9

10

11 SKL inrättade 2011 Beredningen för esamhället Revisorer Kongress Valnämnd Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Demokratifrågor esamhället Internationella frågor Kultur och fritid Primärvård och äldreomsorg Samhällsbyggnad Socialpolitik och individomsorg Tillväxt och regional utveckling Utbildningsfrågor Programberedningar Hur olika får det bli Ökat bostadsbyggande

12 Strategi och handlingsplan för esamhället Strategins övergipande mål*: Enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Handlingsplan: 32 initiativ med förväntade lägen 2015 inom programområden * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

13 SKL inrättade 2013 Ny avdelning för digitalisering VD Håkan Sörman VD-staben Avd för digitalisering Per Mosseby Avd för administration Lena Dahl Avd för vård och omsorg Göran Stiernstedt Avd för lärande och arbetsmarknad Per-Arne Andersson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Gunilla Glasare Avd för ekonomi och styrning Mats Kinnwall Avd för arbetsgivarpolitik Agneta Jöhnk Avd för juridik Germund Persson Avd för kommunikation Monica Björklund Aksnes

14 Utgångspunkter för SKL:s arbete med digitalisering och e-samhället Digitalisering är en viktig nyckel för att möta utmaningar kring bl.a. välfärdens finansiering, kommande rekryteringsbehov, människors förväntningar på service. Medlemmarna har ställt tydliga krav på SKL att ta en ledande och samordnande roll i utvecklingen av e-samhället. Behövs kraftsamling och omfattande insatser på alla nivåer och inom alla verksamheter, samt koordinering, återanvändning och viss harmonisering mellan olika nivåer och verksamheter bl.a. kring arkitektur, interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet, juridik, affärsmodeller, förvaltning. SKL höjer ambitionsnivån som aktör inom verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och utveckling av e-samhället.

15 Sektionen Center för esamhället Sektionschef Åsa Zetterberg Vård och omsorg Patrik Sundström Skola och lärande Malin Annergård Näringsliv och arbete Bengt Svenson Samhällsbyggnad, transporter och miljö Daniel Antonsson Gemensamma funktioner och tjänster, Anna Gillquist Kultur, fritid och besöksnäring Bengt Svenson Demokrati och delaktighet Anders Nordh Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar), Ulf Palmgren, Jeanna Thorslund, Sara Meunier

16 Programområden och teamarbete Team ehälsa Team Skola Team Samhällsbyggnad, näringsliv, arbete Team Demokrati, delaktighet, öppenhet Team Digital samverkan Patrik Elisabet Lars Niclas Tomas Krisztina Malin Hans Johanna Bengt Daniel Krisztina Anders Nordh Peter Mankenskiöld William Linnefelt Anna Ulf Jeanna Sara Lars Bengt Daniel

17 CeSam Medlemsförankring Styrelse och beredningar CeSams strategiska ledningsgrupp Programstyrgrupp för digital samverkan Regionalt nätverk för e-samhället Nätverk för regionala e- hälsosamordnare Styr- och referensgrupper med stort verksamhetskunnande SKL:s ordinarie chefs- och tjänstemannaträffar CeSams strategiska ledningsgrupp: Jan-Inge Ahlfridh, Malmö Martin Andreae, Södertälje Anna-Lena Cederström, Region Blekinge Joachim Danielsson, Uppsala Staffan Ingvarsson, Stockholm Helena Mehner, Göteborg Göran Persson, Karlshamn Anna Sandborgh, Karlstad Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå Annika Wennerblom, Trollhättan 2 st landstingsdirektörer

18 Exempel på initiativ som CeSam är engagerad i Gemensamma lösningar: - Digital informationstjänst för ekonomiskt bistånd - It-stöd för medborgardialog - Mina meddelanden - Mina fullmakter - E-legitimation Kravspecifikationer: - Skoladministrativt it-stöd - Barnens behov i centrum BBIC Upphandling: - E-arkiv - Video- och kommunikationstjänst - Säkerhetstjänster Strategier och forum: - Skolans digitalisering - ehälsa Vägledning och stöd: - Öppna data - Digital delaktighet - Molntjänster - Trygghetslarm - Självvärderingsverktyg (eblomlådan, LIKA-skola) Förstudier och pilot: - Digitala lärresurser - Välfärdslab vårdguiden för socialtjänsten

19 Enklare Min ärendeöversikt Mina meddelanden (Tomelilla visar vägen) Mina fullmakter Förenkla för barnfamiljer Mina uppgifter en uppgift en gång

20

21 Öppenhet och transparens Öppna data (oppnadata.se) E-arkiv (Avropa SKI) Dela öppna lösningar (deladigitalt.se) Servicejämförare (

22 Effektivare Digital kommunikation som huvudkanal (Skellefteå visar vägen) E-handel Effektiv administration och it-drift

23 Skola och lärande Tillgång till modern och öppen itinfrastruktur för lärande Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande Enklare och effektivare skoladministration/elevplattform Nationellt forum, strategi, LIKA och kompetensutveckling

24 Näringsliv och arbete En gemensam ingång för företagare (verksamt.se 2.0) Enklare hantering av ekonomiskt bistånd (18 maj - Förenkla matchningen av jobb Jämföra servicenivå till företagare Digital överföring av information om nyanlända

25 20 olika kommunala ansökningar och tillstånd * 290 (nåja) varianter Ansökan Tillstånd Ansökan Tillstånd Ansökan Y Tillstånd X Ansökan X Y Tillstånd X Y Tillstånd X X Y X X X X Personuppgifter Personuppgifter Ansökan X Personuppgifter Personuppgifter Tillstånd Personuppgifter X Personuppgifter Företagsuppgifter Företagsuppgifter Företagsuppgifter Företagsuppgifter Skyltlov Personuppgifter Företagsuppgifter Livsmedelsanmälan Företagsuppgifter Nationellt Nationellt Nationellt regel- regel- Nationellt regelstyrda uppgifter styrda uppgifter styrda uppgifter styrda uppgifter styrda uppgifter Personuppgifter Företagsuppgifter Nationellt för för regel- ansökan för för ansökan för för ansökan Brandskydd Personuppgifter Nationellt regel- regel- Nationellt regel- regel- regelstyrdstyrda uppgifter Fettavskiljare för för ansökan för för ansökan för för ansökan för ansökan styrda uppgifter Personuppgifter Företagsuppgifter Nationellt för Lokala ansökan regel- Lokala uppgifter Lokala uppgifter Lokala uppgifter Lokala uppgifter Lokala uppgifter Lokala uppgifter Serveringstillstånd styrda uppgifter Företagsuppgifter Nationellt för Lokala ansökan regelstyrda uppgifter Personuppgifter uppgifter Företagsuppgifter Nationellt för Lokala ansökan regelstyrda uppgifter uppgifter Företagsuppgifter Nationellt för Lokala ansökan regelstyrda uppgifter uppgifter Nationellt för ansökan Lokala regelstyrda uppgifter uppgifter Nationellt för Lokala ansökan regelstyrda uppgifter uppgifter för Lokala ansökan uppgifter Identiska uppgiftskrav Nationellt regelstyrda uppgiftskrav Lokala uppgifter Lokalt anpassade uppgiftskrav

26 och inte bara kommunala tillstånd Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA - enhet Ansökan om bygglov, skyltlov Livsmedels - anmälan Ansökan om serveringstill stånd Ansökan om tobak och spel Systematiskt brand - skydds - arbete Ansökan om hantering av brandfarlig vara Anmälan av fett - avskiljare Registrering för F - skatt Anmälan om preliminär själv - deklaration Registrering som arbetsgivare Anmälan om kassa - register Bolags - registrering Ansökan om begagnande av allmän platsmark

27 Admin gränssnitt

28 Samhällsbyggnad, transporter och miljö Digitalisering av gemensam bygglovprocess Digitalisering av detaljplan- och fastighetsbildningsprocess Digital beräkningstjänst för miljöbalkstaxa Geodata

29 Demokrati och delaktighet Medborgardialog med stöd av IT (epetitioner, medborgarbudget, medborgarpanel, mentometer) Elektroniska val och digitalisering av valadministration Digitalisering av nämndadministration Digital delaktighet

30 Strukturella förutsättningar för e- tjänster i offentlig sektor Gemensam it-arkitektur Bredband Svensk e-legitimation Informationssäkerhet

31 Gemensamma lösningar och kravspecifikationer

32 Vårt uppdrag

33 Förslag för att möta olika behov Behov: Gemensam kravspecifikation och ramavtal (t.ex. e-arkiv) Framtagande av gemensamma kravspecifikationer Upphandling (ramavtal och olika leverantörer) Förvaltning kravspecifikation och avtal Sektorsgemensamma behov i utvecklingen av e-samhället Upphandling/utveckling /adoption av gemensam lösning Leverans, drift och förvaltning av gemensam lösning Behov: Gemensam lösning (t.ex. ekonomiskt bistånd)

34 Vad menar vi med möjliga gemensamma lösningar? Stöd vid handläggning av ekonomiskt bistånd 1177 för socialtjänsten Verksamt.se i vidareutvecklad form Struktur och nödvändigt arbete för medlemmarna vid tjänster som bygger på livshändelser BBIC/ÄBIC (barnens resp. äldres behov i centrum) Tjänsteplattform Svensk FLIS / Kolada 2.0 Medborgarkatalog Avropslösning för digitala lärresurser Gemensamma begrepp och struktur för e-tjänster Gemensam teknisk arkitektur Nationell patientöversikt 1177 Vårdguiden Infektionsverktyget HSA-katalogen Läkarintyg Mina vårdkontakter Pascal Sjunet UMO Video- och distansmöte Tjänsteplattform

35 En blick söderut - Kombit 33 gemensamma lösningar idag, ett urval: - Nyt BBR (Fastighetsregistret) - Byg og miljo (Söka bygglov) - DUBU (Utsatta barn och unga) - Arbejdsgangsbanken (Kommunala processer arbetsgång ) - Fœlles SPROG (verksamhetssystem socialtjänst) - Praksys (Gemensamt system för sjukförsäkringssystemet) - FLIS (Faelleskommunal ledelseinformation)

36

37

38 Om enkäten Enkäten skickades ut till samtliga kommuner och riktade sig till kommundirektören. Enkäten besvarades mellan den 7:e mars och 23:e april. 220 kommuner har besvarat enkäten i sin helhet (76 procent). 231 kommuner har besvarat hela eller delar av enkäten (80 procent).

39

40

41

42

43

44

45

46 E-tjänster Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats, ibland som en mobilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med en e-tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses heller inte länk på webbplats till e-postprogram.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Kommunranking e-tjänster och appar Sex kommuner toppar rankingen: Göteborgs stad, Helsingborg stad, Skellefteå kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun och Umeå kommun. I de fyra högsta rankingrupperna ingår 36 kommuner. I de två lägsta rankinggrupperna ingår 42 kommuner.

60 Samverkan regionalt Kompetens- och resursallokering Olika samverkansformer Olika samarbetsområden: - Strategi och verksamhetsutveckling - E-tjänster - Upphandling - Drift och förvaltning Regional digital agenda

61 Regional samverkan Värmland Gemensam drift- och service nämnd Gemensam e-tjänstplattform Gemensamma licenser Gemensam verksamhetsutveckling som tar stöd av it 100 e-tjänster Minskade driftkostnader Karlstad Är man stor och stark ska man vara snäll

62 Besparingar för gemensam e-plattform

63 Nyhetsbrevet esamhället

64 TACK! Hör gärna av er med frågor och inspel: Per Mosseby

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

e-strategiskt program med dokumentstruktur

e-strategiskt program med dokumentstruktur Bilaga KS 2013/252/1 e-strategiskt program med dokumentstruktur NATIONELL NIVÅ OCH REGIONAL NIVÅ STRATEGI FÖR E-SAM HÄLLET SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink. 2013-10- 2 3 01a!~nr A>I HANDLINGSPLAN

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde l (2) 2013-10-23 KALLELSE LEDNINGSUTSKOTTET DIREKT: 0224-74 70 52 KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Gustav Adolfsalen Tid Tisdagen den 29 oktober

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Förstudie för verksamt.se/kommun

Förstudie för verksamt.se/kommun SLUTRAPPORT 1.1 2015-08-17 Dnr 14/6691: 1 (61) Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering, SKL Anders Persson, Governo Sofie Arvidsson, Governo Förstudie för verksamt.se/kommun Förutsättningar för kommunerna

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Sedan starten 1999 har omkring 500 projekt deltagit i Guldlänken, The Swedish egovernment Awards. Här finns smarta e-tjänster för effektivare

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer