17 juli. 15 juli juli ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906."

Transkript

1 Axe Hamberg. Dagbok Professor Axe Hamberg Uppsaa. Anteckningsb.ädan gama 15 jui 1906 bar. 79,3 k på suttningen från Murjek mot Lue ef marina gränsen säkert ej högre än vid 734,5 k. I f.m. Den första sandterrassen vid 738,4 måhända går sanden ett par meter högre men det ska ej vara många.. Vid Porsiafvans yta 740, k Terrassen vid Paijerim fin sand, eraktig. Den höjer sig icke såsom en fri ås utan öfvergår uppåt i moränandskapet. Det är sannoikt endast efsand. Vid VuoIerim gräfdes vid Persudden i efsanden på oika nivå några stenar träffades icke. 16 jui 1906 Rustensbidningarne vid Junkerhäan se skäigen obetydiga ut. Dito vid Lueketjmorkan På Nianimorkan sågs deremot skiktadt sand och grus och den ås der ångbåten tiägger gör intryck af en mycket bockr1k rustensås. 17 jui En Stevensons screen uppsattes i Kv1ckjock vid prästgården. I den samma insattes en Rickard Termograf moyen mode tf Hydrometer Komparation med Assman Termograf +6,6 Hygrometer 54 Termograf +6,5 Hygrometer ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 jui. +11,1 +8, Komparation i termometerburen k. 9,58 f.m. Assman torra +11,1 våta 0+8,3 Termografen +3,9 Hygrometern 60 Fyttning ti Säkkokhyddan 19 jui Gick på Säkkok Soapparaten betans gående rättadt månader sedan den uppdrogs

2 - - Termometern i app~rathuset visade -100 minimum +14 maximum Stora Meteorografen gick 6 min. efter Komparation k. 3.0 efter meteorograf. Söderberg i buren 718 Assmann {+9,U i so +7,4 bar. 659,6 Hyps. 467 Bohne 658,1 +1 k markeringen Söderberg +7,7 i buren Assmann (+8,1 +6,9 } muet Nytt papper påsattes Första markeringen k. 5.0 e.m. Kockan ruckades två steg motsos. bar. Bonne 657,7 k. 5,5 Nederbördsmätaren tömdes 38,9 1. satösning (okorr.) 1,4 k. sat nedhädes Afdunstningsmätarens afdunstningskär vägde 5,53 k. Det f y1- des och vägde 10,1 01jekäret vägde 6,0 k. det tömdes, nytt sat iades, det vägde nu,8 k. Hygrometern kringades med något så att den kanske ändrade sitt stånd. Komparation k. Söderberg +8,0 Assmann +7,9 1 +6,4 J 7.40 e.m. i buren i det fria 0 jui. Oväder. Barometerkomparation i Säkkokhyddan. k. 1.4 e.m. Hypsometer ,5 Bohne 677,4 +9 Hambergs Nandet 686,0 k e. m. Hypsometer ,5 Bohne 677 J Hambergs Nandet 086,0 k Hyps ,3 Bohne 677, Nandet o 685,9 Luftens temp. +7,8 En. Meteor. Centre var temp. i Kvickjock den 0 jui k. 8 fm +10,0 e.m. +11, ,8 1 jui Gick på Portitj. Komp. k. 4.3 e.m. Söderberg i buren +1,0? Assmann {+O, 1, utanför -0, )

3 - 3 - Ryps ,3 4 4 Bohne 594,9 +1 k. 5 e.m. Komp. k. 5 e.m. Söderberg i buren O~,O Assmann torra -O,5 Sista markeringen k. 5 e.m. Meteorografkockan gick endast 3 minuter efter mitt schweizerur. Fuess Anemometer ,5 Vindfanan stod något snedt vid nordigaste markeringen visade den NNV ung. eer kanske något mera N. Nytt papper påsattes. Den första nya markeringen k. 8 e.m. Komparation k. 8.0 Söderberg 0,0 k e.m. Söderberg +0,1 Assmann -0,5 fuktighetsmättad uft Nederbördsmätaren tömdes den innehö 9,9 iter okorr satösn. Sat nedhides 6,43 k. Afdunstningsmätarens afdunstningskär1 vägde 8,78 k. Det påfydes ej utan insattes såsom det var. Ojekäret vägde 5,45 k. Det af tappades försågs med W k. sat och vägde nu 1,84 k. Bohne k e.m. 594,0 _1 0,0 jui Gick ti Säkkokapparaten K. 5,5 e.m. nedhädes 4,03 K. 5,40 Söderberg i Assman Anemometer markerin$o buren +,,1 +5, +, , = 3,83 k. sat nedhädes. 6 t m 45 s 13 m 14 s afstandet mean markeringar k. 6 e.m. Hyps ,9 Bohne 657,1 +6 Termometerburen, som förut varit devis svart invändigt måades hvit. Fyttning ti Niåtsosda1en. Fortsatte från apparaterna mot vest. M 6 dt på Säkkok granatgimmerskiffer stupande NV omkr Vid Ruopsok varats oivinstensbock äfven rätt ångt åt öster på suttningen af Säkkok. Utmärkta ä~dmoräner kanske 5,10 m. höga tvärs öfver daen vid Luobme Andmoränernas böjning nedåt daen. 3 jui Kommo sent upp idag. Gingo upp på Luoto och panerade för basmätningen. På höjden af Luoto den deen som igger mot NiAtsosda1en.

4 - 4-4 jui Fyttade ti Jeknavagge med Bernard Aspund. I början af Jeknavagge vid vattenfaet öster om Svenonius gacier syenit anstående sedan fyit. 5 jui Gick med Bernard på Jeknatjocko. Mycket snö på toppen svårt att finna röset. Efter 3 M timme snön bortgräfd och instrumentet uppsa tt. I östra deen Jeknavagge amän stupning SO 10-0 A B Ryttarenivå Baspunkt 56 1'7 36 1' 0,5 v. 41 4'9 1 4' ' '1 0,8 v Baspunkt 56 1'7 41 5' 36 1' 1 4'7 0,1 v 0,3 h Basp. 36 0' 1 3'8 56 0'7 41 4' 0, v. 0,5 h. Basp. 36 0'3 56 0' '0 7 43' Basp '9 7 44' 36 1' '1 1,5 v. 0,7 v. Höjdnivå 6~ 5' '3 85 5' 84 59'1 0,6 v. 0,7 v ' 74 5 ' 0, v. fr. skrufven 0,5 v ' 74 58'8 94 5' ' 74 5 ' '8 0,6 v. 0,1 v. 6~ 5' '8 85 5' '7 1,3 v. 1,5 v. Tub höger A röse röse 36 4' ' 16 4'1 6 38'5 röse 16 57' ~ 16 ' ' 36 3'3 Sten på St. Niak 16 44' röse ' ' 16 57' 34 56'8 St. Niak röse ' '8

5 - 5 - tub St Niak ' '5 röse ' '7-antagigen fe i stäet för 58 '; 58'7 Vattenpassen hiit sig bra Cirken vriden ny instäning af gattenpassen 69 53' '3 1,~ v. 70 4'5 90 4'5, v. 90 4' 70 4'1 A B Ryttaren. Basp ' '45 0,3 åt h. f ' ' 0, f ~1' '7 1 II h 175 9' ' 1, 161 1' ' ' '5 1, h ' ' ' '8 3~6 1i' 4 ' ' '6 Venster 10 46' ' '1 Niak 10 46' '3 8 46' 346 3'95 A Niak ' '6 Oirke1n vriden ryttarevattenpasset omjust. Niak ' 57'0 6 44'3 4 57' Niak 4 56'3 6 43'15 56' ' '5 96 '3. 56'1 76 ' 76 3'5 57'3 96 3'6 4 57'5 Basp '5 96 0' ' ' 0, åt h. A B Basp '5 67 4'4 1,5 h.

6 Pakat röse Lu11etj. h.p. spets 11~59' ' ' itet ägre 90 8'8 76 3'3 St Niak 186~44'3 Matåive? ' Tjågnoris röse 97030'5 Pakat 98 45'6 Röse på Säkkok 39 6'6 Pa1ka t j röse Säkkok Tjågnoris St. Niak 70 11' 70 11' ' '0 A 96 ' ' '5 77 9'3 6 43' ' '8 31 3' ' ' '9 110 ' '1 96 3'6 6 44' ' 77 30' ' ' '9 87 8'8 Cirken vriden vattenpassen omjust. Basp ' ' ' 36 4' ' 97 48' ' ' 311 9'4 36 6' ' ' '5 36 5' ' '35 Cirken vriden vattenpasset ej omjust. tub Basp '5 06 1'1 6 13' ' ' ' ' ' 06 13'4 1,3 h. 1,3 1,4 tf 11 0,6 åt v. 0, åt v. 0,5 v. 1,1 tf v. 0,9 åt v. 1,3 M 1,3 f 0, h 0,1 0,4 0,5 0,6 1, 0, ' ' 6 1'3 0,8 h ' ' 0,1 t.h. betyder att båsans midtpunkt befann sig 0,1 destr. h. n v v v v.

7 - 7 - åt om graderingens midtpunkt. Vattenpasset (ryttare-) hea tiden J tub bar. 606,3 + +4,5 k. 8,15 e.m. Stativit stod omkr. 7 c.m. från gama rörets midtpunkt i riktning mot Tjat ja eer Vassjapakte. Kikarens höjd öfver marken omkr. 1,6 m. Nytt röse bygdes, det gama kufaet nästan. Det ny fyttades omkr. 10 cm mot Saggat. Under nedstigandet träffades i SV deen af Jeknatjåkko stupning NV ganska brant åtminstone stäbvis. Sträckning hos amfiboiten i V 0 N. Här och hvar ganska svår nedstigning öfver branta, då man ej uppifrån kunde bra öfverse de ämpigaste passagerna. 6 jui Lemnade tätpatsen i Jeknavagge k. ~ I f.m. Regn på morgonen och stark båst. r Jeknavagge ferestädes grön snö. r Svenonii gacier utmärkt uppåtböjd paraieistruktur i gacieränden. På andttungan mean Svenonib gaciers båda tungor gneis (prof) anstående stupn. NV 10-0 strykn. NO ungefär dock mycket oregebunden. 7 jui Gick mot tjocko. Ned i Sarvesvagge på södra sidan bäcken ett par häckande fjä-- Vid snöbryggan öfver bäcken granatfyit, stupande ny. I kipporna på norra sidan vid 673 mm. samma bergart. Ett kort stycke ofvanför tycks amfiboitformationen med kvartsit och gimmerskiffer samt såsom det tycktes äfven gneis börja. Gick ti den bragta kanten vid Sarvesvagge och tog fotografier 635', ,O k. ~ 1 f.m. Amfiboit med NV stupn. omkr.,. röse röse Jekna Jekna f f Cirken vriden 05 51'4 51' 99 30'6

8 - 8 - Jekna Jekna Jakna Omring af Eppar röse tf Sarek Sarek röse Eppar Basp. 3 tub 3 Stativet stod omku ' '9 38 3' ' 34-53'9 34-5' ' '1 34 5'9 38 3' '3 18 3' ' 89 4-g' 69 7' ' ' '5 vattenpassen 3~.to' 1~043' ' ' ' ' ' ' ' ' 51 57' ' '6 87 1'3 67 1' '5 87 0' '7 87 0' 76 13' ' ' ' ' '1 centrskt men ostadigt. Det 63 33' '1 95 5' '5 Höjdnivå ' mot skr. M från II II M mot från II 0,6 mot h. 1,5 II 0,5 v. 0,5 1,5 h ramade här nästan mot skr. n tf 1,5 tf 75 5'4 Vattenpasset kom i marken. Jag måste omra det men det hann endast bi approximatift. å ~ Basp ' '4 Jekna röse ' '6 Basp '3 16 ' ' ' '3 36 3'3 16 '7 Venster 'R A '8 16~ 1' ' '4-67 och afstånd 6 cm ti rösets midtpunkt Bar ,5 +3,5 k. M 10 e.m. Bar vid snöbrygga ,5 k e.m. 0,5 1,5,5 Juste h v. v.

9 - 9-8 jui Lars skickades att köpa mat åt kararne. Jag gick k. ~ 3 mot Luotokgacieren. ovid en stsr kårso nära öst om Luotoktoppen gneis stupande 0 mot N 35 V bar 683 k. 3 e.m. Vände gick ti basinien emedan nu karare väder. Från punkt 3 Jekna röse Från punkt 3 Jeknatj. röse Basp. 75~36'15 1 9'9 dimmigt och mon 55 35'5 01 9'6 Basp. 1 9'9 1 9'9 01 9'5 R A Baspunkt 1~8'3 01~8' Jekna röse 75 34' '4 Cirken vriden 4~0 tub vensteö Baspunkt 66 40'5 4639'9 Jekna 10 46' '4 A Jekna 10 47' '4 Basp ' '6 Cirken vriden 45 0 tub Basp '7 91 7'7 röse 7 5' 47 5' ' 90 37' ' '1 8~43' '7 89 0' 69 0' 70 37' 90 37'1 76 0'1 96 0' Basp. Cirken vriden Basp. 7~51' ' '8 91 6'7 tibaka 45 0 ryttare 0, h v v. ft ft f 0, mot h mot skr. skr. 0,3 f 0,5 fr tf 0,5 f f 0,5 skr. 0,1 m. v. 0,5 mot skr.

10 jui Fr. Baspunkt 3 (vid Nåiti) C5 10 t 49 m 6 s ' 130~5'4 o '9 9 3'.Q 10 t 47' 0 s ' '3 Q. 11 ' '4 9 19'3 o 5 4 s '1 Q s ' '4 o s 48 8' 8 8'4 Q s 48 54'6 8 54'8 Bas1inien 199~31' 19~31' -O 11 t ' 8 5' o 11 t 41 m 1 s 48 35' 8 35' ~0'9 337~0' ' '8 A 19~3' Basinien 199 3'0 -o 11 t 54m ' ' o s 311 4' ' t m 8 16~45' '7 1O 1 4 m ' '7 Basinien 199~3'1 19~3' o 1 t 11 m 57 s 48 3'9 8 4'0 interpo.) värde.q '9 8 38'1 o/ ~50'7 347~50'3 (O ' '3 Bas1inien 199~30' '0 ~ 1 33 m 46 s 48 54'6 ö ' ~ 11 o ' 11 o ' '~ Q ' ö 13 O '8 v ö tf ' s 183~33'4 3 33'3 o '8 3 44'8 Bas1nien ' 19 31'3 Basinien 199~30'5 19å 30' t 19 m 30 s 187 7'7. 7 7'8 {o 1 m 45 tf tf

11 höjdnivå 1 str. fr. skr. 7~ ti tf just str. fr. str. mot 1, II 3,5 t1 fr. II tf tub. II ryttarenivå str. fr. skr.,5 tf 0, åt h. 0,1 ff 0,6 fr. skr. &;5.u. 1'. 0,5 v. 0,6 tf v. /,,5,5 fr. \. Skr.~ tub '9;i? 0, åt v. 0,5 11 v.,5 fr. skr. jttste? 1,5 åt skr., tf? 0,5 fr. skr. 0,5 åt tf 11 f 0,5 åt v. 1, tf v. 0,7 v. 1 str. h. tub

12 Ryttare Basp. 67~1' 47 0'9 åt h. röse '3 3 45'3 1, v. A va ttenpass ej omjust '3 346' 0,5 v. Basp '0 47 '0 3,0 h. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. 1 4'8 01 5' ' ' åt h. vattenp~ss ej omjust ' ' 1,5 h. Basp. 1 3'9 01 4'0 1,6 v. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. Jekna 11 '6 9 '3 f 166 7' ' ' '9 1, str. 76 0'6 96 0'8 från å~~ Vattenpass ej omjust. Jekna 166~9' 346~8'85 0,6 åt h. tf 166 9' '7 tf Basp. 11 3'3 9 3'1 01? Cirken vriden vattenpass omjust. Jekna 11~ 8'75 31~ 9'1 Basp ' ' 0,5 h '3 93 7'8 h Jekna 11 8'8 31 9'1 1,7 h vattenpass ej omjust. Jakna 11ij 7'8 31~ 8' h 73 6'6 93 7'1 0,6 Basp '8 337 '35 0,6 f Jekna 11 7' '3 1,5 Tuben 1,4 m. öfver dubbens öfverkant bar. 656, ,0 k. 3 e.m. Från Baspunkt Basp. 59~33 ' '1 1,5 v ' '1 1, v Basp ' ' 1,5 v. Jekna ' '8 1 åt h. Basp '6 vattenpass ej omjust. Basp. 59~3 ' ' ' ' ' '15 1 mot v '7 33'5 59 3'9 Jekna ' 55'8 1,7 mot h.,

13 ' '6,5 från skr '1,5 f 74 9'5 5 omradt 74 48' 94 48'3 0, ' '6,7 mot skr ' '5 0,7 mot skr. höjdnivån rubbad 85 47' ' 8~ 8'7 65 8'8 1,5 Cirken vriden vattenpass omdust B A Jekna 06 '65 6 ' ' ' ' ' ' 0, mot v. vattenpassoej omjust. Jekna 06 3' ,6 h 304 0' ' ' '4 84 4'3 0, h Cirke vriden vattenpass omjust ' '6 0,7 v ' ~ ' Jekna 51 35' ' 0,1 h vattenpass ej ändrade Jekna 51 34' ' ' ' ' ' 1,5 v. Cirke vriden vattenpass omjust ' '5 0,7 åt v ' ' ' Jekna 97 ' '7 vattenpass ej ändrade Jekna 97 3'8 1174'8 1,0 åt v ' ' ' '8 175 '7 0,5 h 355 1'8 Luotok röse ' ' h Tseggok 71 45' '1 1,3 v Tjat ja 5 40'9 7 41'5 v Pa1kat f 1 31' '7 Eppar 0,8 h 51 5'8 31 5'9 5 h

14 '8 vattenpass ändrade 35~0' ' Eppar röse 5104'5 ~1 4'3 h Berg v. Akkavagge '6 knabb 6' '4 h Pakat 1 30' 30 9'4 Tjat ja 5 39' ,5 h Tseggok 71 43' '7 O Jekna 97 ' 117 3'3 0,5 h Luotok ' '6 0, ' '3 0,5 h. Stativet 1,15 m öfver håets mynning ' 3,5 fr. skr ' '5 0,5 fr. skr '7 ~5'6 n tf tf 86 36'8 86 ' tf 1, ' 1,7 30 jui Gick mot Luotokg1acieren. Observerade att gneisen i Luotoktjocko östra sida stupar NV och öfver1agrar granatfyit som stupar på samma sätt. Troigen finnes ungefär iknande gneis äfven under granatfyiten. 31 jui Fyttade sjef med Bernard Aspund, Lundberg o. Amma Grufvisar mot Säkkok. Lemnade Kand Roth, Herr Odhner, Lars Nison o. Nis Larson vid basmätningen. Gick från Nåitis sydvestsuttning mot Pakatjokk kom snart på gneisig mark. Fotografi öfver Pakatisarne deriin~i grofva gneishäar strykande ungefär SV-NO stupande mot SO samt något sträckta i denna riktning. Kort der efter träffades emeertid granatfyiten som här tydigen öfver1agrar gneisen. Sedan åter gneis, syenit (prof), zoisitqwartsit (prof) etc. Vid början af Pakatbäckens kanjon granatamfiboit. Sådan förherskande i bäckarne på östra sidan måste såunda anstå äfven rätt högt upp i Saitaristjocko och Luobme måhända ti samma nivå som på Luotoksätten. aug. Vid soapparaten Papper byttes. Det nya började funktionera k. 11,46 f.m. Stora kockan gick rätt. Komparation k Söderberg i buren +17,1 Assmann +17,8 +1, Precis vid 1.0 markeringen Söderberg +17,8

15 Bohne 669, k. 1,4-0 e.m. vid Säkkokapparaten Komparation vid hyddan Hypsometer ,0 Bohne 695, ? k , e.m. aug. Kvickjock komparation med apsaraterna i Stevensons skrin. Termograf +35,3 Hypsometer 9 Fuess säng stia hängande i buren +4,5 den våta +16,0 k e.m. Strax derefter k visade Fuess säng i skuggan af prästgården +4,5 +15,5 vid svängning 3 aug. Färd ti Jockmogk Togo i and vid Arrenjarka. Bef ej öfvertygad att åsen der var en rustensås. 4- aug. på vägen Wuoerim - Murjek sågs svaadt grus ti ungefär 735 m.m. k. 1 e.m. F'jäI dingsman omtaai att r'bmed Appojok'k Undersök 1907 strandinjerna vid Jokkotjkaskagaciererna och se efter om der är några bock på Profva gacierisen på NaC Ti nästa år behöfs ett måttigt tjockt tjäradt tåg 0 famnar ångt. Ti Kvickjock termometrar en med mussin, eer mussin ti Fuess säng. Apparat att hindra vindaxarne att hoppa upp Tät ti soapparaten i Jockmock BeckIåda ti den på toppen ff tf 1 J ockmock Träribba för vindaxarne på toppen 53 5, , ,5' 53 5,90 Skcka med Amma Vasein 5 k. skorpor några köttburkar

16 Amma Gr. kaade ia sjön i Akavagge Jauratjkopejarutj namnet kommer att sjön är rund. o o o o Angbat gar fran Jockmock från Måndag k. 6,30 Onsdag Torsdag Lördag Kvickjock Tisdag k. 6 f.m. tf Torsdag Fredag Söndag 8, 11 ::H.. 111

2,9 2,6 2,8 2,7 2,4 2,2

2,9 2,6 2,8 2,7 2,4 2,2 Axel Hamberg. Dagbok 1914, vinter och sommar. Termometerbur modell Söderberg 2,6 Assmann 2,8 I 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 2,1 2,4 2,1 i Stevensons screen o Aderm. 2,3 Assmann 2,8 2,4 2,2 2,8 2,7 2,1 2,1 ( / Komparation

Läs mer

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51" % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51 % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2 Axel Hamberg. ~ illq.. 21 juni Komparation Jokkmokk Assmann lilla torr +16,1 8 våt +8,2 kl.. e.m Grave lång +16,1 Termograf +3~~7 Hygrograf 31 % Termografen omstäldes sänktes omkr 18 0 pennorna rengjordes,

Läs mer

Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l

Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l Kr. Nyrop Spansk grammatik " fl Laerebok i spansk Åke W:son Munthe: Kortfattad spansk språklära Dito Spansk Läsebok Fritzes ParlörlexicaV1 Svenskt-spanskt 1angenscheidt:

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902.

Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902. Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902. Vinterresa 1902 27 mars lemnade jag Stockholm med aftontåget kl. 6.40 e.m. 28 mars. På morgonen i dag 25 0 kallt. Bra mycket mera snö här i Helsingland och

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok 1924.

Axel Hamberg. Dagbok 1924. Axel Hamberg. Dagbok 1924. \ l 1924 2 juli afresa med tåget fr. Uppsala 7 juli affärd från Tjåmotis o bar. kl. 10.50 f.m. på Jäkaure 721,8 +15 kl. 7 e.m. vid Snavvasjön 710,3 +15 +12 0 vid Snavvagården

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset Resursintensivt Specialenhet inom Adventum Behandlare Behandlingssamordnare Vårdchef Områdeschef Uppdrag Barn med funktionsnedsättning Utagerande

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M924 14.20 14.55 Snöstorpsskolan - Brogård - Skedala - Östergårdsskolan 14.40 - Skedalahed - Norteforsen - M816 15.05 15.25 Östergårdsskolan - Skedalahed - Nydala - Mariehemsvägen - Skedala - Norteforsen

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan)

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) 44 Giltighetstid 18 augusti 2014 13 december 2014 Noter d Fortsätter till Stora Skuggan. n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) Måndag fredag 05.17 05.27 05.37

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

4x50fr 3s benspark på sidan efter var tredje armtag 4x50fr (25 knutna nävar + 25 vanligt) st1.00 50 löst. 120-150 min lugn Lidingöloppsprogram nr 1 30

4x50fr 3s benspark på sidan efter var tredje armtag 4x50fr (25 knutna nävar + 25 vanligt) st1.00 50 löst. 120-150 min lugn Lidingöloppsprogram nr 1 30 Kolumn1 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag v12 17 18 19 20 21 22 23 Fotboll löpning vidingsjö + styrka Simning Lokmilen Vidingsjö v13 24 25 26 27 28 29 30 Gym Löpning morgon v14 31 01- apr

Läs mer

Den fysiska marknaden Arne Österlind

Den fysiska marknaden Arne Österlind Sida 1 av 5 Den fysiska marknaden Arne Österlind Parametrar som påverkar systempriset på kort sikt: Kortsiktiga störningar/revisioner och andra nya ändringar i produktionen: Oskarshamnsverket 1 (0/475

Läs mer

Sammanställning av kurser, hösten 2014 Start vecka 37 (12 ggr)

Sammanställning av kurser, hösten 2014 Start vecka 37 (12 ggr) Sammanställning av kurser, hösten 2014 Start vecka 37 (12 ggr) Dag Tid Plats Stil Nivå Ledare Pris Antal Beskrivning Måndag 18.00-19.00 Slakthuset Streetdance Nybörjare från 7 år-nivå 1 Streetdance är

Läs mer

Uppdaterad : 2015-04-26

Uppdaterad : 2015-04-26 4 Torsdag 2 0 Ekerum Resort 6 Torsdag 2 0 Strand Hotel 8 Torsdag 2 0 Strand Hotel 19 Torsdag 2 0 Strand Hotel 24 Måndag 2 0 Strand Hotel 39 Söndag 2 0 Strand Hotel 70 Torsdag 2 0 Strand Hotel 71 Torsdag

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok - Nabbelund

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok - Nabbelund Så här kör linje (Kalmar -) Borgholm - - Byelkrok - abbelund Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) Byelkrok entral Ebbegärde Högby Stationsvägen Tullslätten Eriksberg Åkerbohemmet Sand Malmen

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

05.32 05.38 05.48 05.57 06.05 06.26 06.39 05.44 05.50 06.00 06.09 06.17 06.38 06.52 05.55 06.01 06.11 06.20 06.28 06.49 07.03

05.32 05.38 05.48 05.57 06.05 06.26 06.39 05.44 05.50 06.00 06.09 06.17 06.38 06.52 05.55 06.01 06.11 06.20 06.28 06.49 07.03 676 Giltighetstid 2 november 15 januari 16 Korr 15-- Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. ( ) Går ej /12 5/1. Observera! /12 5/1 går linje 676 från Norrtälje busstation var 7 8:e minut mellan

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat.

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Cirket v. 40, 2013 må 30/09 fr 04/10 Meddelande att publicera i Cirket skickas till: afkalendarium@stockholm.se Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Biblioteket stängt 27 september

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar Vad krävs för att producera grisar med den danska genetiken Svenska Djurhälsovårdens Vårkonferens. Västerås, 12-13 mars 13. Veterinär Flemming Thorup Hög prestanda kräver omsorg Hög acceleration Snabb

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Väderstation på Ven -en projektbeskrivning

Väderstation på Ven -en projektbeskrivning Väderstation på Ven -en projektbeskrivning 20/1 2004 Tycho Brahe och hans assistenter förde under åren på Ven en meteorologisk dagbok över vädret med syftet att hitta samband mellan himlakropparnas rörelser

Läs mer

WWOP resor 24 okt 14 nov, 2014

WWOP resor 24 okt 14 nov, 2014 WWOP resor 24 okt 14 nov, 2014 till Chile, Argentina och Uruguay, till Veteran-VM 1-8 Nov vid Porto Alegre i Södra Brasilien samt till Iguasso Vattenfallen i Argentina, Brasilien och Paraguay. WWOP-resan

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Bostadsrättsf öreni ngen Tr oll backen, Umeå. Så här bokar du Trollbackens bastu och träningslokal

Bostadsrättsf öreni ngen Tr oll backen, Umeå. Så här bokar du Trollbackens bastu och träningslokal Bostadsrättsf öreni ngen Tr oll backen, Umeå Så här bokar du Trollbackens bastu och träningslokal Föreningens bastu och träningslokal Efter en omfattande renovering och upprustning är det dags att ta vår

Läs mer

nya fina erbjudande varje dag!

nya fina erbjudande varje dag! SÖndagar öppnar toppengallerian kl. 11.00 och ICa toppen med förbutik kl. 09.00 gäller vecka 44 om inget annat anges. GALLERIAN Öppettider Vard 10-20 LÖR 10-17 sön 11-17 ICA TOPPEn Öppettider Vard 9-20

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

ÄR DIN BIL REDO FÖR KYLAN?

ÄR DIN BIL REDO FÖR KYLAN? ÄR DIN BIL REDO FÖR KYLAN? ERBJUDANDEN TIL L D IG SO M KÖ R VO LVO 15 N OVEMBER 15 D E C E MBE R ERBJUDANDEN 15 N OV EM BER 1 5 DEC EMBER LASTRUMSMATTOR Skyddsmatta i plast med upphöjda kanter Nu kommer

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse?

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse? K a l m a r Tid: 16,00-19,30 KALMAR 1 Målgrupp: Lärare och elevassistenter i skolår F-3 samt särskolan Plats: Kalmar Datum: Måndagen den 2:a april Lokal: Teatercafét på Kalmar teater K a l m a r KALMAR

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

Bowlingklubbarna i Strike & Co

Bowlingklubbarna i Strike & Co 2014 Bowlingklubbarna i Strike & Co SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 20 april - 25 maj 2014 Finalspel: 31 maj - 1 juni 2014 Spelsätt: Deltagande: I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

SOMMARLÄGER. Fråga 1: SOMMARLÄGER

SOMMARLÄGER. Fråga 1: SOMMARLÄGER SOMMARLÄGER Zeds kommun anordnar ett sommarläger under fem dagar. Det är 46 barn (26 flickor och 20 pojkar) som har anmält sig till sommarlägret och 8 vuxna (4 män och 4 kvinnor) som deltar frivilligt

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Tränings och tävlingsprogram för CK Masters ungdomar

Tränings och tävlingsprogram för CK Masters ungdomar MAJ 2011 1 - söndag 1:a Maj loppet Kvänum 2 - måndag v.18 3 - tisdag 17.45 LVG Skatås 4 - onsdag Serietävling BMX Lerum 5 - torsdag 18.00 MTB Skatås 6 - fredag 7 - lördag 10.00 MTB Skatås alt Högaliden

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödfranska Obs! Ingen stödfranska v.13 och 14. Hälsningar Margareta Danielsson Information om lärverktyg Alla

Läs mer