17 juli. 15 juli juli ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906."

Transkript

1 Axe Hamberg. Dagbok Professor Axe Hamberg Uppsaa. Anteckningsb.ädan gama 15 jui 1906 bar. 79,3 k på suttningen från Murjek mot Lue ef marina gränsen säkert ej högre än vid 734,5 k. I f.m. Den första sandterrassen vid 738,4 måhända går sanden ett par meter högre men det ska ej vara många.. Vid Porsiafvans yta 740, k Terrassen vid Paijerim fin sand, eraktig. Den höjer sig icke såsom en fri ås utan öfvergår uppåt i moränandskapet. Det är sannoikt endast efsand. Vid VuoIerim gräfdes vid Persudden i efsanden på oika nivå några stenar träffades icke. 16 jui 1906 Rustensbidningarne vid Junkerhäan se skäigen obetydiga ut. Dito vid Lueketjmorkan På Nianimorkan sågs deremot skiktadt sand och grus och den ås der ångbåten tiägger gör intryck af en mycket bockr1k rustensås. 17 jui En Stevensons screen uppsattes i Kv1ckjock vid prästgården. I den samma insattes en Rickard Termograf moyen mode tf Hydrometer Komparation med Assman Termograf +6,6 Hygrometer 54 Termograf +6,5 Hygrometer ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 jui. +11,1 +8, Komparation i termometerburen k. 9,58 f.m. Assman torra +11,1 våta 0+8,3 Termografen +3,9 Hygrometern 60 Fyttning ti Säkkokhyddan 19 jui Gick på Säkkok Soapparaten betans gående rättadt månader sedan den uppdrogs

2 - - Termometern i app~rathuset visade -100 minimum +14 maximum Stora Meteorografen gick 6 min. efter Komparation k. 3.0 efter meteorograf. Söderberg i buren 718 Assmann {+9,U i so +7,4 bar. 659,6 Hyps. 467 Bohne 658,1 +1 k markeringen Söderberg +7,7 i buren Assmann (+8,1 +6,9 } muet Nytt papper påsattes Första markeringen k. 5.0 e.m. Kockan ruckades två steg motsos. bar. Bonne 657,7 k. 5,5 Nederbördsmätaren tömdes 38,9 1. satösning (okorr.) 1,4 k. sat nedhädes Afdunstningsmätarens afdunstningskär vägde 5,53 k. Det f y1- des och vägde 10,1 01jekäret vägde 6,0 k. det tömdes, nytt sat iades, det vägde nu,8 k. Hygrometern kringades med något så att den kanske ändrade sitt stånd. Komparation k. Söderberg +8,0 Assmann +7,9 1 +6,4 J 7.40 e.m. i buren i det fria 0 jui. Oväder. Barometerkomparation i Säkkokhyddan. k. 1.4 e.m. Hypsometer ,5 Bohne 677,4 +9 Hambergs Nandet 686,0 k e. m. Hypsometer ,5 Bohne 677 J Hambergs Nandet 086,0 k Hyps ,3 Bohne 677, Nandet o 685,9 Luftens temp. +7,8 En. Meteor. Centre var temp. i Kvickjock den 0 jui k. 8 fm +10,0 e.m. +11, ,8 1 jui Gick på Portitj. Komp. k. 4.3 e.m. Söderberg i buren +1,0? Assmann {+O, 1, utanför -0, )

3 - 3 - Ryps ,3 4 4 Bohne 594,9 +1 k. 5 e.m. Komp. k. 5 e.m. Söderberg i buren O~,O Assmann torra -O,5 Sista markeringen k. 5 e.m. Meteorografkockan gick endast 3 minuter efter mitt schweizerur. Fuess Anemometer ,5 Vindfanan stod något snedt vid nordigaste markeringen visade den NNV ung. eer kanske något mera N. Nytt papper påsattes. Den första nya markeringen k. 8 e.m. Komparation k. 8.0 Söderberg 0,0 k e.m. Söderberg +0,1 Assmann -0,5 fuktighetsmättad uft Nederbördsmätaren tömdes den innehö 9,9 iter okorr satösn. Sat nedhides 6,43 k. Afdunstningsmätarens afdunstningskär1 vägde 8,78 k. Det påfydes ej utan insattes såsom det var. Ojekäret vägde 5,45 k. Det af tappades försågs med W k. sat och vägde nu 1,84 k. Bohne k e.m. 594,0 _1 0,0 jui Gick ti Säkkokapparaten K. 5,5 e.m. nedhädes 4,03 K. 5,40 Söderberg i Assman Anemometer markerin$o buren +,,1 +5, +, , = 3,83 k. sat nedhädes. 6 t m 45 s 13 m 14 s afstandet mean markeringar k. 6 e.m. Hyps ,9 Bohne 657,1 +6 Termometerburen, som förut varit devis svart invändigt måades hvit. Fyttning ti Niåtsosda1en. Fortsatte från apparaterna mot vest. M 6 dt på Säkkok granatgimmerskiffer stupande NV omkr Vid Ruopsok varats oivinstensbock äfven rätt ångt åt öster på suttningen af Säkkok. Utmärkta ä~dmoräner kanske 5,10 m. höga tvärs öfver daen vid Luobme Andmoränernas böjning nedåt daen. 3 jui Kommo sent upp idag. Gingo upp på Luoto och panerade för basmätningen. På höjden af Luoto den deen som igger mot NiAtsosda1en.

4 - 4-4 jui Fyttade ti Jeknavagge med Bernard Aspund. I början af Jeknavagge vid vattenfaet öster om Svenonius gacier syenit anstående sedan fyit. 5 jui Gick med Bernard på Jeknatjocko. Mycket snö på toppen svårt att finna röset. Efter 3 M timme snön bortgräfd och instrumentet uppsa tt. I östra deen Jeknavagge amän stupning SO 10-0 A B Ryttarenivå Baspunkt 56 1'7 36 1' 0,5 v. 41 4'9 1 4' ' '1 0,8 v Baspunkt 56 1'7 41 5' 36 1' 1 4'7 0,1 v 0,3 h Basp. 36 0' 1 3'8 56 0'7 41 4' 0, v. 0,5 h. Basp. 36 0'3 56 0' '0 7 43' Basp '9 7 44' 36 1' '1 1,5 v. 0,7 v. Höjdnivå 6~ 5' '3 85 5' 84 59'1 0,6 v. 0,7 v ' 74 5 ' 0, v. fr. skrufven 0,5 v ' 74 58'8 94 5' ' 74 5 ' '8 0,6 v. 0,1 v. 6~ 5' '8 85 5' '7 1,3 v. 1,5 v. Tub höger A röse röse 36 4' ' 16 4'1 6 38'5 röse 16 57' ~ 16 ' ' 36 3'3 Sten på St. Niak 16 44' röse ' ' 16 57' 34 56'8 St. Niak röse ' '8

5 - 5 - tub St Niak ' '5 röse ' '7-antagigen fe i stäet för 58 '; 58'7 Vattenpassen hiit sig bra Cirken vriden ny instäning af gattenpassen 69 53' '3 1,~ v. 70 4'5 90 4'5, v. 90 4' 70 4'1 A B Ryttaren. Basp ' '45 0,3 åt h. f ' ' 0, f ~1' '7 1 II h 175 9' ' 1, 161 1' ' ' '5 1, h ' ' ' '8 3~6 1i' 4 ' ' '6 Venster 10 46' ' '1 Niak 10 46' '3 8 46' 346 3'95 A Niak ' '6 Oirke1n vriden ryttarevattenpasset omjust. Niak ' 57'0 6 44'3 4 57' Niak 4 56'3 6 43'15 56' ' '5 96 '3. 56'1 76 ' 76 3'5 57'3 96 3'6 4 57'5 Basp '5 96 0' ' ' 0, åt h. A B Basp '5 67 4'4 1,5 h.

6 Pakat röse Lu11etj. h.p. spets 11~59' ' ' itet ägre 90 8'8 76 3'3 St Niak 186~44'3 Matåive? ' Tjågnoris röse 97030'5 Pakat 98 45'6 Röse på Säkkok 39 6'6 Pa1ka t j röse Säkkok Tjågnoris St. Niak 70 11' 70 11' ' '0 A 96 ' ' '5 77 9'3 6 43' ' '8 31 3' ' ' '9 110 ' '1 96 3'6 6 44' ' 77 30' ' ' '9 87 8'8 Cirken vriden vattenpassen omjust. Basp ' ' ' 36 4' ' 97 48' ' ' 311 9'4 36 6' ' ' '5 36 5' ' '35 Cirken vriden vattenpasset ej omjust. tub Basp '5 06 1'1 6 13' ' ' ' ' ' 06 13'4 1,3 h. 1,3 1,4 tf 11 0,6 åt v. 0, åt v. 0,5 v. 1,1 tf v. 0,9 åt v. 1,3 M 1,3 f 0, h 0,1 0,4 0,5 0,6 1, 0, ' ' 6 1'3 0,8 h ' ' 0,1 t.h. betyder att båsans midtpunkt befann sig 0,1 destr. h. n v v v v.

7 - 7 - åt om graderingens midtpunkt. Vattenpasset (ryttare-) hea tiden J tub bar. 606,3 + +4,5 k. 8,15 e.m. Stativit stod omkr. 7 c.m. från gama rörets midtpunkt i riktning mot Tjat ja eer Vassjapakte. Kikarens höjd öfver marken omkr. 1,6 m. Nytt röse bygdes, det gama kufaet nästan. Det ny fyttades omkr. 10 cm mot Saggat. Under nedstigandet träffades i SV deen af Jeknatjåkko stupning NV ganska brant åtminstone stäbvis. Sträckning hos amfiboiten i V 0 N. Här och hvar ganska svår nedstigning öfver branta, då man ej uppifrån kunde bra öfverse de ämpigaste passagerna. 6 jui Lemnade tätpatsen i Jeknavagge k. ~ I f.m. Regn på morgonen och stark båst. r Jeknavagge ferestädes grön snö. r Svenonii gacier utmärkt uppåtböjd paraieistruktur i gacieränden. På andttungan mean Svenonib gaciers båda tungor gneis (prof) anstående stupn. NV 10-0 strykn. NO ungefär dock mycket oregebunden. 7 jui Gick mot tjocko. Ned i Sarvesvagge på södra sidan bäcken ett par häckande fjä-- Vid snöbryggan öfver bäcken granatfyit, stupande ny. I kipporna på norra sidan vid 673 mm. samma bergart. Ett kort stycke ofvanför tycks amfiboitformationen med kvartsit och gimmerskiffer samt såsom det tycktes äfven gneis börja. Gick ti den bragta kanten vid Sarvesvagge och tog fotografier 635', ,O k. ~ 1 f.m. Amfiboit med NV stupn. omkr.,. röse röse Jekna Jekna f f Cirken vriden 05 51'4 51' 99 30'6

8 - 8 - Jekna Jekna Jakna Omring af Eppar röse tf Sarek Sarek röse Eppar Basp. 3 tub 3 Stativet stod omku ' '9 38 3' ' 34-53'9 34-5' ' '1 34 5'9 38 3' '3 18 3' ' 89 4-g' 69 7' ' ' '5 vattenpassen 3~.to' 1~043' ' ' ' ' ' ' ' ' 51 57' ' '6 87 1'3 67 1' '5 87 0' '7 87 0' 76 13' ' ' ' ' '1 centrskt men ostadigt. Det 63 33' '1 95 5' '5 Höjdnivå ' mot skr. M från II II M mot från II 0,6 mot h. 1,5 II 0,5 v. 0,5 1,5 h ramade här nästan mot skr. n tf 1,5 tf 75 5'4 Vattenpasset kom i marken. Jag måste omra det men det hann endast bi approximatift. å ~ Basp ' '4 Jekna röse ' '6 Basp '3 16 ' ' ' '3 36 3'3 16 '7 Venster 'R A '8 16~ 1' ' '4-67 och afstånd 6 cm ti rösets midtpunkt Bar ,5 +3,5 k. M 10 e.m. Bar vid snöbrygga ,5 k e.m. 0,5 1,5,5 Juste h v. v.

9 - 9-8 jui Lars skickades att köpa mat åt kararne. Jag gick k. ~ 3 mot Luotokgacieren. ovid en stsr kårso nära öst om Luotoktoppen gneis stupande 0 mot N 35 V bar 683 k. 3 e.m. Vände gick ti basinien emedan nu karare väder. Från punkt 3 Jekna röse Från punkt 3 Jeknatj. röse Basp. 75~36'15 1 9'9 dimmigt och mon 55 35'5 01 9'6 Basp. 1 9'9 1 9'9 01 9'5 R A Baspunkt 1~8'3 01~8' Jekna röse 75 34' '4 Cirken vriden 4~0 tub vensteö Baspunkt 66 40'5 4639'9 Jekna 10 46' '4 A Jekna 10 47' '4 Basp ' '6 Cirken vriden 45 0 tub Basp '7 91 7'7 röse 7 5' 47 5' ' 90 37' ' '1 8~43' '7 89 0' 69 0' 70 37' 90 37'1 76 0'1 96 0' Basp. Cirken vriden Basp. 7~51' ' '8 91 6'7 tibaka 45 0 ryttare 0, h v v. ft ft f 0, mot h mot skr. skr. 0,3 f 0,5 fr tf 0,5 f f 0,5 skr. 0,1 m. v. 0,5 mot skr.

10 jui Fr. Baspunkt 3 (vid Nåiti) C5 10 t 49 m 6 s ' 130~5'4 o '9 9 3'.Q 10 t 47' 0 s ' '3 Q. 11 ' '4 9 19'3 o 5 4 s '1 Q s ' '4 o s 48 8' 8 8'4 Q s 48 54'6 8 54'8 Bas1inien 199~31' 19~31' -O 11 t ' 8 5' o 11 t 41 m 1 s 48 35' 8 35' ~0'9 337~0' ' '8 A 19~3' Basinien 199 3'0 -o 11 t 54m ' ' o s 311 4' ' t m 8 16~45' '7 1O 1 4 m ' '7 Basinien 199~3'1 19~3' o 1 t 11 m 57 s 48 3'9 8 4'0 interpo.) värde.q '9 8 38'1 o/ ~50'7 347~50'3 (O ' '3 Bas1inien 199~30' '0 ~ 1 33 m 46 s 48 54'6 ö ' ~ 11 o ' 11 o ' '~ Q ' ö 13 O '8 v ö tf ' s 183~33'4 3 33'3 o '8 3 44'8 Bas1nien ' 19 31'3 Basinien 199~30'5 19å 30' t 19 m 30 s 187 7'7. 7 7'8 {o 1 m 45 tf tf

11 höjdnivå 1 str. fr. skr. 7~ ti tf just str. fr. str. mot 1, II 3,5 t1 fr. II tf tub. II ryttarenivå str. fr. skr.,5 tf 0, åt h. 0,1 ff 0,6 fr. skr. &;5.u. 1'. 0,5 v. 0,6 tf v. /,,5,5 fr. \. Skr.~ tub '9;i? 0, åt v. 0,5 11 v.,5 fr. skr. jttste? 1,5 åt skr., tf? 0,5 fr. skr. 0,5 åt tf 11 f 0,5 åt v. 1, tf v. 0,7 v. 1 str. h. tub

12 Ryttare Basp. 67~1' 47 0'9 åt h. röse '3 3 45'3 1, v. A va ttenpass ej omjust '3 346' 0,5 v. Basp '0 47 '0 3,0 h. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. 1 4'8 01 5' ' ' åt h. vattenp~ss ej omjust ' ' 1,5 h. Basp. 1 3'9 01 4'0 1,6 v. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. Jekna 11 '6 9 '3 f 166 7' ' ' '9 1, str. 76 0'6 96 0'8 från å~~ Vattenpass ej omjust. Jekna 166~9' 346~8'85 0,6 åt h. tf 166 9' '7 tf Basp. 11 3'3 9 3'1 01? Cirken vriden vattenpass omjust. Jekna 11~ 8'75 31~ 9'1 Basp ' ' 0,5 h '3 93 7'8 h Jekna 11 8'8 31 9'1 1,7 h vattenpass ej omjust. Jakna 11ij 7'8 31~ 8' h 73 6'6 93 7'1 0,6 Basp '8 337 '35 0,6 f Jekna 11 7' '3 1,5 Tuben 1,4 m. öfver dubbens öfverkant bar. 656, ,0 k. 3 e.m. Från Baspunkt Basp. 59~33 ' '1 1,5 v ' '1 1, v Basp ' ' 1,5 v. Jekna ' '8 1 åt h. Basp '6 vattenpass ej omjust. Basp. 59~3 ' ' ' ' ' '15 1 mot v '7 33'5 59 3'9 Jekna ' 55'8 1,7 mot h.,

13 ' '6,5 från skr '1,5 f 74 9'5 5 omradt 74 48' 94 48'3 0, ' '6,7 mot skr ' '5 0,7 mot skr. höjdnivån rubbad 85 47' ' 8~ 8'7 65 8'8 1,5 Cirken vriden vattenpass omdust B A Jekna 06 '65 6 ' ' ' ' ' ' 0, mot v. vattenpassoej omjust. Jekna 06 3' ,6 h 304 0' ' ' '4 84 4'3 0, h Cirke vriden vattenpass omjust ' '6 0,7 v ' ~ ' Jekna 51 35' ' 0,1 h vattenpass ej ändrade Jekna 51 34' ' ' ' ' ' 1,5 v. Cirke vriden vattenpass omjust ' '5 0,7 åt v ' ' ' Jekna 97 ' '7 vattenpass ej ändrade Jekna 97 3'8 1174'8 1,0 åt v ' ' ' '8 175 '7 0,5 h 355 1'8 Luotok röse ' ' h Tseggok 71 45' '1 1,3 v Tjat ja 5 40'9 7 41'5 v Pa1kat f 1 31' '7 Eppar 0,8 h 51 5'8 31 5'9 5 h

14 '8 vattenpass ändrade 35~0' ' Eppar röse 5104'5 ~1 4'3 h Berg v. Akkavagge '6 knabb 6' '4 h Pakat 1 30' 30 9'4 Tjat ja 5 39' ,5 h Tseggok 71 43' '7 O Jekna 97 ' 117 3'3 0,5 h Luotok ' '6 0, ' '3 0,5 h. Stativet 1,15 m öfver håets mynning ' 3,5 fr. skr ' '5 0,5 fr. skr '7 ~5'6 n tf tf 86 36'8 86 ' tf 1, ' 1,7 30 jui Gick mot Luotokg1acieren. Observerade att gneisen i Luotoktjocko östra sida stupar NV och öfver1agrar granatfyit som stupar på samma sätt. Troigen finnes ungefär iknande gneis äfven under granatfyiten. 31 jui Fyttade sjef med Bernard Aspund, Lundberg o. Amma Grufvisar mot Säkkok. Lemnade Kand Roth, Herr Odhner, Lars Nison o. Nis Larson vid basmätningen. Gick från Nåitis sydvestsuttning mot Pakatjokk kom snart på gneisig mark. Fotografi öfver Pakatisarne deriin~i grofva gneishäar strykande ungefär SV-NO stupande mot SO samt något sträckta i denna riktning. Kort der efter träffades emeertid granatfyiten som här tydigen öfver1agrar gneisen. Sedan åter gneis, syenit (prof), zoisitqwartsit (prof) etc. Vid början af Pakatbäckens kanjon granatamfiboit. Sådan förherskande i bäckarne på östra sidan måste såunda anstå äfven rätt högt upp i Saitaristjocko och Luobme måhända ti samma nivå som på Luotoksätten. aug. Vid soapparaten Papper byttes. Det nya började funktionera k. 11,46 f.m. Stora kockan gick rätt. Komparation k Söderberg i buren +17,1 Assmann +17,8 +1, Precis vid 1.0 markeringen Söderberg +17,8

15 Bohne 669, k. 1,4-0 e.m. vid Säkkokapparaten Komparation vid hyddan Hypsometer ,0 Bohne 695, ? k , e.m. aug. Kvickjock komparation med apsaraterna i Stevensons skrin. Termograf +35,3 Hypsometer 9 Fuess säng stia hängande i buren +4,5 den våta +16,0 k e.m. Strax derefter k visade Fuess säng i skuggan af prästgården +4,5 +15,5 vid svängning 3 aug. Färd ti Jockmogk Togo i and vid Arrenjarka. Bef ej öfvertygad att åsen der var en rustensås. 4- aug. på vägen Wuoerim - Murjek sågs svaadt grus ti ungefär 735 m.m. k. 1 e.m. F'jäI dingsman omtaai att r'bmed Appojok'k Undersök 1907 strandinjerna vid Jokkotjkaskagaciererna och se efter om der är några bock på Profva gacierisen på NaC Ti nästa år behöfs ett måttigt tjockt tjäradt tåg 0 famnar ångt. Ti Kvickjock termometrar en med mussin, eer mussin ti Fuess säng. Apparat att hindra vindaxarne att hoppa upp Tät ti soapparaten i Jockmock BeckIåda ti den på toppen ff tf 1 J ockmock Träribba för vindaxarne på toppen 53 5, , ,5' 53 5,90 Skcka med Amma Vasein 5 k. skorpor några köttburkar

16 Amma Gr. kaade ia sjön i Akavagge Jauratjkopejarutj namnet kommer att sjön är rund. o o o o Angbat gar fran Jockmock från Måndag k. 6,30 Onsdag Torsdag Lördag Kvickjock Tisdag k. 6 f.m. tf Torsdag Fredag Söndag 8, 11 ::H.. 111

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...6 Tröghet...7 Tröghet och massa...8 Tyngdpunkt...8 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Första Ring. - en ungdomsnovell av Pia Lerigon - -1-

Första Ring. - en ungdomsnovell av Pia Lerigon - -1- -1- Första året på gymnasiet. Första ring. Jag går i första ring. Jippi! Nu är jag som i låten: Jag går i första ri-hing och jag fattar ingenting. Jag borde lyssna bättre men vad ska jag ta mig till när

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Ronneby. Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996.

Ronneby. Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996. Ronneby Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af D:r A.F.Hellman n.v.intendent STOCKHOLM Hörbergska Boktryckeriet 1860

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Slutet på en resa men början på en annan

Slutet på en resa men början på en annan Slutet på en resa men början på en annan Inledning Det är idag man längtar tillbaka till fyran. De korta dagarna, inga prov och ingen gruppering. Det blir tyvärr mer och mer utav det rakt motsatta ju äldre

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Olas reseberättelse från SPA-resan till Pärnu 3-11 juni 2012

Olas reseberättelse från SPA-resan till Pärnu 3-11 juni 2012 Dag 1 Söndag 3 juni Resan började kl 13.05 på Gävle busstation i hällande regn, vi skulle åka med Tallinks anslutningsbuss till Värtahamnen. På busstationen stod det en buss från Traveller i Stockholm

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Jag skall nu berätta en historia som nästan känns som en saga.

Jag skall nu berätta en historia som nästan känns som en saga. Kan verkligen kvantmedicin hjälpa eksemhästar? Finns det verkligen hjälp att få för eksemhästar? Jag skall nu berätta en historia som nästan känns som en saga. Vi har haft islandshästar i drygt 15 år.

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Dagen då Du försvann Gun Kihl

Dagen då Du försvann Gun Kihl 1 Dagen då Du försvann Gun Kihl Sara suckar trött, det har varit rätt så snärjigt på frisörsalongen hela veckan. Det har ringt ett i ett, alla vill ha tid för klippning eller permanent nu när det börjar

Läs mer