17 juli. 15 juli juli ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906."

Transkript

1 Axe Hamberg. Dagbok Professor Axe Hamberg Uppsaa. Anteckningsb.ädan gama 15 jui 1906 bar. 79,3 k på suttningen från Murjek mot Lue ef marina gränsen säkert ej högre än vid 734,5 k. I f.m. Den första sandterrassen vid 738,4 måhända går sanden ett par meter högre men det ska ej vara många.. Vid Porsiafvans yta 740, k Terrassen vid Paijerim fin sand, eraktig. Den höjer sig icke såsom en fri ås utan öfvergår uppåt i moränandskapet. Det är sannoikt endast efsand. Vid VuoIerim gräfdes vid Persudden i efsanden på oika nivå några stenar träffades icke. 16 jui 1906 Rustensbidningarne vid Junkerhäan se skäigen obetydiga ut. Dito vid Lueketjmorkan På Nianimorkan sågs deremot skiktadt sand och grus och den ås der ångbåten tiägger gör intryck af en mycket bockr1k rustensås. 17 jui En Stevensons screen uppsattes i Kv1ckjock vid prästgården. I den samma insattes en Rickard Termograf moyen mode tf Hydrometer Komparation med Assman Termograf +6,6 Hygrometer 54 Termograf +6,5 Hygrometer ,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 jui. +11,1 +8, Komparation i termometerburen k. 9,58 f.m. Assman torra +11,1 våta 0+8,3 Termografen +3,9 Hygrometern 60 Fyttning ti Säkkokhyddan 19 jui Gick på Säkkok Soapparaten betans gående rättadt månader sedan den uppdrogs

2 - - Termometern i app~rathuset visade -100 minimum +14 maximum Stora Meteorografen gick 6 min. efter Komparation k. 3.0 efter meteorograf. Söderberg i buren 718 Assmann {+9,U i so +7,4 bar. 659,6 Hyps. 467 Bohne 658,1 +1 k markeringen Söderberg +7,7 i buren Assmann (+8,1 +6,9 } muet Nytt papper påsattes Första markeringen k. 5.0 e.m. Kockan ruckades två steg motsos. bar. Bonne 657,7 k. 5,5 Nederbördsmätaren tömdes 38,9 1. satösning (okorr.) 1,4 k. sat nedhädes Afdunstningsmätarens afdunstningskär vägde 5,53 k. Det f y1- des och vägde 10,1 01jekäret vägde 6,0 k. det tömdes, nytt sat iades, det vägde nu,8 k. Hygrometern kringades med något så att den kanske ändrade sitt stånd. Komparation k. Söderberg +8,0 Assmann +7,9 1 +6,4 J 7.40 e.m. i buren i det fria 0 jui. Oväder. Barometerkomparation i Säkkokhyddan. k. 1.4 e.m. Hypsometer ,5 Bohne 677,4 +9 Hambergs Nandet 686,0 k e. m. Hypsometer ,5 Bohne 677 J Hambergs Nandet 086,0 k Hyps ,3 Bohne 677, Nandet o 685,9 Luftens temp. +7,8 En. Meteor. Centre var temp. i Kvickjock den 0 jui k. 8 fm +10,0 e.m. +11, ,8 1 jui Gick på Portitj. Komp. k. 4.3 e.m. Söderberg i buren +1,0? Assmann {+O, 1, utanför -0, )

3 - 3 - Ryps ,3 4 4 Bohne 594,9 +1 k. 5 e.m. Komp. k. 5 e.m. Söderberg i buren O~,O Assmann torra -O,5 Sista markeringen k. 5 e.m. Meteorografkockan gick endast 3 minuter efter mitt schweizerur. Fuess Anemometer ,5 Vindfanan stod något snedt vid nordigaste markeringen visade den NNV ung. eer kanske något mera N. Nytt papper påsattes. Den första nya markeringen k. 8 e.m. Komparation k. 8.0 Söderberg 0,0 k e.m. Söderberg +0,1 Assmann -0,5 fuktighetsmättad uft Nederbördsmätaren tömdes den innehö 9,9 iter okorr satösn. Sat nedhides 6,43 k. Afdunstningsmätarens afdunstningskär1 vägde 8,78 k. Det påfydes ej utan insattes såsom det var. Ojekäret vägde 5,45 k. Det af tappades försågs med W k. sat och vägde nu 1,84 k. Bohne k e.m. 594,0 _1 0,0 jui Gick ti Säkkokapparaten K. 5,5 e.m. nedhädes 4,03 K. 5,40 Söderberg i Assman Anemometer markerin$o buren +,,1 +5, +, , = 3,83 k. sat nedhädes. 6 t m 45 s 13 m 14 s afstandet mean markeringar k. 6 e.m. Hyps ,9 Bohne 657,1 +6 Termometerburen, som förut varit devis svart invändigt måades hvit. Fyttning ti Niåtsosda1en. Fortsatte från apparaterna mot vest. M 6 dt på Säkkok granatgimmerskiffer stupande NV omkr Vid Ruopsok varats oivinstensbock äfven rätt ångt åt öster på suttningen af Säkkok. Utmärkta ä~dmoräner kanske 5,10 m. höga tvärs öfver daen vid Luobme Andmoränernas böjning nedåt daen. 3 jui Kommo sent upp idag. Gingo upp på Luoto och panerade för basmätningen. På höjden af Luoto den deen som igger mot NiAtsosda1en.

4 - 4-4 jui Fyttade ti Jeknavagge med Bernard Aspund. I början af Jeknavagge vid vattenfaet öster om Svenonius gacier syenit anstående sedan fyit. 5 jui Gick med Bernard på Jeknatjocko. Mycket snö på toppen svårt att finna röset. Efter 3 M timme snön bortgräfd och instrumentet uppsa tt. I östra deen Jeknavagge amän stupning SO 10-0 A B Ryttarenivå Baspunkt 56 1'7 36 1' 0,5 v. 41 4'9 1 4' ' '1 0,8 v Baspunkt 56 1'7 41 5' 36 1' 1 4'7 0,1 v 0,3 h Basp. 36 0' 1 3'8 56 0'7 41 4' 0, v. 0,5 h. Basp. 36 0'3 56 0' '0 7 43' Basp '9 7 44' 36 1' '1 1,5 v. 0,7 v. Höjdnivå 6~ 5' '3 85 5' 84 59'1 0,6 v. 0,7 v ' 74 5 ' 0, v. fr. skrufven 0,5 v ' 74 58'8 94 5' ' 74 5 ' '8 0,6 v. 0,1 v. 6~ 5' '8 85 5' '7 1,3 v. 1,5 v. Tub höger A röse röse 36 4' ' 16 4'1 6 38'5 röse 16 57' ~ 16 ' ' 36 3'3 Sten på St. Niak 16 44' röse ' ' 16 57' 34 56'8 St. Niak röse ' '8

5 - 5 - tub St Niak ' '5 röse ' '7-antagigen fe i stäet för 58 '; 58'7 Vattenpassen hiit sig bra Cirken vriden ny instäning af gattenpassen 69 53' '3 1,~ v. 70 4'5 90 4'5, v. 90 4' 70 4'1 A B Ryttaren. Basp ' '45 0,3 åt h. f ' ' 0, f ~1' '7 1 II h 175 9' ' 1, 161 1' ' ' '5 1, h ' ' ' '8 3~6 1i' 4 ' ' '6 Venster 10 46' ' '1 Niak 10 46' '3 8 46' 346 3'95 A Niak ' '6 Oirke1n vriden ryttarevattenpasset omjust. Niak ' 57'0 6 44'3 4 57' Niak 4 56'3 6 43'15 56' ' '5 96 '3. 56'1 76 ' 76 3'5 57'3 96 3'6 4 57'5 Basp '5 96 0' ' ' 0, åt h. A B Basp '5 67 4'4 1,5 h.

6 Pakat röse Lu11etj. h.p. spets 11~59' ' ' itet ägre 90 8'8 76 3'3 St Niak 186~44'3 Matåive? ' Tjågnoris röse 97030'5 Pakat 98 45'6 Röse på Säkkok 39 6'6 Pa1ka t j röse Säkkok Tjågnoris St. Niak 70 11' 70 11' ' '0 A 96 ' ' '5 77 9'3 6 43' ' '8 31 3' ' ' '9 110 ' '1 96 3'6 6 44' ' 77 30' ' ' '9 87 8'8 Cirken vriden vattenpassen omjust. Basp ' ' ' 36 4' ' 97 48' ' ' 311 9'4 36 6' ' ' '5 36 5' ' '35 Cirken vriden vattenpasset ej omjust. tub Basp '5 06 1'1 6 13' ' ' ' ' ' 06 13'4 1,3 h. 1,3 1,4 tf 11 0,6 åt v. 0, åt v. 0,5 v. 1,1 tf v. 0,9 åt v. 1,3 M 1,3 f 0, h 0,1 0,4 0,5 0,6 1, 0, ' ' 6 1'3 0,8 h ' ' 0,1 t.h. betyder att båsans midtpunkt befann sig 0,1 destr. h. n v v v v.

7 - 7 - åt om graderingens midtpunkt. Vattenpasset (ryttare-) hea tiden J tub bar. 606,3 + +4,5 k. 8,15 e.m. Stativit stod omkr. 7 c.m. från gama rörets midtpunkt i riktning mot Tjat ja eer Vassjapakte. Kikarens höjd öfver marken omkr. 1,6 m. Nytt röse bygdes, det gama kufaet nästan. Det ny fyttades omkr. 10 cm mot Saggat. Under nedstigandet träffades i SV deen af Jeknatjåkko stupning NV ganska brant åtminstone stäbvis. Sträckning hos amfiboiten i V 0 N. Här och hvar ganska svår nedstigning öfver branta, då man ej uppifrån kunde bra öfverse de ämpigaste passagerna. 6 jui Lemnade tätpatsen i Jeknavagge k. ~ I f.m. Regn på morgonen och stark båst. r Jeknavagge ferestädes grön snö. r Svenonii gacier utmärkt uppåtböjd paraieistruktur i gacieränden. På andttungan mean Svenonib gaciers båda tungor gneis (prof) anstående stupn. NV 10-0 strykn. NO ungefär dock mycket oregebunden. 7 jui Gick mot tjocko. Ned i Sarvesvagge på södra sidan bäcken ett par häckande fjä-- Vid snöbryggan öfver bäcken granatfyit, stupande ny. I kipporna på norra sidan vid 673 mm. samma bergart. Ett kort stycke ofvanför tycks amfiboitformationen med kvartsit och gimmerskiffer samt såsom det tycktes äfven gneis börja. Gick ti den bragta kanten vid Sarvesvagge och tog fotografier 635', ,O k. ~ 1 f.m. Amfiboit med NV stupn. omkr.,. röse röse Jekna Jekna f f Cirken vriden 05 51'4 51' 99 30'6

8 - 8 - Jekna Jekna Jakna Omring af Eppar röse tf Sarek Sarek röse Eppar Basp. 3 tub 3 Stativet stod omku ' '9 38 3' ' 34-53'9 34-5' ' '1 34 5'9 38 3' '3 18 3' ' 89 4-g' 69 7' ' ' '5 vattenpassen 3~.to' 1~043' ' ' ' ' ' ' ' ' 51 57' ' '6 87 1'3 67 1' '5 87 0' '7 87 0' 76 13' ' ' ' ' '1 centrskt men ostadigt. Det 63 33' '1 95 5' '5 Höjdnivå ' mot skr. M från II II M mot från II 0,6 mot h. 1,5 II 0,5 v. 0,5 1,5 h ramade här nästan mot skr. n tf 1,5 tf 75 5'4 Vattenpasset kom i marken. Jag måste omra det men det hann endast bi approximatift. å ~ Basp ' '4 Jekna röse ' '6 Basp '3 16 ' ' ' '3 36 3'3 16 '7 Venster 'R A '8 16~ 1' ' '4-67 och afstånd 6 cm ti rösets midtpunkt Bar ,5 +3,5 k. M 10 e.m. Bar vid snöbrygga ,5 k e.m. 0,5 1,5,5 Juste h v. v.

9 - 9-8 jui Lars skickades att köpa mat åt kararne. Jag gick k. ~ 3 mot Luotokgacieren. ovid en stsr kårso nära öst om Luotoktoppen gneis stupande 0 mot N 35 V bar 683 k. 3 e.m. Vände gick ti basinien emedan nu karare väder. Från punkt 3 Jekna röse Från punkt 3 Jeknatj. röse Basp. 75~36'15 1 9'9 dimmigt och mon 55 35'5 01 9'6 Basp. 1 9'9 1 9'9 01 9'5 R A Baspunkt 1~8'3 01~8' Jekna röse 75 34' '4 Cirken vriden 4~0 tub vensteö Baspunkt 66 40'5 4639'9 Jekna 10 46' '4 A Jekna 10 47' '4 Basp ' '6 Cirken vriden 45 0 tub Basp '7 91 7'7 röse 7 5' 47 5' ' 90 37' ' '1 8~43' '7 89 0' 69 0' 70 37' 90 37'1 76 0'1 96 0' Basp. Cirken vriden Basp. 7~51' ' '8 91 6'7 tibaka 45 0 ryttare 0, h v v. ft ft f 0, mot h mot skr. skr. 0,3 f 0,5 fr tf 0,5 f f 0,5 skr. 0,1 m. v. 0,5 mot skr.

10 jui Fr. Baspunkt 3 (vid Nåiti) C5 10 t 49 m 6 s ' 130~5'4 o '9 9 3'.Q 10 t 47' 0 s ' '3 Q. 11 ' '4 9 19'3 o 5 4 s '1 Q s ' '4 o s 48 8' 8 8'4 Q s 48 54'6 8 54'8 Bas1inien 199~31' 19~31' -O 11 t ' 8 5' o 11 t 41 m 1 s 48 35' 8 35' ~0'9 337~0' ' '8 A 19~3' Basinien 199 3'0 -o 11 t 54m ' ' o s 311 4' ' t m 8 16~45' '7 1O 1 4 m ' '7 Basinien 199~3'1 19~3' o 1 t 11 m 57 s 48 3'9 8 4'0 interpo.) värde.q '9 8 38'1 o/ ~50'7 347~50'3 (O ' '3 Bas1inien 199~30' '0 ~ 1 33 m 46 s 48 54'6 ö ' ~ 11 o ' 11 o ' '~ Q ' ö 13 O '8 v ö tf ' s 183~33'4 3 33'3 o '8 3 44'8 Bas1nien ' 19 31'3 Basinien 199~30'5 19å 30' t 19 m 30 s 187 7'7. 7 7'8 {o 1 m 45 tf tf

11 höjdnivå 1 str. fr. skr. 7~ ti tf just str. fr. str. mot 1, II 3,5 t1 fr. II tf tub. II ryttarenivå str. fr. skr.,5 tf 0, åt h. 0,1 ff 0,6 fr. skr. &;5.u. 1'. 0,5 v. 0,6 tf v. /,,5,5 fr. \. Skr.~ tub '9;i? 0, åt v. 0,5 11 v.,5 fr. skr. jttste? 1,5 åt skr., tf? 0,5 fr. skr. 0,5 åt tf 11 f 0,5 åt v. 1, tf v. 0,7 v. 1 str. h. tub

12 Ryttare Basp. 67~1' 47 0'9 åt h. röse '3 3 45'3 1, v. A va ttenpass ej omjust '3 346' 0,5 v. Basp '0 47 '0 3,0 h. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. 1 4'8 01 5' ' ' åt h. vattenp~ss ej omjust ' ' 1,5 h. Basp. 1 3'9 01 4'0 1,6 v. Cirken vriden vattenpass omjust. Basp. Jekna 11 '6 9 '3 f 166 7' ' ' '9 1, str. 76 0'6 96 0'8 från å~~ Vattenpass ej omjust. Jekna 166~9' 346~8'85 0,6 åt h. tf 166 9' '7 tf Basp. 11 3'3 9 3'1 01? Cirken vriden vattenpass omjust. Jekna 11~ 8'75 31~ 9'1 Basp ' ' 0,5 h '3 93 7'8 h Jekna 11 8'8 31 9'1 1,7 h vattenpass ej omjust. Jakna 11ij 7'8 31~ 8' h 73 6'6 93 7'1 0,6 Basp '8 337 '35 0,6 f Jekna 11 7' '3 1,5 Tuben 1,4 m. öfver dubbens öfverkant bar. 656, ,0 k. 3 e.m. Från Baspunkt Basp. 59~33 ' '1 1,5 v ' '1 1, v Basp ' ' 1,5 v. Jekna ' '8 1 åt h. Basp '6 vattenpass ej omjust. Basp. 59~3 ' ' ' ' ' '15 1 mot v '7 33'5 59 3'9 Jekna ' 55'8 1,7 mot h.,

13 ' '6,5 från skr '1,5 f 74 9'5 5 omradt 74 48' 94 48'3 0, ' '6,7 mot skr ' '5 0,7 mot skr. höjdnivån rubbad 85 47' ' 8~ 8'7 65 8'8 1,5 Cirken vriden vattenpass omdust B A Jekna 06 '65 6 ' ' ' ' ' ' 0, mot v. vattenpassoej omjust. Jekna 06 3' ,6 h 304 0' ' ' '4 84 4'3 0, h Cirke vriden vattenpass omjust ' '6 0,7 v ' ~ ' Jekna 51 35' ' 0,1 h vattenpass ej ändrade Jekna 51 34' ' ' ' ' ' 1,5 v. Cirke vriden vattenpass omjust ' '5 0,7 åt v ' ' ' Jekna 97 ' '7 vattenpass ej ändrade Jekna 97 3'8 1174'8 1,0 åt v ' ' ' '8 175 '7 0,5 h 355 1'8 Luotok röse ' ' h Tseggok 71 45' '1 1,3 v Tjat ja 5 40'9 7 41'5 v Pa1kat f 1 31' '7 Eppar 0,8 h 51 5'8 31 5'9 5 h

14 '8 vattenpass ändrade 35~0' ' Eppar röse 5104'5 ~1 4'3 h Berg v. Akkavagge '6 knabb 6' '4 h Pakat 1 30' 30 9'4 Tjat ja 5 39' ,5 h Tseggok 71 43' '7 O Jekna 97 ' 117 3'3 0,5 h Luotok ' '6 0, ' '3 0,5 h. Stativet 1,15 m öfver håets mynning ' 3,5 fr. skr ' '5 0,5 fr. skr '7 ~5'6 n tf tf 86 36'8 86 ' tf 1, ' 1,7 30 jui Gick mot Luotokg1acieren. Observerade att gneisen i Luotoktjocko östra sida stupar NV och öfver1agrar granatfyit som stupar på samma sätt. Troigen finnes ungefär iknande gneis äfven under granatfyiten. 31 jui Fyttade sjef med Bernard Aspund, Lundberg o. Amma Grufvisar mot Säkkok. Lemnade Kand Roth, Herr Odhner, Lars Nison o. Nis Larson vid basmätningen. Gick från Nåitis sydvestsuttning mot Pakatjokk kom snart på gneisig mark. Fotografi öfver Pakatisarne deriin~i grofva gneishäar strykande ungefär SV-NO stupande mot SO samt något sträckta i denna riktning. Kort der efter träffades emeertid granatfyiten som här tydigen öfver1agrar gneisen. Sedan åter gneis, syenit (prof), zoisitqwartsit (prof) etc. Vid början af Pakatbäckens kanjon granatamfiboit. Sådan förherskande i bäckarne på östra sidan måste såunda anstå äfven rätt högt upp i Saitaristjocko och Luobme måhända ti samma nivå som på Luotoksätten. aug. Vid soapparaten Papper byttes. Det nya började funktionera k. 11,46 f.m. Stora kockan gick rätt. Komparation k Söderberg i buren +17,1 Assmann +17,8 +1, Precis vid 1.0 markeringen Söderberg +17,8

15 Bohne 669, k. 1,4-0 e.m. vid Säkkokapparaten Komparation vid hyddan Hypsometer ,0 Bohne 695, ? k , e.m. aug. Kvickjock komparation med apsaraterna i Stevensons skrin. Termograf +35,3 Hypsometer 9 Fuess säng stia hängande i buren +4,5 den våta +16,0 k e.m. Strax derefter k visade Fuess säng i skuggan af prästgården +4,5 +15,5 vid svängning 3 aug. Färd ti Jockmogk Togo i and vid Arrenjarka. Bef ej öfvertygad att åsen der var en rustensås. 4- aug. på vägen Wuoerim - Murjek sågs svaadt grus ti ungefär 735 m.m. k. 1 e.m. F'jäI dingsman omtaai att r'bmed Appojok'k Undersök 1907 strandinjerna vid Jokkotjkaskagaciererna och se efter om der är några bock på Profva gacierisen på NaC Ti nästa år behöfs ett måttigt tjockt tjäradt tåg 0 famnar ångt. Ti Kvickjock termometrar en med mussin, eer mussin ti Fuess säng. Apparat att hindra vindaxarne att hoppa upp Tät ti soapparaten i Jockmock BeckIåda ti den på toppen ff tf 1 J ockmock Träribba för vindaxarne på toppen 53 5, , ,5' 53 5,90 Skcka med Amma Vasein 5 k. skorpor några köttburkar

16 Amma Gr. kaade ia sjön i Akavagge Jauratjkopejarutj namnet kommer att sjön är rund. o o o o Angbat gar fran Jockmock från Måndag k. 6,30 Onsdag Torsdag Lördag Kvickjock Tisdag k. 6 f.m. tf Torsdag Fredag Söndag 8, 11 ::H.. 111

Axel Hamberg. Dagbok 1909 1910 före Exk. 1C)o9 / I Vg' _3% s~ 1-10

Axel Hamberg. Dagbok 1909 1910 före Exk. 1C)o9 / I Vg' _3% s~ 1-10 Axel Hamberg. Dagbok 1909 1910 före Exk. 1C)o9 / I Vg' _3% s~ 1-10 U f ~ Pr/t- - t%_ 9, 10 --- if ( ( J r Professor Axel Hamberg Uppsala. 1909 Il aug. Tältplats vid Pielavadstället bar. 688,3 +12 + kl.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

"""D+ Axel Hamberg. 1903 sommar. 1904 vinter. 1903 sommaren 1904 vintern 4.05 x = 26 29 29 3645 810 11745 ä.2... 104 4,51

D+ Axel Hamberg. 1903 sommar. 1904 vinter. 1903 sommaren 1904 vintern 4.05 x = 26 29 29 3645 810 11745 ä.2... 104 4,51 Axel Hamberg. 1903 sommar. 1904 vinter. 1903 sommaren 1904 vintern 4.05 x = 26 29 29 3645 810 11745 ä.2... 104 4,51 """D+ 130 45 27 jl.u1i Solapparaten på Säkkok igångsattes och började registrering kl.

Läs mer

70 cm vägde 150 gm 70 : 1;0 = 125 : x 125' 22;. ~ 69,0 67,3

70 cm vägde 150 gm 70 : 1;0 = 125 : x 125' 22;. ~ 69,0 67,3 Axel Hamberg. Dagbok 1915. Söndagen den 21 febr. 191; Snöproftagning-vidMeteorologikUm 5' prof togos med min snöprofta~are de vägde (i en papperspåse) 15'0 gm. Snötäckets tjocklek 13,5' a 1~ cm ungefär.

Läs mer

2,9 2,6 2,8 2,7 2,4 2,2

2,9 2,6 2,8 2,7 2,4 2,2 Axel Hamberg. Dagbok 1914, vinter och sommar. Termometerbur modell Söderberg 2,6 Assmann 2,8 I 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 2,1 2,4 2,1 i Stevensons screen o Aderm. 2,3 Assmann 2,8 2,4 2,2 2,8 2,7 2,1 2,1 ( / Komparation

Läs mer

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51" % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51 % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2 Axel Hamberg. ~ illq.. 21 juni Komparation Jokkmokk Assmann lilla torr +16,1 8 våt +8,2 kl.. e.m Grave lång +16,1 Termograf +3~~7 Hygrograf 31 % Termografen omstäldes sänktes omkr 18 0 pennorna rengjordes,

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok 1900. Per 010fs observationer vid vattenmätningsstället vid Saivva. m. 2,92 3,13 2,37 2,10. Fuess 14 108. 15 058,5 16 095 Fuess

Axel Hamberg. Dagbok 1900. Per 010fs observationer vid vattenmätningsstället vid Saivva. m. 2,92 3,13 2,37 2,10. Fuess 14 108. 15 058,5 16 095 Fuess 2 maj 3 juni 16 juni juli juli Axel Hamberg. Dagbok 1900. Per 010fs observationer vid vattenmätningsstället vid Saivva. m. 1899 l sept. 2,55 kl. 2 e.m. 15 sept. 2,44 3 l okt. 2,38 2 15 " 2,55 4 l nov.

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l

Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l Axel Hamberg' Dagbok 192, ~. s. 1~'l Kr. Nyrop Spansk grammatik " fl Laerebok i spansk Åke W:son Munthe: Kortfattad spansk språklära Dito Spansk Läsebok Fritzes ParlörlexicaV1 Svenskt-spanskt 1angenscheidt:

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902.

Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902. Axel Hamberg. Dagbok Vinter 1902 Sommar 1902. Vinterresa 1902 27 mars lemnade jag Stockholm med aftontåget kl. 6.40 e.m. 28 mars. På morgonen i dag 25 0 kallt. Bra mycket mera snö här i Helsingland och

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok 1913.

Axel Hamberg. Dagbok 1913. Axel Hamberg. Dagbok 1913. 1913 Uppsala l juni Jämförelse af termometer torr. Stevenson screen Modell l 2 +23 0,2 Söderberg +24 +24 kl. 4.20 e.m. Stevenson Söderberg +22 0 4 l Meteorolog.termograf +23:3

Läs mer

Namn m.m. Namnuppgifter 30 juni 1903 21 juli 1904. I slutet af boken för 1919 27 aug. 1911

Namn m.m. Namnuppgifter 30 juni 1903 21 juli 1904. I slutet af boken för 1919 27 aug. 1911 Namn m.m. Namnuppgifter 30 juni 1903 21 juli 1904 26 n tf I slutet af boken för 1919 27 aug. 1911 Pirkit Amma påstår (31 juli 1901) att namnet Matirjokk är orätt. Den bäck som kommer från Tjäuranjåske

Läs mer

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Datum: 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09:00 10:00 Fria block - Lediga tider för självträning och lägg i den vita brevlådan! 12:00

Läs mer

49 Dag Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må

49 Dag Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Avstängningstidplan tunnlar och Norra röret, riktning, TA2 2015 November vecka 44 45 46 47 48 49 Dag Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må datum 1 2

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M731 13.10 13.50 Hovgård- och Söndrumsskolan - Heagård - Söndrum station - Vapnö IP - Bjällbo - Vapnö gård - M733 13.10 13.25 Hovgård- och Söndrumsskolan - G:a Tylösandsvägen - Sandhamnsvägen -

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok 1924.

Axel Hamberg. Dagbok 1924. Axel Hamberg. Dagbok 1924. \ l 1924 2 juli afresa med tåget fr. Uppsala 7 juli affärd från Tjåmotis o bar. kl. 10.50 f.m. på Jäkaure 721,8 +15 kl. 7 e.m. vid Snavvasjön 710,3 +15 +12 0 vid Snavvagården

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Fredningsområde för fisk Skåne län

Fredningsområde för fisk Skåne län Fredningsområde för fisk Skåne län 1 Stensån 2 Dalbäcken 3 Mylte bäck 4 Vadbäcken 5 6 Segeltorpsbäcken /Möllebäcken 7 Rönneån 8 Vegeån 9 Vattenmöllebäcken 10 Skälebäcken 11 Döshultsbäcken 12 Råån 13 Rydebäcken

Läs mer

VECKA DAG DATUM TRÄNING GEMENSAMT Tränare A - TRÄNING (EGNA PASS) LÄGER Tränare

VECKA DAG DATUM TRÄNING GEMENSAMT Tränare A - TRÄNING (EGNA PASS) LÄGER Tränare VECKA DAG DATUM TRÄNING GEMENSAMT Tränare A - TRÄNING (EGNA PASS) LÄGER Tränare Vecka 35 måndag 2014-08-25 OL LYFTNING UP - 99:or 18-19 / 00:or 19-20 tisdag 2014-08-26 UP UPPSALA - SSF (U16 födda 2000)

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Fickkalendrar och dagböcker 2015. Fickkalendrar och dagböcker

Fickkalendrar och dagböcker 2015. Fickkalendrar och dagböcker 2015 11 Följande kapitel innehåller, sorterat efter kort artikelnummer 1009 Tidkalendern 2817610091 35 1024 Timdagbok, plast, bordeaux 2817610241 31 1026 Timdagbok, plast, svart 2817610261 31 1027 Timdagbok,

Läs mer

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00 Måndag 11-aug 06:30 nep master nep master nep master nep master 07:00 nep master nep master nep master nep master polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 07:30 polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 08:00

Läs mer

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07.

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07. 432 440 474 Samlingstabell Hemmesta Giltighetstid 20 augusti 2007 och tills vidare. Observera! Linje 492 går lokalvägen mellan Gustavsberg. Noter c Utgår kl 07.23 från Värmdö marknad. f Fredag. n Endast

Läs mer

Lule elf nedre delen. 1904 och 1905. Anteckningar ur Munthe och Svenonius. bar. vid Storbacken elfstranden kl. 12.20 e.m. 745,25

Lule elf nedre delen. 1904 och 1905. Anteckningar ur Munthe och Svenonius. bar. vid Storbacken elfstranden kl. 12.20 e.m. 745,25 Lule elf nedre delen 1904 och 1905 Anteckningar ur Munthe och Svenonius 19 aug. bar. vid Storbacken elfstranden kl. 12.20 e.m. 745,25 +14,5 +14,2. Uppe på terrasskanten 745,0 15 steg bredden 50 tf nästa

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Tour de Linné 13-18 februari 2012 Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Ulleråker. Arenan finner ni intill cykelparkeringen. Intervallstart, med minst 15 sekunders mellanrum. Man ställer sig i ledet

Läs mer

Karta för Tur 301 M - F Entreprenör NettBuss AB Fordon 103 3

Karta för Tur 301 M - F Entreprenör NettBuss AB Fordon 103 3 2015-08-13 11:01:58 Karta för Tur 301 M - F 301 7.07 7.57 Viadukten Järneberg - Vsk. Järneberg - Levsäng - Boda - Boda Byggdegård - Kyrketorp - Friabäck - Kyrketorps kapell - Hubberud - Vsk. Epparåsen

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok Koskats. Luleketj 17 Björkholm

Axel Hamberg. Dagbok Koskats. Luleketj 17 Björkholm Axel Hamberg. Dagbok 1901. Docent Axel Hamberg Jakobsgatan 28 stockholm Bestärnn. af vattenhöjden i Rapaätno vid m. under stång ändan 1900 l juli 1,65 15 " 1,99 l aug. 2,30 " 15- " 2,11 l sept. 2,00 15

Läs mer

Elevblad biologisk mångfald

Elevblad biologisk mångfald Elevblad biologisk mångfald Ekologi i skogen Hur fungerar naturen och vilka samband finns mellan olika organismer? En ekologisk undersökning ger oss svar på dessa frågor. Varje ekologiskt system har sina

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Bana Allmänheten Neptun Neptun Neptun Neptun. Neptun. Neptun. snabb crawl. Neptun. Neptun NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC

Bana Allmänheten Neptun Neptun Neptun Neptun. Neptun. Neptun. snabb crawl. Neptun. Neptun NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC Måndag 01-sep 06:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 15:00 15:30 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 21:30 Allmänheten 06.30-15.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hellas

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M956 13.20 14.00 Skavböke skola - Karlstorp N - Granen - Bockalt - Hylte - Ullasjö - Sennan Santagårdsvägen M948 14.15 14.45 Skavböke skola - Karlstorp N - Karlstorp S - Rammbäckshult - Lillegård,

Läs mer

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset Resursintensivt Specialenhet inom Adventum Behandlare Behandlingssamordnare Vårdchef Områdeschef Uppdrag Barn med funktionsnedsättning Utagerande

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

Gå till biblioteket EVA THORS RUDVALL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN. Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5.

Gå till biblioteket EVA THORS RUDVALL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN. Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5. ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN EVA THORS RUDVALL Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5 Till kommer människor för att låna. Här jobbar Lisa som är. Hon kan hjälpa dig att hitta

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

Avstängningstidplan tunnlar och Älvsborgsbron

Avstängningstidplan tunnlar och Älvsborgsbron Avstängningstidplan tunnlar och 2016 Januari 53 1 2 3 4 Veckodag Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Norra röret, riktning, TA2 Underhåll VA system

Läs mer

Masterplan St. Lars - Foton omr 1-26

Masterplan St. Lars - Foton omr 1-26 Masterplan St. Lars - Foton omr 1-26 Behov av förbättringsåtgärder för ökat och breddat nyttjande Erik Skärbäck Sammantaget är St. Larsområdet fortfarande mycket präglat av mentalvårdskulturen: Tätt med

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Ett sommaröverkast av scrap quilt

Ett sommaröverkast av scrap quilt Jag har fått ihop 50 scrap-rutor och kompletterar med 50 enkelrutor med blommönster. För att det inte ska bli för oroligt så planerar jag att sy in enfärgade remsor mellan varje ruta. Har hittat ett par

Läs mer

Höstlovsaktiviteter vecka 44

Höstlovsaktiviteter vecka 44 Höstlovsaktiviteter vecka 44 Vi har höstlovet fullt med roliga kurser och aktiviteter för alla 31/10 MÅNDAG: Tvådagars ponnyhoppkurs 8st kl 08.00-11.30 Pris: 750kr 2 dagar Galoppera-mera-kurs kl 09.30-11.30

Läs mer

Läsårsplanering Osbecksgymnasiet 2009-2010

Läsårsplanering Osbecksgymnasiet 2009-2010 Läsårsplanering Osbecksgymnasiet 2009-2010 Elevernas läsår: 2009-08-17-2010-06-11 Höstterminen: 2009-08-17-2009-12-18 Lärares arbetsår: 2009-08-11-2010-06-16 Vårterminen: 2010-01-11-2010-06-11 APU Må Ti

Läs mer

Sändningsschema Helsingborgs Näradioförening 2014

Sändningsschema Helsingborgs Näradioförening 2014 Sändningsschema Helsingborgs Näradioförening 2014 Tid Dag Programnamn Sändande Förening Sänds från Studio Måndag 06.30-07.00 Nyheter från Israel Radio City Radio City 09.00-10.00 SAP repris från föregående

Läs mer

Glidflygarna.se. Att tänka på: Venturi vid Väst. Rotigt vid Syd. OBS! Ingen bilkörning på åkrarna!!

Glidflygarna.se. Att tänka på: Venturi vid Väst. Rotigt vid Syd. OBS! Ingen bilkörning på åkrarna!! flygställen Contributed by Jonas Lundgren Tuesday, 27 February 2007 Last Updated Tuesday, 26 November 2013 {snippet karta} Lill-Kanis (Älvsbyn) Fallhöjd: 110 meter Vindriktning: SV Flygningen: Stupstart,

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2 epetition Facit epetition a) 9, 7, 2 a),, a),,7 A,2 B,9 C,7 a),,0 c) 0,2 2,0 m 2, m 2,2 m, m 7 a) 0, m 0,0 m c) 0, m a) 9 a) 0 2 a) 7 a) st st 2 a) 7 0 a),0 kr,0 kr,7 m,7 km T.ex. 7 valpar dl 9 0, m 20

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Vecka 30, Söndag 30 Juli 2017, 15:00. Vecka 33, Måndag 14 Augusti 2017, 19:00. Vecka 30, Fredag 28 Juli 2017, 17:00 https://gotevent.

Vecka 30, Söndag 30 Juli 2017, 15:00. Vecka 33, Måndag 14 Augusti 2017, 19:00. Vecka 30, Fredag 28 Juli 2017, 17:00 https://gotevent. Vecka 29, Söndag 23 Juli 2017, 17:30 https://gotevent.se/p/3655 Gamla GAIS Vecka 30, Måndag 24 Juli 2017, 19:00 https://gotevent.se/p/3920 Gamla Håkan Hellström Vecka 30, Fredag 28 Juli 2017, 17:00 https://gotevent.se/p/3214

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Axel Hambere Dagbok 190

Axel Hambere Dagbok 190 Axel Hambere Dagbok 190 Professor Axel Hamberg. Uppsala 190!t sommaren?o~ 60~ 100 18 juni Gamla glaciermeteorografen uppsattes i Jockmock komp_ Kahl l +12,9 5,15 cm ofvanifrån kl. 7 e.m. e.m. 8 t 5 +11,7

Läs mer

Vecka 30, Söndag 30 Juli 2017, 15:00. Vecka 27, Lördag 8 Juli 2017, 18:00. Vecka 26, Fredag 30 Juni 2017, 09:30 https://gotevent.

Vecka 30, Söndag 30 Juli 2017, 15:00. Vecka 27, Lördag 8 Juli 2017, 18:00. Vecka 26, Fredag 30 Juni 2017, 09:30 https://gotevent. Coldplay Vecka 25, Söndag 25 Juni 2017, 19:30 https://gotevent.se/p/3006 Coldplay Vecka 26, Måndag 26 Juni 2017, 19:30 https://gotevent.se/p/3023 Världsungdomsspelen i friidrott Vecka 26, Fredag 30 Juni

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

BARN (SVÅR) Det här är en 1 jym. 2 rox

BARN (SVÅR) Det här är en 1 jym. 2 rox 8 23 52 79 Inget speciellt tema idag men nästa söndag firar vi som egentligen är i morgon måndag. Ta gärna på nån iögonfallande / kul huvudbonad nästa söndag man kan vinna extra på det! FRÅGA 1: VUEN:

Läs mer

SummerCamp - Söndag v26 (21/6) INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30

SummerCamp - Söndag v26 (21/6) INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30 SummerCamp - Söndag v26 (21/6) INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30 gång dagelever ca20:30 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp

Läs mer

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet IMPRESSA C5 det viktigaste i krthet»bken m IMPRESSA«har tisammans med denna krtfattade bruksanvisning»impressa C5 det viktigaste i krthet«av den berende tyska prvningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens

Läs mer

TIDTABELL FÖR FORDON. Sida 1 av 5

TIDTABELL FÖR FORDON. Sida 1 av 5 MÅNDAG M6214 6.57 M6238 11.35 M6233 14.15 M6264 15.20 Munkerudsskolan 7.35 - Tjärne 19 - Norra Tjärne - Gersheden - Gersheden - Högåsen - Forsnäs skolan - Bråtbäcken - Bråtbäcken - Bäckarna 2 - Bäckarna

Läs mer

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ 100 12 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 26 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 27 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 28 STOCKHOLM ON TO FR

Läs mer

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR 100 12 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 26 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 27 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 28 STOCKHOLM TI ON TO

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

TIDTABELL FÖR FORDON. Sida 1 av 5

TIDTABELL FÖR FORDON. Sida 1 av 5 MÅNDAG M6211 7.10 M6212 8.00 M6221 13.55 M6247 14.15 M6237 15.15 16 Direkt 35,7 km 5 Hem 35,2 km Sida 1 av 5 TISDAG TI6211 7.10 TI6212 8.00 TI6221 13.55 TI6247 14.15 TI6237 15.15 12 Direkt 35,7 km 10 Hem

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Exempel på betalningsrutinen i Samordnad vårdplanering. Såsom den är realiserad i KLARA SVPL

Exempel på betalningsrutinen i Samordnad vårdplanering. Såsom den är realiserad i KLARA SVPL Exempel på betalningsrutinen i Samordnad vårdplanering Såsom den är realiserad i KLARA SVPL Teckenförklaring i detta dokument: Kallelse+Underlag aviseras första gången Vårdplanen upprättas (=samtliga parter

Läs mer

SKOLAVSLUTNING VID NYKÖPINGSHUS Fredagen den 12 juni 2015 kl (Inmarschen börjar kl )

SKOLAVSLUTNING VID NYKÖPINGSHUS Fredagen den 12 juni 2015 kl (Inmarschen börjar kl ) SKOLAVSLUTNING VID NYKÖPINGSHUS Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.30 (Inmarschen börjar kl. 09.15) Program 1. Välkomstord Jens Back 2. Orkestern och unison sång Den blomstertid nu kommer 1:a versen (J.O.

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

den 11 april 2011 - den 17 april 2011

den 11 april 2011 - den 17 april 2011 den 11 april 2011 - den 17 april 2011 april 2011 13 1 2 3 14 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 15 16 17 16 18 19 20 21 22 23 24 17 25 26 27 28 29 30 maj 2011 17 1 18 2 3 4 5 6 7 8 19 9 10 11 12 13 14 15 20

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Axel Hamberg. Dagbok juni aug.

Axel Hamberg. Dagbok juni aug. Axel Hamberg. Dagbok 1909 30 juni - - 10 aug. Professor Axel Hamberg Uppsala 30 juni refflor på häll norra sidan viken norr om Niavva S 80 0 O. Att säkert bestämma stöt och läsidorna var ej möjligt de

Läs mer

Hur vi hittar till bra sömn

Hur vi hittar till bra sömn Hur vi hittar till bra sömn Förenklat kan man säga att det finns tre viktiga saker att tänka på när vi har svårt att sova: 1. Bara sova i sängen och inte göra någonting annat till exempel, kolla datorn

Läs mer

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok och omvänt

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok och omvänt Så här kör linje (Kalmar -) Borgholm - - Byelkrok och omvänt Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) Byelkrok Ebbegärde Högby Stationsvägen Tullslätten Eriksberg Åkerbohemmet Sand Malmen Chokladfabriken

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

JULENS AKTIVITETER PÅ STERK 2016

JULENS AKTIVITETER PÅ STERK 2016 JULENS AKTIVITETER PÅ STERK 2016 JULENS AKTIVITETER 2016 BLANDAT PONNY HÄST Välkommen till stallet VARJE DAG!! PRIVATLEKTION Cicki 072 5664849 Carro 073 0592281 Hanna 070 8477467 Evelina 070 8806300 Kati

Läs mer

SummerCamp - Söndag 21/6 INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30

SummerCamp - Söndag 21/6 INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30 SummerCamp - Söndag 21/6 INCHECKNING 17:00, Lugnet Gymnasiet ALLA ELEVER Korvgrillning ca18:30 Hemgång dagelever ca20:30 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp 10

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Gmg av banan VM Enduro Kbg

Gmg av banan VM Enduro Kbg Gmg av banan VM Enduro Kbg Slutgiltig bansträckning inklusive prov, test Ansvars fördelning mellan klubbar Arbetsredskap, mtrl för byggnation Avtal och uppgörelser med mark ägare Specifika åtgärder på

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5 MÅNDAG M606 6.50 7.20 Härja Björkebo - Härja Kvillen - Strömsborg 7.10 - Härja Långebergstorp 3 vid väg - Härja 7.20 M400 7.25 7.45 Rödåkra 7.25 - Lämmagården 6 - Lämmagården 7.30 - Infart mot Kuggekvarn

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

ÖDEGÅRDEN 1:9 M.FL SOTENÄS KOMMUN. Tekniskt PM, Bergteknisk besiktning. Skanska Sverige AB Skanska Teknik Geoteknik och Infra

ÖDEGÅRDEN 1:9 M.FL SOTENÄS KOMMUN. Tekniskt PM, Bergteknisk besiktning. Skanska Sverige AB Skanska Teknik Geoteknik och Infra PM Skanska Sverige AB 2011-08-24 Vår referens/nr 133898-150 ÖDEGÅRDEN 1:9 M.FL SOTENÄS KOMMUN Tekniskt PM, Bergteknisk besiktning Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Johan på Gårdas gata 5 Telefon

Läs mer

Detaljplan för grönområde och tomter norr om Sommarvägen

Detaljplan för grönområde och tomter norr om Sommarvägen Öckerö kommun Detaljplan för grönområde och tomter norr om Sommarvägen Göteborg 2015-04-15 Detaljplan för grönområde och tomter norr om Sommarvägen Datum 2015-04-15 Uppdragsnummer 1320011995 Utgåva/Status

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok - Nabbelund

(Kalmar -) Borgholm - Böda - Byxelkrok - Nabbelund Så här kör linje (Kalmar -) Borgholm - - Byelkrok - abbelund Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) Byelkrok entral Ebbegärde Högby Stationsvägen Tullslätten Eriksberg Åkerbohemmet Sand Malmen

Läs mer

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka 2010-01-01 till 2010-09-20 Göteborg 2010-10-18 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 Mönstrad Gräsmatta Att mönstra gräsmattan genom att använda olika sorters grässorter var en idé jag fick medan jag ritade på huset och trädgården som min sambo och jag

Läs mer

Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun

Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Munkedals kommun Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Göteborg 2013-12-06 Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Datum 2013-12-06 Uppdragsnummer 1320003204 Utgåva/Status 1 Rev A 20140131

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer