Nyhetsbrev, maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev, maj 2009"

Transkript

1 Nyhetsbrev, maj 2009 Hej! Det svenska deltagandet i de 23 arbetsgrupperna, Work Packages WP, växer. Här är schemat för grupperna och de svenska namn som är aktuella för närvarande. Ytterligare personer kommer att bli engagerade på olika sätt. De namngivna personerna är också ansvariga för att de svenska nätverken inom respektive kunskapsområde blir både informerade och engagerade. Tidplanen för de olika arbetsgrupperna framgår av nedanstående bild. En viss förskjutning, 1-2 månader, gäller sedan start. Grovt sett är vi fn i månad 11:

2 Svenska kontaktpersoner: Följande personer svenska representanter och kontkatpersoner. Fler namn blir klara de närmaste veckorna : Work Package PD1 Analysis and Evaluation WP1.1 Analysis and comparison of national plans/solutions WP1.2 Overall evaluation of the project WP1.3 Dissemination PD2 Legal and regulatory issues WP2.1 Analysis and comparison of legal and regulatory issues PD3 Specification and implementation WP3.1 Definition of eprescription Services WP3.2 Definition of Patient Summary Services WP3.3 System Architecture WP3.4 Common Components Specification WP3.5 Semantic Services WP3.6 Identity Management WP3.7 Security Services WP3.8 Integration and customization WP3.9 Development of proof of concept system for pilot phase WP3.10 Proof of concept testing PD4 Field testing WP4.1 Specification of test scenarios including site choice WP4.2A Preconditions and EU level preparation WP4.2B Preconditions and site level preparation WP4.3 Pilot implementation (EU, national, local) WP4.4 Operation I WP4.5 Operation II SALAR-participants Anna-Lena Nilsson, Kalmar ehealth Institute Göran Pettersson, Kalmar ehealth Institute Vivian Vimarlund, Linköpings Universitet Lena Furmark Löfgren, epsos Lisa Hagberg, SALAR / epsos Lars-Åke Pettersson, LiÖ Camilla Ziegler, Region Skåne Gunnel Bridell, Servicebolaget AB Anders Norr, LiÖ NN, NN arkitekturledningen Anders Norr, LiÖ NN, NN arkitekturledningen Lotti Barlow, Socialstyrelsen Karl-Henrik Lundell, NI-projektet Thomas Näsberg, SVR Anders Egnell, SLL NLL Anna Greta Brodin LiÖ Henrik Schildt NN - Lt NN Region Skåne Ulf Swanstein Servicebolaget Gunnel Bridell Apoteket AB Jan Aderman Piloterna Piloterna

3 PD5 Project Management WP5.1 Coordination WP5.2 Technical management WP5.3 Administrative management Mats Larson, Lena Furmark Löfgren, Caritea AB Ulf Jacobsson Lisa Hagberg, SALAR / epsos Några kommentarer från pågående arbete: WP 1:2 Overall Evaluation WP1.2 har levererat D1.2.1 Project evaluation methodology and plan, ett dokument som beskriver vad detta WP har i uppdrag att utföra, dvs vilka parametrar som skall utvärderas, hur utvärderingsprocessen ser ut inkluderat tidsaspekt och behov av utbyte av data från andra WP, samt en kortare riskanalys. Nästa leverabel är D1.2.2 Project first evaluation report som har slutdatum i nästa sommar. WP1.2 delar upp utvärderingsuppdraget i tre delar: o Funktionsutvärdering kontinuerligt samla in och analysera feedback från experter och användare av epsos-tjänsterna o Baseline utvärdering ge en referenspunkt/yta inför piloterna för att kunna värdera nyttan/effekten av epsos-tjänsterna o Pilotutvärderingarna - kontinuerliga (Operation phase I and phase II) Just nu diskuteras det inom WP1.2 hur man skall planera och dela upp arbetet. WP 3:1 Definition of epresciption services Utkast till funktionella krav är framtaget och diskuteras internt för närvarande. Två användningsfall finns beskrivna: 1. Patient är utomlands och önskar hämta e-recept som är utskrivet i hemlandet. 2. Patient är utomlands, besöker läkare och får ett nytt e-recept utskrivet, receptet kan expedieras i valfritt land. Förslag till minimikrav på vilka fält som bör ingå i ett e-recept finns beskrivna. Kraven följer relativt väl den information som finns på svenska e-recept. Många praktiska frågeställningar återstår, hur på ett säkert sätt identifiera vilket läkemedel som har förskrivits? Hur förfara vid olika juridiska regelverk i de olika länderna? Ett exempel: I Italien anges inte doseringstext på recept men det är krav i Sverige att farmacevten skall kontrollera angiven dos innan receptet får expedieras. Funktionella krav skall vara klara till juli.

4 WP 3:2 Definition of Patient Summary services Utkast till funktionella krav är framtaget och diskuteras internt för närvarande. Koordinering med WP 3:1 sker kring bl a Medication Summary Olika syn på PS finns fortfarande i gruppen och under mitten av maj är avsikten att uppnå konsensus kring dessa frågor. Gäller innehållet i PS, hur man skall hantera förekomst av flera PS/pateint mm. Funktionella krav skall vara klara till juli. WP 3:5 Semantic Services Ett kick-off möte ägde rum i Paris 1 april. Då bestämdes att arbetete skulle organiseras i följande arbetsgrupper: A. Syntax definition (Grand deliverable: Final specifications of the pivot documents for Patient Summary and eprescription) B. Reference Terminology Definition (Gran deliverable: Final specification of terminologies to be used) C. Specifications and management of semantic services (Grand deliverable: Final specification of the description of the semantic services management) D. The technical liaison (support group) För Sveriges del kommer Lotti Barlow att delta i grupp B och Karl-Henrik Lundell i grupp C. Arbetet i WP3.5 bygger på de resultat och krav på innehåll som kommer från WP3.1 and WP3.2. Arbetet kommer att delas in i tre olika faser med slutleverans vid årets slut. WP 4.1 Specification of Scenarios + Site choice Gruppen kommer till mitten av maj att leverera ett förslag till hur de 6-10 piloterna skall beskrivas och bedömas. I dagsläget är det fortfarande oklart hur många piloter som kan bli aktuella alla länder har knappast tekniska förutsättningar för pilotdrift inte ens under Minst 6 piloter krävs enligt avtalet med EU. Piloterna delas upp i två huvudgrupper erecept (er) eller Patientöversikt (PS). Kombinationen kan också förekomma. Från svensk sida för vi diskussioner kring tre piloter: PS-piloter; Norrbottens Läns Landsting och Landstinget i Östergötland er-pilot; Region Skåne + Apoteket AB + Nya apoteksaktörer + Apotekens Service AB epsos-beslut om vilka piloter som blir aktuella kommer troligen att fattas i september. Piltoverksamheten beräknas starta under andra halvåret 2010 och skall pågå i ca 12 månader.

5 WP 5.2 Technical Management WP5.2 har tidigare levererat rapporten D5.2.1 Initial Scope som skall ses som en fördjupad beskrivning av projektets inriktning. Arbetet inom WP5.2 innebär nu att följa och koordinera arbetet mellan de olika delprojekten samt att ta fram en effektiv modell för det fortsatta projektarbetet. En viktig fråga som diskuteras här, och i flera andra WP, är frågan om man i epsos skall bygga in funktionalitet för att i en fråga om patientöversikt eller erecept till patientens hemland även med automatik skall kunna hantera patientöversikter och erecept från andra länder än hemlandet. Den här frågan skall avgöras under maj månad. Styrgrupp för SepSOS etablerad Strygruppen hade sitt första och konstituerande möte den 11 maj. Gruppen beräknas träffas ca 2-3 ggr/år. Gruppen består av: Göran Stiernstedt, SKL, Ordf Gösta Malmer, Beställarkansliet Lotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen, HS-avd. Henrik Schildt, LiÖ Ulf Swanstein, Region Skåne Anna Greta Brodin, NLL Ante Grubbström, NPÖ Nils Schönström, Arkitekturledningen Ledningsgrupp för SepSOS startar En operativ ledningsgrupp för det svenska arbetet etableras under maj. Första mötet den 14/5. I gruppen ingår bl. a de svenska WP-representanterna, Swedish Medtech, SLIT-gruppen, SVR, Apotekens Service AB samt representanter från de svenska piloterna.

JWG ISO/TC215 San Francisco, US 20 24 april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

JWG ISO/TC215 San Francisco, US 20 24 april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller Medicinsk service IT/MT Samordning Helen Broberg Informatik arkitekt 046-175457 Helen.broberg@skane.se Datum 2015-04-26 Version 1.0 JWG ISO/TC215 San Francisco, US 20 24 april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer?

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? En utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden Thomas Norrby, Emil Sandström och Lotten Westberg rapport 6435 Maj 2011 Framtidens

Läs mer

PM 2014:4. Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel

PM 2014:4. Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel PM 2014:4 Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-36-6 www.vardanalys.se Utvärdering

Läs mer

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Regionrapport Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Videokommunikationssystem samt möjlighet till delad vårdinformation, beslutsstöd och uppföljning i Cosmic Slutrapport

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Projektrapport Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Linn Farhadi, Sandra Rodin, Sara Ehrs, Lina Thebo, Per Wikström, Roa Salman FBD 2010/5 Abstract Forum for Biopreparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer